Fastighetsutdrag Gävle Åsbyggeby 3:3

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsutdrag Gävle Åsbyggeby 3:3"

Transkript

1 Utdragsdatum Fastighet Gävle Åsbyggeby 3:3 Godkänd FR: Godkänd IR: Aktualitetsdatum IR: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda. Distrikt Valbo Tidigare beteckning Fastighet Aktbeteckning X-Valbo Åsbyggeby 3: :128 Ursprung Gävle Åsbyggeby 3:1 Adress Åbyforsvägen Valbo Kommundel: Valbo Areal Land: kvm Vatten: - kvm Totalt: kvm Koordinat N = , E = Andel i Samfällighet Gävle Åsbyggeby S:1 Procent 11,089 Gävle Åsbyggeby Ga:5 Gävle Åsbyggeby Ga:6 Gävle Åsbyggeby Ga:11 Gävle Åsbyggeby Ga:7 Gävle Åsbyggeby Ga:4 Koordinater fastighet Omr. N-koord E-koord Karta gävle gävle gävle gävle gävle gävle gävle Skattetal Öresland/penningland 3:11,5 sida 1 av 6

2 Åtgärder Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Aktbeteckning Laga skifte val-299 Delning (Av samfällighet) val-428 Ledningsåtgärd :45 Ledningsåtgärd :877 Fastighetsreglering :575 Fastighetsreglering :419 Ledningsåtgärd :433 Ledningsåtgärd :815 Anläggningsåtgärd k Fastighetsbestämning k Fastighetsreglering k Fastighetsreglering k Fastighetsreglering k Anläggningsåtgärd k-15/36 Ledningsåtgärd k-15/38 Tekniska åtgärder Utredning k-16/42 Avskild mark Gävle Båtsman Eks Torp 2:1 Gävle Hagaström 73:3 Gävle Åsbyggeby 3:9 Gävle Åsbyggeby 3:24 Gävle Åsbyggeby 3:34 Gävle Åsbyggeby 3:51 Gävle Åsbyggeby 12:1 Gävle Åsbyggeby 3:69 Gävle Åsbyggeby 3:10 Gävle Åsbyggeby 3:11 Gävle Åsbyggeby 3:30 Gävle Åsbyggeby 3:31 Gävle Åsbyggeby 3:36 Gävle Åsbyggeby 3:49 Gävle Åsbyggeby 3:50 Gävle Åsbyggeby 3:63 Gävle Åsbyggeby 3:64 Gävle Åsbyggeby 3:65 Gävle Åsbyggeby 11:1 Gävle Åsbyggeby 13:1 Gävle Åsbyggeby 33:1 sida 2 av 6

3 Rättigheter grunduppgifter Rättsfh. Typ av rättighet Ändamål Aktbeteckning Last Avtalsservitut Se beskrivning 21-im1-58/937.1 Beskr: Kraftledning mm Last Avtalsservitut Se beskrivning 21-im1-70/250.1 Beskr: Vattenledning mm Last Officialservitut Väg 21-82: Last Officialservitut Väg 21-82: Last Officialservitut Väg 21-94:575.1 Last Officialservitut Ledningar 2180k Last Officialservitut Utfart 2180k Beskr: Rätt att använda befintlig utfartsväg inom vägområdet a Last Officialservitut Väg 2180k Beskr: Rätt att använda befintliga vägen a och området mellan vägen och åsbyggeby 4:76 för transporter till och från åsbyggeby 4:76. samt rätt att avverka träd och uppväxande slyvegetation mellan vägen a och åsbyggeby 4:76 Last Officialservitut Väg 2180k Beskr: Rätt att använda befintlig vägen a, b och området mellan vägen och lotten aför transporter till och från lotten a Last Officialservitut Väg 2180k Beskr: Rätt att använda befintliga vägen a,b,c och området mellan vägen och åsbyggeby 4:58 för transporter till och från åsbyggeby 4:58 Last Officialservitut Trädsäkerhet 2180k Beskr: Rätt att inom ett avstånd av 20 meter på vardera sida om spårmitt hålla fritt från träd och buskar (skötselgata). rätt att utanför skötselgatan fälla de träd som vid fall kan utgöra fara för spåranläggningen eller järnvägsdriften (kantzon). Last Ledningsrätt Vatten och avlopp 2180k-15/38.1 Last Ledningsrätt Starkström 21-88:45.1 Last Ledningsrätt Starkström 21-92:877.1 Beskr: Ledningsrätt starkström Last Ledningsrätt Starkström 21-96:815.1 Last Ledningsrätt Starkström 21-97:433.1 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Planer och bestämmelser Planer Datum Aktbeteckning Samrådsområde gxiii:372 Molnviksmuren,rockmur Och Tickselmuren sida 3 av 6

4 Lagfarter Lagfart Inskr.dag Aktbeteckning Skoglund Bodil Åbyforsvägen Valbo Andel 1/ /15A Köp, Andel 1/ /15A Folkbokfört namn: Skoglund Bodil Birgitta Skoglund Bengt Åbyforsvägen Valbo Andel 1/ /15 Köp, Andel 1/ /15 Folkbokfört namn: Skoglund Bengt Gotthard Inteckningar Nr Belopp Inskr.dag Aktnummer Anm SEK / SEK /17504 Antal sökta inteckningar: 2 Summa: SEK Inskrivning Nr Inskr.dag Aktnummer Typ /937 Avtalsservitut Kraftledning mm /250 Avtalsservitut Vattenledning mm Taxering Taxeringsenhet: Lantbruksenhet bebyggd Id för tax.enhet: Markvärde: tkr Taxering genomförd: 2014 Byggnadsvärde: tkr Summa taxvärde: tkr Areal: kvm Hel registerfastighet sida 4 av 6

5 Värderingsenheter Total lantbruk Skogsmark: tkr Skogsmark: 171 ha Skogsimpediment: 4 tkr Skogsimpediment: 2 ha Åkermark: 184 tkr Åkermark: 10 ha Betesmark: - tkr Betesmark: - ha Ekonomibyggnad: 373 tkr Övrig mark: - ha Skog tkr Areal: 171 ha Riktvärdesomr: Samfälld mark: Nej Virkesförråd, tot: - kbm/ha Kod för kostnadsklass: 6 Barrskog, tot: 72 kbm/ha Klassind. tot. virkesförråd: - Lövskog, tot: 36 kbm/ha Skogsimpedimentmark 4 tkr Areal: 2 ha Riktvärdesomr: Samfälld mark: Nej Åkermark 184 tkr Areal: 10 ha Riktvärdesomr: Samfälld mark: Nej Dränering: Tillfredställande dränerad eller självdränerad, ej klass 1. Mycket sämre produktionsförmåga (mer än 30 % under Brukningsvärde: normalt) Ekonomibyggnad 373 tkr Area: 759 kvm Riktvärdesomr: Beskaffenhet (klass): Enklare Beskaff. (poäng): - Värdeingsår: - Under byggnad: Nej Volym: - kbm Ekonomibyggnad, värdeår före 1980 (ej Spannmålslager Byggnadskat: (42), Ensilagesilo (44), Växthus (51-53), Övriga ekonomibyggnader (60)) Småhusmark på lantbruk 297 tkr Area: kvm Riktvärdesomr: Antal lika: 1 Id.nr: Vatten: Enskilt vatten året om Avlopp: Kommunalt avlopp Strand: Ej strand (eller strandnära mer än 150 m) sida 5 av 6

6 Småhusbyggnad på lantbruk 789 tkr Boarea: 200 kvm Biarea: - kvm Total värdegr. yta: 200 kvm Summa standardpoäng: 23 Tillbyggnadsyta: - kvm Om/tillbyggnadsår: - Nybyggnadsår: Under byggnad: Nej Värderingsår: Placerad på: tkr Boarea: 100 kvm Biarea: - kvm Total värdegr. yta: 100 kvm Summa standardpoäng: 27 Tillbyggnadsyta: - kvm Om/tillbyggnadsår: - Nybyggnadsår: Under byggnad: Nej Värderingsår: Placerad på: sida 6 av 6

ALINGSÅS HÄSTERYD 1:3

ALINGSÅS HÄSTERYD 1:3 Utdragsdatum 2017-04-18 Fastighet Alingsås Hästeryd 1:3 Godkänd FR: 2017-02-22 Godkänd IR: 2011-12-23 Aktualitetsdatum IR: 2017-04-11 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6 Utdragsdatum 2016-11-11 Fastighet Sigtuna Ockelsta 3:6 Godkänd FR: 2013-04-05 Godkänd IR: 2016-10-06 Aktualitetsdatum IR: 2016-11-10 Lantmäteriförättning (160800) Lantmäteriförrättning pågår 2016-04-21

Läs mer

STRÄNGNÄS KÄRNBO-BJÖRKTORP 1:3

STRÄNGNÄS KÄRNBO-BJÖRKTORP 1:3 Utdragsdatum 2017-04-05 Fastighet Strängnäs Kärnbo-Björktorp 1:3 Godkänd FR: 1996-03-28 Godkänd IR: 2017-02-22 Aktualitetsdatum IR: 2017-03-31 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens

Läs mer

ÅRJÄNG TORKILSBYN 1:36

ÅRJÄNG TORKILSBYN 1:36 Utdragsdatum 2017-04-27 Fastighet Årjäng Torkilsbyn 1:36 Godkänd FR: 1991-12-05 Godkänd IR: 2013-10-18 Aktualitetsdatum IR: 2017-04-25 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133 Utdragsdatum 2016-01-25 Fastighet Södertälje Billsta 1:8 Godkänd FR: 2012-11-12 Godkänd IR: 2010-11-05 Aktualitetsdatum IR: 2016-01-21 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

TANUM KVILLE-VALÖN 1:14

TANUM KVILLE-VALÖN 1:14 Utdragsdatum 2018-06-12 Fastighet TANUM KVILLE-VALÖN 1:5 Godkänd FR: 2015-07-15 Godkänd IR: 1991-10-14 Aktualitetsdatum IR: 2018-06-07 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13 FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13 Fastighetsnyckel: 180043639 Aktualitet FR: 2012-04-02 Län: 18, ÖREBRO Kommun: 80, ÖREBRO Distrikt: 211044, KIL Församling (2015 12 31): 13, Axberg TIDIGARE BETECKNING T-KIL

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Ärtemark

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Ärtemark Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Bengtsfors Hökhult 1:23 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140709794 2017-03-23 2013-10-17 13:00

Läs mer

() Värderingsår: Taxeringsvärde byggnad:

() Värderingsår: Taxeringsvärde byggnad: Mindre Normalt Bra Mycket Marknadsvärdering - Fastighet Fårö Verkegards 2808 62466 Fårö Upplåtelseform: Fritidshus Objektstyp: Fritidshus Fastighetsbeteckning Gotland Fårö Verkegards 1:44 Län: Gotland

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Nyckel: 140710499 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2017-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2014-02-14

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Nyckel: 140710500 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2015-08-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2014-02-14

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

Kil Södra Grimstad - Utredning om vatten inom förslag till detaljplan för Södra Grimstad.

Kil Södra Grimstad - Utredning om vatten inom förslag till detaljplan för Södra Grimstad. PM 2017-01-25 Kil Södra Grimstad - Utredning om vatten inom förslag till detaljplan för Södra Grimstad. 1. Inledning och bakgrund Under pågående arbete med framtagande av detaljplan för Södra Grimstad

Läs mer

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13 Fastighet Beteckning Svalöv Ask 1:13 Nyckel: 120296709 Distrikt Ask Socken: Ask Adress Adress Ask 1775B 268 90 Svalöv Senaste ändringen i allmänna delen 2006-02-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Bengtsfors Kvarnviken 2:2 Nyckel: 140710498 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2015-08-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

35 HA ÅKER OCH SKOG ALUNDA

35 HA ÅKER OCH SKOG ALUNDA Skeberga 3:1 35 HA ÅKER OCH SKOG ALUNDA Fastighet Del av fastigheten Uppsala Skeberga 3:1 Adress Beskrivning Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Skogsmark Åkermark Betesmark Stödrätter Lantmäteriförrättning

Läs mer

9,5 HA SKOG. Lekeberg, Vekhyttan

9,5 HA SKOG. Lekeberg, Vekhyttan 9,5 HA SKOG Lekeberg, Vekhyttan 2 9,5 HA SKOG Skogsfastighet, Lekeberg Vekhyttan Vackert och bra beläget invid mindre vattendrag, söder om byn Vekhyttan. 9,5 HA SKOG 3 4 9,5 HA SKOG FAKTA Skogsfastighet,

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Lommeland

Senaste ändringen. i allmänna delen Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Socken: Lommeland Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Strömstad Lommelands-Mörk 2:9 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140241186 2010-11-11 2016-02-18

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

Marknadsvärdering - Fastighet

Marknadsvärdering - Fastighet Uppvärmning: Fastighetsbeskrlvnlng Marknadsvärdering - Fastighet Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5 62377 Klintehamn 1,5-plansvilla (Fd bulhus) under plåt- och eternittak med putsad fasad och träpanel

Läs mer

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö Samfällighet Beteckning Växjö Målajord s:3 Nyckel: 070118223 Församling Söraby Socken: Söraby Senaste ändringen i allmänna delen 2009-12-11 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt

Läs mer

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3 038 Allmän+Taxering 2016-06-09 Fastighet Beteckning Orust Kårehogen 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2016-02-29 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-01 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3 038 Allmän+Taxering 2015-08-25 Fastighet Beteckning Trollhättan Anstorp 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-02-04 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2006-05-12 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

TILL SALU! Mindre gård, Dagsås-Perstorp. Offentlig auktion Adress Dagsås Perstorp Tvååker. Huvudbyggnad (Bostad) Interiör.

TILL SALU! Mindre gård, Dagsås-Perstorp. Offentlig auktion Adress Dagsås Perstorp Tvååker. Huvudbyggnad (Bostad) Interiör. TILL SALU! Mindre gård, Dagsås-Perstorp Fastigheten Varberg Perstorp 1:1, med adress Dagsås Perstorp 1 skall försäljas på offentlig auktion genom av Varbergs tingsrätt förordnad god man, advokat Anders

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Bertwig MARKNADSVÄRDERING. do advokat Bengt Loquist. Fastigheten Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5, Klintehamn

Bertwig MARKNADSVÄRDERING. do advokat Bengt Loquist. Fastigheten Gotland Klinte Valle 1:116 Barlastvägen 5, Klintehamn Bertwig FASTIGHETSFÖRMEDLING MARKNADSVÄRDERING Uppdragsgivare advokat Bengt Loquist Strelowgatan 11 621 45 Visby Agare: dödsboet efter Morgan Modigh do advokat Bengt Loquist Objekt Bostadstyp Byggnadstyp

Läs mer

KÖPING Slyta 3:29. Beskrivning

KÖPING Slyta 3:29. Beskrivning KÖPING Slyta 3:29 Beskrivning Fastigheten är belägen i skogsbygd med insprängda gårdar i skogslandskapet. Området präglas av ett skogbeklätt slättlandskap med närhet till tätorter och kommunikationer.

Läs mer

Fastighetsinfo FASTIGHET TYRESÖ BREVIK 1:362

Fastighetsinfo FASTIGHET TYRESÖ BREVIK 1:362 Fastighetsinfo FASTIGHET TYRESÖ BREVIK 1:362 Aktualitet FR: 2015-10-13 Objektid: Nyckel (fnr): 010422700 909a6a46-a2bf-90ec-e040-ed8f66444c3f Län: Kommun: Distrikt: 01, STOCKHOLM 38, TYRESÖ 212078, TYRESÖ

Läs mer

Sandvik Gård SPA & Conference. Norrköping

Sandvik Gård SPA & Conference. Norrköping Sandvik Gård SPA & Conference Norrköping FASTIGHETSBETECKNING Finspång Magnehult 1:2 SANDVIK GÅRD, SPA- OCH CONFERENCE Sandvik Gård mellan Norrköping och Katrineholm med lugnt och fantastiskt vacker natur-

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2 Datum 2016-08-08 Fastighet Församling Godkänd FR: Ej förändrad Godkänd IR: 2011-04-28 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-05 Upplåten med tomträtt. Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Skarpnäck

Läs mer

Metria FastighetSök - Linköping Kungsbro 1:449

Metria FastighetSök - Linköping Kungsbro 1:449 Fastighet Beteckning Linköping Kungsbro 1:449 Nyckel: 050115760 Distrikt Vreta Kloster Socken: Vreta Kloster Jordnatur Krono Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 2002-09-23 Senaste ändringen

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758)

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Ej arealredovisat vattenområde (Akt 01-DJÖ-2758) Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Värmdö Harö 2:44 i allmänna delen Nyckel: 010248312 2010-03-09 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Djurö, Möja och

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY

BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY BILAGOR TILL KNUTBY-KUMLA 204 4 RUM OCH KÖK I KNUTBY ANSVARIG MÄKLARE: ABEL TEKESTE TELEFON: 018-495 56 49, 0723-144 033 MEJL: ABEL.TEKESTE@WIDERLOV.SE SÄKRA BUD & DIN UNDERSÖKNINGSPLIKT Så här går en

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

SKOGSFASTIGHET SUNDSVALL LIDEN

SKOGSFASTIGHET SUNDSVALL LIDEN SKOGSFASTIGHET SUNDSVALL LIDEN SUNDSVALL LIDENS BYN 2:1 Obebyggd skogsfasghet om totalt ca 138 ha. Virkesförråd 11.500 m 3 sk. Tillväxt 660 m 3 sk/år Två skien. Fasgheten ligger direkt öster om Liden.

Läs mer

Samhällsfastigheter Gnesta 31:10, 31:11, 31:12

Samhällsfastigheter Gnesta 31:10, 31:11, 31:12 Samhällsfastigheter Gnesta 31:10, 31:11, 31:12 ROSENGREN PROJEKT GNESTA 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning 8 Projektdata

Läs mer

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris

SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris SKOGSSKIFTE-BERG-ÖSTERSKUCKU-1.000.000 kr utgångspris Berg Österskucku 3:9, del av Obebyggd skogsskifte om totalt 22 ha varav ca 20 ha produktiv skogsmark. Virkesförråd ca 3.600 m 3 sk. Fastighet: Berg

Läs mer

17 HA TORHAMNSUDDE. Belägen i Karlskrona kommun och Torhamn församling. Pris: kr eller högstbjudande.

17 HA TORHAMNSUDDE. Belägen i Karlskrona kommun och Torhamn församling. Pris: kr eller högstbjudande. 17 ha Torhamnsudde 17 HA TORHAMNSUDDE Fastighet Fastigheten Karlskrona Torhamn 1:28 Adress Belägen i Karlskrona kommun och Torhamn församling. 17 ha vid Torhamnsudde. Jordbruksfastighet med både betesmark

Läs mer

Metria FastighetSök - Stenungsund Brattås 1:1

Metria FastighetSök - Stenungsund Brattås 1:1 Fastighet Beteckning Stenungsund Brattås 1:1 Nyckel: 140180664 Distrikt Spekeröd Socken: Spekeröd Adress Adress Hålt 201 444 93 Spekeröd Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 2017-01-20 Senaste

Läs mer

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11

Metria FastighetSök - Kalix Sangis 9:11 038 Allmän+Taxering 2017-10-26 Fastighet Beteckning Kalix Sangis 9:11 Nyckel: 250017622 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-06-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2000-11-27 UUID: 909a6a88-3482-90ec-e040-ed8f66444c3f

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Husby 3:35. Husby 3:35 - Österåker

Husby 3:35. Husby 3:35 - Österåker - Österåker 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER INGULV 1 6 ÖSTERÅKER - BOSTADSRÄTTSMARKNAD 10 TOMTKARTA 11 FÖRSLAG OM SMÅSTADSBEBYGGELSE 13 FASTIGHETSUTDRAG

Läs mer

Gamla Badhuset i Nynäshamn - Morkullan 10

Gamla Badhuset i Nynäshamn - Morkullan 10 Gamla Badhuset i Nynäshamn - Morkullan 10 ROSENGREN MORKULLAN 10 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning Morkullan 10 8 Projektdata

Läs mer

35 HA ROSLAGSGÅRD. Södra Nånö Byväg 37. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

35 HA ROSLAGSGÅRD. Södra Nånö Byväg 37. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Södra Nånö 35 HA ROSLAGSGÅRD Fastighet Norrtälje Södra Nånö 1:18 och Södra Nånö 2:4 Adress Roslagsgård 35 ha Arealer Södra Nånö Byväg 37. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

Läs mer

INLEDANDE INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 4 INDIKATIVT BUD 4 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 4 FASTIGHETSBESKRIVNING 8 TOMTKARTA 11

INLEDANDE INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 4 INDIKATIVT BUD 4 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 4 FASTIGHETSBESKRIVNING 8 TOMTKARTA 11 1 INNEHÅLL INLEDANDE INFORMATION 3 BAKGRUND 3 KONTAKTPERSONER 3 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 4 INDIKATIVT BUD 4 FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN 4 BILDER 5 FASTIGHETSBESKRIVNING 8 AVISERINGSLISTA 10 TOMTKARTA 11 RITNINGAR

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

9 HA SKOG I ALMUNGE. Belägen i Uppsala kommun och Almunge Församling. Pris: kr eller högstbjudande. Tillträde efter överenskommelse.

9 HA SKOG I ALMUNGE. Belägen i Uppsala kommun och Almunge Församling. Pris: kr eller högstbjudande. Tillträde efter överenskommelse. Tadinge 6:1 9 HA SKOG I ALMUNGE Fastighet Fastigheten Uppsala Tadinge 6:1 Adress Belägen i Uppsala kommun och Almunge Församling. 9 ha skog i Almunge Skog i ett skifte intill sjön Testen med egen jakt.

Läs mer

Byggrätt - Vaxholm Framnäs

Byggrätt - Vaxholm Framnäs Byggrätt - Vaxholm Framnäs ROSENGREN FRAMNÄS 13 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsstruktur 6 Indikativa bud 7 Försäljningsprocessen 7 Projektbeskrivning

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation 13.11 All information Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄSSLEHOLM TYRINGEMÖLLAGÅRDEN *5 Senast ajourfört FR: 1999-03-24 Senast ajourfört IR: 2008-03-03 Aktualitetsdatum

Läs mer

23 HA GÅRD I SKYTTORP

23 HA GÅRD I SKYTTORP Kurbo 23 HA GÅRD I SKYTTORP Fastighet Fastigheten Uppsala Kurbo 1:2 Adress Kurbo 14, 743 94 Skyttorp. Belägen i Uppsala kommun och Tensta församling. 23 ha utvecklingsbar gård Gård ca 2 mil norr om Uppsala

Läs mer

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal Kongegårdsgatan 3 - Mölndal MÖLNDAL - RISKULLA KONTOR / LAGER / INDUSTRI Fastighet Fastigheten Adress Tomt Kongegårdsgatan 3, 431 90 Mölndal. Belägen i Mölndal kommun och Fässberg församling. Tomtarea

Läs mer

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling.

ROSLAGSGÅRD 14,4 HA. Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna och Söderby-Karl församling. Nora ROSLAGSGÅRD 14,4 HA Fastighet Fastigheten Norrtälje Nora 5:3 Adress Roslagsgård 14,4 ha Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Nora 4473, 761 73 Norrtälje. Belägen i Norrtälje kommun och Estuna

Läs mer

Lia/Ullared - Obbhult 101

Lia/Ullared - Obbhult 101 Lia/Ullared - Obbhult 101 FASTIGHETSTYP Bebyggd lantbruksenhet mm BRUKSAREA ca 7 500 m² TAXERINGSVÄRDE 3 074 000 kr PRIS - FASTIGHETSVÄRDE 9 000 000 kr Lia Hof - ett vandrarhem av exklusivt snitt med stora

Läs mer

TILL SALU! Mindre skogsgård med enskilt läge

TILL SALU! Mindre skogsgård med enskilt läge TILL SALU! Mindre skogsgård med enskilt läge 1 (2) 1½-plansvilla med mindre källare, Oskarström Fastigheten Halmstad Årnilt 1:27, med adress Årnilt, Björkelund 574, Oskarström skall försäljas på offentlig

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn Nordh Frykmans väg 9 Tel SVENSKA STORHUS- Auktoriserad Storhusmäklare Karlstad Fax

NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn Nordh Frykmans väg 9 Tel SVENSKA STORHUS- Auktoriserad Storhusmäklare Karlstad Fax NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn Nordh Frykmans väg 9 Tel 054-569500 www.nordhs.nu - SVENSKA STORHUS- Auktoriserad Storhusmäklare 653 46 Karlstad Fax 054-569540 thorbjorn@nordhs.nu NORDHS MÄKLARBYRÅ AB Thorbjörn

Läs mer

Tuna 1:4 och Myssinge 2:11

Tuna 1:4 och Myssinge 2:11 Tuna 1:4 och Myssinge 2:11 22 HA GÅRD I ALUNDA Fastighet Uppsala Tuna 1:4 samt Myssinge 2:11 Adress Vackert belägen fastighet Tunaby 12, 747 93 Alunda. Belägen i Uppsala kommun och Tuna församling. Gården

Läs mer

41 HA ENKÖPING. Pris: 6 900 000 kr eller högstbjudande.

41 HA ENKÖPING. Pris: 6 900 000 kr eller högstbjudande. Hässelby 41 HA ENKÖPING Fastighet Fastigheten Enköping Sparrsätra-Hässelby 4:1 Adress 41 ha gård med helrenoverad bostad Arealer Taxeringsvärde Ekonomi Bostadsbyggnad Sparrsätra-Hässelby 6, 745 95 Enköping.

Läs mer

Handelsfastighet Södertälje- Väghyveln 11 & 12

Handelsfastighet Södertälje- Väghyveln 11 & 12 Handelsfastighet Södertälje- Väghyveln 11 & 12 ROSENGREN VÄGHYVELN 11 & 12 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Sammafattning Väghyveln 11 & 12

Läs mer

i-..---~gendomsmäklarna.

i-..---~gendomsmäklarna. Uppsala Rångsta 1 :9 i-..---~gendomsmäklarna. EgendomsMäklarna RÅNGSTA 9 & 11 2,5 ML NORR UPPSALA PRS OBJEKTTYP AREAL 6 500 000 kr eller högstbjudande Välvårdad gård 45,4149 ha ANTAL SKFTEN 3 Välarronderad

Läs mer

SKOGSSKIFTE Fränsta kr prisidé

SKOGSSKIFTE Fränsta kr prisidé SKOGSSKIFTE Fränsta 1.100.000 kr prisidé Ånge Torps Viken 2:14, del av Obebyggt skogsski e om totalt 47 ha varav ca 45 ha produk v skogsmark. Virkesförråd ca 3.900 m 3 sk. Fas ghet: Ånge Torps Viken 2:14,

Läs mer

Senaste ändringen. i allmänna delen Socken: Ragunda. Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen. i allmänna delen Socken: Ragunda. Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 22 augusti 2018 Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Ragunda Skogen 3:3 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen

Läs mer

Fastigheterna Halmstad Sten 1:51-1:54. Sennans Ängväg A-B Sennan Halmstad. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheterna Halmstad Sten 1:51-1:54. Sennans Ängväg A-B Sennan Halmstad.   För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheterna Halmstad Sten 1:51-1:54 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Sennans Ängväg 11-17 A-B Sennan Halmstad

Läs mer

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER BENSINEN 7 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10

INLEDNING 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER BENSINEN 7 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10 1 INNEHÅLL INLEDNING 3 BAKGRUND 3 KONFIDENTIELL INFORMATION 3 KONTAKTPERSONER 3 FASTIGHETSBESKRIVNING 4 BILDER BENSINEN 7 6 TOMTKARTA 9 PLANKARTA 10 RITNING 11 TRANSAKTIONSSTRUKTUR 12 INDIKATIVT BUD 12

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala Fast i g h et Beteckning Uppsala Årsta 11:127 Nyckel: 030077395 Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2007-04-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

SKOGSFASTIGHET ALNÖ ANKARSVIK ANBUD

SKOGSFASTIGHET ALNÖ ANKARSVIK ANBUD SKOGSFASTIGHET ALNÖ ANKARSVIK ANBUD Sundsvall Rökland 1:5 Obebyggt skogsski e på Alnö om totalt 8,3 ha varav ca 8 ha produk v skogsmark. Virkesförråd 880 m 3 sk. Jakt i Alnö VVO. Fas ghet: Sundsvall Rökland

Läs mer

GÅRD MED 2 BOSTÄDER. Bysättra 10, 740 12 Knutby. Belägen i Uppsala kommun och Knutby-Bladåker församling.

GÅRD MED 2 BOSTÄDER. Bysättra 10, 740 12 Knutby. Belägen i Uppsala kommun och Knutby-Bladåker församling. Bysättra GÅRD MED 2 BOSTÄDER Fastighet Äganderätt Uppsala Bysättra 3:1och Bysättra 1:2 Adress Bysättra 10, 740 12 Knutby. Belägen i Uppsala kommun och Knutby-Bladåker församling. 77 ha gård Gården ligger

Läs mer

65 HA SKOG I ÖSTHAMMAR

65 HA SKOG I ÖSTHAMMAR Hackbol 1:5 65 HA SKOG I ÖSTHAMMAR Fastighet Östhammar Hackbol 1:5 Adress Fin skogsfastighet 12 mil från Stockholm Arealer Belägen i Östhammar kommun och Frösåker församling. En välarronderad skogsfastighet

Läs mer

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK

31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Norrby 31 HA HÄSTGÅRD ÖSTERBYBRUK Fastighet Fastigheterna Östhammar Morkarla-Norrby 2:7 samt Knaby 1:11, 1:15, 1:21 och 1:25 Adress Norrby 147, 748 91 Österbybruk. Belägen i Östhammar kommun och Dannemorabygden

Läs mer

Industri-handelsfastighet Södertälje- Mullvaden 10

Industri-handelsfastighet Södertälje- Mullvaden 10 Industri-handelsfastighet Södertälje- Mullvaden 10 ROSENGREN MULLVADEN 10 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning Mullvaden 10

Läs mer

Försäljningspromemoria

Försäljningspromemoria Försäljningspromemoria Försäljningspromemoria avseende 2 bostadshus i centrala Nyköping avseende kommersiell fastighet i Hallstahammar Konfidentiell försäljningspromemoria AT Brandskydd Aktiebolag ( Ägaren

Läs mer

Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21

Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21 Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21 1 (1) Brogatan 12 Vessigebro Falkenberg Anders Carlsson Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB Tel: 0340-84260 : 0346-84200 BESKRIVNING sammandrag

Läs mer

Senaste indringeii i inskrivningsdelen :34. 1 otalareal. 1)ärav vattenareal Totalt. Registerka ita 1. N, 1 (SVFKIl 9 16 i1

Senaste indringeii i inskrivningsdelen :34. 1 otalareal. 1)ärav vattenareal Totalt. Registerka ita 1. N, 1 (SVFKIl 9 16 i1 IAN TMÄT ER 1 ET Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 5Januari 2016 Fastighet Beteckning Gotland Ekebv Kvie 1:6 \vke: 090007782 Församling Socken: Ekeby Senaste indringeii i inskrivningsdelen

Läs mer

Knyttkärrs gård vid Vänern. Åmål - 1 -

Knyttkärrs gård vid Vänern. Åmål - 1 - Knyttkärrs gård vid Vänern Åmål - 1 - FASTIGHET Åmål Knyttkärr 1:19 ADRESS Knyttkärrs gård 201 och 202 BESKRIVNING En jordbruksfastighet om totalt 163 ha (enligt taxering). Ett idealiskt generationsboende.

Läs mer

Bostadshus med lokaler HÄSSELBY VILLASTAD

Bostadshus med lokaler HÄSSELBY VILLASTAD Bostadshus med lokaler HÄSSELBY VILLASTAD ROSENGREN LUKTRESEDAN 41 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning 8 Projektdata & Ekonomi

Läs mer

Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia

Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia Fastighetsinformation Tekis FIR/Cartesia SOLNA HUVUDSTA 3:11 Status: Levande Distrikt: Solna Ajourdatum IM: Riksnyckel: 010334286 Internnyckel: 10334286 Ajourdatum FR: 2004-10-19 Officiella noteringar

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Ljunghem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Ljunghem Fastighet Beteckning Skövde Ljunghem 19:1 Nyckel: 140463591 Senaste ändringen i allmänna delen 2018-03-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2005-12-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2018-05-02

Läs mer

Presentation av Fastigheterna Falkenberg Holmen 1:42-1:43

Presentation av Fastigheterna Falkenberg Holmen 1:42-1:43 Presentation av Fastigheterna Falkenberg Holmen 1:42-1:43 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Hallvägen 3 A-B Källsjö Falkenberg

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5

FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5 FASTIGHETSUTDRAG - RÖDLÖGA S:5 Datum 2015-04-22 Beteckning Församling Norrtälje Rödlöga S:5 Godkänd FR: Ej förändrad Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Blidö Tidigare beteckning Beteckning

Läs mer

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson

Objektbeskrivning. Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6. genom samhällsutvecklingskontoret. Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Objektbeskrivning Trädgårdssida med uterum Friliggande Villa, Veddige Tärnvägen 6 Säljare: Varbergs kommun, genom samhällsutvecklingskontoret Kontakt: Karin Andersson Leif Andersson Markförvaltare Markförvaltare

Läs mer

SKOGSFASTIGHET ÅRE KALLSJÖN anbud

SKOGSFASTIGHET ÅRE KALLSJÖN anbud SKOGSFASTIGHET ÅRE KALLSJÖN anbud Åre Kalls Böle 7:1 Obebyggt skogsfas ghet om totalt 102 ha varav ca 79 ha produk v skogsmark. Virkesförråd ca 7.300 m 3 sk. Möjlighet ll exploatering av tomter, i en slu

Läs mer

Svenstavik Bostäder & lokaler

Svenstavik Bostäder & lokaler Svenstavik Bostäder & lokaler ROSENGREN PROJEKT SVENSTAVIK 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Sammanfattning Projekt Svenstavik 8 Ekonomi 10

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby

MARKNADSVÄRDERING. dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan Visby Bertwici FASTIGHETSFÖRMEDLING MARKNADSVÄRDERING Uppdragsgivare Objekt dödsboet efter Helena Amalia Maria Törnqvist do adv. Bengt Loquist Strelowgatan 11 62145 Visby Fastigheten Gotland Västerhejde Vibble

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation PITEÅ HEMLUNDA 1:93 Status: Levande Församling: HORTLAX Ajourdatum IM: 2006-11-22 Riksnyckel: 250144222 Internnyckel: 25144222 Ajourdatum FR: Officiella noteringar Redovisning

Läs mer

Metria FastighetSök - Strängnäs Valsberga 5:4

Metria FastighetSök - Strängnäs Valsberga 5:4 036 Allmän 2018-05-31 Fastighet Beteckning Strängnäs Valsberga 5:4 Nyckel: 040098313 Distrikt Mariefred Socken: Länna, Åker, Kärnbo Senaste ändringen i allmänna delen 2018-05-02 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

Bedömning av skogsmarkens marknadsvärde. Jerker Gramner/ Advokatbyrån Kaiding

Bedömning av skogsmarkens marknadsvärde. Jerker Gramner/ Advokatbyrån Kaiding 2017-05-05 Värdeutlåtande Värderingsobjekt Fastighet: Anttis 6:2 Kommun: Pajala Typ: Skogsfastighet Värderingsändamål Fastighetsägare Uppdragsgivare Besiktning Bedömning av skogsmarkens marknadsvärde.

Läs mer

OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ 900.000 KR

OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ 900.000 KR OBEBYGD SKOGSFASTIGHET - SUNDSVALL - ANBUD PRISIDÉ 900.000 KR Fastighet Fastigheten Sundsvall Nolby 1:2 Adress Tunavägen 70, 862 32 Kvissleby. Belägen i Sundsvall kommun och Njurunda församling. Skattesats

Läs mer

Industrifastighet Nynäshamn, Ösmo - Gryt 1:36

Industrifastighet Nynäshamn, Ösmo - Gryt 1:36 Industrifastighet Nynäshamn, Ösmo - Gryt 1:36 ROSENGREN PROJEKT GRYT 2 3 Innehåll Index Inledande information 4 Bakgrund 4 Kontaktpersoner 5 Transaktionsprocessen 6 Projektbeskrivning 8 Projektdata & Ekonomi

Läs mer

Senaste ändringen. Aktualitetsdatum i Malmö Husie 173:118 Nyckel: i allmänna delen

Senaste ändringen. Aktualitetsdatum i Malmö Husie 173:118 Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Malmö Husie 173:118 Nyckel: 120022994 i allmänna delen 2018-06-28 inskrivningsdelen 2019-01-02 11:31 inskrivningsdelen 2019-06-24

Läs mer

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD

SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD SKOGSFASTIGHET JOKKMOKK- OVANSJÖ - ANBUD Jokkmokk Ovansjö 1:1 Obebyggd skogsfastighet om totalt 208 ha varav ca 137 ha produktiv skogsmark. Belägen ca tre mil söder om Jokkmokk. Virkesförråd ca 8000 m

Läs mer

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11

ꜜ rosengren. kommersiella fastigheter. Oxelösund. Humlen 11 Rosengren kommersiella fastigheter november 2013 1 rosengren kommersiella fastigheter Oxelösund Humlen 11 Kontorsfastigheter Industrifastigheter Bostadsfastigheter Byggrätter Fastighetsbolag Bostadsrättsombildning

Läs mer

Enkel presentation av Fastigheten Varberg Gödeby 6:16

Enkel presentation av Fastigheten Varberg Gödeby 6:16 Enkel presentation av Fastigheten Varberg Gödeby 6:16 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Gödeby 31-34 Gödeby Varberg För mer information,

Läs mer