Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Kista Ungdomsgård 2011 Bromma KFUK-KFUM Box 1104, Kista Här finner du en kortfattad beskrivning om vad som hänt under året. Här finns bland annat en beskrivning av huset, besöksstatistik och vilken kompetensutveckling av personal som skett.

2 INNEHÅLL Inledning... 4 Bromma KFUK-KFUM... 4 Huset... 5 Caféet... 6 Lavaverkstan... 6 Replokalen... 6 Hiphop studio... 6 DJ-studio... 6 Biorummet... 6 Grupprummet... 6 Teater- och dansstudio... 7 kök... 7 Stora hallen... 7 Kontor/Konferensrum... 7 parken... 7 Integration med funktionsnedsatta åringar... 8 Information... 8 Dokumentation... 8 Miljömål... 8 Besökarstatistik... 8 Besökarnas delaktighet och inflytande... 9 Brukarintervju... 9 Kulturstöd... 9 Pengar direkt Lovaktiviteter Åldersgruppen år Åldersgruppen år Dagkollo

3 Tjejläger Kulturläger Skatecamp Valborgsmässofirande - Vår Fest Pågående projekt united Samarbeten, samverkan och nätverk Samarbete Samverkan Förvaltningens samordningsstruktur för ungdomsverksamheterna Myndigheter i Samverkan (MYS) och Områdesgruppen Föräldrar Nätverk Nätverksblomman Personal Möten och planering Rastvärdar Kompetensutbildning Tack

4 INLEDNING BROMMA KFUK-KFUM Bromma KFUK-KFUM har drivit verksamhet i huset sedan Vandrarhem, öppen förskola, fritidshem och kvartersgård är några av verksamheterna som funnits i huset. Huset har också hyst olika föreningar som till exempel en teaterförening, scouter och fotboll. Bromma KFUK-KFUM bedriver idag två olika verksamheter i huset, LSS-verksamhet (Fritidsklubben) och ungdomsgård (KFUM Kista Ungdomsgård). Ungdomsgården har haft målgruppen år med utökat uppdrag för år boende i Kista. Ungdomsgården drivs på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Verksamheten har bedrivits måndag till lördag på sena eftermiddagar och kvällstid. Fritidsklubben är fritidsverksamhet enligt lagen om särskilt stöd, (LSS). Vi har haft sex inskrivna barn och ungdomar i verksamheten. Fritidsklubben har haft verksamhet efter skolan, under skollov och även innan skolan om behovet funnits, så kallad KTT, korttidstillsyn. Utöver detta arrangerar Bromma KFUK-KFUM dagkollo, läger, ungdomsfestival och olika evenemang för ungdomarna i vår stadsdel. Bromma KFUK-KFUM är en del av KFUK-KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor och erbjuder en bredd av aktiviteter att både prova på och fördjupa sig i. I Sverige samlar KFUK-KFUM cirka 400 föreningar och medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå. D e f l e s t a a k t i v i t e t e r v i e r b j u d e r u n g a m ä n n i s k o r k a n g ö r a s i m å n g a a n d r a o r g a n i s a t i o n e r s r e g i. D e t f i n n s m å n g a b a s k e t k l u b b a r, u n g d o m s g å r d a r o c h s c o u t k å r e r d ä r u t e. M e n a t t v a r a m e d i K F U K - K F U M h a n d l a r o m s å m y c k e t m e r ä n s j ä l v a i n n e b a n d y s p e l a n d e t e l l e r l ä g e r v i s t e l s e n. D e t h a n d l a r o m a t t i t y d o c h i d é. O m v a r f ö r o c h h u r v i g ö r s a k e r, i n t e b a r a v a d v i g ö r. D e t h a n d l a r o m h e l h e t e n - B o d y M i n d S p i r i t. KFUK-KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar BODY, MIND & SPIRIT. 4

5 BODY handlar om människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil ökar förutsättningarna för ett gott liv. Vi erbjuder drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras. MIND handlar om människans behov av att ständigt lära sig mer, att stärka sitt självförtroende och viljan att använda sina förmågor för att nå sina mål. SPIRIT handla om människans behov av att hantera existentiella frågor. Vi erbjuder miljöer och aktiviteter där barn och unga känner sig trygga att utforska frågor om tro, mening, moral och etik. Bokstäverna i förkortningen KFUK-KFUM står för Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor och Män. Man behöver varken vara troende eller gå i kyrkan för att få vara med. Alla är välkomna till KFUK-KFUM, oavsett nationalitet, kön, social ställning, sexuell läggning, politisk uppfattning kulturell eller religiös tillhörighet. Inom KFUK-KFUM är det viktigt att respektera människan och hennes möjligheter. Därför är KFUK-KFUM en samlingsplats för alla unga människor, som vill hitta en gemenskap och bli respekterade för sin egen skull. KFUK-KFUM gemenskapen innebär nationella och internationella kontakter och stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. KFUK-KFUM är världens äldsta och största ungdomsrörelse - en internationell rörelse med många verksamheter. Internationellt samarbete är en självklarhet då KFUK och KFUM finns över nästan hela jordklotet. Svenska KFUK-KFUM bedriver en omfattande internationell verksamhet i form av Sida-stött partnerskap tillsammans med länder i Afrika, Mellanöstern, Syd- och Centralamerika samt i Östeuropa. För närvarande har Bromma KFUK-KFUM en partnerförening i KFUM Östra Jerusalem där vi driver ett projekt tillsammans med demokrati och ledarutveckling. Bromma KFUK-KFUM erbjuder en mångfald av aktiviteter för både gammal som ung. Fokus ligger på ungdomar, då det är en barn- och ungdomsförening. Bromma KFUK-KFUM erbjuder verksamhet som volleyboll, innebandy, klättring och scouting. Det finns också en mångfald av fritidsaktiviteter som bedrivs i gruppform som teater, dans, sång, animation, tjej- och killgrupper. Bromma KFUK-KFUM driver idag ungdomsgård i Kista på Jyllandsgatan 16 på uppdrag av stadsdelsförvaltningen. På somrarna arrangeras en mycket uppskattad daglägerverksamhet med sportläger, teaterläger, animationsläger, ungdomsläger Body Mind Spirit, Youth leadership training camp, gröna dar, kultur- och dagkollo på Kärsö. Tillsammans med KFUM Söder/Fryshuset driver Bromma KFUK-KFUM i föreningsallians med KFUM Kärsögården som är ett aktivitetscenter på nära kvm grönområden med omfattande barn- och ungdomsverksamhet, med ett socialt perspektiv. Bromma KFUK-KFUM arbetar även med olika projekt. Vi har en skolsatsning i Hässelby Gårdsskolan med tjej- och killgrupper. Vi driver även projektet 164 united i Kista. HUSET Huset är på 600 kvadratmeter och ligger i anslutning till Järvafältet. Alla rum och utrymmen används av alla våra verksamheter och är anpassade till dessa. Huset förändras ständigt efter de behov som uppkommer. Under 2011 har huset sett ut som följer: 5

6 CAFÉET Caféet är hjärtat i ungdomsgården. Här finns det soffor och bord, musikanläggning, tv och kök. Ungdomarna har tillgång till allt. Här kommer de som vill in och värmer medtagen mat eller gör en kopp te. På helgerna finns det försäljning av lättare förtäring och under vardagarna bjuder vi på te. I caféet finns det utlåning av pingisrack, olika slags bollar, spel, skate brädor m.m. I caféet finns även en scen som används till liveuppträdanden. LAVAVERK ST AN Vår kreativa verkstad kallar vi Lavaverkstan och här finns allehanda material för fritt skapande. Här arbetar ungdomarna med bland annat screentryck, manga och akvarellmålning. REPLO KALEN Gården har sedan 2008 en utrustad replokal. I replokalen finns det inspelningsmöjligheter och möjlighet att jobba med digital musik. Under 2011 har det i princip varit fullbokat i replokalen. Många av de band som använde vår replokal har uppträtt på vår lilla scen i caféet bland annat på fredagar. HIPHOP ST UDIO I studion får ungdomarna arbeta med texter, musik och inspelning. Här finns även möjlighet till att redigera egna musikvideos och foton. Här har t.ex. Under Hundar feat. Chloe producerat och spelat in sin video. Hip Hop studion går varm med olika kreativa ungdomar som uttrycker sig genom text, musik och video. DJ- ST UDIO Här får ungdomarna utbildning i ljud och ljus. Efter avslutad kurs får deltagarna möjlighet att praktisera sina kunskaper på olika större arrangemang. Utbildade DJ:s kan låna studion för att träna. BIORUMMET I Biorummet finns en stor duk, projektor. Här kan besökarna både titta på film, tv och spela tv-spel. GR UPP RUMMET Rummet används för samtalsrum för mer eller mindre planerade samtal enskilt eller i grupp. 6

7 TEAT ER- O CH DAN SS TUDIO Rummet används främst till dans, teater och yoga, men används även till gruppövningar, samtal eller möten. Rummet har speglar för dans som lätt kan täckas för om behov finns. I rummet pågår både planerad gruppverksamhet med danslärare och mer spontana aktiviteter. I anslutning till lokalen har vi ett kostym- och rekvisita förråd. KÖK De två köken som finns på gården fungerar både till att göra mellanmål till Fritidsklubben och att baka tillsammans med besökarna. Vi bakar även till försäljning i caféet. Ungdomarna har full tillgång till köket som ligger i anslutning till caféet och kan när som helst använda sig av den utrustning som finns där. STORA HALLEN Stora hallen är ett större utrymme för aktiviteter som kräver större utrymme. Här utövas olika idrottsaktiviteter och lekar. En väggen består av en klättervägg som används flitigt av våra besökare. Stora Hallen används ofta vid större arrangemang som t.ex. discon, teaterföreställningar och workshops. DJ-anläggningen är ansluten till stora hallen och här finns även plats för att fästa ljusramper. KONTOR/KONFERENSRUM Kontoret är det rum där personalen sköter all administration och håller möten. PAR K EN Parken i anslutning till gården kallas i folkmun för Truddan. Här finns det en populär skatepark, gungor, klätterställningar, lekredskap och en plaskdamm. På vintrarna är pulkabacken välbesökt. INTEGRATION MED FUNKTIONSNEDSATTA I huset har det funnits många möjligheter för integration med funktionsnedsatta då delar av den verksamhet vi bedriver är en LSS-verksamhet, som vi kallar Fritidsklubben. Fritidsklubbens ungdomar har haft möjlighet att dröja sig kvar på gården även då deras verksamhetstid är slut. De deltar även på lov- och lägerverksamhet med husets övriga besökare. 7

8 10-12 ÅRINGAR För att verkligen nå tio till tolvåringarna har vi under 2011 valt att fortsätta öppna ungdomsgården endast för dem från klockan 14:30 17:00. Syftet har varit att bygga relationer med dem som är år då det är vårt utökade uppdrag enligt avtal. Detta har resulterat i betydligt fler fasta besökare i åldrarna år på gården. INFORMATION Vi har under 2011 använt oss av flera olika kanaler för att nå ut till besökarna. Vi har använt oss av SMS, hemsidan, facebook och vår myspace-sida. Den viktigaste kanalen är kanske dock mun till mun vilket vi aktivt använt oss av. Personalen har också vi flera tillfällen besökt skolorna i området och informerat om vår verksamhet. DOKUMENTATION Under 2011 har vi på daglig basis dokumenterat vår verksamhet genom att skriva i vår utvärderingspärm varje kväll och fört besökarstatistik. Vi har även fotograferat och filmat i verksamheten så ofta vi kan. Ofta har det varit besökarna som fått dokumenterat med bild och video. Varje vecka har all fast personal möte för att utvärdera och diskutera verksamheten. MILJÖMÅL Under 2011 har vi följt vårt eget miljöprogram och KFUK-KFUM:s miljöpolicy. Vi ser dock att vi behöver bli tydligare mot våra besökare om våra miljömål för att engagera dem och ta del i miljöfrågor. Förslag på detta har vi redan tagit fram i verksamhetsplanen. BESÖKARSTATISTIK Under läsåret 2011 (sommarlovet exkluderat) hade vi totalt 7949 besök. Kön Ålder Procent % totalt Tjejer Killar Tjejer Killar

9 48% tjejer och 52% killar. Vi ligger alltså nära våra uppsatta mål på 50 % tjejer och 50% killar. Vi ser också att andelen tjejer och killar skiljer sig marginellt även när vi delar på åldersgrupperna och Vi ser att 60% av våra besökare är i åldersgruppen som är vår huvudsakliga målgrupp. Det utvidgade uppdraget som även omfattar åldersgruppen genererar något färre besök på 40%. Med den mångåriga erfarenhet av att driva verksamhet på gården för åringar som Bromma KFUK-KFUM har vet vi att det inte är lätt att attrahera den målgruppen på kvällstid. Många får inte vara ute sent på kvällen. Andra orkar inte vänta på att vi ska öppna. Blir glappet för stort mellan skolans slut och att gården öppnar orkar de inte vänta utan går hem, speciellt under årets kallare årstider. Orsakerna kan förstås vara flera och det är därför extra viktigt att vi har ett attraktivt program för målgruppen BESÖKARNAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Vår målsättning var för 2011 att all verksamhet som bedrivs i huset sker på något sätt med de ungas inflytande. Personalen har under året arbetat med att utveckla det gemensamma förhållningssättet baserat både på Kommunikologi och Motiverande Samtal - Motivational Interviewing (MI). Under året har det arrangerats många olika discon/fester. Både för mellan- och högstadiet. Allt initierat, planerat och genomfört av gårdsbesökare, med stöd av personalen. BRUKARINTERVJU Under hösten 2011 genomförde KFUM Kista ungdomsgård en brukarintervju i form av en enkät tillhandahållen av KEKS. KEKS är ett nätverk med ungdomsgårdar och kommuner från hela Sverige. Ett av våra viktigaste mätinstrument i vår verksamhet är den enkät som KEKS tillhandahåller varje år. Den mäter ungdomarnas upplevelse av vår verksamhet. KFUM Kista ungdosmgård var den enda ungdomsgården i stadsdelen som använde sig av enkäten. Svaren vi fick från enkäten 2011 visade att vi förbättrat våra värden gällande trygghet, tillit och inflytande som varit några av våra prioriterade frågor under året. KULTURSTÖD Lärandet som sker på unga människors fria tid, det informella lärandet, får allt större betydelse i den unges framtida möjligheter i yrkeslivet. Kulturstödsarrangemanget är ett exempel på träning i både planering, genomförande och utvärdering. Att ta ansvar och projektleda blir något som är lättillgängligt. Därför har och kommer Bromma KFUK-KFUM:s personal att fortsätta prioritera utbildning av coacher för kulturstöd i huset. Coacher för kulturstöd är ett sätt att påvisa möjligheten att påverka. Det är ett stipendium till individen och ibland är pengarna nyckeln till möjligheten att förverkliga idén. Bromma KFUK-KFUM har som policy att all fast personal ska vara utbildade coacher. Under 2011 var 6 av 7 i den fasta personalen utbildade coacher. Några exempel på större arrangemang som gett kulturstöd är 9

10 KULTURWORKSHOP med två Hip hop artister (Shazaam/John och Rapper Ted) som föreläste om bland annat skrivande, göra beats, producera, drogförebyggande arbete i branschen, scennärvaro och mickteknik. HAFFLE en orientfest med artister och dansuppträdande DISCO arrangerat av en tjejgrupp med artistuppträdande RELEASEFEST- med de ungdomar som var med på Kista ungdomsgårds kulturläger under sommaren. De släppte sin singel och musikvideo och uppträdde live på scen. Flera etablerade Hip Hop artister och en DJ uppträdde också på festen. Samtliga arrangemang marknadsförde de själva främst på Facebook och sina arenor vilket genererade ett högt besökarantal. Det talar sitt tydliga språk att det är när ungdomarna skapar sina egna arrangemang attraherar det en stor del av rätt målgrupp. PENGAR DIREKT Besökare på Kista ungdomsgård har en frivillig möjlighet att gratis bli medlemmar i Bromma KFUK-KFUM. De medlemskapen ger oss en mindre summa pengar från vårt förbund som vi har valt att gå direkt in i en pott som vi valt att kalla Pengar direkt. Ungdomarna kan ansöka ur potten för att genomföra aktiviteter för, eller tillsammans med, andra ungdomar i stadsdelen. Det är inte bara medlemmar som kan söka utan är öppet för alla att söka. De fyller i en underlagsblankett som tas med till nästkommande APT(som sker varje onsdag). De får sedan ett besked redan på torsdagen. Fördelar med detta är att det är en snabb 10

11 beslutsväg och skapar snabb feedback och återkoppling till ungdomarna. Ett exempel på ett arrangemang som fått stöd är en grupp av tjejer som ansökte om att starta upp en dansgrupp på gården. Bromma KFUK-KFUM beviljade då pengar till att anställa en danslärare på timmar som undervisade i Streetdance och Hip Hop en gång i veckan. Det var både tjejer och killar som deltog i dansgruppen. LOVAKTIVITETER ÅLDERSGRUPPEN ÅR Åldersgruppen har uppmuntrats att arrangera sina egna lovaktiviteter med stöd av personalen i linje med vårt arbete med besökarnas delaktighet och inflytande. Personalen har dock med utgångspunkt från diskussioner med besökare skapat lovprogram med luckor för barnens egna arrangemang riktat speciellt till målgruppen år. Erfarenhet har visat att åringarna har ett större behov av organiserade aktiviteter. Höstlovet hade av tradition skräcktema där Kista ungdomsgårds gamla historia gör sig till minnes. Här fick de som vågade ge sig ner i den mörka källaren för att möta gamla vålnader och otäcka kreatur. Jullovet bjöd på lugn och ett mindre aktivitetsutbud. Personalens erfarenhet och ungdomarnas behov har skapat traditionen av ett mer avslappnat lov med något mindre styrda aktiviteter. Sportlovet bjöd enligt tradition på mer idrottsaktiviteter. Påsklovet erbjöd olika utflykter. Traditionellt och mindre traditionellt påskfirande färgar aktivitetsutbudet under veckan. ÅLDERSGRUPPEN ÅR Åldergruppen har uppmuntrats att arrangera sina egna lovaktiviteter med stöd av personalen i linje med vårt arbete med besökarnas delaktighet och inflytande. De arrangemang som fått kulturstöd har ofta genomförts under loven. En del arrangemang av externa aktörer har dock inträffat under loven. Ett exempel på ett sådant är Redline workshop då The Salazar Brothers besökte Kista 11

12 ungdomsgård. Producentgruppen demonstrerade hur man på bästa sätt bygger en låt från grunden och diskutera musikbranschens karaktär, marknadsföring, imagemaking och hur man som musiker slår sig fram inom musikarenan i en tid då branschen förändrats. Med var även artisten Stor som coachade ungdomarna i textförfattande och scenframträdande. DAGKOLLO Dagkollot på Kärsön varade under tre veckor i Juni och var som vanligt välbesökt. Ungefär trettio till fyrtio barn följde med på de dagliga turerna till gröngräset. Det genomfördes en mängd spännande aktiviteter så som backklättring, frisbeegolf, bad, skattjakter och kanotpaddling. Deltog gjorde även flera barn med funktionsnedsättning. Under dagkolloveckorna hade vi både ledaraspiranter och 9 sommarjobbare från kommunen. TJEJLÄGER Vårt Tjejläger på Gotland ägde rum en vecka i Juni med fokus på unga tjejers hälsa och självkänsla. Här fick tjejerna prova på ridning, horsemanship, ekologisk matlagning, yoga, grupp och värderingsövningar. Vi besökte även ett western ställe, en ekologisk handelsträdgård, Visby samt tog en tur till havet. 13 tjejer och två ledaraspiranter njöt av en härlig vecka full av utmaningar och utveckling med fokus på sig själva. KULTURLÄGER I augusti hade vi ett kulturläger på gården där 14 deltagare (hälften killar och hälften tjejer) fick prova på att rappa, spela, skriva texter och dansa. Resultatet av lägret blev en singel/video Back in the days med hela gruppen som kallade sig Future Generations. Singeln och videon släpptes på en stor releasefest som ungdomarna själva anordnade med stöd av personalen under hösten Videon finns på you tube. Sök på Future generations KFUM. 12

13 SKATECAMP Kista ungdomsgård anordnade i samarbete med Fryshusets Skategymnasium Stockholm två Skatecamp. Skatecamp är ett annorlunda skateboardläger där barn och ungdomar tillsammans med yrkesvana ledare och framstående skateboardåkare får träffa nya vänner, utveckla sin åkning och undersöka sommar-stockholm som skateboardstad. Skatecamp är en tredagars skatefrossa med övernattning på Kista ungdomsgård som ligger i anslutning till skateparken. Skatecamp är ett flerårigt samarbete och har blivit någon av en tradition på gården varje sommar. Skatecamp 2011 bestod av två läger, tre dagar vardera. Båda lägren fyllde alla platser. VALBORGSMÄSSOFIRANDE - VÅR FEST Valborgsfirandet Vår Fest som vi arrangerade besöktes av ca 2000 personer. Evenemanget var en blandning av traditionellt Valborgsmässofirande och scenprogram för ungdomar. Vi samarbetade med övriga ungdomsgårdar, mötesplatser för ungdomar i stadsdelen, Ungdomens Nykterhetsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Popkollo. Vi hade en stor scen med ljud-, ljus- och scentekniker där våra ungdomar från området fick uppträda. Pato Pooh, Alyawann och Stor var de största dragplåstren som etablerade Hip Hop artister. Till nästa år vill vi utveckla arrangemanget mer till en ungdomsfestival. PÅGÅENDE PROJEKT Under året har vi drivit ett flertal projekt. De flesta har fått ekonomiskt stöd via fonder och stipendium. Projekten har rört både kultur, läger och genusfrågor. 164 UNITED Kista ungdomsgård var under 2011 en av initiativtagarna till projektet 164 United. Projektets grund ligger i att arbeta med barn och ungdomars självkänsla och på så sätt bland annat bejaka mångfalden. Om jag respekterar mig själv så kan jag även respektera andra. Projektet berör frågor om respekt, trygghet, tillit, empati, genus, normkritik, jämställdhet, HBTQ-frågor och hedersrelaterade frågor. Projektet är ett samarbete mellan de kommunala förskolorna och grundskolorna samt Kista närpolis, fältgruppen och Kista ungdomsgård(kista ungdomsgård/bromma KFUK-KFUM). Tillsammans arbetar vi mot samma mål. Att skapa ett tryggt område och klimat för de unga att växa upp och leva i. Projektet fokuserar på det preventiva arbetet. 13

14 Målet med projektet är att eleverna får en ökad psykisk hälsa, starkare självkänsla, större trygghet samt bidra till ökad förståelse och respekt för varandra. Vi vill förebygga kränkande behandlingar och hårda attityder. Vi vill införliva ett tankesätt som grundar sig i respekt och empati att alla är lika mycket värda. Vårt mål är också att förekomsten av mobbing, trakasserier, skadegörelse, bruk av alkohol och droger minskar på berörda skolor och i området. Inom projektet 164 united arrangerade Bromma KFUK-KFUM under hösten en temadag för elever från åk 6 ute på Kärsö i samverkan med närpolisen, fältgruppen, ungdomsmottagningen och Kärsögården. Med hjälp av äventyrspedagogik låg fokus på att stärka gruppen och stärka samarbete. Samarbetsinlärningen syftade till att kunna se och bekräfta andra personer i sin omgivning, skapa förståelse och kunskap för att i ett vidare skede öka sin förmåga att samarbeta. Målet med pedagogiken är att deltagarna förstår vikten av sitt individuella deltagande och mångfaldens idé om att kunna använda varandras olikheter, för att nå tillfredställande resultat genom samarbete. SAMARBETEN, SAMVERKAN OCH NÄTVERK Samarbete med förvaltningen sker främst genom chefsmöte och områdesmöten. Vi möter också våra kollegor i stadsdelen i andra sammanhang. KFUM Kista ungdomsgård har ofta inte fått information eller bjudits in vid alla tillfällen då ungdomsgårdar och ungdomsmötesplatser i stadsdelen samlats för studiebesök och möten. Information från stadsdelen när andra ungdomsgårdar i området har stängt har också saknats. Det hoppas vi förbättras i framtiden då samverkan är en förutsättning för att skapa trygga ramar kring våra barn och ungdomar i området. SAMARBETE Några av våra samarbetspartners under 2011 har varit: Studieförbundet Vuxenskolan Popkollo Ungdomens Nykterhets Förbund övriga ungdomsgårdar i Rinkeby-Kista Stadsdel Reactor Kärsögårdens Aktivitetscenter Fryshuset Järva ungdomsmottagning Kista närpolis Fältgruppen Igelbäcksskolan 14

15 Kvarnbackaskolan Ärvingeskolan Fritid för alla Olika KFUK-KFUM föreningar SAMVERKAN FÖRVALT NINGENS SAMORD NINGSSTRUKT UR FÖR UN GDO MSV ERK S AMHET ER N A Enhetschefen deltar i olika samordningsmöten med övriga ungdomsgårdar och mötesplatser för ungdomar. Det omfattar även alla möten gällande ungdomsverksamheten i förvaltningen. MYNDI GHET ER I SAMV ER KAN (MYS) O CH OMRÅDES GRUPP EN Enhetschefen på KFUM Kista ungdomsgård sitter med i MYS. Enhetschefen sitter även med i områdesgruppen. Andra som vi har haft samverkan med är Föräldrarvandrarna som har sin utgångspunkt på gården. Vi har haft regelbunden kontakt med fältassistenter, socialassistenter, ungdomspedagoger, övriga fritidsgårdar, mötesplatser och ungdomshus. FÖRÄLDR AR Den föräldrakontakt som ägt rum under året har dels varit under de evenemang som vi anordnat bland annat firandet av Valborg. Där det har blivit många naturliga möten mellan personalen och besökarnas föräldrar. Vi har också regelbunden kontakt med vissa föräldrar där vi har ansett det önskvärt. NÄTVERK NÄTV ERK SBLO MMAN Bromma KFUK-KFUM har en modell av sina nätverk som figuren av en blomma, där en del blad kan vissna och nya växa ut. Blomman är även aktuell inför år 2012 och i Verksamhetsplanen 2012 för Kista ungdomsgård finns en kort beskrivning av respektive nätverk. 15

16 PERSONAL All personal har mer eller mindre arbetat i all verksamhet. Under året har Kista ungdomsgård haft sju fast personal i verksamheten och en enhetschef. Utöver det har vi anställt ett antal timledare och en lokalvårdare. All fast personal har haft olika ansvarsområden och drivit olika projekt och aktiviteter. Flera av de anställda har haft specialkompetens inom olika områden som t.ex. Hip Hop produktion, teknik och teater vilket har berikat verksamheten. MÖTEN OCH PLANERING All fast personal har träffats en gång i veckan för att prata om aktuella ämnen som rör verksamheten. Vi har haft regelbundet möten även med de timanställda fritidsledarna var tredje månad. RASTVÄRDAR Fyra dagar i veckan har personal från Bromma KFUK-KFUM fungerat som rastvärdar under Ingelbäcksskolans lunchrast för årskurs 4-5. Det har givit oss möjlighet att lära känna barnen även när de inte besöker huset. Under rasterna har barnen haft möjlighet att använda sig av vårt lekmaterial, som till exempel skateboards, pulkor och bollar. 16

17 KOMPETENSUTBILDNING Under 2011 har personalen deltagit i olika seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten. Personalen har deltagit i flera utbildningar tillhandahållna av Fritid för alla. Enhetschefen Britt-Marie Sundin har gått Kommunikologi grundnivå för Meta Noova. Melika Zakariae gick Emma, det tredje steget i KFUK-KFUM:s egna utbildningspaket Helheten. Naima Noori gick Mary i Holland, det fjärde och sista steget i KFUK-KFUM:s egna utbildningspaket Helheten. TACK Ett varmt tack till de fonder och stiftelser som gjort all vår verksamhet möjlig att genomföra! Åke Wibergs Stiftelse Gålöstiftelsen Lars Hiertas Minne Timmermansbrödernas hjälpfond Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse Åhlén-stiftelsen Längmanska kulturfonden Helge AX:son Johnsons stiftelse Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond Skandia idéer för livet Stiftelsen Oscar Hirschs minne Stiftelsen Konung Oscar II:S och Drottning Sophias Guldbröllopsminne Kulturförvaltningen Jalla Göran Lagerwalls stiftelse Prins Carl Gustafs stiftelse Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne 17

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Så blir Norrköping bättre för ungdomar!

Så blir Norrköping bättre för ungdomar! 2014-08-12 Så blir Norrköping bättre för ungdomar! - Förslag från Unga kommunutvecklare 2014 KS 2013/0967 EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Inledning... 3 Metod... 3 Vilka är vi?... 4

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Handbok. Schysst sommar

Handbok. Schysst sommar Handbok Schysst sommar 1 Varmt tack till Lars Vaste Andersson, Naturskyddsföreningen, vars engagemang och förtroende gjorde detta projekt möjligt, och särskilt tack till Linnéa Falk som skapade och idéutvecklade

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE Elva mål för mer och bättre scouting Enbart struktur är inte tillräckligt. Starkare, snabbare, effektivare allt det är bra saker. Men när strukturen inte längre skymmer sikten, när

Läs mer

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27

Slutrapport. Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630. Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 Slutrapport Projekt Ett Öppnare Värmland 120901-140630 Anna- Karin Ingman, Lilian Olsson, David Mathiasson, Birgitta Barrefors Ivansson 2014-05-27 1 Innehållsförteckning Sid 1. Inledning... 3 Mål och Syfte.....4

Läs mer

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter

JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter JAG ÄR MED! Om personlig assistans och barns delaktighet i familjeaktiviteter 1 2013 Wilder J. och Axelsson AK., Högskolan i Jönköping samt Föreningen JAG Föreningen JAG Tel: 08-789 30 00 E-post: foreningen@jag.se

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 22 maj kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5

Innehåll. Kollektivtrafik och infrastruktur 28. Om Demokratitorg 3. Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4. Deltagande skolor våren 2013 5 - En redaktionell sammanställning av ungdomars tankar och åsikter från samtliga Demokratitorg våren 2013 Innehåll Om Demokratitorg 3 Demokratitorg höst 2007 - vår 2013 4 Deltagande skolor våren 2013 5

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954

Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Stockolms Stadsmission Telefon 08-78 78 600 Fax 08-78 78 634 Plusgiro 90 03 51-8 info@stadsmissionen.se Organisationsnummer 802003-1954 Produktion:Goodybag, Garbergs, Bilbao. Fotograf: Björn Rasmussen

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954

ÅRSREDOVISNING 2012. Organisationsnummer 802003-1954 ÅRSREDOVISNING 2012 Organisationsnummer 802003-1954 Innehållsförteckning Verksamhetsöversikt 2 Stockholms Stadsmissions uppdrag och roll 3 2012 i korthet 4-5 Direktor har ordet 6-7 Social verksamhet;

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer