Advokatsamfundets. KURSER hösten 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Advokatsamfundets. KURSER hösten 2013"

Transkript

1 Advokatsamfundets KURSR hösten 2013 Uppdaterad augusti 2013

2 Advokatsamfundets kursverksamhet syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt intresse men också i vårt. Med våra kurser vill vi bidra till att du och hela kåren uppgraderas och ständigt utvecklas. Vårt erbjudande består av intressanta ämnen, starka kursledare och inspirerande miljöer som vi hoppas och tror att du ska uppfatta som en attraktiv helhet. S P T M B R NYHT 4 september: Att driva advokatbyrå (6 kurstimmar, kr) Advokatsamfundets nya kurs tar upp en rad aktuella frågor av betydelse för den framgångsrika driften av advokatverksamheten. Kursen erbjuder god vägledning till dig som är advokat eller har annan roll i ledningen av advokatbyrån. Deltagarna inbjuds till frågor och diskussion. Kursledare är advokaterna Bo Ahlenius, Advokatfirman Glimstedt, Claes Langenius, Advokatfirman Hammarskiöld, och Susanna Norelid, Advokatfirman Norelid & Holm. Alla tre är delägare med omfattande erfarenhet av ledningsfrågor, advokatfirmans organisation, och advokatetiska frågor. NYHT 5 6 september: Företagsvärdering för jurister (12 kurstimmar, kr) Företagsvärdering används framför allt vid företagsförvärv, men får betydelse vid skiftande rättsliga situationer. n jurist kan ställas inför många situationer där ett företags värde diskuteras, t.ex. incitamentsprogram, bodelning, tvångsinlösen, tvistemål och kreditgivning. Flera praktikfall där juridik och värdering kommer i kontakt diskuteras. Företagsvärderingens teori och praktik presenteras i form av de mest använda begreppen, metoderna och beräkningssätten. Kursdeltagaren ska efter kursen kunna förstå och bedöma en företagsvärdering och värderingsrapport. Kursen är en fortsättning på Företagsekonomi för jurister, men det är inget krav att man har gått den. Kursen leds av Robert Sevenius, jurist, rådgivare inom företagsförvärv och författare samt Björn Gauffin, civilekonom och director vid Grant Thornton september: Brottmålskurs 2 fördjupning inom Brottmålsprocessen, Palma de Mallorca (30 kurstimmar, kr plus resa och logi) Advokatsamfundets kurs ger deltagarna fördjupade kunskaper inom vissa centrala delar av brottmålsprocessen genom ett beprövat och utvecklande samspel mellan teori och praktik. Kursen genomförs på Barceló Illetas Albatros, ett 4-stjärnigt hotell strax söder om Palma stad, Mallorca. Hotellet är nyrenoverat och har ett stort terrass- och poolområde med fantastisk utsikt över Palmabukten. Kursen leds av advokaterna Jan Karlsson och Johan riksson samt Per-rik Andersson, t.f. rådman och tidigare enhetschef på Södertörns tingsrätt. Kursledarna har omfattande kunskaper och erfarenhet inom brottmålsprocessen, inklusive flera uppmärksammade rättegångar från senare tid.

3 17 september: Att sälja advokattjänster (halvdag, 3 kurstimmar, kr) Vårt återkommande seminarium om försäljning är utökat till en halv dag. Målgruppen är advokater, biträdande jurister och andra på byrån som vill få inspiration och nya idéer om sitt eget och byråns försäljningsarbete. Seminariet ger en bra inblick i vad försäljning handlar om, och hur du kan arbeta aktivt med försäljning. Seminariet leds av civilekonom Ylva Kassander, som har lång erfarenhet av rådgivning och utbildning inom försäljning. Ylva Kassander har hållit ett antal uppskattade seminarier om försäljning för Advokatsamfundet. 19 september: Kommersiell sexuell exploatering av barn (6 kurstimmar, kr) cpat och Advokatsamfundet arrangerar gemensamt denna kurs, som belyser kommersiell sexuell exploatering av barn utifrån ett internationellt och nationellt perspektiv. Fokus ligger på handel med barn i sexuella syften, barnsexturism och dokumenterade sexuella övergrepp på barn. Kursen behandlar också brottsoffer, riskfaktorer, barns reaktioner, förövaren, förövarpsykologi och befintliga behandlingsformer samt de juridiska ramverken och bevissvårigheter. Kursen leds av representant från cpat, psykolog Hanna Harnesk, Björn Sellström från Rikskriminalpolisen samt professor Christian Diesen. n advokat och en domare kommer också att medverka. XTRA KURSTILLFÄLL september: Brottmålskurs 1 försvararens uppgifter i och utom domstol (15 kurstimmar, kr inkl. helpension på fågelbrohus hotell) Kursen behandlar vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol. Målgruppen är i första hand advokater med begränsad erfarenhet av brottmålsprocessen och biträdande jurister som står i begrepp att söka in i Advokatsamfundet. Kursen leds av advokaterna Jan Karlsson och Johan riksson samt Per-rik Andersson, t.f. rådman och tidigare enhetschef på Södertörns tingsrätt. Kursledarna har omfattande kunskaper och erfarenhet inom brottmålsprocessen, inklusive flera uppmärksammade rättegångar från senare tid. NYHT september: Ledarskapsprogram 2 fördjupning (12 kurstimmar, kr) Advokatsamfundet lanserar en fortsättningskurs, Ledarskapsprogram 2 - fördjupning, som bygger vidare på det framgångsrika Ledarskapsprogrammet som vi har genomfört sedan Fördjupningskursen hjälper dig att utveckla ditt ledarskap ytterligare och ger dig fler verktyg att använda när du nått en bit längre i ditt chefskap. Programmet vänder sig till dig som tidigare gått igenom Ledarskapsprogram 1 eller har 5-10 års erfarenhet som ledare. Deltagaren får värdefulla insikter inom områden som generationsanpassat ledarskap, förändringsarbete, och motivation. Kursen omfattar två dagar med teori och praktisk träning och syftar till att arbeta utifrån kursdeltagarnas specifika situationer. Kursledare är Mona Odhnoff Sundström, Thunell, Odhnoff Sundström & Partners och Bobby Forshell, som ingår i fakulteten på uropean School of Management and Technology (SMT) i Berlin och IFL, Handelshögskolan i Stockholm. Båda har omfattande erfarenhet av ledningsfrågor, karriär- och ledarutveckling.

4 NYHT 27 september: Offentlig upphandling de senaste U-direktiven (6 kurstimmar, kr) I december 2011 presenterade U-kommissionen förslag till nya direktiv om offentlig upphandling, som innehåller omfattande förändringar av de nuvarande förfarandedirektiven och ett helt nytt direktiv för tilldelningar av koncessioner. Förslagen, som beräknas antas av U i september 2013, har två kompletterande mål: att öka effektiviteten i offentliga utgifter och att ge upphandlare bättre möjligheter att använda offentlig upphandling till stöd för gemensamma samhälleliga mål. Kommissionen har därtill presenterat ett förslag på direktiv med bestämmelser om tilldelningar av koncessioner, vilka i dag är i stort sett oreglerade. Under kursdagen redovisas de viktigaste nyheterna i förslagen och vad de innebär för de svenska upphandlingsförfarandena. Kursledare är advokat och jur. dr. Andrea Sundstrand, som är ansvarig för specialkursen om offentlig upphandling vid Stockholms universitet och författare till flera böcker i ämnet. O K T O B R 2 oktober: Förskott vid arv förutsättningar och tillämpningsproblem (6 kurstimmar, kr) Kursen är en fördjupning på området förskott på arv och det förstärkta laglottsskyddet. tt vanligt uppkommande problem vid boutredningar är att den avlidne före dödsfallet genom gåvor berikat sin omgivning eller andra på ett sätt som inte uppskattas av hans arvingar. Regelsystemet för att hantera detta blir särskilt komplicerat då förordnandena gåvobrev och testamenten inte alltid korresponderar med lagstiftningen. Att reglerna i 3, 6 och 7 kap ÄB dessutom i vissa situationer kan komma att tillämpas samtidigt gör inte saken enklare. Syftet med kursdagen är att reda ut vad som gäller under dessa förutsättningar. Kursledare är advokat Theddo Rother-Schirren, som är specialiserad inom ekonomisk familjerätt. Theddo Rother-Schirren arbetar huvudsakligen med bodelningar och boutredningar. Han har därutöver en tjänst som lektor i civilrätt på Stockholms universitet. 9 oktober: Arbeta effektivare med Word och Outlook (6 kurstimmar, kr) För den genomsnittlige PC-användaren finns mycket att vinna på att lära sig vissa vanliga funktioner och genvägar som kan spara tid varje dag. Det gäller särskilt de vanligaste programmen Word och Outlook. Kursen, som är ett samarbete mellan Advokatsamfundet och Lexicon, ger dig många användbara tips som går att omsätta direkt i det dagliga arbetet oktober: Advokatdagarna 2013 på Grand Hôtel i Stockholm (12 kurstimmar, kr konferens och bankett, kr endast konferens) Välkommen till två dagar med inspirerande föreläsningar, spännande seminarier, diskussioner och debatt samt inte minst umgänge med kollegor från hela landet. Årets upplaga erbjuder sex parallella seminariespår med sammanlagt 40 seminarier och gemensamma föreläsningar. Vi hoppas också få se dig torsdag 17 oktober på en helafton med bankett och underhållning. Läs mer på

5 22 oktober: Tvistemålsprocessen 1 förberedelsefasen (6 kurstimmar, kr) Advokatsamfundets kurs om tvistemålsprocessen uppmärksammar vad ombud bör tänka på: när stämningsansökning, svaromål och ytterligare skrifter utformas inför, under och efter muntlig förberedelse n huvudfråga är hur ett ombud skall agera för att dels målet skall handläggas snabbt och effektivt av tingsrätten, dels eventuella försök av motparten att fördröja misslyckas. Kursinnehållet behandlas i ljuset av reformen om en modernare rättegång. Kursen leds av advokat Mattias Göransson och chefsrådman Cecilia Klerbro, Stockholms tingsrätt. NYHT 25 oktober: lektronisk informationshantering i brottmål (halvdag, 3 kurstimmar, kr) Projektet Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) drivs sedan flera år av rättsväsendets myndigheter med fokus på brottmålsprocessen. Syftet är att övergå från pappershantering till ett elektroniskt informationsflöde i rättskedjan, från polisanmälan till verkställd dom. Härigenom kan man korta tiden och få högre kvalitet (färre felkällor) i rättsprocessen. För brottmålsadvokaten kan det handla om att få ut en elektronisk förundersökning, och då kunna ta del av och hantera text, bilder, diagram och annat som ingår i protokollet. Tunga förundersökningar kan numera ersättas med lätta läsplattor. Hur ska advokaten hantera tekniken och övertyga i rättssalen? Denna kurs visar hur du kan använda den nya tekniken som hjälpmedel både före och under huvudförhandlingen genom att strukturera, stryka under och på andra sätt använda läsplattan på ett effektivt sätt. Kursen fokuserar på användningen av ipad. Möjligen kommer också läsplattor med plattformen Android att ingå. Kontakta för mer information. Kursen leds av advokat Henrik Olsson Lilja, som arbetar med brottmål och som numera endast arbetar digitalt. N O V M B R 4 november: Praktisk processföring (6 kurstimmar, kr) Kursen riktar sig till advokater och andra som sysslar med processföring i dispositiva tvistemål och skiljeförfaranden. Det är en fördel, men inget krav, att man gått någon allmän kurs om tvistemålsprocessen tidigare. Målgruppen är alltså ombud som inte är helt nya, men som inte heller känner sig fullärda. Kursinnehållet kommer delvis att utformas efter deltagarnas önskemål. Läs mer på Kursledare är Stefan Lindskog, justitieråd och ordförande på avdelning i Högsta domstolen samt Lars dlund, justitieråd i Högsta domstolen sedan oktober Båda två har tidigare varit advokater och har mångårig erfarenhet från tvister och skiljeförfaranden. 5 november: Aktuell bodelningsrätt (6 kurstimmar, kr) Utvecklingen av bodelningsrätten har varit mycket snabb de senaste decennierna vad avser bodelningar mellan såväl makar som sambor. Det har kommit mängder av nya lagregler och prejudikat. Denna kurs ger en översikt över gällande rätt rörande bodelningars olika moment. Kursen behandlar de familjerättsliga, allmänt civilrättsliga, skatterättsliga och processrättsliga regler, som styr en bodelning, dvs. andelsberäkningen, lottläggningen, upprättande av ett avtal, genomförande av en bodelningsförrättning samt en klanderprocess. Kursledare är advokat Örjan Teleman. Örjan Teleman har skrivit flera artiklar rörande bodelning samt är författare till standardverket Bodelning under äktenskap och vid skilsmässa och Äktenskapsförord. Han har också medverkat vid olika utredningar avseende bodelningsrätt.

6 7 8 november: Korsförhörsteknik vid tvistemål och skiljedom (12 kurstimmar, kr) Kursen lär ut korsförhörsteknik så som den praktiseras i processer influerade av brittiskt och amerikanskt förfarande, vilket är en tydlig tendens i internationella skiljeförfaranden. Metoden kan dock i princip tillämpas i vilken rättegångsförhandling som helst där vittnesförhör förekommer inklusive svenska rättegångar. Målgruppen är advokater och biträdande jurister som arbetar med tvistemål och/eller skiljeförfaranden. fter en teoretisk bakgrund om korsförhörets teknik och psykologi koncentreras kursen på praktiska övningar där deltagarna växelvis genomför korsförhör och själva blir förhörda, följt av diskussion och utvärdering. Kursdeltagaren får en unik inblick i korsförhörets teknik och psykologi. Delar av den inledande föreläsningen och övningarna sker på engelska (kursledarna talar både engelska och svenska). Kursledare är advokat och professor Kaj Hobér och Howard Sussman, Counsel, f.d. amerikansk advokat och Professor of Law vid University of Houston. Båda har en mycket omfattande erfarenhet av processer och skiljeförfaranden november: Förhandlingsteknik för affärsjurister (12 kurstimmar, kr) Förberedelsen är förhandlingens absolut viktigaste del och den det slarvas mest med. Genom att göra en ordentlig förberedelse har man ett enormt övertag. Motparten har med hög sannolikhet inte gjort en systematisk analys och förhandlingsförberedelse. I princip finns två typer av förhandlingar avtalsförhandlingar och tvistelösningsförhandlingar. De olika förhandlingstyperna ställer olika krav på förberedelse och genomförande. Kursen integrerar modern förhandlingsteknik med det praktiska juridiska arbetet, och handlar om att tillämpa best practice i avtals- och tvistelösningsförhandlingar på ett systematiskt sätt. Kursen leds av Johan Lagerbielke, ekonom, fil. kand. i psykologi och konsult inom förhandling. NYHT 13 november: Skadeståndsrätt och försäkring centrala frågor ur ett advokatperspektiv (6 kurstimmar, kr) Under ledning av de två nestorerna inom svensk civilrätt och skadeståndsrätt, Bertil Bengtsson och Bill Dufwa, tar denna kurs sikte på för advokaten centrala delar av modern svensk skadeståndsrätt. Hit hör de allmänna ansvarsförutsättningarna (skada, handlande och orsakssamband), jämkning, kanalisering och försäkring samt skadestånd enligt uropakonventionen. Härtill kommer delar av personskaderätten, den internationella utvecklingen samt vissa andra aktuella viktiga spörsmål. Rättspraxis analyseras grundligt. Kursen leds av Bill Dufwa, professor emeritus i försäkringsrätt och föreståndare för Institutet för skadeståndsrättslig forskning (IFSF) samt Bertil Bengtsson, f.d. justitieråd och professor emeritus i civilrätt. NYHT 15 november: kobrott bevisvärdering och påföljdsfrågor (6 kurstimmar, kr) Advokatsamfundets nya kurs belyser metoder för bevisvärdering och utformning av påföljdspraxis i eko-mål. Den skriftliga bevisningen i eko-mål grundar sig i regel på Skatteverkets utredning och bedömning. Begreppet oriktig uppgift står ofta i centrum som under kursen behandlas utifrån skatte- och straffrättslig praxis i Högsta förvaltningsdomstolen och Högsta domstolen. n genomgång görs av frekventa bevismedel i eko-mål, brottets fullbordanstidpunkt, gärningsmannaskap och gränsdragningen mellan lindriga och grova skattebrott liksom dess betydelse för påföljden. Frågan om undantagande av bevismedel i skatteförfarandet och hur långt advokatsekretessen sträcker sig vid t.ex. tredjemansrevisioner tas också upp. Bevisupptagning och redovisning av bevisvärderingen i domskälen diskuteras liksom val av påföljd med beaktande bl.a. av om skattetillägg har påförts. Kursen leds av Börje Leidhammar, advokat och adjungerad professor samt Per-rik Andersson, t.f. rådman och tidigare enhetschef på Södertörns tingsrätt.

7 NYHT 27 november: U:s statsstödsregler en introduktion (6 kurstimmar, kr) Kursen ger deltagarna en grundlig introduktion till U:s statsstödsregler och dessa reglers samverkan med nationell rätt. U:s statsstödsregler har först och främst utvecklats genom U-domstolens rättspraxis, vilken därför särskilt uppmärksammas. Kursen behandlar även grundläggande rättsakter, kommissionens respektive nationella myndigheters roll, förslagen i SOU 2011:69 samt relevant svensk rättspraxis. U-rättens förbud mot statligt stöd får allt större aktualitet, såväl i den praktiska rättstillämpningen som vid transaktioner med det offentliga och vid företagstransaktioner. SOU 2011:69 har föreslagit en ny lag om olagligt statsstöd som i stor utsträckning hänvisar till U-rättsliga begrepp och rättskällor och inför ett antal nya rättegångsbestämmelser i mål om statligt stöd. Deltagarna förutsätts ha grundläggande kunskaper i allmän U-rätt. Kursledare är U-advokat Ida Otken riksson och advokat Ulf Öberg. Båda har tidigare arbetat vid Udomstolen och har uppträtt som ombud på statsstödsområdet såväl i svenska domstolar som vid U-domstolen. NYHT 29 november: Sambandsfrågor och andra aktuella ämnen inom personskaderätten (6 kurstimmar, kr) Kursen behandlar sambandsfrågor, preskription, ränta, omprövning och beviskrav avseende de olika ersättningsposterna i skadeståndslagen. Läs mer på Kursen leds av advokat Mats Wikner och jurist Ola Schönning, med bakgrund som domare och chefsjurist på försäkringsbolag. D C M B R NYHT 2 3 december: Särskild företrädare för barn fördjupningskurs (12 kurstimmar, kr inkl. helpension på fågelbrohus hotell) Uppdraget som särskild företrädare ställer speciella krav. För att på ett bra sätt kunna möta de kraven arrangerar Advokatsamfundet och Brottsoffermyndigheten gemensamt en fördjupningskurs för särskilda företrädare. Kursen erbjuder praktisk och teoretisk tvärprofessionell kunskap med en rad anföranden från yrkesverksamma praktiker och forskare. Kursen leds av advokat Lena Feuk och Gudrun Nordborg, informationschef vid Brottsoffermyndigheten och tidigare lektor i juridik.

8 Bli skickligare än du redan är! Anmälan Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbplats Anmälan kan också göras till eller på telefon Avbokning Se alltid aktuella avbokningsregler på Avbokning kan normalt göras utan kostnad senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen på Advokatsamfundets hemsida, se därför alltid avbokningsreglerna för respektive kurs. Avanmälan skickas till För internat- och utlandskurser gäller särskilda avbokningsregler. Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot uppvisande av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Den som avanmäler sig kan utan extra kostnad sätta annan behörig deltagare i sitt ställe. Obligatorisk vidareutbildning för advokater Alla advokater ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. Alla kurser som arrangeras av Advokatsamfundet och Nordic Lawyers Academy (www.nordiclawyersacademy.com) kan räknas in i fortbildningskravet för advokater. Antalet kurstimmar anges i anslutning till respektive kurs. Kursplats Kursplats är Stockholm om inget annat anges. Övrigt Alla kursavgifter anges exklusive moms. -post: Telefon: