Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9"

Transkript

1 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 1 av 9 Infoga, redigera och ta bort bilder på sunne.se En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt som man ser på en webbsida lagras i praktiken var för sig, separat från själva webbsidan. En webbsida kan bara innehålla text, alla bilder måste länkas in. Webbsidan hämtar upp bilden som är länkad för visning och visar den på rätt plats varje gång någon besöker sidan. Det innebär att oavsett källan (din dator, din kamera, bildarkivet eller annan plats) måste alla bilder föras över och lagras på webbplatsens mediahanterare för att bilden ska kunna visas på webben. Tar du bort en bild från mediahanteraren, eller får en felaktig länk till mediahanteraren, finns ändå länken till bilden kvar på sidan. Detta medför att bilden inte kan visas och istället för din bild syns istället en ruta med ett rött kryss där bilden borde vara. Innehållsförteckning Bildens storlek i höjd, bredd och tyngd är jätteviktig!... 2 Bildens bredd och höjd... 2 Bildens filformat och tyngd = storlek i kb... 2 Bildarkiv med godkända bilder i rätt storlek... 2 Detta är Mediahanteraren... 3 Infoga bild på sidan, bilden finns redan i mediahanteraren... 4 Infoga bild med verktygsknappen Infoga och redigera bild... 4 Ett enklare sätt är att infoga bild med dra och släpp... 4 Ladda upp nya bilder och infoga dem i sidan... 5 Redigera bilden direkt i mediahanteraren inte på sidan... 6 Så här öppnar du bilden i Bildredigeraren... 7 Ändra bildens bredd i punkter/pixlar... 7 Fortsätt med att ändra bildens höjd till 140 pixlar/punkter... 7 Spara bilden när du redigerat klart... 8 Så här gör du för att ta bort en bild... 8 Först måste du veta var din bild finns... 8 Börja med att ta bort bilden i mediahanteraren... 9 När bilden är borta från mediahanteraren ska du ta bort bilden från sidan... 9

2 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 2 av 9 Välj alltid bilder som är representativa för Sunne kommun och som illustrerar det budskap/den text som du skriver om på sidan. Bildens storlek i höjd, bredd och tyngd är jätteviktig! Alla bilder måste anpassas till rätt format för webbsidan, det finns fastställda storlekar på bilderna som ska in på sunne.se. Bildens bredd och höjd Andra storlekar på bildens bredd än de som är angivna nedan gör att högerspalten kan hamna under texten, i stället för till höger där den ska vara. Det är heller inte bra om bilden är för lång, för då kan man missa att det finns text eller en nyhetslistning under bilden. Undantag finns för till exempel bildspel och blogginlägg, där bildens höjd kan vara annorlunda. En bild som är 390 punkter bred passar in på sidans bredd. Är den 140 punkter hög syns också det som finns under bilden. En vanlig standardbild på sunne.se som är lika bred som sidan innehåll (ej högerspalten) ska vara 390 punkter bred. Höjden ska vara 140 punkter Ska du placera en bild till höger om texten i själva sidan eller i högerspalten får bilden inte vara bredare än 150 punkter. Här spelar höjden ingen roll, eftersom bild och text visas sida vid sida Bildens filformat och tyngd = storlek i kb En bild på webben ska alltid ha filformatet.jpg eller.gif och ska normalt sett ligga runt kb. Det finns ingen anledning att ha en större storlek, tvärtom, för stora bilder och dokument tar tid att ladda ned för dina besökare och belastar webbservern. Håll ned filstorleken på bilder och dokument, så gör du dina läsare en stor tjänst genom att undvika långa nedladdningstider. Använd alltid bildredigeringsverktyget i EpiServer, se sidan 7, för att ändra storlek på dina originalbilder innan du publicerar dem. Bildarkiv med godkända bilder i rätt storlek Bilder klara att använda som har rätt format, rätt storlek, är representativa för Sunne kommun och godkända att använda finns i vårt bildarkiv på H:\Gemensamma dokument\bildarkiv www_ Bildarkivet är uppbyggt av mappar för olika kategorier och i mapparna finns bilderna sorterade efter bildens bredd. Har du andra egna bilder som ska publiceras måste de alltid anpassas till rätt bredd och storlek. Publicering av till exempel namn och foton på personer på bloggar och sociala medier är i princip alltid tillåten så länge man inte kränker personen. citat ur Datainspektionens faktablad om PUL (personuppgiftslagen). I Sunne kommun får föräldrarna välja om deras barn ska få finnas med på fotografier på webben eller ej. Har du frågor om vad som är godkänt eller ej kan du vända dig till informationsstrateg anneli.jansson@sunne.se eller webbansvarig kathrin.ramstrom@sunne.se

3 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 3 av 9 Detta är Mediahanteraren Mediahanteraren är det inbyggda verktyget i EpiServer där vi förvarar alla bilder och dokument som vi länkar upp till webbsidan. Det är också här du laddar upp nya filer, bilder och dokument. Arkivet är tillgängligt för alla, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året precis som webbplatsens webbsidor. Mediahanteraren öppnar du med den svarta knappen Växla resursfönster som du hittar uppe till höger på varje sida. Klicka på den svarta knappen och välj Media (block har vi inte börjat använda än), så känner du igen dig från tidigare versioner då det hette filhanteraren. De största skillnaderna är: Nu finns inga verktygsknappar kvar upptill i mediahanteraren och du kan heller inte högerklicka. Istället finns en menyknapp till höger om varje markerad katalog eller fil. Här finns alternativ för att: skapa ny katalog, ladda upp filer, ändra namn, klipp ut kopiera och klistra in och slänga (flytta till papperskorgen) När du står på en katalog som du har rättigheter till visas ett uppladdningsområde nertill i fönstret. Här kan du klicka och ladda upp nya filer Klicka på knappnålen (uppe i vänstra hörnet i Mediahanteraren) för att fästa eller släppa loss mediahanteraren så att den inte försvinner när du klickar bredvid den. Det är praktiskt att fästa den när du jobbar med bilderna till din sida Det här fungerar precis som förut: För att göra något måste du först klicka dig fram till din katalog/mapp, där du har rättigheter. Enkelklicka för att öppna och se filerna eller klicka på + eller framför katalogen för att visa/dölja undermappar Rättigheter är satta i hela strukturen, vilket innebär att du kan bara ladda upp och ta bort filer i din/dina kataloger. Däremot kan du alltid se innehållet i andras kataloger och du kan också kopiera en bild och klistra in den i din katalog

4 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 4 av 9 Infoga bild på sidan, bilden finns redan i mediahanteraren I beskrivningarna nedan är förutsättningen att du har öppnat en sida i skrivläget/redigeringsläge och att den bild du ska infoga i sidan redan finns i mediahanteraren. Du kan infoga bilden på två sätt: antingen med verktygsknappen i sidan eller genom att dra och släppa bilden från mediahanteraren till sidan. Infoga bild med verktygsknappen Infoga och redigera bild 1. Klicka i editorn där du vill ha bilden. Markören ska blinka på rätt ställe 2. Klicka på knappen Infoga/redigera bild, för att öppna dialogrutan med samma namn 3. Klicka på den gula byråknappen för att öppna dialogrutan Välj innehåll som visar strukturen i mediahanteraren 4. Klicka dig fram i mappstrukturen och markera önskad bild. Klicka på ok 5. Du är nu tillbaka i dialogrutan Infoga/redigera bild. Bilden du markerade visas i rutan under Förhandsvisning 6. Skriv en titel och en beskrivning till bilden. Det du skriver i fältet titel visas som ett skärmtips ovanpå bilden när muspekaren placeras på bilden. Av tillgänglighetsskäl är det viktigt att du beskriver bilden med ord, genom att skriva text i rutan Bildens beskrivning. Med hjälp av ett program i datorn kan den som inte ser bilder istället få din beskrivning av den uppläst för sig. (Jag brukar kopiera och klistra in samma text i båda fälten för beskrivning och titel) 7. Klicka på Infoga, nu är din bild på plats på sidan. Flytta bilden till ny plats på sidan om det behövs genom att klicka och dra den till rätt ställe 8. Har du en bild som är 150 px bred kan du välja att placera den till höger om texten genom att markera bilden (får små fyrkanter runt bilden som visar att den är markerad) och sedan välja Bild höger under listpilen vid Stilar i verktygsfältet 9. Publicera ändringarna när du är färdig Ett enklare sätt är att infoga bild med dra och släpp Men du måste alltid justera bildens URL efteråt för att bilden ska vara synlig för dina besökare, det gör du på ett klick samtidigt som du skriver bildens titel och beskrivning. 1. Öppna och nåla fast mediahanteraren. Dubbelklicka dig fram i mappstrukturen så att du ser bilden du vill infoga 2. Öppna din webbsida i skrivläge/redigeraläge. Klicka där bilden ska visas, markören ska blinka där du vill ha bilden Så här ser det ut när jag drar och släpper in bilden krokus på sidan

5 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 5 av 9 3. Dra bilden från mediahanteraren och släpp den på rätt ställe i sidan 5) VIKTIGT! Om du använder dra och släpp för att infoga din bild på sidan är det viktigt att du rättar till bildens URL efter att ha landat bilden på rätt plats, annars syns inte bilden för dina besökare, bara den som är inloggad ser bilden. Det går på ett klick samtidigt som du gör bildens beskrivning och titel. Gör så här: a) Klicka en gång på bilden, på sidan, så att den är markerad (små fyrkanter runt bilden) b) Klicka på knappen Infoga/redigera bild c) Skriv en titel och en beskrivning till bilden. Det du skriver i fältet titel visas som ett skärmtips ovanpå bilden när muspekaren placeras på bilden. Av tillgänglighetsskäl är det viktigt att du beskriver bilden med ord, genom att skriva text i rutan Bildens beskrivning. Med hjälp av ett program i datorn kan den som inte ser bilder istället få din beskrivning av den uppläst för sig. (Jag brukar kopiera och klistra in samma text i båda fälten för beskrivning och titel d) Klicka på den gula byråknappen för att öppna dialogrutan Välj innehåll. Nu listas strukturen upp i mediahanteraren. Scrolla nedåt i dialogrutan och kontrollera att bilden du har valt är markerad e) Klicka på knappen Uppdatera. Skillnaden är att före du uppdaterar finns textsträngen se med i Bildens URL, se bilderna nedan. Detta försvinner när du klickar uppdatera. Finns den här textsträngen med så kan inte bilden visas för sidan hittar den inte Före och efter en uppdatering av Bildens URL. Har bilden kvar adressen som finns i den vänstra bilden kan inte din läsare se den. 6) Flytta bilden till ny plats om det behövs genom att klicka och dra den till rätt ställe Har du en bild som är 150 px bred kan du välja att placera den till höger om texten genom att markera bilden (får små fyrkanter runt bilden som visar att den är markerad) och sedan välja Bild höger under listpilen vid Stilar i verktygsfältet 7) Publicera ändringarna när du är färdig Ladda upp nya bilder och infoga dem i sidan Oavsett var du har sparat din bild (i din dator någonstans eller på ett USB-minne) eller om den finns kvar i kameran eller mobilen måste alla bilder föras över och lagras på webbplatsens mediahanterare för att bilden ska kunna visas på webben. För att infoga bilder och dokument som inte redan finns i mediahanteraren måste du först

6 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 6 av 9 ladda upp bilden till mediahanteraren och sedan infoga den på sidan. Du kan inte använda verktygsknappen Infoga/redigera bild, den kan bara hämta objekt som redan finns på plats. När du har laddat upp en ny bild i originalformat ska du alltid först redigera den innan du infogar den på sidan, annars tar den för mycket plats. (Se nästa sida) Använd den inbyggda bildredigeraren för att beskära, omforma och ändra storlek på bilden till rätt format. 1. Öppna resursfönstret för mediahanteraren och nåla fast det, se sidan 3, där kan du också läsa mer om hur den fungerar 2. Öppna upp katalogstrukturen i mediahanteraren till den plats där du sparar dina bilder (detta är rättighetsstyrt). När du är på rätt plats ser du: a. De bilder som redan finns i katalogen b. Uppladdningsområdet, som ligger precis ovanför filerna 3. Klicka i uppladdningsområdet för att öppna dialogrutan Ladda upp filer 4. Klicka på +knappen. Nu öppnas ett fönster till dina filer på din dator. a. Öppna den mapp i din dator där du har din bild b. Högerklicka på bilden och byt namn. Har du inte tidigare gett bilden ett bra namn som gör att du/vi kan identifiera den, så ska du göra det nu. Bilder som heter DSC_0109RB06 eller liknande hjälper ingen människa Om du klickar på den inringade knappen (i dialogrutan där du väljer bild) och väljer Stora ikoner eller Extra stora ikoner, så visas bildminiatyrer som gör det lättare att välja rätt bild. c. Markera bilden/bilderna som ska laddas upp till mediahanteraren. Du kan markera flera bilder genom att hålla ned Ctrl eller Shift knappen och klicka på de filer du vill ladda upp. d. Klicka på Öppna och du är tillbaka till dialogrutan Ladda upp filer 5. När din/dina bilder har laddats upp visar en heldragen grön linje att det är klart. Klicka på stäng. Bilderna finns nu under uppladdningsområdet, i katalogen du laddade upp dem till Gå nu vidare med att redigera bilden där den ligger i mediahanteraren, innan du infogar den i sidan. Det sparar du mycket tid på. Redigera bilden direkt i mediahanteraren inte på sidan Inga bilder i originalstorlek ska sparas i filhanteraren eller publiceras på din webbsida. När du laddar upp en originalbild ska du alltid redigera den för att ändra storleken och alltid välja sparalternativet Ersätt originalbild när du är klar. Webben är inget arkiv för bilder, dina originalbilder får du spara i originalskick någon annan stans.

7 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 7 av 9 Det är mycket lättare att markera bilden och redigera den direkt i mediahanteraren än på sidan. Du har också bättre kontroll på vilken bildfil du jobbar med när du gör det i mediahanteraren och inte i sidan. På sidan 2 kan du läsa mer om mått och storlekar för en bild på webben. Så här öppnar du bilden i Bildredigeraren 1. Klicka på menyknappen som finns till höger om bilden där den ligger i din katalog i mediahanteraren. (Dubbelklickar du på bilden så förhandsgranskar du bilden, klicka på Tillbaka för att komma tillbaka till redigeraläget.) 2. Välj att Öppna bilden i Bildredigeraren Med bildredigeringsverktyget kan du storleksförändra och beskära bilder. De förändringar du gör här ändrar också bildfilens storlek Ändra bildens bredd i punkter/pixlar Om bilden är en originalbild så är den alldeles för stor för att få plats på en webbsida och har definitivt inte de mått som bilder ska ha för att följa standard. Det första du måste göra är att ändra bildens storlek. 1. Klicka på Ändra storlek. Bildens originalstorlek i antal punkter visas i fälten efter bredd och höjd. I förhandsgranskningsfönstret ser du också direkt att bilden är alldeles för stor för att använda som den är på webben Använd inte inställningarna i rutan Förinställningar. De anpassar bilden efter höjden inte efter bredden. Här ser du vilka mått bilden har i bredd och höjd 2. Skriv 390 (för en bild mitt på sidan) eller 150 (för en bild till höger om texten) i rutan efter bredd 3. Klicka (skriv ingenting) i rutan efter höjd. Kontrollera att rutan behåll proportionerna är ibockad (då anpassar sig bilden till rätt proportioner för höjen). 4. Klicka på Utför. Nu har du rätt bredd på bilden för att den ska passa in på sidan Jobbar du med blogg eller nyheter behöver du inte ändra höjden. Jobbar du med en annan sidtyp ska du i nästa steg ändra bildens höjd. Fortsätt med att ändra bildens höjd till 140 pixlar/punkter För att dina besökare inte ska missa att det finns text under bilden ska din bild ha rätt höjd, vilket är 140 pixlar/punkter. Det gäller alla sidtyper med undantag för nyhet eller blogginlägg, för dessa sidtyper är bilden ok bara den har bredden 390 punkter/pixlar. Ändra bildens höjd gör du genom att beskära den.

8 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 8 av 9 1. Klicka på knappen Beskär. a. Dra upp en ruta med muspekaren och justera den genom att dra i noderna (fyrkanterna) på den streckade linjen. Det som är innanför linjen är det som blir kvar av bilden när du har beskurit den. I fälten för bildens storlek ser du hela tiden vilket mått bilden får när du drar i noderna eller b. Skriv 390 i fältet efter bredd och 140 i fältet efter höjd. Klicka en extra gång i någon av rutorna för att uppdatera funktionen. Nu har du en bild som är exakt 390 x 140. Är du inte nöjd med var beskärningen görs så kan du flytta rutan genom att placera muspekaren inuti rutan och försiktigt dra den uppåt eller nedåt 2. Klicka på Utför när du är nöjd med bildens höjd Spara bilden när du redigerat klart 1. Inställningen för Kvalitet Använd alltid den rekommenderade inställningen Maximum 2. Inställningen för Spara a. I 95% ska du alltid välja Ersätt originalbilden. Har du redigerat en ny originalbild, ska du alltid - 100% - välja att ersätta originalbilden. Originalbilder sparar vi inte på i filhanteraren, de får du själv spara någon annan stans. Här sparar vi av utrymmesskäl bara webbanpassade bilder Det finns undantag, i 5% eller mindre av alla fall: b. Ibland händer det att du måste redigera en bild som redan finns i mediahanteraren. Om du vet att bilden används på någon annan sida så ska du välja det andra alternativet Spara bilden som en kopia. Annars syns dina förändringar på bilden även på den sida som redan är publicerad. Alternativet Spara bilden som en kopia placerar din bild i en särskild filkatalog för just den här sidan. Ingen förändring sker då på originalbilden 3. Klicka på OK, längst ned i bildredigeraren för att spara bilden 4. Bilden öppnas i ett visningsläge. Klicka på länken Tillbaka 5. Infoga nu bilden på sidan, enligt sidan 4-5 Så här gör du för att ta bort en bild Bilden måste tas bort både ur mediahanteraren och på sidan, om den inte används på andra sidor också, då ska den bara bort på den aktuella sidan. Först måste du veta var din bild finns Vet du i vilken katalog bilden finns, så kan du gå direkt till instruktionen vid 1 nedan. a) Gå till sidan där bilden som ska tas bort finns. Öppna sidan i skriv/redigeraläge. Klicka en gång på bilden, så att den är markerad

9 Arbeta med bilder på sunne.se i CMS 7.5 Sida 9 av 9 b) Klicka på knappen Infoga/redigera bild c) I dialogrutan för Infoga/redigera bild: Klicka på den gula byråknappen d) I dialogrutan Välj innehåll listas strukturen upp för katalogerna i mediahanteraren och bilden markeras. Scrolla nedåt i dialogrutan för att se var bilden finns. Notera sökvägen och välj Avbryt A: Börja med att ta bort bilden i mediahanteraren 1) Öppna mediahanteraren och nåla fast den (se sidan 2) så slipper du leta upp bilderna en gång till 2) Gå till den katalog där bilden ligger och scrolla bland bilderna under uppladdningsfönstret tills du hittar bilden som du ska ta bort 3) Klicka på bildens menyknapp och välj: Flytta till papperskorgen. 4) Något av följande två besked dyker upp: a) Om din bild INTE finns på någon sida PÅ SUNNE.SE: Du får ett meddelande som talar om att om det finns en inkommande länk, det vill säga en länk från någon annan webbplats, till bilden, så kommer länken inte att fungera efter att du har tagit bort bilden. Externa länkar från andra webbplatser kan vi aldrig kontrollera, välj att Flytta till papperskorgen, så är bilden borta b) Om din bild FINNS på någon/några av sidorna på sunne.se: Du ser namnet och sökvägen på sidan/sidorna där bilden finns i beskedet. Välj Flytta till papperskorgen ändå om du är säker på att bilden bara finns på den sida som du ska redigera Är du osäker på om du kan ta bort bilden, så kan du kolla upp sidan/sidorna först. För muspekaren till raden med sidans namn så dyker länken Visa upp längst till höger. Klicka på Visa så hamnar du på sidan där bilden finns. Om du har nålat fast mediahanteraren kan du samtidigt se bilden där den är lagrad och välja Flytta till papperskorgen igen. Tar du nu bort bilden behöver du ge sidan en ersättningsbild (om den inte redan har fått det) B: När bilden är borta från mediahanteraren ska du ta bort bilden från sidan Nu har du tagit bort bilden, men sidan har fortfarande länken till bilden kvar på sidan. Om någon besöker sidan kan de inte se bilden, eftersom den är borta. I stället ser de ett rött X på sidan där bilden skulle visas och eventuellt en text, om du har skrivit en titel till bilden 5) Gå till sidan och ta bort bilden. Klicka en gång på bilden för att markera den och välj sedan Delete. Ge eventuellt sidan en ersättningsbild istället för bilden du tog bort 6) Spara och publicera sidan Här kommer länken Visa att synas när du pekar på sidans namn

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7

Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Arbeta med bilder på bloggen Sida 1 av 7 Infoga, redigera och ta bort bilder på bloggen En webbsida bäddar inte in en bild i sidan som många andra program, till exempel Word. Alla bilder och bildobjekt

Läs mer

Bloggen har tre sidtyper

Bloggen har tre sidtyper Handbok för bloggare i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 12 Bloggen har tre sidtyper Blogginläggen Dina återkommande inlägg (berättelser, kåserier, personliga iakttagelser) som du skriver för din klass/grupp.

Läs mer

Redigera text och länka på www.sunne.se

Redigera text och länka på www.sunne.se Redigera text och länka i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 18 Redigera text och länka på www.sunne.se Häftet innehåller anvisningar för hur du redigerar text och länkar internt (till andra sidor på sunne.se)

Läs mer

SLU anpassad lathund

SLU anpassad lathund SLU anpassad lathund för personpresentation i EPiServer uppdaterad 17 maj 2011 För att kunna använda CV mallen på SLU webben krävs två saker: 1. Att man är anställd på SLU och har AD behörighet. Detta

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Skoladmin kom igång! Innehåll

Skoladmin kom igång! Innehåll Skoladmin kom igång! Välkommen till nya Skoladmin! Det har skett lite förändringar i själva verktyget där du skapar nya kurser och lägger upp nyheter. Du kommer att känna igen all information som läggs

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision 2 1.1 Starta SiteVision 2 1.2 Redigeringsläget i SiteVision 3 1.2.1 Verktygsfält 3 1.2.2 Modulväljare 4 1.2.3 Navigator

Läs mer

Redigera kontaktsidor Sida 1 av 8

Redigera kontaktsidor Sida 1 av 8 Redigera kontaktsidor Sida 1 av 8 Häftet handlar om hur du redigerar de olika kontaktsidorna. Ett särskilt häfte finns för hur du länkar kontaktsidorna till högerspalten. Kontakter, Sunne kommun Kontaktsidorna

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision SiteVision AB Version 3 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygslisten...2

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 2 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till en länk i text 9 Lägga till länkar under

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Låt "Personlig mappfil för Office Outlook (.pst)" vara markerad. Klicka på OK

Låt Personlig mappfil för Office Outlook (.pst) vara markerad. Klicka på OK Flytta Outlookobjekt med hjälp av Personlig mapp Avsnitt: Skapa en Personlig mapp i Outlook 2007 Skapa en Personlig mapp i Outlook 2010 Flytta Outlookobjekt till den personliga mappen Spara undan den Personliga

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna)

skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Hotspot skapa genvägar till andra sidor (externa och interna) Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga

Välkomna till. Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Välkomna till Utbildning i Episerver 9 för Handboksredaktörer och Handboksansvariga Komma igång Öppna din webbläsare och ange URL:en: http://beta.kristianstad.se/epis erver/ Skapa favoritlänk i IE Logga

Läs mer

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Inloggning... 2 Redigeringsläget... 3 Skapa innehåll... 4 Verktygsfältet... 4 Lägga till textblock... 4 Ändra textformat... 5 Lägg

Läs mer

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07

Guide. Webbsidor i Studentportalen. Innehåll. Uppdaterad: 2014-10-07 Guide Eva Pärt-Enander, 2012-12-14 Webbsidor i Studentportalen Uppdaterad: 2014-10-07 Innehåll Webbsidor i Studentportalen... 1 Om webbsidor... 2 Lägg till en webbsida... 2 Lägg till samma webbsida på

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Manual - Introduktionskurs SiteVision

Manual - Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision den 3 september 2014 09:00 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga

Läs mer

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA

Lathund: 24. Redigera ett eventtillfälle i EPiserver Sida 1 av 14. Rev: PA Sida 1 av 14 Jag har loggat in som en webbredaktör i Degerfors föreningen. Så här ser det ut när jag loggar in i EPiserver. 1. Klicka först på CMS 2. Sedan klicka på Redigera Sida 2 av 14 3. Nu öppnas

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord

Skapa innehåll. Logga in och administrera hemsidan. Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin. Byta lösenord Sidan 1 av 9 Logga in och administrera hemsidan Inloggningslänk: www.alvsbyn.se/wp-admin Byta lösenord 2. Klicka på Profil 3. Längst nere hittar du två fält: Nytt lösenord och Bekräfta nytt lösenord. Fyll

Läs mer

Diabetes.se CMS guide för föreningar. Senast uppdaterad:

Diabetes.se CMS guide för föreningar. Senast uppdaterad: Diabetes.se CMS guide för föreningar Senast uppdaterad: 2016 11 28 Innehåll Inledning... 3 Frågor... 3 Logga in... 4 Om Föreningens sidor... 6 Skapa ny sida... 7 Redigera en sida/lägg till information

Läs mer

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp

Snabbguide till EpiServer 6. Begrepp Snabbguide till EpiServer 6 Svensk innebandy har en gemensam webbplattform som heter EpiServer 6. För att få en så effektiv och bra webbplats som möjligt krävs en insats av Dig som redaktör i form av arbetssätt

Läs mer

Användarutbildning i SiteVision

Användarutbildning i SiteVision Användarutbildning i SiteVision Senselogic AB Version 2.4 Innehållsförteckning 1 Komma igång med SiteVision...1 1.1 Starta SiteVision... 1 1.2 Redigeringsläget i SiteVision... 2 1.2.1 Verktygsfält...2

Läs mer

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor.

Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Hotspot låter användaren skapa genvägar till andra sidor. Du kan låta bilder och/eller text bli knappar för genvägar eller navigering. Genvägarna kan leda till en annan sida i din resurs (intern sida)

Läs mer

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM)

Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) Sitevision på HiG BOL /2010-06-07 Kort instruktion för arbete i Sitevision ( exempel från ATM) För att lägga in text eller redigera text på HiG s nya webb måste du tillhöra någon grupp som har behörighet

Läs mer

Lathund steg för steg

Lathund steg för steg Lathund Lathund steg för steg Jessica Mattsson Administrativ assistent och Lotta Karlsson Informationsansvarig och Webbredaktör Oktober 2014 Innehållsförteckning Logga in... 1 Logga in på Insidan... 1

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Bild 1. EPiServer CMS 9.9

Bild 1. EPiServer CMS 9.9 Bild 1 EPiServer CMS 9.9 Bild 2 Bakgrund till denna uppdatering IdrottOnline är idag världens största EPiServer lösning IdrottOnline introducerades 2007 och har sedan starten erbjudit EpiServer CMS som

Läs mer

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning

Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Lathund för att lägga in information på ovanaker.se Innehållsförteckning Inloggning... 2 Redigeringsläget... 3 Skapa innehåll... 4 Verktygsfältet... 4 Lägga till textblock... 4 Ändra textformat... 5 Lägg

Läs mer

STEGBESKRIVNING - WEBB

STEGBESKRIVNING - WEBB STEGBESKRIVNING - WEBB Logga in och Ut 1. Öppna upp en webbläsare (Chrome eller Firefox) 2. Skriv in sökvägen: www.krukmakarenshus.org/wp-admin/ 3. Fyll i inloggningsuppgifterna och tryck Logga in 3. När

Läs mer

Mappar och filer för webbsidor

Mappar och filer för webbsidor Mappar och filer för webbsidor I de4a dokument illustreras det hur du kan arbeta med mappar och filer, då du skapar webbsidor och ska publicera dem för uppgi=erna. Det visas också hur du skickar in redovisningar

Läs mer

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ

MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGAR MANUAL FÖR ATT REDIGERA PÅ WWW.VILLAAGARNA.SE Uppdaterad 2013-05-16 Informationsavdelningen 1 Kom igång... 3 1.1 Webbläsare... 3 1.1.1 Ladda ner och installera Firefox... 3 1.1.2

Läs mer

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll

EPI Server 6.0. Lathund till Episerver. Innehåll EPI Server 6.0 Lathund till Episerver Innehåll Inloggning... 1 Hitta dina sidor... 1 Skapa, spara och publicera... 3 Obligatoriska fält... 4 Redigera innehåll... 6 Tillgängliga knappar i editorn... 6 Bilder...

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll?

Snabbguide till EpiServer CMS 5. Globalt delat innehåll. Vad är globalt delat innehåll? Snabbguide till EpiServer CMS 5 Globalt delat innehåll Vad är globalt delat innehåll? Globalt delat innehåll innebär att samma information kan visas på olika ställen på webbplatsen. När du ändrar i informationen

Läs mer

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar

Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar 1/17 Lathund Hemsida för Astma- och Allergiförbundets föreningar Webbplatsen är byggd i WordPress 3.8.1. Den är byggd för att på ett enkelt sätt ska kunna skapa nya föreningshemsidor och innehåller: Inloggning

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Lathund grundkurs datorutbildning

Lathund grundkurs datorutbildning Lathund grundkurs datorutbildning Innehåll: - Skapa mappar i hemkatalogen samt i gemensam mapp - Spara dokument i hemkatalogen eller i gemensam mapp - Spara bilder från ipaden på datorn - Infoga bilder

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar

Lathund för redaktörer. Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar 2014-11-17 Lathund för redaktörer Lokala webbplatser Sacoföreningar, Sacoråd och Akademikerföreningar Åsa Widert Schoug Saco Box 2206 103 15 Stockholm Besök: Lilla Nygatan 14 Tel växel: 08-613 48 00 Fax:

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Innehåll. HTML Editor Sida 2 av 30

Innehåll. HTML Editor Sida 2 av 30 HTML editor Innehåll Länka till webbsida... 4 Extern länk.... 7 Länka till e-post.... 8 PROs bildbank.... 10 Ladda upp ny bild.... 12 Redan uppladdad bild... 16 Bildredigeraren.... 17 Infoga/redigera inbäddad

Läs mer

Redigera forskarprofil i EpiServer

Redigera forskarprofil i EpiServer Redigera forskarprofil i EpiServer Innehåll Logga in... 2 Navigera... 3 Favoriter... 3 Redigera innehåll på sidan... 4 Namn... 4 Signatur... 4 Är forskarstuderande... 4 Mina doktorander... 4 Visa mina

Läs mer

Skriva nyheter på sunne.se

Skriva nyheter på sunne.se Skriva nyheter på sunne.se, CMS 7.5 Sidan 1 av 6 Skriva nyheter på sunne.se Det är extra viktigt att skriva en intressant rubrik och en sammanfattande ingress för en nyhet. Rubriken och ingressen är dörren

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

SJF LATHUND EPISERVER 7.0

SJF LATHUND EPISERVER 7.0 SJF LATHUND EPISERVER 7.0 LOgGA IN. Logga in URL: http://test.sjf.discoworks.se/epiui/cms SKAPA OCH REDIGERA SIDOR. Skapa sida Öppna trädnavigeringen genom att klicka på den mörkgrå struktursymbolen längst

Läs mer

Men banners kan också placeras i composerblock samt på nyhets- och artikelsidor. Du kan skapa en banner i vilken editor som helst i EpiServer CMS 5.

Men banners kan också placeras i composerblock samt på nyhets- och artikelsidor. Du kan skapa en banner i vilken editor som helst i EpiServer CMS 5. Snabbguide till EpiServer CMS 5 Banners Vad är en banner? En banner är egentligen en bild. Med en banner menas oftast en reklambild eller ett erbjudande. Exempel på banners på innebandy.se (banners är

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08

VÄSTERVIKS KOMMUN. EPiServer - Lathund. Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 VÄSTERVIKS KOMMUN EPiServer - Lathund Regler och redigering av dina sidor 2014-01-08 Dokumentet informerar och guidar dig i verktyget för EpiServer 7. Utformad av Beatrice Runesson, kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor.

Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor. Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor. Behörighetssystem För att du ska kunna börja använda webbverktyget så finns ett behörighetssystem som är till för att endast personer

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

Lathund FE-edit i Typo3

Lathund FE-edit i Typo3 1(6) Lathund Front-end-editing (FE-edit) i Typo3 Front-end-editing (FE-edit) är ett förenklat sätt att redigera innehåll med Typo3. Helt kort går det ut på att man redigerar innehållet medan man surfar

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp

Inloggning. 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Inloggning 1. http://www.spfpension.se/medlem.html 2. https://medlem.foreningssupport.se/spf/ open24/admin/system/default.asp Gör så här: Peka och klicka i rutan nedanför Ange ditt användarnamn och skriv

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs

Acrobat 9. Adobe. Grundkurs Acrobat 9 Adobe Grundkurs Innehållsförteckning 1 Vad är Acrobat 9?...5 Kort om programmet... 5 Användningsområden... 6 Vad är PDF lite teori... 7 Starta och stänga Acrobat 9... 8 Starta programmet... 8

Läs mer

Villaägarna. Redaktörsmanual för Samfälligheter

Villaägarna. Redaktörsmanual för Samfälligheter Villaägarna Redaktörsmanual för Samfälligheter Grundstruktur för Samfälligheter... 3 Behörigheter... 3 Hitta din förenings webbplats... 4 Redigera sidor... 5 Samfällighet... 7 Övre delen... 8 Undre delen...

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser

Bilder till bildspel på TV med Lightroom. Förberedelser Bilder till bildspel på TV med Lightroom En beskrivning av ett arbetsflöde i Lightroom för att anpassa bilder till ett bildspel som skall visas på en TVskärm i full HD 1920x1080 pixlar. HD formatet 1920x1080

Läs mer

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb

Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb Lathund skapa och redigera sidor en projektwebb 1. Gå in via redigeringsadressen: https://projektwebbaradmin.lansstyrelsen.se/miljosamverkanskane 2. Skapa sida Navigera till den del av webbplatsen där

Läs mer

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida

Lathund länkar. Skapa en intern länk som en sida Lathund länkar SiteVision hanterar enkelt olika typer av länkar: interna länkar (webbsidor som finns på egna webbplatsen) externa länkar (andras webbsidor) länkar till filer/dokument länkar till bilder

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110308. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Manual för att publicera på Samarbetsportalen

Manual för att publicera på Samarbetsportalen Manual för att publicera på Samarbetsportalen Ansvar och innehåll I rollen som webbredaktör ansvarar du för att: informationen från din verksamhet är uppdaterad och korrekt, dvs att sidorna granskas med

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Lägga till bild i e- handeln

Lägga till bild i e- handeln Lägga till bild i e- handeln INNEHÅLL 1 LÄGGA TILL BILD I E-HANDELN... 3 2 LÄGGA TILL BILD PÅ PRODUKT... 3 3 LÄGGA TILL BILD PÅ KURS... 4 4 LÄGGA TILL BILD I TIDMALLEN... 6 5 SKAPA URL TILL BILD... 7 5.1

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Snabbguide till Polopoly

Snabbguide till Polopoly Snabbguide till Polopoly Följande handledning är en snabbintroduktion till Polopolysystemet och hjälper dig att fort komma igång med att skapa, redigera och ta bort innehåll. Utförligare orientering ges

Läs mer

Administrationsmanual för SCMS

Administrationsmanual för SCMS Administrationsmanual för SCMS Merea AB Box 69, 311 21 Falkenberg Tel: 0346-450 400 E-post: info@merea.se www.merea.se 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Skapa ny sida... 3 Skapa Nyheter...4 Redigera

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

I.site Webbsidesverktyg handledning

I.site Webbsidesverktyg handledning I.site Webbsidesverktyg handledning Ingela Ek IT-pedagogisk utveckling Barn- och ungdomsförvaltningen Botkyrka kommun Senast uppdaterad 2007 Välkommen som webbredaktör till Botkyrka kommuns hemsidor Logga

Läs mer

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb

Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Sandsbro AIK - Manual till redaktörer - IdrottOnline Klubb Redigeraläge Startsidan Beskrivning av flikarna Öppna hemsidan: http://www2.idrottonline.se/default.aspx?id=196012 Öppna ditt arbetsrum. Klicka

Läs mer

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11

En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 En grund i bildbearbetning för webben i Photoshop Elements 11 Mappstrukturering... 2 Arbetsflöde bildbearbetning för webb Beskär... 3 Storleksförändra bild... 4 Skärpa... 5 Spara för webb... 6 Från logga

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Administration av lagets arbetsrum lathund

Administration av lagets arbetsrum lathund Administration av lagets arbetsrum lathund 1: Logga in Öppna din webbläsare och gå in på nya Skuru-webben (www.skuruik.se/handboll). 1. Gå till ditt lags arbetsrum (du hittar laget antingen under Barn/Ungdom

Läs mer

Manual Introduktionskurs SiteVision

Manual Introduktionskurs SiteVision Manual Introduktionskurs SiteVision sidan 1 Manual Introduktionskurs SiteVision 20141125 Version 3 Innehållsförteckning Logga in 2 Redigera text 3 Om bilder på ale.se 6 Lägga till en bild 7 Lägga till

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. Rev 2014-07-07 1 Innehållsförteckning Hitta mitt kursrum...

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1

Personalsupport. Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Textredigeraren. Moodle version 2.7.1 Personalsupport Medicinska fakulteten, Lunds universitet Textredigeraren Moodle version 2.7.1 Lars Rundgren, 2012-2014 Moodle 2.7.1 Textredigeraren Textredigeraren... 3 Nya ikoner i textredigeraren...

Läs mer

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor.

Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Redaktörsutbildning SiteVision SiteVision verktyget för att publicera webbsidor. Behörighet För att kunna delta måste du ha behörighet i SiteVision. Om du inte redan har det kontakta webbansvarig på din

Läs mer

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se

Wordpress och Sociala medier av Sanna Ohlander 110319. Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se Guide till hur du skapar och förändrar inlägg och sidor på staffanstorp.se 1 Innehållsförteckning Tänk på! Sid 3 Logga in sid 4 Panel sid 5 Sidor och inlägg 1. Skapa eller redigera en sida eller inlägg

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Berättarministeriet. Lathund Light

Berättarministeriet. Lathund Light Berättarministeriet Lathund Light 1 1.1 - Administrationspanelen 1.1 - Logga in För att göra ändringar på berattarministeriet.se måste du logga in i administrationspanelen. Du måste då skriva in adressen

Läs mer

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0

Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Lär dig grunderna i Photoshop Elements 4.0 Här får du lära dig hur man flyttar bilder från kameran till datorn, hur man fixar till ett foto, hur man skriver ut bilder och mycket mera. Lycka till! copyright

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

REDIGERA BILDER OCH TEXT PÅ DIN WORDPRESS-HEMSIDA

REDIGERA BILDER OCH TEXT PÅ DIN WORDPRESS-HEMSIDA REDIGERA BILDER OCH TEXT PÅ DIN WORDPRESS-HEMSIDA Anna Muñoz Lundgren & MejDej Teknikhjälp, januari 2019. INTRODUKTION Den här guiden är främst avsedd för dig som skapat en hemsida med hjälp av MejDej

Läs mer

Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor.

Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor. Detta är en fördjupnings- och vidareutbildningsmanual För SPFs webbsidor. Behörighetssystem För att du ska kunna börja använda webbverktyget så finns ett behörighetssystem som är till för att endast personer

Läs mer

Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30. Utbildning i EpiServer för Konstfack.

Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30. Utbildning i EpiServer för Konstfack. Webb: www.magnusfermin.se Email: mediaproducer@fermin.se Tel: +46 706 86 33 30 Utbildning i EpiServer för Konstfack Övningsuppgifter Oktober 2010 Övningsuppgifter I mappen kursmaterial på skrivbordet i

Läs mer

Verktygen i Fronter, för lärare

Verktygen i Fronter, för lärare Verktygen i Fronter, för lärare Denna manual beskriver hur man använder verktygen i Fronter och skapar innehållet, t ex nyheter, mappar och forum. 2012-07-18 Innehållsförteckning Hur hittar jag mitt kursrum?...

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer