Tvist om betalningsansvar avseende brunch vid bröllopsarrangemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tvist om betalningsansvar avseende brunch vid bröllopsarrangemang"

Transkript

1 SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William H Marschall Sekreterare Pia Turtiainen 1 Ärende nr 25/06 Makarna X Tvist om betalningsansvar avseende brunch vid bröllopsarrangemang Makarna X I december 2005 bad N, hotellet i Staden, om offert för det bröllop blivande makarna X skulle hålla den mars Hon fick en offert undertecknad av Y den 2 januari Därefter förde de diskussioner om detaljer i arrangemanget och mottog fler offerter. Makan X och Y kom per telefon slutligt överens om att den första offerten utgjorde avtalet mellan parterna. Avtalet bekräftades av Y via mejl till makan X. Avtalet innefattade att brunch skulle serveras den 26 mars till en kostnad av 35 kronor per person. De kom muntligen överens

2 2(10) om att var och en av gästerna skulle betala för brunchen. Vid ankomsten till hotellet den 24 mars meddelade de hotellet att 35 personer skulle äta brunch. Med anledning av den förvirring som rått mellan olika offerter kontrollerade makarna X vid avfärden från hotellet den 26 mars kostnaderna som skulle faktureras. Det fanns ingen ansvarig person på plats och de gick därför igenom kostnaderna med den tjänstgörande receptionisten. De aktuella kostnaderna avsåg catering av buffé, hyra av personal och buss samt deras egen logi och brunch. Receptionisten uppgav inte att brunch för samtliga gäster skulle faktureras. Vid mottagandet av fakturan upptäckte de att hotellet felaktigt fakturerat dem för samtliga gästers brunch till en kostnad av 75 kronor per person. De kontaktade omgående Y per telefon och bestred. Hon bad dem mejla bestridandet och uppgav att hotellet därefter skulle sända en ny justerad faktura. De mejlade bestridandet den 13 april 2006 men erhöll inte någon ny faktura. I juli ringde YY från hotellet och påpekade att fakturan var obetald. De berättade för honom om sin kontakt med Y i april och att de avvaktade en ny faktura. Y kopplades in i samtalet och uppgav att hon blivit ledsen vid samtalet i april och att hon inte orkat göra något åt situationen. Efter hemkomst från sin semester betalade de kronor motsvarande det belopp de ansåg korrekt och bestred åter fakturan i övrigt. skickade därefter en faktura avseende brunchen. De bestrider att betala eftersom de ingått en muntlig överenskommelse med hotellet om att betalningsansvaret för brunchen åligger var och en av gästerna och att det avtalade priset för brunchen var 35 kronor per person. Y: Maken X begärde en offert för arrangemanget ungefär samtidigt som N. I offerten till maken X angavs priset för dubbelrum till 395 kronor per person/natt och för enkelrum till 590 kronor. I offerten till N, daterad den 2 januari 2006, angavs samma summor men av misstag framgick inte att priset var per natt. Innan misstaget uppdagades meddelade makarna X sina gäster att priset för ett dubbelrum för två nätter var 790 kronor. När makarna X insåg att offerten till maken X innefattade annan prisuppgift blev de upprörda. beslöt att ta ansvar för felskrivningen och erbjöd logi till det lägre priset som angetts i offerten till N. meddelade samtidigt makarna X att priset på logi var giltigt under förutsättning att även andra tjänster från hotellet togs i anspråk. Med anledning av hotellets villkor begärde makan X en ny offert för aktiviteter och mat. skickar den nya offerten, daterad den 22 januari 2006, till makarna X den 7 februari. I offerten uppges brunch enligt föregående offert vilket avser offerten till maken X med angivet pris 75 kronor per person för brunch. Makarna X beställer i enlighet med offerterna. bekräftar överenskommelsen i två dokument. Den ena bekräftelsen, daterad den 24 januari 2006, avsåg brunch för personer till en kostnad av 75 kronor per person. Den andra bekräftelsen, daterad den 21 februari 2006, avsåg beställningen i övrigt. Makarna X motsatte sig inte vid något tillfälle uppgifterna i bekräftelserna. Makarna X var beställare av brunchen och meddelade inte vid något tillfälle att brunchen skulle betalas av gästerna var för sig. önskar betalning i enlighet med sänd faktura.

3 3(10) I ärendet har företetts offerter, bekräftelser, fakturor och bestridande samt korrespondens mellan parterna via mejl. Det är ostridigt att ett avtal om servering av brunch för 35 personer ingåtts mellan parterna. Av utredningen framgår att ett avtal om brunch till en kostnad av 75 kronor per person ingåtts mellan parterna genom att makarna X mottagit en skriftlig bekräftelse av hotellet på det aktuella beloppet. Makarna X har inte visat att annan än de själva skulle vara betalningsansvariga för brunchen. Ansvarsnämnden finner att makarna X således ska erlägga det fakturerade beloppet till hotellet. 2 Ärende nr 02/07 : Ersättning för förkommen resväska Hon och hennes pojkvän var gäster på hotellet den december De checkade ut vid lunchtid den 27 december och lämnade tre väskor till receptionen för att förvaras i hotellets bagagerum. De mottog tre kvitton på inlämningen av väskorna. När de återkom till hotellet vid hade hennes resväska försvunnit. En av de övriga väskorna var placerad i hotellets entré och enbart den tredje väskan förvarades i bagagerummet. förklarade att personalen bonat golvet i bagagerummet varför väskorna inte hade kunnat förvaras där. När de lämnade in väskorna uppgav hotellet inte att bagagerummet var ur bruk. polisanmälde händelsen. I resväskan fanns hennes pass, nycklarna till hennes hus i England, smycken, julklappar och kläder till ett sammanlagt värde av cirka kronor. Hon skulle resa till England den 29 december och tvingades skaffa ett tillfälligt pass på flygplatsen. Av rädsla för inbrott bytte hon lås på sitt hus i England. har erbjudit sig att ersätta henne för självrisken på hennes försäkring men anser sig inte vara ersättningsskyldigt i övrigt. Hon begär ersättning för förkommet bagage.

4 4(10) VD: beklagar det inträffade. har utrett händelsen utan att hitta en förklaring. förvarar bagage som lämnats in av gäster för förvaring i ett låst bagagerum och enbart hotellets personal har tillgång till rummet.. På kvittot som gästen får framgår att Hotel can not be responsible for articles checked. har genom den aktuella texten frånhänt sig ansvaret för inlämnat bagage. har erbjudit gästen att ersätta henne för kostnaden för självrisken på hennes försäkring. Ett hotell som tar emot bagage för förvaring ansvarar för att bagaget återlämnas till gästen i samma skick som vid inlämningen. har en vårdplikt och är ansvarigt för skada och förlust. Av handlingarna framgår att hotellet tagit emot gästens resväska för förvaring och att väskan förkommit under tid den tagits omhand för förvaring av hotellet. Ansvarsnämnden finner att hotellet är ansvarigt för förlusten av väskan. Det ankommer på hotellet att ersätta gästen för de kostnader hon orsakats med anledning av att hotellet brustit i sitt ansvar för resväskans omhändertagande. 3 Ärende nr 03/07 Föreningen XX Herrgården Bestridande av fakturerad kostnad för vin Föreningen XX Y: Föreningen XX anordnade en släktträff för 97 personer på herrgården den juni Den totala kostnaden för arrangemanget var enligt fakturan från herrgården kronor. Föreningen XX erlade betalning till fullo men meddelade samtidigt att kostnaden för vinet, kronor, ifrågasattes. Kostnaden för vinet baserades på ett pris om 630 kronor per person per person vilket föreningen XX anser är oskäligt högt. I herrgårdens ursprungliga offert uppgavs kostnaden för vin till 50 kronor per glas. Föreningen XX föredrog att annat vin än och uppdrog åt N att för föreningen XXs räkning diskutera valet av vin. Diskussionen fördes med en person Q, anställd på herrgården. Q kontaktade henne per telefon för godkännande av ett vin till pris av 630 kronor per person. Hon avböjde och bad Q att återkomma med ett nytt förslag till lägre kostnad. Föreningen XX anser att skäligt pris per person är 307 kronor 21 öre enligt nedanstående beräkning

5 5(10) Rätt Dryck Inköpspris x 3,5 Glas/ flaska Glas/ pers Summa/ pers Boule Pastis , ,00 Fördrink Louis Sipp , ,25 Crémant dálsace Förrätt Fleur du Cap , ,63 Unfiltred Varmrätt Langhe Nebbiolo ,50 4 1,5 129, Dessert Tokaji Aszu 3 Puttonyos (500 ml) ,40 307,21 Det maximala antalet personer som skulle serveras var 97. Totalkostnaden borde då uppgå till kr 61 öre. Herrgården VD: Herrgårdens ursprungliga offert till föreningen XX innefattade husets viner till ett pris av 50 kronor per person. Kort före arrangemanget tog N kontakt och ändrade det offererade dryckespaketet. Hon beställde viner ur ett dyrare sortiment. Vinerna köptes från Systembolaget enbart för föreningen XXs arrangemang. N och herrgården ingick en muntlig överenskommelse om ett pris på 630 kronor per person. Y deltog inte vid överenskommelsen om priset för vinet. Kuvertpriset baserades på beräknad åtgång för respektive middagsaktivitet och antal deltagare enligt följande. Varubeteckning Antal Netto- Bruttopris pris 1. Ricard Pastis de Marseille (Boule) 2x265 = ,5 gånger = Louis Sipp Crémant dálsace (drink)26x93 = ,5 gånger = Fleur du Cap Unfiltred (förrätt) 32x99 = ,5 gånger = Langhe Nebbiolo (varmrätt) 62x99 = ,5 gånger = Tokaj Aszú 3 puttonyos (dessert) 13x104 = ,5 gånger = 6084 Summa: ink moms Totalsumman på kronor dividerades med 97 personer vilket gav ett kuvertpris på 631 kronor. Herrgården har inte kunnat utröna om drycken som ställdes ut vid boulebanan förbrukades och medger därför att reducera det erlagda beloppet med motsvarande summa, kr. I övrigt bestrids yrkandet. I ärendet har företetts offert, faktura och mejlkorrespondens mellan parterna.

6 6(10) Mot varandra står parternas uppgifter om ett eventuellt avtal mellan herrgården och en person, N. Ansvarsnämnden anser att herrgården mot föreningen XXs bestridande inte visat att ett avtal om kuvertpris ingåtts. Om priset för en beställning inte är avtalat har beställaren att betala vad som med hänsyn till omständigheterna är skäligt. Av handlingarna framgår att herrgården gjort ett påslag om 4,5 gånger inköpspriset och att minst 135 flaskor öppnats för 97 personer. Ansvarsnämnden finner att det av herrgården fakturerade beloppet överstiger vad som kan anses skäligt varför föreningen XX äger återfå såsom skäligt ansedda kronor. 4 Ärende nr 06/07 Värdshuset Ersättning för förstörd mockapäls Hon åt lunch på Värdshuset den 9 februari 2007 tillsammans med två andra personer. Värdshuset erbjuder inte förvaring av gästernas ytterplagg i en bevakad garderob eller på annat betryggande sätt. Hon valde därför att ta med sin mockapäls till bordet. När servitrisen skulle servera den beställda fiskgrytan spillde hon på mockapälsen. Personalen hjälpte till att göra mockapälsen ren med blöta handdukar. De fick bort de större bitarna av fiskgrytan men inte de feta fläckarna på framsidan, ärmen, nackpartiet och axeln. Den 12 februari gick hon till en kemtvätt och fick besked att mockapälsen inte skulle gå att återställa i ursprungligt skick. Hon hade erhållit mockapälsen i present under vintern och saknar därför kvitto på inköpet. Hon har fått mockapälsen värderad hos Amoress, auktoriserad pälshandlare i Staden, till kronor. Hon begär ersättning med kronor för inköp av en ny mockapäls av märket Pege. Värdshuset VD: Det är riktigt att servitrisen spillde på gästens mockapäls. Restaurangen avser att ersätta skador som restaurangen vållat och har anmält händelsen till sitt försäkringsbolag. Restaurangen har bett gästen att lämna in pälsen eller kvitto på pälsen men inte erhållit något och kan därför inte vitsorda det uppgivna värdet.

7 7(10) I ärendet har företetts intyg från kemtvätt och värderingsintyg från firma Amoress. Ansvarsnämnden finner att Värdshuset är skyldigt att ersätta skadan på pälsen med belopp som gästen visar att skadan har uppgått till. 5 Ärende nr 08/07 Ordensällskapet Bestridande av faktura återkallat sin anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 6 Ärende nr 09/07 Ersättningsanspråk Hon hade reserverat rum på hotellet. Hon hade mycket bagage och bad vid incheckningen att få hjälp med transport av väskorna till sitt hotellrum. Receptionisten uppgav att hon inte kunde hjälpa till med bagaget eftersom hotellets policy inte tillät att receptionen lämnades obemannad. Hon frågade i stället efter en bagagevagn varvid receptionisten anvisade en smal kärra med två hjul utan system för förankring av bagaget. Hon misslyckades att få ut kärran på sitt våningsplan och skadades vid försöken i bröstet och fick genomgå en kortare antibiotikakur. Flera föremål i hennes bagage gick sönder. Hon anser att hotellet är ansvarigt för det inträffade eftersom hotellet inte erbjudit henne hjälp med bagaget utan enbart tillhandahållit en bristfällig kärra och begär ersättning för skadat bagage med totalt kronor och för övernattningen med 890 kronor.

8 8(10) VD: beklagar det inträffade men bestrider ansvar för händelsen. har efter genomgång med samtliga anställda som tjänstgjorde vid det aktuella tillfället konstaterat att personalen följt gällande regler och hotellets koncept.. erbjöd gästen en fricheck på en övernattning för den natt hon ansåg förstörd vilket hon accepterade. har gjort allt som varit möjligt för att tillgodose gästens önskemål gällande hennes vistelse på hotellet. I ärendet har företetts foton på förstörda klädesplagg och smink samt foto på blåmärke. Enligt skadeståndslagen ska var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada ersätta skadan. En arbetsgivare svarar även för skada som en arbetstagare uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar i tjänsten. Som ansvarsnämnden flera gånger tidigare framhållit har hotellnäringen en utpräglad serviceuppgift som kräver stor hänsyn och respekt för gästen. Även om hotellet har brustit i sitt serviceåtgande anser nämnden inte visat att hotellet varit vållande till den hos gästens uppkomna skadan ; hon är därför inte berättigad till ersättning. 7 Ärende nr 10/07 Restaurangen Ersättningsanspråk för halkolycka Hon besökte restaurangen på universitet måndagen den 15 januari Hon gick från X i riktning mot Y genom en passage där en brickvagn var placerad. Hon halkade handlöst på matrester och glassplitter som låg på golvet vid brickvagnen. Vid fallet slog hon höften och hela vänster sida samt båda knäna i stengolvet. En diskare såg vad som hände. Diskaren kom och torkade bort matresterna men erbjöd henne ingen hjälp. Tre förbipasserande studenter hjälpte henne att komma upp och sätta sig på en stol. Hon hade fruktansvärt ont men lyckades ta sig till sin arbetsplats i en närliggande byggnad. Smärtan ökade och ambulans tillkallades för transport till sjukhus. Hon fick stanna två dagar på sjukhuset eftersom hon inte kunde resa sig ur sängen och fick morfin mot smärtorna. I flera veckor kunde hon endast gå med hjälp av kryckor. Hon var sjukskriven i drygt två månader efter händelsen. Hon är ännu inte helt återställd

9 9(10) utan har problem med benet vid promenader. Hon arbetar som timanställd lärare och tentamensvakt vid universitet och har en årsinkomst på kronor. Hon har förlorat inkomst eftersom hon tvingats att tacka nej till erbjudanden om arbete på grund av händelsen. Hon har även förlorat inkomst genom reglerna om karensdag och begränsning av sjukersättningen. Hon anser att restaurangen är ansvarig för händelsen på grund av slarv med städningen och begär ersättning med kronor för förlorad arbetsförtjänst och kronor för sveda och värk. Restaurangen VD: Restaurangen beklagar det inträffade och ifrågasätter inte gästens beskrivning av händelseförloppet. Restaurangen har ersatt henne för samtliga kostnader för läkarbesök, sjuktransporter och övrigt som redovisats mot kvitto. Restaurangen anser att gästens förlorade arbetsinkomst måste dokumenteras av hennes arbetsgivare och likaså att skadans påverkan på hennes arbets- och privatliv måste underbyggas innan restaurangen kan ta ställning till ytterligare ersättningsanspråk. I ärendet har företetts läkarintyg. Det är ostridigt att gästen skadade sig när hon halkade på matrester som låg på golvet i restaurangen. Ansvarsnämnden anser att restaurangen ansvarar för den uppkomna skadan och ska ersätta gästen med såsom skäliga ansedda kronor för förlorad arbetsförtjänst och sveda och värk. 8 Ärende nr 11/07 Avbokning av hotellrum och nöjesarrangemang har återkallat sin anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 9 Sammanträdet avslutas

10 10(10) Vid protokollet: Justeras: Pia Turtiainen Carl-Erik Hedlund

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2011 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2011 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2011-06-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-03-20 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Per Olding William H Marschall

Läs mer

Ärendet bordläggs för vidare utredning.

Ärendet bordläggs för vidare utredning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-03-23 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning.

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-10-10 Sammanträde i Malmö Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William H Marschall

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 14 juni 2010 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 14 juni 2010 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2010-09-16 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson, per telefon Per Olding Ola

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2012-12-12 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10 Sammanfattning Fråga huvudsakligen om en fastighetsmäklare själv frånträtt sin anställning alternativt sagt upp sig eller om arbetstagaren blivit avskedad alternativt

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare.

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Lärarhandledning Snart hantverkare lärarhandledning Konsumentverket 2011 Projektledare/ansvarig utgivare: Marie Myhr, Konsumentverket

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 33/10 Mål nr A XXX/07 Domen kommer inte att refereras i publikationen Arbetsdomstolens domar. Postadress Telefon Box 2018 08-617 66 00 kansliet@arbetsdomstolen.se 103 11 STOCKHOLM

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 38/09 Mål nr B 103/07 Sammanfattning Fråga om en arbetstagare har ådragit sig skadeståndsansvar mot sin arbetsgivare genom att i strid med sitt anställningsavtal, och den lojalitetsplikt

Läs mer

Hotell- och Restauranganställdas Förbund mot. Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen och Finansaktiebolaget Markia i Malmö.

Hotell- och Restauranganställdas Förbund mot. Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen och Finansaktiebolaget Markia i Malmö. Hotell- och Restauranganställdas Förbund mot Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen och Finansaktiebolaget Markia i Malmö. En arbetstagare har avskedats under sådana omständigheter att ej ens saklig

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/08 Mål nr A 96/07 Sammanfattning Enligt det s.k. installationsavtalet är en arbetsgivare skyldig att tillhandahålla ställningar och skyddsutrustning enligt lag och föreskrifter

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2004 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 Sammanfattning Fråga om en hovmästare har avskedats genom att omplaceras från arbetet som hovmästare till att utföra serveringsarbete i sådan omfattning som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02 Sammanfattning Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande av en kommunalt anställd boendestödsassistent på grund av dennes uppträdande mot en av vårdtagarna.

Läs mer

Socialtjänst. (Dnr 4034-2011)

Socialtjänst. (Dnr 4034-2011) Socialtjänst 2013/14:JO1 Två tjänstemän vid en socialförvaltning gjorde ett hembesök i ett s.k. barnavårdsärende; fråga om de mot moderns vilja fick fotografera i bostaden för att dokumentera förhållandena

Läs mer

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2000 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad och uppfylla vissa krav. Detta gäller dock inte för den som enbart förmedlar hyresrätter eller som är advokat. Ansökningar

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 97/05 Mål nr A 186/04 Sammanfattning Fråga om det förelegat laglig grund för avskedande av en arbetstagare som haft anställning vid en stormarknad. Arbetsdomstolen finner inte styrkt

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 86/07 Mål nr B 69/06 Sammanfattning Fråga om avskedande av en försäljare i ett företag som tillhandahåller tjänster med anknytning till skatterådgivning. I tvisten åberopar arbetsgivaren

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/05 Mål nr A 237/04 Mål nr A 75/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/05 Mål nr A 237/04 Mål nr A 75/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/05 Mål nr A 237/04 Mål nr A 75/05 Sammanfattning En präst i Svenska kyrkan har blivit uppsagd av skäl hänförliga till hans personliga förhållanden. Sedan tvist uppkommit om uppsägningens

Läs mer

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1.

Kreditkort Privat. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor. Gäller från 2012-04-14. 1. Allmänna villkor Kreditkort Privat Gäller från 2012-04-14 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Banken är kortutgivare och kreditgivare. Bankdag

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer