Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Kista Ungdomsgård 2011 Bromma KFUK-KFUM Box 1104, Kista Här finner du en kortfattad beskrivning om vad som hänt under året. Här finns bland annat en beskrivning av huset, besöksstatistik och vilken kompetensutveckling av personal som skett.

2 INNEHÅLL Inledning... 4 Bromma KFUK-KFUM... 4 Huset... 5 Caféet... 6 Lavaverkstan... 6 Replokalen... 6 Hiphop studio... 6 DJ-studio... 6 Biorummet... 6 Grupprummet... 6 Teater- och dansstudio... 7 kök... 7 Stora hallen... 7 Kontor/Konferensrum... 7 parken... 7 Integration med funktionsnedsatta åringar... 8 Information... 8 Dokumentation... 8 Miljömål... 8 Besökarstatistik... 8 Besökarnas delaktighet och inflytande... 9 Brukarintervju... 9 Kulturstöd... 9 Pengar direkt Lovaktiviteter Åldersgruppen år Åldersgruppen år Dagkollo

3 Tjejläger Kulturläger Skatecamp Valborgsmässofirande - Vår Fest Pågående projekt united Samarbeten, samverkan och nätverk Samarbete Samverkan Förvaltningens samordningsstruktur för ungdomsverksamheterna Myndigheter i Samverkan (MYS) och Områdesgruppen Föräldrar Nätverk Nätverksblomman Personal Möten och planering Rastvärdar Kompetensutbildning Tack

4 INLEDNING BROMMA KFUK-KFUM Bromma KFUK-KFUM har drivit verksamhet i huset sedan Vandrarhem, öppen förskola, fritidshem och kvartersgård är några av verksamheterna som funnits i huset. Huset har också hyst olika föreningar som till exempel en teaterförening, scouter och fotboll. Bromma KFUK-KFUM bedriver idag två olika verksamheter i huset, LSS-verksamhet (Fritidsklubben) och ungdomsgård (KFUM Kista Ungdomsgård). Ungdomsgården har haft målgruppen år med utökat uppdrag för år boende i Kista. Ungdomsgården drivs på uppdrag av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. Verksamheten har bedrivits måndag till lördag på sena eftermiddagar och kvällstid. Fritidsklubben är fritidsverksamhet enligt lagen om särskilt stöd, (LSS). Vi har haft sex inskrivna barn och ungdomar i verksamheten. Fritidsklubben har haft verksamhet efter skolan, under skollov och även innan skolan om behovet funnits, så kallad KTT, korttidstillsyn. Utöver detta arrangerar Bromma KFUK-KFUM dagkollo, läger, ungdomsfestival och olika evenemang för ungdomarna i vår stadsdel. Bromma KFUK-KFUM är en del av KFUK-KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor och erbjuder en bredd av aktiviteter att både prova på och fördjupa sig i. I Sverige samlar KFUK-KFUM cirka 400 föreningar och medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå. D e f l e s t a a k t i v i t e t e r v i e r b j u d e r u n g a m ä n n i s k o r k a n g ö r a s i m å n g a a n d r a o r g a n i s a t i o n e r s r e g i. D e t f i n n s m å n g a b a s k e t k l u b b a r, u n g d o m s g å r d a r o c h s c o u t k å r e r d ä r u t e. M e n a t t v a r a m e d i K F U K - K F U M h a n d l a r o m s å m y c k e t m e r ä n s j ä l v a i n n e b a n d y s p e l a n d e t e l l e r l ä g e r v i s t e l s e n. D e t h a n d l a r o m a t t i t y d o c h i d é. O m v a r f ö r o c h h u r v i g ö r s a k e r, i n t e b a r a v a d v i g ö r. D e t h a n d l a r o m h e l h e t e n - B o d y M i n d S p i r i t. KFUK-KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar BODY, MIND & SPIRIT. 4

5 BODY handlar om människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil ökar förutsättningarna för ett gott liv. Vi erbjuder drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras. MIND handlar om människans behov av att ständigt lära sig mer, att stärka sitt självförtroende och viljan att använda sina förmågor för att nå sina mål. SPIRIT handla om människans behov av att hantera existentiella frågor. Vi erbjuder miljöer och aktiviteter där barn och unga känner sig trygga att utforska frågor om tro, mening, moral och etik. Bokstäverna i förkortningen KFUK-KFUM står för Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor och Män. Man behöver varken vara troende eller gå i kyrkan för att få vara med. Alla är välkomna till KFUK-KFUM, oavsett nationalitet, kön, social ställning, sexuell läggning, politisk uppfattning kulturell eller religiös tillhörighet. Inom KFUK-KFUM är det viktigt att respektera människan och hennes möjligheter. Därför är KFUK-KFUM en samlingsplats för alla unga människor, som vill hitta en gemenskap och bli respekterade för sin egen skull. KFUK-KFUM gemenskapen innebär nationella och internationella kontakter och stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. KFUK-KFUM är världens äldsta och största ungdomsrörelse - en internationell rörelse med många verksamheter. Internationellt samarbete är en självklarhet då KFUK och KFUM finns över nästan hela jordklotet. Svenska KFUK-KFUM bedriver en omfattande internationell verksamhet i form av Sida-stött partnerskap tillsammans med länder i Afrika, Mellanöstern, Syd- och Centralamerika samt i Östeuropa. För närvarande har Bromma KFUK-KFUM en partnerförening i KFUM Östra Jerusalem där vi driver ett projekt tillsammans med demokrati och ledarutveckling. Bromma KFUK-KFUM erbjuder en mångfald av aktiviteter för både gammal som ung. Fokus ligger på ungdomar, då det är en barn- och ungdomsförening. Bromma KFUK-KFUM erbjuder verksamhet som volleyboll, innebandy, klättring och scouting. Det finns också en mångfald av fritidsaktiviteter som bedrivs i gruppform som teater, dans, sång, animation, tjej- och killgrupper. Bromma KFUK-KFUM driver idag ungdomsgård i Kista på Jyllandsgatan 16 på uppdrag av stadsdelsförvaltningen. På somrarna arrangeras en mycket uppskattad daglägerverksamhet med sportläger, teaterläger, animationsläger, ungdomsläger Body Mind Spirit, Youth leadership training camp, gröna dar, kultur- och dagkollo på Kärsö. Tillsammans med KFUM Söder/Fryshuset driver Bromma KFUK-KFUM i föreningsallians med KFUM Kärsögården som är ett aktivitetscenter på nära kvm grönområden med omfattande barn- och ungdomsverksamhet, med ett socialt perspektiv. Bromma KFUK-KFUM arbetar även med olika projekt. Vi har en skolsatsning i Hässelby Gårdsskolan med tjej- och killgrupper. Vi driver även projektet 164 united i Kista. HUSET Huset är på 600 kvadratmeter och ligger i anslutning till Järvafältet. Alla rum och utrymmen används av alla våra verksamheter och är anpassade till dessa. Huset förändras ständigt efter de behov som uppkommer. Under 2011 har huset sett ut som följer: 5

6 CAFÉET Caféet är hjärtat i ungdomsgården. Här finns det soffor och bord, musikanläggning, tv och kök. Ungdomarna har tillgång till allt. Här kommer de som vill in och värmer medtagen mat eller gör en kopp te. På helgerna finns det försäljning av lättare förtäring och under vardagarna bjuder vi på te. I caféet finns det utlåning av pingisrack, olika slags bollar, spel, skate brädor m.m. I caféet finns även en scen som används till liveuppträdanden. LAVAVERK ST AN Vår kreativa verkstad kallar vi Lavaverkstan och här finns allehanda material för fritt skapande. Här arbetar ungdomarna med bland annat screentryck, manga och akvarellmålning. REPLO KALEN Gården har sedan 2008 en utrustad replokal. I replokalen finns det inspelningsmöjligheter och möjlighet att jobba med digital musik. Under 2011 har det i princip varit fullbokat i replokalen. Många av de band som använde vår replokal har uppträtt på vår lilla scen i caféet bland annat på fredagar. HIPHOP ST UDIO I studion får ungdomarna arbeta med texter, musik och inspelning. Här finns även möjlighet till att redigera egna musikvideos och foton. Här har t.ex. Under Hundar feat. Chloe producerat och spelat in sin video. Hip Hop studion går varm med olika kreativa ungdomar som uttrycker sig genom text, musik och video. DJ- ST UDIO Här får ungdomarna utbildning i ljud och ljus. Efter avslutad kurs får deltagarna möjlighet att praktisera sina kunskaper på olika större arrangemang. Utbildade DJ:s kan låna studion för att träna. BIORUMMET I Biorummet finns en stor duk, projektor. Här kan besökarna både titta på film, tv och spela tv-spel. GR UPP RUMMET Rummet används för samtalsrum för mer eller mindre planerade samtal enskilt eller i grupp. 6

7 TEAT ER- O CH DAN SS TUDIO Rummet används främst till dans, teater och yoga, men används även till gruppövningar, samtal eller möten. Rummet har speglar för dans som lätt kan täckas för om behov finns. I rummet pågår både planerad gruppverksamhet med danslärare och mer spontana aktiviteter. I anslutning till lokalen har vi ett kostym- och rekvisita förråd. KÖK De två köken som finns på gården fungerar både till att göra mellanmål till Fritidsklubben och att baka tillsammans med besökarna. Vi bakar även till försäljning i caféet. Ungdomarna har full tillgång till köket som ligger i anslutning till caféet och kan när som helst använda sig av den utrustning som finns där. STORA HALLEN Stora hallen är ett större utrymme för aktiviteter som kräver större utrymme. Här utövas olika idrottsaktiviteter och lekar. En väggen består av en klättervägg som används flitigt av våra besökare. Stora Hallen används ofta vid större arrangemang som t.ex. discon, teaterföreställningar och workshops. DJ-anläggningen är ansluten till stora hallen och här finns även plats för att fästa ljusramper. KONTOR/KONFERENSRUM Kontoret är det rum där personalen sköter all administration och håller möten. PAR K EN Parken i anslutning till gården kallas i folkmun för Truddan. Här finns det en populär skatepark, gungor, klätterställningar, lekredskap och en plaskdamm. På vintrarna är pulkabacken välbesökt. INTEGRATION MED FUNKTIONSNEDSATTA I huset har det funnits många möjligheter för integration med funktionsnedsatta då delar av den verksamhet vi bedriver är en LSS-verksamhet, som vi kallar Fritidsklubben. Fritidsklubbens ungdomar har haft möjlighet att dröja sig kvar på gården även då deras verksamhetstid är slut. De deltar även på lov- och lägerverksamhet med husets övriga besökare. 7

8 10-12 ÅRINGAR För att verkligen nå tio till tolvåringarna har vi under 2011 valt att fortsätta öppna ungdomsgården endast för dem från klockan 14:30 17:00. Syftet har varit att bygga relationer med dem som är år då det är vårt utökade uppdrag enligt avtal. Detta har resulterat i betydligt fler fasta besökare i åldrarna år på gården. INFORMATION Vi har under 2011 använt oss av flera olika kanaler för att nå ut till besökarna. Vi har använt oss av SMS, hemsidan, facebook och vår myspace-sida. Den viktigaste kanalen är kanske dock mun till mun vilket vi aktivt använt oss av. Personalen har också vi flera tillfällen besökt skolorna i området och informerat om vår verksamhet. DOKUMENTATION Under 2011 har vi på daglig basis dokumenterat vår verksamhet genom att skriva i vår utvärderingspärm varje kväll och fört besökarstatistik. Vi har även fotograferat och filmat i verksamheten så ofta vi kan. Ofta har det varit besökarna som fått dokumenterat med bild och video. Varje vecka har all fast personal möte för att utvärdera och diskutera verksamheten. MILJÖMÅL Under 2011 har vi följt vårt eget miljöprogram och KFUK-KFUM:s miljöpolicy. Vi ser dock att vi behöver bli tydligare mot våra besökare om våra miljömål för att engagera dem och ta del i miljöfrågor. Förslag på detta har vi redan tagit fram i verksamhetsplanen. BESÖKARSTATISTIK Under läsåret 2011 (sommarlovet exkluderat) hade vi totalt 7949 besök. Kön Ålder Procent % totalt Tjejer Killar Tjejer Killar

9 48% tjejer och 52% killar. Vi ligger alltså nära våra uppsatta mål på 50 % tjejer och 50% killar. Vi ser också att andelen tjejer och killar skiljer sig marginellt även när vi delar på åldersgrupperna och Vi ser att 60% av våra besökare är i åldersgruppen som är vår huvudsakliga målgrupp. Det utvidgade uppdraget som även omfattar åldersgruppen genererar något färre besök på 40%. Med den mångåriga erfarenhet av att driva verksamhet på gården för åringar som Bromma KFUK-KFUM har vet vi att det inte är lätt att attrahera den målgruppen på kvällstid. Många får inte vara ute sent på kvällen. Andra orkar inte vänta på att vi ska öppna. Blir glappet för stort mellan skolans slut och att gården öppnar orkar de inte vänta utan går hem, speciellt under årets kallare årstider. Orsakerna kan förstås vara flera och det är därför extra viktigt att vi har ett attraktivt program för målgruppen BESÖKARNAS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE Vår målsättning var för 2011 att all verksamhet som bedrivs i huset sker på något sätt med de ungas inflytande. Personalen har under året arbetat med att utveckla det gemensamma förhållningssättet baserat både på Kommunikologi och Motiverande Samtal - Motivational Interviewing (MI). Under året har det arrangerats många olika discon/fester. Både för mellan- och högstadiet. Allt initierat, planerat och genomfört av gårdsbesökare, med stöd av personalen. BRUKARINTERVJU Under hösten 2011 genomförde KFUM Kista ungdomsgård en brukarintervju i form av en enkät tillhandahållen av KEKS. KEKS är ett nätverk med ungdomsgårdar och kommuner från hela Sverige. Ett av våra viktigaste mätinstrument i vår verksamhet är den enkät som KEKS tillhandahåller varje år. Den mäter ungdomarnas upplevelse av vår verksamhet. KFUM Kista ungdosmgård var den enda ungdomsgården i stadsdelen som använde sig av enkäten. Svaren vi fick från enkäten 2011 visade att vi förbättrat våra värden gällande trygghet, tillit och inflytande som varit några av våra prioriterade frågor under året. KULTURSTÖD Lärandet som sker på unga människors fria tid, det informella lärandet, får allt större betydelse i den unges framtida möjligheter i yrkeslivet. Kulturstödsarrangemanget är ett exempel på träning i både planering, genomförande och utvärdering. Att ta ansvar och projektleda blir något som är lättillgängligt. Därför har och kommer Bromma KFUK-KFUM:s personal att fortsätta prioritera utbildning av coacher för kulturstöd i huset. Coacher för kulturstöd är ett sätt att påvisa möjligheten att påverka. Det är ett stipendium till individen och ibland är pengarna nyckeln till möjligheten att förverkliga idén. Bromma KFUK-KFUM har som policy att all fast personal ska vara utbildade coacher. Under 2011 var 6 av 7 i den fasta personalen utbildade coacher. Några exempel på större arrangemang som gett kulturstöd är 9

10 KULTURWORKSHOP med två Hip hop artister (Shazaam/John och Rapper Ted) som föreläste om bland annat skrivande, göra beats, producera, drogförebyggande arbete i branschen, scennärvaro och mickteknik. HAFFLE en orientfest med artister och dansuppträdande DISCO arrangerat av en tjejgrupp med artistuppträdande RELEASEFEST- med de ungdomar som var med på Kista ungdomsgårds kulturläger under sommaren. De släppte sin singel och musikvideo och uppträdde live på scen. Flera etablerade Hip Hop artister och en DJ uppträdde också på festen. Samtliga arrangemang marknadsförde de själva främst på Facebook och sina arenor vilket genererade ett högt besökarantal. Det talar sitt tydliga språk att det är när ungdomarna skapar sina egna arrangemang attraherar det en stor del av rätt målgrupp. PENGAR DIREKT Besökare på Kista ungdomsgård har en frivillig möjlighet att gratis bli medlemmar i Bromma KFUK-KFUM. De medlemskapen ger oss en mindre summa pengar från vårt förbund som vi har valt att gå direkt in i en pott som vi valt att kalla Pengar direkt. Ungdomarna kan ansöka ur potten för att genomföra aktiviteter för, eller tillsammans med, andra ungdomar i stadsdelen. Det är inte bara medlemmar som kan söka utan är öppet för alla att söka. De fyller i en underlagsblankett som tas med till nästkommande APT(som sker varje onsdag). De får sedan ett besked redan på torsdagen. Fördelar med detta är att det är en snabb 10

11 beslutsväg och skapar snabb feedback och återkoppling till ungdomarna. Ett exempel på ett arrangemang som fått stöd är en grupp av tjejer som ansökte om att starta upp en dansgrupp på gården. Bromma KFUK-KFUM beviljade då pengar till att anställa en danslärare på timmar som undervisade i Streetdance och Hip Hop en gång i veckan. Det var både tjejer och killar som deltog i dansgruppen. LOVAKTIVITETER ÅLDERSGRUPPEN ÅR Åldersgruppen har uppmuntrats att arrangera sina egna lovaktiviteter med stöd av personalen i linje med vårt arbete med besökarnas delaktighet och inflytande. Personalen har dock med utgångspunkt från diskussioner med besökare skapat lovprogram med luckor för barnens egna arrangemang riktat speciellt till målgruppen år. Erfarenhet har visat att åringarna har ett större behov av organiserade aktiviteter. Höstlovet hade av tradition skräcktema där Kista ungdomsgårds gamla historia gör sig till minnes. Här fick de som vågade ge sig ner i den mörka källaren för att möta gamla vålnader och otäcka kreatur. Jullovet bjöd på lugn och ett mindre aktivitetsutbud. Personalens erfarenhet och ungdomarnas behov har skapat traditionen av ett mer avslappnat lov med något mindre styrda aktiviteter. Sportlovet bjöd enligt tradition på mer idrottsaktiviteter. Påsklovet erbjöd olika utflykter. Traditionellt och mindre traditionellt påskfirande färgar aktivitetsutbudet under veckan. ÅLDERSGRUPPEN ÅR Åldergruppen har uppmuntrats att arrangera sina egna lovaktiviteter med stöd av personalen i linje med vårt arbete med besökarnas delaktighet och inflytande. De arrangemang som fått kulturstöd har ofta genomförts under loven. En del arrangemang av externa aktörer har dock inträffat under loven. Ett exempel på ett sådant är Redline workshop då The Salazar Brothers besökte Kista 11

12 ungdomsgård. Producentgruppen demonstrerade hur man på bästa sätt bygger en låt från grunden och diskutera musikbranschens karaktär, marknadsföring, imagemaking och hur man som musiker slår sig fram inom musikarenan i en tid då branschen förändrats. Med var även artisten Stor som coachade ungdomarna i textförfattande och scenframträdande. DAGKOLLO Dagkollot på Kärsön varade under tre veckor i Juni och var som vanligt välbesökt. Ungefär trettio till fyrtio barn följde med på de dagliga turerna till gröngräset. Det genomfördes en mängd spännande aktiviteter så som backklättring, frisbeegolf, bad, skattjakter och kanotpaddling. Deltog gjorde även flera barn med funktionsnedsättning. Under dagkolloveckorna hade vi både ledaraspiranter och 9 sommarjobbare från kommunen. TJEJLÄGER Vårt Tjejläger på Gotland ägde rum en vecka i Juni med fokus på unga tjejers hälsa och självkänsla. Här fick tjejerna prova på ridning, horsemanship, ekologisk matlagning, yoga, grupp och värderingsövningar. Vi besökte även ett western ställe, en ekologisk handelsträdgård, Visby samt tog en tur till havet. 13 tjejer och två ledaraspiranter njöt av en härlig vecka full av utmaningar och utveckling med fokus på sig själva. KULTURLÄGER I augusti hade vi ett kulturläger på gården där 14 deltagare (hälften killar och hälften tjejer) fick prova på att rappa, spela, skriva texter och dansa. Resultatet av lägret blev en singel/video Back in the days med hela gruppen som kallade sig Future Generations. Singeln och videon släpptes på en stor releasefest som ungdomarna själva anordnade med stöd av personalen under hösten Videon finns på you tube. Sök på Future generations KFUM. 12

13 SKATECAMP Kista ungdomsgård anordnade i samarbete med Fryshusets Skategymnasium Stockholm två Skatecamp. Skatecamp är ett annorlunda skateboardläger där barn och ungdomar tillsammans med yrkesvana ledare och framstående skateboardåkare får träffa nya vänner, utveckla sin åkning och undersöka sommar-stockholm som skateboardstad. Skatecamp är en tredagars skatefrossa med övernattning på Kista ungdomsgård som ligger i anslutning till skateparken. Skatecamp är ett flerårigt samarbete och har blivit någon av en tradition på gården varje sommar. Skatecamp 2011 bestod av två läger, tre dagar vardera. Båda lägren fyllde alla platser. VALBORGSMÄSSOFIRANDE - VÅR FEST Valborgsfirandet Vår Fest som vi arrangerade besöktes av ca 2000 personer. Evenemanget var en blandning av traditionellt Valborgsmässofirande och scenprogram för ungdomar. Vi samarbetade med övriga ungdomsgårdar, mötesplatser för ungdomar i stadsdelen, Ungdomens Nykterhetsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan och Popkollo. Vi hade en stor scen med ljud-, ljus- och scentekniker där våra ungdomar från området fick uppträda. Pato Pooh, Alyawann och Stor var de största dragplåstren som etablerade Hip Hop artister. Till nästa år vill vi utveckla arrangemanget mer till en ungdomsfestival. PÅGÅENDE PROJEKT Under året har vi drivit ett flertal projekt. De flesta har fått ekonomiskt stöd via fonder och stipendium. Projekten har rört både kultur, läger och genusfrågor. 164 UNITED Kista ungdomsgård var under 2011 en av initiativtagarna till projektet 164 United. Projektets grund ligger i att arbeta med barn och ungdomars självkänsla och på så sätt bland annat bejaka mångfalden. Om jag respekterar mig själv så kan jag även respektera andra. Projektet berör frågor om respekt, trygghet, tillit, empati, genus, normkritik, jämställdhet, HBTQ-frågor och hedersrelaterade frågor. Projektet är ett samarbete mellan de kommunala förskolorna och grundskolorna samt Kista närpolis, fältgruppen och Kista ungdomsgård(kista ungdomsgård/bromma KFUK-KFUM). Tillsammans arbetar vi mot samma mål. Att skapa ett tryggt område och klimat för de unga att växa upp och leva i. Projektet fokuserar på det preventiva arbetet. 13

14 Målet med projektet är att eleverna får en ökad psykisk hälsa, starkare självkänsla, större trygghet samt bidra till ökad förståelse och respekt för varandra. Vi vill förebygga kränkande behandlingar och hårda attityder. Vi vill införliva ett tankesätt som grundar sig i respekt och empati att alla är lika mycket värda. Vårt mål är också att förekomsten av mobbing, trakasserier, skadegörelse, bruk av alkohol och droger minskar på berörda skolor och i området. Inom projektet 164 united arrangerade Bromma KFUK-KFUM under hösten en temadag för elever från åk 6 ute på Kärsö i samverkan med närpolisen, fältgruppen, ungdomsmottagningen och Kärsögården. Med hjälp av äventyrspedagogik låg fokus på att stärka gruppen och stärka samarbete. Samarbetsinlärningen syftade till att kunna se och bekräfta andra personer i sin omgivning, skapa förståelse och kunskap för att i ett vidare skede öka sin förmåga att samarbeta. Målet med pedagogiken är att deltagarna förstår vikten av sitt individuella deltagande och mångfaldens idé om att kunna använda varandras olikheter, för att nå tillfredställande resultat genom samarbete. SAMARBETEN, SAMVERKAN OCH NÄTVERK Samarbete med förvaltningen sker främst genom chefsmöte och områdesmöten. Vi möter också våra kollegor i stadsdelen i andra sammanhang. KFUM Kista ungdomsgård har ofta inte fått information eller bjudits in vid alla tillfällen då ungdomsgårdar och ungdomsmötesplatser i stadsdelen samlats för studiebesök och möten. Information från stadsdelen när andra ungdomsgårdar i området har stängt har också saknats. Det hoppas vi förbättras i framtiden då samverkan är en förutsättning för att skapa trygga ramar kring våra barn och ungdomar i området. SAMARBETE Några av våra samarbetspartners under 2011 har varit: Studieförbundet Vuxenskolan Popkollo Ungdomens Nykterhets Förbund övriga ungdomsgårdar i Rinkeby-Kista Stadsdel Reactor Kärsögårdens Aktivitetscenter Fryshuset Järva ungdomsmottagning Kista närpolis Fältgruppen Igelbäcksskolan 14

15 Kvarnbackaskolan Ärvingeskolan Fritid för alla Olika KFUK-KFUM föreningar SAMVERKAN FÖRVALT NINGENS SAMORD NINGSSTRUKT UR FÖR UN GDO MSV ERK S AMHET ER N A Enhetschefen deltar i olika samordningsmöten med övriga ungdomsgårdar och mötesplatser för ungdomar. Det omfattar även alla möten gällande ungdomsverksamheten i förvaltningen. MYNDI GHET ER I SAMV ER KAN (MYS) O CH OMRÅDES GRUPP EN Enhetschefen på KFUM Kista ungdomsgård sitter med i MYS. Enhetschefen sitter även med i områdesgruppen. Andra som vi har haft samverkan med är Föräldrarvandrarna som har sin utgångspunkt på gården. Vi har haft regelbunden kontakt med fältassistenter, socialassistenter, ungdomspedagoger, övriga fritidsgårdar, mötesplatser och ungdomshus. FÖRÄLDR AR Den föräldrakontakt som ägt rum under året har dels varit under de evenemang som vi anordnat bland annat firandet av Valborg. Där det har blivit många naturliga möten mellan personalen och besökarnas föräldrar. Vi har också regelbunden kontakt med vissa föräldrar där vi har ansett det önskvärt. NÄTVERK NÄTV ERK SBLO MMAN Bromma KFUK-KFUM har en modell av sina nätverk som figuren av en blomma, där en del blad kan vissna och nya växa ut. Blomman är även aktuell inför år 2012 och i Verksamhetsplanen 2012 för Kista ungdomsgård finns en kort beskrivning av respektive nätverk. 15

16 PERSONAL All personal har mer eller mindre arbetat i all verksamhet. Under året har Kista ungdomsgård haft sju fast personal i verksamheten och en enhetschef. Utöver det har vi anställt ett antal timledare och en lokalvårdare. All fast personal har haft olika ansvarsområden och drivit olika projekt och aktiviteter. Flera av de anställda har haft specialkompetens inom olika områden som t.ex. Hip Hop produktion, teknik och teater vilket har berikat verksamheten. MÖTEN OCH PLANERING All fast personal har träffats en gång i veckan för att prata om aktuella ämnen som rör verksamheten. Vi har haft regelbundet möten även med de timanställda fritidsledarna var tredje månad. RASTVÄRDAR Fyra dagar i veckan har personal från Bromma KFUK-KFUM fungerat som rastvärdar under Ingelbäcksskolans lunchrast för årskurs 4-5. Det har givit oss möjlighet att lära känna barnen även när de inte besöker huset. Under rasterna har barnen haft möjlighet att använda sig av vårt lekmaterial, som till exempel skateboards, pulkor och bollar. 16

17 KOMPETENSUTBILDNING Under 2011 har personalen deltagit i olika seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten. Personalen har deltagit i flera utbildningar tillhandahållna av Fritid för alla. Enhetschefen Britt-Marie Sundin har gått Kommunikologi grundnivå för Meta Noova. Melika Zakariae gick Emma, det tredje steget i KFUK-KFUM:s egna utbildningspaket Helheten. Naima Noori gick Mary i Holland, det fjärde och sista steget i KFUK-KFUM:s egna utbildningspaket Helheten. TACK Ett varmt tack till de fonder och stiftelser som gjort all vår verksamhet möjlig att genomföra! Åke Wibergs Stiftelse Gålöstiftelsen Lars Hiertas Minne Timmermansbrödernas hjälpfond Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm Kronprinsessan Margaretas Minnesfond Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse Åhlén-stiftelsen Längmanska kulturfonden Helge AX:son Johnsons stiftelse Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas minnesfond Skandia idéer för livet Stiftelsen Oscar Hirschs minne Stiftelsen Konung Oscar II:S och Drottning Sophias Guldbröllopsminne Kulturförvaltningen Jalla Göran Lagerwalls stiftelse Prins Carl Gustafs stiftelse Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne 17

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet

Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet DEN RÄTTA KÄNSLAN Framtiden just nu! Det är nu dagens barn och unga växer upp. Det är nu, just nu, de skapar många av de attityder och värderingar de bär med sig livet ut. Attityder och värderingar som

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor

Lägerrapport 2015. KFUM Umeå. Nydala och Norrbyskär. Vi skapar möjligheter för unga människor Lägerrapport 2015 Nydala och Norrbyskär K F U M KFUM Umeå Vi skapar möjligheter för unga människor LÄGERSOMMAR PÅ NYDALA OCH NORRBYSKÄR 2015 KFUM Umeå har sedan 1953 bedrivit lägerverksamhet på Norrbyskär

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsberättelse

Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsberättelse Fritidsgården Vävaren Verksamhetsberättelse År 2012 Verksamhetsberättelse för Fritidsgården Vävaren 2012 Fritidsgården Vävaren öppnade den 25 september 1996. Fritidsgården har ett täckningsområde bestående

Läs mer

Aktivitetskalender hösten 2015. Kultur & Fritid Barn- och ungdomsenheten

Aktivitetskalender hösten 2015. Kultur & Fritid Barn- och ungdomsenheten Aktivitetskalender hösten 2015 Kultur & Fritid Barn- och ungdomsenheten 1 Innehåll Barn- och ungdomsenhetens verksamhetsidé och organisation..3 Fritidsgårdens verksamhet och öppettider...3 Skejtlokalens

Läs mer

Lokal arbetsplan - Fritidshem 13/14

Lokal arbetsplan - Fritidshem 13/14 Lokal arbetsplan - Fritidshem 13/14 Vår vision Vår vision är att Kastellskolans fritidshem ska komplettera skolan och hemmet på ett bra sätt. Våra elever ska, under sin tid inom fritidshemmet, erbjudas

Läs mer

Kvalitetskrav Fritidsgårdar

Kvalitetskrav Fritidsgårdar Kvalitetskrav Fritidsgårdar Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Dnr: 185-2016 KVALITETSKRAV BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sida 1 Gemensamma rutiner och administrativa system Avvikelser

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009

Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Kvalitetsredovisning för Fritid 2009 Beskrivning av verksamheten Fritid erbjuder öppna mötesplatser för våra kommuninvånare i form av Simhall och fritidsgårdar, drogförebyggande verksamhet samt stöd till

Läs mer

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014

Plan för fritidsverksamheten 2013-2014 Plan för fritidsen 2013-2014 Stockholm International Academy Sulvägen 52 A-B 126 40 Hägersten 08-646 46 98 www.stockholmskolan.se info@stockholmskolan.se Sammanfattning Inför HT 2013 har vi vidtagit en

Läs mer

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta

Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Ungdomsarbetet i Spånga-Tensta Våra ungas framtid är allas ansvar Barn och ungdomar inom Spånga-Tenstas stadsdel är en viktig och prioriterad grupp. Här bor drygt 11.000 ungdomar i åldrarna 0 till 20 år.

Läs mer

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET

KFUK-KFUMs idrottsförbund. Idé och verksamhet. Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET KFUK-KFUMs idrottsförbund Idé och verksamhet Idrottsförbund FYSISK AKTIVITET ÖKAD KUNSKAP IDROTT MED KVALITET det här står vi för Alla duger alla får vara med Hos oss gör vi inte skillnad på folk och folk.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN 2015 FÖR FÖRENINGEN FYRISGÅRDEN 1. FYRISGÅRDEN, MÖTESPLATSEN FÖR ALLA 1.1 VERKSAMHETSIDÉ Fyrisgården är en ideell förening som anordnar fritidsaktiviteter med mera för alla åldrar. Verksamheten

Läs mer

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma.

Skolverksamhet. Samtliga elever på respektive högstadieskola, som under öppettiden har rast eller håltimma. Grundsyn/definition Fritidsgården skall vara en plats för trygga möten i en drogfri miljö mellan i första hand unga människor oavsett ålder, kön, funktionshinder, livsstil, etnisk bakgrund, politisk eller

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011.

Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsplan för Hässlehus fritidsgård 2011. Verksamhetsbeskrivning Hässlehus fritidsgård är centralt placerad vid Hässletorg. Fritidsgården delar lokaler med kommundelens bibliotek. Fritidsgården ansvarar

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012

Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Systematiskt kvalitetsarbete för Läsåret 2011-2012 Fritidsgårdarna Nora kommun Arbetsgång för kvalitetsarbetet... 2 Åtgärder för utveckling enligt föregående års kvalitetsredovisning... 2 Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen

Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Verksamhetsberättelse 2006 Ideell förening: Passalen Passalen Ideell förening Org. nr: 802431-5312 Registrerad 2006 04 03 c/o Passal AB Vestagatan 2 416 64 Göteborg Tel: 0730-987076 @: ia@passal.se PASSALEN

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Gnistan

VERKSAMHETSPLAN Gnistan VERKSAMHETSPLAN Gnistan Hösten -09 Våren -10 Sanna Alvén Anna Stengard Ann-Kristin Lilja Marianne Fredriksson En dag på Gnistan 6:30 Förskolan öppnar, öppningsavdelning Gnistan 8:00 Frukost 8:30 lek ute/inne

Läs mer

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras RIKTLINJE Fritidsgårdsverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger hur i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av som utförs på uppdrag av Nacka kommun Förutsättningar för uppdraget Utföraren

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter

RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING. Angående Upprustning, bemanning och beredskap i våra fritidsverksamheter RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING FÖREBYGGANDE UNGDOMS INSATSER OCH MEDBORG ARSERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.6.-821-2011 SID 1 (6) 2012-04-04 SDN 2012-04-19 Handläggare: Christina Hermansson Telefon:

Läs mer

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechefen samt förskolans barnutvecklingsgrupp.

Läs mer

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015

Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan. Läsåret 2014/2015 Verksamhetsplan för fritidshemmet på Ljuraskolans grundsärskola, inriktning Träningsskolan Läsåret 2014/2015 Fritidshemmet på Ljura grundsärskola inriktning fritidshem Fritidshemmet Stjärnan har fritidsverksamhet

Läs mer

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy

KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUM Kristianstad Pingis Medlemspolicy KFUK-KFUM (YMCA) är världens största och äldsta ungdomsrörelse. YMCA finns i 130 länder och har 70 miljoner medlemmar, varav 70 000 i Sverige. Bokstäverna i KFUK-KFUM

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Kulturbidrag Kultur- och fritidsnämnden beviljar bidrag till föreningar och organisationer som bedriver en regelbunden kulturverksamhet inom exempelvis teater, dans, musik, bild och form, film och media,

Läs mer

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012

Arbetsplan för. förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2011/2012 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2011/2012 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Klassföreståndare: Kristina Jonsson Rosell 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Thomas

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. läsåret 2012/2013 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan läsåret 2012/2013 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 100% och Helena Fridsson 70%. Övrig personal: Ulrika Bergman

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2013 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012

Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2012 1. Somaliska Föräldrar och modersmålsföreningen, SFMF Föreningens syfte är att i samarbete med föräldrar och skola verka för att somaliska

Läs mer

S K V A L I T E T S G A R A N T I

S K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (4) Fritidsgården Hörnet Vi erbjuder: Trygghet, inflytande och utvecklande aktiviteter Fritidsgården Hörnet är belägen i Gubbängsskolan i närheten av Gubbängens centrum. Gården ligger i ett av skolans

Läs mer

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor.

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor. Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2014 1. Tensta kvinno- och tjejjour Föreningens verksamhet riktar sig till kvinnor och flickor som är eller har varit utsatta för våld. Målet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2. Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Läsåret 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Mjöbäcks skola F-2 Verksamhetsformer som omfattas av planen:

Läs mer

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling

2. Bakgrund Anledningar till Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1. Vision Hur vi vill att vår skola ska vara Vår vision är att vara en skola för alla där alla, oavsett vem man är och vad man tycker, känner sig trygga och respekterade. På Praktiska Malmö Limhamn ska

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN

Antaget av kommunfullmäktige 2004-11-25, 183 PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN PROGRAM FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUREN I VÄRNAMO KOMMUN Värnamo kommun ska genom sin egen verksamhet och genom stöd till föreningslivet verka för en allsidig och rik kulturverksamhet för barn och ungdom

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se

Do It Yourself. Stockholm, 5-9 augusti. stockholm.viunga.se. anton.ljungh@viunga.se Do It Yourself 2013 Stockholm, 5-9 augusti stockholm.viunga.se anton.ljungh@viunga.se Vad är Do It Yourself? Projektet ägs och drivs av Vi Unga Stockholms län. Tillsammans med Leader Uross och Studieförbundet

Läs mer

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011 T Bromma KFUK KFUM MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Bromma KFUK KFUM är en del av KFUK KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt!

Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Januari en månad av reflektion, eftertanke och planer framåt! Tänk ändå vad fort ett verksamhetsår går och vad mycket som hänt på förskolan. Vi har haft två pedagoger iväg till Italien på fortbildning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Smedbygården 2015

Verksamhetsberättelse Smedbygården 2015 Verksamhetsberättelse Smedbygården 2015 1 av 7 Stockholms län ekonomisk förening 2 av 7 Inledning Under året har personalen aktivt arbetat med att implementera våra prioriterade områden demokrati, inflytande,

Läs mer

för fritidsgårdsutveckling

för fritidsgårdsutveckling för fritidsgårdsutveckling 2005 Nackanätverket Nackanätverket initierades 1999 av den kommunala fritidsgårdsverksamheten i Nacka. Nätverket består av ansvariga för fritidsgårdsverksamheten i sex svenska

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Bjurtjärns Skola LIKABEHANDLINGSPLAN Bjurtjärns Skola 2011-2012 1. Inledning Likabehandlingsplanen handlar om att skapa en skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rätten till likabehandling

Läs mer

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete

Policy för KFUK-KFUMs internationella utvecklingssamarbete SAMMANFATTNING KFUK-KFUM bedriver internationellt utvecklingssamarbete med KFUK- och KFUM-partners runt om i världen. Det övergripande målet är att stärka KFUK- och KFUM-rörelsen globalt och inriktningen

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Stadsdel Hägersten. Ur Medan regnbågen bleknar av Peter Pohl

Stadsdel Hägersten. Ur Medan regnbågen bleknar av Peter Pohl Stadsdel Hägersten Jag har en tam kråka, berättade jag. Den vill jag se! Sa Sanna. Vi hade samma hemväg en bit utmed Slättgårdsvägen. Det brukade hinna bli lite prat, innan vi skildes åt vid trapporna

Läs mer

STREETSTAR - GIRL ACADEMY. Tid: 15 mars december 2016

STREETSTAR - GIRL ACADEMY. Tid: 15 mars december 2016 STREETSTAR - GIRL ACADEMY Tid: 15 mars 2014-15 december 2016 Bakgrund: STREETSTAR - FOR URBAN STREETCULTURE Streetstar är en ideell förening som skapar och producerar ungdomskommunikation och kultur. Som

Läs mer

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014

Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan. Läsåret 2013/2014 Arbetsplan för förskoleklassen på Castorskolan Läsåret 2013/2014 Organisation Personal Rektor: Gunilla Falk. Förskollärare: Sofia Gladewitz 90% och Helena Fridsson 80%. Övrig personal: Magdalena Burström

Läs mer

Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av friluftsliv, segling, skapande, paddling, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! Skärgårdskollo

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15

Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grisslehamns förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolläraren i samråd med all personal

Läs mer

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30

Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33. BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23. FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Jl\e&ORGS FRITIDS#f, ~ och FRITIDSKLU&a ~ FREGATTENs FRITIDSHEM 25lflf33 BRIGGENs FRITIDSHEM 25lflf23 FRITIDS KLUBBEN 25lflf30 Hej och välkomna till Marieborgsskolans fritidshem och fritidsklubb! På skolan

Läs mer

Karlshögs Fritidshem

Karlshögs Fritidshem rlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarls högkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshö gkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlshögkarlsögkarlshögkarlshögkarlshögka

Läs mer

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Frilufts Förskolor Dungens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Tallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Tallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Vad gillar du att göra?

Vad gillar du att göra? Kirsebergs fritidgård Fixa nä rept sta id ana Utm attle b l l i t Ön film ska er in r lla Ko itete v i t ak Spr id o Vis du a va gjo d rt rde t Vad gillar du att göra? Kirsebergs fritidsgård har aktiviteter

Läs mer

Fritidshem på Ljungviksskolan. Kärnan i Ljungviksskolans fritidsverksamhet Elevernas lärande, glädje och nyfikenhet

Fritidshem på Ljungviksskolan. Kärnan i Ljungviksskolans fritidsverksamhet Elevernas lärande, glädje och nyfikenhet Fritidshem på Ljungviksskolan Kärnan i Ljungviksskolans fritidsverksamhet Elevernas lärande, glädje och nyfikenhet Ljungviksskolans profilering Ett vetenskapligt förhållningssätt, design, det hållbara

Läs mer

GF Tempo Ledarguiden 2016

GF Tempo Ledarguiden 2016 GF Tempo Ledarguiden 2016 Förord Detta dokument är framtaget av ledare samt styrelsemedlemmar i GF Tempo. Dokumentet som kommer från riksidrottsförbundet (RF) bygger på ledarguiden som är utvecklat ifrån

Läs mer

Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling Myrstacken/Solrosens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Christina Petersson Maria Nyberg Vår vision På vår förskola

Läs mer

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016

Verksamhetsplan för. Vendestigens Förskola och Skola AB's. Fritidsverksamhet 2015-2016 Verksamhetsplan för Vendestigens Förskola och Skola AB's Fritidsverksamhet 2015-2016 Fritidshemmet ska erbjuda en meningsfull fritid. En förutsättning för att barnen ska uppleva fritiden som rolig och

Läs mer

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet

Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Jämtögårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen

Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Ungd omspolitiken i Lund Barnkonventionen på kultur och fritidsförvaltningen Kultur och fritidsförvaltningen Lunds kommun 2017 www.lund.se www.ungilund.se Hej! Har du koll på Barnkonventionen? Det är en

Läs mer

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna

Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna. Rapport Sida 1 (17) Verksamhetsområde barn, ungdom och vuxna Rapport Sida 1 (17) 2015-01-05 Sida 2 (17) Brukarundersökning Ungdomens Hus 2014 En webbenkät genomfördes under november/ december 2014. 47 ungdomar på Ungdomens Hus svarade på enkäten. Betydligt färre

Läs mer

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013

Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2013-10-22 Riktlinjer för föreningsbidrag Fastställda av Farsta stadsdelsnämnd den 19 nov 2013 Bakgrund Farsta stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Smedjans förskola Upprättad 2015-01-01 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling!

Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling! Barnbolagets plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling! Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskolverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS

UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS UTVECKLING AV TENSTA 4H SOM MÖTESPLATS FÖR UNGA TJEJER, SPONTAN IDROTT FUNKTIONSHINDRADE BARN OCH UNGDOMAR HUVUD- kunskap HJÄRTA- medkänsla HAND- lära genom att göra HÄLSA- sunt och naturligt S T O C K

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2013-2014 Förskolan Pärlan Cecilia Ström Innehållsförteckning Verksamhetsplan 2013-2014...1 Innehållsförteckning...2 1. VÄRDEN/VERKSAMHETSIDÉ...3 2. REKTORS STÄLLNINGSTAGANDE...3 3. FÖRUTSÄTTNINGAR...4

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 för Ideella föreningen Dalbo

Verksamhetsplan 2017 för Ideella föreningen Dalbo Verksamhetsplan 2017 för Ideella föreningen Dalbo Panncentralens verksamhet skall präglas av mångfald och vända sig till alla människor, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet och religion. Panncentralen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Välkommen in till oss! Namnet Bénka-dí härstammar från Mandinka-språket och betyder Att vara tillsammans är bra och det är just den känslan vi vill

Välkommen in till oss! Namnet Bénka-dí härstammar från Mandinka-språket och betyder Att vara tillsammans är bra och det är just den känslan vi vill Välkommen in till oss! Namnet Bénka-dí härstammar från Mandinka-språket och betyder Att vara tillsammans är bra och det är just den känslan vi vill att du ska känna när du kommer in genom dörrarna. Den

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Sidan 1 2015-04-23 LIKABEHANDLINGSPLAN Stiftelsen Dunkers förskola och skola Läsåret 2014-2015 Likabehandlingsplan med förebyggande och åtgärdande handlingsplaner mot mobbning, diskriminering och annan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

KUL I LOV 2012 20-24 februari

KUL I LOV 2012 20-24 februari KUL I LOV 20-24 februari KUL I LOV KÖP KUL I LOV KORT 30 KRONOR För att deltaga i det här häftets aktiviteter måste du köpa ett KUL I LOVKORT för 30 kronor. Korten kommer att säljas på följande ställen

Läs mer

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin

Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Av Daniel Terres och Anna-Klara Behlin Att genom dialog få en fördjupad kunskap och ett socialt perspektiv av graffitifrågan. Att kartlägga området kring Röda sten. Att utreda om det finns behov av sociala

Läs mer

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner?

Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Är du intresserad av segling, paddling, friluftsliv, skapande, gemenskap och nya vänner? Vill du uppleva ett sommaräventyr som skapar minnen för livet? Då är Ängsholmens Skärgårdsläger något för dig! ER

Läs mer

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12

UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Sektor utbildning, kultur och fritid UKF: Likabehandlingsplan/plan mot diskriminering och kränkande behandling för Starrkärrs förskola LÅ 11/12 Verksamhetens vision Alla barn är välkomna till vår förskola.

Läs mer

Respekt och självrespekt

Respekt och självrespekt Respekt och självrespekt The Capital of Scandinavia Bakgrund Under hösten 2013 skedde flera fall av gruppvåldtäkter, där både offer och gärningsmän var under 18 år. I några fall förstod varken brottsoffren

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se

Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD. Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se Verksamhetsplan 2014 KFUM KISTA UNGDOMSGÅRD Bromma KFUM Box 1104 164 22 Kista 08-7526456 bromma.kfum.se I vår verksamhetsplan hittar du information om vårt uppdrag, resurser, hur vi lever upp till intressenternas

Läs mer

Förskolan Myrans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet

Förskolan Myrans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Förskolan Myrans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning:

Dokumentation. Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23. Frågeställning: Dokumentation Rådslag med personalen på Fisketorp och Hedekas skola 2004-02-23 Frågeställning: Hur/på vilket sätt skapar vi hälsa i skolan för ALLA? Genomförare & dokumentation: Märta Schewenius, Ungdomsutvecklare

Läs mer

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011

Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 2010-11-19 Barn- och utbildningsförvaltningen Arbetsplan Långavekaskolans Fritidshem 2010-2011 Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Kvalitet på Sallerups förskolor

Kvalitet på Sallerups förskolor Kvalitet på Sallerups förskolor Våra förskolor på Sallerups förskolors rektorsområde är, Munkeo förskola, Nunnebo förskola, Jonasbo förskola och Toftabo förskola. Antalet avdelningar är 12 och antalet

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Mårdvägens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Mårdvägens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Mårdvägens Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Försoleverksamhet Läsår 2015 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat

Hälsinggårdens AIK Den lilla klubben med det stora hjärtat Den lilla klubben med det stora hjärtat Vi bildades 1964 och är den lilla klubben med det stora hjärtat. Vi är en ideell förening och vill erbjuda och motivera, alla som vill vara med, att utvecklas och

Läs mer

Leanlink. LSS Funktionsstöd Fritidsverksamhet. Leanlink. Linköpings kommun. LSS Funktionsstöd leanlink.se

Leanlink. LSS Funktionsstöd Fritidsverksamhet. Leanlink. Linköpings kommun. LSS Funktionsstöd leanlink.se Leanlink LSS Funktionsstöd Fritidsverksamhet Linköpings kommun Leanlink LSS Funktionsstöd leanlink.se Kultur- och fritidsverksamhet Att vara aktiv på fritiden, träna, ha roligt, träffa vänner och kamrater

Läs mer

Furets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Furets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Furets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Förskolan Loket. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Så som du själv vill att andra ska behandla dig, Så ska du också behandla andra

Förskolan Loket. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Så som du själv vill att andra ska behandla dig, Så ska du också behandla andra Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Loket Så som du själv vill att andra ska behandla dig, Så ska du också behandla andra Upprättad och gällande läå 15-16 1 Verksamhetsformer som

Läs mer

Förskolan Kompassens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Kompassens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Kompassens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår 2015-2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun

Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun FAMILJEDAGHEM/ FAMILJEFRITIDSHEM Arbetsplan för Pedagogisk omsorg i Tranås kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. och riktlinjer... 4 2.1 Normer och värden... 4 2.2 Utveckling och lärande... 5 2.3 Barns inflytande...

Läs mer

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal

Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal Gefle Montessoriskolas jämställdhetsplan elever och personal 2015 Revideras i december 2015 Gefle Montessoriskola AB www.geflemontessori.se telefon: 026 183055 Sofiagatan 6 rektor: Elisabet Enmark elisabet.enmark@geflemontessori.se

Läs mer

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skogstorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2016/2017 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället. Rapport 16. Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 16 Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället Oktober 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Förebyggande arbete och samverkan med andra aktörer i samhället

Läs mer

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västhorja förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan I Ur och Skur förskola Upprättad 20140101 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Zebrans Fritidsgård Bergby. Helges Aktivitetshus Andersberg Centrum

Zebrans Fritidsgård Bergby. Helges Aktivitetshus Andersberg Centrum FRITIDSGÅRDAR GÄVLE KOMMUN HELGES Andersberg ZEBRAN Bergby LEGENDEN Bomhus BRYNJAN Brynäs KNOPPEN Forsbacka FUBB Hedesunda VÄVAREN Strömsbro TREFFEN Sätra SOFFAN Valbo Helges Aktivitetshus Andersberg Centrum

Läs mer

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016

BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 BLOMMANS GROVPLANERING OCH MÅL VT 2016 En vanlig vecka på Blomman: Efter frukost delar vi upp barnen antingen inne på avdelningen för fri lek en stund eller så går halva gruppen ut och resten stannar inne.

Läs mer

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem

Prästavångsskolan. Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Prästavångsskolan Grundskola F-6 Grundsärskola - Fritidshem Välkommen till ett nytt läsår! I handen håller du Prästvångsskolans plan för Mål och Värdegrundsarbete. Våra prioriterade mål för Prästavångsskolan

Läs mer