Anslutning av enskild väg till kommunal gata, Kilenvägen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anslutning av enskild väg till kommunal gata, Kilenvägen"

Transkript

1 Bilaga 8:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Dnr TSN/2018: Stadsmiljöenheten /2 Handläggare Joakim Karlsson Anslutning av enskild väg till kommunal gata, Kilenvägen Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. avslå ansökan om att få ansluta enskild väg till kommunal gata, Kilenvägen. Beskrivning av ärendet Bert Carreman har ansökt om bygglov hos samhällsbyggnadskontoret, Strängnäs kommun. Då ansökan gäller anslutning av enskild väg till kommunal gata så överlämnades ärendet till teknik och servicekontoret. Bert Carreman, Bo Grönt i Strängnäs har ansökt om väganslutning till Kilenvägen från sin fastighet belägen på Kilenlundavägen 8. Carreman skriver i sin ansökan att anslutningen skulle vara som Kilenkryssets och Mekonomen/Ahlsells in- och utfarter. Kilenvägen är en av Strängnäs viktigaste infartsgator och måste därför prioriteras för framkomlighet på ett så trafiksäkert sätt som möjligt. Med anledning av det måste antalet korsningsrörelser begränsas. Ytterligare anslutningar till Kilenvägen på aktuell sträcka innebär en försämring av trafiksäkerheten och framkomligheten. Stadsmiljöenheten har tidigare lämnat yttrande till byggenheten i ett annat ärende som går i linje med detta beslut(se TSN/2015: ). Yttrandet gällde även då anslutning till Kilenvägen. Ärendet har diskuterats med Lars Nordqvist, verksamhetsansvarig för Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens främjande, Sörmland-Örebro län- Östergötland. Lars är av åsikten att ansökan bör avslås med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet. I planbeskrivningen till gällande detaljplan där Kilenlundavägen 8 ingår, föreslås in- och utfart vid två punkter. I övrigt föreslås utfartsförbud mot huvudgatan (Kilenvägen). Det finns idag redan två in- och utfarter. Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

2 Bilaga 8:2 2/2 Vad gäller anslutningen till Kilenvägen som idag finns vid Mekonomen och Ahlsell, så är den ur trafiksäkerhetssynpunkt inte optimal och teknik- och servicekontoret håller för tillfället på och tittar på möjligheterna för att på sikt få till en bättre lösning. Väglag(19:71:948) 39 En enskild körväg får inte anslutas till en allmän väg utan väghållningsmyndighetens tillstånd. Inte heller får utan sådant tillstånd en enskild körvägs anslutning till en allmän väg ändras. Vad som sagts nu gäller också i fråga om sådana utfarter från fastigheter och sådana bryggor som kan användas för körtrafik. Vid behandling av en fråga om tillstånd enligt första stycket skall väghållningsmyndigheten pröva om den tilltänkta åtgärden är lämplig med hänsyn till trafiksäkerheten och framkomligheten på den allmänna vägen. I samband med tillstånd kan väghållningsmyndigheten meddela föreskrifter om väganslutningens läge och utförande i övrigt. Lag (1987:459). Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Kunder till Bo Grönt i Strängnäs får fortsätta använda in- och utfarten vid Kilenlundavägen. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Ansökan. Yttrande gällande anslutning till kommunal gata, Dnr TSN/2015: Planbeskrivning tillhörande detaljplan för Navet 1 och del av Strängnäs 3:1, och Strängnäs 3:17 i Strängnäs Beslutet skickas till Sökanden. Lars Ekström Kontorschef Anders Ekman Stadsmiljö- och servicechef

3 Bilaga 8:3

4 Bilaga 8:4

5 Bilaga 8:5

6 Bilaga 8:6