BRUKSANVISNING ACR-120 MIXER- FÖRSTÄRKARE MED CD-VÄXLARE OCH RADIO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING ACR-120 MIXER- FÖRSTÄRKARE MED CD-VÄXLARE OCH RADIO"

Transkript

1 BRUKSANVISNING ACR-120 MIXER- FÖRSTÄRKARE MED CD-VÄXLARE OCH RADIO

2

3 Uppackning och installation 3 Även om det varken är komplicerat att installera eller svårt att använda ACR-120, bör Du offra några minuter på att läsa igenom denna bruksanvisning, så att Du installerar den korrekt och lär Dig använda alla finesser. Var försiktig när Du packar upp din nya apparat och kasta inte bort kartongen och annat förpackningsmaterial. De kanske kommer att behövas om Du skall flytta på apparaten eller om Du någon gång måste skicka iväg den för service. Placera aldrig denna apparat i närheten av värmeelement, framför en värmefläkt, eller på en överdrivet fuktig eller dammig plats, för att undvika att apparaten skadas eller slutar fungera. Anslut din övriga utrustning enligt illustrationen på sidan 14. Observera Innan Du kopplar på strömmen och börjar använda din ACR-120, är det viktigt att Du tar bort det gula plastskyddet från CD-växlaren. Om Du låter bli att göra detta, kommer apparaten att skadas. Följ följande instruktion: 1. Koppla bort nätkabeln från anslutningen på ACR-120-s bakpanel. 2. Skruva loss skruven på den lilla plattan som sitter på apparatens lock. 3. Ta för hand bort det gula plastskyddet genom hålet i locket. 4. Skruva fast den lilla plattan igen. 5. För god ventilation: Installera denna produkt på ett ställe med bra ventilation och se till att avståndet till övrig utrustning är minst 30 cm. Vi rekommenderar att Du förvarar skyddet på ett säkert ställe, så att det kan sättas tillbaka igen, om Du i framtiden kommer att transportera din ACR-120. VAR FÖRSIKTIG DET FINNS RISK FÖR EL-CHOCK ÖPPNA INTE APPARATENS HÖLJE För att förhindra risken för elektriska stötar, skall man inte ta bort apparatens hölje. Det finns inga delar inuti som användaren kan utföra service på. Justeringar inuti skall endast utföras av kvalificerad yrkesman. Överlämna allt servicearbete till kvalificerad serviceperson.

4 4 Egenskaper 120 W UTEFFEKT ACR-120 lrvelerar 120 W med mindre än 1 % THD. MÅNGSIDIG OCH LÄTTANVÄND Förstärkardelen innehåller allt som behövs för att den skall vara mångsidig och lättanvänd: sex ingångskanaler (mikrofon 1-3, AUX, TUNER och CD), 3-toners telegong, tonkontroll och omkopplare för olika högtalarimpedanser. PRIORITERAD KANAL OCH MUTE-FUNKTION Mikrofon 1 och telegongsignalen har företräde före alla andra inkommande signaler. Mute-nivån kan justeras med en kontroll på bakpanelen. TONKONTROLLER Tonkontrollsteget har två kontroller, bas och diskant, som kan reglera respektive band med ±12 db. frekvens TELEGONGSIGNAL MED FYRA TONER ACR-120 har en inbyggd telegongsignal för påannonsering av ett meddelande. Signalen aktiveras med en knapp på frontpanelen. DIGITAL RADIODEL Radiodelen har kapacitet att lagra upp till 30 radiofrekvenser i sitt minne. CD-VÄXLARE FÖR 3 CD-SKIVOR CD-växlaren har ett magasin med mycket pålitlig meksnik och har minneskapacitet som räcker för att lagra upp till 24 utvalda spår för uppspelning.

5 Kontroller på frontpanelen 5 OBSERVERA: För att förhindra att denna apparat skadas, är det viktigt att det gula plastskyddet tagits bort från CD-växlaren.Läs stycket OBSERVERA på sidan TONKONTROLLER Tonkontrollsektionen ger ±12 db korrigering av frekvenskurvan vid 10 khz (Diskant) och 100 HZ (Bas). 2. TELEGONGKNAPP När man trycker på denna knapp aktiveras den inbyggda telegongsignalen. 3. MASTERVOLYMKONTROLL Denna kontroll används till att justera volymen för det färdigmixade ljudet. 4. DISPLAY FÖR UTNIVÅ Denna display indikerar signalnivån för den utgående signalen. 5. HÖGTALARVÄLJARE De här omkopplarna används till att internt dirigera signalen från förstärkaren till högtalarna, individuellt eller totalt. 6. NÄTSTRÖMBRYTARE När man trycker på omkopplaren, så att den kommer I läget ON, tänds LED-indikatorn POWER, samtidigt som nätströmmen kopplas på. 7. NIVÅKONTROLLEN AUX Denna kontroll används till att justera nivån på signalen som kommer från ingången AUX. 8. NIVÅKONTROLLEN CD Denna kontroll används till att justera nivån på signalen som kommer från CD-växlaren. 9. NIVÅKONTROLLERNA MIC De här kontrollerna används till att justera nivåerna för mikrofoningångarna. 10.MIKROFONINGÅNGEN MIC 1 Detta telejack används som ingång för MIC 1 och är parallellkopplat med XLR-kontakten med samma beteckning på bakpanelen. Ingångens känslighet är 1 mv. Den normala impedansen för den anslutna mikrofonen bör vara 600 Ω (balanserad) eller 10 kω (obalanserad).

6 6 CD-SEKTIONEN 1. CD-MAGASIN (1-3) I detta magasin finns plats för 3 CD-skivor. 2. KNAPP FÖR VAL AV SKIVA Man väljer skiva med turordningen: skiva 1 skiva 2 skiva 3 skiva KNAPPEN CLEAR Denna knapp används till att rensa programmeringsminnet. 4. KNAPPEN REPT (REPEAT) Denna knapp använder man när man vill repetera uppspelningen av ett spår, en skiva, eller alla tre skivorna. 5. KNAPPEN RAND (RANDOM) Denna knapp använder man om man vill att CD-växlaren själv slumpmässigt skall välja ordningsföljden för skivor och spår. 6. KNAPPEN PLAY (UPPSPELNING/PAUS) Uppspelningen startas med denna knapp och om uppspelning pågår gör CD-växlaren paus när man trycker på knappen. 7. KNAPPEN STOP Denna knapp stoppar uppspelningen och nollställer minnet för ordningsföljd. 8. KNAPPARNA DISC1, DISC 2, DISC 3 Om man trycker på en av desssa knappar öppnas magasinet för den skiva man väljer (eller stängs om det redan är öppet). 9. KNAPPEN >> Trycker man på denna knapp, flyttas laserpickupen till nästa spår. 10.KNAPPEN I<< Denna knapp används till att gå tillbaka till början på det spår som spelas, eller till att hoppa tillbaka till ett tidigare spår.

7 7 11.KNAPPEN >> Denna knapp används till att söka efter ett visst spår i läget snabbspolning framåt. 12.KNAPPEN << Denna knapp används till att söka efter ett visst spår i läget snabbspolning bakåt. 13.KNAPPEN TIME Med denna knapp kan man få upp tre olika saker på diplayen: passerad tid från början på det spår som just spelas, återstående tid av det spår som spelas, eller återstående tid på hela skivan. 14.KNAPPEN MEMO Med den här knappen kan Du programmera CD-växlaren så att den spelar upp din favoritlåt eller din favoritskiva. Den används också när man vill ändra eller bekräfta ett programmerat urval. 15.KNAPPEN MODE Denna knapp använder man när man vill ändra mode, dvs. funktionssätt. Du kan t.ex. byta från att spela upp en inprogrammerad sekvens till att spela en eller flera skivor rakt igenom. 16.LCD-DISPLAYEN Denna LCD-display visar ACR-120-s status, t.ex. passerad/kvarvarande tid.

8 8 RADIODELEN 1. FREKVENSDISPLAY Denna display visar vilken frekvens på AM eller FM som för tillfället är inställd. 2. KNAPPEN AM/FM Denna knapp används till att välja frekvensband (AM eller FM). 3. SIFFERKNAPPARNA 1 6 Detta är s.k. adressknappar, dvs. de används till att adressera en av de sex minnesbankarna för att lagra en frekvens. Varje minnesbank kan lagra fem olika frekvenser (dvs. radiostationer), t.ex. F1, F2, F3, A1 och A2, där F står för FM och A för AM. Man kan lagra totalt trettio olika frekvenser/stationer. 4. KNAPPARNA UP/DOWN När man ger någon av knapparna en kort tryckning, stegas AM- eller FM-frekvensen ett steg uppåt/ nedåt med det minsta intervall som kan väljas. När man håller en av knapparna intryckt hela tiden, ändras frekvensen snabbt kontinuerligt uppåt eller nedåt. 5. VOLYMKONTROLL/STRÖMBRYTARE Denna ratt används till att reglera ljudnivån från radiodelen. I sitt läge längst moturs fungerar den som strömbrytare för radiodelen. 6. KNAPPEN MEMO Den här knappen använder man när man vill spara en frekvens (en radiostation) i minnet. Gör enligt följande: 1. Välj frekvensband (AM eller FM) med bandväljaren (2). 2. Välj den frekvens som Du vill lagra i minnet med hjälp av knapparna UP/DOWN (4). 3. Tryck sedan på knappen MEMO (6) och välj därefter önskad minnesbank med någon av sifferknapparna 1 6 (3). 4. Radiodelens valda frekvens lagras nu i den valda minnesbanken.

9 Bakpanelen 9 1. SÄKRINGSHÅLLARE Här sitter apparatens huvudsäkring. Om den går sönder, skall Du ersätta den med samma typ av säkring som sitter i vid leveransen, i Sverige 1,25 A/250 V. 2. ANSLUTNING FÖR NÄTKABEL Här kopplar Du in den medföljande nätkabeln för anslutning till ett eluttag. 3. ANTENNTERMINAL Här ansluter Du antennkablarna från dina AM/FM-antenner. 4. KONTROLL FÖR MUTE-NIVÅ UNDER PRIORITERAT UTROP/ TELEGONGSIGNAL När övriga kanaler dämpas av mute-funktionen vid utrop via MIC 1, eller när telegongsignalen används, kan nivån på övriga kanaler ställas in med denna kontroll. 5. MIKROFONINGÅNGAR Till de här XLR-kontakterna ansluter man mikrofon 1 3. Ingångskänsligheten är 1 mv och impedansen är 600Ω balanserad eller 10 kω obalanserad (tillval). 6. AUX-INGÅNG Till dessa telejack ansluter man externa ljudkällor som t.ex kassettdäck. 7. KONTAKTEN AMP IN Till detta telejack kan man ansluta retursignalen från en signalprocessor som exempelvis en equalizer, effektmodul osv. Signalen till effektenheten tar man från utgången Pre amp output (8). 8. KONTAKTEN PRE AMP OUT Från detta telejack kan man ta ut den mixade signalen (linjenivå) innan den kommer till slutsteget och koppla den till en annan förstärkare eller bearbeta den med en signalprocessor, EQ e.dyl. Den bearbetade signalen kan sedan skickas tillbaka till ACR-120 via AMP IN (7).

10 10 9. HÖGTALARANSLUTNINGAR De här anslutningarna används för anslutning av högtalare. Välj antingen 4 Ω-anslutningen eller de högohmiga anslutningarna. Inte både låg- och högomigt, eftersom detta kan orsaka överbelastning. Spänning/Impedans 100 V 70 V 25 V 4 Ω Impedans/Spänning 83 Ω 41 Ω 5,2 Ω 4 Ω/21,9 V 10. IMPEDANSVÄLJARE Denna omkopplare används för att välja korrekt impedans för de högohmiga högtalaranslutningarna. VARNING: Om Du använder lågohmig anslutning (4 Ω), skall bryggkopplingen på de övriga anslutningarna tas bort. Används högohmig anslutning (70 V eller 100 V) skall bryggkopplingen vara ansluten. Använd aldrig både låg- och högohmig anslutning samtidigt, eftersom detta skulle kunna skada din förstärkare. Dessutom medför detta att garantin upphör att gälla.

11 Hur man använder CD-växlaren UPPSPELNING AV CD-SKIVOR 1-1. KONTINUERLIG UPPSPELNING Vid kontinuerlig uppspelning, spelar enheten från det första spåret på skiva 1 till det sista spåret på skiva 3. 1) Tryck på knappen POWER (nätströmbrytaren) 2) Öppna magasinet med hjälp av knappen EJECT, som sitter till höger på CD-växlarens frontpanel. 3) Lägg skivorna Du vill spela upp i magasinet med etikettsidan uppåt. 4) Stäng magasinet. (Tryck på EJECT igen). 5) Tryck på knappen PLAY/PAUSE HUR MAN STOPPAR UPPSPELNING Tryck på knappen STOP. Därefter slutar skivan att snurra och laserpickupen återgår till början på det första spåret HUR MAN TILLFÄLLIGT AVBRYTER UPPSPELNING När uppspelning pågår, trycker man på knappen PLAY/PAUSE. Då stoppas uppspelningen och PAUSE-indikatorn tänds, men skivan fortsätter att snurra. För att fortsätta uppspelningen från samma ställe, trycker man på knappen PLAY/PAUSE igen HUR MAN VÄLJER SKIVA Tryck på knappen DISC tills önskad skiva är vald. Därefter startar kontinuerlig uppspelning från det första spåret på den valda skivan HUR MAN BYTER UT EN SKIVA UNDER KONTINUERLIG UPPSPELNING Öppna ett magasin med en skiva som inte spelas upp. Byt ut skivan och stäng magasinet igen. Den skiva som just spelas upp kan inte bytas ut på detta sätt. 2. HUR MAN VÄLJER ETT VISST SPÅR 2 1. UNDER PÅGÅENDE UPPSPELNING Om man vill välja ett efterföljande spår, trycker man på SCAN-knappen ( )tills önskat spårnummer visas på displayen. Pickupen kommer då att lämna det spår som just spelades och gå vidare till önskat spår. Om man trycker på SCAN-knappen när man spelar det sista spåret på en skiva, börjar CD-växlaren spela det första spåret på nästa skiva. Om man trycker på SCAN-knappen när det sista spåret på skiva 3 spelas, hoppar inte apparaten vidare till ett nytt spår, utan fortsätter att spela det sista spåret HUR MAN VÄLJER ETT FÖREGÅENDE SPÅR Tryck två gånger på SCAN-knappen ( ) så går pickupen tillbaka till början på föregående spår. Efter en tryckning, går pickupen tillbaka till början på det spår som spelas upp. Efter den andra tryckningen går pickupen tillbaka till början på föregående spår och uppspelningen av detta spår startar. Om man spelar upp det första spåret på en skiva, går pickupen tillbaka till början på det spåret och uppspelningen av spåret startas igen NÄR UPPSPELNING ÄR STOPPAD Välj önskat spår med någon av SCAN-knapparna och tryck på knappen PLAY/PAUSE. Det valda spåret spelas upp HUR MAN HITTAR ETT VISST AVSNITT 1) Håll någon av SEARCH-knapparna ( / ) intryckt för att flytta pickupen framåt eller bakåt. Släpp upp knappen när Du är framme vid det önskade stället, vilket Du kan avläsa på displayen. 2) Om man trycker på någon av knapparna när uppspelning pågår, hör man också ljudet när pickupen förflyttar sig. 3) Om man håller SEARCH-knappen intryckt, går pickupen bakåt till början på det första spåret och när man släpper upp knappen, startar uppspelningen från denna punkt. 4) Om man håller SEARCH-knappen intryckt flyttas pickupen framåt till slutet på sista spåret på den skiva som just spelas.

12 12 3. UPPREPAD UPPSPELNING 3 1. UPPREPNING AV ETT SPÅR Före man startat eller när uppspelning av ett spår pågår, trycker man på någon av SCAN-knapparna för att välja önskat spår. Därefter trycker man på knappen REPEAT och därefter trycker man en gång på knappen MODE (och så trycker man på PLAY/PAUSE om uppspelning inte pågår). Därefter indikeras att man valt funktionen på displayen (ONE) och endast det valda spåret spelas upp om och om igen UPPREPAD UPPSPELNING AV EN SKIVA Innan Du börjar spela en skiva, eller under tiden den spelas, skall Du välja önskad skiva med en av väljarknapparna till höger på CD-växlarens frontpanel. Tryck sedan på knappen REPEAT och där efter två gånger på knappen MODE. REPEAT och 1 DISC visas på displayen och alla spår på den valda skivan spelas upprepade gånger UPPREPAD UPPSPELNING AV ALLA SKIVOR 1) Innan Du börjar spela en skiva, eller under tiden som den spelas, skall Du välja skivan med mot svarande väljarknapp till höger på CD-växlarens frontpanel. Tryck på knappen REPEAT och däref ter tre gånger på knappen MODE. REPEAT och ALL visas på displayen och alla skivorna spelas upp i tur och ordning upprepade gånger. 2) Om man trycker på knappen när det sista spåret på den tredje skivan spelas upp, startar uppspelningen med det första spåret på skiva 1. 3) Om man trycker en gång till på knappen REPEAT, kopplas repeteringsfunktionen från. *OBS: Om man använder slumpvis uppspelning, fungerar inte repeteringsfunktionen. 4. PROGRAMMERAD UPPSPELNING 1) Du kan lyssna på dina favoritspår eller skivor i vilken ordning Du vill genom att använda funktionen programmerad upppspelning. 2) 24 spår kan programmeras in. 3) Om man försöker programmera in fler än 24 spår, visas texten END på displayen. 5. HUR MAN PROGRAMMERAR MINNET 1) När uppspelning är stoppad, trycker man på knappen MEMO. Då visas indikeringen MEMORY på displayen. 2) välj önskad skiva med motsvarande väljarknapp till höger på frontpanelen. 3) Välj ett spår med hjälp av I<< eller >>I. 4) Tryck på knappen MEMO. 5) Upprepa steg 2, 3 och 4 tills ditt program är komplett. 6) Tryck på knappen PLAY för att starta den programmerade uppspelningen. Om man trycker på knappen >>I under programmerad uppspelning, spelar CD-växlaren nästa inprogrammerade spår. 6. HUR MAN KONTROLLERAR DEN INPROGRAMMERADE LISTAN Man kan kontrollera en inprogrammerad lista under tiden som programmeringen pågår, eller efteråt. Varje gång man trycker på knappen MEMO, visas de valda spåren i tur och ordning. 7. HUR MAN ÄNDRAR EN INPROGRAMMERAD LISTA Man kan lätt ändra en inprogrammerad lista med hjälp av MEMO, väljarknapparna och >>I. Se steg 1) till 4) i ovanstående beskrivning HUR MAN PROGRAMMERAR MINNET. 8. HUR MAN RENSAR MINNET 1) Om man trycker på knappen CLEAR under eller efter programmeringen rensas minnet. 2) Om man vill ta bort ett spår från listan, letar man reda på spåret med hjälp av knappen MEMO. Därefter trycker man på CLEAR. 3) Om man trycker på knappen EJECT eller stänger av nätströmmen, rensas minnet helt.

13 13 9. UPPREPAD PROGRAMMERAD UPPSPELNING Om man trycker på knappen REPEAT före eller under programmerad uppspelning, fortsätter uppspelningen repeterat i samma ordning som den inprogrammerade sekvensen. (Man trycker på knappen PLAY för att starta funktionen). 10. SLUMPVIS UPPSPELNING 1) När man trycker på knappen RANDOM, visas RANDOM på displayen. Använd knappen MODE för att välja 1 DISC (en skiva) eller ALL (alla skivor) och tryck därefter på knappen PLAY. Om ALL visas på displayen, kommer CD-växlaren att välja skiva och spår slumpmässigt. 2) Fall 1: Under tiden som ett spår spelas har man valt 1 DISC > När spåret är färdigspelat, spelas återstående spår på skivan upp i slumpvis vald ordning. Fall 2: Man har valt ALL under tiden som en skiva spelas > Efter det att skivan är färdigspelad, väljs nästa skiva bland de två återstående och spåren på den spelas upp i slumpvis ordning. 3) Varje gång man trycker på knappen i läget slumpvis uppspelning, väljs ett nytt spår slumpvis. 4) Om man vill sluta använda slumpvis uppspelning och i stället spela normalt, trycker man på knappen RANDOM. Indikatorn RANDOM försvinner och normal uppspelning startar från det spår som just spelas. 11. SLUMPVIS PROGRAMMERAD UPPSPELNING Om man trycker på knappen RANDOM före eller under uppspelning av en inprogrammerad lista, kommer indikatorn RANDOM upp på displayen. Tryck på knappen PLAY för att spela upp den inprogrammerade listan i slumpvis vald ordning. 12. HUR MAN VÄLJER VISNING AV TID Varje gång man trycker på knappen TIME, ändras informationen om spårets speltid på displayen. När man väljer ett spår och sedan trycker på knappen TIME, visas förfluten tid från början av spåret som spelas på displayen. Om man trycker på TIME igen, visas återstående tid av det spår som spelas. Om man trycker på knappen TIME ytterligare en gång, visas återstående speltid för den skiva som spelas.

14 14 Applikationer

15 15 Montering av antenn FM-ANTENN Den elektriska signalen från en FM-sändare försvagas på baksidan av berg, i dalar, bakom byggnader och i byggnader av armerad betong. INSTALLATION AV EN ANTENN ENBART FÖR FM Lyssna på den station du tror att Du vanligtvis kommer att lyssna på. Rikta antennen åt olika håll (såvida Du inte redan vet åt vilket håll sändaren ligger). När Du funnit rätt riktning, sätter Du fast antennen så högt som möjligt, för att få bästa möjliga mottagning. INKOPPLING AV ANTENN MED HJÄLP AV KOAXIALKABEL Störd mottagning kan förekomma i tätbebyggda områden i fabrikslokaler, liksom i närheten av elkablar. Så kan det till och med vara, även om antennen används enbart för FM. På sådana platser ansluter man antennen med hjälp av 75 Ω koaxialkabel. INOMHUSANTENN Inom regioner där FM-stationen hörs jämförelsevis bra därför att den ligger ganska nära, eller att man befinner sig i ett trähus, kan man till och med få bra kvalitet med hjälp av en T-antenn (och använda en 300/75 Ω anpassningstransformator). AM KABELANTENN Anslut ena änden av en 6 9 m lång vinylklädd kabel med en enkel ledare till AM-terminalen och sätt fast den andra änden på ett högt placerat ställe, t.ex. en vägg. UTOMHUSANTENN FÖR AM Installera den vinylklädda kabeln utomhus om mottagningen inte är tillräckligt bra.

16 16 Hur man installerar högtalarna Innan Du ansluter högtalare, skall Du dra ur nätkabeln från vägguttaget (eller sladdosan) och stänga av nätströmbrytaren. När Du ansluter högtalarkablarna till högtalaranslutningarna, måste Du vara noga med att använda den utgång som passar din/dina högtalare (se nedanstående bild). Man måste vara extremt försiktig när man ansluter kabel till dessa terminaler eftersom det kan finnas potentiellt farliga spänningar på anslutningarna.

17 Blockschema 17

18 18 Specifikationer ELEKTRISKA Märkeffekt ut 120 W Högtalarimpedans 22 V/4 Ω, 25 V/5,2 Ω, 70 V/41 Ω, 100 V/83 Ω Ingångskänslighet/Impedans Mikrofon 1 3 1mV/600 Ω Aux 350 mv/10 kω Amp In 1 V/10 kω Frekvensomfång (+1/-3 db) Mikrofon Hz 12 khz Aux 60 Hz 15 khz Amp In 60 Hz 18 khz T.H.D Mindre än 1 % Signal/Brusförhållande Mikrofon 1 3 >60 db AUX >75 db Tonkontroller Bas (100 Hz) ±12 db Diskant (10 khz) ±12 db RADIODELEN Frekvensband FM: 87,5 108 Mhz AM: khz Användbar känslighet FM: 2 µv, AM:12 µv CD-VÄXLAREN Typ CD-växlare för 3 CD med magasin Frekvensomfång (+1/-3 db) 20 HZ 20 khz THD <1 % ALLMÄNT Strömförsörjning Strömförbrukning Vikt Mått (B x H x D) 110/240 V AC, 50/60 Hz 170 W 14,5 kg 420 x 132 x 320 mm Ändringar av specifikationer och konstruktion i avsikt att förbättra produkten, kan ha genomförts utan speciell anmärkning. Copyright Standard Audio AB 2003

BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER

BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER BRUKSANVISNING PP-9214 FÖRFÖRSTÄRKARE MIXER 2 Packa upp och installera PP-9214 Även om det inte är komplicerat att installera eller använda denna apparat, kan det vara värt att offra några minuter av din

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro

Bruksanvisning. CD spelare CD.7. audio pro Bruksanvisning CD spelare CD.7 1 Introduktion Vi gratulerar till Ditt val av denna Audio Pro produkt. CD spelaren är tillverkad för att tillgodose högt ställda krav på ljudåtergivning, kvalité, design

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Huvudenhet / Högtalare / Bashögtalare För att få ut bästa möjliga användning och underhållning av Din ljudanläggning, lägg ett par minuter på att läsa denna bruksanvisning. Du kommer

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

ELEKTRONISK INSPELNINGSMODUL V-1041B

ELEKTRONISK INSPELNINGSMODUL V-1041B V-1000-serien BRUKSANVISNING ELEKTRONISK INSPELNINGSMODUL V-1041B Dokumentnamn Utfärdad av Granskad av Godkänd av V-1041B Berthold Ogestam Håkan Lindholm Conny Hild Dok. nr. NOR 0009 Utfärdad datum 980115

Läs mer

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC

Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC WR-1 Bruksanvisning VARNING! UTSÄ TT EJ APPARATEN FÖ R REGN ELLER FUKT DÅ RISKEN FÖ R BRAND ELLER KORTSLUTNING Ä R STOR. CAUTION RISK OF ELECTRIC! SHOCK DO NOT OPEN DENNA BLIXTSYMBOL Ä R EN VARNINGS- SYMBOL

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

BV220. Bruksanvisning

BV220. Bruksanvisning BV220 Bruksanvisning VIGIL BV220 Vigil 2 BV220 är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 220W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade slutsteg

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning 2016 05 Viktig säkerhets information 1. Läs igenom detta noggrant 2. Spara denna instruktionsbok 3. Uppmärksamma alla varningar 4. Följ instruktionerna 5. Använd inte din WR15BT nära

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BV440M. Bruksanvisning

BV440M. Bruksanvisning BV440M Bruksanvisning VIGIL BV440M Vigil 2 BV440M är fysiskt kompatibel med den befintliga serien, men med 440W uteffekt. Det är en klass D-förstärkare och har därmed 80% verkningsgrad. Sådana switchade

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE, STEREO RADIO, KASSETTBANDSSPELARE, BLUETOOTH OCH USB ENCODING HIF-1899TUMPK Svensk Instruktions Manual SVENSKA 1 Utropstecknet inom en triangel är en varningssymbol för

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM

KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM KENWOOD R-K701 COMPACT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sid-hänvisningarna gäller den engelska bruksanvisningen Innehåll Anslutningar 6 Kontroller och indikatorer 9 Fjärrkontrollen 12 Ställa in klockan

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

CD-spelare / Tuner. Effektförstärkare. 07 Jan 2015. SA40 Effektförstärkare 2 x 400W. Player CD/MP3 spelare

CD-spelare / Tuner. Effektförstärkare. 07 Jan 2015. SA40 Effektförstärkare 2 x 400W. Player CD/MP3 spelare CD-spelare / Tuner Player CD/MP3 spelare SA40 Effektförstärkare 2 x 400W Spelare för CD/MP3 skivor och MP3 filer från USB/SD minnen, FAT32 format. Omkopplare finns för val av programkälla. Knappar på frontpanelen

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Bruksanvisning FM1 Brandbefälsmikrofon

Bruksanvisning FM1 Brandbefälsmikrofon Bruksanvisning FM1 Brandbefälsmikrofon Egenskaper FM1 har kompressor, noise gate (brusspärr), EQ-kontroller och som tillval klockspelssignal (en till tre toner). Enheten har fullständig övervakning och

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning

Dubbla mikrofoner. Sing-A-Long Stereo CD-spelare. Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare Bruksanvisning Dubbla mikrofoner Sing-A-Long Stereo CD-spelare POWER LED INDICATOR LED DISPLAY OPEN (CD COMPARTMENT DOOR OPEN) MICROPHONE MICROPHONE ON/OFF

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

Svensk Manual Version 1

Svensk Manual Version 1 Svensk Manual Version 1 VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla varningar. 4. Följ alla instruktioner. 5. Använd ej denna apparat nära vatten.

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

CMX 118 Digital klockradio

CMX 118 Digital klockradio CMX 118 Digital klockradio Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE

modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE SV modell RNCD 302 BÄRBAR CD-SPELARE Skötsel LADDA uppladdningsbara batterier helt innan du använder dem första gången. Läs instruktionerna innan du använder utrustningen. Se till att alla sladdar (däribland

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633

SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 SKIVSPELARE MED STEREO RADIO MOTTAGARE OCH LINE-OUT TTR-8633 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER:

VARNING: 10. 11. FUNKTIONER: Svensk Manual VARNING: 1. Detta system kan använda sig av 2 olika strömförsörjningar: AC230V/50Hz och uppladdningsbart batteri DC: 12V 2.6AH. Påminnelse: För portabel användning, vänligen ladda batteriet

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1

BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4. Utgåva 1 BRUKSANVISNING DAAB RADIO DB403 OCH DBR1-M4 Re vis ion :3 Utgåva 1 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.faac.se Beskrivning av mottagarna DB403

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

TELEX PROFESSOR Daisyspelare

TELEX PROFESSOR Daisyspelare Lathund till TELEX PROFESSOR Daisyspelare Version 2 Innehåll: Knappförklaringar sid. 2 Spela DAISY-böcker sid. 3 Spela kassettband sid. 6 Lyssna på radio sid. 7 Felsökning sid. 7 3 23 24 25 1 4 2 5 7 8

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare

CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare CINEMA SB100 strömförsörjd soundbar-högtalare snabbstartsguide Tack för att du har valt den här JBL -produkten! Den strömförsörjda soundbar-högtalaren JBL Cinema SB100 är ett komplett, integrerat ljudsystem

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL

STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL STEREO RADIO 2 BANDS MED CD/MP3 SPELARE HRA1500MP SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

WR-11. Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. WR-11 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL

USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL R2 USER MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIEHANDLEIDING BETJENINGSVEJLEDNING BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE ISTRUZIONI PER L USO MANUAL DEL USUARIO MANUAL DO UTILIZADOR Innehåll 02INNEHÅLL 03INFORMATION

Läs mer

AKTIV MONITORMODUL V-1812C

AKTIV MONITORMODUL V-1812C V-1000-serien BRUKSANVISNING AKTIV MONITORMODUL V-1812C Dokumentnamn Utfärdad av Granskad av Godkänd av V-1812C Berthold Ogestam Håkan Lindholm Conny Hild Dok. nr. NOR 0033 Utfärdad datum 010620 Granskad

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION.

PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. PORTABEL STEREO MW/FM/FM-STEREO RADIO-RECORDER MED CD/CD-R/CD- RW/MP3 SPELARE, USB PORT OCH MMC/SD KORTLÄSARE, MED ANTI- SHOCK FUNKTION. RCR-4650USMP Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator

Hörlursriggen Manual. Kultur i Väst. Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator. Illustration: Staffan Melin/Oscillator Hörlursriggen Manual Illustration: Staffan Melin/Oscillator Version: 2011-06-09/Staffan Melin, Oscillator Innehållsförteckning Inledning 3 Förklarar vad utrustningen är till för samt några viktiga begrepp.

Läs mer

Digital diktafon med röststyrning

Digital diktafon med röststyrning VR-260 150336 Digital diktafon med röststyrning Manual Svenska SÄKERHETSINSTRUKTIONER OBS! Ändringar och modifieringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A

LADDNING OCH ANVÄNDNING AV UPPLADDNINGSBARA BATTERIER (TILLVAL) ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A ANVÄNDNING MED TORRBATTERIER A Öppna batterifacket och sätt i två LR6 (size AA) alkaliska batterier med markeringarna + och - åt rätt håll. A Byte av batterier Batteriindikatorn visar hur mycket batteri

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA

Blackstar KTL-2002C. Delar & Komponenter MANUAL SVENSKA Blackstar KTL-2002C MANUAL SVENSKA Teknikmagasinet Sweden AB, Box 637, 175 27 Järfälla - Tel: 08-4451030 Delar & Komponenter 1. Linje uttag 2. Finns ej på den Europeiska modellen 3. Uttag för 9V Adapter

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN

CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN CD/MP3 SPELARE MED SKIVSPELARE STEREO RADIO OCH USB/SD ENCODING HIF-8888 TUMPN Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder

Läs mer

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen

3-DELS SYSTEM. INSTRUKTIONSBOK MCI-7800 www.denver-electronics.com. Digital MW/FM Stereo Tuner CD/MP3 Spelare Klocka Monteringsbar på väggen SPECIFIKATIONER AC Strömförsörjning Uteffekt Storlek: Huvuddel AC 30V, 50Hz DC 3V (1.5V x AAA batterier för tuner och klockminne). Batterierna medföljer ej. 5 W/CH 10% THD 619(W) x 00(D) x 315.5(H)mm Radiodelen

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1

DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK. Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30. Lafayette Radio AB 1999 1 DYNA COM 110 INSTRUKTIONS- BOK Box 13097 402 52 Göteborg Tel. 031-84 04 30 Lafayette Radio AB 1999 1 DETTA BÖR DU VETA ALLMÄNT Lafayette DC-110 är en kommunikationsradio förberedd för 6 kanaler. Radion

Läs mer

DT-F1. Svensk bruksanvisning

DT-F1. Svensk bruksanvisning DT-F1 Svensk bruksanvisning 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontroller Av och på knappen (Strömbrytare) Minnesknapp samt val av frekvensområde till Snabbvalsknapparna Snabbvalsknapp stegvis byte av

Läs mer

CD-100/11 CD-SPELARE Bruksanvisning

CD-100/11 CD-SPELARE Bruksanvisning CD-100/11 CD-SPELARE Bruksanvisning 2011 XTZ AB, www.xtz.se Innehållsförteckning Sida: Inledning 3 Om XTZ 4 Teknisk presentation 5 Förberedelser 6 Ljudpraktik/Tips för installation och placering 7 Funktionsreferens

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/POWER OFF/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8)

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 I kartongen skall det finnas 3 BRUKSANVISNING SVENSKA Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning

KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning 1 KENWOOD K-323 Kompakt musikanläggning Sid-hänvisningarna avser den medföljande engelska bruksanvisningen. SID. 2-3 Innehåll Medföljande tillbehör 7 Installation/Anslutningar 8 Komponenter och funktioner

Läs mer

MANUAL PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO FÖRKLARING AV KNAPPAR. Art nr:

MANUAL PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO FÖRKLARING AV KNAPPAR. Art nr: PORTABEL CD-SPELARE MED RADIO MANUAL Art nr: 080314 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Av/På för batteriladdning 4. Anti Shock 5. Batterilucka 6. Stereo eller Mono (gäller

Läs mer

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

HRA Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. HRA-1100 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att...

Läs mer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer

BRUKSANVISNING DSS kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer BRUKSANVISNING DSS-510 5.1 kanals HEMTEATER med Aktiv subwoofer SÄKERHETSINFORMATION VARNING RISK FÖR ELEKTRISK STÖT ÖPPNA INTE Blixten med ett pilhuvud I en rätvinklad triangel är till för att varna användaren

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer