Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014"

Transkript

1 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala utskottet Christina Odengran Näringslivsansvarig Josefin Skyttedal Ordförande för Juridiska Studierådet Sophia Astberg Inspektor Erika P. Björkdahl Valberedningen Eric Nilsson Vice ordförande för Juridiska Studierådet Anni-Maria Taka Vid protokollet: Anni-Maria Taka Antal bilagor: 0 st. 1 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Markus Marttila förklarade mötet öppnat. 2 VAL AV EN JUSTERINGSMAN TILLIKA RÖSTRÄKNARE Mary Ohrling föreslogs att välja Mary Ohrling till rösträknare. 3 VAL AV MÖTESOBSERVATÖR

2 Josefin Skyttedal föreslogs välja Josefin Skyttedal till mötesobservatör. 4 NÄRVARO OCH GODKÄNNANDE AV KALLELSEFÖRFARANDET Alla förutom en styrelseledamot var närvarande. Kallelsen med preliminär föredragningslista utgick i stadgeenlig tid. godkänna kallelseförfarandet. 5 ADJUNGERINGAR Det föreslogs att valberedningen och Eric Nilsson skulle ges närvaro- och talerätt på mötet. ge valberedningen och Eric Nilsson närvaro- och talerätt. 6 GODKÄNNANDE AV FÖREGÅENDE MÖTESPROTOKOLL Det föregående protokollet håller på att justeras. bordlägga det föregående protokollet och godkänna det per capsulam. 7 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN Det föreslogs att Inspektorns punkt skulle läggas till efter meddelanden och rapporter. Punkten Motioner ändrades till Stämma och motioner. Det föreslogs att punkten om Klagomål skulle komma efter punkten UBBO. Dessutom föreslogs det att lägga till en punkt om aktieägaravtal som 23 samt lägga till Stadgerevidering som 17.

3 fastställa föredragningslistan med ovanstående ändringar. 8 MEDDELANDEN OCH RAPPORTER Ordförande meddelade att han hade varit på två baler, i Göteborg och Stockholm. I samband med Göteborgs bal anordnades ett ordförandemöte och han hade blivit vald till ordförande för JURO. Bland annat Kontaktdagsupplägg samt problematiken med mediahantering diskuterades på mötet. Ordförande hade även varit på MSA-dagen. Vice ordförande meddelade att hon hade varit i kontakt med proinspektor. Hon informerade om Stockholms bal som hade varit väldigt lyckad. Dessutom informerade hon om oroväckande samtal med några ämbetsmän. Ordförande för Juridiska Studierådet meddelade att kontakt med Digiexam och kåren hade skett samt att hon hade haft Studierådsmöte. Hon informerade om Fakultetsnämndens beslut att doktoranderna inte kommer få representation i utbildningsutkottet. Hon meddelade att även hon hade varit på JURO-möte där bland annat termin 3 diskuterades. Hon informerade om en lyckad föreläsning om advokatetik. Näringslivsansvarig informerade om möten med samarbetspartner samt att ett möte med JF:s Internationella kommittén gällande sponsring hade ägt rum. Hon informerade om avhoppsproblematiken i samband med olika events. Vidare meddelade hon att hon hade varit i Göteborg på ordförandemötet tillsammans med ordförande och ordförande för Juridiska Studierådet. Ordförande för sociala utskottet informerade om middag med ELSA där samarbetet mellan JF och ELSA diskuterades. Tanken är att anordna en gemensam middag för medlemmar i båda föreningarna. Hon meddelade att Pubquiz-finalen hade gått bra samt att allt var fint i det sociala utskottet. Hon meddelade att hon och Ordföranden för det administrativa utskottet håller på att uppdatera ämbetsmannabeskrivningarna. Vidare meddelade hon att hon hade jobbat med Stadgerevideringen. Gasque med STS hade varit lyckad. Hon meddelade även att idrottsgruppen inte kommer att delta i P3-turneringen på grund av ändrade förhållanden. Skattmästare informerade om mötet med skattegruppen. Även ett möte med näringslivsansvarig hade ägt rum. Han informerade att han hade arbetat med budgeten samt gått igenom kvitton med ordförande. Vidare informerade han om JF:s deltagande i Musikhjälpen samt att möten med idrottgruppen och klubbverket angående Skiweek hade ägt rum. Han har även haft ett möte med Internationella kommittén och gått igenom kvitton med dem. lägga rapporterna till handlingarna.

4 9 INSPEKTORNS PUNKT Inspektorn meddelade att kontinuitet i kontakt mellan JF och inspektorn är väldigt viktigt, att inspektorn har möjlighet att bidra med någonting. Inspektorn föreslog att JF skulle ha fyra utspridda styrelsemöten per år som skulle fastställas i början av termin och som skulle vara obligatoriska för inspektorn. Vidare föreslog hon att inspektorn även skulle få kallelse till de övriga mötena. Styrelsen ansåg att förslaget var väldigt bra. Det föreslogs att detta förslag skulle föras in i styrelsens arbetsordning. Vidare föreslog inspektorn att JF skulle ha en förtroendeperson som skulle ha inblick i föreningens ekonomi. Behovet av en etisk rådgivare diskuterades. JOM-gruppens roll som etisk rådgivare togs upp. Styrelsen ansåg att seniorskollegiet skulle kunna utnyttjas bättre. Fler detaljer skulle diskuteras på följande möte. Även balansen mellan bland annat JOM-gruppen och seniorskollegiet kommer att behöva diskuteras. spara frågan gällande etisk rådgivning till nästa möte samt uppdra åt Vice ordförande att skriva ett förslag gällande JOM-gruppens arbetsordning. 10 MEDALJKOLLEGIET Stämmobeslutet gällande flera medaljer samt ett eventuellt medaljkollegium bestående av fyra personer diskuterades. Det förslogs att seniorskollegiet skulle tilldelas uppgiften att besluta om utdelning av medaljerna. uppdra åt Seniorskollegiet att hantera medaljfrågan till nästa verksamhetsår. 11 STÄMMA OCH MOTIONER 1. Utöka Internationella kommittén budget Det föreslogs att lägga till kr i Internationella kommitténs budget. I dagsläget är budgeten inklusive representationsbudgeten. Inspektorn betonade vikten att ta hänsyn till hur många medlemmar detta gynnar. Styrelsen ansåg att det skulle vara tveksamt att höja utan att exakt veta vart pengarna skulle går till. Ordförande föreslog att styrelsen inte skulle stödja förslaget. Ordförande kommer att kontakta den internationella sekreteraren och uppmuntra honom att lägga upp större underlag på hemsidan som sen kan presenteras på decemberstämman. inte ställa sig bakom motionen.

5 2. Utökande av kommittén Det föreslogs att internationella kommittén skulle utökas med två ytterligare internationella assistenter. Ordförande föreslog att styrelsen inte skulle ställa sig bakom motionen. inte ställa sig bakom motionen. 3. Motion om dam- och herrmiddagar på Jontes Ordförande föreslog att inte ställa sig bakom motionen. Med hänsyn till den kritik som framförts ansåg han att det här var fel tillfälle att ta upp frågan. Vice ordförande höll med om att det kunde ge fel signaler. ställa sig bakom motionen. 4. Motion om att Studierådsordförande skulle sitta i ett år istället för en termin ställa sig bakom motionen. 5. Loggan ställa sig bakom förslag nummer två. 6. Motion om att inte söka kårstatus Styrelsen ansåg att det inte är i medlemmarnas intresse att sluta utreda frågan gällande kårstatus. inte ställa sig bakom motionen.

6 12 SCHOLARIS Näringslivsansvarig meddelade om förslaget att flytta Scholaris-gruppen från administrativa utskottet till näringslivsutskottet. att flytta Scholaris-gruppen till näringslivsutskottet. 13 CHEFREDAKTÖR FÖR PJ Ordförande föreslog att välja Rosanna Eddin till chefredaktör för Press Judicata. välja Rosanna Eddin till chefredaktör för Press Judicata. 14 UBBO Ordförande informerade om att UBBO har inkommit med en skrivelse och anger nya grunder för sin talan. 15 KLAGOMÅL Helena Lund riktade kritik om, enligt henne, felaktigt agerande gällande valberedningens evenemang. Styrelsen rädde ut missförståelsen med valberedningen och kommer att vara tydligare med sin kommunikation i framtiden. 16 UPPSTARTSPROGRAMMET Ordförande för Juridiska Studierådet informerade om uppstartsprogrammet som har varit ett uppskattat projekt. Institutionen ställer sig positiv i projektet. Ordförande för Juridiska Studierådet betonade vikten av kontinuitet gällande Uppstartsprogrammet och informerade om behovet av budgetpost för Uppstartsprogrammet. uppstartsprogrammet ska få utrymme i budgeten med 2000 kr.

7 17 BUDGET 2015 Skattmästare informerade om förslaget på budget Han föreslog att budgeten 2015 skulle föreslås på decemberstämman. lägga fram förslaget till budget 2015 på decemberstämman. 18 STADGEREVIDERING Ordförande för sociala utskottet informerade om föreslagna ändringar i stadgan. 19 RUTINER FÖR ANVÄNDANDE FÖR FAKTURAKODEN Denna punkt kommer att diskuteras på nästa möte. 20 VERKSAMHETSPLAN OCH DOKUMENT Ordförande för sociala utskottet informerade om bristen på verksamhetsplanen. 21 KÅRFRÅGAN Kårfrågan diskuterades i styrelsen. Ordförande för sociala utskottet föreslog att lägga fram en motion om att arvodera en bestämd person som skulle ta ansvar för utredningen av kårfrågan. anställa en kårbildare diskuterades. uppdra åt ordförande att skriva en motion om att tillsätta en kårbildare. 22 RUTINER FÖR ANVÄNDANDE FÖR FAKTURAKODEN Ordförande informerade om att kåren vill ändra på avtalet och ta bort studiebevakningen från JF och istället bilda en juridisk sektion.

8 23 VÄLGÖRENHETSBRUNCH Vice ordförande informerade om välgörenhetsbrunchen. Styrelsen diskuterade olika sätt insamlingen skulle kunna gå till väga. ta betalt för quiz i kontanter och skänka pengarna till Stadsmissionen Uppsala. 24 ORDFÖRANDE OCH VICE ORDFÖRANDE I STUDIERÅDET Ordförande för Juridiska Studierådet informerade om behovet av att förtydliga vad posten som ordförande och posten som vice ordförande i Juridiska Studierådet innebär. Hon föreslog skriva en arbetsordning för båda posterna. uppdra åt Juridiska Studierådet att skriva en arbetsordning båda posterna. 23 AKTIEÄGARAVTAL Ordförande och skattmästare informerade om det aktieägaravtal som förhandlats fram med ELSAs representanter. bordlägga frågan till nästa möte. 24 KLAGOMÅL Vice ordförande informerade om vissa klagomål gällande vissa ämbetsmäns attityder vilket reflekterar illa på föreningen. 25 SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE Efter fem timmar och tjugo minuter förklarade ordförande Markus Marttila mötet för öppnat. Nästa sammanträde

9 Sker den 9/12 kl Markus Marttila Ordförande David Wedar Sekreterare Anni-Maria Taka Vid protokollet

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 15e oktober 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Ordförande för administrativa utskottet

Läs mer

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare

Närvarande: 1 Mötets öppnande. Ordförande öppnade mötet. 2 Val av en justeringsman tillika rösträknare Närvarande: Ordförande: Christina Odengran Vice Ordförande: Mary Ohrling Sekreterare: David Wedar Skattmästare: Fredrik Jonasson Ordförande för Sociala Utskottet: Filip Lindell Ordförande för Juridiska

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 6e september 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 6e september 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 6e september 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas den 15 April 2014 kl. 17:00. Kallade

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas den 15 April 2014 kl. 17:00. Kallade Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas den 15 April 2014 kl. 17:00. Kallade Ordförande Markus marttila Vice ordförande Mary Ohrling Sekreterare David Wedar Skattmästare Ordförande för sociala

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 10e november 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 10e november 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 10e november 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Punkten 10 och framåt Skattmästare Anton Sahlén

Läs mer

KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 1 februari 2013 kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella

KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 1 februari 2013 kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 1 februari 2013 kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella Närvarande: Ordförande Marcus Marrtila Ordförande emeritus Eric Lennerth Vice ordförande Mary

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl 1(5) Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 31-10-2017 kl. 17.00 Närvarande: Ordförande: Agnes Emborg Vice ordförande: Simon Alsing Sekreterare: Emanuel Bergqvist Studierådets ordförande:

Läs mer

KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 1 februari 2013 kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella

KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 1 februari 2013 kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella KICKFUCK13 med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 16.45 på M/S Viking Cinderella Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Ordförande emeritus David Callermo Vice ordförande Jesper Röjdeby Vice

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 1 HT augusti 2015 kl.15:00

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 1 HT augusti 2015 kl.15:00 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 1 HT 2015 22 augusti 2015 kl.15:00 Närvarande Ordförande Christina Odengran Vice ordförande Alice Aronsson Sekreterare tillika ordförande

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Ordförande för administrativa utskottet/

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl 1(5) Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 14-11-2017 kl. 17.00 Kallade: Ordförande: Sekreterare: Ordförande för Sociala utskottet Studierådets ordförande: Agnes Emborg Emanuel Bergquist

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den 20 januari 2013 kl. 13.30 i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas styrelse den kl. 13.30 i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare Ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl 1(5) Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 03-10-2017 kl. 17.00 Närvarande: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Arbetsmarknadsansvarig Kommunikationsansvarig Agnes Emborg Simon

Läs mer

Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga

Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga Protokoll för konstituerande styrelsesammanträde för Juridiska Föreningen i Uppsala 2013-01-06 kl. 19.00 å Jontes stuga Närvarande: Ordförande Eric Lennerth, Vice ordförande Jesper Röjdeby, Ordförande

Läs mer

1(8) Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl

1(8) Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl 1(8) Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 10-09-2018 kl. 17.00 Kallade : Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kommunikationsansvarig: Ordförande för sociala utskottet: Ordförande

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl.17.00

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl.17.00 Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 31-01-2017 kl.17.00 Närvarande: Ordförande: Hedvig Lind Vice ordförande: Simon Alsing Sekreterare: Andreas Skjöldebrand Kommunikationsansvarig:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl.16.30

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl.16.30 Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 08112016 kl.16.30 Kallade: Ordförande: Felix Wideroth Vice ordförande: Hedvig Lind Sekreterare: Andreas Skjöldebrand Skattmästare. Daniel Ruiz

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den kl

Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den kl 1(6) Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den 05-09-2017 kl. 17.00 Närvarande: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kommunikationsansvarig: Ordförande för Sociala utskottet Studierådets

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl 1(6) Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 12-12-2017 kl. 17.00 Närvarande: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Ordförande för Sociala utskottet Studierådets ordförande: Agnes

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl.16.30

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl.16.30 Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 22-11-2016 kl.16.30 Närvarande: Ordförande: Felix Wideroth Vice ordförande: Hedvig Lind Sekreterare: Andreas Skjöldebrand Skattmästare. Daniel

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl 1(5) Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 26-02-2018 kl. 17.00. Närvarande: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kommunikationsansvarig: Ordförande för sociala utskottet Studierådets

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2008

Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2008 Juridiska Föreningen i Uppsalas majstämma 2008 Protokoll 2008-05-10, kl. 12.00 i Brusewitzsalen 1 Stämmans öppnande Ordförande Antonia Wopenka förklarade stämman öppnad (kl. 12.14). 2 Val av stämmoordförande

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl.17.00

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl.17.00 1(5) Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 28-02-2017 kl.17.00 Närvarande: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kommunikationsansvarig: Ordförande för sociala utskottet: Studierådets

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 2 HT 2015 1 september 2015 kl.17:00

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 2 HT 2015 1 september 2015 kl.17:00 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 2 HT 2015 1 september 2015 kl.17:00 Närvarande: Ordförande: Christina Odengran Vice ordförande: Alice Aronsson Sekreterare: Hannah

Läs mer

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar

Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00. Jontes stuga, Handlingar Föreningsstämma 16 februari 2014 kl. 16.00 Jontes stuga, Handlingar Juridiska Föreningen i Uppsalas februaristämma 2014. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare 4 Val av

Läs mer

Dagordning Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl

Dagordning Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl 1(7) Dagordning Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 28-11-2017 kl. 17.00. Närvarande: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kommunikationsansvarig: Ordförande för Sociala utskottet Studierådets

Läs mer

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar

S T Y R E L S E N. a) Val av justeringsperson b) Närvaro och godkännande av. c) Fastställande av. d) Ev. adjungeringar S T Y R E L S E N Närvarande styrelseledamöter: Jonas Boström Kristina Ekholm Caroline Erlandsson Niclas Karlsson Cinna Lagestrand Johan Lundmark Carl Nettelblad Stella Papasotiriou (fr.om 4) Emil Paulsrud

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl.17.00

Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den kl.17.00 1(6) Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 16-01-2017 kl.17.00 Närvarande: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kommunikationsansvarig: Studierådets ordförande: Hedvig Lind Simon

Läs mer

Föreningsstämma 26 september 2016 kl Jontes stuga, Övre Slottsgatan 1. Handlingar

Föreningsstämma 26 september 2016 kl Jontes stuga, Övre Slottsgatan 1. Handlingar Föreningsstämma 26 september 2016 kl 17.30 Jontes stuga, Övre Slottsgatan 1 Handlingar Juridiska Föreningen i Uppsalas septemberstämma 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande 3 Val av stämmosekreterare

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 8 HT november 2015 kl.19:00

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 8 HT november 2015 kl.19:00 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 8 HT 2015 17 november 2015 kl.19:00 Närvarande: Ordförande: Christina Odengran Vice ordförande: Alice Aronsson Sekreterare: Hannah

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte #1 Tisdag 18/10 2011 Gröjersalen, Hus 3, Kräftriket Kl. 17.00 21.30.1 Mötets öppnande Talman Kristian Kull förklarade föreningsmötet öppnat

Läs mer

Dagordning styrelsemöte 9/

Dagordning styrelsemöte 9/ Dagordning styrelsemöte 9/10 2018 1 Mötets öppnande Mötet öppnas 2 Närvarande ledamöter Sara Holm Victor Abrahamsson Hannah Thyni Johansson Cecilia Johansson Filip Aminoff Nils Överli Helena Björling Christoffer

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 4 HT 2015 29 september 2015 kl.16:30

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 4 HT 2015 29 september 2015 kl.16:30 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 4 HT 2015 29 september 2015 kl.16:30 Närvarande: Ordförande: Christina Odengran Vice ordförande: Alice Aronsson Sekreterare: Hannah

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den kl

Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den kl 1(10) Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den 08-04-2018 kl. 17.00. Närvarande: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Ordförande för sociala utskottet Ordförande för studierådet:

Läs mer

Örebro studentkårs Fullmäktige

Örebro studentkårs Fullmäktige Örebro studentkårs Fullmäktige Datum: 13-04-23-13-04-24 Tid: 17:00 Plats: T137, Rättegångssalen 1.Mötets öppnande...2 2.Mötets stadgeenliga utlysande...2 3.Val av mötesfunktionärer...2 4.Protokolljustering...2

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2015-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Pernilla Lindau Sekr. Anton Håkansson Hampus Ragnar Andreas Stagnebo Julia Lennartsson Karl Borg Martin Sigvardsson

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte F08 HT17

Protokoll från styrelsemöte F08 HT17 Protokoll -sektionens styrelse 25 december 2017 Protokoll från styrelsemöte F08 HT17 Ledningscentralen, kl. 17.15 tisdagen den 12 december 2017 1 O.F.M.Ö. Styrelseordförande Petter Karlow Herzog förklarade

Läs mer

1 Mötets öppnande. 2 Val av justerare tillika rösträknare. 3 Val av mötesobservatör. 4 Godkännande av kallelseförfarandet.

1 Mötets öppnande. 2 Val av justerare tillika rösträknare. 3 Val av mötesobservatör. 4 Godkännande av kallelseförfarandet. 1(7) Protokoll Styrelsemöte Juridiska Föreningen i Uppsala den 19-11-2018 kl. 17.00 Närvarande : Ordförande: Vice ordförande: Kommunikationsansvarig: Ordförande för sociala utskottet: Ordförande för studierådet:

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den kl

Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den kl 1(6) Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den 23-04-2018 kl. 17.15. Närvarande: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kommunikationsansvarig: Ordförande för sociala utskottet: Studierådets

Läs mer

6 Godkännande av mötets föredragningslista

6 Godkännande av mötets föredragningslista Protokoll för IT-sektionens stormöte 2015-05-07 Närvarande styrelsemedlemmar: Andreas Lelli (Ordförande), Mikaela Eriksson (Vice Ordförande), Filip Gölander (Sekreterare), Tim Svensson (Sportchef), Patrik

Läs mer

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte, Medicinska Föreningen Protokoll styrelsemöte 2011-04-20 Styrelsemöte, Onsdag den 20 april 2011, kl. 12-13 Rönnen Närvarande: Gusten Nyberg, Jakob Pälvärinne, Christopher Blacker, Johan Lundberg, Elin Pennegård, Anna Egardt

Läs mer

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet

Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet Juridiska föreningen Sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet 1 Namn Juridiska föreningen är en sektion under Luleå studentkår vid Luleå tekniska universitet och verkar som en ideell

Läs mer

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet

Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningen Ekonomerna vid Stockholms Universitet Föreningsmöte 10/11 #1 Onsdag 15/10 2010 Loungen, Smedjan Kl. 17.00 22.17.1 Val av sekreterare Förslag: att välja Linda Kihlberg till sekreterare Beslut:

Läs mer

Maskinsektionens vårterminsmöte

Maskinsektionens vårterminsmöte Maskinsektionens vårterminsmöte Protokoll fört tisdagen den 19/3 i M:A 1 TFMÖ Talman Johan Bson Bergfalk förklarade mötet öppnat kl. 17.15. 2 Val av mötessekreterare att välja Rakel Hed till mötessekreterare.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den kl

Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den kl 1(6) Protokoll Styrelsemöte Juridiska föreningen i Uppsala den 26-03-2018 kl. 17.00. Närvarande: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kommunikationsansvarig: Ordförande för sociala utskottet Arbetsmarknadsansvarig:

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 4 VT mars 2016 kl.16:30. Ordförande för sociala utskottet:

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 4 VT mars 2016 kl.16:30. Ordförande för sociala utskottet: 1 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 4 VT 2016 8 mars 2016 kl.16:30 Närvarande: Ordförande: Sekreterare: Skattmästare: Ordförande för sociala utskottet: Studierådets

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 01

Protokoll styrelsemöte 01 Protokoll styrelsemöte 01 Fört vid sammanträde med Kårstyrelsen Tid: 2016-08-21 Plats: Medicinaregatan 5A, Konferensen Närvarande ledamöter Mattias Kåår Naemi Regen Zakaria Yehia (via länk) Ej närvarande

Läs mer

47 Mötet öppnas av ordförande Gabriella Andersson kl. 17:19

47 Mötet öppnas av ordförande Gabriella Andersson kl. 17:19 Farmacevtiska Studentkåren Styrelsemöte nr 3 Pharmen 140213 Kl. 17:15 Närvarande: Gabriella Andersson, ordförande; Patrik Kagebeck, vice ordförande med ansvar för ekonomi; Caroline Alvebratt, vice ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 13/14 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens ( JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 5

Protokoll Styrelsemöte 5 Protokoll Styrelsemöte 5 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, 18.00 Plats: Villa Medici Rebecca Heimann, ledamot med ansvar för likabehandlingsfrågor (från 3.1) Närvarande ledamöter Samuel Nilsson,

Läs mer

26 Mötet öppnas av ordförande Gabriella Andersson kl. 16: Protokoll från styrelsemöte den 12/01 godkänns.

26 Mötet öppnas av ordförande Gabriella Andersson kl. 16: Protokoll från styrelsemöte den 12/01 godkänns. Farmacevtiska Studentkåren Styrelsemöte nr 2 Pharmen 140129 Kl. 16:45 Närvarande: Gabriella Andersson, ordförande; Patrik Kagebeck, vice ordförande med ansvar för ekonomi; Caroline Alvebratt, vice ordförande

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

Protokoll 8. Fört vid sammanträde med styrelsen. Tid: , 18:00 Plats: Biblioteket Villa Medici, Högåsplatsen 6

Protokoll 8. Fört vid sammanträde med styrelsen. Tid: , 18:00 Plats: Biblioteket Villa Medici, Högåsplatsen 6 Protokoll 8 Fört vid sammanträde med styrelsen Tid:, 18:00 Plats: Biblioteket Villa Medici, Högåsplatsen 6 Närvarande ledamöter Annie Björklund, ordförande Mattias Kåår Johansson, vice ordförande Fredrik

Läs mer

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar

Uppdaterad 2013 04-24. Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj 1844. Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 3 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 4 Föreningsstämma... 5 Kapitel 5 Styrelse... 6 Kapitel

Läs mer

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Protokoll 140814: Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala Kallade: Malin Bohlers, Linus Hagander, Jas Szulkin, Ida Reimegård, Victor Dudas, Lisa Erkander, Sofie Gelinder, Hannah Matkala Nylander.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 08/09

Protokoll Styrelsemöte 10 08/09 Protokoll Styrelsemöte 10 08/09 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid: 2009-04-27 Plats: Biblioteket, Villa Medici Högåsplatsen 6 Göteborg Närvarande ledamöter Mathias Arvidsson Claes-Henrik Berg Karin

Läs mer

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 23 september 2014

Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 23 september 2014 Juridiska föreningens styrelsemöte tisdagen den 23 september 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo. 2 Närvaro Ordförande Fredrik Ferrand Drake del Castillo,

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja S. Lahti och A.Backlund till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Jacob Fredriksson, Ordförande Anton Backlund, Kassör Sara Thorin, Festerichef Sebastian Lahti, Alumniansvarig Magnus Lundgren, Internrevisor Magnus Karlsson, Inspektor Erica Gunhardson, Sekreterare

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

264 Mötet öppnas av ordförande Oskar Holmér kl. 17: Protokoll från styrelsemöte 11 den 13/9 godkänns med redaktionella ändringar.

264 Mötet öppnas av ordförande Oskar Holmér kl. 17: Protokoll från styrelsemöte 11 den 13/9 godkänns med redaktionella ändringar. Styrelsemöte nr 12 Pharmen 161004 Kl. 17:15 Närvarande: Oskar Holmér, ordförande; Maria Färdborg, vice ordförande med ekonomiskt ansvar; Maria Melinder, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor;

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Protokoll Kårstyrelsen

Protokoll Kårstyrelsen Sida 1 Kårstyrelsemöte 5 verksamhetsåret 2016/17 Datum: 2017-01-10 Tid: 17.20 20:33 Plats: Studenternas hus Närvarande: Sofia Ahlberg*, Ellinor Alvesson*, Axel Andersson, Sara Bergh*, Jessica Dahlberg*,

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Torsdag 16/10 2014 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00.1 Mötets öppnande. Kristian Kull förklarar mötet öppnat kl.17.29..2

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 2 VT februari 2016 kl.17:30. Ordförande för sociala utskottet:

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 2 VT februari 2016 kl.17:30. Ordförande för sociala utskottet: 1 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 2 VT 2016 9 februari 2016 kl.17:30 Närvarande: Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Skattmästare: Ordförande för sociala utskottet:

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Protokoll GFS StyM /17

Protokoll GFS StyM /17 PROTOKOLL: StyM-1 2016-08-15 Protokoll GFS StyM-1 2016/17 Fört vid sammanträde med GFS styrelse Tid: 2016-08-15, 09.00 Plats: Konferensrummet, Chalmers kårhus Närvarande presidialer Håkan Bernhardsson,

Läs mer

Stadgar för Kvinnokören Embla

Stadgar för Kvinnokören Embla Innehållsförteckning Kapitel 1 Allmänt... 1 Kapitel 2 Medlemskap... 1 Kapitel 3 Räkenskaper... 1 Kapitel 4 Styrelsen... 2 Kapitel 5 Företrädare... 2 Kapitel 6 Valberedningen... 2 Kapitel 7 Repertoarkommitté...

Läs mer

Protokoll Juriduska föreningen

Protokoll Juriduska föreningen Juriduska föreningen Årsstämma 2013 Juridiska Föreningen Årsstämma 2013 Datum: 6/12 2013 Tid: 16:30 Plats: A210 Kallade: Juridiska föreningens medlemmar. Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll

Styrelsemötesprotokoll Sida 1/7 Styrelsemöte 6 verksamhetsåret 2010/11 Datum: 2010-11-01 Tid: Kl. 17.10-19.47 Plats: Centrummet, Studenternas hus Kallade: Göta studentkårs styrelse Närvarande: Emelie Arnesson* Marie Norman*

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 6 VT april 2016 kl.16:00. Ordförande för sociala utskottet:

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 6 VT april 2016 kl.16:00. Ordförande för sociala utskottet: Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde nr. 6 VT 2016 5 april 2016 kl.16:00 Närvarande: Vice ordförande: Sekreterare: Skattmästare: Ordförande för sociala utskottet: Studierådets

Läs mer

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: 131116 Plats: Linnéuniversitetet Närvarande: Dynamicus PA Gefle PAX i Växjö Pegasus Pelikan Personalvetare i Lund Pub Puls Förbundsstyrelsen Internrevisor 1 Mötets öppnande

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Föreningsmöte #1 Onsdag 9/10 2013 Gröjersalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 18.00 23.00.1 Mötets öppnande. Kristian kull förklarade mötet öppnat klockan 18:28..2

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Närvarande: Ordförande Gabriella Andersson och 38 aktiva medlemmar.

Närvarande: Ordförande Gabriella Andersson och 38 aktiva medlemmar. Sida 1 av 6 Närvarande: Ordförande Gabriella Andersson och 38 aktiva medlemmar. Föredragningslista: 1. Mötet öppnas 2. Formalia 3. Meddelanden 4. Granskning av FaS verksamhetsberättelse för år 2013 5.

Läs mer

PROTOKOLL STUDIERÅDET DEN 23 JANUARI

PROTOKOLL STUDIERÅDET DEN 23 JANUARI 1(5) PROTOKOLL STUDIERÅDET DEN 23 JANUARI Närvarande Caroline Edwall Olivia Möller Alexandra Eriksson Andreas Skjöldebrand Anna Liliebäck Anna Nilsson Ebba Hamrin Felix Olin Ibrahim Ibrahim Jennifer Andersson

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Farmacevtiska Studentkåren Styrelsemöte nr 3 Pharmen Kl. 17:15

Farmacevtiska Studentkåren Styrelsemöte nr 3 Pharmen Kl. 17:15 Farmacevtiska Studentkåren Styrelsemöte nr 3 Pharmen 160218 Kl. 17:15 Närvarande: Oskar Holmér, ordförande; Maria Färdborg, vice ordförande med ansvar för ekonomi; Jakob Rasch, vice ordförande med ansvar

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA IMF-FÖRENINGEN

FÖRENINGSSTÄMMA IMF-FÖRENINGEN FÖRENINGSSTÄMMA IMF-FÖRENINGEN DEN 4 OKTOBER 2017 IMF-FÖRENINGEN Mälardalens Högskola INLEDNING 1 Mötets öppnande Martina öppnar mötet 16.31 2 Val av mötesordförande för föreningsmötet Krister Frost väljs

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr. 817606-6333) Föreningen Energisystemteknologerna ES-sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 23 november 2011 1 Mötets öppnande Styrelseordförande Martin

Läs mer

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14

Teknologkårens styrelse 2014-08-22 Axelina Flote. Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte 1 13/14 2014-08-22 Axelina Flote Kallade: Kårstyrelsens ledamöter För kännedom: Inspektor Proinspektor Kanslichef Revisorer Sektionsordföranden Adel Kallelse och föredragningslista för Teknologkårens kårstyrelsemöte

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1

Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1 Protokoll Styrelsemöte 2015/16:1 Fört vid sammanträde med Styrelsen Tid:, kl 18:00 Plats: Biblioteket, Villa Medici Närvarande ledamöter, ordförande, vice ordförande med ansvar för utbildningsfrågor Ebba

Läs mer

Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj Stadgar

Juridiska föreningen i Uppsala. Grundad 24 maj Stadgar Juridiska föreningen i Uppsala Grundad 24 maj 1844 Stadgar 1 Innehållsförteckning Kapitel 1 Inledande bestämmelser... 2 Kapitel 2 Medlemskap... 3 Kapitel 3 Ämbetsmän, tjänstemän och Inspektorer... 4 Kapitel

Läs mer

Närvarande: Ordförande Sebastian Axelsson och 50 aktiva medlemmar.

Närvarande: Ordförande Sebastian Axelsson och 50 aktiva medlemmar. Sida 1 av 6 Närvarande: Ordförande Sebastian Axelsson och 50 aktiva medlemmar. Farmacevtiska Studentkåren Novembermöte 13 11 28 Pharmen kl. 18:00 Föredragningslista: 1. Mötet öppnas 2. Formalia 3. Meddelanden

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 Formell representation för sektionerna i fullmäktige förslag till beslut enligt motion och tilläggsyrkanden den ursprungliga motionen

Läs mer

Protokoll Fullmäktige 1 18/19

Protokoll Fullmäktige 1 18/19 Protokoll Fullmäktige 1 18/19 Fört vid sammanträde med Fullmäktige Tid:, 18:15 Plats: Villa Medici Närvarande ledamöter Olof Sternerson Edvin Helleryd Oliver Schade Farah Fakhri Amanda Karlsson Linnea

Läs mer

Playstars årsmöte

Playstars årsmöte Playstars årsmöte 2015-03-29 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer