Sammanställt av Göte Niklasson juli Vindkraft/El från vinden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013. Vindkraft/El från vinden"

Transkript

1 Sammanställt av Göte Niklasson juli 2013 Vindkraft/El från vinden

2 Vad är vind? Solen värmer land och hav. Varm luft är lättare än kall. Det blir tryckskillnader- låg- och högtryck. För att utjämna mellan hög- och lågtryck flyttar luften sig ovanför markytan. Resultatet blir VIND

3 Hög- och lågtrycken är vidlyftiga Tätt mellan linjerna, isobarerna, visar stora tryckskillnader och starka vindar O p ha vs re t Pr iv at liv sp oli ti k Se n d til e n ve n

4 Vindens kraft 1 kubikmeter luft väger ungefär 1,25 kg. Viktigast är vindens rörelsehastighet. Vid frisk vind t ex 10 m/s flyttar sig alltså varje kubikmeter luft, 10 m i sekunden. Vinden påverkar alla hinder i sin väg med sin rörelseenergi, sin kraft, vindkraften. Människan har i tusentals år nyttjat den kraften på olika sätt

5 Vindens hastighet Vindhastigheten anges i meter per sekund, m/s Hastigheten är lägst nere vid marken och ökar snabbt med ökande höjd. Träd, hus och ojämn terräng bromsar vinden och gör den orolig, turbulent. Därför är det ingen idé att bygga låga vindkraftverk nere vid marken. Hur vinden ökar på högre höjd kan man visa i ett diagram som kallas vindgradienten.

6 Vindgradienten på Näsudden Länk till mätmast: Här visas mätvärdena från 1 maj m höjd: 17 m/s 80 m höjd: 13 m/s 40 m höjd: 11 m/s 10 m höjd: 6,5 m/s Dessutom: Vindens kraft ökar med kubiken på hastigheten. Alltså 8 ggr högre effekt vid 13 m/s på 80 m höjd jmf med 6,5 m/s på 10 m höjd.

7 Vindkraftverkens utveckling Väderkvarn 1880 Effekt ca 10kW Det fanns ca 400 sådana på Gotland vid slutet av 1800-talet.

8 Vindkraftverkens utveckling Vindkraftverk Effekt 30 kw Ett av Gotlands första moderna vindkraftverk. Restes vid Lövsta Navhöjd 18 m Rotordiam 10 m Årsproduktion: ca kwh

9 Vindkraftverkens utveckling Vindkraftverk Effekt 3000 kw Tjugo år senare är vindkraftverken 100 ggr större, sett till effekten. Verket på bilden har effekten 3000 kw. Det producerar 7-8 miljoner kwh/år. Navhöjden är 80 m och rotorns diameter är 90 m

10 TREBLADIG ROTOR 10 M DIAMETER MASKINHUS MED VÄXELLÅDA OCH GENERATOR KABEL TILL ELANSLUTNING TORN 18 M HÖJD BETONGFUNDAMENT Grundkonstruktion för vindkraftverk. Detta verk köptes in av Gotlands Väderkraftförening 1989, sattes upp vid Lövsta och bidrog till vindkraftens utveckling på Gotland.

11 Rotorn En rotor med två, tre eller flera blad fångar vinden. Bladen är oftast formade som en flygplansvinge och dras framåt genom samma slags lyftkraft som håller flygplanet och fågeln flygande.

12 Huvudkomponenterna i ett vindkraftverk 2010 års modell. Fabrikat Siemens med effekten 2300 kw. VÄXELLÅDA HUVUDAXEL GENERATOR NAV ROTORBLAD GIRMOTORER Komponenterna är desamma som i det lilla Lövstaverket, men formatet har blivit gigantiskt. Navet sitter på 100 m höjd och rotorn har 100 m diameter.

13 Vindkraften på Gotland - brett folkligt ägande. Tre vindkraftverk i Näs, byggda i februari 1990 ägs av en samfällighetsförening, föreningen Gotlandsvind med 156 delägare. Idén om att äga vindkraft kooperativt kläcktes 1988 av Gotlands Väderkraftförening. Verken producerar ca kwh/år vardera alltså drygt en miljon kwh tillsammans. Elen säljs till GEAB och ägarna delar intäkten efter andelstal. Ägandeformen samfällighet innebär att man inte får producera mer el till sin egen fastighet än man förbrukar. I gengäld så är intäkten skattefri.

14 Den första samfälligheten 1990 följdes snabbt av flera och även andra former för vindkraftägande skapades, oftast ekonomiska föreningar eller aktiebolag. Under talet byggdes ca 160 vindkraftverk på Gotland.

15 Det blev trångt på land på de riktigt blåsiga ställena som Näsudden. Försök gjordes med havsbaserad vindkraft. Här Bockstigen som byggdes hösten-97. Det blir bättre produktion till havs, men det är dyrare att bygga och serva.

16 Generationsväxling på Näsudden äldre mindre verk har ersatts av 27 nya stora verk. På samma område som tidigare produceras nu 4 ggr mera el - ca 200 GWh/år mot ca 50 GWh. Verken i förgrunden kommer att bytas i nästa fas.. 1 GWh=1 miljon kwh

17 Den storskaliga vindkraftens framväxt Vindkraft planeras i kommuners översiktsplaner Enstaka verk eller grupper av verk projekteras och byggs av större eller mindre vindkraftföretag Privatpersoner, föreningar eller företag äger verken och säljer producerad el till el-handlare t ex GEAB Säljaren får f n ca 55 öre/kwh för såld el och el-certifikat. Ett nytt stort vindkraftverk som på tidigare bilder kostar ca 30 miljoner nyckelfärdigt. Det producerar 7-9 miljoner kwh/år om det byggs på t ex Näsudden och intäkten blir då 4-5 miljoner kr/år. Service, underhåll, arrenden m m kostar ca kr/år. Verket beräknas hålla 25 år.

18 Ny kabel till fastlandet nödvändigt? När generationsväxlingen på Näsudden är genomförd finns det ca 130 vindkraftverk anslutna till det gotländska elnätet med sammanlagd effekt 170 MW. Om ca 10 till ansluts är det fullt på kabeln. Men planerna för Gotlands vindkraftutbyggnad enligt plan från 2011 är: vindkraftverk om 2-3 MW år 2025 som byggs under 5 år. Byggkostnad ca 15 miljarder kr - Produktion ca 2,5 miljarder kilowattimmar/år eller tre gånger Gotlands årliga konsumtion av el. Då krävs en ny kabel till fastlandet för att överföra överskottet. En sådan planeras av Sv Kraftnät att vara i drift tidigast år är lång tid. Gotlands unika vindkraftkunnande kan vittra bort. Då är det givetvis bättre att nyttja det här på ön. Vi kan bygga småskaliga elproduktionsanläggningar inom reglerna för mikroproduktion t ex - små vindkraftverk - Solpaneler Köpa andelar i ett vindkraftkooperativ är också ett bra alternativ

19 Små vindkraftverk Det finns väldigt många sorter Några är bra, sök tills du hittar dem. Svensk Vindkraftförening har vägledning Se: ew&id=72&itemid=70 Anpassa storlek till egen förbrukning- snurran ska minska dina köp av el. Välj plats noggrant d v s bara där det blåser bra och där grannar gillar vindkraft eller är tillräckligt långt borta. Mät med vindmätare i hög kvalitet minst 6 mån och jämför med vindstatistik innan köp av vindsnurra

20 Här är en liten snurra som Väderkraftföreningen testat några månader. 12 m hög och 3 m rotordiameter. Bygglovsbefriad. Med korrekt styrutrustning verkar den kunna fungera väl och hålla länge. Den är helt underhållsfri och ganska lätt att montera. Vi visar den på EnergiExpo 2013 Effekten är 2 kw Den viner en del så den bör inte byggas närmare granne än 150 m

21 Enkel kalkyl för liten vindsnurra Du säljer ingen el men slipper köpa den el som vindsnurran levererar Varje kwh från snurran förbrukas av dig och är värd 1,50 kr, alltså det pris du betalar när du köper en kwh. (el-priset + avgifter+ el-skatt +moms) Snurran är 12 m hög, har 3 m rotordiam och maxeffekt 3 kw Den producerar 4000 kwh i öppet blåsigt läge (d v s inga hus, träd eller andra hinder närmare än 200 m i S, SV eller V riktning) Vindmätning är gjord. Din årliga elkostnad minskas då med 4000x1,50=6000kr/år Snurran kostar kr inkl anslutning till elnätet, alltså betalt på 10 år Bygglovsfritt (mindre än 3 m rotordiam och 20 m totalhöjd, minst 21,5 m till grannfastighet) Elanslutning ska göras av behörig elinstallatör och godkännas av GEAB Snurran och solceller kan anslutas till samma anläggning. Kompletterar varandra väl, men dimensionera rätt! Snurran ger mest okt- april solcellerna april-okt. Kompletterat med batterilager kan du bli självförsörjande. (om du strömsnålar vid stiltje )

22 Vindandelar Att bygga ett eget litet vindkraftverk och koppla in det i ditt eget el-nät är inte så värst svårt och det går att få hjälp. Ett mycket lätt sätt att bli delägare i ett vindkraftverk är att köpa vindandelar. Det kostar runt ca 6700 kr att köpa en andel i ett vindkraftverk som svarar mot 1000 kwh av din elförbrukning per år. Du får köpa andelar för upp till 80 procent av din årsförbrukning av el. Om du t ex förbrukar får du köpa 8 andelar för priset kr. Du blir medlem i ett vindkraftkooperativ som äger ett eller flera vindkraftverk gemensamt, och köper därefter elen för självkostnadspris ca 20 öre/kwh Idag finns ganska många som säljer vindandelar men varför inte köpa från O2 som har sina rötter i Gotlands Väderkraftförening. Föreningen byggde landets första gemensamt ägda vindkraftanläggning , se bild 13. Idén utvecklades sedan vidare av Vindkompaniet i Hemse som 2003 gick upp i O2 Vind, som nu är landets största vindkraftkooperativ med över 4000 andelsägare, se nästa bild. Läs mer om Vindandelar, hur det funkar i detalj och vem som säljer: Eller flera andra med sökord andelsvindkraft eller vindandelar

23 Andelsvind under 20 år Första andelsägda anläggningen Amfunds Näs 1990 Ägare:Gotlandsvind Senaste andelsägda anläggningen Grötlingbo Alvret 2010 Ägare O2 Vind

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk

Tore Wizelius VINDKRAFT. på lantbruk Tore Wizelius VINDKRAFT på lantbruk Handbok för Lantbruk Tore Wizelius Vindform förlag Foto: Gunnar Britse: omslag samt sid. 6, 30, 33, 36, 40, 48, 70, 73 och 82. Tore Wizelius: sid. 14, 17, 20 och 56

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindkraft tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto:

Läs mer

EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16. Vindkraft. Bild: Cfl.se. Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson

EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16. Vindkraft. Bild: Cfl.se. Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson EXAMENSARBETE 15 P Datum 2012-03-16 Vindkraft Bild: Cfl.se Elev: Roger Bolander Handledare: Anna Josefsson Sammanfattning Vindkraften är i ett stort expansionsskede och kommer att öka mycket jämfört med

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Du får kalkylexempel och information om bland

Läs mer

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

SOLCELLSANLÄGGNING. från idé till verklighet. Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning. SOLCELLSANLÄGGNING från idé till verklighet 1 m 2 solcell ger ca 160 W en solig dag Solens effekt är ca 1000 W/m 2 Denna broschyr riktar sig till dig som bestämt dig för att investera i en egen solcellsanläggning.

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion

Samarbetspartners. Nätanslutning av småskalig elproduktion Samarbetspartners Nätanslutning av småskalig elproduktion Är du intresserad av småskalig, egenproducerad och förnybar el via solceller, vindkraft eller vattenkraft? Behöver du få vägledning och råd och

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft

ENKLAV. Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft ENKLAV ENKLAV står för Energi- och klimatrådgivarnas arbetsmaterial om vindkraft. Projektet syftar till att höja kunskapsnivån om vindkraft

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid gården Åsen, Åseda Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig vindkraft studeras.

Läs mer

Frågor och svar om solceller

Frågor och svar om solceller Frågor och svar om solceller ENKELT TRYGGT EKONOMISKT Innehåll Grundläggande fakta om solceller och solenergi Att köpa solceller Ekonomi och solceller Underhåll och livslängd Vad är solceller? En solcell

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

Vindkraft i norr. Förutsättningar och möjligheter för. En förstudie om vindkraft ur ett norr-perspektiv

Vindkraft i norr. Förutsättningar och möjligheter för. En förstudie om vindkraft ur ett norr-perspektiv Förutsättningar och möjligheter för Vindkraft i norr En förstudie om vindkraft ur ett norr-perspektiv Projektledare Michael Henriksson Dokument 1: första delen (4) Oktober 2004 Vindkraftverk på Viscaria

Läs mer

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening

www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening www.o2.se O2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2011 Innehåll 3 4 5 9 12 17 18 19 21 22 24 28 O2 El Ekonomisk Förening i korthet VD har ordet Vindkraften i Sverige och världen Viktiga händelser O2 El

Läs mer

Entreprenörerna om vindens möjligheter

Entreprenörerna om vindens möjligheter Entreprenörerna om vindens möjligheter Vindaffären börjar med ett samtal För att bygga vindkraft krävs mark. LRFs medlemmar står för hälften av all tillgänglig privat mark i Sverige. Förutsättningarna

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt

Solel är enkelt, kul, underhållsfritt Nätanslutna solcellsanläggningar Solel är enkelt, kul, underhållsfritt...och numera prisvärt 1 Mycket energi går åt i våra hem Idag används nära 40 % av Sveriges totala energi i våra bostäder, en energi

Läs mer

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län

Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län Småskalig vindkraft en studie av förutsättningarna för etablering vid Hörby, Sölvesborg i Blekinge län Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering av småskalig

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Kvalité till rätt pris

Kvalité till rätt pris 2015 Innehåll Kvalité till rätt pris... 3 10 anledningar till varför jag inte kan vara utan en solcellsanläggning.... 4 Varför är det lönsamt?... 4 Om jag inte får någon ersättning alls då?... 5 Innosund

Läs mer

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg

Detta är en annons från EgenEl. solceller. Ann väljer. solceller. Solcells paket. steg för steg solceller Ann väljer solceller 3 Solcells paket InstalLationen steg för steg Allt fler väljer solceller Vi kan nästan tala om en solcellsrevolution Under 2012 installerades det dubbelt så mycket solel

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE 1 MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE Rapporten har sammanställts av Svensk Vindkraftförening (SVIF) med delfinansiering av Energimyndigheten Senast uppdaterad 2013-12-27 Sammanfattning Denna

Läs mer

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren

Hästar, buller och vindkraft. My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hästar, buller och vindkraft My Helin 15/3-19/3 2010 vid PRAO årkurs 8 på ÅF-Ingemansson Handledare Martin Almgren Hur hästen påverkas av ljud? Hästen är ett väldigt känsligt djur när det gäller ljud och

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE

MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE 1 MARKNADSÖVERSIKT SMÅ VINDKRAFTVERK I SVERIGE Rapporten har sammanställts av Svensk Vindkraftförening med delfinansiering av Energimyndigheten 2014-12-30 Sammanfattning Denna marknadsöversikt avser, som

Läs mer