Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011"

Transkript

1 Text Håkan: NJURFONDEN Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan Projektledare: Instution: Projekt: Belopp (SEK): Utdelat år: Biglarna Alireza Läkarexamen, disputerad Akademiska Uppsala Akut ABO-inkompatibel transplantation med njure från avlidna : donatorer hos immuniserade patienter med lång väntetid. Braide Magnus Med dr Ins.fBiomedicin Göteborgs universitet Utveckling av citrabaserade peritonealvätskor. Effektivitet och verkningsmekanismer. Bruchfeld Anette Docent, överläkare Karolinska Huddinge Studier av autonom dysfunktion och den kolinerga antiinflammatoriska vägen vid njursjukdom och inflammatorisk sjukdom. Ebefors Kerstin Magisterexamen i kemi Göterborgs universitet Mekanismer bakom lga-nefrit, studier av lga1s effekter på mesangiala celler : : : Eckersten Dag Läkarexamen, filosofie SUS Malmö Befruktningsförmåga vid njursjukdom : magisterexamen kemi Fenhammar Johan Läkarexamen, dotorand Karolinska Huddinge Toll Like receptor-4 medierar akut septisk njursvikt : Hedman Heidi Masterexamen i bioteknik Göteborgs Universitet Peritonealdialys i njursjuka råttor och optimering av dialysvätskans sammansättning : Nguy Lisa Farmacie Magisterexamen Göteborgs Universitet Exprimentella studier av kärlfunktion vid kronisk njursvikt : Segelmark, Mårten Läkarexamen Linköpings Universitet mirna profiler för diagnostik vid vaskulit : Stenvinkel Peter Professor Karolinska Huddinge Hypogonadism hos män i dialys-ett vanligt och behandlingsbart : men idag negligerat kliniskt tillstånd. Wendt Mårten Läkarexamen Karolinska Clinical and molecular studies in ANCA associated vasculitis : Wernersson Annika Docent Karolinska Huddinge Identifiering av strukturella markörer av klinisk betydelse vid tillstånd med proteinuri. Bárány Peter Med dr, Docent SLL Anemi vid kronisk njursjukdom - svårstyrd behandling med potentiellarisker. Kliniska och experimentella studier av underliggande mekanismer Braide Magnus Med dr Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utveckling av citrabaserade peritonealdialysvätskor. Effektivitet och verkningsmekanismer Bruchfeld Anette Docent, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Studier av ANCA positiva småkärlsvaskuliteter genom kliniska, serologiska, molekylärbiologiska och genetiska studier i ett patientnära perspektiv Dezfoolian Hamid Läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Påverkar tillskott Av D-vitamin (kolekalciferol) insulinkänslighet och insulinsekretion hos patienter med måttlig till svår nedsatt njurfunktion och D-vitamin brist? : : : : :- 2010

2 Ebefors Kerstin Magisterexamen i kemi Göteborgs Universitet Mekanismer bakom lga nefrit, studier av lga1s effekter på : mesangiala celler Fernhammar Johan Leg.Läkare Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Toll like Receptor-4 medierar akut septisk njursvikt : Guron Greger Docent Sahlgrenska Universitetssjukhuset Studier av hjärt - kärlfunktion vid kronisk njursjukdom motsvarande CKD stadier 3-4 (forts. av tidigare projekt) : Heijl Caroline Läkarexamen Region Skåne Trombocyters roll hos småkärlsvaskuliter : Hellström Vivan Medicine Licensiat Specialist i Akademiska sjukhuset Uppsala Uppföljningsprojekt för (MAL) maligniteter hos (TX) transplanterade : allmänkirurgi patienter i Uppsala Örebro regionen, Sundsvall, Linköping och Umeå Johansson Martin Md,PhD Region Skåne Isolering och studier av adulta renala stamceller i human njure samt dessas betydelse vid njursjukdom : Larsson Agervald Tobias Docent, Leg. Läkare Karolinska Universitetssjukhuset Dysreglering av FGF23 och klotho vid kronisk njursvikt implikationer : för en accelererad åldrandeprocess, kardiovaskulär sjukdom och mortalitet Lindskog Annika Magisterexamen i farmaci Karolinska Universitetssjukhuset Utvärdering av specifika MC1R-agonister som behandling vid : nefrotiska sjukdomar Nguy Lisa Farmacie Magisterexamen Göteborgs Universitet Exprimentella studier av artärfunktion och kärlförkalkningar vid : kronisk njurfunktionsnersättning Saeed Aso Läkarexamen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Studier av patofysiologiska mekanismer vid renovaskulär hypertoni : Wennberg Lars Med dr, Docent Karolinska Universitetssjukhuset Solna Förbättrad kvalitet på organ från avlidna donatorer. Exprimentella studier på gris med direkt klinisk betydelse Wernersson Annika Docent Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Identifiering av strukturella markörer av klinisk betydelse vid tillstånd med proteinuri Bruchfeld Anette Docent, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Studie av ANCA positiva småkärlsvaskuliter genom kliniska, serologiska, molekylärbiologiska och genetiska studier i ett patientnära perspektiv. Carrero Juan Jesus Phd in Medicine PhD in Pharmacy Karolinska Institutet Unraveling the implications of obesity in chronic kidney disease: a clinical biochemical and genomic approach :_ : : : Dezfoolian Hamid Läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Påverkar tillskott av D-vitamin (kolekalciferol) insulinkänslighet och : insulinsekretion hos patienter med måttlig till svår nedsatt njurfunktion och d-vitaman brist. Ebefors Kerstin Magisterexamen i kemi Sahlgrenska akademin Göterborgs Universitet Glomerulärt och tubulärt uttryck av proteoglykaner vid lga nefrit : Evans Marie Läkarexamen (MD) Karolinska Institutet När är den optimala tidpunkten att starta dialysbehandling: : överlevnad och sjuklighet hos patienter med kronisk njursvikt som startar tidigt respektive sent. Gunnarsson Iva MD, PhD Stockholms läns landsting Systemisk lupus erythematosus-genetik, hormoner, 50 00: inflammationsreglering och utvärdering av ny exprimentell terapi vid nefrit Guron Gregor Docent Njurmedicin SU / Sahlgrenska Studier av hjärt-kärlfunktion vid kronisk njursjukdom : Lindskog Annika Magisterexamen i farmaci Göteborgs Universitet Utvärdering av DAPT som behandling vid nefrotiska sjukdomar : Ljungman Susanne Med Dr, Adjunterad Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset Kan reträning minska förekomsten av bukhinneinflammation vid peritonealdialys : Luksha Leanid PhD Karolinska Institutet Resistance artery dysfunctionin chronic kidney disease(ckd): : compromised pathways and therapeutic alternatives Lundberg Sigrid Läkare Specialistexamen Karolinska Universitetssjukhuset Solna " Faktorer som styr progress av kronisk njursvikt vid lga nefrit" :- 2009

3 Nitescu Nicoletta Maria Sahlgrenska Universitetssjukhuset Effekterna av den vasoaktiva peptiden urotensin ll på njurens :_ 2009 Läkarexamen. Filosofie Doktor funktion, blodflöde och syresättning vid endotoxin-orskad akut njurskada. Saaed Aso Läkare Njurmedicin SU / Sahlgrenska Studier av patofysiologiska mekanismer vid renovaskulär hypertoni : Svensson Maria Docent Sahlgrenskasjukhuset Göteborgs universitet Sambandet mellan metabola rubbningar och hjärt-kärlfunktion hos : patienter med mild till måttlig kronisk njursvikt Tranaeus Lindblad Ylva Karolinska Universitetssjukhuset Pediatrik kidney disease and cardiovascular complications - risk : ST läkare, Doktorand factors and interventional strategies. Wallqvist Carin Leg.läkare Centrallasarettet Västerås Vita blodkroppars funktion hos njursjuka : Wernersson Annika Docent Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Identifiering av strukturella markörer av klinisk betydelse vid : tillstånd med proteinuri. Akaberi Shahriar Leg.läkare Region Skåne Hyperparathyroidism efter njurtransplantation : Axelsson Jonas Leg.läkare Karolinska Huddinge Inverkan av dysreglering av retinol-bindande protein på :_ 2008 insulinresistens hos uremiker Bruchfelld Anette Överläkare,Medicine doktor Karolinska Huddinge Macrophage inhibitory factor (MIF) en markör för kardiovaskulär : sjuklighet hos njursjuka Gunnarsson Iva MD, PhD Stockholms Läns Landsting Systemisk lupus erythematosus-genetik, inflammationsregléring : och utvärdering av ny exprimentell terapi vid nefrit Guron Greger Docent Njurmedicin SU/Sahlgrenska Studier av hjärt-kärlfunktion vid kronisk njursjukdom : Kublickiene, Karolina Med. Kand. Karolinska Institutet Ex vivo characterization of human CKD-endothelial dysfunntion in : patients starting dialysis Lindskog Annika Magisterexamen i farmacia,2007 Göteborgs Universitet Utvärdering av mekanismer bakom ACTH-förbättrad proteinuri hos nefrotiska patienter : Nitescu Nicoletta Maria Leg.läkare Sahlgrenska Universitetssjukuset Efekter av selektiv angiotensin i receptor blockad på njurens : blodflöde,syresättning och funktion vid endotoxinorsakad akut njursvikt. Svensson,Maria Docent Göteborgs Universitet Kliniska och experimentella studier av metabola förändringar vid : nedsatt njurfunktion Tranaeus Lindblad Ylva Läkarexamen Karolinska Huddinge Pediatric kidney disease and cardiovascular complications-risk : factors and interventional strategies Asgeirsson, Daniel Läkarexamen Njurkliniken i Lund Faktorer som förutsäger blodaccess överlevnad hos dialyspatienter : Axelsson, Jonas Läkare, med.dr Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Ex-vivo karakterisering av dysfunktioneen i sistansartärer hos : patienter med grav uremi. Implikationer för kardiovaskulär riskminimering. Bruchfeld, Annette Medicine doktor Karolinska, Huddinge Inflammation vid kronisk njursjukdom och autoimmuna : inflammatoriska tillstånd med fokus på vagusnervfunktion och inflammatoriska markörer Edéll-Gustafsson, Ulla Med dr i vårdvetenskap Linköpingsuniversitetet Utveckling av egenvårdsstöd vid sömnstörningar för att förbättra : hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med peritonealdialys i hemmet Ekelund, Marie-Louise socionomexamen Lunds universitet Njursjukas situation i vårdsammanhang och i relation till : biologiska/medicinska och psykologiska/psykosociala faktorer Felldin, Marie Läkarexamen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Opportunistiska virusinfektioner hos organtransplanterade vuxna : Gunnarsson, Iva MD.PhD Stockholms läns landsting Systemisk lupus erythematosus - inflammationsreglering och : utvärdering av en ny experimentell terapi Haarhaus, Mathias Läkarexamen Landstinget i Östergötland Betydelsen av isoformer av alkalisk fosfatas i kärlmuskulaturen för uppkomsten av arteroskleros :- 2007

4 Johansson, Martin Leg.läkare, Med Dr Region Skåne Utforskning av CRI1 ett podocytprotein som binder BMP 4 och : Martling, Claes-Roland Docent Stockholms Läns Landsting Tidigare diagnostik av njursvikt hos intensivvårdspatienter : Nordfors, Louise Msc i teknisk kemi, PhD Karolinska institutet Insulin resistance in inflamed patients : Medicinsk Genetik Patrakka, Jaakko MD,PhD Karolinska Universitetssjukhuset Role ov novel kidney glomerulus genes in inherited human kidney : diseases Segelmark, Mårten Docent Universitetssjukhuset i Lund Diagnostisk vid systemisk vaskulit : Stenvinkel, Peter Docent SLL Karolinska Institutet Studie av oxidativ stress, DNA-metylering, subklinisk hypothyroidsm : och inflammation som riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom vid kronisk njursvikt Wernersson, Annika Docent Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Strukturella studier av glomerulusbarriären vid tillstånd med : proteinuri. Akaberi, Shahriar Läkare Njurklin. Lund.Hyperparathyroidism efter njurtransplantation : Asgeirsson, Daniel Läkare Njurklin. Lund Det glomerulära filtrets egenskaper vid proteinuri : Axelsson, Jonas Läkare Njurmed. Huddinge Kan det nyupptäckta proteiner visfatin förklara insulinresistans och : endoteldysfunktion hos njursjuka? Björnson Granqvist Anna Med Dr Njurmed. Sahlgrenska Inflammatoriska markörers roll vid uppkomst av njurskada : Bruchfeld Annette Specialistläkare PhD Njurmed. Huddinge HMGB-1s betydelse vid kronisk och inflammatorisk njursjukdom : Dunér Fredrik Läkarexamen Strukturella och funktionella förändringar i njuren vid proteinuri : Guron Greger Med Dr Njurmed.Sahlgrenska Patofysiologiska mekanismer vid renovaskulär hypertoni : Heijl, Caroline Läkare Njurmed./transpl.Malmö Trombocyters roll i den inflammatoriska aktiviteten vid : småkärlsvaskulit. Heiwe, Susanne Leg sjukgymnast Med Dr Sjukgymn.Karolinska Solna Leder daglig hand-underarms träning till förbättrad a-v fistel : överlevnad och funktion hos patienter med kronisk njursvikt. Hjalmarsson, Clara Md PhD Sahlgrenska Göteborg Effects of alpha-lipoic acid on diabetic nephropathy : Holgersson, Suchitra Dr.Med.Sci.Docent Transpl.kirurgi Huddinge Endothelial and immune dysfunction in chronic kidney diseases : Karpman, Diana Leg.läkare Avd.pediatrik Univ.sjh.Lund Studier av patogenesen vid hemolytiskt uremiskt syndrom, : trombotisk trombocytopenpurpura, vaskulit och IgA nefropati. Lorant, Tomas Md PhD Akademiska Uppsala Studier av cellmedierad avstötning och oral immunisering vid : xenotransplantation. Magnusson, Per Docent Hälsouniv.Linköping Klinisk signifikans av den nyupptäckta skelettmarkören B1x hos : patienter med nedsattnjurfunktion som riskerar utveckla renal osteodystrofi. Nitescu, Nicoletta Läkare Anestiklin. Sahlgrenska Betydelsen av reaktiva syreföreningar, trombin och endotelin vid : ischemisk och septisk akut njursvikt Rizell, Magnus Leg Läk. Medicine Doktor TansplantationsCentrum Sahlgrenska Attityder till organdonation och organisation för organdonation på : intensivvårdsavd. Stenvinkel, Peter Docent Njurmedicinska kliniken US Linköping Studie av oxidativ stress, vaskulär kalcifiering och inflammation som riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom vid kronisk njursvikt : Swolin-Elde, Diana Leg Läk.Med Dr Dr. Silvias Barn/ung. sjukhus Göteborg Prospektiv 3 års studie av skelettpåverkan vid kronisk njursjuka : barn och ungdomar. Asgeirsson, Daniel Läkare Lund Det glomerulära filtrets egenskaper vid proteinuri : Akaberi, Shahriar Läkare Lund Hyperparathyroidism efter njurtransplantation : Axelsson, Jonas Läkare Stockholm Inverkan av en energirik måltid på postprandiel hyperglykemi, : oxidativ sress, inflammation och kärlendotel hos terminalt njursviktiga patienter.

5 Bárány, Peter Dr Med. Vetenskap Stockholm Förekomst av hjärt-och kärlsjukdom, inflammation och malnutriton hos pat. Med mild-måttlig kronisk progredierande njursvikt : Björnsson Granqvist, Anna Med. Göteborg Dr Inflammatoriska markörers roll vid uppkomst av njurskada : Brauner, Annelie Med. Dr, ajd.prof Stockholm Effekten av biofilm på immunförsvar och resistensbestämmning hos : pat. med kvarliggande katetrar. Edell-Gutafsson, Ulla Med Dr Linköping Sömnstörningar, kronisk trötthet och hälsorelaterad livskvalitet hos : patienter med peritonealdialys Jeansson, Marie Fil.mag. Biomed. Göteborg Funktionell och molekylär utvärdering av den glomerulära barriären vid diabetes efter beh. Med ACE-hämmare och decorin : Liss, Per MD, phd, Docent Uppsala Studier av mekanismer bakom utvecklingen av diabetesnefropati : Lennerling, Anette Medicine doktor Göteborg Ouabain efter njursjukdom : Medin, Charlotte Läkare Stockholm Prospektiv studie av samtliga patienter i aktiv uremivård i : Stockholm Magnusson, Per Docent Linköping Klinisk signifikans av den nyupptäckta skelettmarkören B1x hos : patienter med nedsattnjurfunktion som riskerar utveckla renal osteodystrofi. Nyström Sörensson, Jenny Med.Dr i fysiolgi Göteborg Molekylära Mekanismer i transplanterad njurvävnad Kopplade till : rejektion. Olsson, Kerstin Fil.Mag i kemi Göteborg Förändringar i det glomerulära genuttrycket vid lga nefrit : Stenvinkel, Peter Docent Stockholm Resistin - är det en orsak till insulinresistens vid kronisk njursvikt? : Tranaeus, Ylva Läkare Stockholm Studie av inflammationsmarkörer, nutrition och hjärt-kärl-status hos : barnpatienter med olika stadier av kronisk njursvikt. Wåhlin, Nils Gustaf Med,Dr Uppsala Hydronefros och hypertension hos barn : Bakoush, Omran Akademisk examen Universitetssjukhuset i Lund Forskningsprogram "Urinutsöndring av stora proteiner vid kroniska 30000: glomerulära sjukdomar som prognostiska och diagnostiska marköre". Delprojekt "Urinproteiner som prognostisk markör vid snabb fortlöpande glomerulinefriter" Bárány, Peter Dr Med. Vetenskap Njurmedicin K56 Huddinge PRIMA-studien: Förekomst av hjärt- och kärlsjukdom, inflammation 75000: och malnutitrion hos patienter med mild-måttlig kronisk progredierande njursvikt Berg, Anna-Lena Docent Universitetssjukhuset i Lund ACTH-behandling av patienter med lga nefrit i en kontrollerad : studie Brauner, Annelie Med. Dr, Docent Klinisk mikrobiologi Karolinska Påverkas infektionsförloppet vid akut njurbäckeninflammation av 25000: förekomsten av antibakteriella peptider? Dimopoulou Angeliki Läkarexamen Akademiska Uppsala Radiologisk utredning och behandling av dialysfistlar : Dunér, Fredrik Akademisk examen 1969 Njurmedicin k56 Huddinge Ultrastrukturella och fysiologiska studier av blod-urinbarriären vid : proteinuri hos råtta och människa. Edéll-Gustafsson, Ulla Med dr i vårdvetenskap Hälsouniversitetet.Linköping Sömnstörningar, kronisk trötthet och hälsorelaterad livskvalitet hos : patienter med peritonealdialys i hemmet. Evans, Marie Läkarexamen (MD) Njurmedicin Huddinge Analgetika som riskfaktor för progress av kronisk njursvikt : Guron, Greger Med,Dr leg läkare Njurmedicin Sahlgrenska Patofysiologiska mekanismer vid ischemisk njursjukdom : Johansson, Jan-Ove Läkar leg Ph Dr Sahlgrenska Göteborg Studie och enzymbehandling av fabrypatienter i sverige :- 2004

6 Karpman, Diana Leg.läkare, docent Lunds universitet Studies of the pathogenesis of hermolytic uremic syndrome : thrombotic thrombocytopenic purpura vasculitis and lga nephropathy. Kumlien, Gunilla Leg läkare Lunds universitet Fotoferes som förebyggande behandling mot avstötning efter : njurtransplantation. Nilsson, Tomas Leg läkare Med kliniken Akademiska Uppsala Identifiering av autoantigen i parathyreodeaceller : Ohlsson, Sophie Läkarexamen doktorsexamen Njurlab. Lund Leukocytdysfunktioner hos patienter med systemisk vaskulit : Omnell-Persson, Marie Doktor i med. vetenskap Universitetssjukhuset Malmö Levande njurdonatorer - hur långt kan vi gå : Rodriguez, Ayla Ph doctor Baxter Novum Huddinge universitetssjukhus MPO - och RAGE aktivitet samt endotelcellskada hos : hemodialyspatienter: en jämförande studie. Seeberger, Astrid Leg läkare Med Dr Njurmedicin K56 Huddinge Olika dialysformers inverkan på dialyspatienternas : vänsterkammarfunktion. Segelmark, Mårten Docent Njurkliniken i Lund Förbättrad diagnostik vid systemisk vaskulit : Svensson, Maria Med Dr Med kliniken Norrlands Universitessjukhus Metabola faktorers betydelse för mekanismer för insulinresistens : vid nedsatt njurfunktion Swolin-Eide, Diana Leg läkare Med Dr Barnmed. Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg Skelettpåverkan vid kronisk njursjukdom hos barn : Sörensson, Jenny Med Dr Njurcentrum Göteborgs universitet Förändringar i det glomerulärt genuttryck hos patienter med : nefritiskt syndrom Whiss, Per A Med Dr Avd för farmakologi Linköping Kontrastmedelutlöst påverkan på trombocyter hos patienter med : nedsatt njurfunktion. Margus, Annuk Md, Phd Uppsala Oxidativ stress, endotelcellsfunktion o. kronisk Inflammation hos : patienter med nedsatt njurfunktion. Berg, Anna-Lena Överläkare, Docent Lund Studier av blodtryckssänkande och antiproteinuriska effekter av : ACTH o.studier av homocystein hos njursjuka. Brauner, Annelie Med Dr, Docent Stockholm Betydelsen av den antibakteriella peptiden cathelicidin, för : uppkomsten av infektioner. Björnsson, Anna Fil kand, doktorand Göteborg Reglering av glomerulära endotelcellers genuttryck vid nefrotiskt : syndrom. Bárány, Peter Dr Med. Överläkare Stockholm Inflammation & malnutrion -betydelse för utveckling av : kardiovaskulära komplikationer vid kronisk njursvikt. Fored, Michael Med Dr Stockholm Lätta angalgetikas inverkan på hastigheten hos : njurfunktionsförsämringen hos njursjuka. Guron, Greger Med Dr ST läkare Göteborg Betydelsen av oxidativ stress vid akut och kronisk njursvikt : Hellmark,Tomas Dr Med. Vet, civ. ing lund Autoantikroppar vid ANCA-associerad vaskulit, uppkomst och : klinisk relevans. Jeansson, Marie Fil mag Doktorand Göteborg Blåsfunktion hos barn och utveckling av blåskontroll : Johnsson, Cecilia Apotekare, Docent Uppsala Möjligheter att förhindra ödem i transplanterad vävnad : Karpman, Diana Leg läkare, Docent Lund Studies of the pathogenesis of hermolytic uremic syndrome : thrombotic thrombocytopenic purpura vasculitis and lga nephropathy. Nitescu, Nicoletta Leg läkare Göteborg Förbättrad behandling av njursvikt : Ohlsson, Sophie Läkarexamen Lund Leukocytdysfunktioner hos patienter med systemisk vaskulit : Seeberger, Astrid Leg läkare, Med dr Stockholm Olika dialysformers inverkan på dialyspatienternas : vänsterkammarfunktion. Sörensson, Jenny Med dr Göteborg Molekylärbiologisk Diagnostik av biopsimaterial från patienter med : njursjukdom. Stenvinkel, Peter Docent Stockholm Studie av oxidativ stress och inflammation som riskfaktorer för : kardiovaskulär sjukdom. Swolin-Eide, Diana Leg läkare, Med dr Göteborg Skelettpåverkan vid kronisk njursjukdom hos barn och ungdomar :- 2003

7 Tibell, Annila Docent Stockholm Identifiering av faktorer som påverkar frekvensen av organdonation : från avlidna för att härigenom kunna bidra till utveckling av lämpliga handlingsprogram. Westman, Kerstin Med dr, Läkarexamen Malmö IMPROVE; jämförande studie avseende remissionsbehandling vid : ANCA-associerad Systematisk vaskulit. Akaberi, Shahriar Läkare Lund Operation för sekundär hyperparathyreodism kvarstående efter : njurtransplantation. Bakoush, Omran Läkare Lund Urinutsöndring av stora proteiner i kroniska glomerulära sjukdomar : Bárány, Peter Med dr Stockholm Förekomst av hjärt-och kärlsjukdom, inflammation och malnutriton hos pat. Med mild-måttlig kronisk progredierande njursvikt : Björnsson, Anna Fil kand Göteborg Reglering av glomerulära endotelcellers genuttryck vid nefrotiskt : syndrom. Dunér, Fredrik Läkare Stockholm Morfologiska och fysiologiska förändringar i blodurinbarriären vid : proteinuri. Guron, Greger Med dr Göteborg Betydelsen av fria syreradikaler vid njursvikt : Heiwe, Susanne Leg sjukgymnast Stockholm Coping strategier som patienter med kronisk njursvikt använder för : att klara av att utföra sina fysiska aktiviteter i vardagslivet. Hellmark,Tomas Dr Med. Vet Lund Autoantikroppar vid systemisk vaskulit, uppkomst och klinisk : relevans. Johnsson, Cecilia Apotekare, Docent Uppsala Möjligheter att förhindra ödem i transplanterad vävnad : Karpman, Diana Docent, Läkare Lund Studier av patogenesen vid hemolytiskt uremiskt syndrom, : trombotisk trombocytopenpurpura, vaskulit och IgA nefropati. Lennerling, Anette Fil kand Sjuksköterska Göteborg Avhandlingstitel: "The essence of living kidney donation" : Lindström, Karin Med dr Stockholm Vad händer i glomeruli vid induktion av proteinuri,exprimentella : studier. Magnusson, Anders Med dr, Professor Uppsala Tredimensionell rotationsangiografi av transplanterade njurar : Sanner, Margareta Psykolog Dr med Docent Uppsala Varför blir man njurdonator och hur går det sedan : Sanner, Margareta Psykolog Dr med Docent Uppsala Reservdelsmänniskan. Njur-och Hjärttransplanterades erfarenheter : efter transplantation. Seeberger, Astrid Med dr Stockholm Förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer och av hjärtkärlsjukdom hos patienter medprogredierande kronisk njursvikt : Sjöberg, Bodil Läkare Stockholm Minskar behandlingen av hemofiltration (HB) risken för hjärtkärlsjukdomar : hos Dialyspatienter. Svensson, Maria Läkare Umeå Betydelsen av nedsatt glomerulär filtration för insulinkänslighet och : clearance vid diabetesnefropati. Svensson, Ola Sture Fil dr, Professor i psykologi Stockholm Beslutsprocesser vid patienters val mellan hemo-och : peritonealdialys Swolin-Eide, Diana Med dr Göteborg Skelettpåverkan vid kronisk njursjukdom : Zezina, Lilian Med dr Uppsala Role of human herpes viruses on the development of posttransplant : complecations. Aurell, Mattias Professor em. Göteborg Renin angiotensinsystemets påverkan av prostaglandin pch : bradykininomsättningen. Bakoush, Omran Med dr Lund Prognostiska och diagnostiska tecken vid glomerulonefrit och : diabetesnefropati. Berg, Anna-Lena Dr med. vetenskap Lund Metabol njurforskning speciellt avseende ACTH och homocystein : Björnsson, Anna Fil. Kand göteborg Glomerulära endotelcellers produktion av NO under normala och patologiska förhållanden :- 2001

8 Bruchfeld, Anette Läkare Huddinge PEGintron i kombination med Rebetol vid behandling av kronisk :_ 2001 Hepatit C hos dialyspatienter. Ekelund, Marie-Louise Kurator Lund Njursjukas situation i vårdsammanhang och i relation till : biologiska/medicinska och psykologiska/psykosociala faktorer Ericsson, Eva-Lena Läkare Stockholm Studie av immunologisk tolerans hos HLA-identiska njurpatienter : och möjligheter att förstärka/inducera tolerans med stamcelltransplantation från donatorn. Fehrman-Ekholm, Ingela Docent Stockholm Njurdonatorer - uppföljning efter Ändrad kirurgiteknik samt : uppföljning av aktuell hälsa hos donatorer och mottagare: Hjalmarsson, Clara Läkare Göteborg Effects of alpha-1-acid glykoprotein on puronycin : aminonucleosideinducted nephrotic syndrome. Jacobson, stefan professor Stockholm Hur påverkar hemodiafiltration inflammatoriska cellers : försvarsfunktioner. Johansson, Mats Med dr Göteborg Kardiell autonom funktion vid kronisk njurinsufficiens : Karpman, Diana Med dr Lund Studier av patogenesen vid HUS,TTP och vaskulit : Lindström, Karin Med dr Stockholm Vad händer i glomeruli vid induktion av proteinuri,exprimentella : studier. Ohlsson, Maria Med dr Göteborg Den glomerulära barriären - fysiologi och patofyseologi : Ohlsson, Sophie Läkare Lund Leukocytdysfunktioner hos patienter med systemisk vaskulit : Omnell-Persson, Marie Leg. Sjuksköterska Malmö Medicinska och etiska urvalsprinciper vid njurtransplantation i : Norden. Persson, Ulf Läkare Malmö Genetiska faktorer vid småkärlsvaskulit med njurengagemang : Segelmark, Mårten Docent Lund Förbättrad diagnostik vid systemisk vaskulit : Thorman, Royne Tandläkare Stockholm Uremins påverkan på predialytiska och dialytiska patienters : tandstatus och munslemhinnor. Annuk, Margus Akademiska Uppsala Oxidativa stressmarkörer, lipidperoxidation markörer och : endotelcellfunktion hos njurpatienter. Heiwe Susanna Leg. Sjukgymnast Karolinska sjukhuset Studier avseende effekter av fysisk träning : Johansson Mats Med. dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Autonom kontroll av hjärt-kärlfunktionen vid diabetesnefropati : Karpman Diana Med.Dr. barnmedicin Lunds universitetssjukhus Studier av patogenesen av HUS, ITP och vaskulit : Lindqvist Ragny Leg. Sjuksköterska, fil dr. Högskolan Gävle Hur kan hälsa och livskvalitet upprätthållas med hjälp av coping vid : kronisk sjukdom. Olsson Maria Läkare Göteborgs Universitet Utveckling av musmodell för funktionella studier av den glomerulära : barriären. Sörensson Jenny Fil dr. i biologi Göteborgs Universitet Glomerulära endotelcellers morfologi och genuttryck under shear : stress behandling. Ziegert Kristina Magisterexamen Högskolan i Halmstad Livssituationen hos anhöriga till hemodialyspatienter : Annuk, Margus Uppsala Endotelcellsfunktion och hjärt-kärlsjukdom hos njurpatienter : Borg, Anna-Lena Med dr Lund ACTH-behandling av idiopatisk membranös nefropati: kontrollerad : studie. Berglund, Jonas Med dr Danderyd Vektorkardiografi under hemodialys : Bergström, Göran Docent Göteborg Renala blodtrycksreglerande mekanismer : Eriksson, Clas Leg. Läkare Skövde Primär njursjukdomsförekomst i Skövde kommun. Kartläggnin och : behandlingsförsök. Gisslén, Katarina Läkare Göteborg Cytokiners betydelse för patogenes och prognos vid systemisk vaskulit med njurengagemang :- 1999

9 Heiwe, Susanne Sjukgymnast Stockholm En fenomenografisk studie av hur kroniskt njursjuka personer : upplever sin njursjukdom och sin nedsatta fysiska förmåga. Jensen, Gert Med dr Göteborg Långtidsuppföljning efter renal PTA - Effekter på blodtryck, : njurfunktion och överlevnad. Karlberg, Ingvar Professor Göteborg Tillgänglighet, omfattning och indikationer för aktiv urenivård i olika : landsting. Lindblad, Frank Dr.Med.Sci. Huddinge Njurtransplanterade barn och ungdomar- en intervjuundersökning : Nilsson, Tomas Leg läkare Uppsala Studier av autoantigen vid njursjukdomar : Ohlsson, Maria Läkare Göteborg Kartläggning och behandling av faktorer som påverkar utvecklingen : av kronisk njursvikt. Ottosson-Seeberger, Astrid Leg läkare Huddinge Lipoltisk och antilipoltisk aktivitet hos patienter med kronisk : njursvikt. Roussos, Louis Läkare Malmö Betydelsen av apolipoprotein E genotyp för progresstakten av : njursjukdom speciellt hos patienter med diabetes mellitus. Apo E genotypens betydelse för uppkomsten av kronisk rejektion. Sanmuelsson, Ola Docent göteborg Kartläggning av endotelfunktion hos patienter med nedsatt : njurfunktion. Sjöberg, Bodil Läkare Huddinge Koncentration av urea, fosfat och andra substrater i fettvävnad hos : hemodialyspatienter under och mellan två dialysbehandlingar med hjälp av mikrodialysteknik. Stenvinkel. Peter Docent Huddinge Riskfaktorer för malnutrion och arterioskleros hos patienter med : kronisk njursvikt. Söderhäll, Mats Leg. Läkare Stockholm Molekylärbiologiska studier av patogensen för urinvägsinfektioner : hos människa. Sörensson, Jenny Fil. Mag göteborg Framrening och odling av humana glomerulära endotelceller : Ternesten Bratel, Annika Leg. Läkare göteborg Detektion av Epstein-Barr virus i premaligna och maligna : skivepiteltumörer i hud, hos immunosuppreimerade njurtransplanterade patienter Thylén, pia Med dr Lund Immunologiska studier av bakomliggande orsak till dialyspatienters : höga infektionsrisk. Wrammer, Lars Med dr göteborg Betydelsen av vissa cytokingeners variabilitet för kliniska resultat av : immunosuppression hos transplanterade patienter. Zezina, Lilian Leg. Läkare Uppsala Lipid induced structural changes in the kidney :- 1999

Bilaga 1 Enbart beviljade anslag 20100168 Ackermann Paul, Docent (M) 2011 400 000 Stimulering av läkning i rörelseapparaten ny neuro-vaskulärt riktad terapi 20100114 Allebeck Peter, Professor (M) 2011

Läs mer

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.

2. Samordningsgruppens förslag till avslag av ansökningar om ALFprojektmedel. 2013 för kliniskt inriktat medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete. Tjänsteutlåtande FoU-samverkan Handläggare: Lena Olsén 2012-09-10 LS 1112-1587 LS 1110-1339 Till Ledningsgruppen KI/SLL Förslag till Ledningsgruppen KI/SLL om bevillning respektive avslag på ansökningar

Läs mer

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5

Njurfunk. Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Njurfunk Tidning för Njurförbundet Transplantationsjubileum i Stockholm 50 år sedan första njurtransplantationen -sid 5 Gambro 50 år Dialysbehandlingen utvecklades från 1964 - sid 10 Nummer 4, 2014 Årgång

Läs mer

Forskning om flyktiga uremiska toxiner presenterades på EDTA-kongressen

Forskning om flyktiga uremiska toxiner presenterades på EDTA-kongressen Vol 6 2014 Nr 3 Nefromedia är en tidskrift om dialys och njursjukvård, utgiven av Fresenius Medical Care Sverige AB. Refererade artiklar är publicerade i erkända internationella medicinska facktidskrifter.

Läs mer

Nationella Njurkonferensen 2012 i Göteborg. NjurFunk nr 3 2012 19

Nationella Njurkonferensen 2012 i Göteborg. NjurFunk nr 3 2012 19 2012 i Göteborg NjurFunk nr 3 2012 19 Nationella Njurkonferensen i Göteborg För åttonde gången arrangerade regionföreningen i Väst Sverige i samarbete med Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

Riktlinjer för fysioterapi vid kronisk njursjukdom/njurtransplantation

Riktlinjer för fysioterapi vid kronisk njursjukdom/njurtransplantation Riktlinjer för fysioterapi vid kronisk njursjukdom/njurtransplantation Elisabeth Brodin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Gunilla Hallste, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Susanne

Läs mer

Låt patienten behandlas hemma

Låt patienten behandlas hemma NR. 3.2009 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN Andlig omsorg vid livets slut Njurtransplanterades inställning till läkemedel Eero Honkanen om njursjukvården:

Läs mer

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin

Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin. Internmedicin När och hur ska vi använda 24 1 SS timmars ambulatorisk blodtrycksmätning och hemblodtryck?... Riskfaktorer för cerebral infarkt, en 2 studie av 66 631 patienter från det nationella kvalitetsregistret

Läs mer

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson

Forskning. Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson Forskning Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska universitetssjukhuset Foto: Tove Phillips Bearb: A-K Larsson 2007 Klinisk forskning 2007 Klinisk forskning vid Drottning Silvias barn- och

Läs mer

Njursvikt den tysta sjukdomen

Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt den tysta sjukdomen Njursvikt är ett lurigt tillstånd En makalös manick Förenklat kan man säga att njurarna är kroppens reningsverk. De filtrerar bort slaggprodukter som kroppen inte behöver

Läs mer

Njursvikt för allmänpediatrikern

Njursvikt för allmänpediatrikern Njursvikt för allmänpediatrikern Barndagarna, Sachsska, 2015 Tryggve Nevéus, Uppsala Akademiska Barnsjukhus Bakgrund Vad gör njuren Vad händer när det slutar fungera? Akut njursvikt Kliniska situationer

Läs mer

Blåsor gör giftet mer potent

Blåsor gör giftet mer potent Spets 1/05 Om forskning och utveckling vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå TELEMEDICIN Robotics blir hjälp åt dementa sidorna 16 21 Blåsor gör giftet mer potent sidorna 2 3 Projektiler i cancerattack

Läs mer

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35

Njurfunk. God Jul och Gott Nytt År! Tidning för Njurförbundet. Nummer 4, 2009 Årgång 35 Njurfunk Tidning för Njurförbundet God Jul och Gott Nytt År! Nummer 4, 2009 Årgång 35 Digital Center AB Peritonealdialys Miljömärkta peritonealdialysprodukter Annons Fresenius Ny! Fresenius Medical Cares

Läs mer

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén

Livet med njursvikt. En handbok om förebyggande och egenvård. Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Livet med njursvikt En handbok om förebyggande och egenvård Av Kerstin Bergström och Per Åke Zillén Haraldsgatan 5, 413 14 Göteborg. Telefon 031-741 61 60 Kerstin Bergström är nefrologsjuksköterska. Per

Läs mer

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011

Tema Gastroenterologi. nr.2/2011 bkn_111_2_cover.qxd:bkn 3/15/11 3:02 PM Page 1 nr.2/2011 Tema Gastroenterologi Tarmtransplantation ny möjlighet för barn med tarmsvikt Celiaki från raritet till folksjukdom Amning fritt eller på bestämda

Läs mer

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull.

PROGRAMGUIDE. Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. PROGRAMGUIDE MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN STOCKHOLM WATERFRONT 5 6 DECEMBER 2013 Fortbilda dig på Medicinska riksstämman för din egen, klinikens och framför allt patienternas skull. Li Felländer-Tsai, Professor

Läs mer

Innehållsföreteckning

Innehållsföreteckning 1 2 Innehållsföreteckning Välkommen 2 Programkommitté 3 Programöversikt 4-5 Program detaljerat per dag 6-13 Förteckning Abstracts 14-19 Abstract Föredrag 20 Abstract Poster 43 Register Abstracts nummerordning

Läs mer

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER

PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER PALLIATIV VÅRD ÖVERALLT TILL ALLA SOM BEHÖVER 3.e NATIONELLA KONFERENSEN I PALLIATIV VÅRD 4-5 MARS 2014 GÖTEBORG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Välkommen 2 Kommittéer 3 Programöversikt 4-5 Kinesiskt Näsduksträd

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning FÖRORD 5 NJURARNA - LIVSVIKTIGA ORGAN 7 NÄRINGSÄMNEN I MATEN Proteiner 8 Kolhydrater 8 Fetter 9 Vitaminer 9 Mineralämnen och spårämnen 9 Kalium 9 Natrium (salt) 10 Kalcium (kalk) och

Läs mer

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM:

Vändpunkt SCAPIS Kärlhälsa Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt Lång väg till fjällets topp DESSUTOM: Forskning för hälsa Stöd forskningen om diabetes INSAMLING PÅGÅR Vändpunkt Goda vanor vid typ 2-diabetes SCAPIS Gunn är deltagare Kärlhälsa Hopp om nya behandlingar Magnus Hedqvist fick svår hjärtsvikt

Läs mer

Sjätte Nationella Njurkonferensen

Sjätte Nationella Njurkonferensen Sjätte Nationella Njurkonferensen i Göteborg lördagen den 19 april 2008 Birgitta Månsson, ordförande i Njursjukas förening i Västsverige, höll ett inledande anförande på Nationella Njurkonferensen. Nationella

Läs mer

FoU-dag 24 mars 2011

FoU-dag 24 mars 2011 Landstinget Sörmland FoU-centrum / CKFD FoU-dag 24 mars 2011 - Program - Sammanfattningar Program Tid: 24 mars kl. 09.15 16.00 (kaffe serveras från 08.30) Plats: Aula Collegium, Mälardalens Högskola,

Läs mer

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri

BLODTRYCKET. Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri BLODTRYCKET Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin 2009 Volym 25 Nr 1 Fettlever och det metabola syndromet Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion Mikroalbuminuri Innehåll Blodtrycket

Läs mer

Bakgrundsbild: Entrén till Karlavägen 41 som tidigare varit donatorernas föräldrahem

Bakgrundsbild: Entrén till Karlavägen 41 som tidigare varit donatorernas föräldrahem Stiftelserna har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga

Läs mer

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte

Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte Program & Abstract Svenskt Kardiovaskulärt Vårmöte BRON MÖLLA LILLATORG LOGGA MALMÖ 24 26 APRIL, 2002 Svenska Cardiologföreningen, Svenska Hypertonisällskapet, Svensk Barnkardiologisk förening, Svensk

Läs mer

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13

Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002. Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 Tidningen för personal inom njursjukvård Pris: 35:- Nr. 4/2002 Självhemodialys hemma eller på sjukhus? Sid 12-13 INNEHÅLL 4.2002 HELSINGFORS - STADEN DÄR ÖST OCH VÄST MÖTS...4 Anhörigstöd...6 Svensk Nefrologsjuksköterskeförening...8

Läs mer

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret

SLS aktuellt. VETENSKAP RIKSSTÄMMAN ETIK KVALITET. Frågan är vem som ska ta över ansvaret RIKSSTÄMMAN Folkhälsan blir mer och mer viktig för social hållbarhet och som en förutsättning för fred, utveckling och säkerhet. Sidan 5 VETENSKAP Den ojämlika fördelningen av ohälsosamma levnadsvanor

Läs mer

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20

gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 2015 volym 20 gastrokuriren Gastrokuriren tidskrift för svensk gastroenterologisk förening nummer 2 år 205 volym 20 HUMIRA adalimumab När konventionell behandling inte räcker Den enda självadministrerade TNF-hämmaren

Läs mer

GUIDE FÖR NJURPATIENTER

GUIDE FÖR NJURPATIENTER 1 GUIDE FÖR NJURPATIENTER Innehåll Inledning...4 Njursjukdomar kräver uppföljning...4 Njurarna och deras funktion...5 Kronisk njursvikt...5 Behandling av njursvikt...5 Vilka sjukdomar ger njursvikt?...6

Läs mer