TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr v8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TES Mobil. Användarmanual. Användarmanual TES Mobil Dok.nr. 32-019-03-02 v8"

Transkript

1 1 TES Mobil Användarmanual

2 2 Innehållsförteckning 1 Introduktion Vad kan man göra med TES Mobil? Vad är en RFID-tag? Olika hantering på olika mobiltelefoner Rekommendationer angående val av mobiltelefon Förberedelser Registrera mobiltelefonen i DM Logga in på DM Definiera mobil för GPRS-kommunikation Logga ut Hämta över användare från TES Installera programmet på mobiltelefonen Ladda hem och installera programmet Installation av RFID-tag Lägga in RFID-tag på vårdtagare i TES Placera RFID-tag hemma hos vårdtagaren Starta TES Mobil och logga in Starta och logga in Planerade besök Utföra planerade besök Rapportera avvikelser inställt eller framflyttat besök Titta på ett planerat besök utan att utföra det Oplanerat besök Utföra ett oplanerat besök utan RFID-tag Utföra ett oplanerat besök med RFID-tag Avslutade besök Se på avslutade besök Dölja programmet Genvägar Ringa samtal Visa händelseloggen Skicka händelseloggen Knapplås Logga ut och avsluta Logga ut Avsluta... 12

3 3 1 Introduktion 1.1 Vad kan man göra med TES Mobil? Med TES Mobil har personalen hela sitt schema i mobiltelefonens display. Alla de planerade besöken finns listade, med information om vårdtagaren och de insatser som ska utföras. Personalen kan enkelt rapportera sina insatser eller eventuella avvikelser direkt i mobiltelefonen. Även oplanerade besök kan rapporteras via TES Mobil. 1.2 Vad är en RFID-tag? För att ge ytterligare säkerhet kan man använda TES Mobil med RFID-taggar. En RFID-tag (ett klistermärke med ett ID-nummer, se bilden till höger) placeras då hemma hos varje vårdtagare. När personalen kommer till vårdtagaren startar och avslutar de besöket genom att hålla mobiltelefonen mot denna tag, och på så sätt registreras att personalen varit på plats. Fortsättningsvis i manualen anges RFID-tag på de ställen där handhavandet med RFID-tag skiljer sig mot handhavandet utan. 1.3 Olika hantering på olika mobiltelefoner Hur man hanterar TES Mobil exempelvis vilka knappar man ska trycka på för att göra vissa val, kan skilja sig åt mellan olika modeller på mobiltelefoner. Framför allt är det stor skillnad beroende på om mobiltelefonen har pekskärm eller inte. Denna manual är i första hand skriven utifrån att man använder en mobiltelefon som inte har pekskärm. Om man använder en mobil med pekskärm så trycker man helt enkelt direkt i displayen på de knappar, flikar eller det alternativ i en lista man vill välja. På grund av att TES Mobil kan användas på många olika mobiltelefonsmodeller kan inte manualen alltid beskriva exakt hur man ska trycka för att göra olika saker, utan den är mer generell. Exempelvis kommer vi i denna manual använda begreppet Bekräfta-knappen, vilket avser den knapp som används för att bekräfta ett val. Bekräfta-knappen ser olika ut och är placerad på olika ställen på mobiltelefonsmodellerna men en vanlig placering är i mitten, strax under displayen. Även knapparna för att bläddra höger, vänster, uppåt och nedåt kan se olika ut. 1.4 Rekommendationer angående val av mobiltelefon I dokumentet STT Mobile minimikrav på mobiltelefon listas vilka krav som ställs på en mobiltelefon för att det ska gå att köra TES Mobil på den. Där listas också modeller som STT Condigi rekommenderar. Om kommunen/företaget redan har mobiltelefoner i bruk, och vill veta om dessa går att använda, undersök då om modellen uppfyller de tekniska kraven som listats i dokumentet STT Mobile minimikrav på mobiltelefon. Om den gör det, kontakta STT Condigi och be att få telefonen testad. En modell testar vi utan kostnad, vill man ha flera mobiltelefonmodeller testade debiteras detta. Dokumentet STT Mobile minimikrav på mobiltelefon hittar du på

4 4 2 Förberedelser För att TES Mobil ska kunna köras på en mobiltelefon måste mobiltelefonen registreras i DM80. Dessutom ska användaren finnas registrerad med användarnamn och lösenord i TES. Obs! Användaren måste ha ett lösenord, annars kommer det inte att fungera. 2.1 Registrera mobiltelefonen i DM80 För att registrera mobiltelefonen i DM80, gör enligt nedan Logga in på DM80 Skriv in DM80 s IP-adress i en web-browser och tryck Enter Du hamnar då på en inloggningssida Fyll i ditt användarnamn och lösenord Klicka på Logga in Definiera mobil för GPRS-kommunikation Klicka på Distributioner Klicka på Lägg till enhet Välj enhetstyp Mobil GPRS Ange ett namn för enheten. Tänk på att namnet bör vara beskrivande så att det går att förstå vilken enhet som avses Fyll i mobiltelefonens telefonnummer Användarnamn och lösenord behöver inte fyllas i, detta hämtas från TES (se avsnitt 2.2) Bocka i kryssrutan för insatsrapportering Klicka på Lägg till Enheten läggs då till i listan över systemenheter För att lägga till fler enheter är det bara att upprepa Logga ut Klicka på Logga ut uppe i vänstra hörnet 2.2 Hämta över användare från TES Användaren är i TES Mobil inte knuten till en särskild mobiltelefon, utan hämtas över från TES. Det betyder att användaren måste finnas registrerad, med användarnamn och lösenord, i TES för att kunna logga in på TES Mobil. Obs! Användaren måste ha ett lösenord, annars kommer det inte att fungera. Användarna som finns registrerade i TES och deras lösenord hämtas över till DM80 en gång per dygn (som standard, det går att ändra). Vill man inte vänta ett dygn finns en funktion i DM80s systemmeny som man kan köra, som också gör en hämtning av användare från TES. Även vid omstart av DM80 görs en hämtning.

5 5 3 Installera programmet på mobiltelefonen För att använda TES Mobil måste ett program installeras i den mobiltelefon som ska användas. Observera att tillvägagångssättet kan vara olika, beroende på vilken modell av mobiltelefon du använder, så det kan hända att instruktionen nedan inte stämmer helt och hållet med det som gäller för just din telefon. Behöver du hjälp, kontakta vår support på Ladda hem och installera programmet Programmet laddas ner från en webbsida. Hur man får åtkomst till internet skiljer sig åt mellan olika modeller och märken på mobiltelefoner. En vanlig väg är att internet-/webbikonen finns antingen direkt i huvudmenyn eller under Multimedia. Gå till webbsida mobile.sttcondigi.com Öppna den fil vars namn slutar på.jad och välj Installera När/om du får frågan var filen ska sparas, välj att spara den i telefonminnet och tryck sedan Fortsätt När säkerhetsvarningen kommer, tryck på Fortsätt Filen tankas nu ner till din mobiltelefon och installeras När installationen är slutförd får du en fråga om du vill starta programmet, tryck då på Ja och sidan för inställningar kommer upp Under Internetadress till centralen (DM80) fyller du i adressen till den DM80 larmmottagare som ska användas. (detta får du från den som är ansvarig för systemet) Skriv in mobiltelefonnumret till den aktuella mobiltelefonen, utan bindestreck, mellanrum eller landskod Tryck på Spara Därefter visas en dialogruta om man vill tillåta midlet att ansluta till internet. Välj då Ja, alltid och tryck sedan Fortsätt Nu försöker mobiltelefonen att ansluta till DM80 Lägg gärna in programmet TES Mobil som en genväg, i enlighet med instruktionerna för din modell av mobiltelefon, så är det lättare att hitta programmet sen

6 6 4 Installation av RFID-tag 4.1 Lägga in RFID-tag på vårdtagare i TES Innan en RFID-tag placeras hemma hos vårdtagaren ska den registreras i TES. För att göra det, följ instruktionen nedan. (För att kunna lägga in en RFID-tag på en vårdtagare krävs att man lägst har TES version ) Starta TES Web Klicka på Sök vårdtagare Leta upp den vårdtagare vars RFID-tag du vill lägga in Klicka på fliken Utförare. Där finns en ruta med rubriken RFID Tag Ta nu en mobiltelefon med TES Mobil och RFID Logga in på TES Mobil Scanna den RFID-tag som ska placeras hos vårdtagaren Skriv in det ID-nummer som visas i telefonens display i den avsedda rutan i TES Web Tryck på Spara Obs! Om den RFID-tag du ska använda tidigare har varit placerad hos en annan vårdtagare, måste den först raderas därifrån innan den kan programmeras in på en ny vårdtagare. 4.2 Placera RFID-tag hemma hos vårdtagaren När RFID-taggen väl är registrerad på rätt vårdtagare i TES är det bara att klistra upp den på lämplig plats hemma hos vårdtagaren. Obs! Tänk på detta vid val av placering: RFID-taggen får inte klistras på metallytor, då det kan göra att den slutar fungera. RFID-taggen ska placeras på en plats där temperaturen håller sig mellan 0 och 40 C.

7 7 5 Starta TES Mobil och logga in För att kunna ta emot larm på mobiltelefonen måste programmet vara igång, och man måste vara inloggad mot DM80. För att kunna logga in behöver du ett användarnamn och lösenord. Detta får du av den som är ansvarig för systemet. 5.1 Starta och logga in Starta TES Mobil (via genvägen du skapat eller via listan över installerade program) När inloggningssidan visas ska du ange användarnamn. Har du varit inloggad tidigare finns ditt användarnamn sparat, men första gången måste du skriva in det. När användarnamnsrutan är markerad (har röd kant) tryck på bekräfta-knappen för att få upp en lista över användare. Tryck med nedåt-/uppåt-knapparna för att markera rätt användare och tryck på Välj. o Om ditt användarnamn inte finns med i listan, markera Annan användare och tryck på Välj. Tryck sedan ännu en gång på bekräfta-knappen för att få upp ett textinmatningsfönster där du kan skriva in ditt användarnamn. Tryck bekräfta-knappen för att spara. Fyll i ditt lösenord genom att markera lösenordsrutan och sedan trycka på bekräfta-knappen för att få upp ett textinmatningsfönster där du kan skriva in ditt lösenord. Tryck på bekräfta-knappen för att spara. Tryck på Logga in Eventuellt får du nu en fråga om du vill tillåta internetanslutning, svara i så fall Ja på denna genom att trycka på bekräfta-knappen Nu visas en lista över de grupper som användaren tillhör. Markera den grupp du vill logga in i, och tryck Välj grupp. Nu hämtas besöken som är planerade på användaren in. Obs! Om mobiltelefonen försökt ansluta mot DM80 tre gånger utan att lyckas kommer en liten varningstriangel att visas uppe i det vänstra hörnet. Denna kan dyka upp även medan man är inloggad och betyder då att mobiltelefonen inte har någon kontakt med DM80 och därmed inte kan ta emot information från eller skicka information till DM80. Varningstriangeln försvinner när mobiltelefonen åter lyckats ansluta till DM80.

8 8 6 Planerade besök När en användare är inloggad i en grupp är standard-vyn en lista över alla besök som är planerade på den användaren från och med 1 timme bakåt och 25 timmar framåt. 6.1 Utföra planerade besök När du är på plats hos en vårdtagare för att utföra ett besök, följ instruktionen nedan för att insatsrapportera besöket. Öppna besöket o RFID-tag håll mobilen mot den tag är placerad hos vårdtagaren för att visa en lista över planerade besök hos vårdtagaren. Om det aktuella besöket är markerat, tryck bekräftaknappen, annars tryck först nedåt-knappen för att markera besöket. När besöksinformationen visas är besöket startat. o Utan RFID-tag markera besöket i listan genom att bläddra med uppåt-/nedåt-knappen och tryck sedan på Visa besök. Tryck på Start för att påbörja besöket. En vy över besöket visas med namn på vårdtagaren, planerad tidpunkt för besöket och namnet på besöket och där under finns tre flikar. o Info innehåller vårdtagarens adress, telefonnummer och annan viktig information o Plan innehåller en beskrivning av besöket och en lista över vilka insatser som är planerade (visas automatiskt när besöket startas) o Fler insatser innehåller en lista över samtliga insatser, så att man, om man utför någon insats som inte var planerad, kan lägga till denna För att växla mellan flikarna om man exempelvis vill titta på vad det planerade besöket innehåller, tryck på höger-/vänster-knapparna Om listen i högerkanten är delvis röd finns ytterligare information att visa. För att visa denna, tryck upprepade gånger på nedåtpilen Om man utför fler eller färre insatser än vad som var planerat ska detta registreras: o Om du inte har utfört alla de planerade insatserna avmarkera den insats som inte utförts, bläddra fram till den aktuella insatsen med nedåt-knappen och tryck sedan på bekräftaknappen för att avmarkera den. Det går att avmarkera flera insatser. o Om du har utfört någon mer insats än vad som var planerat - bläddra till fliken Fler insatser genom att trycka på höger-knappen. Bläddra i listan över insatser med uppåt-/nedåtknapparna och markera de extra insatser du utfört genom att trycka på bekräfta-knappen. Det går att markera flera insatser. För att avsluta besöket: o RFID-tag håll mobilen mot taggen. o Utan RFID-tag tryck på Stopp. Om besöket stoppas mindre än 30 sekunder efter att det startades kommer du att få frågan Vill du verkligen avsluta besöket?. Välj då Ja eller Nej. Om du har utfört färre insatser än planerat kommer ett avvikelsefönster att visas. o Välj Bom eller Neka. Bom innebär att insatsen ställs in helt medan Neka innebär att insatsen blir av men inte utförs av aktuell personal alternativt utförs en annan dag tryck på höger-/vänster-knapparna för att växla mellan flikarna o Välj det alternativ i listan som stämmer bäst genom att bläddra i listan med uppåt-/nedåtknapparna och markera detta alternativ genom att trycka på bekräfta-knappen o Tryck på Spara avvikelse Besöket är nu rapporterat som utfört och sparat i listan över avslutade besök. Listan över planerade besök visas igen. Obs! Om man startat besöket så går det inte att avbryta det eller att komma tillbaka till listan utan att trycka Stopp. Det innebär att om man råkat starta det av misstag, så får man trycka Stopp och sedan rapportera besöket manuellt i TES.

9 9 6.2 Rapportera avvikelser inställt eller framflyttat besök Om ett planerat besök ställs in eller flyttas fram, så måste en avvikelserapportering göras. Följ instruktionen nedan för att rapportera avvikelser. För att öppna besöket, markera besöket i listan genom att bläddra med uppåt-/nedåt-knappen och tryck sedan på Visa besök. En vy över besöket visas. Tryck på Fler val Välj Avvikelse genom att trycka på bekräfta-knappen Välj Bom eller Neka. Bom innebär att besöket ställs in helt medan Neka innebär att besöket blir av men inte utförs av aktuell personal alternativt utförs en annan dag tryck på höger-/vänsterknapparna för att växla mellan flikarna Välj det alternativ i listan som stämmer bäst genom att bläddra i listan med uppåt-/nedåt-knapparna och markera detta alternativ genom att trycka på bekräfta-knappen Tryck på Spara avvikelse Avvikelsen är nu rapporterad, och listan över planerade besök visas igen. 6.3 Titta på ett planerat besök utan att utföra det Om du vill titta på ett planerat besök, till exempel för att se adressen till vårdtagaren eller vilka insatser som ska utföras, följ instruktionen nedan. För att öppna besöket - markera besöket i listan genom att bläddra med uppåt-/nedåt-knappen och tryck sedan på bekräfta-knappen. Växla mellan flikarna för att exempelvis titta på vad det planerade besöket innehåller för insatser genom att trycka på höger-/vänster-knapparna För att gå tillbaka till listan över planerade besök, utan att rapportera besöket som utfört eller rapportera en avvikelse tryck på Fler val Välj Tillbaka genom att trycka på nedåtpilen för att markera Tillbaka och tryck sedan på bekräftaknappen Listan över planerade besök visas igen.

10 10 7 Oplanerat besök Ibland kan man behöva göra ett oplanerat besök, exempelvis om man fått ett larm från en vårdtagare som behöver hjälp. Även detta går att göra med TES Mobil. 7.1 Utföra ett oplanerat besök utan RFID-tag För att utföra ett oplanerat besök i TES Mobil utan RFID-tag, följ instruktionen nedan. När du är i vyn över planerade besök, tryck på Fler val Välj Oplanerat besök genom att trycka på nedåt-knappen för att markera Oplanerat besök och tryck sedan på bekräfta-knappen Nu visas en sökruta. I denna kan du fylla i namnet, adressen, orten, post- eller personnummer eller en del av något av detta. Man behöver inte fylla i det fullständiga namnet, men ju större del du skriver in desto bättre träff får du. Tryck på bekräfta-knappen för att få upp ett textinmatningsfönster, och skriv sedan in den text du vill söka på. Tryck på Spara. En lista över de vårdtagare som stämmer in på sökningen visas i en lista. Använd nedåt-knappen för att markera den vårdtagare du vill välja. Tryck sedan på Välj brukare för att få upp besöksvyn. Nu visas en vy liknande den som visas vid planerade besök, men med bara två flikar: o Info - innehåller vårdtagarens adress, telefonnummer och annan viktig information o Insatser - innehåller en lista över samtliga insatser För att starta besöket (och därmed tidsmätningen), tryck på Start För att rapportera insatser och avsluta besöket, bläddra i listan över insatser med uppåt-/nedåtknapparna och markera de du utfört genom att trycka på bekräfta-knappen. När du markerat de insatser du utfört, tryck på Stopp. Besöket är nu rapporterat som utfört och sparat i listan över avslutade besök. Listan över planerade besök visas igen. 7.2 Utföra ett oplanerat besök med RFID-tag För att utföra ett oplanerat besök i TES Mobil med RFID-tag, följ instruktionen nedan. Håll mobilen mot den tag som finns placerad hemma hos vårdtagaren. Markera Oplanerat besök i listan, och tryck på bekräfta-knappen Nu visas en vy liknande den som visas vid planerade besök, men med bara två flikar: o Info - innehåller vårdtagarens adress, telefonnummer och annan viktig information o Insatser - innehåller en lista över samtliga insatser För att starta besöket (och därmed tidsmätningen), tryck på Start För att rapportera insatser och avsluta besöket, bläddra i listan över insatser med uppåt-/nedåtknapparna och markera de du utfört genom att trycka på bekräfta-knappen. När du markerat de insatser du utfört, håll åter mobilen mot taggen. Besöket är nu rapporterat som utfört och sparat i listan över avslutade besök. Listan över planerade besök visas igen.

11 11 8 Avslutade besök Utförda besök, både planerade och oplanerade, sparas i telefonen så länge användaren fortfarande är inloggad, dock maximalt 24 timmar. Vill man gå tillbaka och titta på ett besök man utfört tidigare under dagen finns de i listan Avslutade besök. 8.1 Se på avslutade besök För att gå in och titta på ett avslutat besök, gör enligt instruktionen nedan. När du är i vyn över planerade besök, tryck på Fler val Välj Avslutade besök genom att bläddra ner till Avslutade besök med nedåt-knappen och sedan trycka på bekräfta-knappen. En lista som innehåller de avslutade besöken visas. Obs! Om man loggat ut och loggar in igen så är listan över avslutade besök tom. För att titta närmare på ett enskilt besök, öppna besöket bläddra till det aktuella besöket på uppåt- /nedåt-knappen och tryck sedan på Visa besök Växla mellan de två flikarna genom att använda höger-/vänster-knapparna Till höger i displayen finns en rull-list som visar om det finns mer information längre ner än vad som ryms i displayfönstret. Om den är helt vit finns ingen mer info. Om listen är delvis röd finns mer info än vad som syns. För att bläddra nedåt: tryck upprepade gånger på nedåt-knappen för att bläddra nedåt och visa den information som finns längre ned Tryck på Tillbaka för att gå tillbaka till listan över avslutade besök Tryck åter på Tillbaka för att återgå till listan över planerade besök 9 Dölja programmet Ibland kan man vilja dölja programmet utan att avsluta det. Detta är möjligt på vissa modeller av mobiltelefoner. För att dölja programmet: När du är i listan över planerade besök, tryck på Fler val Välj Dölj genom att bläddra ner till Dölj med nedåt-knappen och sedan trycka på bekräftaknappen. Programmet döljs nu, men är inte avstängt. För att återigen visa programmet, starta det på vanligt sätt så kommer programmet att öppnas. Du kommer inte att behöva logga in på nytt. Obs! Om valet Dölj inte finns i menyn, så betyder det att den funktionen inte fungerar på denna mobiltelefonmodell.

12 12 10 Genvägar 10.1 Ringa samtal I vissa modeller av mobiltelefoner går det inte att dölja programmet utan att stänga av det helt. Därför har vi skapat en funktion för att man ska kunna ringa ett samtal utan att stänga ner programmet. För åtkomst till denna funktion: Håll 0:an intryckt 10.2 Visa händelseloggen Vad som händer i mobilklienten loggas i en händelselogg. För att visa händelseloggen: Håll 8:an intryckt 10.3 Skicka händelseloggen För att skicka händelseloggen till STT Condigi via e-post, gör enligt nedan: Håll 9:an intryckt 11 Knapplås STT Mobilarm har ett inbyggt knapplås. Det aktiveras automatiskt 20 sekunder efter den senaste knapptryckningen. För att ta bort knapplåset, tryck på * och sedan på höger knapp under displayen. 12 Logga ut och avsluta 12.1 Logga ut För att logga ut från TES Mobil, följ nedanstående beskrivning. När du är i listan över planerade besök, tryck på Fler val Välj Logga ut genom att trycka på nedåt-knappen för att markera Logga ut och sedan på bekräftaknappen På frågan Vill du verkligen logga ut?, svara Ja Avsluta För att avsluta TES Mobil, gör enligt nedan. När du är i inloggningsvyn, tryck på Fler val Välj Avsluta genom att trycka på nedåt-knappen för att markera Avsluta och sedan på bekräftaknappen

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon

Handbok för Phoniro Care - Mobiltelefon för Phoniro Care - Mobiltelefon Syfte Detta dokument är en handbok över de funktioner som Uppsala kommun använder i en för Phoniro Care. Den omfattar beskrivning på hur användare registrerar tid för utförd

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Senast reviderad: TES App. Användarmanual

Senast reviderad: TES App. Användarmanual Senast reviderad: 170223 TES App Användarmanual Innehållsförteckning 1 Introduktion TES App användarmanual... 3 2 Navigering och symboler i TES App... 4 3 Starta TES App och logga in... 5 4 TES App Lås

Läs mer

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll

Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Manual Skogsappen - Hemkomstkontroll Detta dokument utgör användarhandledningen till funktionen hemkomstkontroll i mobilappen Skogsappen som tillhör tjänsten epiforest. E p i s c o p e M o n i t o r i

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord

Introduktion. Skriv in användarnamn och lösenord LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du har Internet Explorer med Windows

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14

Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0. Version 1.0, 2013-06-14 Lathund för fakturaspecifikation med rapportverktyget BusinessObjects, version 4.0 Version 1.0, 2013-06-14 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

Regelverk Tid- och insatsregistrering

Regelverk Tid- och insatsregistrering Regelverk Tid- och insatsregistrering Innehåll... 1 1 Syfte... 2 2 Installation av TES App... 3 3 Inställningar i TES App... 3 4 Inställningar i telefonen... 3 5 Inloggning i TES App... 4 6 Inställningar

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarmanual för mycaddie version 2.0

Användarmanual för mycaddie version 2.0 Användarmanual för mycaddie version 2.0 Sida 2 Innehåll Installera och starta mycaddie... 3 Välja positioneringsmetod... 3 Inbyggd GPS (Gäller ej Windows Mobile)... 3 Trådlös GPS (Via bluetooth)... 3 Windows

Läs mer

Manual Medomotion-appen

Manual Medomotion-appen Steg 1: Skapa konto Ladda ner appen på din mobiltelefon antingen via Google Play eller AppStore beroende på om du har en Android eller Iphone. Appen fungerar för båda systemen. För att hitta appen sök

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Integration med Vitec Express

Integration med Vitec Express i Softphone Integration med Vitec Express Med s molnväxellösning FrontOffice och Vitecs molnbaserade affärssystem Vitec Express kan mäklare jobba i Vitec och kommunicera med kunder på ett mycket enkelt

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Innehåll. Länkar Ladda ner ny version av dokument Radera dokument Noteringar och markeringar Protokoll Sök Dela handling Logga ut Kontaktvägar

Innehåll. Länkar Ladda ner ny version av dokument Radera dokument Noteringar och markeringar Protokoll Sök Dela handling Logga ut Kontaktvägar Meetings Innehåll Funktioner Inloggning Ändra lösenord ipadens läge Nämnder Möten Mötets ärenden Dokument hämta dokument Dokument läsa dokument Navigera mellan ärenden och dokument Länkar Ladda ner ny

Läs mer

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com

Administration av porttelefon SO-3396-GSM. cloud.tidomat.com cloud.tidomat.com Innehåll Administration av porttelefon... 3 Konto... 3 Logga in första gången... 3 Språkval... 3 Navigering i cloud.tidomat.com... 3 Navigera till olika vyer... 4 Lägga till ny lägenhet...

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

MANUAL. FÖR ADMINISTRATION AV e TRUCK

MANUAL. FÖR ADMINISTRATION AV e TRUCK MANUAL FÖR ADMINISTRATION AV e TRUCK Innehåll Logga in... 3 Översikt... 4 Kurs...4 Register...4 Kurstillfällen... 5 Skapa kurstillfälle...5 Redigera kurstillfälle...5 Ta bort ett kurstillfälle...6 Bokningar...

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play

Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1. Kom igång. 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Handledning Tidsvar Android Applikation Version 1.1 Kom igång 1.1 Nedladdning av applikationen från Android Market/Google Play Gå in på Android market och sök på Tidsvar i ett ord. Appen identifieras genom

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

Lathund till First Class

Lathund till First Class Lathund till First Class Vägga Vuxenutbildning, Karlshamn KARLSHAMNS KOMMUN Senast reviderad: 2013-12-09 Ursprunglig version: 2011-11-29 Författare: Jim Nilsson Prolog Denna lathund är till för de som

Läs mer

Informationen i detta dokument bygger på att mobiltelefonen har Android version 8 eller senare.

Informationen i detta dokument bygger på att mobiltelefonen har Android version 8 eller senare. Installationsmanual Android 8 Xone Android 1. Om dokumentet Denna manual beskriver installation och uppstart av appen (Phoniro Care), som är byggd på Phoniros nya plattform för mobilappar, kallad Xone.

Läs mer

Lärarhandledning. Felix börjar skolan

Lärarhandledning. Felix börjar skolan Lärarhandledning för Felix börjar skolan Felixonline är en digital anpassning av barnboksserien Felix börjar skolan utgiven av Bonnier utbildning. Syftet med läromedlet är i första hand att skapa läsupplevelse

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Se till att du har inloggning till din lagsida, kontakta kansliet. Gå till din lagsida och logga in via hänglåset uppe i högra hörnet.

Se till att du har inloggning till din lagsida, kontakta kansliet. Gå till din lagsida och logga in via hänglåset uppe i högra hörnet. Lathund LOK-stöd/aktivitetsstöd 1. Skapa aktiviteter i kalendern 2. Registrera närvaro 3. Klart! Vad är LOK-stöd LOK-stöd, eller aktivitetsstöd, är ett ekonomiskt stöd som föreningar får för redovisade

Läs mer

Pingpong-guide. Pingpong-guide för administratörer i METIS-kurser

Pingpong-guide. Pingpong-guide för administratörer i METIS-kurser 1 Pingpong-guide Pingpong-guide för administratörer i METIS-kurser 2 Innehåll Introduktion... 2 Innan kursen startar... 3 Välkommen till kursen... 3 Lathund: Lägg in/byt en bild... 4 Kursinformation...

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Användarhandbok Kommunala utförare

Användarhandbok Kommunala utförare Användarhandbok Kommunala utförare 2018-06-20 stockholm.se 1 Knappar i toppmenyn... 4 2 Logga in i ParaGå privat... 5 2.1 Starta ParaGå privat med genväg... 5 2.2 Starta ParaGå privat utan genväg... 5

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1

Användarmanual. Resultatrapportering Kurs1 Användarmanual Resultatrapportering Kurs1 Skapa ett konto... 2 Lärarenkät... 3 Rapportera elevresultat... 4 Ladda ned dina resultat... 6 Ändra, ta bort eller komplettera ett resultat... 7 Glömt lösenordet...

Läs mer

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet

Version 1.8.7A. Tidrapportering med ctimesheet Version 1.8.7A Tidrapportering med ctimesheet Installation I tidrapporten på webben finns en ikon som heter Mobile. Klicka på ikonen. En sida öppnas och du kan här välja mellan automatisk eller manuell

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se

WebitRental Uthyrningssystem. WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se WebitRental Uthyrningssystem WebIT Design i Kalmar HB www.webit.se Instruktioner INSTALLATION... 3 FRÅN CD... 3 FRÅN NÄTET... 3 KOMMA IGÅNG... 4 FÖRETAGSUPPGIFTER... 4 HYRTIDER... 4 SJÄLVRISKREDUCERING...

Läs mer

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel.

Aastra 6731i fast IP-telefon i 3Växel. Aastra 67i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster

Läs mer

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB

MANUAL CHRONO COMAI Comai AB erbjuder kvalificerade anpassningsbara och Comai AB MANUAL CHRONO COMAI 1 Innehållsförteckning 1 Tekniskbeskrivning...3 1.1 Funktionsbeskrivning...3 2 Installation...3 2.1 Installera Chrono Comai via länk...3 2.2 Installera Chrono Comai via minneskort...3

Läs mer

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE

Komma i gång manual. Tempus ID06 LITE Komma i gång manual Tempus ID06 LITE 1 Innehållsförteckning Komma igång... 3 Logga in som administrator... 7 Administratormeny... 9 Nya arbetstagare... 10 Närvaro Status... 13 Närvaro... 13 Arbetsgivarelista...

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 1 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

MOA MANUAL VERSION 1

MOA MANUAL VERSION 1 MANUAL VERSION 1 MOBIL OMSORG En manual för dig som använder mobil omsorg app i telefonen Besök. Tidsregistering / kvittens. Kundinformation. Anteckningar. Personal. Karta, telefon, SMS. 2 (22) GRUNDER:

Läs mer

Hur kommer jag igång?

Hur kommer jag igång? 2015-01-12 Hur kommer jag igång? Hej och välkommen till Eftermarknadsutbildningen inom Konsumenträtt! Börja med att läsa igenom denna instruktion (i utskriftslayout). Den är till hjälp för att du snabbt

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

Beställning av behörighet till projekt

Beställning av behörighet till projekt Fastighetsavdelning INSTRUKTION 1(6) 2007-04-03 Beställning av behörighet till projekt För att få åtkomst till eller avanmäla dig från ett projekt på Locums projektplats i advantum måste du logga in i

Läs mer

Outlook Web App 2013

Outlook Web App 2013 Outlook Web App 2013 Boka egen tid Boka egen möten tid Vyer Schemaläggning Gruppkalender Dela kalender Semester Britt Tågmark britt.tagmark@gmail.com Senast ändrad 2014-12-25 Innehåll Logga ut... 1 Öppna

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1

ICAP Karl Johansgatan 42 www.icap.nu. Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Snabbguide Duxbury Braille Translator Individual Computer Applications AB 414 59 Göteborg 031-704 30 99 Sida 1 Innehåll Installation... 3 Installera SWIFT mall för Word... 7 Anpassa DBT... 8 Registrera

Läs mer

Användarhandbok Kommunala utförare

Användarhandbok Kommunala utförare Användarhandbok Kommunala utförare 2018-06-20 stockholm.se 1 1 Knappar i toppmenyn... 5 2 Logga in i ParaGå Kommunal... 6 2.1 Starta ParaGå Kommunal med genväg... 6 2.2 Starta ParaGå Kommunal utan genväg...

Läs mer

Lathund - Redaktörer

Lathund - Redaktörer Lathund - Redaktörer 1. Logga in sid 3 2. Ladda upp/publicera dokument...sid 4-6 2.1 Att lägga till ett dokument...sid 5 2.2 Var publiceras mitt dokument...sid 6 3. Jobba i befintligt dokument...sid 7

Läs mer

Karlstads universitetsbibliotek

Karlstads universitetsbibliotek Karlstads universitetsbibliotek 2015 Guide till Zotero Med referenshanteringsprogrammet Zotero kan du enkelt samla dina referenser till böcker, artiklar m.m. och infoga källhänvisningar samt skapa litteraturlistor

Läs mer

Instruktioner för Ethiris Trial

Instruktioner för Ethiris Trial Instruktioner för Ethiris Trial Nedan följer instruktioner för hur man snabbt kommer igång med utvärdering av Ethiris. 1. Sätt i CD:n med Ethiris Trial alternativt kör Setup.exe från installationsmediat.

Läs mer

TES web användarmanual

TES web användarmanual 1 Omsorg och äldreförvaltningen Enheten för IT och ehälsa Senast uppdaterad: 180831 TES web användarmanual Logga in på TES-Webb Instruktion för att logga in i TES-Web s. 2 Beskrivning av flikarna s. 3

Läs mer

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter

Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Manual för Menys webbaserade kurser i Fronter Innehållsförteckning Introduktion 3 Inloggning & Lösenordsbyte 4 Idagsidan 5 Kursens rum (startsida) 6 Webblektion 7 Deltagare 8 Inlämning 9 Kalender 11 Diskussionsforum

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone

ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone ANVÄNDARGUIDE FÖRETAGSKUNDER SoftAlarm 2.0 för iphone För iphone Smartphones Rev 2 1 Innehållsförteckning ENDAST FÖR ADMINISTRATÖREN - SKAPA FÖRETAGETS SOFTALARM KONTO....3 ANVÄNDARNA.....4 INSTALLATION

Läs mer

MULTI COMAI WEBBKALENDER

MULTI COMAI WEBBKALENDER 1 MULTI COMAI WEBBKALENDER 1.1 ANVÄNDARE utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 2 Start...

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Instruktion 2014-09-15

Instruktion 2014-09-15 Instruktion Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inloggning på lagsida... 3 1.2 Laget.se appen... 4 2 Medlemshantering... 5 2.1 Information om personnr... 5 2.2 Skapa ny medlem... 5 2.3 Lägg till ny medlem...

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Manual KomMa Intra VOF

Manual KomMa Intra VOF Manual KomMa Intra VOF S y s t e m f ö r b o k n i n g a v V O F s e g n a b i l a r Vård- och omsorgsförvatningen Innehåll Mer information... 2 Logga in... 2 Boka... 2 Ändra / avboka... 5 Historik...

Läs mer

Lathund Google Kalender (i webbläsare)

Lathund Google Kalender (i webbläsare) Lathund Google Kalender (i webbläsare) För att komma till Google Kalender skriver du www.calendar.google.com i webbläsaren. För att logga in skriver du förnamn.efternamn@zonline.se och sedan ditt lösenord.

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android

Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Användarmanual Phoniro App 3.4 för Android Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Phoniro Care - en IT-plattform inom vård och omsorg... 5 2 Terminologi och ikoner... 6 2.1 Terminologi... 6 2.2

Läs mer

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12

AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 Användarmanual till AD OnLine AD OnLine 2008-09-12 2 Inledning I denna kortfattade manual kommer vi att visa och berätta om AD OnLine som är Arkiv Digitals onlinetjänst för att titta på det historiska

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar.

Installationsguide. För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Installationsguide För att installera mjukvara och hårdvara, följ nedanstående anvisningar. Inkoppling av Logger 2020 eller SunLogger 2020 mot PC/LoggerSoft 1. Logger 2020 ansluts alltid via en router,

Läs mer

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_2-1505

Kom igång med Telia Touchpoint App. Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_2-1505 Kom igång med Telia Touchpoint App Din guide till installation och användning av de viktigaste funktionerna. TSP-3719_2-1505 Installera Här får du en enkel guide till hur du installerar Touchpoint App

Läs mer

Inloggning till Winst och installation av Java för användare med Mac

Inloggning till Winst och installation av Java för användare med Mac Inloggning till Winst och installation av Java för användare med Mac Version 1.0 2014-02-24 2 (5) Innehåll 1 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2 LADDA NER OCH INSTALLERA JAVA... 3 3 INLOGGNING TILL WINST MED MAC...

Läs mer

Instruktion för Betanias Kundportal

Instruktion för Betanias Kundportal Instruktion för Betanias Kundportal Att bli användare När er organisation godkänt att bli användare av systemet får du ett välkomstmeddelande första gången vi skickar en rekvisition till dig. Klicka eller

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Testa gratis i 15 dagar

Testa gratis i 15 dagar Testa gratis i 15 dagar Innehåll 1. Kom igång 3 1.1 Logga in 3 1.2 Registrera ny användare 3 1.3 Verifikation 3 1.4 Börja använda IQ Pager 3 1.6 Logga ut 3 1.7 Glömt lösenord 4 2. Skapa 5 2.1 Skapa Pager

Läs mer

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra)

Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) Manual för Aktiv Ungdoms e-post (Zimbra) fr.o.m 10 juni 2011 Introduktion... 2 Inloggning... 2 E-post... 3 Samla e-posten i konversationer eller som separata meddelanden... 3 Skicka e-post... 3 Adresslistor...

Läs mer

Manual

Manual Manual www.jur.lu.se Innehållsförteckning Logga in 1 Skapa en ny sida 2 Sidinställningar 3 Spara sidan 5 Skapa undersidor 6 Redigera en befintlig sida 7 Länk i löpande text 7 En mejladress som länk 8 Skapa

Läs mer

E-hälsa för bättre vård och omsorg

E-hälsa för bättre vård och omsorg E-hälsa för bättre vård och omsorg Ladda ner appen för /KLINIK Informationen om appen gäller både och mobil KLINIK. Terminologin skiljer sig mellan programmen och verksamhetsområdena men funktionerna är

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

REDIGERA BILDER OCH TEXT PÅ DIN WORDPRESS-HEMSIDA

REDIGERA BILDER OCH TEXT PÅ DIN WORDPRESS-HEMSIDA REDIGERA BILDER OCH TEXT PÅ DIN WORDPRESS-HEMSIDA Anna Muñoz Lundgren & MejDej Teknikhjälp, januari 2019. INTRODUKTION Den här guiden är främst avsedd för dig som skapat en hemsida med hjälp av MejDej

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas.

Öppna App Store på din ios enhet, och sök efter Grid Player. Klicka på Install och skriv in ditt Apple (itunes) lösenord om det efterfrågas. Grid Player manual Grid Player är en kommunikationsapp för för ipad, iphone och ipod Touch. Du kan ladda ner den Gratis från App Store. Den innehåller tre färdiga användare för text och symbolkommunikation:

Läs mer

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Innehållsförteckning 3 Innehåll Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...7 Kapitel 2: Skyddar konfidentiell information...9 Börja

Läs mer

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se

Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Manual för lokalredaktörer villaagarna.se Version 2 Villaägarnas Riksförbund Sollentuna 2011 Innehåll Redigera befintlig sida... 3 Skriva text eller klistra in kopierad text... 5 Rubriker i brödtext...

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE

INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE INEXCHANGE FAKTURASKRIVARE MENY 3 Kom igång 3 Introduktion 4 Aktivera tjänst 5 Installation av fakturaskrivaren 6 Överför exempelfakturor 7 Granska och godkänn exempelfakturorna 8 Skicka dina fakturor

Läs mer