Protokoll 1 (7) :00 22:00 ÖPE, Vinkelgatan 29

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 1 (7) 2014-03-20 18:00 22:00 ÖPE, Vinkelgatan 29"

Transkript

1 Protokoll 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Styrelsemöte Datum Tid Plats Närvarande :00 22:00 ÖPE, Vinkelgatan 29 Henrik Andersson Jörgen Andersson Mikael Jansson Tomas Karlsson Mikael Gustavsson Steve Tarander Öje Malmqvist (del av tid) Rolf Carlsson (del av tid) Ej närvarande Magnus Henell 1 Mötets öppnande Ordförande Mikael Fingal öppnade mötet. 2 Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. Norrköpings Pistolklubb Box Norrköping Plusgiro Jörgen Andersson Sekreterare

2 Datum Dnr/Beteckning 2 (7) 3 Mandatsituationen i NPK Valberedningen informerade styrelsen om det pågående arbetet inför årsmötet. Styrelsen informerade valberedningen om de enskilda medlemmarnas planer för nästa mandatperiod. Följande har meddelat intresse att kvarstå i styrelsen: Mikael Fingal Steve Tarander Mikael Jansson Mikael Gustavsson Tomas Karlsson Följande har beslutat att inte ställa upp till omval: Jörgen Andersson Henrik Andersson Magnus Henell (?) Jonas Belkert (har tidigare avgått) Mikael Petterson har meddelat intresse att fortsätta som revisor i klubben. Fredrik Thorell har beslutat att inte fortsätta som revisor. Valberedningen söker en kandidat till Fredrik. Klubbens revisorsuppleanter har meddelat intresse att fortsätta under nästa verksamhetsår. Valberedningen har tillfrågat Fredrik Hallgren och Björn Almgren om någon kan tänkas vara intresserad av sekreterarposten i styrelsen. Bägge har avböjt förfrågan. Under diskussionen kom Henrik Vilu namn upp som ett förslag till sekreterarposten. Mötet beslutade att tillfråga Henrik på lördag. Vid diskussion om möjliga kandidater till styrelsen kom Mikael Petterssons namn upp. Mikael Pettersson har tidigare varit kassör i klubben. Mötet ansåg att Mikael borde tillfrågas om ett eventuellt styrelseuppdrag. Övriga namn som diskuterades var Mattias Pantzar och Göran Karlsson. Mötet ansåg att nybörjarna inte ska tillfrågas om de är intresserad av styrelseuppdrag. Anledningen är att undvika att nybörjarna ska känna sig tvungna att tacka ja till en förfrågan. Mötet diskuterade även om det finns möjlighet att reducera antalet medlemmar i styrelsen. Enligt den 8 i klubbens stadgar ska styrelsen bestå av en ordförande och 6 övriga ledamöter jämte 2 suppleanter. Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid ordinarie årsmöte enligt 14 i klubbens stadgar. För att förslaget ska träda i kraft krävs beslut med minst två tredjedelar av antalet avgivna röster och att ändringen godkänds av förbundsstyrelsen.

3 Datum Dnr/Beteckning 3 (7) 4 Föregående protokoll Protokoll för styrelsemötet den 13 februari 2014 godkändes. 5 Kassörens genomgång Mikael Gustavsson redogjorde för klubbens ekonomi och budget per (bifogas). Ekonomin i klubben är god. Cirka 40 medlemmar har inte betalt årsavgiften för Fallmålen Mikael Jansson framlade ett förslag om modifiera fallmålen så att de blir enklare att flytta. Förslaget går ut på att låta tillverka en vagn med hjul där fallmålen svetsas fast. Mikael Jansson uppskattar kostanden för modifieringen till kronor. Styrelsen beviljade kronor till att modifiera fallmålen. 5.2 Tak för att skydda fallmålen I samband med diskussionen om att modifiera fallmålen väcktes frågan om det var möjligt att bygga någon typ av tak för att skydda fallmålen. Mötet kom fram till att den bästa konstruktionen var att bulta en ståltakstol i containern. Tomas Karlsson tar fram en budget för projektet. Projektet påförs aktivitet (arbetsdagen). Styrelsen beslutade att Tomas införskaffar nödvändigt material till arbetsdagen. 6 Ammunition Klubbens ammunitionslager är för nuvarande cirka patroner. 7 Inkommande post 7.1 Skjuthandbok Skjuthandbok, upplaga 15, Skjuthandboken ska förvaras i klubbstugan. Jörgen tillser att skjuthandboken placeras i klubbstugan. 7.2 Inspektion av anläggningar vid Borgsholms skjutbana Kommunens bygg- och miljökontor ska inspektera Borgsholms skjutbana kl 10:00 den 10 april Inspektionen utförs av miljö- och hälsoskyddsinspektör Magdalena Hallberg. BESLUT : Mikael Fingal och Tomas Karlsson representerar Norrköpings Pistolklubb vid inspektionen den 10 april 2014.

4 Datum Dnr/Beteckning 4 (7) 7.3 Östergötlands Pistolskyttekrets Östergötlands pistolskyttekrets har ett planerings möte inför SM den 27 mars 2014 vid Linköpings skyttecentrum. Björn Almgren tillfrågas på lördag om han kan representera klubben vid mötet. 8 Utgående post Norrköpings Pistolklubb avser att bjuda in polisens vapengrupp i Norrköping till en informationsträff. Tomas Karlsson har tagit fram en skrivelse som ska skickas till vapengruppen. Skrivelsen utformning och innehåll diskuterades på styrelsemötet. BESLUT : Jörgen Andersson genomför beslutade redaktionella förändringar och distribuerar skrivelsen till Mikael Fingal för påskrift. Miakel skickar sedan skrivelsen till polisens vapengrupp. BESLUT : Det är lämpligt att förlägga informationsträffen i början av juni Styrelsemötet beslutade att Mikael Fingal, Mikael Jansson, Mikael Gustavsson och eventuellt Henrik Andersson representerar klubben vid informationsträffen. 9 Nya medlemmar Ingen förändring av medlemsantalet sedan föregående styrelsemöte. 10 Licensintyg Licensintyg mottogs från fyra medlemmar Skrotning av klubbvapen Styrelsen har beslutat att skrota ett av klubbens vapen. Skrotningen avser nedanstående vapen. Klubb U2 Vapentyp: Pistol Fabrikat: Unique Kaliber:.22 Tillverkningsnummer: Mikael Fingal svarar för att vapnet lämnas in för skrotning till Polisen i Norrköping.

5 Datum Dnr/Beteckning 5 (7) 10.2 Omfördelning av klubbvapen. Styrelsen har beslutat att omfördela förvaringen av klubbens vapen. Ny förvaring av klubbvapen enligt nedan. ID Vapen Tillverknings# Förvaras hos Person# U1 Unique Des/69-U Henrik Andersson U3 Unique Des/69-U Niklas Jenssen U4 Unique Des/69-U Rickard Sundell B5 Benelli MP95E 02290B Mikael Jansson U6 Unique Des/69-U Nils Bäckström U7 Unique Des/69-U Magnus Henell U8 Unique Des/69-U Tomas Karlsson U9 Unique Des/ Lars Göran Liljegren U10 Unique Des/69-U Magnus Henell U11 Unique Des/69-U Fredrik Hallgren U12 Unique Des/69-U Magnus Henell U13 Match Gun MG Jörgen Andersson Aktivitetslistan Gällande aktivitetslista behandlades. Aktivitetslistan är bifogad som bilaga till protokollet. 12 Övriga frågor 12.1 Avloppet för diskhon vid klubbhuset Monteringen av avloppet vid diskhon ska vara klart innan besiktningen av skjuthallen den 10 april Ett grårör bör installeras vid ytterväggen och sedan grävas ner i backen och leds bort från huset. BESLUT : Steve ombesörjer monteringen Officiellt inträde i klubben för nybörjare När ska nybörjarna upptas som medlemmar i klubben? Nybörjare upptas som medlemmar i samband med kursavgiften är inbetald. Information om att medlemskap ingår i kursavgiften ska framgå vid intresseanmälan för utbildning.

6 Datum Dnr/Beteckning 6 (7) 12.3 Uteblivna/förseningar betalningar av medlemsavgiften (MG) Det är cirka 40 personer som tidigare varit medlemmar men som ännu inte har betalat in årsavgiften för Kassören meddelade att inga inbetalningar med okända avsändare är gjorda. Medlemmar som inte har betalat in avgiften är inte försäkrade genom förbundsförsäkringen. BESLUT : Mikael Gustavsson skickar ut en påminnelse via e-post till de som inte betalat in medlemsavgiften för Till de som inte svarar ska en skriftlig påminnelse skickas ut. Vid behov av skriftliga utskick tar Jörgen Andersson fram etiketter Utdelning av märke När märken delas ut ska det tydligt framgå att kostnaden för märket ska inbetalas till Norrköping Pistolklubb. Henrik Andersson dokumenterar i listan att märke har delas ut till respektive medlem. Mikael Gustavsson följer upp att inbetalning har utförts Vikt för kontroll av trycket Är det behov av att kröna klubbens kontrollvikt för tryck? Inget behov av kröning 12.6 Okynnesskjutning på Borgsholms skjutbana Det har framkommit att någon/några håller på med okynnesskjutningar på Borgsholms skjutbana. Det finns skottmärken på träd, tavelställ och plåtkonstruktioner Pistolen/pistolerna som har använts har kalibern 9mm. BESLUT : Anslå en skrivelse vid skjuthallen där det framgår med tydlighet vilka regler som gäller. Skrivelsen ska även distribueras till medlemmar via klubbens e-post lista Gästmedlemskap En person som ansökt om gästmedlemskap i Norrköpings Pistolklubb har meddelat att han inte erhållit något svar. Tyvärr saknas kontaktuppgifter så vi får avvakta tills han hör av sig Medlemskort Diskussion om Norrköpings Pistolklubb borde utforma medlemskorten likt den modell som Åby Pistolklubb använder sig av. Åby har ett inplastat kort där årsklisterlappar fästets på kortet.

7 Datum Dnr/Beteckning 7 (7) 13 Nästa möte Den 29 april 2014 kl 18:00 vid Borgsholm. Separat kallelse kommer att distribueras. 14 Mötets avslutande Mikael Fingal avslutade mötet Vid protokollet Justeras Jörgen Andersson Mikael Fingal

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar

Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar Svenska Pistolskytteförbundet Normalstadgar för Pistolskyttekrets Fastställda av förbundsmötet den 13 juni 2010 Stadgar för Värmlands. pistolskyttekrets, nedan kallad kretsen, antagna vid årsmötet den

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare

LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04. 5 Val av mötesordförande och mötessekreterare LKK Medlemsmötesprotokoll 2012-12-04 Plats: Hangaren Tid: 2012-12-04, kl 19:00 1 Mötet öppnas Ordförande förklarar mötet öppnat. 2 Fastställande av röstlängd Röstlängden fastställdes. Samtliga personer

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45

Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 1(5) Protokoll 1179 Från styrelsemöte för Tallkobbens samfällighetsförening tisdagen den 14 oktober 2014 kl 18.30 21.45 Närvarande ledamöter: Sabina Augustsson Lars Erkstam Karin Glanshed Molly Lind Eva

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset

VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB 120115 Klubbstugan Västernäset VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 120115 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg ordf., Susanne Almgren sekreterare, Ingela Jonsson kassör, tom 9 Marianne Hyllested vice ordf., Ove

Läs mer

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm.

Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 1(6) Protokoll nr 7 fört vid årsmöte med Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM 2010-03-16 kl. 10:00-12:00 hos CBI i Stockholm. Närvarande Huvudman: Högskolan

Läs mer

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund

Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Stadgar för idrottsföreningen IF Friskis & Svettis Stenungsund Innehållsförteckning 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål... 3 1.2 Föreningens sammansättning... 3 1.3 Tillhörighet...

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas.

En god kontakt med Linköpings universitets kårer samt andra föreningar och organ vid universitetet ska eftersträvas. STADGAR FÖR FÖRENINGEN FÖRENADE FESTERIER INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 FÖRENINGENS MEDLEMMAR... 2 ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE... 3 VALBEREDNING... 4 REVISION... 5 STYRELSEN... 5 ÖVRIGA

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2012-11-29, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1578 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Blekinges Motorcyklister Tisdagen den 1 mars 2005 Plats: Hos vice sekreterare Ås-Marie Johnsson i Karlshamn, kl. 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Oddvar

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande:

KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23. Närvarande: KSS Protokoll nr 2 2003 Styrelsemote.doc KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP PROTOKOLL NR 2-02/03 PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE 2003-01-23 Närvarande: Vice Vice Hamnkapten Kassör Vice kassör Intendent Adjungerad

Läs mer

Stadgar. Majbackens bogemenskap

Stadgar. Majbackens bogemenskap Stadgar för Majbackens bogemenskap Antagna vid stämma den 10 mars 2011 och 5 april 2011 Stadgeändring tagen vid stämma 13 juni 2013 och 9 april 2014 1 Firma...2 2 Föreningens säte...2 3 Ändamål...2 4 Värdegrund...2

Läs mer

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B

Förening Alnö Båtklubb. Datum 2014-02-18. Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Förening Alnö Båtklubb Möte Årsmöte Datum 2014-02-18 Lokal Klubbstugan Deltagare Nyttjanderättsinnehav A Nyttjanderättsinnehav B Benny Thörnlund x Mats Jakobsson x x Mikael Björklund x x Mårten Jolhed

Läs mer