så lyfte vi fram godbitarna på di.se Underlätta för medborgarna s. 2 Tuffare konkurrens inom transport s.14 Sverige November 04 allra först

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "så lyfte vi fram godbitarna på di.se Underlätta för medborgarna s. 2 Tuffare konkurrens inom transport s.14 Sverige November 04 allra först"

Transkript

1 November 04 allra först Min dröm är att kunna ha samma flexibla kontakt med myndigheter som jag har med min Internetbank. Jag drömmer om att kunna boka mitt besök på en vårdcentral via webben. Jag drömmer om att kunna ansöka om bygglov via webben och sedan ha allt samlat kring den processen på ett enda ställe där både jag, handläggare och kvalitetsansvarig delar på alla dokument. Jag drömmer om att alla offentliga myndigheter skall vara tillgängliga på bästa möjliga sätt för medborgarna. Och jag är inte ensam om den drömmen den delas av tusentals andra. Det har pågått ett mångårigt arbete kring begreppet 24-timmarsmyndigheten och på senare tid har det hettat till kring frågan. Vi har talat med Eva Fernvall (se artikel på sidan 2) som är lika otålig som jag på att se konkreta resultat. Varför är det så svårt då, varför tar det sån tid? Ja, det kanske låter enkelt när jag beskriver hur min dröm ser ut, men i själva verket är det mycket komplexa processer och system som skall integreras. Men även om svårigheterna kanske känns övermäktiga, finns samtidigt goda exempel som visar att det går. Bland annat Riksskatteverket har gjort deklarationerna enklare och mer tillgängliga för allmänheten. I England har man satsat på Government Gateway en portal till ett antal myndigheter vars tjänster kan utnyttjas elektroniskt. Vi är att par tusen som har en dröm om ett enklare liv där myndigheternas service finns tillgänglig när du behöver den. Låt oss bli ett par hundra tusen och sätta igång och förverkliga drömmen. Då kan de miljontals svenskar som kommer i kontakt med myndigheter få uppleva samma revolution som bank på Internet har inneburit. Sverige Eva Fernvall, ordförande för 24-timmarsdelegationen: Underlätta för medborgarna s. 2 Scania: Tuffare konkurrens inom transport s.14 Camilla Jonsson, redaktionschef på di.se: så lyfte vi fram godbitarna på di.se PETER KOPELMAN, VD, Microsoft, Sverige Bäddat för bättre affärer s. 5 Filmjätte växer över gränserna s. 10 Informationen går som på räls s. 8 s.6

2 Trög start innan offentliga Sverige blir nattöppet Namn: Eva Fernvall Uppdrag: ordförande för Vårdförbundet och den statliga 24-timmarsdelegationen Yrkesbakgrund: biomedicinsk analytiker Drivkraft: att leda och förändra, och att ifrågasätta givna strukturer Fritid: på lantstället med trädgårdsarbete, böcker Läser just nu: Torbjörn Flygts senaste roman Verkan i detta nummer Nu finns hjälp att ordna licenserna Lär dig att styra med IT 2 Microsoft Executive Circle Sverige

3 Den statliga 24-timmarsdelegationens ordförande Eva Fernvall tycker att utvecklingen av elektroniska tjänster inom offentlig sektor går trögt. Men på sikt tror hon e-verktygen blir en stark kraft för att förändra kontakten mellan myndigheter och medborgare. I JUNI FÖRRA ÅRET tillsatte regeringen den så kallade 24-timmarsdelegationen, vars uppgift är att stimulera utveckling och användning av elektroniska tjänster inom stat, kommuner och landsting. Namnet syftar på att medborgaren ska kunna ha kontakt med den offentliga verksamheten närhelst han eller hon vill. Denna förändring tvingar fram en diskussion om vem den offentliga sektorn är till för. Det finns gamla hierarkiska organisationer som tvingas vända på sina perspektiv. Syftet med e-tjänsterna är att den offentliga sektorn ska kunna möta medborgarna på ett annat sätt, säger Eva Fernvall, ordförande för såväl den fackliga organisationen Vårdförbundet som den statliga 24-timmarsdelegationen. Delegationens mål är bland annat att effektivisera den offentliga verksamheten, öka tillgängligheten och underlätta medborgarnas insyn och delaktighet. Utvecklingen hittills har dock gått för långsamt för Eva Fernvalls smak. Hon är otålig och känner en viss besvikelse över trögheten. Anledningen tillskriver hon att det i dag inte finns någon strategisk vision kring frågan från politiskt håll. Inget av partierna har någon vision. I England däremot, har premiärministern Tony Blair fört upp frågan på agendan, säger hon. EVA FERNVALLS EGEN VISION om den offentliga sektorn och e-tjänsterna, är att de ska underlätta för medborgarna i vardagen. De tjänster som man i dag måste ringa, skriva brev eller fylla i papper för, kan i stället göras elektroniskt. Medborgaren ska heller inte behöva fundera på vilken myndighet han eller hon ska vända sig till. Om man till exempel behöver ett handikapptillstånd, ska alla tjänster som rör detta finnas tillgängliga på ett och samma ställe. För att strukturera möjliga e-tjänster har 24-timmarsdelegationen börjat definiera olika typer av livssituationer, och vilka typer av tjänster som då kan behövas. Den första situationen man definierat är äldre. 17 Myndigheter i samverkan 16 Genom att börja med den här gruppen tvingar vi oss själva till ett annat tänkande. Det är också en växande grupp. Den är heterogen och har krav på funktionalitet. Användbarheten är A och O, säger Eva Fernvall. Den här gruppen är också den som i lägst utsträckning använder Internet i dag. Men e-tjänster borde enligt Eva Fernvall också kunna utföras med hjälp av fjärrkontroll och digital-tv. EN ANNAN GRUPP som delegationen kommer att analysera är studenter. För dessa kan tjänster kring antagning till högskola, flytt till annan ort och lån från Centrala studiestödsnämnden (CSN) samlas på ett och samma ställe. Trots att utvecklingen hittills gått trögt finns det flera myndigheter som har kommit långt i sitt arbete. Ofta är det statliga verk som har en drivande generaldirektör. Det vanligaste exemplet är Skatteverket, där medborgarna i dag kan göra sin deklaration både via Internet och SMS. Hos kommuner och landsting ser situationen annorlunda ut. Ett av problemen är att det krävs samverkan mellan olika typer av förvaltningar. Ekonomin är en annan ständig stötesten. Även om tanken med förändringarna är att på sikt skapa en effektivare organisation, krävs en initial investering som mindre kommuner kan ha problem med. Vi arbetar därför med att hitta och utveckla en finansieringsmodell. Jag tror inte på några stimulansbidrag eftersom det handlar om effektivisering. Vi tittar på en engelsk modell som kallas för save sharings, där företag och offentlig sektor delar på risker och möjligheter, säger Eva Fernvall. Fortfarande har hon ett tag på sig att fila på modellen. 24-timmarsdelegationen ska arbeta till och med den 1 november 2006, då dess arbete ska slutredovisas. Däremellan lämnar delegationen halvårsrapporter. u AV KARIN JANSSON FOTO THRON ULLBERG 16 Kreditinformation med ett musklick Övriga ledamöter i 24-timmarsdelegationen: Gunilla Ekvall, handikappförbundens samarbetsorgan; Per Eriksson, Vinnova; Ulla- Britt Fräjdin-Hellqvist, Svenskt Näringsliv; Anna Hedborg, Riksförsäkringsverket; Evert Lindholm, Svenska Kommunförbundet; Lena Micko, Linköpings kommun; Niklas Nordström, Nacka Kommun; Mats Sjöstrand, Skatteverket, Hidayet Tercan, Transer och Elin Wihlborg, Linköpings universitet. Länkar: 24timmarsdel/index.htm Microsoft Executive Circle Sverige 3

4 aktuellt.net solklar testvinnare Oberoende konsultbolaget The Middleware Company (TMC) genomförde nyligen ett omfattande jämförande test av utvecklingsplattformarna IBM Websphere och Microsoft.NET. Resultatet blev en överväldigande seger för.net i alla testets dimensioner utvecklarproduktivitet, prestanda, flexibilitet och tillförlitlighet. Testet gick ut på att två tremannateam med specialistkunskaper i respektive plattform utvecklade, optimerade, prestandatestade, förändrade och kraschtestade en viss applikation. IBM-teamet använde både det modellbaserade verktyget Rational Rapid Developer och det traditionellt integrerade WebSphere Studio Application Developer, baserat på Linux. Verktygen i.net-teamet utgjordes av Visual Studio.NET och Windows Server Resultaten är mycket tydliga:.net-alternativet byggdes på halva tiden (94 mot 195 mantimmar), optimerades på en femtedel av tiden (16 mot 76 timmar) och gav nästan dubbelt så höga prestanda (855 mot 482 transaktioner/sekund). Dessutom var priset för.netlösningen avsevärt lägre dollar jämfört med dollar. search.com/endeavors/ IBMDOTNET/endeavor.jsp Lättare att koppla ihop digitalkameran med Windows Ny teknik från Microsoft gör det enklare för användarna att överföra foton från digitalkamera till dator. Kameratillverkaren Canon har gett sitt stöd för en av teknikerna, Microsoft Media Transfer Protocol. articles/ asp Enkel resa mot bättre kundvård Framgångsrikt företagande handlar om att hitta möjligheter och vinna affärer. Tyvärr händer det ofta att krångliga och tidskrävande system hindrar affärsutvecklingen. Värdefull tid läggs på meningslöst sökande och sorterande av information. Besök något av höstens seminarier på elva orter i landet och lär dig bygga strukturerade säljprocesser med hjälp av kundvårdssystemet Microsoft CRM. Seminarierna pågår från oktober till december Välj datum, stad och evenemang och boka på länken nedan. businesssolutions/crmseminarium.asp Bättre kontroll över infrastrukturen För att hjälpa företag i alla storlekar att säkerhets - kopiera och återskapa förlorad data introducerar Microsoft nu Data Protection Server, DPS, en lösning för att säkerhetskopiera viktiga data till disk asp Smidigare affärer för växande företag Microsoft lanserade nyligen Microsoft Business Solutions Navision 4.0, ett affärssystem speciellt inriktat mot företag som vill växa. Microsoft Navision 4.0 är den första stora uppdateringen av Navision sedan Microsoft köpte företaget år Systemet har utvecklats i Vedbaek i Danmark och utvecklarna har tagit fasta på de krav som kunderna har ställt på den nya versionen, bland annat om att göra affärssystemet enklare. Till de stora målgrupperna för Microsoft Navision 4.0 hör divisioner eller dotterbolag till större företag med upp till 100 användare. Affärssystemet är designat så att företag snabbt ska kunna komma igång med det och enkelt anpassa det efter de egna affärsbehoven. Produkten har integrerade funktioner för områdena finans, tillverkning, distribution, kundhantering, supply chain, analys och e-handel. Med Microsoft Navision 4.0 vill vi visa på den strategiska investering Microsoft har gjort i Europa och det värde vi kan ge till företag världen över, säger Mikael Fischer, produktchef för Navision 4.0 på Microsoft Business Solutions i Sverige asp 4citatet Jag bryr mig inte om framtiden, den har inte gjort något för mig. Groucho Marx 4 Microsoft Executive Circle Sverige

5 Systemet har blivit snabbare och stabilare, säger Mats Flodin, CIO på Com Hem. Stabilare IT-miljö när servrar kom hem Kabel-tvbolaget Com Hem bytte till en modernare IT-plattform och centraliserade driften. Då kunde antalet servrar minskas från 18 till fem. COM HEM HAR DISTRIBUERAT kabel-tv till svenska hem sedan I dag har företaget hushåll som kunder. Verksamheten har utökats med bredband för Internet och sedan oktober i år även fast telefoni. Vi har genomgått stora förändringar det senaste året och sett över organisationen. Vi insåg att vi även behövde modernisera vår IT-miljö, säger Mats Flodin, CIO på Com Hem. Den förra plattformen var baserad på äldre nätverksprodukter från Novell och spridd på åtta orter i landet. Den nya lösningen har byggts upp runt de senaste program version erna inom Microsofts serverplattform, i kombination med ny hårdvara, vilket sammantaget lett till kraftigt ökad prestanda. ATT FASA ÖVER DE UNGEFÄR 500 användarnas datorer till den nya plattformen tog bara några dagar, utan något stopp i verksamheten. Personalen är positiv till förändringen och har mindre problem med sina datorer sedan implementeringen gjordes i april har antalet ärenden till funktionen för IT-stöd minskat från till 500 under en halvårsperiod. Vi ser det här som en bra investering, eftersom de anställda nu kan ägna sig åt affärer i stället för att ödsla tid på problem som rör datorerna. Ett bra system ska inte märkas, det ska bara finnas där, säger Mats Flodin. Även för de IT-ansvariga har vardagen förenklats. Plattformsbytet har resulterat i att infrastrukturen nu är centraliserad till Stockholm och att antalet servrar har minskats från 18 till fem. På det sättet blir systemet lättare att sköta och driftrutinerna effektivare. FÖR DET PRAKTISKA arbetet med Com Hems ITkonsolidering svarade konsultbolaget Kentor. Det var viktigt att bibehålla funktionaliteten och säkerhetskraven var höga. Dessutom jobbade vi under tidspress, eftersom allt skulle göras på tre månader, säger Peter Lindblom, affärsområdeschef på Kentor Teknik. Implementeringen genomfördes under våren och har nu övergått i systemförvaltning med Kentor som ansvarig för IT-driften. u AV TOMAS SKAGERLIND FOTO SUSANNE KRONHOLM i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Com Hem, som ägs av riskkapital bolaget EQT, levererar bredband och tv till en tredjedel av Sveriges hushåll. Sedan oktober 2004 erbjuder företaget även fast telefoni. e UPPGIFT: Modernisera företagets IT-plattform för kontorsapplikationer. e LÖSNING: Ny serverprogramvara med möjlighet till centraliserad drift och kraftig konsolidering. e RESULTAT: Stabilare IT-miljö för användarna, effektivare drift. e TEKNIK: Microsoft Windows Server 2003, Active Directory, 2003, Systems Management Server 2003, Live Communication Server. Kontaktpersoner: Mats Flodin, Peter Lindblom, Katarina Zubrzycka, Länkar: Läs mer om liknande lösningar på: Dwww.microsoft.se/business Microsoft Executive Circle Sverige 5

6 Ansiktslyftning ger läsarna snabba börsnyheter De nya maskinerna är snabbare, koden i.net är effektivare och operativsystemet har bättre prestanda. Mats Göthlin, teknisk direktör på di.se Camilla Jonsson och Mats Göthlin står bakom Dagens Industris webbplats di.se där både innehåll och teknik har uppgraderats. Ny teknik bakom affärstidningen Dagens industris webbplats di.se bäddar för minskade driftkostnader. Men gör också webbplatsen attraktivare för läsare och annonsörer. DAGENS INDUSTRIS WEBBPLATS di.se lanserades för tio år sedan. Utvecklingen på Dagens industri hade gått samma väg som för många andra tidningar. Många hakade tidigt på Internetvågen för att komplettera sina tryckta publikationer med ett nytt fönster mot publiken. Till en början fungerade webbplatsen oftast som en enkel spegel där material från papperstidningen kunde presenteras en gång till. Men i takt med att såväl teknik som användare har mognat, har webbredaktionerna flyttat fram sina positioner. Det stora genomslaget för di.se kom för fyra år sedan då webbplatsen fick en egen bemannad redaktion, som publicerar nyheter mellan 7.00 och varje vardag. 6 Microsoft Executive Circle Sverige

7 på di.se Det är inte bara innehållet på webbplatsen som ständigt uppdateras. Även struktur och form har förändrats ett antal gånger under åren. Vi känner oss fram. Man märker vad som behöver ändras snabbare på webben än i en papperstidning. Vi ser direkt vart besökarna går och vad de läser. Vi får dagligen svar på vad som fungerar och vad som inte fungerar, säger Camilla Jonsson, redaktionschef på di.se. FÖRRA HÖSTEN TYCKTE redaktionen att det var dags att starta en mer omfattande förändring. Framför allt fanns önskemål om att lyfta fram mer av affärsmaterialet och exponera det tydligare redan på förstasidan. I våra mätningar hade vi sett att många inte hittade alla godbitar som fanns på di.se. Tabellmaterial, börskurser, listor och liknande låg långt ner i hierarkin, förklarar Camilla Jonsson. Redaktionens diskussioner om förändringar sammanföll med teknikernas önskan att få bygga en ny plattform. Den gamla tekniken blev som ett lapptäcke efter alla omgörningar. Nu fanns en möjlighet att få börja från scratch både tekniskt och redaktionellt, säger Camilla Jonsson. Mats Göthlin, teknisk direktör på di.se, berättar att webbplatsens tekniska uppbyggnad en gång i tiden började med ett gäng Windowsmaskiner i en skrubb. Allt eftersom trafiken ökat har maskinparken vuxit och blivit allt råddigare att underhålla. Även programkoden hade blivit rätt yvig efter alla påbyggnader under åren, säger han. EN TOTAL ÖVERSYN av tekniken ledde till beslut om genomgripande förändringar, såväl hårdvaru- som mjukvarumässigt. Vi tittade på vad vi kunde göra för att få bättre teknik i framtiden och minska kostnaderna för drift och underhåll. Det var uppenbart att vi hade en serverkonsolidering framför oss, plus att vi skulle skriva om all kod till webbsajten, säger Mats Göthlin. En tidigare blandad programmeringsmiljö har nu ersatts med en enhetlig satsning på utvecklingsplattformen Visual Studio.NET. Den svällande maskinparken har kunnat minskas till hälften 24 webbservrar av olika typer och modeller har ersatts med tolv identiska HP-maskiner. Dessutom har operativsystemet uppgraderats från Windows 2000 till Windows Server De nya maskinerna är snabbare, koden i.net är effektivare och operativsystemet har bättre prestanda. Allt detta tillsammans gör att vi klarar oss med färre maskiner. Vi hade kunnat konsolidera ända ner till tre maskiner, men valde att nöja oss med en 50-procentig minskning för att kunna sprida ut lasten och minska risken för systemfel. Om en maskin går ner finns kapacitet i någon annan som kan ta över, säger Mats Göthlin. En så stor förändring som di.se genomfört kostar förstås på, både i tid och pengar timmar lades ner på projektet från att det drogs igång under mars april tills den nya sajten lanserades den 6 september. Men utgångspunkten är självklart att satsningen ska löna sig. På driftsidan räknar vi med att spara en hel del. Systemet blir lättare att sköta och underhålla när allt är byggt i samma miljö, poängterar Mats Göthlin. DESSUTOM FANNS EN kommersiell ambition som viktig drivkraft bakom hela omgörningen. Tanken var att hitta nya attraktiva annonsformat som kan generera större intäkter. Den mest framträdande förändringen på det här området är en stor panoramaannons högst på upp på di.se. Nu när man ser den kan den te sig löjligt enkel, men det är faktiskt en helt ny grej på marknaden. Vi har lagt in en pausknapp som gör det möjligt att stoppa och starta annonsflödet i rutan, förklarar Mats Göthlin. Och resultatet verkar lovande. En del läsare har reagerat negativt på det stora annonsformatet, men att döma av trafiktillströmningen har besökarna inte skrämts bort. Andra veckan med nya webbsajten hade vi unika webbesökare, en ökning med jämfört med sista veckan med den gamla, säger Camilla Jonsson. u AV SUSANNA LIDSTRÖM FOTO BRUNO EHRS i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Webbplatsen di.se ägs av affärstidningen Dagens industri som ingår i Bonnier AB. Syftet är att marknadsföra papperstidningen, ge service till läsarna och rekrytera nya och unga läsare. Annonsförsäljning är den huvudsakliga intäktskällan. År 2003 omsatte di.se drygt 30 miljoner kronor. e UPPGIFT: Förnya webbplatsens utseende, exponera affärsmaterialet bättre, införa nya annonsformat, uppgradera tekniken och förenkla underhållet. e LÖSNING: Breddat innehåll på förstasidan, enhetlig utvecklingsplattform, konsoliderad maskinpark. e RESULTAT: Tydligare information till läsarna, ökad konkurrenskraft på annonsmarknaden, 50 procent färre webbservrar, minskade driftkostnader. e TEKNIK: Microsoft Visual Studio.NET, Windows Server Kontaktpersoner: Mats Göthlin, Camilla Jonsson, Niklas Jägerskog, Länkar: Läs mer om liknande lösningar på: Dwww.microsoft.se/business Microsoft Executive Circle Sverige 7

8 Störningar i trafiken? Informationen går som i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: SL ansvarar för kollektivtrafiken i Stockholms län. Över personer reser med SL varje dag i bussar, pendeltåg och i tunnelbana. e UPPGIFT: Att i första hand skapa realtidsinformation för pendeltågen inom några år ska systemet inkludera all SL-trafik. e LÖSNING: En kommunikationsplattform som hanterar aktuell information från Banverket och SL:s fasta tidtabeller och kan ge prognoser i realtid på Internet, elektroniska tavlor vid stationerna och via WAPtjänst. e RESULTAT: Tryggare resenärer som får den störningsinformation de efterfrågar, avlastad kundtjänst samt systemkapacitet för framtida vidareutbyggnad. e TEKNIK: Microsoft BizTalk Server, SQL Server, Windows 2000 server. Kontaktpersoner: Åke Lindström, Kjell Almgren, Anna Ekbjörn, Sedan februari i år kan Storstockholms Lokaltrafik ge pendeltågs - rese närerna information om var tågen befinner sig i realtid. Smart systemuppbyggnad ger lägre utvecklingskostnader när det är dags att bygga ut funktionerna. REALTIDSINFORMATION ÄR EN relativt ny företeelse inom kollektivtrafiken i alla fall i den meningen att ge resenärerna direkt information om det aktuella trafikläget. Storstockholms Lokaltrafik, SL, har visionen att inom några år kunna presentera all trafik i realtid. Det första systemet vi hade skapades för två-tre år sedan och var en realtidspresentation via Internet för blåbussarna (linje 1, 2, 3 och 4) i Stockholm, berättar Åke Lindström, projektledare på SL. I den lösningen överutnyttjades de tekniska Länkar: servers/e-business/biztalk Det finns inget som är så lönsamt för SL som att skapa bra störningsinformation och en bra realtidsinformation, säger Åke Lindström, projektledare på SL. 8 Microsoft Executive Circle Sverige

9 på räls förutsättningar som fanns i systemet. När SL för två år sedan skulle gå vidare var utvecklarna tvungna att tänka om. Arkitekturen måste anpassas för framtiden och klara av att presentera all SL-trafik inklusive pendeltåg, tunnelbana och bussar på motsvarande sätt som i den första lösningen. Åke Lindström och hans kollegor valde att börja med pendeltågstrafiken. När arbetet inleddes visste de fortfarande inte hur den slutgiltiga lösningen skulle bli, men en viktig pusselbit att bygga systemet utifrån var Microsofts integrationsserver BizTalk. Den möjliggör för applikationer, oavsett plattform, att kommunicera med varandra genom öppna standarder. IT-ARKITEKTEN KJELL ALMGREN på WM-data, som arbetat fram lösningen, förklarar hur systemet fungerar. Från Banverket får vi all information om tågets position. Det sitter sensorer vid perrongen som talar om när tåget kommer in och när det åker därifrån, förklarar han. Informationsmeddelandena cirka tio stycken i minuten skickas till BizTalkservern. I servern finns även tidtabeller från SL:s interna system lagrade, för sju dagar i taget. Detta blir underlag för en prognos. Vi ser när tåget kommer in på Stockholms Central och har underlag för när det skulle vara där. Så räknar vi fram när det kommer att vara vid nästa station Karlberg, Solna och så vidare. BizTalk-servern utgår från tidtabellen, jämför inkomna data från stationerna, och anger om det kommer att bli förseningar samt med hur många minuter. Mindre än en sekund senare presenteras informationen på två kanaler, dels på Internet, dels på de större skyltsystem som finns i Södertälje och Stockholms central, säger Kjell Almgren. Han tillägger att informationen även finns tillgänglig som WAP-tjänst till mobiltelefon. Storstockholms Lokaltrafik, SL, har visionen att inom några år kunna presentera all trafik i realtid. En resenär kan prenumerera på sin linje via mobilen. Systemet har varit igång sedan i februari med en nästan hundraprocentig tillgänglighet. Kjell Almgren är nöjd med resultatet och förklarar att valet av en Microsoftbaserad plattform grundar sig i en stark ambition att spara tid i utvecklingsarbetet. I stället för att bygga upp en egen infrastruktur för att handha kommunikationen mellan producenten och konsumenten utnyttjades det färdiga ramverk som finns för detta i BizTalk. Ytterligare en drivkraft var att begränsa antalet systemprogramvaror i SLs totala IT-infrastruktur. Ju mer vi använder oss av en slags teknik, desto lägre support- och licenskostnader får vi rimligtvis, säger Åke Lindström. FRAMFÖR ALLT ÄR DET dock lösningen i sig som förväntas generera besparingar. Det finns inget som är så lönsamt för SL som att skapa bra störningsinformation och en bra realtidsinformation, säger Åke Lindström. Han förklarar att det handlar om att minimera den osäkerhet som alla kunder i kollektivtrafik lever med i sin vardag. Ju mer sann information du kan distribuera, desto tryggare blir resenären, poängterar han. I SL:s kundundersökningar framgår det att om resenärerna skulle få bättre störningsinformation skulle det öka deras resande. Kan vi skapa realtidsinformation så skapar vi implicit samtidigt störningsinformation. Det här är det förbättringsområde som är mest påtagligt och ger mest pengar tillbaka, säger Åke Lindström. u AV HENRIK EMILSON FOTO KJELL B PERSSON ILLUSTRATION SOFIA TALVIK På spaning Mobilen varnar för dålig andedräkt Har du problem med dålig andedräkt? Forskare vid Siemens Mobile i München kan vara en lösning på spåren. Den framtida mobiltelefonen kan varna dig när din andedräkt stinker, och den kan säga till när du luktar alkohol. Forskare vid Siemens Mobile i München håller som bäst på att utveckla teknik för detta. Telefonen analyserar luften i sin omedelbara närhet och reagerar på allt från dålig andedräkt till alkohol och atmosfäriska gaser vid vissa nivåer. Det är en speciell liten krets, baserad på ny sensorteknik, som står för mätandet. Själva luktsensorn på chipet ska enligt ett pressmeddelande från Siemens vara mindre än en milli meter, och eftersom priset för tillverkning av chipet kommer att vara lågt ska det kunna användas i mobiltelefoner. Doftsensorn kan också vara till nytta vid hälsoproblem för att upptäcka sjukdomar. Exempelvis kan telefonen med sensorn känna av när andedräkten förändras i samband med att en astmaattack är på väg. Läs mer om liknande lösningar på: Dwww.microsoft.se/business Microsoft Executive Circle Sverige 9

10 Filmjätt över grä men pratar affärer på Anders Mörée, CIO på Sandrew Metronome, räknar med att varje år kunna spara in en stor del av implementeringskostnaden så att systemet betalar sig. 10 Microsoft Executive Circle Sverige

11 När Sandrew Metronome bildades 1998 fördes många olika affärssystem med in i boet. En koncerngemensam lösning har gjort kommunikationen effektivare. SANDREW METRONOME tillhör Nordens största filmföretag. Bolaget bildades för sex år sedan då svenska Sandrew och norska Schibsted slog ihop sina verksamheter. I dag omsätter filmkoncernen 1,5 miljarder kronor per år och har verksamhet i fyra nordiska länder. Tidigare var de olika bolagen relativt isolerade från varandra med egna system och olika lösningar, berättar Anders Mörée, CIO på Sandrew Metronome. Han visar en skiss på strukturen över de gamla systemen. Det liknar en labyrint, en komplicerad sådan. Eftersom flera system inte kunde kommunicera med varandra, fick mycket information föras över mer eller mindre manuellt mellan dem. Den mänskliga faktorn blev verkligen betydelsefull för informationshanteringen. Strukturen innebar en hel del problem, och vi var tvungna att göra något åt det. Vi insåg också att det skulle kosta en hel del pengar, säger Anders Mörée. Fördelen med Axapta är att det är ett modernt system där det är enkelt att göra anpassningar Anders Mörée, CIO på Sandrew Metronome e växer nserna samma språk PLANEN FÖR BYTET AV affärssystem spikades i oktober Ett av kraven som Anders Mörée hade för projektet var att företagsledningen aktivt skulle delta. En styrgrupp bildades där VD:n från varje bolag i varje land ingick. Det finns alltid en risk med ett projekt om det inte förankras i ledningen. Det blir mycket svårare att implementera, poängterar Anders Mörée. En övergripande målsättning med systembytet var att varje land inte skulle behöva uppfinna hjulet på nytt. Det system man valde skulle också kunna ersätta så många av de äldre systemen som möjligt. Stor vikt lades dessutom vid användarvänligheten. Med de gamla systemen var exempelvis rapporthanteringen ett komplicerat område. Att skapa en rapport över vad som hänt med en filmtitel i alla länder innebar en hel del svårigheter. Nu ska det i stället kunna göras med Microsoft Executive Circle Sverige 11

12 i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Sandrew Metronome är ett av Nordens största filmföretag, med verksamhet i fyra länder. Företaget producerar, distribuerar och säljer film för biograf, video, DVD och tv. Sandrew Metronome driver även en egen biografkedja. e UPPGIFT: Att modernisera en splittrad och föråldrad ITmiljö spridd över fyra länder, så att alla arbetar på enhetligt sätt med samma verktyg. e LÖSNING: Ett koncerngemensamt affärssystem med en enda databas. e RESULTAT: Bättre åtkomst till data, färre manuella misstag, bättre budgetuppföljning enklare rapporthantering, minskade kostnader för underhåll och uppdatering. e TEKNIK: Microsoft Axapta (cirka tjugo av ett fyrtiotal möjliga moduler), Microsoft BizTalk samt Microsoft SQL Server för databasen. På servrarna körs operativsystemet Microsoft Windows 2003, och hela systemet ska kopplas ihop med Microsoft Office och Exchange. För närvarande använder man Office XP, men kommer succesivt att gå över till Office Kontaktpersoner: Anders Mörée, sandrewmetronome.com Tommy Lundqvist, Johan Letzén, Länkar: bara ett par knapptryckningar. Vid upphandlingen utvärderades flera system som uppvisade god funktionalitet, men som snart valdes bort eftersom de inte var tillräckligt användarvänliga. I en blandad organisation som vår med varierande IT-mognad och liten vana vid att byta affärssystem skulle detta ha varit en oöverstiglig uppgift. TILL SLUT BLEV DET AXAPTA som fick flest poäng i Sandrew Metronomes betygsättning, i konkurrens med Navision, Visma, SAP och Schilling. Det är ett modernt system som bygger på Microsoft-teknologi och är Microsoft-kompatibelt. Det var en viktig faktor för oss eftersom vi baserar vår grundstruktur på Microsofttänket, säger Anders Mörée. En faktor som också hade betydelse var att Bonver, som sköter delar av Sandrew Metronomes lager, redan använder Axapta. Meningen är att det båda företagens system ska kommunicera med varandra med hjälp av Microsoft BizTalk. För att implementera systemet anlitades WM-data, som nu har drivit projektet i alla nordiska länder sedan förra året. I juni i år gick den första delen i produktion. Med Axapta är det enkelt att göra anpassningar. Vi bygger bland annat in funktionalitet för att hantera royalties och filmbokningar, säger projektledaren Peter Edén. Vinsterna med det nya systemet förväntas bli stora även ekonomiskt. Anders Mörée räknar med att varje år kunna spara in en stor del av implementeringskostnaden, så att systemet betalar sig. Han räknar också med att ha systemet i minst tio år. u AV KARIN JANSSON FOTO MATTIAS BARDÅ 12 Microsoft Executive Circle Sverige

13 En, två, tre många Nu finns hjälp att ordna licenserna När programfloran växer är det lätt att gå vilse i licensdjungeln. Ett webbaserat verktyg för att hålla ordning på licenserna underlättar budgetarbetet. ORGANISATIONER FÖRÄNDRAS i allt snabbare takt. Bolag köps upp och säljs ut, IT-system integreras och produkter uppgraderas i flera led. I en sådan verklighet kan hanteringen av programlicenser bli oerhört komplex. För stora företag är det inte ovanligt att antalet separata licenser som köpts uppgår till eller fler. Det kan vara svårt att administrera manuellt, i synnerhet om man vill hålla kostnaderna nere och utan att riskera att man bryter mot licensreglerna, säger Hans Axelsson, säljchef på företaget MAP License AB, en licensrevisor som även säljer verktyget Licman. Lösningen hjälper företag att få en översikt över vilka användarrättigheter man har för en programvara en nog så krävande uppgift när användare sitter spridda på många olika platser och ansvaret är decentraliserat. Dessutom uppkommer ofta situationer som komplicerar situationen ytterligare, exempelvis när personalomsättningen bland användarna ökar eller nyckelpersoner slutar och tar med sig värdefull information om progamhistoriken. stor norsk koncern med anställda. Genom att allokera om licenser mellan sina 84 dotterbolag kunde de förra året spara 3,5 miljoner norska kronor, eller procent av sin totala inköpsvolym på Microsoftlicenser. En organisation som nyligen börjat använda verktyget är den säkerhetsfokuserade koncernen Falck, som har runt 600 användare i Sverige. Programlicenser kan vara en het potatis. Med Licman och regelbundna inspektioner kan vi avdramatisera hanteringen helt enkelt genom att ha koll på situationen, berättar Joakim Petterson, IT-ansvarig på Falck. Licman passar företag med minst anställda och som huvudsakligen köper mjukvara via Microsofts avtalstyper Select, Enterprise eller Open. Själva programinventeringen sköter kunden själv, exempelvis via det kostnadsfria verktyget Microsoft Software Inventory Analyzer (MSIA). u ILLUSTRATION SOFIA TALVIK Kontaktperson: Hans Axelsson, Joakim Petterson, Johan Rodén, Länkar: resources/sam/msia.mspx LICMAN ÄR EN KOMBINATION av ett programverktyg och en rådgivningstjänst. Hans Axelsson förklarar principen: Kunden får berätta om vilka program som faktiskt är i bruk. Därefter jämför vi användandet med den sammanlagda listan över användarrättigheter och presenterar informationen så att man enkelt ser var det finns licenser över och var det eventuellt saknas några. Verktyget hämtar licenser och licensregler direkt från Microsoft, och även ett par andra programtillverkare. Det handlar inte bara om att räkna rätt. I koncerner finns pengar att spara på att analysera licensanvändningen i alla dotterbolag. Kanske finns ett överskott någonstans som kan balanseras mot ett behov i något annat bolag inom koncernen, säger Hans Axelsson. En av de största Licman-kunderna är en Att administrera 1000-tals programlicencer på ett företag kan vara komplicerat. Vägen ut ur licensdjungeln kan vara Licman. Microsoft Executive Circle Sverige 13

14 Kunder har kunnat sänka sin bränsleförbrukning med 8 procent. Med tanke på att bränslet står för 40 procent av de totala kostnaderna är det mycket pengar att spara. Alexander Björneheim, ansvarig för utvecklingen av Scanias Internetplattform för Fleet Management. Effektivare transporter med mobil kommunikation Att hålla reda på lastbilar och leveranser kräver avancerade logistiklösningar. Scanias Internetportal för Fleet Management hjälper åkerierna att finslipa sina rutiner. KONKURRENSEN INOM transportbranschen har blivit allt tuffare. Det räcker inte längre att leverera högpresterande fordon med smarta konstruktioner och senaste motorteknik. I stället tävlar lastbilstillverkarna om att erbjuda kompletta transportlösningar, och hjälper kunderna med allt från logistik och serviceunderhåll till uppföljning av bränsleförbrukningen. Bränslet står för cirka 40 procent av kostnaderna för ett åkeri. Därtill kommer slitage på fordonet. Om man kan hålla nere dessa 14 Microsoft Executive Circle Sverige

15 dominerande utgifter ger det stora effekter på vinstmarginalen för åkeriet, säger Alexander Björneheim, ansvarig för utvecklingen av Scanias Internetplattform för Fleet Management. Internetplattformen är en lösning som Scania erbjuder sina kunder för att de bättre ska kunna spåra sina fordon och effektivt dirigera transporterna. Förr använde åkerinäringen oftast kommunikationsradio och mobiltelefon för kontakten mellan kontoret och lastbilen. En vanlig rutin var också att föraren inledde sitt arbetspass med att åka till kontoret för att plocka upp papperslistor över dagens planerade transporter. Men det är ett väldigt oflexibelt system. Saker och ting hinner ofta förändras under dagens gång. Dessutom är det är lätt att man skriver fel, tappar bort lappar och måste ringa och kolla uppgifterna igen, fortsätter Alexander Björneheim. Med datorbaserad kommunikation ut till bilarna erbjuds ett nytt arbetssätt. Navet i Scanias lösning är en Internetportal som kommunicerar ut nödvändiga uppgifter till bilarna via det mobila GSM-nätet. I BILARNA ANVÄNDS små handdatorer med operativsystemet Pocket PC, eller mer kraftfulla fordonsdatorer med Windows XP. Via dessa tar förarna emot adressuppgifter, listor på det som ska transporteras och tidsangivelser för varje leverans. Sedan använder de samma system för att rapportera tillbaka status om utförda uppdrag. På det sättet hålls kontoret uppdaterat i det närmaste i realtid. Vi förlänger åkeriets affärssystem ut till föraren och fordonen med mobil kommunikation, säger Alexander Björneheim. Han hävdar att kommunikationskostnaderna blir lägre nu när data ersätter tal, och att kvaliteten på arbetet dessutom blir bättre. Transportplaneraren på kontoret kan spara mycket tid med det nya systemet. Jag har till exempel en kund som har fem bilar som kör sopcontainrar. Där sparar transportplaneraren nästan två timmar varje dag i arbetstid. Man ersätter pappers- och mobiltelefonjobb, som ju alltid innebär ett visst småsnack om annat än det som berör jobbet. Det kanske låter lite tråkigt, men här är alla överens om att det är lönsamhet som gäller, säger Alexander Björneheim. Även förarna sparar tid tack vare förenklad administration. Tidigare åkte de till kontoret och fyllde i sina tidrapporter. Nu har de tillgång till tidrapporteringen i bilen. Den kan fyllas i vid olika väntetider som uppstår under dagen, så när föraren har kört klart sitt arbetspass är rapporten redan färdig. Hittills har bilar i Europa utrustats med Scanias mobila lösning. Nyligen såldes 170 system till oljeleverantören Preem. De har ett eget logistikprogram för Windows i lastbilarna och använder inte Scanias portal för detta, men väl för bränsleuppföljningen. Vi ser det som en styrka att kunden kan välja hur mycket de vill köpa, hela systemet eller bara vissa delar, framhåller Alexander Björneheim. MÖJLIGHETEN ATT FÖLJA UPP bränsleförbrukningen efterfrågas av många kunder. Datorn i bilen registrerar ett antal uppgifter om hur föraren kör, till exempel kraftiga inbromsningar, motorvarvtal och hastighet i olika situationer. Informationen skickas vidare till portalen och där finns sedan applikationer för att göra jämförelser och analyser. Att köra bränslesnålt handlar ofta om enkla tips saker de flesta lärt sig när de tog sitt förarbevis. Men här görs en uppföljning så att förarna själva kan se hur deras körstil påverkar kostnaden. Det är inget magiskt men effektivt. Jag har sett kunder som har kunnat sänka sin bränsleförbrukning med 8 procent, och med tanke på att bränslet står för 40 procent av de totala kostnaderna är det mycket pengar att spara, poängterar Alexander Björneheim. u Med en ny Internetplattform blir kontoret i praktiken överflödigt för lastbilschaufförerna. i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Scania är en av världens ledande tillverkare av lastbilar och bussar samt industri- och marinmotorer. Verksamheten är spridd i Europa, Latinamerika, Asien, Afrika och Australien. Koncernen omsätter cirka 50 miljarder kronor per år och har omkring anställda. e UPPGIFT: Hjälpa kunderna att effektivisera kommunikationen mellan åkeriernas förare och hemmakontoret. e LÖSNING: Webbportal som utbyter information med datorer ute i lastbilarna. e RESULTAT: Kundernas bränslekostnader minskade med 8 procent, förenklad logistik och effektivare administration. e TEKNIK: Microsoft Pocket PC, Microsoft.NET Framework, Visual Studio.NET 2002, SQL Server 2000, Microsoft Windows Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft Windows XP Professional. Kontaktpersoner: Alexander Björneheim, Lotta Widorson, Länkar: servers/serverplatform/ Läs mer om liknande lösningar på: AV SUSANNA LIDSTRÖM FOTO CONNY EKSTRÖMDwww.microsoft.se/business Microsoft Executive Circle Sverige 15

16 Kreditvärdig eller ej? Svaret ges med ett musklick i ett nötskal På två månader byggde det av Bonnier delägda Business Check upp en webbplattform för kreditupplysningar. Tjänsten knyter ihop ett företags affärssystem med kreditinformation om medborgare och företag i Sverige. e FÖRETAGSPROFIL: Business Check är ett nystartat kreditupplysningsföretag som erbjuder integrerade lösningar för affärssystem och upplysningar via Internet. e UPPGIFT: Att skapa en webbaserad plattform som är Business Checks kärna för intäkter. e LÖSNING: En Microsoftbaserad plattform och databas för traditionell kreditupplysning, vars information går att integrera med affärssystem, exempelvis Navision. e RESULTAT: Effektivare kreditupplysningsrutiner innebär besparingar för kunderna. e TEKNIK: Microsoft Windows Server 2003, SQL Server 2000, ASP.NET C#, Navision. Kontaktpersoner: Jan-Eric Windström, businesscheck.se Jonas Edström, Johan Kohlström, Niklas Jägerskog, Anita Arkéus-Åsheden, Länkar: businesssolutions/products/ navision I SVERIGE FINNS sex kreditupplysningsföretag de största är Upplysningscentralen och Dun & Bradstreet. Yngst i listan är Göteborgsbaserade Business Check. I januari i år startade företaget med en tydlig affärsidé integrerad information. Två månader senare hade systemutvecklingsföretaget Invativa försett Business Check med en unik webbplattform så att försäljningen av tjänster kunde starta. Tidsfaktorn var avgörande. Hade de inte kommit igång före sommaren hade de stått utan intäkter i ett antal månader till, förklarar Johan Kohlström, VD på Invativa och projektansvarig för plattformen. Jan-Eric Windström, VD på Business Check, tillägger att de var tvungna att komma igång snabbt eftersom diskussioner om integrerade lösningar fanns bland fler affärssystem. TRADITIONELLT FÅR EN PERSON på ett företag gå ur affärssystemet, logga in på en hemsida för kreditupplysning, söka upp informationen, skriva ut den och stoppa den i en pärm eller fylla i uppgifterna i affärssystemets kundkort. Business Checks lösning kortar processen. Man hämtar information direkt från vår databas in i affärssystemet. När du jobbar med kundkort i exempelvis Navision, trycker du bara på en knapp där det står kreditinformation, förklarar Jan-Eric Windström. På mindre än en sekund har databasen, som innehåller hela Sveriges befolkning och alla svenska företag, sökts igenom och informationen lagrats i affärssystemet. Eftersom informationen lagras går det att göra analyser och rapporter för ekonomiavdelningen på ett helt annat sätt, poängterar Johan Kohlström. Från vänster: Jonas Edström, Bonnier Affärsinformations affärsutvecklingschef, Johan Kohlström, VD, Invativa, Jan-Eric Windström, VD, Business Check. Tanken är att effektiviseringen ska ge besparingar för Business Checks kunder. Enligt Jan- Eric Windström går investeringen att spara in på mindre än ett halvår. INOM BONNIER AFFÄRSINFORMATION, som äger 19,9 procent av Business Check, används ofta Unix, och på senare tid Linux. Att Invativa presenterade en lösning baserad på Microsofts plattform såg Bonnier Affärsinformation som en möjlighet för benchmark, och i dag är alla parter nöjda med resultatet. Det visar att det går att bygga upp en fungerande databas, på väldigt snabbt sätt, med de senaste utvecklingsverktygen för Microsoft.NET, säger Jonas Edström, Bonnier Affärsinformations affärsutvecklingschef. u AV HENRIK EMILSON FOTO PONTUS JOHANSSON 16 Microsoft Executive Circle Sverige

17 Myndigheter i samverkan gör allmänheten mer upplyst En gränsöverskridande webbsatsning sparar stora pengar åt landets länsstyrelser. Därmed kan mer resurser satsas på att bygga upp 24-timmarsmyndigheten. INTERNET ANVÄNDS ALLT OFTARE till att göra offentliga tjänster mer tillgängliga för allmänheten. Våren 2003 drog Länsstyrelsen i Östergötland, tillsammans med sex andra länsstyrelser, igång ett webbprojekt som resulterade i en gemensam webbaserad verksamhetslösning. En stor vinst med det här projektet är att diskussionen om en gemensam webbplats, utmynnade i ett samarbete mellan tolv länsstyrelser som nu arbetar tillsammans och skapar en gemensam struktur, säger Mariethe Larsson, informationschef på Länsstyrelsen Östergötland. Under upphandlingen utvärderades flera olika plattformar innan valet föll på Microsoft Content Management Server (CMS) 2002 som körs på Windows Server 2003 med katalogtjänsten Active Directory. När vi valde produkter tittade vi på användarvänligheten, utvecklingsmöjligheten och möjligheten till support i hela landet. Med det här valet fick vi helt enkelt mest för pengarna, säger Mariethe Larsson. INFÖRANDET AV DET NYA systemet har också lett till besparingar för Länsstyrelsen. Vi som arbetar med skattebetalarnas pengar har ett ständigt uppdrag att vara sparsamma. I tid har vi kanske sparat en halv tjänst per ställe och i själva köpet har vi sparat mellan 20 och 25 miljoner kronor, säger Mariethe Larsson. På sikt tror hon på ännu fler besparingar, eftersom driften av plattformen nu sköts gemensamt inom nätverket. Detta gör det billigare att satsa vidare på utveckling, uppgradering och kompetensutveckling. Vi har även avtalat om att flera av de länsstyrelser som nu står utanför, kan hoppa in i projektet om de vill. Att vi förhoppningsvis går mot mer enhetlighet ser vi som något mycket positivt. WIKTORIA EKLUND, projektledare på konsultföretaget Ibitec som utvecklat det nya systemet, tror att det nu kommer att bli enklare för länsstyrelserna att hålla sina webbplatser uppdaterade med aktuell information. Den nya plattformen är byggd för att hantera flera länsstyrelsers webbplatser. Ett gemensamt utseende och navigationssätt har tagits fram så att varje länsstyrelse kan formge utseendet med sina profilfärger och bilder, säger hon. Charly Nijm, affärsområdeschef inom e-business på Ibitec, berättar att plattformen är förberedd för att utökas med flera intranättjänster för personalen och flera e-tjänster gentemot allmänheten. Detta uppskattas förstås av Länsstyrelsens informationsansvariga, som står i början av arbetet med att bygga upp 24-timmarsmyndigheten. På elektronisk väg kan en tätare och enklare kontakt etableras med invånarna dag som natt. Kraven på tillgänglighet och tjänster på nätet kommer bara att öka, säger Mariethe Larsson. u AV TOMAS SKAGERLIND FOTO LASSE HEJDENBERG Vi har sparat 20 till 25 miljoner kronor, säger Mariethe Larsson. i ett nötskal e FÖRETAGSPROFIL: Länsstyrelsen är regeringens filialkontor i länet med uppgift att bevaka att regeringsbeslut får genomslag lokalt. Länsstyrelsen ska även föra länsinvånarnas talan i samtal med regeringen. e UPPGIFT: Skapa en gemensam webbplattform för flera länsstyrelser för att öka informationsspridningen och skapa samarbetsvinster. e LÖSNING: Gränsöverskridande verksamhetslösning där nu tolv länsstyrelser samverkar. e RESULTAT: Kostnadsbesparingar, bättre förutsättningar att uppfylla de krav som ställs från Statskontoret avseende riktlinjerna för 24- timmarsmyndigheten. e TEKNIK: Microsoft Content Management Server 2002, Windows Server 2003, Active Directory och Microsoft Services. Kontaktpersoner: Mariethe Larsson, Charly Nijm, Lars Hansson, Jonas Améen, Länkar: Microsoft Executive Circle Sverige 17

18 Planera för framtiden men låt inte tekniken styra Problem är till för att lösas, men risken är att enskilda punktinsatser till slut styr IT-utvecklingen. Länsförsäkringars CIO Gunnel Edenius har infört en strukturerad planeringsprocess för att få bättre kontroll över hur tekniken passar in i verksamheten. Gunnel Edenius menar att man inte får låta en applikation eller ett enskilt projekt styra, utan att allt måste passa in i den plan som finns. BANK- OCH FÖRSÄKRINGSSEKTORN har genomgått stora förändringar på senare år. De allmänna pensionssystemen har stöpts om, ökad avreglering och minskat åtagande från statens sida har lett till allt större efterfrågan på individuellt sparande. För företagen som verkar på detta område har marknadssituationen skapat nya möjligheter och utbudet av produkter har ökat enormt. Liksom i alla branscher som utsätts för hårt förändringstryck får IT-utvecklingen en avgörande roll. En risk kan vara att ny teknik införs snabbt för att lösa ett specifikt problem. Då är det lätt att tappa bort helhetsbilden och inte se vad verksamheten behöver för teknikstöd Det gäller att ha bra framförhållning och planera för hur på lång sikt. och när ny teknik ska införas i På Länsförsäkringar inleddes organisationen. för två och ett halvt år sedan ett Gunnel Edenius, CIO på Länsförsäkringar arbete för att komma till rätta med den här problematiken. Man får inte låta en applikation eller ett enskilt projekt styra vart vi ska utan allt måste passa in i den plan som finns och givetvis också vara anpassad till verksamheten, säger Gunnel Edenius, CIO på Länsförsäkringar. ORGANISATIONEN, SOM BESTÅR AV 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB, erbjuder ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Inom svensk sakförsäkring har Länsförsäkringar en marknadsandel på 32 procent, inom liv- och pensionsförsäkring är 10,9 procent och inom bank 2,9 procent. I verksamheten ingår även Agria Djurförsäkring. För att behålla och stärka sin marknadsposition är det förstås viktigt att finslipa alla interna processer. I den nya arbetsmetodik som införts för teknikuppdateringar ställs höga krav på planering och att upprätta klara definitioner av vilka mål som ska uppfyllas. Att mer eller mindre i panik slänga in nya lösningar är inte acceptabelt längre. Det gäller att ha bra framförhållning, se vad som kommer i framtiden och planera för hur och när ny teknik ska införas i organisationen, säger Gunnel Edenius. Dessutom gäller det att i god tid se vilken ny kompetens som kan behövas för att hantera den nya tekniken. ATT BYGGA IT-VERKSAMHETEN på noga fastställda planer låter kanske inte så märkvärdigt, men att få fram tillräckligt bra planer och sedan verkligen hålla sig till dem är inte nödvändigtvis något som går att ordna med en gång. Vi har hållit på med det här i två och ett halvt år och det tog ett tag att komma in i det nya tänkesättet, men nu märks det tydliga skillnader. Det finns många fallgropar på vägen, men om man har en väl definierad planeringsprocess så är en viktig bit på plats när det gäller att ta kontroll över tekniken, säger Gunnel Edenius. u AV KENT OLOFSSON FOTO ANDERS KRISON 18 Microsoft Executive Circle Sverige

19 webb-nytt IT-LÖSNINGAR Läs mer på webben om intressanta lösningar som svenska företag har implementerat samt hur Microsofts produkter och lösningar hjälper kunderna att öka affärsnyttan. Från bok på burk till flexibelt lärande Med hjälp av ett smart webbverktyg kan komvux-eleverna i Eskilstuna följa undervisningen när som helst på dygnet. En fördel är möjligheten att använda automaträttande diagnostiska prov där eleven själv kan se hur denne utvecklas mot kursplanen, säger Kjell Monéus, IT-strateg på förvaltningen. Arbetet har utförts i samarbete med konsultföretaget Precio AB. Renata Chlumska får webbhjälp på vägen Renata Chlumska planerar nu för sitt nästa stora äventyr. Hon ska runda 48 stater i USA med hjälp av kajak, cykel och inlines, en tur som tar 480 dagar. Inför expeditionen tog hon hjälp av Mandator för sin nya webbplats. Renata Chlumskas webbplats är byggd i Mandators publiceringsverktyg WebSmart Tanken är att hon själv ska kunna lägga till nya sidor och förändra navigeringsstrukturen under expeditionen. Information publiceras och kommuniceras därmed snabbt ut till personal, kunder och allmänhet. WebSmart 2004 bygger på Microsofts standardprodukter för att ge hög säkerhet och möjligheter till uppgradering av programvaran. Enhetlig struktur stärker vården Med hjälp av IT-företaget Kerfi har Södersjukhuset uppgraderat sin IT-miljö för att minska driftkostnaderna och höja kapaciteten i det omfattande PC-nätverket. Ett första steg var att konsolidera alla lokala domäner till en central domän, berättar Anders Lindholm, teknikchef på sjukhusets IT-enhet. sodersjukhuset Flexibel fotohandel med webbframkallad rapport Med hjälp av ett nytt rapportverktyg kan Fujifilms återförsäljare när som helst plocka fram skräddarsydd orderstatistik via webben. Effektivare sifferuppföljning innebär minskad belastning på företagets kundtjänst. Arbetet har utförts i samarbete med IT-konsultbolaget Itera. Smart systemverktyg får maskinparken att gå som smort En standardiserad IT-miljö var steg ett. För att ytterligare öka kostnadskontrollen och säkerheten i sitt globala datornätverk satsar Scania på ett nytt verktyg för systemövervakning och programdistribution. Implementationen har skett med hjälp av WM-data. Microsoft Executive Circle Sverige 19

20 Teknik B PORTO BETALT fem frågor till Smarta nycklar ger säker e-post eller ej? Via en patenterad teknik kan ett svenskt tillägg till e-postprogrammet Outlook erbjuda säker kryptering utan att användarna behöver göra annat än att trycka på en knapp. Problemet med säkerhet är ofta att det kräver en hel del av användaren för att fungera riktigt bra. Så är inte fallet med svenska Outlook- tillägget Secured . Med detta installerat kan du kryptera din e-post via en enda knapptryckning. Den patenterade tekniken Peter Davin, ger användaren tillgång till olika VD på Secured krypteringsnycklar för var och en av AB. sina kontakter. Dessutom förändras nyckeln för varje gång man kommunicerar. Första gången du skickar krypterat till en viss person måste du bestämma ett gemensamt engångslösenord. Den kan överföras på alternativ väg, via telefon, SMS, fax eller annan e-post, förklarar Peter Davin, VD på Secured AB. När mottagaren har fyllt i engångslösenordet har en unik krypterad förbindelse etablerats. SKULLE MOTTAGAREN ÄNNU INTE ha Secured installerat finns det i e-postmeddelandet en länk som möjliggör nedladdning av en kostnadsfri läsarversion av programmet. Den kan i sin tur omvandlas till en full version om användaren köper programmet. Det finns även en enklare version för hemmanvändning. Vid kryptering omvandlas först det gemensamma engångslösenordet via en så kallad Hash-1-algoritm till ett 160 bitars kodord, som därefter förlängs till ett 256 bitars. För kryptering används den erkända standarden AES (Advanced Encryption Standard). Varje gång ett meddelande ska sändas förändras sedan kodordet eller nyckeln. Det innebär att även om någon skulle lyckas hitta kodordet för en viss sändning, så har de ändå ingen användning för det nästa gång. Och att bara knäcka en 256 bitars kod är i dag mer eller mindre en omöjlighet, säger Peter Davin. NYCKELHANTERINGEN SKER parallellt hos de som kommunicerar därav begreppet synkrona nyckelgenereringar eller syncronous key generation (System SKG), som är den teknik patentet kretsar kring. Vad händer då om nycklarna kommer ur fas, exempelvis genom att användaren skickar ett e-postmeddelande som aldrig kommer fram? Systemet kan själv leta fram rätt nyckel, även om det skulle saknas några i serien. Det sker automatiskt och innebär ingen säkerhetsrisk, säger Peter Davin. Secured installeras som en tilläggstjänst till Outlook och lägger sig i menyraden som en extra knapp med namnet Skicka säkert. Det är allt. Programmet fungerar ännu inte för Outlook Express, men finns däremot översatt till engelska och spanska. Planer finns på ytterligare hela 18 språk. u PRENUMERATIONSÄRENDEN För namn- och adressändringar samt uppsägning av prenumeration skicka e-post till: REDAKTION ANSVARIG UTGIVARE: Martin L. Jansson CHEFREDAKTÖR: Åsa Nygren REDAKTIONELL PRODUKTION: Appelberg [www.appelberg.com] REDAKTION: Maria Nyberg, Jessica Arhammar, DESIGN: Annika Johnsson, REPRO: Appelberg TRYCK: Fagerblads, Västerås OMSLAGSBILD: Bruno Ehrs TIPSA OSS Om du vill berätta om ditt eget lyckade projekt eller ändra adress, skicka e-post till: KUNDSERVICE: ILLUSTRATION SOFIA TALVIK Ingvar Söderlund, CIO, SAS Group Hur påverkas IT-organisationen av det koncernövergripande besparingsprogrammet Turnaround? Drift och förvaltning sköttes tidigare av det helägda dotterbolaget Scandinavian IT Group (SIG). Det såldes 1 februari till CSC. Vi ska byta ut våra gamla egenutvecklade stordatorbaserade system från och 1980-talen. Till och med 2006 ska vi ha reducerat våra kostnader med flera tiotals procent. Varför gör ni er av med ert IT-bolag? Besparingsåtgärderna skulle innebära att SIG minskade sin organisation rejält, troligen så mycket att de inte längre skulle ha tillräcklig kompetensbredd för ett företag av SAS storlek. Genom att SIG i stället uppgår i en större organisation löser vi problemet samtidigt som de anställda får en hemvist i en stor koncern med IT som affärsidé. Vad innebär det för dig som CIO? Eftersom vi redan tidigare hade en tydlig beställare/leverantör-uppdelning är skillnaden inte så stor, men det ställer större krav på kostnadskontroll eftersom SIG:s resultat tidigare konsoliderats i SAS Groups. Hur ska ni ersätta de gamla systemen? I dag finns färdiga program för allt ett flygbolag behöver. Vi kommer att analysera marknaden och sedan köpa in de applikationer som krävs. Vilken serverplattform har ni tänkt använda? Där kommer vi att låta applikationerna styra vi köper de bästa applikationerna och använder den plattform de är utvecklade för. Men det kommer att handla om stora delar Microsoft Windows Server och vissa delar Unix. u

Dygnet runt. Anna G Tufvesson/Mira. 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster.

Dygnet runt. Anna G Tufvesson/Mira. 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster. Dygnet runt Anna G Tufvesson/Mira 24-timmarsdelegationen om utveckling av offentliga e-tjänster. Varför e-tjänster? Ny informationsteknik gör det enklare för medborgare och företag att ta del av samhällets

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT

BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT INTRANÄT BÄTTRE VI-KÄNSLA MED INTRANÄT TEAMENGINE INTRANÄT JOBBA ÄNNU BÄTTRE TILLSAMMANS I ett företag vill man kunna fokusera på själva arbetet och uppnå stödjer och underlättar den interna kommunikationen

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET

Makes quality Happen NÖJDA KUNDER EFFEKTIVITET Makes IT happen Idnet grundades 1991 och har på den tiden gått från att vara en teknikleverantör till att bli en expert på IT-logistiklösningar för varuflöden i både butik-, lager- och transportsektorn.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer

Sammanträdesdatum 2011-04-26. Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-04-26 11 (18) 95 Dnr 2009/122 Utredning om möjligheterna att införa Open Sourceprogram i kommunens datorer INLEDNING

Läs mer

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut

Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Över 400 000 kunder har redan valt en lösning från Mamut Komplett ekonomisystem med säljstöd och webbutik Testvinnende økonomisystem Allt i en lösning Mest för pengarna Enkelt att använda Tillgänglig support

Läs mer

Invånare. Verksamhet. Bevarande

Invånare. Verksamhet. Bevarande NYTTA Invånare Verksamhet IT Bevarande Invånare Det digitala kulturarvet kan bevaras och finnas åtkomligt under lång tid Förståelsen för vår samtid underlättas i framtiden när forskning i digitala källor

Läs mer

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor

Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor Rapport om IT-infrastruktur och säkerhet inom offentlig sektor De senaste åren har ett antal offentliga myndigheter blivit utsatta för hot och olaga intrång i sina IT-system. Inte minst Regeringskansliet

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2015 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst

Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Dialogue Technologies Effektiv kundtjänst Oktober, 2004 Dialogue Technologies AB Skalholtsgatan 10 B 164 40 Kista Kunder uppsöker leverantörer med olika frågor och önskemål Jag skulle vilja ha? Hur får

Läs mer

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping

Transporter och IT. Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 2013 Transporter och IT, Logistikprogrammet, Norrköping Transporter och IT Källa: Logistik och IT, för effektivare varuflöden. Fredholm, Peter (2006) 1 Nuläge Med IT som drivkraft är transportindustrin på väg in i en mer tjänsteintensiv fas. Tjänster och rådgivning

Läs mer

Dialogue Technologies April 2005

Dialogue Technologies April 2005 Dialogue Technologies April 2005 En typisk självbetjäningstjänst för web ser ut enligt följande En inledande text för att användaren skall förstå tjänsten En aktuell lista med de 10 vanligast frågorna

Läs mer

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning

Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Windows Azure Fallstudie av kundlösning Leverantör av programvarutjänster skapar kostnadseffektiv lösning för e-förvaltning Översikt Land eller region: Indien Bransch: it Kundprofil tillhandahåller tjänster

Läs mer

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning

Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning Whitepaper Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En steg-för-steg guide 2 Lös fler supportärenden med en tydlig strategi för självbetjäning En ny tjänst eller verktyg gör inte

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Gränslös kommunikation

Gränslös kommunikation Ericsson enterprise multimedia server Gränslös kommunikation Den nya generationen multimedielösningar för företagskommunikation Kunnig personal och högeffektiva arbetssätt är viktiga faktorer om ett företag

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV

EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV EXFLOW NAV BROSCHYR VÄLJ LÖNSAMHET ISTÄLLET FÖR ADMINISTRATION HANTERA DINA LEVERANTÖRSFAKTUROR DIREKT I MICROSOFT DYNAMICS NAV Vad är ExFlow NAV? För vem? ExFlow NAV är en tilläggsmodul i Microsoft Dynamics

Läs mer

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning

Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Microsoft Exchange Server 2010 Fallstudie för kundlösning Växjö sparar 3,5 miljoner kronor på lägre kostnader för e-postlagring och IT-personal med ny lösning Översikt Land eller region: Sverige Bransch:

Läs mer

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management

Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management Vår flexibla lösning för för Intelligent Workload Management marknaden 1 It-landskapet håller på att förändras Riskerna och utmaningarna med datahantering i och mellan olika miljöer måste kontrolleras.

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola

1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Yrke: IT-Konsult / Databasadministratör Födelseår: 1949 IT-erfarenhet sedan: 1974 Utbildning: 1969-1972 Göteborgs universitet 1972-1974 Chalmers Tekniska Högskola Profilresume: BS har lång erfarenhet av

Läs mer

seminarier& våren 2008 utbildningar

seminarier& våren 2008 utbildningar seminarier& våren 2008 utbildningar Zitac Consulting Zitac Consulting är ett teknikintensivt IT-företag som erbjuder produkter och tjänster inom huvudsakligen tre kompetensområden: teknik, webb samt grafisk

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS

VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. NEWS PROCLIENT NEWS I ÅRGÅNG 3 1 NEWS VD har ordet; En spännande höst går mot sitt slut. Det har varit en mycket händelserik höst, både för oss på Proclient och för omvärlden i stort. Flera bedömare anser nu

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Modernt arbete kräver moderna verktyg

Modernt arbete kräver moderna verktyg En guide för dig som är företagare: Modernt arbete kräver moderna verktyg Windows 10 Pro ger nya möjligheter att jobba smartare och säkrare. Du behöver bra verktyg för att kunna göra ett bra jobb. Din

Läs mer

Medvetet företagande i en digitaliserad tid

Medvetet företagande i en digitaliserad tid Medvetet företagande i en digitaliserad tid Förord Vi lever i en spännande och föränderlig tid där digitaliseringen ger oss möjligheter vi tidigare bara kunde drömma om. Modern teknik och smarta tjänster

Läs mer

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013

>Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 >Nyhetsblad Pacom Nordic Maj 2013 Viktiga samarbeten Pacom Nordic har inlett ett betydande samarbete med säkerhetsföretagen Swesafe och Zenita. Samarbetet innebär att de tillsammans med nuvarande partners

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00

+ Kunder berättar. Älvsbyhus AB. Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 + Kunder berättar + AB Kontaktperson: Magnus Burström IT chef Besöksadress: Ställverksvägen 6 942 81 Älvsbyn Telefon: 0929-162 00 Hustillverkaren som gör det möjligt för fler att bygga nyckelfärdiga hus

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det vi också vet är att frågan

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29

GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 GÖTEBORG IT Trender och tendenser 2012-03-29 Agenda Nyckeltal Varför är IT viktigt? Trender Förändring Att ta med sig hem Nyckeltal Snitt 16% 18% 37% 29% Hårdvara Mjukvara Tjänster Offentlig sektor 13%

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats

Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Projektplan för utvecklingen av Kryssarklubbens nya webbplats Sammanfattning Detta dokument beskriver hur Kryssarklubbens nya webbplats skall tas fram. Planen är ett resultat av det arbete som gjorts av

Läs mer

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office.

IT SOM TJÄNST IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST. www.office. IT SOM TJÄNST - IT-DRIFT - SÄKERHET - LAGRING - E-POST - BACKUP - MJUKVARA - OFFICE IT-ARBETSPLATS IT SOM TJÄNST Vi vågar säga att en fungerande IT-drift är nyckeln till en fungerande verksamhet, och det

Läs mer

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten

Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Planering och rapportering via mobilen minskar stressen i hemtjänsten Sammanfattning Hemtjänsten i Göteborg ville effektivisera sin administration och komma bort från trasslet med lösa lappar för schemautskrifter

Läs mer

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag

KONSULTPROFIL Juan. Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce. Sammanfattning. Kompetens. Uppdrag KONSULTPROFIL Juan Systemutvecklare.NET/EPiServer/Commerce Sammanfattning Mångsidig IT-arkitekt med mer än 14 års erfarenhet av IT-branschen. Erfarenhet av att leverera och implementera avancerade IT-lösningar

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net

Booking, Dispatch and Tracking system. birssi.net Booking, Dispatch and Tracking system Birssi.net har utvecklats i samarbete med yrkesmänniskor från taxi-branschen och drar nytta av modern teknologi. Ett av målen med Birssi.net är att ge taxiförmedlings-centralen

Läs mer

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun

Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT. Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Effekten av att tillämpa industriell inriktning på kommunal IT Janne Dicander CIO och IS/IT-chef Jönköpings kommun Innehåll Så arbetar vi med IT i vår verksamhetsutveckling. Hur samverkar vi med övriga

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv

Avec 2013. e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet. Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Avec 2013 e-förvaltningen och informationens användare, användande och användbarhet Louise Högberg, Stockholms stadsarkiv Capital of Scandinavia Agenda Stockholms stads vision, e-strategi och it-program

Läs mer

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget

Oslagbara affärsmöjligheter med. Software. Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget Oslagbara affärsmöjligheter med Mamut Business Software Mamut Partnerprogram Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Nå dina mål bli en del av vinnarlaget 3 Prisbelönta affärssystem som dina kunder kan

Läs mer

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra

Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra Vi på Office IT-Partner står för ett lokalt engagemang, kunskap, erfarenhet och certifierad specialistkompetens vi vill skapa mervärde för våra kunder med hjälp av innovativa lösningar Vi tror på ett Partnerskap

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Nominering Årets Leader

Nominering Årets Leader Nominering Årets Leader Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: 321:an Journalnummer: 20093696 Kontaktperson, (namn, telefonnummer och epostadress) i det nominerade förslaget:

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

W e b b k a t a l o g

W e b b k a t a l o g DESIGNERSTUDION W e b b k a t a l o g 2010 H ö s t & V i n t e r Vi skrädda rs yr anpassade H e l h e t s l ö s n i n g a r U t b i l d n i n g a r S t r a t e g i e r Vi erbj uder I n t e r n & e x t

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet

Exklusiv chokladleverantör. full koll i molnet Exklusiv chokladleverantör får full koll i molnet 1 Introduktion Åsö i Åtvidaberg AB är en chokladgrossist som säljer och lagerför exklusiva produkter för tillverkning av bakverk, praliner, desserter,

Läs mer

för iscala & Epicor ERP

för iscala & Epicor ERP Epicor Storefront t för iscala & Epicor ERP Fred Boström Bitlog AB 1 Vad är Epicor Storefront? Epicor Storefront hjälper tillverkare, distributörer och detaljister att organisera och sälja sina produkter,

Läs mer

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se

2011-11-02. E-legitimationer. Jonas Wiman. LKDATA Linköpings Kommun. jonas.wiman@linkoping.se E-legitimationer Jonas Wiman LKDATA Linköpings Kommun jonas.wiman@linkoping.se 1 Många funktioner i samhället bygger på möjligheten att identifiera personer För att: Ingå avtal Köpa saker, beställningar

Läs mer

Vägen till framtiden börjar hos oss!

Vägen till framtiden börjar hos oss! Vägen till framtiden börjar hos oss! Välkommen till Imano! Vi söker 10 nya IT-talanger som vill växa med oss. Är du den vi söker? Vilka vi är Vår affärsidé är att skapa bestående verksamhetsförbättringar

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson

Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson Rapport grupp 4 Software Engineering Kristoffer Eriksson Christer Oscarsson Andreas Dahlberg Martin Bengtsson 2009-10-29 Processer Sprinter Scrum har varit till stor hjälp för oss för att nå våra mål,

Läs mer

Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation

Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation Modern företagstelefoni Förenkla och förbättra er kommunikation Kraven om ett mobilt arbetssätt, har satt en ny standard för vår kommunikation. icentrex har gett oss de verktyg våra medarbetare behöver

Läs mer

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION

FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION FRAMTIDENS DIGITALA EKONOMIFUNKTION Framtidens ekonomifunktion Som ekonomichef har du en viktig roll och ett stort ansvar. Ekonomifunktionen är central i varje företag och fungerar inte den får bolaget

Läs mer

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204)

Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datum Diarienr 2011-10-04 1823-2010 AAA Soliditet AB Box 1396 171 27 SOLNA Tillsyn enligt kreditupplysningslagen (1973:1173) och personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut IT-säkerhet Datainspektionen

Läs mer

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8.

EVRY One Outsourcing Linköping AB. Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. EVRY One Outsourcing Linköping AB Erfaranheter av daglig drift och nyttjande av IFS Applications 8. Vår erfarenhet IFS Applications 8 Ca 10 st genomförda eller pågående uppgraderingar till IFS 8. Första

Läs mer

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig.

Kärcher Fleet. Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Kärcher Fleet Fokusera på att nå skinande resultat. Vi sammanfattar de åt dig. Ökat perspektiv för större framgång. Från den globala marknadsledaren inom rengöringsteknik kommer Kärcher Fleet - det innovativa

Läs mer

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist

Säkerhet 2.0. Ta en titt in i framtiden. Per Hellqvist. Senior Security Specialist Säkerhet 2.0 Ta en titt in i framtiden Per Hellqvist Senior Security Specialist Symantecs vision Confidence in the Connected World Säkra och hantera din informationsdrivna värld över fysiska, virtuella

Läs mer

Vilket moln passar dig bäst?

Vilket moln passar dig bäst? Vilket moln passar dig bäst? Idag diskuteras ofta huruvida man ska kliva in i molnets underbara värld eller inte, men sällan om skillnaderna mellan olika moln och vilka tillämpningar som är lämpliga att

Läs mer

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV

Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV Förvaltningspolitiken BP2015 Välkommen till ESV 08.35 09.00 Förvaltningspolitiken Torkel Nyman 09.00 09.25 e-förvaltning Anders Nyström 09.25 09.30 Utvecklingen av Charlotta Eriksson resultatstyrningen

Läs mer

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay-

Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Baltzar Business Arena -The way from purchase to pay- Varför systemlösning istället för manuell hantering Kostnadsbesparing i både tid och pengar Effektivare hantering Bättre rutiner Bättre kontroll Får

Läs mer

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012

Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 Projektplan, Schemaläggning/lokalbokning för Linnéuniversitetet 2012 På Linnéuniversitetet används idag TimeEdit för schemaläggning och lokalbokning. Vi har ett system som byggts upp och justerats under

Läs mer

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business

SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG. Protection Service for Business SÄKRA DIN AFFÄR VART DEN ÄN TAR DIG Protection Service for Business DET ÄR EN MOBIL VÄRLD Wifi Fotgängare Idag använder vi fler enheter med fler anslutningar än någonsin tidigare. Att då kunna välja var

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag

Connecting ecommerce and Digital Marketing. E-handel inom B2B. Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag E-handel inom B2B Stor potential, men dåligt utnyttjad av svenska företag Sverige ligger internationellt sett långt fram inom internetmognad och i framkant gällande telekommunikation. Men svensk tillverkande

Läs mer

Intelligent bemanningsplanering

Intelligent bemanningsplanering Intelligent bemanningsplanering Välkommen till Allocate Optima, ett system för resursplanering och bemanningsoptimering som gör det möjligt för företag att hantera stora personalstyrkor med många olika

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Webbaserad självbetjäning

Webbaserad självbetjäning Branschrapport /2011 Webbaserad självbetjäning En undersökning bland Sveriges IT- och supportansvariga 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Sid 3 Inledning Sid 3 Demografi Sid 4 Namn på supportfunktionen

Läs mer

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM.

Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Stärk konkurrenskraften med effektiv HRM. Välkommen till Bluegarden HR-plus. Vad behöver du för att jobba smartare med HR och lön? Arbetar du på en stor offentlig eller privat verksamhet med höga krav

Läs mer

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011

Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Koncernchefens bolagsstämmotal 6 april 2011 Bästa aktieägare, Vi lever i en intressant tid. De tjänster TeliaSonera erbjuder utgör en allt viktigare del av våra liv. Orsaken till det är att vi tillgodoser

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun

Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-04-16 89 221 Arbets- och personalutskottet 2012-03-12 65 142 Dnr 12.122-01 aprilks10 Inköp av licenser för ny IT-infrastruktur i Luleå kommun Bilaga: Specifikation inköp licenser Ärendebeskrivning

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB

+ Kunder berättar. Alfredsson Transport AB Kunder berättar + Alfredsson Transport AB Kontaktperson: Erik Alfredsson Kvicksilvergatan 5 602 23 Norrköping Tel: 011-31 26 20 Fax: 011-31 26 24 E- post: info@alfredssontransport.com Alfredsson Transport

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer