SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-06-08. Sammanträde i Stockholm. Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund"

Transkript

1 SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William H Marschall Sekreterare Pia Turtiainen 1 Ärende nr 21/05 Saken: Tandskada Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende ersättningsskyldighet vid tandskada. : besökte puben den 3 oktober Han drack öl och åt ost och korv i tärningar. Han visade upp ett föremål som han påstod var en del av en sönderbiten tand för servitrisen. Något främmande föremål i maten som skulle ha kunnat orsaka skadan har inte återfunnits och servitrisen kan inte erinra sig att något annat än den trasiga tanden har visats upp för henne. Företaget önskar veta om ersättning i någon omfattning ska betalas till gästen.

2 2(7) Han besökte puben tillsammans med några vänner den 3 oktober Han beställde in öl och en tallrik med ost- och korvtärningar. När han åt en korvtärning, som innehöll något hårt föremål, gick en tand sönder. Han påkallade genast servitrisens uppmärksamhet på det inträffade. Han frågade om han skulle spara den trasiga tanden och det hårda föremålet som låg på tallriken men servitrisen sa att det inte behövdes eftersom hon hade sett det. Han begärde ersättning för den skadade tanden och servitrisen sa att hon skulle återkomma med besked inom några dagar. Samma dag som händelsen inträffade hade han besökt sin tandläkare för en rutinundersökning och ingen defekt på tanden hade upptäckts. Dagen efter skadans uppkomst besökte han åter tandläkaren akut varvid konstaterades att tanden var trasig och måste ersättas med en krona. Den 6 oktober kontaktade servitrisen tandläkaren för att få skadan bekräftad. yrkar ersättning för tandläkarkostnaderna med kronor. I ärendet har företetts journalutskrift och specificerad kostnadsberäkning. Enligt skadeståndslagen ska var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada ersätta skadan. I enlighet med tidigare uttalanden från nämnden bör en restauranggäst som befarar att en tand skadats i samband med förtäring omedelbart ta kontakt med någon på restaurangen och berätta vad som hänt. Vidare bör gästen så snart som möjligt kontakta tandläkare för att få en eventuell skada konstaterad. s berättelse vinner stöd av journalutskriften. Det får anses utrett att tandskadan orsakats av något som förekom i korven som puben serverat. Ansvarsnämnden finner därför att restaurangen ska ersätta gästen för den uppkomna skadan med yrkat belopp. 2 Ärende nr 04/06. Saken: Reklamation av hotellvistelse

3 3(7) Ett sällskap på tre familjer bodde på hotellet den februari Besöket blev en besvikelse eftersom standarden på hotellet inte på något vis överensstämde med intrycket man fått via Internet. Den i priset inkluderade buffén var ofräsch och bestod till stor del av konserver. Det fanns ett rinnande vattenläckage utanför ett av rummen och ett försök att torka upp heltäckningsmattan hade gjorts dels med tidningspapper, vilket bidrog till en lukt som påminde om mögel och dels med en kupévärmare som var konstant inkopplad och vars sladdar låg löst utefter golvet. På hotellrummen fanns trasig lysarmatur, oisolerade och löst hängande kablar från trasig spotlightsarmatur, lösa tvättställsarmaturer, toalettrullshållare som hängde på trekvart, trasig spolanordning på en toalett samt en toalettstol som var lös från golvet, spruckna handfat, mögel och trasig duschslang, trasigt strykjärn med oisolerade sladdar och termostatvred, kupéfläkt för att få upp värmen, två skruvar som ersättare för handdukshållare och vattenläckage från minibar. Frukosten var ofräsch med kalla ägg från gårdagen. Lekrummet var så smutsigt och stökigt att personalen inte rekommenderade barnen att vara där. Sällskapet upplevde mögeldoft från rummen och i synnerhet från korridorerna. Man reklamerade bristerna genom att tydligt uppge sina synpunkter i den utvärderingsenkät som fanns på rummen och lämnade denna i receptionen vid utcheckningen. har skickat en Entertainment-Guide till var och en som kompensation men eftersom ingen av dem har något intresse av dess rabatterbjudanden har de skickat guiderna tillbaka. De önskar ersättning för sina utlägg för boendet med totalt kronor. VD: beklagar att gästerna inte fick den upplevelse de förväntat sig av vistelsen. Hotellrummen gästerna erhöll är trevliga och håller god standard. mottog inte något klagomål vid tidpunkten för besöket utan fick först i efterhand del av gästernas besvikelse. s policy är att gäster som påtalar brister får, om felen inte kan åtgärdas omgående, möjlighet att byta rum och kompenseras i form av dryck eller dylikt. s kvällsbuffé, som ingår i priset, är mycket uppskattad av hotellets gäster. Ett vattenläckage på väggen hade uppstått under helgen på grund av mycket kraftigt snösmältning. har platt tak och i samband med den hårda vintern hade is skurit hål på takduken vilket medförde att det läckte då snön smälte. Reparationer påbörjades på måndagen då ordinarie personal var tillbaka och under tiden fick helgpersonalen göra en temporär lösning. beklagar det inträffade som dock var en oförutsedd händelse. Den trasiga lysarmaturen påtalades inte i samband med vistelsen. Vid kontroll har inte upptäckts någon lös spotlightsarmatur, lös tvättställsarmatur eller trasig spolanordning till toalett. Vid kontroll satt en skruv som håller fast toalettrullhållaren lite löst. Handfaten är tillverkade i gjutmarmor och kan se ut som om de är spruckna. En liten spricka fanns dock i handfatet i ett av rummen. Visst mögel i fogen fanns i ett av badrummen men har i övrigt inte påträffats. har en hög ventilation, ca 15 liter per sekund, och mögel har svårt att få fäste i en väl ventilerad miljö. Strykjärn och strykbräda var urkopplade i samtliga rum men finns att låna i receptionen. En tidigare gäst hade lånat en kupéfläkt och denna hade tyvärr glömts kvar på rummet. Handdukshållare fanns i badrummen men två skruvar satt i ett av rummen där det tillfälligt saknades en

4 4(7) tvåldispens. Vattenläckaget från minibaren avser kondensvatten i mycket små mängder. s frukost får genomgående högt betyg i gästenkäten och hotellet kan bara beklaga att gästerna uppfattade den som ofräsch på grund av kalla ägg. Lekrummet används varje dag av många barn och i samband med milt väder med mycket snösmältning blir nedsmutsningen stor varje dag. Lekrummet ses till varje dag men det är möjligt att tillsyn inte ännu skett i samband med helgen. har haft expertis på plats som har konstaterat att det varken finns mögel i rum eller korridor. s upplevelse av mögeldoft hänger med sannolikhet ihop med vattenläckaget som medförde droppande vatten ner på heltäckningsmattan. finner det märkligt att gästerna inte påtalade bristerna omgående eller åtminstone under vistelsen som varade i tre dagar. Med hänsyn till att gästerna inte påtalat bristerna i samband med vistelsen är det svårt att bemöta och ersätta gästerna. har till var och en av gästerna skickat en Enjoy Guide, värde 500 kronor, totalt kronor. Det är ostridigt att hotellet drabbats av en vattenskada under sällskapets vistelse på hotellet. Ansvarsnämnden finner att gästernas klagomål med anledning av olägenheterna i samband med vattenskadan är berättigade. Personalen i receptionen borde ha informerat om vattenskadan och därigenom gett gästerna en möjlighet att ta ställning till om man önskade hyra de aktuella rummen. Även om inte gästerna framförde sina klagomål tidigare var olägenheten med vattenskadan känd för hotellet och ansvarsnämnden finner därför att hotellet ska ersätta gästerna med skäliga 500 kronor per familj, totalt kronor. 3 Ärende nr 05/06 /. Saken Reklamation av hotellvistelse Han bodde på det fyrstjärniga hotellet natten mellan den 15:e och 16:e februari debiterade 300 kronor för mycket i avgift för parkering av hans bil. På morgonen när han skulle duscha fanns inget varmt vatten. Genom det inträffade uppfyllde hotellet inte sina åtaganden och han reklamerade vid utcheckningen. Han erbjöds en läsk som kompensation vilket han anser vara oförskämt. Han önskar få besked om sina rättigheter med anledning av det inträffade.

5 5(7) Rumsansvarig: debiterar 300 kronor per dygn för parkering. Priset kan tyckas högt men garaget ligger i centrum av staden och är övervakad för att ingen obehörig ska kunna få tillträde. har självfallet varmt vatten i samtliga rum och beklagar att det inte fungerade när gästen önskade duscha. Efter kontroll med hotellets chefstekniker har konstaterats att problemet troligen uppstod genom en tillfällig brist i vattentrycket i det aktuella rummet. har bett gästen om ursäkt genom e-post och bett honom återkomma vilket dock inte har skett. Det är ostridigt att varmt vatten saknades i det hotellrum som ställts till gästens förfogande och att han påtalat detta för hotellets personal vid utcheckning. Ansvarsnämnden finner att hotellet har brustit i sitt åtagande gentemot gästen. Eftersom inga ersättningsanspråk föreligger föranleder ärendet ingen ytterligare åtgärd från nämndens sida. 4 Ärende nr 06/06 Saken: Stöld på hotellrum Han bodde på hotellet onsdagen den 1 februari 2006 till söndagen den 5 februari med anledning av att han skulle närvara som utställare vid en Hi-Fimässa under helgen. När han begav sig till mässan lämnade han sin dator på hotellrummet eftersom han inte ville riskera att den skulle bli stulen på mässan. På avresedagens morgon upptäckte han att datorn var stulen. Han vände sig till receptionen och berättade att datorn stulits, att han inte haft några övernattande gäster och inte heller tappat eller lånat ut nyckeln. s elektroniska låssystem visar att rummet har låsts upp med hans nyckel kl Vid den tidpunkten befann han sig på mässan och hade nyckeln i sin ficka. Eftersom nyckeln trots detta användes för att öppna dörren till rummet måste det finnas en allvarlig säkerhetsbrist på hotellet. har hjälpt honom att göra en polisanmälan men vill inte ta ansvar för det inträffade

6 6(7) Regionchef: beklagar det inträffade och har hjälpt gästen att göra en polisanmälan men anser inte att hotellet har någon skuld i att stölden inträffat. Det finns inte några spår efter ett eventuellt inbrott på hotellrummet. är bemannat med ordningsvakter varje dag mellan klockan och för att hindra obehöriga att gå till och från hotellrummen. s övervakningskameror visar att inga uppseendeväckande händelser inträffat och att inga obehöriga vistats på våningsplanen under den aktuella tiden. Hotelldörrens låssystem visar att endast gästens nyckel har använts då dörren öppnades under tiden lördag-söndag, kl på lördagen samt och på söndagen, dvs under den tid då stölden påstås ha skett. Städpersonalens låskort är identifierbara och fungerar enbart på tider då den är behörig att beträda rummen. är förvånat över att gästen inte reagerat på förlusten av ett dyrbart föremål omedelbart vid de tillfällen han återkommit till rummet under natten till söndagen. Om den påstådda stölden skett efter klockan befann sig gästen på rummet och hade sannolikt märkt om någon kommit in. är tydligt med att rekommendera gästerna att inte lämna värdeföremål på rummet och erbjuder säker förvaring i receptionen. Enligt skadeståndslagen ska var och en som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en person- eller sakskada ersätta skadan. En arbetsgivare svarar även för skada som en arbetstagare uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar i tjänsten. Den som hyr ett hotellrum är i princip ansvarig för den egendom som han förvarar på rummet, under förutsättning att hotellet för sin del uppfyller de krav gästen kan ställa för att känna sig trygg och säker. Utredningen ger inte vid handen att datorn har försvunnit på ett sätt som hotellet ansvarar för. Skyldighet för hotellet att utge skadestånd till gästen kan därför inte anses föreligga. 5 Ärende nr 07/06 Parter Saken Garderobsansvar har återkallat sin anmälan eftersom företaget har erlagt det yrkade beloppet. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

7 7(7) 6 Ärende nr 08/06 Parter Saken Nedsättning av faktura har återkallat sin anmälan. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. 7 Sammanträdet avslutas. Vid protokollet: Justeras: Pia Turtiainen Carl-Erik Hedlund

Ärendet bordläggs för vidare utredning.

Ärendet bordläggs för vidare utredning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-03-23 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet.

Gästen har återkallat sin anmälan eftersom hon accepterat erbjuden ersättning från företaget. Ansvarsnämnden avskriver ärendet. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-03-20 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Per Olding William H Marschall

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 december 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 december 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2015-03-18 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning.

Företaget har hemställt att ansvarsnämnden prövar en fråga avseende betalningsansvar vid avbokning. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2006-10-10 Sammanträde i Malmö Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William H Marschall

Läs mer

Tvist om betalningsansvar avseende brunch vid bröllopsarrangemang

Tvist om betalningsansvar avseende brunch vid bröllopsarrangemang SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2007-06-11 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Carl-Erik Hedlund Ledamöter Anitha Bondestam Gun Widgren Per Olding William

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 6 september 2012 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2012-12-12 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2011 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 30 mars 2011 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2011-06-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson Per Olding Ola Johansson

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 14 juni 2010 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 14 juni 2010 och att lägga detta till handlingarna. SVERIGES HOTELL- OCH RESTAURANGFÖRETAGARE Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2010-09-16 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Vanja Aronson, per telefon Per Olding Ola

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 71/11 Mål nr A 90/10 Sammanfattning Fråga huvudsakligen om en fastighetsmäklare själv frånträtt sin anställning alternativt sagt upp sig eller om arbetstagaren blivit avskedad alternativt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 114/06 Mål nr A 240/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 114/06 Mål nr A 240/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 114/06 Mål nr A 240/05 Sammanfattning En arbetstagare sade upp sig från sin anställning, men ångrade sig och ville två dagar senare återta uppsägningen, vilket arbetsgivaren inte

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 89/13 Mål nr A 46/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 89/13 Mål nr A 46/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 89/13 Mål nr A 46/13 Avskedande av arbetstagare som tillgripit två pallar med rostfritt skrot på arbetsplatsen. Postadress Telefon Expeditionstid Box 2018 08-617 66 00 Måndag-fredag

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 16/13 Mål nr A 53/12 Fråga om en arbetsgivare vidtagit vissa åtgärder mot en arbetstagare, bl.a. hotat arbetstagaren till livet, och därigenom kränkt arbetstagarens föreningsrätt.

Läs mer

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping

DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping 1 NORRKÖPINGS TINGSRÄTT DOM 2009-10-27 Meddelad i Norrköping Mål nr T 3730-08 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen, 202100-6073 Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: jur.kand. Ulrika Dietersson jur. kand.

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 9/10 Mål nr B 2/09 Sammanfattning En arbetstagare varslades om avskedande som därefter drogs tillbaka varefter arbetsgivaren och arbetstagaren ingick ett avtal om att arbetstagaren

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 67/11 Mål nr A 100/10 Sammanfattning Fråga om en hovmästare har avskedats genom att omplaceras från arbetet som hovmästare till att utföra serveringsarbete i sådan omfattning som

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 110/08 Mål nr A 207/07 Sammanfattning En facklig förtroendeman som på visst sätt begärt ledigt för det fackliga uppdraget fick inte denna ledighet beviljad av arbetsgivaren. Innan

Läs mer

TILL konsument. anlita hantverkare

TILL konsument. anlita hantverkare TILL konsument tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 54/03 Mål nr B 6/02 Sammanfattning Fråga om det har funnits laglig grund för avskedande av en kommunalt anställd boendestödsassistent på grund av dennes uppträdande mot en av vårdtagarna.

Läs mer

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare.

Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Snart hantverkare Ett övningshäfte för dig som utbildar dig till hantverkare. Lärarhandledning Snart hantverkare lärarhandledning Konsumentverket 2011 Projektledare/ansvarig utgivare: Marie Myhr, Konsumentverket

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål.

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål. Brf. Almens ordningsregler fr. november 2010 Allmänt om reglerna Förutom Sveriges lagar och föreningens stadgar gäller följande regler i föreningen. Är du osäker på vad som gäller i olika situationer eller

Läs mer

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge

DOM 2013-05-10 Meddelad i Huddinge 1 Meddelad i Huddinge Mål nr PARTER KÄRANDE Tord LENNART Egon Johansson, 730825-0195 c/o Erik Mattsson Ulricehamnsvägen 31 Lgh 1301 121 39 Johanneshov Ombud: Jur.kand. Anna Rogalska Hedlund c/o Centrum

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 17/11 Mål nr A 67/10 Sammanfattning Fråga om det förelegat laga grund för avskedande av en IT-tekniker som enligt arbetsgivaren, en kommun, påstås ha oriktigt registrerat arbetstid

Läs mer

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002

Referat av utvalda avgöranden i förvaltningsdomstolarna år 2002 1 (71) Statens folkhälsoinstitut Av Regeringsrätten, kammarrätterna och länsrätterna avgjorda serveringsärenden m.m. år 2002. Nedanstående sammanställning utgörs av de ärenden (domar och beslut) som nämnda

Läs mer

Lärarhandledning till konsumenträtt

Lärarhandledning till konsumenträtt Lärarhandledning till konsumenträtt Konsument Göteborg 2015 Inledning Konsument Göteborg är den lokala konsumentrådgivningen. Verksamheten är en del av förvaltningen Konsument- och medborgarservice. Konsument

Läs mer