Advokatsamfundets. KURSER våren Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatsamfundets. KURSER våren 2011. Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen!"

Transkript

1 dvokatsamfundets KUSE våren 2011 Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen!

2 dvokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra kurser vill vi bidra till att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas. Vårt erbjudande består av intressanta ämnen, starka kursledare och inspirerande miljöer som vi hoppas och tror att du ska uppfatta som en attraktiv helhet. F E B U I 18 februari: tt sälja advokattjänster (2 timmar, frukostseminarium, kr) Ett seminarium för advokater, biträdande jurister och andra på byrån som vill få inspiration och nya idéer om sitt eget och byråns försäljningsarbete. Seminariet ger en bra inblick i vad försäljning handlar om och hur du kan jobba aktivt med försäljning. Seminariet leds av civilekonom Ylva Kassander, som har lång erfarenhet av rådgivning och utbildning inom försäljning. Ylva Kassander har hållit ett antal uppskattade seminarier om försäljning för dvokatsamfundet. 24 februari: EM en modernare rättegång Brottmålsprocessen (3 timmar, kr) Detta halvdagsseminarium om brottmålsprocessen erbjuder dels en kortare genomgång av det nya regelverket, dels en diskussion om vad den moderna rättegången har inneburit för den praktiserande advokaten. Tyngdpunkten ligger på hur EM-reformen har fungerat i praktiken och en sammanfattning av de viktigaste erfarenheterna för advokaten. Viss rättspraxis har också börjat växa fram. En utveckling med ökade möjligheter att begära kompletterande förhör i jämförelse med vad som ansågs gälla inledningsvis efter ikraftträdandet och att ta andra processuella initiativ, kommer även att presenteras. Denna utveckling har sammanfattats i en PM (september 2010) från presidenterna för de sex hovrätterna. Promemorian redovisas på seminariet. Seminariet inbjuder till frågor och diskussion. Kursledare är advokat Tomas Nilsson, delägare på Sju dvokater och ordförande i Sveriges advokatsamfund samt Jan Öhman, hovrättslagman i Svea hovrätt. 25 februari: Krishantering på advokatbyrå ett seminarium om ledarskap vid kris (2,5 timmar, frukostseminarium, kr) Organisationer och företag kan utsättas för hot och kriser av en mängd olika slag. Detta seminarium ger insikt i och förståelse för organisationens mål, roller och arbetsuppgifter i olika krissituationer, t.ex. vid olyckor, marknadskriser och ekonomisk brottslighet. Stor vikt läggs vid intern och extern kommunikation. Seminariet riktar sig till chefer, ledningsgrupper, nyckelpersoner och handledare som vill öka sin kompetens i krishantering, och som vill skaffa en plattform att bygga vidare på. Seminarieledare är konsult agnar Kjeserud, med över 25 års erfarenhet av krishantering, och Staffan Schmidt, f.d. journalist vid SVT och Sveriges adio. Båda har hållit flera uppskattade seminarier för dvokatsamfundet. M S 10 mars Malmö: Uppdraget som målsägandebiträde (6 timmar, kr) Uppdraget som målsägandebiträde ställer krav på advokaten både vad gäller juridiskt kunnande och förmåga att bemöta människor i svåra situationer. dvokatsamfundets återkommande kurs ger en god och praktisk inblick i detta uppdrag. Kursen leds av Lars rrhenius, barn- och elevombud vid Skolinspektionen och tidigare advokat, samt Kerstin Skarp, vice riksåklagare. Båda har lång erfarenhet av de krav som ställs på målsägandebiträden, såväl juridiskt som mänskligt.

3 M S 11 mars: Writing Modern Legal English (6 timmar, kr) Users of legal English have split into two camps over recent years; old style and new style. Old style is the legal English used by our Grandfathers, with noun heavy structures, full of legal jargon and written in the passive voice. Old style is heavily condemned by legal writing experts. New style is defined as English as written in the modern commercial world. This one-day seminar will help Swedish lawyers shift from old style legal English to new style. Kursen leds av Kevin Harris, engelsk advokat och lärare i affärsengelska. Kevin Harris har hållit flera mycket uppskattade kurser i juridisk engelska för dvokatsamfundet. 15 mars, 13 april, 8 juni (samtliga tre datum ingår i programmet): dvokatsamfundets Ledarskapsprogram 2011 (15 timmar, kr) Programmet, som lanserades 2010, riktar sig till nyblivna ledare på advokatbyrå som vill utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning. Ledarskapsprogrammet omfattar teori, praktisk tillämpning, gruppövningar och reflektionsuppgifter. Programmet löper över en termin och omfattar tre utbildningsdagar. Mellan utbildningstillfällena arbetar deltagarna med praktisk tillämpning och reflektionsuppgifter. Med hjälp av indelning i peer groups kan deltagarna inspirera och stödja varandra under utbildningen på ett metodiskt sätt. Programmet riktar sig till nyblivna chefer och teamledare på i första hand små och medelstora advokatbyråer. Den som deltar ska ha en ambition och vilja att utvecklas som person och ledare. Till programmet antas högst 20 deltagare för att möjliggöra ett effektivt lärande. Tidig anmälan rekommenderas. Kursledare är Yvonne Thunell och Mona Odhnoff Sundström på Thunell, Odhnoff Sundström & Partners. Båda har under många år arbetat med ledningsfrågor, karriär- och ledarutveckling, och mentorskap inom näringslivet (SB, Ericsson, NCC) och i egen verksamhet. 17 mars: rbeta effektivare med Word och Outlook 2007 (6 timmar, kr) För den genomsnittlige PC-användaren finns mycket att vinna på att lära sig vissa vanliga funktioner och genvägar som kan spara tid varje dag. Det gäller särskilt de vanligaste programmen Word och Outlook. Kursen ger dig många användbara tips som går att omsätta direkt i det dagliga arbetet. Kursen är ett samarbete mellan dvokatsamfundet och Lexicon. 24 mars: Klientpsykologi för humanjurister (6 timmar, kr) Seminariet syftar till att öka deltagarnas psykologiska kunskap och kompetens avseende samarbete med klienter. Det innefattar bland annat en introduktion till klientpsykologi, kommunikationspsykologi och krispsykologi samt konkreta förhållningssätt för olika sorters svårhanterliga klienter. Vidare introduceras ett program för effektiva arbetsallianser, vilket kan bespara frustration och tid för såväl advokaten som klienten. Seminariet leds av Tasha Landberg och Jens Näsström, psykologer och specialister på området praktisk psykologi inom juridiska system. De har för dvokatsamfundet genomfört att stort antal seminarier om Klientpsykologi och Stresshantering för advokater. 25 mars Malmö: Drafting Contracts in English (6 timmar, kr) seminar meant to help non-native lawyers draft better English contracts. The focus will be on the typical problems non-native lawyers have when drafting in English. Emphasis will be on language, rather than the law of contract, or the effect of contract terms. Kursen leds av Kevin Harris, engelsk advokat och lärare i affärsengelska. Kevin Harris har hållit ett flertal mycket uppskattade kurser i juridisk engelska för dvokatsamfundet.

4 M S 31 mars 1 april: Korsförhörsteknik vid tvistemål och skiljedom (12 timmar, kr) Denna tvådagarskurs riktar sig till advokater och biträdande jurister som arbetar med tvistemål och/eller skiljeförfaranden. Kursen lär ut korsförhörsteknik så som den praktiseras i processer influerade av brittiskt och amerikanskt förfarande, vilket är en tydlig tendens i internationella skiljeförfaranden. Metoden kan dock i princip tillämpas i vilken rättegångsförhandling som helst där vittnesförhör förekommer inklusive svenska rättegångar. Efter en teoretisk bakgrund om korsförhörets teknik och psykologi koncentreras kursen på praktiska övningar där deltagarna växelvis genomför korsförhör och själva blir förhörda, följt av diskussion och utvärdering. Kursdeltagaren får en unik inblick i korsförhörets teknik och psykologi. Delar av den inledande föreläsningen och övningarna sker på engelska. Kursledare är advokat Kaj Hobér och Howard Sussman, Counsel, f.d. amerikansk advokat och Professor of Law vid University of Houston. Båda har en mycket omfattande erfarenhet av processer och skiljeförfaranden. Nordic Lawyers cademy presenterar 31 mars 5 april, Grönland: Drift av advokatverksamhet i Norden För fjärde gången erbjuder Nordic Lawyers cademy aktuella seminarier inom strategi, ledningsfrågor, ekonomi och andra ämnen med betydelse för advokatbyråns framgång allt i en fantastisk miljö och natur på Grönland. Seminarierna, som leds av danska, svenska och norska advokater och andra experter, inbjuder till diskussion och debatt. Programmet riktar sig i första hand till delägare och andra i ledningen för advokatbyrån. Med deltagare från Danmark, Norge, Sverige och Finland finns alla möjligheter till nordiskt nätverkande. Läs mer och anmäl dig på eller kontakta för mer information. P I L M J 5 april: akel 2011 konferens för kvinnliga jurister Boka in dagen för årets akel-konferens mer information följer! 7 april: Tvistemålsprocessen 2 huvudförhandling (6 timmar, kr) dvokatsamfundets återkommande och populära kurs tar upp vad ombud bör tänka på inför och under huvudförhandling i tingsrätt, i samband med överklagande, samt inför och under huvudförhandling i hovrätt. Kursen ger konkreta tips på hur ombudet bäst bör gå tillväga. Kursinnehållet behandlas i ljuset av reformen om en modernare rättegång. Kursledare är advokat Mattias Göransson och rådman Thore Brolin. 4 maj: Senaste nytt inom offentlig upphandling (6 timmar, kr) Denna kurs ger deltagaren en omfattande uppdatering avseende den senaste utvecklingen och nya bestämmelser för offentlig upphandling. Därtill redovisas den senaste rättspraxisen från EU-domstolen, tillsammans med nya avgöranden från egeringsrätten, JO och vissa vägledande avgöranden från kammarrätter och hovrätter. Kursen leds av ndrea Sundstrand, advokat och doktorand i Offentlig rätt. ndrea Sundstrand är f.d. handläggare vid Nämnden för offentlig upphandling och författare till boken EG-domstolens domar om offentlig upphandling. 5 6 maj: Entertainment Law (12 timmar, kr) Välkommen till dvokatsamfundets kurs Entertainment Law på anrika Nalen i Stockholm. På kursen medverkar ett antal föreläsare som tillhör Sveriges främsta inom upphovsrättens område och olika delar av underhållningsbranschen. Under de två dagarna behandlas en rad aktuella rättsliga aspekter på film- och TV-produktion, artister, musik och litteratur. Kursen behandlar också pågående revidering av upphovsrättslagstiftningen. Inledningstalare och moderator är advokat Claes Langenius, som är utnämnd till Leading lawyer for Competition and Intellectual Property and Media av Chambers and Legal 500.

5 M J 9 maj: Tvistefrågor vid företagsöverlåtelser (6 timmar, kr) Kursen belyser rättsliga problem vid avtal om företagsöverlåtelser med utgångspunkt från ett typavtal och ett antal praktikfall. Syftet är att ge deltagarna insikt i de rättsliga problem, både dolda och synliga, som dyker upp under avtalsförhandlingar och vid tillämpning av ingångna avtal, främst garantitvister. Målgruppen är alla jurister som arbetar med företagsöverlåtelser, särskilt de som har viss erfarenhet av sådana avtal. Kursledare är advokat Lars Edlund samt justitierådet och professor Johnny Herre maj: dvokatsamfundets kurs för advokatsekreterare (15 timmar, kr inkl. helpension på Krusenbergs Herrgård) dvokatsamfundets återkommande och uppskattade kurs för advokatsekreterare. Kursen ger deltagaren kunskaper för att dels kunna hantera olika juridiska frågeställningar, dels utveckla arbetsuppgifterna på advokatbyrån. Det handlar t.ex. om att söka juridisk information eller att färdigställa juridiska dokument inom avtalsrätt, köprätt och associationsrätt. Kursen behandlar också i olika avsnitt klientkontakter, god advokatsed, klientmedelshantering och bokföringsreglemente. Teori och praktik varvas under kursen och deltagaren får många praktiska tips och råd. Stort utrymme ges för diskussioner och egna frågor. Nytt för i år är ett avsnitt om personlig utveckling och effektivitet. Kursen leds av advokat nna Öster, dvokatbyrån Öster & Co. nna Öster har lång erfarenhet inom bl. a. affärsjuridik, bolagsrätt och immaterialrätt. Hon föreläser regelbundet för advokatsekreterare och paralegals maj: Brottmålskurs 1 försvararens uppgifter i och utom domstol (15 timmar, kr inkl. helpension på konferenshotell nära Stockholm) dvokatsamfundets återkommande kurs behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Kursen vänder sig företrädesvis till advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och till biträdande jurister som står i begrepp att söka in i samfundet. Kursledare är advokat Jan Karlsson, dvokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, Stockholm, advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm samt rådmannen Per-Erik ndersson, Södertörns tingsrätt. NYHET maj: Förhandlingsteknik för affärsjurister (12 timmar, kr) I princip finns två typer av förhandlingar avtalsförhandlingar och tvistelösningsförhandlingar. De olika förhandlingstyperna ställer olika krav på förberedelse och genomförande. Syftet med kursen är att integrera modern förhandlingsteknik med det praktiska juridiska arbetet. Kursen handlar om att tillämpa best practice när det gäller avtals- och tvistelösningsförhandlingar. Kursen leds av Johan Lagerbielke, ekonom, fil. kand. i psykologi och konsult inom förhandling, samt Eric M. unesson, advokat och adjungerad professor i handelsrätt vid Lunds universitet. Eric M. unesson har en mycket omfattande praktisk erfarenhet av avtalsjuridik och tvistelösning, och är en ofta anlitad skiljeman maj: Företagsekonomi för jurister (12 timmar, kr) dvokatsamfundets populära kurs ger jurister god kunskap om grundläggande företagsekonomiska samband. Fokus ligger på redovisning, finansiell analys och investeringsbedömning. Syftet är att juristen med en djupare förståelse på området ska kunna biträda sina klienter på ett än bättre sätt. De ekonomiska förutsättningarna och sammanhangen hos klientföretagen är viktig information i varje uppdrag: exempelvis att kunna läsa årsredovisningen för att ta reda på hur lönsamt eller finansiellt starkt ett företag är, eller att förstå bakgrunden till investeringsbeslut och prissättning i företagens affärer. Kursen blandar föreläsning med praktiska övningar. Kursledare är obert Sevenius, ekon.lic. och jur.kand. samt Stefan osberg, aukt. revisor.

6 Bli skickligare än du redan är nmälan dvokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på dvokatsamfundets webbplats nmälan kan också göras till eller på telefon vbokning Se alltid aktuella avbokningsregler på vbokning kan normalt göras utan kostnad senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen på dvokatsamfundets hemsida. vanmälan skickas till Vid avbokning senare än 15 dagar före kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften. För internat- och utlandskurser gäller särskilda avbokningsregler, se Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Den som avanmäler sig kan utan extra kostnad sätta annan behörig deltagare i sitt ställe. Obligatorisk vidareutbildning för advokater Från 1 januari 2009 gäller att advokat ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. lla kurser som arrangeras av dvokatsamfundet och Nordic Lawyers cademy (www.nordiclawyersacademy.com) kan räknas in i fortbildningskravet för advokater. ntalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. Tryck: Lenanders Grafiska, Kalmar Kursplats Kursplats är Stockholm om inget annat anges. E-post: Telefon:

Advokatsamfundets kurser Våren 2015

Advokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets kurser Våren 2015 dvokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

Advokaten. Krisen påverkar även advokaterna. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen.

Advokaten. Krisen påverkar även advokaterna. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen. Johan Wiklund, advokat Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 5 2009 årgång 75 Fokus: Finansoron

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se

Utbildningsguiden för jobbet våren 2015. www.arbetsmiljoforum.se Utbildningsguiden för jobbet våren 2015 FÖR DIG SOM ÄR SKYDDSOMBUD/ARBETSMILJÖOMBUD, CHEF, HR-ANSVARIG ELLER ENGAGERAD FÖR BÄTTRE ARBETSMILJÖ. www.arbetsmiljoforum.se Fatta bättre beslut med rätt kunskap!

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten.

STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. STÄRK DITT LEDARSKAP Ledarutbildning i verkligheten. I BILDAR LEDARE Nu vet jag vad det menas att vara rustad för rollen som ledare och framför allt varför det är viktigt. Chef - Apoteksbranschen De tog

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar.

Vill du bli en ännu bättre chef? Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. 2015 Vill du bli en ännu bättre chef? 2014 Ta del av allt från seminarier och chefsevent till ledarskapsutbildningar. Få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Vision arrangerar en mängd utbildningar

Läs mer

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP

NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP NYHET! UTBILDNINGSKATALOG 2015 SCANDINAVIAN PURCHASING GROUP VI ÖKAR LÖNSAMHETEN FÖR VÅRA KUNDER - VARJE DAG På Scandinavian Purchasing Group erbjuder vi öppna och företagsinterna utbildningar skräddarsydda

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer