Företagsrådgivning vid export Uppdaterad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015"

Transkript

1 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras i Finland och behövs det några särskilda koder?... 2 Kan man avge en exportdeklaration i Finland om varorna har kommit från Italien till ett lager i Finland och de är på väg till Ryssland? En italienare har sålt varorna enligt ex worksleveransvillkoret. Kan en rysk köpare som för närvarande äger varorna vara exportör?... 2 Vilket företag ska anges som exportör i exporttulldeklarationen och vilken faktura ska bifogas till tulldeklarationen när det finska företaget A har sålt en vara till företag B och varan levereras direkt från Finland till företag C som är etablerat utanför EU? Exportdeklarationens datainnehåll... 3 Ska fakturorna specificeras per varukod om ett exportparti omfattas av flera fakturor?... 3 Måste exportdeklarationens uppgifter anges på finska eller får uppgifterna vara på fakturans språk, t.ex. på engelska?... 3 Hur beräknas det statistiska värdet?... 3 Hur ska antalet kollin anges vid export av ett kolli som består av flera varuposter?... 3 Hur noga ska varupartiets förvaringsplats anges, räcker det t.ex. med hamnterminalens namn eller ort?... 3 Måste deklarationsförfarande i två faser tillämpas när man inte känner till den exakta vikten för exportpartiet som lastas? Registrerad exportkund och EORI-nummer... 4 Varför lönar det sig att registrera sig som exportkund hos Tullen?... 4 Var hittar jag registreringsanmälan?... 4 Vad ska man ange som ID-nummer för exportörer som är etablerade i andra EU-länder? Andra frågor... 4 Hur korrigerar man exportdeklarationen om varupartiet redan har överlåtits till förfarandet?.. 4 Ska exportdeklarationen rättas om man vid export får en kreditfaktura efter överlåtelsen till exportförfarandet?... 4 Vilka dokument får användas vid reservförfarandet?... 5 Vilket ansvar har de olika ombuden vid export?... 5 Kan ett finskt företag sälja en vara värd euro som skattefri försäljning till resande?... 5 Lönar det sig att för säkerhets skull också göra en elektronisk exportdeklaration för försäljning till resande?... 5 Inom vilken tidsfrist ska en elektronisk exportdeklaration avslutas, inom 90 dagar eller 150 dagar? Tillämpas olika tidsfrister i olika EU-länder?... 6 Vart kan man skicka de alternativa bevisen över utförseln av varorna när man inte har fått några utförselanteckningar från exportsystemet?... 6 Vad ska man göra om exportlasten returneras? Fartygsleveranser... 6 Vad avser Tullen med fartygsleveranser?... 6 Måste man inlämna en deklaration till Tullen för fartygsleveranser?... 7 Hur avviker en fartygsleveransdeklaration från en vanlig exportdeklaration?... 7 Hur bekräftas utförseln av fartygsleveranser?

2 1. Exportförtullningsplats och exportör Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras i Finland och behövs det några särskilda koder? Exportförtullningen ska göras i Tyskland om varorna inte fysiskt exporteras från Finland. Exportören kan vara ett finskt företag, men de tyska myndigheterna kan kräva att exportören registrerar sig i Tyskland. Kan man avge en exportdeklaration i Finland om varorna har kommit från Italien till ett lager i Finland och de är på väg till Ryssland? En italienare har sålt varorna enligt ex works-leveransvillkoret. Kan en rysk köpare som för närvarande äger varorna vara exportör? Exportdeklarationen kan avges i Finland, dvs. i utförsellandet, om värdet på de varor som exporteras är högst euro och om varorna inte omfattas av restriktioner eller förbud. Om värdet på varorna överstiger euro kan exportdeklarationen avges i Finland om varorna har tillverkats eller köpts i Finland eller om varorna finns i ett konsignationslager i Finland. I samband med exportförfarandet avser Tullen med konsignationslager vilket som helst lager som har en adress och till och från vilket varor som är avsedda för export levereras så att varornas mängd, art eller kvantitet inte är densamma när varorna kommer till lagret och när varorna lämnar lagret. Dessutom ska man i EU:s momskontrollsystem (VIES) registrera överföring av varor avsedda för export till Finland som överföring av egna varor. Därför ska antingen exportören eller någon annan på hans eller hennes vägnar registrera varan som mottagen med sitt momsnummer (börjar med FI) som han eller hon sökt hos den finländska beskattningsmyndigheten. Om varan kräver ett exporttillstånd ska exportdeklarationen göras enligt tillståndskraven, i regel endast till exportlandet. Exportören ska vara etablerad i gemenskapen. Därför betraktas en i gemenskapen etablerad avtalspart också som exportör i sådana fall där varornas äganderätt i enlighet med ett handelsvillkor (t.ex. ex works-leveransvillkoret) eller ett annat avtal har övergått till en köpare som är etablerad utanför gemenskapen. Vilket företag ska anges som exportör i exporttulldeklarationen och vilken faktura ska bifogas till tulldeklarationen när det finska företaget A har sålt en vara till företag B och varan levereras direkt från Finland till företag C som är etablerat utanför EU? Som exportör anges det finska företaget (Företag A) som har sålt varan och som också levererar varan till tredje land. Till exportdeklarationen bifogas exportörens, dvs. företag A:s faktura. I denna faktura ska leveransadressen vara den faktiska varumottagarens (Företag C) adress i bestämmelselandet. Huruvida företag B är etablerat i eller utanför EU saknar betydelse i detta fall. 2

3 2. Exportdeklarationens datainnehåll Ska fakturorna specificeras per varukod om ett exportparti omfattas av flera fakturor? Fakturorna specificeras inte per varukod utan alla de fakturor som exporten omfattar ska anges i de bifogade handlingarna för deklarationspartiet, dvs. per exportdeklaration. Måste exportdeklarationens uppgifter anges på finska eller får uppgifterna vara på fakturans språk, t.ex. på engelska? Deklarationens uppgifter ska anges antingen på finska eller på svenska. Varubeskrivningen får vara på engelska. I webbtjänsten för exportdeklarering kan man välja finska, svenska eller engelska som språk för gränssnittet (restriktioner, meddelanden, beslut o.d. som gäller deklarationen finns emellertid bara på finska eller svenska). Hur beräknas det statistiska värdet? Med statistiskt värde avses varans pris som inbegriper tilläggskostnader som uppstått inom Finlands gränser, som t.ex. frakt- och försäkringskostnader, om de inte redan ingår i priset. Vid behov tillkommer också gratisleveranser som inte ingår i priset. För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs priset utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varan. Vid fastställandet av det statistiska värdet för exporten tillämpas omräkningskurser som fastställts av Tullen. Det statistiska värdet anges i euro. Hur ska antalet kollin anges vid export av ett kolli som består av flera varuposter? För den första varuposten anges som kolliantal 1 + förpackningsslag samt förpackningars märken och nummer. För övriga varuposter anges som kolliantal 0 + förpackningsslag samt förpackningars märken och nummer. Förpackningsslag och förpackningars märken och nummer ska vara exakt de samma för varje varupost, de ska även skrivas på exakt samma sätt. Hur noga ska varupartiets förvaringsplats anges, räcker det t.ex. med hamnterminalens namn eller ort? Adressen ska vara en officiell, existerande gatuadress, t.ex. Fraktgränden 3 B, Vasa. Måste deklarationsförfarande i två faser tillämpas när man inte känner till den exakta vikten för exportpartiet som lastas? Deklarationsförfarande i två faser tillämpas endast i undantagsfall, om Tullen har beviljat tillstånd till förenklat förfarande vid export. I de flesta fall kan normal deklarering i en fas tillämpas, dvs. att man på förhand inlämnar en fullständig deklaration. I en deklaration som inlämnas på förhand ska man ange datumet och klockslaget då exportpartiet kan granskas av Tullen. Vikten och andra uppgifter kan korrigeras tills överlåtelsen till förfarandet äger rum. I praktiken innebär detta den tidpunkt som angivits för uppvisandet av varorna. 3

4 3. Registrerad exportkund och EORI-nummer Varför lönar det sig att registrera sig som exportkund hos Tullen? Det är nödvändigt att registrera sig för att de elektroniska deklarationerna ska kunna handläggas så smidigt som möjligt hos Tullen. I samband med registreringen inför Tullen exportföretagets namnoch adressuppgifter samt eventuella tillståndsuppgifter i kundregistret. När företaget skickar en elektronisk exportdeklaration till Tullens exportsystem så handlägger exportsystemet deklarationen fortare eftersom uppgifterna redan finns i kundregistret. Samtidigt sköts också EORI-registreringen. Registreringen är obligatorisk om företaget lämnar in mer än fyra exportdeklarationer per år. I samband med registreringen sköts också EORI-registreringen. EORI-numret är obligatoriskt om exportören lämnar in mer än fyra exportdeklarationer per år. Var hittar jag registreringsanmälan? Registreringsanmälan, dvs. Anmälan som registrerad exportkund hos Tullen, och dess ifyllningsanvisning finns på Tullens webbplats varifrån den kan skrivas ut. Den ifyllda anmälan skickas till Tullens elektroniska servicecentral. Anmälan (blankett 250r) finns på adressen under rubrikerna Företag > Export > Registrerad exportkund. Vad ska man ange som ID-nummer för exportörer som är etablerade i andra EUländer? För exportörer som är etablerade i andra EU-länder ska man som identifikation ange ett EORInummer, som i de flesta fall är det samma som företagets MOMS-nummer. Om företaget också har ett finskt FO-nummer (MOMS-nummer) ska det anges med tilläggskoden för särskild upplysning FIXFH. 4. Andra frågor Hur korrigerar man exportdeklarationen om varupartiet redan har överlåtits till förfarandet? Det är inte möjligt att korrigera tulldeklarationen efter att den angivna varan har överlåtits till exportförfarandet. Efter överlåtandet till exportförfarandet kan man begära om korrigering av exportdeklarationen. Alla uppgifter kan dock inte korrigeras. Tullen har publicerat kundanvisning för export nr 1 om korrigering av exportdeklarationer och kundanvisning för export nr 35 om rättelse och ogiltigförklaring av exportdeklarationer. Kundanvisningarna finns på Tullens webbplats under rubrikerna Företag > Export > kundanvisningar för export Ska exportdeklarationen rättas om man vid export får en kreditfaktura efter överlåtelsen till exportförfarandet? Exportdeklarationen ska rättas om kreditfakturans värde är statistiskt signifikant. Varorna har exporterats ut ur gemenskapen och man har fått ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för exporten. I efterhand har man märkt att en del av varorna inte har lämnat gemenskapen. När då dessa varor som blivit kvar i gemenskapen ska exporteras i efterhand, vilka dokument krävs gällande exporten? 4

5 En helt ny exporttulldeklaration ska lämnas in för de varor som blivit kvar i gemenskapen. Den utförselbekräftade exportdeklarationen ska i sin tur rättas vad gäller de varor som blivit kvar i gemenskapen. Vilka dokument får användas vid reservförfarandet? Som reservförfarandedokument används i första hand tullblankett nr 892 och dess tilläggsblankett (tullblankett nr 895). Alternativt kan man använda enhetsdokumentet, dvs. SAD-blanketten tillsammans med tullblankett nr 890. Reservförfarandedokumenten, dvs. blanketterna som används vid undantagssituationer, finns på Tullens webbplats: (Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Blanketter för undantagssituationer). Tullens kundanvisning för export nr 37 beskriver reservförfarandet vid export. Vilket ansvar har de olika ombuden vid export? Ett indirekt ombud har en deklarants ansvar. Ombudet, dvs. representanten, som vanligtvis är en speditionsfirma har då samma ansvar för uppgifterna i exportdeklarationen som exportören har för sina egna exportdeklarationer när denne gör exportklareringen på egen hand. Ett direkt ombud har ett ombuds ansvar. Detta innebär att ombudet ansvarar för uppgifternas riktighet till den grad som denne hade eller borde ha haft kännedom om uppgifterna. Kan ett finskt företag sälja en vara värd euro som skattefri försäljning till resande? Den skattefria försäljningen till resande styrs av Skatteförvaltningen. Enligt Skatteförvaltningens anvisning Momsfri försäljning till resande Anvisning för säljaren är det fråga om försäljning till resande när en resenär som varaktigt bor utanför EU och Norge köper sig själv en vara i Finland som denne sedan oanvänd för ut ur landet i sitt personliga bagage samtidigt som resenären själv lämnar landet. Skattefri försäljning till resande omfattas inte av andra värdegränser än minimivärdet 40 euro. Anvisningen Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren finns på Skatteförvaltningens webbplats Lönar det sig att för säkerhets skull också göra en elektronisk exportdeklaration för försäljning till resande? Exportören får inte upprätta en exportdeklaration för en vara som sålts som skattefri försäljning till resande. En exportdeklaration upprättas om: En utländsk näringsidkare själv hämtar varan (ex works- leverans) och omedelbart för varan ut ur EU. Exportören upprättar exportdeklarationen i eget namn och försäljningen är skattefri för företaget. Den resande (inte en näringsidkare) köper varan och försäljaren levererar varan antingen själv eller genom att anlita en transportfirma på så sätt att varan överlämnas till mottagaren först vid Finlands gräns. Exportören upprättar exportdeklarationen i eget namn och varan som levererats till resanden på detta sätt kan säljas skattefritt. Skattefri försäljning till resande kan tillämpas om: 5

6 Den resande köper en vara och den finska försäljaren överlåter varan till den resande i Finland. Köparen betalar mervärdesskatten vid tidpunkten för köpet, men får den helt eller delvis tillbaka när han eller hon senare presenterar en utredning över att varan har förts ut ur EU. Om Tullen vid utförselstället konstaterar att den resande i själva verket har köpt varan för kommersiella ändamål så kan Tullen kräva att resanden ifyller en exportdeklaration där resanden själv anges som exportör. Inom vilken tidsfrist ska en elektronisk exportdeklaration avslutas, inom 90 dagar eller 150 dagar? Tillämpas olika tidsfrister i olika EU-länder? I normala fall avslutas exportförfarandet elektroniskt omedelbart vid utfartstullkontoret vissa regionala skillnader förekommer dock. Om man inte får en utförselbekräftelse så inleds en separat process för att exporten ska kunna avslutas. Finska tullen har löst detta på så sätt att exportsystemet skickar automatiskt en begäran om tilläggsutredning till det företag som upprättat exportdeklarationen inom 90 dagar från överlåtelsen till exportförfarandet. Om Tullen inte har fått en utredning som svar på begäran om tilläggsutredning inom 150 dagar så ogiltigförklarar exportsystemet deklarationen automatiskt. Därefter beviljar Tullen inte längre någon utförselbekräftelse. Om de varor som hänförts till exportförfarandet inte har förts ut utanför gemenskapen ska exportdeklaranten utan dröjsmål underrätta Tullen om detta och begära att Tullen ogiltigförklarar deklarationen. Vart kan man skicka de alternativa bevisen över utförseln av varorna när man inte har fått några utförselanteckningar från exportsystemet? Om man inte har fått några utförselanteckningar från exportsystemet kan exporten avslutas med hjälp av alternativa bevis. De alternativa bevisen ska skickas per post till adressen: Torneå tull, Södra tullen, PB 47, Torneå, per e-post till: Vad ska man göra om exportlasten returneras? En exportlast som lämnat EU:s område har förlorat sin gemenskapsstatus, och därmed ska man för lasten som returneras både upprätta en förhandsanmälan om ankomsten och genomföra en tullklarering av varorna. Om varorna returneras i samma skick som de exporterades i, kan varorna på kundens begäran importförtullas som returvaror utan att eventuella EU-importtullar behöver betalas för dem. I samband med importförtullningen ska man för Tullen uppvisa blanketten Utredning om returvaror (tullblankett 348r) och det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet för exporten. Om en produkt som exporterats till ett land utanför EU returneras tillfälligt till Finland t.ex. för reparation, kan företaget som ansvarar för reparationen av varan vid importförtullningen hänföra varan till förfarandet för aktiv förädling. 5. Fartygsleveranser Vad avser Tullen med fartygsleveranser? Fartyg, både skepp och flygplan, som går i internationell trafik behöver för sin verksamhet olika varor och förnödenheter som t.ex. bränsle och smörjmedel, proviant och diverse varor som 6

7 installeras och används i samband med underhåll och reparationer. Leveransen av dessa varor till fartygen kallas i tullagstiftningen för fartygsleveranser. Till fartygsleveranser hör också varor som levereras skattefritt till fartyg för försäljning och för att införas som gåvor. En fartygsleverans förutsätter att beställningen av varor görs i ett rederis eller flygbolags namn. Varor avsedda för fartygspersonalens personliga bruk behandlas som resandeinförsel och -utförsel. Måste man inlämna en deklaration till Tullen för fartygsleveranser? Ja. När man från ett företag beställer varor som ska levereras till ett namngivet fartyg, ska en elektronisk exportdeklaration inlämnas till Tullen angående leveransen av varorna till fartyget. Tulldeklarationen ska inlämnas i god tid innan varorna levereras till fartyget så att Tullen har möjlighet att granska varorna. Ett företag som regelbundet levererar varor till fartyg kan ansöka hos Tullen om tillstånd att få tillämpa ett förenklat deklarationsförfarande där man i stället för en leveransspecifik exportdeklaration inlämnar till Tullen en sammanfattande deklaration som omfattar flera olika leveranspartier. Hur avviker en fartygsleveransdeklaration från en vanlig exportdeklaration? En elektronisk exportdeklaration som inlämnas för fartygsleveranser behandlas på samma sätt som en fullständig exportdeklaration, med vissa avvikelser. Det är dock enklare att upprätta en exportdeklaration för fartygsleveranser än en normal exportdeklaration, eftersom man som varukod för fartygsleveransvaror endast använder tre Taric-nummer: livsmedel, bränslen och övriga varor. Varken säkerhetsuppgifter för exporten eller utförseldeklarationer behöver inlämnas. Hur bekräftas utförseln av fartygsleveranser? När fartygsleverantören levererar varorna till fartyget ska denne be fartygets representant att skriva under exportföljedokumentet (EAD). Fartygsleverantören ska sedan spara detta undertecknade följedokument i sin bokföring som bevis. Fartygsleverantören kan också få ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för sin bokföring genom att för Tullen uppvisa följedokumentet som undertecknats av fartygets representant. Kundanvisningarna om export finns på Tullens webbplats: (Företag > Export > Kundanvisningar om export) 7

Exportdeklaration för fartygsleverans

Exportdeklaration för fartygsleverans Kundanvisning för export 33 www.tulli.fi version 1.1 av 3.2.2014 ersätter version 1.0 av 14.12.2010 Exportdeklaration för fartygsleverans Version 1.0 av kundanvisningen 33 har uppdaterats i sin helhet.

Läs mer

Summarisk utförseldeklaration IE 615

Summarisk utförseldeklaration IE 615 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration www.tulli.fi Version 2.0, 12.4.2013 Ersätter version 1.0, 29.12.2011 Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som

Läs mer

Referensguide till EDImeddelanden. och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället

Referensguide till EDImeddelanden. och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället Referensguide till EDImeddelanden vid export och Meddelandeguide gällande anmälan om ankomst till utförselstället 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REFERENSGUIDE TILL EDI-MEDDELANDEN VID EXPORT 4 1 ALLMÄNT 4 2 MEDDELANDEN

Läs mer

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande

Kundanvisning för transitering 5/2012. Reservförfarande vid T och TIR transitering. www.tulli.fi. Tillstånd krävs för användningen av reservförfarande Kundanvisning för transitering 5/2012 www.tulli.fi Reservförfarande vid T- och TIR-transitering 7.11.2012 Reservförfarande vid T och TIR transitering Tullstyrelsen har utfärdat en föreskrift (TMD 170/010/2010)

Läs mer

Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer

Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer AREX-kundanvisning nr 14 Korrigering och ogiltigförklaring av deklarationer www.tulli.fi version 1.1, 4.4.2012 ersätter version 1.0, 24.10.2011 Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer Innehåll

Läs mer

Exporttulldeklaration på Internet Presentation

Exporttulldeklaration på Internet Presentation Exporttulldeklaration på Internet Presentation 10.8.2009 10.8.2009 1 Webbdeklarering vid export 1. Sidor och funktioner för alla användare Som oidentifierad användare får deklaranten ett referensnummer

Läs mer

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 6 www.tulli.fi 29.12.2010 Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Deklarationer för utförsel av exportvaror anvisningar för reservförfarande

Deklarationer för utförsel av exportvaror anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Deklarationer för utförsel av exportvaror anvisningar för reservförfarande 1. Tillämpningsområde Denna anvisning gäller elektroniska

Läs mer

Införsel- och utförseldeklarationer: Aktuella frågor och svar (FAQ)

Införsel- och utförseldeklarationer: Aktuella frågor och svar (FAQ) 1 Upprättad och uppdaterad av: Kundprojektet för säkerhetsuppgifter Uppdaterad 23.1.2012 Införsel- och utförseldeklarationer: Aktuella frågor och svar (FAQ) I detta dokument har samlats frågor som ofta

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer

Företagets namn FO-nummer EORI-nummer 1 (8) ny ansökan ansökan om ändring* Se Ifyllningsanviningen för ansökan UPPGIFTER OM FÖRETAGET Företagets namn FO-nummer EORI-nummer Företagets postadress Postnummer och postanstalt Företagets besöksadress

Läs mer

Reservförfarandeanvisning för AREX-deklarationer som inlämnas för varor som anländer till EU

Reservförfarandeanvisning för AREX-deklarationer som inlämnas för varor som anländer till EU AREX-kundanvisning 7 Reservförfarande vid ankommande trafik www.tulli.fi 27.3.2013 Reservförfarandeanvisning för AREX-deklarationer som inlämnas för varor som anländer till EU 1 Tillämpningsområde Denna

Läs mer

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/10 1.11.2010 Författningsgrund

Läs mer

Transitvaror och deklarationer vid utförsel i sjö- och flygtrafik. Bilaga 2/ TSb 204/010/

Transitvaror och deklarationer vid utförsel i sjö- och flygtrafik. Bilaga 2/ TSb 204/010/ Transitvaror och deklarationer vid utförsel i sjö- och flygtrafik Bilaga 2/ TSb 204/010/10 30.12.2010 Allmänna anmärkningar 1. Denna presentation beskriver deklarationskedjan vid hamnar och flygplatser

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Resultat kronor Information om. 11000 1 20 280 1027000 regleringen

Resultat kronor Information om. 11000 1 20 280 1027000 regleringen Bilaga 1 17 (22) Aktivitet Population Frekvens Tidsåtgång minuter Timlön 1 kronor Resultat kronor Information om 11000 1 20 280 1027000 regleringen Anmälan tillgång till 1 1 10 380 63 Mina sidor och anmälan

Läs mer

Statistik 10.12.2013 6049/01.02.02/2013

Statistik 10.12.2013 6049/01.02.02/2013 Statistik 10.12.2013 6049/01.02.02/2013 Bästa uppgiftslämnare inom EU-internhandeln STATISTIKDEKLARATIONER ÖVER INTERNHANDELN ÅR 2014 Ert företags skyldighet att lämna statistiska uppgifter om EU-internhandeln

Läs mer

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå

Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m Mariehamn Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå Importmoms och skattegränsen på Åland fr.o.m. 2018 Mariehamn 8.12.2017 Jonas Jalava, Västra Finlands företagsskattebyrå jonas.jalava@vero.fi Ändringar gällande importmoms fr.o.m. 1.1.2018 Punktbeskattning,

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Tullstyrelsen/Statistikenheten 5.12.2007 22/772/07

Tullstyrelsen/Statistikenheten 5.12.2007 22/772/07 Tullstyrelsen/Statistikenheten 5.12.2007 22/772/07 Bästa uppgiftslämnare inom EU-internhandeln STATISTIKDEKLARATIONER ÖVER INTERNHANDEL ÅR 2008 Ert företags skyldighet att lämna statistiska uppgifter om

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas Skattegränsen 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 Rättslig grund Mervärdesskattelagen (1501/1993) särskilt kapitel

Läs mer

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering

Ifyllningsanvisning 1 (7) Ansökan gällande meddelandedeklarering Ifyllningsanvisning 1 (7) Ett företag som är registrerat i Finland ansöker om registrering för meddelandedeklarering enligt FO-nummer och ett företag som är registrerat utomlands enligt VAT-nummer. Vanligtvis

Läs mer

Tullstyrelsen/Statistikenheten 7.12.2006 34/772/06

Tullstyrelsen/Statistikenheten 7.12.2006 34/772/06 Tullstyrelsen/Statistikenheten 7.12.2006 34/772/06 Bästa uppgiftslämnare inom EU-internhandeln STATISTIKDEKLARATIONER ÖVER INTERNHANDEL ÅR 2007 Ert företags skyldighet att lämna statistiska uppgifter om

Läs mer

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den 5.12.1996 instruktioner om deklarations-

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Förlag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 12 kap. Export m.m. Inledande bestämmelser 1 [2620] I 4 kap. 12 [1838] tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om export m.m. I 33 [2033] tullförordningen

Läs mer

Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring. Beskrivning av testfallet

Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring. Beskrivning av testfallet Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, med begäran om klarering Version 2.0.1 Beskrivning

Läs mer

1(19) KUNDANVISNING MEDDELANDEKUND VID IMPORT

1(19) KUNDANVISNING MEDDELANDEKUND VID IMPORT 1(19) KUNDANVISNING MEDDELANDEKUND VID IMPORT 2/19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. TERMER OCH DEFINITIONER... 3 2. MEDDELANDEKUNDRELATION VID IMPORT... 5 2.1. EDI-deklarant... 5 2.2. EDI-avsändare... 5 2.3. Teknisk

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

Statistikföring 24.11.2011 13/772/11

Statistikföring 24.11.2011 13/772/11 Statistikföring 24.11.2011 13/772/11 Bästa uppgiftslämnare inom EU-internhandeln STATISTIKDEKLARATIONER ÖVER INTERNHANDELN ÅR 2012 Ert företags skyldighet att lämna statistiska uppgifter om EU-internhandeln

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Testfall 5 DNK med B00 för momsregistrerat företag

Testfall 5 DNK med B00 för momsregistrerat företag Testfall 5 DNK med B00 för momsregistrerat företag Version 1.0.0 Svarskod 826 ska genereras Avgiftskod 1MT samt monetärt tullvärde ska alltid anges för företag momsregistrerat i Sverige. Svarskod 827 ska

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Framtidens tullager. Innehåll

Framtidens tullager. Innehåll Framtidens tullager Jenny Jensen, Tord Lindfors och Katarian Spolén Tullverket Innehåll Begrepp och definitioner Tillstånd och krav på tullagerbokföringen Kontroll och övervakning Nya tullagerförfarandet,

Läs mer

Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering.

Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering. 2015-12-21 1(6) Testfall 7 för nya Tulltaxan, Version 1.0.0 Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering. Meddelande DNK - Tulldeklaration

Läs mer

Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m.

Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m. TO Bilaga B Inledande bestämmelser [22] Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2009:6.

Läs mer

Exportrestitution av bilskatt

Exportrestitution av bilskatt Kundanvisning om bilbeskattning nr 13 Exportrestitution av bilskatt 1.1.2015 www.tulli.fi Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Exportrestitution av bilskatt Denna anvisning gäller ansökan

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 477 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare

ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Myndighetens anteckningar / Y3 ETABLERINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare, Jord- och skogsbruksidkare Med denna blankett kan du anmäla dig till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Skatter m.m./mervärdesskatt 1 Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen föreskrivs

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

EU-ägget - regler vid leverans av varor

EU-ägget - regler vid leverans av varor Moms - Internationell varuhandel Tulldagen 2 oktober 2012 Olof Lundqvist, Ernst & Young EU-ägget - regler vid leverans av varor 1. Varan lämnar inte Sverige = svensk moms 2. Om köparen har VAT-nr från

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Enskild näringsidkare Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret, stiftelseregistret, registret

Läs mer

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 1. Omprövning av tillstånd till förenklade förfaranden 2. Projekt Avi_ImEx elektronisk anmälan import / underrättelse export Berör alla företag som efter omprövning får

Läs mer

Testfall_4_åtgärder_Dual_use_samt_Varor/teknik_som_omfattas_av _restriktioner

Testfall_4_åtgärder_Dual_use_samt_Varor/teknik_som_omfattas_av _restriktioner Testfall_4_åtgärder_Dual_use_samt_Varor/teknik_som_omfattas_av _restriktioner Innehåller exempel på varuposter där deklarerat KN-nummer har åtgärder: - 478, Varor med dubbla användningsområden (Dual use),

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter om viss införsel, utförsel och återutförsel av

Läs mer

DNK - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning, normalförfarande, med begäran om klarering.

DNK - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning, normalförfarande, med begäran om klarering. Testfall nya valideringar; Avslut_aktiv_förädling_DNK2_OK Import efter Aktiv förädling enligt Tullkodex art. 85 DNK - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning och fri förbrukning, normalförfarande,

Läs mer

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR

FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR Avdelning I Uppgifter som skall anges i ansökningsformulärets olika fält Allmän anmärkning: Hänvisningarna avser tillämpningsföreskrifterna för tullkodexen om inte annat anges.

Läs mer

Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) Statistik

Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) Statistik Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) BESKRIVNING AV POSTERNA I STATISTIKDEKLARATION FÖR INTERNHANDELN (INTRASTAT) INFÖRSEL / UTFÖRSEL 1. Inledning Anvisningarna för statistikföring

Läs mer

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar

Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar Kundanvisning om punktbeskattning 23 Tull- och skatte behandling av gåvor som tagits emot från utlandet www.tulli.fi Januari 2013 Skatt på alkoholdrycker och dryckesförpackningar I Europeiska unionens

Läs mer

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen

Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Skattelättnad vid import av begagnade varor (importlättnad) över den åländska

Läs mer

2. UPPGIFTER OM SÖKANDEN

2. UPPGIFTER OM SÖKANDEN 1 (7) 1. ANSÖKAN Ange namn och kod för det/de tillstånd som söks: tillstånd till förenkling av varornas tullvärde CVA, tillstånd till status som godkänd utfärdare ACP, tillstånd till användning av förenklad

Läs mer

Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring

Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring Bilaga 3 Jämförelse mellan nuvarande lydelse och föreslagen ändring Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning) 8 kap Nuvarande lydelse 47 En ansökan om

Läs mer

Angivande av exportrestriktioner i exportdeklarationen

Angivande av exportrestriktioner i exportdeklarationen Kundanvisning för export nr 16 www.tulli.fi version 3.0, 8.4.2015 ersätter version 2.9, 9.10.2014 Angivande av exportrestriktioner i exportdeklarationen Ändringar i version 3.0 av kundanvisning nr 16 jämfört

Läs mer

STATISTIKDEKLARATIONER ÖVER INTERNHANDEL ÅR 2010

STATISTIKDEKLARATIONER ÖVER INTERNHANDEL ÅR 2010 Tullstyrelsen/Statistikenheten 8.12.2009 16/772/09 Bästa uppgiftslämnare inom EU-internhandeln STATISTIKDEKLARATIONER ÖVER INTERNHANDEL ÅR 2010 Ert företags skyldighet att lämna statistiska uppgifter om

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Framtidens export. Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket

Framtidens export. Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket Framtidens export Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket Export Tidsplan Själva exportprocessen hur delarna hänger ihop och när saker görs Vem gör vad? Var gör man vad? Digitalt Hur ska uppgiftslämningen

Läs mer

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan

Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan 2016 Om du som privatperson ska köpa en ny bil eller annat nytt transportmedel från ett annat EU-land ska du själv betala moms i Sverige. Nya transportmedel

Läs mer

Servicebilaga för brevtjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution

Servicebilaga för brevtjänster. POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution för brevtjänster POSTEN ÅLAND AB Pack & Distribution 1.9.2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BREVTJÄNSTER TILL FINLAND 2. BREVTJÄNSTER TILL SVERIGE 3. INTERNATIONELLA BREVTJÄNSTER 1 4 5 1 Pack & Distribution

Läs mer

Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) Statistik

Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) Statistik Tullen ASCII-statistikdeklaration för internhandel Sidan 1(6) BESKRIVNING AV POSTERNA I STATISTIKDEKLARATION FÖR INTERNHANDELN (INTRASTAT) INFÖRSEL / UTFÖRSEL 1. Inledning Anvisningarna för statistikföring

Läs mer

INTRASTAT. i Finland 2015. Statistikföring över handeln mellan EU-länder

INTRASTAT. i Finland 2015. Statistikföring över handeln mellan EU-länder INTRASTAT i Finland 2015 Statistikföring över handeln mellan EU-länder INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 2. För vilka ändamål används statistiken över utrikeshandel?... 1 3. Vem ska anmäla statistikuppgifter?...

Läs mer

ANSÖKAN 1 (6) gällande meddelandedeklarering. Ifylls av Tullen Ansökans datum och diarienummer. Ny ansökan Ansökan om ändring

ANSÖKAN 1 (6) gällande meddelandedeklarering. Ifylls av Tullen Ansökans datum och diarienummer. Ny ansökan Ansökan om ändring ANSÖKAN 1 (6) Ny ansökan Ansökan om ändring Ifylls av Tullen Ansökans datum och diarienummer A. GRUNDUPPGIFTER OM FÖRETAGET Verksamhetsställenas tilläggsdelsnummer som finska tullen tilldelat sökanden

Läs mer

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig

NAA. Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig NAA SKATTEDEKLARATION 1 (5) Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker Registrerad mottagare Tillfälligt registrerad mottagare Oregistrerad skattskyldig Skatterepresentant Den skattskyldiges namn Postadress

Läs mer

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 24.2.2015 Ersätter anvisningen av 10.12.2012 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga och Tullstyrelsens SAD-expert. EXPORT IMPORT TRANSITERING TULLAGRING

Mera information ges av tulldistriktens förfarandeansvariga och Tullstyrelsens SAD-expert. EXPORT IMPORT TRANSITERING TULLAGRING Anvisningar för ifyllande av administrativt enhetsdokument (SAD-blankett) vid export, import, T-transitering, styrkande av varors gemenskapsstatus (T2L/T2LF) och vid tullagring fr.o.m. 1.1.2005 Tullstyrelsen

Läs mer

Slutprov för meddelande UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Version 3.0.4

Slutprov för meddelande UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Version 3.0.4 Slutprov för meddelande UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Version 3.0.4 Slutprovet utgör även underlag för: - att generera meddelande ZEM (Elektroniskt exportmedgivande), samt - utskrift av EAD

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska skattegränsen

Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska skattegränsen Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska skattegränsen tullen.fi Kundanvisning 8.12.2016 Tull- och skattedeklarationer vid import och export av varor över den åländska

Läs mer

Intrastatregistrering och -rapportering

Intrastatregistrering och -rapportering INTRASTATREGISTRERING OCH -RAPPORTERING Intrastatregistrering och -rapportering INNEHÅLL 1 OM INTRASTAT... 2 2 INSTÄLLNINGAR FÖR INTRASTAT... 3 3 INTRASTATREGISTRERING... 5 4 RAPPORTUTSKRIFT... 6 5 INTRASTATRAPPORTERING...

Läs mer

Meddelande DNU /DNK- Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan/med begäran om klarering. Ärende OK

Meddelande DNU /DNK- Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan/med begäran om klarering. Ärende OK 2016-04-11 1(6) Testfall beräkningsenhet DTN, dvs avgift per hundra kilo Meddelande DNU /DNK- Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan/med begäran om klarering. Ärende OK

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Användarmanual för Webbimport privatpersoner

Användarmanual för Webbimport privatpersoner Användarmanual för Webbimport privatpersoner 28.11.2011 STARTSIDAN På webbtjänstens startsida finns allmän information om programmet och telefontjänsten samt systemmeddelanden. På startsidan kan man välja

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt; SFS 2001:517 Utkom från trycket den 25 juni 2001 utfärdad den 31 maj 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

Slutprov 2 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör

Slutprov 2 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Slutprov 2 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Utgör även underlag för slutprov av: - meddelande ZEM, samt - utskrift av EAD (Export Accompanying Document) och ELoI (Export List of Items). Observera

Läs mer

Skatteåterbäring för energiintensiva företag

Skatteåterbäring för energiintensiva företag Kundanvisning om punktbeskattning 4 Skatteåterbäring för energiintensiva företag Augusti 2015 www.tulli.fi Skatteåterbäring för energiintensiva företag Industriföretag kan i slutet av en räkenskapsperiod

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574

ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG Enligt SFS 1992:1574 Skicka ansökan till Nacka Kommun Bostadsanpassningsbidrag Äldreenheten 131 81 Nacka Fastighetsbeteckning (fylls i av handläggare) 1. Sökande * Förnamn

Läs mer

Tullstyrelsen/Statistikenheten 11.12.2001 7/772/01

Tullstyrelsen/Statistikenheten 11.12.2001 7/772/01 Tullstyrelsen/Statistikenheten 11.12.2001 7/772/01 Bästa uppgiftslämnare inom EU-internhandeln STATISTIKDEKLARATIONER ÖVER INTERNHANDEL ÅR 2002 Ert företags skyldighet att lämna statistiska uppgifter om

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Test av valideringar för åtgärd 476, Exporttillstånd (övervakning) och 473, Exporttillstånd

Test av valideringar för åtgärd 476, Exporttillstånd (övervakning) och 473, Exporttillstånd 2015-11-27 1(7) Testfall 17 Test av valideringar för åtgärd 476, Exporttillstånd (övervakning) och 473, Exporttillstånd Testfallets deklarerade KN-nummer omfattas av nedanstående åtgärder där åtgärdernas

Läs mer

Slutprov 1 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör

Slutprov 1 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Slutprov 1 UGE Förenklat förfarande godkänd exportör Utgör även underlag för slutprov av: - meddelande ZEM, samt - utskrift av EAD (Export Accompanying Document) och ELoI (Export List of Items). Observera

Läs mer

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag

ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Myndighetens anteckningar / ETABLERINGSANMÄLAN Öppet bolag och kommanditbolag Med blanketten kan Ni anmäla Er till eller ansöka om registrering i handelsregistret, registret över momsskyldiga, förskottsuppbördsregistret,

Läs mer

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund

ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Myndighetens anteckningar / ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Aktiebolag, andelslag, sparbank, stiftelse, förening och annat samfund Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till

Läs mer

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015

FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 FINNPILOT PILOTAGE AB Villkor för lotsningstjänster 1.1.2015 Allmänna villkor för lotsningstjänster för aktörerna inom fartygstrafiken. Innehåll 1. Inledning... 3 2. Tillämpande av servicevillkoren och

Läs mer

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016

Tips inför årsskiftet Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 Tips inför årsskiftet 2017 Skatteinfo för proffs inom ekonomiförvaltning 2016 1 Skatteperioder Allt fler företag kan i fortsättningen ansöka om en förlängd skatteperiod tack vare att omsättningsgränserna

Läs mer

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse:

Konsument verket KO /(' / PROTOKOLL 2012-12-07 2011/103. Konsumentverket och Sweboat - Båtbranschens Riksförbund har träffat följande överenskommelse: Konsument verket KO PROTOKOLL Datum Dnr 2012-12-07 2011/103 5 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Sweboat Båtbranschens Riksförbund angående överenskommelsen 2012/15 angående

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

AREX. Deklarationssystem för införsel och utförsel av varor

AREX. Deklarationssystem för införsel och utförsel av varor AREX 20.7.2011 1/87 AREX Deklarationssystem för införsel och utförsel av varor Principer Förtullningsenheten Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto AREX 20.7.2011

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPEN AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSELLANDETS EXEMPLAR BESTÄMMELSELANDETS EXEMPLAR A AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSEL-/BESTÄMMELSETULLANSTALT 1 DEKLARATION

EUROPEISKA GEMENSKAPEN AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSELLANDETS EXEMPLAR BESTÄMMELSELANDETS EXEMPLAR A AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSEL-/BESTÄMMELSETULLANSTALT 1 DEKLARATION 1 AVSÄNDNINGS-/UTFÖRSELLANDETS EXEMPLAR 6 BESTÄMMELSELANDETS EXEMPLAR 2 Avsändare/Exportör 18 Transportmedlets kännetecken nationalitet vid avgången/ankomsten 19 Cont. 21 Aktiva transportmedlets kännetecken

Läs mer

Grunddel, sida 1 (6)

Grunddel, sida 1 (6) Myndighetens anteckningar / Y5 ÄNDRINGS- OCH NEDLÄGGNINGSANMÄLAN Öppet bolag, kommanditbolag och beskattningssammanslutning Använd denna blankett för att anmäla en ändring eller nedläggning till handelsregistret,

Läs mer

Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck.

Dessa villkor (Avtalsvillkoren) gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Avtalsvillkor Dessa villkor ("Avtalsvillkoren") gäller för köp hos Lunds universitet, Media-Tryck. Allmänt Media-Tryck säljer böcker i olika format via Internet till dess kunder ("Kund") i Sverige och

Läs mer

Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens

Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson STY Tel Ert datum Er referens Effektiv handel Datum Dnr Bengt Månsson 2014-05-16 STY 2014-203 Tel. 040-66 13 182 Ert datum Er referens bengt.mansson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2011:285 Utkom från trycket den 29 mars 2011 utfärdad den 17 mars 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 1, 8

Läs mer

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN

INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN Nr 727 2875 Bilaga 9 Endast behöriga myndigheter får ändra detta intyg INTYG ÖVER VETERINÄR GRÄNSKONTROLL AV VAROR SOM IMPORTERAS FRÅN LÄNDER UTANFÖR EUROPEISKA GEMENSKAPEN 2 430301/114 2876 Nr 727 Nr

Läs mer