Gästen har återkallat sin anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gästen har återkallat sin anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet."

Transkript

1 SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL Sammanträde i Göteborg Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson Sekreterare Pia Turtiainen 1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2010 och att lägga detta till handlingarna. 2 Ärende nr 06/10 Ersättning vid matförgiftning har återkallat sin anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 3 Ärende nr 08/10 Företaget

2 Fjällgården Reklamation av hotellboende med anledning av avsaknad av vatten Företaget VD: Företaget bokade en stuga tillhörande fjällgården, den mars 2010 för åtta personer till en kostnad av kronor. Stugan marknadsfördes som ett unikt boende med hög standard för semester eller konferens och innefattade fyra sovrum och kök, öppen spis, dusch och bastu, TV med hemmabiosystem, digitalbox, ismaskin, diskmaskin, tvättmaskin och torktumlare. Vid ankomst uppdagades att stugan inte hade något fungerande vatten. När problemet kvarstod påföljande morgon erbjöds sällskapet rum på hotellet för tre personer samma dag och för samtliga åtta personer den tredje och sista övernattningen. Eftersom konferensens syfte var teambuildning beslöt sällskapet att avböja erbjudandet för att inte splittra gruppen. Vattenbristen kvartstod under hela vistelsen och de fick be hotellets personal att bära upp vatten för att kunna använda toalett och dusch. Situationen förvärrades av att en i sällskapet var magsjuk. Företaget begär nedsättning av kostnaden för boendet eftersom boendet inte motsvarade avtalad standard. Fjällgården VD: Hotellet beklagar det inträffade men bestrider att utge ersättning. Stugan har egen brunn och har varken före eller efter aktuell tidpunkt haft problem med vattentillförseln. Vid städning av stugan under tidig eftermiddag på ankomstdagen den 21 mars konstaterades att vatten fanns tillgängligt. När sällskapet på förmiddagen den 22 mars framförde klagomål erbjöd hotellet sällskapet uppgradering till boende på hotellet varvid tre personer kunde erbjudas rum samma dag och resterande gäster påföljande dag. Sällskapet avböjde erbjudandet. Hotellets personal bar under sällskapets resterande vistelse dagligen upp vatten till stugan. Om sällskapet hade påtalat att situationen var ohållbar hade hotellet kunnat erbjuda alternativt boende i X-stad. Ansvarsnämndens bedömning Av utredningen framgår att företaget under sin vistelse i stugan inte haft tillgång till normal vattentillförsel samt att fjällgården inte har kunnat erbjuda ett likvärdigt alternativt boende under den avtalade tiden. Ansvarsnämnden finner att gästernas klagomål med anledning av olägenheterna är berättigade och att fjällgården ska ersätta företaget med såsom skäligen ansedda kronor. Sid 2 av 6

3 4 Ärende nr 09/10 Herr och fru X Hotellet Bestridd faktura för bröllopsarrangemang Herr och fru X har återkallat sin anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 5 Ärende nr 10/10 Ombud: N.N Återbetalning av restaurangnota N.N: bjöd sina vänner på middag på restaurangen den 14 maj Han hade beställt buffé för personer till en kostnad av 325 kr per person. tog betalt för 20 personer trots att enbart 15 personer närvarade vid middagen. begär återbetalning med kronor motsvarande kostnaden för fem personer. VD: bestrider att utge begärd återbetalning. accepterar inte beställningar för ett antal personer angivet i intervall. bokade i förväg för 25 personer. Antalet gäster bekräftades av gästen vid kontakt med restaurangchefen två timmer före ankomst till restaurangen. Vid betalning ifrågasatte gästen att betala för 25 personer med hänvisning till att bokningen avsåg personer. erbjöd sig att bjuda på kostnaden motsvarande fem kuvert vilket accepterades av gästen. Ansvarsnämndens bedömning Sid 3 av 6

4 Av utredningen framgår att ett bindande avtal om buffé för tjugo personer har ingåtts mellan parterna och att gästen först vid ankomst till restaurangen avbokat för fem personer. Ansvarsnämnden finner att skäl för återbetalning inte föreligger. 6 Ärende nr 11/10 Hotellet Ersättningsanspråk i samband med hotellvistelse Han bodde på hotellet den 3 mars Efter utcheckning debiterade hotellet utan medgivande hans kreditkort med ett belopp om kronor. Hotellet informerade honom om debiteringen via e-post och uppgav att kostnaden avsåg tvätt av mattan i hotellrummet. Han bestred omgående debiteringen och uppgav att han inte kräkts på matten utan att smutsen kunde utgöras av snömodd. Hotellet återbetalade beloppet men vidhöll att extra städning varit nödvändig på angivna grunder. Han begär att samtliga inblandade personer på hotellet ska framföra en skriftlig ursäkt för det felaktiga påståendet samt ersättning med kronor på grund av kränkning och kostnader i samband med bestridandet av debiteringen. Hotellet VD: Hotellet bestrider att utge begärd ersättning. Tre medarbetare från av hotellet anlitat städföretag besökte gästens rum efter utcheckning och konstaterade att någon hade kräkts på mattan. Incidenten förutsatte extra mattvätt och rummet kunde inte hyras ut påföljande natt. Hotellet debiterade gästens kreditkort med kronor för extra städkostnader och meddelade gästen via e-post. nekade till händelsen och bestred debiteringen. Hotellet återbetalade kronor och bad gästen om ursäkt för att gästen inte hade kontaktats per telefon före debiteringen. Ansvarsnämndens avgörande Hotell- och restaurangbranschen bör vara utpräglat serviceinriktad och har ansvar för att klagomål hanteras på ett korrekt och smidigt sätt. Hotellet har inte haft rätt att belasta gästens kreditkort efter utcheckning utan medgivande. Av utredningen framgår dock att återbetalning har skett och hotellet har ursäktat det Sid 4 av 6

5 inträffade. har inte heller i övrigt förmått visa att hotellet brustit i sina åtaganden på sätt att hotellet är skyldigt att utge ersättning till honom. 7 Ärende nr 13/10 Ersättning vid tandskada Hon besökte restaurangen tillsammans med ett sällskap den 30 april Samtliga i sällskapet beställde pizza. Pizzorna var torra och stenhårda i kanten. Hon hade enbart ätit en mindre del av maten när hon bet i något hårt och tanden skadades. Hon uppmärksammade servitrisen på incidenten. Servitrisen uppgav att degen köptes färdig men erbjöd varken att byta ut maten eller att ge prisavdrag samt ignorerade att maten orsakat en tandskada. Sällskapet lämnade restaurangen utan att äta upp maten. Vid besök hos tandläkaren den 3 maj konstaterades att en porslinskrona gått sönder och måste ersättas. Tandläkaren har i intyg uppgett att porslinskronan var felfri och har utsatts för yttre våld vid skadans uppkomst. Hon begär ersättning med kronor motsvarande tandläkarkostnaderna. VD: beklagar det inträffade men bestrider ansvar för händelsen. och övriga personer i hennes sällskap beställde pizza. En stund efter att maten hade serverats påkallade sällskapet restaurangchefens uppmärksamhet och uppgav att gästens tand skadats och att pizzans kanter var mycket hårda. Restaurangchefen beklagade och erbjöd att byta ut pizzorna mot någon annan rätt vilket avböjdes av gästerna. Restaurangchefen uppfattade inte att tandskadan hade orsakats av något främmande föremål i maten eller att pizzan avvek utseendemässigt från övriga pizzor som serveras. och övriga personer i sällskapet åt upp pizzorna och lämnade restaurangen efter att ha erlagt betalning. Ansvarsnämndens avgörande I ärendet har företetts kvitto och intyg från tandläkare. I enlighet med tidigare uttalanden från nämnden bör en restauranggäst som befarar att en tand skadats i samband med en måltid omedelbart ta kontakt med någon på restaurangen och berätta vad som hänt. Vidare bör gästen så snart som möjligt uppsöka Sid 5 av 6

6 tandläkare för att få en eventuell skada konstaterad för att ersättningsfrågan ska lösas på ett smidigt sätt. Ansvarsnämnden finner klarlagt att gästens tand skadats av ett hårt föremål i pizzan. har inte haft anledning att räkna med dylikt föremål i maten. Hon har genast anmält det inträffade till restaurangpersonalen och i nära anslutning till skadan uppsökt tandläkare. är sålunda skyldig att utge ersättning till gästen med kronor motsvarande tandläkarkostnaderna. 8 Ledamöterna tog del av SHR:s broschyr Att boka konferens samt Bertil Bengtssons förslag till hotellagstiftning. 9 Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat. Vid protokollet Justeras Pia Turtiainen Tom Beyer Sid 6 av 6

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 26 mars 2008 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 26 mars 2008 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2008-05-20 Sammanträde i Båstad Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson Sekreterare

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 14 juni 2010 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 14 juni 2010 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2010-09-16 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson, per telefon Per Olding Ola

Läs mer

SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-06-08. Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund

SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-06-08. Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-06-08 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2011 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2011 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2011-06-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-03-20 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Per Olding William H Marschall

Läs mer

Ärendet bordläggs för vidare utredning.

Ärendet bordläggs för vidare utredning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-03-23 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning.

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-10-10 Sammanträde i Malmö Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William H Marschall

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2012-12-12 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Tvist om betalningsansvar avseende brunch vid bröllopsarrangemang

Tvist om betalningsansvar avseende brunch vid bröllopsarrangemang SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-06-11 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 december 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 december 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2015-03-18 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Norge Äventyrs särskilda resevillkor

Norge Äventyrs särskilda resevillkor Norge Äventyrs särskilda resevillkor För Norska Turistföreningen gäller speciella resevillkor. Norge Äventyr förbehåller sig rätten att företa eventuella ändringar. 1 Anmälan och betalning. Efter anmälan

Läs mer

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser.

Att boka konferens. En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Att boka konferens En köpguide som riktar sig till dig som bokar möten och konferenser. Konferenser, möten och andra sammankomster är en förutsättning för att företag och medarbetare ska kunna utvecklas,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

Hotell- och Restauranganställdas Förbund mot. Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen och Finansaktiebolaget Markia i Malmö.

Hotell- och Restauranganställdas Förbund mot. Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen och Finansaktiebolaget Markia i Malmö. Hotell- och Restauranganställdas Förbund mot Hotell- och Restaurangarbetsgivareföreningen och Finansaktiebolaget Markia i Malmö. En arbetstagare har avskedats under sådana omständigheter att ej ens saklig

Läs mer

Särskilda & allmänna villkor för paketresor.

Särskilda & allmänna villkor för paketresor. Sida 1 av 9 Särskilda & allmänna villkor för paketresor. SÄRSKILDA RESEVILLKOR. Särskilda resevillkor gäller före Allmänna resevillkor. Arrangör/Resegaranti. Arrangör enligt resegarantilagen är S&S-resor,

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan.

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan. Vilka vi är Lowcostholidays är en del av Lowcosttravelgroup vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG och vars säte är East House,109, South Worple Way, London,

Läs mer

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping 1 NORRKÖPINGS TINGSRÄTT DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping Mål nr T 3730-08 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: jur.kand. Ulrika Dietersson jur. kand.

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse:

Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 7 3 PROTOKOLL 1990-05-29 89/1(3658 Konsumentverket och Föreningen Sverige Turism (FÖRST) har denna dag träffat följande överenskommelse: 1. Allmänna villkor för uthyrning av stugor och lägenheter skall

Läs mer

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER

BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER 27.4.2011 BOKNINGS- OCH AVBOKNINGSVILLKOR FÖR INKVARTERINGSRÖRELSER Dessa avtalsvillkor som träder i kraft 1.3.2011 har upprättats av Matkailuja Ravintolapalvelut MaRa ry och granskats av konsumentombudsmannen.

Läs mer

Betalning & resevillkor

Betalning & resevillkor Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig?

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig? ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB), via Siljan Turism och för Dig, som själv eller genom annan träffar avtal med VDAB enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 Sammanfattning Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som enligt arbetsgivaren, en kommun, påstås ha oriktigt registrerat arbetstid

Läs mer

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden

Årsbok 2003 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift.

Resevillkor. 1.5.2 Deltagarbevisets uppgift. Resevillkor De allmänna resevillkoren kompletteras av Langleys särskilda resevillkor angivna i kursiv text. I och med att anmälningsavgiften betalas godtar resenären Langleys gällande resevillkor och anmälan

Läs mer