Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)"

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven Carlsson Bertil Karlström Utses att justera Lars Rosander Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Bertil Karlström. Bo Bergman. Lars Rosander ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkansliet. Bertil Karlström

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Försäkringskassan Au 96 Dnr Organisationsöversyn av Försäkringskassan i Kalmar län Försäkringskassan i Kalmar län har med skrivelse berett kommunerna i länet tillfälle att yttra sig över ett förslag till ny organisation för kassan. Yttrandena skall vara Försäkringskassan tillhanda senast den 28 februari. På uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott har kommunkansliet upprättat ett yttrande över förslaget till organisation för Försäkringskassan. Kommunkansliets yttrande antas som arbetsutskottets eget yttrande.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Kultur- och fritidsnämnden Au 97 Dnr Anhållan om bidrag till försäljning av kampanjtröjor mot rasism Hultsfredsgruppen av Ungdom mot rasism anhåller i skrivelse till kommunstyrelsen genom Anna Örnros och Fredrik Möller om ett kommunalt bidrag på kronor för inköp av kampanjtröjor mot rasism. Kampanjtröjorna kommer att försäljas till bland annat besökarna på årets Hultsfredsfestival. Framställningen om bidrag till kampanjtröjor mot rasism remitteras till kultur- och fritidsnämnden för yttrande.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Sven Carlsson Au 98 Inbjudan till samråd om utformningen av drogpolitiskt program för Hultsfreds kommun Arbetsgruppen för drogpolitiskt program inbjuder till fortsatta diskussioner om utformningen av det drogpolitiska programmet tisdagen den 4 mars kl 8.30 på kommunkontoret. De utskottsledamöter som har möjlighet skall delta i diskussionerna om utformningen av det drogpolitiska programmet. Om en ledamot ej har möjlighet att delta skall en ersättare utses. Förutom arbetsutskottets ledamöter skall även Sven Carlsson och Bertil Karlström delta i samrådet.

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Mats Stenström Britt-Marie Hultgren Au 99 Dnr Förlängning av kommunens lån nr i Handelsbanken Kommunens lån nr på kronor i Handelsbanken förfaller till betalning den 20 februari. Ekonomikontoret föreslår en förlängning av lånet med ytterligare tre månader mot en ränta av 4,90 procent. Ekonomikontoret får i uppdrag att förlänga kommunens lån nr på kronor i Handelsbanken med ytterligare tre månader mot en ränta av 4,90 procent.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Ekonomikontoret Britt-Marie Hultgren Au 100 Dnr Inlösen av lån på kronor i Spintab Ekonomikontoret meddelar att ett lån på kronor i Spintab förfaller till betalning. Samtidigt föreslår ekonomikontoret att lånet skall inlösas på förfallodagen. Ekonomikontoret får i uppdrag att inlösa kommunens lån på kronor hos Spintab på förfallodagen.

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Ekonomikontoret Britt-Marie Hultgren Au 101 Dnr Förlängning av kommunens lån nr i Sparbanken Sverige Kommunens lån nr på kronor i Sparbanken Sverige AB förfaller till betalning den 21 februari. Ekonomikontoret föreslår en förlängning av lånet med ytterligare fyra månader mot en ränta av 4,30 procent. Ekonomikontoret får i uppdrag att förlänga kommunens lån nr på kronor i Sparbanken Sverige AB med ytterligare fyra månader mot en ränta av 4,30 procent.

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Lars Hagberg Lars Rosander Au 102 Inbjudan till konferens; styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll av den kommunala verksamheten Kommunförbundet Kalmar län inbjuder till en konferens fredagen den 21 mars på Hotell Corallen, Oskarhamn, om styrning, ledning, uppföljning, utvärdering och kontroll av den kommunala verksamheten. En representant vardera från majoriteten och oppositionen i kommunfullmäktige får delta i konferensen den 21 mars.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Gatukontoret + skissförslag Lars Lundgren Au 103 Dnr Markplanering vid Medborgarhuset i Rosenfors Stadsarkitekt Anders Åström har utarbetat ett skissförslag på ny markplanering i anslutning till Medborgarhuset i Rosenfors. Utvecklingsgruppen i Rosenfors anhåller i skrivelse till kommunstyrelsen om planering av området närmast Medborgarhuset iordningställs i enlighet med stadsarkitektens förslag. Utvecklingsgruppens anhållan om markplanering vid Medborgarhuset remitteras till gatukontoret för yttrande.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Fastighetskontoret Sökanden Au 104 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Huldran 2, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet AdvokatFirman Edgren, Strümpel & Co AB, Drottninggatan 1, Oskarshamn Huldran 2, Hultsfred Säljare Beritun Fastighets AB, , konkursbo Köpare Köpesumma Inge Hyckenberg, och Per Hyckenberg, kronor Areal m 2 Tax-värde kronor

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Fastighetskontoret Au 105 Dnr Ändringar i avtal om avbrytbar el med Sydkraft AB Sydkraft AB har översänt förslag till ändringar i avtalen om leverans av avbrytbar el till Centralskolan i Virserum, Emådalsskolan i Mörlunda samt Ekliden i Virserum och Hemgården i Målilla. Ändringarna i avtalen om leverans av avbrytbar el med Sydkraft AB godkänns.

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Au 107 Anmälningsärenden 1. Länsstyrelsen, Kalmar län, beslut , tillstånd till täkt enligt 18 naturvårdslagen, Bertil Svensson, Basebovägen 15, Hultsfred 2. Emåprojektet, protokoll från årsstämman Europarådet mot rasism, tackbrev Polismyndigheten, Vimmerby, tillståndsbevis , luciakortege, Pappers avd 49, Silverdalen 5. Medborgarhuset, Rosenfors, tackbrev Svenska Kommunförbundet, information , utvärdering av det fördjupade vänortsarbetet 7. Svenska Kommunförbundet, , programberedning Kommunerna och miljön 8. Polismyndigheten, Vimmerby, tillståndsbevis , offentliga danstillställningar, Hotell Dacke, Virserum 9. Länsarbetsnämnden, , avtal om ersättning för kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna under tiden Länsstyrelsen, Kalmar län, beslut , nyföretagande i Hultsfreds kommun, medfinansiering av Mål 5b-projekt 11. Länsstyrelsen, Kalmar län, beslut , nyföretagande i Hultsfreds kommun, medfinansiering av Mål 5b-projekt 12. Polismyndigheten, Vimmerby, tillståndsbevis , offentlig dans och disco, Hotell Hulingen AB, Hultsfred

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Länsstyrelsen, Kalmar län, beslut , täkt på fastigheten Aby 1:2 m fl, Hultsfreds kommun, Lars Rikerth, Målilla 14. Kommunförbundet Kalmar län, information om förbundsmöte Beslutsgruppen Mål 5b Sydöstra Sverige, , kopia av beslutsbrev om beviljade strukturfondsmedel avseende projekt Högskoleutbildning i norra Kalmar län vt Lönneberga LRF-avdelnings och LRF Norra Kalmars skrivelse respektive om indragningarna av räddningstjänsten i Silverdalen och Järnforsen 17. Ekonomichefens rapport om 1996 års bokslut 18. Länsstyrelsens skrivelse till Vägverket om E22, delen Söderåkra - Hossmo Svenska Kommunförbundets cirkulär 1996:163 Ett nytt arbetsplatsmaterial om Jämställdhet 1996:171 Kommunernas ekonomiska länge, november :172 Utvecklingsstöd i folkhälsoarbetet 1996:182 Personal i rörelse 1996:183 Omkostnadsersättning för dagbarnvårdare 1996:184 Ersättning vid akut restvärdesskydd 1996:188 Det fortsatta arbetet med ett nationellt kundskapslyft, den särskilda vuxenutbildningssatsningen

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL :190 Ändring av ersättningen för inkassokostnader m m och ersättningen för kostnader i mål om betalningsföreläggande och handräckning 1996:191 Räddningskostnadsnämnden 1996:195 Basbelopp för år :197 Traktamentsbelopp :2 Kommunal personal :7 Kontrolluppgifter och arbetsgivaravgift m m för år :23 Strukturfondsarbetet sett ur ett kommunal perspektiv 1997:26 Värdesäkring av utgående ersättning till lärare, skolledare och syokonsulenter som ej erhållit försäkringsskydd enligt AGS-KL 1997:28 Beloppsjusteringar i normalavtal för försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar 1997:30 Budgetförutsättningar

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-27 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-12-09 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, torsdag den 9 december 2010, kl. 14.00 16.00 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren, 2:e

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Information om förvaltningsorganisationen. 6. Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i Mellanfjärden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 11 september 2008 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Information om

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer