BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011"

Transkript

1 BROMMA KFUK KFUM 2012 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2011

2 T Bromma KFUK KFUM MÖJLIGHETERNAS FÖRENING Bromma KFUK KFUM är en del av KFUK KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor och erbjuder en bredd av aktiviteter att både prova på och fördjupa sig i. I Sverige samlar KFUK KFUM cirka 400 föreningar och medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå. De flesta aktiviteter vi erbjuder unga människor kan göras i många andra organisationers regi. Det finns många basketklubbar, ungdomsgårdar och scoutkårer därute. Men att vara med i KFUK KFUM handlar om så mycket mer än själva innebandyspelandet eller lägervistelsen. Det handlar om attityd och idé. Om varför och hur vi gör saker, inte bara vad vi gör. Det handlar om helheten Body Mind Spirit. KFUK KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar Body, Mind & Spirit. BODY handlar om människans behov av en sund kropp. Med en hälsosam livsstil ökar förutsättningarna för ett gott liv. Vi erbjuder drogfria miljöer där fysiska aktiviteter uppmuntras. MIND handlar om människans behov av att ständigt lära sig mer, att stärka sitt självförtroende och viljan att använda sina förmågor för att nå sina mål. SPIRIT handla om människans behov av att hantera existentiella frågor. Vi erbjuder miljöer och aktiviteter där barn och unga känner sig trygga att utforska frågor om tro, mening, moral och etik. Bokstäverna i förkortningen KFUK KFUM står för Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor och Män. Man behöver varken vara troende eller gå i kyrkan för att få vara med. Alla är välkomna till KFUK KFUM, oavsett nationalitet, kön, social ställning, sexuell läggning, politisk uppfattning kulturell eller religiös tillhörighet. Inom KFUK KFUM är det viktigt att respektera människan och hennes möjligheter. Därför är KFUK KFUM en samlingsplats för alla unga människor, som vill hitta en gemenskap och bli respekterade för sin egen skull. KFUK KFUM gemenskapen innebär nationella och internationella kontakter och stora möjligheter till erfarenhetsutbyte. KFUK KFUM är världens äldsta och största ungdomsrörelse en internationell rörelse med många verksamheter. Internationellt samarbete är en självklarhet då KFUK och KFUM finns över nästan hela jordklotet. Svenska KFUK KFUM bedriver en omfattande internationell verksamhet i form av Sida stött partnerskap tillsammans med länder i Afrika, Mellanöstern, Syd och Centralamerika samt i Östeuropa. Sida 1

3 För närvarande har Bromma KFUK KFUM en partnerförening i KFUM Östra Jerusalem där vi driver ett projekt tillsammans med demokrati och ledarutveckling. Bromma KFUK KFUM erbjuder en mångfald av aktiviteter för både gammal som ung. Fokus ligger på ungdomar, då det är en barn och ungdomsförening. Bromma KFUK KFUM erbjuder verksamhet som volleyboll, innebandy, klättring och scouting. Det finns också en mångfald av fritidsaktiviteter som bedrivs i gruppform som teater, dans, sång, animation, tjej och killgrupper. Bromma KFUK KFUM driver idag ungdomsgård i Kista på Jyllandsgatan 16 på uppdrag av stadsdelsförvaltningen. På somrarna arrangeras en mycket uppskattad daglägerverksamhet med sportläger, teaterläger, animationsläger, ungdomsläger Body Mind Spirit, Youth leadership training camp, gröna dar, kultur och dagkollo på Kärsö. Tillsammans med KFUM Söder/Fryshuset driver Bromma KFUK KFUM i föreningsallians med KFUM Kärsögården som är ett aktivitetscenter på nära kvm grönområden med omfattande barn och ungdomsverksamhet, med ett socialt perspektiv. Bromma KFUK KFUM arbetar även med olika projekt. Vi har en skolsatsning i Hässelby Gårdsskolan med tjej och killgrupper. Vi driver även projektet 164 united i Kista. Sida 2

4 FÖRORD Har nu suttit på min kammare och läst igenom verksamhetsberättelsen för kalenderåret Jag blir mäkta imponerad. Vad mycket som händer på ett år och vad mycket Bromma KFUK KFUM gör! Det är det första jag slås av som ny ordförande. Det andra jag slås av är att det inte är helt lätt att vara en ideell förening. Det gäller att kämpa med lokalhyror detta gäller både idrottshallen och Vinsta gård. Det gäller också att handskas med nya bidragssystem och medlemsavgifter. Vi är beroende av vår omvärld som ständigt förändras. Politiska beslut både i stat, kommun och landsting påverkar oss och de stadsdelsnämnder som vi verkar i. För att vi ska kunna göra allt vi gör behövs alla våra engagerade anställda som ska försöka hålla ordning på allt och se till att det fungerar. Det krävs kunskap, tålamod och engagemang och att stundom kunna leva i ovisshet tills man får rätt underlag eller ett beslut om framtiden. Och alla ideella ja detta arbete som våra engagerade ledare och medlemmar gör är ovärderligt det är ju det som är vår verksamhet. Mycken fritid blir föreningstid. Vad är hemligheten? Hemligheten är att vi alla bryr oss. Vi bryr oss om våra barn och ungdomar som växer upp i ett samhälle som blir mer och mer komplext. På gott och ont måhända men det gäller att inte hamna utanför samhället, för det är svårt att få en plats igen. Det är många krav som ställs på unga idag. Vi vill på olika sätt och vis ge alla en möjlighet att utvecklas och må bra. Vi inom KFUK KFUM rörelsen tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att just kunna utvecklas och må bra. När man inser detta förstår man också varför vi har så många olika typer av verksamheter. Sport, scouter, körer, animation o.s.v. Alla ska kunna hitta något. Hemligheten är också att den som ger får vi orkar så länge vi ser att vårt arbete ger resultat. Om det sedan är en förhandling som går bra eller en stor kram man får alla insatser är lika värdefulla. När man bryr sig blir man kreativ. Hur ska vi lösa detta? Nya idéer vad kan vi hitta på? Vad kan fungera? Detta gör ju arbetet roligt tänk att man FÅR göra något! Detta är en tankefrihet som inte är alla förunnat. Kanske har Kärsögården, Y s Men s Club Stockholm Bromma och Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik kommit till på det sättet? Någon har också sagt att demokrati är något som måste erövras varje dag även av dem som lever i en demokrati. Vi får tänka fritt. Vi får göra. Därför är de internationella kontakterna mycket viktiga. Vi har ett nära samarbete med KFUM i Östra Jerusalem. Det är värdefullt att kunna utbyta erfarenheter och dela med sig av varandras kunskaper oavsett ålder. För unga människor är det viktigt att kunna se hur andra lever det kan ge många värdefulla tankar och fundera kring frågor i praktiken om vad demokrati är. Malins Samzelius ordförande Sida 3

5 Innehåll ORGANISATION BROMMA KFUK KFUM...6 PERSONAL... 7 Personal Alvik...7 Personal Kista...7 EKONOMI...8 VERKSAMHET...9 Barn och ungdomsverksamhet... 9 Idrott... 9 Triangel SKOLSAMARBETEN Tjej och killgruppsverksamhet i Hässelbygård United...11 SEKTIONER Scoutkåren KFUK KFUM Bromma...11 Vinsta Hjulsta scoutkår KFUK KFUM Bromma KFUK KFUM Volleyboll SENIORVERKSAMHET...13 Morgongymnasterna Basket Körsång UPPDRAGSVERKSAMHET...14 KFUM Kista Ungdomsgård i Kista Kompetensubildning Dagkollo Tjejläger Kulturläger Skatecamp ARBETSOMRÅDEN...15 Utbildning Arrangemang Representation Internationellt arbete Information och marknadsföring Jämställdhet Miljö Lokaler/Arrende Förenings och kanslilokaler Sporthallen Sida 4

6 Lovöstugorna Kärsö...18 Vinsta Gård Samverkan Kärsögården Y s Men s Club Stockholm Bromma Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik MEDLEMSREDOVISNING ÅRSBOKSLUT...21 SLUTORD Sida 5

7 Bromma KFUK KFUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSBOKSLUT 2011 ORGANISATION BROMMA KFUK KFUM Bromma KFUK KFUM är anslutna till KFUK KFUM Sverige via specialförbunden KFUK KFUM:s Triangelförbund, KFUK KFUM:s Idrottsförbund och KFUK KFUM:s Scoutförbund. Föreningen är även ansluten till Riksidrottsförbundet via Svenska Klätterförbundet, Svenska Gymnastikförbundet, Svenska Innebandyförbundet, Svenska Bordtennisförbundet samt Svenska Volleybollförbundet. Föreningen har, förutom i föreningsstyrelsen, arbetat i olika arbetsgrupper och kommittéer under året, allt efter behov och resurstillgångar. Föreningsstyrelsen Ordf. Malin Samzelius Vice ordf. Emilie Rodén, kassör Göran Brunnberg, sekretarare Christina Holmqvist, Jan Johansson, Torbjörn Johansson, Peter Jansson, Adj. Eva Maria Väfors kansliet, Britt Marie Sundin Kistagården Under 2011 har styrelsen haft 9 protokollförda sammanträden. Utöver detta har styrelsen deltagit i arbetsgrupper och vid olika arrangemang. Ekonomirådet Göran Brunnberg, Erik Pettersson Adj. Eva Maria Väfors kansliet, Britt Marie Sundin Kistagården, Marie Roos ekonomikonsult Ekonomigruppen har haft 3 protokollförda sammanträden samt flertalet informella överläggningar under 2011 angående resultat, budget och övergripande ekonomifrågor. Personalrådet Emilie Rodén, Jan Johansson, Peter Jansson Adj. Eva Maria Väfors kansliet, Britt Marie Sundin Kistagården Personalrådet har haft 5 protokollförda sammanträden samt flertalet informella överläggningar under 2011 och arbetat med alla typer av personalfrågor. Sida 6

8 PERSONAL Personal Alvik Under 2011 har kansliets personalstyrka arbetat intensivt med föreningens verksamhet och administration. Från sommaren har kansliet omorganiserats och en nu struktur har fått växa fram, med nya personer och nya uppdrag. Lisa Svensson, föreningens verksamhetskoordinator avslutade sin tjänst till midsommar. I september började Anna Paganus som tidigare varit anställd på Kistagården som projektkoordinator. Anna är ansvarig för all barn och ungdomsverksamhet, sommarläger, arrangemang, skolsamarbeten, vision & verksamhetsgruppen, fondansökningar, jämställdhetsprojekt samt hemsidan. Måddan Wasell har arbetat som kontorsassistent på halvtid, och har haft fokus på medlemsregister, fakturering av deltagare och närvarokort Eva Maria Väfors har som kanslichef övergripande ansvar för föreningens verksamhet, ekonomi, bidrags och personalfrågor. Under 2011 har det varit mycket verksamhetsfrågor som hanterats i samband med förändringar och omorganisation av verksamhetstjänsterna. Eva Maria har också fungerat som handläggare åt Stiftelsen KFUMs studenthem, Kärsö Fastighets AB, samt Assar Etta Fastighets AB. Kansliet har tagit hjälp av Marie Roos som engagerats på konsultbasis och arbetat tillsammans med Eva Maria med bokföring och bokslut vid sidan om den dagliga ekonomihanteringen. Erik Ekberg började som ung lägerdeltagare och har successivt växt i föreningen till en kompetent och ansvarsfull ledare. Är sedan sommaren 2011 projektledare för all idrottsverksamhet i föreningen. Fortbildning Anna Paganus, Måddan Wasell och Eva Maria Väfors deltog på SISU Idrottsutbildarnas Excel kurs. Anna Paganus, Eva Maria Väfors och Erik Ekberg deltog i SISU Idrottsutbildarnas grundkurs i Idrott Online. Anna Paganus har deltagit på både Techsoups och IBH Business Schools seminarium om utvecklingen av digitala, sociala medier och andra intressanta seminarier i gränslandet IT/civilsamhället. Eva Maria Väfors deltog i konsulentutbildning i SISUs regi, IDEAs webbföreläsningar vid två tillfällen samt KFUK KFUMs storföreningsnätverk i Göteborg i maj. Personal Kista Enhetschef Britt Marie Sundin ansvarar för husets drift och utveckling. Anna Paganus, biträdande enhetschef har varit föräldraledig t o m 10 juli och därefter har hennes anställning flyttas till kansliet i Alvik. Karolina Eriksson som varit föräldraledig avslutade sin anställning i januari på egen begäran. Naima Noori arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården. Arman Valikhani arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården. Ulrika Tidén är ansvarig för vår LSS verksamhet, och arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården. Sida 7

9 Kristoffer Turesson Sjöman arbetar med vår Fritidsklubb LSS verksamheten och som fritidsledare på Ungdomsgården. Tjänstledig fr o m 1 augusti. Robin af Ekenstam är musiker och har arbetat som ansvarig för vår Kultursatsning med bl.a. Replokal, Hiphopstudio och dans. Robin avslutade sin anställning på egen begäran i mars. Jimmy Bergman är fritidsledare på Ungdomsgården och teknik/it ansvarig i huset. Jimmy har delvis varit tjänstledig för studier under året. Ermias Haile arbetar som fritidsledare på Ungdomsgården och LSS verksamheten samt är kulturansvarig. Melika Zakariae har från mars arbetat deltid som fritidsledare med ansvar för musik. Hans Boholm har arbetat som lokalvårdare i huset. Sam Figell, Daniel Perez Peric, Mikael Bergström, Anders Marcus och Abdigani Moulid har gjort ett ovärderligt arbete som timledare på ungdomsgården. EKONOMI Under 2011 har vi fått generösa bidrag från Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls Stiftelsefond, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Idrottslyftet, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Prins Carl Gustafs stiftelse, Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond, Skandia idéer för livet, Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne, Stiftelsen Konung Oscar II och Drottning Sophias Guldbröllopsminne, Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne, Stiftelsen Lars Hiertas Minne, Längmanska Kulturfonden, Stiftelsen Oscar Hirsch Minne/ Byggnadsstiftelsen St. Erik, Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse, Stockholms Fjällkoloniförening, Sven Belins Fond, Stiftelsen Frimurare Barnhuset, Timmermansbrödernas Hjälpfond, Y s Men Stockholm Bromma, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs Stiftelse, Kulturförvaltningen Jalla. Vi har även erhållit bidrag från Sensus Studieförbund, Idrottsförvaltningens Föreningsenhet, RFs specialförbund, Rinkeby Kista stadsdelsförvaltning, samt KFUK KFUMs Triangelförbund, Idrottsförbund och Stockholmsregion. Sida 8

10 VERKSAMHET Barn och ungdomsverksamhet Idrott TRAMPOLINHOPP Under året har vi haft endast en trampolingrupp med 4 deltagare i åldrarna år en kväll i veckan i Bromma gymnasium, där vi har vår studsmatta. Trampolinledare under 2011 var: Sofi Koch med Jane Johansson som hjälpledare. Trampolinverksamheten har legat vilande under höstterminen. KLÄTTERVERKSAMHET Klättersektionen har under 2011 genomgått en generationsväxling på ledarsidan. Under vårterminens gång slutade flera av de äldre ledarna, Johanna Löfvenius, Ida Nordin, Maria Pernemalm. Inför hösten slutade även Christopher Lindbom, Simon Birging. Kvar då stod fyra stycken fd. hjälpledare som tog klivet upp till ansvariga ledare; Moa Andersson, Anton Larsson, Hampus Näsström och Amanda Westblom. Tillsammans med den äldre ledaren Richard Söderholm har de bedrivit verksamheten för ca 16 deltagare under vårterminen och 6 stycken under hösten runt om i stockholmsområdet under sommarhalvåret. Under vintermånaderna har verksamheten bedrivit på Klättercentret vid Telefonplan. Klättersektionen har dessutom varit med och byggt den klättervägg som numera står ute på Kärsö. INNEBANDY Våren 2011 har följande lag och ledare varit aktiva: P94 Alvik Peter Fältström, Anders Berglund P96 Alvik Hannu Koskinen P98 Alvik Pelle Ekdal, Fredrik Holmén P99 Alvik Annika Oskarsson, Charlie Sollergård Ed FP00 Alvik Claes Mattson, Iain Bade FP01 Alvik Göran Lind, Bodil Palm, Adam Lind FP01/02 Alvik Anders Lindgren, Christian Jolinder FP03 Alvik Iain Bade, Jennie Moberg Hösten 2011 har följande lag och ledare varit aktiva: P94 Alvik Peter Fältström (endast motionsspel) P96 Alvik Hannu Koskinen P98 Alvik Fredrik Holmén Sida 9

11 P99 Alvik Annika Oskarsson, Charlie Sollergård Ed FP00 Alvik Annelie Peterson FP01/02 Alvik Carina Ritzmo, Anna Peterson FP03 Alvik Iain Bade, Jennie Moberg P04 Alvik Marcus Gärdebrandt, Ulf Sjögren P04 Olovslund Tommy Eklund, mfl Till hösten anmälde sig samtliga lag utom P 94 och FP01/02 till spel i Mitt i cupen säsongen 10/11. Laget FP01/02 stod utan ledare, men under höstterminen valde ett par av föräldrarna till spelarna i det gamla laget att starta upp laget igen, med gamla och nya spelare. FP03 spelar i en serie med barn födda P04 Alvik och P04 Olovslund är båda nya lag i föreningen med ca barn i båda lagen, båda lagen deltar i mini cupen. Under hösten har även en klubboverall samt väska skapats som har sålds i ca 100 exemplar. Våra yngsta lag född 04 har fått nya matchställ och målvaktsställ under höstterminen. De nya ledarna utbildas i Innebandyförbundets obligatoriska ledarutbildning. Triangel TJEJGRUPP ALVIK Under våren 2011 startade tjejgruppen med 5st deltagare i åldrarna 13 15år. Huvudsakligt syfte med gruppen var att främja gemenskap och självkänsla bland deltagarna. Ledare har varit Tove Larsson. SÅNG Under våren tränade sånggruppen röst, solo och stämsång under ledning av Cassandra Jenner. Under höstterminen tog Sofie Sundell över ledarskapet för 14 deltagare uppdelade i två grupper efter ålder. ANIMATION Under våren 2011 fortsatte Putte Nicander att ha tre animationsgrupper fördelat på onsdagar och torsdagar med 16 deltagare år. Till höstterminen tog Elin Molander över som ledare och fortsatte hålla tre grupper. Under höstlovet ordnade vi animationsläger för 10 deltagare i åldern år under ledning av Elisabet Ericson och My Eklund. Animationsgrupperna lägger fortlöpande ut sina alster på deras egen blogg och youtube kanal. Sida 10

12 DAGLÄGER Bromma KFUK KFUM anordnade under sommaren 2011 tre st sportläger, två animationsläger, ett BodyMindSpirit ungdomsläger. Sportlägren och animationslägret var dagläger medan kulturlägret var ett övernattningsläger. Samtliga läger anordnades på Kärsögården under veckorna 24, 25, 26. Sammanlagt deltog uppemot 200 barn och ungdomar födda Kärsögårdens Aktivitetscenter ger förutsättningar för en rad olika i första hand utomhusaktiviteter, som till exempel kanotpaddling, beachvolleyboll, frisbeegolf, skattjakter, såpbandy, blandat med massa sol, bad, lekar och gemenskap. För ledarna ordnades två utbildningsdagar i maj där bland annat föreningskunskap, krishantering, första hjälpen, livräddning i vatten samt grupp och ledarskapsövningar ingick. SKOLSAMARBETEN Tjej och killgruppsverksamhet i Hässelbygård Vi har under 2011 fortsatt vårt täta och mycket givande skolsamarbete med Hässelbygårdsskolan. Tjejgruppen med 10 14st deltagare i åldrarna 13 15år har letts av Cattis Powers och Tove Larsson som under höstterminen ersattes av Melika Zakariae. Killgruppsledaren Kristian Jeppesen fortsatte under våren att driva sin killgrupp i Hässelbygårdsskolan. Under höstterminen var killgruppen inaktiv, men avser fortsätta åter United Under hösten 2011 gick vårt projekt Body Mind Spirit in i en ny fas och blev 164 United. Bromma KFUK KFUM driver projektet som är ett samarbete mellan de kommunala skolorna, förskolorna, ungdomsgården, fältassistenterna och närpolisen i Kista. I november genomfördes en temadag i samarbetsanda ute på Kärsö med årskurs 6 i Kista. Temadagen genomfördes med hjälp av personal från Kistagården och Kärsögården i samarbete med Kista närpolis, Järva ungdomsmottagning och fältgruppen i Kista. Projektet fortsätter under SEKTIONER Scoutkåren KFUK KFUM Bromma Scoutkåren har varit vilande under hela Sida 11

13 Vinsta Hjulsta scoutkår KFUK KFUM Scoutkåren har under året haft 32 medlemmar. Verksamheten har huvudsakligen bedrivits i lokalen vid Vinsta Gård. Vi har haft 136 sammankomster. Vi har haft ett minskat intresse för kåren och scouting. Den har tappat en del barn men skall fokusera på att får flera till kåren. Vi har fått hjälp av en ny hjälpledare från RS laget. Minioravdelningen behöver rekrytera barn till nästa års start. Under året har vi haft två utflykter till Lovön med både miniorer, juniorer och patruller och RS:are. S:t Georg firades i Vinsta. Våra patruller har varit på Hajk på Gotland i fyra dagar. Vi hade 12 deltagare och det gav blodad tand. Vi tackar även föräldrar som ställde upp och gjorde detta till ett mysigt och roligt äventyr för barnen. Vi satsar på en återkommande tur. Kåren har också sålt cirka 100 almanackor för att tjäna in pengar till verksamheten. Våra Miniorer har även genomfört insamling till Världens Barn, där vi fick in kronor. Vi har deltagit vid Tensta marknad och på Gimle KFUM loppmarknad i Heby. Vi firade Valborg tillsammans med Brommakåren på Tranebergsängen som är ett mycket uppskattat samarbete mellan våra kårer och ledare. Det har varit julmarknad i två dagar i kårens anda med många besökare tillsammans med Gimle KFUM. Den blev en rolig och väl besökt marknad. Vi hade ljusstöpning med alla ledare på plats som sedan såldes på julmarknaden. Tyvärr så har vi drabbats av inbrott vid Vinsta gård och vårat förråd på gården har blivit förstört. Någon har även utsatt huset för sabotage så som klotter och inbrottsförsök. Vi har haft ett samarbete med ett gymnasium i Vällingby om ett teater projekt som varade i 2 månader. Teatern vistades utomhus på baksidan av huset och i trädgården byggde man upp en scen. Evenemanget hade många besökare. Vi har fortsatt att renovera Rövarkulan ute på Lovön. Vedboden och huset har målats. Miljösatsningen med en latrinkompost visade sig också vara lyckad och fungerar bra. Under ledning av ordförande Michael Hjertén har styrelsen haft 10 protokollförda möten. Wivan Meng har haft kontinuerliga ledarträffar. Övriga styrelseledamöter har varit Gunilla Bloom, Lennart Dolk, Jonas Thorén, Daniel Hjertén, Birgitta Lindberg, Annika Larsson Taleporou samt föräldrarepresentant Malin Samzelius och suppleanter Francesco Andre och Tommy Thell. Revisor: Elisabeth Classon Bromma KFUK KFUM Volleyboll Efter sommaren 2011 tillträde en i många delar ny styrelse för Volleybollsektionen. Andreas Wennlund valdes vid det extra årsmötet till ordförande istället för avgående Eliza Czarnik som tillika var kassör i sektionen. Håkan Lenhoff tog senare över rollen som kassör i sektionen. Kvar från den tidigare styrelsen fanns endast Linda Bellucci Feijen, vilket har varit av vikt för att säkra kunskapsöverföringen. Den nytillträdda styrelsen har träffats ungefär en gång per månad. För att öka kompetensen kring styrelsearbete, ska styrelsen under inledningen av 2012 gå en utbildning som Sida 12

14 erbjudits i ett samarbete mellan SISU idrottsutbildarna och Svenska Volleybollförbundet. Under våren hade ett flertal av Bromma KFUK KFUM Volleybolls lag svårt med att engagera tillräckligt med spelare och/eller tränare och ledare. Därför avskaffades inför hösten och säsongen två av föreningens damlag på seniorsidan. På seniorsidan fanns därmed under hösten 2011 två herrlag och ett damlag. På herrsidan fanns sedan tidigare en viss stabilitet, som också numera tycks finnas på damsidan. Sportsligt har inledningen av säsongen var utmanande främst för damlaget, som dock utvecklats mycket och nu också har en stor spelarskara. Även på ungdomssidan lades delar av verksamheten ned inför hösten och den enda befintliga ungdomsverksamheten leds nu framgångsrikt av Klas Elm. Under Klas ledning tränar flickor ett par gånger i veckan. Det finns en stor efterfrågan och vilja på ungdomssidan att börja spela volleyboll. Bromma KFUK KFUM Volleyboll har dock inte haft struktur och möjlighet för att kunna ta tillvara på denna efterfrågan och erbjuda ungdomarna möjligheten att spela volleyboll. Ekonomin i sektionen har varit fortsatt ansträngd även om det finns en stor vilja bland medlemmarna att dra sitt strå till stacken. Klubben har även bedrivit Beachvolleyboll på Kärsön under sommaren. Ett antal turneringar på Kärsön samt Måndagsbeachen på Gärdet och Parkvolley i Hagaparken har arrangerats. Klubben har erbjudit träningsgrupper på Kärsön med en duktig beachvolleybolltränare. Även detta år arrangerades ett beachvolleyläger för ungdomar på Kärsö. SENIORVERKSAMHET Morgongymnasterna Våra morgonpigga motionärer håller till i KFUMhallen varje tisdag och torsdagsmorgon. Ledare har varit Claes Wallentinsson som infört kanslifika efter passet, alla tisdagar. Basket Herrar Veteraner med Ragnar Persson i spetsen tränar i i KFUM hallen på tisdagskvällar året om. Körsång Sångpedagog Elisabet Andersson har lett vår till antalet växande vuxenkör, som sjunger varannan söndag. Kören genomförde ett uppskattat uppträdande i samband med föreningens julmarknad. Sida 13

15 UPPDRAGSVERKSAMHET KFUM Kista Ungdomsgård i Kista KFUM gården är sedan 1979 Bromma KFUK KFUMs föreningsdrivna fritidsgård i Kista. KFUM gården har under 2011 rymt två verksamheter under ett och samma tak; Fritidsklubben och Ungdomsgården. Till hösten 2008 fick KFUM gården det nya uppdraget att även bedriva Ungdomsgård i Kista. Detta innebar, förutom fokus på en ny målgrupp, också förändrade öppettider. Vi har öppet måndag tisdag torsdag fredag och lördag Nya uppdraget innebär en verksamhet för åldrarna år med utökat uppdrag år. Under 2011 har vi öppnat upp ungdomsgården för våra besökare i åldern år för att lära känna och bygga relationer med en av våra målgrupper enligt uppdrag. Kompetensubildning Under 2011 har personalen deltagit i olika seminarier, konferenser och erfarenhetsutbyten. Personalen har deltagit i flera utbildningar tillhandahållna av Fritid för Alla. Enhetschefen Britt Marie Sundin har gått Kommunikologi Utbildning grundnivå på Meta Noova. Melika Zakariae gick Emma, det tredje steget i KFUK KFUMs egna utbildningspaket. Naima Noori gick Mary i Holland, det fjärde och sista steget i KFUK KFUMs egna utbildningspaket Helheten. Ett intensivt år med mycket bra kurser och utbildningar som har resulterat i en engagerad personalgrupp med mycket driv och hög initiativ förmåga. Stort TACK till KFUK KFUMs Stockholmsregion som har gett ekonomiskt stöd till våra utbildningar under Dagkollo Dagkollot på Kärsön varade under tre veckor i juni och var välbesökt. Ungefär trettio till fyrtio barn följde med på de dagliga turerna till gröngräset. Det genomfördes en mängd spännande aktiviteter så som backklättring, frisbeegolf, bad, skattjakter och kanotpaddling. Deltog gjorde även flera barn med funktionsnedsättning. Under dagkollo veckorna hade vi både ledaraspiranter och 9 sommarjobbare. Sida 14

16 Tjejläger Vårt Tjejläger på Gotland ägde rum en vecka i juni med fokus på unga tjejers hälsa och självkänsla. Här fick tjejerna prova på ridning, horsemanship, ekologisk matlagning, yoga, grupp och värderingsövningar. Vi besökte även en ekologisk handelsträdgård, ett western ställe, Visby samt tog en tur till havet. 13 tjejer och två ledartaspiranter njöt av en härlig vecka full av utmaningar och utveckling med fokus på sig själva. Kulturläger I augusti hade vi ett kulturläger på gården där 14 deltagare (hälften killar och hälften tjejer) fick prova på att rappa, spela, skriva texter och dansa. Resultatet av lägret blev en singel/video Back in the days med hela gruppen som kallade sig Future Generations. Singeln och videon släpptes på en stor release fest som ungdomarna själva anordnade med stöd av personalen under hösten Videon finns på youtube, sök på Future generations KFUM. Skatecamp KFUM Kista ungdomsgård anordnade i samarbete med Fryshusets Skategymnasium Skatecamp. Skatecamp är ett annorlunda skateboardläger där barn och ungdomar tillsammans med yrkesvana ledare och framstående skatebordåkare fär träffa nya vänner utveckla sin åkning och undersöka sommar Stockholm som skateboardstad. Skatecamp är en tredagars skatefrossa med övernattning på KFUM Kista ungdomsgård. Skatecampen är ett flerårigt samarbete som blivit något av en tradition på gården. Skatecamp 2011 bestod av två läger om tre dagar, båda lägren fyllde alla platser. ARBETSOMRÅDEN Utbildning Ledarhelgen. För Kärsösommars 15st lägerledare arrangerades en utbildningsdag i Första Hjälpen/ Hjärt lungräddning samt livräddning i vatten. Dessutom hölls en utbildningsdag på Kärsön som innehöll George/Williams kurs, föreningskunskap, krishantering, teambuilding och ledarskapsövningar. Sida 15

17 Ungdomsläger. På BodyMindSpririt ungdomsläger fick 8 glada 15 åriga deltagare utbildning i pedagogik och ledarskap samt fick de första två stegen i Helheten, George och Williams. Styrelseutbildning och Kick off hölls på Kärsön den september, men bla föreläsning av Malin Heldorff på temat Ungas delaktighet samt föreläsning om Palestina som genomfördes av lägerledarna. Helheten. Utöver de George och Williams utbildningar som genomfördes i samband med Kärsösommar så har Melika Zakariae gått Emma utbildning under året. Klättring. Amanda Westblom, Moa Andersson och Hampus Näsström har gått klätterförbundets Barn och Ungdomsledarutbildning. Innebandy. Charlie Sollegård Ed och Iain Bade har gått BUL 3 (barn och ungdomsledarutbildning). Henrik Volz, Ulf Sjögren, Robert Johansson har gått ledarlicensutbildning. Båda utbildningarna i Stockholms Innebandyförbunds regi. Triangel. Erik Ekberg och Simon Birging har deltagit på triangelförbundets utbildning med fokus på ungdomars hälsa på Kärsö i november Arrangemang Föreningsstämma ägde rum den 5 maj på Gustavslundsvägen. Friluftsmässa på Kärsö den 1 oktober på Kärsögården med Anders Carlberg och Assar Fjelkman. Världens Barn Insamlingen arrangerades den 15 oktober av Bromma KFUK KFUM som liksom tidigare fungerade som insamlingscentral på Gustavslundsvägen. Tove Larsson ansvarade och Bromma slog eget rekord med hela kronor till insamlingen. Julmarknad arrangerades i traditionell anda i Brommasalen på Gustavslundsvägen den första advent. Ledarmingel med västindiskt tema lockade drygt 20 ledare från våra olika verksamheter. Representation Föreningen har 2011 haft som målsättning att aktivt delta i såväl regionala som nationella arrangemang och konferenser. Följande deltog på dessa arrangemang; KFUK KFUM Sverige och Regionernas råd Eva Maria Väfors Stockholmregionens regionsombudsmöte Jonas Thorén och Lennart Dolk Sida 16

18 Triangelförbundets Riksstämma Jonas Thorén, Emilie Rodén Idrottsförbundets Förbundsmöte Jonas Thorén, Emilie Rodén, Torbjörn Johansson Scoutförbundets Förbundsmöte representanter från föreningens scoutkårer KFUK KFUMs Storföreningsnätverk i Göteborg Eva Maria Väfors KFUK KFUMs Riksombudsmöte i Umeå Emilie Rodén, Henrik Karlsson Rodén, Amanda Karlsson Internationellt arbete Föreningen har sedan 1998 drivit internationella biståndsprojekt med KFUM Östra Jerusalem. Under de senaste åren har arbetet främst fokuserats kring ledarskapsutbildning för unga ledare och KFUK KFUM:s utbildningspaket "helheten". I slutet av 2009 söktes pengar från Gustav V för att kunna fortsätta detta samarbete. Sju unga ledare från föreningen reste till Palestina kring årsskiftet 2010 och genomförde en ledarskapsutbildning med palestinska ungdomar. Resan blev mycket lyckad, vi har nu återupptagit våra kontakter med Östra Jerusalem samt har återigen har en liten internationell grupp med goda kunskaper kring Palestina i vår förening. Information och marknadsföring Under 2011 har vi gjort en medveten och lyckad satsning på att nyttja sociala medier som Facebook och Twitter som marknadsföringskanaler. Vi har börjat använda oss av så kallade QR koder i vår affischering för att skapa bekvämlighet för våra potentiella intressenter. Vi har använt oss främst av elektroniska utskick (ledarbrev, brommaspegel och medlemsregistret BRP), men även av traditionell affischering på föreningstavlor i Bromma området. Vi har under hösten börjat använda oss av tjänste Simple signup för att ta emot anmälningar till våra olika arrangemang och aktiviteter. Betalningen sker då via webben och vi slipper administrera fakturor. Jämställdhet Bromma KFUK KFUM arbetar ständigt för att alla unga ska ha samma möjligheter att använda sina förmågor, att göra sina röster hörda, att delta i vår verksamhet, att bli lyssnade på och känna sig välkomna, oavsett kön, etnicitet, funktionalitet, social bakgrund, klass, sexualitet eller religion. Ledare på KFUM gården i Kista och våra tjej och killgruppsledare har under 2011 fortsatt att arbeta med både ett genus och normkritiskt perspektiv. Sida 17

19 Miljö Under 2011 har vi fortsatt arbetet med att verka för ett mer integrerat miljötänk i vår föreningsverksamhet i Alvik och Kista. Vi satsar på att i första hand hyra miljöbilar, köpa ekologiska och kravmärkta produkter samt att sopsortera och återvinna på kansliet. Lokaler/Arrende Förenings och kanslilokaler Verksamhetslokalerna på Gustavslundsvägen 168A vid Alviks Torg har fått en mer ändamålsenlig inredning för respektive verksamheters syften och behov. Flitigt användande av projektor, nya stolar och bord har möjliggjort bättre möten. Det efterlängtade ventilationsarbetet har slutförts av fastighetsägaren. Ett nytt förmånligare hyresavtal upprättades under Sporthallen Sporthallen på Vidängsvägen 11 i Alvik har under våren 2011 haft en stadig grupp av nyttjare, dock har flera av våra grupper tackat för sig på grund av den kraftiga hyreshöjning vi tvingats till. Bland förhyrarna finns egna verksamheter och sektioner samt skolor, förskolor, föreningar och företag. I anslutning till sporthallen finns även klubbrummet för våra sektioner. Lovöstugorna Vinsta/Hjulsta scoutkår har ansvarat för drift och uthyrning av Rövarkulan. Vinsta scouterna har satsat på ytterligare förbättring av Rövarkulan samt upprustning av intilliggande förråd och utedass. Arbetet med att rusta upp och anpassa marken kring Blockhuset har påbörjats i liten skala. Kärsö Föreningen arrenderar markområdet för Kärsögården av Drottningholms slottsförvaltning. Förhandlingar om nytt arrendeavtal har pågått sedan några år och är ännu inte slutförda. Stiftelsens bolag Kärsö Fastighets AB som äger Kärsögårdens byggnader har föreningens uppdrag att svara för förhandlingarna. Vinsta Gård Vinsta/Hjulsta scoutkår har bedrivit scoutverksamhet i lokalerna på Vinstavägen 101. Dessutom har lokalerna använts till olika evenemang under helgerna. Sida 18

20 Samverkan Kärsögården Kärsögården är belägen på Kärsön utanför Drottningholm i Mälaren. Verksamheten drivs av KFUM Kärsö, en föreningsallians mellan Bromma KFUK KFUM, Stiftelsen KFUM:s studenthem, KFUM Söder och stiftelsen KFUM Söder Fryshuset. Årets höjdpunkt var i vanlig ordning sommaren med en mängd olika läger, både dagkollo och övernattningsläger. Våren och hösten dominerades av programverksamhet med lägerskolor och idrottsdagar. Den mångfald bland de grupper som nyttjar anläggningen leder till spännande möten och sätter sin prägel på Kärsön som ett aktivitetscenter för barn, ungdomar och familjer. Ett stort tack till alla ledare, deltagare, ideella krafter, personal och allmänhet som tillsammans gör Kärsögården till vad det är idag. Y s Men s Club Stockholm Bromma Y s Men Club Stockholm Bromma har vid årets slut 2011 haft 21 st. medlemmar och 3 st. supportermedlemmar. 4 st. medlemmar har flyttat till Västerås Y s Men s Club under året. Vi arbetar målmedvetet för att öka medlemsantalet i klubben, genom att bli fler kan vi göra mer. Vi tror att personer inom/från KFUK KFUM kan göra en insats inom Y s Men. Genom att vara med i Y s Men s rörelsen ges man möjlighet att stödja ungdomsverksamheten i KFUK KFUM både på ett lokalt plan i Bromma Stockholm såväl som på ett internationellt plan. Klubbens mål är bland annat att arbeta med ideell verksamhet av kristen och social karaktär, speciellt bland barn och ungdom, genom medlemmarnas personliga tjänande och gemensamma ansträngningar. Den ger medlemmarna möjligheter till egenutveckling genom sitt arbete inom klubben och genom de internationella kontakter som medlemskap i Y s Men innebär. Klubben har under året haft 30 st. klubbmöten med intressanta program som: Besök på Nobelmuseet, besök på Käppalaverket, broderklubbsbesök Aalborghus Y s Men s Club, regionkonferens i Göteborg och föredrag om Västbanken m.m. Vi arrangerade en välbesökt distriktträff på Kärsögården för Distrikt Nord Ost inom Y s Men.Klubben var representerad av 10 medlemmar vid årets regionkonferens inom Y s Men International Region Sverige. En klubbmedlem har haft uppdraget som Region Director inom Y s Men Region Sverige, under Loppmarknader, julmarknad, lotterier, medlemsarbete m.m. har inbringat pengar till klubben under det gångna året. Våra insamlade medel används för stödverksamhet till ungdomar och ledare inom KFUK KFUM samt för internationell hjälpverksamhet. Klubbens huvudsakliga uppgift är att stödja barn och ungdomsverksamhet nationellt och internationellt. Vi har under året gett bidrag till Bromma KFUK KFUM:s scoutverksamhet samt till KFUK KFUM Bromma.Vi stödjer framförallt Bromma KFUK KFUM:s ungdomsverksamhet. Vi är positiva till fler ansökningar från Bromma KFUK KFUM för dess ledar och ungdomsverksamhet. Under 2011 har vi även gett stöd till SOS barnbyar, barnfamilj i Kenya, katastrofen i Japan och internationella projekt inom Y s Men International. Stiftelsen KFUMs studenthem i Alvik Föreningen är stiftare av Stiftelsen KFUMs Studenthem i Alvik. Stiftelsen äger genom det helägda aktiebolaget Kärsö Fastighets AB byggnader på Kärsögården. Det bolaget äger i sin tur genom ett helägt aktiebolag studentbostäder i Kista. Stiftelsen arbetar på olika sätt aktivt med planer för studentbostäder. Föreningen och Stiftelsen samverkar i studentbostadsfrågor. Föreningen har svarat för delar av stiftelsens och bolagens interna administration. Sida 19

BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012

BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 BROMMA KFUM 2013 Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2012 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2006 Kode Norra Bredband Ekonomisk förening Styrelsen för Kode Norra Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012

Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr 873201-1930 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund Org nr Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Värmland-Örebros Volleybollförbund VERKSAMHET 2012... 2 ORGANISATION OCH STYRELSEARBETE... 3 FÖRENINGAR... 3 LICENSER...

Läs mer

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening

Årsbokslut. Saltsjöbadens Idrottsförening Årsbokslut för Saltsjöbadens Idrottsförening Räkenskapsåret 2013 1(8) Årsbokslut Styrelsen för Saltsjöbadens Idrottsförening avger härmed årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Verksamhet När det gäller verksamheten

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Årsredovisning räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

IF Friskis&Svettis, Malmö Org.nr 846002-2182. Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31 Styrelsen och verksamhetschefen för Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Malmö avger härmed följande redovisning för förvaltningen av föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse Årsredovisning och revisionsberättelse Avseende räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg, Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Rökeriet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Rökeriet Räkenskapsåret 2010 Bostadsrättsföreningen Rökeriet 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för. Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907. Räkenskapsåret 2006 Årsredovisning för Bostadsföreningen Åsa upa 746000-1907 Räkenskapsåret 2006 1-12 2007-05-06 Styrelsen för Bostadsföreningen Åsa upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013

Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013 Bromma KFUM Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2013 Bromma KFUM M Ö J L I G H E T E R N A S F Ö R E N I N G? Bromma KFUM är en del av KFUM Sverige, som i sin tur är en del av två globala ungdomsrörelser,

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Killingen 22

Årsredovisning. Brf Killingen 22 Årsredovisning för Brf Killingen 22 Räkenskapsåret 2005 Brf Killingen 22 1(9) Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brf Rökeriet

Årsredovisning. Brf Rökeriet Årsredovisning för Brf Rökeriet Räkenskapsåret 2007 Brf Rökeriet 1(9) Styrelsen för Brf Rökeriet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Verksamhet Föreningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan ÅR 2015

Verksamhetsplan ÅR 2015 ÅR 2015 Bromma KFUM Telefon 08-262750/51/52 Fax 08-262756 Box 14023, 16714 Bromma Besök: Gustavslundsvägen 168 A bromma.kfum.se bromma@kfum.se Innehållsförteckning Innehåll 1 Övergripande Verksamhetsidé

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING. Brf Herden 5 1(5) Org.nr. 769603-9788 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Brf Herden 5 1(5) ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för bostadsrättsföreningen Herden 5 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 21/9-31/12 2010. Under våren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 1 KFUM Jämtland Basket Org nr 892001-0892 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-05-01 2006-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2-4 - resultaträkning 5

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg

Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg Organisationsnummer Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg ÅRSREDOVISNING AVSEENDE RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Bostadsrättsföreningen Vårt Hus nr 1 i Göteborg 1(9) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Jernet 7

Årsredovisning. Brf Jernet 7 Årsredovisning för Brf Jernet 7 Räkenskapsåret 2006 Brf Jernet 7 1(10) Styrelsen för Brf Jernet 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Fastighet Järnet 7 Styrelse

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kanotens Samfällighetsförening Årsredovisning för Kanotens Samfällighetsförening 717913-9204 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Kanotens Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012, vilket är föreningens

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland

Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland Verksamhetsberättelse 2012 KFUM Stockholm Gotland KFUM Stockholm Gotland är en distriktsorganisation för de till KFUM Sverige anslutna KFUMföreningarna inom Stockholms och Gotlands län. Verksamhetsinriktning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Knoppen 21

Årsredovisning. Brf Knoppen 21 Årsredovisning för Brf Knoppen 21 Räkenskapsåret 2007 Brf Knoppen 21 1(9) Styrelsen för Brf Knoppen 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby

Årsredovisning. Brf Hylte Ferieby Årsredovisning för Brf Hylte Ferieby Räkenskapsåret 2012 Brf Hylte Ferieby 1(9) Styrelsen för Brf Hylte Ferieby får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Glada Hudik-teaterns Supporterklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer