INFO 3/2013 ( )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INFO 3/2013 (2013-10-11)"

Transkript

1 INFO 3/2013 ( ) Lägesrapport om Självskyddsutbildning till allmänheten Fler kårer än tidigare har beviljats medel via förbundet från MSB för information till allmänheten, de så kallade självskyddspengarna. Många medborgare runt om i landet har under året tagit del av information om brandsäkerhet, trygghet och olycksrisker i hemmet samt hjärt- och lungräddning från personalen i de frivilliga kårerna. Dit den kommunala räddningstjänsten inte når, dit når de lokala räddningsvärnen! Hjärt- och lungräddning är lätt att lära om man får instruktion av Flammy, som här ovan när Gåsinge Räddningsvärn var i orten Laxne vid en folkfest, Laxne Gille i början av september Styrelsemöte i samband med Skånsk Brandskyddsdag Förbundet höll styrelsemöte i samband med Skånsk Brandskyddsdag, vilken ägde rum den 12 september vid MSB:s skola i Revinge. Uppdrag har utdelats inom styrelsen gällande avstämning med MSB avseende utbildningen av frivillig brandpersonal, hur vi kan anlita en samarbetspartner för C-körkortsutbildning samt möjlighet för våra medlemskårer att delta i pedagogisk utbildning (hur man på bästa sätt kan verka som instruktör). Resultatet av dessa frågor kommer att redovisas i december, vid nästa styrelsemöte, samt redovisas i nästa INFO. Vid Skånsk Brandskyddsdag- med kommunalt tillsynsarbete i fokus- inledningstalade försvarsminister Karin Enström om regeringens syn på framtiden och samhällssäkerhet i synnerhet. Representanter från MSB redovisade bland annat den nya boken om tillsynsarbete i kommunala räddningstjänster. CTIF-information CTIF är en världsomfattande brandskyddsorganisation som bildades för mer än 100 år sedan, år 1900 i Paris, och fick därför ett franskt namn, Comité Technique International de prevention et d èxtinction de Feu (ungefär Tekniska internationella kommittén för förebyggande och släckning av brand ). På engelska: International association of fire and rescue services.

2 Huvudsyftet vid bildandet var utbyte av kunskap och man arbetar idag för ett internationellt erfarenhetsutbyte inom brand och räddning. Strävan är att främja, underlätta och utveckla internationellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete inom främst operativ räddningstjänst, men även inom förebyggande, samt att etablera och underhålla vänskapliga relationer mellan representanter för räddningstjänster i alla länder grundade på principerna om lika värde och fredligt samarbete. Arbetet bedrivs i nio kommittéer: Brand och räddning på flygplatser Brandförebyggande Farliga ämnen Historia, museum och dokumentation Ungdomsbrandkårer Europeiska Unionen Räddningstjänstens hälsovård Skogsbrand Brandkårstävlingar Arbetsgrupper finns för: Frivilliga brandmän Regional arbetsgrupp för Donauländerna Kvinnor inom räddningstjänsten Utbildning och övning Varje land har en nationell kommitté och i den svenska CTIF-kommittén ingår den person som representerar respektive kommitté internationellt samt ett antal nyckelpersoner som kommer från olika organisationer med koppling till räddningstjänst. President ( högste ansvarig ) för CTIF är Tore Eriksson som till vardags arbetar vid MSB. CTIF:s kommittéer och arbetsgrupper träffas minst en gång per år. Förbundet representerades av undertecknad vid arbetsgruppen för Utbildning och övning och dess möte i Aten september. 8 länder var representerade, temat för mötet var utbildning för brandpersonal vid skogsbrand med tanke på bland annat de 19 brandmän som omkom i Arizona i juli. Många länder har omfattande utbildning gällande skogsbränder medan Sverige nöjer sig med frivillig läsning av Richard Hansens bok om skogsbrandsläckning. Det finns mycket att lära Österrike, med cirka 8,5 miljoner invånare har 320 tusen brandpersonal varav 317 tusen är frivilliga... och har skogsbrandsutbildning Frankrike har 30 timmars utbildning i skogsbrandsläckning, i Ryssland arbetar man högst 30 min i taget och sedan paus i 20 minuter. Grekland har heltidare och frivilliga.

3 Förbundet kommer att representeras i arbetsgruppen för frivilliga brandmän under Ur Rysslands presentation om skogsbrandsutbildning Årsmöte i Svenska CTIF-kommittén Den svenska CTIF-kommittén höll årsmöte hos MSB i Karlstad 24 september med bland annat rapporter från de olika kommittéerna och arbetsgrupperna, särskilt rapporterades från årets ungdomsbrandkårstävlingar i Frankrike där Sverige deltog. FSFB:s sekreterare utsågs till sammankallande i valberedningen, där dessutom Detlef Teske från Sveriges Ungdomsbrandkårer ingår. Brandskyddsföreningen Sveriges representantskapsmöte Brandskyddsföreningen Sverige inbjöd till representantskapsmöte i Stockholm den 26 september och avhandlade bland annat föreningens prioriterade områden för kommande år; Att det skall inträffa färre bostadsbränder Minska antalet omkomna och svårt skadade av brand med minst en tredjedel fram till år 2020 samt inträffade bränder ska ge begränsade brandskador Färre anlagda bränder Minska antalet anlagda bränder och att en anlagd brand ska ge begränsade brandskador Bättre brandskydd hos/för företag och organisationer Nedåtgående trend vad gäller skadekostnader inom företag och organisationer Representanter för ingående organisationer lämnade synpunkter för hur man kan verka genom nedbrutna mål och genomföra praktiskt genomförande för respektive område.

4 Skadeplats 2013 i Karlstad Göran Nilsson från Björkviks Frivilliga Brandkår rapporterar från årets Skadeplats: Första dagens seminarier genomfördes i Karlstads kongresshall (CCC). Som tidigare var dagen uppdelad i ett antal intressanta seminarier och i pauserna mellan dessa så fick deltagarna möjlighet att träffa utställarna, som fanns på plats utanför kongressalen. Att mingla bland utställarna, kunna ställa frågor och se ny materiel är alltid intressant. Här fanns också utställare från MSB, Brandskyddsföreningen, m.fl., alltså organisationer som inte direkt hade någon materiel att förevisa utan idéer och tankar som delades ut via broschyrer och samtal. I den här gruppen tror jag att vi skulle kunna finnas till nästa år med ett informativt material för att presentera vår verksamhet. Andra dagen var förlagd till Räddningstjänstens övningsfält. Där hölls förutom SM i losstagning även flera miniseminarier och andra uppvisningar. Utställarna fanns denna dag i vagnhallen och för de som ville visa något praktiskt med sina produkter fanns även plats utomhus. Skadeplats 2013 besöktes av ca 600 personer och kommer nästa år att hållas i anslutning till Skydd 2014 i Stockholm. Alla seminarier m.m. kommer att finnas på Brandskyddsföreningen Sveriges hemsida om någon månad, gå gärna dit för att titta, där finns mycket att ta del av. /Göran Nilsson RiB-konferens i Malmö Den november äger den tredje och sista konferensen om RiB/deltidsfrågor. Tidigare har konferenser ägt rum i Vaxholm och Göteborg. I Malmö sammanfattar och avslutar man deltidsfrågorna och lämnar över de förslag på förändringar till Försvarsdepartementet som krävs för att stärka RiB för framtiden. Förbundet bevakar frågorna och deltar vid konferensen. Glesbygdsklubbens årliga konferens Räddningstjänstens Glesbygdsklubb arrangerade sin årliga konferens den 2-3 oktober i Järvsö. Anders Berg från MSB berättade bland annat om den nya preparandutbildningen för Räddningsinsats. Tore Eriksson berättade om CTIF och undertecknad fick möjlighet att berätta om förbundets verksamhet där särskilt självskyddsmedel för information till allmänheten var lockande. Förhoppningsvis får vi ytterligare några nya värn som medlemmar! Goda exempel berättades det om: hur man grannsamverkar och även hur man kan arbeta som förstärkt medmänniska. Att som frivillig anmäla sig i glesbygden och få ett sms-larm vid en inträffad händelse som kommer de drabbade till godo, det finns mycket att utveckla när det gäller trygghet i Sverige! För nya restvärdesavtal redogjorde Kristian Hansson som representerade Brandskyddsföreningen och Sveriges Kommuner och Landstings nye medarbetare (från 1/8) Max Ekberg redogjorde för sin funktion.

5 Sambruk dröjer innan hjälp kommer. Benbrott är till exempel inte ett sådant fall. Det är visserligen plågsamt att vänta, men skadan blir i sig inte värre av några minuters extra väntetid. Största hindret för sambruk är människan. Så fort det är fråga om förändring blir vi oroliga för intrång på mina domäner. Öckerö består av tio öar. På samtliga bor människor som behöver hemtjänst eller hemsjukvård. Det är inte så långt mellan öarna men det kan ta upp till tre timmar att ta sig dit för hemtjänsten. Så föddes tanken att låta brandvärnets medlemmar åka på trygghetslarmen, om de är närmare. Fortfarande fungerar det inte så på alla öar. Några brandvärn vill inte. Kanske är de rädda att det ska bli deras uppgift att torka gamla tanter i stjärten. Kenneth Ericson, tidigare räddningschef i Öckerö kommun arbetar nu med Sambruksfrågor på uppdrag av MSB för att öka effekten av skattebetalarnas pengar. Vi kan inte stirra oss blinda på att samarbetet ska utgå från räddningstjänsten, att inte ha för mycket blåljusfokus. En grundprincip för att sambruk av joursystem ska löna sig är att skadan eller sjukdomen förvärras om det En förutsättning för att arbetet ska bli framgångsrikt är att alla som berörs kan känna sig delaktiga. Då krävs en genomtänkt kommunikationsplan samt att någon person eller förvaltning verkligen fortsätter driva frågan. Nästa nätverksmöte äger rum i Nyköping i november. Undertecknad är inbjuden till nätverksträffen för förbundets räkning. Påminnelse om medlemsavgiften Några kårer har ännu inte erlagt årets medlemsavgift, vilket det nu är hög tid för. Kontrollera om ni har betalat så slipper kassören skicka påminnelser ännu en gång! Presentera era verksamheter i INFO! Presentera vad som hänt i era egna verksamheter för spridning i förbundets INFO! Era bidrag behövs för att visa era goda exempel och tipsa andra frivilliga kårer och värn om hur ni arbetar! E-posta era bidrag, gärna med foton, till En skön höst önskas er alla! Styrelsen/gm Kent Dornelius, sekreterare

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

50 kr. Försvarsminister Karin Enström. Hektiskt arbete med proposition till våren

50 kr. Försvarsminister Karin Enström. Hektiskt arbete med proposition till våren civil #3 2013 50 kr Försvarsminister Karin Enström Hektiskt arbete med proposition till våren Exakt position på landets hjärtstartare Nu kan alla som registrerat en hjärtstartare själv uppdatera informationen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012

En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 paus sid 18 reportage sid 16 De utmanade gladiatorerna Båstad ska bli bäst på trygghet TJUGOFYRA7 En tidning utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap #13 2012 SMO-studerande på MSB i Sandö

Läs mer

Kunskap + erfarenhet = effektiv insats

Kunskap + erfarenhet = effektiv insats ledaren Räddnings Svenska Brandbefälets Riksförbund nr 3 2011 Kunskap + erfarenhet = effektiv insats Det borde införas en norm för räddningsinsatser Vad har man som organisation att vinna på jämställdhet?

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag.

Jag vill tacka er alla som deltagit för att ni tagit er tid att vara med idag. Nyheter från www.regeringen.se. -------------------------------------------------------- Tal Konferens om folkbildningen på Essinge konferenscenter, Stockholm 27 september 2005 Lena Hallengren, Förskole-

Läs mer

Vi har en stark tilltro till vår kompetens

Vi har en stark tilltro till vår kompetens Medlem i BUS En ordnad privatekonomi är en förutsättning för familjer och enskilda att klara sin vardag i dagens samhälle. Det är viktigt att kommunerna så långt det är möjligt informerar om vikten av

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen

Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008. Insats skogsbrand. Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen Räddningsverkets tidning Nr 5 Augusti 2008 Insats skogsbrand Räddningstjänsten kom ut på Pride Växjö löste krisen på arbetsplatsen 2 inledaren Sirenen Nr 5 Augusti 2008 Dramatisk sommar och stormig höst

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén

Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel Kylén statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Utvärderingsmanual för Allergianpassade kommuner och allergikommittéer Jan-Axel

Läs mer

Vi gör väldigt mycket för dom boende

Vi gör väldigt mycket för dom boende och plats för barn och unga: kunskapsseminarium ett bostadsbolag som tar stort ansvar för sina unga Kicki Björklund, VD för Sigtunahem. Vi gör väldigt mycket för dom boende Kicki Björklund, VD för Sigtunahem

Läs mer

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand. En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand En nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan Vi behöver arbeta långsiktigt För att människor inte ska omkomma

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar

Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Räddningsverkets tidning Nr 7 November 2008 Hård kritik mot SOS Alarm Livsfarliga förseningar Brandskydd utom kontroll Brandutredare löser brott 2 inledaren Sirenen Nr 7 November 2008 Globaliseringen påverkar

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Konferens om anlagd brand sid 10 12

Konferens om anlagd brand sid 10 12 Räddningstjänsten storgöteborgs personaltidning nummer 6/2011 Konferens om anlagd brand sid 10 12 Jag tycker det är bra med en utmärkelse som uppmuntrar människor att reagera och hjälpa en medmänniska.

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2004

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2004 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2004 VÄLKOMNA TILL HÖSTMÖTE MED DRÖMHELG Stockholm 23-24 oktober 2004 Kursen är tänkt som ett erbjudande till dig som vill förkovra dig i drömgruppsarbete. Se kursprogram

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer