Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015"

Transkript

1 SID 1 (6) Upplåtelse av Blå Hallen och Gyllene Salen 2015 Lokalhyra För närvarande utgår ingen moms på lokalhyra. Blå Hallen :- Gyllene Salen :- Båda lokalerna :- Tillkommande kostnader beroende på antalet gäster Moms tillkommer. I priset ingår personal för vakthållning och garderob : : : : : : :- Extra evenemangsvärd kl debiteras med 600 kronor/timme. Extra evenemangsvärd kl debiteras med kronor/timme. Övrigt Moms tillkommer. Scenpodium, per del (80 x 160 cm) 150:- Marschaller (inkl. påfyllning) 900:- Flygel :- Orgel :- Avbokningsregler Avbokning ska göras skriftligen och följande avbokningsavgifter gäller vid påskrivet kontrakt: kronor fram till sex månader före hyresdatum. 25 % av lokalhyran vid avbokning fyra till sex månader före hyresdatum. 50 % av lokalhyran vid avbokning två till fyra månader före hyresdatum. 75 % av lokalhyran vid avbokning en till två månader före hyresdatum. 100 % av lokalhyran vid avbokning inom en månad före hyresdatum.

2 SID 2 (6) Allmänna villkor Följande villkor gäller för tillfällig upplåtelse av Stadshusets bankettlokaler med anslutande utrymmen. Stockholms stad, genom stadsledningskontoret (nedan kallad hyresvärden) hyr ut Blå Hallen och Gyllene Salen till företag, organisationer och föreningar för banketter och liknande arrangemang under kvällstid. Maximalt personer får uppehålla sig i Blå Hallen, i Gyllene Salen får maximalt 700 personer vistas. Det totala antalet personer för båda lokalerna är Mässor, utställningar, försäljning, konferenser och liknande verksamhet bör inte förekomma. Stadshusparken och Borgargården kan inte disponeras av hyresgästerna då dessa är öppna för allmänheten. Lokaler På grund av den kulturhistoriskt känsliga miljön upplåts inte Blå Hallen och Gyllene Salen för arrangemang som kräver omfattande utrustning, förändringar eller ombyggnader. Stor försiktighet ska iakttas för att undvika skador på golv och övriga ytskikt. Innehållet i evenemanget ska passa in i Stadshusets kulturhistoriska miljö. Rök, öppen eld eller inomhusfyrverkerier får inte förekomma i lokalerna. Soundcheck får ske tidigast kl och endast i samråd med hyresvärden. Ljudnivån i lokalerna får inte överskrida 97 db. Om hyresgästen engagerar annan part för att genomföra de praktiska arrangemangen ska denne godkännas av hyresvärden. Hyresgästen är dock alltid ansvarig för arrangemanget gentemot staden. Hyreskontraktet får inte överlåtas på annan part. Garderober och toaletter i anslutning till lokalen, samt efter överenskommelse logerna i källarplanet, ingår i lokalhyran. Övriga tjänster debiteras enligt särskild prislista efter hyresgästens beställning. Korridorerna och anslutande utrymmen på våning 1 och 2 får inte disponeras av hyresgästen. Lokalen med tillhörande utrustning hyrs ut i befintligt skick. Det åligger hyresgästen att återställa lokalerna till samma skick som vid upplåtelsetidens start omedelbart efter evenemangets slut. Bokning/avbokning och uppsägning Preliminära bokningar kan göras enligt skriftlig överenskommelse och måste då bekräftas med kontrakt inom tio dagar. En preliminär bokning som inte bekräftas med skriftligt avtal inom tio dagar betraktas som avbokad. Upplåtelseavtal ska undertecknas av ansvarig person från hyresgästen och innehålla organisationsnummer och fullständig faktureringsadress.

3 SID 3 (6) Hyresgästen ansvarar för att information om evenemanget lämnas till hyresvärden i god tid före evenemanget. Hyresvärden har rätt att vid detta tillfälle upphäva kontraktet utan ersättning till hyresgästen, om hyresgästen inte följer fastställda regler. Vid väsentligt avtalsbrott kan hyresvärden säga upp hyresavtalet med omedelbar verkan utan att hyresgästen får rätt till ekonomisk ersättning. Detta gäller även om hyresgästen engagerar annan part för genomförande av de praktiska arrangemangen. Riggning och utrustning Alla riggningar i lokalerna ska godkännas av hyresvärden. Riggning av utrustning får påbörjas tidigast kl och efter överenskommelse med hyresvärden. Evenemanget kan starta tidigast kl och avslutas senast kl Repetitioner och soundcheck får ske enligt överenskommelse och inte starta före kl Hyresgästen ansvarar för att allt material inklusive sopor (emballage, scenmattor och dylikt) forslas bort omedelbart efter arrangemangets slut. Senast kl måste lokalerna vara återställda för att kunna städas, om detta inte efterlevs debiteras lokalhyra för ett extra dygn. Ljussättning av lokalerna ska ske med hyresvärdens utrustning och driftpersonal, kostnaden för detta debiteras enligt separat prislista. Hyresvärden anvisar entreprenör för servering vid evenemanget. Annan entreprenör än denna får inte engageras. Personal Hyresvärden engagerar personal för garderober och vakthållning och har rätt att på hyresgästens bekostnad anlita ytterligare personal och/eller ordningsvakt om hyresvärden bedömer att det krävs. Kostnader och betalning Hyreskostnader och övriga kostnader framgår av Stadshusets prislistor. Hyresvärden fakturerar samtliga kostnader till den part som har undertecknat hyreskontraktet. Efterdebitering kan förekomma med anledning av extra tillsyn, extra städning, reparationer eller om hyresgästen på annat sätt har orsakat extraordinära kostnader. Förfallna fakturor från tidigare upplåtelsetillfällen ska vara reglerade innan lokalen får upplåtas igen. Om en obetald faktura går till inkasso kommer alla kostnader i samband med hanteringen att debiteras hyresgästen. Ansvar Hyresgästen ansvarar för att deltagarna i arrangemanget informeras om de risker som kan vara förenade med arrangemanget och för att föreskrifter och övriga anvisningar följs. Hyresgästen ansvarar för att förmedla hyresvärdens villkor och regler vidare till anlitade underentreprenörer. Hyresvärdens anvisningar om in- och utpassering i lokalerna ska följas både vad gäller personer och material. Hyresgästen ansvarar för att obehöriga personer inte ges tillträde till lokalen och att det inte vistas fler personer i lokalen än vad som anmälts.

4 SID 4 (6) Hyresgästen är skyldig att se till att nödutgångarna inte är blockerade och att rätta sig efter instruktioner från Stadshusets personal om att forsla bort föremål från dessa. Hyresgästen ansvarar för att utrymningsledarens instruktioner följs. Hyresgästen ska utse en ansvarig person som finns tillgänglig i lokalen under hela upplåtelsetillfället samt meddela namn på denne till både hyresvärd och entreprenör för servering. Skada på lokalen, utrustning eller inventarier ska omedelbart anmälas till Stadshusets personal. Skador som orsakats av hyresgästen, dennes personal, medhjälpare, leverantörer eller gäster ska ersättas av hyresgästen. Hyresvärden ansvarar inte för egendom som lämnats i lokalen efter hyrestidens utgång. Hyresgästen ansvarar för att rapportera musikunderhållning till STIM, SAMI och liknande organisationer. Övrigt Hyresgästen får inte hindra Stadshusets personal att under hyrestiden utföra nödvändiga akuta arbetsuppgifter i lokalen. Hyresgästen har inte rätt till ersättning om sådant akut arbete skulle innebära men i nyttjandet. Omständigheter som parterna inte kan råda över, så som strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt, brand, strömavbrott eller beslut av myndighet, och som innebär att lokalen inte kan användas enligt avtalet, medför inte skadeståndsskyldighet för parterna. Bud eller andra leveranser till Stadshuset får av säkerhetsskäl levereras tidigast kl på evenemangsdagen. En ansvarig person från hyresgästen måste stå som mottagare för leveransen och vara på plats för att ta emot det. Bud eller leveranser som inte uppfyller dessa villkor kommer att avvisas. Hyresgästen ansvarar för att hyresvärden senast två arbetsdagar före arrangemanget får inpasseringslistor över den personal som ska ha tillträde till Stadshuset innan gästerna kommer. Personer som inte är föranmälda får inte tillträde till Stadshuset. Mattor, tyger eller liknande som ska användas i Stadshuset måste vara brandklassade och detta ska kunna styrkas med skriftligt intyg. Hyresgästen måste, på anmodan från hyresvärden, kunna tillhandahålla tyger för proveldning. Rökning är endast tillåten utomhus. Stadshuset har ingen egen parkering utan all parkering hänvisas till gatumark. Infart, parkering eller uppställning av fordon på Borgargården och i Stadshusparken är ej tillåten.

5 SID 5 (6) IN- OCH AVRIGG I STADSHUSET Nedan följer en instruktion för att underlätta in- och avrigg under evenemangsdagen samt lite om Stadshusets ordningsregler. Under hela dagen finns Evenemangsvärdar (E-värdar) för att informera och svara på frågor. E-värdarnas instruktioner måste följas. Vid frågor nås tjänstgörande E-värd på Inrigg All personal ska anmäla sig i receptionen på Ragnar Östbergs plan 1 för att få sin ackreditering. Här möter ansvarig E-värd upp och visar vilken väg evenemangets gods ska tas in. Det kan tidigast ske kl All in- och utpassering av personal ska ske via receptionen och Stadshusets ackreditering ska bäras väl synlig. Inlastning av gods ska ske genom anvisad ytterdörr. Ytterdörrar får aldrig öppnas utan att en E-värd är närvarande, om så sker går det ett larm. Nödutgångar får aldrig blockeras. Det är inte tillåtet att fästa något på väggarna. Scenpodier och stativ med metallben får inte ställas direkt på golvet. Skydd måste finnas mellan ben och golv. Soundcheck får ske tidigast kl Tillåten maxvolym i Stadshuset är 97 db vilken kontrolleras av E-värdarna. Bud till Stadshuset får levereras tidigast kl på evenemangsdagen. En ansvarig person från arrangören måste stå som mottagare och finnas på plats för att ta emot budet. Stadshuset har ingen egen parkering utan all parkering hänvisas till Hantverkargatan samt till Norr Mälarstrand. Dagtid fram till kl pågår guidade visningar av Stadshuset och hänsyn ska tas till dessa. Användning av rök, eld och fyrverkerier är förbjuden. Avrigg När evenemanget är slut ska avriggningen påbörjas direkt. Inget gods får lämnas kvar i Stadshuset under natten. Tejprester och liknade ska tas bort för att undvika kostnader för extra städning. Tänk på att E-värdarnas tid under avrigget innebär en kostnad för arrangören. Utlastning av gods ska ske genom anvisad ytterdörr. Ytterdörrar får aldrig öppnas utan att en E-värd är närvarande, om så sker går det ett larm.

6 SID 6 (6)

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse.

Hyrestagaren har ej rätt att själv reparera utrustningen utan Star Audios tillåtelse. Allmänna villkor 1. Om Star Audio AB Star Audio AB hyr ut, säljer och reparerar utrustning för ljud, ljus, bild mm samt tillhandahåller personal för transport, installation och handhavande av event-utrustningen.

Läs mer

Uthyrningsregler. Bilaga 1

Uthyrningsregler. Bilaga 1 Bilaga 1 Intendentur och service Chef Fredrik Nilsson POLICY Diarienummer: Ö 2014/215 Datum: 2014-06-18 Författare: Fredrik Nilsson Beslutat av: Förvaltningschef Beslutsdatum: 2014-06-18 Uthyrningsregler

Läs mer

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen

Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Föreningshuset Gasellen Hellbergssalen Hyresvillkor upprättade 2015-02-17. Fastställda av styrelsen för HSB brf. Gasellen per den 2015-04-14. 1 Bokning av lokalen Hellbergssalen Hyresvillkor för Hellbergssalen

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 Galleri Org nr Etableringsår Adress Postnr Ort/Land Kontaktperson Telefon Mobil Kontaktperson e-postadress Hemsida Fakturaadress om annan än

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Stockholm 24 25 januari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning.

Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. 2013 01 30 BOKNINGSVILLKOR 1. Offert och betalningsvillkor 1.1. Förskott Lokalhyran för arrangemanget faktureras i förskott efter bekräftad beställning. Betalas inte förskottet är beställningen inte bindande

Läs mer

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141.

Vem är ansvarig? Ansvarig arrangör är Höga Kusten Turism AB, Skuleberget, 870 33 Docksta, tel. 0613-108 50. org.nr: 556797-4141. Betalning & resevillkor ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Höga Kusten Turism AB, och för Dig som själv eller genom annan träffar avtal med Höga Kusten Turism AB, enligt vad som angetts

Läs mer

Allmänna villkor-konsulttjänster

Allmänna villkor-konsulttjänster Bilaga 12 till anbudsinbjudan Allmänna villkor konsulttjänster 1 (6) Allmänna villkor konsulttjänster 1 OMFATTNING Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av avtalade tjänster där Leverantören ställer

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS

UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS UTHYRNINGSMANUAL NYTTJANDERÄTTSVILLKOR KÅRHUS ÖRATS FESTLOKAL DRIFTCHEF: DC@ORAT.NU 0733 45 59 31 1 Före festen 1:1 Bokning 1:1:1 Vem kan boka? 1:1:2 Kostnader 1:1:3 Kontrakt 1:1:4 Avbokning 1:2 Incheckning

Läs mer

ANMÄLAN DEADLINE 20 SEPT 2013 4-8 FEBRUARI 2014. Fristående designers/greenhouse:

ANMÄLAN DEADLINE 20 SEPT 2013 4-8 FEBRUARI 2014. Fristående designers/greenhouse: ANMÄLAN DEADLINE 20 SEPT 2013 Företagets juridiska namn/ditt eller era namn. Marknadsföringsnamn (för katalogen och webbplatsen) Organisations-/personnummer Adress Postadress Land Eventuella referensnummer

Läs mer

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING VILLKOR FÖR BOKNING OCH NYTTJANDE AV SKIPTRIPS VIDEOMÖTESRUM Den som bokar ett av Skiptrips videomötesrum är ansvarig för att villkoren som gäller för användandet av rummen åtföljs. Detta gäller oavsett

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip)

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Snowtrip och kund. Snowtrip är ett varumärke som ägs av Danski ApS (nämns som Snowtrip) BOKNING & ANMÄLNINGSAVGIFT Depositionen är 750 kr per person

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Det här bör du veta om föreningens ordningsregler/trivselregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig?

ALLMÄNNA VILLKOR. Vem är ansvarig? ALLMÄNNA VILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB), via Siljan Turism och för Dig, som själv eller genom annan träffar avtal med VDAB enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer