Tulldag Malmö den 2 oktober 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tulldag Malmö den 2 oktober 2012"

Transkript

1 Tulldag Malmö den 2 oktober Omprövning av tillstånd till förenklade förfaranden 2. Projekt Avi_ImEx elektronisk anmälan import / underrättelse export Berör alla företag som efter omprövning får fortsatt tillstånd till de förenklingar som bygger på lokalt klareringsförfarande vid övergång till fri omsättning (import) och export 1

2 Omprövning av tillstånd Bakgrund - Tillstånd till förenklade förfaranden - Förenklingar i Servicetrappan och AEO som bygger på lokalt klareringsförfarande (kritik från revisionsrätten) - Utökade krav i lagstiftningen Omprövning av tillstånd Syfte - Uppfylla krav i ny lagstiftning - Bemöta kritik i revisionsrättens rapport om lokalt klareringsförfarande - Kunna erbjuda näringslivet att även i fortsättningen använda lokalt klareringsförfarande genom att införa aviseringsmeddelanden för att frigöra gods 2

3 Omprövning Tillstånd Förenklade förfaranden - Förenklat deklarationsförfarande för import - Lokalt klareringsförfarande för export - Lokalt klareringsförfarande för övergång till fri omsättning - Lokalt klareringsförfarande för uppläggning på tullager Omprövning av tillstånd - Solvens/kreditvärdighet Omfattning - Efterlevnad av tullbestämmelserna - Ett tillfredsställande affärsbokföringssystem - Dokumenterade och goda rutiner för tullhanteringen - Notering i bokföringen (nib) - Aviseringsmeddelanden (anmälan vid import och underrättelse vid export) - Utökade krav för ombud vid övergång till fri omsättning (import) 3

4 Notering i bokföringen Övergång till fri omsättning Uppgift Övergång till fri omsättning (import) Unikt referensnummer Mottagarens EORI-nummer Deklarantens/ombudets EORI-nummer Kod för deklarants/ombuds status Varubeskrivning Kollislag (kod) Antal kollin Containernummer Förfarande (kod) Deklarationsdatum (taxebestämmande dag) Notering i bokföringen Export Uppgift - Export Unikt referensnummer för sändningen Avsändare EORI-nummer Antal kolli Bruttovikt Deklarant/ombud EORI-nummer Förfarandekod (gäller fält 37:1) Kod för ombuds status Mottagare Utfartstullkontor Varubeskrivning Varukod Varupostnummer (om fler varukoder lämnas) Kollislag (kod) Container Deklarationsdatum (dag för notering i bokföringen) Godsets förvaringsplats Landkoder i ruttordning FN-kod för farligt gods, om tillämpligt Förseglingsnummer, när förseglat Kod för betalningssätt för transportkostnader, om tillgängligt 4

5 Omprövning av tillstånd Tidplan Tidigare medgivna förenklingar för övergång till fri omsättning (lokalt klareringsförfarande) den 1 oktober 2012 (nib) Övriga förenklade förfaranden (import, export och tullager) den 31 december 2012 Projekt Avi_ImEx Sammankopplas med projekt Avi_ImEx och framtagandet av aviseringsmeddelanden (anmälan vid import och underrättelse vid export) Elektronisk anmälan import / underrättelse export vid lokalt klareringsförfarande 5

6 Projekt Avi_ImEx Bakgrund Revisionsrättens granskning av förenklade förfaranden och vår tillämpning av lokalt klareringsförfarande. Slutsats Tullverket ansågs inte ha tillräckliga möjligheter att genomföra nödvändiga kontroller. Projekt Avi_ImEx Syfte Tullverket ska även i fortsättningen kunna erbjuda näringslivet möjligheten att använda lokalt klareringsförfarande. 6

7 Projekt Avi_ImEx Inriktningar En importör/exportör skickar ett aviseringsmeddelande till Tullverket för att begära att gods ska frigöras samt inväntar beslut, ett utlämningsmedgivande, innan gods frigörs. Tullverket ska kunna genomföra en initialkontroll på varorna utifrån en riskbedömning. Tullverket har möjlighet att koppla notering i bokföringen med aviseringsmeddelandet för att säkerställa att samtliga varor är deklarerade. Lokalt klareringsförfarande tills nu Ingen anmälan notering av förenklad deklaration i eget system = notering i bokföringen för import, export eller upplägg på tullager notering innefattar beslut om att deklaration är accepterad (klarerad) och att varor är frigjorda generellt undantag att inte behöva lämna anmälan manuella kontroller Kommersiella dokument, Q-export vid utförsel en kompletterande tulldeklaration (TQN, UFF) lämnas inom 11 dagar eller i periodisk form Få tillstånd med möjlighet att lämna UGE samma dag krav på att vid anmodan anmäla vissa varor (aviseringskrav, DNK) Konsekvens Tullverket haft bristfällig kännedom och kontroll innan TQN/UFF lämnats 7

8 Lokalt klareringsförfarande (LKF) från 2012 Krav på elektronisk anmälan och att invänta beslut innan gods frigörs notering av förenklad deklaration i eget system = notering i bokföringen för import och export (senare upplägg på tullager) notering innefattar beslut om att deklaration är accepterad (klarerad) men inte att varor är frigjorda få undantag att inte lämna anmälan, men i så fall även rätt att anse varor frigjorda systemstöd att elektroniskt sända anmälan och underrättelse och ta emot beslut om att varor får frigöras standardiserade och automatiska kontroller en kompletterande tulldeklaration (TQN, UFF) lämnas inom 11 dagar eller i periodisk form Uppgiftslämnare Anmälan LKF import ALI Z28, mottagen Systemstöd projekt Avi_ImEx ALI Z28 (OK) APPLIKATIONEN Z16, avvisad ZUL, utl. medgivande. Z16 (NOK) ZUL (MRN) Validera anmälan / Validera underrättelse Tilldela anmälan MRN/ Tilldela underrättelse MRN Uppgiftslämnare Underrättelse LKF export Genomför urval ALE TEXI ALE Frigör gods och meddela beslut Z28, mottagen Z28 (OK) Tredje part Z16, avvisad ZEL, exportmedgivande Z16 (NOK) ZEL (MRN) Sök anmälan/sök underrättelse Handlägg anmälan/underrättelse ZKL, klareringsbevis ZKL (MRN) Sök spärr Hantera spärr 8

9 Projekt Avi_ImEx Anmälan Lokalt klareringsförfarande Import ALI-meddelandet kan innehålla upp till 999 referenser till notering i bokföringen (nibar). I utlämningsmedgivandet (ZUL) får uppgiftslämnaren även ett MRN som sedan ska tas upp i den kompletterande deklarationen (TQN). En kompletterande deklaration kan innehålla upp till 999 MRN. Ett MRN kan förekomma i flera kompletterande deklarationer. Fälten avsändare och avsändningsland (ange flera och SE) Projekt Avi_ImEx Anmälan Lokalt klareringsförfarande Import Uppgifter - ALI Meddelandenamn LRN (Tullid) Använd ombuds tillstånd Taxebestämmande dag Avsändnings-/Exportland kod Godsets förvaringsplats Avsändare Mottagare Deklarant Ombud Tid. handlingar 9

10 Projekt Avi_ImEx Underrättelse Lokalt klareringsförfarande Export ALE-meddelandet kan innehålla upp till 999 referenser till notering i bokföringen (nibar). I utlämningsmedgivandet (ZEL) får uppgiftslämnaren även ett MRN som sedan ska tas upp i den kompletterande deklarationen (UFF). En kompletterande deklaration kan innehålla upp till 999 MRN. Ett MRN kan förekomma i flera kompletterande deklarationer. Projekt Avi_ImEx Underrättelse Lokalt klareringsförfarande Export Uppgifter - ALE Unikt referensnummer för sändningen Transportdokumentnummer Avsändare Deklarant/ombud Mottagare Utförseltullkontor Varubeskrivning Kollislag Antal kolli Märken Bruttovikt Referens till bokföring Container Taxebestämmande dag Godslokalkod Bestämmelseland LRN (tullid) Lastplatskod/3:e part + styrkod FN-kod för farligt gods, om tillämpligt Förseglingsnummer, när förseglat Kod för betalningssätt för transportkostnader, om tillgängligt 10

11 Avisering import CTS Order NIB Ordernr. etc Avisering LRN MRN ED MRN nr PKI- Cert Projekt Avi_ImEx Tidplan Tekniska specifikationer klara våren 2012 Driftssättning till företagstest i produktion den 30 maj 2012 Företagen ska avisera vid import och export från den 1 december 2012 Införandeperiod till och med den 31 mars 2013 Tillstånd Kräver PKI Certifikat och godkänt systemstöd Sammankopplas med omprövning av tillstånd för lokalt klareringsförfarande 11

12 Tack för visat intresse! Börje Jildenhed och Gunilla Gundersen 12

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? Vissa varor särskilda bestämmelser. EU:s skatteområde. Europeiska Unionen Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration och om du

Läs mer

Tullverkets författningssamling i elektronisk form

Tullverkets författningssamling i elektronisk form Tullverkets författningssamling i elektronisk form Detta är en återgivning av innehållet i den tryckta versionen av Tullverkets författningssamling. Om innehållet i återgivningen skiljer sig från innehållet

Läs mer

En ny svensk tullagstiftning

En ny svensk tullagstiftning En ny svensk tullagstiftning Betänkande av Utredningen om en svensk tullagstiftning i unionen Stockholm 2015 SOU 2015:5 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst,

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se

Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se Minnesanteckningar 1 (6) Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-02-20 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se IMPORTMOMS TILL SKATTEVERKET Tid: 19 februari 2014, kl 13-16 Plats:

Läs mer

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer

Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Allmänna villkor om revision av svenska företag och organisationer Version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Revisionsbyrån ("Revisionsbyrån")

Läs mer

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun

Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun Regler för godkännande av fristående förskola, fritidshem och pedag gogisk omsorg för Barn och Familj, Eslövs kommun REGLER FÖR GODKÄNNANDE AV FRISTÅENDE FÖRSKOLA, FRILIGGANDE FRITIDSHEM (ej ansluten till

Läs mer

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 6 www.tulli.fi 29.12.2010 Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd

Anställnings- och utbildningskrav samt godkännanden gällande luftfartsskydd 1 (5) Utfärdad: 3.3.2015 Träder i kraft: 6.3.2015 Rättsgrund: Luftfartslagen (864/2014) 95 Giltighetstid: tills vidare Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 om gemensamma skyddsregler

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand

Juridik för e-handel 2014. Agnes Andersson Hammarstrand Juridik för e-handel 2014 Agnes Andersson Hammarstrand Agenda Intro till e-handelsjuridiken Förändringar i konsumentskyddet för e-handel Bakgrund Informationskrav Ångerrätt Övriga ändringar Andra EU-länder

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005.

REVISIONSRAPPORT. Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor. Arvika kommun. September 2005. REVISIONSRAPPORT Intern kontroll och säkerhet vid elektronisk handläggning av leverantörsfakturor Arvika kommun September 2005 Rolf Aronsson (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning av synpunkter...3

Läs mer

PALL.ETT inrikes & utrikes palltjänst

PALL.ETT inrikes & utrikes palltjänst Gäller fr o m 1 september 2013 PALL.ETT inrikes & utrikes palltjänst För kunder med avtal PALL.ETT är en enkel prisvärd och snabb nordisk standardtjänst. Med oss kan du skicka pallgods av olika typer/kollislag

Läs mer

Användaravtal för PayPal-tjänster

Användaravtal för PayPal-tjänster PayPal Page 1 of 26 >> Visa alla juridiska avtal Användaravtal för PayPal-tjänster Senaste uppdatering: 1 juli 2015 Skriv ut Hämta pdf Det här avtalet innehåller sexton avsnitt (inklusive en tabell). Du

Läs mer

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön

Skyddsombud. arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Skyddsombud arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön Arbetsgivaren och de anställda ska samarbeta för att skapa en god arbetsmiljö. Det står i arbetsmiljölagen. Ett skyddsombud (arbetsmiljöombud)

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR6 Civilutskottet. Riksdagens uppföljning kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar

Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR6 Civilutskottet. Riksdagens uppföljning kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar Sammanfattning av uppföljningsrapport 2012/13:RFR6 Civilutskottet Riksdagens uppföljning kontraheringsplikt vid tecknandet av barnförsäkringar Sammanfattning av forskningsrapport 2012/13:RFR6 3 Förord

Läs mer

Bg Autogiro Teknisk manual

Bg Autogiro Teknisk manual Augusti 2014 Bg Autogiro Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5 1.3 Vad

Läs mer

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag

Ekonomihandboken. Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Ekonomihandboken Anvisning för redovisning av utlägg, kostnadsreducering, vidarefakturering av kostnader och krav på bokföringsunderlag Författare: Ekonomiavdelningen, Joakim Karlsson Datum: 2011-11-01

Läs mer