Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010)"

Transkript

1 Tullstyrelsens föreskrift om införande och användning av det datoriserade systemet som avses i 58 1 mom. i punktskattelagen (182/2010) Tullstyrelsen Föreskrift Dnr Datum 167/010/ Författningsgrund Punktskattelagen 70 1 mom. (182/2010) Giltighetstid Fr.o.m tills vidare Målgrupper Godkända upplagshavare, registrerade avsändare, registrerade mottagare, tillfälligt registrerade mottagare 1. Allmänt Vid flyttningar av harmoniserade punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov ska det datoriserade systemet EMCS användas från och med den 1 januari I samband med dessa flyttningar ska man använda ett elektroniskt administrativt dokument, som kan lämnas in eller mottas antingen som ett XML-meddelande via kundens datasystem eller via Tullens webbplats. För flyttningar som påbörjas i Finland kan avsändningen av XML-meddelanden och webbaserad deklarering dock inledas fr.o.m. den 5 december 2010 på de villkor som Tullen fastställer och vid behov enligt ett separat avtal som ingås mellan Tullen och kunden. Vid flyttning av produkter mellan skatteupplag på Finlands territorium kan man i stället för ett datoriserat system använda sig av det förenklade förfarande som avses i 66 i punktskattelagen (182/2010). 2. Tillstånd att använda meddelandebaserad deklarering Den som använder meddelandebaserad deklarering måste hos Tullen ansöka om tillstånd att verka som kund vid direkt meddelandedeklarering (tullblanketterna nr 850r-10 och 851r-10 Bilaga). 3. Avsändning av harmoniserade punktskattepliktiga produkter 3.1 Att lämna ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument (utkast) till Tullen Före flyttningen av produkterna ska avsändaren skapa ett preliminärt elektroniskt administrativt dokument, dvs. ett e-ad-utkast (meddelande EMCS815). Efter att ha kontrollerat utkastet, skapar

2 Tullens datasystem ett e-ad-meddelande (EMCS801: innehåller en unik ARC-kod), och efter det kan flyttningen av produkterna påbörjas Meddelandebaserad deklarering Avsändaren skickar e-ad-utkastet till Tullens datasystem i form av ett meddelande enligt XMLrekommendationen. Avsändaren får ett e-ad-meddelande från Tullens datasystem. Om avsändarens e-ad-utkast inte kan godkännas, skapar Tullens datasystem ett felmeddelande till avsändaren enligt XML-rekommendationen, och då måste avsändaren korrigera e-ad-utkastet. Avsändaren ska iaktta de tekniska bestämmelser och anvisningar som fastställts av Tullen Deklarering via Tullens Internet-tjänst Avsändaren skapar ett e-ad-utkast med de webblanketter som finns på Tullens webbplats. Avsändaren ska iaktta de tekniska bestämmelser och anvisningar som fastställts av Tullen. Avsändaren ska ha en KATSO-kod som beviljats av Skatteförvaltningen (www.vero.fi). 3.2 Återkallelse av det elektroniska administrativa dokumentet Avsändaren kan återkalla e-ad-meddelandet genom att skicka ett meddelande om återtagande av e- AD (EMCS810) till Tullens datasystem eller med webblanketten som finns på Tullens webbplats, innan de produkter som ska flyttas lämnar lagret. Om meddelandet om återtagande av e-ad inte kan godkännas vid meddelandebaserad deklarering, skapar Tullens datasystem ett felmeddelande till avsändaren, och då måste avsändaren korrigera meddelandet om återtagande av e-ad. 3.3.Ändring av destination Avsändaren kan ändra destinationen för transporten genom att skapa ett meddelande om ändring av destination (EMCS813) via Tullens webbplats. 3.4 Flyttningar av energiprodukter Avsändaren av energiprodukter kan skapa ett e-ad-utkast utan uppgifter om destination. Avsändaren ska tillställa Tullen de uppgifter som saknas inom den tid som avses i 62 2 mom. i punktskattelagen (182/2010) genom att skapa ett meddelande om ändring av destination (EMCS813) såsom i punkt 3.3 ovan Export till länder utanför EU Avsändaren skickar eller skapar ett e-ad-utkast såsom i punkt 3.1 ovan men anger Leverans för export som uppgift om destination Import från länder utanför EU Avsändaren skickar eller skapar ett e-ad-utkast såsom i punkt 3.1 ovan men anger i utkastet det tullkontor via vilket produkterna anländer till unionens område samt transaktionskoderna för importen.

3 3.7. Mottagande av en mottagnings- eller exportrapport från Tullen Tullens datasystem skapar en mottagningsrapport (EMCS818) till avsändaren, när mottagaren har kvitterat e-ad:t med hjälp av datasystemet i sin medlemsstat. Tullens datasystem skapar en exportrapport (EMCS818) till avsändaren, när Tullens datasystem har fått en bekräftelse om att produkterna förts ut ur unionens område. 4. Mottagande av harmoniserade punktskattepliktiga produkter 4.1 Mottagande av ett elektroniskt administrativt dokument från Tullen Tullens datasystem tar emot e-ad-meddelandet. Om mottagarens e-postadress har förts in i FINSEED-registret, informerar Tullens datasystem mottagaren om det mottagna e-ad:t med ett textmeddelande Meddelandebaserad deklarering Tullens datasystem skapar till mottagaren ett e-ad-meddelande (EMCS801) som innehåller en unik ARC-kod Deklarering via Tullens Internet-tjänst Om mottagarens e-postadress inte har förts in i FINSEED-registret, ska mottagaren i Tullens datasystem kontrollera om e-ad:t har kommit fram. Mottagaren ska ha en KATSO-kod som beviljats av Skatteförvaltningen (www.vero.fi). 4.2 Att upprätta och skicka en mottagningsrapport Mottagaren ska lämna in en mottagningsrapport senast fem vardagar efter att produkterna mottagits Meddelandebaserad deklarering Mottagaren skickar ett utkast av mottagningsrapporten (EMCS818) till Tullens datasystem. Om utkastet kan godkännas, skapar Tullens datasystem en bekräftad mottagningsrapport till mottagaren. Om utkastet inte kan godkännas, skapar Tullens datasystem ett felmeddelande till mottagaren, och då måste mottagaren korrigera utkastet av mottagningsrapporten Deklarering via Tullens Internet-tjänst Mottagaren upprättar mottagningsrapporten med en webblankett som finns på Tullens webbplats. 5. Påminnelser 5.1. Påminnelse om försenad mottagningsrapport

4 Efter att ha fått en påminnelse via e-post, ska mottagaren omedelbart upprätta en mottagningsrapport enligt punkt 4 ovan eller ange en förklaring till förseningen med hjälp av blanketten som finns på Tullens webbplats. Efter att ha fått påminnelsen via e-post ska avsändaren omedelbart ange en förklaring till förseningen med hjälp av blanketten som finns på Tullens webbplats Påminnelse om ändring av destination När avsändaren via e-post fått en påminnelse om mottagningsrapport, enligt vilken mottagaren helt eller delvis avvisat transporten, ska avsändaren göra en omdestinering inom 7 dygn efter mottagandet av denna rapport. När avsändaren via e-post fått ett meddelande om försummelse av omdestinering, ska denne omedelbart göra en omdestinering. 5.3 Påminnelse om att hänförandet till exportförfarande misslyckats När avsändaren via e-post fått ett påminnelsemeddelande om att hänförandet till exportförfarande misslyckats, ska denne omedelbart göra en omdestinering eller korrigera uppgifterna i exportdeklarationen Påminnelse om ogiltigförklaring av export När avsändaren via e-post fått ett påminnelsemeddelande om ogiltigförklaring av exporten, ska denne antingen återta e-ad:t eller göra en omdestinering Påminnelse om komplettering av öppen destination När avsändaren via e-post fått ett påminnelsemeddelande om öppen destination, ska denne genom en omdestinering ange de uppgifter om destinationen som saknas. 6. Kostnaderna för införande och användning av ett datoriserat system Den som använder meddelandebaserad deklarering skickar och mottar meddelanden på egen bekostnad och svarar för de kostnader som uppstår av testning, ibruktagande och underhåll av meddelanden i det datasystem som denne använder. Den som använder webbaserad deklarering svarar för de kostnader som webbtrafiken orsakar användaren. 7. Bokföring och arkivering Avsändaren och mottagaren ska i sin bokföring förvara de unika administrativa referenskoderna (ARC-koderna) för alla skickade och mottagna e-ad under den tid som avses i 95 2 mom. i punktskattelagen (182/2010). 8. Nationellt obligatoriska datagrupper och -element i e-ad

5 Utöver de datagrupper och -element som i kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 gällande datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga produkter under punktskatteuppskov bestäms som obligatoriska i e-ad-utkast är också följande datagrupper och -element, som anges i tabell 1 i bilaga 1 till förordningen, obligatoriska vid avsändning av produkter från Finland. - 9 f: Tidpunkt för avsändning - 15: Första transportör - 17 p: Handelsbeteckning" TE/JS, 167/010/

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015

Företagsrådgivning vid export Uppdaterad 11.3.2015 1. Exportförtullningsplats och exportör... 2 Ett finskt företag har köpt varor av ett tyskt företag, och varorna exporteras direkt från Tyskland till ett område utanför EU. Kan exportförtullningen göras

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande

Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande Tullstyrelsen AREX-deklarationer, kundanvisning 6 www.tulli.fi 29.12.2010 Säkerhetsuppgiftsdeklarationer för andra varor än exportvaror som förs ut ur EU: anvisningar för reservförfarande 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund

Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund Tullens kundanvisning 19 Att beställa varor från utlandet anvisning för företag och samfund www.tulli.fi 19.2.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i juni 2014 Att beställa varor från utlandet anvisning

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import

Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Skattegränsen på Åland Mervärdesbeskattning www.tulli.fi 24.2.2015 Ersätter anvisningen av 10.12.2012 Skattegränsen på Åland mervärdesbeskattning och deklarationsförfarande vid export och import Index

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande

Anmälan om att du har fått ett säkert e-postmeddelande Tullens tjänst Turvasähköposti Kundanvisning www.tulli.fi version 2.2 8.1.2015 ersätter version 2.1 22.5.2014 Tullens tjänst Turvasähköposti Tullen skickar dig ett krypterat e-postmeddelande när meddelandet

Läs mer

Standardmall för information om ångerrätten

Standardmall för information om ångerrätten Standardmall för information om ångerrätten Denna mall kan användas av näringsidkare för att informera konsumenter om ångerrätten enligt de krav som finns i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Läs mer

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se

Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Styrdokument Rättsavdelningen Datum Dnr Linda Lindström 2014-07-07 STY 2014-527 Tel. 08-45 65 445 linda.lindstrom@tullverket.se Dokumentnamn Tillstånd till tullagerförfarandet och tullager typ E särskilt

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten

Anvisning 9/340/12. TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen 31.5.2012 Punktskatteenheten TULLSTYRELSEN Utrikeshandels- och beskattningsavdelningen Punktskatteenheten Anvisning 9/340/12 Godkända upplagshavare, tullverkets regionalförvaltning Punktbeskattning hantering av inventarieskillnader

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen, av 68 i en lag om ändring av utlänningslagen och av 1 i lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

Att exportera Innehållet i Att exportera bygger i huvudsak på författningsbestämmelser som gällde den 1 januari 2002 Denna broschyr innehåller en översikt över tullbestämmelser om export och andra förfaranden

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄNT.2 I FÖRESKRIFTER FÖR OMBUD (UPPHÄVTS).....2 1 Registrering av ombud (upphävts)... 2 2 Anmälan om utnyttjande av etableringsfriheten eller friheten att tillhandahålla tjänster(upphävts)...

Läs mer

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009.

REGISTERVILLKOR. UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. UTKAST FÖR REMISS (2007-12-17) REGISTERVILLKOR UNDER TOPPDOMÄNEN.se gällande fr.o.m. 1 januari 2009. Den som ackrediterats som Registrar av.se har förbundit sig att tillämpa dessa Registervillkor i förhållande

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag

Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag 1.1.2015 1 (8) Allmänna villkor för finansiering av nystartade innovativa företag Innehåll 1... 2 1.1 Lagar som tillämpas på finansieringen... 2 1.2 Finansieringens offentlighet och utbyte av information...

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Villkor för ekologisk produktion 6

Villkor för ekologisk produktion 6 Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import Livsmedelssäkerhetsverket Evira Eviras anvisning 18223/2 Villkor för ekologisk produktion 6 Import 2013 Eviras anvisning 18223/2 Tagen

Läs mer

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress)

Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål. (Fyll i företagets namn och postadress) Europeiska gemenskapen Ansökan om tillstånd till ett tullförfarande med ekonomisk verkan/ till användning för särskilda ändamål Observera! Se anvisningar om hur formuläret ska fyllas i. (Fälten 1-17 utgör

Läs mer

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1

Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Ändring nr 76 (49 blad) till TFH III:1 Denna ändring innehåller sid. 1:71 72, 1:101 102, 1:139 142 d, 1:144 a 150 f, 1:157 (162)164, 1:169 172 b, 1:365 366 b, 1:371 372 b, 1:600 le lf, 1:600 o p, 1:601

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling;

Läs mer

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II

Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Ändring nr 86 (49 blad) till TFH II Denna ändring innehåller sid. 3:4 a b, 3:9 10, 3:15 16, 3:68 c 70, 3:85 88, 3:98 a 100, 3:103 104, 3:109 112, 3:120 a bb, 3:120 e f, 3:120 i j, 3:120 m 122, 3:124 a

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29-X-2007 K(2007)5341 Ärende: Statligt stöd/finland - Stöd nr N 315/2006 - Återbetalning av energiskatt på vissa energiprodukter till jordbruksproducenter Herr ambassadör,

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 28.1.2009 KOM(2009) 21 slutlig 2009/0009 (CNS) C6-0078/09 Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt,

Läs mer

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status

Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Förklarande anmärkningar till självutvärderingsformuläret i samband med ansökan om AEO-status Syftet med självbedömningen i samband med ansökan om AEO-status är att hjälpa dig förstå kraven för att få

Läs mer