Advokatsamfundets. KURSER hösten Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatsamfundets. KURSER hösten 2011. Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen!"

Transkript

1 Advokatsamfundets KUS hösten 2011 Här förkovrar du dig ytterligare. Välkommen!

2 Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra kurser vill vi bidra till att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas. Vårt erbjudande består av intressanta ämnen, starka kursledare och inspirerande miljöer som vi hoppas och tror att du ska uppfatta som en attraktiv helhet. S P T M xtra kurstillfälle fullbokat med kölista 9 11 september: rottmålskurs 1 försvararens uppgifter i och utom domstol (15 timmar, kr inkl. helpension på konferenshotell nära Stockholm) Advokatsamfundets återkommande kurs behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Kursen vänder sig företrädesvis till advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och till biträdande jurister som står i begrepp att söka in i samfundet. Kursledare är advokat Jan Karlsson, Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners, Stockholm, advokat Johan riksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm samt rådmannen Per-rik Andersson, Södertörns tingsrätt. 16 september: Att sälja advokattjänster (2 timmar, frukostseminarium, kr) tt seminarium för advokater, biträdande jurister och andra på byrån som vill få inspiration och nya idéer om sitt eget och byråns försäljningsarbete. Seminariet ger en bra inblick i vad försäljning handlar om och hur du kan jobba aktivt med försäljning. Seminariet leds av civilekonom Ylva Kassander, som har lång erfarenhet av rådgivning och utbildning inom försäljning. Ylva Kassander har hållit ett antal uppskattade seminarier om försäljning för Advokatsamfundet. 23 september: Writing Modern Legal nglish (6 timmar, kr) Users of legal nglish have split into two camps over recent years; old style and new style. Old style is the legal nglish used by our Grandfathers, with noun heavy structures, full of legal jargon and written in the passive voice. Old style is heavily condemned by legal writing experts. New style is defined as nglish as written in the modern commercial world. This one-day seminar will help Swedish lawyers shift from old style legal nglish to new style. Kursen leds av Kevin Harris, engelsk advokat och lärare i affärsengelska. Kevin Harris har hållit flera mycket uppskattade kurser i juridisk engelska för Advokatsamfundet. 29 september GÖTOG: Arbeta effektivare med Word och Outlook (6 timmar, kr) För den genomsnittlige PC-användaren finns mycket att vinna på att lära sig vissa vanliga funktioner och genvägar som kan spara tid varje dag. Det gäller särskilt de vanligaste programmen Word och Outlook. Kursen ger dig många användbara tips som går att omsätta direkt i det dagliga arbetet. Kursen är ett samarbete mellan Advokatsamfundet och Lexicon.

3 30 september: Krishantering på advokatbyrå ett seminarium om ledarskap vid kris (2,5 timmar, frukostseminarium, kr) Organisationer och företag kan utsättas för hot och kriser av en mängd olika slag. Detta seminarium ger insikt i och förståelse för organisationens mål, roller och arbetsuppgifter i olika krissituationer, t.ex. vid olyckor, marknadskriser och ekonomisk brottslighet. Stor vikt läggs vid intern och extern kommunikation. Seminariet riktar sig till chefer, ledningsgrupper, nyckelpersoner och handledare som vill öka sin kompetens i krishantering, och som vill skaffa en plattform att bygga vidare på. Seminarieledare är konsult agnar Kjeserud, med över 25 års erfarenhet av krishantering, och Staffan Schmidt, f.d. journalist vid SVT och Sveriges adio. åda har hållit flera uppskattade seminarier för Advokatsamfundet. O K T O oktober: Advokatdagarna 2011, Grand Hôtel i Stockholm (12 timmar, endast konferens kr, konferens & bankett kr. Arrangeras i samarbete med International ar Association.) Välkommen till den nya stora mötesplatsen för alla Sveriges advokater och biträdande jurister. Under två dagar kan du ta del av drygt 30 spännande föreläsningar och seminarier inom sju olika ämnesområden. Men Advokatdagarna handlar inte bara om fortbildning: här ges goda möjligheter till umgänge med svenska och utländska kollegor. Konferensdeltagare bjuds också in till cocktail och mingel på Advokatsamfundet den 12 oktober (utan extra kostnad) samt bankett med underhållning den 13 oktober på Grand Hôtel oktober: Förhandlingsteknik för humanjurister (18 timmar, kr) n återkommande och mycket uppskattad kurs. Förhandlingssituationer förekommer ofta inom humanjuridiken. Den som är väl förberedd inför förhandling med motpart är redan från början i överläge och kan bättre företräda sin klient. Under denna kurs lär du dig grundläggande förhandlingsteknik, tvistelösningsanalys, hur man arbetar med besvärliga motparter, djuppsykologi som är praktiskt användbar, hur man skapar konstruktiva relationer och effektiva kommunikationstekniker. Under kursen tränar och tillämpar vi dessa tekniker och förhållningssätt på ett antal verklighetsbaserade fall från humanjuridiken (bodelning, vårdnadstvist, arvstvist). fter genomgången kurs kommer du att vara väl insatt i förhandlingens faser och metod samt kunna tillämpa detta specifikt i din humanjuridiska verksamhet. Kursen leds av Johan Lagerbielke, civilekonom och fil. kand., och sedan länge anlitad av Advokatsamfundet samt advokat Cecilia unesson, delägare vid Gamla Stans Advokatbyrå, Stockholm. 18 oktober: Senaste nytt inom offentlig upphandling (6 timmar, kr) Denna kurs ger deltagaren en omfattande uppdatering avseende den senaste utvecklingen och nya bestämmelser för offentlig upphandling. Därtill redovisas den senaste rättspraxisen från U-domstolen, tillsammans med nya avgöranden från egeringsrätten, JO och vissa vägledande avgöranden från kammarrätter och hovrätter. Kursen leds av Andrea Sundstrand, advokat och doktorand i Offentlig rätt. Andrea Sundstrand är f.d. handläggare vid Nämnden för offentlig upphandling och författare till boken G-domstolens domar om offentlig upphandling. 20 oktober MALMÖ: Arbeta effektivare med Word och Outlook (6 timmar, kr) För den genomsnittlige PC-användaren finns mycket att vinna på att lära sig vissa vanliga funktioner och genvägar som kan spara tid varje dag. Det gäller särskilt de vanligaste programmen Word och Outlook. Kursen ger dig många användbara tips som går att omsätta direkt i det dagliga arbetet. Kursen är ett samarbete mellan Advokatsamfundet och Lexicon.

4 25 oktober: Tvistemålsprocessen 1 förberedelsefasen (6 timmar, kr) Advokatsamfundets återkommande och populära kurs om tvistemålsprocessen uppmärksammar vad ombud bör tänka på: när stämningsansökning, svaromål och ytterligare skrifter utformas inför, under och efter muntlig förberedelse n huvudfråga är hur ett ombud skall agera för att dels målet skall handläggas snabbt och effektivt av tingsrätten, dels eventuella försök av motparten att fördröja misslyckas. Kursinnehållet behandlas i ljuset av reformen om en modernare rättegång. Kursen leds av advokat Mattias Göransson, Mannheimer Swartling Advokatbyrå och rådman Thore rolin, Stockholms tingsrätt. 28 oktober: Uppdraget som målsägandebiträde (6 timmar, kr) Uppdraget som målsägandebiträde ställer krav på advokaten både vad gäller juridiskt kunnande och förmåga att bemöta människor i svåra situationer. Advokatsamfundets återkommande kurs ger en god och praktisk inblick i detta uppdrag. Kursen leds av advokat Anna jörklund och kammaråklagare Zilla Hirsch. åda har lång erfarenhet av de krav som ställs på målsägandebiträden, såväl juridiskt som mänskligt. 28 oktober MALMÖ: Drafting Contracts in nglish (6 timmar, kr) A seminar meant to help non-native lawyers draft better nglish contracts. The focus will be on the typical problems non-native lawyers have when drafting in nglish. mphasis will be on language, rather than the law of contract, or the effect of contract terms. Kursen leds av Kevin Harris, engelsk advokat och lärare i affärsengelska. Kevin Harris har hållit ett flertal mycket uppskattade kurser i juridisk engelska för Advokatsamfundet. N O V M 10 november: Aktuell bodelningsrätt (6 timmar, kr) Utvecklingen av bodelningsrätten har varit mycket snabb de senaste decennierna vad avser bodelningar mellan såväl makar som sambor. Det har kommit mängder av nya lagregler och prejudikat. Litteraturen på området har blivit mycket omfattande. Denna kurs ger en översikt över gällande rätt rörande bodelningars olika moment. Kursen behandlar de familjerättsliga, allmänt civilrättsliga, skatterättsliga och processrättsliga regler, som styr en bodelning, dvs. andelsberäkningen, lottläggningen, upprättande av ett avtal, genomförande av en bodelningsförrättning samt en klanderprocess. Kursledare är advokat Örjan Teleman. Örjan Teleman har skrivit flera artiklar rörande bodelning samt är författare till standardverket odelning under äktenskap och vid skilsmässa och Äktenskapsförord. Han har också medverkat vid olika utredningar avseende bodelningsrätt. 15 november GÖTOG: Uppdraget som målsägandebiträde (6 timmar, kr) Uppdraget som målsägandebiträde ställer krav på advokaten både vad gäller juridiskt kunnande och förmåga att bemöta människor i svåra situationer. Advokatsamfundets återkommande kurs ger en god och praktisk inblick i detta uppdrag. Kursen leds av advokat Anna jörklund och kammaråklagare Zilla Hirsch. åda har lång erfarenhet av de krav som ställs på målsägandebiträden, såväl juridiskt som mänskligt.

5 22 november: Arbetsrätt och ansvarsfrågor (6 timmar, kr) Advokatsamfundets nya kurs avser att på ett samtidigt övergripande och detaljerat sätt redovisa hanteringen av ansvar i arbetsrättsligt och straffrättsligt perspektiv. tt fokus under dagen är att belysa vikten för företagets rådgivare att tänka igenom delegationsordningar och vad som ska uppnås genom en sådan. Deltagaren får under kursen fördjupad kunskap om de arbetsrättsliga reglerna kring befattningar samt i vilka arbetsrättsliga och straffrättsliga sammanhang frågan om viss ansvarsposition blir avgörande. Kursledare är advokat rik Danhard, som är specialiserad och högt rankad inom arbetsrätten. Han har författat flera böcker inom det arbetsrättsliga området, och har lång erfarenhet som försvarare i brottmål och rådgivare i ansvarsfrågor november: ntertainment Law (12 timmar, kr) Under de två kursdagarna behandlas en rad aktuella rättsliga aspekter på film- och TV-produktion, artister, musik och litteratur. Kursen behandlar också pågående revidering av upphovsrättslagstiftningen. På kursen medverkar ett antal föreläsare som tillhör Sveriges främsta inom upphovsrättens område och olika delar av underhållningsbranschen. Inledningstalare och moderator är advokat Claes Langenius, som är utnämnd till Leading lawyer for Competition and Intellectual Property and Media av Chambers and Legal 500. Tidig anmälan rekommenderas! 27 november 4 december: Fördjupning inom rottmålsprocessen (30 timmar, kr plus resa och logi). Kursen genomförs på Hotell Sensatori Palacio de Isora, Tenerife ett av Kanarieöarnas vackraste och mest exklusiva hotell. Advokatsamfundets omarbetade kurs Fördjupning inom brottmålsprocessen vänder sig företrädesvis till advokater med viss erfarenhet av brottmålsprocessen samt till dig som deltagit i rottmålskurs 1. Kursens syfte är att öka deltagarnas kunskaper inom vissa komplicerade och samtidigt centrala delar av brottmålsprocessen genom ett utvecklande samspel mellan teoretisk reflektion och praktiska övningsexempel. Kursen leds av advokaterna Jan Karlsson, Falk, Sjöberg & Partners och Johan riksson, Försvarsadvokaterna samt rådman Per-rik Andersson, Södertörns tingsrätt. D C M 1 2 december: Förhandlingsteknik för affärsjurister (12 timmar, kr) I princip finns två typer av förhandlingar avtalsförhandlingar och tvistelösningsförhandlingar. De olika förhandlingstyperna ställer olika krav på förberedelse och genomförande. Kursen integrerar modern förhandlingsteknik med det praktiska juridiska arbetet, och handlar om att tillämpa best practice när det gäller avtals- och tvistelösningsförhandlingar. Kursen leds av Johan Lagerbielke, ekonom, fil. kand. i psykologi och konsult inom förhandling, samt ric M. unesson, advokat och adjungerad professor i handelsrätt vid Lunds universitet. ric M. unesson har en mycket omfattande praktisk erfarenhet av avtalsjuridik och tvistelösning, och är en ofta anlitad skiljeman. 6 december: Personskaderätt rättsutveckling och aktualiteter (6 timmar, kr) Kursprogram följer senare. Kursen leds av advokaterna Mats Wikner och rik eveman.

6 li skickligare än du redan är Anmälan Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats Anmälan kan också göras till eller på telefon Avbokning Se alltid aktuella avbokningsregler på Avbokning kan normalt göras utan kostnad senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen på Advokatsamfundets hemsida. Avanmälan skickas till Vid avbokning senare än 15 dagar före kursstart återbetalas ingen del av kursavgiften. För internat- och utlandskurser gäller särskilda avbokningsregler, se kursinbjudan. Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Den som avanmäler sig kan utan extra kostnad sätta annan behörig deltagare i sitt ställe. Obligatorisk vidareutbildning för advokater Från 1 januari 2009 gäller att advokat ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. Alla kurser som arrangeras av Advokatsamfundet och Nordic Lawyers Academy (www.nordiclawyersacademy.com) kan räknas in i fortbildningskravet för advokater. Antalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. Övrig information Kursplats är Stockholm om inget annat anges. Samtliga kursavgifter anges exklusive moms. -post: Telefon: