Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2011"

Transkript

1 Text Håkan: NJURFONDEN Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan Projektledare: Instution: Projekt: Belopp (SEK): Utdelat år: Biglarna Alireza Läkarexamen, disputerad Akademiska Uppsala Akut ABO-inkompatibel transplantation med njure från avlidna : donatorer hos immuniserade patienter med lång väntetid. Braide Magnus Med dr Ins.fBiomedicin Göteborgs universitet Utveckling av citrabaserade peritonealvätskor. Effektivitet och verkningsmekanismer. Bruchfeld Anette Docent, överläkare Karolinska Huddinge Studier av autonom dysfunktion och den kolinerga antiinflammatoriska vägen vid njursjukdom och inflammatorisk sjukdom. Ebefors Kerstin Magisterexamen i kemi Göterborgs universitet Mekanismer bakom lga-nefrit, studier av lga1s effekter på mesangiala celler : : : Eckersten Dag Läkarexamen, filosofie SUS Malmö Befruktningsförmåga vid njursjukdom : magisterexamen kemi Fenhammar Johan Läkarexamen, dotorand Karolinska Huddinge Toll Like receptor-4 medierar akut septisk njursvikt : Hedman Heidi Masterexamen i bioteknik Göteborgs Universitet Peritonealdialys i njursjuka råttor och optimering av dialysvätskans sammansättning : Nguy Lisa Farmacie Magisterexamen Göteborgs Universitet Exprimentella studier av kärlfunktion vid kronisk njursvikt : Segelmark, Mårten Läkarexamen Linköpings Universitet mirna profiler för diagnostik vid vaskulit : Stenvinkel Peter Professor Karolinska Huddinge Hypogonadism hos män i dialys-ett vanligt och behandlingsbart : men idag negligerat kliniskt tillstånd. Wendt Mårten Läkarexamen Karolinska Clinical and molecular studies in ANCA associated vasculitis : Wernersson Annika Docent Karolinska Huddinge Identifiering av strukturella markörer av klinisk betydelse vid tillstånd med proteinuri. Bárány Peter Med dr, Docent SLL Anemi vid kronisk njursjukdom - svårstyrd behandling med potentiellarisker. Kliniska och experimentella studier av underliggande mekanismer Braide Magnus Med dr Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Utveckling av citrabaserade peritonealdialysvätskor. Effektivitet och verkningsmekanismer Bruchfeld Anette Docent, överläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Studier av ANCA positiva småkärlsvaskuliteter genom kliniska, serologiska, molekylärbiologiska och genetiska studier i ett patientnära perspektiv Dezfoolian Hamid Läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Påverkar tillskott Av D-vitamin (kolekalciferol) insulinkänslighet och insulinsekretion hos patienter med måttlig till svår nedsatt njurfunktion och D-vitamin brist? : : : : :- 2010

2 Ebefors Kerstin Magisterexamen i kemi Göteborgs Universitet Mekanismer bakom lga nefrit, studier av lga1s effekter på : mesangiala celler Fernhammar Johan Leg.Läkare Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Toll like Receptor-4 medierar akut septisk njursvikt : Guron Greger Docent Sahlgrenska Universitetssjukhuset Studier av hjärt - kärlfunktion vid kronisk njursjukdom motsvarande CKD stadier 3-4 (forts. av tidigare projekt) : Heijl Caroline Läkarexamen Region Skåne Trombocyters roll hos småkärlsvaskuliter : Hellström Vivan Medicine Licensiat Specialist i Akademiska sjukhuset Uppsala Uppföljningsprojekt för (MAL) maligniteter hos (TX) transplanterade : allmänkirurgi patienter i Uppsala Örebro regionen, Sundsvall, Linköping och Umeå Johansson Martin Md,PhD Region Skåne Isolering och studier av adulta renala stamceller i human njure samt dessas betydelse vid njursjukdom : Larsson Agervald Tobias Docent, Leg. Läkare Karolinska Universitetssjukhuset Dysreglering av FGF23 och klotho vid kronisk njursvikt implikationer : för en accelererad åldrandeprocess, kardiovaskulär sjukdom och mortalitet Lindskog Annika Magisterexamen i farmaci Karolinska Universitetssjukhuset Utvärdering av specifika MC1R-agonister som behandling vid : nefrotiska sjukdomar Nguy Lisa Farmacie Magisterexamen Göteborgs Universitet Exprimentella studier av artärfunktion och kärlförkalkningar vid : kronisk njurfunktionsnersättning Saeed Aso Läkarexamen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Studier av patofysiologiska mekanismer vid renovaskulär hypertoni : Wennberg Lars Med dr, Docent Karolinska Universitetssjukhuset Solna Förbättrad kvalitet på organ från avlidna donatorer. Exprimentella studier på gris med direkt klinisk betydelse Wernersson Annika Docent Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Identifiering av strukturella markörer av klinisk betydelse vid tillstånd med proteinuri Bruchfeld Anette Docent, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Studie av ANCA positiva småkärlsvaskuliter genom kliniska, serologiska, molekylärbiologiska och genetiska studier i ett patientnära perspektiv. Carrero Juan Jesus Phd in Medicine PhD in Pharmacy Karolinska Institutet Unraveling the implications of obesity in chronic kidney disease: a clinical biochemical and genomic approach :_ : : : Dezfoolian Hamid Läkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg Påverkar tillskott av D-vitamin (kolekalciferol) insulinkänslighet och : insulinsekretion hos patienter med måttlig till svår nedsatt njurfunktion och d-vitaman brist. Ebefors Kerstin Magisterexamen i kemi Sahlgrenska akademin Göterborgs Universitet Glomerulärt och tubulärt uttryck av proteoglykaner vid lga nefrit : Evans Marie Läkarexamen (MD) Karolinska Institutet När är den optimala tidpunkten att starta dialysbehandling: : överlevnad och sjuklighet hos patienter med kronisk njursvikt som startar tidigt respektive sent. Gunnarsson Iva MD, PhD Stockholms läns landsting Systemisk lupus erythematosus-genetik, hormoner, 50 00: inflammationsreglering och utvärdering av ny exprimentell terapi vid nefrit Guron Gregor Docent Njurmedicin SU / Sahlgrenska Studier av hjärt-kärlfunktion vid kronisk njursjukdom : Lindskog Annika Magisterexamen i farmaci Göteborgs Universitet Utvärdering av DAPT som behandling vid nefrotiska sjukdomar : Ljungman Susanne Med Dr, Adjunterad Professor Sahlgrenska universitetssjukhuset Kan reträning minska förekomsten av bukhinneinflammation vid peritonealdialys : Luksha Leanid PhD Karolinska Institutet Resistance artery dysfunctionin chronic kidney disease(ckd): : compromised pathways and therapeutic alternatives Lundberg Sigrid Läkare Specialistexamen Karolinska Universitetssjukhuset Solna " Faktorer som styr progress av kronisk njursvikt vid lga nefrit" :- 2009

3 Nitescu Nicoletta Maria Sahlgrenska Universitetssjukhuset Effekterna av den vasoaktiva peptiden urotensin ll på njurens :_ 2009 Läkarexamen. Filosofie Doktor funktion, blodflöde och syresättning vid endotoxin-orskad akut njurskada. Saaed Aso Läkare Njurmedicin SU / Sahlgrenska Studier av patofysiologiska mekanismer vid renovaskulär hypertoni : Svensson Maria Docent Sahlgrenskasjukhuset Göteborgs universitet Sambandet mellan metabola rubbningar och hjärt-kärlfunktion hos : patienter med mild till måttlig kronisk njursvikt Tranaeus Lindblad Ylva Karolinska Universitetssjukhuset Pediatrik kidney disease and cardiovascular complications - risk : ST läkare, Doktorand factors and interventional strategies. Wallqvist Carin Leg.läkare Centrallasarettet Västerås Vita blodkroppars funktion hos njursjuka : Wernersson Annika Docent Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Identifiering av strukturella markörer av klinisk betydelse vid : tillstånd med proteinuri. Akaberi Shahriar Leg.läkare Region Skåne Hyperparathyroidism efter njurtransplantation : Axelsson Jonas Leg.läkare Karolinska Huddinge Inverkan av dysreglering av retinol-bindande protein på :_ 2008 insulinresistens hos uremiker Bruchfelld Anette Överläkare,Medicine doktor Karolinska Huddinge Macrophage inhibitory factor (MIF) en markör för kardiovaskulär : sjuklighet hos njursjuka Gunnarsson Iva MD, PhD Stockholms Läns Landsting Systemisk lupus erythematosus-genetik, inflammationsregléring : och utvärdering av ny exprimentell terapi vid nefrit Guron Greger Docent Njurmedicin SU/Sahlgrenska Studier av hjärt-kärlfunktion vid kronisk njursjukdom : Kublickiene, Karolina Med. Kand. Karolinska Institutet Ex vivo characterization of human CKD-endothelial dysfunntion in : patients starting dialysis Lindskog Annika Magisterexamen i farmacia,2007 Göteborgs Universitet Utvärdering av mekanismer bakom ACTH-förbättrad proteinuri hos nefrotiska patienter : Nitescu Nicoletta Maria Leg.läkare Sahlgrenska Universitetssjukuset Efekter av selektiv angiotensin i receptor blockad på njurens : blodflöde,syresättning och funktion vid endotoxinorsakad akut njursvikt. Svensson,Maria Docent Göteborgs Universitet Kliniska och experimentella studier av metabola förändringar vid : nedsatt njurfunktion Tranaeus Lindblad Ylva Läkarexamen Karolinska Huddinge Pediatric kidney disease and cardiovascular complications-risk : factors and interventional strategies Asgeirsson, Daniel Läkarexamen Njurkliniken i Lund Faktorer som förutsäger blodaccess överlevnad hos dialyspatienter : Axelsson, Jonas Läkare, med.dr Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Ex-vivo karakterisering av dysfunktioneen i sistansartärer hos : patienter med grav uremi. Implikationer för kardiovaskulär riskminimering. Bruchfeld, Annette Medicine doktor Karolinska, Huddinge Inflammation vid kronisk njursjukdom och autoimmuna : inflammatoriska tillstånd med fokus på vagusnervfunktion och inflammatoriska markörer Edéll-Gustafsson, Ulla Med dr i vårdvetenskap Linköpingsuniversitetet Utveckling av egenvårdsstöd vid sömnstörningar för att förbättra : hälsorelaterad livskvalitet hos patienter med peritonealdialys i hemmet Ekelund, Marie-Louise socionomexamen Lunds universitet Njursjukas situation i vårdsammanhang och i relation till : biologiska/medicinska och psykologiska/psykosociala faktorer Felldin, Marie Läkarexamen Sahlgrenska Universitetssjukhuset Opportunistiska virusinfektioner hos organtransplanterade vuxna : Gunnarsson, Iva MD.PhD Stockholms läns landsting Systemisk lupus erythematosus - inflammationsreglering och : utvärdering av en ny experimentell terapi Haarhaus, Mathias Läkarexamen Landstinget i Östergötland Betydelsen av isoformer av alkalisk fosfatas i kärlmuskulaturen för uppkomsten av arteroskleros :- 2007

4 Johansson, Martin Leg.läkare, Med Dr Region Skåne Utforskning av CRI1 ett podocytprotein som binder BMP 4 och : Martling, Claes-Roland Docent Stockholms Läns Landsting Tidigare diagnostik av njursvikt hos intensivvårdspatienter : Nordfors, Louise Msc i teknisk kemi, PhD Karolinska institutet Insulin resistance in inflamed patients : Medicinsk Genetik Patrakka, Jaakko MD,PhD Karolinska Universitetssjukhuset Role ov novel kidney glomerulus genes in inherited human kidney : diseases Segelmark, Mårten Docent Universitetssjukhuset i Lund Diagnostisk vid systemisk vaskulit : Stenvinkel, Peter Docent SLL Karolinska Institutet Studie av oxidativ stress, DNA-metylering, subklinisk hypothyroidsm : och inflammation som riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom vid kronisk njursvikt Wernersson, Annika Docent Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge Strukturella studier av glomerulusbarriären vid tillstånd med : proteinuri. Akaberi, Shahriar Läkare Njurklin. Lund.Hyperparathyroidism efter njurtransplantation : Asgeirsson, Daniel Läkare Njurklin. Lund Det glomerulära filtrets egenskaper vid proteinuri : Axelsson, Jonas Läkare Njurmed. Huddinge Kan det nyupptäckta proteiner visfatin förklara insulinresistans och : endoteldysfunktion hos njursjuka? Björnson Granqvist Anna Med Dr Njurmed. Sahlgrenska Inflammatoriska markörers roll vid uppkomst av njurskada : Bruchfeld Annette Specialistläkare PhD Njurmed. Huddinge HMGB-1s betydelse vid kronisk och inflammatorisk njursjukdom : Dunér Fredrik Läkarexamen Strukturella och funktionella förändringar i njuren vid proteinuri : Guron Greger Med Dr Njurmed.Sahlgrenska Patofysiologiska mekanismer vid renovaskulär hypertoni : Heijl, Caroline Läkare Njurmed./transpl.Malmö Trombocyters roll i den inflammatoriska aktiviteten vid : småkärlsvaskulit. Heiwe, Susanne Leg sjukgymnast Med Dr Sjukgymn.Karolinska Solna Leder daglig hand-underarms träning till förbättrad a-v fistel : överlevnad och funktion hos patienter med kronisk njursvikt. Hjalmarsson, Clara Md PhD Sahlgrenska Göteborg Effects of alpha-lipoic acid on diabetic nephropathy : Holgersson, Suchitra Dr.Med.Sci.Docent Transpl.kirurgi Huddinge Endothelial and immune dysfunction in chronic kidney diseases : Karpman, Diana Leg.läkare Avd.pediatrik Univ.sjh.Lund Studier av patogenesen vid hemolytiskt uremiskt syndrom, : trombotisk trombocytopenpurpura, vaskulit och IgA nefropati. Lorant, Tomas Md PhD Akademiska Uppsala Studier av cellmedierad avstötning och oral immunisering vid : xenotransplantation. Magnusson, Per Docent Hälsouniv.Linköping Klinisk signifikans av den nyupptäckta skelettmarkören B1x hos : patienter med nedsattnjurfunktion som riskerar utveckla renal osteodystrofi. Nitescu, Nicoletta Läkare Anestiklin. Sahlgrenska Betydelsen av reaktiva syreföreningar, trombin och endotelin vid : ischemisk och septisk akut njursvikt Rizell, Magnus Leg Läk. Medicine Doktor TansplantationsCentrum Sahlgrenska Attityder till organdonation och organisation för organdonation på : intensivvårdsavd. Stenvinkel, Peter Docent Njurmedicinska kliniken US Linköping Studie av oxidativ stress, vaskulär kalcifiering och inflammation som riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom vid kronisk njursvikt : Swolin-Elde, Diana Leg Läk.Med Dr Dr. Silvias Barn/ung. sjukhus Göteborg Prospektiv 3 års studie av skelettpåverkan vid kronisk njursjuka : barn och ungdomar. Asgeirsson, Daniel Läkare Lund Det glomerulära filtrets egenskaper vid proteinuri : Akaberi, Shahriar Läkare Lund Hyperparathyroidism efter njurtransplantation : Axelsson, Jonas Läkare Stockholm Inverkan av en energirik måltid på postprandiel hyperglykemi, : oxidativ sress, inflammation och kärlendotel hos terminalt njursviktiga patienter.

5 Bárány, Peter Dr Med. Vetenskap Stockholm Förekomst av hjärt-och kärlsjukdom, inflammation och malnutriton hos pat. Med mild-måttlig kronisk progredierande njursvikt : Björnsson Granqvist, Anna Med. Göteborg Dr Inflammatoriska markörers roll vid uppkomst av njurskada : Brauner, Annelie Med. Dr, ajd.prof Stockholm Effekten av biofilm på immunförsvar och resistensbestämmning hos : pat. med kvarliggande katetrar. Edell-Gutafsson, Ulla Med Dr Linköping Sömnstörningar, kronisk trötthet och hälsorelaterad livskvalitet hos : patienter med peritonealdialys Jeansson, Marie Fil.mag. Biomed. Göteborg Funktionell och molekylär utvärdering av den glomerulära barriären vid diabetes efter beh. Med ACE-hämmare och decorin : Liss, Per MD, phd, Docent Uppsala Studier av mekanismer bakom utvecklingen av diabetesnefropati : Lennerling, Anette Medicine doktor Göteborg Ouabain efter njursjukdom : Medin, Charlotte Läkare Stockholm Prospektiv studie av samtliga patienter i aktiv uremivård i : Stockholm Magnusson, Per Docent Linköping Klinisk signifikans av den nyupptäckta skelettmarkören B1x hos : patienter med nedsattnjurfunktion som riskerar utveckla renal osteodystrofi. Nyström Sörensson, Jenny Med.Dr i fysiolgi Göteborg Molekylära Mekanismer i transplanterad njurvävnad Kopplade till : rejektion. Olsson, Kerstin Fil.Mag i kemi Göteborg Förändringar i det glomerulära genuttrycket vid lga nefrit : Stenvinkel, Peter Docent Stockholm Resistin - är det en orsak till insulinresistens vid kronisk njursvikt? : Tranaeus, Ylva Läkare Stockholm Studie av inflammationsmarkörer, nutrition och hjärt-kärl-status hos : barnpatienter med olika stadier av kronisk njursvikt. Wåhlin, Nils Gustaf Med,Dr Uppsala Hydronefros och hypertension hos barn : Bakoush, Omran Akademisk examen Universitetssjukhuset i Lund Forskningsprogram "Urinutsöndring av stora proteiner vid kroniska 30000: glomerulära sjukdomar som prognostiska och diagnostiska marköre". Delprojekt "Urinproteiner som prognostisk markör vid snabb fortlöpande glomerulinefriter" Bárány, Peter Dr Med. Vetenskap Njurmedicin K56 Huddinge PRIMA-studien: Förekomst av hjärt- och kärlsjukdom, inflammation 75000: och malnutitrion hos patienter med mild-måttlig kronisk progredierande njursvikt Berg, Anna-Lena Docent Universitetssjukhuset i Lund ACTH-behandling av patienter med lga nefrit i en kontrollerad : studie Brauner, Annelie Med. Dr, Docent Klinisk mikrobiologi Karolinska Påverkas infektionsförloppet vid akut njurbäckeninflammation av 25000: förekomsten av antibakteriella peptider? Dimopoulou Angeliki Läkarexamen Akademiska Uppsala Radiologisk utredning och behandling av dialysfistlar : Dunér, Fredrik Akademisk examen 1969 Njurmedicin k56 Huddinge Ultrastrukturella och fysiologiska studier av blod-urinbarriären vid : proteinuri hos råtta och människa. Edéll-Gustafsson, Ulla Med dr i vårdvetenskap Hälsouniversitetet.Linköping Sömnstörningar, kronisk trötthet och hälsorelaterad livskvalitet hos : patienter med peritonealdialys i hemmet. Evans, Marie Läkarexamen (MD) Njurmedicin Huddinge Analgetika som riskfaktor för progress av kronisk njursvikt : Guron, Greger Med,Dr leg läkare Njurmedicin Sahlgrenska Patofysiologiska mekanismer vid ischemisk njursjukdom : Johansson, Jan-Ove Läkar leg Ph Dr Sahlgrenska Göteborg Studie och enzymbehandling av fabrypatienter i sverige :- 2004

6 Karpman, Diana Leg.läkare, docent Lunds universitet Studies of the pathogenesis of hermolytic uremic syndrome : thrombotic thrombocytopenic purpura vasculitis and lga nephropathy. Kumlien, Gunilla Leg läkare Lunds universitet Fotoferes som förebyggande behandling mot avstötning efter : njurtransplantation. Nilsson, Tomas Leg läkare Med kliniken Akademiska Uppsala Identifiering av autoantigen i parathyreodeaceller : Ohlsson, Sophie Läkarexamen doktorsexamen Njurlab. Lund Leukocytdysfunktioner hos patienter med systemisk vaskulit : Omnell-Persson, Marie Doktor i med. vetenskap Universitetssjukhuset Malmö Levande njurdonatorer - hur långt kan vi gå : Rodriguez, Ayla Ph doctor Baxter Novum Huddinge universitetssjukhus MPO - och RAGE aktivitet samt endotelcellskada hos : hemodialyspatienter: en jämförande studie. Seeberger, Astrid Leg läkare Med Dr Njurmedicin K56 Huddinge Olika dialysformers inverkan på dialyspatienternas : vänsterkammarfunktion. Segelmark, Mårten Docent Njurkliniken i Lund Förbättrad diagnostik vid systemisk vaskulit : Svensson, Maria Med Dr Med kliniken Norrlands Universitessjukhus Metabola faktorers betydelse för mekanismer för insulinresistens : vid nedsatt njurfunktion Swolin-Eide, Diana Leg läkare Med Dr Barnmed. Drottning Silvias Barnsjukhus Göteborg Skelettpåverkan vid kronisk njursjukdom hos barn : Sörensson, Jenny Med Dr Njurcentrum Göteborgs universitet Förändringar i det glomerulärt genuttryck hos patienter med : nefritiskt syndrom Whiss, Per A Med Dr Avd för farmakologi Linköping Kontrastmedelutlöst påverkan på trombocyter hos patienter med : nedsatt njurfunktion. Margus, Annuk Md, Phd Uppsala Oxidativ stress, endotelcellsfunktion o. kronisk Inflammation hos : patienter med nedsatt njurfunktion. Berg, Anna-Lena Överläkare, Docent Lund Studier av blodtryckssänkande och antiproteinuriska effekter av : ACTH o.studier av homocystein hos njursjuka. Brauner, Annelie Med Dr, Docent Stockholm Betydelsen av den antibakteriella peptiden cathelicidin, för : uppkomsten av infektioner. Björnsson, Anna Fil kand, doktorand Göteborg Reglering av glomerulära endotelcellers genuttryck vid nefrotiskt : syndrom. Bárány, Peter Dr Med. Överläkare Stockholm Inflammation & malnutrion -betydelse för utveckling av : kardiovaskulära komplikationer vid kronisk njursvikt. Fored, Michael Med Dr Stockholm Lätta angalgetikas inverkan på hastigheten hos : njurfunktionsförsämringen hos njursjuka. Guron, Greger Med Dr ST läkare Göteborg Betydelsen av oxidativ stress vid akut och kronisk njursvikt : Hellmark,Tomas Dr Med. Vet, civ. ing lund Autoantikroppar vid ANCA-associerad vaskulit, uppkomst och : klinisk relevans. Jeansson, Marie Fil mag Doktorand Göteborg Blåsfunktion hos barn och utveckling av blåskontroll : Johnsson, Cecilia Apotekare, Docent Uppsala Möjligheter att förhindra ödem i transplanterad vävnad : Karpman, Diana Leg läkare, Docent Lund Studies of the pathogenesis of hermolytic uremic syndrome : thrombotic thrombocytopenic purpura vasculitis and lga nephropathy. Nitescu, Nicoletta Leg läkare Göteborg Förbättrad behandling av njursvikt : Ohlsson, Sophie Läkarexamen Lund Leukocytdysfunktioner hos patienter med systemisk vaskulit : Seeberger, Astrid Leg läkare, Med dr Stockholm Olika dialysformers inverkan på dialyspatienternas : vänsterkammarfunktion. Sörensson, Jenny Med dr Göteborg Molekylärbiologisk Diagnostik av biopsimaterial från patienter med : njursjukdom. Stenvinkel, Peter Docent Stockholm Studie av oxidativ stress och inflammation som riskfaktorer för : kardiovaskulär sjukdom. Swolin-Eide, Diana Leg läkare, Med dr Göteborg Skelettpåverkan vid kronisk njursjukdom hos barn och ungdomar :- 2003

7 Tibell, Annila Docent Stockholm Identifiering av faktorer som påverkar frekvensen av organdonation : från avlidna för att härigenom kunna bidra till utveckling av lämpliga handlingsprogram. Westman, Kerstin Med dr, Läkarexamen Malmö IMPROVE; jämförande studie avseende remissionsbehandling vid : ANCA-associerad Systematisk vaskulit. Akaberi, Shahriar Läkare Lund Operation för sekundär hyperparathyreodism kvarstående efter : njurtransplantation. Bakoush, Omran Läkare Lund Urinutsöndring av stora proteiner i kroniska glomerulära sjukdomar : Bárány, Peter Med dr Stockholm Förekomst av hjärt-och kärlsjukdom, inflammation och malnutriton hos pat. Med mild-måttlig kronisk progredierande njursvikt : Björnsson, Anna Fil kand Göteborg Reglering av glomerulära endotelcellers genuttryck vid nefrotiskt : syndrom. Dunér, Fredrik Läkare Stockholm Morfologiska och fysiologiska förändringar i blodurinbarriären vid : proteinuri. Guron, Greger Med dr Göteborg Betydelsen av fria syreradikaler vid njursvikt : Heiwe, Susanne Leg sjukgymnast Stockholm Coping strategier som patienter med kronisk njursvikt använder för : att klara av att utföra sina fysiska aktiviteter i vardagslivet. Hellmark,Tomas Dr Med. Vet Lund Autoantikroppar vid systemisk vaskulit, uppkomst och klinisk : relevans. Johnsson, Cecilia Apotekare, Docent Uppsala Möjligheter att förhindra ödem i transplanterad vävnad : Karpman, Diana Docent, Läkare Lund Studier av patogenesen vid hemolytiskt uremiskt syndrom, : trombotisk trombocytopenpurpura, vaskulit och IgA nefropati. Lennerling, Anette Fil kand Sjuksköterska Göteborg Avhandlingstitel: "The essence of living kidney donation" : Lindström, Karin Med dr Stockholm Vad händer i glomeruli vid induktion av proteinuri,exprimentella : studier. Magnusson, Anders Med dr, Professor Uppsala Tredimensionell rotationsangiografi av transplanterade njurar : Sanner, Margareta Psykolog Dr med Docent Uppsala Varför blir man njurdonator och hur går det sedan : Sanner, Margareta Psykolog Dr med Docent Uppsala Reservdelsmänniskan. Njur-och Hjärttransplanterades erfarenheter : efter transplantation. Seeberger, Astrid Med dr Stockholm Förekomst av kardiovaskulära riskfaktorer och av hjärtkärlsjukdom hos patienter medprogredierande kronisk njursvikt : Sjöberg, Bodil Läkare Stockholm Minskar behandlingen av hemofiltration (HB) risken för hjärtkärlsjukdomar : hos Dialyspatienter. Svensson, Maria Läkare Umeå Betydelsen av nedsatt glomerulär filtration för insulinkänslighet och : clearance vid diabetesnefropati. Svensson, Ola Sture Fil dr, Professor i psykologi Stockholm Beslutsprocesser vid patienters val mellan hemo-och : peritonealdialys Swolin-Eide, Diana Med dr Göteborg Skelettpåverkan vid kronisk njursjukdom : Zezina, Lilian Med dr Uppsala Role of human herpes viruses on the development of posttransplant : complecations. Aurell, Mattias Professor em. Göteborg Renin angiotensinsystemets påverkan av prostaglandin pch : bradykininomsättningen. Bakoush, Omran Med dr Lund Prognostiska och diagnostiska tecken vid glomerulonefrit och : diabetesnefropati. Berg, Anna-Lena Dr med. vetenskap Lund Metabol njurforskning speciellt avseende ACTH och homocystein : Björnsson, Anna Fil. Kand göteborg Glomerulära endotelcellers produktion av NO under normala och patologiska förhållanden :- 2001

8 Bruchfeld, Anette Läkare Huddinge PEGintron i kombination med Rebetol vid behandling av kronisk :_ 2001 Hepatit C hos dialyspatienter. Ekelund, Marie-Louise Kurator Lund Njursjukas situation i vårdsammanhang och i relation till : biologiska/medicinska och psykologiska/psykosociala faktorer Ericsson, Eva-Lena Läkare Stockholm Studie av immunologisk tolerans hos HLA-identiska njurpatienter : och möjligheter att förstärka/inducera tolerans med stamcelltransplantation från donatorn. Fehrman-Ekholm, Ingela Docent Stockholm Njurdonatorer - uppföljning efter Ändrad kirurgiteknik samt : uppföljning av aktuell hälsa hos donatorer och mottagare: Hjalmarsson, Clara Läkare Göteborg Effects of alpha-1-acid glykoprotein on puronycin : aminonucleosideinducted nephrotic syndrome. Jacobson, stefan professor Stockholm Hur påverkar hemodiafiltration inflammatoriska cellers : försvarsfunktioner. Johansson, Mats Med dr Göteborg Kardiell autonom funktion vid kronisk njurinsufficiens : Karpman, Diana Med dr Lund Studier av patogenesen vid HUS,TTP och vaskulit : Lindström, Karin Med dr Stockholm Vad händer i glomeruli vid induktion av proteinuri,exprimentella : studier. Ohlsson, Maria Med dr Göteborg Den glomerulära barriären - fysiologi och patofyseologi : Ohlsson, Sophie Läkare Lund Leukocytdysfunktioner hos patienter med systemisk vaskulit : Omnell-Persson, Marie Leg. Sjuksköterska Malmö Medicinska och etiska urvalsprinciper vid njurtransplantation i : Norden. Persson, Ulf Läkare Malmö Genetiska faktorer vid småkärlsvaskulit med njurengagemang : Segelmark, Mårten Docent Lund Förbättrad diagnostik vid systemisk vaskulit : Thorman, Royne Tandläkare Stockholm Uremins påverkan på predialytiska och dialytiska patienters : tandstatus och munslemhinnor. Annuk, Margus Akademiska Uppsala Oxidativa stressmarkörer, lipidperoxidation markörer och : endotelcellfunktion hos njurpatienter. Heiwe Susanna Leg. Sjukgymnast Karolinska sjukhuset Studier avseende effekter av fysisk träning : Johansson Mats Med. dr Sahlgrenska Universitetssjukhuset Autonom kontroll av hjärt-kärlfunktionen vid diabetesnefropati : Karpman Diana Med.Dr. barnmedicin Lunds universitetssjukhus Studier av patogenesen av HUS, ITP och vaskulit : Lindqvist Ragny Leg. Sjuksköterska, fil dr. Högskolan Gävle Hur kan hälsa och livskvalitet upprätthållas med hjälp av coping vid : kronisk sjukdom. Olsson Maria Läkare Göteborgs Universitet Utveckling av musmodell för funktionella studier av den glomerulära : barriären. Sörensson Jenny Fil dr. i biologi Göteborgs Universitet Glomerulära endotelcellers morfologi och genuttryck under shear : stress behandling. Ziegert Kristina Magisterexamen Högskolan i Halmstad Livssituationen hos anhöriga till hemodialyspatienter : Annuk, Margus Uppsala Endotelcellsfunktion och hjärt-kärlsjukdom hos njurpatienter : Borg, Anna-Lena Med dr Lund ACTH-behandling av idiopatisk membranös nefropati: kontrollerad : studie. Berglund, Jonas Med dr Danderyd Vektorkardiografi under hemodialys : Bergström, Göran Docent Göteborg Renala blodtrycksreglerande mekanismer : Eriksson, Clas Leg. Läkare Skövde Primär njursjukdomsförekomst i Skövde kommun. Kartläggnin och : behandlingsförsök. Gisslén, Katarina Läkare Göteborg Cytokiners betydelse för patogenes och prognos vid systemisk vaskulit med njurengagemang :- 1999

9 Heiwe, Susanne Sjukgymnast Stockholm En fenomenografisk studie av hur kroniskt njursjuka personer : upplever sin njursjukdom och sin nedsatta fysiska förmåga. Jensen, Gert Med dr Göteborg Långtidsuppföljning efter renal PTA - Effekter på blodtryck, : njurfunktion och överlevnad. Karlberg, Ingvar Professor Göteborg Tillgänglighet, omfattning och indikationer för aktiv urenivård i olika : landsting. Lindblad, Frank Dr.Med.Sci. Huddinge Njurtransplanterade barn och ungdomar- en intervjuundersökning : Nilsson, Tomas Leg läkare Uppsala Studier av autoantigen vid njursjukdomar : Ohlsson, Maria Läkare Göteborg Kartläggning och behandling av faktorer som påverkar utvecklingen : av kronisk njursvikt. Ottosson-Seeberger, Astrid Leg läkare Huddinge Lipoltisk och antilipoltisk aktivitet hos patienter med kronisk : njursvikt. Roussos, Louis Läkare Malmö Betydelsen av apolipoprotein E genotyp för progresstakten av : njursjukdom speciellt hos patienter med diabetes mellitus. Apo E genotypens betydelse för uppkomsten av kronisk rejektion. Sanmuelsson, Ola Docent göteborg Kartläggning av endotelfunktion hos patienter med nedsatt : njurfunktion. Sjöberg, Bodil Läkare Huddinge Koncentration av urea, fosfat och andra substrater i fettvävnad hos : hemodialyspatienter under och mellan två dialysbehandlingar med hjälp av mikrodialysteknik. Stenvinkel. Peter Docent Huddinge Riskfaktorer för malnutrion och arterioskleros hos patienter med : kronisk njursvikt. Söderhäll, Mats Leg. Läkare Stockholm Molekylärbiologiska studier av patogensen för urinvägsinfektioner : hos människa. Sörensson, Jenny Fil. Mag göteborg Framrening och odling av humana glomerulära endotelceller : Ternesten Bratel, Annika Leg. Läkare göteborg Detektion av Epstein-Barr virus i premaligna och maligna : skivepiteltumörer i hud, hos immunosuppreimerade njurtransplanterade patienter Thylén, pia Med dr Lund Immunologiska studier av bakomliggande orsak till dialyspatienters : höga infektionsrisk. Wrammer, Lars Med dr göteborg Betydelsen av vissa cytokingeners variabilitet för kliniska resultat av : immunosuppression hos transplanterade patienter. Zezina, Lilian Leg. Läkare Uppsala Lipid induced structural changes in the kidney :- 1999

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit

Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit och IgA-vaskulit Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Patientinformation om Njurinflammation/ glomerulonefrit av typen IgA-nefrit

Läs mer

Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare

Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare Målbeskrivning i Njurmedicin för blivande internmedicinare Handledare skall utses vid tjänstgöringens start och bör medverka till att uppsatta mål nås. För att uppnå dessa mål behövs i normalfallet 2-3

Läs mer

NJURFONDEN. Text Håkan: Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2010. Projektledare: Instution: Projekt: Belopp (SEK): Utdelat år:

NJURFONDEN. Text Håkan: Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2010. Projektledare: Instution: Projekt: Belopp (SEK): Utdelat år: Text Håkan: NJURFONDEN Forskningsprojekt som beviljats bidrag mellan 1999-2010 Projektledare: Instution: Projekt: Belopp (SEK): Utdelat år: Akaberi, Shahriar Läkare Lund Operation för sekundär hyperparathyreodism

Läs mer

Akut och kronisk njursvikt

Akut och kronisk njursvikt Medicin & vård Akut och kronisk njursvikt Behandlingsmöjligheter Prevention Mekanismer och orsaker - Diagnostik Uppsala universitet bjuder in till utbildning 10 14 mars 2014 i Uppsala En njurmedicinsk

Läs mer

Vad har njurmedicinare för nytta av att analysera proteiner i urin? Gregor Guron, docent, överläkare Njurmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Vad har njurmedicinare för nytta av att analysera proteiner i urin? Gregor Guron, docent, överläkare Njurmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Vad har njurmedicinare för nytta av att analysera proteiner i urin? Gregor Guron, docent, överläkare Njurmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Antalet patienter med terminal njursvikt i Sverige ökar

Läs mer

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs

Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs HSN 2009-03-17 p 24 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Handläggare: Maria Weber Persson Svar på skrivelse från Mariana Buzaglo (s) om att fler åtgärder för njursjuka behövs Ärendet Mariana

Läs mer

Akut och kronisk njursvikt

Akut och kronisk njursvikt UPPSALAKURSERNA Akut och kronisk njursvikt Mekanismer och orsaker - Diagnostik Behandlingsmöjligheter Prevention Uppsala universitet bjuder in till utbildning 13-17 mars 2017 i Uppsala Handläggning av

Läs mer

Akut och kronisk njursvikt

Akut och kronisk njursvikt UPPSALAKURSERNA Akut och kronisk njursvikt Mekanismer och orsaker - Diagnostik Behandlingsmöjligheter Prevention Uppsala universitet bjuder in till utbildning 13-17 mars 2017 i Uppsala Handläggning av

Läs mer

Vinnare 2015. Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus

Vinnare 2015. Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Vinnare 2015 Barnnefrologiverksamheten, Verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Barnnefrologiverksamheten, verksamhetsområde barnmedicin Skånes universitetssjukhus Juryns motivering: Bedömarna

Läs mer

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt

Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Riktlinjer för behandling av kronisk njursvikt Mål: Alla personer med kronisk njursvikt skall få en behandling av så god kvalitet att behovet av dialys eller transplantation fördröjs eller förhindras.

Läs mer

Patofysiologi vid kronisk njursvikt. Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping

Patofysiologi vid kronisk njursvikt. Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Patofysiologi vid kronisk njursvikt Mathias Haarhaus Njurmedicinska kliniken Universitetssjukhuset Linköping Nefronet, njurarnas funktionella enhet Ca 1 Mio per njure Överkapacitet ca 50% Kan adaptera

Läs mer

Immunkomplexnefrit. Glomerulonefriter med immundepositioner. Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM) eller komplement + antigen t.ex.

Immunkomplexnefrit. Glomerulonefriter med immundepositioner. Immunglobuliner (IgG, IgA, IgM) eller komplement + antigen t.ex. GLOMERULONEFRITER Inflammation i glomeruli Antingen inflammationsbild eller deposition av cirkulerande antigen-antikroppskomplex eller antikroppar riktade mot glomerulärt basalmembran. Immunkomplexnefrit

Läs mer

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet

Projektorganisation. Projektledning. Andra medverkande. spec. kirurgi, Uppsala universitet Projektorganisation Projektledning Helena Brändström Ola Ghatnekar Lars Holmberg Jan Nyman Hans Starkhammar Sverre Sörenson Arvid Widenlou Nordmark Göran Zetterström Andra medverkande Kristina Eklund projektledare,

Läs mer

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen?

Söndag 3 maj. SNSF accessgrupp och BARD. Registrering. Förmöten. Hur kan ultraljud förbättra/underlätta. arbete på dialysavdelningen? Söndag 3 maj 15.00-18.00 16.00 16.15 17.30 18.00 19.00 20.30 Sjuksköterskor (Alla) PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic, Karolinska sjukhuset, Solna Dietister

Läs mer

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset

Njurtransplantation. Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Njurtransplantation Njurmedicinska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset 1 Introduktion I Sverige transplanteras ca 350 njurar varje år, fördelade på fyra centra, Malmö, Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Läs mer

Akut och kronisk njursvikt

Akut och kronisk njursvikt UPPSALAKURSERNA Akut och kronisk njursvikt Mekanismer och orsaker - Diagnostik Behandlingsmöjligheter Prevention Uppsala universitet bjuder in till utbildning 7-11 mars 2016 i Uppsala Handläggning av njursjukdomar

Läs mer

Börja redan nu fundera på ämne ett för poster inom sjuksköterskans njurmedicinska kunskapsområde

Börja redan nu fundera på ämne ett för poster inom sjuksköterskans njurmedicinska kunskapsområde OBS! Börja redan nu fundera på ämne ett för poster inom sjuksköterskans njurmedicinska kunskapsområde Vi vill ha preliminära ämnesområden fredagen den 4/9 Exemel på tidigare ämnen; Fördelar med en AV-fistel,

Läs mer

2015-02-17. Njursjukdom. Kronisk njursjukdom/njursvikt (CKD) Njursjukdom

2015-02-17. Njursjukdom. Kronisk njursjukdom/njursvikt (CKD) Njursjukdom Njursjukdom ANNELI JÖNSSON 2015-02-17 Kronisk njursjukdom/njursvikt (CKD) En definitiv förlust av njurfunktionen vilket är allvarligt nog för att vara dödlig i avsaknad av dialys eller transplantation

Läs mer

Invärtesmedicin för fysioterapeuter Njursjukdomar

Invärtesmedicin för fysioterapeuter Njursjukdomar Invärtesmedicin för fysioterapeuter 2017 Njursjukdomar Njursjukdomar översikt Uppbyggnad och funktion Undersökningar av njure och urinvägar Njursvikt Vanligaste orsaker Symtom Dialys Njurarnas lokalisation

Läs mer

Kronisk njursvikt. Njurmed. klin. DS

Kronisk njursvikt. Njurmed. klin. DS Kronisk njursvikt Guna Frost Gérmanis Njurmed. klin. DS Terminal njursvikt ovanligt jmf andra sjdgrupper stora ekonomiska konsekvenser patientlidande förebyggande behandling viktig Sverige 2013 Incidens

Läs mer

Akut och kronisk njursvikt

Akut och kronisk njursvikt UPPSALAKURSERNA Akut och kronisk njursvikt En njurmedicinsk översiktskurs Behandlingsmöjligheter - Prevention - Mekanismer och orsaker - Diagnostik Uppsala universitet bjuder in till utbildning 9-13 mars

Läs mer

DRÖMMEN OM ETT LIV UTAN DIABETES. Erika Häggström Leg. sjuksköterska, huvudhandledare Avd. för Transplantation och Kirurgi Akademiska sjukhuset

DRÖMMEN OM ETT LIV UTAN DIABETES. Erika Häggström Leg. sjuksköterska, huvudhandledare Avd. för Transplantation och Kirurgi Akademiska sjukhuset DRÖMMEN OM ETT LIV UTAN DIABETES Erika Häggström Leg. sjuksköterska, huvudhandledare Avd. för Transplantation och Kirurgi Akademiska sjukhuset LIVET MED SVÅRREGLERAD DIABETES DRÖMMEN OM ETT LIV UTAN DIABETES?

Läs mer

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på

Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Att ge en njure... Denna broschyr är utarbetad av Njurmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund och Kliniken för njurmedicin och Transplantation på Universitetssjukhuset MAS i Malmö, Februari

Läs mer

Preliminärversion. Kommer att revideras efter remissomgång under hösten 2010

Preliminärversion. Kommer att revideras efter remissomgång under hösten 2010 Målbeskrivning i medicinska njursjukdomar Kommentar [MR1]: Formaterat: Bredd: 20,99 cm, Höjd: 29,7 cm Svensk njurmedicinsk förenings rekommendationer Svensk njurmedicinsk förening hälsar dig välkommen

Läs mer

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys

Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Riktlinjer för nutritionsbehandling vid hemodialys Dietisternas riksförbunds referensgrupp i njurmedicin Sara Lundström, leg dietist, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Bakgrund Riktlinjer för nutrition

Läs mer

Program 13.15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Program 13.15 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Program 13.15-13.30: Inledning. Christer Lundin, med klin USÖ, Läkemedelskommittén ÖLL 13.30-14.00: Kardiorenalt syndrom. Christer Lundin 14.00-14.45: Metforminbehandling vid njursvikt. Anders Frid, docent,

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

Glomerulonefrit del 2. Membranös glomerulonefrit. Membranös forts

Glomerulonefrit del 2. Membranös glomerulonefrit. Membranös forts Glomerulonefrit del 2 Membranös glomerulonefrit Vanlig orsak till nefrotiskt syndrom hos vuxna Primär-idiopatisk eller Sekundär Vid systemsjukdom (reumatoid artrit, SLE) Infektioner (hepatit B) Malignitet

Läs mer

Diabetes och njursvikt

Diabetes och njursvikt Diabetes typ 2 i 18 år Bosse 53 år (1) Diabetes och njursvikt peter.fors@hotmail.com Riskfaktorer: Snusar, hypertoni, hyperkolesterolemi, överviktig (midjemått 107 cm), motionerar inte, nästan aldrig alkohol.

Läs mer

Inledning. Sammanfattning

Inledning. Sammanfattning Inledning Svenskt Register för Aktiv Uremivård (srau) startade 1991 med syftet att dokumentera den aktiva uremivårdens omfattning i Sverige och har sedan 1994 givit ut en publikation årligen. Från den

Läs mer

Peter Fors Alingsås Lasare2

Peter Fors Alingsås Lasare2 Peter Fors Alingsås Lasare2 peter.fors@hotmail.com Njurskador diabetes DiabetesnefropaA (glomerulär sjd) Nefroskleros (generell parenkymskada) Njurartärstenos (arteriell sjukdom) Modifierbara riskfaktorer

Läs mer

Neonatal Trombocytopeni

Neonatal Trombocytopeni Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi Vårdprogram vid Neonatal Trombocytopeni Utarbetet 2006 och reviderat maj 201 av Jacek Winiarski och Göran Elinder 1 Innehåll Definition, symptom, orsaker

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011

Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Handlingsprogram för Njurförbundet Antaget 8 maj 2011 Njurförbundet har till uppgift främja och tillvarata de njursjukas intressen beträffande behandling, vård, rehabilitering och social trygghet med utgångspunkt

Läs mer

Njurfunktionsskattning och njursjukdomsepidemiologi i SLL (SCREAM) Peter Bárány

Njurfunktionsskattning och njursjukdomsepidemiologi i SLL (SCREAM) Peter Bárány Njurfunktionsskattning och njursjukdomsepidemiologi i SLL (SCREAM) Peter Bárány Njurmedicinska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset och CLINTEC Karolinska Institutet Glomerulär filtration Med hjälp

Läs mer

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR

ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ATT FÖREBYGGA KRONISKA SJUKDOMAR GENOM GODA LEVNADSVANOR ett sätt att optimera hälso- och sjukvårdens insatser Mattias Damberg, Docent, Hjärtkliniken, Karolinska Institutet, KS, Solna Specialistläkare

Läs mer

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507

4 Projektgruppen. 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4 Projektgruppen 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare 4.2 Bindningar och jäv KAPITEL 4 PROJEKTGRUPPEN 507 4.1 Presentation av projektgruppen och granskare Projektgrupp Ingegerd Agenäs Apotekare,

Läs mer

Söndag 3 maj. Registrering. Invigning av mötet 30 års resa från SDF till SNSF - Lena Krüzen, Lund. Mingel i utställningshallen

Söndag 3 maj. Registrering. Invigning av mötet 30 års resa från SDF till SNSF - Lena Krüzen, Lund. Mingel i utställningshallen Söndag 3 maj Sjuksköterskor (Alla) Dietister Medicintekniker Fysioterapeuter 15.00-18.00 16.00 Registrering Förmöten 16.15 PROM/RAND 36 Föreläsare: Agneta Aspegren - Pagels, Forskningssjukskötersk a/med.lic

Läs mer

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys

Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys Rättspsykiatrisk utredning och vård Lagstiftning, bemötande och riskanalys 8-10 mars 2016 Rättspsykiatrisk utredning och vård KURSLEDARE En stor andel av de personer (50-75 %) som genomgår rättspsykiatrisk

Läs mer

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9

Vecka 36 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Måndag 31/8 Tisdag 1/9 Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna

Kopia. Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Kopia Förordnande 5 2002-12-12 Ju2002/6446/D OM Justitiedepartementet Enligt sändlista Förordnande av sakkunniga i medicinska frågor i de allmänna förvaltningsdomstolarna Regeringen förordnar de i bilagan

Läs mer

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH?

Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Uppföljning av patienter med nedsatt njurfunktion. Hur används Ferritin och PTH? Anders Christensson Njur- och transplantationskliniken Skånes Universitetssjukhus SUS Malmö Kronisk njursjukdom (CKD) Stadieindelning

Läs mer

Vetenskapligt förhållningssätt och lärande

Vetenskapligt förhållningssätt och lärande Terminsmål Målbeskrivningens struktur för stadium I och II Stadiemålen beskriver inriktning och nivå för den kompetens studenten skall uppnå under stadiet. De är indelade i fyra områden: Vetenskapligt

Läs mer

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede

Bromsen på Danderyd. - för njursvikt i tidigt skede Bromsen på Danderyd - för njursvikt i tidigt skede Under det senaste decenniet har det blivit alltmer känt att lätt till måttlig njursvikt är vanligt förekommande. Undersökningar från bland annat Norge

Läs mer

Vaskuliter hos barn. Stora kärl Giant Cell Arteritis Takayasu Arteritis. Medelstora kärl Polyarteritis Nodosa Kawasaki Disease

Vaskuliter hos barn. Stora kärl Giant Cell Arteritis Takayasu Arteritis. Medelstora kärl Polyarteritis Nodosa Kawasaki Disease Stora kärl Giant Cell Arteritis Takayasu Arteritis Medelstora kärl Polyarteritis Nodosa Kawasaki Disease Vaskuliter hos barn Små kärl Granulomatos med polyangit (Wegener s Granulomatos) Microscopic Polyangiitis

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA

INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP OCH HÄLSA OM6040 Njurmedicinska sjukdomar, dialysbehandling och njurmedicinsk omvårdnad, 22,5 högskolepoäng Nephrology, Dialysis Treatment and Renal Nursing Care, 22.5 higher

Läs mer

Svenska Barnreumaregistret

Svenska Barnreumaregistret Svenska Barnreumaregistret, FAR14-7 Steg 1 - Kontaktuppgifter Uppgifter om sökande register Informationen om registret har ändrats Registrets namn Svenska Barnreumaregistret Registrets kortnamn Nummer

Läs mer

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Lunds universitet Läkarprogrammet, termin 6 2014-08-27 Temadagar: gemensamma föreläsningar: Helsingborg, Lund, Malmö (prel schema), Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Vecka 37 Fredag 12 september Temadag:

Läs mer

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR

SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014. Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR SIR:s fortbildningskurs Saltsjöbaden 2014 Pågående forskningsprojekt baserade på datauttag från SIR Pågående Forsknings projekt 1. Vilken roll spelar kön för vårdprocessen av intensivvårdspatienter och

Läs mer

Svår behandlingsresistent nefros Individuell bedömning i samråd med hemorten hur ofta pat behöver komma.

Svår behandlingsresistent nefros Individuell bedömning i samråd med hemorten hur ofta pat behöver komma. Stödjande dokument 1 (6) Riktlinjer för samarbete mellan Barnnefrologi vid ALB Huddinge ( Barnnefro ) och de fyra Norrlandstingen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) För remitterade

Läs mer

Birkeaulan 2 (plan 5, Huddinge sjukhus) Gemensam Introduktion. Mona Bergqvist/ Kristina Gottberg 09.30-10.00. Introduktion patofysiologi

Birkeaulan 2 (plan 5, Huddinge sjukhus) Gemensam Introduktion. Mona Bergqvist/ Kristina Gottberg 09.30-10.00. Introduktion patofysiologi Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Riktlinjer för njurtransplantation

Riktlinjer för njurtransplantation Riktlinjer för njurtransplantation Mål: Alla njurtransplanterade ska ha tillgång till högspecialiserad vård så att riskerna för komplikationer och för tidig död minimeras och så att förutsättningar för

Läs mer

ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna

ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna BESLUT 1 (5) Läkemedelsförmånsnämnden Datum Vår beteckning SÖKANDE ABBOTT SCANDINAVIA AB Box 509 169 29 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna LÄKEMEDELSFÖRMÅNSNÄMNDENS BESLUT Läkemedelsförmånsnämnden

Läs mer

kompetensutveckling och senaste nytt!

kompetensutveckling och senaste nytt! Gå 4 betala för 3! Dialysvård kompetensutveckling och senaste nytt! Aktuell forskning och teknisk utveckling på området! Kardorenala syndromet, vätskebalans och kalkfosfatbalans Kost och nutrition för

Läs mer

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne

Biobanksavdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande Biobank i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg eller Region Skåne savdelningar i Södra sjukvårdsregionen tillhörande i Landstinget Blekinge, Region Halland, Landstinget Kronoberg 136 Region Skåne ansvarig Tf. Medicinsk direktör Rita Jedlert ssamordnare Marie Sverud 136

Läs mer

Kronisk njursjukdom. Arsim Birinxhiku överläkare njurmedicin Varberg. måndag 28 mars 16

Kronisk njursjukdom. Arsim Birinxhiku överläkare njurmedicin Varberg. måndag 28 mars 16 Kronisk njursjukdom Arsim Birinxhiku överläkare njurmedicin Varberg måndag 28 mars 16 Fall 1 Kvinna 72 år Hypertoni i 12 år (Ramipril, amlodipin, HCTZ) Remitteras för Renal dysfunction - Bltr 135/70 Krea

Läs mer

Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman

Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman Äldre patienter och njursvikt Ulf Åhman 170328 Njurens åldrande 1000000 nefron/njure vid födseln Succesiv mognad upp mot 2 åå GFR ca 125 ml/min vid 20 åå GFR ca 60 ml/min vid 80 åå Bild på GFR-nedgång

Läs mer

Förändringskonceptens bakgrund

Förändringskonceptens bakgrund Förändringskonceptens bakgrund De 11 Förändringskoncepten baseras på empirisk forskning (evidens) om risk- och skyddsfaktorer för normbrytande beteende i barndomen, samt om av vad som fungerar i termer

Läs mer

Vecka 4 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Självstudier Allmän patologi -var god se pingpong. Onsdag 23/1 09.00-09.

Vecka 4 Moment 4 Datum, tid Innehåll Lokal Föreläsare/läraktivitet, litt Självstudier Allmän patologi -var god se pingpong. Onsdag 23/1 09.00-09. Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Sjuksköterskeprogrammet 180hp Rev121219/

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska Enureskademien Hur vanligt är det med sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När

Läs mer

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015

Debiteringslängd för Södergårds Samfällighetsförening 2015 Debiteringslängd för 2015 Totalt utdebiteras 838 656,00 kr vilket fördelar sig på medlemmarna enligt nedan. Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto: 681213-5 Påminnelseavgift

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Tisdag 17/ Kristina Gottberg. Gemensam Introduktion (ihop med campus) Birkeaulan 1 Huddinge sjukhus (se karta på pingpong)

Tisdag 17/ Kristina Gottberg. Gemensam Introduktion (ihop med campus) Birkeaulan 1 Huddinge sjukhus (se karta på pingpong) Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin

Frågor och svar om. sängvätning. Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Frågor och svar om sängvätning Broschyren är utgiven av Svenska EnuresAkademin Hur vanligt är sängvätning? De flesta barn blir torra i 2 3 årsåldern, i regel tidigare på dagen än på natten. När ett barn

Läs mer

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER

SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Göteborg Peter Fors Alingsås Lasare<

Göteborg Peter Fors Alingsås Lasare< Göteborg 2016-11-17---18 Peter Fors Alingsås Lasare< peter.fors@hotmail.com Njurskador diabetes DiabetesnefropaJ (glomerulär sjd) Nefroskleros (generell parenkymskada) Njurartärstenos (arteriell sjukdom)

Läs mer

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober

Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Föreläsare och föreläsningar Skånska demensdagen 2017, den 11 och den 12 oktober Presentation av föreläsningar och föreläsare Vårdmiljöns betydelse för äldre personer med nedsatt kognitiv förmåga Susanna

Läs mer

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen

Järnbestämning med MRT. 21 J Järnbestämning med MRT Röntgenveckan Karlstad 2014-09-10 Magnus Tengvar Karolinska Solna Centrala Röntgen Järnbestämning med MRT 1 Varför blir levern svart på MR-bilden? Hur kan man kvantifiera järninnehåll? Olof Dahlqvist Leinhard Fysiker Universitetslektor CMIV Linköping olof.dahlqvist.leinhard@liu.se 2

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Renogram och njurdoppler. Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Renogram och njurdoppler. Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Renogram och njurdoppler Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Indikationer Separat njurfunktion, bl a njurdonatorer, njurtumörer rer Total njurfunktion? Kontroll av njurfunktion

Läs mer

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014

Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Lunds universitet Läkarprogrammet, termin 6 2014-11-19 Temadagar: gemensamma föreläsningar: Lund och Malmö, Läkarprogrammet, termin 6, HT 2014 Vecka 37 Fredag 12 september Temadag: Proteinuri/Hematuri

Läs mer

Aterosklerosens olika ansikten

Aterosklerosens olika ansikten Aterosklerosens olika ansikten 2016-03-16 Välkomna!! Laguppställning för dagen Kärlen ( Charlotta Strandberg ) Hjärnan ( Fredrik Schön ) Hjärtat ( Olle Bergström ) Familjär hyperkolesterolemi (Wolfgang

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

DIABETES KOMPLIKATIONER. Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus

DIABETES KOMPLIKATIONER. Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus DIABETES KOMPLIKATIONER Gun Jörneskog Enheten för endokrinologi och diabetologi Danderyds sjukhus Antalet patienter med diabeteskomplikationer förväntas öka * Ökningen av diabetessjukdomen avser spec typ

Läs mer

Tisdag 30/ Gemensam Introduktion (ihop med campus) Kristina Gottberg 4U, ANA 8, Anders Rosendahl

Tisdag 30/ Gemensam Introduktion (ihop med campus) Kristina Gottberg 4U, ANA 8, Anders Rosendahl Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

PROTOKOLL Avdelning 1+2, medicin Sammanträdesdatum 2015-08-27

PROTOKOLL Avdelning 1+2, medicin Sammanträdesdatum 2015-08-27 1 PROTOKOLL Avdelning 1+2, medicin Sammanträdesdatum 2015-08-27 NÄRVARANDE Ordförande Erik Lempert, f.d. lagman Ledamöter med vetenskaplig kompetens Per Blomström, kardiologi, vetenskaplig sekreterare

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen.

Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. Att gå vidare är viktigt när man forskar, men också att backa och titta på vad som gjorts tidigare, säger Maria Lampinen. FORSKNING På spaning bland tarmludd & vita blodkroppar Tarmen, dess bakterier och

Läs mer

Sal 4 U. Gemensam Introduktion. Kristina Gottberg. (ANA 8) Huddinge Sal 4X Introduktion patofysiologi.

Sal 4 U. Gemensam Introduktion. Kristina Gottberg. (ANA 8) Huddinge Sal 4X Introduktion patofysiologi. Institutionen Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, sektionen för omvårdnad Institutionen för Laboratoriemedicin Avd Patologi, Klinisk Farmakologi, klinisk Mikrobiologi Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Läs mer

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö

Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Så går en dialys till - följ med till Pildammsdialysen i Malmö Varför behöver man dialys? Dialys är en behandling som man får när njurarna helt eller till största delen har slutat att fungera. Njurarnas

Läs mer

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld

Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld September 2015 Inbjudan till terapiinriktad utbildning med produktinformation Diabetesdagar i Mellansverige Nyheter och trender inom diabetologins värld Sundbyholm 10-11 december 2015 Hej! Välkommen till

Läs mer

Kunna identifiera och värdera svårigheten av och initiera akutbehandling vid

Kunna identifiera och värdera svårigheten av och initiera akutbehandling vid 1 STUDIEGUIDE termin 6, Läkarprogrammet, Lunds universitet Beslutad i NBMFU 2009-11-18 AKUTMEDICIN Bröstsmärtor Akuta andningsbesvär Akuta rubbningar i sockeromsättningen Akuta intoxikationer Oklar medvetslöshet

Läs mer

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili

Utredning och Behandling av Hypertoni. Faris Al- Khalili Utredning och Behandling av Hypertoni Faris Al- Khalili 2014 Hypertoni Silent killer Ledande orsak till kardiovaskulär mortalitet Förekomst 20 50 % av populationen ( 38% i Sverige) Står för ca 50% av all

Läs mer

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER

UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER UTBILDNINGSPROGRAMMET SOM FYLLER ETT TOMRUM KUNSKAP OM SMÄRTA VID CANCER NU GÅR STARTSKOTTET FÖR SMÄRTGRÄNS 2000 LANDETS LEDANDE EXPERTER inom smärtbehandling och palliativ vård har i samarbete med Janssen-Cilag

Läs mer

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT)

Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Hälsorelaterad livskvalité (HRQL) för patienter som genomgår stamcellstransplantation (SCT) Ulla Frödin Sjuksköterska, Hematologiska kliniken Linköping & doktorand IMH, Hälsouniversitetet, Linköping Handledare

Läs mer

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008

Osteoporos 2008. Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige. Osteoporos 2008 Osteoporos 2008 Kunskapsunderlag och rekommendationer för Sverige Osteoporos 2008 1 Innehåll Författarnamn i alfabetisk ordning... 6 Förord... 7 Sverker Ljunghall Epidemiologi och... 8 Dan Mellström Utredning

Läs mer

Forskningsläget nationell och internationell utblick

Forskningsläget nationell och internationell utblick Forskningsläget nationell och internationell utblick Monica Eriksson, PD, Docent Centrum för Salutogenes Institutionen för Omvårdnad, hälsa och kultur Högskolan Väst monica.eriksson@hv.se Handbook on

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

Fotens sjukgymnastik hos patienter med både dialys och diabetes. Eva Maria Wiberg Leg Fysioterapeut Tel 046-171443 Maj 2015

Fotens sjukgymnastik hos patienter med både dialys och diabetes. Eva Maria Wiberg Leg Fysioterapeut Tel 046-171443 Maj 2015 Fotens sjukgymnastik hos patienter med både dialys och diabetes Eva Maria Wiberg Leg Fysioterapeut Tel 046-171443 Maj 2015 Statistik aktiv uremivård 2014 5194 fungerande transplanterad njure 833 peritonealdialys

Läs mer

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning

Jag vet mitt värde. Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Jag vet mitt värde Bli trygg och delaktig i din blodförtunnande behandling genom självtestning Kan självtestning vara något för dig? Äter du blodförtunnande läkemedel som kräver regelbundna kontroller

Läs mer

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Övervikt praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur ett medicinskt perspektiv! Så här

Läs mer

DX3 2015 04 17 20 poäng MEQ 2

DX3 2015 04 17 20 poäng MEQ 2 DX3 2015 04 17 20 poäng MEQ 2 All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter rättvändes nästa sida.

Läs mer

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan

Brukarmedverkan. i forskningen. För dig som forskar. Ett samarbete mellan Brukarmedverkan i forskningen För dig som forskar Ett samarbete mellan Reumatikerförbundet Astma- och Allergiförbundet Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund Psoriasisförbundet Vad är en forskningspartner?

Läs mer

Sammanställning av data från SNRs CKD-del Mellansverige

Sammanställning av data från SNRs CKD-del Mellansverige Sammanställning av data från SNRs CKD-del Mellansverige Data från det s.k. Stockholmsregistret som startades 1999 har överförts till SNR där patienterna fortsättningsvis följs tillsammans med övriga CKD-patienter

Läs mer

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv

KAPITEL 9 projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv 9. Projektgrupp, externa granskare, bindningar och jäv Projektgrupp Christian Berne Professor, Akademiska sjukhuset, Uppsala Bo Freyschuss (projektledare) Docent, SBU, Stockholm Patrik Löfgren Specialistläkare,

Läs mer

RSV-säsongen

RSV-säsongen RSV-säsongen 2015-2016 Denna rapport publicerades den 26 maj 2015 och sammanfattar RSVsäsongen 2015-2016. Sammanfattning Säsongen för respiratory syncytial virus (RSV) 2015-2016 kännetecknades av en sen

Läs mer

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården!

Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Unik utbildning! Övervikt och prevention praktisk behandling och handledning inom primär- och företagshälsovården! Aktuell forskning kring övervikt och fetma Metabola syndromet, övervikt och motion ur

Läs mer