Investering för ett klimatneutralt Eskilstuna. Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad Kommunledningskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Investering för ett klimatneutralt Eskilstuna. Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad Kommunledningskontoret"

Transkript

1 Investering för ett klimatneutralt Eskilstuna Eva Lehto, kommunstrateg samhällsbyggnad Kommunledningskontoret

2 Överblick egen vindkraft Klimatplanen antogs av Kommunfullmäktige i full politisk enighet efter nästan ett års bearbetning och förhandling kring målformuleringar och innehåll. Dåvarande majoritet S-V-MP, nu S-M-C Mål: kommunkoncernen klimatneutral 2020

3

4

5

6

7

8 [1000 ton] 38,1 Reduktion av koldioxidutstsläpp per åtgärdsgrupp - Kommunkoncernen 35,5 33,7 Energi 34,5 relativt 2009 Mål Klimatplanen Kommunkoncernen Vindel 50 %, 19 kton, 46 GWh exkl EEM tot 74GWh, 50% 37 GWh 37 GWh beställda, drift höst 2015 Solel 10%, 15,3 9,2 GWh 11,5 Eleffektivisering 10 kton ,7 GWh 10% till ,9 25% till 2020 Till % -0,7-2,7

9 Vindkraft Kommunledningskontoret utredde olika alternativ av vindkraft för att uppnå målet i Klimatplanen. Politiken var tydlig med att kommunen skulle se till att aktivt bidra till produktionen av vindel i Sverige. Att köpa vindel över disk räckte inte för att uppfylla målet i klimatplanen. KS/KF beslutade maj 2013 att köpa egna vindkraftverk för 50% av kommunkoncernens elförbrukning, exkl EEM, enl Klimatplanens mål. Fortsatt nästan hel politisk enighet bakom beslutet, SD reserverade sig, vilket stått sig i följande vindkraftsbeslut 2015.

10 Politiska motiv Klimatplanens målsättningar Egna vindkraftverk som både miljömässig och ekonomisk fullträff Ca 10 mkr i sänkta driftskostnader år 1 (inkl kapitalkostnader) med energiskattebefrielse jämfört med vanligt elköp Det ekonomiska utrymmet användes direkt till lässatsning i skolorna

11 Förutsättning elskatt nu Lag (1994:1776) om skatt på energi Skattepliktig elektrisk kraft 1 Elektrisk kraft som förbrukas i Sverige är skattepliktig, om inte annat följer av 2. 2 Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den 1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft, 2. i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft. Lagförslag inför budgetprop 2016: skattefrihet försvinner 1/7 2016

12 Ägande Eskilstuna Vindkraft AB Leasingavgift tkr tkr Elcertifikat Kommunen 63% Elräkning på tillköpt el tkr EEM Elkostnad vanligt elköp ca tkr OBS Exkl nätavgifter Elkostnad med 55 % egen vindel, Utan elskatt Leasingavgift Elköp restel Intäkt elcert Summa Med elskatt tkr tkr tkr Elskatt tkr tkr Summa tkr tkr tkr

13 Ange Ange Årsförbr Ger översk. Årsförbr Elkostn Vindel Värde Elkostn Elkostn Elkostn- Elkostnandelar av moms- brutto Årsprod Andel översk. andel netto utan vkr kostn elcert nettoförbr med vkr minskn minskn produktionen beroende [MWh] [MWh] vindel [MWh] av prod [MWh] [kkr] [kkr] [kkr] [kkr] [kkr] tot tot Andel Parken zoo 0 % 0% % 0 0,0% % Andel Bad AB 2 % 0% % 57 7,7% % Andel kommunen 63 % 0% % ,6% % Andel K-fast 31 % 100% % 919 8,0% % Andel Torshälla fast 4 % 100% % 103 7,0% % Andel Kommunftg 0 % 0% % 0 0,0% % Summa: 100 % ,5% % OBS att det inte finns någon 9 mån garanti för att historiska värden Förutsättning finansieringskostnad här: upprepar sig. Antaganden: Elpris förbrukning: Elcert vid förbrukning: Elskatt: 33,0 öre/kwh 2,9 öre/kwh 29,4 öre/kwh Rak avskrivning 25 år Kapitalkostnad=år 1 ränta 2% 0,30 0,25 Moms: 25% (moms i kolumn K, L och N) 0,20 Kapitalkostn vindel: Driftkostn vindel: Elcert vid produktion: Arrende mm 25,0 öre/kwh 13,0 öre/kwh 150 SEK/cert (MWh) 5,9 öre/kwh 0,15 0,10 kr/kwh 0,05 OBS exkl nätavgifter 0,

14 Genomförande Upphandlingskonsulter upphandlades juni 2013 Förfrågan gick ut under hösten Juni 2014 tecknade Eskilstuna kommun kontrakt med OX2 Wind AB om uppförande av 4 vindkraftverk utanför Sollefteå Byggnation pågår, planeras vara i drift oktober 2015

15 Upphandling Upphandlingskonsulter direktupphandling enligt LOU, tre konsulter tillfrågades, muntlig anbudspresentation. Mats Håkansson affärsutveckling AB och Pöyry Swedpower AB (Bengt Göransson) tilldelades uppdraget juni 2013 Förhandlat förfarande enligt 4 kap 2 LOU Upphandlingsunderlaget togs fram under hösten GWh sammanlagd årsproduktion, minst 7 GWh/ verk Inkomna anbud utvärderades och förhandlades under det andra kvartalet anbud kvar i slututvärderingen

16 Upphandlingskonsulterna Bidra vid kravställandet och utformning av förfrågan Bidra med utvärderingsmodell Vara ett stöd i utvärdering och förhandling av anbud med teknisk och ekonomisk expertiskompetens Ha en oberoende/neutral ställning på vindkraftsmarknaden, d.v.s. ha kommunens bästa som högsta och enda prioritet. Bistå vid presentation av föreslag till kontrakt. Eskilstuna kommuns upphandlare skrev AF-del och hade ett gott samarbete med vindkraftsupphandlarkonsulterna

17 Utvärdering Nuvärdesberäkning av investering, intäkter, kostnader Tillkommande värden: teknik och funktion, riskbedömning Viktning Nuvärdesberäkning 75%, Teknik och funktion 15% Riskbedömning 10% Summa nuvärde med tillkommande värden efter viktning var det som anbuden bedömdes efter

18 Lärdomar upphandling CMS är inte standard, måste ingå i kravspec Både kommunens upphandlare och upphandlingskonsulterna såg uppdraget som ett av sina roligaste hittills Givande och ovanligt samarbete mellan upphandlare och specialister Tydlig koppling mellan aktuellt elpris och offert vindkraftverk

19 Övriga upphandlingar Skatte- och bolagsjurister för stöd kring struktur och avtal runt ägandet Försäkring Balansansvarig för elhandlaren pågår Elleverantörsupphandlingar synkas inom koncernen, med krav kring hantering av egen vindel

20 Fotomontage av parkens utseende, byggs av OX2 på Rödstahöjden, Sollefteå 4 verk totalt 37 GWh årsproduktion 3,3 MW, 9 GWh vardera Driftsatta senast oktober 2015 Högsta punkt 400 m ö h Medianvind 7,2 m/s Aggregat Vestas Bladvinkel- och varvtalsreglerade Rotordiam. 112 m, totalhöjd 150 m 2 övriga verk i parken beställda av Finja betong

21 Samägande av vindkraft inom kommunkoncernen Fördelning av produktionskapacitet mellan leasetagarna/vindkraftsägarna utifrån elförbrukningsmönster per timme 2013 och vindmätningar Eskilstuna kommun ca 63% Kommunfastighet AB ca 31% Torshälla fastighet AB ca 4% Bad AB ca 2%

22 Bads förbrukning timvis 2013 jämfört med vindkraftsproduktion över året

23 Samägandet Ett vindkraftsbolag, ägt av KS, äger verken och leasar ut produktionskapacitet till resp juridisk person inom kommunkoncernen. Eskilstuna vindkraft AB:s syfte är enbart att administrera ägandet och fördela kostnaderna för det Kapitalkostnaderna för verken betalas av leasetagarna i proportion till andel produktionskapacitet. Alla driftkostnader förs vidare till leasetagarna enligt samma fördelning. Leasetagarna ersätter kostnader för ca 50% av sina elköp med leasingavgift för produktionskapacitet vindkraft. Resten köps som vanligt av elleverantören som hanterar nettoavräkningen. Leasetagarna får intäkt av elcertifikat.

24 Ramavtal för verksamheten, beskriver det övergripande och helheten Eskilstuna Vindkraft AB Leasad produktionskapacitet via leasingavtal ett per verk Kommunen Kfast Tfast Bad AB

25 Administration vindkraft Egen produktion matchas mot egen förbrukning per timme, energiskattebefriat Leasingavgift Eskilstuna vindkraft AB Eskilstuna kommun Kommunfastighet Torshälla fastighet Parken Zoo Bad AB Kommunföretag AB Nettofakturor Bara övrig el Elcertifikat Överföringar EEM Nordpol spot EEM Egna vindelen Övrig el Elen Pengarna

26 Lärdomar egen vindkraft före driftstart Lärorikt Komplext / Överkurs hela tiden Viktigt med engagerad elleverantör/balansansvarig Börja i tid och använd tiden väl Fråga dem som kan Informera många hela tiden Krävs tydlig och modig politisk ledning

27

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM

VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM VÄTTERBYGDENS VINDKONSORTIUM Erbjudande om delägarskap i vindkraftanläggningar preliminär version 1 december 2014 SAMMANFATTNING Vätterbygdens Vindkonsortium Vindkraft-Gruppen och Scanergy West AB har

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland

LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2006-10-24 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson. Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 20061024 Rev/06034 Cecilia L. Karlsson Portföljförvaltning av el i Landstinget i Värmland Rapport 052006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...1 1. BAKGRUND...1

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Frågor och svar om el

Frågor och svar om el Frågor och svar om el Fråga: Varför ser fakturan annorlunda ut nu? Istället för en räkning från Söderhamn NÄRA så har jag fått två? Du som har Källmärkt el från Söderhamn NÄRA elhandel undrar kanske varför

Läs mer

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt

Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Konsekvenser av ändrade kvotnivåer i elcertifikatssystemet för svenska elmarknaden på kort och lång sikt Harald Klomp Uppsala Engineering Partner Första utgåva 2014-05-05 Uppdaterat 2014-05-07 Innehållsförteckning

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Vindkraftsfond Windcap

Vindkraftsfond Windcap Vindkraftsfond Windcap Målavkastning 8 % per år 6 års investeringshorisont Fast kupongränta 6 % per år som alternativ Skattefri utdelning till aktiebolag Dra fördel av en historisk omställning W i n d

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun

Projektrapport. Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Projektrapport Främjande av solelproduktion i Örebro kommun Sam 191/2013 Sammanfattning Användningen av solceller ökar snabbt, bland annat tack vare ett kraftigt prisfall de senaste åren. Utvecklingen

Läs mer

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Årsredovisning Kortversion.............. 3 VD har ordet......................... 5 Väsentliga händelser efter bokslutsdagen......

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser

Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Studie av sannolikhet för hög elförbrukning, effektbrist, effektvärden och höga elpriser Version 1.0 Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 2015 02 02 1 Innehållsförteckning

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

LOKAL NYTTA 1. Låt inte vindens utvecklingskraft blåsa bygden förbi. Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län

LOKAL NYTTA 1. Låt inte vindens utvecklingskraft blåsa bygden förbi. Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län LOKAL NYTTA Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län Underlag till politisk viljeyttring 2010 från Kommunförbundet och kommunerna i Jämtlands län Låt inte vindens utvecklingskraft

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer