Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund"

Transkript

1 Tullens kundanvisning 19 Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund Ersätter anvisningen som publicerades i juni 2014 Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund Denna anvisning fokuserar på inköp som ska förtullas eller för vilka skatt ska betalas i samband med import. Anvisningen behandlar därför inte produkter som laddas ner direkt från Internet, såsom dataprogram och musik. Vi berättar också vilka bestämmelser som man ska beakta och hur man ska gå tillväga när man beställer varor från ett land inom EU:s skatteområde eller från ett land utanför EU:s skatte- eller tullområde. Med EU:s skatteområde avses i den här anvisningen EU:s medlemsländer och deras områden som hör till både EU:s mervärdesskatteområde och punktskatteområde. EU:s mervärdesskatteområde och punktskatteområde avviker till vissa delar från EU:s tullområde. Mera information om EU:s tullområde och skatteområde och en lista över de länder och områden som hör till dem finns på Tullens webbplats > EU:s tullområde och skatteområde. Problem kan undvikas på förhand Att köpa varor är i bästa fall lätt och behändigt. Ibland kan man ändå råka ut för överraskningar. En förmånlig försändelse som beställs från ett land utanför EU orsakar oväntade extra kostnader då Tullen presenterar sin räkning för betalning innan varan överlåts. Vissa varor kan omfattas av importrestriktioner. Ta reda på importskatterna och importrestriktionerna innan du beställer varor. Kontaktuppgifter för mer information finns på nästsista sidan. Vid problemsituationer hjälper den riksomfattande tullrådgivningen: tfn eller webblankett. Köp inte om du är misstänksam En ansvarsfull säljare ger tillräckligt med information om sig själv samt sina avtalsvillkor och produkter före köpet. Om du är det minsta misstänksam om nätbutikens tillförlitlighet är det bäst att låta bli att köpa produkten. Glöm inte eventuell punktskatt Vid köp av vissa varor från EU:s skatteområde eller från utanför detta område, liksom vid import från tredje land, ska man vid behov betala punktskatt. Mera information om punktbeskattning finns på sidan 8.

2 Beställning av varor inom EU:s skatteområde 2 (11) Tullen uppbär skatter på gemenskapsvaror i följande fall: Tullen uppbär punktskatt på vissa produkter produkter (bl.a. alkohol, läskedrycker och tobak). Tullen uppbär mervärdesskatt på gemenskapsinterna förvärv av de punktskattepliktiga (accispliktiga) varor som avses i mervärdesskattelagen, när köparen inte är registrerad som mervärdesskatteskyldig för affärsverksamhet i företags och organisationsdatasystemet (www.ytj.fi). Detta gäller inte situationer där köparen är en privatperson (se Alkohol, tobak och andra punktskattepliktiga produkter). När det är fråga om anskaffning av ett sådant nytt transportmedel som avses i mervärdesskattelagen från en annan medlemsstat till Finland, är köparen skyldig att betala mervärdesskatt på det gemenskapsinterna förvärvet. Tullen uppbär mervärdesskatten på det gemenskapsinterna förvärvet av ett sådant nytt transportmedel genom bilskattebeslutet i samband med bilbeskattningen, om köparen inte registrerats som mervärdesskatteskyldig för annan verksamhet. Det är behändigt att beställa nästan vilka slags varor som helst från ett EU-land. Man behöver inte betala tull på varor som köpts från ett annat EU-land. Vid försäljning av varor mellan mervärdesskatteskyldiga och vid vissa flyttningar av varor från en medlemsstat till en annan tillämpas bestämmelser om gemenskapsintern försäljning (försäljning av varor till EU-länder) och gemenskapsinterna förvärv (köp av varor från EU-länder). Specialbestämmelser tillämpas dock på försäljning till konsumenter distansförsäljning nya transportmedel förvärv gjorda av juridiska personer som inte är näringsidkare samt förvärv gjorda av sådana företag som inte är mervärdesskatteskyldiga. Mervärdesbeskattningen i EU-internhandeln administreras och styrs av skatteförvaltningen. På skatteförvaltningens webbplats finns information om mervärdesbeskattning i en situation där köparen är ett mervärdesskattskyldigt företag (skatteförvaltningens anvisning Mervärdesbeskattningen i EU-varuhandeln). Import från ett område inom EU utanför EU:s skatteområde Importklarering tulldeklaration faktura vid behov ska man betala mervärdesskatt vid behov ska man betala punktskatt. Inom EU finns områden som inte hör till dess skatteområde. Varor som importeras från dessa områden ska tullklareras och mervärdesskatt och punktskatt ska betalas för varorna vid import till EU:s skatteområde. Skatterna tas ut av Tullen. Områden utanför EU:s skatteområde är bl.a. Kanarieöarna i Spanien Kanalöarna i Storbritannien landskapet Åland i Finland. >> Vilka områden som hör till EU:s tullområde och/eller skatteåmrode kan kontrolleras på Tullens webbplats.

3 Import från länder utanför EU 3 (11) Importklarering tulldeklaration faktura eventuellt ursprungsintyg eventuellt importtillstånd e.d. Vid behov ska man betala tull mervärdesskatt punktskatt. Varor som importeras från ett land utanför EU:s tullområde ska förtullas. Då ett meddelande om varans ankomst har mottagits från fraktföraren, till exempel Posten, ska en tulldeklaration avges till Tullen. Olika transportfirmor har olika handlingsmodeller, så det är bäst att fråga transportfirman i fråga om dess praxis. Om ett oförtullat postpaket har levererats till mottagarens adress, ska postpaketet tullklareras i efterhand genom att en fritt formulerad begäran om förtullning av försändelsen skickas till Tullen. Begäran om efterförtullning, till vilken har bifogats ankomstavin, fakturan och ett eventuellt ursprungsintyg, skickas per post till adressen Tullen, PB 512, Helsingfors eller skannad som bilaga till ett e-postmeddelande till e-postadressen kirjaamo(at)tulli.fi. Efter att Tullen har handlagt begäran, skickas beslutet gällande detta till dig till adressen som angetts i förtullningsbeslutet eller begäran. Handläggningstiden för begäran är cirka 1 2 månader. >> Mera information om tullklarering > Tullklarering Ta med ett verifikat på köpet när du besöker Tullen Beskattningen av importvaror grundar sig på det pris som betalats för varan eller på varans värde. När du besöker tullkontoret, ta med fakturan för den vara som du har köpt eller en orderbekräftelse som du har skrivit ut från internet. Ibland medföljer fakturan försändelsen. Så här sköter du tullklareringen När en försändelse som anländer från ett land utanför EU behöver tullklareras, skickar Posten dig en ankomstavi om försändelsen. I avin anges det tullkontor där du kan förtulla försändelsen. Vilka uppgifter behövs för tulldeklarationen? För ifyllandet av en tulldeklaration ska man: ta reda på varans varukod. ta reda på eventuella importförbud eller restriktioner redan innan varorna importeras till tullområdet. skaffa de importtillstånd eller licenser som behövs redan innan varorna importeras. Om de varor som importeras omfattas av importrestriktioner, ska de uppvisas för Tullen samtidigt med tulldeklarationen och fakturan.

4 4 (11) Man kan lämna in en tulldeklaration själv eller anlita ett ombud. Importtulldeklarationer kan lämnas in på följande sätt: 1. Tjänsten Webbimport >> https://asiointi.tulli.fi/nettituonti Om man lämnar in tulldeklarationen på nätet behöver man inte besöka tullkontoret. Upprättandet av deklarationen på nätet förutsätter att företaget har Katso-koder. Tullens kontantkunder kan genast betala förtullningsbeslutet/fakturan på nätbanken. När skatterna har betalats skickas postpaketet till företaget eller till ett närbeläget postkontor. Vid förtullning av fraktförsändelser skapar webbtjänsten efter betalningen ett överlåtelsebeslut med vilket man sedan kan hämta varorna från fraktterminalen. 2. SAD-blankett (SAD = Single Administrative Document = administrativt enhetsdokument) >> SAD blankett och ifyllningsanvisning 1. Lämna in tulldeklarationen till det tullkontor som är närmast den plats där varorna finns. 2. Till tulldeklarationen ska man bifoga de handlingar som behövs, till exempel fakturan. 3. Man kan också fylla i tulldeklarationen på Tullens webbplats och skriva ut den på självkopierande papper. 3. Elektroniskt EDI-meddelande >> Meddelandetrafik EDI-deklarering kräver tillstånd från Tullen. Tulldeklarationen skickas elektroniskt till Tullen. Datainnehållet i deklarationen är nästan detsamma som i SAD-blanketten. Betalning av tull och skatter På basis av importen av en vara betalas vanligtvis tull och mervärdesskatt. Alla andra förutom Tullens registrerade kunder ska betala tull och skatter innan de får varorna i sin besittning. Som betalningsmedel accepteras kontanter, check, bankkort, Visa, Visa Electron, Maestro och MasterCard. Ett ombud, t.ex. en speditör, kan anlitas vid förtullning av varan. Varorna ska tulldeklareras även i det fall att fraktföraren levererar de oförtullade varorna direkt till företaget. Om ombudet redan har förtullat varorna, behöver företaget inte deklarera dem. Tullen bestäms enligt tariff Tullavgiften utgörs oftast av en procentsats som varierar beroende på varan. Tullsatserna finns angivna i EU:s gemensamma tulltariff. En noggrann varubeskrivning är en förutsättning för korrekt tariffering och för fastställande av ett korrekt tullbelopp. Till exempel USA, Japan och Taiwan är länder med vilka EU inte ingått tullförmånsavtal och därför uppbärs en tariffenlig tull alltid för varor med ursprung i dessa länder. För punktskattepliktiga produkter, såsom alkoholdrycker och tobaksprodukter, uppbärs utöver tull och mervärdesskatt också punktskatt. Vissa varor med ursprung i vissa länder kan också omfattas av tilläggs-, antidumpnings- och utjämningstullar.

5 5 (11) Färska frukt och grönsaker, bearbetade produkter av frukt och grönsaker samt en del av viner är bundna till ett ingångsprissystem, dvs. ju högre ingångspriset vid import är, desto lägre är tullen. Fiskeriprodukter omfattas av ett referensprissystem. För vissa bearbetade jordbruksprodukter uppbärs förutom tull även en jordbrukskomponent, en tilläggstull på socker eller en tilläggstull på mjöl. Tullvärde Tullvärdet grundar sig i regel på varornas transaktionsvärde, dvs. det pris som faktiskt betalats eller ska betalas för varorna i samband med försäljningen för export till EU:s tullområde. Därför ska man vid förtullningen av varorna uppvisa en faktura av vilken framgår bl.a. det pris som betalats för varorna samt leveransvillkoren. I tullvärdet inkluderas också t.ex. transportkostnaderna fram till den plats där varorna förs in i EU. Värdetullen för varor som importeras till EU beräknas på grund av varornas tullvärde. Största delen av de tullar som uppbärs i EU baserar sig på varornas värde. Tullvärdet utgör också utgångspunkten för mervärdesskattegrunden vid import, bortsett från vissa undantag. Tullförmåner på grund av ursprung Tullen kan vara lägre eller lika med noll om varan tillverkats i och importeras från ett land med vilket EU ingått ett tullförmånsavtal och om den omfattas av avtalet. Tullförmånen förutsätter att ett ursprungsintyg enligt avtalet uppvisas i samband med förtullning. Tullfrihet på grund av varornas värde Befrielse från importtull beviljas om totalvärdet på de varor som ingår i försändelsen är högst 150 euro. Denna värdegräns tillämpas dock inte på alkoholprodukter, tobak, tobaksprodukter, parfymer eller eau de toilette-produkter. Bestämning av mervärdesskatt Mervärdesskatten är i allmänhet 24 procent. Undantag utgörs t.ex. av livsmedel (14 %) och böcker (10 %). Vid import beräknas mervärdesskatten, bortsett från vissa undantag, på varans tullvärde, dvs. det pris som betalats för varan, med tillägg för kostnaderna för transport, lastning, lossning och försäkring samt övriga kostnader i anslutning till import fram till första bestämmelseplatsen i Finland eller till en annan bestämmelseplats inom EU enligt transportavtalet, samt de skatter, tullar, importavgifter och andra eventuella avgifter som i samband med förtullning vid import tas ut till staten eller gemenskapen. Också sådana skatter och andra avgifter som tas ut utanför Finland inkluderas i skattegrunden. >> Mera information finns i publikationen Tullens meddelanden, TMD, nr 10/ och 86/ > TMD Tullens meddelanden Ingen mervärdesskatt uppbärs för försändelsen om varornas totalvärde inte överstiger 22 euro. Denna gräns för skattefrihet tillämpas emellertid inte på tobaksprodukter, alkohol, alkoholdrycker eller parfymer.

6 Importskatter på de populäraste produkterna från länder utanför EU med vilka det inte finns något tullförmånsavtal 6 (11) Produkt Tull Moms Solglasögon 2,9 % 24 % Bilkarossdelar 4,5 % 24 % Bilmotordelar 2,7 % 24 % Digitalkamera eller Kamerahus och flera objektiv till en digital systemkamera Kameran eller kamerahuset och ett objektiv tullfria tilläggsobjektiven 6,7 % 24 % 24 % Dvd skivor (musik och film) 3,5 % 24 % Golfutrustning 2,7 % 24 % Skor läder 8 %, textil 17 % 24 % Böcker tullfria 10 % Gitarrer 3,2 %, elgitarrer 3,7 % 24 % Kosmetika tullfria eller 6,5 % 24 % Motorcykeldelar 3,7 % 24 % Handväskor i läder 3 % 24 % Dockor Föreställande människor 4,7 %, andra tullfria 24 % Delar och tillbehör till dockor tullfria 24 % Skalenliga modeller tullfria tai 4,7 % beroende på material 24 % Armbandsur 80 cent 24 % Redskap för fiske med rev 3 % 24 % Datorer tullfria 24 % Kläder 12 % 24 % Retur av varor Om du vill returnera varan till avsändaren för utbyte eller för reparation eller slutgiltigt, ska du alltid kontakta Tullen. För varor som returneras avges en exportdeklaration. Så säkerställs en korrekt tullbehandling, när du senare tar emot den utbytta eller reparerade varan. Om du returnerar varorna slutgiltigt, behöver du ett exportbeslut för din ansökan om återbetalning av tull. Om du vill få tillbaka den tull som uppburits för varorna ska du kontakta Tullen innan du returnerar varorna. Mervärdesskatten återbärs inte om den skatt som betalats för den importerade varan har kunnat avdras eller fås som återbäring. Transitering, lagring och andra särskilda förfaranden Vid transiteringsförfarandet kan varor överföras inom transiteringsområdet utan betalning av tullar eller andra avgifter. När varorna har hänförts till lagringsförfarandet uppbärs inga tullavgifter eller andra avgifter av skattenatur för dem. Lagringen möjliggör också bl.a. att det slutliga tullförfarandet väljs senare.

7 7 (11) Med särskilda förfaranden avses tullförfaranden med ekonomisk verkan, vilkas avsikt är att främja konkurrenskraften på internationell nivå för företag som är verksamma i EU samt att förbättra exportmöjligheterna. Särskilda förfaranden är aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll, temporär import och passiv förädling. Alkohol, tobak och andra punktskattepliktiga produkter Mervärdesbeskattning Förfarandet vid beställning av produkter från EU:s skatteområde Med accispliktiga varor avses i mervärdesskattelagen sådana varor som nämns i 3 i lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker (1471/1994), 2 1 mom. i lagen om tobaksaccis (1470/1994), 2 1 mom. i lagen om accis på flytande bränslen (1472/1994) och 2 2 punkten a och c underpunkten i lagen om accis på elström och vissa bränslen (1260/1996), med undantag för sådan gas som levereras genom ett naturgasnät som finns inom gemenskapens territorium eller genom ett nät som är anslutet till ett sådant naturgasnät. När andra än privatpersoner förvärvar punktskattepliktiga varor från andra EU-länder till Finland beskattas de här alltid som gemenskapsinterna förvärv. De mervärdesskattskyldiga deklarerar punktskattepliktiga gemenskapsinterna varuförvärv på samma sätt som övriga gemenskapsinterna varuförvärv (mera information finns på webbplatsen >Moms). Likaså är näringsidkare, som bedriver sådan verksamhet som inte till någon del berättigar till avdrag (t.ex. sådana näringsidkare som bedriver affärsverksamhet i liten skala), liksom också andra juridiska personer som inte är näringsidkare (t.ex. allmännyttiga samfund) skyldiga att betala mervärdes-skatt på gemenskapsinterna förvärv gällande förvärv av punktskattepliktiga varor från andra EU-länder till Finland. När aktören inte är mervärdesskatteskyldig eller skyldig att betala skatt för andra gemenskapsinterna förvärv, uppbär Tullen mervärdesskatten för gemenskapsinterna förvärv i samband med punktbeskattningen. I dessa fall gäller beträffande betalningen av mervärdesskatten på det gemenskapsinterna förvärvet av de punktskattepliktiga varorna, skattemyndigheter, deklarationsskyldighet, påförande av skatten, förhandsavgörande, sökande av ändring och återbäring av skatt samt vad som övrigt i punktskattelagen (182/2010) stadgas om förfarandet. Skattebelopp Mervärdesskatten på gemenskapsinterna förvärv är 24 % av skattegrunden Skattegrunden är lika med vederlaget utan skatt. Med vederlag avses det pris som säljaren och köparen kommit överens om och som inkluderar alla pristillägg som tas ut av köparen. När vissa förutsättningar uppfylls, kan det gängse marknadsvärdet dock användas som skattegrund (73 2 mom. i MomsL). I skattegrunden inräknas också den punktskatt som den som gemenskapsinternt förvärvar varor ska betala på punktskattepliktiga varor i Finland. Från skattegrunden får dras av den punktskatt som har betalts i det land därifrån varutransporten utgått, om punktskatten har återbetalts åt den som gjort det gemenskapsinterna varuförvärvet. Från skattegrunden på gemenskapsinterna förvärv får dras av rabatter som beviljats av säljaren i samband med det gemenskapsinterna varuförvärvet och andra sådana rättelseposter samt ersättning för återsända förpackningar och transportförnödenheter.

8 Punktbeskattning 8 (11) Förfarandet vid beställning av produkter från EU:s skatteområde De punktskattepliktiga produkter som ett företag sporadiskt beställer kan redan ha frisläppts för konsumtion i avgångslandet eller de kan vara obeskattade och flyttas då under ett uppskovsförfarande. Om verksamheten är regelbunden, kan aktören ansöka hos Tullen om tillstånd att verka som registrerad mottagare. Vid införsel av punktskattepliktiga produkter uppbärs punktskatt även i fråga om produkter som redan frisläppts för konsumtion och för vilka punktskatt redan betalats i en annan medlemsstat. När beställaren är ett företag, är det fråga om flyttning i kommersiellt syfte och inte om distansförsäljning, där distansförsäljaren är skattskyldig. I fråga om flyttningar i kommersiellt syfte är företaget som tar emot produkterna alltid ansvarig för skatten på de punktskattepliktiga produkter som det har anskaffat från ett annat medlemsland. Beställning av skattefria produkter En tillfälligt registrerad mottagare får i sin affärsverksamhet under ett uppskovsförfarande ta emot en viss kvantitet punktskattepliktiga produkter vid en viss tidpunkt. Tullmyndigheten beviljar rätt att verka som tillfälligt registrerad mottagare, när beställaren har gjort en anmälan om produkterna till tullmyndigheten och ställt säkerhet för betalningen av punktskatt på produkterna. Rätten beviljas för mottagning av en försändelse åt gången. Försändelser som sänds under ett uppskovsförfarande till en tillfälligt registrerad mottagare övervakas genom EMCS-systemet, och flyttningen sker med det elektroniska administrativa dokumentet. Beställning av produkter som frisläppts för konsumtion Innan flyttningen av produkterna påbörjas gör mottagaren en anmälan till tullmyndigheten om de produkter som avsänds till Finland samt ställer säkerhet för betalningen av punktskatter. Vid flyttning av produkter för vilka nationell skatt ska betalas, behöver man inte göra en anmälan till tullmyndigheten om de produkter som avsänds. Då krävs ingen säkerhet. I fråga om harmoniserade punktskattepliktiga produkter (alkohol- och tobaksprodukter, flytande bränslen) ska säljaren förse dem med ett förenklat ledsagardokument innan de avsänds. Deklarering av skatt Beställaren ska avge en skattedeklaration till Tullen inom fyra vardagar från det att produkterna tagits emot, mottagningdagen medräknad. Tullen fattar ett beskattningsbeslut på basis av skattedeklarationen. I praktiken kvittas punktskatten mot säkerheten. >> Skattedeklarationsblanketterna finns på Tullens webbplats, Till exempel företag som tagit emot alkoholdrycker ska fylla i blankett nr 163Br. Den ifyllda blanketten skickas per post till Tullens punktbeskattningskontor. Adresserna till punktbeskattningskontoren finns på Tullens webbplats. Försummelse av deklarationsskyldigheten kan leda till skatteförhöjning eller andra påföljder enligt punktskattelagen.

9 9 (11) Förfarandet vid beställning av produkter från utanför EU Om punktskattepliktiga produkter införs från utanför gemenskapen, tillämpas i regel på verkställandet av beskattningen och på förfarandet i övrigt vad som stadgas och föreskrivs om tull. Tullen uppbär i enlighet med förtullningsbestämmelserna punktskatten vid kontantförtullningsdisken och överlåter varorna till kunden först när kunden har betalat skatten. Undantag utgörs dock av de situationer där den skattskyldige, dvs. den som inlämnar deklarationen i samband med importen eller på vars vägnar deklarationen inlämnas, är registrerad kund hos Tullen. Punktbeskattningen verk-ställs då inte i samband med förtullningen, utan enligt det ovannämnda punktskatteförfarandet på så sätt att en separat skattedeklaration inlämnas inom fyra vardagar och punktskatten betalas inom tio vardagar från det att produkterna har övergått till fri omsättning. Detta förfarande tillämpas t.ex. i situationer där speditören agerar som indirekt ombud. Tull och mervärdesskatt vid import beräknas och uppbäras på de här produkterna på det sätt som beskrivs ovan i punkten "Import från länder utanför EU". Restriktionerna enligt alkohollagen Enligt alkohollagen är detaljhandeln med alkoholdrycker i Finland förbjuden för andra än Alko Ab och dem som har tillstånd till detaljhandel med alkoholdrycker. Dessutom är det i Finland förbjudet att förmedla alkoholdrycker mot betalning. Produkter som införts olagligt i landet kan beslagtas och förstöras. Mera information om tillståndsplikten vid import av alkohol samt om tillämpningen av alkohollagen vid Internet-handel fås från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, valvira.fi. Punktskattesatserna för olika drycker På alkoholdrycker uppbärs punktskatt enligt alkoholhalt och produktgrupp. Följande exempel gäller fr.o.m. den 1 januari Svaga viner Punktskatten på exempelvis viner och övriga drycker som tillverkats genom jäsning med en alkoholhalt på mer än 8 volymprocent men högst 15 volymprocent är 3,39 euro per liter. Starka viner Punktskatten på starka viner såsom portvin och sherry (alkoholhalt över 15 men under 22 volymprocent) är 6,70 euro per liter. Long drink drycker Då drycken är tillverkad genom att blanda samman etylalkohol och läskedryck är punktskatten vanligtvis 0,4555 euro per etylalkoholcentiliter. Då drycken är helt eller delvis tillverkad genom jäsning är skatten 1,69 2,41 euro per liter färdig dryck. Öl och starka alkoholdrycker På öl och starka alkoholdrycker uppbärs punktskatt enligt alkoholhalt i volymprocent. Till exempel på en liter öl vars alkoholhalt är fem volymprocent, uppbärs 1,50 euro i punktskatt på alkoholdryck (5 volymprocent x 1,0 liter x 32,05 cent = 1,625 cent => 1,62 euro). På en enlitersflaska 40 procentig stark alkoholdryck uppbärs 18,22 euro i punktskatt. Läskedrycker Även för läskedrycker uppbärs 11 cent per liter (sockerfria produkter) eller 22 cent per liter (produkter innehållande socker) i punktskatt. För dryckespulver uppbärs 95 cent per kilogram (sockerfritt pulver) eller 1,4 euro per kilogram (pulver innehållande socker).

10 10 (11) Skatt på dryckesförpackningar På förpackningar som innehåller drycker enligt kapitel 22 i tulltariffen uppbärs 0,51 euro per liter i skatt på dryckesförpackningar. Tobaksprodukter Förfarandet vid beställning av tobaksprodukter är detsamma som vid beställning av alkoholdrycker. Tobaksaccisen på cigaretter är minst 161,50 euro per stycken, och tobaksaccisen på finskuren tobak avsedd att rullas till cigarretter minst 97,50 euro per kilogram. Detaljhandeln av tobaksprodukter i Finland kräver tillstånd, närmare uppgifter på Import och allt mottagande av snus från länder utanför Finland är förbjudet. Importrestriktioner och förbud >> Tullens restriktionshandbok (endast på finska), som finns på Tullens webbplats, omfattar alla lagstadgade restriktioner gällande import, export och transit, där Tullen är övervakningsmyndighet. Restriktionshandboken består av självständiga delar som har grupperats enligt de varor som omfattas av restriktioner. I varje del beskrivs de restriktioner som varan ifråga omfattas av vid olika tullförfaranden. Läkemedel Import endast med Fimeas tillstånd. Naturläkemedel och näringstillskott samt naturprodukter Med näringstillskott avses färdigt förpackade, energifattiga produkter som säljs som livsmedel, innehåller vitaminer eller mineraler eller dessa båda och som inte är i sedvanlig livsmedelsform. Näringstillskott kan vara i form av piller, kompretter, tabletter, pastiller, pulver eller lösningar. De är avsedda för att komplettera kosten. Vissa av dessa produkter kan inte importeras till Finland trots att de är tillåtna i något annat EU-land. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, Fimea, klassificerar En naturprodukt eller ett annat preparat kan i Finland klassificeras som läkemedel. Detta sker om produkten innehåller ämnen eller naturläkemedel som nämns i Fimeas läkemedelsförteckning. Då omfattas produkten av samma bestämmelser som gäller import av läkemedel. Fimea klassificerar produkter på begäran. En begäran om klassificering kan lämnas in av en privatperson eller ett företag. På Fimeas webbplats, fimea.fi, finns anvisningar om hur man gör en begäran om klassificering. Klassificeringsbeslutet är avgiftsbelagt. Produkten klassificeras som läkemedel icke läkemedel medicinteknisk produkt eller utrustning. Mer information om naturprodukter och näringstillskott ges av Livsmedelssäkerhetsverket, evira.fi. Mer information om läkemedel, naturläkemedel och medicinska homeopatiska och antroposofiska produkter ges av Fimea. Med näringstillskott avses till exempel sådana vitamin-, mineral-, fiber-, fettsyre- och lecitintillskott samt ört-, vitlöks- och biprodukter som räknas som livsmedel.

11 Övriga importrestriktioner 11 (11) Det saluförs många sådana produkter som kan föras in endast begränsat. Nedan beskrivs några av dessa produktgrupper enligt grunden för restriktionen. Ta reda på restriktionerna innan du beställer dessa produkter. Importrestriktioner gäller bl.a. för vissa livsmedel, textil- och konfektionsvaror samt stålprodukter. För att importera dessa produkter behöver du importlicenser och kontrolldokument. Importlicenser för jordbruksprodukter söker man hos Landsbygdsverket och övriga licenser och kontrolldokument hos Tullstyrelsen. I finska brukstariffen och i DDS/TARIC-söksystemet hittar du uppgifterna om krav på licenser i anslutning till varukoden och ursprungslandet i fråga. Tullaboratoriet undersöker säkerheten av livsmedel och kläder. Livsmedel av animaliskt ursprung ska kontrolleras av en gränsveterinär. Farliga varor För vissa varor har importrestriktioner fastställts på grund av deras farlighet. Sådana varor är bl.a. narkotika, radioaktiva ämnen, skjutvapen och tillbehör samt explosiva ämnen, fyrverkeripjäser, farliga föremål och ämnen som försvagar ozonskiktet. Utrotningshot Import av utrotningshotade växter och djur samt produkter av dem begränsas med bestämmelser. CITES-importtillstånd behövs för bl.a. pälsar av vilda kattdjur, varg och björn samt för elfenben, rov-fåglar, papegojor, koraller, många kräldjur och för produkter av dessa samt nästan alla arter av orkidéer. CITES-produkter kan också användas som utsmyckning på kläder och som råvara i naturläkemedel. Mera information om CITES-regler finns på miljöförvaltningens webbplats, miljo.fi. Tillstånd före beställning Om importen, av t.ex. CITES-produkter, kräver tillstånd ska det skaffas innan varan beställs. Vid import från ett land utanför EU ska importören visa upp tillståndet för Tullen innan han kommer i besittning av varan. Produktförfalskningar Det är förbjudet att importera upptagningar som kränker upphovsrätten, dvs. s.k. piratkopior av cd- och dvd-skivor, dataspel och dataprogram. Mera information Ring tullrådgivningen, tfn eller fråga elektroniskt (bl.a. om importskatter, tullförfaranden och importrestriktioner) (bl.a. om mervärdesbeskattning i internhandeln inom EU) (bl.a. om tillämpningen av alkohollagen vid Internethandel och om tillståndsplikten vid import av alkohol) (bl.a. anvisningar för om hur man gör en begäran om klassificering av ett preparat samt mera information om naturläkemedel, medicinska homeopatiska och antroposofiska produkter) (mera information om naturlivsmedel och näringstillskott) FI (bl.a. om CITES regler) (bl.a. om import av fyrverkeripjäser) Blanketterna på Tullens webbplats > Blanketter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m. 2018 Mariehamn 8.12.2017 Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå jonas.jalava@vero.fi Ändringar gällande importmoms fr.o.m. 1.1.2018 Punktbeskattning,

Läs mer

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Kundanvisning om punktbeskattning 3 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker www.tulli.fi 25.6.2014 Ersätter anvisningen från februari 2014 Punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Sedan början

Läs mer

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den 5.12.1996 instruktioner om deklarations-

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig NAA SKATTEDEKLARATION 1 (5) Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig Skatterepresentant Den skattskyldiges namn Postadress

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas Skattegränsen 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 Rättslig grund Mervärdesskattelagen (1501/1993) särskilt kapitel

Läs mer

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 24.2.2015 Ersätter anvisningen av 10.12.2012 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av mervärdesbeskattning av varuimport till Skatteförvaltningen

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av mervärdesbeskattning av varuimport till Skatteförvaltningen FINANSMINISTERIET Utkast 29.12.2016 Skatteavdelningen/Suvi Anttila Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av mervärdesbeskattning av varuimport till Skatteförvaltningen

Läs mer

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig NAA SKATTEDEKLARATION Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker 1/5 Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig Skatterepresentant Den skattskyldiges namn Postadress

Läs mer

Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska skattegränsen

Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska skattegränsen Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska

Läs mer

Lag. upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 ( ) 70 a, sådan den

Lag. upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 ( ) 70 a, sådan den RSv 6/1999 rd - RP 6/1999 rd Riksdagens svar på regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om påförande av accis, av mervärdesskattelagen, av 9 tullagen samt av lagen om undantag

Läs mer

190 - Produkter avsedda för försäljning/konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik 18 Befrielse från punktskatt

190 - Produkter avsedda för försäljning/konsumtion på fartyg och luftfartyg i yrkesmässig internationell trafik 18 Befrielse från punktskatt NAA SKATTEDEKLARATION Godkänd upplagshavare Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker 1/7 Den skattskyldiges namn Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsuppgifter Skatteperiod FO-nummer /

Läs mer

Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer

Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer AREX-kundanvisning nr 14 Korrigering och ogiltigförklaring av deklarationer www.tulli.fi version 1.1, 4.4.2012 ersätter version 1.0, 24.10.2011 Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer Innehåll

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Punktbeskattning. Kundanvisning om punktbeskattning 16. Punktbeskattning. www.tulli.fi. Harmoniserade och nationella punktskatter

Punktbeskattning. Kundanvisning om punktbeskattning 16. Punktbeskattning. www.tulli.fi. Harmoniserade och nationella punktskatter Kundanvisning om punktbeskattning 16 Punktbeskattning www.tulli.fi 1.7.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i november 2014 Punktbeskattning Harmoniserade och nationella punktskatter Skattepliktighet

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd. proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen. Beredning i utskott. Ärende.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd. proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen. Beredning i utskott. Ärende. RIKSDAGENS SVAR 197/2009 rd Regeringens proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till ändring av mervärdesskattelagen

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

Lag om ändring av mervärdesskattelagen Lag om ändring av mervärdesskattelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 13 c 4 mom., mellanrubriken före 129 b, 134 m 2 mom., 134 o 2 mom., 146 b och 149, 152

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om påförande av accis

Beslut. Lag. om ändring av lagen om påförande av accis RIKSDAGENS SVAR 77/2003 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om påförande av accis samt lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker Ärende Regeringen har till riksdagen

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 477 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2014 505/2014 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 27 juni 2014 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2011:285 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 8

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 433 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i tullagen (2000:1281); SFS 2011:296 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap. 1, 2 och 5,

Läs mer

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 13.1.2016 Ersätter anvisningen av 24.2.2015 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index 1

Läs mer

RP 311/2010 rd. I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen i fråga om förlängningen av ansöknings-

RP 311/2010 rd. I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen i fråga om förlängningen av ansöknings- RP 311/2010 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att mervärdesskattelagen

Läs mer

Finska tullen 2014. Årsöversikt

Finska tullen 2014. Årsöversikt Finska tullen 2014 Årsöversikt Finska tullen främjar en smidig och lagenlig varuhandel verkställer varubeskattningen effektivt erbjuder kundinriktade tjänster skyddar samhället, miljön och medborgarna.

Läs mer

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande Kundanvisning för transitering 5/2012 www.tulli.fi Reservförfarande vid T- och TIR-transitering 7.11.2012 Reservförfarande vid T och TIR transitering Tullstyrelsen har utfärdat en föreskrift (TMD 170/010/2010)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.; SFS 2008:1413 Utkom från trycket den 30 december 2008 utfärdad den 18 december 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

När kan jag använda transaktionsvärdet? För att använda dig av transaktionsvärdet måste du uppfylla ett antal villkor:

När kan jag använda transaktionsvärdet? För att använda dig av transaktionsvärdet måste du uppfylla ett antal villkor: Den här texten vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet på. Vi kommer att ge exempel på kostnader som ska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 2 juli 2012 399/2012 Lag om ändring av mervärdesskattelagen Utfärdad i Nådendal den 29 juni 2012 I enlighet med riksdagens beslut ändras i mervärdesskattelagen

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1

Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 PROTOKOLL Nummer 7 17.2.2017 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Finansavdelningen Allmänna byrån, F1 Beslutande Föredragande Justerat Omedelbart............................ Ärende/Dnr/Exp.

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Skatteåterbäring för energiintensiva företag Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti 2015 www.tulli.fi Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod

Läs mer

NVA. SKATTEFRIA MÄNGDER - anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod

NVA. SKATTEFRIA MÄNGDER - anges produktgruppsvis i kolumnen Skattefri mängd, i fältet för respektive skattefrihetskod NVA SKATTEDEKLARATION Godkänd upplagshavare Punktskatt på läskedrycker 1/5 Den skattskyldiges namn Postadress för beslutet och begäranden om tilläggsuppgifter Skatteperiod FO-nummer / personbeteckning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2001:971 Utkom från trycket den 7 december 2001 utfärdad den 29 november 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

De flesta tullsatser är i procent, vilket innebär att du beräknar tullen som en procentuell andel av tullvärdet på dina varor.

De flesta tullsatser är i procent, vilket innebär att du beräknar tullen som en procentuell andel av tullvärdet på dina varor. Den här texten vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet på. Vi kommer att ge exempel på kostnader som ska

Läs mer

Ifyllningsanvisningar 1 (5) Ansökan om punktskattetillstånd (uppdaterad 1.12.2014)

Ifyllningsanvisningar 1 (5) Ansökan om punktskattetillstånd (uppdaterad 1.12.2014) Ifyllningsanvisningar 1 (5) - tullblankett 480r_1.12.2014 samt - bilageblanketterna 263r_1.4.2010, 481r_1.4.2010, 771r_1.4.2012, 772r_1.4.2012, 773r_1.4.2012 och 774r_1.4.2010 Tillverkning, bearbetning,

Läs mer

Tullens anvisningar till resande 2014

Tullens anvisningar till resande 2014 Gäller fr.o.m. 1.7.2014 Tullens anvisningar till resande 2014 Kommersiell import är alltid skattepliktig Om de varor som en resande för med sig till sin mängd eller art är sådana att de kan anses vara

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Kundanvisning om punktbeskattning 27 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar www.tulli.fi Februari 2013 Skatteplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2011:286 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 7

Läs mer

Skattefrihet från moms

Skattefrihet från moms Skattefrihet från moms Skatteupplag, tillfälligt lager, tullager, frizon och frilager Utgiven av Riksskatteverket och Tullverket 1 Nya regler om skattefrihet från moms Den 1 januari 1996 infördes nya regler

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2001:517 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker

Lag. om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker Lag om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker (1127/2010) lagens rubrik samt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland

Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Kundanvisning www.tulli.fi April 2012 8 Införsel av flyttgods och flyttfordon till Finland Denna broschyr gäller tull- och bilbeskattning av varor som de inflyttande tar med sig till Finland. Följande

Läs mer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer 1 (8) ny ansökan ansökan om ändring* Se Ifyllningsanviningen för ansökan UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn FO-nummer EORI-nummer Företagets postadress Postnummer och postanstalt Företagets besöksadress

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering Ifyllningsanvisning 1 (7) Ett företag som är registrerat i Finland ansöker om registrering för meddelandedeklarering enligt FO-nummer och ett företag som är registrerat utomlands enligt VAT-nummer. Vanligtvis

Läs mer

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner?

Import av livsmedel. Vad är livsmedel? Behöver jag tillstånd? Vilka regler gäller för import av livsmedel? Varför finns det importrestriktioner? Import av livsmedel Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera livsmedel yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Det finns en del allmänna bestämmelser som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200); SFS 2016:261 Utkom från trycket den 31 mars 2016 utfärdad den 17 mars 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1 kap.

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Distansförsäljning av punktskattepliktiga

Distansförsäljning av punktskattepliktiga SKV 535 utgåva 1 Distansförsäljning av punktskattepliktiga varor till Sverige Alkoholskatt Tobaksskatt Skatt på energi Den här broschyren riktar sig till dig som avser att sälja alkoholvaror, tobaksvaror

Läs mer

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807 Lager, Avsnitt 38 807 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Med anledning av EG:s andra förenklingsdirektiv (95/7/EG) infördes den 1 januari 1996 nya bestämmelser vad gäller skattefrihet

Läs mer

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror

Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror SKV 0 utgåva Privat införsel av alkoholvaror och tobaksvaror Alkoholskatt Tobaksskatt Den här broschyren riktar sig till dig som ska föra in alkohol- eller tobaksvaror för personligt bruk från ett annat

Läs mer

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder FAKTABLAD Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Summarisk utförseldeklaration IE 615

Summarisk utförseldeklaration IE 615 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration www.tulli.fi Version 2.0, 12.4.2013 Ersätter version 1.0, 29.12.2011 Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som

Läs mer

Användarmanual för Webbimport privatpersoner

Användarmanual för Webbimport privatpersoner Användarmanual för Webbimport privatpersoner 28.11.2011 STARTSIDAN På webbtjänstens startsida finns allmän information om programmet och telefontjänsten samt systemmeddelanden. På startsidan kan man välja

Läs mer

Regeringens proposition 1999/2000:126

Regeringens proposition 1999/2000:126 Regeringens proposition 1999/2000:126 En ny tullag Prop. 1999/2000:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens

Läs mer

RP 53/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 53/2014 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att mervärdesskattelagen ändras så att skattefriheten

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Utkast 17.6.2016 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker och lagen om accis på vissa dryckesförpackningar PROPOSITIONENS

Läs mer

RP 30/2014 rd. I denna proposition föreslås det att punktskattelagen våer till ledning för bevisningen.

RP 30/2014 rd. I denna proposition föreslås det att punktskattelagen våer till ledning för bevisningen. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av punktskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att punktskattelagen ändras. våer till ledning

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 12 kap. Export m.m. Inledande bestämmelser 1 [2620] I 4 kap. 12 [1838] tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om export m.m. I 33 [2033] tullförordningen

Läs mer

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 Tips inför årsskiftet 2017 Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 1 Skatteperioder Allt fler företag kan i fortsättningen ansöka om en förlängd skatteperiod tack vare att omsättningsgränserna

Läs mer

Accisplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar

Accisplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Kundmeddelande Accisplikt och bränsleavgift för bränslen som används i fritidsbåtar Skatteundantaget för privata fritidsbåtar har upphört Bränsleavgift för privat fritidsbåt Påförande av bränsleavgift

Läs mer

Aktuellt från Skatteförvaltningen. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016

Aktuellt från Skatteförvaltningen. Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016 Aktuellt från Skatteförvaltningen Skatteinfo för ekonomiförvaltningsproffs 2016 Bil- och punktbeskattning samt momsbeskattning av import Lagen om öppna bolag och kommanditbolag ändrade 1.1.2016 Momsbeskattning

Läs mer

Skattebefriad förbrukare alkohol

Skattebefriad förbrukare alkohol Skattebefriad förbrukare alkohol Den här broschyren riktar sig till dig som redan är eller funderar på att ansöka om godkännande som s.k. skattebefriad förbrukare enligt lagen om alkoholskatt. Informationen

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Lag. om ändring av mervärdesskattelagen

Lag. om ändring av mervärdesskattelagen Lag om ändring av mervärdesskattelagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i mervärdesskattelagen (1501/1993) 72 h 2 mom., sådant det lyder i lag 1767/1995, ändras den svenska språkdräkten i 18 b

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 6 www.tulli.fi 29.12.2010 Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter om viss införsel, utförsel och återutförsel av

Läs mer

PostNords tullguide. Förenkla tullhanteringen med PostNord

PostNords tullguide. Förenkla tullhanteringen med PostNord PostNords tullguide Förenkla tullhanteringen med PostNord Låt PostNord hjälpa dig med dina tullärenden Här kan du läsa om våra tulltjänster, få tips och praktisk information inför export eller import.

Läs mer

Skattefri import inom mervärdesbeskattning

Skattefri import inom mervärdesbeskattning 1 Kundanvisning för import 35/2015 Skattefri import inom mervärdesbeskattning tulli.fi version 1.1, 1.5.2016 ersätter versionen 9.7.2015 Skattefri import inom mervärdesbeskattning Enligt bestämmelserna

Läs mer

Deklarationer för utförsel av exportvaror anvisningar för reservförfarande

Deklarationer för utförsel av exportvaror anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Deklarationer för utförsel av exportvaror anvisningar för reservförfarande 1. Tillämpningsområde Denna anvisning gäller elektroniska

Läs mer

Exporttulldeklaration på Internet Presentation

Exporttulldeklaration på Internet Presentation Exporttulldeklaration på Internet Presentation 10.8.2009 10.8.2009 1 Webbdeklarering vid export 1. Sidor och funktioner för alla användare Som oidentifierad användare får deklaranten ett referensnummer

Läs mer

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl... 1 Innehåll 38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.... 1 38.1 Utländska beskickningar, organisationer m.fl. verksamma inom landet...1 38.1.1 Undantag för import och unionsinterna förvärv...1 38.1.1.1

Läs mer

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten

NYHETSBREV 1999:2. punktskatter. Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten NYHETSBREV 1999:2 punktskatter Ändrade bestämmelser avseende införsel och partihandel med alkoholdrycker. Skattemyndigheten Information om punktskatter Nyhetsbreven är avsedda att ge en kort översikt över

Läs mer

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR Avdelning I Uppgifter som skall anges i ansökningsformulärets olika fält Allmän anmärkning: Hänvisningarna avser tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen om inte annat anges.

Läs mer

RP 148/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 148/2010 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om punktskatt på sötsaker, glass och läskedrycker samt om ändring av vissa lagar som gäller accis PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 31 december 2012 971/2012 Lag om ändring av bilskattelagen Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2012 I enlighet med riksdagens beslut upphävs i

Läs mer

Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1.

Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1. Alkoholskattelag [4001] 6 Alkoholskatt Lag (1994:1564) om alkoholskatt Allm. anm. Om KN-numrens omfattning, se Tulltaxa, TFH I:1. Lagens tillämpningsområde 1 [4001] För öl, vin och andra jästa drycker,

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol

Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler. Import av jordbruksetanol Jordbruksverkets vägledning till EU:s regler Import av jordbruksetanol Interventionsenheten Januari 2007 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Publikationsservice 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

NVA. Registrerad mottagare Skatterepresentant Oregistrerad skattskyldig

NVA. Registrerad mottagare Skatterepresentant Oregistrerad skattskyldig NVA SKATTEDEKLARATION 1/5 Registrerad mottagare Skatterepresentant Oregistrerad skattskyldig Den skattskyldiges namn Postadress för beslutet och för begäranden om tilläggsuppgifter Skatteperiod Datum då

Läs mer

Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms. Infomöte för bokföringsbyråer 2012

Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms. Infomöte för bokföringsbyråer 2012 Förändringar i faktureringsreglerna och annat aktuellt inom moms Infomöte för bokföringsbyråer 2012 Förändringar i kraven på fakturor fr.o.m. 1.1.2013 Bakgrund till förändringarna Rådets direktiv 2010/45/EU

Läs mer