PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1"

Transkript

1 PROJEKTPLAN Projektansökan Leader Skånes Ess Bilaga 1 1. Projektnamn Fördjupad förstudie kring Vinlandet Sverige och utveckling av branschen: producenter/förädlare av fermenterade drycker baserade på frukt och bär 2. Projektidé Projektet avser att genom fördjupad dialog mellan vinodlare, frukt- och bärförädlare, distributörer, marknadsförare, forskare, företagsutvecklare och investerare skapa klarhet i vad ett regionalt stöd bör innehålla och vilken form det bör ha för att optimera utvecklingen av branschen fermenterade drycker baserade på frukt och bär. Projektet avser också att ta reda på vad förutsättningarna är för att etablera Vinlandet Sverige med säte inom Leader Skånes Ess och hur ett långsiktigt branschstöd kan finansieras. Krinova äger varumärket Vinlandet Sverige och inom Leader Skånes Ess område finns idag sex vinproducenter. I denna region finns dessutom ett stort antal företag som arbetar med frukt och bär och här finns en potential för utveckling av fermenterade drycker. Genomförandet av en fördjupad förstudie kring utveckling av vinprodukter innebär att vi får möjlighet att undersöka vad som krävs för att branschen, i enlighet med företagarnas önskemål och framtidsvisioner, ska kunna ta ett stort steg framåt och skapa nya arbetstillfällen på landsbygden. Bakgrund Redan under Romarriket fanns kräsna vindrickare och kartan utökas ständigt med nya vinproducerande länder. Nya Zeeland och Sydafrika är exempel på nya vinländer med produkter som tilltalar den svenska konsumenten. Kanada är ett nytt vinland med likartat klimat som vi. På kontinenten finns stor kunskap och bevis på hur denna bransch kan bidra till aktiva och attraktiva landsbygdsområden inte minst genom ökad landsbygdsturism och upplevelser knutna till vingården. Året runt evenemang kring vinrouter marknadsförs internationellt med stor framgång. I Skåne, inte minst inom Leader Skånes Ess geografiska område, finns en stor utvecklingspotential. 3. Behov av att genomföra projektet Sverige klassades enligt EU:s regler som vinland 1999 och vinbranschen här består idag av ca 260 vinodlare/vinproducenter. Flertalet är hobbyodlare och ca 15 är godkända vingårdar. Klimatförändringar och ny forskning har möjliggjort att det idag går att odla vin i södra Sverige. För att kunna lyckas behöver denna unga och omogna bransch i Sverige utveckla ett gemensamt synsätt som sätts på pränt i form av en utvecklingsplan. Vad måste vi göra? Vad ska vi starta med? Vilken kompetens behövs? Hur påverkar vårt klimat luftfuktighet, temperatur och jordmån möjligheterna att framställa vinprodukter som svenska konsumenter tycker om och är villiga att betala för? Hur arbetar vi med kvalitetssäkring? Hur ska vi marknadsföra branschens produkter och upplevelser? 1

2 4. Liknande projekt Med stöd från Jordbruksverket och regeringens satsning Sverige det nya matlandet har Krinova genomfört ett projekt för att bilda en vinakademi och sedan ett vinforum. Därefter har Krinova registrerat varumärket Vinlandet Sverige med syfte att samla branschen i ett forum för utveckling av vinprodukter i Sverige. Nätverken, kunskapen och erfarenheten från dessa tidigare satsningar tar vi nu med oss in i detta förstudieprojekt. 5. Ordinarie verksamhet Krinova Science Park ägs av Kristianstad kommun och Högskolan Kristianstad och har tre verksamhetsområden: Utveckling (etablering av en Innovationsarena för öppna innovationsprojekt extern finansiering), Kontor (80 företag och organisationer hyr kontor i parken), Möten (konferensverksamhet). En framgångsrik Science Park ökar attraktionskraften och viljan att etablera och driva företag i hela Kristianstadsregionen. Detta gäller både stad och landsbygd. Krinovas innovationsfokus på utvecklingsprojekt inom Mat/Miljö/Hälsa visar tydligt att samverkan med landsbygden är av stor betydelse. Det är på landsbygden maten produceras och här finns vinodlarna. Krinova driver idag bl a projekt Smakplats, Årets Landsbygdsprojekt i Skåne 2011, som riktar sig till småskaliga livsmedelsförmedlare i hela Skåne med affärsrådgivning. 6. Vilka ska genomföra projektet Projektägare: Krinova AB. Projektledare: Charlotte Lorentz Hjorth, vd Krinova AB/Krinova Science Park Processledare: Christina Skjöldebrand, Krinova/HKR, professor i Livsmedelsteknik Roll: leda en fördjupad förstudie och därigenom starta ett samarbete med Leader Skånes Ess. Exempel på aktörer som på olika sätt kommer att delta i förstudien: Sex lokala vinproducenter primär målgrupp Föreningen Svenska Vinodlare primär målgrupp och deltagande aktör. Föreningen Svenska Vinodlare har idag ca 260 medlemmar med störst koncentration till Skåne. Kristianstads kommun och övriga kommuner inom Leader Skånes Ess: offentlig aktör skapa bästa förutsättningar för företagande Högskolan i Kristianstad, Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet: offentliga aktörer experter och forskare Projekt Smakplats, Krinova Science Park spridning av projektresultat Smakplats nätverk av ca 800 små livsmedelsförädlare målgrupp: potentiell aktör Hushållningssällskapet: dialog och samtalspartner Skånes Livsmedelsakademi; projekt Smaka på Skåne och projekt Vinturism dialog och samtalspartner, spridning av projektresultat Offentliga innovations- och affärsstödjande miljöer och aktörer Affärsänglar och Venture Capital bolag Beroende på vad som kommer fram i förstudien kan även andra aktörer komma att spela en viktig roll. Vi avser att tillämpa en öppen process och är intresserade av att få feedback från alla som vill utveckla branschen. 2

3 7. Syfte och målgrupp Det övergripande syftet är att klargöra vad som behöver göras för att utveckla fermenterade bär- och fruktprodukter i vår del av Skåne. För att kunna skapa en helhetslösning som tilltalar konsumenten behöver mat och dryck utvecklas tillsammans. Den fördjupade förstudien syftar till: att ta fram en utvecklingsplan för att illustrera en ny bransch i Skåne/Sverige. Utvecklingsplanen/förstudien ska beskriva ett hållbart arbetssätt, både innovativt och ekonomiskt, och vara anpassat för skånska/svenska förhållanden att ta fram en utvecklingsplan för branschen som främjar småskaligt landsbygdsföretagande och upplevelser kring vingården att öka kunskapen om vad som händer från vinodling till färdig vinprodukt att studera befintliga regelverk, både i Sverige och inom EU att sätta konsumenten i fokus hur ska svenska vinprodukter smaka? att undersöka hur relevanta yrkesgrupper kan kompetensutvecklas att undersöka hur den nya branschen kan skapa nya arbetstillfällen Avgränsning: Projektet fokuserar på fermenterade frukt och bärdrycker. Målgrupp: Lokala vinproducenter, Föreningen Svenska Vinodlare, Smakplats nätverk av ca 800 små livsmedelsförädlare samt andra företag som producerar när/lokalproducerade livsmedelsprodukter. En annan målgrupp utgörs av innovationsmiljöer och investerare. Underifrån perspektiv Inom Leader Skånes Ess finns sex vinodlare och 22 frukt-och bärförädlande företag (se nedan) som vi haft dialog med i Vinodlarföreningen och i projektet Smakplats. Dessa landsbygdsföretag har uttryckt ett stort behov av utvecklingsstöd för att etablera och stärka branschen. Vinodlare: Åhus Vingård, Åhus Gabriels Vingård, Åhus Kärr Alleboda Vingård, Åhus Nordanvik, Näsum Cehlins Vingård, Torsebro Gullyckevin, Bromölla Frukt- och bärförädlande företag: KG Paulsson Bär & Grönsaker, Bromölla Naturprodukter Björk AB, Degeberga Östa Bär, Näsum Br. Norberg Fruktodling AB, Degeberga Ekdala Fruktbod, Ö Sönnarslöv Tollarps Frukt & Bär, Tollarp ÖSPAB Frukt, Ö Sönnarslöv Nordanvik, Näsum Vånga Fruktpackeri, Arkelstorp Brogården Viby, Kristianstad Solgården i Maglehem, Degeberga Alléns gårdsbutik, Vittskövle Bonnslätt 1:56, Villands Vånga Vånga Must, Villands Vånga 3

4 Brita och Uno Kvist, Villands Vånga Mats Svensson Frukt, Villands Vånga Åhus Grönt, Åhus Vånga 77.1, Fjälkinge Irene Walton, Yngsjö Vänersbergsfrukt, Villands Vånga Funtahagens fruktodling, Arkelstorp Gräsljunga Gårdsprodukter, Visseltofta 8. Projektets mål Mätbara mål: Ett utarbetat förslag på vad ett regionalt stöd bör innehålla och vilken form det bör ha för att optimera utvecklingen av branschen fermenterade drycker baserade av frukt och bär inom Leader Skånes Ess. En handlingsplan för utveckling av vinprodukter - innovativt och ekonomiskt hållbart, anpassat för svenska förhållanden samt möjligt att tillämpa på andra fermenterade drycker av frukt och bär. En handlingsplan för hur relevanta yrkesgrupper kan kompetensutvecklas och nya arbetstillfällen skapas Leader Skånes Ess strategi slår fast att Arbetet med att utveckla regionens position som Sveriges centrum för livsmedel, mat och dryck genom profilen Spirit of food kan särskilt stärka Leader Skånes Ess utveckling och företag med koppling till jordbruk och närproducerade livsmedel. Strategin poängterar också att Leader Skånes Ess har Sveriges starkaste livsmedelsfäste och att här förädlas allt från grönsaker, animalieprodukter och fisk till dryck. Hållbar utveckling I Leader Skånes Ess finns ett stort antal små och stora jordbruks- och livsmedelsföretag med en differentierad verksamhet. De utgör basen för småskalig livsmedelsproduktion och här återfinns projektets målgrupp som har möjlighet att starta ett socialt och ekonomiskt hållbart utvecklingsarbete. Utvecklingsplanen, som ska utarbetas, ska anpassas med särskild hänsyn till svenska förhållanden. Varje vinområde satsar stort på att framhäva sin egen, unika smak och karaktär. Den skånska jordmånen, naturligt skydd, dränering, soltimmar, mikroklimat, luftfuktighet och frostrisk är faktorer som påverkar vilka vinprodukter som kan lanseras på den svenska marknaden. Jämställdhet, integration och kompetensutveckling Projektets aktiviteter vänder sig till både kvinnor och män vilket är naturligt då små livsmedelsföretag ofta drivs som familjeföretag. En förhållandevis stor andel av de nya entreprenörer som finns inom småskalig livsmedelsproduktion är emellertid kvinnor. Projektet leds av kvinnor som har en lång erfarenhet av att stötta kvinnor som är innovatörer och entreprenörer. I projektets styrgrupp eftersträvas en jämn könsfördelning. Projektet ska ta fram en handlingsplan för kompetensutveckling av en ny yrkesgrupp. Högskolan i Kristianstad spelar en viktig roll. En av uppgifterna innebär att undersöka om det finns personer med invandrarbakgrund som t ex har kompetens om vinproduktion i sina hemländer och kan matchas mot nya arbetstillfällen som kommer att skapas. 4

5 Ungdomar Ungdomar som växer upp på landsbygden behöver uppleva att det finns intressanta och kreativa arbeten även på landsbygden. Genom att utveckla Vinlandet Sverige kan vi sprida en positiv framtidstro och visa att det finns möjlighet att utveckla spännande upplevelsebaserade produkter på den skånska landsbygden. Stärkt konkurrenskraft Information måste spridas om att nya produkter måste kvalitetssäkras och genomgående hålla en hög kvalitet för att en ny bransch ska kunna skapa nya arbetstillfällen. Kunskap och hög servicenivå är viktiga faktorer för att kunna uppnå lönsamhet och stärkt konkurrenskraft. I den SWOT-analys som Leader-gruppen upprättade inför ansökan 2008 framkommer att det upplevs som riskfyllt att vara företagare på landsbygden. Dessutom visar det sig att genomsnittsåldern på företagare är hög och att mikroföretagen har svårt att klara marknadsföringen av sina produkter. Lägg därtill få etableringar av turist och upplevelseföretag, att möjligheter till kvalificerad utbildning endast utnyttjas i begränsad omfattning samt ett dåligt utnyttjande av utvecklingsstöd med förankring i högskola och universitet. Den fördjupade förstudien kan spela en viktig roll för att vända utvecklingen i rätt riktning och därmed stärka konkurrenskraften för landsbygdsföretagare i Skånes Ess. Genom projektet kan vi öppna upp direkta kanaler mellan högskola/universitet och projektets målgrupp. Följande temaområden/insatser/indikatorer i Leader Skånes Ess strategi passar in på vårt projekt: Verka och utvecklas, exempel på viktiga insatser som denna projektansökan innehåller: skapa en kompetenspool som ger support och mentorstöd till småföretagare (forskare och andra experter) stimulera nätverksbyggande och ökat samspel Indikatorer: sysselsättning/start av nya företag förstudien kommer att belysa hur branschen ska skapa arbetstillfällen och nya landsbygdsföretag nya utvecklingsprojekt i nätverk stämmer in på vårt projekt! Kompetensutvecklingsprojekt förstudien kommer att belysa kompetensutvecklingsbehovet Besöka och uppleva, exempel på viktiga insatser som denna projektansökan innehåller: att stimulera människor att uppleva landsbygden och den miljö där råvarorna har sitt ursprung stämmer in på vårt projekt! stimulera till innovativa insatser i samverkan stämmer in på vårt projekt! Indikatorer: sysselsättning/start av nya företag förstudien kommer att belysa hur branschen ska skapa arbetstillfällen och nya landsbygdsföretag 5

6 9. Genomförande med tidsplan Nr Sammanfattande beskrivning av aktiviteter Tidplan, start och slutdatum 1 Projektledning, ekonomisk redovisning Externa tjänster; ett antal olika experter, forskare, konsulter kommer att anlitas 3 Fördjupad förstudie framtagande av en utvecklingsplan: Dialogmöten med berörda företag och aktörer Workshop 1: Presentation och dialog med projekt Innovativa drycker mfl Workshop 2: Utvecklingsbehov för vinodlare i Skåne Workshop 3: Fermenterade bär och frukt Workshop 4: Innovationsmiljöer och investerare 4 Presentation av delresultat på KrinovaDagen i mars Handlingsplan för kompetensförsörjning av en ny yrkeskategori 6 Framtagande av spridningsmaterial, spridning av projektresultat Projektet kommer att arrangera ett antal diskussioner, möten och workshops mellan projektets samverkanspartners, målgrupp och intressenter, rådgivare och experter som kommer att ligga till grund för en fördjupad förstudie. Utvecklingsplanen kommer bl a innehålla delar som: Innovation och produktutveckling Kompetensutveckling och kompetensförsörjning Marknadsföring/PR Näringslivets behov och engagemang Nätverk av experter och forskare med spetskompetenser Omvärldsanalyser/trender för framtiden Form/modell för långsiktigt branschstöd 10. Geografiskt verksamhetsområde Projektet utgår från Leader Skånes Ess verksamhetsområde men samverkar, för att nå bästa projektresultat, med de största vingårdarna i södra Sverige. Branschmodellen tar också sin utgångspunkt i Skånes Ess och strävar efter att bli en föregångare för övriga områden. 6

7 11. Spridning av projektresultat Projektet kommer att spridas genom följande aktiviteter: KrinovaDagen i mars 2012 Branschtidningar och andra media Löpande på hemsidor och facebooksidor Elektroniska nyhetsbrev till Föreningen Svenska Vinodlare Informationsinsatser i samverkan med projekt Smakplats Genom projektpresentationer av samverkande partners 12. Verksamheten efter projektets slut Resultatet av den fördjupade förstudien kommer att svara på frågan hur branschen för fermenterade bär- och fruktdrycker ska utvecklas i framtiden. Den fördjupade förstudien ska leda till en utvecklingsplan för utveckling av fermenterade frukt- och bärdrycker. En handlingsplan för hur relevanta yrkesgrupper ska kompetensutvecklas och nya arbetstillfällen skapas. 13. Budget och finansiering Projektets beräknade kostnader Kostnader Beskrivning Beräknat belopp, kr Löner Projektledning, ekonomisk redovisning Övriga kostnader Externa tjänster, marknadsföring Summa faktiska kostnader Projektets värderade resurser Resurser Beskrivning Värderat belopp, kr Ideellt arbete 1240 tim x 175 kr Summa ideellt arbete SUMMA KOSTNADER: SEK Projektets faktiska finansiering 7

8 Finansiering Beskrivning Belopp, kr Ansökt projektstöd LEADER 49 % Ansökt projektstöd LAG-pott 21 % Summa faktisk finansiering Projektets övriga finansiering Resurser Beskrivning Belopp, kr Ideellt arbete 30 % Summa ideellt arbete SUMMA FINANSIERING: SEK 8

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018

Krinova Incubator & Science Park. Affärsplan 2015-2018 Krinova Incubator & Science Park Affärsplan 2015-2018 Innehåll Uppdrag Vision Historia Innovationsekosystem Möten och kontor InnovationsArena Profilområde Mat/Miljö/Hälsa Kommunikation Kompetens och organisation

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014

Ansökningar till. Sverige det nya Matlandet 2014 Ansökningar till Sverige det nya Matlandet 2014! 1 !!! Stöd%till%insatser%inom%livsmedelsområdet! Du är en av de som har ansökt om stöd till insatser inom livsmedelsområdet. Stödet är ett medel för att

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20

Gotländsk tryffel stärka försäljningsledet... 18 Säljbolag för livsmedelsprodukter... 20 2000 2007 I den här slutrapporten vill vi förmedla en del av all den kreativitet, idérikedom och aktivitet som vi fått ta del av under åren med Leader+ och 101 projekt. Här hittar du övergripande information,

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer