PROTOKOLL BESLUT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL 2015-04-22 BESLUT 2015-05-13"

Transkript

1 Aktbilaga 11 Ärende nr Rotel 4 Anges vid kontakt med nämnden Sid 1 (5) Nämnden Hyresrådet Ylva Lönnaeus (ordförande) Jan-Erik Johansson och Jörgen Alenius Protokollförare Nina Olsson Plats för sammanträde Helsingborgs tingsrätt Fastighet/Adress Delfinen 15, Rönnebergsgatan 18, Landskrona Delfinen 15, Sankt Olovsgatan 162, Landskrona Sökande AB Landskronahem, Box Landskrona Närvarande genom ombud Ombud: Thomas Persson och Mikael Forsberg AB Landskronahem Adress enligt ovan Motpart Lars Eric Persson, Skogsgläntevägen Västra Frölunda Personligen närvarande Saken Föreläggande för fastighetsägare att utge medel för förvaltningen Tillstånd för förvaltare att ta upp lån m.m Hyresnämnden förordnar om gemensam handläggning av ärende och. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 4287 Hovrättstorget måndag fredag Malmö E-post: 09:00-12:00 13:00-15:00

2 Sid 2 Thomas Persson inger behörighetshandlingar, aktbil Thomas Persson yrkar enligt ansökningarna, aktbilaga 1 i bägge ärendena, att hyresnämnden ska ålägga Lars Eric Persson att utge medel med kronor, att Landskrona stad ska förskottera beloppet, att hyresnämnden ska ge AB Landskronahem tillstånd att ta ut inteckning i fastigheten Delfinen 15 om kronor och att ta upp lån om kronor mot säkerhet i form av panträtt i fastigheten. Lars Eric Persson bestrider yrkandena och inger en polisrapport med bilagor, aktbil 15, vilka delas ut till nämnden och sökandens båda ombud. Thomas Persson hänvisar till de handlingar som getts in i ärendet och uppger: Fastigheten har stora brister och bedöms ha ett omfattande renoveringsbehov för att vara godtagbar för de boende. Landskronahem har fått flera ålägganden från Miljöförvaltningen och Räddningstjänsten. Hyresintäkterna täcker inte kostnaderna för att renovera fastigheten. Samtliga underhållsåtgärder och prioriterade åtgärder är redovisade och inlämnade till nämnden. Lars Eric Persson bestrider yrkandena och uppger: Det som Landskronahem påstår stämmer inte, det saknas bevis för fuktskador i fastigheten. Renoveringsarbetena kan göras betydligt billigare. Han anser att en rimlig kostnad är mellan och kronor. Kostnaden för renovering av fönstren kan stämma men inte de övriga uppgifterna. Lars Eric Persson åberopar som bevisning en filminspelning han gjort när han tillsammans med sin fastighetsskötare besökte fastigheten. Lars Eric Persson åberopar inspelningen för att visa att lägenheten inte är i det skick som Landskronahem påstår. Lars Eric Persson uppger att lägenheten ligger på Sankt Olovsgatan i Landskrona och att hyresgästen heter Chamo.

3 Sid 3 Thomas Persson uppger att det finns en hyresgäst som heter Chamo på Sankt Olovsgatan i Landskrona. Lars Eric Persson visar inspelningen på sin dator. Thomas Persson uppger att Landskronahem inte avser att åberopa något ytterligare. Parterna slutför talan. Sammanträdet förklaras avslutat med besked till parterna att beslut i ärendet kommer att meddelas onsdagen den 13 maj 2015 kl genom att hållas tillgängligt på nämndens kansli och att det samma dag kommer att skickas till parterna. Vid enskild överläggning fattar hyresnämnden följande (att meddelas den 13 maj 2015) Hyresnämnden avslår Landskronahem AB:s yrkande om åläggande för Lars Eric Persson att utge medel för förvaltningen. Hyresnämnden avslår Landskronahem AB:s yrkande om tillstånd att ta upp lån. Skäl för beslutet Enligt 11 bostadsförvaltningslagen kan hyresnämnden ge förvaltaren tillstånd att inteckna fastigheten och att ta upp lån mot säkerhet i form av panträtt i fastigheten. Det

4 Sid 4 ankommer på förvaltaren att tillhandahålla den utredning som krävs för hyresnämndens prövning. Om det saknas tillräckliga medel till förvaltningen får hyresnämnden enligt bestämmelsen i 13 bostadsförvaltningslagen, om det är skäligt med hänsyn till fastighetsägarens förhållanden och övriga omständigheter, ålägga fastighetsägaren att utge de medel som behövs för en tillfredställande förvaltning av fastigheten. För såväl tillstånd att ta upp lån som åläggande för fastighetsägaren att utge betalning är det en förutsättning att fastigheten med hänsyn till kostnaderna för åtgärderna kan beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte. Avkastningen efter att åtgärderna genomförts måste således kunna förränta kostnaderna för åtgärderna. I detta fall rör det sig om omfattande och kostnadskrävande åtgärder och det är därför nödvändigt med en beräkning som visar det ekonomiska utbytet av åtgärderna. Av de handlingar Landskronahem har gett in framgår bl.a. vilka åtgärder förvaltaren anser nödvändiga att vidta samt kostnaderna för dem. De sammanlagda kostnaderna för åtgärderna har beräknats till cirka 10 miljoner kronor. Av handlingarna framgår vidare fastighetens taxeringsvärde, belåningsgrad och beräknade marknadsvärde. Taxeringsvärdet är kronor. I det värdeutlåtande som gjorts av Bredablick Fastighetspartner bedöms fastighetens marknadsvärde i nuvarande skick till kronor. Landskronahem har även lämnat uppgift om förväntade driftskostnader och intäkter. Hyresnämnden anser inte att det kommit fram någon anledning att ifrågasätta uppgifterna angående fastighetens renoveringsbehov. Emellertid finns i utredningen ingen detaljerad beräkning som visar det förväntade ekonomiska utbytet av renoveringsåtgärderna. Det har inte heller i övrigt lämnats uppgifter om t.ex. framtida hyresintäkter, vad marknadsvärdet efter renoveringen beräknas bli eller vilka lånevillkor som skulle gälla. Hyresnämnden finner att det inte är visat att fastigheten

5 Sid 5 med hänsyn till kostnaderna för åtgärderna kan beräknas ge skäligt ekonomiskt utbyte. Landskronahems yrkanden ska därför avslås. HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga Beslutet kan överklagas till Svea hovrätt senast den 3 juni Protokollförare Protokollet uppvisat

DOM 2014-01-31 Stockholm

DOM 2014-01-31 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2014-01-31 Stockholm Mål nr M 8241-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-08-20 i mål nr M 2355-13,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 11 september 2014 Ö 1254-14 KLAGANDE 1. A-KN 2. RN Ombud för 1 och 2: Advokat KS MOTPART UM SAKEN Edition ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts

Läs mer

DOM 2014-10-14 Stockholm

DOM 2014-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060103 DOM 2014-10-14 Stockholm Mål nr M 4360-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-04-14 i mål nr M 653-14, se bilaga KLAGANDE Miljö-

Läs mer

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås

DOM. 2012-05-29 Meddelad i Stockholm. MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2012-05-29 Meddelad i Stockholm Mål nr 6068-11 KLAGANDE MOTPART Nämnden för funktionshindrade i Västerås kommun 721 87 Västerås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE F örvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Rättelse/komplettering

Rättelse/komplettering STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 Mål nr T 9295-14 Rättelse/komplettering Dom, 2015-05-21 Komplettering, 2015-05-22 Beslutat av: beredningsjuristen Björn Olof Bräutigam I första stycket under rubriken "Yrkanden

Läs mer

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm

DOM 2009-10-12 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT 2009-10-12 Meddelad i Stockholm Mål nr T 13975-06 T 9595-06 PARTER KÄRANDE Sikander Khan, 490217-3451 c/o Skatteverket, Säkerhetsfunktionen 106 61 Stockholm Ombud: Advokat Anders

Läs mer

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping

DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2012-11-29 Meddelad i Jönköping Mål nr 2248-12 1 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Linköpings dom den 27 juni 2012 i mål

Läs mer

DOM 2015-05-28 Stockholm

DOM 2015-05-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060203 DOM 2015-05-28 Stockholm Mål nr M 9668-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-06 i mål M 3898-14, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

DOM 2014-25 Stockholm

DOM 2014-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060111 DOM 2014-25 Stockholm Mål nr M 1755-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-01-31 i mål nr M 189-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida l (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 24 maj 2012 0967-12 KLAGANDE Erik Blom c/o Ung Webbradio Eriksbergsgatan 8 A 114 30 Stockholm MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm

Läs mer

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling

KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun. SAKEN Rätt att ta del av allmän handling Sida l (3) KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM FlMA/T UvJlVl Mål nr 5834-13 Avdelning 02 2013-11-25 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Caroline Stilling Lystra Personlig Assistans AB Kristinegatan 21 791 60 Falun ÖVERKLAGAT

Läs mer

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-12-08 i mål nr M 6135-09, se bilaga A

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-12-08 i mål nr M 6135-09, se bilaga A SVEA HOVRÄTT DOM Målnr Mark-och miljööverdomstolen 2012-01-20 M 10340-10 Rotel 060103 Stockholm Sid ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom i mål nr M 6135-09, se bilaga A KLAGANDE OCH

Läs mer

DOM 2014-03-06 Stockholm

DOM 2014-03-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060205 2014-03-06 Stockholm Mål nr F 8744-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

DOM 2013-10-14 Stockholm

DOM 2013-10-14 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060204 DOM 2013-10-14 Stockholm Mål nr M 11581-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-12-06 i mål nr M 4232-12, se bilaga

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE AA Ombud Hanna Eriksson STIL Arenavägen 63 121 77 Johanneshov MOTPART Omsorgsnämnden i Hudiksvalls kommun 824 80 Hudiksvall ÖVERKLAGADE

Läs mer

DOM 2014-06-12 Stockholm

DOM 2014-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060210 DOM 2014-06-12 Stockholm Mål nr P 11083-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-11-12 i mål nr P 4774-13, se bilaga KLAGANDE Bostadsrättsföreningen

Läs mer

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33&

INK. 2014-09- 1 1 Dnr ^QS- //33& FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM I KARLSTAD 2014-09-10 Meddelad i Karlstad Mål nr 862-14 Sida 1 (6) KLAGANDE McGreg Invest AB, 556756-6202 Box 1187 432 36 Varberg Ordn.nr. Ombud: Advokat Per Karlsson och jur.kand.

Läs mer

DOM 2015-06-12 Stockholm

DOM 2015-06-12 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060102 DOM 2015-06-12 Stockholm Mål nr M 10442-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-10-24 i mål nr M 3019-14, se bilaga KLAGANDE Länsstyrelsen i Jönköpings

Läs mer

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-20 Meddelad i Stockholm 1 Meddelad i Stockholm Mål nr T 15998-11 T 16000-11 T 16002-11 T 18027-11 PARTER KÄRANDE 1. ALBIN Karl Willstrand, 860402-2593 c/o Håkansson Burserydsvägen 29 333 32 Smålandsstenar 2. Daniel Ståhl, 820317-4076

Läs mer

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg

PROTOKOLL 2015-03-11 Föredragning i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT Föredragning i Vänersborg Aktbilaga 70 Mål nr Handläggning i parternas utevaro RÄTTEN Chefsrådmannen Niclas Johannisson samt rådmännen Anders Björk och Kristian Andersson FÖREDRAGANDE

Läs mer

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm

DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 3 DOM 2010-03-16 Meddelad i Stockholm Mål nr T 1419-09 PARTER Kärande Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur. kand. Marie Nordström Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Begångna brott Dataintrång

Begångna brott Dataintrång BLEKINGE TINGSRÄTT DOM Mål nr B 1316-11 2011-08-31 meddelad i KARLSKRONA 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Sigrid Stengel Åklagarkammaren i Karlskrona Målsägande Patrik Rydén Långgatan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 14 februari 2014 SÖKANDE AA SAKEN Resning HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE Högsta förvaltningsdomstolen avslår yrkandet om att

Läs mer

DOM 2013-11-13 Stockholm

DOM 2013-11-13 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060209 DOM 2013-11-13 Stockholm Mål nr M 6653-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-28 i mål M 1207-13, se bilaga

Läs mer

DOM 2013-10-08 Stockholm

DOM 2013-10-08 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 05 Rotel 0506 2013-10-08 Stockholm Mål nr T 5358-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE Doni Livaja, 770706-4114 Rörstrandsgatan 28 B

Läs mer

DOM 2012-11-06 Stockholm

DOM 2012-11-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0703 2012-11-06 Stockholm Mål nr T 10209-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE OCH MOTPART KS Omtanke AB, 556686-0283 Gjutarplan

Läs mer

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 2015-05-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 2802-15 1 KLAGANDE Jonas Alsgren Nyhetsbolaget Sverige 115 79 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Folktandvården Stockholms län AB:s beslut den 11 mars 2015,

Läs mer

DOM 2013-11-19 Stockholm

DOM 2013-11-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060104 DOM 2013-11-19 Stockholm Mål nr P 5608-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-06-04 i mål nr P 4138-12, se

Läs mer

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm

Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm Sida l (4) KAMMARRÄTTEN T^rVN/T Mål nr 752-14 I STOCKHOLM UU1V1 Avdelning 03 2014-03-17 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Magnus Hellström TV4 Nyheterna Uppsala 751 09 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Uppsala

Läs mer