Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011"

Transkript

1 Text Håkan: NJURFONDEN Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan Projektledare: Instution: Projekt: Belopp (SEK): Utdelat år: Biglarna Alireza Läkarexamen, disputerad Akademiska Uppsala Akut ABO-inkompatibel transplantation med njure från avlidna : donatorer hos immuniserade patienter med lång väntetid. Braide Magnus Med dr Ins.fBiomedicin Göteborgs universitet Utveckling av citrabaserade peritonealvätskor. Effektivitet och verkningsmekanismer. Bruchfeld Anette Docent, överläkare Karolinska Huddinge Studier av autonom dysfunktion och den kolinerga antiinflammatoriska vägen vid njursjukdom och inflammatorisk sjukdom. Ebefors Kerstin Magisterexamen i kemi Göterborgs universitet Mekanismer bakom lga-nefrit, studier av lga1s effekter på mesangiala celler : : : Eckersten Dag Läkarexamen, filosofie SUS Malmö Befruktningsförmåga vid njursjukdom : magisterexamen kemi Fenhammar Johan Läkarexamen, dotorand Karolinska Huddinge Toll Like receptor-4 medierar akut septisk njursvikt : Hedman Heidi Masterexamen i bioteknik Göteborgs Universitet Peritonealdialys i njursjuka råttor och optimering av dialysvätskans sammansättning : Nguy Lisa Farmacie Magisterexamen Göteborgs Universitet Exprimentella studier av kärlfunktion vid kronisk njursvikt : Segelmark, Mårten Läkarexamen Linköpings Universitet mirna profiler för diagnostik vid vaskulit : Stenvinkel Peter Professor Karolinska Huddinge Hypogonadism hos män i dialys-ett vanligt och behandlingsbart : men idag negligerat kliniskt tillstånd. Wendt Mårten Läkarexamen Karolinska Clinical and molecular studies in ANCA associated vasculitis : Wernersson Annika Docent Karolinska Huddinge Identifiering av strukturella markörer av klinisk betydelse vid tillstånd med proteinuri. Bárány Peter Med dr, Docent SLL Anemi vid kronisk njursjukdom - svårstyrd behandling med potentiellarisker. Kliniska och experimentella studier av underliggande mekanismer Braide Magnus Med dr Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utveckling av citrabaserade peritonealdialysvätskor. Effektivitet och verkningsmekanismer Bruchfeld Anette Docent, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Studier av ANCA positiva småkärlsvaskuliteter genom kliniska, serologiska, molekylärbiologiska och genetiska studier i ett patientnära perspektiv Dezfoolian Hamid Läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Påverkar tillskott Av D-vitamin (kolekalciferol) insulinkänslighet och insulinsekretion hos patienter med måttlig till svår nedsatt njurfunktion och D-vitamin brist? : : : : :- 2010

2 Ebefors Kerstin Magisterexamen i kemi Göteborgs Universitet Mekanismer bakom lga nefrit, studier av lga1s effekter på : mesangiala celler Fernhammar Johan Leg.Läkare Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Toll like Receptor-4 medierar akut septisk njursvikt : Guron Greger Docent Sahlgrenska Universitetssjukhuset Studier av hjärt - kärlfunktion vid kronisk njursjukdom motsvarande CKD stadier 3-4 (forts. av tidigare projekt) : Heijl Caroline Läkarexamen Region Skåne Trombocyters roll hos småkärlsvaskuliter : Hellström Vivan Medicine Licensiat Specialist i Akademiska sjukhuset Uppsala Uppföljningsprojekt för (MAL) maligniteter hos (TX) transplanterade : allmänkirurgi patienter i Uppsala Örebro regionen, Sundsvall, Linköping och Umeå Johansson Martin Md,PhD Region Skåne Isolering och studier av adulta renala stamceller i human njure samt dessas betydelse vid njursjukdom : Larsson Agervald Tobias Docent, Leg. Läkare Karolinska Universitetssjukhuset Dysreglering av FGF23 och klotho vid kronisk njursvikt implikationer : för en accelererad åldrandeprocess, kardiovaskulär sjukdom och mortalitet Lindskog Annika Magisterexamen i farmaci Karolinska Universitetssjukhuset Utvärdering av specifika MC1R-agonister som behandling vid : nefrotiska sjukdomar Nguy Lisa Farmacie Magisterexamen Göteborgs Universitet Exprimentella studier av artärfunktion och kärlförkalkningar vid : kronisk njurfunktionsnersättning Saeed Aso Läkarexamen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Studier av patofysiologiska mekanismer vid renovaskulär hypertoni : Wennberg Lars Med dr, Docent Karolinska Universitetssjukhuset Solna Förbättrad kvalitet på organ från avlidna donatorer. Exprimentella studier på gris med direkt klinisk betydelse Wernersson Annika Docent Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Identifiering av strukturella markörer av klinisk betydelse vid tillstånd med proteinuri Bruchfeld Anette Docent, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Studie av ANCA positiva småkärlsvaskuliter genom kliniska, serologiska, molekylärbiologiska och genetiska studier i ett patientnära perspektiv. Carrero Juan Jesus Phd in Medicine PhD in Pharmacy Karolinska Institutet Unraveling the implications of obesity in chronic kidney disease: a clinical biochemical and genomic approach :_ : : : Dezfoolian Hamid Läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Påverkar tillskott av D-vitamin (kolekalciferol) insulinkänslighet och : insulinsekretion hos patienter med måttlig till svår nedsatt njurfunktion och d-vitaman brist. Ebefors Kerstin Magisterexamen i kemi Sahlgrenska akademin Göterborgs Universitet Glomerulärt och tubulärt uttryck av proteoglykaner vid lga nefrit : Evans Marie Läkarexamen (MD) Karolinska Institutet När är den optimala tidpunkten att starta dialysbehandling: : överlevnad och sjuklighet hos patienter med kronisk njursvikt som startar tidigt respektive sent. Gunnarsson Iva MD, PhD Stockholms läns landsting Systemisk lupus erythematosus-genetik, hormoner, 50 00: inflammationsreglering och utvärdering av ny exprimentell terapi vid nefrit Guron Gregor Docent Njurmedicin SU / Sahlgrenska Studier av hjärt-kärlfunktion vid kronisk njursjukdom : Lindskog Annika Magisterexamen i farmaci Göteborgs Universitet Utvärdering av DAPT som behandling vid nefrotiska sjukdomar : Ljungman Susanne Med Dr, Adjunterad Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset Kan reträning minska förekomsten av bukhinneinflammation vid peritonealdialys : Luksha Leanid PhD Karolinska Institutet Resistance artery dysfunctionin chronic kidney disease(ckd): : compromised pathways and therapeutic alternatives Lundberg Sigrid Läkare Specialistexamen Karolinska Universitetssjukhuset Solna " Faktorer som styr progress av kronisk njursvikt vid lga nefrit" :- 2009

3 Nitescu Nicoletta Maria Sahlgrenska Universitetssjukhuset Effekterna av den vasoaktiva peptiden urotensin ll på njurens :_ 2009 Läkarexamen. Filosofie Doktor funktion, blodflöde och syresättning vid endotoxin-orskad akut njurskada. Saaed Aso Läkare Njurmedicin SU / Sahlgrenska Studier av patofysiologiska mekanismer vid renovaskulär hypertoni : Svensson Maria Docent Sahlgrenskasjukhuset Göteborgs universitet Sambandet mellan metabola rubbningar och hjärt-kärlfunktion hos : patienter med mild till måttlig kronisk njursvikt Tranaeus Lindblad Ylva Karolinska Universitetssjukhuset Pediatrik kidney disease and cardiovascular complications - risk : ST läkare, Doktorand factors and interventional strategies. Wallqvist Carin Leg.läkare Centrallasarettet Västerås Vita blodkroppars funktion hos njursjuka : Wernersson Annika Docent Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Identifiering av strukturella markörer av klinisk betydelse vid : tillstånd med proteinuri. Akaberi Shahriar Leg.läkare Region Skåne Hyperparathyroidism efter njurtransplantation : Axelsson Jonas Leg.läkare Karolinska Huddinge Inverkan av dysreglering av retinol-bindande protein på :_ 2008 insulinresistens hos uremiker Bruchfelld Anette Överläkare,Medicine doktor Karolinska Huddinge Macrophage inhibitory factor (MIF) en markör för kardiovaskulär : sjuklighet hos njursjuka Gunnarsson Iva MD, PhD Stockholms Läns Landsting Systemisk lupus erythematosus-genetik, inflammationsregléring : och utvärdering av ny exprimentell terapi vid nefrit Guron Greger Docent Njurmedicin SU/Sahlgrenska Studier av hjärt-kärlfunktion vid kronisk njursjukdom : Kublickiene, Karolina Med. Kand. Karolinska Institutet Ex vivo characterization of human CKD-endothelial dysfunntion in : patients starting dialysis Lindskog Annika Magisterexamen i farmacia,2007 Göteborgs Universitet Utvärdering av mekanismer bakom ACTH-förbättrad proteinuri hos nefrotiska patienter : Nitescu Nicoletta Maria Leg.läkare Sahlgrenska Universitetssjukuset Efekter av selektiv angiotensin i receptor blockad på njurens : blodflöde,syresättning och funktion vid endotoxinorsakad akut njursvikt. Svensson,Maria Docent Göteborgs Universitet Kliniska och experimentella studier av metabola förändringar vid : nedsatt njurfunktion Tranaeus Lindblad Ylva Läkarexamen Karolinska Huddinge Pediatric kidney disease and cardiovascular complications-risk : factors and interventional strategies Asgeirsson, Daniel Läkarexamen Njurkliniken i Lund Faktorer som förutsäger blodaccess överlevnad hos dialyspatienter : Axelsson, Jonas Läkare, med.dr Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Ex-vivo karakterisering av dysfunktioneen i sistansartärer hos : patienter med grav uremi. Implikationer för kardiovaskulär riskminimering. Bruchfeld, Annette Medicine doktor Karolinska, Huddinge Inflammation vid kronisk njursjukdom och autoimmuna : inflammatoriska tillstånd med fokus på vagusnervfunktion och inflammatoriska markörer Edéll-Gustafsson, Ulla Med dr i vårdvetenskap Linköpingsuniversitetet Utveckling av egenvårdsstöd vid sömnstörningar för att förbättra : hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med peritonealdialys i hemmet Ekelund, Marie-Louise socionomexamen Lunds universitet Njursjukas situation i vårdsammanhang och i relation till : biologiska/medicinska och psykologiska/psykosociala faktorer Felldin, Marie Läkarexamen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Opportunistiska virusinfektioner hos organtransplanterade vuxna : Gunnarsson, Iva MD.PhD Stockholms läns landsting Systemisk lupus erythematosus - inflammationsreglering och : utvärdering av en ny experimentell terapi Haarhaus, Mathias Läkarexamen Landstinget i Östergötland Betydelsen av isoformer av alkalisk fosfatas i kärlmuskulaturen för uppkomsten av arteroskleros :- 2007

4 Johansson, Martin Leg.läkare, Med Dr Region Skåne Utforskning av CRI1 ett podocytprotein som binder BMP 4 och : Martling, Claes-Roland Docent Stockholms Läns Landsting Tidigare diagnostik av njursvikt hos intensivvårdspatienter : Nordfors, Louise Msc i teknisk kemi, PhD Karolinska institutet Insulin resistance in inflamed patients : Medicinsk Genetik Patrakka, Jaakko MD,PhD Karolinska Universitetssjukhuset Role ov novel kidney glomerulus genes in inherited human kidney : diseases Segelmark, Mårten Docent Universitetssjukhuset i Lund Diagnostisk vid systemisk vaskulit : Stenvinkel, Peter Docent SLL Karolinska Institutet Studie av oxidativ stress, DNA-metylering, subklinisk hypothyroidsm : och inflammation som riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom vid kronisk njursvikt Wernersson, Annika Docent Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Strukturella studier av glomerulusbarriären vid tillstånd med : proteinuri. Akaberi, Shahriar Läkare Njurklin. Lund.Hyperparathyroidism efter njurtransplantation : Asgeirsson, Daniel Läkare Njurklin. Lund Det glomerulära filtrets egenskaper vid proteinuri : Axelsson, Jonas Läkare Njurmed. Huddinge Kan det nyupptäckta proteiner visfatin förklara insulinresistans och : endoteldysfunktion hos njursjuka? Björnson Granqvist Anna Med Dr Njurmed. Sahlgrenska Inflammatoriska markörers roll vid uppkomst av njurskada : Bruchfeld Annette Specialistläkare PhD Njurmed. Huddinge HMGB-1s betydelse vid kronisk och inflammatorisk njursjukdom : Dunér Fredrik Läkarexamen Strukturella och funktionella förändringar i njuren vid proteinuri : Guron Greger Med Dr Njurmed.Sahlgrenska Patofysiologiska mekanismer vid renovaskulär hypertoni : Heijl, Caroline Läkare Njurmed./transpl.Malmö Trombocyters roll i den inflammatoriska aktiviteten vid : småkärlsvaskulit. Heiwe, Susanne Leg sjukgymnast Med Dr Sjukgymn.Karolinska Solna Leder daglig hand-underarms träning till förbättrad a-v fistel : överlevnad och funktion hos patienter med kronisk njursvikt. Hjalmarsson, Clara Md PhD Sahlgrenska Göteborg Effects of alpha-lipoic acid on diabetic nephropathy : Holgersson, Suchitra Dr.Med.Sci.Docent Transpl.kirurgi Huddinge Endothelial and immune dysfunction in chronic kidney diseases : Karpman, Diana Leg.läkare Avd.pediatrik Univ.sjh.Lund Studier av patogenesen vid hemolytiskt uremiskt syndrom, : trombotisk trombocytopenpurpura, vaskulit och IgA nefropati. Lorant, Tomas Md PhD Akademiska Uppsala Studier av cellmedierad avstötning och oral immunisering vid : xenotransplantation. Magnusson, Per Docent Hälsouniv.Linköping Klinisk signifikans av den nyupptäckta skelettmarkören B1x hos : patienter med nedsattnjurfunktion som riskerar utveckla renal osteodystrofi. Nitescu, Nicoletta Läkare Anestiklin. Sahlgrenska Betydelsen av reaktiva syreföreningar, trombin och endotelin vid : ischemisk och septisk akut njursvikt Rizell, Magnus Leg Läk. Medicine Doktor TansplantationsCentrum Sahlgrenska Attityder till organdonation och organisation för organdonation på : intensivvårdsavd. Stenvinkel, Peter Docent Njurmedicinska kliniken US Linköping Studie av oxidativ stress, vaskulär kalcifiering och inflammation som riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom vid kronisk njursvikt : Swolin-Elde, Diana Leg Läk.Med Dr Dr. Silvias Barn/ung. sjukhus Göteborg Prospektiv 3 års studie av skelettpåverkan vid kronisk njursjuka : barn och ungdomar. Asgeirsson, Daniel Läkare Lund Det glomerulära filtrets egenskaper vid proteinuri : Akaberi, Shahriar Läkare Lund Hyperparathyroidism efter njurtransplantation : Axelsson, Jonas Läkare Stockholm Inverkan av en energirik måltid på postprandiel hyperglykemi, : oxidativ sress, inflammation och kärlendotel hos terminalt njursviktiga patienter.

5 Bárány, Peter Dr Med. Vetenskap Stockholm Förekomst av hjärt-och kärlsjukdom, inflammation och malnutriton hos pat. Med mild-måttlig kronisk progredierande njursvikt : Björnsson Granqvist, Anna Med. Göteborg Dr Inflammatoriska markörers roll vid uppkomst av njurskada : Brauner, Annelie Med. Dr, ajd.prof Stockholm Effekten av biofilm på immunförsvar och resistensbestämmning hos : pat. med kvarliggande katetrar. Edell-Gutafsson, Ulla Med Dr Linköping Sömnstörningar, kronisk trötthet och hälsorelaterad livskvalitet hos : patienter med peritonealdialys Jeansson, Marie Fil.mag. Biomed. Göteborg Funktionell och molekylär utvärdering av den glomerulära barriären vid diabetes efter beh. Med ACE-hämmare och decorin : Liss, Per MD, phd, Docent Uppsala Studier av mekanismer bakom utvecklingen av diabetesnefropati : Lennerling, Anette Medicine doktor Göteborg Ouabain efter njursjukdom : Medin, Charlotte Läkare Stockholm Prospektiv studie av samtliga patienter i aktiv uremivård i : Stockholm Magnusson, Per Docent Linköping Klinisk signifikans av den nyupptäckta skelettmarkören B1x hos : patienter med nedsattnjurfunktion som riskerar utveckla renal osteodystrofi. Nyström Sörensson, Jenny Med.Dr i fysiolgi Göteborg Molekylära Mekanismer i transplanterad njurvävnad Kopplade till : rejektion. Olsson, Kerstin Fil.Mag i kemi Göteborg Förändringar i det glomerulära genuttrycket vid lga nefrit : Stenvinkel, Peter Docent Stockholm Resistin - är det en orsak till insulinresistens vid kronisk njursvikt? : Tranaeus, Ylva Läkare Stockholm Studie av inflammationsmarkörer, nutrition och hjärt-kärl-status hos : barnpatienter med olika stadier av kronisk njursvikt. Wåhlin, Nils Gustaf Med,Dr Uppsala Hydronefros och hypertension hos barn : Bakoush, Omran Akademisk examen Universitetssjukhuset i Lund Forskningsprogram "Urinutsöndring av stora proteiner vid kroniska 30000: glomerulära sjukdomar som prognostiska och diagnostiska marköre". Delprojekt "Urinproteiner som prognostisk markör vid snabb fortlöpande glomerulinefriter" Bárány, Peter Dr Med. Vetenskap Njurmedicin K56 Huddinge PRIMA-studien: Förekomst av hjärt- och kärlsjukdom, inflammation 75000: och malnutitrion hos patienter med mild-måttlig kronisk progredierande njursvikt Berg, Anna-Lena Docent Universitetssjukhuset i Lund ACTH-behandling av patienter med lga nefrit i en kontrollerad : studie Brauner, Annelie Med. Dr, Docent Klinisk mikrobiologi Karolinska Påverkas infektionsförloppet vid akut njurbäckeninflammation av 25000: förekomsten av antibakteriella peptider? Dimopoulou Angeliki Läkarexamen Akademiska Uppsala Radiologisk utredning och behandling av dialysfistlar : Dunér, Fredrik Akademisk examen 1969 Njurmedicin k56 Huddinge Ultrastrukturella och fysiologiska studier av blod-urinbarriären vid : proteinuri hos råtta och människa. Edéll-Gustafsson, Ulla Med dr i vårdvetenskap Hälsouniversitetet.Linköping Sömnstörningar, kronisk trötthet och hälsorelaterad livskvalitet hos : patienter med peritonealdialys i hemmet. Evans, Marie Läkarexamen (MD) Njurmedicin Huddinge Analgetika som riskfaktor för progress av kronisk njursvikt : Guron, Greger Med,Dr leg läkare Njurmedicin Sahlgrenska Patofysiologiska mekanismer vid ischemisk njursjukdom : Johansson, Jan-Ove Läkar leg Ph Dr Sahlgrenska Göteborg Studie och enzymbehandling av fabrypatienter i sverige :- 2004

6 Karpman, Diana Leg.läkare, docent Lunds universitet Studies of the pathogenesis of hermolytic uremic syndrome : thrombotic thrombocytopenic purpura vasculitis and lga nephropathy. Kumlien, Gunilla Leg läkare Lunds universitet Fotoferes som förebyggande behandling mot avstötning efter : njurtransplantation. Nilsson, Tomas Leg läkare Med kliniken Akademiska Uppsala Identifiering av autoantigen i parathyreodeaceller : Ohlsson, Sophie Läkarexamen doktorsexamen Njurlab. Lund Leukocytdysfunktioner hos patienter med systemisk vaskulit : Omnell-Persson, Marie Doktor i med. vetenskap Universitetssjukhuset Malmö Levande njurdonatorer - hur långt kan vi gå : Rodriguez, Ayla Ph doctor Baxter Novum Huddinge universitetssjukhus MPO - och RAGE aktivitet samt endotelcellskada hos : hemodialyspatienter: en jämförande studie. Seeberger, Astrid Leg läkare Med Dr Njurmedicin K56 Huddinge Olika dialysformers inverkan på dialyspatienternas : vänsterkammarfunktion. Segelmark, Mårten Docent Njurkliniken i Lund Förbättrad diagnostik vid systemisk vaskulit : Svensson, Maria Med Dr Med kliniken Norrlands Universitessjukhus Metabola faktorers betydelse för mekanismer för insulinresistens : vid nedsatt njurfunktion Swolin-Eide, Diana Leg läkare Med Dr Barnmed. Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg Skelettpåverkan vid kronisk njursjukdom hos barn : Sörensson, Jenny Med Dr Njurcentrum Göteborgs universitet Förändringar i det glomerulärt genuttryck hos patienter med : nefritiskt syndrom Whiss, Per A Med Dr Avd för farmakologi Linköping Kontrastmedelutlöst påverkan på trombocyter hos patienter med : nedsatt njurfunktion. Margus, Annuk Md, Phd Uppsala Oxidativ stress, endotelcellsfunktion o. kronisk Inflammation hos : patienter med nedsatt njurfunktion. Berg, Anna-Lena Överläkare, Docent Lund Studier av blodtryckssänkande och antiproteinuriska effekter av : ACTH o.studier av homocystein hos njursjuka. Brauner, Annelie Med Dr, Docent Stockholm Betydelsen av den antibakteriella peptiden cathelicidin, för : uppkomsten av infektioner. Björnsson, Anna Fil kand, doktorand Göteborg Reglering av glomerulära endotelcellers genuttryck vid nefrotiskt : syndrom. Bárány, Peter Dr Med. Överläkare Stockholm Inflammation & malnutrion -betydelse för utveckling av : kardiovaskulära komplikationer vid kronisk njursvikt. Fored, Michael Med Dr Stockholm Lätta angalgetikas inverkan på hastigheten hos : njurfunktionsförsämringen hos njursjuka. Guron, Greger Med Dr ST läkare Göteborg Betydelsen av oxidativ stress vid akut och kronisk njursvikt : Hellmark,Tomas Dr Med. Vet, civ. ing lund Autoantikroppar vid ANCA-associerad vaskulit, uppkomst och : klinisk relevans. Jeansson, Marie Fil mag Doktorand Göteborg Blåsfunktion hos barn och utveckling av blåskontroll : Johnsson, Cecilia Apotekare, Docent Uppsala Möjligheter att förhindra ödem i transplanterad vävnad : Karpman, Diana Leg läkare, Docent Lund Studies of the pathogenesis of hermolytic uremic syndrome : thrombotic thrombocytopenic purpura vasculitis and lga nephropathy. Nitescu, Nicoletta Leg läkare Göteborg Förbättrad behandling av njursvikt : Ohlsson, Sophie Läkarexamen Lund Leukocytdysfunktioner hos patienter med systemisk vaskulit : Seeberger, Astrid Leg läkare, Med dr Stockholm Olika dialysformers inverkan på dialyspatienternas : vänsterkammarfunktion. Sörensson, Jenny Med dr Göteborg Molekylärbiologisk Diagnostik av biopsimaterial från patienter med : njursjukdom. Stenvinkel, Peter Docent Stockholm Studie av oxidativ stress och inflammation som riskfaktorer för : kardiovaskulär sjukdom. Swolin-Eide, Diana Leg läkare, Med dr Göteborg Skelettpåverkan vid kronisk njursjukdom hos barn och ungdomar :- 2003

7 Tibell, Annila Docent Stockholm Identifiering av faktorer som påverkar frekvensen av organdonation : från avlidna för att härigenom kunna bidra till utveckling av lämpliga handlingsprogram. Westman, Kerstin Med dr, Läkarexamen Malmö IMPROVE; jämförande studie avseende remissionsbehandling vid : ANCA-associerad Systematisk vaskulit. Akaberi, Shahriar Läkare Lund Operation för sekundär hyperparathyreodism kvarstående efter : njurtransplantation. Bakoush, Omran Läkare Lund Urinutsöndring av stora proteiner i kroniska glomerulära sjukdomar : Bárány, Peter Med dr Stockholm Förekomst av hjärt-och kärlsjukdom, inflammation och malnutriton hos pat. Med mild-måttlig kronisk progredierande njursvikt : Björnsson, Anna Fil kand Göteborg Reglering av glomerulära endotelcellers genuttryck vid nefrotiskt : syndrom. Dunér, Fredrik Läkare Stockholm Morfologiska och fysiologiska förändringar i blodurinbarriären vid : proteinuri. Guron, Greger Med dr Göteborg Betydelsen av fria syreradikaler vid njursvikt : Heiwe, Susanne Leg sjukgymnast Stockholm Coping strategier som patienter med kronisk njursvikt använder för : att klara av att utföra sina fysiska aktiviteter i vardagslivet. Hellmark,Tomas Dr Med. Vet Lund Autoantikroppar vid systemisk vaskulit, uppkomst och klinisk : relevans. Johnsson, Cecilia Apotekare, Docent Uppsala Möjligheter att förhindra ödem i transplanterad vävnad : Karpman, Diana Docent, Läkare Lund Studier av patogenesen vid hemolytiskt uremiskt syndrom, : trombotisk trombocytopenpurpura, vaskulit och IgA nefropati. Lennerling, Anette Fil kand Sjuksköterska Göteborg Avhandlingstitel: "The essence of living kidney donation" : Lindström, Karin Med dr Stockholm Vad händer i glomeruli vid induktion av proteinuri,exprimentella : studier. Magnusson, Anders Med dr, Professor Uppsala Tredimensionell rotationsangiografi av transplanterade njurar : Sanner, Margareta Psykolog Dr med Docent Uppsala Varför blir man njurdonator och hur går det sedan : Sanner, Margareta Psykolog Dr med Docent Uppsala Reservdelsmänniskan. Njur-och Hjärttransplanterades erfarenheter : efter transplantation. Seeberger, Astrid Med dr Stockholm Förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer och av hjärtkärlsjukdom hos patienter medprogredierande kronisk njursvikt : Sjöberg, Bodil Läkare Stockholm Minskar behandlingen av hemofiltration (HB) risken för hjärtkärlsjukdomar : hos Dialyspatienter. Svensson, Maria Läkare Umeå Betydelsen av nedsatt glomerulär filtration för insulinkänslighet och : clearance vid diabetesnefropati. Svensson, Ola Sture Fil dr, Professor i psykologi Stockholm Beslutsprocesser vid patienters val mellan hemo-och : peritonealdialys Swolin-Eide, Diana Med dr Göteborg Skelettpåverkan vid kronisk njursjukdom : Zezina, Lilian Med dr Uppsala Role of human herpes viruses on the development of posttransplant : complecations. Aurell, Mattias Professor em. Göteborg Renin angiotensinsystemets påverkan av prostaglandin pch : bradykininomsättningen. Bakoush, Omran Med dr Lund Prognostiska och diagnostiska tecken vid glomerulonefrit och : diabetesnefropati. Berg, Anna-Lena Dr med. vetenskap Lund Metabol njurforskning speciellt avseende ACTH och homocystein : Björnsson, Anna Fil. Kand göteborg Glomerulära endotelcellers produktion av NO under normala och patologiska förhållanden :- 2001

8 Bruchfeld, Anette Läkare Huddinge PEGintron i kombination med Rebetol vid behandling av kronisk :_ 2001 Hepatit C hos dialyspatienter. Ekelund, Marie-Louise Kurator Lund Njursjukas situation i vårdsammanhang och i relation till : biologiska/medicinska och psykologiska/psykosociala faktorer Ericsson, Eva-Lena Läkare Stockholm Studie av immunologisk tolerans hos HLA-identiska njurpatienter : och möjligheter att förstärka/inducera tolerans med stamcelltransplantation från donatorn. Fehrman-Ekholm, Ingela Docent Stockholm Njurdonatorer - uppföljning efter Ändrad kirurgiteknik samt : uppföljning av aktuell hälsa hos donatorer och mottagare: Hjalmarsson, Clara Läkare Göteborg Effects of alpha-1-acid glykoprotein on puronycin : aminonucleosideinducted nephrotic syndrome. Jacobson, stefan professor Stockholm Hur påverkar hemodiafiltration inflammatoriska cellers : försvarsfunktioner. Johansson, Mats Med dr Göteborg Kardiell autonom funktion vid kronisk njurinsufficiens : Karpman, Diana Med dr Lund Studier av patogenesen vid HUS,TTP och vaskulit : Lindström, Karin Med dr Stockholm Vad händer i glomeruli vid induktion av proteinuri,exprimentella : studier. Ohlsson, Maria Med dr Göteborg Den glomerulära barriären - fysiologi och patofyseologi : Ohlsson, Sophie Läkare Lund Leukocytdysfunktioner hos patienter med systemisk vaskulit : Omnell-Persson, Marie Leg. Sjuksköterska Malmö Medicinska och etiska urvalsprinciper vid njurtransplantation i : Norden. Persson, Ulf Läkare Malmö Genetiska faktorer vid småkärlsvaskulit med njurengagemang : Segelmark, Mårten Docent Lund Förbättrad diagnostik vid systemisk vaskulit : Thorman, Royne Tandläkare Stockholm Uremins påverkan på predialytiska och dialytiska patienters : tandstatus och munslemhinnor. Annuk, Margus Akademiska Uppsala Oxidativa stressmarkörer, lipidperoxidation markörer och : endotelcellfunktion hos njurpatienter. Heiwe Susanna Leg. Sjukgymnast Karolinska sjukhuset Studier avseende effekter av fysisk träning : Johansson Mats Med. dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Autonom kontroll av hjärt-kärlfunktionen vid diabetesnefropati : Karpman Diana Med.Dr. barnmedicin Lunds universitetssjukhus Studier av patogenesen av HUS, ITP och vaskulit : Lindqvist Ragny Leg. Sjuksköterska, fil dr. Högskolan Gävle Hur kan hälsa och livskvalitet upprätthållas med hjälp av coping vid : kronisk sjukdom. Olsson Maria Läkare Göteborgs Universitet Utveckling av musmodell för funktionella studier av den glomerulära : barriären. Sörensson Jenny Fil dr. i biologi Göteborgs Universitet Glomerulära endotelcellers morfologi och genuttryck under shear : stress behandling. Ziegert Kristina Magisterexamen Högskolan i Halmstad Livssituationen hos anhöriga till hemodialyspatienter : Annuk, Margus Uppsala Endotelcellsfunktion och hjärt-kärlsjukdom hos njurpatienter : Borg, Anna-Lena Med dr Lund ACTH-behandling av idiopatisk membranös nefropati: kontrollerad : studie. Berglund, Jonas Med dr Danderyd Vektorkardiografi under hemodialys : Bergström, Göran Docent Göteborg Renala blodtrycksreglerande mekanismer : Eriksson, Clas Leg. Läkare Skövde Primär njursjukdomsförekomst i Skövde kommun. Kartläggnin och : behandlingsförsök. Gisslén, Katarina Läkare Göteborg Cytokiners betydelse för patogenes och prognos vid systemisk vaskulit med njurengagemang :- 1999

9 Heiwe, Susanne Sjukgymnast Stockholm En fenomenografisk studie av hur kroniskt njursjuka personer : upplever sin njursjukdom och sin nedsatta fysiska förmåga. Jensen, Gert Med dr Göteborg Långtidsuppföljning efter renal PTA - Effekter på blodtryck, : njurfunktion och överlevnad. Karlberg, Ingvar Professor Göteborg Tillgänglighet, omfattning och indikationer för aktiv urenivård i olika : landsting. Lindblad, Frank Dr.Med.Sci. Huddinge Njurtransplanterade barn och ungdomar- en intervjuundersökning : Nilsson, Tomas Leg läkare Uppsala Studier av autoantigen vid njursjukdomar : Ohlsson, Maria Läkare Göteborg Kartläggning och behandling av faktorer som påverkar utvecklingen : av kronisk njursvikt. Ottosson-Seeberger, Astrid Leg läkare Huddinge Lipoltisk och antilipoltisk aktivitet hos patienter med kronisk : njursvikt. Roussos, Louis Läkare Malmö Betydelsen av apolipoprotein E genotyp för progresstakten av : njursjukdom speciellt hos patienter med diabetes mellitus. Apo E genotypens betydelse för uppkomsten av kronisk rejektion. Sanmuelsson, Ola Docent göteborg Kartläggning av endotelfunktion hos patienter med nedsatt : njurfunktion. Sjöberg, Bodil Läkare Huddinge Koncentration av urea, fosfat och andra substrater i fettvävnad hos : hemodialyspatienter under och mellan två dialysbehandlingar med hjälp av mikrodialysteknik. Stenvinkel. Peter Docent Huddinge Riskfaktorer för malnutrion och arterioskleros hos patienter med : kronisk njursvikt. Söderhäll, Mats Leg. Läkare Stockholm Molekylärbiologiska studier av patogensen för urinvägsinfektioner : hos människa. Sörensson, Jenny Fil. Mag göteborg Framrening och odling av humana glomerulära endotelceller : Ternesten Bratel, Annika Leg. Läkare göteborg Detektion av Epstein-Barr virus i premaligna och maligna : skivepiteltumörer i hud, hos immunosuppreimerade njurtransplanterade patienter Thylén, pia Med dr Lund Immunologiska studier av bakomliggande orsak till dialyspatienters : höga infektionsrisk. Wrammer, Lars Med dr göteborg Betydelsen av vissa cytokingeners variabilitet för kliniska resultat av : immunosuppression hos transplanterade patienter. Zezina, Lilian Leg. Läkare Uppsala Lipid induced structural changes in the kidney :- 1999

Akut och kronisk njursvikt

Akut och kronisk njursvikt Medicin & vård Akut och kronisk njursvikt Behandlingsmöjligheter Prevention Mekanismer och orsaker - Diagnostik Uppsala universitet bjuder in till utbildning 10 14 mars 2014 i Uppsala En njurmedicinsk

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

Söndag 3 maj. Registrering. Invigning av mötet 30 års resa från SDF till SNSF - Lena Krüzen, Lund. Mingel i utställningshallen

Söndag 3 maj. Registrering. Invigning av mötet 30 års resa från SDF till SNSF - Lena Krüzen, Lund. Mingel i utställningshallen Söndag 3 maj Sjuksköterskor (Alla) Dietister Medicintekniker Fysioterapeuter 15.00-18.00 16.00 Registrering Förmöten 16.15 PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

kompetensutveckling och senaste nytt!

kompetensutveckling och senaste nytt! Gå 4 betala för 3! Dialysvård kompetensutveckling och senaste nytt! Aktuell forskning och teknisk utveckling på området! Kardorenala syndromet, vätskebalans och kalkfosfatbalans Kost och nutrition för

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9 Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Hur vanligt är det med sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Hur vanligt är sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När ett barn

Läs mer

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall

Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Anmäl er redan idag och ta del av boka-tidigt-priset! Dialysvård 2012 Egenvård Patientsäkerhet Aktuella praktikfall Att se patientens egenvårdsförmåga och ge stöd utan att ta över! Ökad livskvalitet med

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008 Osteoporos 2008 Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige Osteoporos 2008 1 Innehåll Författarnamn i alfabetisk ordning... 6 Förord... 7 Sverker Ljunghall Epidemiologi och... 8 Dan Mellström Utredning

Läs mer

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Expertrådet i medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2012 Expertrådet i medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Kloka råd 2012 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering

Läs mer

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik

Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Nytt tillfälle i höst! Dialys och njursviktsvård 2009 ta del av det senaste inom forskning, utveckling och praktik Egenvård i fokus idag och i framtiden! Hantering och skötsel av de olika accesserna Så

Läs mer

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Varför behöver man dialys? Dialys är en behandling som man får när njurarna helt eller till största delen har slutat att fungera. Njurarnas

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen Järnbestämning med MRT 1 Varför blir levern svart på MR-bilden? Hur kan man kvantifiera järninnehåll? Olof Dahlqvist Leinhard Fysiker Universitetslektor CMIV Linköping olof.dahlqvist.leinhard@liu.se 2

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt Vårdprogram Kronisk njursvikt Stockholms läns landsting 2006 Regionalt Vårdprogram Kronisk njursvikt Rapporten är framtagen av Del I Carl-Gustaf Elinder Britta Hylander

Läs mer

En pionjär med världen som arbetsfält SJUKSKÖTERSKANS ROLL VID ANEMIBEHANDLING SMÄRTA ETT FLERDIMENSIONELLT PROBLEM. Möt professor CG Groth:

En pionjär med världen som arbetsfält SJUKSKÖTERSKANS ROLL VID ANEMIBEHANDLING SMÄRTA ETT FLERDIMENSIONELLT PROBLEM. Möt professor CG Groth: NR. 6.2006. 35 KRONOR TIDNINGEN FÖR PERSONAL INOM TRANSPLANTATION OCH NJURSJUKVÅRD I NORDEN SJUKSKÖTERSKANS ROLL VID ANEMIBEHANDLING SMÄRTA ETT FLERDIMENSIONELLT PROBLEM Möt professor CG Groth: En pionjär

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringsbeslut 5 2000-12-21 Ju2000/5732 Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan upptagna

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014

Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 1 Update on GH and IGFs 22-23 maj, 2014 Den nationella GH-rådsgruppen för vuxna bildades på 1990 talet för att främja vetenskaplig forskning och kunskapsutveckling inom området tillväxthormon och tillväxtfaktorer

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Infektionssjukvård 2011

Infektionssjukvård 2011 Anmäl senast 17 oktober och ta del av boka-tidigterbjudande gå 4, betala för 3! Infektionssjukvård 2011 Multiresistenta bakterier och antibiotika användning Hepatiter -senaste forskning kring vård och

Läs mer

Kronisk njursvikt hos barn; medicinska och utvecklingsrelaterade aspekter

Kronisk njursvikt hos barn; medicinska och utvecklingsrelaterade aspekter Kronisk njursvikt hos barn; medicinska och utvecklingsrelaterade aspekter Lisa Sartz Barnläkare, Barnnefrolog MD, PhD Barn- och ungdomsmedicinska kliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Disposition Beskrivning

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga

Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer. Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Mest sjuka äldre och nationella riktlinjer Hur riktlinjerna kan anpassas till mest sjuka äldres särskilda förutsättningar och behov Bilaga Innehåll Vägledning om mest sjuka äldre och nationella riktlinjer...

Läs mer

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 10 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 10. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Sten Anttila

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Metforminbehandling vid njursvikt

Metforminbehandling vid njursvikt Metforminbehandling vid njursvikt Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Örebro okt 2012 Metforminbehandling vid njursvikt? Anders Frid, överläkare Universitetssjukhuset SUS, Malmö Stockholm

Läs mer

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar

Hur det började. Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv. Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Hur det började Hantering av hjärt-kärlsjukdom präglas av manligt perspektiv Kvinnor får felaktiga omhändertaganden, diagnoser och behandlingar Läkartidnigen 30-31 2001 Cecilia Björkelund, professor, distriktsläkare

Läs mer

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö

Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Hur använder vi Rituximab (Mabthera )? Ulf Tedgård Barn- och Ungdomscentrum UMAS, Malmö Rituximab (Mabthera ) Har använts sedan 1997 >540.000 pat har behandlats, ffa vuxna Begränsad erfarenhet av beh av

Läs mer

Familjära aortadissektioner

Familjära aortadissektioner Familjära aortadissektioner Information till patienter och anhöriga Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FAAD (Familjära AortaAneurysm och Dissektioner) eller är anhörig till någon med

Läs mer

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR)

Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR) Svenskt NjurRegister/Swedish Renal Registry (SRR), FAR14-120 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenskt NjurRegister/Swedish

Läs mer

Transplantation för vuxna med medfödda hjärtfel. Copyright

Transplantation för vuxna med medfödda hjärtfel. Copyright Transplantation för vuxna med medfödda hjärtfel Transplantation för vuxna med medfödda hjärtfel Björn Kornhall Överläkare vid Hjärtsviktskliniken Skånes Universitetssjukhus, Lund 2014-09-23 Hjärttransplantation

Läs mer

Nationell konferens för ST-läkare

Nationell konferens för ST-läkare Nationell konferens för ST-läkare 2-4 februari 2011 Varbergs Kurort SLUP Sveriges Läkare under Utbildning i Psykiatri har nöjet att inbjuda Dig till årets ST-konferens 2-4 februari 2011 Varbergs kurort

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Njursvikt 2013-10-07. Njurens fysiologi. Kronisk njursvikt (CKD)

Njursvikt 2013-10-07. Njurens fysiologi. Kronisk njursvikt (CKD) Njursvikt Anneli Jönsson Universitetsadjunkt, Sjuksköterska 2013 oktober Termin 3 Njurens fysiologi Exkretorisk funktion Reglering av vatten och joner: Na, Cl, K, H, fosfat, bikarbonat, ammonium Slaggprodukter:

Läs mer

Sicklecellsanemi. förkortad liv hos ery hemolytisk anemi

Sicklecellsanemi. förkortad liv hos ery hemolytisk anemi Sicklecellsanemi Symptomen beror huvudsakligen på en aggregering av Hbmolekylerna i erytrocyterna när HbS deoxygeneras sickle celler ökad tendens till aggregering: hög blodviskositet risk för kärlocklusion

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik

Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklista för ST-läkare i Infektionsmedicin vid sidotjänstgöring på Internmedicinsk klinik Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord sidoutbildning.

Läs mer

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter)

SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Moment 4: Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom och kliniska färdigheter) SCHEMAT UPPDATERAT 2010-11-23 Utredningsmetodik (fortsättning av kursmoment 3 och kursen Självkännedom ) Tid; lokal Grupp Ämne Lärare Litteratur/läsanvisningar v. 47 Måndag 22/11 Grupp A: 9-10 Grupp B:

Läs mer

Primärvården och laboratorie-prover

Primärvården och laboratorie-prover Primärvården och laboratorie-prover Oselekterad patientgrupp, låg sjukdomsrisk 1. Identifiera sjukdomar: Lågt positivt prediktivt värde av test» Många falskt positiva, behöver utredas mer, kan skapa oro

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus

Ögonsjukvård 2014. Anders Heijl professor Skånes Universitetssjukhus. Jürg Hengstler överläkare S:t Eriks Ögonsjukhus Ögonsjukvård 2014 Ögonrådgivning per telefon lär dig de mest förekommande frågorna och problemen Lär dig allt om OCT grunder undersökning, tolkning av bilder och värden Senaste inom glaukom modern glaukomhandläggning

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

förstå din katts njurhälsa

förstå din katts njurhälsa förstå din katts njurhälsa Att få veta att din katt har njurproblem kan komma som en chock, men du kan vara lugn. Med rätt behandling och vård kan du hjälpa din katt att fortsätta leva ett långt och lyckligt

Läs mer

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9

Alfa-1 INBJUDAN S T O C K H O L M 2 0 0 9 Riksföreningen Alfa-1 Sverige Bergandsvägen 10 218 32 Bunkeflostrand Telefon 040 16 02 17 Ansvarig utgivare: Inger Ahlbin info@alfa-1.se www.alfa-1.se Alfa-1 KUNSKAP ÅR VÅR MEDICIN S T O C K H O L M 2

Läs mer

Vad du kan göra själv

Vad du kan göra själv Vad du kan göra själv FÖR ATT MInskA RISKER i vården 1 Vad du kan göra själv Dagens sjukvård har stora möjligheter att hjälpa dig som är sjuk med verknings fulla läkemedel och moderna behandlingsmetoder.

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd?

Svårt att gå i tio minuter? Andfådd? Andfådd? Svårt att gå i tio minuter? Det kan bero på högt blodtryck i lungorna en okänd, relativt ovanlig och mycket allvarlig sjukdom som drabbar ungefär 200 personer i Sverige varje år. De flesta är

Läs mer

Onkologisk omvårdnad

Onkologisk omvårdnad Onkologisk omvårdnad för sjuksköterskan i cancervården Gå 4 betala för 3! Cancerrelaterad smärta symtomkontroll och de senaste behandlingsmetoderna! Kognitiva biverkningar av cancerbehandling Hur påverkas

Läs mer

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK

Q Scramble Frösåker 2012. Anmälningslista, par/lag: Frösåker GK Datum 2012-09-02 Spelform Scramble, Slagtävling Bana Frösåkers golfbana Nr Lag Status Klass Förnamn 22 Anders Kumlin Anders Kumlin 11,0 Mathias Fredriksson 10,1 Fredrik Schultz 0,4 Kaj Tarkiainen 3,9 25

Läs mer

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro

medicine doktor, hälsoekonom, Örebro Projektorganisation Projektledning Mette Axelsen Preben Bendtsen Maria Branting Elgstrand Hans Gilljam Lars Hagberg Margareta Kristenson Sven Larsson Ingrid Larsson Kerstin Nordstrand Annica Sohlström

Läs mer

TABELL I. ANTAL PATIENTER I AKTIV UREMIVÅRD 061231. LÄNSVIS OCH REGIONSVIS. BLÅ SIFFROR ANGER ANTAL PER MILJON INV.

TABELL I. ANTAL PATIENTER I AKTIV UREMIVÅRD 061231. LÄNSVIS OCH REGIONSVIS. BLÅ SIFFROR ANGER ANTAL PER MILJON INV. TABELL I. ANTAL PATIENTER I AKTIV UREMIVÅRD 061231. LÄNSVIS OCH REGIONSVIS. BLÅ SIFFROR ANGER ANTAL PER MILJON INV. Bostadslän Blekinge län HD, n 54 357 PD, n 17 112 TRPL, n 85 561 Totalt, n 156 1030 Dalarnas

Läs mer

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail

Lärosäte Namn Tfn Adress Mail Högskolan Kristianstad Maria Rosberg 044-203 417 291 88 Kristianstad maria.rosberg@hkr.se Högskolan Kristianstad Lars Jonsson 044-203 413 291 88 Kristianstad lars.jonsson@hkr.se Frökengårdsskolan Maria

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras:

1. Vad är EULID? Varför behövs beskydd för levande donatorer? Frågor som skall diskuteras: 1. Vad är EULID? Transplantation med organ från levande givare innebär fördelar jämfört med organ från avlidna. Europa behöver ett standardiserat regelverk angående levande donatorer. Donation från levande

Läs mer

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 6 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 6. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Medlemmarna i gruppen representerar olika infallsvinklar på kunskapsområdet och gruppen har bestått av följande personer: Projektgrupp Christer von

Läs mer

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds

Tryggve. Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats. EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve Vård Omvårdnad Prevention Rehabilitering Oberoende av tid och plats EUROPEAN UNION Structural Funds Tryggve är ett utvecklings- och forskningsprojekt inom området distansöverbryggande teknik för

Läs mer

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression.

INBJUDAN. RAF önskar bjuda in dig och dina medarbetare till seminarier och föreläsningar om Antibiotika och läkemedelsinducerad immunsuppression. INBJUDAN RAFs* antibiotikadagar 23-24 januari 2006, Smittskyddsinstitutet, Solna * Svenska Läkaresällskapets och Smittskyddsinstitutets Referensgrupp för Antibiotika Frågor RAF önskar bjuda in dig och

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för medicinska njursjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för medicinska njursjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Njursjukdomar Klokt råd 2015 Beräkna och beakta njurfunktionen vid val och dosering av läkemedel Beräkna njurfunktionen

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom

Läs mer

Personcentrerad vård 2015

Personcentrerad vård 2015 Framtidens vårdmodell: Personcentrerad vård 2015 kunskap utveckling inspiration Lär dig mer om planering, dokumentering, strukturerat arbetssätt och utvärdering av personcentrerad vård Öka förståelsen

Läs mer

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm

Ögonsjukvård 2013. 7 8 februari 2013, Stockholm Ögonsjukvård 2013 Neurooftalmologi neurologiska sjukdomars påverkan på ögonen Så utför du synfältsundersökning för olika diagnoser metoder, tolkning och vanliga felkällor Telefonrådgivning inom ögonsjukvård

Läs mer

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p)

Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Omtentamen NME Termin 5, 10 juni 2013 (maxpoäng 57 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp 1. a) Vilken är den vanligaste orsaken/patogenesen till gastropares? (1 p) b) Vad kännetecknar och vilken symtomatologi

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD)

RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) RIKTLINJER FÖR DONATION AV ORGAN OCH VÄVNADER ANTAGNA 081119 AV SFAI (SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD) INLEDNING Organdonation är en del av intensivvården i Sverige. När en patient under

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Svenskt NjurRegister

Svenskt NjurRegister Svenskt NjurRegister Årsrapport 2012 Aktiv uremivård i Sverige 1991-2011 Kronisk njursvikt - CKD Njurtransplantation Dialyskvalitet Version 2012-09-24 Innehåll 1 SAMMANFATTNING OCH FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD.

Klinisk farmakologi. Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Klinisk farmakologi 20101004 Royne Thorman, royne.thorman@ki.se Tandläkare, MD. Faktorer som påverkar hälsa Dahlgren och Whitehead, 1991 Lokalbedövning med adrenalin- relativa kontraindikationer Hyperkänslighet

Läs mer

Att leva med PD. En introduktion till peritonealdialys

Att leva med PD. En introduktion till peritonealdialys Att leva med PD 1 En introduktion till peritonealdialys 1 En introduktion till peritonealdialys Om du nyligen har fått veta av din läkare att du snart måste börja med peritonealdialys undrar du kanske

Läs mer

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3!

Stroke 2011. Gå 4, betala för 3! Gå 4, betala för 3! Anmäl hela teamet Stroke 2011 Stroke akut vård och behandling! Neuropsykologiska funktionsnedsättningar aktuell forskning, utredning och behandling Intensivträning, nutrition och smärta

Läs mer

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö Läkarprogrammet, termin 6, HT 2015

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö Läkarprogrammet, termin 6, HT 2015 Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, HT 2015 Vecka 37 Fredag 11 september 2015 Temadag: Kranskärlssjukdom Ansvarig: David Erlinge 08.15-09.00 Stabil angina, Bröstsmärta David Erlinge 09.15-10.00

Läs mer

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet

Ett medicinskt universitet. Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Ett medicinskt universitet Testamentesgåvor till Karolinska Institutet Karolinska Institutet är Sveriges enda renodlade medicinska universitet och landets största centrum för medicinsk utbildning och forskning.

Läs mer

Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion

Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion Selektion och optimering av patienter inför ledprotesoperation i syfte att minska risk för protesrelaterad infektion PRISS expertgrupp 1 Medlemmar SOF: Anders Lindstrand, Nils Hailer OSIS: Ingrid Höglund-Karlsson

Läs mer

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder!

Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Ögonsjukvård Senaste nytt inom forskning och undersökningsmetoder! Aktuell forskning kring glaukom, retina och neurooftalmologi Hornhinnetransplantation senaste nytt! Laserkirurgi från dåtid till nutid!

Läs mer

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014

Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Vår huvudsponsor Program Njurmedicinskt regionmöte Uppsala den 21-22 oktober 2014 Yvonne Lundholm 2014-10-01 STORT TACK till våra sponsorer Huvudsponsor Fresenius Medical Amgen Hospira Nordic MSD Baxter/Gambro

Läs mer

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014

Resultatlista, ackumulerat - brutto: Isaberg Golfklubb Postmästerskap Golf 2014 Klass Resultatlista, ackumulerat - brutto Postmästerskap Golf 2014 A-klassen Rond 2 Spelform Slaggolf CBA -2 Datum 2014-09-21 Placering Namn Spel.kat. Klubb S-HCP Rondresultat Resultat 1 Mats Birgersson

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Siffror i korthet....................... 3 Vi ger utdelning...4 Forskare berättar...6 Patienter berättar...2 Förvaltningsberättelse 2014...12 Jämförande nyckeltal....12

Läs mer

Hygiendagar Umeå 2015

Hygiendagar Umeå 2015 Hygiendagar Umeå 2015 Onsdagen den 15 april 10.00-11.30 Registrering och utställning 11.30-12.30 Lunch och utställning 12.30-12.45 Inledning - Välkomna 12.45-13.45 Implementering - så kan vi underlätta

Läs mer

Övervikt och prevention

Övervikt och prevention Gå 4 betala för 3! Övervikt och prevention inom primär- och företagshälsovård Aktuell forskning kring övervikt och fetma Så här kan du arbeta aktivt med livsstilsförändringar gällande kost och motion!

Läs mer

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter

På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter På professorns tallrik så ska vi äta enligt forskare och myndigheter Mai-Lis Hellénius, professor, Karolinska Institutet Överläkare, Livsstilsmottagningen, Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården!

Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! Depression Diagnostik, vård och behandling i primärvården! De olika depressiva tillstånden vanliga symtom och diagnostik Suicidriskbedömning och när patienten behöver vidare kontakt till psykiatrin Vid

Läs mer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer

- Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Policydokument - Nationellt Kvalitetsregister för Esofagus- och Ventrikelcancer Inledning SFÖAK har beslutat om att förstärka kvalitetsarbetet kring olika kirurgiska verksamhetsområden genom nationella

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer