Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Svenska Skolidrottsförbundets VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Innehåll Förord 3 Inriktningsmål för verksamhetsperioden 4 Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten 4 Årets Vuxenstöd 6 Organisationsutveckling 6 Information 7 Jämställdhetsarbete 10 Breddverksamhet alla kan vara med 12 Utbildningsverksamhet 15 Tävlingsverksamhet 16 Internationel verksamhet 16 Nordiskt samarbete 17 Ungdomsinflytande 18 Inspirerande möten 19 Organisation 20 Statistik 22 Utmärkelser 24 Resultat 25 Samverkansparter 28 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Årsredovisning Revisionsberättelser 39 Förkortningar RF = Riksidrottsförbundet RS = Riksidrottsstyrelsen SF = Specialidrottsförbund SSIF = Svenska Skolidrottsförbundet DF = Distriktsidrottsförbund SDF = Specialdistriktsförbund Svenska Skolidrottsförbundet PRODUKTION: Lagrell Information AB FOTO: Svenska Skolidrottsförbundets arkiv, Andreas Svensson/Westphoto Bilaga till Svensk Skolidrott nr 3/2010 TRYCK: Växjö Offset,

3 Vår ordförande har ordet Det blir ungdomarnas tidevarv framöver! Framtidsfrågorna står alltid i fokus. Annars får man se upp! Vid förra förbundsmötet var en stor fråga hur vår organisation skulle se ut. Flera undersökningar visade hur svårt det är att få föreningar och distrikt att fungera väl. Starka distrikt med bra resultat kunde vara förebilder för andra. Organisationsutvecklingen blev därför en huvudfråga. Våra gränsöverstigande distriktsarbeten kan leda oss vidare i arbetet att utveckla föreningsarbetet. Våra inspirationsfora har blivit lyckade träffpunkter för vuxenstöd och ledare. Inspirationen har trängt ner i distrikten, för att nå elever i deras arbete i föreningarna. Mycket kraft har lagts på att ekonomisera verksamheten genom att bättre redovisa föreningarnas lokala aktivitetsstöd (LOK-stöd) och skapa fler projekt inom Idrottslyftet. Föreningar med LOK-stöd har ökat och Idrottslyftets pengar har utnyttjats effektivt. Givande diskussioner har förts om ungdomsinflytande, SF-bidrag och kategoriförbundens roll inom Riksidrottsförbundet (RF). Vid Riksidrottsmötet 2009 gjorde våra motioner starkt intryck. Sällan har så många ungdomar gjort sin röst hörd. Riksidrottsstyrelsen ändrade därefter sina stadgar för ett ökat ungdomsinflytande. SF-bidragen kan bli en fråga om att vinna eller försvinna. Många förlorar på den nya modellen. Vi har en hög självfinansieringsgrad (69 procent) och hamnar inte i omedelbart krisläge, även om vi måste se över våra intäkter och kostnader. Riksidrottsstämman antog en motion om anslutningsformer inom idrottsrörelsen. Många vill in i RF, till exempel Friskis&Svettis. Motionen handlade även om kategoriförbundens roll. Röster har höjts inom andra förbund om vår existens, i hopp om att få mer pengar till elitverksamhet. Vi måste därför på ett övertygande sätt visa vår särart och tydliggöra ungdomsinflytande, föreningsutveckling och anpassade tävlingsformer i och utanför idrottsrörelsen. SF-kansliet har skapat en stabil organisation. Vi har haft personalavgångar och ökat staben. Vi tror mycket på vår nya hemsida och hoppas att fler föreningar använder IdrottOnline för att bli mer professionella. Det blir ungdomarnas tidevarv framöver! Tack för alla fina insatser under åren som jag har haft förtroendet att leda vår verksamhet. Leif Larsson Förbundsordförande svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/2009 3

4 Inriktningsmål för verksamhetsperioden Idrott för skolungdom av skolungdom Föreningen Skolidrottsförbundets byggsten Det här ville vi Alla handlingsplaner och aktiviteter inom Svenska Skolidrottsförbundet ska verka för att det finns en aktiv skolidrottsförening på alla skolor som söker lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för sin verksamhet. Skolidrottsförbundet ska arbeta för att stödja och utveckla befintliga föreningar för att öka antalet medlemmar och höja deras engagemang och kunskaper. Alla elever, lärare, rektorer och berörd personal ska känna att skolidrottsföreningen fyller en viktig funktion på skolan. På alla nivåer ska vi verka för att bredd- och tävlingsverksamhet erbjuds på ett sätt så att det lokalt i föreningar finns aktiviteter som alla kan vara delaktiga i. Vi ska verka för att skolidrottsföreningarnas roll stärks bland Sveriges elever, lärare och rektorer. Skolidrottsföreningen ska bli den naturliga länken till idrottsrörelsen i Sverige. Centralt och på distriktsnivå arrangeras möten för erfarenhetsutbyte med tips och idéer från föreningsverksamheter för att fler barn och ungdomar ska kunna utöva fysiska aktiviteter genom skolidrottsföreningens försorg. Det här har vi gjort Antalet föreningar har varit stabilt under verksamhetsperioden. Vi har prioriterat att få de föreningar och medlemmar vi har mer aktiva i stället för att öka antalet. Detta arbete har integrerats inom förbundets alla verksamhetsområden. Lokalt aktivitetsstöd till våra föreningar Riksidrottsstyrelsen (RS) tillsatte 2008 en grupp som skulle se över reglerna för det lolala aktivitetsstödet. Skolidrottsförbundet var ett av de tre specialidrottsförbund som deltog i översynen. Skolidrottsföreningar har inte haft rätt till bidrag eftersom de bedriver verksamhet under skoltid, till exempel på håltimmar och raster. Gruppen kunde inte enas om en regelförändring i denna fråga vilket gjorde att beslut fick fattas på högsta nivå i RS. Efter diskussioner kring vem som var ansvarig och vilken försäkring som ska gälla om olyckan är framme, togs beslutet att inte ändra regelverket. Skolverket ser dock inget hinder i att bedriva fysisk aktivitet på icke schemalagd tid för föreningar, som därigenom kan stödja skolans uppdrag. Det är viktigt att känna till att rektor beslutar om vilka som har tillträde till skolan. 4

5 Extra årsmöte försäkringar och ny medlemsavgift Det är viktigt att vi tydliggör skillnaden mellan skolans verksamhet och skolidrottsföreningens aktiviteter. En kollektiv försäkring för våra medlemmar blir betydligt billigare än om varje förening gör egna avtal. Vårt extra årsmöte beslutade därför att höja årsavgiften till förbundet och från och med 2010 försäkra alla våra medlemmar. Gratis IdrottOnline till alla föreningar Alla skolidrottsföreningar erbjuds en helt kostnadsfri hemsida för nyheter, medlemsregister, anslagstavla, aktivitetskalender, årsrapport och LOK-stödsredovisning. SISU Idrottsutbildarna ordnar utbildning i detta nya system för alla föreningar. Fler föreningar söker LOK-stöd digitalt Från och med den 1 januari 2009 måste alla föreningar söka LOK-stöd digitalt. Glädjande nog visar de första siffrorna från LOK-stödsansökningarna att vi håller uppe nivån. Farhågorna att det nya systemet att ansöka via IdrottOnline skulle innebära minskat LOK-stöd till våra föreningar har kommit på skam. Våren 2008 söktes kr i LOK-stöd pappersvägen och våren 2009 sökte föreningar kr digitalt. År 2007 sökte 24 procent av alla skolidrottsföreningar LOK-stöd skriftligt, år 2009 sökte 43 procent av föreningarna LOK-stöd via sin egen, nya hemsida på IdrottOnline. Under verksamhetsperioden har fler utbildare certifierats som kan hålla i exempelvis skolidrottens utbildning Ung Ledare. Flera utbildningar har genomförts runt om i landet, både lokalt och på distrikts- och regionnivå. Fördelaktiga avtal för våra föreningar Genom ett samarbetsavtal med SJ har alla föreningar som är anslutna till Skolidrottsförbundet fått möjlighet till minst 20 procent rabatt på enskilda resor. Rabatten gäller på ordinarie 1- eller 2-klassbiljetter på alla tåg. Är det minst tio betalande som reser tillsammans kan rabatten bli ännu högre. Allt beror på när resan bokas. Utmanande formalia De flesta skolidrottsföreningar vill fokusera på sina aktiviteter och bedriva en bra verksamhet. Möten och formell dokumentation har inte högsta prioritet. Vi har därför försökt att förenkla och förtydliga informationen om hur föreningarna enklast ska gå till väga när det gäller att fylla i och skicka in sina årsrapporter och betalningar är sista året föreningarna skickar in årsrapporten skriftligen. Därefter kommer den processen att ske via varje förenings hemsida på IdrottOnline i likhet med de digitala LOK-stödsansökningarna. Regionläger och regionala inspirationsfora Inom ramen för distriktsutvecklingssatsningen har flera aktiviteter genomförts för att stärka skolidrottsföreningarna, exempelvis regionläger och regionala inspirationsfora. Ett annat exempel är de regionkonsulenter som har varit anställda under perioden. Dessa har bland annat gjort föreningsbesök och utfört stödjande insatser och på så vis hjälpt skolidrottsföreningarna framåt. Certifiering av ledare Utbildning är en grundläggande pusselbit för att skolidrottsföreningar ska fungera så bra som möjligt och för att unga människor ska kunna ta ansvar för och leda aktiviteter som de själva bestämmer om. Skolidrottsföreningen Viktor Rydbergs GIF i Danderyd skaffade sig en IdrottOnline-sida i november 2009 och har arbetat hårt med att göra den både snygg och informativ. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/2009 5

6 Årets Vuxenstöd 2008 utnämndes Mathias Andersson i Tångvallaskolans Skolidrottsförening i Skanör till Årets Vuxenstöd. Vad är din hemlighet? Kanske att jag låter medlemmarna vara delaktiga i aktiviteter och i andra delar av arbetet med skol-if. Det kan vara allt från att hålla i lekar själva till att marknadsföra föreningen eller skriva protokoll. Om barn och ungdomar får ta ansvar känner de sig inkluderade och tycker det är roligt att hjälpa till. Föreningen ordnar aktiviteter efter skoltid där alla är välkomna. Efter ett år är skol-if redan en fungerande enhet med många aktiva. Föreningen har medverkat till att eleverna har lärt känna varandra över klassgränserna. Sammanhållningen är god och fokus ligger på att ha roligt, inte på prestation. FAKTA VUXENSTÖD Instiftades 2004 för att uppmärksamma vuxenstödets arbete i skolidrottsföreningarna. Vuxenstödet nomineras av skol-if:s medlemmar, styrelse eller skolpersonal. ÅRETS VUXENSTÖD EN RIKTIG NYTÄNDNING Skolidrottsföreningar fungerar som regel bäst om det finns ett vuxenstöd. Vuxenstödet är en person som ska hjälpa och stötta ungdomarna i deras arbete med skolidrottsföreningen. Det gäller både att organisera föreningsarbetet och se till att ungdomarna får den ledarutbildning som är nödvändig för att de ska nå ett gott resultat. Vuxenstödet kan med sitt engagemang skapa den goda grund som ungdomarna behöver för att känna uppskattning, ta ansvar och vilja utveckla sin förening. Årets Vuxenstöd tilldelas den vuxna som finns som stöd i skolidrottsföreningen och gör en så bra insats att han eller hon nomineras av föreningen. Därefter väljer Skolidrottsförbundet en vinnare bland de nominerade från olika håll i landet utnämndes Vahid Pejmanovic och Leif Palmqvist i Bergsjöskolans Skolidrottsförening i Göteborg till Årets Vuxenstöd. Vahid och Leif arbetar med ungdomar i ett område med ett tufft klimat. Kunskap om idrott, ledarskap och föreningsverksamhet är bara en del av allt det ungdomarna får med sig från sin tid i skol-if. Styrelsen i skol-if skriver i sin nominering att vuxenstöden är väldigt hjälpsamma. De är bra förebilder för alla elever på skolan och stöttar oss i allt mellan himmel och jord. När skol-if startades var det svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar. De började därför utbilda barn i femman i föreningskunskap. Resultatet blev att styrelsen numera ständigt fylls på med kompetenta och engagerade ungdomar. Fyra timmar i veckan ordnas aktiviteter i sporthallen; fotboll, handboll och ibland olika lekar. Utan skol-if hade de inte haft timmarna i sporthallen. Organisationsutveckling Det här ville vi Vi ska arbeta för att skapa en modern och attraktiv verksamhet för våra medlemmar i skolidrottsföreningarna genom att se över och finna metoder för att effektivisera våra ideella krafter i distrikten. Vi ska tillsammans med våra föreningar och distrikt skapa en stabil men samtidigt flexibel organisation utifrån ett gemensamt synsätt som uppmuntrar till kreativitet och egna initiativ. För att bli kända och stärka vår profil och utveckling ska vi arbeta utifrån våra gemensamma styrdokument, från förening via SDF till SSIF. Det här har vi gjort Efter förbundsmötet 2008 påbörjades arbetet med att ta fram en plan för det regionsamarbete som ska genomföras inom Skolidrottsförbundet fram till förbundsmötet Detta möjliggjordes tack vare beviljade medel från Idrottslyftet. 6

7 Mål Av våra 26 distriktsförbund kommer ett flertal under perioden att arbeta med någon form av gränsöverskridande verksamhet med regional anknytning. SDF-konferens om regionsamarbetet En plan för regionsamarbetet togs fram på två möten under våren och hösten I november genomfördes en SDF-konferens i Södertälje där ett förslag presenterades. Samtliga distrikt har på ett eller annat sätt deltagit i samarbetet. Under mötet diskuterades också IdrottOnline. Diskussionerna var många och konstruktiva med ett gott resultat för starten av regionernas samverkansprojekt. Efter konferensen inkom alla regionerna med projektbeskrivningar för sitt kommande samarbete. Alla regioner har fått en konsulent som kommer att driva arbetet vidare. Under 2009 genomfördes större delen av det regionsamarbete som Förbundsmötet 2008 tog beslut om. Projektledarutbildning, läger och inspirationsmöten Vid de regionläger som har arrangerats över hela landet deltog 300 personer. På de regionala inspirationsmöten som har hållits deltog 330 ungdomar och vuxenstöd. Dessa två satsningar har gjort att fler unga än tidigare haft möjlighet att lära sig mer om ledarskap och hur man kan arbeta med en skolidrottsförening. I mars 2009 genomfördes en projektledarutbildning för de nio regionkonsulenter vars uppgift är att driva regionsamarbetet framåt. En utvärderingsträff genomfördes i oktober med alla regionala konsulenter. Under 2009 genomfördes också flera föreningsbesök inom ramen för regionsamarbetet enligt önskemål från regionerna. Engagerade ordförande Den 5 6 december 2009 träffades distriktsförbundens ordförande i Stockholm. Det var ett möte initierat av distrikten. På konferensen diskuterades vilka RIM-beslut som påverkar skolidrottsföreningarnas verksamhet. Frågor som behandlades var framför allt kravet att varje förening ska ha ett eget organisationsnummer, principer för kategoriförbundens verksamhet som RF utreder samt anpassningen av Skolidrottsförbundets utbildningsmaterial till SISU Idrottsutbildarnas material. Andra viktiga områden som diskuterades var skolmedlemskapet, regionsamarbetet, valfrågor, Idrottslyftet och motioner till förbundsmötet. Information Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet ska sprida korrekt och enhetlig information om förbundets verksamheter såväl internt som externt. Vi ska stärka vårt varumärke genom att ständigt uppdatera hemsidan och ge ut tidningen Svensk Skolidrott, som är officiellt organ för Svenska Skolidrottsförbundet. Vi ska profilera vår logotyp i de sammanhang där vi förmedlar ett budskap och synliggör våra olika verksamheter. Vi ska sprida budskapet roligt, enkelt och nästan gratis. Det här har vi gjort Förbundets informationsarbete har inriktats på tre kommunikationskanaler: Hemsidan vår tidning Svensk Skolidrott samt det månatliga nyhetsbrevet som sänds ut till förtroendevalda och anställda på distriktsnivå. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/2009 7

8 Skolidrottsförbundet tog plats i Almedalen Grön Ungdoms Jakop Dalunde fastnade för den nya sporten streetsurfing och fick snabbt fart på brädan. Därutöver har vi informerat medier om våra olika arrangemang, frågor vi arbetar med och händelser inom förbundet. Arbetet har främst skett i form av pressmeddelanden och direktkontakter via e-post och telefon. Särskilt lyckad när det gäller medial uppmärksamhet var Skoljoggen Under 2008 gav en sökning i vår mediebevakning 40 träffar hade det ökat till 100 träffar. En mer riktad satsning och ett förbättrat samarbete med Barncancerfondens pressavdelning gav ett stort genomslag i lokala medier runt om i landet. På Stockholm Stadion trängdes TT och TV4 för att få de bästa bilderna och intervjuerna med deltagare i Skoljoggen. Förbundets interna nyhetsbrev är en viktig informationskanal. Under 2008 fick nyhetsbrevet en ansiktslyftning med delvis ny inriktning. Målsättningen med nyhetsbrevet är att skapa en bättre sammanhållning inom förbundet. Det ska också ge alla på distriktsnivå en möjlighet att på ett mer lättillgängligt sätt få information om vad som händer i de olika delarna av förbundet. Tidningen Svensk Skolidrott kom ut med sex nummer per år där fyra var väggtidningar och två var magasinsnummer. Väggtidningarna sändes till alla våra medlemsföreningar och till skolor med skolmedlemskap. Upplagan för magasinstidningarna var cirka och dessa distribuerades till samtliga skolor i landet. Mot slutet av 2008 uppdaterades vår broschyr Enkelt, roligt och nästan gratis som handlar om hur elever och vuxna bildar en skolidrottsförening. Broschyren delas ut till nya och förhoppningsvis även blivande föreningar. Almedalen 2009 deltog för första gången Skolidrottsförbundet i Almedalsveckan i Visby. Det är det största politiska evenemanget i Sverige. På den av Riksidrottsförbundet instiftade Idrottens dag visade vi upp tre nya sporter i Almedalsparken freebandy, streetsurfing och speedminton. Samtidigt informerade vi om vår verksamhet. 8

9 Riksidrottsmötet genomfördes i Visby i maj Ungdomspolitiker tävlade i en mångkamp i de nya sporterna och vårt nytänkande lockade många unga. Ett seminarium med temat Ungas inflytande får idrotten att växa, arrangerades också. Före detta riksdagspolitikern Gustav Fridolin var en av talarna. SSIF:s motion på Riksidrottsmötet i Visby Idrottens viktigaste möte, RIM, ägde rum i maj Skolidrottsförbundet lade fram två motioner. Den ena av dessa handlade om ökat ungdomsinflytande inom idrottsrörelsen. Den andra berörde skolsamverkan. Det blev succé för Skolidrottsförbundet, trots att motionerna inte vann gehör hos delegaterna. Riksidrottsmötet fick redan innan mötet drog igång lite att tänka på. Lokalpressen uppmärksammade SSIF:s motion om ungdomsinflytande på alla nivåer inom idrotten med text och bild och så var diskussionen igång. Erik Söderberg presenterade styrelsens syn på frågan under mötet, men tyckandet och tänkandet slutade inte här utan följde med under hela stämman. SSIF:s förslag om kvotering av ungdomar gav många tankeställare om hur man tar vara på ungdomar inom förbunden. Skolidrottsförbundets deltagare fick ta emot många positiva kommentarer under mötet, inte bara för motionerna utan också för vårt engagemang och våra kunskaper i många frågor. SSIF:s förslag om kvotering av ungdomar gav många en tankeställare om hur man tar vara på ungdomar inom förbunden. Ny hemsida Under 2008 satte arbetet igång med att utveckla den nya webbplatsen i IdrottOnline. Våren 2009 arbetade en grupp från förbundet tillsammans med leverantören Netrelations med att ta fram ett förslag på en genomtänkt struktur och en design som lämpar sig för våra målgrupper. I augusti 2009 lanserades den nya webbplatsen lagom till skolstarten. Distriktsförbunden har erbjudits att öppna en ny, egen, kostnadsfri sida under Skolidrottsförbundets paraply. En introduktionskurs i IdrottOnline hölls i september för nio distriktsförbund. Inför årsskiftet 2008/2009 hade 16 distrikt nya hemsidor på plats, vilket är en ökning med 100 procent jämfört med de gamla sidorna. Det är en framgång för distrikten och för förbundet som helhet. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/2009 9

10 Jämställdhetsarbete JÄMSTÄLLDHET I SIFFROR Jämställdhet i styrelser på SDF-nivå, antal män/kvinnor Idrott i skolan Katalogen Idrott i skolan är ett årligt samarbetsprojekt tillsammans med Riksidrottsförbundet. De flesta specialidrottsförbund deltog 2008 och I katalogen presenteras idrottsförbunden i Sverige och hur deras idrotter kan användas i skolidrottsföreningen och på skolan. Med hjälp av övningar, lekar och tips kan lärare eller skolidrottsföreningar hitta kul aktiviteter till lektioner och föreningens träningar. Katalogen riktar sig framför allt till landets alla idrottslärare. Riksidrottsförbundet och Svenska Skolidrottsförbundet vill visa specialidrottsförbundens möjligheter att stödja skolans arbete med att skapa miljöer för fysisk aktivitet och utveckla elevernas lust till livslång rörelse. Skriften ger också hjälp att hitta rätt bland lokala föreningar. I slutet av 2009 påbörjade Riksidrottsförbundet och Skolidrottsförbundet gemensamt en kursändring av Idrott i skolan. Från och med 2010 kommer den tryckta katalogen att ersättas med en hemsida, där alla specialidrottsförbund får möjlighet att lägga ut uppdaterad information om hur just deras idrott kan användas i skolsammanhang. Sajten kommer framför allt att bygga på att förmedla inspiration Män 102 (55 %) Kvinnor 83 (45 %) män (53 %) kvinnor (47 %) 2009 Män 116 (55 %) Kvinnor 96 (45 %) Könsfördelning av medlemmar, styrelse och aktiva ledare i skolidrottsföreningar män (53 %) kvinnor (47 %) 10

11 Ju mer vi vet om varandras olikheter desto mindre vill vi bekämpa dem. Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet ska i sitt arbete med jämställdhet regelbundet synliggöra genusperspektivet i alla våra verksamheter på alla nivåer. Under perioden genomförs utbildningar med inriktning på genusperspektivet. Vårt mål är att arbeta efter RF:s jämställdhetspolicydokument. Det här har vi gjort I Skolidrottsförbundets verksamheter är alla välkomna. Här engagerar sig människor med olika religioner, etnicitet och sexuell läggning. Vi kan aldrig acceptera att samhället, eller vi själva, behandlar några av våra medlemmar bättre än andra. I samband med extra årsmötet höll Claes Schmidt/Sara Lund en uppskattad interaktiv inspirationsföreläsning som med humorns hjälp tog sig an mångfald, normer och värderingar. Claes Schmidt blev känd som Sara Lund över hela landet när han kom ut som transvestit hösten Inom ramen för Idrottslyftet har projekt med en jämn könsfördelning beviljats medel: Könsfördelning av ledare inom Idrottslyftet (varav nyrekryterade) Kvinnor 236 (108) Män 218 (109) svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/

12 Breddverksamhet alla kan vara med Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet ska verka för att öka antalet skolor med skolmedlemskap, för att dessa skolor ska bilda aktiva skolidrottsföreningar inom loppet av två år. Skoljoggen ska genomföras enligt ett nytt framtaget koncept som sträcker sig över hela verksamhetsåret. På alla nivåer verkar vi för att hitta nya verksamhetsformer där alla kan vara med. Det här har vi gjort SKOLJOGGEN SVERIGES STÖRSTA MOTIONSLOPP FÖR UNGDOMAR Skoljoggen arrangerades för första gången Under verksamhetsperioden sprang en halv miljon barn i september, för 26:e respektive 27:e året. Arrangemanget är Sveriges i särklass största motionslopp för ungdomar. Som förmånstagare för Springslanten stod båda åren Barncancerfonden. Under 2009 hjälpte Barncancerfondens reklambyrå till med att bearbeta mediekontakter inför avsparken den 9 september klockan 09.09, vilket gav ett mycket bra genomslag bland skolor och medier. Möten om Skoljoggen I maj 2008 åkte 18 deltagare under en helg på Skoljoggenkonferens till Helsingfors. Deltagarna kom från tolv skoldistriktsförbund. De gick igenom Skoljoggen 2007 och planerade för 2008 års arrangemang. Barncancerfonden fanns med på träffen och informerade om hur de använder de pengar som samlas in via Springslanten. Deltagarna fick också information om det nya konceptet Hälsoresan, som lanserades och startade hösten I januari 2009 genomfördes en kickoff inför den kommande höstens Skoljogg på Hotel Scandic S:t Jörgen i Malmö. 24 deltagare från 17 olika specialdistriktsförbund var på plats. 12

13 Antal skolor Antal deltagare i Skoljoggen Deltagare deltog skolor med elever Springslanten inbringade kr 2009 deltog skolor med elever Springslanten inbringade kr Springslant via SMS Eftersom allt fler banker inte tar emot kontanter, ville Skolidrottsförbundet 2009 pröva möjligheten att låta deltagarna i Skoljoggen skänka en gåva till vårt 90-konto via SMS. Ett pilotförsök genomfördes före Skoljoggen för att undersöka reaktioner från skolorna. Lärarkåren mottog möjligheten att SMS:a Springslanten mycket positivt, eftersom de därigenom slipper att hantera kontanter. Resultatet blev också positivt med inbetalade SMS-kronor. SMS Gåva Antal SMS Augusti kr 1 Augusti kr 0 September kr September kr 930 Oktober kr 36 Oktober kr 34 November kr 0 November kr 1 Totalt antal SMS Hur får vi fler skolor att delta i Skoljoggen? Skoljoggen ska vara ett enkelt arrangemang för vuxenstöden i skolidrottsföreningarna, lärare och övrig personal på skolan. Skolorna behöver inte göra ett stort arrangemang för alla elever samtidigt. Det går utmärkt att genomföra Skoljoggen på schemalagda lektioner, till exempel på idrottslektionerna. Skoljoggen får gärna bli en fest där alla barn har roligt. Förhoppningsvis får de också en tankeställare om sin egen livsstil och en positiv upplevelse som ger mersmak till mer fysisk aktivitet. HÄLSORESAN Hösten 2009 startade första etappen av Hälsoresan. Den första delen genomfördes vecka klasser med elever deltog. Färden går vidare med etapp två och tre under våren Självklart går det bra att delta i bara en eller två delar av Hälsoresan för de som önskar. Hälsoresan är Skolidrottsförbundets senaste projekt för att öka elevernas medvetande om hälsa, fysisk aktivitet och kost. Satsningen är en utveckling av Skoljoggen med ambitionen att få igång ett året runt-arrangemang. På Hälsoresan sporras deltagarna att röra på sig mer och bli medvetna om vad de äter. Alla elever får ett aktivitetskort där de antecknar sin dagliga motion och sina matvanor, till exempel cykelturen till skolan, leken på skolgården eller idrotten på kvällen. Målet är att samla fem kryss varje dag under skolveckan genom att vara fysiskt aktiv och äta en näringsriktig frukost och lunch. Lärarna har möjlighet att hämta en handledning på Skolidrottsförbundets hemsida. Där finns också en Barometer, där det går att se hur lång sträcka klassen har förflyttat sig varje vecka. Hälsoresan ska stimulera barn att utveckla en aktiv livsstil som är enkel och rolig och som de kan ta med sig in i vuxenlivet. Alla elever som har deltagit i minst 21 dagar under en period får ett diplom. Brons när man deltagit i en Hälsoresa, silver när man varit med på två och guld när man varit med på alla tre. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/

14 Våra Fair Play-dagar betyder mycket, berättar Ångelstaskolans Skol-IF LANDSLAGETS FAIR PLAY TROPHY Landslagets Fair Play Trophy (LFPT) i inomhusfotboll är en aktivitet utan mästerskapsstatus. Alla som deltar måste vara medlemmar i Svenska Skolidrottsförbundet. Medlemmar är de knappt skolidrottsföreningar som finns runt om i landet samt cirka 400 skolor som valt att ha skolmedlemskap. Nytt för 2008 var lokala regionträffar inför LFPT för dem som är engagerade från såväl Fotbollförbundet som Skolidrottsförbundet. Dessa hölls i Stockholm, Umeå, Sundsvall, Östersund, Malmö och Jönköping. Ansvaret för hela LFPT-arrangemanget flyttades inom Skolidrottsförbundet över från Tävlingsgruppen till Breddgruppen skrevs avtalet med Svenska Fotbollförbundet om. Det nya avtalet för detta gemensamma arrangemang gäller till Även 2009 ordnades regionträffar för dem som ordnar LFPT lokalt på flera orter i Sverige; i Malmö, Stockholm, Växjö, Göteborg, Sundsvall, Gävle och Umeå. När Ångelstaskolans sjätteklass fick komma och se en träning med fotbollslandslaget var det bara en person som gällde Zlatan! Trots snålblåst och regn gick kamerorna varma.uppsalagänget blev svenska mästare i Fair Play. Priset var en resa till Stockholm där de fick komma och se Zlatan, Henke Larsson och de andra ladda inför den så viktiga matchen mot Danmark i VM-kvalet. Klassen fick också ta emot ett diplom som bevis på utmärkelsen. Deltagande i Landslagets Fair Play Trophy 2008/ klasser elever 2009/ klasser elever Skolmedlemskap 2007 / betalande 2008/ betalande 2009/ betalande 707 skolor registrerade sig för skolmedlemskap under våren 2007 till hösten Eftersom flera skolor bland de som har ansökt om skolmedlemskap även har en skolidrottsförening, är det en del som inte betalar. 14

15 Vi lägger grunden för framtidens idrottsledare. Utbildningsverksamhet Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet ska verka för att stärka och utveckla vår utbildningsverksamhet på alla nivåer inom förbundet för att lägga grunden till framtidens idrottsledare. Verksamheten ska ledas av utbildade ledare på alla nivåer. Ledarutbildningar av olika slag (grundaktivitetsledare, organisationsledare, vuxenstödsutbildning samt utbildarutbildningar) ska under perioden prioriteras för att stärka och utveckla våra distrikts och föreningars utbildningsverksamhet. Det här har vi gjort Under hösten 2008 genomfördes en certifieringsutbildning i Ung Ledare i Karlstad. Utbildningspärm Arbetet med att färdigställa Utbildningspärmen fortsatte och en färdig mall var klar sent hösten Utbildningspärmen färdigställdes och började delas ut i samband med certifieringsutbildningen för Skolidrottsföreningen och Idrottsledaren under januari Utbildningspärmen har även skickats ut till alla som genomgått en certifiering tidigare, alla utbildningsansvariga samt alla distrikt. Certifieringsutbildning I januari genomfördes en certifieringsutbildning i både Skolidrottsföreningen och Idrottsledaren i Haninge. Stimulansbidraget för utbildning har reviderats för att på ett rättvisare sätt gynna de distrikt som verkligen genomför utbildningar. De nya reglerna gäller för kurser genomförda från januari Alla distrikt har fått de nya riktlinjerna för stimulansbidraget utskickat till sig. I maj genomfördes en certifieringsutbildning i Ung Ledare i Haninge. Den tidigarelades för att alla regioner skulle kunna tillhandahålla certifierade utbildare till regionlägren. I november genomfördes ytterligare en certifieringsutbildning i Ung Ledare och en fortbildningsutbildning för tidigare certifierade utbildare i Haninge. Ett nytryck av Ung Ledare-materialet har gjorts och samtidigt med detta uppdaterades materialet. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/

16 Tävlingsverksamhet Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet genomför KM-, DM- och SM-tävlingar för dem som lockas till idrottande genom tävling och vill mäta sina prestationer mot andras. Vi ska sträva efter att ha ett högt deltagande i våra tävlingar. Vi genomför skolanpassade tävlingar för såväl aktiva som inaktiva. Det här har vi gjort Skol-SM arrangeras numera av ett flertal administratörer som lyder under tävlingsgruppen. De ansvarar för spelprogram och resultatrapportering. Administratörerna för skol-sm hade sitt första möte hösten Under verksamhetsperioden hölls skol-sm i 13 olika idrotter. Deltagarantalet har varit högt där framför allt fotboll, futsal och innebandy lockar många deltagare. Tävlingsgruppen har som huvuduppgift administrerat förbundets skol-sm-tävlingar. Åtta av tio skol-sm för lagidrotter har arrangerats av Svenska Skolidrottsförbundets tävlingsgrupp: basket, fotboll, futsal, handboll, innebandy, ishockey, trippelboll och volleyboll. Svenska Bandyförbundet arrangerar bandyturneringen och Svenska Golfförbundet har hand om skol-sm i golf. Skol-SM i friidrott arrangerades av Turebergs FK, Sollentuna (2008) och Västerås FK (2009), medan orienterings-sm arrangerades av Sundsvalls OK respektive SOL Tranås. Skol-SM för funktionshindrade har hållits i Bollnäs. Deltagarantalet har varit fortsatt högt och framför allt fotboll, futsal och innebandy lockar många deltagare. Däremot har intresset för trippelboll svalnat avsevärt och beslut om att lägga ner detta SM kommer allt närmare. RESULTATSERVICE Säsongen 2008/2009 testades ett nytt IT-verktyg för resultatservice på nätet. Tävlingsgruppen beslutade dock Finland, Färöarna, Island och Danmark på besök i Malmö, framför Turning Torso i Västra hamnen. att efter den genomförda säsongen inte fortsätta med systemet. I stället lanserades en annan nyordning inför säsongen 2009/ Skol-SM arrangeras numera av ett flertal administratörer som lyder under tävlingsgruppen. De ansvarar för såväl spelprogram som resultatrapportering. Internationell verksamhet Det här ville vi Svenska Skolidrottsförbundet ska verka för svenskt deltagande i tävlingar arrangerade av Internationella Skolidrottsförbundet, ISF. Vi ska öka antalet skolor som deltar i kvaltävlingar inför internationellt tävlande. Det här har vi gjort Sverige har representerats i Internationella Skolidrottsförbundets kommitté för handboll av Susanna Radovanovic och i kommittén för fotboll av Bengt Forsgren. Sverige deltog under verksamhetsperioden med skollag i nio olika idrotter. 16

17 Skanörs skola får ett smakprov på nio danska övningar på Skoljoggendagen den 9 september Nordiskt samarbete Det här ville vi Vi ska delta i det nordiska samarbetet för att skapa mötesplatser för nordiskt skolidrottsutbyte. Det här har vi gjort Under verksamhetsperioden hölls ett möte för generalsekreterare och ledare den maj 2008 i Nyborg i Danmark. Förbundets vice ordförande Eva Eliasson representerade Sverige. Verksamhetsberättelse och budget för 2007 godkändes och aktivitetsplan och budget för 2008 och 2009 fastställdes. En nordisk elevkonferens hölls i Oslo under tre dagar i slutet av oktober Beatrice Eriksson deltog som elev och Eva Eliasson som ledare. Den nordiska skolidrottskongressen för perioden hölls i februari 2009 i Helsingfors. Anders Svärdh representerade Sverige. Kongressen liknar ett förbundsmöte och hålls vartannat år. Finlands Kristiina Jakobsson avgick som ordförande och mötet utsåg Sveriges Eva Eliasson som ordförande för nästa tvåårsperiod. Skolfitness Till Reykjavik var en representant från varje land inbjuden av isländska kulturministeriet för att få se den i TV direktsända finalen i Islands aktivitet Skolfitness i slutet av april Eva Eliasson deltog från Sverige. Tolv lag tävlade med fyra i varje lag, två flickor och två pojkar. Man vill göra detta till en nordisk tävling och få ett vinnande lag från varje land till finalen på Island. I slutet av augusti 2009 hölls ett nordiskt möte i Malmö. De nordiska representanterna var kallade till ett uppföljningsmöte angående Skolfitness. Alla länder utom Norge var på plats. Samtliga representanter redogjorde för synen på tävlingen i de olika länderna. Alla var eniga om att man ville ha fler deltagare än fyra i varje lag. Danmark hade kommit längst genom att två skolidrottskretsar hade bjudit in till en försökstävling. Man har utgått från det isländska konceptet men utökat med andra övningar och tagit bort sådant som kan vara svårt att genomföra i en vanlig gymnastiksal. I september 2009 var en dansk skola värd för en klass 5 från Finland och en från Island. Gemensam nordisk skoljogg I Danmark genomfördes en skoljogg den 9 september 2009, samma dag som den svenska Skoljoggen 2009 gick av stapeln. Den danska varianten innehöll nio olika aktiviteter som skulle genomföras på nio minuter. På en skola i Skanör genomfördes denna variant som uppvärmning inför Skoljoggen. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/

18 Idrottslyftet kan lyfta föreningen Furulunds Skol-IF i Partille använde Idrottslyftspengar till att köpa in skidutrustning till föreningen och åkte sedan Kortvasan tillsammans. Ungdomsinflytande Verksamhetsinriktningen för perioden pekade tydligt på att ungdomar skulle vara delaktiga på alla nivåer i förbundet och påverka utvecklingen beslutades därför att ungdomsgruppen skulle upphöra för att ungdomar skulle implementeras i de arbetsgrupper som fanns. Förbundet hade representanter på SISU Idrottsutbildarnas projekt Unga ledare under 2008/2009. UNGDOMSKONFERENS På Skolidrottsförbundets förbundsstämma år 2008 beslutades att en subventionerad ungdomskonferens skulle hållas under mandatperioden Beslutet togs som en följd av en motion, ställd av Västergötlands Skolidrottsförbund, där motionären ansåg att det var viktigt att få med ungdomar i det arbete som sker på riksnivå. I verksamhetsplanen för Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas ungdomsråd framgår att alla specialdistriktsförbund, distriktsförbund och SISUdistrikt ska ha en strategisk plan för arbetet med ungdomsinflytande. Under 2009 har en projektgrupp påbörjat arbetet med ungdomskonferensen som ska genomföras i april Syftet är att påbörja ett arbete där ungdomarna får möjlighet att forma sin framtid inom förbundet, där de ska axla rollen som beslutsfattare. Ungdomarna i Skolidrottsförbundets distriktsstyrelser ska få skräddarsy hur deras stödjande miljöer ska se ut. IDROTTSLYFTET Idrottslyftet har som mål att öppna dörrarna till idrotten för fler barn och ungdomar och utveckla verksamheten så att de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Projektet vill även öka möjligheterna att börja idrotta i högre ålder. Det är något svensk idrott, både förbund och föreningar, alltid strävar efter. Riktlinjer Svenska Skolidrottsförbundet har efter Riksidrottsförbundets riktlinjer kring Idrottslyftet formulerat sina egna riktlinjer som ska gå i enlighet med RF:s. För att Skolidrottsförbundet ska bevilja pengar från Idrottslyftet till en förening ska projekten ge skolidrottsföreningen en tydlig och viktig roll på skolan. Det ska klart framgå att satsningen är möjlig tack vare skolidrottsföreningen och dess verksamhet. Projektet ska ha en hållbarhet över tid och helst övergå i ordinarie verksamhet inom skolidrottsföreningen. Det är viktigt att projektet om möjligt leds av skolidrottsföreningens egna ledare. Projektet ska generera aktiviteter för vilka föreningen söker statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd). Skolidrottsförbundet har tagit emot ansökningar i pappersformat och digitalt under Idrottslyftets år 2. Ansökningsperioden har varit löpande och maxbeloppet som våra skolidrottsföreningarna har kunnat söka har varit kronor. Idrottslyftet gav skolidrottsföreningar som sökte medel från Idrottslyftet kronor i föreningsstöd 2007, kronor 2008 och kronor

19 Vuxenstöd = en vuxen som finns på plats dagligen Inspirationsforum är ett strålande tillfälle att knyta kontakter, sa en av deltagarna. Inspirerande möten Vissa saker är precis som de låter. Svenska Skolidrottsförbundets inspirationsfora 2008 och 2009 var två helger fyllda av inspiration, idéutbyten, diskussioner och nya aktiviteter. Vuxenstöd från skolidrottsföreningar över hela landet var samlade och kunde återvända hem med nya idéer om hur deras egen förening kunde utvecklas vidare. Svenska Skolidrottsförbundets styrelse har valt att satsa delar av föreningsutvecklingsmedlen från Idrottslyftet på årliga inspirationsforum. Vuxenstöden är grundbultarna i föreningarnas verksamhet och är en grupp vi vill satsa extra på för deras fantastiska engagemang. ÖSTERSUND OKTOBER 2008 I Östersund deltog 100 personer som fick delta på pass i föreningskunskap, IdrottOnline och LOK-stöd. Vi diskuterade rollen som vuxenstöd och stor vikt lades vid erfarenhetsutbyte. Uppskattade prova-på-aktiviteter var curling och skidskytte. En deltagare sammanfattade helgen träffsäkert med att man får aldrig för mycket av andras kunskaper. MALMÖ 9 11 OKTOBER 2009 I Malmö var ett hundratal personer samlade för att fylla på inspirationsförråden. Lars-Åke Lagrell, ordförande i Svenska Fotbollförbundet, inledde med att prata om organisationsledarskap. Därefter följde ett program med föreningskunskap, IdrottOnline och LOK-stöd. Vuxenstödens roll stod i centrum och erfarenhetsutbytet både formellt och informellt var mycket uppskattat. Även regionkonsulenterna deltog vid detta forum och de nätverk som skapades under helgen var en viktig pusselbit i deras fortsatta arbete. Under helgen fick deltagarna möjlighet att prova på några nya sporter i form av speedminton, streetsurfing och freebandy. Alla tre med god potential som aktivitet i skolidrottsföreningar. Inspirationsforumet i sin helhet gav en känsla av att vi är många engagerade människor som tillsammans bygger Svenska Skolidrottsförbundets verksamhet. REGIONALA INSPIRATIONSFORA Under verksamhetsperioden har även regionala inspirationsträffar arrangerats där ungdomar och vuxenstöd deltagit. Utbildning, erfarenhetsutbyte och nya aktiviteter fick deltagarna med sig i bagaget hem till sina föreningar. svenska skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2008/

20 Organisation medlemmar skolidrottsföreningar 26 distriktsförbund Förbundsstyrelse med arbetsgrupper Svenska Skolidrottsförbundets styrelse (överst) samt förbundets kanslipersonal. Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialförbund som ingår i Sveriges Riksidrottsförbund. Till förbundet är 26 distriktsförbund anslutna. Skolidrottsförbundet fungerar som ett så kallat kategoriförbund och är inte begränsat till någon speciell idrott utan rymmer många olika fysiska aktiviteter. FÖRBUNDSSTYRELSE, ARBETSGRUPPER OCH ANSTÄLLDA Ungdomssuppleanter Generalsekreterare Personalrepresentant Hedersordförande Yvonne Hagström Theander, fyllnadsvald oktober 2009 Jonas Kirvall, fyllnadsvald oktober 2009 Sanna Ågestedt Evelina Keifer Agneta Sjöqvist Anders Svärdh Sven Zetterlund Förbundsstyrelse Ordförande Vice ordförande Ledamöter Ungdomsrepresentanter Suppleanter Leif Larsson Eva Eliasson Bengt Forsgren Susanna Radovanovic Erik Söderberg Jennifer van der Gronden Beatrice Eriksson Stefan Horn, avgick augusti 2008 Göran Aspgren, avgick september 2008 Revisor BDO Stockholm AB Valberedning Ordförande Ledamöter Ungdomsrepresentant Ove Olsson Jan-Olof Ölverudh Åsa Edlund Peter Nordh Linnea Holm 20

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110. Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110. Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00 Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 9/2009 avseende 88-110 Plats: Västerås Dag: 12-13 september Tid: 8.30-15.00 Närvarande: Leif Larsson (ordf.) Eva Eliasson Susanna Radovanovic Bengt Forsgren

Läs mer

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap!

Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Skolidrottsförbundet glädje, glöd och gemenskap! Svenska Skolidrottsförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund som ingår i Riksidrottsförbundet (RF). Skolidrottsförbundets mål är att få så många som

Läs mer

17 Val av protokolljusterare Beslutades att utse Jennifer att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

17 Val av protokolljusterare Beslutades att utse Jennifer att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2/2010 avseende 16-38 Plats: Stockholm, Bosön Dag: 6 juni, 2010 Närvarande: Erik Söderberg Eva Eliasson Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer

Läs mer

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 12/11-12, avseende 172 193 Plats: Sergel Plaza, Stockholm Dag: 3 4 december, 2011 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva Eliasson Jennifer

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser.

Under övrigt presenterar Anders Svärd ett förslag kring administrativa kostnader vid möten och konferenser. Styrelseprotokoll nr 8/11, avseende 86-106 Plats: Idrottens Hus Dag: 15 maj, 2011 Närvarande: Eva Eliasson, v.ordf. Bengt Forsgren Yvonne Hagström-Theander Anna Lögdberg Jennifer van der Gronden Sanna

Läs mer

59 Mötets öppnande Leif Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

59 Mötets öppnande Leif Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 7/2009 avseende 59-75 Plats: Dag: Tid: Skeviks Gård 21-22 mars 8.30 (lö) - 15.00 (sö) Närvarande: Leif Larsson, ordförande Susanna Radovanovic Eva Eliasson

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet

Svenska Skolidrottsförbundet Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 2, perioden 2012-2014 avseende 18 43 Plats: Dag: Bogesunds Slottsvandrarhem, Vaxholm Söndag den 10 juni Tid: Kl 08.30 12.15 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte 2008-04-19 20 på hotell Nordkalotten, Luleå. 1-22

Protokoll fört vid Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte 2008-04-19 20 på hotell Nordkalotten, Luleå. 1-22 Protokoll fört vid Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte 2008-04-19 20 på hotell Nordkalotten, Luleå. 1-22 Inför förbundsmötet, kvällen den 18:e, hälsar förbundsordförande Leif Larsson välkommen till

Läs mer

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6.

Klubbledarpärm. 21. Bidragsinformation. 1. LOKstöd 2. SISU. 3. RF anläggningsbidrag. 4. Idrottslyftet. 5. SISU Kulturarrangemang. 6. 21. Bidragsinformation 1. LOKstöd 2. SISU 3. RF anläggningsbidrag 4. Idrottslyftet 5. SISU Kulturarrangemang 6. Kommunala bidrag 7. Arvsfonden 8. Svenska Spel 9. RF avtal 1 1. LOKstöd Förkortningen LOK

Läs mer

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

194 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna. Förbundsstyrelsen protokoll nr 13/11-12, avseende 194 219 Plats: Villa Brevik, Lidingö Dag: 4 5 februari, 2012 Deltagare: Erik Söderberg, ordförande (endast 4 februari) Anna Lögdberg Bengt Forsgren Eva

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 4, perioden 2012-14 avseende 60 85 Plats: IOGT-NTO Klara, Stockholm Tid: Fredagen den 9 november, kl 13.00 19.00. Närvarande: Erik Söderberg, ordförande

Läs mer

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden!

Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! 1/7 2005 30/6 2006 Skapa ett livslångt fotbollsintresse ett bra ledarskap lägger grunden! NU STARTAR VI HANDSLAGETS ÅR 3 (1/7 2005 30/6 2006) Regeringen har beslutat att under en fyra års period via Riksidrottsförbundet

Läs mer

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet

handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet handslaget ÅR 4 SKAPA ETT LIVSLÅNGT FOTBOLLSINTRESSE - ETT BRA LEDARSKAP LÄGGER GRUNDEN Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Handslaget år 4! 1/7 2006 30/6 2007 Det viktigaste målet för svensk fotbolls

Läs mer

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan

Skolidrottsförbundets utvecklingsplan FRAMTIDENS SKOL-IF Skolidrottsförbundets utvecklingsplan 2017-2019 DE FYRA PUNKTERNA Skolidrottsförbundet ska stödja, leda, företräda, utbilda och utveckla skolidrottsföreningarna så att de är så attraktiva

Läs mer

Sveriges största turnering i inomhusfotboll

Sveriges största turnering i inomhusfotboll Sveriges största turnering i inomhusfotboll Svenska Fotbollförbundets och Landslagets Fair Play Trophy i samarbete med Svenska Skolidrottsförbundet och Kinnarps Det är dags för Sveriges största turnering

Läs mer

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen

Vision Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Vision 2020 Ungas delaktighet genom Idrotten vill och Barnkonventionen Skånes skolidrottsförbunds del i att skapa förutsättningar för kommuner att arbeta efter barnkonventionen samt till att bedriva idrott

Läs mer

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

IDROTTSLYFTET ÅR 1. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet IDROTTSLYFTET ÅR 1 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 1! 1/7 2007-30/6 2008 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete

Motion till Förbundsmötet 2014. Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Motion till Förbundsmötet 2014 Ankom 13 11 24 114 73 Stockholm Motion nr 1 Nationell Idrottsutbildning, gymnasiesamarbete Bakgrund: har aldrig engagerat sig i idrottsgymnasier i någon form. S.k. profilerade

Läs mer

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010

Protokoll. Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll Förbundsmöte 23-24 april 2010 Protokoll från Svenska Skolidrottsförbundets förbundsmöte, den 23-24 april 2010, i Karlstad Före öppnandet av förbundsmötet hälsades alla deltagare välkomna till

Läs mer

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010

Välkomna till SDF konferens. Borås 9-10 oktober 2010 Välkomna till SDF konferens Borås 9-10 oktober 2010 Syfte med helgens arbete Att diskutera proposition 3, dvs samverkansprojektet Att distrikten/regionerna får möjlighet att påbörja sitt arbete inför kommande

Läs mer

161 Val av protokolljusterare Ordförande Erik Söderberg och Åsa Edlund valdes till protokolljusterare

161 Val av protokolljusterare Ordförande Erik Söderberg och Åsa Edlund valdes till protokolljusterare Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 12, 2014-2016 avseende 159-183 Plats: Idrottens Hus, Skansbrogatan 7, Skanstull Dag: Lördagen den 13 februari 2016, kl 09.00-17.00 Närvarande: Åsa Edlund

Läs mer

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan

Se till att fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8: Introducera fler barn till idrotten och föreningen i skolan 13.7 Motion nr 8 Svenska Skolidrottsförbundet: Se till fler barn introduceras till idrotten och föreningen i skolan Motionärens

Läs mer

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010

REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 REDOVISNING AV INSPIRATIONSFORUM JÖNKÖPING 21-22 JANUARI 2010 INNEHÅLL Föreningskunskap IdrottOnline LOK-stödet Utbyte mellan skol-if Idrottsskador PRAKTIK Curling Idrottsskador Elitishockeymatch Lennart

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET Översyn SBSFs Regionala organisation Förslag på framtida SDF-indelning Bakgrund I samband med Förbundsmötet på Quality Hotel Nacka den 26 mars 2011 lyftes frågan

Läs mer

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse

Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse Skolidrottsförbundets verksamhetsberättelse 2012 2013 Innehåll Förord 3 Alla föreningar har nu ett organisationsnummer 5 Organisationsutveckling 6 Breddverksamhet alla kan vara med 10 Utbildningsverksamhet

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009

Svenska Skolidrottsförbundet. Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Svenska Skolidrottsförbundet Arbete kring verksamhetsinriktning vid extra årsmöte 3 oktober 2009 Skolidrottsförbundet har en organisation som är väl rustad att möta framtiden 0% 1. Absolut inte 100% 0%

Läs mer

Vi finns till för idrotten!

Vi finns till för idrotten! Vi kan idrott! Vi finns till för idrotten! Norrbottens Idrottsförbund Banar väg för Norrbottens idrott RF:s förlängda arm Stipendier o utmärkelser Anläggningsfrågor Försäkringsfrågor Idrottsjuridik o föreningskunskap

Läs mer

Idrottens organisation

Idrottens organisation Idrottens organisation Riksidrottsstyrelsen, RS Riksidrottsförbundet RF Förbundsstyrelsen, FS SISU Idrottsutbildarna SOK:s styrelse Sveriges Olympiska Kommitté SOK 71 Specialidrottsförbund SF Styrelser

Läs mer

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen.

Idrotten i siffror 68* SF SDF föreningar. Östergötland IDROTTEN I SAMHÄLLET. Norrbotten. Västernorrland. Jämtland/ Härjedalen. RF VERKSAMHETSBERÄTTELSE 28 1 Idrotten i siffror IDROTTENS ORGANISATION RF = Riksidrottsförbundet SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialdistriktsidrottsförbund RF 68* SF

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse med årsredovisningar 2014 Verksamhetsberättelse med årsredovisningar Innehåll 2014 ett turbulent år Idrotten fortsätter att beröra Uppgift och organisation RF 70 SF 20 000 föreningar DF SDF ca 3,2 miljoner medlemmar Styrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014

Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Svenska Skolidrottsförbundets stadgar Reviderade vid förbundsmötet 2014 Kapitel 1 Grundläggande bestämmelser 1 Namn, verksamhetsområde samt styrelsens hemort Förbundets namn är Svenska Skolidrottsförbundet

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena , kl.10.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Helsingborgs Arena 2015-09-20, kl.10.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjunde ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen

SISU Idrottsutbildarna en resurs för Korpen en resurs för Korpen en resurs och samarbetspartner för hela Korpen Att samarbeta med är enkelt Vad gör? är en stödorganisation för svensk idrott som finns i 21 distrikt över hela landet. SISU:s konsulenter

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57. Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen. Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57. Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010 Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 4/2010 avseende 40-57 Plats: Oxelösund Dag: 26 september, 2010 Närvarande: Erik Söderberg (ordf.) Yvonne Hagström-Theander Bengt Forsgren Anna Lögdberg

Läs mer

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen

Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Svenska Skolidrottsförbundet Styrelsen Protokoll nr 7, perioden 2012-14 avseende 132 152 JUSTERAT Plats: Kastellholmen, Stockholm Dag: Lördagen den 20 april, 2013 Tid: Kl 09.00 17.00 Närvarande: Erik Söderberg,

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning

Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna. Verksamhetsinriktning Jämtland/Härjedalens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning 2016-2017 Jämtland Härjedalens Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Box 384, Sollidenvägen 62 B 831 25 Östersund Tel:

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten.

Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2014 Vi utbildar, bildar och utvecklar idrotten. Innehåll 3 FÖRBUNDSORDFÖRANDE Det är roligt att vara idrottsledare! 4 GENERALSEKRETERARE Vi fortsätter vårt utvecklingsarbete

Läs mer

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06

Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Anteckningar förda vid möte med SO-rådet 2009-10-06 Mötet genomfördes på Idrottens Hus i Stockholm, lokal Rosen. Mötesdeltagare: Annica Landström Walther (ordförande) Bo Andersson Leif Söderling Hans Wirén

Läs mer

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten

SDF konferens. 22-23 november 2013. Dokumentation av grupparbeten SDF konferens 22-23 november 2013 Dokumentation av grupparbeten Vi finns till för er! Värmlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna arbetar för att stötta och serva föreningar och SDF. Vi vill vara

Läs mer

Statligt stöd till våra 70 idrotter

Statligt stöd till våra 70 idrotter Att samarbeta med Statligt stöd till våra 70 idrotter Basbidrag Storleksbidrag (antalet medlemmar) Verksamhetsbidrag - LOK stöd - Utbildning, SF + SISU Idrottsutbildarna - Elitstödet Stödorganisationer

Läs mer

Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening!

Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening! Allt ni behöver veta och lite till för att skapa en levande idrottsförening! På forening.se hittar du en komplett ordlista på alla tänkbara begrepp du kan behöva. FIRMATECKNARE den person som ensam eller

Läs mer

Svenska Ju-jutsuförbundet

Svenska Ju-jutsuförbundet Medlemsklubbarna kallas till Årsmöte 2013-03-31 Svenska Ju-jutsuförbundets årsmöte hålls i Linköping, Katedralskolans aula den 31/3 klockan 17.30. Fullmaktsgranskning från kl. 17.15 DAGORDNING 1 Mötets

Läs mer

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1953 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID STYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1-7 - Förtroendevalda 1 - Medlemsföreningar 2 - SSIF-Spel/Riksmästerskap och övriga arrangemang 2 - Sammankomster 3 - Konferenser 4 - Utmärkelser

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 3. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 3 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 3! 1/7 2009-30/6 2010 Huvudinriktningen är att öppna dörrarna till fotbollen för fler

Läs mer

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö

Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den april 2011, Bosön, Lidingö Protokoll nr 18 2009-11 vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 11-12 april 2011, Bosön, Lidingö Deltagande: Förhinder: Vid protokollet: 1 a) Sammanträdets öppnande FS ledamöter: Pia Zätterström (Ordf.),

Läs mer

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011

Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Utvecklingsresa till Garda 8-11 april 2011 Syftet med resan är att stärka föreningslivets drivande aktivitets- och organisationsledare. SISU avser att stimulera med utbildning och utvecklingsarbete där

Läs mer

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC

BÅGSKYTTEFÖRBUNDET MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND AND FÉDERATION INTERNATIONALE DE TIR A L ARC Svenska Bågskytteförbundet Protokoll Fört vid Svenska Bågskytteförbundets förbundsstämma. Tid 2009-04-19 Plats Hotell Scandic, Södertälje Förbundsstämmans öppnande Förbundsordföranden, Berryl Arvehell,

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter

Välkommen till. Ny i styrelsen. - en introduktion för nya styrelseledamöter Välkommen till Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter Ny i styrelsen - en introduktion för nya styrelseledamöter -Vad har man att rätta sig efter vad styr en förening -Styrelsens ansvar

Läs mer

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning:

Styrelsen har beslutat sig för att föreslå följande vision för svensk fäktning: Farsta i november 2003 Till föreningar och SDF För tre månader sedan skrev jag ett brev till föreningarna och berättade om resultatet av rådslaget Fäktningen inför framtiden som föreningar, SDF och några

Läs mer

Idrottslyftet. år 4. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 4. En förening i varje by fotboll för alla. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 4 En förening i varje by fotboll för alla Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 4! 1/7 2010 30/6 2011 En organisationsledare är en ledare som organiserar, utvecklar

Läs mer

Historia / bakgrund.

Historia / bakgrund. SANDÅKRASKOLANS IF Historia / bakgrund. För många år sen hade vi på skolan ett gäng pojkar i år 6 som mest sprang omkring och misskötte sig. Dåvarande rektorn bad mig prata med dem och jag ställde frågan

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars Föredragningslista

Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars Föredragningslista Verksamhetsberättelse 2008 Örebro Läns Skolidrottsförbunds årsmöte 10 mars 2009 Föredragningslista 1. Upprop, granskning av fullmakter och fastställande av röstlängd 2. Fråga om mötets behöriga utlysande

Läs mer

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen

Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Välkommen som verksamhetsrevisor i regionen Det är väldigt viktigt att alla i Unionen drar åt samma håll för att det vi gör ska få maximal genomslagskraft ute

Läs mer

Ett sammanfattande citat från fotboll

Ett sammanfattande citat från fotboll Idrottslyftet 2013 Ett sammanfattande citat från fotboll Efter att i dagarna tagit in goda exempel från alla distrikt för att framöver åka ut och göra reportage så är jag oerhört imponerad av allt bra

Läs mer

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation

SDF KONFERENS. 27-28 november 2015. Dokumentation SDF KONFERENS 27-28 november 2015 Dokumentation IDROTTENS STRATEGIARBETE Livslångt idrottande - Svenskidrott ska vidareutveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i förening

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010

Behållning och rekrytering av ledare. Köping 2010 Behållning och rekrytering av ledare Köping 2010 Är ungas oberäkneliga livssituation ett argument för att inte välja in dom i styrelser? Det är ungas eget ansvar att ta initiativ till att vara med och

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2014-2015

Verksamhetsinriktning 2014-2015 VERKSAMHETSINRIKTNING BLEKINGE IDROTTSFÖRBUND 2014-2015 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För Riksidrottsstyrelsens (RS) ledning av verksamheten fattar RF-stämman beslut om en tvåårig verksamhetsinriktning

Läs mer

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi.

IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR. Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. IdrottOnline och SEGLINGENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Hur vi kan använda idrottens eget datasystem på ett gynnsamt sätt för klubbens ekonomi. Medlemsregister Hemsida LOK-stöd Idrottslyftet Utbildningsmodulen

Läs mer

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 Förord Förbundsmötet 2004 antog programmet Fäktningen inför framtiden efter en bred remissverksamhet

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN

ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN 1. Inledning ARBETSORDNING FÖR LRF UNGDOMEN Detta dokument är en arbetsordning för LRF Ungdomen. LRF Ungdomen är inte stadgebundna och är därför att betrakta som ett nätverk med stor frihet i sin verksamhet.

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006

Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Förbundsstyrelsemöte i Hotel Scandic Continental, Stockholm den 23 april 2006 Omfattning 83-89 Beslutande Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Jan-Erik Wettermark Anmält

Läs mer

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige

Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Nyhetsbrev Teknikcollege Sverige Augusti 2010 Här kommer årets andra nyhetsbrev från Teknikcollege Sverige! Vi vill gärna uppdatera er om vad som händer inom Teknikcollege Sverige och kommer därför under

Läs mer

Verksamheten i siffror 2015

Verksamheten i siffror 2015 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Verksamheten i siffror 215 Den lagidrott som växer mest till 22 SVENSKA BASKETBOLLFÖRBUNDET Version 216 5 18 Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 SF Rapport... 3 1.1 Deltagartillfällen

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015

Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Gemensam strategi för svensk idrotts framtid! SDF-KONFERENS 2015 Dagens arbete Gemensam strategi för svensk idrotts framtid 4 strategiska områden Övergripande målsättningar Verksamhetsinriktningen för

Läs mer

Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011. Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer

Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011. Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer Anteckning och foton Unga ledare träff 9-11/9-2011 Först bilder och därefter anteckningar samt presentationer Vissa tog stora anteckningar Utkastade på luft- och lärakännapaus Föreningskunskapsmemory

Läs mer

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00

FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad , kl.09.00 FÖRBUNDSMÖTESPROTOKOLL Hotel Arlandastad 2014-09-14, kl.09.00 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande Mats Tibbelin öppnade Svenska Badmintonförbundets sjuttiosjätte ordinarie årsmöte. 2 UPPROP OCH FULLMAKTSGRANSKNING

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång

Svensk orientering världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Svensk orientering världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång Verksamhetsinriktning för svensk orientering mot 2021 med strategiska mål för 2017-2018 Svensk orienterings vision

Läs mer

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden :

Idrottslyftets syfte och mål Riksidrottsstyrelsen beslutade i juni 2015 att Idrottslyftet ska ha följande syfte och mål under perioden : Idrottslyftet 2017 Bakgrund Riksidrottsförbundet (RF) gav (SBF) och alla andra specialidrottsförbund i uppdrag att under 2016 genomföra en kartläggning och en analys av verksamheten för barn och unga 7

Läs mer

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20

Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Styrelsesammanträde 6 2010/11 SISU Hälsingland 2010 06 20 Närvarande Anna-Karin Mohlin, Monica Lindblom, Ulla Fernlund, Sven-Gunnar Karlsson, Esbjörn Lindgren, Leif-Göran Mosell, Gudrun Ekblom adjungerad

Läs mer

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30

Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 SMKF/ Modern Femkamp 2010-01-26 Protokoll fört vid ÅRSMÖTE med SMKF:s sektion för Modern Femkamp 2010-01-24. Uppsala Garnison, Uppsala 09.00 10.30 1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE Ordföranden Johan Hederstedt hälsade

Läs mer

Face to Face Skapa utbildning i världsklass! Idrottsrörelsen har drygt 3 miljoner medlemmar i Sverige och är landets största och kanske viktigaste folkrörelse. Idrottens vision är: Svensk idrott världens

Läs mer

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp

Hur har arbetet fungerat utifrån uppdragsbeskrivningen i proposition 3? - Verksamhetsplan och styrgrupp - Verksamhetsplan och styrgrupp Bärtan vi har många informella träffar, vi försöker samordna logistiken, samordnar träffar med andra projekt mm. Verksamhetsplanen, förändringar under tiden, något att luta

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Verksamhetsinriktning Gotlands Idrottsförbund SISU Idrottsutbildarna Gotland Box 1030, 621 21 Visby Tfn: 0498-20 70 53 Fax: 0498-21 54 74 E-post gi@gotsport.se,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 Enligt styrelsebeslut 2010-02-05 1(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kapitelrubrik Sid nr FRAMSIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL 3 ORGANISATION 3 EKONOMI 4 KOMMITTÉERNA

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 9-10 januari 2016, Stockholm Närvarande: Johan Robertson, Frida Bulukin Wilén, Anders Dahlén, Martin Carlsson och Conny Thunberg 1 19 Adjungerad: Peter Lundmark,

Läs mer

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2

Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Mellansvenska Handbollförbundet - Utvecklingskoncept mot Vision 2017 år 2 Av: Johan Johansson Bakgrund Som välbekant så strävar Svensk handboll att uppnå Vision 2017 som vilar på 5 olika fokusområden:

Läs mer

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna:

Distriktet. Distriktet förväntar sig att kårerna: Förslag Södra Skånes scoutdistrikt Distriktet Distriktet har idag ett omfattande ansvar för att stödja kårer och kretsar samt andra organisationer inom vår verksamhet. Detta ansvar tar vi genom att under

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Mål- och verksamhetsplan

Mål- och verksamhetsplan Mål- och verksamhetsplan 2013-2014 2 (6) Mål- och Verksamhetsplan 2013-2014 Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund Bohuslän-Dals Handikappidrottsförbund (BDHIF) bildades 1992 och är ett av 21 specialidrotts-distrikts-förbund

Läs mer

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr 7-2014 Protokoll Sammanträde med styrelsen för Nr 7-2014 Torsdag 16 oktober 2014, kl.18:30 Hagatorpet, Tranemo Närvarande Ledamöter Suppleant Konsulenter Kansli Agneta Berlin Karin Johansson Fredrik Plumppu Johan

Läs mer

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet

Idrottslyftet. år 6. Svenska Fotbollförbundet Idrottslyftet år 6 Svenska Fotbollförbundet Välkommen till Idrottslyftet år 6! 1/1 2013 31/12 2013 Så många som möjligt, så länge som möjligt, så bra som möjligt! Idrottslyftet handlar om att svensk fotboll

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder.

Idrott för barn. Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. Idrott för barn Med idrott för barn avser vi idrott upp till och med 12 års ålder. - Idrott för barn skall ledas av ledare med grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. Hur

Läs mer