Halvårsberättelse 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsberättelse 2011"

Transkript

1 Halvårsberättelse 2011 East Capital Rysslandsfonden East Capital Baltikumfonden East Capital Östeuropafonden East Capital Balkanfonden East Capital Turkietfonden

2 Innehåll East Capital Rysslandsfonden 3 East Capital Baltikumfonden 6 East Capital Östeuropafonden 9 East Capital Balkanfonden 13 East Capital Turkietfonden 16 VIktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kanbåde öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på Global Industry Classification Standard Global Industry Classification Standard («GICS») -industriklassificeringen har utvecklats av och är exklusiv egendom och varumärke för MSCI Inc. ( MSCI ) och Standard & Poor s («S&P»), som ingår i koncernen MacGraw-Hill Companies, Inc. ( S&P ) med licensavtal för East Capital. Varken MSCI, S&P eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag lämnar någon uttalad eller antydd garanti eller representationer avseende sådan standard eller klassificering (eller resultat framtagna med användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen alla garantier gällande originalitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet och lämplighet för ett specifikt syfte med hänsyn till alla slag av sådan standard eller klassificering. Utan att begränsa något av ovanstående: under inga omständigheter ska MSCI, S&P, någon av deras affärspartners eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICSklassificeringar av något slag hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild, straffrelaterad, efterföljande eller annan skada (inklusive vinstbortfall) även om underrättad om möjligheten för sådan skada. GICS associerade av East Capital: East Capital Bering Balkan Cert, East Capital Baltic Property Investors, Bank Tsentrkredit, BTA, East Capital Bering Central Asia Cert, Parex Banka, Fondul Proprietatea, Fondul Proprietatea WTS , Fondul Proprietatea WTS , East Capital Bering Russia Cert, East Capital Financials Fund, Rushydro GDR, Sojaprotein, East Capital Bering Ukraine Cert, Laivite, Trev-2 Grupp, Swedish T-Bill , Swedish T-Bill , Swedish T-Bill , Saturn Sa Alba, Alfa Plam, Bambi, BB Minakva, Cacanska Banka, Efes Zajecar, Imlek, JAFFA, PIK Cacak, Pupin Telecom, Srpska Banka, Toza Markovic, Univerzal Holding, Velefarm, Zitopromet - Mlin, IMS Group, Novoil pref, Parex Banka Non Vote, Russian Maintenance Corp, Sibirskiy Cement, Halcyon Investment, Interrao, MRSK Volgi. East Capital, Foto: Shutterstock. Översättning: Avison. Tryck och repro: Litografia Alfaprint.

3 East Capital Rysslandsfonden Förvaltningsberättelse Fondfakta Fonden sjönk med 4,9% under det första halvåret, medan jämförelseindex steg med 3,0% (båda i SEK). Fondförmögenheten var miljoner SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med miljoner SEK vid årsskiftet. Nettoutflödet från fonden var miljoner SEK. Marknadskommentar Den ryska marknaden fick stöd av ett positivt nyhetsflöde, starka kapitalinflöden och stigande råvarupriser i början av året och kunde stå emot de globala risker som uppstod i Mellanöstern och Japan. Det negativa globala sentimentet och flykten till (uppfattat) säkra placeringar inverkade dock negativt på Ryssland under det andra kvartalet. Det faktum att den ryska ekonomin stabiliserades och marknaden handlades med historiskt stor rabatt jämfört med övriga tillväxtmarknader hjälpte föga, eftersom kombinationen av oro över Kina, euroområdet och USA gjorde investerarna nervösa och riskobenägna. Marknaden sjönk med 6,7% under det andra kvartalet, men steg med 7,7% under perioden som helhet efter det starka första kvartalet. Fondens utveckling Fonden utvecklades ungefär 8 procentenheter sämre än jämförelseindex. Det främsta skälet till den sämre utvecklingen var fondens underviktning i energi trots att sektorns vikt var snudd på rekordstor under perioden särskilt i Gazprom. Fonden underpresterade även på bolagsspecifik nivå på grund av dess många innehav utanför index. De flesta storbolag utvecklades bra under det första kvartalet, men banksektorn släpade efter de stora energiaktörerna. Även stålsektorn utvecklades mindre bra då marknaden spekulerade i att en exporttull på stål kunde komma att införas, vilket senare avfärdades av regeringen. Ingen sektor lyckades stå emot det negativa sentimentet under det andra kvartalet, men el, vatten och gas utvecklades sämre än övriga sektorer efter nyheterna om att eltarifferna för 2011 och 2012 kan komma att revideras nedåt. Finans föll något mer än index till följd av global makrooro. Energisektorn spjärnade emot tämligen bra under det andra kvartalet, trots att Gazprom påverkades negativt av uttalanden av regeringen om att gaspriserna på den inhemska marknaden kan komma att kopplas till inflationen, med början 2012, och att skatten på mineralutvinning kan komma att höjas mer än förväntat under Förändringar under perioden Exponeringen mot ryska olje- och gasbolag ökades betydligt i början av perioden eftersom dessa hade blivit avsevärt billigare än vissa konsumentbolag utifrån p/e-talen. Strategin lades om mot slutet av perioden för att istället inriktas på enskilda aktier i finans- och konsumentsektorerna. Risk Hög Fondbolag East Capital Asset Management AB Fondens startdatum Kursnotering/handel Dagligen Index MSCI Russia Index Total Return (net) Utdelning Ja, återinvesteras Förvaltningsavgift 2,5 % Insättningsavgift 2,5 % Utträdesavgift 0 % Minsta insättning 200 SEK Månadsspar Ja, lägst 200 SEK Valbar i PPM Ja, nummer Valbar i IPS Ja Bankgiro ISIN-kod SE Bryttid För insättningar som finns på fondens bankkonto före kl. 15:00 köps fondandelar till ett andelsvärde som beräknas senare samma dag. Mål och placeringsriktning Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna. Fondens placeringsinriktning är knuten till den ryska ekonomin, och fonden får placera i finansiella tillgångar utgivna av emittenter hemmahörande i Ryssland. Både direkt och indirekt exponering är tillåten. Dock placeras minst 50% av fondens förmögenhet genom direktexponering. För att uppnå diversifiering och effektiv likviditetshantering får fonden vidare placera upp till 1/3 av fondförmögenheten i finansiella tillgångar utgivna av emittenter hemmahörande i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i fonden uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet. Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier. Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster samt andra risker. Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges. Halvårsberättelse 2011 East Capital Rysslandsfonden 3

4 Kursutveckling jämfört med valutajusterat index Jämförelseindex per likställt fondandelens värde 100 kr East Capital Rysslandsfonden Index % 1 000% 500% 0% -500% Fondens tio största aktieinnehav Fondens nyckeltal Bolag Verksamhet % av fondförmögenheten Sberbank Finans 9,9 Gazprom Energi 8,9 Lukoil Energi 8,7 Surgut NG Energi 5,8 Transneft Energi 4,5 Rosneft Energi 3,7 M.Video Konsument sällanköp 3,5 LSR Group Råvaror 2,9 Bashneft Energi 2,8 FESCO Industri 2,5 Totalavkastning 2011 H East Capital Rysslandsfonden -5% 25% 122% -69% 23% Index 1 (SEK) 3% 16% 112% -67% 12% Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 1 407, , ,68 535, ,85 Omsättningshastighet Fondförmögenhetens fördelning (%) Balansräkning (tkr) Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga medel Kortfristiga fordringar Upplupna utdelningar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Energi 45,0 Finans 17,2 Råvaror 10,1 Industri 6,0 Konsument sällanköp 5,4 El, vatten och gas 5,3 Telekommunikation 3,4 Konsument dagligvaror 2,9 Övriga tillgångar och skulder, netto 4,2 Stam 80,1 Preferens 19,9 1 RTS Index t.o.m , MSCI Russia Index Total Return (net) fr.o.m Halvårsberättelse 2011 East Capital Rysslandsfonden

5 Finansiella instrument 1 Finansiella instrument (fortsättning) Namn Land 2 aktier Antal El, vatten och gas ,3 Halcyon Investment** ,7 MRSK Holding total ,4 MRSK Holding pref* ,2 MRSK Holding* ,3 MRSK Tsentra I privolzhya* ,5 MRSK Tsentra* ,2 MRSK Volgi* ,2 OGK-2* ,4 OGK-6* ,2 Rushydro total ,6 Rushydro Temp* ,0 Rushydro* ,6 Energi ,0 Bashneft pref* ,8 Dragon Oil Turkmenistan ,3 Eurasia Drilling GDR ,9 Gazprom ADR ,9 Integra Group GDR ,5 Kazmunai Gas Ep GDR Kazakstan ,2 Kuzbass Razrezugol** ,8 Kuzbasskaya Topli* ,8 Lukoil ADR ,7 Novoil pref* ,1 Rosneft GDR ,7 Surgut NG total ,8 Surgut NG ADR ,6 Surgut NG pref ADR ,8 Surgut NG pref* ,4 Tatneft pref* ,1 TNK-BP Holding total ,1 TNK-BP Holding pref* ,4 TNK-BP Holding* ,7 Transneft pref* ,5 UFA NK pref* ,4 Ufimsky NPZ** ,4 Yaroslav Nos total ,1 Yaroslav Nos pref* ,1 Yaroslav Nos* ,0 Finans ,2 Bank Aval** Ukraina ,2 Bank of Georgia GDR REG S Georgien ,9 Bank of St Petersburg* ,5 Bank Tsentrkredit Kazakstan ,2 Bank Vozrozhdeniye* ,2 BTA** Kazakstan ,0 East Capital Bering Central Asia Cert 3 Kazakstan ,2 East Capital Bering Russia Cert ,8 East Capital Bering Ukraine Cert 5 Ukraina ,5 East Capital Financials Fund** ,4 Halyk Bank GDR REG S Kazakstan ,3 Kazkommertsbank GDR REG S Kazakstan ,2 Nomos Bank GDR ,3 Parex Banka total 0 0,0 Parex Banka Non Vote** Lettland ,0 Parex Banka** Lettland ,0 Sberbank total ,9 Sberbank pref* ,3 Sberbank* ,6 VTB Bank GDR ,6 Marknadsvärde, tkr Andel % Industri ,0 Aeroflot* ,7 FESCO* ,5 Mostotrest* ,3 Russian Maintenance Corp** ,0 Sistema total ,6 Sistema GDR ,2 Sistema* ,3 Konsument dagligvaror ,9 Dixy* ,5 Gruppa Cherkizovo GDR ,3 Magnit* ,2 Myronivsky Hliboproduct GDR Ukraina ,3 Oriflame Cosmetics ,1 X5 Retail Group GDR ,4 Konsument sällanköp ,4 GAZ total ,7 GAZ pref* ,0 GAZ* ,6 M.Video* ,5 Sollers* ,2 Råvaror ,1 Akron* ,3 Evraz GDR ,9 GMK Norilsky Nikel ADR ,9 LSR Group* ,9 Magnitogorsk GDR ,4 Mechel pref ADR ,6 NLMK GDR ,8 Petropavlovsk ,2 Raspadskaya* ,0 Rusforest ,3 Severstal GDR ,6 Sibirskiy Cement** ,2 Telekommunikation ,4 MTS total ,0 MTS New* ,5 MTS* ,5 Vimpelkom ADR ,4 Summa värdepapper ,2 Reglerade marknader ,1 Andra marknader som är reglerade (*) ,5 Övriga (**) ,6 Övriga tillgångar och skulder, netto ,7 Fondförmögenhet ,0 1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader utanför EES. * Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade. ** Övriga finansiella instrument. 2) Om inget annat anges är instrumentet utgivet av en emittent hemmahörande i Ryssland eller av ett utländskt bolag som bedriver väsentlig verksamhet eller väsentligen investerar i Ryssland. 3) Investering i East Capital Bering Central Asia Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext. 4) Investering i East Capital Bering Russia Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext. 5) Investering i East Capital Bering Ukraine Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext. Halvårsberättelse 2011 East Capital Rysslandsfonden 5

6 East Capital Baltikumfonden Förvaltningsberättelse Fondfakta Fonden sjönk med 4,2% under det första halvåret, medan jämförelseindex steg med 0,7% (båda i SEK). Fondförmögenheten var miljoner SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med miljoner SEK vid årsskiftet. Nettoutflödet från fonden var 530 miljoner SEK. Marknadskommentar De baltiska marknaderna utvecklades i genomsnitt i linje med Östeuropaindex under perioden. Men skillnaderna var betydande mellan marknader och kvartal. Lettland var en av de bästa marknaderna i Östeuropa under perioden med en uppgång på 22,3%, medan Litauen steg med mer blygsamma 5,1%. Den estniska marknaden var så gott som oförändrad och utvecklades således sämre än index. Som för så många andra marknader i regionen var det första kvartalet ganska bra. Det andra kvartalet dominerades av skuldkrisen i euroområdet och de amerikanska budgetproblemen, med minskad riskaptit och en flykt till (uppfattat) säkra placeringar som följd. Fondens utveckling Fonden utvecklades ungefär 5 procentenheter sämre än jämförelseindex. Huvudskälet till den sämre utvecklingen var en underviktsposition i Lettland. Råvaror en liten sektor i fonden var den sektor som utvecklades bäst under perioden, med en uppgång på 13,6%. Finans var den bästa av de större sektorerna: sektorn steg med 10,8% och bidrog med 2 procentenheter till fondens resultat. Swedbank, en svensk bank med omfattande verksamhet i hela Baltikum, var betydelsefull för sektorn med en uppgång på 21,5% under perioden. Även hälsovård gick starkt; till exempel steg Grindeks med 11,6%. Den inhemska efterfrågan började återhämta sig mot slutet av förra året, och sektorn konsument dagligvaror redovisade en blygsam uppgång på 3,2%, men skillnaderna inom sektorn var betydande. Litauiska Pieno Zvaigzdes steg med 24,1%, medan Linas Agro Group och Rokiskio Suris båda från Litauen sjönk med 14% respektive 10,4%. Sektorn konsument sällanköp klarade sig sämre och sjönk med 7,2%. Estniska Baltika drog ned sektorns resultat genom att sjunka med 37,2%, medan PTA Group faktiskt steg med 32,8%. Förändringar under perioden Den viktigaste förändringen i portföljen var försäljningen av hela positionen motsvarande 9,7% av fondförmögenheten i svenska statsskuldväxlar till förmån för lettisk och litauisk exponering. Den förra ökades med nästan 3 procentenheter, till 8,1%, och den senare med mer än 10 procentenheter, till 49,4%. Den estniska exponeringen minskades något, till 24,4%. Ingen större sektorförändringar gjordes, utan fyra sektorer finans, konsument dagligvaror, industri och konsument sällanköp med lika stor vikt utgör ungefär 70% av portföljen. Risk Hög Fondbolag East Capital Asset Management AB Fondens startdatum Kursnotering/handel Dagligen Index OMX Baltic Benchmark Capped Index Total Return (gross) Utdelning Ja, återinvesteras Förvaltningsavgift 2,5 % Insättningsavgift 2,5 % Utträdesavgift 0 % Minsta insättning 200 SEK Månadsspar Ja, lägst 200 SEK Valbar i PPM Ja, nummer Valbar i IPS Ja Bankgiro ISIN-kod SE Bryttid För insättningar som finns på fondens bankkonto före kl. 13:00 köps fondandelar till ett andelsvärde som beräknas senare samma dag. Mål och placeringsriktning Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna. Fonden placerar huvudsakligen i baltiska finansiella tillgångar, utgivna av emittenter hemmahörande i Estland, Lettland och Litauen, och upp till 10% av fondförmögenheten kan placeras i Polen. Både direkt och indirekt exponering är tillåten. Dock placeras minst 50% av fondens förmögenhet genom direktexponering. Andelen aktier utgivna av emittenter inom EU uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet. Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier. Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster samt andra risker. Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges. 6 Halvårsberättelse 2011 East Capital Baltikumfonden

7 Kursutveckling jämfört med valutajusterat index Jämförelseindex per likställt fondandelens värde 10 kr East Capital Baltikumfonden Index 1 600% 400% 200% 0% -200% Fondens tio största aktieinnehav Bolag Land Verksamhet % av fondförmögenheten SEB Baltikum Finans 9,4 TEO Litauen Telekommunikation 7,9 Pieno Zvaigzdes Litauen Konsument dagligvaror 7,8 Grindeks Lettland Hälsovård 5,9 Tallinna Kaubamaja Estland Konsument sällanköp 5,3 City Service Litauen Industri 5,0 Swedbank Baltikum Finans 4,6 Tallink Estland Industri 4,6 Merko New Estland Industri 4,3 Linas Agro Group Litauen Konsument dagligvaror 4,2 Fondens nyckeltal Totalavkastning 2011 H East Capital Baltikumfonden -4% 38% 21% -57% 1% Index 1 (SEK) 1% 43% 10% -53% -6% Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 48,50 50,60 37,34 32,00 74,24 Utdelning per andel, kr - 0,71 1,13 0,53 0,41 Fondförmögenhetens fördelning (%) Balansräkning (tkr) Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga medel Kortfristiga fordringar Upplupna utdelningar Summa tillgångar Konsument dagligvaror 19,9 Industri 17,5 Finans 17,1 Konsument sällanköp 16,9 Telekommunikation 7,9 Hälsovård 5,9 El, vatten och gas 4,6 Energi 4,4 Råvaror 1,9 Övriga tillgångar och skulder, netto 4,0 Litauen 49,4 Estland 24,3 Baltikum 2 14,2 Lettland 8,1 Övriga tillgångar och skulder, netto 4,0 Skulder och fondförmögenhet Finansiella instrument med negativt marknadsvärde - Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Baltic 30 Index t.o.m , OMX Baltic Index Capped Index Total Return (gross) fr.o.m Se redovisning av innehav på nästkommande sida. Halvårsberättelse 2011 East Capital Baltikumfonden 7

8 Finansiella instrument 1 Finansiella instrument (fortsättning) Namn Land Antal aktier Marknadsvärde, tkr Andel % El, vatten och gas ,6 Lesto Ab Litauen ,2 Lietuvos Dujos Litauen ,9 Tallinna Vesi Estland ,5 Energi ,4 Klaipedos Nafta Litauen ,5 LASCO Lettland ,9 Finans ,1 Arco Vara As Estland ,2 Bankas Snoras pref Litauen ,3 East Capital Baltic Property Investors** 2 Baltikum ,2 SEB 3 Baltikum ,4 Siauliu Bankas Litauen ,4 Swedbank A 4 Baltikum ,6 Trigon Property Development Estland ,0 Hälsovård ,9 Grindeks Lettland ,9 Industri ,5 City Service Litauen ,0 Järvevana Estland ,1 Laivite** Litauen ,1 Limarko Litauen ,6 Merko Ehitus Estland ,3 Nordecon International Estland ,0 Rigas Kugu Buvetava Lettland ,2 Tallink Estland ,6 Trev-2 Grupp** Estland ,4 Valmieras Stikla Skiedra Lettland ,3 Konsument sällanköp ,9 Apranga Litauen ,1 Baltika Estland ,7 Eesti Ekspress Grupp Estland ,7 Klaipedos Baldai Litauen ,1 Olympic Entertainment Estland ,6 Tallinna Kaubamaja Estland ,3 Utenos Trikotazas Litauen ,5 Vilniaus Baldu Kombinatas Litauen ,8 Råvaror ,9 Grigiskes Litauen ,1 Liepajas Metalurgs Lettland ,8 Telekommunikation ,9 TEO Litauen ,9 Summa värdepapper ,0 Reglerade marknader ,3 Andra marknader som är reglerade (*) 0 0,0 Övriga (**) ,8 Övriga tillgångar och skulder, netto ,1 Fondförmögenhet ,0 1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader utanför EES. * Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade. ** Övriga finansiella instrument. 2) East Capital Baltic Property Investors, ett svenskt bolag med verksamhet i Baltikum. 3) SEB, ett finansbolag noterat i Sverige med verksamhet i Baltikum. 4) Swedbank A, ett finansbolag noterat i Sverige med verksamhet i Baltikum. Konsument dagligvaror ,9 Linas Agro Group AB Litauen ,2 Pieno Zvaigzdes Litauen ,8 Rokiskio Suris Litauen ,2 Vilniaus Degtine Litauen ,5 Zemaitijos Pienas Litauen ,2 8 Halvårsberättelse 2011 East Capital Baltikumfonden

9 East Capital Östeuropafonden Förvaltningsberättelse Fondfakta Fonden sjönk med 4,2% under det första halvåret, medan jämförelseindex steg med 1,4% (båda i SEK). Fondförmögenheten var miljoner SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med miljoner SEK vid årsskiftet. Nettoutflödet uppgick till 244 miljoner SEK. Marknadskommentar Marknaderna i Östeuropa kännetecknades av ett antal till synes olikartade tendenser under perioden. För det första fick de flesta marknader stöd av stigande valutor, vilket blåste upp resultaten i USD. För det andra var skillnaderna stora sett till utvecklingen: Serbien steg med över 30%, medan Ukraina och Turkiet tappade nästan 10%. I allmänhet utvecklades marknaderna Sydöstra Europa och Centraleuropa starkt, med tvåsiffriga uppgångar, medan Turkiet, Kazakstan, Ukraina och Slovenien utvecklades sämre, med negativa avkastningar under perioden. Den stora ryska marknaden sjönk med 6,7% under det andra kvartalet, men steg med 7,7% under perioden som helhet efter ett starkt första kvartal. För det tredje var det första kvartalet ganska bra, medan det andra kvartalet dominerades av skuldkrisen i euroområdet och de amerikanska budgetproblemen, med minskad riskaptit och en flykt till (uppfattat) säkra placeringar som följd. Fondens utveckling Fonden utvecklades ungefär 6 procentenheter sämre än jämförelseindex. Huvudskälet till den sämre utvecklingen var fondens underviktning i Centraleuropa och i energi, särskilt Gazprom. Fonden underpresterade även på bolagsspecifik nivå på grund av dess många innehav utanför index. Energisektorn var en av de sektorer som utvecklades bäst, mycket tack vare det faktum att Gazprom steg med 16,4% under perioden. Fondens innehav utanför index i sektorerna råvaror, el, vatten och gas samt konsument dagligvaror medförde att fonden underpresterade kraftigt på dessa områden. Finans gick relativt svagt på det hela taget, på grund av global oro. Förändringar under perioden På marknadsnivå var den viktigaste händelsen en minskning i Ryssland till förmån för Turkiet och Centraleuropa. Det var dock snarast fråga om en normalisering av portföljen, eftersom exponeringen mot Ryssland hade varit snudd på rekordstor. Exponeringen mot ryska olje- och gasbolag ökades betydligt i början av perioden eftersom värderingsgapet mot vissa konsumentbolag hade blivit mycket stort. Mot slutet av perioden var det inte längre fallet, varför exponeringen mot ryska olje- och gasbolag minskades. I Turkiet ökade fonden exponeringen mot räntekänsliga sektorer, såsom bostadsfastighetsbolag, men blev mer defensiv mot slutet av perioden på grund av oro för överhettning. Risk Hög Fondbolag East Capital Asset Management AB Fondens startdatum Kursnotering/handel Dagligen Index MSCI EM Europe Index Total Return (net) Utdelning Ja, återinvesteras Förvaltningsavgift 2,5 % Insättningsavgift 2,5 % Utträdesavgift 0 % Minsta insättning 200 SEK Månadsspar Ja, lägst 200 SEK Valbar i PPM Ja, nummer Valbar i IPS Ja Bankgiro ISIN-kod SE Bryttid För insättningar som finns på fondens bankkonto före kl. 15:00 köps fondandelar till ett andelsvärde som beräknas senare samma dag. Mål och placeringsriktning Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna. Fonden placerar huvudsakligen i östeuropeiska finansiella tillgångar, utgivna av emittenter hemmahörande i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Georgien, Grekland, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan, Tjeckien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike. Både direkt och indirekt exponering är tillåten. Dock placeras minst 50% av fondens förmögenhet genom direktexponering. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i fonden uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet. Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier. Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster samt andra risker. Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges. Halvårsberättelse 2011 East Capital Östeuropafonden 9

10 Kursutveckling jämfört med valutajusterat index Jämförelseindex per likställt fondandelens värde 10 kr East Capital Östeuropafonden Index 1 400% 200% 0% -200% Fondens tio största aktieinnehav Fondens nyckeltal Bolag Land Sektor % av fondförmögenheten Sberbank Ryssland Finans 6,2 Gazprom Ryssland Energi 5,4 Lukoil Ryssland Energi 5,3 Surgut NG Ryssland Energi 3,5 Transneft Ryssland Energi 2,7 Raiffeisen International Östeuropa Finans 2,4 Rosneft Ryssland Energi 2,3 East Capital Explorer Östeuropa Finans 2,2 M.Video Ryssland Konsument sällanköp 2,1 LSR Group Ryssland Råvaror 1,8 Total return 2011 H East Capital Östeuropafonden -4% 18% 86% -64% 24% Index 1 (SEK) 1% 9% 65% -62% 20% Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 41,51 43,35 36,67 19,75 54,77 Utdelning per andel, kr Fondförmögenhetens fördelning (%) Balansräkning (tkr) Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga medel Kortfristiga fordringar Upplupna utdelningar Summa tillgångar Finans 34,5 Energi 29,6 Råvaror 7,5 Konsument sällanköp 6,3 Industri 5,8 Telekommunikation 4,4 El, vatten och gas 4,3 Konsument dagligvaror 3,1 Hälsovård 0,6 Informationsteknologi 0,3 Övriga tillgångar och skulder, netto 3,5 Ryssland 52,5 Turkiet 11,4 Östeuropa 2 9,1 Polen 6,5 Rumänien 3,5 Ungern 3,0 Tjeckien 2,0 Slovenien 1,4 Litauen 1,3 Baltikum 2 1,1 Övriga länder 4,7 Övriga tillgångar och skulder, netto 3,5 Skulder och fondförmögenhet Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet MSCI EM Europe Index t.o.m , MSCI EM Europe Index Total Return (net) fr.o.m Se redovisning av innehav på nästkommande sida. 10 Halvårsberättelse 2011 East Capital Östeuropafonden

11 Finansiella instrument 1 Namn Verksamhet Antal aktier Marknadsvärde, tkr Andel % Balkan ,3 East Capital Bering Balkan Cert 2 Finans ,3 Baltikum ,1 East Capital Baltic Property Investors AB (Publ)** Finans ,2 SEB Finans ,6 Swedbank A Finans ,3 Estland ,7 Tallink Industri ,3 Tallinna Kaubamaja Konsument sällanköp ,4 Georgien ,2 Bank of Georgia GDR REG S Finans ,2 Finansiella instrument (fortsättning) Reinhold Polska Finans ,1 Tauron Polska Energia El, vatten och gas ,3 TPSA Telekommunikation ,3 TVN Konsument sällanköp ,4 Zaklady Azotowe Pulawy Råvaror ,2 Rumänien ,5 Banca Transilvania Finans ,1 BRD Groupe Cociete Generale Finans ,1 Fondul proprietatea Finans ,5 Fondul proprietatea Wts Finans ,2 Petrom Energi ,7 Sif 1 (Banat Crisana) Finans ,1 Sif 2 (Moldova) Finans ,2 Sif 3 (Transilvania) Finans ,1 Sif 4 (Muntenia) Finans ,1 Sif 5 (Oltenia) Finans ,2 Grekland ,2 Fourlis Holdings Konsument sällanköp ,2 Kazakstan ,7 Bank Tsentrkredit Finans ,1 BTA** Finans ,0 East Capital Bering Central Asia Cert 3 Finans ,1 Halyk Bank GDR REG S Finans ,1 Kazkommertsbank GDR REG S Finans ,1 Kazmunai Gas Ep GDR Energi ,4 Kroatien ,5 Atlantic Grupa* Konsument dagligvaror ,2 Istraturist* Konsument sällanköp ,2 Maistra* Konsument sällanköp ,1 Podravka* Konsument dagligvaror ,1 Lettland ,4 Grindeks Hälsovård ,4 Parex Banka** Finans ,0 Litauen ,3 City Service Industri ,3 Pieno Zvaigzdes Konsument dagligvaror ,5 TEO Telekommunikation ,5 Polen ,5 Asseco Poland Informationsteknologi ,3 Bre Bank Finans ,2 Cyfrowy Polsat Konsument sällanköp ,3 Grupa Lotos Energi ,2 ING Bank Slaski Finans ,3 KGHM Råvaror ,7 Kogeneracja El, vatten och gas ,2 PGNiG Energi ,4 PKN Energi ,4 PKO Finans ,1 Polimex Mostostal Industri ,2 Polska Grupa Energetyczna El, vatten och gas ,5 PZU Finans ,5 Ryssland ,5 Aeroflot* Industri ,4 Akron* Råvaror ,2 Bank of St Petersburg* Finans ,9 Bashneft pref* Energi ,6 Dixy* Konsument dagligvaror ,3 East Capital Bering Russia Cert 4 Finans ,4 East Capital Financials Fund** Finans ,2 Eurasia Drilling GDR Energi ,5 Evraz GDR Råvaror ,5 FESCO* Industri ,4 GAZ total ,4 GAZ pref* Konsument sällanköp ,1 GAZ* Konsument sällanköp ,4 Gazprom ADR Energi ,4 GMK Norilsky Nikel ADR Råvaror ,1 Gruppa Cherkizovo GDR Konsument dagligvaror ,2 Integra Group GDR Energi ,8 Kuzbass Razrezugol** Energi ,5 Kuzbasskaya Topli* Energi ,5 LSR Group* Råvaror ,8 Lukoil ADR Energi ,3 M.Video* Konsument sällanköp ,1 Magnitogorsk GDR Råvaror ,2 Mechel pref ADR Råvaror ,4 Mostotrest* Industri ,7 MRSK Holding total ,4 MRSK Holding pref* El, vatten och gas ,1 MRSK Holding* El, vatten och gas ,4 MRSK Tsentra I privolzhya* El, vatten och gas ,3 MRSK Tsentra* El, vatten och gas ,1 MTS total ,2 MTS New* Telekommunikation ,3 MTS* Telekommunikation ,8 NLMK GDR Råvaror ,5 Nomos Bank GDR Finans ,2 OGK-2* El, vatten och gas ,2 Raspadskaya* Råvaror ,6 Rosneft GDR Energi ,3 Rushydro total ,3 Rushydro GDR El, vatten och gas ,0 Rushydro Temp* El, vatten och gas ,0 Rushydro* El, vatten och gas ,3 Rusforest Råvaror ,2 Sberbank total ,2 Sberbank pref* Finans ,2 Halvårsberättelse 2011 East Capital Östeuropafonden 11

East Capital Explorer Årsredovisning 2011

East Capital Explorer Årsredovisning 2011 East Capital Explorer Årsredovisning 2011 Kontakt Investor relations- och mediakontakt: Charlotte Åsberg Investor Relations Manager +46 8 505 885 94 charlotte.asberg@eastcapitalexplorer.com Besöksadress:

Läs mer

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE

SELECT SVERIGE 2014 SELECT SVERIGE SELECT SVERIGE PLACERINGSINRIKTNING Select Sverige är en aktiefond med särskild inriktning på placeringar i finansiella instrument som främst handlas på marknader i Sverige, som är reglerade och öppna

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

NORRSKEN 2014 NORRSKEN

NORRSKEN 2014 NORRSKEN NORRSKEN PLACERINGSINRIKTNING Norrsken är en aktieorienterad hedgefond med en marknadsneutral inriktning. Förvaltningsstrategin är eventdriven där förvaltarna fokuserar på publika bolag där det skett en

Läs mer

Utdelning i HQ Fonders fonder

Utdelning i HQ Fonders fonder helårsrapport 2009 Innehåll Vd-ord 1 Utveckling fonder och marknader 2 Förvaltning 5 Översikt 6 Svenska aktiefonder HQ Strategifond 8 HQ Strategy Fund 10 HQ Svea Aktiefond 12 HQ Swedish Equity Fund 14

Läs mer

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59

HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 HELÅRSRAPPORT 2008 DANSKE INVEST HELÅRSRAPPORT 2008 59 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 VD-kommentar 4 Försiktig 4 Balanserad 5 Offensiv 5 Aktiv Förmögenhetsförvaltning 6 Sverige Likviditet 6 Sverige Obligationer

Läs mer

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011

Cliens Allokering Sverige. Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Årsberättelse 2011 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten 2010 inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter...

HALVÅRSREDOGÖRELSE. Fondfakta... 39 Indexjämförelser...40 Skatteregler...40 Information om fondbolaget... 41 42 Ordlista... 43 Kontaktuppgifter... l a n n e b o f o n d e r HALVÅRSREDOGÖRELSE f r fonder 2013 foto: ISToCKPHoTo Aktiemarknaden...2 3 Våra förvaltare... 4 Lannebo Mixfond... 6 9 Lannebo Småbolag... 10 13 Lannebo Småbolag Select... 14 16

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Helårsberättelse 2014 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund. Öhman är

Läs mer

ävstångscertifikat East Capital Ryssland

ävstångscertifikat East Capital Ryssland Hävstångscertifikat East Capital Ryssland Teckna dig senast 29 april 2010 100 % KAPITALRISK VOLYMBEGRÄNSAT ERBJUDANDE! Anmälan tas in löpande och Garantum kan komma att stänga i förtid om marknadsförutsättningarna

Läs mer

Årsberättelse för Excalibur 2014

Årsberättelse för Excalibur 2014 Årsberättelse för Excalibur 2014 Excalibur Värdepappersfond AB Styrelsen för Excalibur Värdepappersfond AB får härmed avge årsberättelse för Excalibur för perioden 1 januari 31december 2014 Årsberättelsen

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2009 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Värderings- och redovisningsprinciper

Läs mer

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell.

LANNEBO FONDER. Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. LANNEBO FONDER Årsredovisning 2005 Fr v: Göran Espelund, Johan Lannebo, Mats Gustafsson, Anders Lannebo, Peter Rönström, Karin Haraldsson och Fredrik Lithell. Anders Lannebo Styrelseordförande Född 1944.

Läs mer

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008

Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Folksam-LO:s fonder Årsberättelse 2008 Innehållsförteckning Folksam LO Obligation 2 Folksam LO Sverige 4 Folksam LO Världen 6 Folksam LO Västfonden 8 Förklaring till faktarutor 10 Jämförelseindex 12 Fondernas

Läs mer

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk

Investera i. Det är sällan man hör så. stora möjligheter men hög risk TEMA: ÖSTEUROPA AV AGNETHA JÖNSSON Investera i stora möjligheter men hög risk Trots kraftiga svängningar på börserna kan en investering i Östeuropa minska den totala risken i en portfölj. Här berättar

Läs mer

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge.

årsberättelse 2014 Lynx Asset Management AB Box 7060 SE-103 86 STOCKHOLM Tel +46 8 663 33 60, Fax +46 8 663 33 28 info@lynxhedge.se www.lynxhedge. årsberättelse 2014 lynx i korthet Strategi: Modellbaserad fond som investerar i aktieindex, räntor, valutor och råvaror på de globala terminsbörserna. Startdag: 1 maj 2000. Portföljförvaltare: Jonas Bengtsson,

Läs mer

SELECT BRASILIEN 2014

SELECT BRASILIEN 2014 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt

Tanken är att såväl statliga som privata aktörer här har ett gemensamt intresse i att stötta konsumenterna. Målet är ett större privatekonomiskt Fonder 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska och finansiella frågor. Syftet

Läs mer

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID

Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID Fonder TRYGGA DIN EKONOMISKA FRAMTID 1 Gilla Din Ekonomi är ett landsomfattande nätverk som startats av myndigheter, organisationer och finansiella företag för att samarbeta om folkbildning i ekonomiska

Läs mer

AP7. årsredovisning 2010

AP7. årsredovisning 2010 AP7 årsredovisning 2010 Den som inte vill eller kan välja ska få minst lika bra pension som andra. Innehåll Vd-ord 3 Ett händelserikt år 5 Såfa för de som inte vill välja 6 Aktier i ett längre perspektiv

Läs mer

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare

TRENDER PÅ MODET BÄTTRE ÄN SITT RYKTE. Aktie-Ansvars finska partnerförvaltare har gett tusen procent på 20 år. Gör ditt fondsparande stryktåligare Sverigefonden Närmar vi oss fort- en ny farande stor börsuppgång? lågt värderad Gör ditt fondsparande stryktåligare Garantums grundare om nyheter i Peritus Graal Kvanthedge steg 11, i fjol Förändringar

Läs mer

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6

Innehåll. Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv...3. VD har ordet... 4. Trygg-Stiftelsen försäkrings tagarnas forum...6 Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv Årsredogörelse 2012 Innehåll Gamla Livförsäkrings aktiebolaget SEB Trygg Liv....3 VD har ordet..........................................................................................................................................

Läs mer

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26

Simplicitys fonder. Informationsbroschyr. Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicitys fonder Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Informationsbroschyr Publiceringsdatum: 2015.06.26 Simplicity Norden Simplicity Norden är Simplicitys flaggskepp.

Läs mer

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys

Innehållsförteckning. 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys Innehållsförteckning 3 VD-ord 3 Nyheter 4 Marknadsprognoser 5 Ledning, förvaltning och analys 12 Absolutavkastning Plus 14 Absolutavkastning Ränta 16 Access Balanserad 18 Access Emerging Markets 20 Access

Läs mer

SAFE PLAY Årsberättelse 2011

SAFE PLAY Årsberättelse 2011 Årsberättelse 2011 SAFE PLAY Fonden investerar huvudsakligen i räntebärande värdepapper, med låg risk, och fungerar som ett alternativ till att ha pengarna på ett traditionellt bankkonto. Safe Play ska

Läs mer

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012

Enter Fonder AB. Årsberättelse 2012 Enter Fonder AB Årsberättelse 2012 ENTER SVERIGE ENTER SVERIGE PRO ENTER SELECT ENTER SELECT PRO ENTER MAXIMAL ENTER MAXIMAL PRO ENTER MAXIMAL GROWTH MARKETS ENTER PENNINGMARKNADSFOND ENTER TREND RÄNTEFOND

Läs mer

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder

SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE. Öhman Fonder SINCE 1906 HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 Sedan 1906 I början av förra seklet, närmare bestämt 1906, grundade Emric Öhman Bankirfirman E. Öhman J:or AB. Bolaget erhöll medlemskap på Stockholms Fondbörs år 1911

Läs mer

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande

INVSTR. Ny fond i partnerskap med DNB. Nya fondalternativ för en ny verklighet. Låt inte känslor styra ditt sparande Nya fondalternativ för en ny verklighet Låt inte känslor styra ditt sparande Dags att sälja din obligationsfond? INVSTR HELÅRSRAPPORT 2011 Ny fond i partnerskap med DNB Postadress: Box 55659, 102 15 Stockholm

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer