Verktygslådan SMART. Årlig utredning SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verktygslådan SMART. Årlig utredning SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ"

Transkript

1 Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning Organisation Organisatorisk del: Wasaskolan Deltagare: Utförare: I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga utredningen. Nuvarande år: SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ Åtgärdat Låg risk Medel risk Hög risk Medel risk: Säkerhet Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 1. Minska risken för stöld av fysisk egendom. 10 Riskbedömning egendomsskydd Riskbedömning egendomsskydd

2 Medel risk: Arbetsmiljö Åtgärd Ansvarig Deadline Aktivitet Utförare Deadline 2. Minska risken för utbrändhet Skyddsrond för Skyddsrond för Minska risken för psykosocial ohälsa på grund av litet inflytande över den egna arbetssituationen. 4. Minska risken för problem med luftkvalitet/ventilation. 5. Minska risken för ljud- och bullerproblem Skyddsrond för Skyddsrond för Kontroll av fuktproblem i förskolan/skolan - checklista Kontroll av fuktproblem i förskolan/skolan - checklista Skyddsrond allergi - Skyddsrond allergi - Skyddsrond städning - Skyddsrond städning Skyddsrond fysisk - ljud/buller Skyddsrond fysisk - ljud/buller Rutingenomgång: Säkerhet Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Åtgärdsplan vid hot, våld eller pågående skadegörelse i skolan Åtgärdsplan vid behov av krisstöd Kontroll av fuktproblem i förskolan/skolan - checklista Åtgärdsplan vid brand och utrymning

3 Rutingenomgång: Arbetsmiljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Rutin för att förebygga organisatorisk och social ohälsa Åtgärdsplan vid mobbning, kränkning eller andra trakasserier i skolan Åtgärdsplan vid kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier på arbetsplatsen Rutin gällande sexuella trakasserier Rutin för att förebygga kränkande särbehandling (mobbning och trakasserier) Rutin för att förebygga fysiska arbetsmiljörisker Rutin för arbetsutrustning och maskiner Rutin för kemiska ämnen och produkter (skola) Åtgärdsplan vid hot, våld eller pågående skadegörelse Rutin för personlig skyddsutrustning Rutingenomgång: Miljö Rutiner Ansvarig Utförare Deadline Inköp och bedömning av leverantör Rutin för kemiska ämnen och produkter Rutin för brandfarliga och explosiva varor Ansökan om tillstånd för explosiva varor Rutin för avfallshantering Rutin för olyckor och tillbud Sammanfattning av riskbedömning

4 Säkerhet - Brottslighet, brand och vattenskador Risk Notering 5. Hur stor är risken för att stöld av fysisk egendom förekommer, t.ex. material, utrustning, datorer, mobiltelefoner etc.? 1. Hur stor är risken för att hot mot personal 2. Hur stor är risken för att fukt-/vattenskador 3. Hur stor är risken för att våld mot personal/elever 4. Hur stor är risken för att rån 6. Hur stor är risken för att stöld av information 7. Hur stor är risken för att skadegörelse 8. Hur stor är risken för att bedrägeri/förfalskning 9. Hur stor är risken för att brandskador Säkerhet - Interna oegentligheter Risk Notering 10. Hur stor är risken för att mutor och bestickning 11. Hur stor är risken för att interna bedrägerier och/eller stölder Arbetsmiljö - Organisatorisk & social arbetsmiljö Risk Notering 6. Hur stor är risken för att vi har alltför mycket att göra? (t.ex många "deadlines", övertidsarbete etc.) 7. Hur stor är risken för att det förekommer små eller inga möjligheter att påverka den egna arbetssituationen (t.ex. hur arbetet ska genomföras)? 1. Hur stor är risken för att det sker upprepat monotont arbete genom att vi gör samma sak hela tiden? 2. Hur stor är risken för att socialt ensamarbete förekommer (t.ex. beslutsfattande i betydande ärenden utan tillgång till stöd)? 3. Hur stor är risken för att föregående års personalenkät, skade- och olycksstatistik eller andra händelser visat på några andra psykosociala problem? Vilka? 4. Hur stor är risken för att mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling 5. Hur stor är risken för att det förekommer att vi saknar rätt kompetens eller tillgång till det stöd vi behöver för att utföra vårt arbete?

5 Arbetsmiljö - Fysisk arbetsmiljö Risk Notering 10. Hur stor är risken för att problem med luftkvalitet/ventilation 12. Hur stor är risken för att ljud- eller bullerproblem 8. Hur stor är risken för att felaktiga arbetsställningar, ensidiga rörelser eller tunga lyft 9. Hur stor är risken för att t.ex. fall, fallande föremål, snubbling/halkning eller bränn-, stickoch skärskador 11. Hur stor är risken för att problem med bländning eller dålig allmän- och platsbelysning 13. Hur stor är risken för att problem med elsäkerheten förekommer (t.ex. trasiga eluttag/sladdar)? 14. Hur stor är risken för att arbetsutrustning (maskin, anordning, verktyg, redskap eller installation som används i arbetet) används med bristande underhåll eller utan att vara besiktade? 15. Hur stor är risken för att transporter/bilkörning sker på ett riskfyllt sätt? 16. Hur stor är risken för att transporter/bilkörning sker med tjänstefordon som inte är i trafiksäkert skick? 17. Hur stor är risken för att riskfylld hantering av kemikalier förekommer (t.ex. hantering utan korrekt skyddsutrustning, åtkomligt för elever, avsaknad av säkerhetsdatablad etc.)?. Hur stor är risken för att ensamarbete som kan innebära risk för skada eller hotfull situation förekommer (t.ex. fysisk isolering, svårt att kontakta hjälp)? 19. Hur stor är risken för att ställage/lagerställ (ex. pallställ eller hyllställ) används med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara förankrade? 20. Hur stor är risken för att maskiner för metallbearbetning används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? 21. Hur stor är risken för att maskiner för träbearbetning används av obehöriga eller med bristande skyddsanordningar och underhåll eller utan att vara regelbundet kontrollerade? Arbetsmiljö - Övrigt Risk Notering 22. Hur stor är risken för att olyckor eller utanförskap förekommer för personer med funktionsnedsättning p.g.a. bristande tillgänglighet? Miljö - Energianvändning Risk Notering 1. Hur stor är risken för att omotiverad användning av energi förekommer (t.ex att belysning och elektronisk utrustning lämnas påslagen över natt/helger, att dörrar lämnas öppna utan att beakta värmeförlust, eller att ventilation används felaktigt etc.)?

6 Miljö - Resursanvändning Risk Notering 2. Hur stor är risken för att omotiverad användning av resurser förekommer (t.ex. okontrollerad vattenanvändning, stora mängder icke förnyelsebara produkter etc.)? 3. Hur stor är risken för att brister förekommer i bedömningen av miljöbelastande produkter/tjänster vid inköp (avsaknad av långsiktighet)? Miljö - Kemiska ämnen och produkter Risk Notering 4. Hur stor är risken för att det förekommer inköp av kemiska ämnen och produkter som inte har riskbedömts? 5. Hur stor är risken för att felaktig användning av kemikalier förekommer (dosering, metod, användningsområde etc.)? 6. Hur stor är risken för att det saknas tillstånd för tillståndspliktig förvaring/hantering av farliga ämnen eller brandfarliga och explosiva varor (t.ex. etanol, bensin etc.)? 7. Hur stor är risken för att det förekommer förvaring och hantering av kemikalier så att miljö- och hälsorisker uppstår (utsläpp, reaktivitet eller tillgängligt för obehöriga)? Miljö - Avfall Risk Notering 8. Hur stor är risken för att att ingen eller felaktig sortering av avfall sker? 9. Hur stor är risken för att transport av farligt avfall förekommer utan anmälan/tillstånd? 10. Hur stor är risken för att felaktigt omhändertagande/mellanlagring av farligt avfall sker? Miljö - Utsläpp till luft Risk Notering 11. Hur stor är risken för att läckage av köldmedia från kylanläggningar, kylrum etc 12. Hur stor är risken för att omotiverat mycket utsläpp till luft från gods- och/eller persontransporter förekommer inom verksamheten (t.ex. brist på samåkning, planering av transporter, val av färdmedel)? 13. Hur stor är risken för att omotiverat mycket utsläpp till luft förekomma vid användning av lösningsmedel/gaser vid målning, rengöring eller laborativ verksamhet? Miljö - Utsläpp till vatten/mark Risk Notering 14. Hur stor är risken för att läckage av drivmedel och oljor förekommer från fordon på uppställningsplatser? 15. Hur stor är risken för att det förekommer spill eller utsläpp av kemiska ämnen och produkter till mark eller avlopp (inom- eller utomhus)?

7 Miljö - Buller och vibrationer Risk Notering 16. Hur stor är risken för att det förekommer ljud och/eller vibrationer från egna verksamheter (t.ex. från bygg- och markarbeten, maskiner, fordon, ventilation etc.)? 17. Hur stor är risken för att det förekommer ljud och/eller vibrationer från tillståndsgivna evenemang/aktiviteter (högtalarljud, stora folkmassor etc.) eller genom exploatering? Miljö - Olyckor Risk Notering. Hur stor är risken för att kemikalieolyckor förekommer (utsläpp till luft, mark och vatten)? 19. Hur stor är risken för att explosioner förekommer (utsläpp och förstörelse av den ursprungliga miljön)?

Nuvarande år: Rutingenomgång: Säkerhet. Rutingenomgång: Arbetsmiljö. Sammanfattning av riskbedömning. Verktygslådan SMART

Nuvarande år: Rutingenomgång: Säkerhet. Rutingenomgång: Arbetsmiljö. Sammanfattning av riskbedömning. Verktygslådan SMART Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2014-10-08 Organisation Organisatorisk del: Gis Deltagare: Utförare: Ileana Bria I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från

Läs mer

Föregående år: Nuvarande år: ARBETSMILJÖ ARBETSMILJÖ. Verktygslådan SMART. Organisation Organisatorisk del: Filen

Föregående år: Nuvarande år: ARBETSMILJÖ ARBETSMILJÖ. Verktygslådan SMART. Organisation Organisatorisk del: Filen Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2016-02-23 Organisation Organisatorisk del: Filen Deltagare: Jonny Yacoub Utförare: Marie Sidén I denna rapport finner du en sammanställning

Läs mer

Nuvarande år: Hög risk: Arbetsmiljö. Medel risk: Säkerhet. Verktygslådan SMART

Nuvarande år: Hög risk: Arbetsmiljö. Medel risk: Säkerhet. Verktygslådan SMART Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2014-04-29 Organisation Organisatorisk del: Stimmets skola F-6 skola Deltagare: Camil Foco,Eva Krusberg,Göran Palmgren Utförare: I denna rapport

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Verktygslådan SMART. Årlig utredning Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2014-10-03 Organisation Organisatorisk del: Deltagare: Utförare: Planering jan-åke Axelsson, Beata Dabrowska, Oscar Engle, Per Johnsson, Krister

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning avsätta tid för samtal och möte med fastighet och Järfälla hus och HSB.

Verktygslådan SMART. Årlig utredning avsätta tid för samtal och möte med fastighet och Järfälla hus och HSB. Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2017-02-07 Organisation Organisatorisk del: Barkarby Deltagare:,,Emma Linder (stöd) Utförare: Karoline Lundvall I denna rapport finner du en

Läs mer

Föregående år: Nuvarande år: ARBETSMILJÖ. Hög risk: Arbetsmiljö. Verktygslådan SMART

Föregående år: Nuvarande år: ARBETSMILJÖ. Hög risk: Arbetsmiljö. Verktygslådan SMART Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2019-02-19 Organisation Organisatorisk del: BoU Ungdomsöppenvård Deltagare: Karin Kihlström Eriksson Utförare: Rose-Marie I denna rapport finner

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2014-03-10 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2018-11-12 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Verktygslådan SMART. Årlig utredning Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2014-06-30 Organisation Organisatorisk del: Kumla skola Åk 6-9 Deltagare: Utförare: Björn Åkerblom,Elisabeth,Johanna Heisenberger,Lena Purokallas,Heidi

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Verktygslådan SMART. Årlig utredning Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2017-02-16 Organisation Organisatorisk del: Deltagare: Utförare: Korpralsvägens gruppbostad Korpralsvägen,Hanna Eriksson Korpralsvägen,Daniel

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2017-05-23 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2016-11-18 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ

SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2012-03-26 Organisation Organisatorisk del: Arkiv Deltagare: Amanda, Teodros och Utförare: I denna rapport finner du en av resultaten från den

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2013-10-25 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2019-01-31 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2019-02-18 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2014-05-27 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ

SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2015-05- Organisation Organisatorisk del: Gata och park - Verkstad Deltagare: Göran Widlund, Luis Olivera Utförare: I denna rapport finner du

Läs mer

RAPPORT. Värde Bedömningsgrund. Verktygslådan SMART. Årlig utredning

RAPPORT. Värde Bedömningsgrund. Verktygslådan SMART. Årlig utredning Verktygslådan SMART Aktivitet RAPPORT Datum Årlig utredning 2013-03-12 Den årliga utredningen ska genomföras av dig som enhetschef tillsammans med en eller flera representanter från medarbetarna, t.ex.

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2016-04-28 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2014-06-30 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2019-03-18 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Verktygslådan SMART. Årlig utredning Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2016-12-14 Organisation Organisatorisk del: Larmpatrullen Deltagare: Liz Karlsson,Nabeel el-shatali,emma Linder (stöd),eleonor Eurén (Stöd),

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2019-03-11 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2014-05-16 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ. Att vi får medel för detta

Verktygslådan SMART. Årlig utredning SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ. Att vi får medel för detta Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2013-06-03 Organisation Organisatorisk del: Plan Deltagare: Utförare: I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten från den årliga

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2017-09-26 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Verktygslådan SMART RAPPORT

Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet RAPPORT Datum Årlig utredning 2013-04-15 Den årliga utredningen ska genomföras av dig som är chef och har behörighet till detta, tillsammans med en eller flera representanter

Läs mer

SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ

SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2017-02-16 Organisation Organisatorisk del: Hälso- & sjukvårdsenheten Deltagare: APT grupperna dag samt kväll/natt Utförare: I denna rapport

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ. tid vaktmästarebudg etmedel för lås

Verktygslådan SMART. Årlig utredning SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ. tid vaktmästarebudg etmedel för lås Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2014-06-03 Organisation Organisatorisk del: Björkbackens äldrecentrum Deltagare: Ove Karlsson,Sonny Johansson Utförare: I denna rapport finner

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2013-08-15 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2018-08-09 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2018-02-23 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Verktygslådan SMART. Årlig utredning Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 17-02-13 Organisation Organisatorisk del: Fritidsgården 2:ans Deltagare: Susann Esch-Ramnell,Aumed Muhammed Utförare: I denna rapport finner

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2015-10-13 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2018-12-07 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2014-10-16 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ

SÄKERHET ARBETSMILJÖ MILJÖ Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2016-09-28 Organisation Organisatorisk del: Praktiska verksamheterna Deltagare: Per Lundström, Katarina Selin, Fackliga ombud A-samverkan Utförare:

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning Hyresvärd/Roda mco personal. Antalet skadade inventarier minska med 25% Helena

Verktygslådan SMART. Årlig utredning Hyresvärd/Roda mco personal. Antalet skadade inventarier minska med 25% Helena Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2015-01-21 Organisation Organisatorisk del: Nacka Forum Deltagare: Utförare: I denna rapport finner du en av resultaten från den årliga utredningen.

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Verktygslådan SMART. Årlig utredning Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2017-02-14 Organisation Organisatorisk del: Ekgården Deltagare:, Helena Stagnell, reneé Nordensson, Elenor Witick, Utförare: I denna rapport

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning SÄKERHET ARBETSMILJÖ KVALITET. Fastighetsägaren s ansvar.

Verktygslådan SMART. Årlig utredning SÄKERHET ARBETSMILJÖ KVALITET. Fastighetsägaren s ansvar. Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2014-03-26 Organisation Organisatorisk del: Familjeverksamheten Deltagare: Thomas Bohman, Yrsa glad Utförare: Maria Elf I denna rapport finner

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2019-01-14 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2016-03-31 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Föregående år: Nuvarande år: ARBETSMILJÖ ARBETSMILJÖ. Hög risk: Arbetsmiljö. Verktygslådan SMART. Organisation Organisatorisk del: Gräsåkers förskola

Föregående år: Nuvarande år: ARBETSMILJÖ ARBETSMILJÖ. Hög risk: Arbetsmiljö. Verktygslådan SMART. Organisation Organisatorisk del: Gräsåkers förskola Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2017-02-27 Organisation Organisatorisk del: Gräsåkers förskola Deltagare: Utförare: I denna rapport finner du en sammanställning av resultaten

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2015-01-21 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Verktygslådan SMART. Årlig utredning Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2017-10-19 Organisation Organisatorisk del: Deltagare: Utförare: Fritidsgårdarna,,, Patrik Norén,, Johan Ekdal, Lina Bergelt Anna Möller I denna

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2015-09-08 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2018-11-12 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2018-11-12 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2015-06-26 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning

Verktygslådan SMART. Årlig utredning Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2017-02-15 Organisation Organisatorisk del: Deltagare: Utförare: Barn- och ungdomsverksamheten ingrid.dehnisch@nacka.se,lina.bergelt@nacka.se,anders.lundensporndly@nacka.se,sanna.elmqvist@nacka.se

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2016-12-13 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2014-01-20 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 2017-10-17 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT

Årlig utredning. Verktygslådan SMART RAPPORT Verktygslådan SMART Aktivitet Årlig utredning RAPPORT Datum Årlig utredning 20140131 Den årliga utredningen syftar till att skapa en bild över de viktigaste riskerna som finns i verksamheten och därmed

Läs mer

Verktygslådan SMART. Årlig utredning SÄKERHET ARBETSMILJÖ KVALITET. Vi kommer att installera någon form av passersystem.

Verktygslådan SMART. Årlig utredning SÄKERHET ARBETSMILJÖ KVALITET. Vi kommer att installera någon form av passersystem. Verktygslådan SMART RAPPORT Aktivitet Datum Årlig utredning 2014-10-23 Organisation Organisatorisk del: Särskilt boende Sjötäppan Deltagare:, Kejo Aho Utförare: I denna rapport finner du en sammanställning

Läs mer

Dokument Verktygslådan SMART

Dokument Verktygslådan SMART 1. Förord Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) 2015-08-03 2. SBA-manual 2015-08-02 4. Larmorganisation 2016-02-21 5. Checklista för brandskyddsombud - Månadskontroll 2016-02-21 6. Brandskyddsregler 2016-02-21

Läs mer

Verktygslådan SMART. Miljöutredning 9 punktersprogram Organisation Organisatorisk del: Arkiv Tidpunkt Datum: Deltagare

Verktygslådan SMART. Miljöutredning 9 punktersprogram Organisation Organisatorisk del: Arkiv Tidpunkt Datum: Deltagare Verktygslådan SMART Titel Utgåva Miljöutredning 9 punktersprogram 2012-04-16 Organisation Organisatorisk del: Arkiv Tidpunkt Datum: 2012-05-10 Deltagare Utförare: Pirkko Koistinen Övriga deltagare: 1.

Läs mer

Ändring I följande dokument har rubrikerna "Syfte", "Omfattning" och "Genomförande" lagts till:

Ändring I följande dokument har rubrikerna Syfte, Omfattning och Genomförande lagts till: Verktygslådan SMART Titel Utgåva Kommentarer till uppdateringar 2013-03-25 Ändring 2013-03-11 Risk- och sårbarhetsanalys (RoSA) - rutin. Har bytt namn till "Risk- och sårbarhetsanalys (RoSA)" och anpassats

Läs mer

Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt!

Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt! Checklista för skyddsrond Fylls i av skyddsombud och arbetsgivare tillsammans. Skriv tydligt! 1 (2) Handels exemplar 1. Verksamhet Bransch/verksamhet Totalt antal anställda varav säsongsanställda/visstidsanställda

Läs mer

Verktygslådan SMART. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren.

Verktygslådan SMART. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. apelgren. Verktygslådan SMART Titel Utgåva Fysisk skyddsrond för boenden 2015-08-02 Organisation Organisatorisk del: Kulingvägens gruppbostad Tidpunkt Datum: 2017-02-21 Deltagare Utförare: Övriga deltagare: Patrik

Läs mer

Verktygslådan SMART. Karin Östlund. Karin Östlund. Karin Östlund. Karin Östlund. Karin Östlund. Karin Östlund. Karin Östlund

Verktygslådan SMART. Karin Östlund. Karin Östlund. Karin Östlund. Karin Östlund. Karin Östlund. Karin Östlund. Karin Östlund Verktygslådan SMART Titel Utgåva Skyddsrond för hemtjänsten och personlig assistans (S) 2015-08-02 Organisation Organisatorisk del: Personlig Assistans 6 Tidpunkt Datum: 2015-11-23 Deltagare Utförare:

Läs mer

Verktygslådan SMART. My Berensson

Verktygslådan SMART. My Berensson Verktygslådan SMART Titel Utgåva Skyddsrond storhushåll, restaurang, måltidsverksamhet 2012-01-18 Innehåll: 1. Allmän del 2. Varumottagning 3. Lager och förråd 4. Kök och serveringsdel 5. Soprum 6. Arbetsutrustning

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE CHECKLISTA OCH ÅTGÄRDSPLAN; FÖRKORTAD

GRUNDLÄGGANDE CHECKLISTA OCH ÅTGÄRDSPLAN; FÖRKORTAD Utgivningsdatum 2017-05-31 IP ARBETSVILLKOR 3.5 GRUNDLÄGGANDE CHECKLISTA OCH ÅTGÄRDSPLAN; FÖRKORTAD FÖR GENOMGÅNG: FÖRETAG: NÄRVARANDE: JA GRUNDLÄGGANDE SÄKERHET 1. Finns: a) rutiner för beredskap vid

Läs mer

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA

FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA FYSISK SKYDDSROND OCH EGENKONTROLL CHECKLISTA 1 (11) Verksamhetsutövaren ska fortlöpande och systematiskt identifiera, förutse och förebygga risker i verksamheten utifrån hälso- och miljösynpunkt. Ett

Läs mer

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad

CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND Laboratorium/verkstad ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Fortsätt fylla i de fyra följande rutorna. Det ifyllda blir en handlingsplan som kan ingå i

Läs mer

Arbetsmiljöarbete i trädgårdsföretag

Arbetsmiljöarbete i trädgårdsföretag IP ARBETSVILLKOR 3.2 Arbetsmiljöarbete i trädgårdsföretag Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete? Arbetsmiljöarbete innebär att arbetsgivaren undersöker och åtgärdar de risker som finns på jobbet. De anställda

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Checklista. Skolans kemiundervisning

Checklista. Skolans kemiundervisning Checklista Skolans kemiundervisning Ni kan använda checklistan i sin helhet eller bara för det område ni är osäkra över. Både föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och de om laboratoriearbete

Läs mer

SAM vid uthyrning av

SAM vid uthyrning av SAM vid uthyrning av personal Maria Morberg, Almega Lagstiftning Arbetsmiljölagen AML Arbetsmiljöförordningen AMF Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS Klicka här för Arbetstidslagen att ändra ATLformat

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete gäller alla arbetsplatser. Att utveckla och förbättra arbetsmiljön är ett ständigt pågående arbete som aldrig

Läs mer

Checklista för skyddsrond

Checklista för skyddsrond Checklista för skyddsrond Skyddsrondmall IEG Datum: Avdelning: Deltagare: ORDNING & OLYCKSFALL Behövs hjälp? för att det blir gjort? vara klart? 1. Är ordningen på arbetsplatsen tillfredsställande?(spill,

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

Rutiner för arbetsmiljö. Förskola. Datum

Rutiner för arbetsmiljö. Förskola. Datum Rutiner för arbetsmiljö Förskola Arbetsplats Genomförd av Datum Rutiner och regler Som en grund till ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete ska ni se till att ni har rutiner i er verksamhet för att genomföra

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MOTTAGNINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

CHECKLISTA FÖR MOTTAGNINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD CHECKLISTA FÖR MOTTAGNINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön på mottagningen.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR

ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR Restaurangbranschen Statistikunderlag om arbetsolyckor/ arbetssjukdomar/tillbud som kan vara till stöd när du upphandlar tjänster inom restaurangbranschen. ANMÄLDA ARBETSOLYCKOR De flesta olyckorna är

Läs mer

Riskhantering vid laboratoriearbete

Riskhantering vid laboratoriearbete Anna Maria Näslund, arbetsmiljöingenjör Annie Engström, kemikaliesamordnare Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö Riskhantering vid laboratoriearbete Vad är risk? Några definitioner: En risk är sannolikheten

Läs mer

Utbildning i bättre arbetsmiljö (BAM) 2016

Utbildning i bättre arbetsmiljö (BAM) 2016 Utbildning i bättre arbetsmiljö (BAM) 2016 Dag 1, 160425 kl. 09:00 12:00 Regler inom arbetsmiljöområdet en översikt Ansvar, roller och samverkan i arbetsmiljöarbetet Grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs

Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Systematiskt arbetsmiljöarbete Fortsättningskurs Maria Landberg Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Beskriver HUR arbetsgivaren förväntas arbeta förebyggande. 1 Arbetsolyckor Bidragande orsaker till

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD OCH BEHANDLINGSHEM SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Verksamhetschefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten.

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER

CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER CHECKLISTA FÖR PERSONLIGA ASSISTENTER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Allmän checklista/handlingsplan vid skyddsrond

Allmän checklista/handlingsplan vid skyddsrond Bilaga 10 Allmän checklista/handlingsplan vid skyddsrond Datum: 201 - - Enhet:.. Chef:... Skyddsombud:.. Övriga deltagare:. Använd checklistan så här: Börja med att fylla i datum, ansvarig chef, enhet

Läs mer

LOs frågor till skyddsombuden 2012 OBS ska bli webb enkät, ska testas på 15 skyddsombud

LOs frågor till skyddsombuden 2012 OBS ska bli webb enkät, ska testas på 15 skyddsombud LOs frågor till skyddsombuden 2012 OBS ska bli webb enkät, ska testas på 15 skyddsombud 1. Är du skyddsombud eller huvudskyddsombud? g är ensamt skyddsombud, då det inte finns något huvudskyddsombud fråga

Läs mer

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER

CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER CHECKLISTA FÖR DENTALLABORATORIER SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Laboratoriechefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön på laboratoriet. Syftet är att göra

Läs mer

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN

CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN CHECKLISTA FÖR AMBULANSSJUKVÅRDEN SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen ska tillsammans med medarbetarna använda checklistan vid genomgång av arbetsmiljön i verksamheten. Syftet är att göra en systematisk

Läs mer

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM

CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM CHECKLISTA FÖR ÄLDREOMSORG (boende), VÅRD- OCH BEHANDLINGSHEM ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna.

Läs mer

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten

Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Diarienummer: 1-510/2013 Utfärdat av: Personalavdelningen Datum: 2013-09-01 Sida1 av 8 Anvisning för riskbedömning vid förändring i verksamheten Riskbedömning ska enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt

Läs mer

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN

CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN CHECKLISTA FÖR HEMTJÄNSTEN ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir en handlingsplan

Läs mer

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER

CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER CHECKLISTA FÖR MEDICINSKA LABORATORIER ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan, fortsätt fylla i de tre följande kolumnerna. Det ifyllda blir

Läs mer

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 1

Talarmanus Bättre arbetsmiljö / Fall 1 Sid 1 av 14 Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska hjälpa företaget att arbeta förbyggande med arbetsmiljön. Detta ska göras genom att verksamheten ska undersökas, bedrivas och följas upp så att ohälsa

Läs mer

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD

CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD CHECKLISTA FÖR LÄKARMOTTAGNINGAR, VÅRDCENTRALER, PRIMÄRVÅRD och liknande verksamheter inom hälso- och sjukvård ANVÄND CHECKLISTAN SÅ HÄR Besvara frågorna med ja eller nej. Svarar ni med kryss i högra svarsrutan,

Läs mer

Exempel på extra frågor i samtalet med medarbetaren HPI Arbetsplatsprofil

Exempel på extra frågor i samtalet med medarbetaren HPI Arbetsplatsprofil Exempel på extra frågor i samtalet med medarbetaren - HPI Arbetsplatsprofil Sida 1 av 9 Exempel på extra frågor i samtalet med medarbetaren HPI Arbetsplatsprofil I detta dokument presenteras exempel på

Läs mer

Fysisk arbetsmiljö. skyddsrond: Gör så här

Fysisk arbetsmiljö. skyddsrond: Gör så här skyddsrond: Fysisk arbetsmiljö förvaltning eller motsvarande: övriga deltagare: datum: arbetsplats: chef: skyddsombud: Checklistan är ett hjälpmedel för att systematiskt undersöka och förebygga risker

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

HJO KOMMUN CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (ALLMÄN DEL)

HJO KOMMUN CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (ALLMÄN DEL) HJO KOMMUN CHECKLISTA FÖR SKYDDSROND (ALLMÄN DEL) Använd checklistan vid skyddsrond minst en gång per år när områdeschef och skyddsombud (eller annan anställd) går runt och tittar på arbetsmiljön.. Om

Läs mer

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY

EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY EDA KOMMUN ARBETSMILJÖ- POLICY 070130 Innehållsförteckning: ARBETSMILJÖPOLICY... 3 1. MÅL FÖR ARBETSMILJÖN... 3 2. EN GOD ARBETSMILJÖ INNEFATTAR:... 3 3. ORGANISATION... 3 3.1 Arbetstagarens ansvar...

Läs mer

Bättre Arbetsmiljö Hydraulik. Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014

Bättre Arbetsmiljö Hydraulik. Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014 Bättre Arbetsmiljö Hydraulik Bengt Sahlin, Arbetsmiljökonsult januari 2014 Varför arbetar vi med arbetsmiljöfrågorna? 1. Mår arbetstagare bra och har hälsan hela yrkeslivet? 2. Har arbetsgivaren kostnader

Läs mer

Checklista för krematorium

Checklista för krematorium Checklista för krematorium Datum för genomgång: Listan baseras på följande föreskrifter Krematorium: Närvarande: AFS 1997:7 Första hjälpen och krisstöd AFS 1982:3 Ensamarbete AFS 1988:4 Blybatterier AFS

Läs mer