ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM"

Transkript

1 2020 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2

3 REVISIONSBERÄTTELSE TÄNKA TILL OCH STÄLLA OM ATT FRAMTIDEN ÄR OVISS VISSTE VI FÖRUT. Nu blev det uppenbart vad det betyder. Alla har drabbats av pandemin, vissa på ett mer smärtsamt sätt än andra. Men vi har alla påverkats inleddes i högt tempo. Så plötsligt, under den mest intensiva perioden, slog pandemin till. Vi var mitt i planeringen av stämmor, årsredovisningar och stundande sommarsäsong. Nu gällde det att tänka till och ställa om. Jag kan stolt konstatera att vi på HSB Norra Stor-Stockholm agerade snabbt. Vi gick ut med tydliga direktiv till medarbetarna och information till bostadsrättsföreningarna. God service har varit vårt fokus, alltid med omsorgen om liv och hälsa i första rummet. Ansvar, omtanke och kreativitet är tre ord som speglar hur vi i HSB Norra Stor-Stockholm hanterat denna tid. Vår digitala utveckling har accelererat detta år. Att arbeta och mötas på distans har blivit naturligt. Men många av våra medarbetare finns dagligen ute i verksamheten, vilket har krävt riktlinjer och stöttning för en säker arbetsmiljö. Pandemin har än så länge inte satt några djupare ekonomiska spår för vår del. Vi har bevisat att vi står starkare när det blåser hårt. DET FÖRÄNDRINGSARBETE VI INLEDDE 2019 har av naturliga skäl inte kunnat fortsätta i den takt som planerats. Men riktningen är densamma och viktiga steg har tagits, vilket vi beskriver i denna årsredovisning. Under vår och försommar genomfördes fyra av tio stämmor i bostadsrättsföreningarna helt eller delvis via poströstning. Många ägde rum utomhus. En ny erfarenhet, men arbetet löpte på bra, och vi har fått mycket positiv feedback för vårt stöd till bostadsrättsföreningarna. Tyvärr fick vi ställa in vår årliga båtkonferens, men siktar på Vi har inte heller kunnat hålla de utbildningar och seminarier vi önskat. De flesta möten sedan pandemin har varit digitala. Vår strävan har varit att leverera tjänster enligt avtal, med fokus på kvalitet och systema- tisk återkoppling även om det under detta år har skett på ett annat sätt en vanligt. EN OMFATTANDE NYPRODUKTION är avgörande för vår ekonomi. Här har vi tappat fart de senaste åren. Svårigheterna på bostadsmarknaden påverkar ekonomin negativt. Pandemin har visat att det är en god idé att planera för en oviss framtid. Att försöka bedöma hot och möjligheter. För mig är det positivt att leda en organisation som både kan hantera utmaningar i vardagen, och samtidigt har förmågan att lyfta blicken och ta ut riktningen för framtiden. Den dialog och det analysarbete som styrelserna för HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Stockholm genomfört 2020 har handlat om HSBs framtid. Vi behöver samverka mer för att utveckla och erbjuda de tjänster bostadsrättsföreningarna efterfrågar. Dialogen ledde fram till ett inriktningsbeslut I HSB Norra Stor-Stockholms styrelse om samgående mellan de två HSB-föreningarna. Ett stort steg, där det slutgiltiga beslutet fattas av medlemmarna. NÄR VI SER TILLBAKA PÅ ÅRET som gått finns det anledning att lyfta fram alla som arbetar på HSB Norra Stor-Stockholm. Vi kan vara stolta över det vi uträttat detta annorlunda år. Ändå tror jag att de allra flesta instämmer i min längtan efter att återgå till det normala. Att på jobbet och fritiden kunna mötas och umgås, utan vaksamhet. Människan är ett flockdjur, vi älskar och behöver närhet till varandra. En värdefull lärdom av ett dystert Nu blickar vi framåt och ser med förväntan mot ett händelserikt Catherina Fored, Vd HSB Norra Stor-Stockholm Föreningsfakta... 4 Ordföranden har ordet... 9 Utveckling...10 Medlem i HSB...14 Förvaltning...18 Nyproduktion...22 Styrelsen...24 Ledningsgruppen...25 Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse...29 Resultaträkning koncernen...1 Balansräkning koncernen...2 Kassaflödesanalys koncernen...4 Resultaträkning moderföreningen...5 Balansräkning moderföreningen...6 Kassaflödesanalys moderföreningen... 8 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer...9 Noter Underskrifter...51 Revisionsberättelse...52 Redovisning koldioxidutsläpp...54 Föreningsstyrningsrapport INNEHÅLL HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

4 FÖRENINGSFAKTA ÅRET I KORTHET Ökat antal bostadsrättsföreningar i förvaltning HSB Norra Stor-Stockholm har förvaltningsavtal med 142 bostadsrättsföreningar i fem kommuner. Det är en ökning med 15 jämfört med Nya kvalitetssäkrade avtal Under 2020 har 67 förvaltningsavtal omförhandlats och 18 nya avtal tillkommit. Rutinerna för avtalsprocessen har förbättrats, med tydligare och mer transparenta avtal. ETHOS-priset till Granen HSB Brf Granen i Viksjö, Järfälla tilldelades 2020 års ETHOS-pris, för deras insatser med att levandegöra HSBs värdegrund. Coronaåret 2020 Coronapandemin har påverkat alla. HSB Norra Stor-Stockholm har följt myndigheternas rekommendationer och ställt om mycket av verksamheten. Omsorgen om våra medlemmars, kunders och medarbetares liv och hälsa har satts främst. Service och stöd i coronatider Vi har strävat efter att upprätthålla god service och tillgänglighet, trots pandemin. Stora och uppskattade insatser gällde bostadsrättsföreningarnas stämmor, som till stor del genomfördes via poströstning. Vi har löpande informerat styrelserna om relevant information kopplade till pandemin. Utredning om samgående med Stockholm Frågan om fördjupad samverkan mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Stockholm utreddes under året. Efter verksamhetsårets slut, i februari 2021, fattade styrelsen ett inriktningsbeslut om samgående mellan de två HSBföreningarna. Stämma valde ny ordförande HSB Norra Stor-Stockholms föreningsstämma genomfördes, med ett fåtal deltagare och möjlighet till poströstning. Johan Thidell valdes till ny ordförande efter Bo Kjellberg som avtackades efter många års insatser i HSB. Digital utveckling Utvecklingssatsningen av förvaltningsverksamheten har fortsatt, främst vad gäller nya digitala funktioner inom plattformen Mitt HSB. Digital köhantering och HSB Utbetalningar har införts och flera funktioner är i utvecklingsfas. Nyproduktion Nyproduktionstakten är fortsatt låg och läget på marknaden osäkert. Tre nyproduktionsprojekt har pågått, HSB Brf Byxfickan i Kallhäll, HSB Brf Trim i Kallhäll och HSB Brf Silverskatten i Sigtuna. HSB Brf Trim i Kallhäll. 4 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

5 FÖRENINGSFAKTA HSBs VÄRDEGRUND ETHOS VÄGLEDER I VARDAGEN Engagemang Trygghet Hållbarhet Omtanke Samverkan HSB NORRA STOR-STOCKHOLM: Är en del av Sveriges största bostadskooperativa organisation. HSB bildades 192 och har sedan dess över hela landet verkat för att det goda boendet ska bli en möjlighet för alla. Verkar i ett av landets mest dynamiska områden, med en stark lokal förankring i kommunerna Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Upplands-Bro. Har drygt medlemmar. Vi har lång erfarenhet av bostadsbyggande och förvaltning av fastigheter, med förvaltningsuppdrag i 142 bostadsrättsföreningar. Läs mer om oss på SIGTUNA UPPLANDS-BRO UPPLANDS VÄSBY SOLLENTUNA JÄRFÄLLA HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

6 FÖRENINGSFAKTA VERKSAMHETS- OMRÅDEN FÖRVALTNING Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Fastighetsdrift och energi Medlem och Kundservice MEDLEM & MARKNAD Medlemsverksamhet för boende, bosparande medlemmar och bostadsrättsföreningar Affärsutveckling Försäljning Kommunikation FASTIGHETER Nyproduktion av bostäder genom HSB Bostad Egna fastigheter Projektledning I SIFFROR HSB Norra Stor-Stockholm bildades anställda medlemmar Har förvaltningsavtal med 142 bostadsrättsföreningar motsvarande lägenheter samt förvaltningsuppdrag för ytterligare ett tiotal andra kunder Har ett eget lägenhetsbestånd med 118 hyresrätter 6 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

7 FÖRENINGSFAKTA 99 MEDLEMSFÖRENINGAR Medlemmar i HSB Norra Stor-Stockholm med ett totalt lägenhetsbestånd på lägenheter. VI HAR FÖRVALTNINGSAVTAL MED JÄRFÄLLA Allmogen Aspnäs Beckasinen Boken Byxfickan Dalen Eken Emaljeraren Enen Engelbrektshöjden Fjället Fransborg Fågelsången Gjutarmästaren Granen Högby Jakobsberg Kolarängen Kopparskölden Kvarnen Kvarnstugan Källtorp Lilla Torget Mälarängen Norrby Nydal Orgona Pinjen Pumpen Rondellen Rönnen Sagoängen Sture Svetsaren Tallen Trehöjden Trollberget Vattmyra Vålberga Västerby Västerby 2 Vävstolen Wibbla Äng Ynglingen Östra Polhem SIGTUNA Arenberga Dragonen Husaren Stinsen Sätuna Torg Aspen Tallen Granen Björken Boken Enen Rönnen Syrenen Tågmästaren Ärlinghundra SOLLENTUNA Alboda Annelund Astrakan Bagarby Edsbacka Engelbrekt Hagen Härden Hästskon Kärrdal Nålen Rösjö Ängar Sjöberg Sjöhästen Solrosen Traversen Viden Vitlöken Vitmåran Ängstorp UPPLANDS VÄSBY Apoteksskogen Bollstanäs Dragonen Hackspetten Herrgården Hjorten Odenslunda Optimus Prästgården Runby Backe Runby Höjd Smedby Terrassen Vilunda Violen Övre Runby UPPLANDS-BRO Kungsängen Norrhöjden Utsiktshöjden Övriga bostadsrättsföreningar i Upplands- Bro är organiserade till HSB Stockholm. 142 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR MOTSVARANDE LÄGENHETER VI LÅTER VINSTEN GÅ TILLBAKA TILL BOENDET Vi bygger och säljer bostäder. Vi tillhandahåller kvalificerade förvaltningstjänster till bostadsrätts - föreningar och andra fastighetsägare. Vi erbjuder medlemskap med attraktiva fördelar. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

8 Pandemin har tydliggjort bostadsrättsformens styrka. Särskilt i kristider är gemenskapen bland medlemmarna i en bostadsrättsförening en tillgång. I HSB Norra Stor- Stockholm finns hundratals förtroendevalda som gör stora insatser i sina bostadsrättsföreningar.

9 ORDFÖRANDEN HAR ORDET STEG MOT STARKARE HSB NÄR 2020 SUMMERAS är det ofrånkomligt att förbise coronapandemin. Viruset har upptagit mycket av våra tankar och samtal under året. Vi i HSB har, som alla andra, fått ställa in och ställa om. Fysiska möten har blivit digitala. Planerade aktiviteter har skjutits på framtiden. Vi har strävat efter att upprätthålla en god service till medlemmar och kunder, utan att bidra till smittspridning. Omsorgen om människors liv och hälsa har satts främst. JAG HAR UNDER ÅRET fått många bevis på hur boende i HSBs bostadsrättsföreningar ställt upp för varandra. Hjälpt en äldre granne att handla mat, ringt och undrat hur det står till, funnits till hands när det behövts. Alla dessa insatser i vardagen har betytt mycket för att lindra isoleringen. Pandemin har tydliggjort bostadsrättsformens styrka. Särskilt i kristider är gemenskapen bland medlemmarna i en bostadsrättsförening en tillgång. I HSB Norra Stor-Stockholm finns hundratals förtroendevalda som gör stora insatser i sina bostadsrättsföreningar. Det är en ibland bortglömd grupp, som jag menar är mycket värdefull, för enskilda människor och för samhället i stort. Tänk för en sekund bort alla förtroendevalda i Sveriges bostadsrättsföreningar. Mycket av det vi uppfattar som det goda boendet skulle snabbt gå förlorat. FÖR MIG SOM ORDFÖRANDE är det främsta ansvaret att säkra HSBs långsiktiga överlevnad, för medlemmarnas och kundernas bästa. Några nyckeltal från 2020 sammanfattar det ekonomiska läget i HSB Norra Stor-Stockholm: Årets resultat är 5,9 mkr Omsättningen är 118,6 mkr Soliditeten är 0,8% Disponibla likvida medel, kortfristiga placeringar samt omsättningsbara finansiella värdepapper är 499,9 mkr Eget kapital är 240,1mkr Ekonomin är stabil, men blickar vi framåt finns orosmoln. De senaste åren har vi byggt färre nya bostäder än tidigare, vilket påverkat vår ekonomi negativt. Framtiden inom nyproduktion är oviss. Förvaltningsverksamheten står inför stora utmaningar, med prispress på en hårt konkurrensutsatt marknad. Stora investeringar ligger framför oss inom digitalisering och utveckling av hållbara tjänster. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med vår grannförening HSB Stockholm. Vi är båda delägare i HSB Bostad, som har till uppgift att bygga bostäder i Stockholms län. Vi samverkar inom utbildning, digitalisering, HR med mera. Under 2020 har vi i styrelsen undersökt möjligheterna av ett djupare samarbete. Vi har grundligt analyserat nuläget och försökt förutse framtiden. Vår samlade bedömning är att en fusion mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Stockholm är den bästa lösningen för ett framtida starkt HSB i Stockholmsregionen. Därför fattade styrelsen i februari 2021 ett inriktningsbeslut att verka för en fusion mellan de båda föreningarna. En fusion är naturligtvis ett mycket stort steg för oss. Kommer en större organisation att betyda ett mer anonymt HSB, med längre avstånd mellan medlemmarna? Blir det ökad distans mellan förvaltare och bostadsrättsföreningar? Med mitt hjärta i kooperationen vore en sådan utveckling en återvändsgränd och genom att belysa fallgropar så kommer vi att kunna undvika dem. Samhörighet och närhet är avgörande beståndsdelar i den kooperativa tanken. Och om pandemin lärt oss något, så är det vårt stora behov av mänskliga möten och nära relationer. Den lärdomen tar vi med oss framåt! Vi menar att det här är bästa sättet att skapa ett ekonomiskt hållbart HSB, som klarar att möta förväntningar från bostadsrättsföreningarna, inom bostadsbyggande och förvaltning. Beslut om fusion fattas slutgiltigt av medlemmarna på vår extra föreningsstämma i höst. MÅNGA BIDRAR TILL HSB Norra Stor-Stockholms framgång styrelsekolleger, förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna, medlemmar, medarbetare och många fler. Jag avslutar på samma sätt som min företrädare Bo Kjellberg gjorde förra året, med att vi tackar varandra för goda insatser under 2020, detta annorlunda år som vi sent ska glömma. Johan Thidell Ordförande HSB Norra Stor-Stockholm HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

