Implementering av FaR från ord till handling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Implementering av FaR från ord till handling"

Transkript

1 Implementering av FaR från ord till handling Matti Leijon, MPH, PhD Forskningskoordinator Centrum för primärvårdsforskning (CPF) Region Skåne & Lunds Universitet Malmö, Sverige

2 Min bakgrund MPH, PhD, disputerade 2009 på en avhandling om fysisk aktivitet på recept (FaR) vid Linköpings Universitet, Arbetat ca 10 år på Folkhälsovetenskapligt Centrum, Landstinget i Östergötland, med att främja fysisk aktivitet i allmänhet och FaR i synnerhet. Har föreläst om FaR i samtliga Landsting och Regioner i Sverige samt Nordland i Norge. Medverkat i ett antal nationella samarbeten relaterat till FaR, nu senat Socialstyrelsens nya riktlinjer och indikatorer för sjukdomsförebyggande metoder. Styrelseuppdrag i YFA, som ger ut den svenska kunskapsbanken FYSS och som avser att uppdatera den svenska rekommendation för fysisk aktivitet Internationellt samarbete inkluderar HEPA och HPH.

3 Min uppgift på CPF Forskningskoordinator för området Levnadsvanor Fysisk aktivitet Tobak Mat Alkohol Stödja forskning och utvecklingsprojekt inom detta område Evidens Studiedesign Enkätfrågor och frågebatterier om levnadsvanor Interventionsmetoder och implementering Fokus ligger idag på vilka metoder som är det rätta för att främja goda levnadsvanor, dvs. utifrån Socialstyrelsens nya riktlinjer för Sjukdomsförebyggande metoder

4 Vilka är ni? Vilka av er arbetar med FaR eller motsvarande? Inom Hälso- och sjukvården? Idrottsrörelsen? Folkhälsa, Nationellt, regionalt etc. Forskning och utveckling? Implementering? VAD ÄR DÅ IMPLEMENTERING?

5 Boktips!

6 Implementering? Från FHI rapporten Från nyhet till vardagsnytta av Guldbrandsson 2007 Är en sammansättning specifika aktiviteter som har till syfte att få en ny metod eller ett nytt program med kända aspekter att bedrivas i ordinarie verksamhet. (Fixen 2005) Aktiva och planerade ansträngningar för att en ny metod ska användas som ordinarie metod i en organisation. (Greenhalgh 2005) Andra förslag: införa och sätta i bruk nya idéer sätta upp och använda en metod i praktiken realisera, applicera eller sätta i verket planer, idéer, modeller, normer eller policys

7 Jämför med Spridning: Den process som sker när en ny idé, med hjälp av särskilda kanaler och över tid, kommuniceras bland medlemmar i ett socialt system Är FaR implementerat hos er eller har informationen bara spridits?

8 Implementering är en process inte en händelse! Nyckelbegrepp i implementeringsprocessen ( läs gärna sidan 16 i Guldbrandsson) Behov, metod, idé Beslut Planering, förändring, integrering Utvärdering, anpassning Institutionalisering

9 Implementering The story! Någon får en idé om en ny metod för att möte ett behov, ett beslut fattas om införande, om det ska leda till förändring och idén ska planeras, förverkligas måste insatsen för att åstadkomma en faktisk förändring så att metoden integreras i verksamheten, utvärderas därefter måste metoden och lokala anpassningar genomföras, för att metoden till sist kan bli institutionaliserad.

10 Diffusion of Innovations in Health Service Organisations A systematic literature review by Greenhalgh et al Sex viktiga faktorer som påverkar upptaget (adoption) av en innovation. Viktigast är att det ger en relativ fördel (relative advantage) mot tidigare arbetssätt Hur väl metoden passar in i praxis (compatibility) Att metoden är enkel att förstå (complexity) Kan testas i lite skala (trialability) Resultaten kan synliggöras (observability), (ökad Fa inte dödlighet!) Är anpassningsbar (reinvention) Kunskapen är generaliserbar och kan användas inom fler områden. Exempelvis, MI som kan användas på andra levnadsvanor och läkemedel

11 Vilken kunskap är viktig? för att gå från ord till handling! Vi måste höja kunskapen om effekten av fysisk aktivitet hos vårdpersonalen, påvisa den evidens som faktiskt finns! En vanlig lösning är utbildning. Men är detta verkligen det största problemet? Att personalen inte vet att fysisk aktivitet är bra för hälsan? eller att det är för svårt och krångligt att fylla i receptblanketten?

12 Hinder? Implementeringsstudie Örebro (Nilsson 2005) Tidsbristen var ett strukturellt problem och hindrade vid införande av FaR Problemen omfattade även bristande förankring, otydlighet, dålig kommunikation och otydliga och vaga mandat. Trots detta så hade de flesta av vårdcentralerna skrivit ut ganska få recept! En av slutsatserna var att FaR-arbetet inte kunde ses som en integrerad del i det normala patientarbetet. På enheterna behövs det också en ansvarig och engagerad person som driver på de andra i arbetslaget.

13 Vad gör vi Skåne just nu? Implementeringskunskap Föreläsningar för samordnare om hur de kan implementera FaR bättre på sina enheter Huvudbudskap: Tydligt mandat och roller Ansvarig person/koordinator, information Struktur på arbetet, nerskrivna rutiner och flödescheman Följ upp och utvärdera, jämför, lär av andra

14 Konsekvensanalys Region Skåne Implementering av de nya nationella riktlinjerna 5 teman 1. Ledning, styrning och uppföljning 2. Kompetensförstärkning 3. Rätt verktyg i verktygslådan 4. Systematiskt arbete 5. Forskning och utveckling Ur innehållet 1. Uppdrag, beställning 2. Fakta, metoder, Utbildning (grund, AT, ST) 3. Journalsystem, Ekonomiska incitament 4. Alla levnadsvanor, samma metoder, struktur och patientflöden, implementeringskunskap 5. Utvärdering leder utvecklingen framåt, pröva andra metoder, nya metoder

15 Thank you! Stand up and follow the steps of my green little friend...

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst

Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens mödosamma konst En forskningssammanställning av Karin Guldbrandsson statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Från nyhet till vardagsnytta Om implementeringens

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12

ISBN 978-91-87169-37-3 Artikelnr 2012-6-12 Om implementering 1 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs

Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs klinik & vetenskap originalstudie Fysisk aktivitet på recept en underutnyttjad resurs Stora variationer mellan landstingen, visar statistik över förskrivningen Lena V Kallings, med dr, lektor, Gymnastik-

Läs mer

användning av medicinteknik

användning av medicinteknik Rapport 2015:2 Mot en mer effektiv och jämlik användning av medicinteknik om nyttan med hälsoekonomiska Mot en bedömningar mer effektiv av och medicinteknik jämlik användning av medicinteknik om nyttan

Läs mer

Bedömningar som främjar inkludering

Bedömningar som främjar inkludering Bedömningar som främjar inkludering Riktlinjer och metoder European Agency for Development in Special Needs Education Denna rapport har framställts med stöd av EU kommissionens Generaldirektorat för Utbildning,

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet

Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet Det är aldrig för sent! Ett utbildningsmaterial om hälsosamt åldrande med fokus på möten, mat och aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, ÖSTERSUND 2010 Foto: PHOTOS.COM GRAFISK PRODUKTION: AB TYPOFORM Tryck:

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE

GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE GUIDE TILL EN ÖVERENSKOMMELSE 10 Varför en lokal 4 eller regional överenskommelse? 26 Inledning och syfte 12 De sex I principerna 29 Det här är Överenskommelsen II Framgångsfaktorer i en 8 dialogprocess

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning

Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning Utbildningsplan för dig som är arrangör av FaR -ledarutbildning 2 Innehållsförteckning: KAPITEL SID Inledning 3 och innehåll 4 1. Fysisk aktivitet och hälsa 7 2. FaR Fysisk aktivitet på recept 13 3. FYSS

Läs mer

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering SOU 2007:15 JämStöds Praktika Metodbok för jämställdhetsintegrering Metodbok från JämStöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet

Kvalitetssäkrad välfärd. Att följa upp verksamhet Kvalitetssäkrad välfärd Att följa upp verksamhet Att följa upp verksamhet Upplysningar om innehållet: Lena Svensson, lena.svensson@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2012 ISBN: 978-91-7164-796-2

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Att förändra socialt arbete

Att förändra socialt arbete Att förändra socialt arbete Forskare och praktiker om implementering IMS Socialstyrelsen Red.: Maria Roselius & Knut Sundell 2008 IMS och Gothia Förlag ISBN 978-91-7205-612-1 Kopieringsförbud! Mångfaldigande

Läs mer

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept)

Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) FoU Kronoberg FoU-skrift 212:1 Utvärdering av implementering av FaR (Fysiskt aktivitet på recept) Gunilla Eriksson Lena Lendahls FoU Kronobergs rapporter och skrifter FoU Kronoberg är Landstinget Kronobergs

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om FEBRUARI 2011 Svensk sjuksköterskeförening om Evidensbaserad vård och omvårdnad Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är stark, vilket ställer stora krav på all vårdpersonal att hålla sig uppdaterad

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas?

Jämställdhetsintegrering Vad krävs för att lyckas? Jämställdhetsintegrering - Vad krävs för att lyckas? Stockholm, 24 mars 2011 Umeå, 30 mars 2011 Interaktiv teater varvades med forskning, teori och reflektion när ESF Jämt i samarbete med SKL gick ut på

Läs mer