Attitydenkät Futurum.kom. Nr. 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attitydenkät Futurum.kom. Nr. 5."

Transkript

1 Attitydenkät Futurum.kom. Nr. 5.

2

3

4

5 Nackdelar med att arbeta med ett projekt under flera år. inga Att intresset svalnar. Det gäller att var på hela tiden och det kanske man inte klarar i organisationen. När projektet innehåller för många smådelar (kampanjer) blir det rörigt och svårt att fokusera, och ladda om. Löpande vardag blir lidande. Om man samtidigt arbetar med flera ytterligare projekt, kan det ibland bli rörigt. Det blir lite splittrat, oj, är det kampanj nu igen! Utdraget Man tröttnar lite på att jobba med samma koncept under tre år. Entusiasmen mattas av och en del kampanjer blir lite sådär halvhjärtat genomförda. Det kommer aldrig/sällan rätt i tid Det blir påtvingat i o m att vi har ett vanligt arbete som flyter på? Inga nackdelar att själva projektet löpte under flera år. Däremot alldeles för många kampanjer under projekttiden. Svårt med motivationen utdraget, inget fokus. Andra arbetsuppgifter blir lidande Jag ser inga nackdelar Risk för att man tappar fokus och motivation om ett projekt pågår under lång tid. Kanske det tappar stinget. Det gäller att chefen är intresserad för det ska bli bra. Här har arbetsuppgifter kring projektet tilldelats en del personer man har inte fått söka för att visa sitt intresse att vilda vara med. Luften går ur lite efter hand, inte samma entusiasm somi början av projektet. Tar tid. Svårt att styra över tiden för kampanjerna så att det passar det egna bibliotekets önskemål På ett litet bibliotek har det varit svårt att få tillräckligt med tid och utrymme till projektet. Lätt att man tappar fokus eller får svårt att hålla fokus samtidigt med målgruppen med de redan befintliga biblioteksanvändarna segt Egentligen inga, men verkligheten med underbemanning hinner ikapp. Jag ser bara fördelar Tar tid från ordinarie arbete. Stimulerande och spännande i början. Trötthet och brist på nyfikenhet i slutet. svårt att hålla fokus under så lång tid Det blir kanske lite utspätt, men samtidigt har vi inte kunnat avsätt mer tid än vi gjort. För vår del konkurrens med t ex kvalitetsarbetet, vi märker att vi inte har haft tid att genomföra det med lika hög ambitionsnivå som vi brukar. Jag har bara varit anställd sen maj så jag kan inte svara på det. Kampanjearbetet tar tid som inte finns eftersom ingen anpassning av övriga arbetsuppgifter görs. Att arbeta med samma projekt under flera år ställer höga krav på engagemang och känsla av att arbetet har nytta för verksamheten.

6 Nackdelen är väl att jobba med likadant material i flera år. Gärna Låna dig rik logga som finns hela tiden, men kampanjmaterialet tröttnade ju alla på Det är svårt att behålla fokus, speciellt när det är lång tid mellan de olika delarna i projektet Svårt att hålla entusiasmen uppe! Man blir ålagd extra arbetsuppgifter utan att få någon extra tid till det. Svårt för arbetsgruppen att hålla fokus på projektet. Inga pengar till andra utbildningar, fortbildning etc. Det kan ta tid från andra arbetsuppgifter. nej Vi har arbetat med olika projekt mot olika målgrupper och de har avlöst varandra, vilket har gjort arbetet lite splittrat. Det tar tid Ideerna tar slut och på sikt orken och engagemanget TIdsaspekten är ingen nackdel per se Om ett projekt är bra eller dåligt beror på hur och varför det genomförs Egentligen inga nackdelar för man har tid på sig att planera, genomföra och utvärdera, men då ska det inte ingå alltför många delprojekt inom projektperioden. Viktigt få projektet inarbetat, annars är det inte mycket värt om man bara ska stressa sig igenom det hela. Risken är att musten går ur en, men å andra sidan har det varit bra att veta vad man jobbar mot. En tröttnadsskänsla har periodvis infunnit sig; man blir blind för samma typ av affischer som växlat mellan kampanjerna. Glöden är naturligtvis svår att upprätthålla hela tiden. Tar kraft från andra arbetsuppgifter. Blev periodvis för mycket då vi samtidigt kompetensutvecklats i JGL och infört RFID. Nackdelen har varit att de olika kampanjerna kom för tätt. Speciellt negativt på filialbibliotek eftersom besökana kommer mer sällan och inte uppmärksammat alla kampanjtillfällen. Även lite negativt för personal som ska hinna planera aktiviterna. Ibland kan det bli dåligt med uppföljning och förankring till projektet. Man tappar projektet när det inte är en kampanj som pågår. Entusiasmen avtar. Det tar inte hänsyn till ifall det under tiden samtidigt bedrivs andra krävande projekt, risken är att det projektet bara blir något som ska göras. Det tar tid från ordinarie arbetsuppgifter och det projektet blir urvattnat efter en tid. Man kan tappa bort poängen. Svårt att hinna med, känns stressande. Det finns inte utrymme ekonomiskt att delta i andra för sin tjänst intressanta spetsutbildningar Tar lång tid, pengar tas från andra projekt som man kanske velat jobba med också, blir enkelspårigt, alla kampanjer inte relevanta för min arbetsplats. man tröttnar Det är lätt att det blir svävnade. Ser inga nackdelar, om projektet är val planerat och har en bra samordning. Svårt att hålla kvar entusiasmen och engagemanget som finns i början av ett projekt. Man styr upp resurserna i förväg och kan inte svara upp mot andra behov som uppstår. Upplever att en viss trötthet infinner sig (kanske delvis beroende på att fler del- o sidoprojekt här dök upp vartefter) - större entusiasm och mer ork + mer avsatt tid i början. Tar tid från de vanliga arbetsuppgifterna

7 Äter tid från de ordinarie arbetsuppgifterna... De blir lagda åt sidan under en lång period, vilket är synd. Stor arbetsbelastning. Risken är att engagementet sjunker. Det är okej under en kortare tid att ta tid från övrig verksamhet, men när det är så lång tid slutar det med att man inte är så engagerad i projektet Det kan kännas svårt att upprätthålla gnistan Tar mycket tid det blir lätt en viss kampanjtrötthet efter ett tag. Periodvis för mycket arbetsbelastning Ibland var lite mer att göra stort engagemang i början sen avtagande till att nu var mycket ljumt För många kampanjer, svårt att känna engagemang inför varje ny kampanj. Vi var väldigt taggade inför den första men sen sjönk engagemanget, beroende på att vi inte fick någon speciell arbetstid avsatt till kampanjerna och inga andra arbetsuppgifter togs bort/ prioriterades mindre. inga Inte många ser inga nackdelar Man tröttnar. En viss mättnad infinner sig. inga Tar väldigt mycket resurser, både i tid och i pengar, vilket ofta saknas. ger inte tillräckligt till det arbete och tid man måste lägga ner. För mycket material att dela ut och sätta upp. Slöseri. Inga alls! Hittar inga Blir lätt kampanj-trött! Det tar mycket tid från andra uppgifter som måste hållas igång. Ser inga nackdelar Biblioteket har då inte så stora valmöjligheter - vilka projekt som det enskilda biblioteket specifikt vill inrikta sig emot. Man blir helt enkelt mer styrd. För lite respons från allmänheten i förhållande till kostnad och arbete. Ser inga nackdelar en viss trötthet Inga När resurser i tid är mycket begränsade är det svårt att klara av och engagera sig i ytterligare en grej som påbjudes ovanifrån Man kan kanske inte vara lika passionerad varje gång och i varje kampanj. Det tar tid från det vanliga arbetet som måste göras och pengar finns aldrig för att sätta in mer folk. Aktiv i början och sedan trappas det ner. inga direkta, möjligen att det tar arbetstid från annat. Tidskrävande. Man blir lite kampanjtrött. Vissa delar av projektet har inte passat på alla ställen. Om det är tätt mellan kampanjerna kan man känna att det är svårt att hinna med.

8 Tar tid att landa i ett så stort projekt som futurum. svårt att hitta tiden svårt att behålla fokum på det Svårt att kombinera med övriga sysslor. Vi är dåliga på att omprioritera arbetsuppgifter. Lite stelbenta. Vi har rätt fullt upp på agendan redan vilket gör att det blir stressigt Tar för lång tid, man måste uppdatera sig innan man börja r på nytt igen som medarbetare är man mest entusiastisk i början, sedan blir det mer en vana projektet har tidsmässigt sammanfallit med planering och byggnation av nya biblioteket vilket har varit menligt på möjligheten att avsätta tid Ser inga nackdelar - bra med ett varumärke med förgreningar. Bra att kunna återanvända material, bra att kunna använda samma marknadsföringsstrategiere m.m. Entusiasmen svalnar, förbättringar inom kampanjen hinner inte slå igenom Det blir lite urvattnat. Inga. Man blir lite trött med tiden. Det blir lätt lite slentrian efter ett tag, nu är det kampanj igen. Spretigt! Ser inga nackdelar. Mycket entusiasm, nyhetens behag, i början, som avtar när projektet pågår länge och blir vardag. Vet ej. Inga nackdelar. Dock borde projektet haft fler komponenter. Blev för mycket affischer. Måste nå målgruppen djupare. Ev att hålla gnistan vid liv. Att det tar extra tid. Det tar tid. Ibland har vi haft andra saker på gång som i tyckt passat att genomföra och då har det krockat med dessa projekt. Respondenter: 118 Vilka lärdomar har du gjort genom din medverkan i projektet Futurum.kom? Kampanja tar tid. De enskilda kampanjerna har varit lite för korta tidsmässigt. Förändringar och förnyelse tar tid Lärdomar från min horisont är att vi har använt oss av utvecklingsledarna och de har fått driva de enskilda kampanjerna. De har fått status som team-och utvecklingsledare och ingår nu i bibliotekets utvecklingsgrupp tillsammans med chef och IT-bibliotekarie. Arbetssätt tar tid att förändra men jag tror att medoden har satt sig. Hur viktigt det trots allt är med marknadsföring, att det är både givande och svårt med samarbeten mellan kommunerna/biblioteken, att marknadsföringsarbete tar tid. Att planera för en genomförbar nivå. Vilka olika sätt det finns att masknadsföra sin verksamhet på Marknadsföring är viktigt. Biblioteket har mycket att erbjuda som vi tar för givet att allmänheten känner till, men som de inte vet om. Nyttigt att uppmärksamma den egna verksamheten för att göra förbättringar. För centralistiskt styrt Det är alltid lärorikt att lyssna in andras arbetsmetoder och kunnande. Kunskap och förståelse för marknadsföringstänkandet. Det är berikande att arbeta med ett gemenstamt mål med personalgruppen samt med annan personal i andra kommuner. Att det är både en fördel och nackdel att så många kommuner arbetar under så lång tid med samma

9 kampanj. Det kan kännas lite för konformt ibland samtidigt drar man fördelar av gemensamt marknadsmaterial. Det är svårt att nå nya användare Kämpa på! Marknadsföringstänk riktad till särskilda grupper Samverkan Fått syn på allt vad biblioteket har att erbjuda Stolthet över biblioteksverksamheten Svårt att få det att nå ut i organisationen, utbildningarna väldigt centralstyrda, få personer inblandade att alla som vill ska få arbeta med det, chefen har bara valt ut. Marknadsföringen är jätteviktig Bibliotek måste vara medvetna om sin omvärld. Det är positivt att lämna biblioteksbyggnaden ibland och möta människor på andra ställen. Att det är viktigt kommunikationen fungerar uppifrån och ner i ett projekt. Allt från projektledning, klustergrupper, utvecklingsledare och till resten av personalen. Kommunikationen inom ett projekt måste fungera för att vi sedan ska kunna kommunicera ut ett budskap. Att det är viktigt med marknadsföring och att man behöver se det på sikt för att få genomslagskraft Att vi bör vara mer utåtriktade och lyhörda mm. Hitta nya målgrupper. Hur man kan tänka på olika plan för att nå vissa användare. Användare som man kanske inte hade upptäckt annars. inte jobba så utdraget och stort Att vi måste vara ETT bibliotek också i verkligheten, inte bara i visionen, för att förankra en sådan här stor kampanj i alla delar av organisationen. Att använda den nya tekniken och att kunna visa den nya tekniken, tex e-böcker och strömmande läsning. främst handlar det om betydelsen av marknadsföring. Samverkan med andra bibliotek. Fokus på kärnvärden. Gemensam värdegrund. - Att man behöver förankra och delegera.. - Att marknadsföring är jätteviktigt, även om omständigheterna i övrigt ar snåla. - Att diskussioner om vår värdegrund är centrala. Målgruppsanpassad marknadsföring var det vi ville lära oss mera om och det har vi gjort. Har inte varit med mycket. Men kan väl säga att fokus på en specifik målgrupp i stället för att försöka nå alla vid samma tillfälle. Att vi redan har kommit ganska långt i vårt arbete med att marknadsföra biblioteket och våra tjänster. Att det hade varit intressant att se hur långt vi hade kommit i vårt eget marknadsföringsarbete om motsvarande resurser avsatts. Mycket skrik för lite ull. Däremot är det viktigt att hela tiden hålla igång kvalitetssamtal i arbetsgruppen. Intressant inblick i reklamvärlden. Vikten av att kommunicera ut i samhället. Målgruppstänk. Man måste försöka få med sig hela arbetsgruppen om det ska funka. Det har bekräftat vad jag trodde redan tidigare biblioteket måste ut ifrån sina byggnader aför att marknadsföra sig, det är otroligt effektivat att nätverka, vi ska marknadsföra vår kärnverksamhet inte bisysslor. Att bygga upp ett sammarbete tar tid. Att utföra aktiviteter tar massor av tid. Svårt att se om det har gett resultat men jag tror att det har det! Jag tror att vi har lyckats få fler att upptäcka biblioteket. Har lärt mig en del om marknadsföring men behöver ännu mer. Att inte överarbeta de olika kampanjerna, bättre ta tillfälle i akt när det dyker upp Nyttig erfarenhet men samordningsvinsterna mellan biblioteken ej så stora då det ibland var svårt att ta tillvara lokala önskemål Less is more! ;-))

10 Att det tar TID att komma i kontakt med olika medaktörer. Vikten av att vi marknadsför vår verksamhet på olika sätt beroende på vilken målgrupp vi vänder oss till. Relationerna till bl a mediefolk och andra samhällsinstitutioner som vi förbättrat på ett tydligt sätt. Marknadsföring. Synliggjort barrn- och ungavdelningen för all personal. Sett att vi redan gör ganska mycket. Svårigheter att nå nya grupper. Väldigt många och bäst av allt är att vi fått en mall för marknadsföring och tips på hur vi gör. Fördelar att arbeta närmare med personal som arbetar på andra bibliotek inom vår egen kommun. Fått möta nya målgrupper och få tänka utanför gränserna till att möta dessa grupper. Seminariedagarna har varit värdefulla och gett en hel del både information och kunskap och tillfälle att träffa bibliotekspersonal från andra orter. Lärt mig mycket om marknadsföring och fått in nytt tänk i arbetet. Kommit i kontakt med nya målgrupper som jag också lärt mig av. Tillsammans är man starkare och syns mer. Att det är bra med ett varumärke som återkommer vid våra aktiviteter och blir känt för allmänheten. ökad medvetenhet kring marknadsföring, vikten av igenkänning i olika trycksaker mm som marknadsför biblioteket, ett helhetstänk kring hur man marknadsför Visst är det viktigt att påminnas om vikten av marknadsföring man behöver mycket tid till planering och för att engagera hela personalen- Att det måste finnas en bättre grundorganisation för att det ska fungera bättre. Att marknadsföringskampanjer måste förberedas långt i förväg. Det går inte att spåna ihop en kampanj två veckor innan start. Se tidigare svar, dvs att man inte bör binda alla utbildningsresurser till ett projekt. Flera positiva-ringa in målgruppen, fokusera, använda flera kanaler, samarbeta med andra bibliotek, göra personalen delaktig, utvärdera. Inte gapa över för mycket,,, Viktigt för resultatet hur engagerad och intresserad personalgruppen i sin helhet är/blir. Det har delvis utkristalliserats vilka områden/målgrupper man är mer inspirerad och upplever det meningsfullt att jobba vidare med/för. Marknadsförings- och målgrupps-tänket har förhoppningsvis vuxit sig lite starkare. Allt tar tid och emellanåt ifrågasätter man starkt resultatets värde utifrån den resursinsats som krävts (men det är väl för all del en lärdom i sig...) Bra att jobba i grupp. Se på verksamheten med användarens ögon. Jag har lärt mig att think outside the box dvs hitta nya samarbetspartners och vägar. Jag har dessutom fått en fin kontakt med pressen som jag tror ska hålla för framtiden. Att man ibland måste prioritera bort vissa saker, och att det är väldigt svårt att definiera och nå ut till specifika målgrupper Delvis nya sätt att jobba. vikten av samarbete Att tänka mer marknadsföring i det dagliga arbetet, och i samband med aktiviteter på biblioteket. Att kommunerna har så olika förutsättningar och referensramar att det inte blir rättvist fördelat när det kommer till resurserna. Vikten av att vi jobbar mot ungdomar en grupp som vi inte alltid är så bra på. Lärt mig mera om marknadsföring och kommunikation Fördjupade kunskaper Markandsföring är viktig för biblioteket Vi skrev och skickade in efter delprojektet jag var med i - ni får kolla dessa rapporter.

11 Att det är svårt att ha ett gemensamt projekt med delmoment som passar alla bibliotek. Alla har inte samma behov samtidigt Att tänka målgruppsanpassat, att man måste få avsatt arbetstid för att genomföra projekt och inte som nu inom befintlig arbetstid. samarbete i gruppen, vikten av marknadsföring Inte så mycket som jag inte visste förut. Kanske större insikt om hur kollegor fungerar under press. Att kampanjerna först och främst har uppmärksammats av de som redan använder biblioteket. Målgruppstänkandet och att utgå från en persona. Hur mycket tid som behövs för att skapa slagkraftiga projekt. Svårigheten att nå utanför det egna bibliotekets tänkande när man skall dela med sig av idéer. Att se utanför bibliotekets fyra väggar. Skapa nätverk. Jag har lärt mig mer om marknadsföring, att det är viktigt att vi för fram vad vi kan erbjuda på biblioteket. Jag visste inte att jag var med i detta - så det gäller att ha koll på vilka projekt som pågår och som man anses vara med i. Fokus på tex marknadsföring, fokus på skönlitteraturens betydelse, medvetenhet om hur andra bibliotek i vår omedelbara närhet arbetar och har det! Att samarbeta mer, att man lär sig mer Inte specieltt många Nyttigt att strukturera upp arbetet. Att fokusera på grupper i st.f. att lite slarvigt försöka vända sig till alla i allmänheten. Att vara aktiv i att söka samarbetspartners. Proffs-hjälp behövs i marknadsföringsarbetet. grunna på vilka grupper som besöker bibliotek Vikten av att rikta marknadsföring till specifika målgrupper. Behöver skaffa en fördjupad kompetens i marknadsföring. Att alla målgruppsprojekt i Futurum.kom inte passar just vårt bibliotek.?? Planera och ha god framförhållning målgruppstänk vikten av att se över sina marknadskanaler marknadsföringens betydelse, att vi kan göra mer än vi tror?? kan inte precis tycka att det är några. Den allra första grejen vi gjorde var rolig o stimulerande. Aktörer utifrån engagerade sig och alla jobbade intensivt. Sedan blev engagemanget mindre hos de flesta. Mest positivt när målgruppen är avgränsad och det är ett område man annars arbetar med. Lärt mig mer om marknardsföring och vikten av att nå ut till nya grupper låntagare Hur viktigt det är att vi syns utåt och hänger med, försöker hitta nya målgrupper och locka dem. Hur man arbetar med fokuserade kampanjer Ingenting gör sig själv. Allt kräver engagemang. Vi hade behövt mer tid för planering och genomförande. Börja planera tidigt. Svårt att engagera resten av personalen. Varje kampanj blev i princip en 2 eller 3 mans angelägenhet. fått större kännedom om marknadsföring Har inte varit direkt involverad i projektet. Medvetenhet om att tänka utifrån målgrupper. Tips och idéer om hur man kan jobba med marknadsföring. Framförhållning och fokus på rätt saker (målgrupp) man behöver tänka på nya sätt ökad förståelse mellan olika låntagargrupper

12 Att det är roligt att jobba tillsammans mot uppställda mål. Kul att gå utanför huset lite mer. Nya kontaktytor. Biblioteket har högt anseende. Alla tycker inte om oss. Att sticka ut hakan kan också innebära att man får hitta bättre argument. Vi behövs. Träffat andra målgrupper ser fler målgrupper och deras behov på biblioteket Har givit en bättre insikt i marknadsföring och funderingar kring olika målgruppers önskemål och förutsättningar och hur vi ska kunna möta dessa Behövs medvetna satsningar på vissa grupper, behövs mobilisering och samarbete av personal för att uppnå vissa mål. Bra att verkligen fundera över vad som är bibliotekets uppdrag och vad/vilka vi ska satsa extra resurser på, nyttigt med samverkan med andra - bibliotek, föreningar, press, ungdomar, arbetsplatser m.m. Lätt att bli hemmablind, behöver få in andra synsätt och perspektiv. Vikten av varumärke. Bra med projekt som löper under lång tid. Tillsammans kan vi hitta på många bra saker! Hur viktigt det är att rikta sin marknadsföring mot en målgrupp i taget. Att begränsa marknadsföringen, tex. att marknadsföra ett evenemang eller en tjänst i taget. Har blivit bättre på att göra reklam för biblioteket. Utbildningsdagarna där vi kan vända och vrida på olikaka begrepp Det är bra att ha ett projekt under en lång tid, på så sätt hålls arbetet och tankarna igång och man tänker nytt. Jag tycker också att projektet har lärt oss att bli mer fokuserade på en målgrupp i taget. Stasar vi på en målgrupp ska man göra det rejält. Ökad förståelse för behovet av att marknadsföra biblioteket och rikta kampanjer till olika grupper i samhället med olika förutsättningar. Min medverkan har varit tämligen perifer. med tanke på att jag arbetar mycket med marknadsföring vid sidan om biblioteket, kan jag bara bekräfta att bibliotek måste marknadsföra sig. Bra på det sättet. Viktigt att marknadsföra vår verksamhet för olika målgrupper och att det finns många villiga samarbetspartners Att det är viktigt och roligt att sprida budskapet om att vi finns. Det tar tid att jobba in detta med låna dig rik. Bra att tänka på målgrupper. Respondenter: 116

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos

De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos De svenska biblioteken har en djup förankring hos medborgarna. Nästan alla känner till och uppskattar verksamheten. Vi har högt förtroende hos svenska folket och de allra flesta tycker att vi fyller en

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

En sak i taget Rapport

En sak i taget Rapport En sak i taget Rapport Hur kan man med begränsad tid och utan experthjälp i huset på ett litet bibliotek arbeta med kompetensutveckling av personalen i sociala medier? Åsa Storck 2011-01-24 1 Ur Nationalencyklopedins

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Att vara ambassadör i Hjärnkoll

Att vara ambassadör i Hjärnkoll Detta dokument beskriver riktlinjerna för uppgiften som i kampanjen Hjärnkoll. Det utgör grunden för en gemensam överenskommelse som sluts mellan varje enskild och Hjärnkolls projektadministration under

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt.

Information. Västerviks kommunkoncern Beställda: 3306 Antal svarande: 2653 Svarsfrekvens: 80,2% Skala 1-10 där 1-4 är lågt, 5-7 mellan och 8-10 högt. Information Arbetsbelastning Arbetsbelastning forts. Återhämtning Mål och resultat Samarbete/Gemenskap Samarbete/Gemenskap forts. Ledarskap Arbetstillfredställelse Delaktighet Hälsa Jämförelsevärden Värderingsfaktorer

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Processledarmanual. Landsbygd 2.0

Processledarmanual. Landsbygd 2.0 Processledarmanual Landsbygd 2.0 Historien bakom Landsbygd 2.0 Landsbygdens invånare blir äldre, färre och dummare... Knappast! Men vi måste bli bättre på att ta vara på alla lantisars tankar och ideér.

Läs mer

Futurum Attitydenkät 4 Februari 2012

Futurum Attitydenkät 4 Februari 2012 Futurum Attitydenkät 4 Februari 2012 1. Vilken yrkeskategori tillhör du? Antal svarande: 181 2. Vilken kommun arbetar du i? Antal svarande: 181 3. Vilken åldersgrupp tillhör du? Antal svarande: 181 4.

Läs mer

Sammanställning regionala projektledare

Sammanställning regionala projektledare Bilaga 1 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning regionala projektledare 1. Hur nöjd är du med att arbeta i projektet? Samtliga var nöjda med att ha jobbat i projektet och tycker att

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE

TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE TRE STEG TILL ETT LYCKAT HÅLLBARHETSARBETE STEG 1 BESTÄM VILKA OMRÅDEN NI SKA ARBETA MED Börja med att ta reda på vilka interna och externa krav och önskemål som finns. När ni har gjort det kan ni välja

Läs mer

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv

Skola Arbetsliv. Tillväxten. börjar i skolan. en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv Skola Arbetsliv Tillväxten börjar i skolan en metod som öppnar dörrarna mellan skola och näringsliv TÄNK PÅ ATT dörr mellan skola och arbetsliv. gymnasieskolan, i samhället och senare i arbetslivet. tillväxt

Läs mer

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet

Diskussionsmaterialet i workshoppen består av tre delar: a. Utgångsläget b. Vår nya inriktning c. Så blir vi Socialdemokraterna framtidspartiet Syftet med workshopen är att deltagarna ska få göra hela resan som ligger bakom inriktningen Socialdemokraterna framtidspartiet. De ska också få möjlighet att reflektera kring vad den innebär för dem själva

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

Som anhörigkonsulent och enhetschef

Som anhörigkonsulent och enhetschef Med en röd fåtölj i centrum Anhörigcentrum i Örebro genomförde under september månad 2008 ett intensivt marknadsföringsarbete. På TV4 sändes en reklamfilm och ute på stan i Örebro har anhörigsamordnare

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Tankar & Tips om vardagsutveckling

Tankar & Tips om vardagsutveckling Tankar & Tips om vardagsutveckling Sammanställning från gruppdiskussioner på kompetensombudsträff den 16 september 2010. Till Kompetensombudspärmen, under fliken Verktygslåda Temat under denna förmiddag

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Intern impelmentering

Intern impelmentering Intern impelmentering sid 1 Hur kliver vi vinnande in i morgondagen? Vi tror det kan vara en framkomlig väg att tänka basutbud som grundefundament och istället för att diskutera en mängd mindre produkter

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen

Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Sida: 1 av 6 Intern kommunikationspolicy Arbetsförmedlingen Riktlinjer för hur arbetet med internkommunikation ska bedrivas i organisationen, samt principer för fördelning av ansvar. Inledning Kommunikation

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20

Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Utvärdering efter deltagande i gruppvägledning vid Ungdomslotsen 2013-02-20 Antal Poäng 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 14/14 52/70 2. Jag har fått fler

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Organisatorisk skyddsrond

Organisatorisk skyddsrond Organisatorisk skyddsrond Arbetsmaterial för arbetsplatsträffen Lisbeth Rydén www. EllErr? Om arbetsmaterialet Det finns olika sätt att analysera och bedöma den pyskosociala arbetsmiljön. Ett av de sätt

Läs mer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer

Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer 2010-02-25 Möjligheter och svårigheter med samverkan utifrån rollerna som ledare och medarbetare i akademiska miljöer Christina Björklund Ann Fagraeus Tillträdande ungdomar och åldersavgångar till/från

Läs mer

Question 1. Date Session Type Question Respondents

Question 1. Date Session Type Question Respondents Date Responses Tips_och_kunskap Kul Kontakter Tillsammans Erfarenhet Tips Lära_avvarann Erfarenhetsutbyte Utbyte_med_andra_förening Nytändning Inspiration Idéer Prioriteringar Framtid Lärande_av_varandra

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen.

Eventuella kommentarer: Under kursens gång har 4 studenter hoppat av utbildningen. Kursrapport Bakgrundsinformation Kursens namn: Bild och lärande: Visuella kulturer och kommunikation Termin: 1 Ladokkod: BL202C Kursansvarig: Bjørn Wangen Antal registrerade studenter: 26 Antal studenter

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag?

Instagram. Vad kan Instagram göra för ditt företag? Instagram Vad kan Instagram göra för ditt företag? Lite statistik 46 % män 54 % kvinnor 75 miljoner dagliga användare 1,2 biljoner gilla dagligen Många företag och offentliga personer väljer att använda

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet

Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet Lönekriterier för Universitetsservice vid Umeå universitet Kreativitet/Problemlösning Strukturera/ organisera Saknar vilja/förmåga att planera och strukturera sitt arbete. Behöver klara direktiv och arbetsinstruktioner.

Läs mer

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran

Värdegrund, vision, arbetsmetod. För var och en. inom Strands förskolor. Att få växa och utvecklas med förundran Värdegrund, vision, arbetsmetod För var och en inom Strands förskolor Att få växa och utvecklas med förundran Alla ska med! Allt går! Alla gör skillnad! Alltid framåt! Välkomna till Strands förskolor För

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text

Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text 1 (5) Vår handläggare Geza Simon Vård- och omsorgsförvaltningens synpunkter/förslag till ändringar är markerade med över- respektive understruken text Katrineholm kommuns kommunikationspolicy Policy ett

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Hemsidans betydelse inom förskolan

Hemsidans betydelse inom förskolan Hemsidans betydelse inom förskolan VFU-rapport Författares för- och efternamn: Fatima Landstedt och Wanvisa Khakhammay Pedagogiska Institutionen kurs- eller utbildningsnamn: Pedagogik och utbildning 1,

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Förändringsbenägenhet ur ett personligt perspektiv

Förändringsbenägenhet ur ett personligt perspektiv Förändringsbenägenhet ur ett personligt perspektiv Ur rapporten Human Dynamics betydelse för Esthercoacher Om inte mina behov inte blir tillgodosedda och jag inte förstår sammanhanget, då blir jag kanske

Läs mer

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar?

sig på dessa delar. Den övergripande frågan är: Hur skapar man en öppen organisation som inkluderar? 5. O r g a n i s a t i o n e n s o m 40 Att kvalitetssäkra Att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen är ett viktigt steg i arbetet mot diskriminering, men för att få ett helhetsperspektiv måste flera aspekter

Läs mer

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna

Mer om Idrottens föreningslära hittar du på www.sisuidrottsutbildarna.se. Mötet, samtalet och sökandet är nycklarna Lärgruppsplan Allt kommunicerar Att lära är att ge sig ut på en upptäcktsresa. Med denna lärgruppsplan som guide vill vi underlätta för dig och dina kollegor att upptäcka innehållet Allt kommunicerar.

Läs mer

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg!

LÄRANDE I LERUM. hårt arbete lönar sig! lyckat eu-besök i lerum. hej där, göran careborg! LÄRANDE I LERUM FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA VUXENUTBILDNING K U LT U R S K O L A BIBLIOTEK K U LT U R O C H F R I T I D hårt arbete lönar sig! hej där, göran careborg! juni 2014 hårt arbete lönar

Läs mer

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans?

Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Äventyrskväll hos Scouterna är skoj, ska vi gå tillsammans? Det finns många spännande aktiviteter som scouterna kan bjuda in sina kompisar till. Att följas till scoutmötet känns kul och tryggt. Att ha

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Processutvärderingen 3 september 2011

Processutvärderingen 3 september 2011 Processutvärderingen 3 september 2011 Målet är att 75 % av alla ska ha tagit del av kompetensutvecklingsinsatser när Carpe är slut. Hur ser det ut ungefär hos oss? Vi har inte utgått från någon procentsats.

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB

Checklista utbildningar och andra möten. Best practice 2013, Mongara AB Checklista utbildningar och andra möten Best practice 2013, Mongara AB Vi vill med detta dokument ge dig som håller föreläsningar, informationsmöten och utbildningar några tips som ger dig möjlighet att

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Att driva förändring med kommunikation

Att driva förändring med kommunikation 1/17 Att driva förändring med kommunikation Detta är ett verktyg för dig som: Står inför uppgiften att driva ett förändringsarbete Redan ansvarar för och har påbörjat ett förändringsarbete Inser att kommunikation

Läs mer

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13

Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Utvärdering av Att skriva sig till läsning läsåret 2012-13 Vilka förändringar har utvecklingsarbetet medfört gällande undervisning och/eller klassrumsorganisation? Jag tycker att eleverna har kommit igång

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet?

Fokus framåt! Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling av mål och budskap: Vad betyder långsiktig hållbarhet i vår verksamhet? Förmedling mål och budskap: Hur vet vi om vi lyckas med vårt uppdrag? Återkoppling: Hur vill jag ha återkoppling om jag

Läs mer

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola.

Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Pedagogisk dokumentation kring Matematikverkstaden på Bandhagens skola. Åh, nu förstår jag verkligen sa en flicka på 10 år efter att ha arbetat med bråk i matematikverkstaden. Vår femåriga erfarenhet av

Läs mer

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015

Utvärdering. Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Konferens psykisk ohälsa 2015 Utvärdering Karlstad Upplevelse av dagen Panelen Malte Hallqvist Clas Malmström Eva Vingård 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 62 av 200 svar Utvärdering Sunne Upplevelse

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre!

Studieplan/handledning för cirkeledare till. Läsa tillsammans med äldre! Studieplan/handledning för cirkeledare till Läsa tillsammans med äldre! Studieplan och handledning till Läsa tillsammans med äldre Det här är en handledning och studieplan till Centrum för lättlästs utbildningsmaterial

Läs mer