Halvårsberättelse 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halvårsberättelse 2011"

Transkript

1 Halvårsberättelse 2011 East Capital Rysslandsfonden East Capital Baltikumfonden East Capital Östeuropafonden East Capital Balkanfonden East Capital Turkietfonden

2 Innehåll East Capital Rysslandsfonden 3 East Capital Baltikumfonden 6 East Capital Östeuropafonden 9 East Capital Balkanfonden 13 East Capital Turkietfonden 16 VIktig information: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kanbåde öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr finns på Global Industry Classification Standard Global Industry Classification Standard («GICS») -industriklassificeringen har utvecklats av och är exklusiv egendom och varumärke för MSCI Inc. ( MSCI ) och Standard & Poor s («S&P»), som ingår i koncernen MacGraw-Hill Companies, Inc. ( S&P ) med licensavtal för East Capital. Varken MSCI, S&P eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICS-klassificeringar av något slag lämnar någon uttalad eller antydd garanti eller representationer avseende sådan standard eller klassificering (eller resultat framtagna med användning därav), och alla sådana parter avsäger sig härmed uttryckligen alla garantier gällande originalitet, exakthet, fullständighet, säljbarhet och lämplighet för ett specifikt syfte med hänsyn till alla slag av sådan standard eller klassificering. Utan att begränsa något av ovanstående: under inga omständigheter ska MSCI, S&P, någon av deras affärspartners eller någon tredje part delaktig i skapandet eller framtagandet av GICS eller GICSklassificeringar av något slag hållas ansvariga för någon direkt, indirekt, särskild, straffrelaterad, efterföljande eller annan skada (inklusive vinstbortfall) även om underrättad om möjligheten för sådan skada. GICS associerade av East Capital: East Capital Bering Balkan Cert, East Capital Baltic Property Investors, Bank Tsentrkredit, BTA, East Capital Bering Central Asia Cert, Parex Banka, Fondul Proprietatea, Fondul Proprietatea WTS , Fondul Proprietatea WTS , East Capital Bering Russia Cert, East Capital Financials Fund, Rushydro GDR, Sojaprotein, East Capital Bering Ukraine Cert, Laivite, Trev-2 Grupp, Swedish T-Bill , Swedish T-Bill , Swedish T-Bill , Saturn Sa Alba, Alfa Plam, Bambi, BB Minakva, Cacanska Banka, Efes Zajecar, Imlek, JAFFA, PIK Cacak, Pupin Telecom, Srpska Banka, Toza Markovic, Univerzal Holding, Velefarm, Zitopromet - Mlin, IMS Group, Novoil pref, Parex Banka Non Vote, Russian Maintenance Corp, Sibirskiy Cement, Halcyon Investment, Interrao, MRSK Volgi. East Capital, Foto: Shutterstock. Översättning: Avison. Tryck och repro: Litografia Alfaprint.

3 East Capital Rysslandsfonden Förvaltningsberättelse Fondfakta Fonden sjönk med 4,9% under det första halvåret, medan jämförelseindex steg med 3,0% (båda i SEK). Fondförmögenheten var miljoner SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med miljoner SEK vid årsskiftet. Nettoutflödet från fonden var miljoner SEK. Marknadskommentar Den ryska marknaden fick stöd av ett positivt nyhetsflöde, starka kapitalinflöden och stigande råvarupriser i början av året och kunde stå emot de globala risker som uppstod i Mellanöstern och Japan. Det negativa globala sentimentet och flykten till (uppfattat) säkra placeringar inverkade dock negativt på Ryssland under det andra kvartalet. Det faktum att den ryska ekonomin stabiliserades och marknaden handlades med historiskt stor rabatt jämfört med övriga tillväxtmarknader hjälpte föga, eftersom kombinationen av oro över Kina, euroområdet och USA gjorde investerarna nervösa och riskobenägna. Marknaden sjönk med 6,7% under det andra kvartalet, men steg med 7,7% under perioden som helhet efter det starka första kvartalet. Fondens utveckling Fonden utvecklades ungefär 8 procentenheter sämre än jämförelseindex. Det främsta skälet till den sämre utvecklingen var fondens underviktning i energi trots att sektorns vikt var snudd på rekordstor under perioden särskilt i Gazprom. Fonden underpresterade även på bolagsspecifik nivå på grund av dess många innehav utanför index. De flesta storbolag utvecklades bra under det första kvartalet, men banksektorn släpade efter de stora energiaktörerna. Även stålsektorn utvecklades mindre bra då marknaden spekulerade i att en exporttull på stål kunde komma att införas, vilket senare avfärdades av regeringen. Ingen sektor lyckades stå emot det negativa sentimentet under det andra kvartalet, men el, vatten och gas utvecklades sämre än övriga sektorer efter nyheterna om att eltarifferna för 2011 och 2012 kan komma att revideras nedåt. Finans föll något mer än index till följd av global makrooro. Energisektorn spjärnade emot tämligen bra under det andra kvartalet, trots att Gazprom påverkades negativt av uttalanden av regeringen om att gaspriserna på den inhemska marknaden kan komma att kopplas till inflationen, med början 2012, och att skatten på mineralutvinning kan komma att höjas mer än förväntat under Förändringar under perioden Exponeringen mot ryska olje- och gasbolag ökades betydligt i början av perioden eftersom dessa hade blivit avsevärt billigare än vissa konsumentbolag utifrån p/e-talen. Strategin lades om mot slutet av perioden för att istället inriktas på enskilda aktier i finans- och konsumentsektorerna. Risk Hög Fondbolag East Capital Asset Management AB Fondens startdatum Kursnotering/handel Dagligen Index MSCI Russia Index Total Return (net) Utdelning Ja, återinvesteras Förvaltningsavgift 2,5 % Insättningsavgift 2,5 % Utträdesavgift 0 % Minsta insättning 200 SEK Månadsspar Ja, lägst 200 SEK Valbar i PPM Ja, nummer Valbar i IPS Ja Bankgiro ISIN-kod SE Bryttid För insättningar som finns på fondens bankkonto före kl. 15:00 köps fondandelar till ett andelsvärde som beräknas senare samma dag. Mål och placeringsriktning Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna. Fondens placeringsinriktning är knuten till den ryska ekonomin, och fonden får placera i finansiella tillgångar utgivna av emittenter hemmahörande i Ryssland. Både direkt och indirekt exponering är tillåten. Dock placeras minst 50% av fondens förmögenhet genom direktexponering. För att uppnå diversifiering och effektiv likviditetshantering får fonden vidare placera upp till 1/3 av fondförmögenheten i finansiella tillgångar utgivna av emittenter hemmahörande i Armenien, Azerbajdzjan, Estland, Georgien, Kazakstan, Kirgizistan, Lettland, Litauen, Moldavien, Tadzjikistan, Turkmenistan, Ukraina, Uzbekistan och Vitryssland. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i fonden uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet. Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier. Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster samt andra risker. Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges. Halvårsberättelse 2011 East Capital Rysslandsfonden 3

4 Kursutveckling jämfört med valutajusterat index Jämförelseindex per likställt fondandelens värde 100 kr East Capital Rysslandsfonden Index % 1 000% 500% 0% -500% Fondens tio största aktieinnehav Fondens nyckeltal Bolag Verksamhet % av fondförmögenheten Sberbank Finans 9,9 Gazprom Energi 8,9 Lukoil Energi 8,7 Surgut NG Energi 5,8 Transneft Energi 4,5 Rosneft Energi 3,7 M.Video Konsument sällanköp 3,5 LSR Group Råvaror 2,9 Bashneft Energi 2,8 FESCO Industri 2,5 Totalavkastning 2011 H East Capital Rysslandsfonden -5% 25% 122% -69% 23% Index 1 (SEK) 3% 16% 112% -67% 12% Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 1 407, , ,68 535, ,85 Omsättningshastighet Fondförmögenhetens fördelning (%) Balansräkning (tkr) Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga medel Kortfristiga fordringar Upplupna utdelningar Summa tillgångar Skulder och fondförmögenhet Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Energi 45,0 Finans 17,2 Råvaror 10,1 Industri 6,0 Konsument sällanköp 5,4 El, vatten och gas 5,3 Telekommunikation 3,4 Konsument dagligvaror 2,9 Övriga tillgångar och skulder, netto 4,2 Stam 80,1 Preferens 19,9 1 RTS Index t.o.m , MSCI Russia Index Total Return (net) fr.o.m Halvårsberättelse 2011 East Capital Rysslandsfonden

5 Finansiella instrument 1 Finansiella instrument (fortsättning) Namn Land 2 aktier Antal El, vatten och gas ,3 Halcyon Investment** ,7 MRSK Holding total ,4 MRSK Holding pref* ,2 MRSK Holding* ,3 MRSK Tsentra I privolzhya* ,5 MRSK Tsentra* ,2 MRSK Volgi* ,2 OGK-2* ,4 OGK-6* ,2 Rushydro total ,6 Rushydro Temp* ,0 Rushydro* ,6 Energi ,0 Bashneft pref* ,8 Dragon Oil Turkmenistan ,3 Eurasia Drilling GDR ,9 Gazprom ADR ,9 Integra Group GDR ,5 Kazmunai Gas Ep GDR Kazakstan ,2 Kuzbass Razrezugol** ,8 Kuzbasskaya Topli* ,8 Lukoil ADR ,7 Novoil pref* ,1 Rosneft GDR ,7 Surgut NG total ,8 Surgut NG ADR ,6 Surgut NG pref ADR ,8 Surgut NG pref* ,4 Tatneft pref* ,1 TNK-BP Holding total ,1 TNK-BP Holding pref* ,4 TNK-BP Holding* ,7 Transneft pref* ,5 UFA NK pref* ,4 Ufimsky NPZ** ,4 Yaroslav Nos total ,1 Yaroslav Nos pref* ,1 Yaroslav Nos* ,0 Finans ,2 Bank Aval** Ukraina ,2 Bank of Georgia GDR REG S Georgien ,9 Bank of St Petersburg* ,5 Bank Tsentrkredit Kazakstan ,2 Bank Vozrozhdeniye* ,2 BTA** Kazakstan ,0 East Capital Bering Central Asia Cert 3 Kazakstan ,2 East Capital Bering Russia Cert ,8 East Capital Bering Ukraine Cert 5 Ukraina ,5 East Capital Financials Fund** ,4 Halyk Bank GDR REG S Kazakstan ,3 Kazkommertsbank GDR REG S Kazakstan ,2 Nomos Bank GDR ,3 Parex Banka total 0 0,0 Parex Banka Non Vote** Lettland ,0 Parex Banka** Lettland ,0 Sberbank total ,9 Sberbank pref* ,3 Sberbank* ,6 VTB Bank GDR ,6 Marknadsvärde, tkr Andel % Industri ,0 Aeroflot* ,7 FESCO* ,5 Mostotrest* ,3 Russian Maintenance Corp** ,0 Sistema total ,6 Sistema GDR ,2 Sistema* ,3 Konsument dagligvaror ,9 Dixy* ,5 Gruppa Cherkizovo GDR ,3 Magnit* ,2 Myronivsky Hliboproduct GDR Ukraina ,3 Oriflame Cosmetics ,1 X5 Retail Group GDR ,4 Konsument sällanköp ,4 GAZ total ,7 GAZ pref* ,0 GAZ* ,6 M.Video* ,5 Sollers* ,2 Råvaror ,1 Akron* ,3 Evraz GDR ,9 GMK Norilsky Nikel ADR ,9 LSR Group* ,9 Magnitogorsk GDR ,4 Mechel pref ADR ,6 NLMK GDR ,8 Petropavlovsk ,2 Raspadskaya* ,0 Rusforest ,3 Severstal GDR ,6 Sibirskiy Cement** ,2 Telekommunikation ,4 MTS total ,0 MTS New* ,5 MTS* ,5 Vimpelkom ADR ,4 Summa värdepapper ,2 Reglerade marknader ,1 Andra marknader som är reglerade (*) ,5 Övriga (**) ,6 Övriga tillgångar och skulder, netto ,7 Fondförmögenhet ,0 1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader utanför EES. * Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade. ** Övriga finansiella instrument. 2) Om inget annat anges är instrumentet utgivet av en emittent hemmahörande i Ryssland eller av ett utländskt bolag som bedriver väsentlig verksamhet eller väsentligen investerar i Ryssland. 3) Investering i East Capital Bering Central Asia Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext. 4) Investering i East Capital Bering Russia Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext. 5) Investering i East Capital Bering Ukraine Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext. Halvårsberättelse 2011 East Capital Rysslandsfonden 5

6 East Capital Baltikumfonden Förvaltningsberättelse Fondfakta Fonden sjönk med 4,2% under det första halvåret, medan jämförelseindex steg med 0,7% (båda i SEK). Fondförmögenheten var miljoner SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med miljoner SEK vid årsskiftet. Nettoutflödet från fonden var 530 miljoner SEK. Marknadskommentar De baltiska marknaderna utvecklades i genomsnitt i linje med Östeuropaindex under perioden. Men skillnaderna var betydande mellan marknader och kvartal. Lettland var en av de bästa marknaderna i Östeuropa under perioden med en uppgång på 22,3%, medan Litauen steg med mer blygsamma 5,1%. Den estniska marknaden var så gott som oförändrad och utvecklades således sämre än index. Som för så många andra marknader i regionen var det första kvartalet ganska bra. Det andra kvartalet dominerades av skuldkrisen i euroområdet och de amerikanska budgetproblemen, med minskad riskaptit och en flykt till (uppfattat) säkra placeringar som följd. Fondens utveckling Fonden utvecklades ungefär 5 procentenheter sämre än jämförelseindex. Huvudskälet till den sämre utvecklingen var en underviktsposition i Lettland. Råvaror en liten sektor i fonden var den sektor som utvecklades bäst under perioden, med en uppgång på 13,6%. Finans var den bästa av de större sektorerna: sektorn steg med 10,8% och bidrog med 2 procentenheter till fondens resultat. Swedbank, en svensk bank med omfattande verksamhet i hela Baltikum, var betydelsefull för sektorn med en uppgång på 21,5% under perioden. Även hälsovård gick starkt; till exempel steg Grindeks med 11,6%. Den inhemska efterfrågan började återhämta sig mot slutet av förra året, och sektorn konsument dagligvaror redovisade en blygsam uppgång på 3,2%, men skillnaderna inom sektorn var betydande. Litauiska Pieno Zvaigzdes steg med 24,1%, medan Linas Agro Group och Rokiskio Suris båda från Litauen sjönk med 14% respektive 10,4%. Sektorn konsument sällanköp klarade sig sämre och sjönk med 7,2%. Estniska Baltika drog ned sektorns resultat genom att sjunka med 37,2%, medan PTA Group faktiskt steg med 32,8%. Förändringar under perioden Den viktigaste förändringen i portföljen var försäljningen av hela positionen motsvarande 9,7% av fondförmögenheten i svenska statsskuldväxlar till förmån för lettisk och litauisk exponering. Den förra ökades med nästan 3 procentenheter, till 8,1%, och den senare med mer än 10 procentenheter, till 49,4%. Den estniska exponeringen minskades något, till 24,4%. Ingen större sektorförändringar gjordes, utan fyra sektorer finans, konsument dagligvaror, industri och konsument sällanköp med lika stor vikt utgör ungefär 70% av portföljen. Risk Hög Fondbolag East Capital Asset Management AB Fondens startdatum Kursnotering/handel Dagligen Index OMX Baltic Benchmark Capped Index Total Return (gross) Utdelning Ja, återinvesteras Förvaltningsavgift 2,5 % Insättningsavgift 2,5 % Utträdesavgift 0 % Minsta insättning 200 SEK Månadsspar Ja, lägst 200 SEK Valbar i PPM Ja, nummer Valbar i IPS Ja Bankgiro ISIN-kod SE Bryttid För insättningar som finns på fondens bankkonto före kl. 13:00 köps fondandelar till ett andelsvärde som beräknas senare samma dag. Mål och placeringsriktning Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna. Fonden placerar huvudsakligen i baltiska finansiella tillgångar, utgivna av emittenter hemmahörande i Estland, Lettland och Litauen, och upp till 10% av fondförmögenheten kan placeras i Polen. Både direkt och indirekt exponering är tillåten. Dock placeras minst 50% av fondens förmögenhet genom direktexponering. Andelen aktier utgivna av emittenter inom EU uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet. Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier. Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster samt andra risker. Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges. 6 Halvårsberättelse 2011 East Capital Baltikumfonden

7 Kursutveckling jämfört med valutajusterat index Jämförelseindex per likställt fondandelens värde 10 kr East Capital Baltikumfonden Index 1 600% 400% 200% 0% -200% Fondens tio största aktieinnehav Bolag Land Verksamhet % av fondförmögenheten SEB Baltikum Finans 9,4 TEO Litauen Telekommunikation 7,9 Pieno Zvaigzdes Litauen Konsument dagligvaror 7,8 Grindeks Lettland Hälsovård 5,9 Tallinna Kaubamaja Estland Konsument sällanköp 5,3 City Service Litauen Industri 5,0 Swedbank Baltikum Finans 4,6 Tallink Estland Industri 4,6 Merko New Estland Industri 4,3 Linas Agro Group Litauen Konsument dagligvaror 4,2 Fondens nyckeltal Totalavkastning 2011 H East Capital Baltikumfonden -4% 38% 21% -57% 1% Index 1 (SEK) 1% 43% 10% -53% -6% Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 48,50 50,60 37,34 32,00 74,24 Utdelning per andel, kr - 0,71 1,13 0,53 0,41 Fondförmögenhetens fördelning (%) Balansräkning (tkr) Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga medel Kortfristiga fordringar Upplupna utdelningar Summa tillgångar Konsument dagligvaror 19,9 Industri 17,5 Finans 17,1 Konsument sällanköp 16,9 Telekommunikation 7,9 Hälsovård 5,9 El, vatten och gas 4,6 Energi 4,4 Råvaror 1,9 Övriga tillgångar och skulder, netto 4,0 Litauen 49,4 Estland 24,3 Baltikum 2 14,2 Lettland 8,1 Övriga tillgångar och skulder, netto 4,0 Skulder och fondförmögenhet Finansiella instrument med negativt marknadsvärde - Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet Baltic 30 Index t.o.m , OMX Baltic Index Capped Index Total Return (gross) fr.o.m Se redovisning av innehav på nästkommande sida. Halvårsberättelse 2011 East Capital Baltikumfonden 7

8 Finansiella instrument 1 Finansiella instrument (fortsättning) Namn Land Antal aktier Marknadsvärde, tkr Andel % El, vatten och gas ,6 Lesto Ab Litauen ,2 Lietuvos Dujos Litauen ,9 Tallinna Vesi Estland ,5 Energi ,4 Klaipedos Nafta Litauen ,5 LASCO Lettland ,9 Finans ,1 Arco Vara As Estland ,2 Bankas Snoras pref Litauen ,3 East Capital Baltic Property Investors** 2 Baltikum ,2 SEB 3 Baltikum ,4 Siauliu Bankas Litauen ,4 Swedbank A 4 Baltikum ,6 Trigon Property Development Estland ,0 Hälsovård ,9 Grindeks Lettland ,9 Industri ,5 City Service Litauen ,0 Järvevana Estland ,1 Laivite** Litauen ,1 Limarko Litauen ,6 Merko Ehitus Estland ,3 Nordecon International Estland ,0 Rigas Kugu Buvetava Lettland ,2 Tallink Estland ,6 Trev-2 Grupp** Estland ,4 Valmieras Stikla Skiedra Lettland ,3 Konsument sällanköp ,9 Apranga Litauen ,1 Baltika Estland ,7 Eesti Ekspress Grupp Estland ,7 Klaipedos Baldai Litauen ,1 Olympic Entertainment Estland ,6 Tallinna Kaubamaja Estland ,3 Utenos Trikotazas Litauen ,5 Vilniaus Baldu Kombinatas Litauen ,8 Råvaror ,9 Grigiskes Litauen ,1 Liepajas Metalurgs Lettland ,8 Telekommunikation ,9 TEO Litauen ,9 Summa värdepapper ,0 Reglerade marknader ,3 Andra marknader som är reglerade (*) 0 0,0 Övriga (**) ,8 Övriga tillgångar och skulder, netto ,1 Fondförmögenhet ,0 1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader utanför EES. * Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade. ** Övriga finansiella instrument. 2) East Capital Baltic Property Investors, ett svenskt bolag med verksamhet i Baltikum. 3) SEB, ett finansbolag noterat i Sverige med verksamhet i Baltikum. 4) Swedbank A, ett finansbolag noterat i Sverige med verksamhet i Baltikum. Konsument dagligvaror ,9 Linas Agro Group AB Litauen ,2 Pieno Zvaigzdes Litauen ,8 Rokiskio Suris Litauen ,2 Vilniaus Degtine Litauen ,5 Zemaitijos Pienas Litauen ,2 8 Halvårsberättelse 2011 East Capital Baltikumfonden

9 East Capital Östeuropafonden Förvaltningsberättelse Fondfakta Fonden sjönk med 4,2% under det första halvåret, medan jämförelseindex steg med 1,4% (båda i SEK). Fondförmögenheten var miljoner SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med miljoner SEK vid årsskiftet. Nettoutflödet uppgick till 244 miljoner SEK. Marknadskommentar Marknaderna i Östeuropa kännetecknades av ett antal till synes olikartade tendenser under perioden. För det första fick de flesta marknader stöd av stigande valutor, vilket blåste upp resultaten i USD. För det andra var skillnaderna stora sett till utvecklingen: Serbien steg med över 30%, medan Ukraina och Turkiet tappade nästan 10%. I allmänhet utvecklades marknaderna Sydöstra Europa och Centraleuropa starkt, med tvåsiffriga uppgångar, medan Turkiet, Kazakstan, Ukraina och Slovenien utvecklades sämre, med negativa avkastningar under perioden. Den stora ryska marknaden sjönk med 6,7% under det andra kvartalet, men steg med 7,7% under perioden som helhet efter ett starkt första kvartal. För det tredje var det första kvartalet ganska bra, medan det andra kvartalet dominerades av skuldkrisen i euroområdet och de amerikanska budgetproblemen, med minskad riskaptit och en flykt till (uppfattat) säkra placeringar som följd. Fondens utveckling Fonden utvecklades ungefär 6 procentenheter sämre än jämförelseindex. Huvudskälet till den sämre utvecklingen var fondens underviktning i Centraleuropa och i energi, särskilt Gazprom. Fonden underpresterade även på bolagsspecifik nivå på grund av dess många innehav utanför index. Energisektorn var en av de sektorer som utvecklades bäst, mycket tack vare det faktum att Gazprom steg med 16,4% under perioden. Fondens innehav utanför index i sektorerna råvaror, el, vatten och gas samt konsument dagligvaror medförde att fonden underpresterade kraftigt på dessa områden. Finans gick relativt svagt på det hela taget, på grund av global oro. Förändringar under perioden På marknadsnivå var den viktigaste händelsen en minskning i Ryssland till förmån för Turkiet och Centraleuropa. Det var dock snarast fråga om en normalisering av portföljen, eftersom exponeringen mot Ryssland hade varit snudd på rekordstor. Exponeringen mot ryska olje- och gasbolag ökades betydligt i början av perioden eftersom värderingsgapet mot vissa konsumentbolag hade blivit mycket stort. Mot slutet av perioden var det inte längre fallet, varför exponeringen mot ryska olje- och gasbolag minskades. I Turkiet ökade fonden exponeringen mot räntekänsliga sektorer, såsom bostadsfastighetsbolag, men blev mer defensiv mot slutet av perioden på grund av oro för överhettning. Risk Hög Fondbolag East Capital Asset Management AB Fondens startdatum Kursnotering/handel Dagligen Index MSCI EM Europe Index Total Return (net) Utdelning Ja, återinvesteras Förvaltningsavgift 2,5 % Insättningsavgift 2,5 % Utträdesavgift 0 % Minsta insättning 200 SEK Månadsspar Ja, lägst 200 SEK Valbar i PPM Ja, nummer Valbar i IPS Ja Bankgiro ISIN-kod SE Bryttid För insättningar som finns på fondens bankkonto före kl. 15:00 köps fondandelar till ett andelsvärde som beräknas senare samma dag. Mål och placeringsriktning Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna. Fonden placerar huvudsakligen i östeuropeiska finansiella tillgångar, utgivna av emittenter hemmahörande i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Estland, Georgien, Grekland, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan, Tjeckien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike. Både direkt och indirekt exponering är tillåten. Dock placeras minst 50% av fondens förmögenhet genom direktexponering. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i fonden uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet. Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier. Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster samt andra risker. Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges. Halvårsberättelse 2011 East Capital Östeuropafonden 9

10 Kursutveckling jämfört med valutajusterat index Jämförelseindex per likställt fondandelens värde 10 kr East Capital Östeuropafonden Index 1 400% 200% 0% -200% Fondens tio största aktieinnehav Fondens nyckeltal Bolag Land Sektor % av fondförmögenheten Sberbank Ryssland Finans 6,2 Gazprom Ryssland Energi 5,4 Lukoil Ryssland Energi 5,3 Surgut NG Ryssland Energi 3,5 Transneft Ryssland Energi 2,7 Raiffeisen International Östeuropa Finans 2,4 Rosneft Ryssland Energi 2,3 East Capital Explorer Östeuropa Finans 2,2 M.Video Ryssland Konsument sällanköp 2,1 LSR Group Ryssland Råvaror 1,8 Total return 2011 H East Capital Östeuropafonden -4% 18% 86% -64% 24% Index 1 (SEK) 1% 9% 65% -62% 20% Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 41,51 43,35 36,67 19,75 54,77 Utdelning per andel, kr Fondförmögenhetens fördelning (%) Balansräkning (tkr) Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga medel Kortfristiga fordringar Upplupna utdelningar Summa tillgångar Finans 34,5 Energi 29,6 Råvaror 7,5 Konsument sällanköp 6,3 Industri 5,8 Telekommunikation 4,4 El, vatten och gas 4,3 Konsument dagligvaror 3,1 Hälsovård 0,6 Informationsteknologi 0,3 Övriga tillgångar och skulder, netto 3,5 Ryssland 52,5 Turkiet 11,4 Östeuropa 2 9,1 Polen 6,5 Rumänien 3,5 Ungern 3,0 Tjeckien 2,0 Slovenien 1,4 Litauen 1,3 Baltikum 2 1,1 Övriga länder 4,7 Övriga tillgångar och skulder, netto 3,5 Skulder och fondförmögenhet Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet MSCI EM Europe Index t.o.m , MSCI EM Europe Index Total Return (net) fr.o.m Se redovisning av innehav på nästkommande sida. 10 Halvårsberättelse 2011 East Capital Östeuropafonden

11 Finansiella instrument 1 Namn Verksamhet Antal aktier Marknadsvärde, tkr Andel % Balkan ,3 East Capital Bering Balkan Cert 2 Finans ,3 Baltikum ,1 East Capital Baltic Property Investors AB (Publ)** Finans ,2 SEB Finans ,6 Swedbank A Finans ,3 Estland ,7 Tallink Industri ,3 Tallinna Kaubamaja Konsument sällanköp ,4 Georgien ,2 Bank of Georgia GDR REG S Finans ,2 Finansiella instrument (fortsättning) Reinhold Polska Finans ,1 Tauron Polska Energia El, vatten och gas ,3 TPSA Telekommunikation ,3 TVN Konsument sällanköp ,4 Zaklady Azotowe Pulawy Råvaror ,2 Rumänien ,5 Banca Transilvania Finans ,1 BRD Groupe Cociete Generale Finans ,1 Fondul proprietatea Finans ,5 Fondul proprietatea Wts Finans ,2 Petrom Energi ,7 Sif 1 (Banat Crisana) Finans ,1 Sif 2 (Moldova) Finans ,2 Sif 3 (Transilvania) Finans ,1 Sif 4 (Muntenia) Finans ,1 Sif 5 (Oltenia) Finans ,2 Grekland ,2 Fourlis Holdings Konsument sällanköp ,2 Kazakstan ,7 Bank Tsentrkredit Finans ,1 BTA** Finans ,0 East Capital Bering Central Asia Cert 3 Finans ,1 Halyk Bank GDR REG S Finans ,1 Kazkommertsbank GDR REG S Finans ,1 Kazmunai Gas Ep GDR Energi ,4 Kroatien ,5 Atlantic Grupa* Konsument dagligvaror ,2 Istraturist* Konsument sällanköp ,2 Maistra* Konsument sällanköp ,1 Podravka* Konsument dagligvaror ,1 Lettland ,4 Grindeks Hälsovård ,4 Parex Banka** Finans ,0 Litauen ,3 City Service Industri ,3 Pieno Zvaigzdes Konsument dagligvaror ,5 TEO Telekommunikation ,5 Polen ,5 Asseco Poland Informationsteknologi ,3 Bre Bank Finans ,2 Cyfrowy Polsat Konsument sällanköp ,3 Grupa Lotos Energi ,2 ING Bank Slaski Finans ,3 KGHM Råvaror ,7 Kogeneracja El, vatten och gas ,2 PGNiG Energi ,4 PKN Energi ,4 PKO Finans ,1 Polimex Mostostal Industri ,2 Polska Grupa Energetyczna El, vatten och gas ,5 PZU Finans ,5 Ryssland ,5 Aeroflot* Industri ,4 Akron* Råvaror ,2 Bank of St Petersburg* Finans ,9 Bashneft pref* Energi ,6 Dixy* Konsument dagligvaror ,3 East Capital Bering Russia Cert 4 Finans ,4 East Capital Financials Fund** Finans ,2 Eurasia Drilling GDR Energi ,5 Evraz GDR Råvaror ,5 FESCO* Industri ,4 GAZ total ,4 GAZ pref* Konsument sällanköp ,1 GAZ* Konsument sällanköp ,4 Gazprom ADR Energi ,4 GMK Norilsky Nikel ADR Råvaror ,1 Gruppa Cherkizovo GDR Konsument dagligvaror ,2 Integra Group GDR Energi ,8 Kuzbass Razrezugol** Energi ,5 Kuzbasskaya Topli* Energi ,5 LSR Group* Råvaror ,8 Lukoil ADR Energi ,3 M.Video* Konsument sällanköp ,1 Magnitogorsk GDR Råvaror ,2 Mechel pref ADR Råvaror ,4 Mostotrest* Industri ,7 MRSK Holding total ,4 MRSK Holding pref* El, vatten och gas ,1 MRSK Holding* El, vatten och gas ,4 MRSK Tsentra I privolzhya* El, vatten och gas ,3 MRSK Tsentra* El, vatten och gas ,1 MTS total ,2 MTS New* Telekommunikation ,3 MTS* Telekommunikation ,8 NLMK GDR Råvaror ,5 Nomos Bank GDR Finans ,2 OGK-2* El, vatten och gas ,2 Raspadskaya* Råvaror ,6 Rosneft GDR Energi ,3 Rushydro total ,3 Rushydro GDR El, vatten och gas ,0 Rushydro Temp* El, vatten och gas ,0 Rushydro* El, vatten och gas ,3 Rusforest Råvaror ,2 Sberbank total ,2 Sberbank pref* Finans ,2 Halvårsberättelse 2011 East Capital Östeuropafonden 11

12 Finansiella instrument (fortsättning) Finansiella instrument (fortsättning) Sberbank* Finans ,1 Severstal GDR Råvaror ,4 Sistema* Industri ,9 Sollers* Konsument sällanköp ,7 Surgut NG total ,5 Surgut NG ADR Energi ,4 Surgut NG pref ADR Energi ,5 Surgut NG pref* Energi ,6 Tatneft pref* Energi ,2 TNK-BP Holding total ,2 TNK-BP Holding pref* Energi ,8 TNK-BP Holding* Energi ,4 Transneft pref* Energi ,7 Ufimsky NPZ** Energi ,1 Vimpelkom ADR Telekommunikation ,8 VTB Bank GDR Finans ,0 X5 Retail Group GDR Konsument dagligvaror ,8 Serbien ,9 Aerodrom Nikola Industri ,0 AIK Banka** Finans ,4 Energoprojekt Holding Industri ,2 Komercijalna Banka Finans ,1 Nafta Industrija Energi ,0 Sojaprotein Konsument dagligvaror ,1 Slovenien ,4 Mercator Konsument dagligvaror ,7 Nova Kreditna Banka Maribor total ,5 Nova Kreditna Banka Maribor Finans ,4 Nova Kreditna Banka Maribor Finans ,1 Pivovarna Lasko Konsument dagligvaror ,0 Zavarovalnica Triglav Finans ,2 Vakifbank Finans ,1 Yapi Kredi Bankasi Finans ,3 Turkmenistan ,1 Dragon Oil Energi ,1 Ukraina ,7 Bank Aval** Finans ,1 East Capital Bering Ukraine Cert 5 Finans ,3 Myronivsky Hliboproduct GDR Konsument dagligvaror ,2 Ungern ,0 FOTEX Finans ,1 Gedeon Richter Hälsovård ,2 Magyar Telekom Telekommunikation ,7 MOL Energi ,5 OTP Bank Finans ,2 Pannenergy Råvaror ,3 Östeuropa ,1 CA Immobilien Anlagen 6 Finans ,7 East Capital Explorer 7 Finans ,2 Erste Bank 8 Finans ,2 Immofinanz AG 9 Finans ,1 KBC BB 10 Finans ,3 OMV 11 Energi ,7 Raiffeisen International 12 Finans ,4 Statoil Fuel & Retail 13 Konsument sällanköp ,2 Systemair 14 Industri ,2 Unicredit 15 Finans ,2 Tjeckien ,0 Cesky Telecom Telekommunikation ,2 CEZ El, vatten och gas ,8 Komercni Banka Finans ,6 New World Resources Råvaror ,2 Orco property GRP Finans ,1 Summa värdepapper ,5 Reglerade marknader ,6 Andra marknader som är reglerade (*) ,5 Övriga (**) ,4 Övriga tillgångar och skulder, netto ,8 Fondförmögenhet ,0 Turkiet ,4 Akbank Finans ,4 Anadolu Cam Råvaror ,0 Anadolu Hayat Finans ,1 Arcelik Konsument sällanköp ,4 Aygaz El, vatten och gas ,2 Do & Co Restaurants & Catering Konsument sällanköp ,4 Ege Seramik Industri ,2 Emlak Konut Gayrimenkul Finans ,3 Garanti Bankasi Finans ,2 Halkbank Finans ,2 Is Finansal Kiralama Finans ,2 Koza Altin Isletmeleri Råvaror ,4 Sabanci Holding Finans ,8 Sinpas GYO Finans ,3 Sise Cam Konsument sällanköp ,6 Trakya Cam Industri ,6 Tupras Energi ,6 Turk Telekom Telekommunikation ,7 Turkish Airlines Industri ,3 Turkiye Is Bankasi Finans ,1 1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader utanför EES. * Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade. ** Övriga finansiella instrument. 2) Investering i East Capital Bering Balkan Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext. 3) Investering i East Capital Bering Central Asia Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext. 4) Investering i East Capital Bering Russia Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext. 5) Investering i East Capital Bering Ukraine Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext. 6) CA Immobilien Anlagen, ett fastighetsbolag noterat i Österrike med verksamhet i Östeuropa. 7) East Capital Explorer, ett investmentbolag noterat i Sverige med exponering mot Östeuropa. 8) Erste Bank, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa. 9) Immofinanz AG, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa. 10) KBC BB, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa. 11) OMV, ett oljebolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa. 12) Raiffeisen International, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa. 13) Statoil Fuel & Retail, ett oljebolag noterat i Norge och verksamt i Östeuropa. 14) Systemair, ett byggföretag noterat i Sverige och verksamt i Östeuropa. 15) Unicredit, ett finansbolag noterat i Italien och verksamt i Östeuropa. 12 Halvårsberättelse 2011 East Capital Östeuropafonden

13 East Capital Balkanfonden Förvaltningsberättelse Fondfakta Fonden sjönk med 3,1% under det första halvåret, medan jämförelseindex sjönk med 8,0% (båda i SEK). Fondförmögenheten var miljoner SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med miljoner SEK vid årsskiftet. Nettoinflödet till fonden var 33 miljoner SEK. Marknadskommentar Marknaderna i sydöstra Europa rörde sig i olika riktningar under perioden. Serbien, Bulgarien, Kroatien och Rumänien var bland de bästa marknaderna i Östeuropa och steg med 15 30%, medan Slovenien och Turkiet var bland de sämsta, med nedgångar på 5,1% respektive 8,4%. Den starka utvecklingen i den förra gruppen hänger samman med attraktiva värderingar, en stabilare makroekonomi, positiva nyhetsflöden och ett lågt utgångsläge. I början av perioden låg de flesta av dessa marknader mer än 50% under sina nivåer före krisen. Den turkiska marknaden utvecklades sämre än övriga marknader trots att den turkiska ekonomin var en av de snabbast växande i världen. Men en kombination av oro för överhettning, låg vinsttillväxt och ett högre utgångsläge gjorde investerarna tveksamma. Fondens utveckling Fonden överträffade jämförelseindex med ungefär 5 procentenheter. Turkiet, som utvecklades sämre än övriga marknader under perioden, var huvudskälet till det dåliga resultatet. Bäst gick Rumänien och Serbien. Ett antal mindre sektorer telekommunikation, el, vatten och gas samt informationsteknologi utvecklades starkt och steg med 20 30%. Av de större sektorerna utvecklades energi och konsument dagligvaror bra och steg med 19,3% respektive 9,7%. Den rumänska energijätten Petrom och serbiska Sojaprotein bidrog avsevärt, med uppgångar på 30,1% respektive 98,6%. På den negativa sidan dominerade finans, som sjönk med 3,3% och drog ned fondens resultat med 2,2% till följd av skuldproblemen i euroområdet. Banker utvecklades sämre än förväntat: slovenska Nova Kreditna Bank Maribor, Turkiye Is Bankasi och österrikiska Raiffeisen International tappade 27,7%, 12,2% respektive 5,5%. Några banker utvecklades dock starkt. Serbian AIK Banka och Erste Bank steg med 13,2% respektive 10,6%. Förändringar under perioden Den viktigaste förändringen var en väsentlig minskning i den turkiska exponeringen till förmån för i synnerhet Rumänien och Serbien. Turkiet förblir den största marknaden och utgör nästan en fjärdedel av fonden, ned från en tredjedel. Inga stora sektorförändringar gjordes, däremot vissa viktiga omfördelningar inom sektorer. Under perioden utökades fonden med den rumänska privatiseringsfonden Fondul Proprietatea, som blev ett av fondens större innehav. Risk Hög Fondbolag East Capital Asset Management AB Fondens startdatum Kursnotering/handel Dagligen Index STOXX Balkan Total Market Index Total Return (net) Utdelning Ja, återinvesteras Förvaltningsavgift 2,5 % Insättningsavgift 2,5 % Utträdesavgift 0 % Minsta insättning 200 SEK Månadsspar Ja, lägst 200 SEK Valbar i PPM Ja, nummer Valbar i IPS Ja Bankgiro ISIN-kod SE Bryttid För insättningar som finns på fondens bankkonto före kl. 15:00 köps fondandelar till ett andelsvärde som beräknas senare samma dag. Mål och placeringsriktning Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna. Fonden placerar huvudsakligen i finansiella tillgångar på Balkan, utgivna av emittenter hemmahörande i Albanien, Armenien, Azerbajdzjan, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Georgien, Grekland, Kazakstan, Kirgizistan, Kroatien, Makedonien, Moldavien, Montenegro, Polen, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Tadzjikistan, Tjeckien, Turkiet, Turkmenistan, Ukraina, Ungern, Uzbekistan, Vitryssland och Österrike. Både direkt och indirekt exponering är tillåten. Dock placeras minst 50% av fondens förmögenhet genom direktexponering. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i fonden uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet. Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier. Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster samt andra risker. Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges. Halvårsberättelse 2011 East Capital Balkanfonden 13

14 Kursutveckling jämfört med valutajusterat index Jämförelseindex per likställt fondandelens värde 10 kr East Capital Balkanfonden Index 1 200% 100% 0% -100% Fondens tio största aktieinnehav Fondens nyckeltal Bolag Land Verksamhet % av fondförmögenheten Petrom Rumänien Energi 7,7 Mercator Slovenien Konsument dagligvaror 6,8 Nova Kreditna Banka Maribor Slovenien Finans 5,6 Erste Bank Östeuropa Finans 5,4 Raiffeisen International Östeuropa Finans 4,7 AIK Banka Serbien Finans 4,7 Fondul proprietatea Rumänien Finans 3,4 East Capital Bering Balkan Balkan Finans 2,8 OMV Östeuropa Energi 2,3 Halkbank Turkiet Finans 2,2 Totalavkastning 2011 H East Capital Balkanfonden -3% -4% 29% -66% 41% Index 1 (SEK) -8% -1% 65% -62% 20% Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 13,28 13,74 14,41 11,37 33,32 Utdelning per andel, kr - 0,06 0, Fondförmögenhetens fördelning (%) Balansräkning (tkr) Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga medel Kortfristiga fordringar Upplupna utdelningar Summa tillgångar Finans 52,3 Konsument dagligvaror 14,0 Energi 11,7 Konsument sällanköp 8,3 Industri 6,8 Råvaror 1,6 Telekommunikation 1,3 Hälsovård 0,9 El, vatten och gas 0,4 Informationsteknologi 0,1 Övriga tillgångar och skulder, netto 2,4 Turkiet 24,3 Rumänien 19,7 Serbien 15,3 Slovenien 15,0 Östeuropa 2 12,5 Kroatien 5,6 Balkan 2 2,8 Grekland 1,8 Bulgarien 0,6 Övriga tillgångar och skulder, netto 2,4 Skulder och fondförmögenhet Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet MSCI EM Europe Index t.o.m , STOXX Balkan Total Market Index Total Return (net) fr.o.m Se redovisning av innehav på nästkommande sida. 14 Halvårsberättelse 2011 East Capital Balkanfonden

15 Resultaträkning (tkr) 1 Namn Verksamhet Antal aktier Marknadsvärde, tkr Andel % Balkan ,8 East Capital Bering Balkan Cert Finans ,8 Finansiella instrument (fortsättning) Nova Kreditna Banka MariborFinans ,0 Nova Kreditna Banka MariborFinans ,6 Pivovarna Lasko Konsument dagligvaror ,5 Zavarovalnica Triglav Finans ,6 Bulgarien ,6 1St Investment Bank Finans ,2 Doverie Holding Finans ,4 Grekland ,8 Fourlis Holdings Konsument sällanköp ,8 Kroatien ,6 Atlantic Grupa* Konsument dagligvaror ,1 Atlantska Plovidba* Industri ,3 Istraturist* Konsument sällanköp ,8 Jamnica* Konsument dagligvaror ,3 Podravka* Konsument dagligvaror ,8 Valamar Grupa* Konsument sällanköp ,4 Rumänien ,7 Banca Transilvania Finans ,3 BRD Groupe Cociete Generale Finans ,9 Bursa Valori Bucuresti Finans ,4 Fondul proprietatea Finans ,4 Oltchim Råvaror ,0 Petrom Energi ,7 Saturn Sa Alba** Industri ,0 Sif 1 (Banat Crisana) Finans ,0 Sif 2 (Moldova) Finans ,3 Sif 3 (Transilvania) Finans ,9 Sif 4 (Muntenia) Finans ,0 Sif 5 (Oltenia) Finans ,2 THR Marea Neagra Konsument sällanköp ,3 Transgaz Energi ,5 Serbien ,3 Aerodrom Nikola Industri ,7 AIK Banka** Finans ,7 Alfa Plam Konsument sällanköp ,1 Bambi** Konsument dagligvaror ,9 Cacanska Banka** Finans ,8 Efes Zajecar** Konsument dagligvaror ,1 Energoprojekt Holding Industri ,2 Imlek** Konsument dagligvaror ,3 JAFFA** Konsument dagligvaror ,1 Komercijalna Banka Finans ,4 Nafta Industrija Energi ,1 PIK Cacak** Konsument dagligvaror ,0 Pupin Telecom** Informationsteknologi ,1 Sojaprotein Konsument dagligvaror ,8 Srpska Banka** Finans ,0 Toza Markovic** Industri ,5 Univerzal Holding** Finans ,0 Zitopromet - Mlin** Konsument dagligvaror ,4 Slovenien ,0 KRKA Hälsovård ,5 Mercator Konsument dagligvaror ,8 Nova Kreditna Banka Maribor total ,6 Turkiet ,3 Akbank Finans ,6 Albaraka Turk Finans ,3 Anadolu Cam Råvaror ,3 Anadolu Hayat Finans ,4 Anadolu Sigorta Finans ,4 Arcelik Konsument sällanköp ,7 Aygaz El, vatten och gas ,4 Celebi Industri ,4 Cimsa Råvaror ,3 Do & Co Restaurants & Catering Konsument sällanköp ,8 Ege Seramik Industri ,4 Emlak Konut Gayrimenkul Finans ,5 Enka Insaat Industri ,2 Ford Otosan Konsument sällanköp ,3 Garanti Bankasi Finans ,1 Halkbank Finans ,2 Is Finansal Kiralama Finans ,3 Is Reit Finans ,3 Koc Holding Industri ,3 Koza Altin Isletmeleri Råvaror ,5 Mardin Cimento Råvaror ,3 Sabanci Holding Finans ,4 Selcuk Ecza Hälsovård ,4 Sinpas GYO Finans ,5 Sise Cam Konsument sällanköp ,8 Soda Sanayii Råvaror ,3 Tofas Konsument sällanköp ,3 Trakya Cam Industri ,0 Tupras Energi ,1 Turk Telekom Telekommunikation ,1 Turk Traktor Industri ,3 Turkcell Telekommunikation ,3 Turkish Airlines Industri ,5 Turkiye Is Bankasi Finans ,9 Unye Cimento Råvaror ,0 Vakifbank Finans ,9 Yapi Kredi Bankasi Finans ,5 Östeuropa ,5 Erste Bank Finans ,4 OMV Energi ,3 Raiffeisen International Finans ,7 Summa värdepapper ,6 Reglerade marknader ,9 Andra marknader som är reglerade (*) ,6 Övriga (**) ,1 Övriga tillgångar och skulder, netto ,4 Fondförmögenhet ,0 1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader utanför EES. * Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade. ** Övriga finansiella instrument. 2) Investering i East Capital Bering Balkan Fund via ett aktierelaterat certifikat listad på Euronext. 3) Erste Bank, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa. 4) OMV, ett oljebolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa. 5) Raiffeisen International, ett finansbolag noterat i Österrike och verksamt i Östeuropa. Halvårsberättelse 2011 East Capital Balkanfonden 15

16 East Capital Turkietfonden Förvaltningsberättelse Fondfakta Fonden sjönk med 11,9% under det första halvåret, medan jämförelseindex sjönk med 13,5% (båda i SEK). Fondförmögenheten var miljoner SEK den 30 juni 2011, vilket kan jämföras med miljoner SEK vid årsskiftet. Nettoutflödet från fonden var 530 miljoner SEK. Marknadskommentar Det ter sig motsägelsefullt att den turkiska aktiemarknaden var den sämsta i Östeuropa under perioden, med en nedgång på 8,4%, samtidigt som den ekonomiska tillväxten i Turkiet är bland de högsta i världen. Investerarna blev tveksamma till Turkiet redan i slutet av föregående period, och marknaden handlades på rekordnivåer under det andra halvåret Oron för ekonomisk överhettning växte sig också starkare under perioden. Centralbanken förde en oortodox penningpolitik som tryckte ned liran och vållade oro bland bankerna. Det faktum att utsikterna för finanssektorn, som utgör mer än hälften av aktiemarknaden, var påtagligt sämre än tidigare var ett av skälen till den svaga utvecklingen. Det bör dock påpekas att den turkiska banksektorn är en av de sundaste i Europa och även rapporterade relativt bra siffror för det första kvartalet. Investerarna inriktade sig dock mer på utsikterna. Fondens utveckling Fonden överträffade jämförelseindex med ungefär 1,5 procentenheter. Huvudskälet till detta är den relativt sett mindre exponeringen mot finanssektorn. Sektorn påverkades negativt av den inhemska ekonomiska situationen och av oro över skuldsituationen i euroområdet i allmänhet och Grekland i synnerhet, och sjönk med 12,7%. Sektorerna telekommunikation, el, vatten och gas samt konsument sällanköp utvecklades starkt och steg med 15 30%. Turk Telekom och Turk Sise Cam, en glastillverkare, steg med 31,5% respektive 40,2% och var de två bästa innehaven i fonden. Förändringar under perioden Exponeringen mot fastighetsbolag och andra räntekänsliga sektorer ökades i början av perioden till följd av fallande räntor. Fonden ökade även innehaven i tillverkare av glas (särskilt planglas för byggnation), sanitetsgods och tegelpannor. Den inhemska efterfrågan var god, men vissa aktier i konsumentsegmentet var mycket dyra. Fonden ökade därför sin indirekta exponering, exempelvis mot Anadolu Cam, som tillverkar ölflaskor och som handlades med betydande rabatt i förhållande till öltillverkaren Anadolu Efes. Fonden blev mer defensiv mot slutet av perioden efter ökande risker för överhettning. En del av fonden risksäkrades också mot en eventuell försvagning av liran. Risk Hög Fondbolag East Capital Asset Management AB Fondens startdatum Kursnotering/handel Dagligen Index ISE 100 Index Total Return (net) Utdelning Ja, återinvesteras Förvaltningsavgift 2,5 % Insättningsavgift 2,5 % Utträdesavgift 0 % Minsta insättning 200 SEK Månadsspar Ja, lägst 200 SEK Valbar i PPM Ja, nummer Valbar i IPS Ja Bankgiro ISIN-kod SE Bryttid För insättningar som finns på fondens bankkonto före kl. 15:00 köps fondandelar till ett andelsvärde som beräknas senare samma dag. Mål och placeringsriktning Fondens mål är att maximera avkastningen för andelsägarna. Fondens placeringsinriktning är knuten till den turkiska ekonomin, och fonden får placera i finansiella tillgångar utgivna av emittenter hemmahörande i Turkiet. Både direkt och indirekt exponering är tillåten. Dock placeras minst 50% av fondens förmögenhet genom direktexponering. För att uppnå diversifiering och effektiv likviditetshantering får fonden vidare placera upp till 1/3 av fondförmögenheten i finansiella tillgångar utgivna av emittenter hemmahörande i Armenien, Azerbajdzjan, Bahrain, Bulgarien, Cypern, Egypten, Georgien, Irak, Kuwait, Libanon, Oman, Ryssland, Saudiarabien, Syrien och Förenade Arabemiraten. Andelen aktier och aktierelaterade instrument i fonden uppgår till minst 75% av fondens förmögenhet. Fonden är en s.k. UCITS III-fond som högst kan ha 10% av fondförmögenheten investerad i en enskild emittent, och de flesta innehaven ligger under 5%. Fonden investerar företrädesvis i likvida aktier. Fonden får handla med derivatinstrument. Handel med s.k. OTCderivat är tillåten för valutakurssäkring. Handel med derivatinstrument sker i mycket begränsad omfattning. Denna handel används integrerat i förvaltningen i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda fondens tillgångar mot valutakursförluster samt andra risker. Alla avkastningssiffror i förvaltningsberättelsen är i USD om inget annat anges. 16 Halvårsberättelse 2011 East Capital Turkietfonden

17 Kursutveckling jämfört med valutajusterat index Jämförelseindex per likställt fondandelens värde 10 kr East Capital Turkietfonden Index 1 0% -50% -100% Fondens tio största aktieinnehav Fondens nyckeltal Bolag Verksamhet % av fondförmögenheten Halkbank Finans 8,3 Garanti Bankasi Finans 8,0 Turkiye Is Bankasi Finans 7,3 Turkiye Vakiflar Bankasi Finans 7,0 Sabanci Holding Finans 5,1 Turk Telekom Telekommunikation 4,7 Tupras Energi 4,2 Trakya Cam Industri 3,9 Turk Sise Cam Konsument sällanköp 3,6 Do & Co Restaurants & Catering Konsument sällanköp 3,1 Totalavkastning 2011 H East Capital Turkietfonden -12% 16% 90% -59% 52% Index 1 (SEK) -14% 19% 82% -56% 61% Fondförmögenhet, tkr Antal utelöpande andelar Andelsvärde, kr 9,06 10,28 8,85 4,73 11,47 Utdelning per andel, kr - 0,02 0, Fondförmögenhetens fördelning (%) Balansräkning (tkr) Tillgångar Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga medel Kortfristiga fordringar Upplupna utdelningar - - Summa tillgångar Finans 52,1 Industri 12,3 Konsument sällanköp 12,0 Råvaror 7,5 Telekommunikation 5,7 Energi 4,2 El, vatten och gas 1,7 Hälsovård 1,2 Övriga tillgångar och skulder, netto 3,2 Skulder och fondförmögenhet Övriga kortfristiga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Summa skulder och fondförmögenhet ISE 100 Index t.o.m , ISE 100 Index Total Return (net) fr.o.m Halvårsberättelse 2011 East Capital Turkietfonden 17

18 Finansiella instrument 1 Namn Land 2 aktier Antal Marknadsvärde, tkr Andel % El, vatten och gas ,7 Aygaz ,7 Energi ,2 Tupras ,2 Finansiella instrument (fortsättning) Råvaror ,5 Anadolu Cam ,2 Cimsa ,0 Koza Altin Isletmeleri ,5 Mardin Cimento ,8 Soda Sanayii ,2 Unye Cimento ,8 Finans ,1 Akbank ,7 Albaraka Turk ,0 Anadolu Hayat ,4 Anadolu Sigorta ,2 Bank Asya ,6 Emlak Konut Gayrimenkul ,8 Garanti Bankasi ,0 Halkbank ,3 Is Finansal Kiralama ,2 Is Reit ,2 Reysas Reit ,6 Sabanci Holding ,1 Sinpas GYO ,9 Solidere GDR Libanon ,5 Torunlar Gayrimenkul ,2 Turkiye Is Bankasi ,3 Vakifbank ,0 Yapi Kredi Bankasi ,9 Telekommunikation ,7 Turk Telekom ,7 Turkcell ,0 Summa värdepapper ,8 Reglerade marknader ,8 Andra marknader som är reglerade (*) 0 0,0 Övriga (**) 0 0,0 Övriga tillgångar och skulder, netto ,2 Fondförmögenhet ,0 1) Markering för typ av marknadsplats för noterade aktier Ingen asterisk indikerar att instrumentet är föremål för handel på reglerade marknader eller motsvarande marknader utanför EES. * Instrument som är föremål för handel på andra marknader som är reglerade. ** Övriga finansiella instrument. 2) Om inget annat anges är instrumentet utgivet av en emittent hemmahörande i Turkiet eller av ett utländskt bolag som bedriver väsentlig verksamhet eller väsentligen investerar i Turkiet. Hälsovård ,2 Selcuk Ecza ,2 Industri ,3 Celebi ,3 Ege Seramik ,4 Enka Insaat ,8 Koc Holding ,0 Tekfen Holding ,5 Trakya Cam ,9 Turk Traktor ,1 Turkish Airlines ,8 Yazicilar Holding ,5 Konsument sällanköp ,2 Konsument sällanköp ,0 Arcelik ,8 Do & Co Restaurants & Catering ,1 Ford Otosan ,2 Sise Cam ,6 Tofas ,3 18 Halvårsberättelse 2011 East Capital Turkietfonden

19 Fondbolaget East Capital Asset Management AB ett helägt dotterbolag till East Capital Holding AB Box 1364, SE Stockholm Tel , Fax Org. nr: Aktiekapital: SEK Styrelse Justas Pipinis, ordförande Risto Silander, ledamot Mia Jurke, ledamot Dick Lundqvist, ledamot Kort om skatteregler För fonden En svensk värdepappersfond är inte skattskyldig för kapital vinster vid försäljning av svenska och utländska aktier och aktierelaterade värdepapper och följaktligen är inte motsvarande kapitalförluster avdragsgilla. Övriga kapitalvinster och -förluster är skattepliktiga respektive avdragsgilla. Fondens beskattningsbara inkomst består dessutom av bl a erhållna utdelningar, räntor och schablonintäkt på 1,5 % av marknadsvärdet vid årets ingång på fondens innehav av aktier och aktierelaterade värdepapper. Skattesatsen för fonden är 30 %. Utdelning till andelsägarna är avdragsgill för fonden värför den eventuella skattepliktiga inkomst som återstår efter avdragen delas ut till andels ägarna för att undvika skatt hos fonden och därmed dubbelbeskattning. För andelsägaren Det åligger envar att rådgöra med skatteexpertis för att få en fullständig beskrivning av vid var tid gällande regler. Verkställande direktör Johan Wigh Förvaringsinstitut Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Securities Services Tillsynsmyndighet Finansinspektionen Regelverk som reglerar verksamheten Lag (SFS 2004:46) om investeringsfonder, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:11) och fondbestämmelser för varje fond. Fondbolaget följer svensk kod för fondbolag, vilken antogs av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december Oberoende styrelseledamöter I fondbolagets styrelse ingår för närvarande två oberoende ledamöter. Revisor Carl Lindgren, Auktoriserad revisor, KPMG AB Redovisningsprinciper Halvårsberättelsen har upprättats enligt lagen om investerings fonder (SFS 2004:46), Finansinspektionens förskrifter om investeringsfonder (FFFS 2008:11) samt Fondbolagens förenings framtagna rekommendation för redovisning av nyckeltal avseende investeringsfonder. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas med ledning av gällande marknadsvärde. Om senast indikerade mid-price inte framstår som relevant, får finansiella instrument upptas till det värde som bolaget på objektiv grund beslutar på grundval av tillgänglig marknadsinformation. Onoterade tillgångar värderas till senast kända transaktionskurs. Om sådan information saknas eller inte framstår som relevant får finansiella instrument upptas till det värde som bolaget på objektiv grund beslutar på grundval av tillgänglig marknadsinformation. Såväl orealiserade som realiserade vinster och förluster redovisas över resultaträkningen. Fondernas innehav av aktier och andra finansiella instrument har värderats till priserna klockan den 30 juni Annual Report 2010 footer to be updated 19

20 Box 1364, Stockholm Tel Fax

Årsberättelse 2010. East Capital Rysslandsfonden. East Capital Baltikumfonden. East Capital Östeuropafonden. East Capital Balkanfonden

Årsberättelse 2010. East Capital Rysslandsfonden. East Capital Baltikumfonden. East Capital Östeuropafonden. East Capital Balkanfonden Årsberättelse 2010 East Capital Rysslandsfonden East Capital Baltikumfonden East Capital Östeuropafonden East Capital Balkanfonden East Capital Turkietfonden Innehåll East Capital Rysslandsfonden 3 East

Läs mer

Årsberättelse 2012. East Capital Rysslandsfonden. East Capital Baltikumfonden. East Capital Östeuropafonden. East Capital Balkanfonden

Årsberättelse 2012. East Capital Rysslandsfonden. East Capital Baltikumfonden. East Capital Östeuropafonden. East Capital Balkanfonden East Capital Rysslandsfonden East Capital Baltikumfonden East Capital Östeuropafonden East Capital Balkanfonden East Capital Turkietfonden Innehåll East Capital Rysslandsfonden 3 East Capital Baltikumfonden

Läs mer

Halvårsberättelse 2013

Halvårsberättelse 2013 East Capital Rysslandsfonden East Capital Baltikumfonden East Capital Östeuropafonden East Capital Balkanfonden East Capital Turkietfonden Innehåll East Capital Rysslandsfonden 3 East Capital Baltikumfonden

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Informationsbroschyr för. East Capitals fonder. Maj 2010. East Capital Informationsbroschyr

Informationsbroschyr för. East Capitals fonder. Maj 2010. East Capital Informationsbroschyr Informationsbroschyr för East Capitals fonder Maj 2010 E East Capital Informationsbroschyr 1 Innehåll East Capital Rysslandsfonden 3 East Capital Baltikumfonden 4 East Capital Östeuropafonden 5 East Capital

Läs mer

Aivaras Abromavicius besöker glasfabriken Gostomel i Ukraina. Gostomel förvärvades av Vetropack en Schweizbaserad

Aivaras Abromavicius besöker glasfabriken Gostomel i Ukraina. Gostomel förvärvades av Vetropack en Schweizbaserad Halvårsberättelse 2010 Eglé Fredriksson bes bolag som tillhandah infrastrukturella utv oljebolag som arbetar i Jacob Grapengiesser besöker Belon, en av Rysslands största producenter av kokskol. Kokskol

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Halvårsberättelse 2015

Halvårsberättelse 2015 Halvårsberättelse 2015 East Capital Rysslandsfonden East Capital Baltikumfonden East Capital Östeuropafonden East Capital Balkanfonden East Capital Turkietfonden Viktig information Historisk avkastning

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond

Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Stockholm juli 2012 1 (3) Viktig information till dig som sparar i Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Balkanfond Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder

Läs mer

Information om fondförändringar (fondförsäkring)

Information om fondförändringar (fondförsäkring) Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsberättelse 2016

Halvårsberättelse 2016 Halvårsberättelse 2016 East Capital Rysslandsfonden East Capital Baltikumfonden East Capital Östeuropafonden East Capital Balkanfonden East Capital Turkietfonden Viktig information Historisk avkastning

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Tundra Rysslandsfond 515602-4779

Tundra Rysslandsfond 515602-4779 Årsberättelse för Tundra Rysslandsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Tundra Rysslandsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tundra Fonder AB, 556838-6303, får härmed

Läs mer

IKC World Wide

IKC World Wide Halvårsredogörelse för IKC World Wide Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC World Wide 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Globalfond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Global Placeringsinriktning Quesada Global är en aktiefond som huvudsakligen placerar i börshandlade indexfonder i olika branscher och regioner över hela

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Петропавловск-Камчатск Град Нови Сад. Воронеж. Daugavpils. Севастополь Kuressaare თბილისი. Дніпропетровськ. Budapest. Klaipėda. Красноярск ზუგდიდი

Петропавловск-Камчатск Град Нови Сад. Воронеж. Daugavpils. Севастополь Kuressaare თბილისი. Дніпропетровськ. Budapest. Klaipėda. Красноярск ზუგდიდი Halvårsberättelse 2009 Санкт-Петербург Вінниця Székesfehérvár Novo mesto Макіївка Zagreb Челябинск Сімферополь Омск Нижний Новгород Луганськ Poznań Galaţi Liepāja Київ Pécs Ostrava Львів Warszawa რუსთავი

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER Alfred Berg RYSSLAND 1 Fondens rättsliga ställning Fondens beteckning är Alfred Berg Ryssland, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

Informationsbroschyr East Capital fonder

Informationsbroschyr East Capital fonder Informationsbroschyr East Capital fonder East Capital Rysslandsfonden East Capital Baltikumfonden East Capital Östeuropafonden East Capital Balkanfonden East Capital Turkietfonden Innehåll East Capital

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Simplicity Nya Europa. Årsberättelse 2011 för. Simplicity Nya Europa 13. Org.nr. 515602 0173 Fondens startdatum 2005.09.

Simplicity Nya Europa. Årsberättelse 2011 för. Simplicity Nya Europa 13. Org.nr. 515602 0173 Fondens startdatum 2005.09. Årsberättelse 2011 för Simplicity Nya Europa Org.nr. 515602 0173 Fondens startdatum 2005.09.30 Jämförelseindex MSCI TR Net Emerging Markets Europe Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2013 Lancelot Styrelsen för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari 30 juni 2013. Halvårsredogörelsen

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Den mest kompletta berättelsen om expeditionen visades i en spektakulär dokumentär på bästa sändningstid, Nyårsdagen 2010 i TV4.

Den mest kompletta berättelsen om expeditionen visades i en spektakulär dokumentär på bästa sändningstid, Nyårsdagen 2010 i TV4. Årsberättelse 2009 Under sommaren och hösten 2009 lyckades Ola Skinnarmo och hans svensk-ryska team med bedriften att segla igenom den svårtillgängliga, långa och utmanande Nordostpassagen. Skinnarmo förverkligade

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Information om fondförändringar

Information om fondförändringar Information om fondförändringar 1 (6) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment Management AB beslutat

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Informationsbroschyr East Capital fonder

Informationsbroschyr East Capital fonder Informationsbroschyr East Capital fonder East Capital Ryssland East Capital Baltikum East Capital Östeuropa East Capital Balkan East Capital Turkiet East Capital Pension Innehåll East Capital Ryssland

Läs mer

Plain Capital LunatiX

Plain Capital LunatiX Halvårsredogörelse för Plain Capital LunatiX Perioden 2015-01-15-2015-06-30 Plain Capital LunatiX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Globalfond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Världen och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Världen med Swedbank

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015

SELECT BRASILIEN HALVÅRSBERÄTTELSE 2015 SELECT BRASILIEN PLACERINGSINRIKTNING Select Brasilien är en aktivt förvaltad fond som investerar oberoende av index. Fonden får göra placeringar i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar,

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015

Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Halvårsredogörelse för Lancelot Avalon 2015 Lancelot Styrelsen och verkställande direktören för Lancelot Asset Management AB får härmed avge halvårsredogörelse för Lancelot Avalon för perioden 1 januari

Läs mer

Plain Capital BronX

Plain Capital BronX Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK

Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Stockholm 11 maj 211 1 (2) Viktig information till dig som sparar i Banco Russia SEK Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förtydliga vårt fondsortiment. I vårt utbud finns ett antal fonder med

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex

Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans. Simplicity Balans 43. Org.nr Fondens startdatum Jämförelseindex Årsberättelse 2011 för Simplicity Balans Org.nr. 515602 3318 Fondens startdatum 2009.05.29 Jämförelseindex MSCI TR Net World Index Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Plain Capital ArdenX 515602-5388

Plain Capital ArdenX 515602-5388 Halvårsredogörelse för Plain Capital ArdenX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital ArdenX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien

Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien Fondbestämmelser GustaviaDavegårdh Kazakstan Och Centralasien 1 Fondbestämmelser för GustaviaDavegårdh Kazakstan och Centralasien Godkända av Finansinspektionen 2010-03-01 1 Fondens rättsliga ställning

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014

Investeringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport juni 2014 Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport juni 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 5 Marknadskommentar 6 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014 HUVUDPUNKTER

Läs mer

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014

Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Stockholm mars 2014 1(3) Vi gör förändringar i Access Trygg den 2 april 2014 Vår ambition är att erbjuda dig ett modernt och attraktivt utbud av fonder med hög kvalitet. Det innebär att vi kontinuerligt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2011 Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011 Substansvärdet per aktie uppgick den 31 mars 2011 till 12,07 EUR (11,73 EUR den 31 mars 2010 1 ). Det totala substansvärdet uppgick

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2

Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Stockholm augusti 2015 1(4) Viktig information till dig som sparar i KPA Etisk Blandfond 1, Folksams Förvaltningsfond och KPA Etisk Blandfond 2 Vi har beslutat att sammanlägga KPA Etisk Blandfond 1 och

Läs mer

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn

Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn Halvårsberättelse 2011 Fonden eturn BOX 24150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet Under första halvåret 2011 har de nordiska börserna pendlat mellan

Läs mer

PLAIN CAPITAL LUNATIX

PLAIN CAPITAL LUNATIX PLAIN CAPITAL LUNATIX FÖR PERIODEN 2016-01-01 2016-06-30 Bäste andelsägare, Det går inte att beskylla årets första del för att ha varit händelsefattigt. På aktiemarknaderna inleddes januari med kraftiga

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA

Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Sverigefond MEGA Stockholm september 2015 1(3) Viktig information till dig som sparar i Folksams Tjänstemannafond Sverige och Swedbank Robur Vi har beslutat att sammanlägga Folksams Tjänstemannafond Sverige med Swedbank

Läs mer

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond

Halvårsredogörelse 2012. AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond AP7 Aktiefond och AP7 Räntefond 2 (12) AP7 Aktiefond Förvaltningsberättelse AP7 Aktiefond är avsedd enbart för premiepensionsmedel och är inte öppen för annat sparande. Fonden utgör en byggsten i premiepensionssystemets

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer