Fosterövervakning, VO ObGyn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fosterövervakning, VO ObGyn"

Transkript

1 Fosterövervakning, VO ObGyn Berörda enheter BB- och förlossningsavdelningarna Sunderby och Gällivaresjukhus Syfte Målsättningen med fosterövervakning är att upptäcka hypoxi så att åtgärder kan vidtas för att förhindra fosterasfyxi. CTG tolkning Flertalet CTG-registreringar bedöms initialt av ansvarig barnmorska. Om CTG-kurvan avviker från det normala skall ansvarig läkare kontaktas. Barnmorskan dokumenterar sin bedömning av CTG-registreringen, samt om läkare kontaktats, i Partus och Milou. Då läkare har kontaktats dokumenterar denne också i Partus och Milou. Vid alla CTG-registreringar skall samtidig värkregistrering genomföras. Den som utför registreringen ska säkerställa att kurvan, i de fall den finns på papper, är ordentligt märkt med moderns personnummer, namn, korrekt datum och klockslag. Klassificering av antenatalt CTG Antenatalt CTG Graviditet och förlossning Anna Pohjanen Anna Pohjanen 1 av 5

2 Utförande antenatalt CTG Om Sonicaid FM800 med automatisk tolkning finns tillgänglig ska den användas. Återkommande decelerationer skall normalt inte förekomma antenatalt. Patienter med komplicerad graviditet som vårdas på fetal indikation (tillväxthämning, oligohydramnios, påverkat navelsträngsblodflöde) övervakas med CTG enligt läkarordination. CTG skall bedömas av läkare. Läkare ska också kontaktas vid alla former av svårbedömda och ovanliga registreringar. Fosterövervakning under förlossningens aktiva fas Intagningstest Utförs snarast efter ankomst. Auskultera med tratt. Kontrollera moderns puls. Använd om möjligt pulsoximeter. CTG registrering görs under min. Bedöms enligt nationell klassifikation. Öppningsskedet Det är viktigt att vi inte använder mer CTG registrering än nödvändigt och på så sätt hindrar kvinnan från att vara uppe och röra på sig. Vid normal (grön) intagningstest, och om kvinnan inte tillhör någon grupp som omfattas av STAN- rutinen, rekommenderas intermittent CTGregistrering under öppningsskedet. Graviditet och förlossning Anna Pohjanen Anna Pohjanen 2 av 5

3 Fosterljuden registreras då med CTG under min med 2 timmars intervall. Däremellan auskulteras fosterljuden var 15:e-30:e minut. Kontroll av värkstatus 1g/timme. Om det föreligger särskilda riskfaktorer eller om CTG-registreringen är avvikande/patologisk övervakas fostret enligt STAN-rutin, se nedan. Om fosterljuden är normala kan registreringen avbrytas under kortare perioder även på kvinnor som omfattas av STAN-rutinen (se nedan), för att kvinnan ska få möjlighet att vara uppe och röra på sig. Utdrivningsskedet Under utdrivningsskedet registreras fosterljuden kontinuerligt via skalpelektrod eller bra yttre registrering. Under utdrivningsskedet uppträder ofta djupa, tidiga eller variabla, decelerationer. Om variabiliteten är normal, basalfrekvensen överstiger 100 slag/min och decelerationernas duration inte överstiger 60 sekunder kan dessa förändringar accepteras i min innan jourhavande läkare kontaktas. Vid ökad risk för asfyxi Vid nedanstående förlossningar och situationer föreligger ökad risk för asfyxi. Från och med graviditetsvecka 36+0 skall, om möjligt, övervakning med STAN apparat användas. Avvikande eller patologiskt CTG (klassificering, se ovan) Feber Blödning Induktion av förlossning Mekoniumfärgat fostervatten Graviditetslängd > 41+6 Diabetes typ1/ insulinkrävande graviditetsdiabetes Preeklampsi, hypertoni Hepatos Tillväxthämning Oligo/polyhydramnios Flerbörd Tidigare sectio Abnormt värkarbete Oxytocindropp under öppningsskedet Epidural / spinal bedövning (om det finns särskilda skäl för att inte göra amniotomi, och normala fosterljud registeras med yttre CTG, kan bedövning läggas och STAN kopplas efter det att bedövningen lagts) Graviditet och förlossning Anna Pohjanen Anna Pohjanen 3 av 5

4 Vid bedömning / tolkning av CTG och ST-analys skall STAN förenklade kliniska riktlinjer användas tillsammans med övrig klinisk information. Om CTG är patologiskt enligt STAN förenklade kliniska riktlinjer men inte enligt de nya riktlinjerna ska tröskeln för intervention och skalpblodprov sänkas. Vid start av ST-analys Inga kontraindikationer för skalpelektrod Starta helst i öppningsskedet Klassificera CTG Kontrollera reaktivitet och att det inte finns tecken till asfyxi (tag ev.skalpprov) Kontrollera att EKG har normal vågform och att signalkvaliteten är god Kontrollera i hädelseloggen att baslinje T/QRS blir fastställd Att tänka på under den fortsatta registreringen Om CTG inte är normalt och ST-händelse uppträder ska läkare alltid tillkallas. Då indikation för intervention uppstår beror åtgärden på den förmodade orsaken till CTG-och ST avvikelse hur långt förlossningen framskridit, och den kliniska situationen i övrigt. Åtgärder kan vara eliminering av orsaken till fosterpåverkan (såsom överstimulering eller maternell hypotoni/ vena cava syndrom) skalpprovtagning förlossning. Under krystningsskedet, som är en högrisksituation för fostret, rekommenderas omedelbar instrumentell vaginal förlossning eller kejsarsnitt, om inte spontan förlossning kan förväntas inom 5-10 min. Patologiskt CTG mönster i > 60min även med normal ST, kräver förnyad värdering av fostrets till stånd ( t.ex. genom skalpblodprov). Vid tveksamhet om CTG är avvikande eller patologiskt rekommenderas handläggning som vid patologi. Graviditet och förlossning Anna Pohjanen Anna Pohjanen 4 av 5

5 Om CTG försämras snabbt, t.ex. bestående bradykardi eller tillkomst av ytterligare avvikande faktorer bör intervention ske även om inte ST-händelse uppträder. Vid en paus i registreringen, eller vid dålig signalkvalitet med avsaknad av T/QRS kvoter mer än 4 min, kan ST-information utebli. Vid feber hos modern ökar fostrets asfyxikänslighet. Förutom antipyretika (och ev. antibiotika) rekommenderas att tröskeln för intervention sänks. Försiktighet bör iakttagas om T/QRS-kvoten är hög (>25) redan från starten av registreringen. Överväg skalpprovtagning: Vid start av ST-analys om CTG är patologiskt. Om ST-analys kopplas sent i förlossningsförloppet När CTG tolkningen är osäker eller CTG patologiskt >60min Efter ST-händelse under öppningsskedet där CTG inte normaliseras vid fortsatt övervakning trots åtgärd Under utdrivningskedet måste man vidta åtgärder snabbt och det är då bättre att förlösa än att lägga dyrbar tid på skalpprovtagning. Vid alla förlossningar ska navelsträngsprov tas från både artär och ven för bestämning av Ph och blodgaser. Rutinen bygger på riktlinjer utarbetade av PerinatalARG:s referensgrupp för fosterövervakning. Graviditet och förlossning Anna Pohjanen Anna Pohjanen 5 av 5

Fosterövervakning under förlossning

Fosterövervakning under förlossning Godkänt den: 2016-12-01 Ansvarig: Masoumeh Rezapour Isfahani Gäller för: Kvinnosjukvård; Förlossningsavdelningen Intagningstest Auskultation med tratt, kontroll av moderns puls och CTG. CTG utförs på alla

Läs mer

I. Övervakning, registrering och dokumentation av fosterhjärtljud under förlossningsarbete

I. Övervakning, registrering och dokumentation av fosterhjärtljud under förlossningsarbete Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 17902 su/med 2017-05-11 3 Innehållsansvarig: Monica Eriksson Orrskog, Överläkare, Läkare obstetrik (moner9) Godkänd av: Lotta Wassén, Verksamhetschef,

Läs mer

CTG Introduktion Door test - Öppningsskedet

CTG Introduktion Door test - Öppningsskedet CTG Introduktion Door test - Öppningsskedet CTG Kardio-toko-grafi Diagnostisera hotande eller manifest hypoxi hos fostret Identifiera värkrubbningar Målet med fosterövervakning Identifiera hypoxi och ingripa

Läs mer

Information från förlossningen Maria Jonsson Docent Överläkare

Information från förlossningen Maria Jonsson Docent Överläkare Information från förlossningen Maria Jonsson Docent Överläkare Obstetrik Gemensamma mål. Fokusmål 2016/2017 Nya riktlinjer för intrapartal CTG-övervakning Frågor och funderingar från er? Gemensamma mål

Läs mer

Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen. Sophie Berglund

Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen. Sophie Berglund Svår syrebrist orsakad av brister i vården under förlossningen Sophie Berglund Bakgrund Varje år ansöker 20-50 patienter till PSR om ekonomisk ersättning på grund av misstanke om felbehandling i anslutning

Läs mer

Nya svenska riktlinjer för CTG-tolkning under förlossning

Nya svenska riktlinjer för CTG-tolkning under förlossning Nya svenska riktlinjer för CTG-tolkning under förlossning Malin Holzmann 1, för arbetsgruppen Maria Jonsson 2, Marianne Weichselbraun 3, Andreas Herbst 4, Lars Ladfors 3 och Lennart Nordström 1 1 Karolinska

Läs mer

Decelerationer. Vad? Varför? Vilka sorter? Vad leder de till? Vad kan vi göra åt dem?

Decelerationer. Vad? Varför? Vilka sorter? Vad leder de till? Vad kan vi göra åt dem? Decelerationer Vad? Varför? Vilka sorter? Vad leder de till? Vad kan vi göra åt dem? Vad är en deceleration? Kortvarig nedgång i hjärtfrekvensen < 2 min (3 min) o 3-10 min förlängd deceleration 15 slag

Läs mer

Händelseanalys. Datum: 2014-04-09. Barnet avlider under förlossning. November 2013. Analysledare:

Händelseanalys. Datum: 2014-04-09. Barnet avlider under förlossning. November 2013. Analysledare: Datum: 2014-04-09 Händelseanalys Barnet avlider under förlossning November 2013 Analysledare: MB, KW Område Barn- och kvinnosjukvård Västra Götalandsregionen 1 Sammanfattning Syftet är att identifiera

Läs mer

Presentation nya riktlinjer för CTG-tolkning under förlossning

Presentation nya riktlinjer för CTG-tolkning under förlossning Presentation nya riktlinjer för CTG-tolkning under förlossning SFOG-veckan Örebro 160831 Malin Holzmann MD, PhD Maria Jonsson MD, PhD Jävsdeklaration Inga intresse-konflikter eller jävsförbindelser att

Läs mer

GynObstetrik. the33. Graviditetsdiagnostiska metoder. Health Department

GynObstetrik. the33. Graviditetsdiagnostiska metoder. Health Department GynObstetrik Graviditetsdiagnostiska metoder Health Department Innehållsförteckning 1 Diagnostik och uppföljning av graviditeten..2 Maternell undersökning......2 Kroppsvikt Blodtrycksmätning Ultraljud

Läs mer

Fosterövervakning under graviditet och förlossning

Fosterövervakning under graviditet och förlossning Fosterövervakning under graviditet och förlossning Fosterasfyxi Asfyxi: otillräckligt gasutbyte; hypoxi, hyperkapni och acidos påverkan, sjukdom, skada eller död Patogenes till perinatal asfyxi Hypoperfusion

Läs mer

Tvillinggraviditet och förlossning

Tvillinggraviditet och förlossning 2015-10-29 21323 1 (5) Sammanfattning Diagnostik, graviditetsövervakning och förlossning vid tvillinggraviditet. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar... 1 Genomförande... 1 Tvillinggraviditet

Läs mer

Kunskapsbanksnummer: KB Datum: Händelseanalys. Lågt ph efter förlossning. Analysledare:

Kunskapsbanksnummer: KB Datum: Händelseanalys. Lågt ph efter förlossning. Analysledare: Datum: Händelseanalys Lågt ph efter förlossning Analysledare: 1 Sammanfattning Ett barn som föds med mycket låga ph-värden i navelsträng; navelartär 6,83 (normalvärde 7,05-7,38) och navelven 6,92 (normalvärde

Läs mer

Asfyxi och fosterövervakning. Karina Liuba Kvinnokliniken Lund

Asfyxi och fosterövervakning. Karina Liuba Kvinnokliniken Lund Asfyxi och fosterövervakning Karina Liuba Kvinnokliniken Lund Fosterfysiologi gasutbyte foster/mamma Fosterfysiologi placenta Hög halt syre (O 2 ) Låg halt koldioxid (CO 2 ) Syremättnad ca 75% Låg halt

Läs mer

Partogrammet automatstartas inte vid inläggning eftersom det endast ska användas under förlossning och inte för annan typ av dokumentation.

Partogrammet automatstartas inte vid inläggning eftersom det endast ska användas under förlossning och inte för annan typ av dokumentation. Öppna partogrammet Öppna partogrammet genom att markera rätt patient på beläggningslistan och sedan klicka på symbolen på skrivbordet eller via pärmfliken inne i öppnad journal. start met automatstartas

Läs mer

Minskade fosterrörelser

Minskade fosterrörelser Lokalt Kvinnokliniken US Bakgrund kan vara ett tecken på att moderkakan fungerar bristfälligt och att fostret får för lite näring och syre. Fostret prioriterar då cirkulationen till hjärnan och minskar

Läs mer

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department

GynObstetrik. Graviditets komplikationer. the33. Health Department GynObstetrik Graviditets komplikationer Health Department Innehållsförteckning 1 Graviditets komplikationer......2 Preeklampsi.......2 Patofysiologi Klassifikation Riskfaktorer Symtom Handläggning Komplikationer

Läs mer

Regional riktlinje för Minskade fosterrörelser - rekommendationer för handläggning

Regional riktlinje för Minskade fosterrörelser - rekommendationer för handläggning Regional riktlinje för Minskade fosterrörelser - rekommendationer för handläggning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Intrapartal fosterövervakning. Skalpblodprov som komplement till CTG. Malin Holzmann

Intrapartal fosterövervakning. Skalpblodprov som komplement till CTG. Malin Holzmann Intrapartal fosterövervakning Skalpblodprov som komplement till CTG Malin Holzmann Intrapartal fosterövervakning - syfte Identifiera foster tidigt i hypoxi-utveckling Förebygga hypoxi-relaterade skador

Läs mer

Sätesändläge. Faktaägare: Vändning. Vändningsförsöken utföres på förlossningsavdelningen enligt PM. Absoluta kontraindikationer

Sätesändläge. Faktaägare: Vändning. Vändningsförsöken utföres på förlossningsavdelningen enligt PM. Absoluta kontraindikationer Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Förlossning Giltig fr.o.m: 2016-03-25 Faktaägare: Maud Carlfalk, Överläkare Förlossningen Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Faktaägare:

Läs mer

Händelseanalys. Sugklocka på grund av värksvaghet. September Analysledare: KW, MB. Område III NU-sjukvården Västra Götalandsregionen

Händelseanalys. Sugklocka på grund av värksvaghet. September Analysledare: KW, MB. Område III NU-sjukvården Västra Götalandsregionen Datum: 2018-03-23 AV-292534 Händelseanalys Sugklocka på grund av värksvaghet September 2017 Analysledare: KW, MB Område III NU-sjukvården Västra Götalandsregionen 1 Sammanfattning Syftet med händelseanalysen

Läs mer

Induktion av förlossning

Induktion av förlossning 2018-07-23 23723 1 (6) Sammanfattning sarbete: Indikationer, metoder och övervakningsrutiner. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättning... 1 Medicinska indikationer... 1 Hinnsvepning... 2

Läs mer

Core Curriculum 1. Obstetrik och gynekologi - 9 poäng

Core Curriculum 1. Obstetrik och gynekologi - 9 poäng Core Curriculum 1 Obstetrik och gynekologi - 9 poäng ÖVERGRIPANDE MÅL Tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt och en helhetssyn vid patientkontakt. Ta en adekvat somatisk anamnes Värdera en symptombild

Läs mer

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi 8 hp Provmoment: 4 Ladokkod:62BO11 Tentamen ges för: BM06 samt studenter i fristående kurs TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 1211 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Riskbedömning BB. Faktaägare: För mor: överläkare Kira Kersting För barn: överläkare Monika Renkielska Gäller för: Kvinnokliniken Växjö

Riskbedömning BB. Faktaägare: För mor: överläkare Kira Kersting För barn: överläkare Monika Renkielska Gäller för: Kvinnokliniken Växjö Rutin Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: BB Giltig fr.o.m: 2018-08-22 Faktaägare: Kira Kersting, Överläkare Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 2 Faktaägare: För mor:

Läs mer

HIV1-infektion hos gravida kvinnor inkl behandling och uppföljning av barnet

HIV1-infektion hos gravida kvinnor inkl behandling och uppföljning av barnet 2018-01-19 9468 1 (6) HIV1-infektion hos gravida kvinnor inkl behandling och uppföljning av barnet Sammanfattning Riktlinjen beskriver praktisk handläggning vid graviditet hos både HIV1- infekterade kvinnor

Läs mer

Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård

Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård Robson Ett förbättringsarbete inom ST-utbildningen av Frida Ekengård It is not whether your caesarean section rate is too high or too low but: Do you know what it is, why, and what are the consequences?

Läs mer

Kurs i Fosterövervakning för ST-läkare mars 2019, Karolinska Stockholm Annika Carlson

Kurs i Fosterövervakning för ST-läkare mars 2019, Karolinska Stockholm Annika Carlson Kurs i Fosterövervakning för ST-läkare 20-22 mars 2019, Karolinska Stockholm Annika Carlson Alla förändringar av fostrets aktivitet som den gravida kvinnan uppfattar som minskade fosterrörelser (minskad

Läs mer

Aktiv obstetrik Ett kvalitetsprojekt i Gävle

Aktiv obstetrik Ett kvalitetsprojekt i Gävle Aktiv obstetrik Ett kvalitetsprojekt i Gävle 2004-2005 2005 Bakgrund Kejsarsnitt: 12-13% 13% 1994-1998 1998 14% 1999 16% 2000 17% 2001-2002 2002 18% 2003 Bakgrund Sugklockor: 10%-11% 11% (i landet medel

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi

ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Core Curriculum Obstetrik och gynekologi ÖVERGRIPANDE MÅL som gäller för hela läkarutbildningen och som är tillämpliga också inom obstetrik & gynekologi Tillämpa ett terapeutiskt förhållningssätt och en

Läs mer

Underlag för utvecklingssamtal i VFU på förlossningsavdelningen i kursen Sexuell, Reproduktiv och Perinatal hälsa 2.

Underlag för utvecklingssamtal i VFU på förlossningsavdelningen i kursen Sexuell, Reproduktiv och Perinatal hälsa 2. Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för Reproduktiv Hälsa Utvecklingssamtal Termin 2 Underlag för utvecklingssamtal i VFU på förlossningsavdelningen i kursen Sexuell, Reproduktiv och Perinatal

Läs mer

Vad bidrar till skador under graviditet och förlossning?

Vad bidrar till skador under graviditet och förlossning? Vad bidrar till skador under graviditet och förlossning? Sammanställning och analys av utredningar vid Lex Maria-anmälningar och enskildas klagomål till Socialstyrelsen/IVO i Västra Götalandsregionen Presentation

Läs mer

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation

Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Kejsarsnitt på icke medicinsk indikation Berörda enheter MVC kusten, SMVC och förlossningsavdelningen Sunderby sjukhus. Syfte Enhetlig rutin. Förklaring Ca 8 % av svenska kvinnor önskar planerad kejsarsnittsförlossning

Läs mer

GENERELLA INDIKATIONER

GENERELLA INDIKATIONER Gäller för: Gäller from: 2012-06-01 Berör: Gäller tom: 2013-09-30 Dokumenttyp: Riktlinjer Version: 2.0 Kap/Dnr: Generella indikationer för remittering/hänvisning av gravida kvinnor från basmödrahälsovården

Läs mer

Lactate as an early marker of intrapartum fetal hypoxia

Lactate as an early marker of intrapartum fetal hypoxia Lactate as an early marker of intrapartum fetal hypoxia Thesis for a doctoral degree Malin Holzmann Huvudhandledare Professor Lennart Nordström Bihandledare Professor Sven Cnattingius 2015-08-25 Malin

Läs mer

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi

Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi Obstetrik, Gynekologi och Neonatologi 8 hp Provmoment: 2 Ladokkod:62BO11 Tentamen ges för: BM06 samt studenter i fristående kurs TentamensKod: Tentamensdatum: 2012 11 09 Tid: 09.00 13.00 Hjälpmedel: Inga

Läs mer

Kunskapsbanksnummer: KB Datum: Händelseanalys. Asfyxi. Analysledare: Barn- o kvinnocentrum i Österg Region Östergötland

Kunskapsbanksnummer: KB Datum: Händelseanalys. Asfyxi. Analysledare: Barn- o kvinnocentrum i Österg Region Östergötland Datum: 2019-06-14 Händelseanalys Asfyxi Analysledare: Barn- o kvinnocentrum i Österg Region Östergötland 1 Sammanfattning Tidigare frisk kvinna, gravid med 2:a barnet. Förlöst med akut sectio-15 pga. primär

Läs mer

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1)

Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1) Obstetriskt PM Utfärdande enhet: Dokumentnamn: Sid nr: Kvinnokliniken i Norrköping Latensfas 1(1) Utfärdare (namn och titel): Målgrupp (vilka detta berör): Giltig fr o m datum: Giltigt tom Agneta Werner,

Läs mer

Personuppgifter Postnummer. MHV (manuell inmatning) inskrivning

Personuppgifter Postnummer. MHV (manuell inmatning) inskrivning Personuppgifter Postnummer MHV (manuell inmatning) inskrivning OBS! Tänk på att om du senare vill komplettera dina data med nya variabler medför det ett helt nytt uttag från registret, som inte kan kopplas

Läs mer

Magnesiumsulfatbehandling vid eklampsi och svår preeklampsi

Magnesiumsulfatbehandling vid eklampsi och svår preeklampsi 2017-11-17 23947 1 (5) Magnesiumsulfatbehandling vid eklampsi och svår preeklampsi Sammanfattning Magnesiumsulfat ersätter tidigare behandling med diazepam (Stesolid) vid eklamptiskt anfall. Magnesiumsulfat

Läs mer

Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008,

Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008, Kod: 1 Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008, 08.30-13.00 Obstetrik (20 poäng) Fråga 1 En 24-årig förstföderska, gravid i v 34 + 5, inremitteras från MVC till KK:

Läs mer

Skrivning i obstetrik & gynekologi termin 9 i Lund tisdagen den 3 januari 2012

Skrivning i obstetrik & gynekologi termin 9 i Lund tisdagen den 3 januari 2012 Kodnummer.. Maxpoäng 53. Godkänt 35 Skrivning i obstetrik & gynekologi termin 9 i Lund tisdagen den 3 januari 2012 Obstetrik Fråga 1 En kvinna gravid i 36:e graviditetsveckan går på en MVC-kontroll. Fosterljuden

Läs mer

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department

GynObstetrik. Förtidsbörd. the33. Health Department GynObstetrik Förtidsbörd Health Department Innehållsförteckning 1 Förtidsbörd.....2 Definition.......2 Incidens.......2 Riskfaktorer.......2 Orsaker.......2 Faktorer associeras med förtidsbörd.. 3 Akut

Läs mer

Anestesi vid omedelbara och akuta kejsarsnitt

Anestesi vid omedelbara och akuta kejsarsnitt Anestesi vid omedelbara och akuta kejsarsnitt QuickTime och en -dekomprimerare krävs för att kunna se bilden. Anja Marklund, leg.läkare, KK Södersjukhuset Josefine Nasiell, överläkare, KK Huddinge Omedelbara

Läs mer

GynObstetrik. Eklampsi. the33. Health Department

GynObstetrik. Eklampsi. the33. Health Department GynObstetrik Eklampsi Health Department Innehållsförteckning 1 Eklampsi.......2 Inledning......2 Incidens....2 Patofysiologi......2 Symtom.........2 Behandling......3 Prognos.........3 Referenser.........

Läs mer

Pregnancy outcome in women who seek medical care for decreased fetal movements - a cohort study Gita Strindfors, MD, Sissel Saltvedt, MD, PhD

Pregnancy outcome in women who seek medical care for decreased fetal movements - a cohort study Gita Strindfors, MD, Sissel Saltvedt, MD, PhD Pregnancy outcome in women who seek medical care for decreased fetal movements - a cohort study Gita Strindfors, MD, Sissel Saltvedt, MD, PhD Vad visar litteraturen? Ökad risk att uppleva MFR om Yngre

Läs mer

Normal förlos s ning. Helena Matts s on Leg Barnmors ka

Normal förlos s ning. Helena Matts s on Leg Barnmors ka Normal förlos s ning Helena Matts s on Leg Barnmors ka Studiemål Kunna utfö ra: 1. Yttre palpation 2. Vaginalpalpation 3. Auskultera fosterljud (tratt och doppler) Om möjligt under handledning: 1. Koppla

Läs mer

Kunskapsbanksnummer: KB Datum: Händelseanalys. Akut sugklocka. Analysledare:

Kunskapsbanksnummer: KB Datum: Händelseanalys. Akut sugklocka. Analysledare: Datum: Händelseanalys Akut sugklocka Analysledare: 1 Sammanfattning En kvinna som är förlöst med kejsarsnitt två år tidigarei vecka 31 på grund av havandeskapsförgiftning. På grund av tidigare anamnes

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Riktlinje Vakuumextraktion

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Riktlinje Vakuumextraktion Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14587 su/med 2014-01-22 1 Innehållsansvarig: Monica Orrskog, Överläkare, Läkare obstetrik (moner9) Godkänd av: Henrik Almgren, Verksamhetschef, Gemensamt

Läs mer

Michael Anderzon Överläkare Endokrinmottagning Medicinkliniken

Michael Anderzon Överläkare Endokrinmottagning Medicinkliniken Rutin Process: 3.2.2 RGK Bedriva mödravård Område: Mödravård Giltig fr.o.m: 2018-08-31 Faktaägare: Kira Kersting, Överläkare Mödravården Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 4 Faktaägare:

Läs mer

Personuppgifter. GraviditetsID. MHV (manuell inmatning) inskrivning

Personuppgifter. GraviditetsID. MHV (manuell inmatning) inskrivning Personuppgifter GraviditetsID MHV (manuell inmatning) inskrivning Personnummer Reservnummer Datum för första journalförda besök Mottagning Samba område Landsting Födelseland Utbildningsnivå Sysselsättning

Läs mer

Kvinna med obstetrisk bäckenbotten-/sfinkterskada

Kvinna med obstetrisk bäckenbotten-/sfinkterskada Kvinna med obstetrisk bäckenbotten-/sfinkterskada Rådgivning inför eventuell framtida förlossning Gunilla Ajne 2018 Att bemöta och informera i tid Uppföljning efter primär skada Åtgärder på BB Information

Läs mer

Prematur fosterövervakning Antepartalt & Förlossning

Prematur fosterövervakning Antepartalt & Förlossning Prematur fosterövervakning Antepartalt & Förlossning Ingela Hultén Varli MD, PhD, Överläkare Charlotte Lindblad Wollmann MD, doktorand, Bitr. överläkare PO Graviditet och förlossning Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med HIV-positiv kvinna under graviditet - handläggning på Förlossningen

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med HIV-positiv kvinna under graviditet - handläggning på Förlossningen Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 14461 su/med 2018-03-14 5 Innehållsansvarig: Mårten Alkmark, Sektionschef, Obstetrik gemensamt (marst98) Godkänd av: Lena Otterlind, Sektionschef, Obstetrik

Läs mer

Akut Obstetrik (Ars Obstetricia)

Akut Obstetrik (Ars Obstetricia) Kursledare: Nana Wiberg, Läkare, Kvinnikliniken UMAS Karl Kristensen, Läkare, Kvinnokliniken USIL Målgrupp: Läkarstudenter intresserade av att bli obstetriker, anestesiläkare, akutläkare, kirurger, intresserade

Läs mer

BRÅDSKANDE Korrigering av medicinsk utrustning Philips Avalon CTG-apparater, modellerna FM20, FM30, FM40, FM50

BRÅDSKANDE Korrigering av medicinsk utrustning Philips Avalon CTG-apparater, modellerna FM20, FM30, FM40, FM50 Patient Monitoring -1/5- FSN86201075 20 november 2009 Viktig information om fortsatt säker användning av din utrustning. Gå igenom följande information tillsammans med alla anställda som behöver känna

Läs mer

Rutin. Telefonrådgivning av barnmorska - förlossningsvård. Revideringar i denna version. Bakgrund, syfte och mål.

Rutin. Telefonrådgivning av barnmorska - förlossningsvård. Revideringar i denna version. Bakgrund, syfte och mål. Innehållsansvarig: Jan Leyon, Överläkare, Läkare Kvinnosjukvård (janle1); Ylva Johansson, Barnmorska, BB Skövde BB (ylvjo) Granskad av: Gerald Wallstersson, Överläkare, Läkare Kvinnosjukvård (gerwa2) Godkänd

Läs mer

Seminariefall- Det lilla barnet (student) MHVjournal bifogas

Seminariefall- Det lilla barnet (student) MHVjournal bifogas Seminariefall- Det lilla barnet (student) MHVjournal bifogas Fall 1 Mabobeh 20-årig I-g. Enligt UL Grav vecka 32+1. Kommer ursprungligen från Uganda och arbetar nu på ett äldreboende i Stockholm. Pga ryggsmärtor

Läs mer

Ryggbedövning på förlossningsavdelning

Ryggbedövning på förlossningsavdelning Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Gynekologi Giltig fr.o.m: Faktaägare: Anna-Marit Löfmark, medicinskt ledningsansvarig läkare operationsenheten Växjö Fastställd av: Linda Pantzar, verksamhetschef,

Läs mer

Specialistskrivning. Obstetrik och gynekologi

Specialistskrivning. Obstetrik och gynekologi Specialistskrivning Obstetrik och gynekologi 2008 Skrivningen består av kortare eller längre s.k. MEQ (modified essay questions) frågor, vissa med inslag av faktafrågor. Totalt omfattar skrivningen 100

Läs mer

Obstetriskt triage. Linnéa Lindroos Specialistläkare Obstetrik / VÖL, Akuten för gravida och nyförlösta Sahlgrenska universitetssjukhuset

Obstetriskt triage. Linnéa Lindroos Specialistläkare Obstetrik / VÖL, Akuten för gravida och nyförlösta Sahlgrenska universitetssjukhuset Obstetriskt triage Linnéa Lindroos Specialistläkare Obstetrik / VÖL, Akuten för gravida och nyförlösta Sahlgrenska universitetssjukhuset Förlossningen, Östra sjukhuset Ca 10000 förlossningar årligen 3

Läs mer

SWEPI-STUDIEN: Induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42

SWEPI-STUDIEN: Induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 SWEPI-STUDIEN: Induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 Information till dig som kommit till 40 fulla graviditetsveckor Du har nu kommit till 40 fulla

Läs mer

Obstetrik Sjukdomslära, diagnos- och åtgärdskodning. Obstetrik

Obstetrik Sjukdomslära, diagnos- och åtgärdskodning. Obstetrik Obstetrik Sjukdomslära, diagnos- och åtgärdskodning. Obstetrik Wivi-Anne Holgersson, leg läkare LJ feb 2014 1 Lite historik LJ feb 2014 2 1 Johan von Hoorn Den swenska wälöfwade Jordegumman 1697 2 Här

Läs mer

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård

Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Regionala riktlinjer för hypertoni under graviditet i basmödrahälsovård Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

SWEPI-STUDIEN: induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med graviditetsvecka 42

SWEPI-STUDIEN: induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med graviditetsvecka 42 SWEPI-STUDIEN: induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med graviditetsvecka 42 Information till dig som kommit till 40 fulla graviditetsveckor Du har nu kommit till 40 fulla graviditetsveckor.

Läs mer

Handläggning Placenta Previa och Invasiv Placenta

Handläggning Placenta Previa och Invasiv Placenta Handläggning Placenta Previa och Invasiv Placenta (bilaga 2) Graviditeter med placentakomplikationer som placenta previa och invasiv placenta har ökat kraftigt de senaste åren. Placenta previa finns hos

Läs mer

Ryggbedövning på förlossningsavdelning

Ryggbedövning på förlossningsavdelning Riktlinje Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Gynekologi Giltig fr.o.m: 2018-10-22 Faktaägare: Anna-Marit Löfmark, medicinskt ledningsansvarig läkare operationsenheten Växjö Fastställd av:

Läs mer

Akuta kejsarsnitt. Ove Karlsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Akuta kejsarsnitt. Ove Karlsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Akuta kejsarsnitt Ove Karlsson Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kollega, 1 gravida, 0 para Svår preeklampsi, har EDA, lågt TPK CTG allvarlig bradykardi, vad göra? 1. Larmsnitt 2. Akut snitt - brådskande

Läs mer

Delprov 3 Vetenskaplig artikel

Delprov 3 Vetenskaplig artikel Delprov 3 Vetenskaplig artikel Question #: 1 I denna uppgift ska du läsa igenom Koopmans et al. Induction of labour versus expectant monitoring for gestational hypertension or mild pre-eclampsia after

Läs mer

Aktiv förlossning Två av tre kriterier ska vara uppfyllda: Normal förlossning. Gäller för: Kvinnokliniken. Utförs på: Faktaägare:

Aktiv förlossning Två av tre kriterier ska vara uppfyllda: Normal förlossning. Gäller för: Kvinnokliniken. Utförs på: Faktaägare: Riktlinje Process: Hälso- och sjukvård Område: Förlossning Giltig fr.o.m: 2017-10-09 Faktaägare: Maud Carlfalk, Överläkare Förlossningen Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 2 Gäller

Läs mer

Vanliga graviditetskomplikationer 2010. Agneta Blanck och Karin Petersson Obstetriksektionen Karolinska Huddinge

Vanliga graviditetskomplikationer 2010. Agneta Blanck och Karin Petersson Obstetriksektionen Karolinska Huddinge Vanliga graviditetskomplikationer 2010 Agneta Blanck och Karin Petersson Obstetriksektionen Karolinska Huddinge Obstetrik Syftet med obstetrisk verksamhet är att optimera förutsättningarna för frisk mor

Läs mer

Laktatkoncentration i fostervatten En möjlig prediktor vid värksvaghet

Laktatkoncentration i fostervatten En möjlig prediktor vid värksvaghet Institutionen för Kvinnor och barns hälsa Läkarprogrammet termin 11 Självständigt arbete Höstterminen 2010 och Vårterminen 2011 Laktatkoncentration i fostervatten En möjlig prediktor vid värksvaghet Författare:

Läs mer

Sida 1. Gravidtetsregistet

Sida 1. Gravidtetsregistet Sida 1 RUBRIK VARIABELLISTA GRAVIDITET GRAVIDITET Inskrivning ID klinik, inskrivande MHV ID vårdinrättning, inskrivande MHV Inskrivningstidpunkt i journal MHV1 Unikt ID för graviditeten Datum registreing;

Läs mer

Amning och graviditet-fosterpåverkan

Amning och graviditet-fosterpåverkan 1 Amning och graviditet-fosterpåverkan En mappning mellan två olika beslutsstöd 06 Nov 2013 Kerstin Ahlqvist LIF/FASS Graviditet Amning SLLs beslutsstöd (Janusinfo) Läkemedel och fosterpåverkan Läkemedel

Läs mer

Regional riktlinje för tvillinggraviditet inom mödrahälsovården

Regional riktlinje för tvillinggraviditet inom mödrahälsovården Regional riktlinje för tvillinggraviditet inom mödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i, framtagna i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Läs mer

Regionala riktlinjer för fetal RHD-screening och profylax

Regionala riktlinjer för fetal RHD-screening och profylax Regionala riktlinjer för fetal RHD-screening och profylax Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i, framtagna i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Läs mer

Placenta Previa och Invasiv Placenta

Placenta Previa och Invasiv Placenta Dok-nr 26521 Författare Version Kristina Kernell, specialistläkare, Kvinnokliniken US 2 Godkänd av Giltigt fr o m Ninnie Borendal Wodlin, Verksamhetschef, Kvinnokliniken US 2018-11-11 Gemensamt Kvinnoklinikerna

Läs mer

Regional riktlinje för tvillinggraviditet inom mödrahälsovården

Regional riktlinje för tvillinggraviditet inom mödrahälsovården Regional riktlinje för tvillinggraviditet inom mödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i, framtagna i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Läs mer

Blodtryckskontroll hos diabetiker typ 1 vid medicinkliniken, Piteå sjukhus varför når vi inte målet?

Blodtryckskontroll hos diabetiker typ 1 vid medicinkliniken, Piteå sjukhus varför når vi inte målet? Blodtryckskontroll hos diabetiker typ 1 vid medicinkliniken, Piteå sjukhus varför når vi inte målet? Izabela Shahrokni, ST-läkare, Medicin- och rehabiliteringskliniken, Piteå sjukhus Handledare: Mats Eliasson,

Läs mer

BB Linköping. Eric Hildebrand, Förlossningsöverläkare. Lotta Tydén, Bm, Vårdenhetschef

BB Linköping. Eric Hildebrand, Förlossningsöverläkare. Lotta Tydén, Bm, Vårdenhetschef BB Linköping Eric Hildebrand, Förlossningsöverläkare Marie Region Nelson, Östergötland Bm, Verksamhetsutvecklare Lotta Tydén, Bm, Vårdenhetschef Ny, pågående studie från Linköping Avoiding the first cesarean

Läs mer

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Riktlinje Erytrocytimmunicering under graviditet

Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version su/med Riktlinje Erytrocytimmunicering under graviditet Doknr. i Barium Dokumentserie Giltigt fr o m Version 29877 su/med 2016-12-07 2 Innehållsansvarig: Hans Bokström, Överläkare, Läkare obstetrik (hanbo2) Godkänd av: Corinne Pedroletti, Verksamhetschef, Gynekologi

Läs mer

Tvillinggraviditet och förlossning

Tvillinggraviditet och förlossning 2017-12-12 21323 1 (6) Sammanfattning Diagnostik, graviditetsövervakning och förlossning vid tvillinggraviditet. Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Förutsättningar... 1 Genomförande... 1 Tvillinggraviditet

Läs mer

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp

Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp 1 (5) Kursplan för: Medicinsk vetenskap AV, Verksamhetsförlagd utbildning - förlossningsvård II, 10,5 hp Medical science MA, Maternity care II, 10,5 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde

Läs mer

SWEPI-STUDIEN: Induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42

SWEPI-STUDIEN: Induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 SWEPI-STUDIEN: Induktion av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 Information till dig som kommit till 40 fulla graviditetsveckor Du har nu kommit till 40 fulla

Läs mer

Ultraljud och tillväxt/intrauterin tillväxthämning samt dopplerundersökning

Ultraljud och tillväxt/intrauterin tillväxthämning samt dopplerundersökning Rutin Process: 3 RGK Hälsa, vård och tandvård Område: Ultraljud Giltig fr.o.m: 2018-01-24 Faktaägare: Kira Kersting, Överläkare Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Ultraljud

Läs mer

Projekt säker förlossningsvård Kunskapsstödet Skador på Kvinnan

Projekt säker förlossningsvård Kunskapsstödet Skador på Kvinnan Projekt säker förlossningsvård Kunskapsstödet Skador på Kvinnan Eva.uustal@regionostergotland.se Överläkare KK och Bäckenfunktionsenheten Linköping Registerhållare Bristningsregistret V ordförande SFOG

Läs mer

Diabetes och graviditet

Diabetes och graviditet Diabetes och graviditet Typ1 diabetes för, under och efter graviditet Typ 2 diabetes Diabeteskomplikationer under graviditet Hypertoni och preeklampsi Graviditetsdiabetes Barnet: missbildningar och fetopati

Läs mer

Skrivning i obstetrik & gynekologi för Lund-Malmö-Helsingborg torsdagen den 7 januari 2016, kl. 8.30 13

Skrivning i obstetrik & gynekologi för Lund-Malmö-Helsingborg torsdagen den 7 januari 2016, kl. 8.30 13 1 Skrivning i obstetrik & gynekologi för Lund-Malmö-Helsingborg torsdagen den 7 januari 2016, kl. 8.30 13 Obstetrik Fråga 1 Vad är inte sant avseende bestämning av gestationsålder: A. Gestationslängden

Läs mer

SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42

SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 SWEPI-STUDIEN: induktion (igångsättning) av förlossning i graviditetsvecka 41 jämfört med induktion i graviditetsvecka 42 Information till dig som kommit till 40 fulla graviditetsveckor Du har nu kommit

Läs mer

Faktaägare Agmell Britt-Marie, Teleman Pia

Faktaägare Agmell Britt-Marie, Teleman Pia Rubrik Immunisering, erytrocyt immunisering, under graviditet Dokumenttyp Riktlinje Faktaägare Agmell Britt-Marie, Teleman Pia Gäller from 2016-03-29 Giltigt t o m 2018-03-29 Sida: 1 (5) Författare Thurn

Läs mer

GynObstetrik. the33. Preeklampsi (havandeskapsförgiftning) Health Department

GynObstetrik. the33. Preeklampsi (havandeskapsförgiftning) Health Department GynObstetrik Preeklampsi (havandeskapsförgiftning) Health Department Innehållsförteckning 1 Preeklampsi.... 2 Patogenes.......2 Placentation och preeklampsi.....2 Incidens..........2 Prevention.......3

Läs mer

Trombosprofylax under graviditet,förlossning och puerperium

Trombosprofylax under graviditet,förlossning och puerperium Rutin Process: Hälso- och sjukvård Område: Förlossning Giltig fr.o.m: 2016-11-27 Faktaägare: Maud Carlfalk, Överläkare Förlossningen Fastställd av: Maria Lundgren, Verksamhetschef Revisions nr: 1 Trombosprofylax

Läs mer

Tentamen SVK Perinatologi 1 juni 2011 Max poäng 7 Godkänt 53

Tentamen SVK Perinatologi 1 juni 2011 Max poäng 7 Godkänt 53 Tentamen SVK Perinatologi 1 juni 2011 Max poäng 7 Godkänt 53 1. Nämn 2 faktorer som har betydelse för en normal konception hos kvinnan. 2p 2. Nämn 3 faktorer som kan bidra till ett avvikande spermaprov.

Läs mer

Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008, 08.30-13.00

Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008, 08.30-13.00 Kod: 1 Skrivning i obstetrik & gynekologi i Lund och Malmö onsdagen den 30 april 2008, 08.30-13.00 Obstetrik (20 poäng) Fråga 1 En 24-årig förstföderska, gravid i v 34 + 5, inremitteras från MVC till KK:

Läs mer

Dödföddhet och tidig neonatal död i Sverige Intrauterin fosterdöd. Maternella riskfaktorer för IUFD

Dödföddhet och tidig neonatal död i Sverige Intrauterin fosterdöd. Maternella riskfaktorer för IUFD INTRAUTERIN FOSTERDÖD Karin Pettersson, Karolinska Universitetssjukhuset Intrauterin fosterdöd Definition sedan 080701; Ante- eller intrapartal död from 22+0 Incidens i Sverige ca 450 barn/år Utredning

Läs mer

Fosterfysiologi och placenta

Fosterfysiologi och placenta Fosterfysiologi och placenta ST-kurs Fosterövervakning 190320 Annika Carlson, specialistläkare Ingela Hulthén Varli, MD, PhD, överläkare Karolinska Universitetssjukhuset Solna Presentationens innehåll

Läs mer

Regional riktlinje för Normal förlossning

Regional riktlinje för Normal förlossning Regional riktlinje för Normal förlossning Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjerna är fastställda

Läs mer

Regionala riktlinjer för särskilt förlossningsstöd inom mödrahälsovården

Regionala riktlinjer för särskilt förlossningsstöd inom mödrahälsovården Regionala riktlinjer för särskilt förlossningsstöd inom mödrahälsovården Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper.

Läs mer

Workshop Obstetrik. Hyllie, Malmö

Workshop Obstetrik. Hyllie, Malmö Workshop Obstetrik Hyllie, Malmö 2019-03-13 Fråga 1 Förlossning december 2018. Kvinna född 1983, tidigare könsstympad. Vid förlossningen misstanke om decelerationer och i samband med att klocka anläggs

Läs mer

Varför. Det enda objektiva kvalitetsmåttet vi har för att bestämma hypoxisk stress; 75% av CP-barn ~ normal

Varför. Det enda objektiva kvalitetsmåttet vi har för att bestämma hypoxisk stress; 75% av CP-barn ~ normal BLODGAS I NAVELSTRÄNGSBLOD; VAD ÄR VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ! Sedan 1981 Varför Det enda objektiva kvalitetsmåttet vi har för att bestämma hypoxisk stress; 75% av CP-barn ~ normal 5-min AS vid förlossningen;

Läs mer