Advokatsamfundets kurser Våren 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatsamfundets kurser Våren 2015"

Transkript

1 dvokatsamfundets kurser Våren 2015

2 dvokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra utbildningar vill vi bidra till att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas.vårt erbjudande består av aktuella ämnen, mycket erfarna kursledare och inspirerande miljöer. lla våra utbildningar kan räknas in i fortbildningskravet för advokater. F E B U I NYHET 10 februari: Effektiv muntlig kommunikation Vad vi säger är viktigt hur vi säger det kan vara helt avgörande för genomslaget. Oavsett om det handlar om förhör, plädering, sakframställan, presentationer eller annat anförande så gäller i grunden samma sak att tala och berätta så att mottagaren vill lyssna. Denna nya kurs ger ett fundament beträffande medvetenhet om tempo, röstläge, styrka, betoning och pausering. Kroppsspråket liksom retorisk ledsagning rörande innehåll och disposition är en naturligt integrerad del av kursen. Kursens huvudsyfte är att utveckla deltagarens förmåga att i det skarpa läget t.ex. i rättssalen nå fram med sitt budskap med största möjliga effekt och att skapa förtroende för det som sägs. Per Furumo är en mycket erfaren konsult inom muntlig framställning, retorik och presentationsteknik. Han anlitas sedan flera år av dvokatsamfundet som föreläsare för blivande advokater. Henrik Olsson Lilja är advokat och delägare vid dvokatfirman lthin med inriktning på brottmål. Han har ett särskilt intresse av framförande och kommunikation i rättssalen både vad gäller röst och tekniska hjälpmedel. NYHET 17 februari: Praktisk processföring Kursen riktar sig till advokater och andra som sysslar med kommersiella tvister. Det är en fördel, men inget krav, att man gått någon allmän kurs om tvistemålsprocessen tidigare. Målgruppen är alltså ombud som inte är helt nya, men som inte heller känner sig fullärda. Under kursen diskuteras bl.a. relationen till klienten, hur och för vad man tar betalt, val av strategi, skriftväxling, bevisning samt ett flertal andra frågor. Kursinnehållet kommer delvis att utformas efter deltagarnas önskemål. Olle Flygt är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling dvokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av svenska tvistemål, svensk förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden. M S NYHET 6 mars: Försäljning på den mindre advokatbyrån Denna nya kurs är utformad i samarbete med erfarna advokater och har fokus på den allmänpraktiserande och/eller humanjuridiska byrån. Kursen beskriver på ett konkret sätt hur man planerar, prioriterar och genomför aktiviteter med resultatfokus för att skaffa och behålla klienter och uppdrag. Föreläsning, diskussioner och övningar blandas i en workshopmodell. Ylva Kassander är civilekonom med lång erfarenhet av rådgivning avseende försäljning och marknadsföring på advokatbyråer. Hon håller regelbundet kurser för dvokatsamfundet.

3 M S mars: dvokatsamfundets Ledarskapsprogram 2 fördjupning (12 kurstimmar, kr) dvokatsamfundets fördjupningskurs Ledarskapsprogram 2 vänder sig till dig som gått Ledarskapsprogram 1 eller har viss erfarenhet som chef. Du får en rad nya verktyg att använda när du nått lite längre i ditt chefskap. Kursen behandlar bl.a. generationsanpassat ledarskap, att kommunicera som ledare, förändringsarbete, rekrytering, att behålla medarbetare samt motivation. Föreläsningar blandas med övningar i syfte att deltagaren ska kunna omsätta kursinnehållet i sitt dagliga ledarskap. Mona Odhnoff Sundström och Bobby Forshell är konsulter och har under lång tid arbetat med ledningsfrågor, karriär- och ledarutveckling och mentorskap inom både näringsliv och i egen verksamhet. De leder också dvokatsamfundets Ledarskapsprogram 1. NYHET 10 mars GÖTEBOG: Praktisk processföring Kursen riktar sig till advokater och andra som sysslar med kommersiella tvister. Det är en fördel, men inget krav, att man gått någon allmän kurs om tvistemålsprocessen tidigare. Målgruppen är alltså ombud som inte är helt nya, men som inte heller känner sig fullärda. Under kursen diskuteras bl.a. relationen till klienten, hur och för vad man tar betalt, val av strategi, skriftväxling, bevisning samt ett flertal andra frågor. Kursinnehållet kommer delvis att utformas efter deltagarnas önskemål. Olle Flygt är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling dvokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av svenska tvistemål, svensk förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden mars: Korsförhörsteknik vid tvistemål och skiljedom (12 kurstimmar, kr) Kursen lär ut korsförhörsteknik så som den praktiseras i processer influerade av brittiskt och amerikanskt förfarande, vilket är en allt tydligare tendens i internationella skiljeförfaranden. Metoden kan dock i princip tillämpas i vilken rättegångsförhandling som helst där vittnesförhör förekommer, inklusive svenska rättegångar. Kursen koncentreras på praktiska övningar där deltagarna växelvis genomför korsförhör och själva blir förhörda, följt av diskussion och utvärdering. Kaj Hobér är advokat och delägare på Mannheimer Swartling dvokatbyrå i Stockholm och professor i Östeuropeisk handelsrätt vid Uppsala universitet. Han anlitas frekvent som skiljeman i internationella skiljeförfaranden. Howard Sussman är counsel vid advokatbyrån Wrobel & Schatz LLP i New York och f. d. Professor of Law vid University of Houston. Howard Sussman talar flytande svenska efter många vistelser i Sverige. 24 mars: akel 2015 konferens för kvinnliga jurister på Grand Hôtel i Stockholm Halvdag kl med mingel kl (4 kurstimmar, kr inkl. mingel med drink) dvokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens akel för kvinnliga jurister samlar deltagare från hela rättsväsendet. Konferensen belyser ur olika perspektiv frågor om ledarskap och jämställdhet i yrkeslivet. Mer information och anmälan på

4 M S NYHET 26 mars: Nedslag i den ekonomiska familjerätten dvokatsamfundets nya kurs behandlar utvalda och aktuella delar inom den ekonomiska familjerätten. Under kursen behandlas frågor som rör gåva, testamente, bodelning och arvsskifte. Kursen innehåller dessutom ett avsnitt då deltagarna har möjlighet att ta upp egna frågor för diskussion med anknytning till kursens rättsområde. Örjan Teleman är advokat och författare till standardverket Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa (femte upplagan 2011) samt Äktenskapsförord (tredje upplagan 2012). Han är medförfattare till kommentaren till Äktenskapsbalkens andra upplaga (2010) och har medverkat vid olika utredningar avseende bodelningsrätt. 27 mars: Uppdraget som målsägandebiträde Uppdraget som målsägandebiträde ställer särskilda krav på advokaten vad gäller både juridiskt kunnande och förmåga att bemöta människor i kris. dvokatsamfundets återkommande kurs ger en god och praktisk inblick i detta uppdrag. Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som inte har så stor erfarenhet som målsägandebiträde. nna Björklund är advokat och delägare vid Sju dvokater i Stockholm. Zilla Hirsch är vice chefsåklagare vid Västerorts åklagarkammare i Stockholm. P I L 10 april: Förhörsteknik i brottmål Ett framgångsrikt förhör kräver noggranna förberedelser. Kursen behandlar vissa grundläggande tekniker för att förbereda och genomföra framgångsrika förhör. Kursen tar också upp metoder för att få domstolen att uppfatta och använda sig av de uppgifter som framkommer under förhören. Utöver den rena förhörstekniken krävs också kunskaper om minnesfunktioner och sociala koder. lla former av förhör diskuteras men särskilt motförhöret står i fokus. Målgruppen är i första hand brottmålsadvokater, men även advokater verksamma inom civila processer kan ha nytta av det kursen lär ut om förhörsteknik. Johan Eriksson är delägare vid Försvarsadvokaterna i Stockholm och en av Sveriges främsta brottmålsadvokater. Han arbetar sedan 20 år uteslutande med straffrätt och har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor. NYHET 13 april: ktieägaravtal praktiska tillämpningar och rättsliga problem (6 kurstimmar, kr) vtal om ägandet och förvaltningen av ett aktiebolag aktualiserar en rad rättsliga problem. Frågorna kring den praktiska tillämpningen är många och berör bl.a. formulering och tillämpning av enskilda avtalsklausuler. Under kursen analyseras tillämpningsproblemen mot bakgrund av avidentifierade verkliga fall. ktiebolagslagen tillhandahåller sedan 2006 nya möjligheter att direkt i bolagsordningen ta in klausuler som begränsar aktiers överlåtbarhet (samtyckes- och förköpsbestämmelser). Hur utnyttjas dessa möjligheter på bästa sätt och hur förhåller sig bolagsordningsklausulerna till motsvarande bestämmelser i ett aktieägaravtal? Kursen går igenom typklausuler. Christina amberg är professor vid Stockholms universitet och har bl.a. skrivit boken ktieägaravtal i praktiken (Norstedts Juridik, 2011). Hon föreläser regelbundet för studenter och praktiskt verksamma jurister i ämnen inom ramen för kommersiell avtalsrätt och skiljedomsrätt och är en ofta anlitad skiljeman.

5 P I L dvokat Erik Sjöman är delägare vid dvokatfirman Vinge och föreläser regelbundet i aktiemarknadsrätt och aktiebolagsrätt för studenter och praktiskt verksamma jurister. Han är ledamot av ktiemarknadsnämnden och Nasdaq Stockholms bolagskommitté samt författare till boken Hembud, förköp och samtycke En kommentar till 4 kap aktiebolagslagen (Norstedts Gula Bibliotek, 3 uppl. 2013). NYHET april: Ersättning vid personskada grundkurs (12 kurstimmar, kr) Kursen vänder sig till advokater och biträdande jurister som sysslar med ersättning vid trafikskador, patientskador och andra typer av personskador. Kursen riktar sig också till offentliga försvarare och målsägandebiträden som i brottmål måste ta ställning till olika typer av personskadeersättning. Kursen är lämplig dels för den som har ringa kunskaper beträffande personskadereglering, men också för den mer erfarne advokaten som har behov av en repetition av kunskaperna inklusive rättsutvecklingen inom personskaderätten. Mats Wikner är advokat och specialiserad inom personskaderätten. Ola Schönning är jurist med bakgrund som domare och chefsjurist på försäkringsbolag april: Brottmålskurs 1 försvararens uppgifter i och utom domstol (15 kurstimmar, kr inkl. helpension på Krusenbergs Herrgård ) Kursen behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Målgruppen är företrädesvis advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och biträdande jurister som står i begrepp att söka in i dvokatsamfundet. Tidig anmälan rekommenderas. dvokat Jan Karlsson, dvokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, Stockholm, advokat Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm samt t.f. rådman Per-Erik ndersson, Södertörns tingsrätt. Kursledarna har mycket omfattande erfarenhet inom brottmålsprocessen inklusive flera uppmärksammade rättegångar från senare tid. 22 april: Tvistemålsprocessen 2 huvudförhandling och hovrättsprocess dvokatsamfundets återkommande och uppskattade kurs tar upp vad ombud bör tänka på inför och under huvudförhandling i tingsrätt, i samband med överklagande, samt inför och under huvudförhandling i hovrätt. Kursen ger konkreta tips på hur ombudet bäst bör gå tillväga. Olle Flygt är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling dvokatbyrå. Han har mångårig erfarenhet av svenska tvistemål, svensk förvaltningsprocess och svenska skiljeförfaranden. Cecilia Klerbro är lagman vid Nacka tingsrätt. NYHET april: tt företräda barn och unga (12 kurstimmar, kr) Denna praktiskt inriktade kurs förmedlar hur ombudet på bästa sätt företräder barn och unga i brottmål, vid tvångsomhändertagande i förvaltningsmål, och ensamkommande flyktingbarn i migrationsdomstol samt belyser de svårigheter som är förknippade med dessa uppdrag. Kursdeltagaren förutsätts ha viss erfarenhet av domstolsprocessen. Mer information om kursen följer på nna Björklund är advokat och delägare vid Sju dvokater. UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid dvokaterna af Klercker & Oehme. Båda har omfattande erfarenhet när det gäller att företräda barn och unga i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol och har undervisat på området i olika sammanhang.

6 P I L M J NYHET 28 april: Nyheter på finansmarknadsområdet Kursen behandlar på ett övergripande plan aktuella förändringar på finansmarknadsområdet och konsekvenserna av dessa. Bland dessa kan nämnas kommande ändringar i värdepapperslagstiftningen genom MIFID II m.m., ändringarna i öppenhetsdirektivet och i EU-regelverket för att motverka marknadsmissbruk samt de nya sanktionssystemen vid överträdelser av regelverket på finansmarknaden. dvokat Björn Wendleby arbetar främst med börs- och värdepappersrätt samt bank- och finansrätt. Han är sedan 2010 delägare vid Magnusson dvokatbyrå där han ansvarar för byråns bank- och finansgrupp. Björn Wendleby har under sin karriär bl.a. arbetat i domstol, på Finansinspektionen och hos SEB samt varit verkställande direktör för BG Sundal Collier. NYHET 7 maj: Kommersiell skadeståndsrätt Kursen tar avstamp i den intensiva rättsutveckling som präglat den kommersiella skadeståndsrätten under senare år och belyser denna utveckling ur systematiska och kritiska perspektiv. Kursen behandlar en rad frågor inom skadeståndsrätten ur ett affärsrättsligt perspektiv och mot bakgrund av Högsta domstolens senare praxis. Kursen syftar till att ge en djup bild av den kommersiella skadeståndsrättens tillstånd Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet sedan Han blev utsedd till Årets Jurist 2012 och Årets lärare vid Stockholms universitet NYHET 8 maj: Påföljdssystemet i praktiken dvokatsamfundets nya kurs behandlar påföljdssystemet i praktiken ur ett brett perspektiv. En rad frågor, som är relevanta för varje brottmålsadvokat, uppkommer efter avkunnad dom. Till dessa hör t.ex. frågor om permission, rättigheter enligt fängelselagen, överklagande, frigivning, samt kriminalvårdens programverksamhet och skyddstillsyn. Kursen syftar till att ge kunskap om de olika påföljdernas rättsliga och praktiska innehåll. Det ger möjlighet till bättre argumentation i påföljdsfrågan i rätten och ökar förtroendet från klientens sida för försvararen. Tomas Nilsson är advokat och delägare vid Sju dvokater i Stockholm. Han har lång erfarenhet som brottmålsadvokat och deltog under tre år som expert i Påföljdsutredningen, som lämnade sitt betänkande Tomas Nilsson var ledamot av styrelsen för Sveriges advokatsamfund under åren och styrelsens ordförande Som ytterligare kursledare medverkar en erfaren representant från Kriminalvården med breda praktiska och juridiska kunskaper i verkställighetsfrågor maj: dvokatsekreteraren professionell och personlig utveckling (15 kurstimmar, kr inkl. helpension på Krusenberg Herrgård) Kursen ger deltagaren kunskaper för att dels kunna hantera olika juridiska frågeställningar, dels utveckla arbetsuppgifterna på advokatbyrån. Kursen behandlar också i olika avsnitt klientkontakter, god advokatsed, klientmedelshantering och bokföringsreglemente. Teori och praktik varvas under kursen och deltagaren får en rad praktiska tips och råd. Stort utrymme ges för diskussioner och egna frågor. dvokat nna Öster har omfattande erfarenhet inom bl.a. affärsjuridik, bolagsrätt och immaterialrätt. Hon föreläser regelbundet för advokatsekreterare och är en mycket uppskattad pedagog.

7 M J maj: Ekonomi, analys och företagsvärdering för jurister (12 kurstimmar, kr) dvokatsamfundets återkommande och mycket uppskattade kurs ger jurister god kunskap om grundläggande företagsekonomiska termer och samband med inriktning mot redovisning och finansiell analys. De ekonomiska förutsättningarna och sammanhangen hos klientföretagen är viktig information i varje uppdrag från att kunna läsa årsredovisningen för att ta reda på hur lönsamt eller finansiellt starkt ett företag är, till att förstå investeringsbeslut och prissättning. Kursen blandar föreläsning med praktiska övningar. obert Sevenius är ekon.lic., jur.kand. och konsult vid företagsförvärv. Han är en erfaren kursledare och författare till flera läroböcker i företagsekonomi. Kursnyheter hösten 2015 dvokatsamfundets Ledarskapsprogram september, 13 oktober, 10 november (alla tre tillfällen ingår i programmet) (18 kurstimmar, kr) dvokatsamfundets ledarskapsprogram hjälper dig som är nybliven chef på advokatbyrå att utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk grund och integrerad praktisk träning. Programmet genomförs för sjätte gången och har blivit en naturlig plattform att bygga på för nya chefer på advokatbyråer. Deltagarna uppskattar särskilt de öppna diskussionerna, konstruktiv feedback från kursledarna, och erfarenhetsutbytet med andra deltagare. Deltagare ska ha en ambition och vilja att utvecklas som person och ledare. Till programmet antas högst 18 personer. Tidig anmälan rekommenderas. Mona Odhnoff Sundström och Bobby Forshell är konsulter och har under lång tid arbetat med ledningsfrågor, karriär- och ledarutveckling och mentorskap inom både näringsliv och i egen verksamhet. Tre särskilt inbjudna föreläsare gästar varsitt kurstillfälle och berättar om sitt ledarskap. Migrationsrätt och asylprocessen i praktiken 29 september, 20 oktober, 17 november dvokatsamfundet lanserar en ny kursserie om migrationsrätt och asylprocessen. Kurserna leds av advokat Petter asheim, delägare vid dvokatfirman hlstedt i Göteborg. Han är specialiserad inom bl.a. migrationsoch flyktingrätt och arbetade under åren på Migrationsverket som handläggare och beslutsfattare. På kurserna medverkar även representanter från migrationsdomstol och Migrationsverket. Mer information om kurserna följer på och i nyhetsbrev från dvokatsamfundets utbildningsavdelning.

8 Bli skickligare än du redan är! nmälan dvokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på dvokatsamfundets webbplats nmälan kan också göras till eller på telefon vbokning Se alltid aktuella avbokningsregler på vbokning kan normalt göras utan kostnad senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen på dvokatsamfundets hemsida, se därför alltid avbokningsreglerna för respektive kurs. vanmälan skickas till För internat- och utlandskurser gäller särskilda avbokningsregler. Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Den som avanmäler sig kan utan extra kostnad sätta annan behörig deltagare i sitt ställe. Obligatorisk vidareutbildning för advokater lla advokater ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. lla dvokatsamfundets kurser kan räknas in i fortbildningskravet för advokater. ntalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. Kursplats Kursplats är Stockholm om inget annat anges. Övrigt lla kursavgifter anges exklusive moms. E-post: Telefon:

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015

Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets kurser Hösten 2015 Advokatsamfundets utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt

Läs mer

Advokaten. Krisen påverkar även advokaterna. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen.

Advokaten. Krisen påverkar även advokaterna. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen. Det är tjänstens resultat, svårighetsgrad och ekonomiska värde som ska styra prissättningen. Johan Wiklund, advokat Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 5 2009 årgång 75 Fokus: Finansoron

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010. s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster 2010 s a b o sveriges allmännyttiga bostadsföretag Innehåll Styrelse SABOs strategiska styrelseutbildning 4 Utbildning för ordförande och

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2010 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag InfOrmAtIOn & AnmÄlAn Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask

domkretsen En modernare rättegång är en nödvändig reform De ska forma Domstolsakademin Beatrice Ask nr 3 2008 Vittnesstödet utrett Coachade chefer Fler lärare behövs Föredragande lyfts fram domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN SVERIGES DOMSTOLAR En modernare rättegång är en nödvändig reform Beatrice Ask De ska

Läs mer

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister?

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? AV HARRY BERGMAN, TINGSNOTARIE 1988 1991 1 OCH OLLE FLYGT, TINGSNOTARIE 1991 1992 2 Utgångspunkter från tingsnotarie till advokat 3 Somliga

Läs mer

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet

Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer i rättsväsendet Redovisning av ett regeringsuppdrag Ju2007/4690/KRIM Ju2005/9830/KRIM Utbildningsprogram för bättre bemötande av sexualbrottsoffer

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer

Utbildningskatalog 2015. Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer Utbildningskatalog 2015 Utbildningar inom offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept 2014 Produktion: H-tryck, Markaryd. Oktober 2014. Offentlig upphandling och offentliga affärer AffärsConcept

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare

Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Grundläggande säljteknik B2B-försäljning Sälj för icke säljare Projektförsäljning Effektivisera dina säljare Säljande service för ordermottagare Affärsrätt för inköpare och säljare Ekonomi för icke ekonomer

Läs mer

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2

Brottsoffer. DV-rapport 2003:2 Brottsoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag - DV-rapport 2003:2 Domstolsverkets publikation: 2003:2 Produktionsår: 2003 Titel: Brottoffer - redovisning av tre regeringsuppdrag BROTTSOFFER Redovisning

Läs mer

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA

SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Branschtidningen inom redovisning och lön Nr 5 2014 Pris 56 kr SKILLNADER MELLAN LÄNDERNA Möt Sandra Riise, VD för NARF, Norges motsvarighet till SRF. Sida 37 Koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna

tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons roll att lyssna I KARRIÄREN / I LIVET NR 4 APRIL 2014 UTGIVEN AV FAR ÅRGÅNG 40 PRIS 65 KRONOR Missa inte Debatt och Fördjupning på tidningenbalans.se Som ordförande för Kollegiet för svensk bolagsstyrning är Arne Karlssons

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Internet medger fri ryktesspridning som du inte kan värja dig emot. En av många kommentarer i Advokatens unika enkätundersökning

Internet medger fri ryktesspridning som du inte kan värja dig emot. En av många kommentarer i Advokatens unika enkätundersökning Internet medger fri ryktesspridning som du inte kan värja dig emot. En av många kommentarer i Advokatens unika enkätundersökning Advokaten tidskrift för sveriges advokatsamfund nummer 8 2010 årgång 76

Läs mer

Polisens förhör med misstänkta

Polisens förhör med misstänkta Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:7 Polisens förhör med misstänkta Svensk utbildning i internationell belysning Pär Anders Granhag Leif A. Strömwall Sebastian Cancino Montecinos Psykologiska

Läs mer

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik

Bli en bättre kommunikatör. Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Bli en bättre kommunikatör Utbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik Kursbeskrivning Ordrum erbjuder en flerdagarsutbildning i kommunikation, retorik och presentationsteknik. Praktisk

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2013. Värdeskapande lärande www.pwc.se/academy Utbildningar våren 2013 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2013 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor 2013 PwC i Sverige. Att mångfaldiga innehållet helt

Läs mer

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7.

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7. LEXFYLGIA NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN FYLGIA JULI MAJ 2014 Smartare anbud sid 3 Nya regler inom upphandlingsområdet sid 6 M&A Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer sid 7 Vi önskar er

Läs mer