Anslutning av enskild väg till kommunal gata, Kilenvägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslutning av enskild väg till kommunal gata, Kilenvägen"

Transkript

1 Bilaga 8:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2018: Stadsmiljöenheten /2 Handläggare Joakim Karlsson Anslutning av enskild väg till kommunal gata, Kilenvägen Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. avslå ansökan om att få ansluta enskild väg till kommunal gata, Kilenvägen. Beskrivning av ärendet Bert Carreman har ansökt om bygglov hos samhällsbyggnadskontoret, Strängnäs kommun. Då ansökan gäller anslutning av enskild väg till kommunal gata så överlämnades ärendet till teknik och servicekontoret. Bert Carreman, Bo Grönt i Strängnäs har ansökt om väganslutning till Kilenvägen från sin fastighet belägen på Kilenlundavägen 8. Carreman skriver i sin ansökan att anslutningen skulle vara som Kilenkryssets och Mekonomen/Ahlsells in- och utfarter. Kilenvägen är en av Strängnäs viktigaste infartsgator och måste därför prioriteras för framkomlighet på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. Med anledning av det måste antalet korsningsrörelser begränsas. Ytterligare anslutningar till Kilenvägen på aktuell sträcka innebär en försämring av trafiksäkerheten och framkomligheten. Stadsmiljöenheten har tidigare lämnat yttrande till byggenheten i ett annat ärende som går i linje med detta beslut(se TSN/2015: ). Yttrandet gällde även då anslutning till Kilenvägen. Ärendet har diskuterats med Lars Nordqvist, verksamhetsansvarig för Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande, Sörmland-Örebro län- Östergötland. Lars är av åsikten att ansökan bör avslås med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet. I planbeskrivningen till gällande detaljplan där Kilenlundavägen 8 ingår, föreslås in- och utfart vid två punkter. I övrigt föreslås utfartsförbud mot huvudgatan (Kilenvägen). Det finns idag redan två in- och utfarter. Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

2 Bilaga 8:2 2/2 Vad gäller anslutningen till Kilenvägen som idag finns vid Mekonomen och Ahlsell, så är den ur trafiksäkerhetssynpunkt inte optimal och teknik- och servicekontoret håller för tillfället på och tittar på möjligheterna för att på sikt få till en bättre lösning. Väglag(19:71:948) 39 En enskild körväg får inte anslutas till en allmän väg utan väghållningsmyndighetens tillstånd. Inte heller får utan sådant tillstånd en enskild körvägs anslutning till en allmän väg ändras. Vad som sagts nu gäller också i fråga om sådana utfarter från fastigheter och sådana bryggor som kan användas för körtrafik. Vid behandling av en fråga om tillstånd enligt första stycket skall väghållningsmyndigheten pröva om den tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen. I samband med tillstånd kan väghållningsmyndigheten meddela föreskrifter om väganslutningens läge och utförande i övrigt. Lag (1987:459). Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Kunder till Bo Grönt i Strängnäs får fortsätta använda in- och utfarten vid Kilenlundavägen. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Ansökan. Yttrande gällande anslutning till kommunal gata, Dnr TSN/2015: Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Navet 1 och del av Strängnäs 3:1, och Strängnäs 3:17 i Strängnäs Beslutet skickas till Sökanden. Lars Ekström Kontorschef Anders Ekman Stadsmiljö- och servicechef

3 Bilaga 8:3

4 Bilaga 8:4

5 Bilaga 8:5

6 Bilaga 8:6

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-17:45. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-17:45. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/13 Plats och tid Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-17:45. Paragrafer 44-52 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Motion om etablering av Barnens Trafikskola inom Strängnäs kommun, yttrande

Motion om etablering av Barnens Trafikskola inom Strängnäs kommun, yttrande Bilaga 10:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Karolina Zander 0152-29136 Dnr TSN/2016:599-034 2017-05-16 1/2 Teknik- och servicenämnden Motion om etablering av Barnens Trafikskola

Läs mer

Ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun, revidering

Ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs kommun, revidering Bilaga 06:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Kersti Hellström 0152-291 37 Dnr TSN/2018:469-003 2018-09-07 1/1 Teknik- och servicenämnden Ordningsföreskrifter för torghandel i Strängnäs

Läs mer

Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare, beslut om svar till Kommunrevisionen

Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare, beslut om svar till Kommunrevisionen Bilaga 6:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2018:157-007 2018-05-15 1/1 Granskning av kontroll och uppföljning av privata utförare, beslut om svar till Kommunrevisionen Förslag till

Läs mer

Tillägg till exploateringsavtal för Strängnäs-Lundby 7:79

Tillägg till exploateringsavtal för Strängnäs-Lundby 7:79 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2018:466-251 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-05 1/3 Handläggare Jörgen Altin Tillägg till exploateringsavtal för Strängnäs-Lundby 7:79 Förslag till

Läs mer

Taxa för schaktansökan och återställning ledningsschakt

Taxa för schaktansökan och återställning ledningsschakt Bilaga 7:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2017:161-306 2018-02-08 1/2 Teknik-och servicenämnden Taxa för schaktansökan och återställning ledningsschakt Förslag till beslut Teknik-

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare, remissvar

Program för uppföljning av privata utförare, remissvar Bilaga 7:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2018:120-003 2018-04-03 1/2 Handläggare Josefine Ericsson 0152-292 24 Program för uppföljning av privata utförare, remissvar Förslag till

Läs mer

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/9 Plats och tid Brandstationen i Strängnäs kl. 16:00-17:10 Paragrafer 72-78 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Se deltagarlista på nästa sida. Övriga deltagande Se deltagarlista

Läs mer

Yttrande Sörmlandsstrategin

Yttrande Sörmlandsstrategin TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2018:68-032 Strategienheten 2018-02-16 1/2 Handläggare 0152-293 30 Kommunstyrelsen Yttrande Sörmlandsstrategin Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar

Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar Bilaga 5:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Kersti Hellström 0152-291 37 Dnr TSN/2017:611-809 Teknik- och servicenämnden 2017-11-10 1/2 Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats

Läs mer

Yttrande gällande motion om gång- och cykelbana till Bondängen

Yttrande gällande motion om gång- och cykelbana till Bondängen KF 26:1 KF 26:2 ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2016:628-034 2017-02-08 1/2 KF 26:3 Yttrande gällande motion om gång- och cykelbana till Bondängen Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige

Läs mer

Avtal om fastighetsreglering Kilenkrysset AB del av Gorsinge 1:1 och Gorsinge 1:20

Avtal om fastighetsreglering Kilenkrysset AB del av Gorsinge 1:1 och Gorsinge 1:20 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:750-256 Mark- och exploateringsenheten 2017-01-02 1/4 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Avtal om fastighetsreglering Kilenkrysset AB del av Gorsinge 1:1 och Gorsinge 1:20

Läs mer

Beslut om rättelse av socialnämndens beslut

Beslut om rättelse av socialnämndens beslut TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2017:221-706 Planering, Utveckling och Administration 2018-01-10 1/2 Handläggare Kristina Entoft 0152-291 38 Beslut om rättelse av socialnämndens beslut 2017-12-12

Läs mer

Svar på motion om att utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut

Svar på motion om att utreda hur kommunens tillgång till vaccin ser ut 17:1 17:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 17:3 Stabsavdelningen Handläggare Maria Ekblad 0152-291 78 Kommunstyrelsen Dnr KS/2016:491-034 2017-08-07 1/3 Svar på motion om att utreda hur kommunens tillgång till vaccin

Läs mer

Internkontrollplan 2016 för teknik- och servicenämnden, uppföljning i samband med årsrapport 2016

Internkontrollplan 2016 för teknik- och servicenämnden, uppföljning i samband med årsrapport 2016 TJÄNSTEUTLÅTANDE Bilaga 8:1 Teknik- och servicekontoret Handläggare Kersti Hellström Tel. 0152-291 37 Dnr TSN/2015:710-003 Teknik- och servicenämnden 2017-02-01 1/2 Internkontrollplan 2016 för teknik-

Läs mer

Svar på motion om införande av detaljplanebestämmelser om installation av och förberedelse för laddstationer för elfordon

Svar på motion om införande av detaljplanebestämmelser om installation av och förberedelse för laddstationer för elfordon TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2017:112-034 2017-08-16 1/2 Handläggare Anna-Karin Ahlgren 0152-291 57 Svar på motion om införande av detaljplanebestämmelser om installation av och förberedelse

Läs mer

Svar på motion om införande av detaljplanebestämmelser om installation av och förberedelse för laddstationer för elfordon

Svar på motion om införande av detaljplanebestämmelser om installation av och förberedelse för laddstationer för elfordon 19:1 19:2 19:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 19:4 Stabsavdelningen Dnr KS/2017:112-034 2017-08-16 1/2 Handläggare Anna-Karin Ahlgren 0152-291 57 Svar på motion om införande av detaljplanebestämmelser om installation

Läs mer

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018

Delårsrapport 2 Kommunfullmäktige 2018 PROTOKOLLSUTDRAG 10:1 Kommunstyrelsen KS 194 Dnr KS/2018:273-042 2018-10-03 1/2 Delårsrapport 2 2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2

Läs mer

Lokal destinationsutveckling, Case Strängnäs

Lokal destinationsutveckling, Case Strängnäs TJÄNSTEUTLÅTANDE Strängnäs Business Park Handläggare Catarina Berglund Lars Ekström Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:282-011 2017-04-19 1/3 Lokal destinationsutveckling, Case Strängnäs Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut om program för uppföljning av privata utförare

Beslut om program för uppföljning av privata utförare TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Handläggare Maria Ekblad 0152-291 78 Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:76-003 2018-05-09 1/2 Beslut om program för uppföljning av privata utförare Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Markanvisning Norra Finninge med Birrk AB

Markanvisning Norra Finninge med Birrk AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-02-06 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisning Norra Finninge med Birrk AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2018-09-25 1/1 TSN 81 Dnr TSN/2018:474-100 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering Beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta ny taxa för upplåtelse

Läs mer

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering

Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering PROTOKOLLSUTDRAG 20:1 Kommunstyrelsen KS 234 Dnr KS/2018:444-100 2018-10-31 1/2 Taxa för upplåtelse av allmän platsmark, revidering Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta

Läs mer

Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse för Hunden 3, vid Strängnäs resecentrum

Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse för Hunden 3, vid Strängnäs resecentrum STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 154 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-06-19 24/45 Dnr KS/2013:257-254 15:1 Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse för Hunden 3, vid Strängnäs

Läs mer

Startbesked för genomförandefas för exploateringsprojekt Biskopskvarn

Startbesked för genomförandefas för exploateringsprojekt Biskopskvarn TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2018:558-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-11-23 1/2 Handläggare Jörgen Altin Startbesked för genomförandefas för exploateringsprojekt Biskopskvarn

Läs mer

Försäljning av skolor - Strängnäs Fastighets AB

Försäljning av skolor - Strängnäs Fastighets AB PROTOKOLLSUTDRAG KS 60 Dnr KS/2019:230-253 2019-04-08 1/2 Försäljning av skolor - Beslut förslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna försäljning av den uppsagda skolan i Fogdö, i enlighet med del

Läs mer

Beslut om justering av priser i Movingo

Beslut om justering av priser i Movingo TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Dnr KS/2017:692-032 2018-04-25 1/2 Handläggare Kristina Welin 0152-292 45 Beslut om justering av priser i Movingo Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Instruktion för kommundirektören i Strängnäs kommun

Instruktion för kommundirektören i Strängnäs kommun TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Handläggare Ulf Broström 0152-29106 Dnr KS/2018:370-002 2018-08-07 1/2 för kommundirektören i Strängnäs kommun Förslag till beslut beslutar att 1. anta instruktion för

Läs mer

Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen

Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-04 1/3 Handläggare Jörgen Altin Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen Förslag till

Läs mer

Teknik- och servicenämnden. Föredragningslista 1/1. Tid: kl. 16:00. Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset, Kommunhuset Strängnäs.

Teknik- och servicenämnden. Föredragningslista 1/1. Tid: kl. 16:00. Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset, Kommunhuset Strängnäs. KALLELSE Teknik- och servicekontoret 2018-04-16 1/1 Teknik- och servicenämnden Tid: 2018-04-24 kl. 16:00. Plats: Gustav Vasa, Kommunhuset, Kommunhuset Strängnäs. Majoriteten har gruppmöte i Gustav Vasa

Läs mer

Försäljning av del av Flugsvampen 1 Strängnäs Bostads AB

Försäljning av del av Flugsvampen 1 Strängnäs Bostads AB PROTOKOLLSUTDRAG KS 61 2019-04-08 1/2 Dnr KS/2019:231-253 Försäljning av del av Flugsvampen 1 Strängnäs Bostads AB Beslut förslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna försäljning av obebyggd del av

Läs mer

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017

Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 KF 20:1 KF 20:2 KF 20:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:675-014 2017-01-03 1/2 Handläggare Kristina Welin 0152-29245 Remissvar, regionalt trafikförsörjningsprogram Sörmland 2017 Förslag till

Läs mer

Markanvisningsavtal Skväkran 1

Markanvisningsavtal Skväkran 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-11-23 1/4 Handläggare Jörgen Altin Markanvisningsavtal Skväkran 1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Yttrande till kommunrevisionen gällande beredskap för äldreutveckling/äldreomsorg

Yttrande till kommunrevisionen gällande beredskap för äldreutveckling/äldreomsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2017:45-007 Planering och utveckling 2017-05-19 1/4 Handläggare Nina Ekblom Yttrande till kommunrevisionen gällande beredskap för äldreutveckling/äldreomsorg Förslag

Läs mer

Taxa för schaktansökan och återställning ledningsschakt

Taxa för schaktansökan och återställning ledningsschakt ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2018:166-306 2018-04-10 1/2 Taxa för schaktansökan och återställning ledningsschakt Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna förslaget

Läs mer

Rapporter till kommunfullmäktige

Rapporter till kommunfullmäktige ORDFÖRANDEFÖRSLAG 22:1 Dnr KS/2018:129-101 2018-04-09 1/1 Rapporter till kommunfullmäktige 2018-04-23 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna.

Läs mer

Motion från Eva-Lotta Ekelund (MFP) om att utarbeta riktlinjer vid upphandling av konsulttjänster för att undvika intressekonflikter mellan uppdrag

Motion från Eva-Lotta Ekelund (MFP) om att utarbeta riktlinjer vid upphandling av konsulttjänster för att undvika intressekonflikter mellan uppdrag PROTOKOLLSUTDRAG 18:1 Kommunstyrelsen KS 51 Dnr KS/2017:233-034 2018-02-28 1/3 Motion från Eva-Lotta Ekelund (MFP) om att utarbeta riktlinjer vid upphandling av konsulttjänster för att undvika intressekonflikter

Läs mer

Exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Resecentrum

Exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Resecentrum PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 169 2019-08-28 1/2 KS/2013:257-254 Exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Resecentrum Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna köpeavtal

Läs mer

Startbesked för genomförande av lekplats inom exploateringsprojektet Järpen, del av Strängnäs 3:1

Startbesked för genomförande av lekplats inom exploateringsprojektet Järpen, del av Strängnäs 3:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Mark- och exploateringsenheten Handläggare Stina Norrbom 015-93 59 Kommunstyrelsen Dnr KS/16:96-54 18-01-0 1/3 Startbesked för genomförande av lekplats inom exploateringsprojektet Järpen,

Läs mer

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB

Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2012:77-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal för del av Strängnäs 3:1 Sthlm 08 Entreprenad AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för kommunala markanvisningar, remissyttrande

Riktlinjer för kommunala markanvisningar, remissyttrande Bilaga 14:1 Handläggare Kersti Hellström 0152-291 37 Teknik- och servicenämnden Riktlinjer för kommunala markanvisningar, remissyttrande Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut om föreningsbidrag inom socialkontorets verksamhetsområde 2018

Beslut om föreningsbidrag inom socialkontorets verksamhetsområde 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2017:209-805 Planering och Utveckling 2017-09-04 1/4 Handläggare Carin Berglund 0152-292 99 Socialnämnden Beslut om föreningsbidrag inom socialkontorets verksamhetsområde

Läs mer

Granskning av kommunens räddningstjänst

Granskning av kommunens räddningstjänst TJÄNSTEUTLÅTANDE Personalenheten Dnr KS/2018:236-007 HR-gruppen 2018-07-17 1/3 Handläggare Katharina Andersson 0152-29367 Granskning av kommunens räddningstjänst Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Svar på motion om att minska tiggeriet i Strängnäs kommun

Svar på motion om att minska tiggeriet i Strängnäs kommun 18:1 18:2 18:3 18:4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 18:5 Stabsavdelningen Dnr KS/2017:103-034 2017-08-09 1/4 Handläggare Hedvig Bouvin 0152-292 39 Svar på motion om att minska tiggeriet i Strängnäs kommun Förslag till

Läs mer

Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 JW Bostad AB

Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 JW Bostad AB 12:1 12:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 12:3 Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2017-11-20 1/2 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal del av Bresshammar 1:1 JW Bostad AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2016:647-109 2017-03-07 1/4 Handläggare Per Malmquist 0152-293 48 Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

Läs mer

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell

Översyn fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket förslag till reviderad fördelningsmodell KF 20: 1 KF 20: 2 KF 20: 3 KF 20: 4 KF 20: 5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2016:647-109 2017-03-07 1/4 Handläggare Per Malmquist 0152-293 48 Översyn fördelning av schablonersättningar från

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2018-02-26 2017-5429 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Spånskavaren 5 Fastighetens adress: Tranbärsgränd 10 Sökande: Svensson, Niklas och Ann-Christin

Läs mer

Beslut om affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln

Beslut om affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:747-014 2017-02-01 1/2 Handläggare Kristina Welin 0152-292 45 Beslut om affärsvillkor, produkter och priser för resande med Gnestapendeln Förslag till beslut

Läs mer

Förändrat verksamhetsområde för kommunalt VA

Förändrat verksamhetsområde för kommunalt VA PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 97 Dnr KS/2019:300-303 2019-05-29 1/2 Förändrat verksamhetsområde för kommunalt VA Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. det kommunala verksamhetsområdet

Läs mer

Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar

Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar Bilaga 07:1 Handläggare Kersti Hellström 0152-291 37 Teknik- och servicenämnden Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar Förslag till beslut

Läs mer

Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen

Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen PROTOKOLLSUTDRAG 12:1 Kommunstyrelsen KS 222 2018-10-31 1/3 Dnr KS/2012:77-254 Markanvisningsavtal JW Bostad Kv. Andromeda och Karlavagnen Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

Motion om etablering av Barnens Trafikskola, yttrande

Motion om etablering av Barnens Trafikskola, yttrande PROTOKOLLSUTDRAG Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum 2017-05-30 1/2 TSN 64 Dnr TSN/2016:599-034 Motion om etablering av Barnens Trafikskola, yttrande Beslut Teknik- och servicenämnden föreslår

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2018-08-27 2017-5514 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Rovan 14 Fastighetens adress: Ringgatan 6 Ärende: Nybyggnad av miljöhus, inredning av vind

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal Biskopskvarn

Ändring och tillägg till exploateringsavtal Biskopskvarn TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:690-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-04-03 1/2 Ämdr Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Ändring och tillägg till exploateringsavtal Biskopskvarn Förslag till beslut

Läs mer

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2017:468-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven

Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven 10:1 10:2 10:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 10:4 Dnr KS/2017:468-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-09-08 1/3 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Markanvisningsavtal del av Strängnäs 3:1, kvarteret Spoven Förslag

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-18:20. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-18:20. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/16 Plats och tid Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-18:20. Paragrafer 53-65 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Avgiftsmodell för parkeringsavgifter vid resecentrum i Strängnäs

Avgiftsmodell för parkeringsavgifter vid resecentrum i Strängnäs PROTOKOLLSUTDRAG Teknik- och servicenämnden Sammanträdesdatum 2017-04-25 1/3 TSN 43 Dnr TSN/2017:53-100 Avgiftsmodell för parkeringsavgifter vid resecentrum i Strängnäs Beslut Teknik- och servicenämnden

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2018-10-03 108 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 17.00-17.45 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Kenneth Bäcklund (v) Bernt Vikström (s) Martin Nilsson

Läs mer

Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar 1:1, Stavlund

Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar 1:1, Stavlund TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2012:93-254 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-02 1/4 Handläggare Jörgen Altin Startbesked för genomförande av etapp 2 för exploateringsprojekt Bresshammar

Läs mer

Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Södra Stadsskogen

Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs 2:1, Södra Stadsskogen TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadskontoret Dnr KS/2015:653-251 Mark- och exploateringsenheten 2018-10-04 1/4 Handläggare Jörgen Altin Startbesked för genomförande av etapp 1 för exploateringsprojekt Strängnäs

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen

Sammanträdesdatum 2013-03-27. Val av justerare samt dag och tid för justering. 3 Information från tekniska förvaltningen TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, ONSDAG 27 mars 2013, kl. 15.00 Obs!! Datum FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-08-28 2017-2582 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Bisonoxen 15 Fastighetens adress: Nobelgatan 4, Verkstadsgatan 21 Sökande: P&s Kalmar AB

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Tillbyggnad av enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Tillbyggnad av enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-04-25 2017-0753 YTTRANDE Samhällsbyggnadsnämnden Fastighet: Bo 1:180 Fastighetens adress: Doppingvägen 1 Sökande: Jesper Liedstrand Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till reviderad fördelningsmodell 2018

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till reviderad fördelningsmodell 2018 TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2018:77 2018-02-08 1/4 Handläggare Sanela Cehic Tel. 0152-29 732 Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket - Förslag till

Läs mer

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket, förslag till reviderad fördelningsmodell 2018

Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket, förslag till reviderad fördelningsmodell 2018 PROTOKOLLSUTDRAG 14:1 KS 38 2018-02-28 1/4 Dnr KS/2018:77-047 Översyn av fördelningsmodellen 2017 gällande ersättningar från Migrationsverket, förslag till reviderad fördelningsmodell 2018 Beslut föreslår

Läs mer

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-18:00. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Monika Eriksson (STRP).

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-18:00. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Monika Eriksson (STRP). 1/16 Plats och tid Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-18:00. Paragrafer 26-36. Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Nybyggnad av flerbostadshus, 140 lgh Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-03-30 2016-5112 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Hjortronet 1 Fastighetens adress: Sökande: LW Bostäder AB Ärende: Nybyggnad av flerbostadshus,

Läs mer

Godkännande av köpeavtal Järnet 12

Godkännande av köpeavtal Järnet 12 TJÄNSTEUTLÅTANDE Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:348-253 Mark- och exploateringsenheten 2017-05-29 1/2 Handläggare Peter Nyström 0152-293 73 Kommunstyrelsen Godkännande av köpeavtal Järnet 12 Förslag till

Läs mer

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-17:30. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-17:30. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/16 Plats och tid Kommunhuset, Gustav Vasa. kl. 16:00-17:30 Paragrafer 74-83 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista

Läs mer

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden 2013-08-30 Tid: Torsdag den 5 september 2013, kl. 15.00 Plats: Tekniska kontoret, Gula huset, Västra Långgatan 5 Dnr Ärenden: 1. Godkännande av

Läs mer

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige

Årsrapport 2017 kommunfullmäktige TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Niklas Almhager Kommunstyrelsen Dnr KS/2018:97-012 2018-02-14 1/2 Årsrapport 2017 kommunfullmäktige Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

DOM 2013-09-06 Stockholm

DOM 2013-09-06 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060108 DOM 2013-09-06 Stockholm Mål nr P 979-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-01-15 i mål P 3633-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige

Årsrapport 2016 kommunfullmäktige KF 16:1 KF 16:2 KF 16:3 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Handläggare Josefin Winnfors 0152-29161 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:96-012 2017-02-15 1/2 Årsrapport 2016 kommunfullmäktige Förslag till beslut

Läs mer

Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse

Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse 8:1 8:2 8:3 AVTAL 8:4 Mark- och exploateringsenheten Dnr KS/2013:257-254 2017-09-25 1/3 Överenskommelse om framtida fastighetsöverlåtelse Mellan nedanstående parter träffas följande överenskommelse. Parter

Läs mer

Årsrapport kommunfullmäktige 2017

Årsrapport kommunfullmäktige 2017 PROTOKOLLSUTDRAG 16:1 Kommunstyrelsen KS 37 2018-02-28 1/2 Dnr KS/2018:97-012 Årsrapport kommunfullmäktige 2017 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna Årsrapport 2017

Läs mer

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:220-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-01-31 1/4 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1

Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund etapp 1 KF 18:1 KF 18:2 KF 18:3 KF 18:4 KF 18:5 TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr KS/2016:220-251 Mark- och exploateringsenheten 2017-01-31 1/4 Handläggare Jörgen Altin 0152-293 03 Köpeavtal Framfast och K-Bostad Stavlund

Läs mer

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden

Internkontrollplan 2017 för socialnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Handläggare Barbro Ernald 0152-296 07 Socialnämnden Dnr SN/2016:65-700 2017-01-0 1/2 Internkontrollplan 2017 för socialnämnden Socialnämnden beslutar att 1. anta internkontrollplan

Läs mer

Startbesked för genomförande av del av detaljplanen för Vannesta 1:21 m.fl.

Startbesked för genomförande av del av detaljplanen för Vannesta 1:21 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE Mark- och exploateringsenheten Handläggare Stina Norrbom 0152-293 59 Kommunstyrelsen Dnr KS/2017:389-254 2017-05-29 1/3 Startbesked för genomförande av del av detaljplanen för Vannesta

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström 2017-05-15 2017-2052 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Skidlöparen 5 Fastighetens adress: Vallmovägen 9 Sökande: Jochen Löer och Annie Efthamre

Läs mer

Köpeavtal för fastigheten Hunden 5, vid Strängnäs resecentru m

Köpeavtal för fastigheten Hunden 5, vid Strängnäs resecentru m STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 155 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-06-19 26/45 Dnr KS/2013:257-254 12:1 Köpeavtal för fastigheten Hunden 5, vid Strängnäs resecentru m Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr SBN/2017: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

Dnr SBN/2017: Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum/ 2017-09-27 1/3 SBN 126 Dnr SBN/2017:814-406 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt

Läs mer

Svar på motion om giftfria förskolor

Svar på motion om giftfria förskolor 17:1 17:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE 17:3 Stabsavdelningen Dnr KS/2016:358-034 2017-08-23 1/2 Handläggare Anna-Karin Ahlgren 0152-291 57 Svar på motion om giftfria förskolor Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB

Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB PROTOKOLLSUTDRAG Kommunstyrelsen KS 131 2019-06-18 1/1 Dnr KS/2019:321-003 Bolagsordning för Strängnäs kommunföretag AB Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. anta förslag till

Läs mer

Effektivare interna transporter och resor, utredning

Effektivare interna transporter och resor, utredning Bilaga 6:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Karolina Zander 0152-29136 Dnr TSN/2016:176-001 2017-01-02 1/2 Teknik- och servicenämnden Effektivare interna transporter och resor,

Läs mer

Beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik TJÄNSTEUTLÅTANDE Kansliavdelningen Dnr KS/2018:462-014 2018-10-05 1/2 Handläggare Kristina Welin 0152-292 45 Beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd avseende år 2016

Redovisning av erhållet kommunalt partistöd avseende år 2016 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2017:212-104 2017-08-03 1/2 Handläggare Tobias Rundström 0152-29252 Redovisning av erhållet kommunalt partistöd avseende år 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik

Beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik PROTOKOLLSUTDRAG 17:1 Kommunstyrelsen KS 229 Dnr KS/2018:462-014 2018-10-31 1/2 Beslut om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna

Läs mer

Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, svar på remiss

Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge, svar på remiss PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2018-10-31 1/2 SBN 124 Dnr SBN/2018:678-032 Naturvårdsverkets skrivelse Uppdrag att se över och föreslå ändringar i reglerna om landsbygdsutveckling i strandnära läge,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, sammanträdesrum Årholmen, klockan 09:00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, sammanträdesrum Årholmen, klockan 09:00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar vederbörande ersättare Plats och tid Centrumhuset, Henån, sammanträdesrum Årholmen, 2019-03-06 klockan 09:00 Ledamöter Ulla

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström Tillbyggnad av garage/carport med gästrum

Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström Tillbyggnad av garage/carport med gästrum Handläggare Datum Ärendebeteckning Michael Svanström 2017-12-11 2017-5008 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Stävlö 1:21 Fastighetens adress: Hjälmö 117 Sökande: Strandberg, Gunilla Ärende: Tillbyggnad

Läs mer

Svar på remiss om budget för företagshälsovård

Svar på remiss om budget för företagshälsovård TJÄNSTEUTLÅTANDE Socialkontoret Dnr SN/2017:244-032 Administrativa enheten 2017-04-19 1/2 Handläggare 0152-291 66 Socialnämnden Svar på remiss om budget för företagshälsovård Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Om- och tillbyggnad av affärslokal till hälsocentral

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Om- och tillbyggnad av affärslokal till hälsocentral Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2017-12-05 2017-5175 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Rimsmeden 7 Fastighetens adress: Rimsmedsvägen 21 Sökande: LW Bostäder AB Ärende: Om- och

Läs mer

Monica Lindell Rylén (S), ordförande Lena Rundberg (C), vice ordförande

Monica Lindell Rylén (S), ordförande Lena Rundberg (C), vice ordförande Mötesdatum Dnr KS/2019:5-103 1/6 Plats och tid Förtroendevalda Gustav Vasa, Kommunhuset, Strängnäs kl. 10:00-12:20. Monica Lindell Rylén (S), ordförande Lena Rundberg (C), vice ordförande Närvarande rådsrepresentanter

Läs mer

Ändring av bolagsordning och nyemission för Strängnäs Bostads AB

Ändring av bolagsordning och nyemission för Strängnäs Bostads AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Ekonomiavdelningen Dnr KS/2018:266-107 Finansenheten 2018-05-09 1/3 Handläggare Ulrika Kalfholm 0152-292 32 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordning och nyemission för Strängnäs Bostads

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser

Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kaiser 2018-01-05 2017-5413 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Änglamark 4 Fastighetens adress: Sjösalavägen 13 Sökande: Clason, Bernt Ärende: Nybyggnad

Läs mer

Rapporter till kommunfullmäktige

Rapporter till kommunfullmäktige ORDFÖRANDEFÖRSLAG 22:1 Dnr KS/2018:518-101 2018-12-06 1/1 Rapporter till kommunfullmäktige 2018-12-17 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. lägga föreliggande rapporter till handlingarna.

Läs mer