Företagsrådgivning vid export Uppdaterad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015"

Transkript

1 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras i Finland och behövs det några särskilda koder?... 2 Kan man avge en exportdeklaration i Finland om varorna har kommit från Italien till ett lager i Finland och de är på väg till Ryssland? En italienare har sålt varorna enligt ex worksleveransvillkoret. Kan en rysk köpare som för närvarande äger varorna vara exportör?... 2 Vilket företag ska anges som exportör i exporttulldeklarationen och vilken faktura ska bifogas till tulldeklarationen när det finska företaget A har sålt en vara till företag B och varan levereras direkt från Finland till företag C som är etablerat utanför EU? Exportdeklarationens datainnehåll... 3 Ska fakturorna specificeras per varukod om ett exportparti omfattas av flera fakturor?... 3 Måste exportdeklarationens uppgifter anges på finska eller får uppgifterna vara på fakturans språk, t.ex. på engelska?... 3 Hur beräknas det statistiska värdet?... 3 Hur ska antalet kollin anges vid export av ett kolli som består av flera varuposter?... 3 Hur noga ska varupartiets förvaringsplats anges, räcker det t.ex. med hamnterminalens namn eller ort?... 3 Måste deklarationsförfarande i två faser tillämpas när man inte känner till den exakta vikten för exportpartiet som lastas? Registrerad exportkund och EORI-nummer... 4 Varför lönar det sig att registrera sig som exportkund hos Tullen?... 4 Var hittar jag registreringsanmälan?... 4 Vad ska man ange som ID-nummer för exportörer som är etablerade i andra EU-länder? Andra frågor... 4 Hur korrigerar man exportdeklarationen om varupartiet redan har överlåtits till förfarandet?.. 4 Ska exportdeklarationen rättas om man vid export får en kreditfaktura efter överlåtelsen till exportförfarandet?... 4 Vilka dokument får användas vid reservförfarandet?... 5 Vilket ansvar har de olika ombuden vid export?... 5 Kan ett finskt företag sälja en vara värd euro som skattefri försäljning till resande?... 5 Lönar det sig att för säkerhets skull också göra en elektronisk exportdeklaration för försäljning till resande?... 5 Inom vilken tidsfrist ska en elektronisk exportdeklaration avslutas, inom 90 dagar eller 150 dagar? Tillämpas olika tidsfrister i olika EU-länder?... 6 Vart kan man skicka de alternativa bevisen över utförseln av varorna när man inte har fått några utförselanteckningar från exportsystemet?... 6 Vad ska man göra om exportlasten returneras? Fartygsleveranser... 6 Vad avser Tullen med fartygsleveranser?... 6 Måste man inlämna en deklaration till Tullen för fartygsleveranser?... 7 Hur avviker en fartygsleveransdeklaration från en vanlig exportdeklaration?... 7 Hur bekräftas utförseln av fartygsleveranser?

2 1. Exportförtullningsplats och exportör Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras i Finland och behövs det några särskilda koder? Exportförtullningen ska göras i Tyskland om varorna inte fysiskt exporteras från Finland. Exportören kan vara ett finskt företag, men de tyska myndigheterna kan kräva att exportören registrerar sig i Tyskland. Kan man avge en exportdeklaration i Finland om varorna har kommit från Italien till ett lager i Finland och de är på väg till Ryssland? En italienare har sålt varorna enligt ex works-leveransvillkoret. Kan en rysk köpare som för närvarande äger varorna vara exportör? Exportdeklarationen kan avges i Finland, dvs. i utförsellandet, om värdet på de varor som exporteras är högst euro och om varorna inte omfattas av restriktioner eller förbud. Om värdet på varorna överstiger euro kan exportdeklarationen avges i Finland om varorna har tillverkats eller köpts i Finland eller om varorna finns i ett konsignationslager i Finland. I samband med exportförfarandet avser Tullen med konsignationslager vilket som helst lager som har en adress och till och från vilket varor som är avsedda för export levereras så att varornas mängd, art eller kvantitet inte är densamma när varorna kommer till lagret och när varorna lämnar lagret. Dessutom ska man i EU:s momskontrollsystem (VIES) registrera överföring av varor avsedda för export till Finland som överföring av egna varor. Därför ska antingen exportören eller någon annan på hans eller hennes vägnar registrera varan som mottagen med sitt momsnummer (börjar med FI) som han eller hon sökt hos den finländska beskattningsmyndigheten. Om varan kräver ett exporttillstånd ska exportdeklarationen göras enligt tillståndskraven, i regel endast till exportlandet. Exportören ska vara etablerad i gemenskapen. Därför betraktas en i gemenskapen etablerad avtalspart också som exportör i sådana fall där varornas äganderätt i enlighet med ett handelsvillkor (t.ex. ex works-leveransvillkoret) eller ett annat avtal har övergått till en köpare som är etablerad utanför gemenskapen. Vilket företag ska anges som exportör i exporttulldeklarationen och vilken faktura ska bifogas till tulldeklarationen när det finska företaget A har sålt en vara till företag B och varan levereras direkt från Finland till företag C som är etablerat utanför EU? Som exportör anges det finska företaget (Företag A) som har sålt varan och som också levererar varan till tredje land. Till exportdeklarationen bifogas exportörens, dvs. företag A:s faktura. I denna faktura ska leveransadressen vara den faktiska varumottagarens (Företag C) adress i bestämmelselandet. Huruvida företag B är etablerat i eller utanför EU saknar betydelse i detta fall. 2

3 2. Exportdeklarationens datainnehåll Ska fakturorna specificeras per varukod om ett exportparti omfattas av flera fakturor? Fakturorna specificeras inte per varukod utan alla de fakturor som exporten omfattar ska anges i de bifogade handlingarna för deklarationspartiet, dvs. per exportdeklaration. Måste exportdeklarationens uppgifter anges på finska eller får uppgifterna vara på fakturans språk, t.ex. på engelska? Deklarationens uppgifter ska anges antingen på finska eller på svenska. Varubeskrivningen får vara på engelska. I webbtjänsten för exportdeklarering kan man välja finska, svenska eller engelska som språk för gränssnittet (restriktioner, meddelanden, beslut o.d. som gäller deklarationen finns emellertid bara på finska eller svenska). Hur beräknas det statistiska värdet? Med statistiskt värde avses varans pris som inbegriper tilläggskostnader som uppstått inom Finlands gränser, som t.ex. frakt- och försäkringskostnader, om de inte redan ingår i priset. Vid behov tillkommer också gratisleveranser som inte ingår i priset. För helt eller delvis vederlagsfria varor fastställs priset utifrån det pris som skulle fås vid försäljning av varan. Vid fastställandet av det statistiska värdet för exporten tillämpas omräkningskurser som fastställts av Tullen. Det statistiska värdet anges i euro. Hur ska antalet kollin anges vid export av ett kolli som består av flera varuposter? För den första varuposten anges som kolliantal 1 + förpackningsslag samt förpackningars märken och nummer. För övriga varuposter anges som kolliantal 0 + förpackningsslag samt förpackningars märken och nummer. Förpackningsslag och förpackningars märken och nummer ska vara exakt de samma för varje varupost, de ska även skrivas på exakt samma sätt. Hur noga ska varupartiets förvaringsplats anges, räcker det t.ex. med hamnterminalens namn eller ort? Adressen ska vara en officiell, existerande gatuadress, t.ex. Fraktgränden 3 B, Vasa. Måste deklarationsförfarande i två faser tillämpas när man inte känner till den exakta vikten för exportpartiet som lastas? Deklarationsförfarande i två faser tillämpas endast i undantagsfall, om Tullen har beviljat tillstånd till förenklat förfarande vid export. I de flesta fall kan normal deklarering i en fas tillämpas, dvs. att man på förhand inlämnar en fullständig deklaration. I en deklaration som inlämnas på förhand ska man ange datumet och klockslaget då exportpartiet kan granskas av Tullen. Vikten och andra uppgifter kan korrigeras tills överlåtelsen till förfarandet äger rum. I praktiken innebär detta den tidpunkt som angivits för uppvisandet av varorna. 3

4 3. Registrerad exportkund och EORI-nummer Varför lönar det sig att registrera sig som exportkund hos Tullen? Det är nödvändigt att registrera sig för att de elektroniska deklarationerna ska kunna handläggas så smidigt som möjligt hos Tullen. I samband med registreringen inför Tullen exportföretagets namnoch adressuppgifter samt eventuella tillståndsuppgifter i kundregistret. När företaget skickar en elektronisk exportdeklaration till Tullens exportsystem så handlägger exportsystemet deklarationen fortare eftersom uppgifterna redan finns i kundregistret. Samtidigt sköts också EORI-registreringen. Registreringen är obligatorisk om företaget lämnar in mer än fyra exportdeklarationer per år. I samband med registreringen sköts också EORI-registreringen. EORI-numret är obligatoriskt om exportören lämnar in mer än fyra exportdeklarationer per år. Var hittar jag registreringsanmälan? Registreringsanmälan, dvs. Anmälan som registrerad exportkund hos Tullen, och dess ifyllningsanvisning finns på Tullens webbplats varifrån den kan skrivas ut. Den ifyllda anmälan skickas till Tullens elektroniska servicecentral. Anmälan (blankett 250r) finns på adressen under rubrikerna Företag > Export > Registrerad exportkund. Vad ska man ange som ID-nummer för exportörer som är etablerade i andra EUländer? För exportörer som är etablerade i andra EU-länder ska man som identifikation ange ett EORInummer, som i de flesta fall är det samma som företagets MOMS-nummer. Om företaget också har ett finskt FO-nummer (MOMS-nummer) ska det anges med tilläggskoden för särskild upplysning FIXFH. 4. Andra frågor Hur korrigerar man exportdeklarationen om varupartiet redan har överlåtits till förfarandet? Det är inte möjligt att korrigera tulldeklarationen efter att den angivna varan har överlåtits till exportförfarandet. Efter överlåtandet till exportförfarandet kan man begära om korrigering av exportdeklarationen. Alla uppgifter kan dock inte korrigeras. Tullen har publicerat kundanvisning för export nr 1 om korrigering av exportdeklarationer och kundanvisning för export nr 35 om rättelse och ogiltigförklaring av exportdeklarationer. Kundanvisningarna finns på Tullens webbplats under rubrikerna Företag > Export > kundanvisningar för export Ska exportdeklarationen rättas om man vid export får en kreditfaktura efter överlåtelsen till exportförfarandet? Exportdeklarationen ska rättas om kreditfakturans värde är statistiskt signifikant. Varorna har exporterats ut ur gemenskapen och man har fått ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för exporten. I efterhand har man märkt att en del av varorna inte har lämnat gemenskapen. När då dessa varor som blivit kvar i gemenskapen ska exporteras i efterhand, vilka dokument krävs gällande exporten? 4

5 En helt ny exporttulldeklaration ska lämnas in för de varor som blivit kvar i gemenskapen. Den utförselbekräftade exportdeklarationen ska i sin tur rättas vad gäller de varor som blivit kvar i gemenskapen. Vilka dokument får användas vid reservförfarandet? Som reservförfarandedokument används i första hand tullblankett nr 892 och dess tilläggsblankett (tullblankett nr 895). Alternativt kan man använda enhetsdokumentet, dvs. SAD-blanketten tillsammans med tullblankett nr 890. Reservförfarandedokumenten, dvs. blanketterna som används vid undantagssituationer, finns på Tullens webbplats: (Företag > Elektroniska tjänster > Blanketter > Blanketter för undantagssituationer). Tullens kundanvisning för export nr 37 beskriver reservförfarandet vid export. Vilket ansvar har de olika ombuden vid export? Ett indirekt ombud har en deklarants ansvar. Ombudet, dvs. representanten, som vanligtvis är en speditionsfirma har då samma ansvar för uppgifterna i exportdeklarationen som exportören har för sina egna exportdeklarationer när denne gör exportklareringen på egen hand. Ett direkt ombud har ett ombuds ansvar. Detta innebär att ombudet ansvarar för uppgifternas riktighet till den grad som denne hade eller borde ha haft kännedom om uppgifterna. Kan ett finskt företag sälja en vara värd euro som skattefri försäljning till resande? Den skattefria försäljningen till resande styrs av Skatteförvaltningen. Enligt Skatteförvaltningens anvisning Momsfri försäljning till resande Anvisning för säljaren är det fråga om försäljning till resande när en resenär som varaktigt bor utanför EU och Norge köper sig själv en vara i Finland som denne sedan oanvänd för ut ur landet i sitt personliga bagage samtidigt som resenären själv lämnar landet. Skattefri försäljning till resande omfattas inte av andra värdegränser än minimivärdet 40 euro. Anvisningen Momsfri försäljning till resande - Anvisning för säljaren finns på Skatteförvaltningens webbplats Lönar det sig att för säkerhets skull också göra en elektronisk exportdeklaration för försäljning till resande? Exportören får inte upprätta en exportdeklaration för en vara som sålts som skattefri försäljning till resande. En exportdeklaration upprättas om: En utländsk näringsidkare själv hämtar varan (ex works- leverans) och omedelbart för varan ut ur EU. Exportören upprättar exportdeklarationen i eget namn och försäljningen är skattefri för företaget. Den resande (inte en näringsidkare) köper varan och försäljaren levererar varan antingen själv eller genom att anlita en transportfirma på så sätt att varan överlämnas till mottagaren först vid Finlands gräns. Exportören upprättar exportdeklarationen i eget namn och varan som levererats till resanden på detta sätt kan säljas skattefritt. Skattefri försäljning till resande kan tillämpas om: 5

6 Den resande köper en vara och den finska försäljaren överlåter varan till den resande i Finland. Köparen betalar mervärdesskatten vid tidpunkten för köpet, men får den helt eller delvis tillbaka när han eller hon senare presenterar en utredning över att varan har förts ut ur EU. Om Tullen vid utförselstället konstaterar att den resande i själva verket har köpt varan för kommersiella ändamål så kan Tullen kräva att resanden ifyller en exportdeklaration där resanden själv anges som exportör. Inom vilken tidsfrist ska en elektronisk exportdeklaration avslutas, inom 90 dagar eller 150 dagar? Tillämpas olika tidsfrister i olika EU-länder? I normala fall avslutas exportförfarandet elektroniskt omedelbart vid utfartstullkontoret vissa regionala skillnader förekommer dock. Om man inte får en utförselbekräftelse så inleds en separat process för att exporten ska kunna avslutas. Finska tullen har löst detta på så sätt att exportsystemet skickar automatiskt en begäran om tilläggsutredning till det företag som upprättat exportdeklarationen inom 90 dagar från överlåtelsen till exportförfarandet. Om Tullen inte har fått en utredning som svar på begäran om tilläggsutredning inom 150 dagar så ogiltigförklarar exportsystemet deklarationen automatiskt. Därefter beviljar Tullen inte längre någon utförselbekräftelse. Om de varor som hänförts till exportförfarandet inte har förts ut utanför gemenskapen ska exportdeklaranten utan dröjsmål underrätta Tullen om detta och begära att Tullen ogiltigförklarar deklarationen. Vart kan man skicka de alternativa bevisen över utförseln av varorna när man inte har fått några utförselanteckningar från exportsystemet? Om man inte har fått några utförselanteckningar från exportsystemet kan exporten avslutas med hjälp av alternativa bevis. De alternativa bevisen ska skickas per post till adressen: Torneå tull, Södra tullen, PB 47, Torneå, per e-post till: Vad ska man göra om exportlasten returneras? En exportlast som lämnat EU:s område har förlorat sin gemenskapsstatus, och därmed ska man för lasten som returneras både upprätta en förhandsanmälan om ankomsten och genomföra en tullklarering av varorna. Om varorna returneras i samma skick som de exporterades i, kan varorna på kundens begäran importförtullas som returvaror utan att eventuella EU-importtullar behöver betalas för dem. I samband med importförtullningen ska man för Tullen uppvisa blanketten Utredning om returvaror (tullblankett 348r) och det utförselbekräftade överlåtelsebeslutet för exporten. Om en produkt som exporterats till ett land utanför EU returneras tillfälligt till Finland t.ex. för reparation, kan företaget som ansvarar för reparationen av varan vid importförtullningen hänföra varan till förfarandet för aktiv förädling. 5. Fartygsleveranser Vad avser Tullen med fartygsleveranser? Fartyg, både skepp och flygplan, som går i internationell trafik behöver för sin verksamhet olika varor och förnödenheter som t.ex. bränsle och smörjmedel, proviant och diverse varor som 6

7 installeras och används i samband med underhåll och reparationer. Leveransen av dessa varor till fartygen kallas i tullagstiftningen för fartygsleveranser. Till fartygsleveranser hör också varor som levereras skattefritt till fartyg för försäljning och för att införas som gåvor. En fartygsleverans förutsätter att beställningen av varor görs i ett rederis eller flygbolags namn. Varor avsedda för fartygspersonalens personliga bruk behandlas som resandeinförsel och -utförsel. Måste man inlämna en deklaration till Tullen för fartygsleveranser? Ja. När man från ett företag beställer varor som ska levereras till ett namngivet fartyg, ska en elektronisk exportdeklaration inlämnas till Tullen angående leveransen av varorna till fartyget. Tulldeklarationen ska inlämnas i god tid innan varorna levereras till fartyget så att Tullen har möjlighet att granska varorna. Ett företag som regelbundet levererar varor till fartyg kan ansöka hos Tullen om tillstånd att få tillämpa ett förenklat deklarationsförfarande där man i stället för en leveransspecifik exportdeklaration inlämnar till Tullen en sammanfattande deklaration som omfattar flera olika leveranspartier. Hur avviker en fartygsleveransdeklaration från en vanlig exportdeklaration? En elektronisk exportdeklaration som inlämnas för fartygsleveranser behandlas på samma sätt som en fullständig exportdeklaration, med vissa avvikelser. Det är dock enklare att upprätta en exportdeklaration för fartygsleveranser än en normal exportdeklaration, eftersom man som varukod för fartygsleveransvaror endast använder tre Taric-nummer: livsmedel, bränslen och övriga varor. Varken säkerhetsuppgifter för exporten eller utförseldeklarationer behöver inlämnas. Hur bekräftas utförseln av fartygsleveranser? När fartygsleverantören levererar varorna till fartyget ska denne be fartygets representant att skriva under exportföljedokumentet (EAD). Fartygsleverantören ska sedan spara detta undertecknade följedokument i sin bokföring som bevis. Fartygsleverantören kan också få ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för sin bokföring genom att för Tullen uppvisa följedokumentet som undertecknats av fartygets representant. Kundanvisningarna om export finns på Tullens webbplats: (Företag > Export > Kundanvisningar om export) 7

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 6 www.tulli.fi 29.12.2010 Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag.

STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. 2009:2 STARTA FÖRETAG Information och vägledning från sex myndigheter som hjälper dig att spara tid på vägen till eget företag. Starta företag Vägen till ditt företag börjar med viljan att förverkliga

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om återlämnande av kulturföremål som olagligt förts bort från territoriet för en medlemsstat i Europeiska unionen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare

Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare 2013 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via Broschyren vänder sig till dig som är eller ska bli före

Läs mer

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska

Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna - en introduktion på lättläst svenska Upphandlingsreglerna en introduktion på lättläst svenska Innehåll 1. Inledning 7 --De som ska följa lagen om offentlig upphandling, LOU 8 --Det

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

En ny svensk tullagstiftning

En ny svensk tullagstiftning En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel

Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Känn till näringsidkaren Checklista för konsumenter - Allmän e-handel Försök att handla på webbplatser du känner till eller som rekommenderas och se till att du har näringsidkarens namn och fullständiga

Läs mer

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag

Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag ALLMÄNNA FINANSIERINGSVILLKOR 1.1.2015 1 (10) Allmänna villkor för finansiering av forskning och utveckling inom företag Innehåll 1 Tillämpningsområde och finansieringsbeslutets offentlighet... 2 2 Uppföljning

Läs mer

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007).

betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). betalningsförmedling på användningen av kortet (1.4.2007). VILLKOR FÖR VISA-KREDITKORT 1. Tillämpningsområde för villkoren Dessa villkor tillämpas på det Visakreditkort som banken och Luottokunta tillsammans

Läs mer

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson

Kunden avser den person som inte är försäljare och som ingår eller har ingått ett kundavtal eller använder Watson SPECIALVILLKOR FÖR TJÄNSTEN WATSON WATSON NORDIC AB 1. Tillämpning och definitioner 1.1. Dessa avtalsvillkor tillämpas på användning av Watson tv- och beställfilmstjänsten (nedan Watson) och de fastställer

Läs mer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer SKV 409 utgåva 15 Moms- och arbetsgivardeklarationer Den här broschyren innehåller information om hur moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas och betalas. Lämna moms- och arbetsgivardeklarationer

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal.

Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Juridiska frågor och svar Här hittar du svar på vanliga juridiska frågor, exempelvis om försäkringar, äganderätt, skadestånd och avtal. Om det är "fel" på hunden Här finner du svar på vanliga frågor om

Läs mer

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården

Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Utredning av yrkeskunskaperna och -färdigheterna hos en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion för bedömningen till universitet och övriga läroanstalter Anvisning 3/2014 Anvisning

Läs mer