Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Kista Ungdomsgård 2011 Bromma KFUK-KFUM Box 1104, Kista Här finner du en kortfattad beskrivning om vad som hänt under året. Här finns bland annat en beskrivning av huset, besöksstatistik och vilken kompetensutveckling av personal som skett.

2 INNEHÅLL Inledning... 4 Bromma KFUK-KFUM... 4 Huset... 5 Caféet... 6 Lavaverkstan... 6 Replokalen... 6 Hiphop studio... 6 DJ-studio... 6 Biorummet... 6 Grupprummet... 6 Teater- och dansstudio... 7 kök... 7 Stora hallen... 7 Kontor/Konferensrum... 7 parken... 7 Integration med funktionsnedsatta åringar... 8 Information... 8 Dokumentation... 8 Miljömål... 8 Besökarstatistik... 8 Besökarnas delaktighet och inflytande... 9 Brukarintervju... 9 Kulturstöd... 9 Pengar direkt Lovaktiviteter Åldersgruppen år Åldersgruppen år Dagkollo

3 Tjejläger Kulturläger Skatecamp Valborgsmässofirande - Vår Fest Pågående projekt united Samarbeten, samverkan och nätverk Samarbete Samverkan Förvaltningens samordningsstruktur för ungdomsverksamheterna Myndigheter i Samverkan (MYS) och Områdesgruppen Föräldrar Nätverk Nätverksblomman Personal Möten och planering Rastvärdar Kompetensutbildning Tack

4 INLEDNING BROMMA KFUK-KFUM Bromma KFUK-KFUM har drivit verksamhet i huset sedan Vandrarhem, öppen förskola, fritidshem och kvartersgård är några av verksamheterna som funnits i huset. Huset har också hyst olika föreningar som till exempel en teaterförening, scouter och fotboll. Bromma KFUK-KFUM bedriver idag två olika verksamheter i huset, LSS-verksamhet (Fritidsklubben) och ungdomsgård (KFUM Kista Ungdomsgård). Ungdomsgården har haft målgruppen år med utökat uppdrag för år boende i Kista. Ungdomsgården drivs på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Verksamheten har bedrivits måndag till lördag på sena eftermiddagar och kvällstid. Fritidsklubben är fritidsverksamhet enligt lagen om särskilt stöd, (LSS). Vi har haft sex inskrivna barn och ungdomar i verksamheten. Fritidsklubben har haft verksamhet efter skolan, under skollov och även innan skolan om behovet funnits, så kallad KTT, korttidstillsyn. Utöver detta arrangerar Bromma KFUK-KFUM dagkollo, läger, ungdomsfestival och olika evenemang för ungdomarna i vår stadsdel. Bromma KFUK-KFUM är en del av KFUK-KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor och erbjuder en bredd av aktiviteter att både prova på och fördjupa sig i. I Sverige samlar KFUK-KFUM cirka 400 föreningar och medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå. D e f l e s t a a k t i v i t e t e r v i e r b j u d e r u n g a m ä n n i s k o r k a n g ö r a s i m å n g a a n d r a o r g a n i s a t i o n e r s r e g i. D e t f i n n s m å n g a b a s k e t k l u b b a r, u n g d o m s g å r d a r o c h s c o u t k å r e r d ä r u t e. M e n a t t v a r a m e d i K F U K - K F U M h a n d l a r o m s å m y c k e t m e r ä n s j ä l v a i n n e b a n d y s p e l a n d e t e l l e r l ä g e r v i s t e l s e n. D e t h a n d l a r o m a t t i t y d o c h i d é. O m v a r f ö r o c h h u r v i g ö r s a k e r, i n t e b a r a v a d v i g ö r. D e t h a n d l a r o m h e l h e t e n - B o d y M i n d S p i r i t. KFUK-KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar BODY, MIND & SPIRIT. 4

5 BODY handlar om människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil ökar förutsättningarna för ett gott liv. Vi erbjuder drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras. MIND handlar om människans behov av att ständigt lära sig mer, att stärka sitt självförtroende och viljan att använda sina förmågor för att nå sina mål. SPIRIT handla om människans behov av att hantera existentiella frågor. Vi erbjuder miljöer och aktiviteter där barn och unga känner sig trygga att utforska frågor om tro, mening, moral och etik. Bokstäverna i förkortningen KFUK-KFUM står för Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor och Män. Man behöver varken vara troende eller gå i kyrkan för att få vara med. Alla är välkomna till KFUK-KFUM, oavsett nationalitet, kön, social ställning, sexuell läggning, politisk uppfattning kulturell eller religiös tillhörighet. Inom KFUK-KFUM är det viktigt att respektera människan och hennes möjligheter. Därför är KFUK-KFUM en samlingsplats för alla unga människor, som vill hitta en gemenskap och bli respekterade för sin egen skull. KFUK-KFUM gemenskapen innebär nationella och internationella kontakter och stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. KFUK-KFUM är världens äldsta och största ungdomsrörelse - en internationell rörelse med många verksamheter. Internationellt samarbete är en självklarhet då KFUK och KFUM finns över nästan hela jordklotet. Svenska KFUK-KFUM bedriver en omfattande internationell verksamhet i form av Sida-stött partnerskap tillsammans med länder i Afrika, Mellanöstern, Syd- och Centralamerika samt i Östeuropa. För närvarande har Bromma KFUK-KFUM en partnerförening i KFUM Östra Jerusalem där vi driver ett projekt tillsammans med demokrati och ledarutveckling. Bromma KFUK-KFUM erbjuder en mångfald av aktiviteter för både gammal som ung. Fokus ligger på ungdomar, då det är en barn- och ungdomsförening. Bromma KFUK-KFUM erbjuder verksamhet som volleyboll, innebandy, klättring och scouting. Det finns också en mångfald av fritidsaktiviteter som bedrivs i gruppform som teater, dans, sång, animation, tjej- och killgrupper. Bromma KFUK-KFUM driver idag ungdomsgård i Kista på Jyllandsgatan 16 på uppdrag av stadsdelsförvaltningen. På somrarna arrangeras en mycket uppskattad daglägerverksamhet med sportläger, teaterläger, animationsläger, ungdomsläger Body Mind Spirit, Youth leadership training camp, gröna dar, kultur- och dagkollo på Kärsö. Tillsammans med KFUM Söder/Fryshuset driver Bromma KFUK-KFUM i föreningsallians med KFUM Kärsögården som är ett aktivitetscenter på nära kvm grönområden med omfattande barn- och ungdomsverksamhet, med ett socialt perspektiv. Bromma KFUK-KFUM arbetar även med olika projekt. Vi har en skolsatsning i Hässelby Gårdsskolan med tjej- och killgrupper. Vi driver även projektet 164 united i Kista. HUSET Huset är på 600 kvadratmeter och ligger i anslutning till Järvafältet. Alla rum och utrymmen används av alla våra verksamheter och är anpassade till dessa. Huset förändras ständigt efter de behov som uppkommer. Under 2011 har huset sett ut som följer: 5

6 CAFÉET Caféet är hjärtat i ungdomsgården. Här finns det soffor och bord, musikanläggning, tv och kök. Ungdomarna har tillgång till allt. Här kommer de som vill in och värmer medtagen mat eller gör en kopp te. På helgerna finns det försäljning av lättare förtäring och under vardagarna bjuder vi på te. I caféet finns det utlåning av pingisrack, olika slags bollar, spel, skate brädor m.m. I caféet finns även en scen som används till liveuppträdanden. LAVAVERK ST AN Vår kreativa verkstad kallar vi Lavaverkstan och här finns allehanda material för fritt skapande. Här arbetar ungdomarna med bland annat screentryck, manga och akvarellmålning. REPLO KALEN Gården har sedan 2008 en utrustad replokal. I replokalen finns det inspelningsmöjligheter och möjlighet att jobba med digital musik. Under 2011 har det i princip varit fullbokat i replokalen. Många av de band som använde vår replokal har uppträtt på vår lilla scen i caféet bland annat på fredagar. HIPHOP ST UDIO I studion får ungdomarna arbeta med texter, musik och inspelning. Här finns även möjlighet till att redigera egna musikvideos och foton. Här har t.ex. Under Hundar feat. Chloe producerat och spelat in sin video. Hip Hop studion går varm med olika kreativa ungdomar som uttrycker sig genom text, musik och video. DJ- ST UDIO Här får ungdomarna utbildning i ljud och ljus. Efter avslutad kurs får deltagarna möjlighet att praktisera sina kunskaper på olika större arrangemang. Utbildade DJ:s kan låna studion för att träna. BIORUMMET I Biorummet finns en stor duk, projektor. Här kan besökarna både titta på film, tv och spela tv-spel. GR UPP RUMMET Rummet används för samtalsrum för mer eller mindre planerade samtal enskilt eller i grupp. 6

7 TEAT ER- O CH DAN SS TUDIO Rummet används främst till dans, teater och yoga, men används även till gruppövningar, samtal eller möten. Rummet har speglar för dans som lätt kan täckas för om behov finns. I rummet pågår både planerad gruppverksamhet med danslärare och mer spontana aktiviteter. I anslutning till lokalen har vi ett kostym- och rekvisita förråd. KÖK De två köken som finns på gården fungerar både till att göra mellanmål till Fritidsklubben och att baka tillsammans med besökarna. Vi bakar även till försäljning i caféet. Ungdomarna har full tillgång till köket som ligger i anslutning till caféet och kan när som helst använda sig av den utrustning som finns där. STORA HALLEN Stora hallen är ett större utrymme för aktiviteter som kräver större utrymme. Här utövas olika idrottsaktiviteter och lekar. En väggen består av en klättervägg som används flitigt av våra besökare. Stora Hallen används ofta vid större arrangemang som t.ex. discon, teaterföreställningar och workshops. DJ-anläggningen är ansluten till stora hallen och här finns även plats för att fästa ljusramper. KONTOR/KONFERENSRUM Kontoret är det rum där personalen sköter all administration och håller möten. PAR K EN Parken i anslutning till gården kallas i folkmun för Truddan. Här finns det en populär skatepark, gungor, klätterställningar, lekredskap och en plaskdamm. På vintrarna är pulkabacken välbesökt. INTEGRATION MED FUNKTIONSNEDSATTA I huset har det funnits många möjligheter för integration med funktionsnedsatta då delar av den verksamhet vi bedriver är en LSS-verksamhet, som vi kallar Fritidsklubben. Fritidsklubbens ungdomar har haft möjlighet att dröja sig kvar på gården även då deras verksamhetstid är slut. De deltar även på lov- och lägerverksamhet med husets övriga besökare. 7

8 10-12 ÅRINGAR För att verkligen nå tio till tolvåringarna har vi under 2011 valt att fortsätta öppna ungdomsgården endast för dem från klockan 14:30 17:00. Syftet har varit att bygga relationer med dem som är år då det är vårt utökade uppdrag enligt avtal. Detta har resulterat i betydligt fler fasta besökare i åldrarna år på gården. INFORMATION Vi har under 2011 använt oss av flera olika kanaler för att nå ut till besökarna. Vi har använt oss av SMS, hemsidan, facebook och vår myspace-sida. Den viktigaste kanalen är kanske dock mun till mun vilket vi aktivt använt oss av. Personalen har också vi flera tillfällen besökt skolorna i området och informerat om vår verksamhet. DOKUMENTATION Under 2011 har vi på daglig basis dokumenterat vår verksamhet genom att skriva i vår utvärderingspärm varje kväll och fört besökarstatistik. Vi har även fotograferat och filmat i verksamheten så ofta vi kan. Ofta har det varit besökarna som fått dokumenterat med bild och video. Varje vecka har all fast personal möte för att utvärdera och diskutera verksamheten. MILJÖMÅL Under 2011 har vi följt vårt eget miljöprogram och KFUK-KFUM:s miljöpolicy. Vi ser dock att vi behöver bli tydligare mot våra besökare om våra miljömål för att engagera dem och ta del i miljöfrågor. Förslag på detta har vi redan tagit fram i verksamhetsplanen. BESÖKARSTATISTIK Under läsåret 2011 (sommarlovet exkluderat) hade vi totalt 7949 besök. Kön Ålder Procent % totalt Tjejer Killar Tjejer Killar

9 48% tjejer och 52% killar. Vi ligger alltså nära våra uppsatta mål på 50 % tjejer och 50% killar. Vi ser också att andelen tjejer och killar skiljer sig marginellt även när vi delar på åldersgrupperna och Vi ser att 60% av våra besökare är i åldersgruppen som är vår huvudsakliga målgrupp. Det utvidgade uppdraget som även omfattar åldersgruppen genererar något färre besök på 40%. Med den mångåriga erfarenhet av att driva verksamhet på gården för åringar som Bromma KFUK-KFUM har vet vi att det inte är lätt att attrahera den målgruppen på kvällstid. Många får inte vara ute sent på kvällen. Andra orkar inte vänta på att vi ska öppna. Blir glappet för stort mellan skolans slut och att gården öppnar orkar de inte vänta utan går hem, speciellt under årets kallare årstider. Orsakerna kan förstås vara flera och det är därför extra viktigt att vi har ett attraktivt program för målgruppen BESÖKARNAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Vår målsättning var för 2011 att all verksamhet som bedrivs i huset sker på något sätt med de ungas inflytande. Personalen har under året arbetat med att utveckla det gemensamma förhållningssättet baserat både på Kommunikologi och Motiverande Samtal - Motivational Interviewing (MI). Under året har det arrangerats många olika discon/fester. Både för mellan- och högstadiet. Allt initierat, planerat och genomfört av gårdsbesökare, med stöd av personalen. BRUKARINTERVJU Under hösten 2011 genomförde KFUM Kista ungdomsgård en brukarintervju i form av en enkät tillhandahållen av KEKS. KEKS är ett nätverk med ungdomsgårdar och kommuner från hela Sverige. Ett av våra viktigaste mätinstrument i vår verksamhet är den enkät som KEKS tillhandahåller varje år. Den mäter ungdomarnas upplevelse av vår verksamhet. KFUM Kista ungdosmgård var den enda ungdomsgården i stadsdelen som använde sig av enkäten. Svaren vi fick från enkäten 2011 visade att vi förbättrat våra värden gällande trygghet, tillit och inflytande som varit några av våra prioriterade frågor under året. KULTURSTÖD Lärandet som sker på unga människors fria tid, det informella lärandet, får allt större betydelse i den unges framtida möjligheter i yrkeslivet. Kulturstödsarrangemanget är ett exempel på träning i både planering, genomförande och utvärdering. Att ta ansvar och projektleda blir något som är lättillgängligt. Därför har och kommer Bromma KFUK-KFUM:s personal att fortsätta prioritera utbildning av coacher för kulturstöd i huset. Coacher för kulturstöd är ett sätt att påvisa möjligheten att påverka. Det är ett stipendium till individen och ibland är pengarna nyckeln till möjligheten att förverkliga idén. Bromma KFUK-KFUM har som policy att all fast personal ska vara utbildade coacher. Under 2011 var 6 av 7 i den fasta personalen utbildade coacher. Några exempel på större arrangemang som gett kulturstöd är 9

10 KULTURWORKSHOP med två Hip hop artister (Shazaam/John och Rapper Ted) som föreläste om bland annat skrivande, göra beats, producera, drogförebyggande arbete i branschen, scennärvaro och mickteknik. HAFFLE en orientfest med artister och dansuppträdande DISCO arrangerat av en tjejgrupp med artistuppträdande RELEASEFEST- med de ungdomar som var med på Kista ungdomsgårds kulturläger under sommaren. De släppte sin singel och musikvideo och uppträdde live på scen. Flera etablerade Hip Hop artister och en DJ uppträdde också på festen. Samtliga arrangemang marknadsförde de själva främst på Facebook och sina arenor vilket genererade ett högt besökarantal. Det talar sitt tydliga språk att det är när ungdomarna skapar sina egna arrangemang attraherar det en stor del av rätt målgrupp. PENGAR DIREKT Besökare på Kista ungdomsgård har en frivillig möjlighet att gratis bli medlemmar i Bromma KFUK-KFUM. De medlemskapen ger oss en mindre summa pengar från vårt förbund som vi har valt att gå direkt in i en pott som vi valt att kalla Pengar direkt. Ungdomarna kan ansöka ur potten för att genomföra aktiviteter för, eller tillsammans med, andra ungdomar i stadsdelen. Det är inte bara medlemmar som kan söka utan är öppet för alla att söka. De fyller i en underlagsblankett som tas med till nästkommande APT(som sker varje onsdag). De får sedan ett besked redan på torsdagen. Fördelar med detta är att det är en snabb 10

11 beslutsväg och skapar snabb feedback och återkoppling till ungdomarna. Ett exempel på ett arrangemang som fått stöd är en grupp av tjejer som ansökte om att starta upp en dansgrupp på gården. Bromma KFUK-KFUM beviljade då pengar till att anställa en danslärare på timmar som undervisade i Streetdance och Hip Hop en gång i veckan. Det var både tjejer och killar som deltog i dansgruppen. LOVAKTIVITETER ÅLDERSGRUPPEN ÅR Åldersgruppen har uppmuntrats att arrangera sina egna lovaktiviteter med stöd av personalen i linje med vårt arbete med besökarnas delaktighet och inflytande. Personalen har dock med utgångspunkt från diskussioner med besökare skapat lovprogram med luckor för barnens egna arrangemang riktat speciellt till målgruppen år. Erfarenhet har visat att åringarna har ett större behov av organiserade aktiviteter. Höstlovet hade av tradition skräcktema där Kista ungdomsgårds gamla historia gör sig till minnes. Här fick de som vågade ge sig ner i den mörka källaren för att möta gamla vålnader och otäcka kreatur. Jullovet bjöd på lugn och ett mindre aktivitetsutbud. Personalens erfarenhet och ungdomarnas behov har skapat traditionen av ett mer avslappnat lov med något mindre styrda aktiviteter. Sportlovet bjöd enligt tradition på mer idrottsaktiviteter. Påsklovet erbjöd olika utflykter. Traditionellt och mindre traditionellt påskfirande färgar aktivitetsutbudet under veckan. ÅLDERSGRUPPEN ÅR Åldergruppen har uppmuntrats att arrangera sina egna lovaktiviteter med stöd av personalen i linje med vårt arbete med besökarnas delaktighet och inflytande. De arrangemang som fått kulturstöd har ofta genomförts under loven. En del arrangemang av externa aktörer har dock inträffat under loven. Ett exempel på ett sådant är Redline workshop då The Salazar Brothers besökte Kista 11

12 ungdomsgård. Producentgruppen demonstrerade hur man på bästa sätt bygger en låt från grunden och diskutera musikbranschens karaktär, marknadsföring, imagemaking och hur man som musiker slår sig fram inom musikarenan i en tid då branschen förändrats. Med var även artisten Stor som coachade ungdomarna i textförfattande och scenframträdande. DAGKOLLO Dagkollot på Kärsön varade under tre veckor i Juni och var som vanligt välbesökt. Ungefär trettio till fyrtio barn följde med på de dagliga turerna till gröngräset. Det genomfördes en mängd spännande aktiviteter så som backklättring, frisbeegolf, bad, skattjakter och kanotpaddling. Deltog gjorde även flera barn med funktionsnedsättning. Under dagkolloveckorna hade vi både ledaraspiranter och 9 sommarjobbare från kommunen. TJEJLÄGER Vårt Tjejläger på Gotland ägde rum en vecka i Juni med fokus på unga tjejers hälsa och självkänsla. Här fick tjejerna prova på ridning, horsemanship, ekologisk matlagning, yoga, grupp och värderingsövningar. Vi besökte även ett western ställe, en ekologisk handelsträdgård, Visby samt tog en tur till havet. 13 tjejer och två ledaraspiranter njöt av en härlig vecka full av utmaningar och utveckling med fokus på sig själva. KULTURLÄGER I augusti hade vi ett kulturläger på gården där 14 deltagare (hälften killar och hälften tjejer) fick prova på att rappa, spela, skriva texter och dansa. Resultatet av lägret blev en singel/video Back in the days med hela gruppen som kallade sig Future Generations. Singeln och videon släpptes på en stor releasefest som ungdomarna själva anordnade med stöd av personalen under hösten Videon finns på you tube. Sök på Future generations KFUM. 12

13 SKATECAMP Kista ungdomsgård anordnade i samarbete med Fryshusets Skategymnasium Stockholm två Skatecamp. Skatecamp är ett annorlunda skateboardläger där barn och ungdomar tillsammans med yrkesvana ledare och framstående skateboardåkare får träffa nya vänner, utveckla sin åkning och undersöka sommar-stockholm som skateboardstad. Skatecamp är en tredagars skatefrossa med övernattning på Kista ungdomsgård som ligger i anslutning till skateparken. Skatecamp är ett flerårigt samarbete och har blivit någon av en tradition på gården varje sommar. Skatecamp 2011 bestod av två läger, tre dagar vardera. Båda lägren fyllde alla platser. VALBORGSMÄSSOFIRANDE - VÅR FEST Valborgsfirandet Vår Fest som vi arrangerade besöktes av ca 2000 personer. Evenemanget var en blandning av traditionellt Valborgsmässofirande och scenprogram för ungdomar. Vi samarbetade med övriga ungdomsgårdar, mötesplatser för ungdomar i stadsdelen, Ungdomens Nykterhetsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Popkollo. Vi hade en stor scen med ljud-, ljus- och scentekniker där våra ungdomar från området fick uppträda. Pato Pooh, Alyawann och Stor var de största dragplåstren som etablerade Hip Hop artister. Till nästa år vill vi utveckla arrangemanget mer till en ungdomsfestival. PÅGÅENDE PROJEKT Under året har vi drivit ett flertal projekt. De flesta har fått ekonomiskt stöd via fonder och stipendium. Projekten har rört både kultur, läger och genusfrågor. 164 UNITED Kista ungdomsgård var under 2011 en av initiativtagarna till projektet 164 United. Projektets grund ligger i att arbeta med barn och ungdomars självkänsla och på så sätt bland annat bejaka mångfalden. Om jag respekterar mig själv så kan jag även respektera andra. Projektet berör frågor om respekt, trygghet, tillit, empati, genus, normkritik, jämställdhet, HBTQ-frågor och hedersrelaterade frågor. Projektet är ett samarbete mellan de kommunala förskolorna och grundskolorna samt Kista närpolis, fältgruppen och Kista ungdomsgård(kista ungdomsgård/bromma KFUK-KFUM). Tillsammans arbetar vi mot samma mål. Att skapa ett tryggt område och klimat för de unga att växa upp och leva i. Projektet fokuserar på det preventiva arbetet. 13

14 Målet med projektet är att eleverna får en ökad psykisk hälsa, starkare självkänsla, större trygghet samt bidra till ökad förståelse och respekt för varandra. Vi vill förebygga kränkande behandlingar och hårda attityder. Vi vill införliva ett tankesätt som grundar sig i respekt och empati att alla är lika mycket värda. Vårt mål är också att förekomsten av mobbing, trakasserier, skadegörelse, bruk av alkohol och droger minskar på berörda skolor och i området. Inom projektet 164 united arrangerade Bromma KFUK-KFUM under hösten en temadag för elever från åk 6 ute på Kärsö i samverkan med närpolisen, fältgruppen, ungdomsmottagningen och Kärsögården. Med hjälp av äventyrspedagogik låg fokus på att stärka gruppen och stärka samarbete. Samarbetsinlärningen syftade till att kunna se och bekräfta andra personer i sin omgivning, skapa förståelse och kunskap för att i ett vidare skede öka sin förmåga att samarbeta. Målet med pedagogiken är att deltagarna förstår vikten av sitt individuella deltagande och mångfaldens idé om att kunna använda varandras olikheter, för att nå tillfredställande resultat genom samarbete. SAMARBETEN, SAMVERKAN OCH NÄTVERK Samarbete med förvaltningen sker främst genom chefsmöte och områdesmöten. Vi möter också våra kollegor i stadsdelen i andra sammanhang. KFUM Kista ungdomsgård har ofta inte fått information eller bjudits in vid alla tillfällen då ungdomsgårdar och ungdomsmötesplatser i stadsdelen samlats för studiebesök och möten. Information från stadsdelen när andra ungdomsgårdar i området har stängt har också saknats. Det hoppas vi förbättras i framtiden då samverkan är en förutsättning för att skapa trygga ramar kring våra barn och ungdomar i området. SAMARBETE Några av våra samarbetspartners under 2011 har varit: Studieförbundet Vuxenskolan Popkollo Ungdomens Nykterhets Förbund övriga ungdomsgårdar i Rinkeby-Kista Stadsdel Reactor Kärsögårdens Aktivitetscenter Fryshuset Järva ungdomsmottagning Kista närpolis Fältgruppen Igelbäcksskolan 14

15 Kvarnbackaskolan Ärvingeskolan Fritid för alla Olika KFUK-KFUM föreningar SAMVERKAN FÖRVALT NINGENS SAMORD NINGSSTRUKT UR FÖR UN GDO MSV ERK S AMHET ER N A Enhetschefen deltar i olika samordningsmöten med övriga ungdomsgårdar och mötesplatser för ungdomar. Det omfattar även alla möten gällande ungdomsverksamheten i förvaltningen. MYNDI GHET ER I SAMV ER KAN (MYS) O CH OMRÅDES GRUPP EN Enhetschefen på KFUM Kista ungdomsgård sitter med i MYS. Enhetschefen sitter även med i områdesgruppen. Andra som vi har haft samverkan med är Föräldrarvandrarna som har sin utgångspunkt på gården. Vi har haft regelbunden kontakt med fältassistenter, socialassistenter, ungdomspedagoger, övriga fritidsgårdar, mötesplatser och ungdomshus. FÖRÄLDR AR Den föräldrakontakt som ägt rum under året har dels varit under de evenemang som vi anordnat bland annat firandet av Valborg. Där det har blivit många naturliga möten mellan personalen och besökarnas föräldrar. Vi har också regelbunden kontakt med vissa föräldrar där vi har ansett det önskvärt. NÄTVERK NÄTV ERK SBLO MMAN Bromma KFUK-KFUM har en modell av sina nätverk som figuren av en blomma, där en del blad kan vissna och nya växa ut. Blomman är även aktuell inför år 2012 och i Verksamhetsplanen 2012 för Kista ungdomsgård finns en kort beskrivning av respektive nätverk. 15

16 PERSONAL All personal har mer eller mindre arbetat i all verksamhet. Under året har Kista ungdomsgård haft sju fast personal i verksamheten och en enhetschef. Utöver det har vi anställt ett antal timledare och en lokalvårdare. All fast personal har haft olika ansvarsområden och drivit olika projekt och aktiviteter. Flera av de anställda har haft specialkompetens inom olika områden som t.ex. Hip Hop produktion, teknik och teater vilket har berikat verksamheten. MÖTEN OCH PLANERING All fast personal har träffats en gång i veckan för att prata om aktuella ämnen som rör verksamheten. Vi har haft regelbundet möten även med de timanställda fritidsledarna var tredje månad. RASTVÄRDAR Fyra dagar i veckan har personal från Bromma KFUK-KFUM fungerat som rastvärdar under Ingelbäcksskolans lunchrast för årskurs 4-5. Det har givit oss möjlighet att lära känna barnen även när de inte besöker huset. Under rasterna har barnen haft möjlighet att använda sig av vårt lekmaterial, som till exempel skateboards, pulkor och bollar. 16

17 KOMPETENSUTBILDNING Under 2011 har personalen deltagit i olika seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten. Personalen har deltagit i flera utbildningar tillhandahållna av Fritid för alla. Enhetschefen Britt-Marie Sundin har gått Kommunikologi grundnivå för Meta Noova. Melika Zakariae gick Emma, det tredje steget i KFUK-KFUM:s egna utbildningspaket Helheten. Naima Noori gick Mary i Holland, det fjärde och sista steget i KFUK-KFUM:s egna utbildningspaket Helheten. TACK Ett varmt tack till de fonder och stiftelser som gjort all vår verksamhet möjlig att genomföra! Åke Wibergs Stiftelse Gålöstiftelsen Lars Hiertas Minne Timmermansbrödernas hjälpfond Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse Åhlén-stiftelsen Längmanska kulturfonden Helge AX:son Johnsons stiftelse Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond Skandia idéer för livet Stiftelsen Oscar Hirschs minne Stiftelsen Konung Oscar II:S och Drottning Sophias Guldbröllopsminne Kulturförvaltningen Jalla Göran Lagerwalls stiftelse Prins Carl Gustafs stiftelse Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne 17

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 T Bromma KFUK KFUM MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Bromma KFUK KFUM är en del av KFUK KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet

Handbok för. En snabb slant. En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Handbok för En snabb slant En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har beviljats stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan man söka för? 3 Hur

Läs mer

FRITIDSPROGRAM November

FRITIDSPROGRAM November FRITIDSPROGRAM November 2013 En månad fylld av DANS 1 FRITIDSAKTIVITETER FÖR DIG SOM BOR I KARLSTADS OCH HAMMARÖ KOMMUN Karlstads Kommuns Fritidsverksamhet (LSS) För personer med funktionsnedsättning i

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33 BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23 FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Hej och välkomna till Marieborgsskolans fritidshem och fritidsklubb! På skolan

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM! BODYMINDSPIRIT 1 Medlemskap i KFUM Central Välkommen som medlem i KFUM Central! Välkommen till KFUM Central. I föreningen finns det plats för både nya och gamla medlemmar och vi är

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Verksamhetsplan. Kista Ungdomsgård

Verksamhetsplan. Kista Ungdomsgård Verksamhetsplan Kista Ungdomsgård 2012 I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas krav, behov och förväntningar, mångfaldsoch jämställdhetsarbete,

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN. Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN

FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN. Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN KULTUR OCH FRITID FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN Andersberg HELGES Bergby ZEBRAN Bomhus LEGENDEN Brynäs BRYNJAN Forsbacka KNOPPEN FUBB Hedesunda VÄVAREN Strömsbro TREFFEN Sätra SOFFAN Valbo Aktivitetshus Helges

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343)

Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Skeppsholmen 2015-03-31 Föreningen Skeppsholmsgården (org. 802467-5343) Verksamhetsplan 2015 Innehåll: 1. Inledning 2. Ledning och samordning 3. Prioriterade utvecklingsområden 4. Forum 5. Utbildning 6.

Läs mer

Världslabbet på entréplan T-shirt verkstad, gör din egen unika Express Yourself-tisha! Drop in. Deltagaravgift 25 kr, T-shirt 25 kr = 50 kr

Världslabbet på entréplan T-shirt verkstad, gör din egen unika Express Yourself-tisha! Drop in. Deltagaravgift 25 kr, T-shirt 25 kr = 50 kr MÅNDAG 11/2 12.00 15.00 T-shirt verkstad 12.30 13.00 Dans med Nia Explosion! Kom och utforska din kropp och ditt sinne genom rörelse. Nia, en möjlighet att röra dig på många olika sätt till härlig musik.

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritidshemmet

Verksamhetsplan för Fritidshemmet Verksamhetsplan för Fritidshemmet För Karlskrona Språkskola 2015/2016 2015-06-15 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2015/2016... 5 Bilaga 1- Vikarieinfo... 8

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (7)

Tjänsteskrivelse 1 (7) Tjänsteskrivelse 1 (7) 2010-08-10 FRN 2009/82 Fritidsnämnden Redovisning av fritidsvanor bland personer med viss funktionsnedsättning, genomförd i samarbete med FUB, föreningen för utvecklingsstörda barn

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

VIF startades den 4 maj 2006.

VIF startades den 4 maj 2006. VIF startades den 4 maj 2006. Tanken med den här föreningen är att förena människor, oavsett ursprung, kultur, religion, kön eller hudfärg. Ett sätt att knyta kontakter och lära sig mer om olika kulturer.

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Vad tycker Tjörns unga?

Vad tycker Tjörns unga? Vad tycker Tjörns unga? Kultur- och fritidsförvaltningen 2014-10-21 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Luppenkätens frisvar, årskurs 8 4 3 Återkoppling efter Luppen, årskurs 8 6 4 Luppenkätens

Läs mer

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner

Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner -12-18 1 (8) Rapport Redovisning av jämförelser av nyckeltal för fritidsgårdsverksamhet i sex kommuner Sammanfattning Nackanätverket är ett samarbete mellan sex kommuner som handlar om fritidsgårdar och

Läs mer

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen

En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen En dag i demokratins tecken Den 19 oktober 2011 Bohus Hallen Inledning Onsdagen den 19 oktober 2011 genomfördes för andra gången En dag i demokratins tecken. Dagen var tänkt som en avslutning på Luppundersökningen

Läs mer

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016

Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 Tips om fritids- och kulturverksamhet för dig som behöver extra stöd 2015/ 2016 www.mjolby.se I det här häftet finns information om saker att göra på fritiden för barn och unga med funktionsnedsättning

Läs mer

ACCEPTERADE DELAKTIVITETER INOM UNG FRITID

ACCEPTERADE DELAKTIVITETER INOM UNG FRITID ACCEPTERADE DELAKTIVITETER INOM UNG FRITID Totalt har styrgruppen fått in 14 kompletta ansökningar som det har fattats beslut om. Av dessa har 12 blivit accepterade aktivitetsstöd inom Ung Fritid. Här

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Åk med Helen och Robban på fisketur Måndag 15/6

Åk med Helen och Robban på fisketur Måndag 15/6 Berggrenskagården Torsdag 16/7 Torsdag 23/7 Torsdag 30/7 Torsdag 6/8 artist: Hasse Andersson artist: Thor-Leifs artist: Agatonband artist: Marianne Mörck och Leif Linderoth Samtliga föreställningar börjar

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2013-2014

KVALITETSREDOVISNING 2013-2014 KVALITETSREDOVISNING 2013-2014 Maria Fritidsklubb är en enskild verksamhet som drivs som en ekonomisk förening. Föreningen bedriver skolbarnsomsorg för barn i åldern 9-12 år. Föreningen består av en ledningsgrupp

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013

Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013 Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin

Årsberättelse Ht 13- Vt 14. Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola. Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Årsberättelse Ht 13- Vt 14 Sörby förskoleområde Andersbergsgårdens förskola Ansvarig förskolechef Margareta Kärlin Biträdande förskolechef Mio Iller Givell Årsberättelse Andersbergsgårdens förskola 2014

Läs mer

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever

VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever VECKOBLAD v. 10 2011 Till elever Veckans ordspråk: Ingen människa är fri som är herre över sitt eget sinne. Epictetus Hej! Välkomna tillbaka från sportlovet. Många har säkert haft en skön och vilsam period.

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Studiecirklar på din fritid våren 2009

Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar på din fritid våren 2009 Studiecirklar och kultur för personer med intellektuell funktionsnedsättning SV Stockholm Sektionen för personer med funktionsnedsättningar SV Stockholm har studiecirklar

Läs mer

TRYGGHETSPLAN FÖR FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN

TRYGGHETSPLAN FÖR FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN TRYGGHETSPLAN FÖR FRITIDSGÅRDEN VÄVAREN GÄLLER FÖR ÅR 2011-2012 Innehållsförteckning 1 Arbetsmiljön 2 Verksamheten 3 Vår värdegrund 3a Utdrag ur verksamhetsplanen 3b Gårdsregler 3c Att tänka på för personalen

Läs mer

Verksamhetsplan för Fritids

Verksamhetsplan för Fritids Verksamhetsplan för Fritids För Karlskrona Montessorifriskola 2013/2014 2013-08-29 Innehåll Organisation... 3 Personal... 3 Rutiner... 3 Värdegrund... 4 Mål för 2013/2014... 5 Årsplan... 6 Bilaga 1- Vikarieinfo...

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker!

Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Utbildningskommittén vill veta vad er klubb tycker! Till Höstkursen 2011 har Svenska Frisksportförbundets utbildningskommitté tagit fram ett flertal olika kurser som vi finner intressanta att ha med under

Läs mer

Jullovsprogram 2006/2007

Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogram 2006/2007 Jullovsprogrammet 2006/2007 Torsdag 21 december Avslutningsdagen. Eleverna slutar skolan klockan 10:00 och vi äter som vanligt mat i matsalen vid 11 tiden. Efter maten så ska vi

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor

Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013. Rektor Systematiskt kvalitetsarbete för fritidshem läsåret 2012/2013 Rektor Innehåll 1 Redovisning av särskilda insatser och åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning och effekter av dessa som genomförts

Läs mer

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rannebergsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Fritidshem, förskoleklasser, grundskola Läsår 2014/2015 1 Grunduppgifter Ansvariga för planen:

Läs mer

Vänner för livet Sommarläger 2013

Vänner för livet Sommarläger 2013 Vänner för livet Sommarläger 2013 På Brevik får många vänner för livet Våra läger Få ett välkomstkit till dig och din vän! Har du varit på Brevik tidigare? Tipsa en vän som inte varit här, så får ni båda

Läs mer

Jakobsdal HVB, Credere.

Jakobsdal HVB, Credere. Vård & Omsorg Jakobsdal HVB, Credere. i Stenungsunds kommun. Behandlingsverksamheten riktar sig till flickor och pojkar mellan 12-18 år. Upptagningsområde: Hela landet SoL och LVU Foto: Ted Olsson Jakobsdal

Läs mer

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll

Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Klubbpresentation Samt Sponsorpaket 2005/2006 Bromma KFUK-KFUM Volleyboll Besöks adress: Alviksvägen 30 Organisations nummer: 802010-5550 Post adress: Box 140 23 Förenings nummer:

Läs mer

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö

Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Februari 2014s program för Fritidsgårdarna i Sjöbo kommun Navet, Blentarp, Lövestad, Vollsjö Tema februari: American High School och Sportlovet: OS-Tema Vecka 5, 27/1-1/2 Tema American High School Navet

Läs mer

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att

Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Gällivare Sportklubbs föreningspolicy Gällivare Sportklubb är en idrottsförening som står för att Alla är välkomna att vara med i GSK utifrån sina egna förutsättningar. Vi strävar efter bredd men tar också

Läs mer

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst

Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Program för Fritidsgårdarna i Sjöbo Kommun vecka 11-16 med temat Skapande och konst Vecka 11, 10/3-15/3 Vollsjö har öppet onsdag 17-21 och fredag 18-22 Lövestad har öppet tisdag 17-21 och torsdag 17-21

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Kvalitetsredovisning Läsåret 2014/2015 Vilans öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Vilans öppna förskola finns på andra våningen i Vilans gamla skola. Vi delar

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Illustrationer: Anders Worm Grön Flagg-rapport Salvägens förskola 30 maj 2012 Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-05-30 11:12:15: Ni har tagit er an tema Livsstil och hälsa från många olika håll och

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Kinesiska Föreningen i Västerås

Kinesiska Föreningen i Västerås Verksamhetsberättelse för 2004-2005 Styrelsen för Kinesiska Föreningen i Västerås får härmed avge berättelse för föreningens verksamhet under tiden 2004-09-26 till 2005-11-12. Antalet medlemmar har under

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping

Dansstudion. För hela Östergötland! FÖR mer information och anmälan folkuniversitetet.se/motala, linkoping, norrkoping 1 Dansstudion För hela Östergötland! GRATIS PROVA-PÅ kurser! 2 Språk Konst Se hela vårt kursutbud i vårens kurskatalog samt på våra hemsidor: folkuniversitetet.se/motala, folkuniversitetet.se/linkoping,

Läs mer

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING

BLI EN UTMÄRKT FÖRENING BLI EN UTMÄRKT FÖRENING CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHET DIN FÖRENING - EN VIKTIG DEL I VÅRT ARBETE Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någonting annat, bedriver

Läs mer

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20

TISDAG 19 NOVEMBER, KL 18-20 MUSIK LIVE & ONLINE TORSDAG 21 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING MUSIK LIVE & ONLINE ON/OFF I LJUSDAL BRÄDSPEL & KINECT LÄSA PÅ OLIKA SÄTT TISDAG 12 NOVEMBER, KL 18-20 MAKRAMÉ & VIRKNING För alla som vill prova på handarbete. Du som redan kan, kom

Läs mer

Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut

Bromma KFUM. 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut Bromma KFUM 2014 Verksamhetsberättelse och årsbokslut Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande.

Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Projektledare 2007-08-31 Cecilia Ek Lena Hellsten Robert Karlsson Lednings- och styrgrupp Märta Vagge Kristina Rönnkvist Madeleine Jonsson Slutrapport: Vägen till ökat välbefinnande. Syfte Syftet med projektet

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911

Verksamhetsplan 2015. TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan 2015 TRELLEBORGS SCOUTKÅR Gemenskap och friluftsliv sedan 1911 Verksamhetsplan Vi erbjuder barn och unga unika möjligheter till utveckling, äventyr och gemenskap. Vi vill att alla ska få

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015. Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 3 2015 Bilder från sommarens utflykter Allt om höstens aktiviteter VALHALLAVÄGEN 38s 10 SÖRBYVÄGEN ÖPPETTIDER FÖR VÅRA LOKALER VALHALLAVÄGEN

Läs mer

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG!

VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! VI HAR MÖTES PLATSEN FÖR DIG! För er som letar efter funktionella lokaler mitt i city! KFUK-KFUM Centrals café är ett alldeles nyrenoverat och arkitektritat café på 170 km2 och har ett femtital sittplatser

Läs mer

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015

Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Spänning Äventyr Lekar Välkommen Sportlovet 2015 Annons MÖTESPLATSEN FÖR HÄLSA, IDROTT OCH COACHANDE LEDARSKAP Folkhögskola Kurs & konferens Läger STF Vandrarhem LILLSVED Coachar för livet www.lillsved.se

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer