VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 VISITA MELLERSTA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 VISITA MELLERSTA"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 VISITA MELLERSTA

2 VISITA MELLERSTA OM FÖRENINGEN Visita Mellersta är en av Visitas fem regionföreningar och dess verksamhetsområde omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län. Föreningen har enligt stadgarna i uppdrag att inom sitt verksamhetsområde främja medlemmarnas intressen och branschens sunda utveckling samt lyfta fram medlemsföretagens betydelse för samhälle och näringsliv. Visita är en medlemsägd organisation och all vår verksamhet tar sin utgångspunkt i att skapa så stor medlemsnytta för våra medlemmar som möjligt. Nedan följer en redovisning av huvuddragen av regionföreningens verksamhet under året. Föreningen har sitt säte där ordförande har sin hemvist, för närvarande i Orsa, Dalarna. Mellersta är en av Visitas fem regioner och täcker geografiskt området från Idre till Gotland. Regionen har idag medlemsföretag fördelat på arbetsplatser. Det gör Mellersta till Visitas näst största region i antalet medlemmar. VISITA MELLERSTA BESTÅR AV FÖRETAG & ARBETS- PLATSER VI SOM HAR HAFT FÖRTROENDET UNDER ÅRET Ordförande Johan Larson, Orsa Grönklitt, Orsa 2020 Vice ordförande Menette von Schulman, Hotell St. Clemens, Visby 2020 Ordinarie ledamöter Tiina Mykkänen, Destination Uppsala 2019 Magnus Dahlin, Villa Fridhem, Norrköping 2019 Anders Nilsson, Lindvallen Restauranger AB, Sälen 2019 Mattias Olsson, Olssons Brygga AB, Värmland 2020 Pernilla Thor, Hotell Statt, Katrineholm 2020 Patrik Redebrandt, Publik, Västerås 2020 Förbundsjurist Kommunikationsansvarig Lina Tidell, Visita Malin Bergsvik, Visita VISITA MELLERSTA OMFATTAR 9 LÄN VALNÄMNDEN Ordförande Ledamöter Sandra Berntsson Siwerson, Fjällis Restauranger, Sälen Johan Örnhammar, Gustavsvik, Örebro Föreningens revisorer Lena Johnson, auktoriserad revisor, Grant Thornton Jerk Åkerblad, förtroendevald revisor, Tällbergsgården

3 VISITA MELLERSTA STYRELSENS SAMANTRÄDEN Visita Mellerstas styrelse har haft sju sammanträden under året. I den mån det har varit möjligt har styrelsemöten hållits ute i regionen. Med den geografiska utmaningen att Mellerstas ledamöter är verksamma i olika delar av regionen ligger extra vikt i att föra konkreta diskussioner, nå beslut och bedriva föreningens arbete framåt de tillfällen styrelsen sammanträder. Styrelsens möten har varit förlagda till: - Stockholm den 23 januari, styrelsemöte och politikermiddag - Nyköping den 6 februari, styrelsemöte - Sälen den 9 april, årsmöte och konstituerande - Karlstad den 31 maj, styrelsemöte - Göteborg den 18 september, styrelsemöte - Västerås den 2 oktober, strategi- och styrelsemöte - Stockholm den 4 dec, telefonsammanträde MEDLEMSREKRYTERING Visita och Visita Mellersta strävar alltid efter att bli fler medlemmar. Ju fler vi är, desto starkare röst har vi. Vi träffar potentiella medlemmar genom att delta på mässor, nätverksträffar samt genom att vara synliga i regionen. Under 2018 bildades en ny marknadsavdelning på Visita vars yttersta uppdrag är att värva nya medlemmar och stärka Visitas varumärke.

4 ORDFÖRANDE HAR ORDET TACK FÖR ETT BRA ÅR! 2018 har passerat i rask takt och vi kan konstatera att så även Visita mellerstas verksamhetsår. Detta år, som tidigare, har vi lagt fokus på medlemsnytta; att hjälpa våra medlemmar och genomföra möten och vara delaktiga i forum som gör skillnad för vår näring. Besöksnäringen fortsätter växa i omfattning och betydelse, vilket är positivt. Vårt arbete med regelförenklingar, och samarbetet med föreningen tillväxt & tillsyn, har tagit fart ordentligt och blivit en fråga för hela Visita vilket är mycket glädjande. Nu är frågan något som är på agendan för våra politiker och det finns hopp om resultat på många håll, vilket känns riktigt bra. Under hösten har vi i mellerstas styrelse genomfört ett strategiarbete för framtiden - vilket är vårt fokusområde de närmst kommande verksamhetsåren? Vi har landat i kompetensförsörjning samt kommunikation/varumärke. Två frågor som vi anser vara viktigt för våra medlemmars framtid. Detta parallellt med att alla regionordföranden i de fem olika Visita regionerna intensifierat vårt samordningsarbete gör att vi tillsammans kommer att bli bättre och effektivare i vårt arbete. Mellersta är en av Visitas fem regioner och täcker geografiskt området från Sälen till Gotland. Regionen har idag medlemsföretag fördelat på arbets-platser Det gör mellersta till Visitas näst största region i antalet medlemmar med ett ständigt ökande medlemsantal som en följd av långsiktigt arbete, samt Visitas nya marknadsavdelnings hårda jobb. Skall vi bli ännu starkare är det viktigt att alla seriösa företag i vår bransch är anslutna till Visita. Ett nu mer traditionsenligt sätt att lyfta fram duktiga ledare inom besöksnäringen är Visita Mellerstas HEB-stipendium. Ett utvecklingsstipendium som vi under året delade ut för femte gången. Denna gång till Frida Berg, receptionsansvarig på Skistar i Sälen. En återkommande aktivitet är vår årliga politikermiddag som mycket lyckat genomförts även detta verksamhetsår med mycket bra diskussioner. Vårt fortsatta arbete 2019 blir med ovanstående som fokus. För att lyckas fullt ut måste vi göra det tillsammans med alla er, våra medlemmar, vilket vi inte nog kan påpeka. Era synpunkter, inspel och kunskap är en mycket viktig del i styrelsens arbete. Ni är alltid varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen med tips, idéer och tankar. Tillsammans gör vi besöksnäringen till Sveriges viktigaste näring. Jag vill avslutningsvis tacka alla i mellerstas styrelse, den centrala styrelsen och vår kommunikatör Malin för det driv, kunskap och engagemang alla alltid visar. Ett stort tack till mellerstas alla medlemmar samt även till alla som jag under året mött i Visitas arbete. Jag vill också tacka för förtroendet att få möjlighet att vara ordförande i Visita mellersta med verksamhet i världens roligaste bransch, besöksnäringen! Johan Larson Ordförande, Visita Mellersta

5 ORDFÖRANDE HAR ORDET

6 MEDLEMSAKTIVITETER MEDLEMSNYTTA ETT ÅRSMÖTE PÅ TOPPEN AV FJÄLLET I rådande snöstorm gick scooterfärden upp mot toppen av Hemfjället där årsmötet och middagen ägde rum på Hemfjällsstugan. Restaurangen, utan el och bilväg, är känd som ett tillhåll för längdskidåkare som tar sig upp på fjället för att avnjuta våfflor och en kopp varm choklad. Det var god uppslutning från hela regionen och folk hade rest långväga för att delta. Närmare 45 gäster deltog när Visita Mellersta den 9 april bjöd in till årsmöte i Sälen. Gästföreläsare var Anders Bjernulf, vd för Destination Skistar, som presenterade den spännande utveckling Sälen står inför som besöksmål. Visitas ordförande Maud Olofsson var ditbjuden som hedersordförande för mötet, och hon tog tillfället i akt att hålla ett anförande och prata om förutsättningarna för besöksnäringen på landsbygden. Mötet inleddes och styrelsen presenterade vad regionföreningen åstadkommit under året samt en rapportering över föreningens ekonomiska läge. Under sammanträdet valdes Sandra B Siwertson och Johan Örnhammar till nya ledamöter i valberedningen. Pernilla Thor från Hotell Statt i Katrineholm och Patrik Redebrandt från Publik i Västerås valdes av stämman in som nya ledamöter i styrelsen. Under mötet meddelades även att Richard Larson och Ola Lindgren Nilsson inte ställer upp för omval som förtroendevalda och dessa tackades av styrelsen vid senare tillfälle. Middagen avnjöts i en fantastisk stugmiljö på toppen av fjället. Det blev en kväll med många intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten mellan medlemmar från olika delar av regionen. Kvällen avrundades med en tur ner från fjället, där de flesta valde att mingla vidare i pianobaren på Högis, ett bra slut på en magisk kväll! Fika i backen dagen innan årsmötet.

7 MEDLEMSAKTIVITETER SAMARBETE MED SVENSKT NÄRINGSLIV Med den geografiska utmaningen i Visita Mellersta är det otroligt viktigt att hålla ett nära samarbete med Svenskt Näringslivs kontor ute i regionen. Deras regionchefer har goda relationer med lokala politiker och tjänstemän, vilket underlättar för Visita Mellerstas regionverksamhet. Den största skidanläggningssatsningen på 30 år är igång i Idre, där bland annat liftsystem på ytterligare ett fjäll ska anläggas. Detta innebär en enorm satsning, inte bara för skidsverige, utan för besöksnäringen i mellersta Sverige. Tillsammans med Svenskt Näringsliv Dalarna var vår kommunikationsansvarige i Idre för att träffa tre av våra medlemmar och diskutera utmaningar och hur Visita kan bistå med stöttning i den processen. I SPÅREN AV #METOO NOLLTOLERANS Visita Mellerstas förbundsjurist Lina Tidell medverkande under året på Svenskt Näringslivs Arbetsgivardagar och föreläste om arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter kring sexuella trakasserier. Vi deltog i planering och genomförande av arbetsgivardagen i Borlänge, Västerås och Gävle. På plats träffade vi flera av våra medlemmar som var positiva till upplägget och att träffa få både oss och Svenskt Näringsliv. VISITAAKADEMIN En av styrelsens prioriterade områden under året har varit att få ut VisitaAkademins utbildningar i regionen. Därför beslutades det att ha mål på att genomföra två stycken i olika städer under I samråd med utbildningsavdelningen på Visita rekommenderades vi att testa en av de populäraste utbildningarna Köksekonomi. Det är en utbildning som riktar sig till personer som arbetar i kök med arbetsledning, planering och inköp. Bra samverkan leder till förändring. Svenskt Näringsliv tillsammans med Visita träffar företag i Idre. Som plats valde vi Örebro, då det finns många medlemmar i närområdet och det är en central punkt i regionen. Utbildningen bokades till den 1 mars på Elite Stora Hotellet i Örebro. Vi gjorde inbjudningar via nyhetsbrev, kontaktnät och separata e-postinbjudningar. Efter ett par veckor var samtliga utbildningsplatser fyllda. Utbildningen genomfördes helt planenligt den 1 mars, och regionkommunikatör Oscar Lundberg fanns på plats under dagen för att träffa medlemmar och utvärdera. Det andra utbildningstillfället valde vi att lägga i Katrineholm under hösten. Denna gång valde vi att testa utbildningen Merförsäljning, då även den har visat sig vara populär i andra regioner. Denna gång valde vi att testa att ha den i Katrineholm, för att kunna fånga upp medlemmar i Sörmland och Östergötland. Utbildningen genomfördes den 4 oktober på Hotell Statt i Katrineholm.

8 PÅVERKANSARBETE OCH POLITIKERMÖTEN BESÖKSNÄRINGEN GÖR VIKTIGA JOBB BRANSCHMIDDAG Vi inledde det nya politikeråret med en middag för riksdagsledamöter från vår region, en kväll av matlagning och dialog. Den här tillställningen har vi anordnat under många år och precis som tidigare blev årets branschmiddag ett lyckat arrangemang. Närmare 20 riksdagsledamöter deltog vid middagen. Med på mötet var representanter från styrelsen samt Visitas nytillträdde vd Jonas Siljhammar och vårt gemensamma budskap till politikerna löd: Vi har valt att kalla enkla jobb för viktiga jobb för enligt oss är det här är en näring där alla behövs, och där alla kan göra karriär oavsett bakgrund. Besöksnäringen har alltid varit, och är än idag en viktig jobb- och integrationsmotor. Vår näring är med och tar sitt samhällsansvar men vi behöver rätt förutsättningar för att höja nivån ytterligare. POLITIKERPRAKTIK Visita Mellersta har fortsatt under året arbetat med att aktivt påverka regionala och lokala politiker i frågor som rör besöksnäringen. Det har vi bland annat gjort genom att erbjuda våra riksdagspolitiker att praktisera för en dag hos någon av våra medlemmar ute i regionen. Syftet är att bjuda in politiken i företagarens verksamhet, att visa vilka utmaningar våra företagare står inför samt vilka förutsättningar de behöver för att fortsätta växa. Caroline Helmersson Olsson (S) lagar middag tillsammans med besöksnäringen i Mellersta. Politikerpraktiken är ett uppskattat inslag bland både företagare och politiker! Visita Mellersta på besök i Nyköping hos Landshövding Liselott Hagberg för att prata besöksnäring i Sörmlan.

9 PÅVERKANSARBETE OCH POLITIKERMÖTEN TILLVÄXT OCH TILLSYN Det arbete med Tillväxt & Tillsyn som Visita Mellersta startade under 2016 har fortsatt under året. Regelförenklingar är och kommer fortsätta vara en prioriterad fråga för våra medlemsföretag. Regler är viktiga för ett sunt företagsklimat, men lagar och regler som belastar företag på ett onödigt sätt måste ändras eller avskaffas. Steg ett är att få beslutsfattare att förstå innebörden och vikten av problemet, steg två är att få kommuner att vilja utbilda tjänstemän. Visita Mellersta har arbetat koncentrerat med Tillväxt & Tillsyn på lokal och regional nivå och det börjar nu sprida sig till andra regioner i Sverige. Även Svenskt Näringsliv har visat intresse för modellen och sakfrågorna. Nu börjar arbetet med att säkerställa fortsättning och att Visita centralt lyfter det vidare på nationell nivå. ALMEDALEN Den mest intensiva politikerveckan under året pågår varje år i hjärtat av Visby. Visita är på plats för att lyfta besöksnäringsfrågor och vara med och påverka förutsättningarna för våra företagare. Medlemmar i Visby lånar ut sina ytor till oss och står som budbärare. I år var kampanjbudskapet Viktiga jobb och under våra dueller möttes bland annat Svantesson och Damberg över grytorna!

10 KOMPETENSFÖRSÖRJNING KOMPETENSFÖRSÖRJNING STÄRKER SAMARBETET MELLAN SKOLA OCH NÄRINGSLIV Att få fler att välja Restaurang- och Livsmedelsprogrammet eller Hotell- och Turismprogrammet är en del i att få fler medarbetare till vår näring. Då är det viktigt att utbildningarna håller hög kvalité och att eleverna kan möta branschens krav när de kommer ut på arbetsmarknaden efter studenten. Det är ett ansvar som vilar både på skola och det lokala näringslivet. De lokala programråden spelar här en väldigt viktig roll och Visita Mellersta har under året hjälpt till för att få bra representation från branschen i mötet med skolan. Program- och branschråden är forum med företagsrepresentanter och yrkeslärare med en gemensam målsättning om att få upp sökantalet till våra yrkesutbildningar och därigenom få fler medarbetare till besöksnäringen. Att våra företagare engagerar sig i utbildningsfrågor är ett viktigt signalvärde för allmänheten! BESÖK PÅ SKOLOR Kompetensförsörjning är fortsatt en av våra företagares största utmaningar. För att vår näring ska kunna utvecklas behöver vi fortsätta stötta företag och skolor i den här frågan. Därför är det ett prioriterat område för regionverksamheten. Visita centralt bedriver ett intensivt arbete och Visita Mellersta har stöttat det arbetet, men också lagt mycket vikt i att utveckla arbetet regionalt och lokalt. Bland annat har vi besökt många skolor för att föreläsa om branschen och träffat både studie- och yrkesvägledare, lärare, grundskoleelever och gymnasieelever. Visitas kampanj Världens Jobb är en viktig kanal för våra två program HT och RL. Där samlar vi trycksaker, filmer och annat material som har tagits fram för att informera om vilka karriärmöjligheter som finns i vår näring världens roligaste näring! YRKESMÄSSA Många av gymnasieskolorna runt om i Sverige upplever att det är svårt att visa upp vad programmen har att erbjuda på de kommunala gymnasiemässorna. Ett nytt koncept av prova på-mässor börjar sprida sig, och i år var Visita Mellersta på Örebro kommuns Yrkesmässa. Vi samlade tre av länets skolor och bransch från regionen för att tillsammans visa upp våra yrken och program. Väl på plats anordnade vi stationer för besökarna att prova på. Det var en välbesökt monter vi hade och under dagen mötte vi över besökare, förhoppningsvis lyckades vi inspirera en och annan till att välja vår bransch!

11 KOMPETENSFÖRSÖRJNING KOCKDUELLEN Tävlingen Kockduellen har tagit grundskolor över hela Sverige med storm. Under 2017 startade Visita Mellersta upp Kockduellen, en matlagningstävling för högstadieelever. Elever tävlar under hemkunskapslektionen och företagare inspirerar och är med och utser vinnare. Efter en stadsfinal i respektive stad anordnar Visita en riksfinal för de vinnande lagen i Stockholm. Syftet är att inspirera fler till att välja en yrkesbana inom besöksnäringen och skapa ett större intresse för matlagning. Tävlingen har under året vuxit sig större till att omfatta 27 städer och över elever. Under 2018 genomfördes tävlingarna i mellersta i Falun, Lindesberg, Karlskoga, Eskilstuna, Gävle, Västerås, Örebro, Strängnäs, Uppsala, Katrineholm, Hallsberg och Leksand. Tävlingen har genererat det största mediala genomslaget för Visitas räkning Det här är ett otroligt uppskattat projekt både bland elever, företagare, hemkunskapslärare och yrkeslärare på våra program! HANS ERIK BÖRJESON-STIPENDIET 2018 För sjätte året i rad delade Visita Mellersta ut sitt kompetensutvecklingsstipendium Hans Erik Börjeson-stipendiet. Det är uppkallat efter föreningens hedersordförande Hans Erik Börjeson, som bland annat etablerade charterresandet i Sverige på 1950-talet. Syftet med stipendiet är att Visita Mellersta vill uppmärksamma talanger som har haft, eller kommer att ha, stor betydelse för utvecklingen av vår näring. Besöksnäringen är en tillväxtmotor som skapar jobb i hela landet, men vi behöver fler talanger att stanna kvar i den. Stipendiet omfattar kr och ska användas till kompetensutvecklande insatser inom branschen, antingen i Sverige eller utomlands. ÅRETS STIPENDIAT Hans Erik Börjeson-stipendiet 2018 gick till den inspirerande Frida Berg från Skistar Sälen. Frida jobbar som receptionsansvarig för Sälens receptioner och blev nominerad av Skistars HR-ansvarige Camilla Sundqvist. Nomineringen som tog Frida till final: Frida har en förmåga att alltid hitta flexibla och proffsiga lösningar för våra gäster såväl medarbetare. Oavsett om det gäller reklamationsärenden eller personalsamtal så ställer Frida oftast frågor om orsaken till problemen på ett nyfiket sätt som gör att hon ofta ser fler infallsvinklar innan hon föreslår en lösning. Inför olika uppgifter ser Frida helheten innan hon tar ett beslut och lyssnar ofta in personer i sin omgivning på ett engagerat sätt. Juryns motivering till årets stipendiat löd: 2018 års HEB-stipendium tilldelas i år en person som verkligen är en ambassadör för branschen, och en förebild för unga.hon är många ungdomars första kontakt med besöksnäringen, vilket gör henne till en viktig spelare för att inspirera dem till att stanna kvar i branschen. Vi tror och hoppas att årets stipendiat kommer vara kvar inom besöksnäringen i många år framöver. Vi är övertygade om att stipendiepengarna kommer bidra till hennes fortsatta utveckling och strävan efter nya mål. Årets HEB-Stipendium tilldelas härmed Frida Berg. Vi önskar Frida all lycka till med sin framtida karriär och vidareutveckling!

12 VAR MED OCH UTVECKLA VISITA MELLERSTA Har du frågor gällande regionens verksamhet, eller förslag och idéer på hur vi kan utveckla föreningens arbete? Visita Mellersta strävar alltid efter att skapa mer medlemsnytta och är oerhört tacksamma för alla synpunkter och förslag vi kan få. Så sitter du på tidernas idé, tveka då inte att höra av dig till någon i styrelsen eller till kommunikationsansvarige Malin Bergsvik. Tillsammans skapar vi en stark besöksnäring! KONTAKTA OSS Visita Mellerstas arbete samordnas av en kommunikationsansvarig. Kontakta gärna oss om du har några frågor eller funderingar! Malin Bergsvik Kommunikationsansvarig Visita Mellersta

VISITA MELLERSTA. Verksamhetsberättelse 2015

VISITA MELLERSTA. Verksamhetsberättelse 2015 VISITA MELLERSTA Verksamhetsberättelse 2015 ORDFÖRANDE HAR ORDET 2015 var ett på många sätt dramatiskt år, både i vårt land och i hela vår omvärld. Ingen av oss har väl lämnats oberörda av de omvälvningar

Läs mer

VISITA MELLERSTA. Verksamhetsberättelse 2017

VISITA MELLERSTA. Verksamhetsberättelse 2017 VISITA MELLERSTA Verksamhetsberättelse 2017 visita.se Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00

Läs mer

VISITA MELLERSTA. Verksamhetsberättelse 2016

VISITA MELLERSTA. Verksamhetsberättelse 2016 VISITA MELLERSTA Verksamhetsberättelse 2016 visita.se Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00

Läs mer

ORDFÖRANDEN HAR ORDET

ORDFÖRANDEN HAR ORDET VERKSAMHETSBERÄTTELSE VISITA VÄSTRA 2017 OM FÖRENINGEN Visita Västra är en av Visitas fem regionföreningar och dess verksamhetsområde omfattar Västra Götalands län, Jönköpings län samt norra delen av Hallands

Läs mer

VISITA STOCKHOLM. Verksamhetsberättelse 2016

VISITA STOCKHOLM. Verksamhetsberättelse 2016 VISITA STOCKHOLM Verksamhetsberättelse 2016 visita.se Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00

Läs mer

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012

Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012 Visita Mellersta Verksamhetsberättelse 2012 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 7627400 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 629400 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 352500 Tullgatan 27, 831 35 Östersund T +46

Läs mer

Årsredovisning Visita Västra 2015. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter

Årsredovisning Visita Västra 2015. Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Årsredovisning Visita Västra 2015 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Sid 1 av 11 Verksamhetsberättelse för Visita Västra Om föreningen Visita Västra är en av Visitas fem regionföreningar

Läs mer

Visita Norrland. Årsberättelse 2015

Visita Norrland. Årsberättelse 2015 Visita Norrland Årsberättelse 2015 Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

Visita Norrland. Årsberättelse 2016

Visita Norrland. Årsberättelse 2016 Visita Norrland Årsberättelse 2016 visita.se Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö, Telefon +46 40 35 25 00 Pedagogens

Läs mer

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS.

FLER YRKESLÄRARE BÖR UPPMÄRKSAMMAS. FLER BÖR UPPMÄRKSAMMAS. REGERINGEN OCH WORLDSKILLS SWEDEN SATSAR GEMENSAMT PÅ YRKESUTBILDNINGAR. Alla är överens, vi behöver fler som vill gå ett yrkesprogram. Intresset för yrkesutbildningar har minskat

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VISITA NORRLAND Verksamhetsberättelse 2017

VISITA NORRLAND Verksamhetsberättelse 2017 VISITA NORRLAND Verksamhetsberättelse 2017 Sammanfattning Ett produktivt år för föreningen med många genomförda aktiviteter, alla med fokus i medlemsnyttan för våra medlemsföretag. Gärdin, Teres t.gardin@visita.se

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Visita Västra Org.nr Årsredovisning Visita Västra Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter

Visita Västra Org.nr Årsredovisning Visita Västra Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Årsredovisning Visita Västra 2016 Verksamhetsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter Verksamhetsberättelse för Visita Västra Om föreningen Visita Västra är en av Visitas fem regionföreningar och

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Välkommen på årsmöte!

Välkommen på årsmöte! 2015-02-06 Välkommen på årsmöte! Den 28:e februari är det dags för Djurens Rätt Lunds årsmöte, där vi sammanfattar året som varit och planerar för 2015. Mötet äger rum 11.00-13.00 på Svaneskolan, Möllegatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2017-2018 Ledarna inom idéburen sektor Beslut om en ny branschförening inom Ledarna Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 90 000 medlemmar chefer i alla branscher och

Läs mer

Visita Mellersta. verksamhetsberättelse 2013

Visita Mellersta. verksamhetsberättelse 2013 Visita Mellersta verksamhetsberättelse 2013 Ordförande har ordet Om man fick välja. Så skulle det vara lite enklare att driva företag i vår bransch. Om man fick välja skulle det kosta lite mindre att anställa

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland

Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Fairtrade region Feedback inför omdiplomering av Region Västmanland Förnyelseansökan inkom till Fairtrade Sverige: 22 februari 2017 Kontaktuppgifter: Styrgruppens kontaktperson: Elin Dalman Sammanfattande

Läs mer

Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg

Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg Kommunikationsplan för VO-College Gävleborg Bakgrund Vård- och omsorgscollege är en samverkan mellan arbetsgivare, utbildning, fackförbundet Kommunal och andra aktörer som verkar för kompetensförsörjning

Läs mer

Välkommen. in till svensk besöksnäring

Välkommen. in till svensk besöksnäring Välkommen in till svensk besöksnäring SVERIGES ROLIGASTE BRANSCH Besöksnäring blir basnäring Besöksnäringen utgörs till stor del av hotell, restauranger, nöjesparker, campingar, vandrarhem och skid- och

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ]

BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD. [ eskilstunaconvention.se ] BJUD IN TILL ETT MÖTE OCH BLI EN VÄRDEFULL AMBASSADÖR FÖR DIN STAD [ eskilstunaconvention.se ] Att delta i nationella och internationella möten och kongresser är ofta berikande och utvecklande. Men har

Läs mer

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14

Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Handlingar inför årsmöte Lördagen den 6 februari 2016 kl 12:00 Årsmöte kl 12-13 Mat kl 13-14 Förslag till dagordning för årsmötet Celiakiföreningen i Uppsala län Lördagen den 6 februari 2016 på Kungsgatan

Läs mer

Företagsamheten 2018 Dalarnas län

Företagsamheten 2018 Dalarnas län Företagsamheten 2018 Dalarnas län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och

Läs mer

Berättelsen om den nya svenska basnäringen

Berättelsen om den nya svenska basnäringen Det här är Visita Berättelsen om den nya svenska basnäringen 01 VI HAR ALLTID TÄNKT FRAMÅT OCH NYTT Sedan SHR bildades har vi befunnit oss i händelsernas centrum från gästgiverier till skidanläggningar

Läs mer

HANDBOK. Till dig som är förtroendevald

HANDBOK. Till dig som är förtroendevald HANDBOK Till dig som är förtroendevald Välkommen som förtroendevald Lokal närvaro ger regional och nationell styrka. Det är vår tro och vår utgångspunkt. Du som är ledamot i fullmäktige är en av 59 medlemmar

Läs mer

Viktigast att nämna är att eleverna är väldigt nyfikna på er utställare och på vilka roliga möjligheter som finns i deras framtid.

Viktigast att nämna är att eleverna är väldigt nyfikna på er utställare och på vilka roliga möjligheter som finns i deras framtid. Som åttondeklassare är frågan vad vill du bli när du blir stor högaktuell, samtidigt kan det vara svårt att veta vilka alternativ som finns. Därför anordnar vi nu Yrkesmässan som syftar till att både inspirera

Läs mer

Stockholms Läns Ridsportförbund

Stockholms Läns Ridsportförbund Stockholms Läns Ridsportförbund STOCKHOLMS LÄN 1 av Svenska Ridsportförbundets 19 distrikt 118 föreningar (+2 under anslutning) Föreningar i 24 av 26 kommuner i Stockholms Län ~27 500 medlemmar i föreningarna

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2017 Sida 1 av 6 Verksamhetsberättelse 2017 Styrelsen för Hjärt-och Lungsjukas Länsförening i Västmanland (registrerat namn) lämnar följande berättelse för verksamhetsåret 2017 Förtroendevalda och styrelsemöten

Läs mer

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Protokoll representantskap 2014 1 Mötets öppnande Tillförordnad ordförande, Susanne Rosander, öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 2 Fastställande av röstlängd Mötet beslutar att röstlängden fastställas

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD

RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVSRÅD GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2017-06-21, 95 Dnr: KS 2017/364 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2012

Kalendarium RFSL Örebro 2012 Kalendarium RFSL Örebro 2012 Februari 2 februari: Stolta föräldrar drar igång igen, vi träffas, fikar och diskuterar vad vi vill göra denna termin kl. 18.00. Vi träffas på Järnvägsgatan 38, RFSL Örebros

Läs mer

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass

WORLDSKILLS SWEDEN. för yrkesskicklighet i världsklass WORLDSKILLS SWEDEN för yrkesskicklighet i världsklass RÖSTER OM YRKES-SM DÄRFÖR BEHÖVS WORLDSKILLS SWEDEN Det finns ett stort rekryteringsbehov inom ett flertal yrken, men alltför ofta saknas det intresserade

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Årsberättelse 2013- Visita Norrland. Styrelsen på ishotellet i Jukkasjärvi

Årsberättelse 2013- Visita Norrland. Styrelsen på ishotellet i Jukkasjärvi Årsberättelse 2013- Visita Norrland Styrelsen på ishotellet i Jukkasjärvi Ordförande har ordet Mitt första år som ordförande för Visita Norrland är till ända, och trots att jag har suttit i styrelsen så

Läs mer

RESTAURANG OCH LIVSMEDEL! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET

RESTAURANG OCH LIVSMEDEL! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET RESTAURANG OCH LIVSMEDEL VÄRLDENS JOBB ÄR SERVERAT Världens Jobb är vad Restaurang- och livsmedelsprogrammet leder till. Det är ingången till en fantastisk bransch under ständig utveckling. Hela branschen

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse Årsmöte

Verksamhetsberättelse Årsmöte Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna H75 (MSV H75) Årsmöte Tisdagen den 6 september 2016 Plats: Eskilstuna Golfklubb, Eskilstuna Verksamhetsberättelse 2016 Mellansvenska Veteranserierna

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Inledning Verksamhetsberättelse 2013 Visit Värmdö Ideell Förening Visit Värmdö Ideell Förening är näringslivets och föreningslivets organisation inom besöksnäringen. Tillsammans med Värmdö kommun bildar

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

VISITA SÖDRA Verksamhetsberättelse 2018

VISITA SÖDRA Verksamhetsberättelse 2018 0 VISITA SÖDRA Verksamhetsberättelse 2018 Sammanfattning Ett produktivt år för föreningen med många genomförda aktiviteter, alla med fokus i medlemsnyttan för våra medlemsföretag. Claes Sandvig c.sandvig@visita.se

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm

Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Välkommen till Kompetensförsörjningsdagarna! 20-21 oktober 2015, Stockholm Nationell politik och kompetensplattformarnas uppgifter och möjligheter DATUM 20 oktober 2015 TID PLATS DAGENS VÄRD Kl. 10.30

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 VISITA STOCKHOLM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 VISITA STOCKHOLM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 VISITA STOCKHOLM VISITA STOCKHOLM OM FÖRENINGEN Visita Stockholm är en av Visitas fem regionföreningar och dess verksamhetsområde omfattar Stockholms län. Visita är en medlemsstyrd

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES

UF PÅ GÅNG TÄVLINGAR ÖVRIGA DEADLINES UF PÅ GÅNG Hösten har gått i ett rasande tempo och det är återigen fantastiskt kul att se UF-företagen börja växa fram. Innan ni precis som vi går på en skön och välbehövlig julledighet för att ladda batterierna,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRETAGARNA LIDINGÖ 2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRETAGARNA LIDINGÖ 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖRETAGARNA LIDINGÖ 2017 Vår vision Vi är en offensiv och stark pådrivare till att utveckla Lidingö till den mest företagsvänliga kommunen. Vi är den ledande lokala näringslivsorganisationen,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sida 1 av 8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 Sammanställt av Per-Olof Lund Ordförande Samtliga, hos styrelsen arkiverade, originaldokument är underskrivna av utsedda funktionärer. Sida 2 av 8 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsordning för Mälardalsrådet

Arbetsordning för Mälardalsrådet Förslag 161109 Arbetsordning för Mälardalsrådet Godkänd av Mälardalsrådets styrelse (DATUM) 1. Inledning Arbetsordning för Mälardalsrådet utgår från Mälardalsrådets stadgar, version antagen av rådsmötet

Läs mer

Verksamhetsplan Forum Flen ANTAGEN AV STYRELSEN DEN 27 JUNI 2019

Verksamhetsplan Forum Flen ANTAGEN AV STYRELSEN DEN 27 JUNI 2019 2019-2020 ANTAGEN AV STYRELSEN DEN 27 JUNI 2019 Inledning Forum Flen bildades januari 2006 av ett 30 tal företagare i kommunen. Idén var att skapa en lokal nätverksorganisation för en bättre samverkan

Läs mer

Arbetsordning för distriktsråd i Fonus. Distriktsrådens arbetsuppgifter

Arbetsordning för distriktsråd i Fonus. Distriktsrådens arbetsuppgifter Förord På Fonus distriktsstämmor utses distriktsråd som ska vara länk mellan den demokratiska och den affärsmässiga organisationen. Distriktsrådens sammansättning och uppgifter regleras av stadgarna och

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2013-31 december 2013 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN #industrinäger HÄNG MED PÅ 46 % SVARAR EFTER ATT DE SKULLE KUNNA TÄNKA SIG EN TEKNISK UTBILDNING PÅ GYMNASIET. 84 % AV ELEVERNA SOM DELTOG PÅ 2016 SÄGER ATT DE VET MER OM INDUSTRIFÖRETAG ÄN INNAN DERAS

Läs mer

David Örtqvist Magnus Thibblin. Emil Ekman

David Örtqvist Magnus Thibblin. Emil Ekman Verksamhetsberättelse 2017 och budget och verksamhetsplan för 2018 Verksamhetsåret 2017 Styrelsen Styrelsen bestod under året 2017 av: Ordförande Ordinarie ledamöter Suppleanter Andreas Davidsson Almstedt

Läs mer

RESTAURANG OCH LIVSMEDEL

RESTAURANG OCH LIVSMEDEL RESTAURANG OCH LIVSMEDEL Världens möjligheter! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET RESTAURANG OCH LIVSMEDEL Världens Jobb är serverat Världens Jobb är vad Restaurang- och livsmedelsprogrammet leder till. Det är ingången

Läs mer

Tillsammans släpper vi in framtiden!

Tillsammans släpper vi in framtiden! Konferensen Samverkan Skola - Arbetsliv 15 oktober 2015 på Missionskyrkan i Linköping Tillsammans släpper vi in framtiden! Arbetslöshetsfrågan? Kompetensutveckling? - En konferens som ger verktyg till

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige Ska Leva/Värmland from 2018

Stadgar för Hela Sverige Ska Leva/Värmland from 2018 Stadgar för Hela Sverige Ska Leva/Värmland from 2018 Stadgar antagna på årsmötet 20180508 och fastställda på höstmötet 20181211. 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Hela Sverige Ska Leva Värmland

Läs mer

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling!

> VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! > VD har ordet: Östersundsstudien visar att vi har rätt > Kunden måste få bestämma > 5 frågor: Maud Berggren > Fototävling! SEPTEMBER 2014 Månadsutskick med aktuell information till dig som arbetar i Frösunda.

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Centrum för kommunstrategiska studier Styrelsesammanträde nr 4, 2017

Centrum för kommunstrategiska studier Styrelsesammanträde nr 4, 2017 Nr 4 år 2017 1(6) Centrum för kommunstrategiska studier Styrelsesammanträde nr 4, 2017 Datum: Närvarande Tjänstgörande ledamöter Anders Härnbro, ordförande Eva Andersson Anna Nilsson Bo Hellgren Kerstin

Läs mer

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN

HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN 2017 #industrinäger HÄNG MED PÅ INDUSTRINATTEN 2017 www.iuc-sjuharad.se/industrinatten 46 % SVARAR EFTER INDUSTRINATTEN ATT DE SKULLE KUNNA TÄNKA SIG EN TEKNISK UTBILDNING PÅ GYMNASIET. 84 % AV ELEVERNA

Läs mer

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013

Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 Sammanställning från Demografiseminariet i Trysil 23-24 oktober 2013 1 Under seminariedagarna som arrangerades i Trysil, Norge, den 22-23 oktober av Gränskommittén Hedmark Dalarna var temat demografi.

Läs mer

Protokoll för 1-2 februari 2014

Protokoll för 1-2 februari 2014 Protokoll för 1-2 februari 2014 Lördag: 10:00 Mingel och frukostfika 10:30 Mötet öppnas Presentation av Annie och Johanna Johanna Olsson och Annie Whittam öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 11:00 Psykologförbundet,

Läs mer

DET SOM ÄR BRA FÖR BESÖKSNÄRINGEN ÄR BRA FÖR ALLA

DET SOM ÄR BRA FÖR BESÖKSNÄRINGEN ÄR BRA FÖR ALLA DET SOM ÄR BRA FÖR BESÖKSNÄRINGEN ÄR BRA FÖR ALLA visita.se Box 3546, 103 69 Stockholm, Telefon +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg, Telefon +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 MALMÖ, Telefon +46 40 35

Läs mer

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE

RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE RIKTLINJER FÖR STYRELSENS ARBETE Dessa riktlinjer ges ut av Distriktssköterskeföreningen i Sverige (DSF) som hjälpmedel för styrelsearbetet i de lokala distriktssköterskeföreningarna. Riktlinjerna uppdateras

Läs mer

Föreningsordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs av årsmötet. Föreningsstyrelsen konstituerar i övrigt sig själv.

Föreningsordförande, övriga ledamöter och ersättare väljs av årsmötet. Föreningsstyrelsen konstituerar i övrigt sig själv. Stadgar Förening och LH Motion 62 Motionen kommer ifrån: Hyresgästföreningen Norrmalm Förtydliga stadgarna Motion till HGF Förbundsstämma juni 2018 2h FÖRTYDLIGA STADGARNA Nuvarande stadgar: 7 Hyresgästföreningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2018 Hela Sverige ska leva Uppsala län

Verksamhetsberättelse 2018 Hela Sverige ska leva Uppsala län Verksamhetsberättelse 2018 Hela Sverige ska leva Uppsala län 1/5 Innehåll Summering...2 Organisation...2 Sammanträden...2 Möten med riksorganisation.......3 Värdegrund...3 Vision...3 Syfte...3 Verksamhetsidé...3

Läs mer

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar.

Årsberättelse 2014. Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Årsberättelse 2014 ORGANISATION Antal medlemmar Lokalavdelningen har under året haft 158 medlemmar samt 44 pensionärsmedlemmar. Styrelsen: Liisa Karlsson Siv Arnström Yvonne Töyrylä Ordförande. Förhandlare.

Läs mer

HOTELL OCH TURISM! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET

HOTELL OCH TURISM! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET HOTELL OCH TURISM CHECKA IN VÄRLDENS JOBB Världens Jobb är vad Hotell- och turismprogrammet leder till. Det är ingången till en fantastisk bransch under ständig utveckling. Hela branschen växer så det

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Domsjö S Förening

Verksamhetsberättelse. Domsjö S Förening Verksamhetsberättelse 2011 Domsjö S Förening Årsmötets dagordning 1. Mötets öppnande ordförande ger ordet till kvällens gäst Håkan Olsson. 2. Årsmötets utlysning. 3. In memorian/parentation 4. Fastställande

Läs mer

Företagsamheten 2018 Södermanlands län

Företagsamheten 2018 Södermanlands län Företagsamheten 2018 Södermanlands län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt

Läs mer

HOTELL OCH TURISM. Världens möjligheter! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET

HOTELL OCH TURISM. Världens möjligheter! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET HOTELL OCH TURISM Världens möjligheter! HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET HOTELL OCH TURISM Checka in Världens Jobb Världens Jobb är vad Hotell- och turismprogrammet leder till. Det är ingången till en fantastisk bransch

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2012-31 december 2012

Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2012-31 december 2012 Förvaltningsberättelse för Mejeritekniskt Forum 1 januari 2012-31 december 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Mejeritekniskt Forum får härmed avgiva följande berättelse för verksamhetsåret 1 januari

Läs mer

Hela Dalarna Cyklar utmaningen

Hela Dalarna Cyklar utmaningen Projektredovisning till Trafikverket Hela Dalarna Cyklar utmaningen Syfte Syftet med Hela Dalarna Cyklars cykelutmaning är att locka fler att cykla mer - för hälsa, miljö och plånbok. Att genom samverkan

Läs mer

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete.

Tillsammans är vi som starkast och därför har vi tagit fram ett kit som aktivister inom Latinamerikagrupperna kan använda i sitt arbete. Medlemsveckan arrangeras två gånger per år och innebär att vi lyfter fram allt det fantastiska en får ut av att vara engagerad i Latinamerikagrupperna med syftet att värva fler medlemmar till föreningen

Läs mer

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare

OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR. Tillsammans gör vi Västsverige starkare OCH DEN LJUSNANDE FRAMTID ÄR VÅR Tillsammans gör vi Västsverige starkare ETT PÅGÅENDE BRAIN- DRAIN FÖR GÖTEBORG För att öka förståelsen för hur studenterna ser på sina utsikter har Västsvenska Handelskammaren

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland

Verksamhetsplan 2014 Sektion Södra Mälardalen Östergötland Verksamhetsplan 2014 Sid 2(6) Verksamhetsplan 2014 Förslag till verksamhetsplan verksamhetsåret 2014 Verksamhetsplanen för sektion Södra Mälardalen Östergötland tar sin utgångspunkt i förbundets verksamhetsplan,

Läs mer

Företagsklimatet i Gävleborgs län 2017

Företagsklimatet i Gävleborgs län 2017 Företagsklimatet i 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 Primär målgrupp: Företag med minst en anställd

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

Länsbygderådet Sörmland

Länsbygderådet Sörmland Länsbygderådet Sörmland Nyhetsbrev mars 2015 Hej! Här kommer årets andra Nyhetsbrev med aktuell info från Länsbygderådet. Nyhetsbrev med aktuell information, tips om aktiviteter och kompete nsutvecklande

Läs mer

Verksamhetsberättelse Mellansvenska Veteranserierna H75/H80. Årsmöte

Verksamhetsberättelse Mellansvenska Veteranserierna H75/H80. Årsmöte Verksamhetsberättelse 2017 Mellansvenska Veteranserierna H75/H80 (MSV H75/H80) Årsmöte Tisdagen den 5 september 2017 Plats: Köpings Golfklubb, Köping Deltagande distrikt i Mellansverige Totalt är fem golfdistrikt

Läs mer

SKL 7 mars Swedish Welcome - en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling

SKL 7 mars Swedish Welcome - en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling SKL 7 mars 2019 Swedish Welcome - en bättre gästupplevelse och en hållbar utveckling Angelika Wernersson Auktoriserad Swedish Welcome-rådgivare Vad är Swedish Welcome? Vilka kan delta? Boendeanläggningar

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 Förslag till dagordning för Årsmöte 2016 1. Årsmötets öppnande 2. Frågan om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR

FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET FÖRBUNDSMÖTESHANDLINGAR SBSF FÖRBUNDSMÖTE Lördagen den 6 april 2013 Clarion Collection Kompaniet, Nyköping Innehållsförteckning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

Läs mer

VISITA NORRLAND Verksamhetsberättelse 2018

VISITA NORRLAND Verksamhetsberättelse 2018 VISITA NORRLAND Verksamhetsberättelse 2018 Sammanfattning Ett produktivt år för föreningen med många genomförda aktiviteter, alla med fokus i medlemsnyttan för våra medlemmar. Hela tiden med en norrländsk

Läs mer