10 REVISIONSBERÄTTELSE FORTSATT FÖRNYELSE Inriktningen på det omfattande förändringsarbete inom förvaltningsverksamheten som inleddes 2019 ligger fast. Trots pandemin har viktiga steg framåt tagits under HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

11 UTVECKLING DIGITALA STEG FRAMÅT Under 2020 har det digitala utvecklingsarbetet fortsatt. Nya funktioner som underlättar arbetet för bostadsrättsföreningarnas styrelser har lanserats. Personlig service och rådgivning är fortfarande centrala och efterfrågade inslag i förvaltningsverksamheten. CORONAPANDEMIN HAR PÅVERKAT alla anställda inom HSB Norra Stor-Stockholm. Vårt fokus har varit att upprätthålla en god service till medlemmar och kunder, utan att riskera smittspridning. Det nya läget har medfört att takten i förändringsarbetet dämpats. På flera områden har ändå utvecklingsinsatser genomförts. DIGITALISERING Den övergripande tanken med de digitala system vi utvecklar och implementerar är att automatisera arbetsmoment som är tidskrävande och därmed frigöra resurser, både för bostadsrättsföreningarnas styrelser och för HSB. Plattformen Mitt HSB är navet i systemen, med olika funktioner och behörigheter för olika användare. Funktionerna kan hanteras på dator, mobil eller läsplatta. Funktioner införda under 2020: DIGITAL KÖHANTERING. Översikt av föreningens p-platser, garageplatser och förråd samt hantering av intresseanmälan, köer och avtal. HSB UTBETALNINGAR. Styrelsens utsedda ledamöter kan granska och attestera fakturor digitalt. Fakturor är förkonterade, men konteringen kan korrigeras. Funktioner i utvecklingsfas: HSB DOKUMENT. Smidig åtkomst till lagringsplats i Mitt HSB där föreningens dokument samlas på ett ställe. DIGITAL SIGNERING. Årsredovisning kan signeras digitalt av styrelse och revisorer. Därefter kan årsredovisningen delas till medlemmarna i Mitt HSB. DIGITALT STYRELSESTÖD. En rad funktioner som underlättar styrelsens arbete, bland annat arvodeshantering, bokning av gemensamma utrymmen och information till de boende. Funktionen utvecklas löpande. Utöver dessa digitala funktioner har flera interna åtgärder genomförts, bland annat inom ekonomi, intern IT-utrustning och serverinfrastruktur. Digitala lösningar kommer aldrig att ersätta de personliga kontakterna mellan HSBs förvaltare och bostadsrättsföreningens styrelse. Vi tror tvärtom att bostadsrättsföreningar i framtiden kommer att behöva mer av rådgivning och dialog med sakkunniga personer inom olika områden. Förvaltaren ska ge underlag så att styrelsen kan fatta väl underbyggda beslut, för fastighetens och föreningens långsiktiga utveckling. Denna utveckling kommer även förändra förvaltarrollen. Det behövs personer med generell kompetens som med proaktivitet och lyhördhet kan föra en dialog om varje förenings behov. Kompletterat till detta krävs specialistkompetens inom exempelvis energi, juridik och ekonomi, för att möta de skiftande behov och utmaningar som en bostadsrättsförenings styrelse ställs inför. Med effektiva digitala verktyg kan tid och kraft ägnas åt att utveckla föreningen och fastigheten, där HSBs förvaltare blir styrelsens trygga och kompetenta medspelare. TYDLIGHET OCH TRANSPARENS En viktig del i förnyelsen av förvaltningsverksamheten är att upprätta tydligare och transparenta avtal med bostadsrättsföreningarna. Grundtanken är att föreningen ska veta vilka tjänster de betalar för och vad de kan förvänta sig, utifrån de överenskommelser som görs. Under 2020 har 67 avtal omförhandlats och 18 nya avtal har tillkommit. FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL FINNS HSB Norra Stor-Stockholm genomför regelbundet så kallade NKI-mätningar (Nöjd Kind Index) bland bostadsrättsföreningarna där vi har förvaltningsuppdrag. Den senaste mätningen genomfördes Resultatet visar att 56 procent ger HSB betyget 4 eller 5 på en 5-gradig skala när det gäller kontakterna med HSB som helhet. Kommentarerna visar tydligt att många bostadsrättsföreningar värdesätter kontinuerliga och personliga kontakter med HSBs medarbetare. Här är några röster från undersökningen: Alla tjänster är personberoende och mycket beror på vem som levererar. Somliga är kanonbra medan andra gör jobbet och inte mer. Det finns förbättringspotential. Vi får god hjälp och vägledning. När svåra ärenden kommer vet jag att det finns ett fint och kunnigt stöd i förvaltaren. Det känns tryggt. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

12 UTVECKLING HÅLLBART NUDGING lätt att göra rätt SMÅ FÖRÄNDRINGAR kan göra stor skillnad. Mindre tallrik ger mindre matsvinn, en vänlig skylt hjälper oss att hålla coronaavstånd. Begreppet Nudging handlar om att det ska vara lätta att göra rätt, och om att påverka våra vardagsbeteenden i önskad riktning. HSB Norra Stor-Stockholm deltar nu i ett projekt med bland andra Högskolan i Gävle och Energimyndigheten för att skapa en databas med goda exempel på nudging för en mer energieffektiv vardag. HSB-INITIATIV FÖR SUND BYGGBRANSCH Byggbranschen tillsatte under året en Byggmarknadskommission för att skapa en sund byggmarknad och förhindra fusk och kriminalitet. HSB är en av initiativtagarna till kommissionen. HSB mest hållbara varumärket FÖR TREDJE ÅRET I RAD utsågs HSB till branschvinnare i Sustainable Brand Index, Europas största varumärkesstudie om hållbarhet. Drygt svenskar har utsett HSB till det mest hållbara varumärket i kategorin bostäder. SVERIGES STÖRSTA SOLCELLSPARK VÅREN 2020 INLEDDES bygget av HSB Solcellspark i Strängnäs. Det är för närvarande Sveriges största solcellspark, med hela solpaneler, som ska täcka elförbrukningen för lägenheter. Anläggningen byggs på uppdrag av HSB Södermanland. Flera bostadsrättsföreningar i HSB Norra Stor-Stockholm har installerat solenergi, bland annat HSB Brf Granen i Viksjö och Brf Otimus i Upplands Väsby. HÅLLBARA TJÄNSTER HSB Norra Stor-Stockholm erbjuder bostadsrättsföreningarna tjänster för minskad energiförbrukning, bland annat: Energiavtal med en helhetsbild av föreningens energiförbrukning. Injustering av värmesystem, med datoriserad undercentral. Byggprojekt och projektledning. Åtgärder inom varmvatten och belysning. HSB LIVING LAB för framtidens boende HSB LIVING LAB I GÖTEBORG är en innovativ satsning för framtidens boende. HSB Living Lab är en flyttbar byggnad med fyra våningar och stod färdig Tre av våningarna består av 29 lägenheter. På bottenplanet finns kontor, konferensrum, showroom för forskningsprojekt och tvättstudio. Hyresgästerna lever i en ständigt föränderlig och utvärderad miljö, allt medan forskningen pågår. Living Lab ska pågå i tio år och vill svara på frågor om hur vi ska bygga och anpassa boendet för att skapa hållbarhet i dag och i morgon. HSB Living Lab är ett samarbete mellan forskare och näringsliv som drivs av HSB och tolv samarbetspartners. 12 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

13 UTVECKLING ANNORLUNDA BRF-STÄMMOR uppskattat stöd från HSB EN STOR FRÅGA under våren 2020 var hur stämmorna i bostadsrättsföreningarna skulle genomföras under pandemiåret. Riksdagen beslutade i maj om en särskild lag som medgav att bostadsrättsföreningar genomförde sina stämmor genom poströstning. HSB bistod med råd och instruktioner om hur stämmorna skulle kunna genomföras på ett säkert sätt. Under hösten gjordes en utvärdering om hur stämmorna genomförts, och om HSBs stöd till föreningarna. 64 föreningar svarade. 41 procent av stämmorna genomfördes helt eller delvis med poströstning. Många stämmor genomfördes även utomhus. På frågan om hur föreningarna upplevde informationen från HSB i samband med stämmorna svarade 25 procent väldigt bra, 58 procent bra, 15 procent bra till viss del och 2 procent inte alls bra. 2 procent av föreningarna uppgav att deltagandet på stämman var mycket mindre eller mindre än tidigare år. 0 procent uppgav att fler eller mycket fler deltog. Regelbunden information till styrelser och medlemmar UNDER HELA VÅREN rapporterade vi regelbundet medlemmar och styrelser i bostadsrättsföreningarna med anledning av coronapandemin. Totalt under året har ett tjugotal nyhetsbrev skickats ut, de flesta under våren i samband med den snabba spridningen av corona. Nyhetsbreven har bland annat innehållit: Råd och rekommendationer till styrelser och medlemmar för att undvika smittspridning. Lagar och regler kopplade till pandemin, bland annat vad gäller hyresreduktion och stämmor. Tips och exempel på hur man kan ställa upp för sina grannar i coronatider. Det tidigare nyhetsbrevet NorrNytt bytte under året namn till Styrelseinfo (till brf-styrelser) och Medlemsinfo (till medlemmar). DIGITALA MÖTEN Inom förvaltningen har de flesta möten och kontakter mellan styrelsen och HSBs personal sker under året skett digitalt, via telefon eller den digitala mötesplattformen Teams. Tillgänglighet via Medlem och Kundservice HSBs KONTOR HAR VARIT STÄNGDA för allmänheten under coronapandemin. Medlem och Kundservice har varit igång hela året. Under en tid åtgärdades endast akuta fel i lägenheterna, på grund av smittrisken, men ambitionen har varit att så långt som möjligt upprätthålla en god service till medlemmar och kunder. NÄRMANDE MELLAN HSB NORRA STOR-STOCKHOLM OCH HSB STOCKHOLM SAMARBETET mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Stockholm har ökat i omfattning på senare år. Under 2020 fördes diskussioner om ett närmande mellan de två föreningarna. Ett omfattande analysarbete genomfördes som ledde fram till att styrelsen i februari 2021 fattade ett inriktningsbeslut om en fusion mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Stockholm. Frågan avgörs slutgiltigt av medlemmarna. Se även Johan Thidells text på sidan 9. HÄNDELSER 2020 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

14 REVISIONSBERÄTTELSE MEDLEM I HSB HSB bildades 192 och är ett av Sveriges största kooperativa företag, med nära medlemmar över hela landet. 14 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

15 MEDLEM I HSB TILLSAMMANS GER STYRKA En kooperativ och demokratisk medlemsorganisation. Ett professionellt företag på en konkurrensutsatt marknad. Med denna kombination möter HSB framtiden i ett samhälle som ständigt förändras. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM hade drygt medlemmar Som en kooperativ organisation ska vi tillsammans verka för medlemmarnas bästa. HSB Norra Stor-Stockholm är en av 26 föreningar som tillsammans bildar federationen HSB. HSB har nära medlemmar över hela landet. HSB vilar på de kooperativa grundprinciper som återges i rutan här intill. Principerna är gemensamma för kooperativa organisationer världen över. ETT STARKT ENGAGEMANG bland medlemmarna är centralt i varje kooperativ organisation. För oss får detta sitt främsta utryck i det vardagliga arbete som sker i de 99 bostadsrättsföreningar som är medlemmar i HSB Norra Stor-Stockholm. Att vara ett stöd till bostadsrättsföreningarnas styrelser är en central uppgift. Utbildningar för förtroendevalda, nätverk och träffar med aktiva i bostadsrättsföreningarna är viktiga medlemsaktiviteter. HSB-ledamoten i bostadsrättsföreningens styrelse är en uppskattad medlemsfördel, och ett stöd i styrelsens arbete. I medlemmarnas intresse ligger självklart också att HSB Norra Stor-Stockholms ekonomi är stabil och långsiktigt hållbar. Det överskott som genereras kan användas för utveckling och investeringar. Under 2020 har många aktiviteter kopplade till medlemskapet fått skjutas på framtiden på grund av pandemin. FÖR ENSKILDA MEDLEMMAR erbjuder HSB en rad medlemsfördelar. Det viktigaste är kanske Bosparandet som ger möjlighet till förtur till HSBs befintliga och nya hyresrätter samt nybyggda bostadsrätter. Från och med 2020 samarbetar HSB i Bospar med Danske bank, med ett ökat antal sparalternativ för de enskilda bospararna. HSB ÄR EN STARK RÖST i samhällsdebatten. I HSB Norra Stor-Stockholm är vi aktiva i våra kommuner, när det gäller bostadsbyggande och hållbarhet, men också i frågor som berör fritid, kultur och samhällsplanering. På nationell nivå är HSB pådrivande för en bostadspolitik som ger vanligt folk möjlighet till bra och hållbara bostäder till rimliga priser. Under 2020 har vi drivit på för att underlätta för fler, framför allt ungdomar, att skaffa sig en egen bostad. Vårt samhällsengagemang uttrycks bäst i HSBs gemensamma vision: Vi är den aktör som har det bästa anseendet när det gäller boendet. KOOPERATIVA GRUNDPRINCIPER Kooperativa föreningar finns över hela världen. Alla bygger på grundvärderingar om självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Tillsammans med andra kooperativa organisationer delar HSB sju kooperativa grundprinciper, antagna 197 av International Co-operative Alliance (ICA). 1. MEDLEMSKAP I kooperativet blir du medlem om du själv vill. 2. DEMOKRATI Kooperativ styrs av aktiva medlemmar, inte passiva ägare. Principen är enkel en medlem, en röst.. EKONOMISKT DELTAGANDE Medlemmarna bidrar på ett rättvist sätt till den kooperativa föreningens kapital. 4. SJÄLVSTÄNDIGHET Kooperativa föreningar är fristående, styrda av medlemmarna. Om de ingår avtal ska demokratin säkras. 5. UTBILDNING Kooperativa föreningar erbjuder utbildning och praktik till sina medlemmar. De informerar också om kooperationens särart och fördelar. 6. SAMARBETE Kooperativa föreningar samarbetar över gränserna med andra kooperativa verksamheter för att skapa gemensam medlemsnytta. 7. SAMHÄLLSSYN Kooperativa föreningar tar hänsyn till det omgivande samhället. De arbetar för en hållbar utveckling enligt de riktlinjer som godtagits av medlemmarna. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

16 MEDLEM I HSB MEDLEM DIGITALA KURSER UTBILDNINGAR FÖR FÖRTROENDEVALDA i styrelserna är en viktig del av vår verksamhet. Under coronapandemin har fysiska utbildningar fått ställas in. Styrelserna har dock haft möjlighet att ta del av digitala utbildningar och seminarier som tagits fram av HSB Stockholm, bland annat grundkurs i styrelsearbete, ordförandekurs och kurs om ekonomi i en bostadsrättsförening. MEDLEM I HSB HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har enskilda medlemmar. För både bostadsrättsföreningar och enskilda ger medlemskapet fördelar. Från vänster: Ann-Christin Sundberg, ordförande i HSB Brf Granen och Katri Nordgren. ETHOS-PRISET TILL BRF GRANEN ETHOS-PRISET FÖR 2020 tilldelades HSB Brf Granen i Viksjö, med denna motivering: HSB Brf Granen förverkligar ETHOS genom att kombinera alla delar Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. HSB Brf Granen i Viksjö i Järfälla med 4 lägenheter är en synnerligen aktiv förening. De senaste åren har Granen genomfört en stor solenergisatsning med solpaneler på taken. Föreningen har många gemensamma aktiviteter. Boule med fika och sällskapsspelvällar är två exempel. Genom ETHOS-priset vill HSB Norra Stor-Stockholm varje år uppmärksamma någon som gör verklighet av HSBs värdegrund ETHOS. Prissumman på kronor ges till en bostadsrättsförening. MEDLEMSFÖRDELAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR: Trygg förvaltning i en stabil organisation. HSB-ledamot i styrelsen, för råd och stöd i styrelsearbetet. Utbildningar för styrelsen. Aktuell information, via Styrelseinfo, tidningen Uppdaget, Mitt HSB etc. Juridisk rådgivning till styrelsen. Egen webbplats för de föreningar som önskar. Samordnade upphandlingar av olika tjänster. MEDLEMSFÖRDELAR FÖR ENSKILDA: Medlemstidningen Hemma i HSB. Medlemsrabatter för varor och tjänster som rör boendet. Ny bostad tillgång till utbud i hela landet. Hemförsäkring till låg kostnad. Juridisk och familjerättslig rådgivning av HSBs experter. Lokala medlemsaktiviteter. Kartläggning av sammanslagning HSB Arlanda HSB Norra Storstockholm En kartläggning av sammanslagningsprocessen mellan HSB Arlanda och HSB Norra Stor-Stockholm har gjorts, byggd på intervjuer och enkäter. Föreningarna gick samman 2018, och syftet med studien var att sammanställa erfarenheter och lärdomar inför framtiden. Rapporten lyfter bland annat fram vikten av dialog på alla plan när organisationer ska slås samman. Vidare lyfts frågor om organisationskultur, lokal närvaro och HSBs kooperativa idégrund. 16 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

17 MEDLEM I HSB Brf Optimus valde HSB igen UNDER 2020 VALDE HSB Brf Optimus i Upplands Väsby att återvända till HSB efter att under en tid anlitat en annan leverantör för sin förvaltning. Vi gillar transparensen och att vi kan lita på underlagen från HSB, säger Stefan Niklasson, ordförande i föreningen. Brf Optimus byggdes 1989 och ligger centralt i Väsby, nära pendeltågsstationen. Föreningen satsar hårt på klimatsmarta åtgärder. Bergvärme, solpaneler på taket och tilläggsisolering på vindarna är några av åtgärderna. Reducerad energiförbrukning och omställning till mer förnyelsebart är resultatet. Investeringarna har dessutom varit kostnadseffektiva, och föreningen kommer att sänka avgifterna under Styrelsen har flera planer för framtiden och ser fram emot att samarbeta med HSB igen. Att få med nya i styrelsen är däremot en utmaning. Det gör det extra viktigt för oss att ha en förvaltare som är delaktig i vår verksamhet och kan föra kunskap vidare om pågående projekt. Ingen av oss kommer ju att sitta här för evigt och det gäller att underlätta så mycket som möjligt för kommande styrelse, säger Stefan Niklasson. Stefan Niklasson och Per-Olof Bergman, båda i styrelsen för Brf Optimus i Upplands Väsby. FÖRENINGSSTÄMMA 2020 DEN 2 JUNI höll HSB Norra Stor- Stockholm sin årliga föreningsstämma. Stämman samlade ett fåtal deltagare, på behörigt avstånd från varandra. Ett femtiotal poströster hade inlämnats till stämman. Det var främst formella föreningsfrågor som avhandlades. Johan Thidell utsågs till ny ordförande, efter Bo Kjellberg som avtackades efter många år av aktiva insatser i HSB. Bo Kjellberg JOHAN THIDELL ny ordförande för HSB Norra Stor-Stockholm Johan Thidell, 56. Gör: Projektledare på Konsumentföreningen Stockholm. Bor: Lägenhet i Sundbyberg. Familj: Sambo och tre utflugna söner. Du valdes 2020 till ny ordförande i HSB Norra Stor-Stockholm. Hur känns det? Jag är hedrad. Jag har ju suttit i styrelsen sedan 201, så jag är inte helt ny. Vi är en bra styrelse och har engagerade medarbetare och det betyder mycket. HSB är en kooperativ medlemsorganisation, vad betyder det för dig som ordförande? Jag jobbar inom konsumentkooperationen. Både där och i HSB är våra medlemmar samtidigt våra kunder, det är en spännande utmaning. Vi ska försöka att i ännu högre grad involvera våra medlemmar, så att alla känner att de har möjlighet att påverka HSB. Vilka frågor vill du särskilt arbeta med? Hållbarhet! Jag ser ju vilket stort intresse det finns bland medlemmar och bostadsrättsföreningar för smarta energilösningar. Vad gör du när du är ledig? Springer! Jag är en hängiven löpare och har gjort ett flertal maratonlopp, bland annat New York Marathon. Johan Thidell HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

18 FÖRVALTNING HSB Norra Stor-Stockholm har förvaltningsavtal med 142 bostadsrättsföreningar i fem kommuner. Vi vill vara en aktiv samarbetspartner till föreningarnas styrelser. Förvaltningsbranschen genomgår nu stora förändringar, och vi har ett starkt utvecklingsfokus för att möta bostadsrättsföreningarnas behov. 18 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

19 FÖRVALTNING ETT ÅR AV UTMANINGAR Under 2020 har vår grundläggande ambition inom förvaltningsverksamheten legat fast vi ska möta bostadsrättsföreningarnas behov av en förvaltnings av hög kvalitet. Självklart har pandemin påverkat förutsättningarna, men mycket av den löpande verksamheten har kunnat genomföras, även om det skett i nya former. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har förvaltningsuppdrag för 142 bostadsrättsföreningar i Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och i Kungsängen i Upplands-Bro. Det är stor konkurrens vad gäller förvaltningstjänster. Vår framgång vilar på en kombination av yrkeskompetens, gott bemötande, tillgänglighet och lokal närvaro. I förvaltningsverksamheten arbetar vi i fyra affärsområden: Teknisk förvaltning Fastighetsdrift och energi Ekonomisk förvaltning Medlem och Kundservice Vi erbjuder ett brett utbud av service och tjänster, med målet att möta kundernas behov och förväntningar. Lyhördhet och dialog är nyckelbegrepp i arbetet. Coronapandemin har självfallet satt sin prägel även på förvaltningsarbetet under Vårt främsta fokus har varit omtanke om människors liv och hälsa, och att samtidigt upprätthålla en god service. Det stora förändringsarbete som inleddes 2019 har fortsatt. Vi har under 2020 genomfört två prisstrategiprojekt, ett i fastighetsdrift och ett i teknisk förvaltning. Syftet är att underlätta för medlemmar och kunder att förstå vilka tjänster vi erbjuder samt att uppnå en tydligare och mer rättvis prissättning. KÄRNAN I EN FRAMGÅNGSRIK förvaltning är nära, förtroendefulla relationer mellan HSBs medarbetare och bostadsrättsföreningarna. En del av vårt förändringsarbete är att arbeta mer kundcentrerat, med tydligare fokus på varje bostadsrättsförenings behov. Eftersom dessa behov varierar kraftigt, formas nu en mer flexibel och dynamisk organisation, utifrån tanken om rätt person på rätt plats, med fokus på största möjliga medlems- och kundnytta. INTRESSET FÖR HÅLLBARHETSFRÅGOR ökar i samhället och bland bostadsrättsföreningarna. Den tekniska utvecklingen är snabb inom energi- och transportområdet. För oss är det viktigt att, tillsammans med våra medlemmar och kunder, utveckla hållbara tjänster nu och i framtiden och därmed bidra till ett mer långsiktigt hållbart samhälle. TEKNISK FÖRVALTNING Löpande förvaltningsarbete Förvaltare och kund träffas regelbundet för dialog kring pågående och framtida insatser i fastigheten samt avtalsgenomgångar. Förvaltaren bevakar när och hur insatser ska göras, till exempel lägenhetstillsyn, underhållsbesiktning och hantering av olika underhållsåtgärder. Underhållsplan för nuvarande och framtida behov Alla fastigheter behöver en bra underhållsplan. Den är ett viktigt underlag i föreningens budgetarbete och avgiftssättning. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra planens utformning och innehåll, i nära samarbete med bostadsrättsföreningens styrelse. Planen uppdateras varje år. I de fall styrelsen önskar kan de själva följa och uppdatera underhållsplanen via tjänsten underhållsplan online. Där går det även att simulera hur framtida åtgärder påverkar avsättning till yttre fond. Myndighetskrav och besiktningar Varje fastighetsägare är skyldig att genomföra besiktningar och uppfylla myndighetskrav för att säkerställa de boendes trygghet. Det kan gälla hissar, lekplatser, elinstallationer, garageportar etc. Vi informerar om och hanterar de myndighetskrav och besiktningar som åligger fastighetsägaren. Specialistkompetens Vår ambition är att tillhandahålla de förvaltningstjänster som bostadsrättsföreningarna efterfrågar. Det gäller exempelvis överlåtelsetillsyn av lägenheter, digitalt ritningsarkiv och underhållsplan online. De specialisttjänster som vi inte utför själva hjälper vi till med genom samarbeten med andra HSB-föreningar. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

20 FÖRVALTNING EKONOMISK FÖRVALTNING En långsiktigt sund ekonomi är avgörande för bostadsrättsföreningens positiva utveckling och för fastighetens värde över tid. Många förtroendevalda anser att just ansvaret för ekonomin är centralt i deras uppdrag. I den ekonomiska förvaltningen erbjuder vi ett brett utbud av tjänster som förenklar styrelsens arbete. De digitala lösningar som tidigare beskrivits (se sidan 11) i kombination med personlig konsultation ger både helhetsperspektiv och kontroll över ekonomin. FASTIGHETSDRIFT OCH ENERGI Hög kvalitet med personlig fastighetsskötare En fastighetsdrift av hög kvalitet, med kompetenta fastighetsskötare, bidrar till trivsel och trygghet i boendet. Många föreningar uppskattar tryggheten med en personlig fastighetsskötare med djup kännedom om fastigheterna, kontinuerliga driftmöten och hög, lokal närvaro. Kvalitet och miljö På driftmötena, som ingår i fastighetsdriftsavtalen, diskuteras och analyseras driften av fastigheten. Fastighetsskötaren som är mest insatt i den dagliga driften bidrar med proaktiva förslag på förbättringar. Digitala körjournaler finns i samtliga servicebilar för att säkerställa effektivare logistik och därmed minska miljöpåverkan. Vi byter successivt ut vår fordonsflotta till elbilar. Kompetensutveckling Aktuell och efterfrågad kompetens är avgörande för att leverera rätt tjänster av hög kvalitet. Under de senaste två åren har vi fortsatt vår satsning på kompetensutveckling, bland annat inom VVS, värme, ventilation och styrsystem. Resultatet är att vi nu kan erbjuda fler tjänster inom fastighetsteknik av våra egna medarbetare. Tjänster för effektiv energianvändning Vi erbjuder åtgärder för reducerad energiförbrukning, vilket innebär lägre kostnader och mindre klimatpåverkan. Basen för insatserna är den löpande tillsynen av undercentraler och fläktar, som våra fastighetsskötare utför. Under 2020 har samarbetet mellan HSB Energi och HSB Norra Stor-Stockholm fortsatt. Energinätverket Energinätverket är öppet för alla kunder med teknisk förvaltning och fastighetsdrift. Det är ett uppskattat forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, med fokus på hållbar omställning. Konstruktiv dialog för bra beslutsunderlag Samverkan och dialog mellan styrelsen och förvaltaren är av stor betydelse för en trygg hantering av bostadsrättsföreningens ekonomi. Den ekonomiska förvaltaren svarar för service, rådgivning och fackkunskap och är en konstruktiv samarbetspartner till styrelsen inför deras beslut. Löpande ekonomihantering Efter kundens önskemål hanterar vi den löpande ekonomin, som bokföring, fakturahantering, arvoden och skatter, låneupphandling, budget och årsredovisning. Kvalificerad rådgivning och flerårsprognoser Flerårsprognoser bidrar till förutsägbarhet och ger överblick av föreningens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Prognoserna är ett viktigt beslutsunderlag, som tillsammans med kvalificerad rådgivning ökar tryggheten för kunderna, inte minst vid underhållsprojekt. MEDLEM OCH KUNDSERVICE HÖG TILLGÄNGLIGHET med möjlighet att snabbt och enkelt kunna komma i kontakt med HSB Norra Stor-Stockholm värdesätts högt av medlemmar och kunder. Under 2019 inrättades det nya Medlem och Kundservice som fortsätter utvecklas för att möta våra kunders och medlemmars behov. Medlem och Kundservice är organiserad i två grupper med olika specialistkompetens, där medarbetarna har tydligt mandat och ansvar. Under pandemin har Medlem och Kundservice haft stor betydelse för att upprätthålla en hög tillgänglighet och servicenivå. KONTAKTERNA MED MEDLEM och Kundservice handlar ofta om administrativa frågor i bostadsrättsföreningarna. Det kan gälla inre fond, andrahandsuthyrning, överlåtelser, panter, hyror, avgifter, inkassohantering, kontrolluppgifter, nyckelhantering och post. Vi hjälper även till med administration kring uthyrning av parkeringsplatser, garage och förrådsuthyrning. 20 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

21 MEDARBETARE MEDARBETARE Medarbetarna är HSBs största tillgång. I Förändringsresan som inleddes 2019 formulerades målbilden: År 2022 har vi branschens mest engagerade medarbetare och tillsammans skapar vi en proaktiv, trygg och lönsam leverans. DET ÄR GENOM MEDARBETARNAS vardagliga insatser enskilt och tillsammans som vi når våra mål. Engagemang och delaktighet har stor betydelse, särskilt när organisation och arbetssätt förändras. Tydlig kommunikation och transparens ska prägla ledningens förhållningssätt, utifrån en planmässig strategi med regelbundna möten och dialog. Arbetsmarknadsläget i Stockholm län innebär utmaningar för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare. Lönen har stor betydelse, men en bra social atmosfär på arbetsplatsen, gott ledarskap och utvecklingsmöjligheter är också centrala faktorer för medarbetarnas vilja att söka sig till, och stanna kvar i, HSB Norra Stor-Stockholm. HSB en öppen arbetsplats Mångfald och olikhet berikar HSB. Målet är att vår arbetsplats ska spegla hur befolkningen ser ut i kommunerna där vi är verksamma. Vi ska vara en attraktiv arbetsgivare som lockar nya kompetenta medarbetare. Medarbetarundersökningar Nöjd och motiverad-medarbetar-index (NMI och MMI) genomförs kontinuerligt. Resultatet av undersökningarna har tidigare år varit genomgående positiva. Under hösten 2020 genomfördes den senaste undersökningen vilket visade att resultatet överlag har sjunkit sedan 2018 då undersökningen senast gjordes. Detta tror vi hänger samman med de större organisationsförändringar och Förändringsresan inom digitalisering som ställt stora krav på verksamheten. Resultaten redovisas för medarbetarna på varje enhet, som underlag för samtal om vad som ska förbättras under kommande år. Personalförmåner HSB Norra Stor-Stockholm erbjuder medarbetarna en rad förmåner, med tydlig inriktning på friskvård, i syfte att skapa personligt välmående och hälsosam arbetsmiljö. Alla medarbetare har tillgång till förmånsportalen Benify som erbjuder rabatter på bland annat friskvård, hemhjälp, försäkringar och digital pensionsrådgivning. Medarbetarförmånerna på HSB Norra Stor-Stockholm innefattar: Företagshälsovård Fri läkarvård Fri medicin Sjukförsäkring Friskvårdsbidrag Hälsokartläggning Subventionerad hyra av fjällstuga i Lofsdalen Förmånsportal Benify HSB MARKNADSLEDANDE HSB ÄR MARKNADSLEDANDE när det gäller förvaltning av bostadsrättsföreningar i Järfälla, Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna. Totalt har HSB förvaltningsuppdrag med 15 bostadsrättsföreningar i dessa kommuner. NYA FÖRVALTNINGSAVTAL 2020 Brf Herrgården, Vilunda, Upplands Väsby. 207 lägenheter. Valde 2020 att bli helkund och anlitar nu HSB även för markskötsel, förutom teknisk och ekonomisk förvaltning. Brf Frihetshöjden, Jakobsberg, Järfälla. 40 lägenheter. Kund som anlitar HSB nu även för teknisk förvaltning, förutom ekonomisk förvaltning. Brf Glädjen Vilunda, Upplands Väsby. 175 lägenheter. Ny kund som anlitar HSB för ekonomisk förvaltning. Brf Optimus centrala Väsby, Upplands Väsby. 70 lägenheter. Ny helkund som anlitar HSB för ekonomisk och teknisk förvaltning, fastighetsdrift och markskötsel. Brf Östra Vega, Skälby, Järfälla. 89 lägenheter. Ny kund som anlitar HSB för teknisk och ekonomisk förvaltning. Brf Väsby Fyr, centrala Väsby, Upplands Väsby. 50 lägenheter. Valde 2020 att bli helkund och anlitar nu HSB även för teknisk förvaltning, förutom ekonomisk förvaltning och fastighetsdrift. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

22 NYPRODUKTION HSB ska bygga hållbara bostäder av hög kvalitet till rimliga priser. HSB Norra Stor-Stockholm har för närvarande drygt 200 lägenheter i produktionsfas. 22 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

23 NYPRODUKTION NYA BOSTÄDER BYGGS I SIGTUNA OCH KALLHÄLL Något ljusare men fortsatt osäkerhet inför framtiden. Så kan läget på bostadsmarknaden beskrivas. HSB Norra Stor-Stockholm har tre nyproduktionsprojekt på gång. Vi satsar även på att utveckla stöd och projektledning till bostadsrättsföreningar som ska genomföra större renoveringar och ombyggnationer i sina fastigheter. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM är delägare i HSB Bostad AB, ett byggbolag som ägs av tre regionala HSB-föreningar i Stockholm. HSB Bostad har till uppgift att producera bostäder i Stockholms län och ansvara för marknadsföring och försäljning av de nyproducerade bostäderna. Det instabila läget på bostadsmarknaden har på senare år lett till en minskad nyproduktion, svårare att sälja nyproducerade lägenheter och därmed minskade intäkter. Även försäljningsprocessen drar ut allt längre på tiden. BOSTADSMARKNADEN 2020 har varit bättre än förväntat, med tanke på pandemin. Det tryck som fanns på marknaden är inte tillbaka men det är gott om spekulanter på visningarna. Det gäller naturligtvis att ha rätt produkt och läge som lockar köpare. En rad faktorer, som arbetslöshet och ränteläge påverkar utvecklingen, men utifrån dagsläget bedöms bostadspriserna ligga stabilt med en möjlig positiv utveckling framöver. FÖR DEM SOM köper en ny bostadsrätt från HSB lämnas en trygghetsgaranti till bostadsrättsföreningen, med större trygghet än vad lagen kräver. Trygghetsgarantin innebär att HSB under en tid garanterar att bostadsrättsföreningen inte lider ekonomisk skada på grund av uteblivna insatser, upplåtelseavgifter eller årsavgifter om lägenheter blir osålda eller återlämnade. Vi arbetar aktivt och ser möjligheter för nyproduktion i samtliga kommuner där vi är verksamma, och det är uppenbart att behovet av bra, hållbara bostäder till rimliga priser kommer att öka i framtiden. Egna fastigheter HSB Norra Stor-Stockholm äger fyra egna fastigheter: HSB-kontoret i Jakobsberg, HSB-kontoret i Märsta, seniorboendet Gjutaren i Kallhäll samt en hyresfastighet på Margaretavägen i Jakobsberg. Fastigheterna består av hyresrätter som erbjuds medlemmar och bosparare. De innehåller totalt 118 lägenheter samt ett antal lokaler. Extern värdering har skett av samtliga fastigheter. Det sammanlagda värdet uppgår enligt värderingen till 254 miljoner kronor att jämföra med det bokförda värdet, 107 miljoner kronor. NYPRODUKTION 2019 OCH FRAMÅT Pågående projekt: HSB Brf Byxfickan i Kallhäll, 77 lägenheter. Inflyttning sommaren HSB Brf Trim i Kallhäll, 56 lägenheter. Byggstartade hösten Försäljning pågår. Inflyttning sker mars maj HSB Brf Silverskatten i Sigtuna, 77 lägenheter. Säljstartade hösten Produktionsstart beräknas ske första kvartalet Förutom pågående projekt arbetar vi kontinuerligt för att bevaka utvecklingen på marknaden och aktivt undersöka möjligheterna till nya projekt. BYGG & PROJEKTLEDNING NIO BYGGPROJEKT SLUTFÖRDA 2020 HSB bistår bostadsrättsföreningarna med stöd vid renoveringar och större ombyggnationer. Vi kan hjälpa till vid bygg och projektledning och har ett brett kontaktnät av tillförlitliga leverantörer. Kunden avgör slutgiltigt valet av leverantör. Vi ser ett växande behov av större insatser i våra medlemmars och kunders fastigheter, därför stärks nu vår kompetens och kapacitet på detta område. Vi har 2020 avslutat nio byggprojekt och har tolv pågående. Några exempel: Byte av 24 hissar i terrasshusen i Brf Bollstanäs i Upplands Väsby. Takbyte, fönsterbyte samt ny ventilation med frånluftsåtervinning i 18 radhus i Brf Orgona i Järfälla. Takbyte och ombyggnad i Brf Rönnen i Märsta, med 22 radhus och sju punkthus. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

24 STYRELSEN STYRELSEN 1. JOHAN THIDELL, f Ordförande. Invald i styrelsen 201. Yrke: Projektledare på Konsumentföreningen Stockholm. Övriga uppdrag: Styrelsen för Folksams forskningsstiftelse, valberedare i HSB Riksförbund och Föreningen Fairtrade. 2. MARIE PERNEBRING, f Styrelseledamot. Invald i styrelsen Yrke: Tidigare bland annat kommunchef. Övriga uppdrag: Styrelsen för Jakobsbergs folkhögskola.. KATRI NORDGREN, f Styrelseledamot. Invald i styrelsen Yrke: Socialdemokraterna partistyrelsen kansli. Övriga uppdrag: Vice ordförande i Brf Granen, Viksjö. HSB-ledamot. 4. AZADEH ROJHAN GUSTAFSSON, f Styrelseledamot. Invald i styrelsen 2016.Yrke: Riksdagsledamot (s). Övriga uppdrag: Styrelsen för Wäsbyhem. 5. ANDERS HORNSTRAND, f Arbetstagarrepresentant, Fastighetsanställdas Förbund. Till styrelsen Yrke: Fastighetstekniker. 6. MARIE JAKOBSSON, f 197. Arbetstagarrepresentant, Unionen. I styrelsen sedan Yrke: Förvaltare. 7. KAROLINA FILIPSSON, f 196. Invald i styrelsen Yrke: Administrativ chef på Holmquistsign AB. Övriga uppdrag: Styrelsen för Bommersvik AB. 8. TINA LINDBERG, f Styrelseledamot. Invald i styrelsen Yrke: Chef, kundförvaltning, Fastighetskontoret Stockholms stad. Tidigare anställd i HSB Gävleborg och HSB Norra Stor-Stockholm. 9. BENGT ANDERSSON, f Styrelseledamot. Invald i styrelsen Yrke: Förtidspensionär. Övriga uppdrag: Ordförande i Brf Rönnen, Märsta. Ordförande i Dialogforum, för alla HSB bostadsrättsföreningar i Märsta/Sigtuna. 24 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

25 LEDNINGSGRUPPEN LEDNINGSGRUPPEN 1. CATHERINA FORED, f Verkställande direktör. I HSB sedan Huvudsaklig utbildning: Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Olika chefsbefattningar inom bygg- och fastighetssektorn, stadsbyggnads- och exploateringschef i Sundbybergs stad, förbundsdirektör/vd Sveriges Arkitekter. Övriga uppdrag: HSB Riksförbund, HSB Bostad, Stiftelsen HSBs Garantifond. 2. ARASH REDSTORM, f Affärsområdeschef, medlem och marknad. I HSB sedan Huvudsaklig utbildning: Ekonomi och försäljning. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Olika arbeten under utbildningen, bland annat inom transportbranschen. Övriga uppdrag: Ordförande i Järfälla Kampsport Klubb.. HELENA WESTER, f Affärsområdeschef förvaltning. I HSB sedan Huvudsaklig utbildning: Högskoleutbildning, personalvetarprogrammet och företagsekonomi. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: I fastighetsbranschen sedan 2005, i olika roller inom HR och förvaltning. Senast förvaltningschef på Sollentunahem. 4. JOHNNY FORSELL, f Affärsområdeschef, fastighet. I HSB sedan Huvudsaklig utbildning: Utbildning till fastighetsförvaltare, Newton Yrkeshögskola. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Projektledare ROT på Phimo fastighetsservice, fastighetsförvaltare HSB, KAM Worldclass, affärsansvarig, klubblag Stadium AB. Övriga uppdrag: I ledningsgruppen på Newton yrkeshögskola. 5. MIKAELA LINNERSTAM, f HR-ansvarig. I HSB sedan Huvudsaklig utbildning: Fil.kand i affärsjuridik inriktning arbetsrätt, Lunds universitet. Ledningsvetenskap, Försvarshögskolan. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: HR Business Partner på SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB). Övriga uppdrag: Volontär för Bris. 6. MICHAEL WALLBOM, f Chef, verksamhetsstöd. I HSB sedan Huvudsaklig utbildning: Ekonomi. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Arbeten inom föreningsliv och kooperation. Olika befattningar i HSB sedan KRISTINA SJÖBERG, f CFO. I HSB sedan Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Uppsala universitet. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet: Bland annat CFO KPMG, ELU Konsult, GS1 Sweden, TCM AB samt Finanskonsult RGP. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

26

27 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM EK FÖRENING ORG NR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET n FEM ÅR I SAMMANDRAG n FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE n RESULTATRÄKNING KONCERNEN n BALANSRÄKNING KONCERNEN n KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN n RESULTATRÄKNING MODERFÖRENING n BALANSRÄKNING MODERFÖRENING n KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENING n REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER n NOTER n UNDERSKRIFTER n REVISIONSBERÄTTELSE

28 BOKSLUT FEM ÅR I SAMMANDRAG Nyckeltal för koncernen Resultat, KSEK Finansnetto Resultat efter finansiella poster Årets resultat Tillväxt, KSEK Nettoomsättning Eget kapital Balansomslutning Medeltal anställda (antal) Finansiella nyckeltal Avkastning på eget kapital 2,2% -0,7% -0,8 % 12,1 % 15,1 % Likviditet 76,8% 74,5% 76,2 % 80,2 % 87,6 % Soliditet 0,8% 4,4 % 7,7 % 9,6 % 7,8 % Soliditet, exklusive inlåning 79,2% 81,8% 86,5 % 86,2 % 77, % Avräkningslikviditet 104,0% 10,0% 106,0 % 114,0 % 128,0 % Definitioner nyckeltal AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL Resultat efter finansiella poster uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. LIKVIDITET Omsättningstillgångar, minus lager, uttryckt i procent av kortfris tiga skulder. SOLIDITET Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen inklusive inlåning från förvaltade kunder. SOLIDITET, EXKLUSIVE INLÅNING Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlåning från förvaltade kunder. AVRÄKNINGSLIKVIDITET Likvida medel det vill säga disponibla likvida medel, kortfristiga placeringar, outnyttjade kreditlöften samt omsättningsbara, finansiellavärdepapper uttryckt i procent av inlåning från förvaltade kunder. 28 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

29 BOKSLUT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för HSB Norra Stor-Stockholm ekonomisk förening, org nr, , får härmed avge årsredovisningen för verksamheten i moderföreningen och koncernen för Allmänt om verksamheten KONCERN Verksamheten Verksamheten består i att erbjuda bostäder samt effektiva och prisvärda förvaltningstjänster för medlemmar och externa kunder. Som medlemsägd organisation ska föreningens verksamhet syfta till att skapa mervärden i boendet för medlemmar. Föreningen bedriver verksamhet i Järfälla, Sollentuna, Sigtuna och Upplands Väsby kommuner samt centrala Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Koncernen består av HSB Norra Stor-Stockholm ekonomisk förening och dess dotterbolag. Verksamheten i HSB Norra Stor-Stockholm är organiserad inom tre verksamhetsområden: förvaltning, medlem & marknad och fastigheter. Koncernens fastighetsbestånd återfinns i moderföreningen, HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB och HSB Fastigheter Margaretavägen AB. Byggproduktionen bedrivs genom HSB Bostad AB. Bolaget ägs gemensamt med tre andra HSB-föreningar i Stockholms län samt HSB ProjektPartner AB. Medlemmar HSB Norra Stor-Stockholm ägs av sina medlemmar; enskilda medlemmar och bostadsrättsföreningar. Medlemsantalet vid årets utgång uppgår till (27 724) varav 99 (98) är bostadsrättsföreningar. Väsentliga händelser under året och efter årets slut Under året fortsätter HSBs digitala satsning HSB 4.0. Implementering och lansering av nya tjänster inom automatiserad Brf kommer ske löpande under de närmaste åren. I HSB 4.0 ingår även en ny ekonomimodell, HSB ekonomi samt en renodling av IT. En omorganisation gjordes hösten 2019 som ett första steg att nå en kundorienterad organisation för att ge medlemmar och kunder en HSB-mässig helhetsleverans. Vad gäller nyproduktion av bostäder är för närvarande följande projekt aktuella: HSB Brf Byxfickan i Kallhäll, 77 lägenheter. Inflyttning sommaren HSB Brf Trim i Kallhäll, 56 lägenheter. Byggstartade hösten Försäljning pågår. Inflyttning beräknas ske andra kvartalet HSB Brf Silverskatten i Sigtuna, 77 lägenheter. Säljstartade hösten Produktionsstart beräknas ske första kvartalet hade HSB Norra Stor-Stockholm 145 (150) kunder som köpte ett eller flera förvaltningsavtal. Styrelsen för HSB Norra Stor-Stockholm beslutade i februari 2020 att verka för en sammanslagning mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Stockholm. Ett likartat beslut har fattats i HSB Stockholm. Beslutet har föregåtts av ett brett utrednings- och analysarbete, där den samlade bedömningen är att en sammanslagning är den bästa lösningen för ett framtida starkt HSB i Stockholmsregionen. Frågan avgörs slutgiltigt av HSB Norra Stor-Stockholms medlemmar och någon exakt tidplan för processen är ännu inte fastslagen. Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 118,6 (121,) MSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick till -9,7 (-1,7) MSEK och koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 5, (-1,6) MSEK. Koncernens justerade soliditet uppgick till 72,1 % (7, %). Justerad soliditet definieras som (eget kapital inklusive övervärde fastighet / balansomslutning inklusive övervärde fastighet minskad med likvida medel). Moderföreningen Moderföreningens nettoomsättning uppgick under året till 11,8 (116,7) MSEK. Moderföreningens rörelseresultat uppgick till -11,9 (-15,4) MSEK och moderföreningens resultat efter finansiella poster uppgick till,5 (-2,8) MSEK. Fastigheter En extern värdering av koncernens fastigheter under 2019 indikerar ett marknadsvärde på cirka 254 MSEK. Bokfört värde per den 1 december 2020 uppgår till 107 MSEK. Likviditet och finansiering Föreningens disponibla likvida medel, kortfristiga placeringar, samt omsättningsbara, finansiella värdepapper uppgick på balansdagen till 499,9 (415,6) MSEK. Risker Föreningen arbetar systematiskt med att hantera risker förknippade med de olika affärsområdena. Som exempel kan nämnas att försäljningsrisker hanteras med stöd av garanti hos Stiftelsen HSBs garantifond. Föreningen arbetar utifrån en riskhanteringsprocess som löpande ska identifiera och värdera risker. Förväntad framtida utveckling Föreningen har via HSB Bostad planer på nyproduktion av bostäder. Produktionstakten är svår att bedöma med hänsyn till utveckling av konjunkturen och efterfrågan på nyproducerade bostäder. Den eventuella sammanslagningen mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Stockholm, som beskrivits tidigare och som medlemmarna slutgiltigt avgör kommer, enligt styrelsens bedömning, att stärka HSB i Stockholmsområdet på en rad områden, bland annat vad gäller förvaltningsverksamhet, digitalisering, utveckling av nya tjänster och nyproduktion av bostäder. Pandemin kommer forsatt ha effekt på verksamheten under våren och innan vaccinationsprogrammet har effekt kommer fysiska möten vara tvugna att begränsas och anpassas efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Verksamheten har och kommer att klara sig utan större ekonomisk påverkan. Inlåning från förvaltade kunder Föreningen har betydande inlåning från förvaltade kunder. Inlåningen motsvaras av likvida tillgångar i form av bankmedel och obligationer med hög rating. Syftet med placeringarna är långsiktigt, men samtliga placeringar är omsättningsbara och kan vid behov omvandlas till likvida medel. HSB ska vid varje tillfälle kunna säkerställa tillgång till likvida medel (avräkningslikviditet) motsvarande 80 % av inlånade medel från förvaltade kunder. Föreningens disponibla likvida medel inklusive långfristiga placeringar uppgick på balansdagen till 104 % (10 %) av inlåningen. HSB Norra Stor-Stockholm är sedan 2008 ett registrerat inlåningsföretag hos Finansinspektionen. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

30 BOKSLUT EKONOMISK ÖVERSIKT Belopp i KSEK Koncern Nettoomsättning Rörelseresultat efter finansiella poster Soliditet, % 0,8 4,4 7,7 9,6 7,8 Moderförening Nettoomsättning Rörelseresultat efter finansiella poster Soliditet, % 2,1 5,7 9,0 41,1 9,8 Förändring av eget kapital Inbetalda insatser Annat bundet eget kapital Fritt eget kapital Summa Koncern Utgående balans enligt balansräkning föregående år Förändring av inbetalda insatser -9-9 Årets resultat Vid årets slut Moderförening Utgående balans enligt balansräkning föregående år Förändring av inbetalda insatser -9-9 Årets resultat Vid årets slut Förslag till disposition beträffande föreningens vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, SEK, disponeras enligt följande (belopp i SEK): Balanseras i ny räkning Summa Av koncernens fria egna kapital KSEK hänför sig KSEK till årets verksamhet. Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. 0 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

31 BOKSLUT RESULTATRÄKNING KONCERNEN Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Kostnad sålda varor 2,, Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

32 BOKSLUT BALANSRÄKNING KONCERNEN Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Summa Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Pågående nyanläggning avseende materiella anläggningstillgångar Summa Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

33 BOKSLUT BALANSRÄKNING KONCERNEN Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Andelskapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Summa Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Inlåning från förvaltade kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

34 BOKSLUT KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN Belopp i KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar -26 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av inlåning från förvaltade kunder Förändring i andelskapital -9 5 Upptagna lån Amortering av låneskulder -200 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

35 BOKSLUT RESULTATRÄKNING MODERFÖRENING Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Kostnad sålda varor 2,, Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Erhållna koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

36 BOKSLUT BALANSRÄKNING MODERFÖRENING Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Summa Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Investeringar i hyrda lokaler Inventarier Pågående nyanläggning avseende materiella anläggningstillgångar Summa Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

37 BOKSLUT BALANSRÄKNING MODERFÖRENING Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Summa Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Summa Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Inlåning från förvaltade kunder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

38 BOKSLUT KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRENING Belopp i KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, med mera Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar 26 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förändring av andelar i koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av inlåning från förvaltade kunder Förändring i andelskapital -9 5 Upptagna lån Amortering av låneskulder -200 Erhållna koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

39 BOKSLUT REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i KSEK om inget annat anges. Värderingsprinciper m m Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K), vid upprättande av finansiella rapporter. Förändring av redovisningsprinciperna har gjorts då fastighetsförsäljning ej redovisas i bruttoresultatet. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Som framgår av förvaltningsberättelsen har en omorganisation genomförts. Denna medförde att organisationsstrukturen väsentligt förändrades från och med 2020, och därmed förändrades även den underliggande rapporteringen vilken är praktiskt ogenomförbar att korrigera i efterhand. Med anledning härav föreligger bristande jämförbarhet med föregående år avseende kostnadsfördelningen per funktion i resultaträkningen. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderföreningen har ett bestämmande inflytande. Konsolideringen baseras på följande principer: Bolag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt äger aktier som motsvarar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, konsolideras i sin helhet med avdrag för minoritetsandelar i bolagen enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarna och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår därmed endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Inkomstskatter Aktuell skatt avser den skatt som beräknas för räkenskapsåret inklusive eventuell korrigering av föregående perioders aktuella skatt. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till temporära skillnader och skall regleras i framtiden. Temporär skillnad föreligger om en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga och skattemässiga värden inte uppgår till samma belopp. Skattefordran tas upp om den anses kunna nyttjas. Koncernbidrag och aktieägartillskott Redovisningen av koncernbidrag sker genom bokslutsdisposition över resultaträkningen. Erhållna aktieägartillskott redovisas mot eget kapital. Intäkter Hyresintäkter fördelas jämnt över hyresperioden. Ersättning för administrativa tjänster inom administrativ och teknisk förvaltning intäktsredovisas i de redovisningsperioder som tjänsterna utförs. Avyttring av fastigheter redovisas normalt som intäkt under den redovisningsperiod då bindande avtal om försäljning ingås. Utdelning intäktsredovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker. Under året har en utredning gjorts som syftat till att fastställa huruvida försäljning av bostadsutvecklingsprojekt till bostadsrättsföreningar ska redovisas successivt eller vid färdigställandet. Utredningen har utgått från bedömningen om HSB Ekonomisk Förening ska konsolidera bostadsrättsföreningar i samband med bostadsutveckling. Den samlade bedömningen av utredningen visar på att HSB Ekonomisk Förening inte kan anses ha ett bestämmande inflytande över bostadsrättsföreningen då HSB Ekonomisk Förening inte erhåller en huvuddel av de förmåner och risker som är förknippade med bostadsrättsföreningen. Vår bedömning är därför att rådande regelverk inte föranleder att konsolidering behöver ske. Utifrån detta kommer HSB Ekonomisk Förening även fortsättningsvis redovisa intäkter från bostadsutvecklingsprojekt enligt successiv vinstavräkning. Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld/avsättning och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Företagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställd avgift till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bland annat bedömda framtida löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

40 BOKSLUT REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsutgift aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delats upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Avskrivning enligt plan sker på inventarier och investering i bostadsrätter. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod; datorer skrivs av på år, fordon på 5 år och övriga inventarier på 5 eller 10 år. Inventarier med ett anskaffningsvärde understigande SEK kostnadsföres direkt. Investeringar i hyrda lokaler och i bostadsrätter skrivs av på 20 år. Byggnadernas redovisade värde är uppdelade på komponenter med olika livslängder där avskrivning sker under olika nyttjandeperioder där den sammanvägda avskrivningen är 2,4 % på koncernen. Leasing Moderföreningen innehar leasingavtal avseende fordon och maskiner. Dessa redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att någon tillgångs- eller motsvarande skuldpost inte redovisas i balansräkningen. I resultaträkningen fördelas leasingavgiften över åren med utgångspunkt från nyttjandet. Bostadsrätter Innehavet av bostadsrätter värderas till det lägsta av anskaffnings- och marknadsvärdet på balansdagen. Avsättningar Avsättningar är hänförliga till räkenskapsåret, eller tidigare räkenskapsår, och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska inträffa. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Analysen har anpassats efter HSB Norra Stor-Stockholms verksamhet. NOTER Belopp i KSEK Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren Koncern Nettoomsättning per rörelsegren Förvaltning Egna fastigheter Medlemsverksamhet Övrigt Summa Moderförening Nettoomsättning per rörelsegren Förvaltning Egna fastigheter Medlemsverksamhet Övrigt Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

41 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 2 Leasingavgifter avseende operationell leasing Föreningen har klassat alla leasingavtal som operationell leasing Koncern Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Avtalade framtida leasingavgifter Moderförening Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Avtalade framtida leasingavgifter Not Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Moderförening Män Kvinnor 50 6 Totalt i moderföreningen Dotterföretag Totalt i dotterföretag KONCERNEN TOTALT Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderförening Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Dotterföretag Styrelse och VD Summa Koncern Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ) Av moderföreningens pensionskostnader avser 620 KSEK (föregående år 620 KSEK) företagets VD och styrelse. I styrelsen är 6 kvinnor av totalt 9 ledamöter (67%). I ledningsgruppen är det 4 kvinnor av totalt 7 (57%). Verkställande direktören har 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår ett avgångsvederlag om 12 månadslöner som utbetalas månadsvis efter uppsägningstidens utgång. Om föreningen befriar VD från arbetsskyldighet under uppsägningstid avräknas eventuell inkomst från annan arbetsgivare eller egen verksamhet. Företaget har för sitt pensionsåtagande tecknat en försäkring. I övrigt har VD rätt till förmånsbil. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

42 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Koncern Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor Summa Moderförening Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor Summa Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Arvode till av föreningen vald revisor Revisionsarvode Andra uppdrag Summa Moderförening Arvode till av föreningen vald revisor Revisionsarvode Andra uppdrag Summa Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag Moderförening Resultat från handelsbolag Summa Not 7 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncern Aktieutdelningar Resultat vid försäljning av värdpapper och andra långfristiga fordringar -905 Intäkt från övriga värdepapper Summa Moderförening Aktieutdelningar Resultat vid försäljning av värdpapper och andra långfristiga fordringar -905 Intäkt från övriga värdepapper Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

43 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 8 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncern Ränteintäkter, övriga 6 5 Intäkter från kortfristiga placeringar Summa Moderförening Ränteintäkter, koncernföretag 46 Ränteintäkter, övriga 6 5 Intäkter från kortfristiga placeringar Summa Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncern Räntekostnader, övriga Räntekostnad till kreditinstitut Övriga finansiella kostnader -10 Summa Moderförening Räntekostnader, övriga Räntekostnad till kreditinstitut Övriga finansiella kostnader 10 Summa Not 10 Skatt på årets resultat Koncern Aktuell skatt -41 Skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa skatt Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats (21,4 %) Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Ej skattepliktiga utdelningar Ej aktiverat underskott Skatt på årets resultat i resultaträkningen Skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa redovisad skatt Fortsättning av not 10 på nästa sida HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

44 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Fortsättning av not 10 Moderförening Aktuell skatt Skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa skatt Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats (21,4 %) Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Ej skattepliktiga utdelningar Ej aktiverat underskott Skatt på årets resultat i resultaträkningen 0 0 Skatt hänförlig till tidigare år Uppskjuten skatt Summa redovisad skatt Not 11 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten Ackumulerade anskaffningsvärden: Koncern Moderförening Vid årets början Nyanskaffningar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Summa Redovisat värde vid årets slut HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

45 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 12 Byggnader och mark Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar -124 Omklassificering Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 124 Årets avskrivning enligt plan Omklassificering Summa Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark: Summa Moderförening Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Summa Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark: Summa Varav mark: Koncern Moderförening Ackumulerade anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens utgång HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

46 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 1 Investeringar i hyrda lokaler Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Omklassificeringar Summa Redovisat värde vid årets slut Moderförening Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Summa Redovisat värde vid årets slut Not 14 Inventarier Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Summa Redovisat värde vid årets slut HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

47 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Moderförening Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Summa Redovisat värde vid årets slut Not 15 Pågående nyanläggningar materiella anläggningstillgångar Koncern Moderförening Vid årets början Årets investeringar Redovisat värde vid årets slut Not 16 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Reglering av resultat i HB Likvidation -50 Årets resultat i HB Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföreningens innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Dotterföretag / Org nr / Säte Antal andelar i % Redovisat värde Eget kapital Resultat HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB, , Järfälla HSB Fastigheter Margaretavägen AB, , Järfälla Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

48 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Redovisat värde vid årets slut Moderförening Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Redovisat värde vid årets slut Not 18 Andra långfristiga fordringar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 108 Reglerade fordringar -108 Redovisat värde vid årets slut Moderförening Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början 108 Reglerade fordringar -108 Redovisat värde vid årets slut Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Förutbetald kostnad Summa Moderförening Förutbetald kostnad Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

49 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 20 Uppskjuten skatteskuld Koncern Vid årets början Årets förändring Vid årets slut Moderförening Vid årets början Årets förändring Vid årets slut Uppskjuten skatteskuld hänförs till temporära skillnader i fastigheterna. Not 21 Skulder till kreditinstitut Koncern Förfallotidpunkt, 2 5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 90 Summa Moderförening Förfallotidpunkt, 2 5 år från balansdagen Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 90 Summa Korta skulder till kreditinstitut med slutförfallodatum 2021 samt kommande årets amortering på långfristiga skulder till kreditinstitut är KSEK (200 KSEK). Den långristiga skulden har slutförfallodatum Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Upplupna löner Arbetsgivaravgifter och löneskatt Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Förutbetald medlemsavgift Övriga poster Summa Moderförening Upplupna löner Arbetsgivaravgifter och löneskatt Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Förutbetald medlemsavgift Övriga poster Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

50 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 2 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser För egna skulder och ställda säkerheter till kreditinstitut Koncern Fastighetsinteckningar (Swedbank) Summa Eventualförpliktelser Garantiförbindelse för nyproduktion Fastigo garanti Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar Summa Moderförening Fastighetsinteckningar (Swedbank) Summa Eventualförpliktelser Garantiförbindelse för nyproduktion Ansvar för HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB Fastigo garanti Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar Summa Not 24 Disposition av föreningens vinst Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, SEK disponeras enligt följande (belopp i SEK): Balanserar i ny räkning Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

51 UNDERSKRIFTER Underskrifter Härmed försäkras, såvitt vi känner till, att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av föreningen som skapats av årsredovisningen. Järfälla den 22 mars 2021 Johan Thidell Styrelseordförande Catherina Fored Verkställande direktör Azadeh Gustafsson Rojhan Bengt Andersson Katri Nordgren Marie Pernebring Karolina Filipsson Tina Lindberg Marie Jakobsson Arbetstagarrepresentant Anders Hornstrand Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har lämnats den 25 mars 2021 BDO Mälardalen AB Olof Andersson Auktoriserad revisor HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

52 REVISIONSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i HSB Norra Stor-Stockholm ek. för. Org.nr Rapport om årsredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen för HSB Norra Stor-Stockholm ek. för. för år Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 1 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för HSB Norra Stor-Stockholm ek. för. för år 2020 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 52 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

53 REVISIONSBERÄTTELSE Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende: företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Malmö BDO Mälardalen AB Olof Andersson Auktoriserad revisor HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

54 REDOVISNING KOLDIOXIDUTSLÄPP KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB NORRA STOR-STOCKHOLM AKTIVITET MÄNGD KLIMAT PÅVERKAN [tco2e] MÄNGD KLIMAT PÅVERKAN [tco2e] MÄNGD KLIMAT PÅVERKAN [tco2e] Scope 1 18,80 15,42 2,85 KLIMATPÅVERKAN FRÅN EGENÄGDA KÄLLOR Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner Bensin, m 0,6 1,45 0,6 1,45 5,10 11,19 OKQ8 Diese Bio+, m 0,72 1,78 0,72 1,7 Köldmedia 8,19 15,57 8,19 12,60 8,10 12,6 Scope 2 verklig 12,18 115,71 262,75 Scope 2 grad 12,18 115,71 262,75 KLIMATPÅVERKAN FRÅN KÖPT EL OCH VÄRME El ospecifierad, kwh , , ,64 El Bra Miljöval/Vattenkraftsel, kwh , , ,21 El till elbilar, kwh 520 0, ,00 Fjärrvärme verklig , , ,90 Fjärrvärme grad , , ,90 Fjärrkyla Övrig klimatpåverkan Scope verklig 1,12 0,90 25,1 Scope grad 1,12 0,90 25,1 INDIREKT KLIMATPÅVERKAN Tjänsteresor Flyg, <46 km, pkm , ,18 Flyg, km, pkm 982 0, ,70 Flyg, > 700 km Tåg, pkm Direktrapp. Resebyrå Hyrbil, taxi och privatbil Bensin, km , , ,98 Diesel, km 2 2,57 2 2,57 2 2,51 Miljödiesel, km 810 0, , ,08 Uppvärming Fjärrvärme verklig, MWh , , ,76 Fjärrvärme grad, MWh , , ,76 Fordon och maskiner Bensin, m 0,6 1,2 0,6 1,2 5,10 1,19 Diesel, m 0,72 0,57 0,72 0,57 OKQ8 Diese Bio+, m 8,19,05 8,19,05 8,10 2,79 SUMMA VERKLIG 182,09 162,0 11,91 SUMMA GRAD 182,09 162,0 11,91 54 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

55 REDOVISNING KOLDIOXIDUTSLÄPP NYCKELTAL Yta Atemp Antal heltidsanställda Omsättning MSEK 9,44 9, kg CO2e/Atemp 12,6 11,2 20,1 tco2e/anställd 2,4 2,1,2 tco2e/msek 1,9 1,7 2,1 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

56 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Syftet är att koden ska vara ett verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. Koden gäller för HSB-föreningar, HSB nationella bolag samt HSB Riksförbund. Koncernerna för denna verksamhet ska präglas av öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner. Koden ska tillämpas enligt principen följ eller förklara. Det innebär att om en förening avviker från någon del av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att föreningen har en tillfredsställande internkontroll. Ansvaret för att det finns ett system för intern kontroll har delegerats till vd. Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa en tydlig roll- och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. En finanspolicy med riktlinjer reglerar de finansiella riskerna. Vid varje styrelsemöte avger vd en skriftlig vd-rapport vari väsentliga förhållanden i verksam- heten redovisas och en ekonomisk rapport med analyser av väsentliga avvikelser. Föreningens revisor medverkar på minst ett styrelsemöte under året och informerar om sina iakttagelser om bolagets interna rutiner och kontrollsystem. Den finansiella rapporteringen och uppföljningen till styrelsen består av budget för kommande år, årsbokslut, prognoser och analyser av utfall samt månadsrapporter och tertialrapport för 8 månader. Styrelsen erhåller finansiella rapporter av den finansiella verksamheten i samband med prognos och årsbokslut samt vid större förändringar varje möte. Föreningen genomför varje år interna revisioner av kvalitets- och miljöledningssystemet. Föreningen har därutöver extern revision som utfärdar certifikat. Styrelsens bedömning är att den finansiella rapporteringen under året varit av tillräcklig omfattning och kvalitet för att styrelsen ska kunna göra korrekta avvägningar och fatta väl underbyggda beslut. Styrelsen har följt kodens intentioner och bestämmelser enligt nedanstående redovisning. 1. FÖRENINGSSTÄMMAN 1.1 Information inför föreningsstämma Tid och plats för ordinarie föreningsstämma ska fastställas senast under sista kalendermånaden i verksamhetsåret. Uppgiften ska utan dröjesmål lämnas på föreningens webbplats Tid och plats för extra föreningsstämma ska så snart det är fastställt lämnas på föreningens webbplats Motioner: Föreningen ska i god tid innan ordinarieföreningsstämma informera om medlems och fullmäktiges rätt att få ett ärende behandlat på föreningsstämman. Informationen ska lämnas på föreningens webbplats och innefatta: Hur det går till att skriva en motion. Vart motionen ska sändas. Sista datum för att sända motionen för att den ska hinna behandlas av styrelsen inför föreningsstämma Nominering: Föreningen ska senast sex månader innan ordinarie föreningsstämma informera om medlems rätt att nominera kandidater till styrelse, revisor och valberedning. Uppgifterna (se 2.2.7) ska lämnas på föreningens webbplats Kallelse: Kallelse och övrigt underlag till föreningsstämma ska ha sådan utformning så att fullmäktige kan bilda sig en välgrundad uppfattning om de ärenden som ska behandlas. Underlaget ska innefatta den information som följer av denna, kompletterat med: Årsredovisning och föreningsstyrningsrapport. En redogörelse för inkomna motioner samt styrelsens yttrande över dessa Inför föreningsstämma ska föreningens webbplats särskilt ses över och uppdateras med aktuell information om föreningsstyrningsfrågor som följer av denna kod. 1.2 Genomförande av föreningsstämma Föreningens stämmor ska vara öppna för alla medlemmar, även de som inte valts som fullmäktige Såvitt det är möjligt ska hela styrelsen, eller i vart fall en beslutsför styrelse, närvara vid föreningsstämma Följande personer ska närvara vid ordinarie föreningsstämma: A Styrelsens ordförande. B Föreningens vd. C Minst en av valberedningens ledamöter. D Minst en av föreningens revisorer. E Person föreslagen för inval i styrelse eller som valberedare eller revisor, ska närvara för att presentera sig och svara på frågor från medlemmarna. 56 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

57 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT REVISIONSBERÄTTELSE Föreningsstämman ska årligen fastslå instruktion för valberedningen (se 2.2.1) Föreningsstämman ska välja styrelsens ordförande Föreningsstämman ska besluta om styrelsearvode och samtliga övriga ersättningar för styrelsearbetet med uppdelning mellan styrelsens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen. 2.2 Valberedningens uppgifter Valberedningen ska ha en instruktion som är anpassad efter föreningens förhållanden och är så tydlig, utförlig och konkret att den kan tjäna som styrdokument för valberedningens arbete. Valberedningen ska minst en gång per år pröva instruktionens relevans och aktualitet (se 1.2.5). Instruktionen ska tillhandahållas på föreningens webbplats Styrelseledamöter eller anställda i föreningen ska inte utses till protokolljusterare Protokoll från senaste föreningsstämma och därefter hållen extra föreningsstämma ska återfinnas på föreningens webbplats senast tre veckor efter stämman Om det är motiverat av medlemskretsens sammansättning, ska protokollet även tillhandahållas på andra språk än svenska Valberedningen ansvarar för att en presentation av valberedningen inklusive kontaktuppgifter lämnas på föreningens webbplats. Om en ledamot lämnar valberedningen ska uppgift om detta också lämnas Valberedningen ska bereda frågan om val av stämmoordförande till föreningsstämma. Ledamot i styrelsen ska inte föreslås. Valberedningens förslag ska presenteras i kallelsen till föreningsstämman. 2. VALBEREDNING 2.1 Tillsättning av valberedning Valberedningens instruktion ska innefatta föreningens förfarande vid beredning av frågan om tillsättning och arvodering av valberedning Ledamot i föreningens styrelse eller föreningens vd ska inte vara ledamot i valberedningen Uppgift om de personer som står till förfogande till valberedning samt förslag på arvodering av valberedning ska bifogas kallelsen till föreningsstämman samt lämnas på föreningens webbplats För de personer som enligt 2.1. står till förfogande till valberedning ska följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen: Ålder. Huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet. Eventuella uppdrag i föreningen. Andra väsentliga uppdrag. Det år ledamoten invaldes i valberedningen (gäller vid omval). Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende Valberedningen ska bereda frågan om val och arvodering av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och andra funktionärer. Valberedningen ska i sitt förslag särskilt beakta kravet på kunskap, kompetens, mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva mångfald och en jämn könsfördelning. (se ) Valberedningen ska ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som har skett (se kapitel.6) Valberedningens ledamöter ska tillvarata samtliga medlemmars intresse och inte obehörigen röja vad som förekommit i valberedningsarbetet.valberedningen ska i sitt förslag särskilt beakta kravet på kunskap, kompetens, mångsidighet och bredd i styrelsen samt kravet på att eftersträva mångfald och en jämn könsfördelning. (se ) Valberedningen ansvarar för att information om nominering av styrelseledamot, valberedning och revisor lämnas på föreningens webbplats. Uppgifterna ska omfatta: Hur det går till att nominera. Vem som kan nominera och nomineras. Vart nomineringen ska sändas. Sista datum för att sända nomineringen för att den ska hinna behandlas av valberedningen inför föreningsstämma Den som nomineras ska förse valberedningen med underlag för bedömning av eventuell beroendeställning (se.1.5) Valberedningen ska informera föreslagna kandidater till styrelsen om de utbildningskrav som följer av denna kod (se kapitel.7). HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

58 REVISIONSBERÄTTELSE FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT Valberedningens förslag till val och arvodering av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor och andra funktionärer ska framgå av det underlag som bifogas kallelsen till föreningsstämman. Information om vilka personer som nominerats och fortfarande står till förfogande ska lämnas på föreningens webbplats. 2. Valberedningens utbildning 2..1 Ny ledamot i valberedningen ska genomgå lämpligintroduktionsutbildning. Utbildningen ska omfatta HSBs gemensamma styrdokument inklusive HSBs kärnvärderingar och de kooperativa principerna För de personer som valberedningen föreslår för nyval/omval till föreningsstyrelsen ska följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen (se 1.1.6): Ålder. Huvudsaklig utbildning. Huvudsaklig arbetslivserfarenhet. Eventuella uppdrag i föreningen. Andra väsentliga uppdrag. Det år ledamoten invaldes i styrelsen (gäller vid omval). Om ledamoten enligt valberedningen är att anse som oberoende i förhållande till föreningen och föreningsledningen. Övriga uppgifter som kan vara av betydelse för medlemmarna vid bedömningen av den föreslagna ledamotens kompetens och oberoende Varje ledamot i valberedningen, såväl nyvald som omvald, ska ha ett fortlöpande utbildningsprogram. Valberedningens ordförande ansvarar för att valberedningens ledamöter får och deltar i den utbildning som krävs för att arbetet ska kunna bedrivas effektivt För den/de person/er som valberedningen föreslår för nyval/omval till revisor/er ska följande information lämnas på föreningens webbplats, som ett komplement till kallelsen: Omfattningen av den föreslagna revisorns tjänster till föreningen utöver revision under de senaste tre åren. Det år revisorn invaldes till uppdraget i föreningen (gäller vid omval) Valberedningens ska presentera och motivera sitt förslag enligt till föreningsstämman. Denna redogörelse ska även lämnas på föreningens webbplats. Valberedningen ska särskilt motivera förslaget mot bakgrund av kravet i.1.2 om att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. En särskild motivering ska ges om avgående vd föreslås som styrelseordförande i nära anslutning till sin avgång från uppdraget som vd Valberedningen ska redogöra inför föreningsstämman hur de har bedrivit sitt arbete att ta fram förslaget enligt HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

59 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT REVISIONSBERÄTTELSE. STYRELSEN.2 Styrelsens arbetsform.1 Styrelsens sammansättning.1.1 Styrelsen ska ha en ändamålsenlig sammansättning, sett med hänsyn till föreningens verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt. Styrelsen ska ha mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund i övrigt..1.2 Mångfald och en jämn könsfördelning i styrelsen ska eftersträvas..1. Suppleanter till styrelseledamöter utsedda på föreningsstämma ska inte utses..1.4 Högst en styrelseledamot vald av föreningsstämman får arbeta i föreningens ledning eller i ledningen av föreningens dotterbolag..1.5 Majoriteten av de föreningsstämmovalda styrelseledamöterna ska vara oberoende i förhållande till föreningen och ledningen (se 2.2.8). För att avgöra en ledamots oberoende ska en samlad bedömning göras av samtliga omständigheter som kan ge anledning att ifrågasätta ledamotens oberoende i förhållande till föreningen eller föreningsledningen, varvid bland annat följande omständigheter ska vägas in i bedömningen: A Om styrelseledamoten är vd eller under de fem senaste åren varit vd i föreningen eller ett närstående företag. B Om styrelseledamoten är anställd eller under de tre senaste åren har varit anställd i föreningen eller ett närstående företag. C Om styrelseledamoten erhåller icke obetydlig ersättning för råd eller tjänster utöver styrelseuppdraget från föreningen eller ett närstående företag eller från någon person i föreningsledningen. D Om styrelseledamoten har eller under det senaste året har haft omfattande affärsförbindelser eller andra omfattande ekonomiska mellanhavanden med föreningen eller ett närstående företag i egenskap av kund, leverantör eller samarbetspartner, antingen själv eller genom att tillhöra föreningsledningen eller styrelsen eller genom att vara större delägare i annat företag som har en sådan affärsrelation med föreningen. Detta gäller dock inte ställföreträdare för medlemmarna i föreningen. E Om styrelseledamoten är eller under de tre senaste åren har varit delägare eller anställd hos föreningens eller ett närstående företags nuvarande eller dåvarande revisor. F Om styrelseledamoten tillhör företagsledningen i annat företag och om en styrelseledamot i detta företag tillhör föreningsledningen i föreningen. G Om styrelseledamoten står i ett nära släkt- eller familjeförhållande till person i eller någon annan person som nämns i ovanstående punkter, om denna persons direkta eller indirekta mellanhavanden med föreningen har sådan omfattning och betydelse att de motiverar att styrelseledamoten inte ska anses oberoende..2.1 Styrelsens instruktioner i form av arbetsordning, instruktion för vd samt rapporteringsinstruktion ska vara anpassade till föreningens förhållanden och vara tydliga, utförliga och konkreta. De ska utgöra ramverket för styrelsens arbete..2.2 Styrelsen ska minst en gång per år pröva relevans och aktualitet för instruktionerna enligt Styrelsens protokoll ska tydligt återge vilka ärenden som behandlats, vilket underlag som funnits för respektive ärende samt innebörden av de beslut som fattats. Protokollet ska sändas till styrelsens ledamöter så snart som möjligt efter styrelsesammanträdet..2.4 Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen. Utskott ska protokollföra sina sammanträden och protokollen ska tillhandahållas styrelsen... Styrelsens ledamöter..1 Styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och begära den information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut...2 Styrelseledamot ska tillägna sig den kunskap om föreningens verksamhet, organisation och marknader som krävs för uppdraget... Styrelseledamot får inte, personligen eller genom hel- eller delägt bolag, bedriva konkurrerande verksamhet med föreningen..4 Styrelsens ordförande.4.1 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete..4.2 Styrelsens ordförande är ytterst ansvarig för att föreningen följer inom HSB gemensamt beslutade styrdokument..4. Styrelsens ordförande ska se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om föreningen..4.4 Styrelsens ordförande ansvarar för kontakter med medlemmarna i ägarfrågor och förmedlar synpunkter från medlemmarna till styrelsen. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

60 REVISIONSBERÄTTELSE FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT.4.5 Styrelsens ordförande ska efter samråd med vd fastställa förslag till dagordning för styrelsens sammanträden..4.6 Styrelsens ordförande ska kontrollera att styrelsens beslut verkställs..5.8 Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av vd eller annan person från föreningsledningen, träffa föreningens revisor. En redogörelse för hur styrelsen kommunicerar med revisor ska lämnas i den årliga föreningsstyrningsrapporten..4.7 Om styrelsens ordförande är anställd i eller har stadigvarande uppdrag för föreningen utöver ordförandeuppdraget ska arbetsfördelningen mellan ordföranden och vd klargöras i styrelsens arbetsordning och instruktion för vd..4.8 Om styrelsens ordförande lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden till nästa föreningsstämma..6 Utvärdering av styrelse.6.1 Styrelsens ordförande ska se till att styrelsens arbete årligen utvärderas enligt en formell, effektiv och systematisk metod..6.2 Utvärderingen enligt.6.1 ska identifiera hur effektivt varje enskild styrelsemedlem bidragit till styrelsens arbete..5 Styrelsens uppgifter.6. Utvärderingen enligt.6.1 ska identifiera hur utbildningsbehov hos varje enskild styrelseledamot har uppfyllts..5.1 Styrelsen ska fastställa de övergripande målen för föreningens verksamhet och besluta om föreningens strategi för att nå målen..6.4 Styrelsen ska redovisa i den årliga föreningsstyrningsrapporten hur utvärderingen enligt.6.1 genomförts..5.2 Styrelsen ska tillsätta och vid behov entlediga vd. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera vd:s arbete. Styrelsen ska minst en gång per år, utan närvaro av vd eller annan person från föreningsledningen, särskilt behandla denna fråga..6.5 Styrelsens ordförande ansvarar för att valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen enligt Styrelsen ska se till att föreningen har god intern kontroll och formaliserade rutiner som säkerställer att fastlagda principer för finansiell rapportering och intern kontroll efterlevs samt att föreningens finansiella rapportering är upprättad i överensstämmelse med lag och tillämpliga redovisningsstandarder..5.4 Styrelsen ska se till att det finns en tillfredsställande kontroll av föreningens efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för föreningens verksamhet Styrelsen ska säkerställa att etiska riktlinjer fastställs för föreningens uppträdande..5.6 Styrelsen ska säkerställa att föreningens informationsutgivning präglas av öppenhet samt är korrekt, relevant och tillförlitlig..7 Styrelsens utbildning.7.1 Varje styrelseledamot ska ha ett fortlöpande utbildningsprogram. Utbildningen ska omfatta HSBs gemensamma styrdokument inklusive HSBs kärnvärderingar och de kooperativa principerna. Ordföranden ansvarar för att styrelsens ledamöter får och deltar i den utbildning som krävs för att styrelsearbetet ska kunna bedrivas effektivt..7.2 Styrelsens ordförande ska utveckla ett introduktionsprogram för nyvalda ledamöter, som är anpassat efter organisationens och den enskilda styrelseledamotens behov. När styrelseledamoten utnämns ska denna erhålla organisationens aktuella stadgar, HSBs gemensamma styrdokument samt dokument som beskriver styrelsens ärenden, styrelseledamöternas förpliktelser och organisationens verksamhet..5.7 Styrelsen ska årligen följa upp och redogöra för föreningens efterlevnad av HSBs gemensamma styrdokument. Redovisning ska ske på föreningsstämma samt i den årliga föreningsstyrningsrapporten. 60 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

61 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT REVISIONSBERÄTTELSE 4. VD OCH LEDANDE BEFATTNINGHAVARE 4.1 VD:s uppgifter För att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut och hållas informerad om utvecklingen av föreningens verksamhet ska vd förse styrelsen med tillfredsställande underlag för dess arbete både inför och mellan styrelsens sammanträden Vd måste ha styrelsens godkännande för att få utföra väsentliga uppdrag utanför föreningen Vd ska informera styrelsen om ersättningar till ledande befattningshavare. 4. Utbildning av vd och ledande befattningshavare 4..1 Styrelsen ansvarar för att nyanställd vd får introduktionsutbildning som omfattar HSBs gemensamma styrdokument inklusive HSBs kärnvärderingar och de kooperativa principerna Styrelsen ska i övrigt säkerställa att lämpliga och strukturerade utbildningsprogram för befintlig och potentiell ledningspersonal finns. Dessa program ska i synnerhet omfatta HSBs gemensamma styrdokument inklusive HSBs kärnvärderingar och de kooperativa principerna. Styrelsen ska säkerställa att den får regelbundna rapporter om de utbildningar som ledande befattningshavare genomfört. 4.2 Ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen ska besluta om ersättningsprinciper för ledande befattningshavare. Ersättningar och andra anställningsvillkor ska utformas med syfte att säkerställa föreningens tillgång till rätt kompetens till för föreningen anpassade kostnader. 4.. Styrelsen ska vid nyrekrytering av vd informera kandidaterna om den utbildning som följer av 4..1 och ÅRSREDOVISNING MED MERA 5.1 Årsredovisning och finansiell rapportering Principerna enligt ska omfatta: Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning. Huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram. Huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag. Principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för vd ska redovisas i föreningens årliga föreningsstyrningsrapport. I redovisningen ska anges om de föreslagna principerna avviker väsentligt från tidigare godkända principer samt hur frågorna om ersättning till vd bereds och beslutas av styrelsen Rörliga ersättningar ska vara kopplade till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja föreningens långsiktiga värdeskapande För rörliga ersättningar som utgår kontant ska gränser för det maximala utfallet fastställas Av föreningens årsredovisning och delårsrapport ska tydligt framgå vilka delar som är formella finansiella rapporter och på vilka regelverk dessa grundas Av föreningens årsredovisning och delårsrapport ska framgå vilka delar som är reviderade eller översiktligt granskade av revisor Verkliga värden avseende mark och fastigheter samt finansiella tillgångar ska specificeras i föreningens årsredovisning. Föreningen ska även ange vilken värderingsmetod som använts Föreningens soliditetstal ska redovisas i årsredovisningen. Soliditetstalet ska vara 15 procent. Föreningens ekonomiska stabilitet bedöms utifrån ett justerat soliditetstal korrigerat för dolda tillgångar och risker samt likviditet. Solititetstalet beräknas enligt följande: (Eget kapital enligt balansräkningen + - ev. övervärden eller undervärden) / (balansomslutning + - ev. övervärden eller undervärden - likvida medel) Vid utformningen av rörliga ersättningar till ledande befattningshavare som utgår kontant ska styrelsen överväga att införa förbehåll som: Villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid, och ger föreningen möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga Bostadsrättsföreningarnas och andra kunders medel som är tillgängliga för utbetalning ska motsvaras av kassa, kortfristiga placeringar, säkerställda kreditlöften och/eller kreditfaciliteter som återbetalningsberedskap. Detta ska beskrivas på ett pedagogiskt sätt i årsredovisningen. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

62 REVISIONSBERÄTTELSE FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT 5. Föreningsstyrningsrapport 5..1 Till föreningens årsredovisning ska fogas en särskild rapport om föreningsstyrningsfrågor. Av rapporten ska framgå om den är granskad av föreningsgranskaren Föreningen ska i föreningsstyrningsrapporten ange att Koden tillämpas av föreningen samt översiktligt beskriva hur tillämpningen skett under det senaste räkenskapsåret. 5.. Föreningen ska i föreningsstyrningsrapporten, för varje regel i Koden som det har avvikit från, redovisa denna avvikelse, ange skälen för detta samt beskriva den lösning som valts istället Föreningsstyrningsrapporten ska innefatta den information som följer av denna kod, kompletterat med: A För var och en av styrelsens ledamöter de uppgifter som anges i samt, arbetsfördelningen i styrelsen, hur styrelsearbetet bedrivits under det senaste räkenskapsåret, antal styrelsesammanträden, respektive ledamots närvaro vid styrelsesammanträden, sammansättning, arbetsuppgifter och beslutande rätt för eventuella styrelseutskott och respektive ledamots närvaro vid utskottens sammanträden. B För vd, ålder, huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag utanför föreningen. C För valberedning, de uppgifter som anges i D För revisor, de uppgifter som anges i Föreningen ska ha en särskild avdelning för föreningsstyrningsfrågor på sin webbplats. Webbplatsen ska hållas uppdaterad med aktuell information som följer av denna kod, kompletterat med: A Information om styrelsens sammansättning inklusive kontaktuppgifter. B De senaste tre årens föreningsstyrningsrapporter, tillsammans med den del av revisionsberättelsen som behandlar föreningsstyrningsrapporten alternativt revisorns skriftliga yttrande över föreningsstyrningsrapporten. C HSBs gemensamma styrdokument i format möjligt för utskrift. D För föreningen gällande stadgar i format möjligt för utskrift. E Föreningens tre senaste årsredovisningar i format möjligt för utskrift. F Föreningens stämmoprotokoll från de tre senaste åren i format möjligt för utskrift. 62 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2020

63 REVISIONSBERÄTTELSE NÄRVARO NÄRVARO PÅ STYRELSEMÖTEN HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2020 Namn: 11 feb. 1 mars 04 maj 09 juni 11 sept. 19 okt. 11 nov. 15 dec. Bo Kjellberg x x x Jahn Wahlbäck x x x Johan Thidell x x x x x x x x Azadeh Rojan Gustafsson x x x x x x Katri Nordgren x x x x x x x x Marie Pernebring x x x x x x x x Bengt Andersson x x x x x x x Marie Jakobsson x x x x x x x x Anders Hornstrand x x x x x x x Tina Lindberg x x x Karolina Filipsson x x x x x HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

64 HSB Norra Stor-Stockholm 2021 Projektledning och redigering: Thomas Östlund Produktion AB Grafisk form och original: Ninni Oljemark, Kombinera. Bilder: Anna Molander, Jens Dahlborg, Lotta Lindström, Åke E:son Lindman, HSB, Scandinav och Istock April 2021.

65

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2018 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM NYA MÅL & PLANER VILJA UTVECKLING OCH våga förändring. I vår tid värderas dessa egenskaper högt. Det gäller både enskilda personer och organisationer. Jag

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2012 1 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. Här får du veta mer om medlemskapet och vad det

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 MEDLEMMARNA HAR SAGT SITT II FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 EN SAMMANSTÄLLNING AV VÅRA MEDLEMMARS ÅSIKTER. OM MEDLEMSDIALOGEN För fem år sedan startade HSB Stockholms medlemsdialog. Då frågade vi medlemmarna

Läs mer

HSB DALARNA SAMMANSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅR 2017

HSB DALARNA SAMMANSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅR 2017 HSB DALARNA SAMMANSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅR 2017 Ivar, Borlänge ORDFÖRANDE Ett mycket aktivt och spännande år. BRITT-MARIE SÖDARV 2017 var utan tvekan ett mycket aktivt och spännande år för HSB Dalarna,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING - VAD INNEBÄR DET? Bostadsrätt innebär att medlemmarna i bostadsrättsföreningen gemensamt äger och förvaltar lägenheter, hus och

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2014 1 2 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. I den här broschyren kan du läsa mer om varför

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 201 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 201 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 201 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

c565('29,61,1* 7 +6% %5) +(57,*(1

c565('29,61,1* 7 +6% %5) +(57,*(1 c5 565 5(' '29 9,6 61,1 1* 7 +6% % %5) +(57,* *(1 HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2016 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM INNEHÅLL Året i korthet...4 VD-ord...9 Värdegrund till vardags...11 Vi har fått förtroende...15 Innovation...19 Verksamhet...23 Fem år i sammandrag...34 Förvaltningsberättelse...35

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

HSB Bostad. i ord och siffror

HSB Bostad. i ord och siffror HSB Bostad i ord och siffror HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 1 Vår vision är att vi ska skapa framtidens bästa boende tillsammans med våra ägare // SKISSBILD // 2 HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2017 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM HSB ÄR VI INNEHÅLL Året i korthet... 4 Ordföranden har ordet... 9 Medarbetarna, nyckel till framgångsrik förvaltning...11 Nytt och nära för Maria och Nelly...15

Läs mer

KVÄLLENS AGENDA. BYGGANDE STYRELSEN Samuel/Björn STATUS FRÅN BYGGET Projektledare Jeanette VAD HÄNDER SEN Björn

KVÄLLENS AGENDA. BYGGANDE STYRELSEN Samuel/Björn STATUS FRÅN BYGGET Projektledare Jeanette VAD HÄNDER SEN Björn HSB BRF ARENAN KVÄLLENS AGENDA BYGGANDE STYRELSEN Samuel/Björn STATUS FRÅN BYGGET Projektledare Jeanette VAD HÄNDER SEN Björn PRESENTATION HSB Personal Jeanette Lestander Peter Löwdin Samuel Bernberg Björn

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Din specialist på bostadsrättsförvaltning.

Din specialist på bostadsrättsförvaltning. Din specialist på bostadsrättsförvaltning. Enklare styrelsearbete och bättre boende. Idag och imorgon. En helhetsleverantör av förvaltningstjänster för bostadsrätter. Det kan alltid bli bättre. Mycket,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF LÄRJEDALEN 2017

ÅRSREDOVISNING BRF LÄRJEDALEN 2017 ÅRSREDOVISNING BRF LÄRJEDALEN 2017 Hej du som bor i BRF Lärjedalen! Ni är 141 bostadsrätter och 21 hyresrätter som alla förenas i Brf Lärjedalen. Somliga av er har ett stort intresse i föreningens ekonomi,

Läs mer

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 Under 2013 inledde HSB Stockholm projektet HSB 100 år en medlemsdialog. Syftet är att våra ägare medlemmar, bosparare, bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar ska få möjlighet

Läs mer

TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET TL BYGG - FÖRETAGET SOM BYGGER STOLTHET

TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET TL BYGG - FÖRETAGET SOM BYGGER STOLTHET TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET 2 HEJSAN! I denna lilla bok kan du läsa om oss på TL Bygg. Vilka vi är, vad vi gör och varför vi går upp varje morgon och gör det vi gör - och det alltid med ett stort engagemang.

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Roll, Mål & Sammanhang

Roll, Mål & Sammanhang Roll, Mål & Sammanhang Roll: Fastighetschef på Örebroporten www.orebroporten.se Huvuduppdrag: Bidra till Örebros och Örebroportens framtida utveckling. - Du leder fastighetsavdelningens medarbetare och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2014 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM INNEHÅLL Året i korthet...3 Föreningsfakta...6 VD-ord...9 Tre aspekter av hållbarhet...11 Bostadsbyggande Samhällsbyggande...15 Medlemskapet fokus...19 Verksamhet...23

Läs mer

ATT BYGGA FÖRTROENDE

ATT BYGGA FÖRTROENDE ATT BYGGA FÖRTROENDE Vissa saker är svårare att skapa än andra, även för oss specialister. I byggindustrin är ett starkt förtroende en av de allra svåraste sakerna att bygga upp. Det kräver en ärlighet,

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Prästgården i Göteborg

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Prästgården i Göteborg Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Prästgården i Göteborg Org. nr: 757202-6255 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2016.07.01-2017.06.30 Bilaga till förvaltningsberättelse

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Medlemskap i Bostadsrätterna förenklar livet i föreningen

Medlemskap i Bostadsrätterna förenklar livet i föreningen Medlemskap i Bostadsrätterna förenklar livet i föreningen Sveriges ledande intresse- och serviceorganisation för bostadsrättsföreningar Med goda råd och rätt hjälp blir livet i styrelsen lättare Bostadsrätten

Läs mer

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET

VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET VÅRA STYRDOKUMENT FÖR 2016 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET GEMENSAMMA STYRDOKUMENT FÖR HELA HSB Med gemensamma krafter möter vi omvärlden och svarar på medlemmarnas behov. STARKARE TILLSAMMANS

Läs mer

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-02-13, 9 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 s personalpolitiska

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Vice sekreteraren har ordet.

Vice sekreteraren har ordet. Mars 2010 Vice sekreteraren har ordet. Nu blir dagarna längre och ljusare och snart är våren här igen. Vintern har verkligen varit riktigt snörik och vit. Våra fastighetsskötare som sköter snöröjningen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2017 HSB Brf Palsternackan

ÅRSREDOVISNING 2017 HSB Brf Palsternackan ÅRSREDOVISNING 2017 HSB Brf Palsternackan I Helsingborg Med Dagordning för ordinarie stämma BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens

Läs mer

Vår mission är att hjälpa människor och företag att blomstra samt möjliggöra för kunder och partners att förverkliga sina idéer.

Vår mission är att hjälpa människor och företag att blomstra samt möjliggöra för kunder och partners att förverkliga sina idéer. Att jobba hos oss Vår mission är att hjälpa människor och företag att blomstra samt möjliggöra för kunder och partners att förverkliga sina idéer. Hur vi lever vårt varumärke Simple, Personal and Fair

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Starkare tillsammans. De kooperativa principerna

Starkare tillsammans. De kooperativa principerna STYR DOKUMENT HSB Kompassen Vägvisaren till det goda boendet Styrdokument för HSB-organisationen 2012 2015 Starkare tillsammans HSB är en av Sveriges största boendeorganisationer. Vi ägs av våra medlemmar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Ralva

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Ralva ÅRSREDOVISNING 2017 Bostadsrättsföreningen Ralva BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare). Vem beslutar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Köpmännens hus. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Köpmännens hus. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2017 Bostadsrättsföreningen Köpmännens hus i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, Tyresö.

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, Tyresö. Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, 135 39 Tyresö www.friskissvettis.se/tyreso sida 1 Verksamhetsplan Inledning Sedan starten för 30 år sedan har föreningen drivits utifrån Friskis&Svettis

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2013 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM INNEHÅLL Föreningsfakta...4 VD-ord...7 Nybyggt...9 Lokalt samhällsengagemang...12 Förening i fokus...15 Medarbetare...18 Verksamhet...21 Fem år i sammandrag...32

Läs mer

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning

Läs mer

STYRDOKUMENT FÖR 2018 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET

STYRDOKUMENT FÖR 2018 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET STYRDOKUMENT FÖR 2018 OCH FRAMÅT HSBs KOMPASS VÄGEN MOT DET GODA BOENDET GEMENSAMMA STYRDOKUMENT FÖR HELA HSB Med gemensamma krafter möter vi omvärlden och svarar på medlemmarnas behov. STARKARE TILLSAMMANS

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Underlag vision. Kongressombuden November 2008

Underlag vision. Kongressombuden November 2008 Till Kongressombuden November 2008 Underlag vision Underlag till Extra kongressen 2009 På kongressen 2008 behandlas visionen i gruppsittningen och yrkanden har bearbetats av redaktionsutskotten. Ett nytt

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

En trygg bostadsaffär

En trygg bostadsaffär En trygg bostadsaffär INNEHÅLL EN TRYGG BOSTADSAFFÄR TRYGGHETSPAKETET: TRYGG FÖRENING DUBBELT BOENDEKOSTNADSSKYDD TILLTRÄDESSKYDD JM@home BANKSAMARBETEN SVANENMÄRKNING s 3 s 4 s 6 s 6 7 s 9 s 9 s 10 EN

Läs mer

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott

Dnr: 2014/687-BaUN-019. Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Haidi Bäversten - BUNHB01 E-post: haidi.baversten@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-03-28 Dnr: 2014/687-BaUN-019 Barn- och ungdomsnämndens beredningsutskott Information- Lokal överenskommelse

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Vårt engagemang gör idéer till verklighet Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköpings kommun linkoping.se Vårt engagemang gör idéer till verklighet Vår

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Medarbetar- och ledarskapsprogram Medarbetar- och ledarskapsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: Personalchef Innehåll Välkommen till Vaggeryds kommun... 3 Vision

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2015. Flik 5 FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 HSB Stockholm initierade under 2013 en medlemsdialog som gick under rubriken HSB 100 år. Syftet med dialogen var att ge alla

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Norron AB. Hållbarhetspolicy och policy för ansvarsfulla investeringar. Fastställd av styrelsen i Norron AB, org. nr ( Bolaget )

Norron AB. Hållbarhetspolicy och policy för ansvarsfulla investeringar. Fastställd av styrelsen i Norron AB, org. nr ( Bolaget ) Norron AB och policy för ansvarsfulla investeringar Fastställd av styrelsen i Norron AB, org. nr 556812-4209 ( Bolaget ) den 11 juni 2018 Riktlinjerna ska, minst en gång per år, föredras och fastställas

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Vi tror på ansvar. Med vänliga hälsningar, Per Johansson, VD Brinova

Vi tror på ansvar. Med vänliga hälsningar, Per Johansson, VD Brinova 1 Vi tror på ansvar Ansvar är ett centralt begrepp i Brinovas organisation. Det är en viktig del av vår affärsidé och det präglar de kärnvärden vi lever efter och de attityder vi arbetar för att säkerställa

Läs mer

Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06

Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag 15/06 Landstinget i Kalmar Län Utvecklings- och Folkhälsoenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2017-01-11 Landstingsstyrelsen Diarienummer 150054 Sida 1 (1) Återredovisning digital strategi följduppdrag utifrån utredningsuppdrag

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning för Brf. Svalan 32-38- verksamhetsåret 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Svalan 32-38 i Lidingö, 769617-7885, avger härmed redovisning för föreningens verksamhet

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå

Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå Bilaga 1 till regeringsbeslut 2 2018-02-01 Överenskommelse om en stödstruktur för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället på nationell nivå Det civila samhället är en omistlig del

Läs mer

Överenskommelse mellan idéburna sektorn i Halland och Region Halland

Överenskommelse mellan idéburna sektorn i Halland och Region Halland Överenskommelse mellan idéburna sektorn i Halland och Region Halland 2008 undertecknades en nationell överenskommelse mellan regeringen, Sveriges kommuner och Landsting och organisationer från den idéburna

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun Personalpolicy för Karlsborgs kommun Till dig som arbetar i Karlsborgs kommun... I din hand har du Karlsborgs kommuns personalpolicy. Den ska stödja en önskad utveckling av kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010

Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2010 Huvudresultat Mars 2010 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun 2010, sid 1 Fakta om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att ta reda på

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2015 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM REVISIONSBERÄTTELSE 2 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLL Året i korthet...4 VD-ord...9 Vägar till hållbarhet...11 Därför valde vi HSB...15

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

VAD ÄR FÖRÄNDRING FÖR DIG? management

VAD ÄR FÖRÄNDRING FÖR DIG? management VAD ÄR FÖRÄNDRING FÖR DIG? management SÅ HÄR TÄNKER VI Dagens samhällsklimat kastar ljus på att det är viktigare än någonsin att våga ifrågasätta gamla sanningar och utmana våra egna värderingar utifrån

Läs mer

Bilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet

Bilaga B Satsningar Framtidsvision - Fastighet Fastighetsnämnden Error! Reference source not found.sida 1 (5) Bilaga B Satsningar 2017-2019 Framtidsvision - Fastighet Kvalitetssäkra energieffektiviseringsarbetet I stadens miljöprogram för perioden

Läs mer

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf

Personalpolicy. Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf Antagen av Kommunfullmäktige den 18 november 2015, Kf 129 www.upplands-bro.se Vårt gemensamma uppdrag Vår personalpolicy beskriver våra grundläggande värderingar och samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare.

Läs mer

E-strategi för Strömstads kommun

E-strategi för Strömstads kommun E-strategi för Strömstads kommun Antagen 2016-11-24 KF 134 1. Sammanfattning 3 2. Förutsättningar 3 3. Syfte 3 4. Vision och övergripande mål 3 5. Områden med avgörande betydelse för kommunens mål 4 6.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM. hsb norra stor-stockholm årsredovisning

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM. hsb norra stor-stockholm årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM hsb norra stor-stockholm årsredovisning 2012 1 2 hsb norra stor-stockholm årsredovisning 2012 Skulpturen Lille prins av Mats Åberg utanför Brf Tallen i Viksjö.

Läs mer

Riksbyggenmodellen. Eftertänksamhet för en bättre framtid

Riksbyggenmodellen. Eftertänksamhet för en bättre framtid Riksbyggenmodellen Eftertänksamhet för en bättre framtid Vi tänker efter, före I handen håller du en idéskrift om Riksbyggen- Modellen. Materialet har arbetats fram av Riksbyggen i samarbete med danska

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening

Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Entrécoop - Din guide till ekonomisk förening Dalarna, Gävleborg och Värmland i samverkan ... Ekonomisk förening - en företagsform för er? En ekonomisk förening ägs och drivs av minst tre medlemmar. Medlemmar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning

Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer