Framgångsrik projektering när fler blir vinnare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framgångsrik projektering när fler blir vinnare"
  • Max Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1 Framgångsrik projektering när fler blir vinnare Presentation av en modell för samverkan mellan stor o liten Ett föredrag av Andreas Wickman, Wickman Wind AB VIND 2014, Stockholm Waterfront

2 Gotland det goda exemplet? Det första privata vindkraftverken byggdes 1990, de var alla ägda som samfälligheter med 100-tals delägare. Bygglov gavs på 3 6 månader. Inget lokalt motstånd över huvud taget. Idag finns 160 verk på ön, men nu är tillståndsprocessen betydligt längre

3 Varför? Skälen är flera, tex: 1. Ökad medvetenhet om påverkan på flora o fauna 2. Betydligt större vindkraftverk, ökat ljud o synlighet 3. Det lokala delägandet nästan borta

4 Lokala delägandet minskar varför? Från att ha varit nästan något av en folkrörelse, har utvecklingen gått mot ett expertvälde : Mycket svårt att få tillstånd Mycket dyrt att prestera det som krävs för att få tillstånd Extremt kapitalkrävande att bygga, kräver stor finansiell styrka och avancerade finansieringslösningar

5 Samverkan för gemensam nytta Expertisen saknar det lokala stödet och de lokala saknar expertisens kompetens. Hur kan en samverkan se ut som löser detta?

6 Modellen ETT EXEMPEL Grundförutsättningar: Ett markområde som har goda förutsättningar för en vindkraftpark för säg åtminstone 20 vindkraftverk, som mest 40, ägs av 40 markägare, inklusive ägare inom bufferzon. Alla markägare är intresserade av att området exploateras för vindkraft, men endast hälften är villiga att satsa riskkapital i projektutvecklingen av området Ett professionellt projektutvecklingsföretag (VIND AB) är intresserat av att utveckla området

7 Part struktur De 20 markägarna bildar markägarbolaget MARK AB som tecknar exklusiva och överlåtelsebara nyttjanderättsavtal med markägarna inom området, dvs med sig själva. Respektive markägares andel i MARK AB är proportionellt mot den areal markägaren upplåter till MARK AB. Markägaren erhåller utöver aktierna i MARK AB även en option som ger markägaren rätt till teckning av aktier i ett kommande markägarnas projekteringsbolag, PROJ AB, där VIND AB garanterar inlösen av outnyttjade teckningsrätter MARK AB med sina rättigheter innebär en tydlig motpart för VIND AB PROJ AB ger markägare, lokala hushåll och företag som vill en reell möjlighet till delägarskap

8 Fördelning rättigheter & skyldigheter VIND AB genomför en förprojektering som ger svaret att 75% av potentialen (30 verk) bedöms ha goda chanser att kunna nyttjas. VIND AB beslutar att genomföra en komplett tillståndsansökan och kartläggning av vindresursen. Budgeten för den samlade projekteringen av hela området inklusive vind-resursdokumentation beräknas till 10 miljoner kronor. Ett villkor för att PROJ AB skall bildas är att bolaget mäktar med att bära åtminstone 10% av de samlade projekteringskostnaderna. De 10 markägare som uttalat intresse att ta risk i projektutvecklingen deklarerar att ett riskkapital om 2 mkr kan uppbringas, vilket uppgår till 20 % varvid PROJ AB bildas. De bägge projekteringsbolagen PROJ AB och VIND AB inleder så det egentliga projekteringsarbetet, med målsättningen att upprätta en gemensam MKB men varsin MB-ansökan, där kostnader och utfall delas 20/80.

9 Part struktur MARK AB Arrendeavtal 80% av arealen Arrendeavtal 20% av arealen VIND AB PROJ AB Markägare Ansökan om tillstånd 24 vkv Ansökan om tillstånd 6 vkv Övcrtar 2/3- delar av ägandet vid nyemission i ett senare skede Lokala hushåll o företag

10 Samverkan under projekteringsfasen VIND AB har sitt markavtal med MARK AB, PROJ AB har sitt. Själva projekteringsarbetet utförs dels av de bägge bolagens egna resurser, dels med hjälp av inhyrda konsulter. Regelbundna projektmöten inom utsedd ledningsgrupp redovisar upparbetade kostnader och planerade aktiviteter/kostnader närmaste kvartalet. Så länge PROJ AB svarar 20% av kostnader består avtalad fördelning 20/80. Backar man korrigeras fördelningen proportionellt. Samverkan resulterar (om allt går väl) i varsitt MB Tillstånd. Samverkan kan fortsätta med gemensam upphandling, uppförande och drift, men behöver inte.

11 Utvidgat delägande När tillstånden är klara liksom byggbudget kan läget för PROJ AB antas vara: Byggkostnad 6 x 3 MW (120 m rotor) C:a 12 milj/mw 215 mkr Developers fee C:a 500 kkr/mw 10 mkr Samlat pris Färdig anläggn. 225 mkr Investering/Produktion (60 GWh årsprod) 3,75 kr/års kwh Finansiering: Med avräkningspris på öre/kwh ger en investering på 3,75 kr/års kwh en stabil o attraktiv kalkyl Eget kapital 20% 45 milj kr Lånefinans 80% 180 milj kr Anskaffning eget kapital: De 20 grundarna/markägarna i PROJ AB tar betalt för nedlagt arbete och risk samt satsar ytterligare 5 mkr Ny emission Hushåll/privatpersoner 4000 st satsar a kr Ny emission Lokala företag (större o mindre) 200 st á kr 15 milj kr 10 milj kr 20 milj kr

12 Modellens styrka o svagheter + Inget långsiktigt beroende. Det stora företaget kan finansiera sin park och driva sin park oberoende av den lokala parken + Lokalt engagemang minskar risken för okunskap som generera negativa rykten + Vid myndighetsprövningen ger gemensam MKB hela bilden + Möjlighet men inget krav på gemensam upphandling och drift - Kräver administration och support från det stora företaget, åtminstone inledningsvis - Nödvändigt att finna en grupp markägare som är villiga att ta engagemang - Relativt omfattande marknadsföring krävs före och under anskaffning av eget kapitalet till det lokala bolaget

13 Någon fråga? Tack för uppmärksamheten.

Vindkraftens lokala nytta

Vindkraftens lokala nytta Modell för delägande och bygdepengar sid 1 (12) Vindkraftens lokala nytta Modell för delägande och bygdepengar, vindkraftens återbäring till bygder. www.helasverige.se Modell för delägande och bygdepengar

Läs mer

AGAR Energi Västerbotten

AGAR Energi Västerbotten ENERGIFAKTA AGAR Energi Västerbotten Risträsk by i Västerbotten brukar kallas Sveriges högst belägna jordbruksby. Den ligger i Vilhelmina kommun på Stöttningfjällets sydsluttning ca 620 m.ö.h. Här har

Läs mer

Qvinnovindar Falbygden

Qvinnovindar Falbygden ENERGIFAKTA Qvinnovindar Falbygden Ett engagemang för kvinnligt företagande och hot om uranbrytning på Falbygden var två skäl till Qvinnovindars bildande. Wanja Wallemyr, initiativtagare till Qvinnovindar

Läs mer

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy

Bilagor 1-10. Innehållsförteckning. Bilaga 1 Jämtlandskommunernas policy Bilagor 1-10 Innehållsförteckning Sidan Bilaga 1. Jämtlandskommunernas policy 1-8 Bilaga 2. Bygdemedel från vindkraft 9-10 Bilaga 3. Bygdepeng exempel från Sollerön, Härjedalen och Strömsund 10 Bilaga

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Rabbalshede Kraft AB (publ)

Rabbalshede Kraft AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING av aktier (publ) Styrelsen för (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av förestående nyemission. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet

Läs mer

Juli 2015 Företrädesemission

Juli 2015 Företrädesemission Juli 2015 Företrädesemission 2 Årsredovisningen för Slitevind AB för räkenskapsåret 2014 är införlivad genom hänvisning. En digital version av årsredovisningen kan laddas ner från bolagets hemsida. Även

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Götala gård Östergötland

Götala gård Östergötland ENERGIFAKTA Götala gård Östergötland Över Götala gård och Styra by mellan Motala och Vadstena blåser det friska vindar. Detta känner lantbrukaren och ägaren Mats Weinesson och hans grannar väl till. När

Läs mer

KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års

KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års TA CHANSEN NU: BLI DELÄGARE I ETT EGET LOKALT VINDKRAFTVERK KolmårdsVind är en liten kooperativ förening som efter fyra års intensivt arbete baxat fram en plan för Norrköpings första vindparksprojekt -

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential

Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential BOLAGSANALYS 24 oktober 2011 Sammanfattning Arise Windpower (AWP.ST) Vin(d)stmaskin med potential Affärsidén är enkel och renodlad: Arise är ett energibolag med el producerad av landbaserad vindkraft i

Läs mer

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd

Finansiering av vindkraft. Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Finansiering av vindkraft - fallstudie av Lau Vind AB Financing of wind power - a case study of Lau Vind Ltd Författare: Christian Lewander Jon Westberger Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi 15 hp

Läs mer

2015 Emissionsmemorandum. Inför listning på Alternativa aktiemarknaden

2015 Emissionsmemorandum. Inför listning på Alternativa aktiemarknaden 2015 Emissionsmemorandum Inför listning på Alternativa aktiemarknaden 2 Årsredovisningen för Slitevind AB för räkenskapsåret 2014 (ännu ej reviderad) är införlivad genom hänvisning. En digital version

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING

SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING! Svårigheten för företag att få extern finansiering är ett stort tillväxthinder.

Läs mer

LOKAL NYTTA 1. Låt inte vindens utvecklingskraft blåsa bygden förbi. Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län

LOKAL NYTTA 1. Låt inte vindens utvecklingskraft blåsa bygden förbi. Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län LOKAL NYTTA Policy om vindkraftens lokala nytta, kommunerna i Jämtlands län Underlag till politisk viljeyttring 2010 från Kommunförbundet och kommunerna i Jämtlands län Låt inte vindens utvecklingskraft

Läs mer

INFORMATIONSMEMORANDUM

INFORMATIONSMEMORANDUM INFORMATIONSMEMORANDUM Inbjudan till teckning av aktier i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) under namnändring till Modern Ekonomi Holding AB (publ) MODERN EKONOMI INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄS DETTA FÖRST...

Läs mer

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Bokslutskommuniké för perioden 1 januari 31 december 2013 Fjärde kvartalet (1 oktober 31 december 2013) Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 87 (63) mkr. Vindens energiinnehåll under kvartalet

Läs mer

Sänk energikostnaderna

Sänk energikostnaderna Sänk energikostnaderna 10 förslag för att bygga och bo energisnålt september 2006 www.centerpartiet.se Spara pengar och energi Miljön påverkas i hög grad av hur vi bor och av de lokaler vi använder. Hur

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten

Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlands Kreditgarantiförening, VKGF en alternativ inriktning av verksamheten Värmlandskooperativen vill i denna dokumentation påvisa utvecklad och kompletterande inriktning till Värmlands Kreditgarantiförenings

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

Investera i vindkraft!

Investera i vindkraft! Info: investering i vindkraft Investera i vindkraft! Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. Vindkraft - en lönsam

Läs mer

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar

Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Singö den 13 juli 2007 Utvecklingsplan för Singö, Fogdö och kringliggande öar Till alla Singö- och Fogdöbor (såväl fast- som fritidsboende). Norrtälje kommun och Levande Roslagsbygd (Singö Fogdö intresseförening)

Läs mer

Windcap Årsrapport 2011

Windcap Årsrapport 2011 Windcap Årsrapport 2011 D I R E K T I N V E S T E R I N G I S V E N S K V I N D K R A F T Låg korrelation med aktiemarknaden. Etisk, hållbar och lönsam placering. Koncept & design Omslagsbild Tryck April

Läs mer