Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Visita Mellersta. Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Visita Mellersta Verksamhetsberättelse 2012 Box 3546, Stockholm T Box 404, Göteborg T Box 186, Malmö T Tullgatan 27, Östersund T Köpmangatan 23-25, Örebro T

2 I fäders spår för framtids segrar Så lyder Vasaloppets motto. Eftersom det går av stapeln i själva mittpunkten för vår region känns det som en bra inledning. Jag skulle med det vilja växla in på spåret där de många små insatserna ger de stora resultaten. Vasaloppet har genom en hel rad engagerade insatser från entreprenörer, myndigheter och idealister vuxit under åren. Nästan som en saga när man ser hur stort det blivit på så kort tid. Vår region sträcker sig från Gotland upp till Sälen och nämner man just de destinationerna är det lätt att föreställa sig gnistrande skidbackar och glittrande hav. Däremellan kommer ett pulserande storstadsliv, nattliv i stort och smått, hisnande nöjesparksfärder, och naturnära campingar. Och allt ryms inom vår verksamhet i Visita Mellersta. Det är första året för de olika aktörerna att samlas under vårt nya gemensamma namn. Det skapar nya utmaningar och nya målbilder. Under året har vi genomfört aktiviteter i Uppsala, Gävle, Visby, Norrköping, Linköping, Tällberg, Sälen och Stockholm. Vi har märkt en stor uppskattning om fördjupad information gällande avtal och försäkringar och också om vikten av att hålla sig uppdaterad med det senaste när det gäller nyckeltal från branschen. Fördelarna med regleringen av matmomsen har fortsatt att kommuniceras ut. Det går inte att ta miste på att branschen i vår region har fått en större tilltro till framtiden och trots att det har varit en tuff tid för många så andas det tillförsikt. Vi har även lagt fokus på det växande samhällsproblem som den organiserade brottsligheten innebär. Vi tycker att det är viktigt att poängtera att det inte är ett branschproblem, utan ett samhällsproblem. Vi i Visita Mellersta kommer att fortsätta verka för att informera, upplysa och föda våra politiker med insikter från vår bransch allt för att vi alla ska kunna dra åt samma håll. Besöksnäringen är en av basnäringarna i Sverige och omsätter i dagsläget 264 miljarder hur många branscher lyckas samla sina medlemmar till att gemensamt arbeta och tro på en fördubbling? Det är en styrka och emanerar från en branschorganisation som sedan länge passerat hundra år så visst kan vi ta till oss mottot som inleds med I fäders spår.. just för att vi har siktet klart fokuserat på att gå i mål tillsammans. Med de raderna vill jag å styrelsens vägnar tacka för förtroendet under 2012 och avslutar med en förhoppning för ett riktigt bra 2013! Salka Börjeson Eynon Ordförande Visita Mellersta

3 Vi som har haft förtroendet Styrelsen Mandat utgår Ordförande: Salka Börjesson Eynon, Green Hotel 2014 Vice ordförande: Patrik Hanberger, Clarion Hotel Örebro 2014 Ordinarie ledamöter: Alexander Andrén, Andrén & Co 2013 Johan Larsson, Storstenshöjden 2014 Mattias Olsson, Olssons Brygga AB 2014 Thomas Thor, Hotel Statt i Katrineholm 2013 Sandra Berntsson Siwerson, Fjällis restauranger 2013 Ola Nilsson, Sörmlands Turismutveckling AB 2014 Niklas Sjöblom, Aronsborgs Konferenshotell AB 2014 Förbundsjurist: Lina Tidell, Visita Valnämnden Ordförande: Ledamöter: Mikael Åhrberg, Scandic Hotels Norrköping Maria Åhgren, Kilsbergs Konferens & Lodge Föreningens revisorer Lars Olov Steen, godkänd revisor Ernst & Young Jerk Åkerblad, Tällbergsgården, förtroendevald revisor Sid 2 av 8

4 Om föreningen Visita Mellersta utgör ett regionalt distrikt för medlemmar i Visita. Föreningens verksamhetsområde omfattar Gotlands, Dalarnas, Södermanlands, Uppsala, Värmlands, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län samt Gästrikedelen av Gävleborgs län. Föreningen har till syfte att inom sitt verksamhetsområde tillvarata sina medlemmars gemensamma yrkesintressen samt att främja medlemmarnas intressen och branschens sunda utveckling samt lyfta fram medlemsföretagens betydelse för samhälle och näringsliv. Förändringar under året Susan Norrman, Kohlswa Herrgård och Bengt Åxman från Sodexo AB lämnade i samband med årsmötet sina uppdrag. Styrelsen tackar för deras fina insatser i Visita Mellersta. Samtidigt valdes Mathias Olsson från Olssons restauranger i Arvika och Ola Nilsson från Sörmlands Turismutveckling AB valdes in på en mandatperiod om två år. Catarina Dedert har valt att lämna sina uppdrag i förtid och Sandra B Siwerson valdes istället in i styrelsen på ett mandat om ett år. I övrigt har styrelsen samma sammansättning som tidigare år. Kommunikationsansvarige Adam Holmes slutade innan sommaren och ersättaren, Rikard Norman, var på plats i september. Styrelsens sammanträden Styrelsen har under 2012 haft åtta protokollförda möten, vilka har förlagts ute i regionen. Styrelsens ambition att förlägga styrelsemöten i samband med större medlemsmöten har fortsatt och orterna som har besökts under 2012, förutom Stockholm, är; Gävle, Tällberg, Linköping och Sälen. På det sättet får styrelsen en bättre inblick i de varierande miljöerna ute i regionen och fler medlemmar får också chansen att möte styrelsen och diskutera viktiga frågor. Sid 3 av 8

5 Verksamhetsplan Visita Mellerstas styrelse har under året arbetat fram en konkret verksamhetsplan för sitt arbete och vilka frågor som ska prioriteras. Man har beslutat om fem fokusområden som man ska arbeta med framöver. Dessa är: - Myndighetspåverkan - Utbildningsfrågor - Kollektivavtal - Medlemsrekrytering - Medlemsinformation En styrelseledamot utses som sammankallande för respektive fokusområde. Utöver den sammankallande ska ytterligare minst en styrelseledamot ingå i respektive fokusgrupp. Arbetsgrupperna ska inkomma med nåbara/tänkbara mål omgående under verksamhetsåret. Medlemsmöten Under 2012 har ett flertal olika medlemsmöten ägt rum. De flesta har skett i samband med ett styrelsemöte men inte alla. Ett axplock av de medlemsmöten som genomfört: Tällberg: 11 oktober. I samband med ett styrelsemöte bjöd Visita Mellersta in medlemmarna i norra Dalarna till ett medlemsmöte på Green Hotel. Förutom intressanta föredrag bjöds det på Champagneprovning, förevisning av konstutställningen på hotellet och en trevlig middag där de flesta av medlemmarna stannade kvar. Visby: Den 22 oktober besökte en delegation från Visitas kansli Visby för att prata om det moderna Visita och hur Gotland och Visita kan arbeta tillsammans. Linköping: Den 15 november var det dags igen och styrelsen bjöd in till medlemsmöte i Linköpings stadshus. På plats fanns representanter från Polisen och Visita som pratade om organiserad brottslighet och hur man kan arbeta emot problemet. Därefter avnjöts en mycket trevlig middag på Stångs Magasin. Politisk påverkan Politisk påverkan och opinionsbildande arbete har under året fortsatt ett prioriterat område för Visita Mellersta. Under 2012 har flera särskilda evenemang ägt rum. Sid 4 av 8

6 Måndag 21 januari 2013 träffade representanter från Visita riksdagsledamöterna Andreas Norlén och Finn Bengtsson i Norrköping och Linköping för att prata om organiserad brottslighet. De två riksdagsledamöterna är utsända av justitieministern för att genomföra en förstudie i frågan. Visita skickade framförallt med dem att problemet inte är ett krogproblem utan ett samhällsproblem som i stor utsträckning drabbar krogar. Under hösten startade ett projekt där Visitas regionföreningar tar ut momsfrågan på lokal nivå och visar lokala politiska företrädare vad den sänkta momsen inneburit lokalt. Första anhalten blir Linköping 1 mars Sänkt restaurangmoms Ett första år med sänkt moms på restaurangmat är nu till ända. Trots att det är en långsiktig reform som kommer att slututvärderas 2016, kan vi redan nu se väldigt positiva resultat. Enligt SCB:s lönestatistik, där vi har tittat på faktiskt utbetalda löner, har branschen har ökat med motsvarande 6000 helårsverken. Detta under ett år där den allmänna konjunkturen varit vikande. Det är viktigt att vi fortsätter på samma väg för att motivera att momsen ska behållas på den nya lägre nivån. Vi har sett en positiv utveckling än så länge men det finns många kritiker och vi har ett digert arbete framför oss fram till valet Sid 5 av 8

7 Sid 6 av 8

8 Bokslut Visita Mellersta BALANSRÄKNING RESULTATRÄKNING TILLGÅNGAR Rörelsens intäkter Årsavgifter/bidrag SHR Anläggningstillgångar Kurser 0 0 Finansiella tillgångar - Not 1 Fakturerade kostnader 5436, Aktier i Svensk Turism AB Summa rörelseintäkter Andelar och värdepapper i andra 2 bolag Summa anläggningstillgångar Rörelsens kostnader Kursmaterial och ledare/fakturerade kostnader Revision och konsultation Omsättningstillgångar Administration Kortfristiga fordringar Resor och representation Kundfodringar Styrelsearvoden inkl soc.avg Övriga fordrignar Styrelsemöten och årsmöten Skattefordringar 0 0 Medlemsmöten och politikermöten Förutbetalda kostnader och Reklam och PR 0 0 upplupna intäkter 0 0 Gåvor Övriga kostnader Kassa och bank Bank- och depåavgifter Summa rörelsens kostnader Summa omsättningstillgångar Rörelseresultat -4782, SUMMA TILLGÅNGAR Resultat från finansiella investeringar EGET KAPITAL OCH SKULDER Ränteintäkter Räntekostnader Eget kapital - Not 2 Summa resultat finansiella investeringar G Persson fond Understödsfonden Resultat efter finansiella poster 78, Föreningen Årets resultat Skatt på årets resultat 0 0 Skatt på tidigare års resultat 0 0 Summa eget kapital Årets resultat 78, Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Stockholm den 26 mars 2013 Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Salka Börjeson Patrik Hanberger Ordförande Vice ordförande SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ola Nilsson Mattias Olsson Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Niklas Sjöblom Sandra Berntsson Siwerson Alexander Andrén Tomas Thor Not 1: Finansiella tillgångar Svensk Turism AB; bokfört värde kr (1 000 aktier) SHB Stabil 25; bokfört värde kr, marknadsvärde kr SHB Svenska räntebärande papper; bokfört värde kr, marknadsvärde kr Johan Larsson Vår revisionsberättelse har lämnats den 8 april 2013 Not 2: Av 2011 års vinst kronor har 97,6% eller kronor ökat Understödsfondens kapital och 2,4% eller 859 kronor ökat Föreningens kapital. Lars Olov Stéen Auktoriserad revisor Sid 7 av 8

9 Revisionsberättelse Sid 8 av 8

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening

ETT ÅR med SVENSK CAMPING. Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening ETT ÅR med SVENSK CAMPING Årsredovisning 2012 för Sveriges Camping- och Stug företagares Riksorganisation Ekonomisk Förening Fotograf: Stefan Isaksson Innehåll vd HAR ORDET...4 året i korthet...6 PROJEKT

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 1. NTF Västs möten och sammanträden sid 2. Årsmötet 2005 Höstmötet Volvo / NTF Västs trafiksäkerhetsstipendium Styrelsen sid 3. Ordföranden har ordet Sid 4. Förbundets

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta

Ordförande har ordet. Alexander Andrén Ordförande SHR Mellersta Mellersta Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares förening Verksamhetsberättelse 2007 Ordförande har ordet 2007 har varit ett händelserikt år! Jag tänker exempelvis på vår avtalsförhandling, den utlovade

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Logistikföreningen Plan Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742

Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Insamlingsstiftelsen Lille Hans för främjande av psykoanalytisk behandling av barn och ungdomar Org.nr 802402-3742 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31 Styrelsen för Insamlingsstiftelsen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet

Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Riksförbundet Verksamhetsberättelse 2013 Sensus studieförbund Innehåll 3 Förbundsrektor har ordet 4 Det här är Sensus 5 Vad gör riksförbundet 6 Strategiarbetet: Destination Framtiden 7 Sensus önskvärda läge 8 Detta

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

INNEHÅLL VD HAR ORDET

INNEHÅLL VD HAR ORDET Årsredovisning 2013 INNEHÅLL 3 5 9 10 11 12 12 14 16 17 22 VD har ordet Verksamhetsberättelse Förvaltningsberättelse Snabba fakta om verksamheten Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2014 HSB Värmland

Årsredovisning 2014 HSB Värmland Årsredovisning 2014 HSB Värmland HSB Värmland, årsredovising 2014 Grafisk form: CityTryck i Karlstad AB Foto: Solsta Foto, Fredrik Karlsson, HSB Värmland Tryck: Papper: City Tryck i Karlstad AB Multidesign

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Årsredovisning Destination Uppsala

Årsredovisning Destination Uppsala 2013 Årsredovisning Destination Uppsala Innehåll Inledning sidan 4 Ägande och styrning sidan 5 Destination Uppsala sidan 6 Möten & Evenemang sidan 8 Marknad & Försäljning sidan 11 Privatturism Webb Kommunikation

Läs mer

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA)

SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION (SGA) ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012-01-01 - - 2012-12-31 KALLELSE Sturup den 20 februari 2013 SGA Regionernas representanter för SWEDISH GREENKEEPERS ASSOCIATION kallas härmed

Läs mer

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701

En omvärldsanalysframtidsplan. Verksamhetsberättelse. Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Verksamhetsberättelse En omvärldsanalysframtidsplan 2012 IKIR Box 8031 14108 Kungens Kurva Besöksadress Fittjavägen 23, Norsborg, Stockholm Tel: 08-6415701 Ordförandet har ordet...3 DEL 1 Vi har blivit

Läs mer

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK

Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK Årsredovisning 2014 JAK MEDLEMSBANK År 2014 i populärversion I den här årsredovisningen sammanfattar vi det senaste årets aktiviteter i ord, grafer, illustrationer och siffror. En årsredovisning kan vara

Läs mer

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014

Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 Bostadsrättsförening Skvaltan Årsredovisning 2014 1 (20) Kallelse till Årsstämma 2015-03-25 kl. 18.00 HSB Brf. Ljungdalas samlingslokal Dagordning 1. Föreningsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012

LANDSHYPOTEK ÅrSrEDOviSNiNg 2012 LANDSHYPOTEK Årsredovisning 2012 Innehåll Landshypotek 2012 Året i korthet 2 Uppdrag, mål, värderingar och erbjudande 3 Verksamhetsöversikt 4 Landshypotek i sammandrag 5 VD har ordet 6 Landshypotek AB

Läs mer