Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm"

Transkript

1 Riktlinjer för hantering av hotellbokningar för kongresser i Stockholm Hotellgruppen i Stockholm och SHR har tillsammans med kongressarrangörerna Congrex (Congrex) och Stockholm Convention Bureau (StoCon) utarbetat nedanstående bekräftelse. Syftet är att få till stånd en smidig hantering av rumsbokningar, regler och villkor i samband med kongresser som äger rum i Stockholm. Dessa riktlinjer gynnar inte bara hotell som får bokningar utan även Congrex och StoCon när de är ute och förhandlar om kongresser. Denna bekräftelse skall ses som ett hjälpmedel för operatören/anläggningen där det står var och en fritt att erbjuda antal rum, pris och provision. Detta är en rekommendation framtagen i samråd mellan SHR/Hotellgruppen i Stockholm och kongressarrangörerna för kongresser i allmänhet. I de fall SHR/Hotellgruppen tillsammans med arrangörerna kommer fram till att ett annat regelverk skall vara gällande får det beslutas från fall till fall. Stockholm i oktober (5)

2 Bekräftelse mellan Congrex Sweden AB (nedan Congrex) eller Stockholm Convention Bureau AB (nedan StoCon) och Hotell xxx xxx (nedan Hotellet) Inledning Denna bekräftelse reglerar priser, boknings- och betalningsvillkor för rumsbokningar till XXVII International Congress xxxxxxxx, den xxxx-xx-xx xx-xx i Stockholm. Syftet med överenskommelsen är att reglera villkor som möjliggör största möjliga försäljningsvolym, till nytta för bägge parter. Dispositionsrätt för rum Congrex/StoCons rätt att disponera över rummen inträder när denna bekräftelse har undertecknats av bägge parter. Rätten att disponera över rummen ska inte medföra några kostnader och/eller utgifter. Efter förfrågan från Congrex/StoCon kan antalet bokade rum till överenskomna rumspriser utökas, såväl under kongressen som minimum tre dagar före och tre dagar efter kongressen, om Hotellet har tillgänglig kapacitet och efter beslut av Hotellet. För perioden fram till namnlistans överlämnande (14 dagar före första ankomstdag) ska Congrex/StoCons dispositionsrätt för rummen vara definitiv och garanteras av Hotellet, såvida inte Congrex/StoCon skriftligen meddelar ev. avbeställning innan dess. Rumspriser Hotellet ska meddela gällande rumspriser inklusive moms i direkt anslutning till undertecknandet av denna bekräftelse. För kongresser mer än 1 år framåt i tiden ska rumspriser meddelas senast 1 år före ankomst. Om den svenska logimomsen ändras, och Hotellet ändrar sina rumspriser på grund av detta, ska Congrex/StoCon underrättas av Hotellet. Prisändringen kommer därefter att meddelas gäst. Om Congrex/StoCon eller gäst ej informeras om prishöjning som sker på grund av momshöjning ska ingen av dessa två hållas finansiellt ansvarig för prishöjningen. Hotellet får ej medvetet sälja motsvarande rum till lägre priser än vad som överenskommits i denna bekräftelse till andra grupper som närvarar på kongressen. 2 (5)

3 Avstämning av bokat antal rum, definitiv namnlista Gemensam avstämning av bokat antal rum sker vid tre tillfällen, 6, 2 och 1 månad före ankomst, men kan även ske vid annat tillfälle på endera parts initiativ. Definitiv namnlista överlämnas till Hotellet 14 dagar före första ankomstdag. De ändringar som därefter inkommer rapporteras skriftligen till Hotellet utan dröjsmål. Dessa ändringar skall tillsändas den av hotellet utsedda kontaktpersonen. Betalningsvillkor Gäst som har erlagt deposition för upp till två nätter till Congrex/StoCon erhåller avdrag för depositionen i sin logiräkning. Resterande logibelopp betalas av gäst till Hotellet vid avresa. Hotellet fakturerar Congrex/StoCon för avdragna depositioner minus provision på bekräftad logi mm beräknad enligt nedan inom 15 dagar efter gästs avresa.congrex/stocon erlägger betalning för mottagen faktura inom 30 dagar efter mottagandet från Hotellet. Eventuella felaktigheter på tillsänd faktura ska skriftligen meddelas Hotellet snarast möjligt. För sådana fakturor erlägger Congrex/StoCon ostridigt belopp på förfallodagen i avvaktan på utredning och slutreglering. Efter förfallodagen debiterar Hotellet dröjsmålsränta enligt lagen om dröjsmålsränta. Provision Provision utgår med xx% på logipris exkl moms. Moms på utbetalad provision tillkommer. Provision beräknas på av Congrex/StoCon bokad logi och ev. förlängda vistelser samt på debiteringar för ev. avkortad vistelse, No Show, och avbeställningar. Gäst som vill förkorta sin ursprungliga bokningsperiod För gäst som förkortar sin ursprungliga bokningsperiod ska inga kostnader påföras Congrex/StoCon. Hotellet ska istället reglera eventuella uppkomna kostnader direkt med gäst vid avresa. Det faktum att gäst kan komma att få ersätta Hotellet vid avkortad vistelse ska Congrex/StoCon informera kongressdeltagarna om genom att infoga följande formulering i de olika handlingar vid deltagarregistreringen: Hotellet förbehåller sig rätten att fakturera för samtliga nätter som bokats vid registreringen, om utcheckning sker före ovan angivet datum. 3 (5)

4 No show Vid No show debiteras Congrex/StoCon rumskostnaden för upp till två nätter. Andra natten debiteras dock endast om Hotellet inte lyckas sälja rummet till annan gäst. Hotellet skall rapportera första nattens No show till Congrex/StoCon så tidigt som möjligt, gärna före kl dagen efter. Tillkommande kostnader / garanti eller gästförskott Gästs personliga utgifter betalas av gäst själv vid avresa och omfattas inte av denna bekräftelse. Congrex/StoCon bistår dock Hotellet med att spåra gästers adress vid behov. Hotellet förhåller sig dock rätten att i samband med incheckning avkräva gäst garanti i form av kreditkortsuppgifter, kontant förskott eller liknande för bokad logi samt eventuella extra kostnader i samband med vistelsen. Det faktum att gäst kan komma att bli avkrävd denna garanti i samband med sin vistelse ska Congrex/StoCon informera kongressdeltagarna om genom att infoga följande formulering i de olika handlingar vid deltagarregistreringen: Hotellet förbehåller sig rätten till garanti från gäst i form av kreditkortsuppgifter eller liknande i samband med incheckning. Avbeställningsregler Om hela eller delar av bokningen avbeställes av Congrex/StoCon gäller följande: -Upp till 12 veckor före ankomst kan 100 % av rummen avbeställas utan kostnad. -Upp till 8 veckor före ankomst kan 50 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad. -Upp till 6 veckor före ankomst kan 35 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad. -Upp till 4 veckor före ankomst kan 25 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad. -Upp till 2 veckor före ankomst kan 10 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad. -Upp till 48 timmar före kl ankomstdagen kan 5 % av kvarvarande rum avbeställas utan kostnad. För avbeställningar utom ovan angivna tider och procentsatser debiteras Congrex/ StoCon rumskostnaden för upp till två nätter och inga andra kostnader tillkommer. Debitering sker dock endast om Hotellet inte lyckas sälja de avbeställda rummen till annan gäst. Överbokat eller stängt hotell Vid en eventuell överbokning på Hotellet är Hotellet skyldigt att tillse så att gäst erbjuds ett alternativt boende med samma standard och till samma rumspris samt bekosta taxi eller annan transport. Hotellet ska därför även svara för eventuell prisskillnad. Om Hotellet repareras eller hålls stängt p g a reparationer, är Hotellet skyldigt att ordna annat boende med samma standard och till samma rumspris. 4 (5)

5 Force Majeure I händelse av krig, myndighetsbeslut, terrorism, katastrof, strejk, inrikespolitiska störningar eller någon annan omständighet som parterna inte råder över och som gör det icke tillrådligt, olagligt eller omöjligt för parterna att fullgöra sina skyldigheter enligt denna bekräftelse, kan endera part säga upp denna bekräftelse genom skriftlig uppsägning och utan skydlighet att utge skadestånd i någon form. Tvist Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Övrigt Denna bekräftelse har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit varsitt. Stockholm den: Stockholm den: Congrex/StoCon Hotellet Underskrift Underskrift Namnförtydligande Namnförtydligande Befattning Befattning 5 (5)

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Adress: Stortorget 20/Södra Storgatan 1 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B - HELSINGBORG Hotelltjänster 2014 Kvalitetskategori B Referensnr: Upph. ref.nr: 96-30-2014:023 96-30-2014 2014-07-01

Läs mer

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING Huvuddokument Avtal har denna dag tecknats mellan: (1) Canal Digital : Canal Digital Sverige AB, 115 80 Stockholm; och (2) Företaget : Bolagsnamn: Organisationsnr: Enhet/Verksamhet:

Läs mer

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening

hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening hotellavtal mellan elite hotels of sweden och svensk industriförening logi&konferensavtal 2010 Mellan Elite Hotels of Sweden, 556248-5259, & Conventum Örebro, 556627-6233, nedan kallat Elite och Svensk

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Avtal. Ramavtal för hotelltjänster Referensnr: 96-9-2012:041. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Ramavtal för hotelltjänster Referensnr: 96-9-2012:041. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för hotelltjänster Referensnr: 96-9-2012:041 Inrikes Hotell Staten 2012 Upph. ref.nr: 96-9-2012 2012-09-03 Slutdatum: 2013-09-02 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor

Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige. Орг.-/Рег. номер: 610605-0369. Allmänna villkor Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige Орг.-/Рег. номер: 610605-0369 Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller mellan RECCIS Ryskt Utbildnings- och Kulturcentrum i Sverige, och för Dig som

Läs mer

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan.

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan. Vilka vi är Lowcostholidays är en del av Lowcosttravelgroup vars handelsadress är Spectrum House, Beehive Ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG och vars säte är East House,109, South Worple Way, London,

Läs mer

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid)

Avtalsvillkor. avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) Avtalsvillkor avseende leverans av mobiltelefonbaserad betaltjänstelösning (Tjänsten) från Svensk Mobil-Identifikation AB (Smid) 1. Omfattning Smid åtar sig att leverera Tjänsten till av Kunden önskad

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

Besök gärna vår hemsida för tips om team - & gruppaktiviteter, föreläsningar, After Work, mat - & dryckesprovningar eller personliga tillval.

Besök gärna vår hemsida för tips om team - & gruppaktiviteter, föreläsningar, After Work, mat - & dryckesprovningar eller personliga tillval. Jönköpings kommun 70VIRAN Box 393 551 15 JÖNKÖPING Bekräftelse: Jönköpings kommun Varmt tack för er bokning med bokningsnummer 143257, vi har nöjet att bekräfta följande: Lokaler Från Till á kr. Pris inkl.

Läs mer

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL

2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL 2015-05-13 Bilaga 1 AVTAL/RAMAVTAL AVTAL/RAMAVTAL AVSEENDE RÖJNING AV VEGETATION UNDER ROVDJURSAVVISANDE STÄNGSEL Dnr. 511-3295-2015 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen i Värmlands län, nedan kallad

Läs mer

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool

Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool Ansökan / Avtal om medlemskap i båtpool OPERATÖR Namn: Org.nr: Telefon: E-post: Kontaktperson: ANVÄNDARE Namn: Org.nr / pers.nr: Telefon: E-post: Ytterligare användare på samma adress: BÅT m.m. Modellbeteckning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden.

ALLMÄNNA VILLKOR. 1.3 Dessa allmänna villkor reglerar tillsammans med Avtalet avtalsförhållandet mellan Vikab och Kunden. ALLMÄNNA VILLKOR 1 ALLMÄNT 1.1 Västsvenska Idékonsult, 556315-7295, adress Uppegårdsgatan 1, 516 34 DALSJÖFORS, nedan Vikab, tillhandahåller tjänster till företagskund, nedan Kunden, avseende upprättande

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335

Kontrakt Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr 2010-KS 0335 1.0 PARTER Beställare Utförare Tyresö kommun Socialförvaltningen 135 81 Tyresö kommun Organisationsnummer Organisationsnummer 212 000-0092 xxx xxx- xxxx Kontaktperson kontrakt Charlotte Barkman-Hedin Kontaktperson

Läs mer

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida.

Paragraf 23. Returer skall godkännas av oss innan returnering sker. Special och anpassade produkter återköpes ej. Reklamera på vår hemsida. Fergin Sverige AB Allmänna försäljnings- och leveransvillkor Nettopriser exklusive moms för leveranser i Sverige. Allmänna leveransbestämmelser i enlighet med ALEM 09*, avseende elektriskt materiel för

Läs mer

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01

Standardvillkor för IT-projekt från IT-Integration AB. gällande från 2013-01-01 Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas vid uppdrag där IT-Integration har ansvar att genomföra ett uppdrag att utveckla IT-system med överenskomna egenskaper. Dessa allmänna bestämmelser

Läs mer

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan.

1.4 Först vid mottagandet av din betalning kommer vi att börja behandla din bokningsförfrågan. Vilka vi är I Sverige är vi Lowcostholidays.se och drivs av Lowcostholidays Ltd, en del av Lowcosttravelgroup, beläget på Spectrum House, Beehive ring Road, Gatwick, West Sussex, RH6 0LG Vårt registrerade

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Betalning & resevillkor

Betalning & resevillkor Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX

Bilaga 2. Avtal SMHI och XXX. Avtalsnummer: XXX Avtal SMHI och XXX Avtalsnummer: XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 2 2 Kontaktpersoner... 2 3 Avtalets omfattning... 2 4 Avtalets giltighet... 2 5 Avtalstid optioner... 2 6 Avtalshandlingar... 2 7 Underleverantör...

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG AVSEENDE BREDBANDSABONNEMANG INOM LEVERANTÖRSOBEROENDE STADSNÄT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖRETAG AVSEENDE BREDBANDSABONNEMANG INOM LEVERANTÖRSOBEROENDE STADSNÄT Avtal - Datum Sidor 2013-09-16 1( 7) Felanmälan/Support Felanmälan skall göras direkt till T3 företagssupport på nummer alt. : foretag@t3.se. Uppstår det störningar i nätet som är relaterade till nätägares

Läs mer

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats.

Licenskostnad för användande av systemet: - Inkluderar en kalender/kollega och en plats. Baraboka.se Priser och villkor En internetbaserad tidsbokningstjänst från Staircase AB Prislista 2014-01-01, alla priser anges exklusive moms. Vi reserverar oss för prisjusteringar. Baraboka är en tidsbokningstjänst

Läs mer

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09)

Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Reparation och ombyggnad mellan entreprenör konsument (Plåt/Vent RO 09) Avseende entreprenadarbeten, exempelvis reparations- och ombyggnadsentreprenader (RO-entreprenader) där enskild konsument är beställare.

Läs mer