Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling 6 Information 7 Jämställdhetsarbete 10 Breddverksamhet alla kan vara med 12 Utbildningsverksamhet 15 Tävlingsverksamhet 16 Internationel verksamhet 16 Nordiskt samarbete 17 Ungdomsinflytande 18 Inspirerande möten 19 Organisation 20 Statistik 22 Utmärkelser 24 Resultat 25 Samverkansparter 28 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelser 39 Förkortningar RF = Riksidrottsförbundet RS = Riksidrottsstyrelsen SF = Specialidrottsförbund SSIF = Svenska Skolidrottsförbundet DF = Distriktsidrottsförbund SDF = Specialdistriktsförbund Svenska Skolidrottsförbundet PRODUKTION: Lagrell Information AB FOTO: Svenska Skolidrottsförbundets arkiv, Andreas Svensson/Westphoto Bilaga till Svensk Skolidrott nr 3/2010 TRYCK: Växjö Offset,

3 Vår ordförande har ordet Det blir ungdomarnas tidevarv framöver! Framtidsfrågorna står alltid i fokus. Annars får man se upp! Vid förra förbundsmötet var en stor fråga hur vår organisation skulle se ut. Flera undersökningar visade hur svårt det är att få föreningar och distrikt att fungera väl. Starka distrikt med bra resultat kunde vara förebilder för andra. Organisationsutvecklingen blev därför en huvudfråga. Våra gränsöverstigande distriktsarbeten kan leda oss vidare i arbetet att utveckla föreningsarbetet. Våra inspirationsfora har blivit lyckade träffpunkter för vuxenstöd och ledare. Inspirationen har trängt ner i distrikten, för att nå elever i deras arbete i föreningarna. Mycket kraft har lagts på att ekonomisera verksamheten genom att bättre redovisa föreningarnas lokala aktivitetsstöd (LOK-stöd) och skapa fler projekt inom Idrottslyftet. Föreningar med LOK-stöd har ökat och Idrottslyftets pengar har utnyttjats effektivt. Givande diskussioner har förts om ungdomsinflytande, SF-bidrag och kategoriförbundens roll inom Riksidrottsförbundet (RF). Vid Riksidrottsmötet 2009 gjorde våra motioner starkt intryck. Sällan har så många ungdomar gjort sin röst hörd. Riksidrottsstyrelsen ändrade därefter sina stadgar för ett ökat ungdomsinflytande. SF-bidragen kan bli en fråga om att vinna eller försvinna. Många förlorar på den nya modellen. Vi har en hög självfinansieringsgrad (69 procent) och hamnar inte i omedelbart krisläge, även om vi måste se över våra intäkter och kostnader. Riksidrottsstämman antog en motion om anslutningsformer inom idrottsrörelsen. Många vill in i RF, till exempel Friskis&Svettis. Motionen handlade även om kategoriförbundens roll. Röster har höjts inom andra förbund om vår existens, i hopp om att få mer pengar till elitverksamhet. Vi måste därför på ett övertygande sätt visa vår särart och tydliggöra ungdomsinflytande, föreningsutveckling och anpassade tävlingsformer i och utanför idrottsrörelsen. SF-kansliet har skapat en stabil organisation. Vi har haft personalavgångar och ökat staben. Vi tror mycket på vår nya hemsida och hoppas att fler föreningar använder IdrottOnline för att bli mer professionella. Det blir ungdomarnas tidevarv framöver! Tack för alla fina insatser under åren som jag har haft förtroendet att leda vår verksamhet. Leif Larsson Förbundsordförande svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/2009 3

4 Inriktningsmål för verksamhetsperioden Idrott för skolungdom av skolungdom Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten Det här ville vi Alla handlingsplaner och aktiviteter inom Svenska Skolidrottsförbundet ska verka för att det finns en aktiv skolidrottsförening på alla skolor som söker lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin verksamhet. Skolidrottsförbundet ska arbeta för att stödja och utveckla befintliga föreningar för att öka antalet medlemmar och höja deras engagemang och kunskaper. Alla elever, lärare, rektorer och berörd personal ska känna att skolidrottsföreningen fyller en viktig funktion på skolan. På alla nivåer ska vi verka för att bredd- och tävlingsverksamhet erbjuds på ett sätt så att det lokalt i föreningar finns aktiviteter som alla kan vara delaktiga i. Vi ska verka för att skolidrottsföreningarnas roll stärks bland Sveriges elever, lärare och rektorer. Skolidrottsföreningen ska bli den naturliga länken till idrottsrörelsen i Sverige. Centralt och på distriktsnivå arrangeras möten för erfarenhetsutbyte med tips och idéer från föreningsverksamheter för att fler barn och ungdomar ska kunna utöva fysiska aktiviteter genom skolidrottsföreningens försorg. Det här har vi gjort Antalet föreningar har varit stabilt under verksamhetsperioden. Vi har prioriterat att få de föreningar och medlemmar vi har mer aktiva i stället för att öka antalet. Detta arbete har integrerats inom förbundets alla verksamhetsområden. Lokalt aktivitetsstöd till våra föreningar Riksidrottsstyrelsen (RS) tillsatte 2008 en grupp som skulle se över reglerna för det lolala aktivitetsstödet. Skolidrottsförbundet var ett av de tre specialidrottsförbund som deltog i översynen. Skolidrottsföreningar har inte haft rätt till bidrag eftersom de bedriver verksamhet under skoltid, till exempel på håltimmar och raster. Gruppen kunde inte enas om en regelförändring i denna fråga vilket gjorde att beslut fick fattas på högsta nivå i RS. Efter diskussioner kring vem som var ansvarig och vilken försäkring som ska gälla om olyckan är framme, togs beslutet att inte ändra regelverket. Skolverket ser dock inget hinder i att bedriva fysisk aktivitet på icke schemalagd tid för föreningar, som därigenom kan stödja skolans uppdrag. Det är viktigt att känna till att rektor beslutar om vilka som har tillträde till skolan. 4

5 Extra årsmöte försäkringar och ny medlemsavgift Det är viktigt att vi tydliggör skillnaden mellan skolans verksamhet och skolidrottsföreningens aktiviteter. En kollektiv försäkring för våra medlemmar blir betydligt billigare än om varje förening gör egna avtal. Vårt extra årsmöte beslutade därför att höja årsavgiften till förbundet och från och med 2010 försäkra alla våra medlemmar. Gratis IdrottOnline till alla föreningar Alla skolidrottsföreningar erbjuds en helt kostnadsfri hemsida för nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och LOK-stödsredovisning. SISU Idrottsutbildarna ordnar utbildning i detta nya system för alla föreningar. Fler föreningar söker LOK-stöd digitalt Från och med den 1 januari 2009 måste alla föreningar söka LOK-stöd digitalt. Glädjande nog visar de första siffrorna från LOK-stödsansökningarna att vi håller uppe nivån. Farhågorna att det nya systemet att ansöka via IdrottOnline skulle innebära minskat LOK-stöd till våra föreningar har kommit på skam. Våren 2008 söktes kr i LOK-stöd pappersvägen och våren 2009 sökte föreningar kr digitalt. År 2007 sökte 24 procent av alla skolidrottsföreningar LOK-stöd skriftligt, år 2009 sökte 43 procent av föreningarna LOK-stöd via sin egen, nya hemsida på IdrottOnline. Under verksamhetsperioden har fler utbildare certifierats som kan hålla i exempelvis skolidrottens utbildning Ung Ledare. Flera utbildningar har genomförts runt om i landet, både lokalt och på distrikts- och regionnivå. Fördelaktiga avtal för våra föreningar Genom ett samarbetsavtal med SJ har alla föreningar som är anslutna till Skolidrottsförbundet fått möjlighet till minst 20 procent rabatt på enskilda resor. Rabatten gäller på ordinarie 1- eller 2-klassbiljetter på alla tåg. Är det minst tio betalande som reser tillsammans kan rabatten bli ännu högre. Allt beror på när resan bokas. Utmanande formalia De flesta skolidrottsföreningar vill fokusera på sina aktiviteter och bedriva en bra verksamhet. Möten och formell dokumentation har inte högsta prioritet. Vi har därför försökt att förenkla och förtydliga informationen om hur föreningarna enklast ska gå till väga när det gäller att fylla i och skicka in sina årsrapporter och betalningar är sista året föreningarna skickar in årsrapporten skriftligen. Därefter kommer den processen att ske via varje förenings hemsida på IdrottOnline i likhet med de digitala LOK-stödsansökningarna. Regionläger och regionala inspirationsfora Inom ramen för distriktsutvecklingssatsningen har flera aktiviteter genomförts för att stärka skolidrottsföreningarna, exempelvis regionläger och regionala inspirationsfora. Ett annat exempel är de regionkonsulenter som har varit anställda under perioden. Dessa har bland annat gjort föreningsbesök och utfört stödjande insatser och på så vis hjälpt skolidrottsföreningarna framåt. Certifiering av ledare Utbildning är en grundläggande pusselbit för att skolidrottsföreningar ska fungera så bra som möjligt och för att unga människor ska kunna ta ansvar för och leda aktiviteter som de själva bestämmer om. Skolidrottsföreningen Viktor Rydbergs GIF i Danderyd skaffade sig en IdrottOnline-sida i november 2009 och har arbetat hårt med att göra den både snygg och informativ. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/2009 5

6 Årets Vuxenstöd 2008 utnämndes Mathias Andersson i Tångvallaskolans Skolidrottsförening i Skanör till Årets Vuxenstöd. Vad är din hemlighet? Kanske att jag låter medlemmarna vara delaktiga i aktiviteter och i andra delar av arbetet med skol-if. Det kan vara allt från att hålla i lekar själva till att marknadsföra föreningen eller skriva protokoll. Om barn och ungdomar får ta ansvar känner de sig inkluderade och tycker det är roligt att hjälpa till. Föreningen ordnar aktiviteter efter skoltid där alla är välkomna. Efter ett år är skol-if redan en fungerande enhet med många aktiva. Föreningen har medverkat till att eleverna har lärt känna varandra över klassgränserna. Sammanhållningen är god och fokus ligger på att ha roligt, inte på prestation. FAKTA VUXENSTÖD Instiftades 2004 för att uppmärksamma vuxenstödets arbete i skolidrottsföreningarna. Vuxenstödet nomineras av skol-if:s medlemmar, styrelse eller skolpersonal. ÅRETS VUXENSTÖD EN RIKTIG NYTÄNDNING Skolidrottsföreningar fungerar som regel bäst om det finns ett vuxenstöd. Vuxenstödet är en person som ska hjälpa och stötta ungdomarna i deras arbete med skolidrottsföreningen. Det gäller både att organisera föreningsarbetet och se till att ungdomarna får den ledarutbildning som är nödvändig för att de ska nå ett gott resultat. Vuxenstödet kan med sitt engagemang skapa den goda grund som ungdomarna behöver för att känna uppskattning, ta ansvar och vilja utveckla sin förening. Årets Vuxenstöd tilldelas den vuxna som finns som stöd i skolidrottsföreningen och gör en så bra insats att han eller hon nomineras av föreningen. Därefter väljer Skolidrottsförbundet en vinnare bland de nominerade från olika håll i landet utnämndes Vahid Pejmanovic och Leif Palmqvist i Bergsjöskolans Skolidrottsförening i Göteborg till Årets Vuxenstöd. Vahid och Leif arbetar med ungdomar i ett område med ett tufft klimat. Kunskap om idrott, ledarskap och föreningsverksamhet är bara en del av allt det ungdomarna får med sig från sin tid i skol-if. Styrelsen i skol-if skriver i sin nominering att vuxenstöden är väldigt hjälpsamma. De är bra förebilder för alla elever på skolan och stöttar oss i allt mellan himmel och jord. När skol-if startades var det svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar. De började därför utbilda barn i femman i föreningskunskap. Resultatet blev att styrelsen numera ständigt fylls på med kompetenta och engagerade ungdomar. Fyra timmar i veckan ordnas aktiviteter i sporthallen; fotboll, handboll och ibland olika lekar. Utan skol-if hade de inte haft timmarna i sporthallen. Organisationsutveckling Det här ville vi Vi ska arbeta för att skapa en modern och attraktiv verksamhet för våra medlemmar i skolidrottsföreningarna genom att se över och finna metoder för att effektivisera våra ideella krafter i distrikten. Vi ska tillsammans med våra föreningar och distrikt skapa en stabil men samtidigt flexibel organisation utifrån ett gemensamt synsätt som uppmuntrar till kreativitet och egna initiativ. För att bli kända och stärka vår profil och utveckling ska vi arbeta utifrån våra gemensamma styrdokument, från förening via SDF till SSIF. Det här har vi gjort Efter förbundsmötet 2008 påbörjades arbetet med att ta fram en plan för det regionsamarbete som ska genomföras inom Skolidrottsförbundet fram till förbundsmötet Detta möjliggjordes tack vare beviljade medel från Idrottslyftet. 6

7 Mål Av våra 26 distriktsförbund kommer ett flertal under perioden att arbeta med någon form av gränsöverskridande verksamhet med regional anknytning. SDF-konferens om regionsamarbetet En plan för regionsamarbetet togs fram på två möten under våren och hösten I november genomfördes en SDF-konferens i Södertälje där ett förslag presenterades. Samtliga distrikt har på ett eller annat sätt deltagit i samarbetet. Under mötet diskuterades också IdrottOnline. Diskussionerna var många och konstruktiva med ett gott resultat för starten av regionernas samverkansprojekt. Efter konferensen inkom alla regionerna med projektbeskrivningar för sitt kommande samarbete. Alla regioner har fått en konsulent som kommer att driva arbetet vidare. Under 2009 genomfördes större delen av det regionsamarbete som Förbundsmötet 2008 tog beslut om. Projektledarutbildning, läger och inspirationsmöten Vid de regionläger som har arrangerats över hela landet deltog 300 personer. På de regionala inspirationsmöten som har hållits deltog 330 ungdomar och vuxenstöd. Dessa två satsningar har gjort att fler unga än tidigare haft möjlighet att lära sig mer om ledarskap och hur man kan arbeta med en skolidrottsförening. I mars 2009 genomfördes en projektledarutbildning för de nio regionkonsulenter vars uppgift är att driva regionsamarbetet framåt. En utvärderingsträff genomfördes i oktober med alla regionala konsulenter. Under 2009 genomfördes också flera föreningsbesök inom ramen för regionsamarbetet enligt önskemål från regionerna. Engagerade ordförande Den 5 6 december 2009 träffades distriktsförbundens ordförande i Stockholm. Det var ett möte initierat av distrikten. På konferensen diskuterades vilka RIM-beslut som påverkar skolidrottsföreningarnas verksamhet. Frågor som behandlades var framför allt kravet att varje förening ska ha ett eget organisationsnummer, principer för kategoriförbundens verksamhet som RF utreder samt anpassningen av Skolidrottsförbundets utbildningsmaterial till SISU Idrottsutbildarnas material. Andra viktiga områden som diskuterades var skolmedlemskapet, regionsamarbetet, valfrågor, Idrottslyftet och motioner till förbundsmötet. Information Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet ska sprida korrekt och enhetlig information om förbundets verksamheter såväl internt som externt. Vi ska stärka vårt varumärke genom att ständigt uppdatera hemsidan och ge ut tidningen Svensk Skolidrott, som är officiellt organ för Svenska Skolidrottsförbundet. Vi ska profilera vår logotyp i de sammanhang där vi förmedlar ett budskap och synliggör våra olika verksamheter. Vi ska sprida budskapet roligt, enkelt och nästan gratis. Det här har vi gjort Förbundets informationsarbete har inriktats på tre kommunikationskanaler: Hemsidan vår tidning Svensk Skolidrott samt det månatliga nyhetsbrevet som sänds ut till förtroendevalda och anställda på distriktsnivå. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/2009 7

8 Skolidrottsförbundet tog plats i Almedalen Grön Ungdoms Jakop Dalunde fastnade för den nya sporten streetsurfing och fick snabbt fart på brädan. Därutöver har vi informerat medier om våra olika arrangemang, frågor vi arbetar med och händelser inom förbundet. Arbetet har främst skett i form av pressmeddelanden och direktkontakter via e-post och telefon. Särskilt lyckad när det gäller medial uppmärksamhet var Skoljoggen Under 2008 gav en sökning i vår mediebevakning 40 träffar hade det ökat till 100 träffar. En mer riktad satsning och ett förbättrat samarbete med Barncancerfondens pressavdelning gav ett stort genomslag i lokala medier runt om i landet. På Stockholm Stadion trängdes TT och TV4 för att få de bästa bilderna och intervjuerna med deltagare i Skoljoggen. Förbundets interna nyhetsbrev är en viktig informationskanal. Under 2008 fick nyhetsbrevet en ansiktslyftning med delvis ny inriktning. Målsättningen med nyhetsbrevet är att skapa en bättre sammanhållning inom förbundet. Det ska också ge alla på distriktsnivå en möjlighet att på ett mer lättillgängligt sätt få information om vad som händer i de olika delarna av förbundet. Tidningen Svensk Skolidrott kom ut med sex nummer per år där fyra var väggtidningar och två var magasinsnummer. Väggtidningarna sändes till alla våra medlemsföreningar och till skolor med skolmedlemskap. Upplagan för magasinstidningarna var cirka och dessa distribuerades till samtliga skolor i landet. Mot slutet av 2008 uppdaterades vår broschyr Enkelt, roligt och nästan gratis som handlar om hur elever och vuxna bildar en skolidrottsförening. Broschyren delas ut till nya och förhoppningsvis även blivande föreningar. Almedalen 2009 deltog för första gången Skolidrottsförbundet i Almedalsveckan i Visby. Det är det största politiska evenemanget i Sverige. På den av Riksidrottsförbundet instiftade Idrottens dag visade vi upp tre nya sporter i Almedalsparken freebandy, streetsurfing och speedminton. Samtidigt informerade vi om vår verksamhet. 8

9 Riksidrottsmötet genomfördes i Visby i maj Ungdomspolitiker tävlade i en mångkamp i de nya sporterna och vårt nytänkande lockade många unga. Ett seminarium med temat Ungas inflytande får idrotten att växa, arrangerades också. Före detta riksdagspolitikern Gustav Fridolin var en av talarna. SSIF:s motion på Riksidrottsmötet i Visby Idrottens viktigaste möte, RIM, ägde rum i maj Skolidrottsförbundet lade fram två motioner. Den ena av dessa handlade om ökat ungdomsinflytande inom idrottsrörelsen. Den andra berörde skolsamverkan. Det blev succé för Skolidrottsförbundet, trots att motionerna inte vann gehör hos delegaterna. Riksidrottsmötet fick redan innan mötet drog igång lite att tänka på. Lokalpressen uppmärksammade SSIF:s motion om ungdomsinflytande på alla nivåer inom idrotten med text och bild och så var diskussionen igång. Erik Söderberg presenterade styrelsens syn på frågan under mötet, men tyckandet och tänkandet slutade inte här utan följde med under hela stämman. SSIF:s förslag om kvotering av ungdomar gav många tankeställare om hur man tar vara på ungdomar inom förbunden. Skolidrottsförbundets deltagare fick ta emot många positiva kommentarer under mötet, inte bara för motionerna utan också för vårt engagemang och våra kunskaper i många frågor. SSIF:s förslag om kvotering av ungdomar gav många en tankeställare om hur man tar vara på ungdomar inom förbunden. Ny hemsida Under 2008 satte arbetet igång med att utveckla den nya webbplatsen i IdrottOnline. Våren 2009 arbetade en grupp från förbundet tillsammans med leverantören Netrelations med att ta fram ett förslag på en genomtänkt struktur och en design som lämpar sig för våra målgrupper. I augusti 2009 lanserades den nya webbplatsen lagom till skolstarten. Distriktsförbunden har erbjudits att öppna en ny, egen, kostnadsfri sida under Skolidrottsförbundets paraply. En introduktionskurs i IdrottOnline hölls i september för nio distriktsförbund. Inför årsskiftet 2008/2009 hade 16 distrikt nya hemsidor på plats, vilket är en ökning med 100 procent jämfört med de gamla sidorna. Det är en framgång för distrikten och för förbundet som helhet. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/2009 9

10 Jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLDHET I SIFFROR Jämställdhet i styrelser på SDF-nivå, antal män/kvinnor Idrott i skolan Katalogen Idrott i skolan är ett årligt samarbetsprojekt tillsammans med Riksidrottsförbundet. De flesta specialidrottsförbund deltog 2008 och I katalogen presenteras idrottsförbunden i Sverige och hur deras idrotter kan användas i skolidrottsföreningen och på skolan. Med hjälp av övningar, lekar och tips kan lärare eller skolidrottsföreningar hitta kul aktiviteter till lektioner och föreningens träningar. Katalogen riktar sig framför allt till landets alla idrottslärare. Riksidrottsförbundet och Svenska Skolidrottsförbundet vill visa specialidrottsförbundens möjligheter att stödja skolans arbete med att skapa miljöer för fysisk aktivitet och utveckla elevernas lust till livslång rörelse. Skriften ger också hjälp att hitta rätt bland lokala föreningar. I slutet av 2009 påbörjade Riksidrottsförbundet och Skolidrottsförbundet gemensamt en kursändring av Idrott i skolan. Från och med 2010 kommer den tryckta katalogen att ersättas med en hemsida, där alla specialidrottsförbund får möjlighet att lägga ut uppdaterad information om hur just deras idrott kan användas i skolsammanhang. Sajten kommer framför allt att bygga på att förmedla inspiration Män 102 (55 %) Kvinnor 83 (45 %) män (53 %) kvinnor (47 %) 2009 Män 116 (55 %) Kvinnor 96 (45 %) Könsfördelning av medlemmar, styrelse och aktiva ledare i skolidrottsföreningar män (53 %) kvinnor (47 %) 10

11 Ju mer vi vet om varandras olikheter desto mindre vill vi bekämpa dem. Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet ska i sitt arbete med jämställdhet regelbundet synliggöra genusperspektivet i alla våra verksamheter på alla nivåer. Under perioden genomförs utbildningar med inriktning på genusperspektivet. Vårt mål är att arbeta efter RF:s jämställdhetspolicydokument. Det här har vi gjort I Skolidrottsförbundets verksamheter är alla välkomna. Här engagerar sig människor med olika religioner, etnicitet och sexuell läggning. Vi kan aldrig acceptera att samhället, eller vi själva, behandlar några av våra medlemmar bättre än andra. I samband med extra årsmötet höll Claes Schmidt/Sara Lund en uppskattad interaktiv inspirationsföreläsning som med humorns hjälp tog sig an mångfald, normer och värderingar. Claes Schmidt blev känd som Sara Lund över hela landet när han kom ut som transvestit hösten Inom ramen för Idrottslyftet har projekt med en jämn könsfördelning beviljats medel: Könsfördelning av ledare inom Idrottslyftet (varav nyrekryterade) Kvinnor 236 (108) Män 218 (109) svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/

12 Breddverksamhet alla kan vara med Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet ska verka för att öka antalet skolor med skolmedlemskap, för att dessa skolor ska bilda aktiva skolidrottsföreningar inom loppet av två år. Skoljoggen ska genomföras enligt ett nytt framtaget koncept som sträcker sig över hela verksamhetsåret. På alla nivåer verkar vi för att hitta nya verksamhetsformer där alla kan vara med. Det här har vi gjort SKOLJOGGEN SVERIGES STÖRSTA MOTIONSLOPP FÖR UNGDOMAR Skoljoggen arrangerades för första gången Under verksamhetsperioden sprang en halv miljon barn i september, för 26:e respektive 27:e året. Arrangemanget är Sveriges i särklass största motionslopp för ungdomar. Som förmånstagare för Springslanten stod båda åren Barncancerfonden. Under 2009 hjälpte Barncancerfondens reklambyrå till med att bearbeta mediekontakter inför avsparken den 9 september klockan 09.09, vilket gav ett mycket bra genomslag bland skolor och medier. Möten om Skoljoggen I maj 2008 åkte 18 deltagare under en helg på Skoljoggenkonferens till Helsingfors. Deltagarna kom från tolv skoldistriktsförbund. De gick igenom Skoljoggen 2007 och planerade för 2008 års arrangemang. Barncancerfonden fanns med på träffen och informerade om hur de använder de pengar som samlas in via Springslanten. Deltagarna fick också information om det nya konceptet Hälsoresan, som lanserades och startade hösten I januari 2009 genomfördes en kickoff inför den kommande höstens Skoljogg på Hotel Scandic S:t Jörgen i Malmö. 24 deltagare från 17 olika specialdistriktsförbund var på plats. 12

13 Antal skolor Antal deltagare i Skoljoggen Deltagare deltog skolor med elever Springslanten inbringade kr 2009 deltog skolor med elever Springslanten inbringade kr Springslant via SMS Eftersom allt fler banker inte tar emot kontanter, ville Skolidrottsförbundet 2009 pröva möjligheten att låta deltagarna i Skoljoggen skänka en gåva till vårt 90-konto via SMS. Ett pilotförsök genomfördes före Skoljoggen för att undersöka reaktioner från skolorna. Lärarkåren mottog möjligheten att SMS:a Springslanten mycket positivt, eftersom de därigenom slipper att hantera kontanter. Resultatet blev också positivt med inbetalade SMS-kronor. SMS Gåva Antal SMS Augusti kr 1 Augusti kr 0 September kr September kr 930 Oktober kr 36 Oktober kr 34 November kr 0 November kr 1 Totalt antal SMS Hur får vi fler skolor att delta i Skoljoggen? Skoljoggen ska vara ett enkelt arrangemang för vuxenstöden i skolidrottsföreningarna, lärare och övrig personal på skolan. Skolorna behöver inte göra ett stort arrangemang för alla elever samtidigt. Det går utmärkt att genomföra Skoljoggen på schemalagda lektioner, till exempel på idrottslektionerna. Skoljoggen får gärna bli en fest där alla barn har roligt. Förhoppningsvis får de också en tankeställare om sin egen livsstil och en positiv upplevelse som ger mersmak till mer fysisk aktivitet. HÄLSORESAN Hösten 2009 startade första etappen av Hälsoresan. Den första delen genomfördes vecka klasser med elever deltog. Färden går vidare med etapp två och tre under våren Självklart går det bra att delta i bara en eller två delar av Hälsoresan för de som önskar. Hälsoresan är Skolidrottsförbundets senaste projekt för att öka elevernas medvetande om hälsa, fysisk aktivitet och kost. Satsningen är en utveckling av Skoljoggen med ambitionen att få igång ett året runt-arrangemang. På Hälsoresan sporras deltagarna att röra på sig mer och bli medvetna om vad de äter. Alla elever får ett aktivitetskort där de antecknar sin dagliga motion och sina matvanor, till exempel cykelturen till skolan, leken på skolgården eller idrotten på kvällen. Målet är att samla fem kryss varje dag under skolveckan genom att vara fysiskt aktiv och äta en näringsriktig frukost och lunch. Lärarna har möjlighet att hämta en handledning på Skolidrottsförbundets hemsida. Där finns också en Barometer, där det går att se hur lång sträcka klassen har förflyttat sig varje vecka. Hälsoresan ska stimulera barn att utveckla en aktiv livsstil som är enkel och rolig och som de kan ta med sig in i vuxenlivet. Alla elever som har deltagit i minst 21 dagar under en period får ett diplom. Brons när man deltagit i en Hälsoresa, silver när man varit med på två och guld när man varit med på alla tre. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/

14 Våra Fair Play-dagar betyder mycket, berättar Ångelstaskolans Skol-IF LANDSLAGETS FAIR PLAY TROPHY Landslagets Fair Play Trophy (LFPT) i inomhusfotboll är en aktivitet utan mästerskapsstatus. Alla som deltar måste vara medlemmar i Svenska Skolidrottsförbundet. Medlemmar är de knappt skolidrottsföreningar som finns runt om i landet samt cirka 400 skolor som valt att ha skolmedlemskap. Nytt för 2008 var lokala regionträffar inför LFPT för dem som är engagerade från såväl Fotbollförbundet som Skolidrottsförbundet. Dessa hölls i Stockholm, Umeå, Sundsvall, Östersund, Malmö och Jönköping. Ansvaret för hela LFPT-arrangemanget flyttades inom Skolidrottsförbundet över från Tävlingsgruppen till Breddgruppen skrevs avtalet med Svenska Fotbollförbundet om. Det nya avtalet för detta gemensamma arrangemang gäller till Även 2009 ordnades regionträffar för dem som ordnar LFPT lokalt på flera orter i Sverige; i Malmö, Stockholm, Växjö, Göteborg, Sundsvall, Gävle och Umeå. När Ångelstaskolans sjätteklass fick komma och se en träning med fotbollslandslaget var det bara en person som gällde Zlatan! Trots snålblåst och regn gick kamerorna varma.uppsalagänget blev svenska mästare i Fair Play. Priset var en resa till Stockholm där de fick komma och se Zlatan, Henke Larsson och de andra ladda inför den så viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet. Klassen fick också ta emot ett diplom som bevis på utmärkelsen. Deltagande i Landslagets Fair Play Trophy 2008/ klasser elever 2009/ klasser elever Skolmedlemskap 2007 / betalande 2008/ betalande 2009/ betalande 707 skolor registrerade sig för skolmedlemskap under våren 2007 till hösten Eftersom flera skolor bland de som har ansökt om skolmedlemskap även har en skolidrottsförening, är det en del som inte betalar. 14

15 Vi lägger grunden för framtidens idrottsledare. Utbildningsverksamhet Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet ska verka för att stärka och utveckla vår utbildningsverksamhet på alla nivåer inom förbundet för att lägga grunden till framtidens idrottsledare. Verksamheten ska ledas av utbildade ledare på alla nivåer. Ledarutbildningar av olika slag (grundaktivitetsledare, organisationsledare, vuxenstödsutbildning samt utbildarutbildningar) ska under perioden prioriteras för att stärka och utveckla våra distrikts och föreningars utbildningsverksamhet. Det här har vi gjort Under hösten 2008 genomfördes en certifieringsutbildning i Ung Ledare i Karlstad. Utbildningspärm Arbetet med att färdigställa Utbildningspärmen fortsatte och en färdig mall var klar sent hösten Utbildningspärmen färdigställdes och började delas ut i samband med certifieringsutbildningen för Skolidrottsföreningen och Idrottsledaren under januari Utbildningspärmen har även skickats ut till alla som genomgått en certifiering tidigare, alla utbildningsansvariga samt alla distrikt. Certifieringsutbildning I januari genomfördes en certifieringsutbildning i både Skolidrottsföreningen och Idrottsledaren i Haninge. Stimulansbidraget för utbildning har reviderats för att på ett rättvisare sätt gynna de distrikt som verkligen genomför utbildningar. De nya reglerna gäller för kurser genomförda från januari Alla distrikt har fått de nya riktlinjerna för stimulansbidraget utskickat till sig. I maj genomfördes en certifieringsutbildning i Ung Ledare i Haninge. Den tidigarelades för att alla regioner skulle kunna tillhandahålla certifierade utbildare till regionlägren. I november genomfördes ytterligare en certifieringsutbildning i Ung Ledare och en fortbildningsutbildning för tidigare certifierade utbildare i Haninge. Ett nytryck av Ung Ledare-materialet har gjorts och samtidigt med detta uppdaterades materialet. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/

16 Tävlingsverksamhet Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet genomför KM-, DM- och SM-tävlingar för dem som lockas till idrottande genom tävling och vill mäta sina prestationer mot andras. Vi ska sträva efter att ha ett högt deltagande i våra tävlingar. Vi genomför skolanpassade tävlingar för såväl aktiva som inaktiva. Det här har vi gjort Skol-SM arrangeras numera av ett flertal administratörer som lyder under tävlingsgruppen. De ansvarar för spelprogram och resultatrapportering. Administratörerna för skol-sm hade sitt första möte hösten Under verksamhetsperioden hölls skol-sm i 13 olika idrotter. Deltagarantalet har varit högt där framför allt fotboll, futsal och innebandy lockar många deltagare. Tävlingsgruppen har som huvuduppgift administrerat förbundets skol-sm-tävlingar. Åtta av tio skol-sm för lagidrotter har arrangerats av Svenska Skolidrottsförbundets tävlingsgrupp: basket, fotboll, futsal, handboll, innebandy, ishockey, trippelboll och volleyboll. Svenska Bandyförbundet arrangerar bandyturneringen och Svenska Golfförbundet har hand om skol-sm i golf. Skol-SM i friidrott arrangerades av Turebergs FK, Sollentuna (2008) och Västerås FK (2009), medan orienterings-sm arrangerades av Sundsvalls OK respektive SOL Tranås. Skol-SM för funktionshindrade har hållits i Bollnäs. Deltagarantalet har varit fortsatt högt och framför allt fotboll, futsal och innebandy lockar många deltagare. Däremot har intresset för trippelboll svalnat avsevärt och beslut om att lägga ner detta SM kommer allt närmare. RESULTATSERVICE Säsongen 2008/2009 testades ett nytt IT-verktyg för resultatservice på nätet. Tävlingsgruppen beslutade dock Finland, Färöarna, Island och Danmark på besök i Malmö, framför Turning Torso i Västra hamnen. att efter den genomförda säsongen inte fortsätta med systemet. I stället lanserades en annan nyordning inför säsongen 2009/ Skol-SM arrangeras numera av ett flertal administratörer som lyder under tävlingsgruppen. De ansvarar för såväl spelprogram som resultatrapportering. Internationell verksamhet Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet ska verka för svenskt deltagande i tävlingar arrangerade av Internationella Skolidrottsförbundet, ISF. Vi ska öka antalet skolor som deltar i kvaltävlingar inför internationellt tävlande. Det här har vi gjort Sverige har representerats i Internationella Skolidrottsförbundets kommitté för handboll av Susanna Radovanovic och i kommittén för fotboll av Bengt Forsgren. Sverige deltog under verksamhetsperioden med skollag i nio olika idrotter. 16

17 Skanörs skola får ett smakprov på nio danska övningar på Skoljoggendagen den 9 september Nordiskt samarbete Det här ville vi Vi ska delta i det nordiska samarbetet för att skapa mötesplatser för nordiskt skolidrottsutbyte. Det här har vi gjort Under verksamhetsperioden hölls ett möte för generalsekreterare och ledare den maj 2008 i Nyborg i Danmark. Förbundets vice ordförande Eva Eliasson representerade Sverige. Verksamhetsberättelse och budget för 2007 godkändes och aktivitetsplan och budget för 2008 och 2009 fastställdes. En nordisk elevkonferens hölls i Oslo under tre dagar i slutet av oktober Beatrice Eriksson deltog som elev och Eva Eliasson som ledare. Den nordiska skolidrottskongressen för perioden hölls i februari 2009 i Helsingfors. Anders Svärdh representerade Sverige. Kongressen liknar ett förbundsmöte och hålls vartannat år. Finlands Kristiina Jakobsson avgick som ordförande och mötet utsåg Sveriges Eva Eliasson som ordförande för nästa tvåårsperiod. Skolfitness Till Reykjavik var en representant från varje land inbjuden av isländska kulturministeriet för att få se den i TV direktsända finalen i Islands aktivitet Skolfitness i slutet av april Eva Eliasson deltog från Sverige. Tolv lag tävlade med fyra i varje lag, två flickor och två pojkar. Man vill göra detta till en nordisk tävling och få ett vinnande lag från varje land till finalen på Island. I slutet av augusti 2009 hölls ett nordiskt möte i Malmö. De nordiska representanterna var kallade till ett uppföljningsmöte angående Skolfitness. Alla länder utom Norge var på plats. Samtliga representanter redogjorde för synen på tävlingen i de olika länderna. Alla var eniga om att man ville ha fler deltagare än fyra i varje lag. Danmark hade kommit längst genom att två skolidrottskretsar hade bjudit in till en försökstävling. Man har utgått från det isländska konceptet men utökat med andra övningar och tagit bort sådant som kan vara svårt att genomföra i en vanlig gymnastiksal. I september 2009 var en dansk skola värd för en klass 5 från Finland och en från Island. Gemensam nordisk skoljogg I Danmark genomfördes en skoljogg den 9 september 2009, samma dag som den svenska Skoljoggen 2009 gick av stapeln. Den danska varianten innehöll nio olika aktiviteter som skulle genomföras på nio minuter. På en skola i Skanör genomfördes denna variant som uppvärmning inför Skoljoggen. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/

18 Idrottslyftet kan lyfta föreningen Furulunds Skol-IF i Partille använde Idrottslyftspengar till att köpa in skidutrustning till föreningen och åkte sedan Kortvasan tillsammans. Ungdomsinflytande Verksamhetsinriktningen för perioden pekade tydligt på att ungdomar skulle vara delaktiga på alla nivåer i förbundet och påverka utvecklingen beslutades därför att ungdomsgruppen skulle upphöra för att ungdomar skulle implementeras i de arbetsgrupper som fanns. Förbundet hade representanter på SISU Idrottsutbildarnas projekt Unga ledare under 2008/2009. UNGDOMSKONFERENS På Skolidrottsförbundets förbundsstämma år 2008 beslutades att en subventionerad ungdomskonferens skulle hållas under mandatperioden Beslutet togs som en följd av en motion, ställd av Västergötlands Skolidrottsförbund, där motionären ansåg att det var viktigt att få med ungdomar i det arbete som sker på riksnivå. I verksamhetsplanen för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas ungdomsråd framgår att alla specialdistriktsförbund, distriktsförbund och SISUdistrikt ska ha en strategisk plan för arbetet med ungdomsinflytande. Under 2009 har en projektgrupp påbörjat arbetet med ungdomskonferensen som ska genomföras i april Syftet är att påbörja ett arbete där ungdomarna får möjlighet att forma sin framtid inom förbundet, där de ska axla rollen som beslutsfattare. Ungdomarna i Skolidrottsförbundets distriktsstyrelser ska få skräddarsy hur deras stödjande miljöer ska se ut. IDROTTSLYFTET Idrottslyftet har som mål att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Projektet vill även öka möjligheterna att börja idrotta i högre ålder. Det är något svensk idrott, både förbund och föreningar, alltid strävar efter. Riktlinjer Svenska Skolidrottsförbundet har efter Riksidrottsförbundets riktlinjer kring Idrottslyftet formulerat sina egna riktlinjer som ska gå i enlighet med RF:s. För att Skolidrottsförbundet ska bevilja pengar från Idrottslyftet till en förening ska projekten ge skolidrottsföreningen en tydlig och viktig roll på skolan. Det ska klart framgå att satsningen är möjlig tack vare skolidrottsföreningen och dess verksamhet. Projektet ska ha en hållbarhet över tid och helst övergå i ordinarie verksamhet inom skolidrottsföreningen. Det är viktigt att projektet om möjligt leds av skolidrottsföreningens egna ledare. Projektet ska generera aktiviteter för vilka föreningen söker statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Skolidrottsförbundet har tagit emot ansökningar i pappersformat och digitalt under Idrottslyftets år 2. Ansökningsperioden har varit löpande och maxbeloppet som våra skolidrottsföreningarna har kunnat söka har varit kronor. Idrottslyftet gav skolidrottsföreningar som sökte medel från Idrottslyftet kronor i föreningsstöd 2007, kronor 2008 och kronor

19 Vuxenstöd = en vuxen som finns på plats dagligen Inspirationsforum är ett strålande tillfälle att knyta kontakter, sa en av deltagarna. Inspirerande möten Vissa saker är precis som de låter. Svenska Skolidrottsförbundets inspirationsfora 2008 och 2009 var två helger fyllda av inspiration, idéutbyten, diskussioner och nya aktiviteter. Vuxenstöd från skolidrottsföreningar över hela landet var samlade och kunde återvända hem med nya idéer om hur deras egen förening kunde utvecklas vidare. Svenska Skolidrottsförbundets styrelse har valt att satsa delar av föreningsutvecklingsmedlen från Idrottslyftet på årliga inspirationsforum. Vuxenstöden är grundbultarna i föreningarnas verksamhet och är en grupp vi vill satsa extra på för deras fantastiska engagemang. ÖSTERSUND OKTOBER 2008 I Östersund deltog 100 personer som fick delta på pass i föreningskunskap, IdrottOnline och LOK-stöd. Vi diskuterade rollen som vuxenstöd och stor vikt lades vid erfarenhetsutbyte. Uppskattade prova-på-aktiviteter var curling och skidskytte. En deltagare sammanfattade helgen träffsäkert med att man får aldrig för mycket av andras kunskaper. MALMÖ 9 11 OKTOBER 2009 I Malmö var ett hundratal personer samlade för att fylla på inspirationsförråden. Lars-Åke Lagrell, ordförande i Svenska Fotbollförbundet, inledde med att prata om organisationsledarskap. Därefter följde ett program med föreningskunskap, IdrottOnline och LOK-stöd. Vuxenstödens roll stod i centrum och erfarenhetsutbytet både formellt och informellt var mycket uppskattat. Även regionkonsulenterna deltog vid detta forum och de nätverk som skapades under helgen var en viktig pusselbit i deras fortsatta arbete. Under helgen fick deltagarna möjlighet att prova på några nya sporter i form av speedminton, streetsurfing och freebandy. Alla tre med god potential som aktivitet i skolidrottsföreningar. Inspirationsforumet i sin helhet gav en känsla av att vi är många engagerade människor som tillsammans bygger Svenska Skolidrottsförbundets verksamhet. REGIONALA INSPIRATIONSFORA Under verksamhetsperioden har även regionala inspirationsträffar arrangerats där ungdomar och vuxenstöd deltagit. Utbildning, erfarenhetsutbyte och nya aktiviteter fick deltagarna med sig i bagaget hem till sina föreningar. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/

20 Organisation medlemmar skolidrottsföreningar 26 distriktsförbund Förbundsstyrelse med arbetsgrupper Svenska Skolidrottsförbundets styrelse (överst) samt förbundets kanslipersonal. Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialförbund som ingår i Sveriges Riksidrottsförbund. Till förbundet är 26 distriktsförbund anslutna. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat kategoriförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter. FÖRBUNDSSTYRELSE, ARBETSGRUPPER OCH ANSTÄLLDA Ungdomssuppleanter Generalsekreterare Personalrepresentant Hedersordförande Yvonne Hagström Theander, fyllnadsvald oktober 2009 Jonas Kirvall, fyllnadsvald oktober 2009 Sanna Ågestedt Evelina Keifer Agneta Sjöqvist Anders Svärdh Sven Zetterlund Förbundsstyrelse Ordförande Vice ordförande Ledamöter Ungdomsrepresentanter Suppleanter Leif Larsson Eva Eliasson Bengt Forsgren Susanna Radovanovic Erik Söderberg Jennifer van der Gronden Beatrice Eriksson Stefan Horn, avgick augusti 2008 Göran Aspgren, avgick september 2008 Revisor BDO Stockholm AB Valberedning Ordförande Ledamöter Ungdomsrepresentant Ove Olsson Jan-Olof Ölverudh Åsa Edlund Peter Nordh Linnea Holm 20

Stockholm 3 mars-2010

Stockholm 3 mars-2010 Stockholm 3 mars-2010 GS-rapport Rapporten avser tiden från 23 november 2009-3 mars 2010 Kansli och personal Under denna period har vi anställt Thomas efterträdare, Karin Sundström. Hon tillträdde den

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ordföranden har ordet...2-3 Styrelse och personal...4 Idrottsservice...5-7 Jubileumsåret...8 Idrottsgala...9 Motionsidrott...10-11

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012

Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Handlingar till Förbundsmötet Linköping 20 22 april 2012 Foto: Erik G Svensson Svenska Skolidrottsförbundet 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till förbundsmötet 2012 i Linköping!...

Läs mer

Enkla tips för klubbens hemsida!

Enkla tips för klubbens hemsida! Idrottens verksamhetssystem för kommunikation och administration www.idrottonline.se IFK MORA: Den starka klubbkänslan är viktig för landslagets Anna Haag SÄFFLE FF: Medlemmarna möts på nätet HARNÄS/SKUTSKÄR

Läs mer

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic

Färgkoder. Bildtexter i Arial italic Färgkoder * NCS-färgsystemet: Gult: NCS 058 * Pantone: Gult: PMS 116 C (bestru * CMYK: Gul: 100 % gul, 20 % mag * RGB (webb, tv, mail etc) GUL-Röd Rubriker Brödtext i Arial Reg man kan ha samma Ett lättläst

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 SVENSKA SIMFÖRBUNDET INNEHÅLL Sven von Holst, ordförande: 2010 ett år av framgångar och förändringar...4 Bengt Jönsson, förbundsdirektör:

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND

VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Verksamhets- och Förvaltningsberättelse 2009 1 Innehållsförteckning 3 Ordförande har ordet 4 Fyra hörnstenar för ett väl fungerande distrikt 6 Åliggande, ur stadgan 7 Distriktsstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar

Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund. Årets Konferens i Kalmar 2 0 0 7 Nr 4 Medlemsinformation från KommunAnställdas Fritidsförbund Årets Konferens i Kalmar innehåll Plan för RM-tävlingar 2008 och KAF-Nytt denna gång ----------------------------3 Fullträff för Kalmar

Läs mer

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1 Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen september - oktober 2012 1 1 Inledning Idag är det mindre än två veckor kvar till vår stora Demokratijamboree.

Läs mer

GRUND UTBILDNING LEDARE

GRUND UTBILDNING LEDARE GRUND UTBILDNING LEDARE I BROTTNING SÅ FÅR VI FLER LEDARE! KLARHET I VAD VI VILL OCH HUR DET FUNGERAR! Bakgrund Inom svensk brottning har det länge varit brist på tillräckligt antal aktiva ledare i resp.

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6

medlemmar och kunder samhälle och omvärld VD har ordet 4 Vision och mål 6 HSB Göteborg Årsredovisning 2008 verksamhetsbeskrivning VD har ordet 4 Vision och mål 6 medlemmar och kunder Kunddialog/service 8 Medlemsdialog 12 kommunikation 15 Parlamentarisk verksamhet 16 Koden för

Läs mer

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning

2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse. med årsredovisning 2 012 Svenska simförbundet verksamhetsberättelse med årsredovisning Vision Att vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i landet, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport

Projektet Liv & Rörelse. slutrapport Projektet Liv & Rörelse slutrapport Pernilla Isaksson, projektledare April 2009 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. BAKGRUND TILL PROJEKTSTARTEN... 3 1.1. LÄROPLANENS MÅL... 4 1.1.1. Läroplan för

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer