Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)"

Transkript

1 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven Carlsson Bertil Karlström Utses att justera Laila Ekström Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande. Bertil Karlström. Sven Gustavsson. Laila Ekström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Kommunkansliet. Bertil Karlström

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Fastighetskontoret Göran Pettersson Au 365 Dnr Fortsatt uthyrning av Vena vandrarhem Värdfolket till Vena vandrarhem informerar arbetsutskottet om vandrarhemmet och dess verksamhet sedan starten Av informationen framgår att verksamheten hittills endast givit mindre överskott. Vidare påtalas att fönstren i vandrarhemmet behöver repareras och klarar inte ytterligare en säsong. På längre sikt behövs också en ny panna installeras eftersom den nuvarande i bränslehänseende är mycket oekonomisk. Nuvarande innehavarna till Vena vandrarhem får tills vidare hyra fastigheten på oförändrade villkor. Fastighetskontoret får i uppdrag att reparera fastighetens fönster utvändigt. Kostnaderna för reparationen får täckas ur kontot för fastighetsunderhåll. Förnyade överläggningar skall om ungefär ett år upptas mellan kommunen och hyresgästerna om köp eller fortsatt hyra av fastigheten.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Fastighetskontoret Hans Magnusson Au 366 Dnr Förvärv av mark för kultur- och turistcentrum i Virserum Projektledningen för Vision Virserum anhåller i skrivelse till kommunstyrelsen den 10 juni att kommunen vidtar erforderliga åtgärder för förvärv av den så kallade bolagstomten i Virserum så att planerna på ett kultur- och turistcentrum kan förverkligas. Vision Virserum avser att så fort som möjligt utföra uppmätningar och förberedande arbeten med hjälp av bland annat ALU-anställda. Vid arbetsutskottets handläggning av ärendet noteras att fastighetsägaren begärt ett pris av kronor, vilket utskottet anser allt för högt. Utskottet uttalar sig positivt för ett kommunalt förvärv av bolagstomten. Fastighetskontoret får i uppdrag att slutförhandla med fastighetsägaren och därefter upprätta erforderliga förslag till avtal för förvärv av fastigheten.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Sten Stures Måleri HB Kaptensgränd Hultsfred Fastighetskontoret Au 367 dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheterna Bågen 20 och 21, Hultsfred Sten Stures Måleri HB, Hultsfred, avser att förvärva fastigheterna Bågen 20 och 21 i Hultsfred för en köpeskilling av kronor och anhåller om förhandsbesked huruvida kommunen kommer att utnyttja sin förköpsrätt på fastigheterna. Om Sten Stures Måleri HB får förvärva fastigheterna Bågen 20 och 21 (före detta Nynäsmacken), Hultsfred, kommer inte kommunen att utöva sin förköpsrätt på fastigheterna.

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Fastighetskontoret Sökanden Au 368 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Misterhult 4:18, Virserum, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Virserums Redovisningstjänst AB, Storgatan 22, Virserum Fastighet Misterhult 4:18, Virserum, Hultsfred Säljare Rune Fagerström, Björkmossavägen 26, Virserum Köpare Peter Gustafsson, Svensrovägen 19, Virserum Köpesumma Areal Tax-värde kronor m2 Ej taxerad

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 Fastighetskontoret Sökanden Au 369 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Tulunda 2:3 och Tulunda 8:11, Mörlunda, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet Säljare Köpare Köpesumma Areal Sparbanken, Box 100, Mörlunda Tulunda 2:3 och Tulunda 8:11, Mörlunda, Hultsfred Magnus Elofsson och Carolina Elofsson, Tulunda 1211, Mörlunda Gunnar Johansson och Ann-Charlotte Johansson, Hantverkarvägen 6, Mörlunda kronor 135,3794 ha Tax-värde kronor, samtaxerat med Tulunda 20:1, 21:1

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Fastighetskontoret Sökanden Au 370 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Botesgård 1:10, Målilla, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Fastighet Säljare Köpare Köpesumma Areal Tax-värde Sydkraft AB, Markjuridik, Malmö Botesgård 1:10, Målilla, Hultsfred, Sydkraft AB Nissans Kraftförvaltnings AB, kronor m kronor

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Fastighetskontoret Sökanden Au 371 Dnr Kommunal förköpsrätt, fastigheten Virsrums-Kulla 1:6, Virserum, Hultsfred Arbetsutskottet avstår den kommunala förköpsrätten i fråga om nedanstående fastighet. Sökande Yngve Hermansson, Ekonomibyrån, Storgatan 54, Vimmerby Fastighet Virserums-Kulla 1:6, Virserum, Hultsfred Säljare Julia Karlsson Köpare Karin Össmar Jonas Liiw Köpesumma Areal Tax-värde kronor 2,3370 ha kronor

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Fastighetskontoret Au 372 Dnr Antagande av anbud för ombyggnad av Lindblomshallen i Hultsfred Fastighetskontoret har infordrat anbud för ny ventilation, ombyggnad av omklädnings- och duschrum i Lindblomshallen, Hultsfred. Enligt anbudsprotokoll har fördelaktigaste anbud lämnats av NCC-Hus, Västervik. NCC-Hus anbud på kronor för ny ventilation, ombyggnad av duschar och omklädningsrum i Lindblomshallen antas.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 Ekonomikontoret Au 373 Dnr Omsättning av lån nr i Handelsbanken, Hultsfred Kommunens lån nr på kronor hos Handelsbanken i Hultsfred förfaller till betalning den 20 juni Ekonomikontoret föreslår att lånet förlängs till och med med en räntesats om 6,25 procent. Omsättningen av lånet till och med godkänns.

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Ekonomikontoret Au 374 Dnr Omsättning av kommunens lån nr i Handelsbanken, Hultsfred Kommunens lån nr på kronor hos Handelsbanken i Hultsfred förfaller till betalning den 20 juni. Ekonomikontoret föreslår att lånet förlängs till och med med en räntesats om 6,25 procent. Omsättningen av lånet till och med godkänns.

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Ekonomikontoret Hultsfreds Bostäder Au 375 Dnr Upptagande av tillfälligt lån på 4 miljoner kronor hos AB Hultsfreds Bostäder Kommunen har fått ett erbjudande från AB Hultsfreds Bostäder om ett tillfälligt lån på 4 miljoner kronor på tre månader mot en ränta motsvarande sparbankens inlåningsränta plus 15 punkter. AB Hultsfreds Bostäders erbjudande om ett tillfälligt lån på 4 miljoner kronor under tre månader antas.

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Mats Stenström Au 376 Dnr Bemyndigande för ekonomichef Mats Stenström att uppta tillfälliga lån För att upprätthålla kommunens likviditet föreslår ekonomikontoret att ekonomichef Mats Stenström bemyndigas att uppta tillfälliga lån inom ramen 25 miljoner kronor. Ekonomichef Mats Stenström bemyndigas att för kommunens räkning uppta tillfälliga lån inom ramen 25 miljoner kronor.

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 Gatukontoret Au 377 Överläggningar med Vägverket om kommunala trafiksäkerhetsprogram Vägverket i Kalmar anhåller om ett sammanträffande med arbetsutskottet den 12 augusti 1996 för diskussioner om ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram. Vägverkets anhållan om överläggningar den 12 augusti om ett kommunalt trafiksäkerhetsprogram bifalls.

15 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Personalkontoret Au 378 Överenskommelse om villkor för arvodesanställda läkare - LÄA 95 Överenskommelse om villkor för arvodesanställda läkare har träffats mellan Svenska Kommunförbundet och Sveriges Läkarförbund. Överenskommelsen gäller från och med med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. I anledning av centralt träffad överenskommelse med Sveriges Läkarförbund - intill dess lokalt kollektivavtal träffas - antas för tillämpning i kommunen från och med bestämmelserna enligt LÄA 95. Efter framställning från Sveriges Läkarförbund tecknas lokalt kollektivavtal - LÄA 95 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

16 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Au 379 Meddelanden 1. Fastighetskontorets rapport om uteblivna statsbidrag till ventilation i skolor och barnstugor. 2. Kommunförbundets cirkulär 1996:95 om kommunernas energiverksamhet. 3. Arbetsdomstolens dom nr rörande lönediskriminering enligt jämställdhetslagen. 4. Kommunförbundets cirkulär 1996:90 om Terra-programmet, nätverk för fysisk planering.

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.55 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Kenneth Johansson Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Kommunstyrelsen 2014-06-18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Runnabönninga, Rydals konferenscenter, Rydal klockan 17.00-18.10 Beslutande S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson S Peter Landgren S Christopher Thorsson S Sonia

Läs mer

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare

Närvarande för fullmäktige tjänstgörande ersättare, se bilaga. Närvarande ej tjänstgörande ersättare, se bilaga. Anita Sjösvärd, kommunsekreterare Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg kl 18.00-19.55 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge. Kerstin Gustavsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30

Kommunfullmäktige 2010-11-22 1. Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2010-11-22 1 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset Svenljunga kl 18.00 19.30 Beslutande Se blad nr 2 Övriga deltagare Lina Axelsson Torkel Andersson

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Se bifogad deltagarförteckning

Se bifogad deltagarförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2008-09-25 (16) Plats och tid Grand Konferens, Hörsalen, kl 18:30-21:05 Beslutande Se bifogad deltagarförteckning Övriga deltagare Kommunsekreterare Linn Erlandsson

Läs mer

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2005-05-02 1 Plats och tid Måndag 2005-05-02 kl 19.00-19.20 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef

Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Kommunfullmäktige 2008-06-18 1 (33) Tid och plats: ande: Onsdagen den 18 juni kl 18-21, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-30 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m)

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling

Gunilla Aronsson Tomas Söreling Underskrifter Paragrafer. Gunilla Aronsson Tomas Söreling Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 14:00-16.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund, kommunchef Carina Littorin, MP Britt Idensjö, sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum 1 Osby kommun klockan 13.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) 91-93, 106-109 Monica Svensson (S) Clas Frisk (KD) 91-110 Karl-Gösta

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman

Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Marianne Åhman 1 (13) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 09:00-12:20 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Ida Nilsson (C), ersättare för Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-03

Kommunstyrelsen 2011-05-03 Kommunstyrelsen 2011-05-03 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 08.30 09.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordf. Ingemar Hellström (S) Fredrik Rönning (S) Mi Abrahamsson (S) Kjell Midér (S) Hans Jansson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (40) Sida Plats och tid Beslutande Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 12 september 2007 kl. 08:15-15:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00-

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) r Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Tisdagen den 12 februari 2013, kl 13:00- Beslutande Laila Furskog, ordförande Sigrid Mattsson Ove Nilsson Kerstin

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer