ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM"

Transkript

1 2017 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

2

3 HSB ÄR VI INNEHÅLL Året i korthet... 4 Ordföranden har ordet... 9 Medarbetarna, nyckel till framgångsrik förvaltning...11 Nytt och nära för Maria och Nelly...15 Sjuttio år med HSB Norra Stor-Stockholm...19 Verksamhet Fem år i sammandrag Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderföretaget Balansräkning moderföretaget Kassaflödesanalys moderföretaget Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Noter Styrelsens försäkran Revisionsberättelse Redovisning koldioxidutsläpp Styrelsen Ledningsgruppen Föreningsstyrningsrapport EN BRA FASTIGHETSSKÖTARE måste vara social. Det gäller att lyssna och gärna lyssna lite till. Jag tycker HSB har skött allt på ett bra sätt. På inflyttningsdagen var det till och med blommor i fönstren. Två röster från årsredovisningen du nu håller i din hand. Detaljer i en stor helhet. Som när fastighetsskötaren Mattias byter några ord med en boende. Eller när vi från HSB ser till att det blommar när Maria flyttar in i den nya trean i Viksjö. Vardagsnära händelser lägger ofta grunden till framgång. Det är här våra tankar om hållbarhet prövas i praktiken. JAG KOM TILL HSB i slutet av förra året. Det känns bra att komma till ett företag som kombinerar erfarenhet och framåtanda. Erfarenheten visar sig i all den kompetens och klokskap som finns samlad hos oss. Framåtandan i det engagemang och nytänkande medarbetarna ger uttryck för. En känsla av att vilja gå vidare, våga pröva, kanske utmana sig själv lite grann. Ett nyckelbegrepp för fortsatt framgång för HSB tror jag ligger i det lilla ordet vi. Vi medlemmar, förtroendevalda och anställda tillsammans. Roller och kompetenser skiftar. Men vi tillsammans bär och utvecklar HSBs grundidé. För det är genom oss människor det vi tänker, säger och inte minst i det vi gör som idéerna tar form och gör skillnad i verkligheten. NÄR VI NU SUMMERAR 2017 är det just vårt gemensamma år i HSB Norra Stor-Stockholm som beskrivs. God läsning. n Catherina Fored, Vd HSB Norra Stor-Stockholm

4 FÖRENINGSFAKTA ÅRET I KORTHET NY VD OCH ORDFÖRANDE Bo Kjellberg efterträdde Pia Johansson som ordförande för HSB Norra Stor-Stockholm. Catherina Fored efterträdde Håkan Berg som vd. KALEJDOHILL AVSLUTADES Det tvååriga projektet Kalejdohill vid Kvarnbacken i Jakobsberg avslutades. Fokus i projektet har varit kultur, fritidsaktiviteter och medborgardialog. NYPRODUKTION AV BOSTÄDER Inflyttning skedde i HSB Brf Enen i Viksjö och HSB Brf Engelbrektshöjden i Jakobsberg. Det nya Folkets Hus i Kallhäll Centrum färdigställdes. FRAMGÅNGSRIK FÖRVALTNING 48 procent av alla bostadsrätter i Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby förvaltas av HSB. Under 2017 blev Brf Verkstaden i Upplands Väsby och Brf Flottiljen 2 i Järfälla nya kunder. HSBs VÄRDEGRUND ETHOS VÄGLEDER I VARDAGEN Engagemang Trygghet Hållbarhet Omtanke Samverkan MEDLEMMAR OCH BOSPARARE HSB Norra Stor-Stockholm har medlemmar, 329 fler än Inom föreningen finns bosparare. MITT HSB NY DIGITAL PLATTFORM Den digitala plattformen Mitt HSB lanserades. Här samlas information och digitala tjänster under samma tak, vilket underlättar både för bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar. 70-ÅRSJUBILEUM MED BOK Föreningen fyllde 70 år. Jubileumsboken Glimtar från sjuttio år med HSB Norra Stor-Stockholm gavs ut. 4 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

5 FÖRENINGSFAKTA UPPLANDS-BRO UPPLANDS VÄSBY SOLLENTUNA TOLERANSUTBILDNING PÅ SKOLOR HSB Norra Stor-Stockholm gav stöd till Lika Olika, en satsning på toleransarbete i fyra skolor. SAMMANSLAGNING Diskussioner inleddes om en sammanslagning mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Arlanda. FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Utvecklingen av förvaltningstjänster fortsatte, bland annat med Energiavtal och Finanspolicy för bostadsrättsföreningar. JÄRFÄLLA VI LÅTER VINSTEN GÅ TILLBAKA TILL BOENDET HSB ÄR SVERIGES största bostadskooperativa organisation, där HSB Norra Stor-Stockholm är en regionförening med cirka medlemmar. VI ÄR ETT MODERNT, framgångsrikt företag med lång erfarenhet av bostadsbyggande och förvaltning av fastigheter. VÅR VERKSAMHET BEDRIVS i fyra kommuner med en sammanlagd befolk ning på invånare Järfälla, Upplands Väsby, Sollentuna och Upplands-Bro. Läs mer om oss på Vi bygger och säljer bostäder. Vi tillhandahåller kvalificerade förvaltningstjänster till bostadsrätts - föreningar och andra fastighetsägare. Vi erbjuder medlemskap med attraktiva fördelar. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

6 FÖRENINGSFAKTA 4 FYRA VERKSAMHETS- OMRÅDEN FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Förvaltning fastighet Fastighetsdrift och energi Ekonomisk förvaltning MEDLEMSVERKSAMHET Medlemsverksamhet för boende och bosparande medlemmar Medlemsverksamhet för bostadsrättsföreningar NYPRODUKTION Nyproduktion av bostäder bedrivs i HSB Bostad AB, ett företag som ägs gemensamt av HSB-föreningar i Stockholms län EGNA FASTIGHETER Gjutaren, Järfälla, 60 lägenheter Margaretavägen, Järfälla, 58 lägenheter HSB-kontoret, Järfälla I SIFFROR HSB Norra Stor-Stockholm bildades anställda medlemmar Har förvaltningsavtal med 129 bostadsrättsföreningar motsvarande lägenheter samt förvaltningsuppdrag för ytterligare ett tiotal andra kunder Har ett eget lägenhetsbestånd med 118 hyresrätter 6 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

7 FÖRENINGSFAKTA 80 Järfälla Allmogen Aspnäs Beckasinen Boken Dalen Eken Emaljeraren Enen Fjället Fransborg Fågelsången Gjutarmästaren Granen Högby Jakobsberg Kolarängen Kopparskölden Kvarnen Källtorp Lilla Torget Mälarängen Norrby Nydal Orgona Pinjen Rondellen Rönnen Sagoängen Sture MEDLEMSFÖRENINGAR Medlemmar i HSB Norra Stor-Stockholm med ett totalt lägenhetsbestånd på lägenheter. Svetsaren Tallen Trehöjden Trollberget Vattmyra Vålberga Västerby Västerby 2 Vävstolen Wibbla Äng Ynglingen Östra Polhem Sollentuna Allboda Annelund Astrakan Bagarby Edsbacka Engelbrekt Hagen Härden Hästskon Kärrdal Nålen Rösjö Ängar Sjöberg Sjöhästen Solrosen Traversen Viden Vitlöken Vitmåran Ängstorp Upplands Väsby Apoteksskogen Bollstanäs Dragonen Hackspetten Herrgården Hjorten Odenslunda Optimus Prästgården Runby Backe Runby Höjd Smedby Terrassen Vilunda Violen Övre Runby Upplands-Bro Kungsängen Norrhöjden Utsiktshöjden Övriga bostadsrätts föreningar i Upplands-Bro är organiserade till HSB Stockholm. VI HAR FÖRVALTNINGSAVTAL MED 129 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR MOTSVARANDE LÄGENHETER HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

8

9 ORDFÖRANDEN HAR ORDET SJUTTIO FRAMGÅNGSÅR OCH RESAN FORTSÄTTER 2017 FIRADE HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 70 år. Det ger tillfälle att reflektera över det som varit och glädjas över allt vi uträttat. Låt det bli en grund för att se framåt! I årsredovisningen beskrivs det senaste årets utveckling. Några nyckeltal sammanfattar det ekonomiska läget 2017: Årets resultat är 27,2 miljoner kronor. Avkastningen på eget kapital är 12,1 procent. Soliditeten är 39,6 procent. Övervärdet på egna fastigheter är 92,9 miljoner kronor. Avräkningslikviditeten är 114 procent. Sammantaget visar detta att ekonomin i HSB Norra Stor-Stockholm är god. Från en stabil grund kan vi ge utrymme för nya satsningar. HSB ÄR ETT KOOPERATIVT FÖRETAG. Det betyder att vi kopplar samman medlemsnytta, samhällsnytta och lönsamhet. Alla tre delar är viktiga för att nå framgång. Medlemsnyttan är själva kärnan i den kooperativa tanken. Att människor tillsammans, genom medlemskap och engagemang, bidrar till att göra livet och vardagen bättre. Samhällsnyttan är för oss i HSB ett grundfundament. Vi ska tänka och agera brett och långsiktigt, inte smalt och kortsiktigt. Vi tar del i samhällsutvecklingen, och vill vara en aktiv medskapare till ett mer hållbart samhälle ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Lönsamheten, slutligen, är en nödvändighet som ger möjligheter. Ett överskott i verksamheten är en förutsättning för att fortsätta vara till nytta för enskilda medlemmar, och för hela samhället. I HSB Norra Stor-Stockholm kombinerar vi medlemsnytta, samhällsnytta och lönsamhet. Vi har kompetenta och engagerade medarbetare och möter våra medlemmars behov, inom förvaltningsverksamheten och genom nyproduktion av bostäder. Vi är lokalt förankrade i våra kommuner. Bredden i samhällsengagemanget är tydligt. Vårt stöd till värdegrundsarbete i skolor under 2017 är värt att lyfta fram. Kultursatsningar, vår roll i förnyelsen av Kallhäll Centrum och naturligtvis vår nyproduktion av bostäder, visar vår roll och nytta i lokalsamhället. Vi eftersträvar effektivitet, affärsmässighet och ekonomiskt ansvar, utifrån en väl förankrad värdegrund, ETHOS. Vi utvecklar tjänster och ska vara ett självklart val för bostadsrättsföreningar och bostadssökande. Det lägger grunden för fortsatt lönsamhet. HUR FRAMTIDEN KOMMER ATT BLI på bostadsmarknaden är svårt att sia om. Bostadsbristen är fortfarande stor, inte minst i storstäderna. År 2017 präglades av viss osäkerhet, och återhållen prisutveckling. Vi som minns tider av överhettning och bostadsspekulation ser det som ett sundhetstecken. Helt klart är dock att fler bostäder behövs. Bostäder som passar dagens och morgondagens behov för de allt fler äldre, för unga och de många nyanlända till Sverige. Och här ska självklart vi i HSB vara med, nu som tidigare. MED EN NY kompetent vd, engagerade medarbetare och det förestående samgåendet med HSB Arlanda, finns all anledning att se förväntansfullt på framtiden med stolthet för vad vi uträttat 2017, och de föregående sjuttio åren. n Bo Kjellberg, Ordförande HSB Norra Stor-Stockholm HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

10 » En nyckel till bra förvaltning är goda relationer mellan bostadsrättsföreningarna och HSBs medarbetare.«

11 ÅRET I HSB MEDARBETARNA NYCKEL TILL FRAMGÅNGSRIK FÖRVALTNING De senaste åren har HSB Norra Stor-Stockholm satsat hårt på att utveckla förvaltningsverksamheten med följden att allt fler bostadsrättsföreningar väljer oss som förvaltare. En nyckel till bra förvaltning är goda relationer mellan bostadsrättsföreningarna och HSBs medarbetare. Här berättar tre av dem om sitt arbete. MATTIAS SELEGÅRD, FASTIGHETSSKÖTARE VI ÄR ANSIKTET UTÅT FÖR HSB ENKELT UTTRYCKT ska vi fastighetsskötare göra det som bostadsrättsföreningen vill ha hjälp med, utifrån det avtal som finns. Det är grunden för mitt arbete. Jobbet handlar om mycket, och det är en del av charmen. Grunden är att hålla snyggt och fint kring fastigheten, och se till att allt fungerar som det ska. Jag jobbar enbart i Brf Aspnäs i Jakobsberg och trivs jättebra. Det bästa är nog alla kontakter med människor. I Aspnäs bor många äldre som ofta är ute och rör på sig och vill prata. Genom att finnas nära skapar vi trygghet. En bra fastighetsskötare måste vara social. Det gäller att lyssna och gärna lyssna lite till Jag får många frågor om bostaden, och om man vägleder på rätt sätt, så kan de allra flesta lösa sina problem på egen hand. I Aspnäs finns 530 lägenheter, så det blir en del frågor. Ibland gäller det att kunna hålla balansen. Det är inte meningen att vi ska hjälpa till med alla fel som uppstår i bostaden. Det är ett givande och tagande, för det är ju också viktigt att ha en bra relation med de boende. Vi fastighetsskötare är lite av ansiktet utåt för HSB, och det har jag inga problem med. Jag brukar tänka att om jag är otrevlig så drabbar det hela HSB. Variationen i jobbet är det jag gillar bäst. Vi har våra fasta rutiner och uppgifter, men utöver det finns utrymme för att lösa de problem som uppstår. Jag är ganska ny på HSB, har bara jobbat här ett halvår. Jag satt sex år vid ett skrivbord i mitt tidigare jobb. Det räckte för mig! MATTIAS SELEGÅRD, 47 FAMILJ: Fru och tre barn, två pojkar och en flicka. BOR: Hyresrättslägenhet i Sundbyberg. FRITID: Umgås med familj och vänner. Snickrar lite för mig själv. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

12 ÅRET I HSB NIKLAS SVENSSON, FASTIGHETSFÖRVALTARE STÖD I VARDAGEN TILL STYRELSERNA NIKLAS SVENSSON, 29 FAMILJ: Fru och två barn. BOR: Radhus Upplands Väsby, kör Volvo, har husvagn, katt och heter Svensson i efternamn. Det är bara hund som fattas FRITID: Kör motocross och fotograferar. JAG JOBBAR SOM förvaltare sedan ett och ett halvt år tillbaka. Tidigare var jag fastighetsskötare här på HSB. Jobbet som förvaltare kan kretsa kring allt mellan himmel och jord. När kompisarna frågar vad jag gör på jobbet är det faktiskt lite svårt att förklara. Vi jobbar med det mesta som rör bostadsrättsföreningen och fastigheten. Från vattenskador och bredband till hyrestvister och stora renoveringsprojekt. En styrelse i en bostadsrättsförening måste hantera massor av frågor. Som förvaltare är vi ett stöd till styrelsen i deras vardagliga arbete. Vi har självklart inte svar på allt. Men som fastighetsförvaltare måste du kunna ta reda på saker. Det gör också att du lär dig mycket själv. Du måste vara lyhörd. Jag har nio olika föreningar och det är ganska olika hur styrelserna arbetar, så det gäller att kunna anpassa sig och ta folk på rätt sätt. När det gäller det långsiktiga underhållet så arbetar vi tillsammans, förvaltare, ekonom och styrelse. Just samarbetet att skapa relationer till olika människor är det bästa med jobbet. Jag gillar också att det är ett fritt jobb. Frihet under ansvar, kan man säga. Både farfar och pappa har jobbat på HSB, så det är väl lite av en familjetradition. Jag tycker det är en bra arbetsgivare, och det finns möjlighet att växa i företaget. Min pappa började som fastighetsskötare på HSB och nu är han vd för HSB Stockholm. ANN-CHARLOTTE SÖDERLIND, EKONOMISK FÖRVALTARE KUNSKAP OCH RÅD FÖR EKONOMISK STABILITET ANN-CHARLOTTE SÖDERLIND, 61 FAMILJ: Sambo BOR: Brf Ynglingen, här i HSB-huset i Jakobsberg. FRITID: Rider, har egen häst. JAG JOBBAR MED ALLT som har med bostadsrättsföreningarnas ekonomi att göra från budget till bokslut. Som ekonom ska man vara proaktiv, kunna förutse saker. Det gäller också att ha koll på nya lagar och regler som berör bostadsrättsföreningarna. Jag har jobbat på HSB till och från sedan Jag började i växel och reception. Det har hänt mycket på senare år och numera är mycket av det löpande ekonomiarbetet automatiserat. Det roliga med jobbet är kontakterna med styrelsen. De är tacksamma och lyssnar för det mesta och tar till sig av våra råd. Det gör att man känner att man gör skillnad. Många i styrelsen lär jag känna personligen. Du får lära dig att ta folk som är olika. Klart man kan bli lite irriterad någon gång, men så är det nog på alla jobb där man har med människor att göra. Men det händer sällan. Våra föreningar har i allmänhet bra ekonomi. Jag tror det bland annat beror på att de flesta varit HSB-föreningar från början. Vi pratar ju ofta om hur viktigt det är med långsiktighet och ekonomisk stabilitet. Styrelserna har också för det mesta en bra ekonomisk medvetenhet. Det tänker på fastigheten och föreningens bäst.. 12 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

13 ÅRET I HSB 48% av alla bostadsrätter förvaltas av HSB Tjänster för hållbar förvaltning HSB FORTSÄTTER ATT utveckla förvaltningstjänster utifrån bostadsrättsföreningarnas behov. En viktig utgångspunkt är en långsiktigt hållbar utveckling för föreningarna. Energiavtal från HSB är en möjlighet för bostadsrättsföreningarna att minska energiförbrukningen och därmed miljöpåverkan. Energiavtal upprättas i nära samarbete mellan HSB och bostadsrättsföreningen. Efter kartläggning av fastighetens energisystem ges förbättringsförslag, exempelvis vad gäller optimering av värme, ventilation och elförbrukning. De åtgärder som vidtas följs upp kontinuerligt. Flera föreningar har tecknat energiavtal och många har visat intresse. Tjänsten har utvecklats i samverkan med HSB Värmland ett samarbete som fortsatt under året. Finanspolicy för bostadsrättsföreningar innefattar dokumenterade riktlinjer för hur föreningen ska hantera risker inom finansiering, räntor, likviditet med mera. Tanken med finanspolicyn är att öka styrelsens kontroll på föreningens ekonomi och finansiella kostnader allt för en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling i föreningen. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM förvaltar 48 procent av alla bostadsrätter i Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby. Det gör HSB marknadsledande vad gäller fastighetsförvaltning i dessa kommuner. Brf Verkstaden i Upplands Väsby och Brf Flottiljen 2 i Järfälla blev under 2017 nya kunder hos HSB. Under året utökades även samarbetet med flera bostadsrättsföreningar, bland annat Brf Astrakan i Sollentuna. Ny kund, Brf Flottiljen 2 i Järfälla. Digitala tjänster på Mitt HSB I SLUTET AV 2017 lanserades Mitt HSB en ny digital plattform som samlar information och digitala tjänster under samma tak, anpassat för olika målgrupper. Där finns det digitala medlemsbeviset, blanketter och e-tjänster, allt på ett och samma ställe. Tanken med Mitt HSB är att underlätta för bostadsföreningar och medlemmar att snabbt hitta vad de söker. Här finns kunskap HSB HAR ETT BRETT kursutbud, främst inriktat på behoven i bostadsrättsföreningarnas styrelser. Under året genomfördes över 20 kurser. Utbudet presenteras varje år i en särskild kurskatalog. KURSKATALOG 2017 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

14 Nelly i den gamla Emmafåtöljen som en gång i tiden har stått hemma hos hennes mormorsmor. I Marias och Nellys nybyggda trea i Viksjö blandas gammalt och nytt och de trivs perfekt i HSB Brf Enen.

15 ÅRET I HSB NYTT OCH NÄRA TREAN I VIKSJÖ PERFEKT FÖR MARIA OCH NELLY Nytt, ljust och trivsamt. För Maria Bergqvist och hennes dotter Nelly är trean i Viksjö perfekt. De flyttade in i maj 2017 och nu känner de sig hemma. Marias och Nellys lägenhet i HSB Brf Enen är en av drygt 150 som uppfördes av HSB Norra Stor-Stockholm under DET VAR TRÅNGT i tvåan på 52 kvadrat. Så för Maria, 43 och Nelly, 9 var det ett lätt beslut när lägenheterna i nybyggda HSB Brf Enen i Viksjö annonserades ut till försäljning. Vi ville ha nybyggt. Att sätta igång med renoveringar kostar pengar och tar tid, säger Maria. Tiden behövs till annat, för Maria är en aktiv kvinna med mycket på gång. Träning, böcker, Nelly, goda vänner och så jobbet på Svenska Kraftnät i Sundbyberg. Maria är ekonom och dessutom ordförande i den lokala Sacoföreningen, ett uppdrag som tar en tredjedel av arbetstiden. Tidigare var hon ordförande i Brf Mälarängen, men tackade nej när hon fick frågan om att sitta i styrelsen för Brf Enen. För mycket på jobbet just nu, säger hon, men mellan raderna anar man att hon nog kommer att ha koll på vad som händer i den nya föreningen. Jag är väl en del av den där folkrörelsebaletten, säger hon, inte utan en viss stolthet i rösten. Allt är mysigt För dottern Nelly är det mest skola och kompisar som gäller. Och så fotbollen förstås. Hon tränar flera gånger i veckan. Favoritpositionen är målvakt men i Nellys ålder får alla spela på alla platser i laget. Jag gillar att vara utomhus, och när man spelar fotboll får man känna på hur det är att vinna, men också förlora, säger hon. Pappa bor i närheten och hon kan cykla till skolan. Och nu, med ett större eget rum, finns plats för många kompisar. Allting är mysigt här. Bra planlösning Maria och Nelly visar runt innan vi slår oss ner vid köksbordet. Vardagsrummet öppnar upp både mot hall och kök. Rundgång i lägenheten är en tillgång, menar Maria, liksom den väl tilltagna takhöjden och fönstren åt tre olika väderstreck. Balkongen är djup, med plats för bord och stolar. Nästan som ett litet extrarum, när vädret tillåter. Allt känns nytt och luftigt. Planlösningen och takhöjden var nog det som jag först föll för, säger Maria. Den mjuka soffan i vardagsrummet är perfekt, både för mys och läxläsning. En del möbler är nya, som Marias stora säng, numera i eget sovrum. I förra lägenheten sov jag i vardagsrummet, så det här känns skönt. Bland möblerna finns också några riktigt gamla klenoder. I hallen finns en hylla som Marias morfar har gjort. Han föddes 1918 och Maria pekar på hans porträtt HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

16 ÅRET I HSB Soffan är platsen, både för mys och läxläsning. MEDLEM I HSB HSB NORRA STOR-STOCK- HOLM har cirka enskilda medlemmar. För både bostadsrättsföreningar och enskilda ger medlemskapet fördelar. på väggen. Nedanför står mormors Emmafåtölj. De här två sakerna kommer att följa mig hela livet. Små detaljer gör skillnad Att köpa en bostad utan att se den i verkligheten var inte svårt. Maria är nöjd med hela processen från de första kontakterna med HSB till inflyttningen. HSB kännas tryggt på något sätt, och jag tycker de har skött allt bra. På inflyttningsdagen var det till och med blommor i fönstren, vatten i kylen och handduk i badrummet. Små detaljer kan göra stor skillnad. Den om flyttar in i en ny lägenhet kan göra personliga val vad gäller golv, tapeter, badrumsinredning etc. Maria hämtar tillvalskatalogen. Att välja kan säkert vara ångestframkallande för en del, men jag tyckte det var roligt och kändes lite lyxigt. HSB hade ett möte, där vi fick titta och känna på de olika materialen. Mest nöjd är hon med golvet i vitpigmenterad, mattlackad ask. Det var HSBs standardval och kostade inget extra, och jag tycker det är jättefint. Viksjö ligger nära både natur och kommunikationer. Trots att allt är bra finns Marias drömmar ännu längre ut i naturen. Jag älskar skogen. Inte så konstigt egentligen, tidigare bodde vi på Kungsholmen i Stockholm och jag fick nog en överdos av trafik och stök. Jag är ju social och gillar människor. Ändå det är något speciellt, rogivande med skogen. Men var sak har sin tid och Maria tror att här kommer hon och Nelly att bli kvar ett bra tag. Hon pekar på sin dotter. Om tio år kommer hon att vara en vuxen kvinna och stiga ut härifrån. Va, är jag vuxen om tio år, svarar Nelly förvånat. n MEDLEMSFÖRDELAR FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR: HSB-ledamot i styrelsen, för råd och stöd i styrelsearbetet. Utbildningar för styrelsen. Aktuell information, via NorrNytt, HSB Portalen etc. Juridisk rådgivning till styrelsen. Egen webbplats för de föreningar som önskar. Samordnade upphandlingar av olika tjänster. MEDLEMSFÖRDELAR FÖR ENSKILDA: Medlemstidning- en Hemma i HSB. Medlemsrabat- ter för varor och tjänster som rör boendet. Ny bostad tillgång till utbud i hela landet. Hemförsäkring till låg kostnad. Juridisk och familjerättslig rådgivning av HSBs experter. Lokala medlemsaktiviteter. 16 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

17 ÅRET I HSB»Folkets Hus i Kallhäll en ny och viktig mötesplats mitt i centrum.«nya bostäder färdigställda och under uppförande BOSTADSMARKNADEN UNDER 2017 präglades av en viss försiktighet, till följd av osäkerhet om framtida prisutveckling och förändrade ekonomiska villkor för köpare av bostadsrätter. HSB Norra Stor-Stockholms nyproduktion fortsatte som planerat. Inflyttning skedde i HSB Brf Enen och i delar av HSB Brf Engelbrektshöjden, båda i Järfälla. Arbetet fortsatte med uppförandet av HSB Brf Byxfickan och HSB Brf Pumpen i Kallhäll samt HSB Brf Kvarnstugan i Jakobsberg. Det omfattande arbetet med förnyelse av Kallhäll Centrum fortsatte. Under året färdigställdes det nya Folkets Hus, en ny och viktig mötesplats mitt i centrum. BOSPARANDE BOSPARARE I HELA LANDET FLER ÄN ÅRET INNAN I HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Ny vd och ordförande EFTER 14 ÅR SOM VD för HSB Norra Stor-Stockholm meddelade Håkan Berg under våren att han ville lämna sin tjänst. Han efterträddes under hösten av Catherina Fored, tidigare chef för stadsutveckling och exploatering vid ByggVesta. Vid årsstämman i maj valdes Bo Kjellberg till ny ordförande för HSB Norra Stor-Stockholm. Han efterträdde Pia Johansson. Bo Kjellberg har även tidigare varit ordförande i styrelsen. Håkan Berg Catherina Fored Bo Kjellberg Boendetjänster till fast pris HSBs BOENDETJÄNSTER är en service till bostadsrättsföreningarnas medlemmar. I boendeprislistan finns ett antal varor och tjänster som ofta efterfrågas. Det är till exempel blandare för kök och wc samt byte av blandare, wc-stol och tvättställ. Tjänsterna utförs till fast pris av HSBs fastighetsskötare. Även andra arbeten för de boende utförs, då till fast timpris. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

18

19 ÅRET I HSB SJUTTIO ÅR MED HSB NORRA STOR-STOCKHOLM HSB Norra Stor-Stockholm bildades i Järfälla 1947 och fyllde alltså sjuttio år Historien skildras i jubileumsboken Glimtar från sjuttio år med HSB Norra Stor-Stockholm. Följ med på en snabbtur genom sju decennier : DE FÖRSTA ÅREN HAMMAREN OCH RONDELLEN BYGGS År 1947 bildas i Järfälla Stiftelsen Hammaren, ursprunget till HSB Järfälla och senare HSB Norra Stor-Stockholm. I Sverige råder trångboddhet och bostadsbrist efter krigsåren. Från start har HSB ett nära samarbete med Järfälla kommun. Byggande och markinköp står i fokus de första åren. År 1954 färdigställs Hammaren i Jakobsberg, med 446 lägenheter. HSB Järfällas första egna stora projekt är Brf Rondellen i Kallhäll med 276 lägenheter : NYTT JAKOBSBERGS CENTRUM, BYGGANDE OCH BOENDESERVICE Nu växer HSB Järfälla, med fler medlemmar och nya byggprojekt. HSB medverkar aktivt i arbetet med det nya Jakobsbergs centrum öster om järnvägen. HSB Järfälla är föregångare för att samtidigt med bostadsbyggandet planera för samhällsservice omkring husen. I anslutning till Brf Aspnäs byggs exempelvis daghem och fritidslokaler. Denna helhetssyn får stor uppmärksamhet i hela landet. Begreppet boendeservice myntas : SAMGÅENDE MED SOLLENTUNA OCH UPPLANDS VÄSBY Mellan 1964 och 1975 byggs en miljon bostäder i Sverige, och Miljonprogrammet blir ett begrepp. Även i Järfälla är det byggboom och HSB är i högsta grad involverat. År 1968 bildas HSB Norra Stor-Stockholm, genom samgående mellan Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby. Samgående med HSB Stockholm utreds också, men blir aldrig av. Nu förstärks HSBs folkrörelseprofil, med studieoch fritidsaktiviteter i samarbete andra folkrörelser. Bilder överst från vänster: Hammaren i Jakobsberg med 446 lägenheter, ursprunget till dagens HSB Norra Stor-Stockholm. Det nya HSB-huset i Jakobsberg invigs Här finns fortfarande HSB Norra Stor-Stockholm. Framtiden anno Hux flux vuxen bospara i HSB står det på pannbandet. Ett helt gäng HSBmedarbetare. Ur en broschyr från slutet av 1980-talet. Under 1960-talet bedrivs barnomsorg i flera av HSBs bostadsrättsföreningar. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

20 ÅRET I HSB Till vänster: En rep-grupp försedd med servicebilar och erforderlig utrustning, visas i årsredovisningen Nedan: Barnparkering startar 1966 i Brf Wibbla äng och Brf Emaljeraren. Avgift: 1:- per timme för storebror och 50 öre för syskonen : ANNA-GRETA LEIJON FÖRSTA KVINNA SOM ORDFÖRANDE År 1977 väljs Anna-Greta Leijon till ordförande, och blir därmed första kvinnan att leda en HSB-förening. Den stora bostadsmässan BO 85 genomförs i Upplands Väsby. Samma år, 1985, har HSB Norra Stor-Stockholm 168 anställda, det största antalet i föreningens historia och mer än dubbelt så många som Nu har rekordårens byggande stannat av byggs bostäder i Sverige, hälften så många som tio år tidigare : UPPGÅNG, KRIS OCH ETT NYTT HSB-HUS Nu tar byggande tar fart igen, kanske lite för snabbt Generösa statliga lånevillkor bidrar, men innebär också att byggkostnaderna ökar. Överhettning blir ett begrepp. Nittiotalskrisens skyhöga räntor gör att byggandet helt stannar av. Många av HSB Norra Stor-Stockholms bostadsrättsföreningar har det tufft ekonomiskt. Även HSB-föreningens ekonomi svajar, men det hela reder upp sig till slut. Den här tiden innebär också satsningar. Tidningen Vi i Norra startar I Jakobsberg står det nya HSBhuset färdigt : FÖRVALTNINGSVERKSAMHETEN KONKURRENSUTSÄTTS År 2000 bildas HSB Bostad av HSB-föreningar i Stockholms län, däribland HSB Norra Stor-Stockholm. Uppgiften är att bygga och sälja bostäder i länet. Förvaltningsverksamheten konkurrensutsätts, och HSBs bostadsrättsföreningar är inte längre stadgebundna att ha HSB som förvaltare. Det innebär att HSB måste tänka mer kundorienterat och affärsmässigt. Nya tjänster inom IT och energieffektivisering utvecklas. År 2004 köper HSB Norra Stor-Stockholm sitt första eldrivna fordon : HÅLLBARHET OCH FRAMTIDSTRO Senaste decenniet har präglats av en stabil, positiv utveckling för HSB Norra Stor-Stockholm. Antalet medlemmar ökar och bostäder byggs. HSBs långa tradition som lokalt aktiv samhällsaktör fortsätter. Förnyelsen av Kallhäll Centrum och vid Kvarnbacken i Jakobsberg är två exempel. Ett annat är Konstnedslaget, stöd till offentlig konst, med skulpturerna Pojken och Giraffen i Jakobsberg. Förvaltningsverksamheten utvecklas med nya tjänster utifrån bostadsrättsföreningarnas behov, vilket ger resultat i att allt fler anlitar HSB för förvaltningsuppdrag Tre årsredovisningar från tre decennier och jubileumsboken från Glimtar från sjuttio år med HSB Norra Stor-Stockholm 20 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

21 ÅRET I HSB Utomhusseminarium i Visby. HSB på Almedalen Aktiviteter vid Kvarnbacken. Kalejdohill två år av aktiviteter och delaktighet 2017 AVSLUTADES projektet Kalejdohill vid Kvarnbacken i Jakobsberg. Under 2016 och 2017 har mängder av aktiviteter arrangerats; tävlingar Konst i det fria HSB SATSAR PÅ KULTUR och offentlig konst. Mest kända är kanske skulpturerna Pojken och Giraffen på Riddartorget i Jakobsberg. Men det finns också annat. På bilden står den lilla haren i skogsbrynet, vid Brf Rösjö Ängar i Sollentuna. Konstnären är Marianne Lindberg De Geer. och workshops de flesta med fokus på konst, arkitektur och design. En viktig del i projektet har varit att skapa dialog och delaktighet besökare har deltagit i aktiviteterna på Kvarnbacken. 500 Järfällabor har deltagit i delprojektet Frågor och Svar, med intervjuer genomförda av Järfällaungdomar. Under Sommar på Kvarnbacken 2016 och 2017 tog projektet emot 100 sommarjobbare via Järfälla kommun. I och med att Kalejdohill avslutas tar arbetet med planprocessen nedanför Kvarnbacken vid. HSB DELTOG PÅ Almedalsveckan i juli, med seminarier och många givande samtal om framtidens boende med särskilt fokus på hållbarhetsfrågor. Stöd till toleransutbildning på fyra skolor HÖSTEN 2017 INLEDDES en skolturné för ett inkluderande samhälle, med stöd av HSB Norra Stor-Stockholm. Mary Juusela leder satsningen, utifrån metoden Lika Olika, som hon själv utvecklat genom intervjuer, studier och praktiskt förändringsarbete. Metoden innefattar föreläsningar, workshops och eget arbete i skolorna. Lika Olika sprids vidare genom så kallade förändringsagenter. Två grundskolor och två gymnasieskolor deltar i satsningen: Ulvsättraskolan i Kallhäll, Järfälla gymnasium i Jakobsberg, Väsby Nya Gymnasium i Upplands Väsby och Edsbergsskolan i Sollentuna. Mary Juusela leder toleransutbildning med stöd av HSB. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

22

23 VERKSAMHET n FÖRVALTNINGSTJÄNSTER Förvaltning fastighet Fastighetsdrift och energi Ekonomisk förvaltning n MEDLEMSTJÄNSTER n NYPRODUKTION n EGNA FASTIGHETER n FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING OCH HÅLLBARHET n MEDARBETARE

24 VERKSAMHET»Vi erbjuder ett brett utbud av service och tjänster. «FÖRVALTNINGSTJÄNSTER HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har förvaltningsuppdrag för 129 bostadsrättsföreningar och ett tiotal andra kunder i Järfälla, Upplands Väsby, Sollentuna och i Kungsängen i Upplands-Bro. Vi erbjuder ett brett utbud av service och tjänster, där målet är att svara upp mot våra kunders behov och förväntningar. I vår strävan efter kvalitetsförbättringar är förändringsvilja, lyhördhet och ständig dialog med våra kunder centrala nyckelbegrepp. Inom förvaltningsverksamheten arbetar vi i tre tydliga affärsområden: Förvaltning fastighet Fastighetsdrift och energi Ekonomisk förvaltning Geografiskt organiserar vi arbetet i tre kundteam: Jakobsberg/Viksjö/Barkarby/Skälby Kallhäll/Kungsängen Sollentuna/Upplands Väsby KUNDTEAMEN BIDRAR TILL att bygga nära och förtroendefulla relationer mellan bostadsrättsföreningarna och HSBs medarbetare. Olika kompetenser möts i teamen vilket gör att vi kan åstadkomma optimala lösningar för varje kund. Medarbetarna får en stark förankring och lokalkännedom inom sitt geografiska område, vilket bidrar till att stärka vårt varumärke. Under 2017 har vi genomfört flera kundteamträffar, där aktiva i bostadsrättsföreningarna fått möta sakkunniga från HSB och från våra externa leverantörer. Träffarna har skriftande teman och är ett bra sätt att djupdyka i olika frågor. Här har vi från HSB möjlighet att lyssna in föreningarnas behov. Det är också ett utmärkt tillfälle för idé- och erfarenhetsutbyte mellan aktiva i bostadsrättsföreningarna. Intresset är stort för energi- och hållbarhetsfrågor. Därför har det varit naturligt att lyfta detta, med kundteamträffar om bland annat energiförbrukning, laddstolpar för elbilar och solpaneler. Det är stor konkurrens vad gäller förvaltningstjänster till bostadsrättsföreningar. Vår framgång på marknaden vilar på en kombination av yrkeskompetens, gott bemötande, tillgänglighet och lokal närvaro. FÖRVALTNING FASTIGHET Löpande förvaltningsarbete Förvaltare och kund träffas regelbundet för dialog och avstämning kring pågående, framtida insatser i fastigheten och avtalsgenomgångar. Förvaltaren bevakar löpande när och hur insatser ska göras, till exempel lägenhetstillsyn, underhållsbesiktning och hantering av olika underhållsåtgärder. Underhållsplan för nuvarande och framtida behov Alla fastigheter behöver en bra underhållsplan. Vi arbetar kontinuerligt för att förbättra planens utformning och 24 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

25 VERKSAMHET innehåll i nära samarbete med bostadsrättsföreningens styrelse. Planen uppdateras varje år, för en god överblick av nuvarande och framtida underhållsbehov. Underhållsplanen är också ett viktigt underlag i föreningens budgetarbete och avgiftssättning. I de fall styrelsen önskar finns det även möjlighet för dem att själva följa och uppdatera underhållsplanen via tjänsten underhållsplan online. Där går det även att simulera hur framtida åtgärder påverkar avsättning till yttre fond. Upphandlingar och leverantörskontakter Fastighetsförvaltning omfattar stöd och hjälp vid upphandlingar av entreprenader, löpande drift, produkter och tjänster, inte minst vid renoveringar och större ombyggnationer. Vi har ett brett kontaktnät av tillförlitliga leverantörer. Det är alltid kunden som slutgiltigt avgör valet av leverantör. Myndighetskrav och besiktningar Varje fastighetsägare är skyldig att genomföra besiktningar och uppfylla myndighetskrav för att säkerställa de boendes trygghet. Det kan gälla hissar, lekplatser, elinstallationer, ventilation, garageportar etc. Vi informerar om och hanterar de myndighetskrav och besiktningar som åligger fastighetsägaren. Specialistkompetens Vår ambition är att tillhandahålla de förvaltningstjänster som bostadsrättsföreningarna efterfrågar. Det gäller exempelvis överlåtelsetillsyn av lägenheter, digitalt ritningsarkiv och underhållsplan online. De specialisttjänster som vi inte har själva hjälper vi till med genom våra samarbeten med andra HSB-föreningar. Det kan exempelvis gälla konsulter för stamrenovering och avancerad energioptimering. FASTIGHETSDRIFT OCH ENERGI Två fokusområden Affärsområdet Fastighetsdrift och energi har två fokus. Genom en fastighetsdrift av hög kvalitet, med kompetenta fastighetsskötare, bidrar vi till trivsel i vardagen och trygghet i boendet. Vårt andra fokus är att bistå bostadsrättsföreningarna med minskad klimatpåverkan genom reducerad energiförbrukning. Personlig fastighetsskötare Fördelar med att anlita HSB Norra Stor-Stockholm för fastighetsskötsel är tryggheten med att föreningen har en personlig fastighetsskötare med djup kännedom om fastigheterna, kontinuerliga driftmöten och hög, lokal närvaro. Fortsatt tjänste- och verksamhetsutveckling Under 2017 har vi inom fastighetsdriften fokuserat på fortsatt tjänste- och verksamhetsutveckling. Bland annat övergick ansvaret för SBA-affären vår tjänst för systematiskt brandskyddsarbete från Förvaltning Fastighet till Fastighetsdrift. Alla fastighetsskötare har under året utbildats i brandsäkerhet i flerbostadshus och de utför från fjärde kvartalet alla SBA-kontroller hos våra HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

26 VERKSAMHET»Intresset för en mer effektiv energianvändning ökar i samhället och även i bostadsrättsföreningarna.«avtalskunder. SBA-affären har stor utvecklingspotential eftersom endast en tredjedel av våra kunder har tecknat SBA-avtal genom HSB. Under 2018 kommer vi att vidareutbilda alla fastighetsskötare till brandskyddskontrollanter och på så sätt kunna utföra fler uppgifter inom det systematiska brandskyddsarbetet. Kvalitet och miljö Driftmötena, som ingår i fastighetsdriftsavtalen, är väsentliga för vår kvalitetssäkring av tjänsterna inom Fastighetsdrift. På mötena diskuteras och analyseras driften av fastigheten. Fastighetsskötaren som är mest insatt i den dagliga driften bidrar på mötena med proaktiva förslag på förbättringar. Det är mycket uppskattat av våra kunder att HSB ligger steget före när det gäller att vidta åtgärder. Digitala körjournaler finns i samtliga servicebilar som ett led i att säkerställa effektivare logistik och därmed minska miljöpåverkan. Detta kompletteras med en rutin för effektiviserade materialinköp, vilket innebär att 80 procent av alla inköp ska ske via internet. Kompetensutveckling Aktuell och efterfrågad kompetens är avgörande för att leverera rätt tjänster av hög kvalitet. Det är även ett måste för att hänga med i dagens utveckling där alltmer blir digitaliserat. Under 2017 har vi fortsatt vår satsning inom bland annat VVS, installationer och löpande drift av ventilationssystem. Fortsatt kompetensutveckling inom värme, ventilation och styrsystem fortsätter under kommande år. Hög servicenivå i Felanmälan Felanmälan håller fortsatt hög servicenivå med nöjda kunder. Detta visade sig i mycket goda resultat i NKI (Nöjd Kund Index) för 2017, med ett uppmätt värde på 77 av maximalt 100 för servicen i Felanmälan. Tjänster för effektiv energianvändning Intresset för en mer effektiv energianvändning ökar i samhället och även i bostadsrättsföreningarna. Vi bistår genom att erbjuda olika åtgärder för reducerad energiförbrukning, vilket innebär lägre kostnader och mindre klimatpåverkan. Den snabba tekniska utvecklingen på energiområdet medför stora möjligheter till energieffektiviserande åtgärder. Basen för insatserna är den löpande tillsynen av undercentraler och fläktar, som våra fastighetsskötare utför. Under 2017 har samarbetet mellan HSB Värmland och HSB Norra Stor-Stockholm fördjupats. Utöver energitjänsterna och energiavtalen har HSB Värmland bistått HSB Norra Stor-Stockholm med den drifttekniska kompetensen i våra fastighetsskötselavtal. Det är fortsatt flera kunder som tecknar energiavtal och många andra har visat intresse. Inom detta område har vi under året även haft flera uppdrag från bostadsrättsföreningar, i form av projektledarskap och rådgivning. Energinätverket Energinätverket är öppet för alla kunder med teknisk förvaltning och fastighetsdrift. Det är ett uppskattat forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, med fokus på hållbar omställning. Nätverket har cirka 100 medlemmar. 26 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

27 VERKSAMHET På nätverksträffarna deltar ofta gäster och föreläsare som presenterar ny teknik, nya lagar och förordningar samt olika alternativa energiåtgärder på marknaden. Under 2017 arrangerades två träffar som var och en samlade omkring 30 personer. EKONOMISK FÖRVALTNING DET ÄR ETT ANSVARSFULLT UPPDRAG att ingå i en bostadsrättsförenings styrelse. En långsiktigt sund ekonomi är avgörande för fastighetens värde över tid. I den ekonomiska förvaltningen erbjuder vi ett brett utbud av tjänster som förenklar styrelsens arbete. Effektiva IT-lösningar i kombination med personlig konsultation ger både helhetsperspektiv och kontroll över ekonomin. Konstruktiv dialog för bra beslutsunderlag Samverkan och dialog mellan styrelsen och förvaltaren är av stor betydelse för en trygg hantering av bostadsrättsföreningens ekonomi. Den ekonomiska förvaltaren svarar för service, rådgivning och fackkunskap och är en konstruktiv samarbetspartner till styrelsen inför deras beslut. Vid större renoverings- och underhållsarbeten i fastigheten erbjuder vi tjänsten Projektekonomi, för en trygg och förutsägbar ekonomisk planering av projekten. Löpande ekonomihantering Efter kundens önskemål hanterar vi den löpande ekonomin, som bokföring, fakturahantering, arvoden och skatter, låneupphandling, budget och årsredovisning. Kvalificerad rådgivning och flerårsprognoser Flerårsprognoser bidrar till förutsägbarhet och möjlighet att överblicka föreningens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Prognoserna är ett viktigt beslutsunderlag, som tillsammans med kvalificerad rådgivning ökar tryggheten för kunderna, inte minst vid underhållsprojekt och investeringar. Kundcenter viktig servicefunktion Kundcenter är en viktig servicefunktion för kunder och medlemmar. Vi bistår med hantering av olika administrativa frågor i bostadsrättsföreningarna. Det kan exempelvis gälla inre fond, andrahandsuthyrning, överlåtelser, panter, hyror, avgifter, inkassohantering, kontrolluppgifter, avstämningar, nyckelhantering och post. Vi hjälper till med administration kring uthyrning av parkeringsplatser, garage och förrådsuthyrning. MEDLEMSVERKSAMHET HSB NORRA STOR-STOCKHOLM har cirka medlemmar. 80 bostadsrättsföreningar är medlemmar i HSB. I fokus för våra medlemsinsatser står bostadsrättsföreningarnas förtroendevalda. Vi ska underlätta för styrelseledamöterna att fullgöra sina uppdrag och därmed motsvara medlemmarnas förväntningar. Utbildningar Bostadsrättsföreningarnas styrelser har under året erbjudits utbildning inom en rad områden. De flesta erbjuds HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

28 VERKSAMHET»HSB-ledamoten finns med som stöd och bollplank. Det är en unik förmån som värderas högt.«alla våra kunder, med rabatterat pris för medlemmarna. Utbildningar har genomförts bland annat inom juridik, stadgar, ekonomi, webbdesign, valberedningsarbete, andrahandsuthyrning och för sekreterare. Vårt utbud av utbildningar presenteras i en särskild kurskatalog. Information Det digitala nyhetsbrevet NorrNytt, med aktuell information och nyheter, skickas sex gånger per år till alla förtroendevalda i bostadsrättsföreningarna. Alla medlemmar har fått tidningen Hemma i HSB, med reportage, aktualiteter inom HSB, information om nya bostäder och medlemserbjudanden. Tidningen Uppdraget produceras av HSB centralt och går ut till alla förtroendevalda, med tips och idéer om hur styrelsearbetet kan bedrivas framgångsrikt. Styrelsekonferens Den årliga styrelsekonferensen dit samtliga styrelseledamöter i bostadsrättsföreningarna bjuds in är ett viktigt forum för möten, gemenskap och information. Förra året deltog 130 personer på tvådagarskonferensen, som bland annat bjöd på föreläsningar och diskussion om juridiska frågor. Ordförandeträff Under året har en träff för medlemsföreningarnas ordförande arrangerats. Träffen är ett tillfälle att utveckla och fördjupa dialogen och erfarenhetsutbytet föreningarna emellan och mellan HSB och föreningarna. HSB-ledamot HSB bidrar med en ledamot till bostadsrättsföreningens styrelse. HSB-ledamoten finns med som stöd och bollplank. Det är en unik förmån som värderas högt av föreningarna. HSB-ledamöterna ges grundutbildning samt olika former av vidareutbildning. Juridisk rådgivning Medlemmar och förtroendevalda har möjlighet till kostnadsfri juridisk rådgivning på telefon av HSBs jurister samt livsbesiktning hos Juristbyrån. Medlemskvällar Medlemskvällar har genomförts på Electrolux Home butiken och på Flügger färg-butik. På dessa kvällar kan medlemmarna möta representanter från HSB och får möjlighet att ta del av olika erbjudanden från butikerna och andra leverantörer. Medlemserbjudanden Medlemmarna i HSB får årligen ta del av en rad erbjudanden med rabatter på olika varor och tjänster, både på riks- och regionnivå. Medlemmarna informeras om erbjudanden via tidningen Hemma i HSB, NorrNytt, kvartalsaviseringar, vår webbplats och i särskilda digitala nyhetsbrev. Stöd till utvecklingsländer Alla medlemmar bidrar med stöd till utvecklingsländer. Två kronor av varje medlemsavgift har gått till We Effect. Utöver detta har olika insamlingar genomförts. 28 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

29 VERKSAMHET NYPRODUKTION HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ska tillhandahålla nya bostäder med hög kvalitet. Under året har inflyttning skett i HSB Brf Enen i Viksjö och två av tre etapper i HSB Brf Engelbrektshöjden i Jakobsberg. I produktionsfas har vi HSB Brf Pumpen och HSB Brf Byxfickan i Kallhäll samt HSB Brf Kvarnstugan i Jakobsberg. Vi har deltagit i uppförandet av ett nytt Folkets Hus i Kallhäll vilket blev färdigställt i slutet av året. NYA PROJEKT Pågående: HSB Brf Kvarnstugan i Jakobsberg, 85 lägenheter. Beräknad inflyttning tredje-fjärde kvartalet HSB Brf Pumpen i Kallhäll, 59 lägenheter. Säljstart våren Beräknad inflyttning tredje-fjärde kvartalet HSB Brf Byxfickan i Kallhäll, 77 lägenheter. Beräknad inflyttning andra kvartalet Planerade: HSB Brf Trim i Kallhäll Centrum, cirka 50 lägenheter. Beräknad säljstart HSB Brf Euforia i Upplands Väsby, 64 lägenheter. Beräknad säljstart Vi är fortsatt engagerade i projektet Fyrklövern i Upplands Väsby med HSB Brf Euforia. Projektet har påverkats av marknadsläget och blivit fördröjt. Arbetet går vidare med projekteringen av bostäder på Kvarnbacken i Jakobsberg och ytterligare ett projekt i Kallhäll. HSB Norra Stor-Stockholm är delägare i HSB Bostad AB. Det är ett byggbolag som ägs av fyra regionala HSB-föreningar i Stockholmsområdet. HSB Bostad har till uppgift att producera bostäder i Stockholms län och ansvara för marknadsföring och försäljning av de nyproducerade bostäderna. Förutom projekt som är pågående eller i planeringsfas har vi cirka 500 lägenheter i idéskede. EGNA FASTIGHETER HSB NORRA STOR-STOCKHOLM äger tre egna fastigheter: HSB-kontoret i Jakobsberg, seniorboendet Gjutaren i Kallhäll samt en hyresfastighet på Margaretavägen i Jakobsberg. Fastigheterna består av hyresrätter som erbjuds medlemmar och bosparare. De innehåller totalt 119 lägenheter samt ett antal lokaler. Extern värdering har skett av samtliga fastigheter. Det sammanlagda värdet uppgår enligt värderingen till 182 miljoner kronor att jämföra med det bokförda värdet, 88 miljoner kronor. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

30 VERKSAMHET FÖR SAMHÄLLSUTVECK- LING OCH HÅLLBARHET HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ska medverka till att skapa ett hållbart samhälle ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Det här är inget som sker av sig självt, utan fordrar aktiva insatser. Vår förankring i kommunerna vi verkar i, med lokalkännedom och närhet till våra kunder och medlemmar, är avgörande för framgång i denna ambition. Vi bidrar till samhällsutveckling på flera olika sätt genom att medverka i tillkomsten av nya bostäder, genom hållbarhetsfrämjande lösningar i nyproduktion och förvaltning samt genom ansvarstagande i närsamhället. Vi har höga ambitioner när det gäller nyproduktion av bostäder, främst bostadsrätter. Som ett led i detta har vi ständig kontakt med våra kommuner för att främja och medverka med nya bostadsprojekt. Våra mål är bland annat att: alltid ha 500 nya bostäder i projektportföljen och lika många i idéskede, skapa ett ekonomiskt överskott som möjliggör mer byggande, medverka i planering och opinionsbildning för bostadsbyggande. I förvaltningen bidrar vi till hållbarhet genom att utveckla och erbjuda exempelvis: energieffektivisering och andra åtgärder för minskad miljöpåverkan, ansvarsfull ekonomisk förvaltning, långsiktig förvaltning av egna och kunders fastigheter, stöd och kompetensutveckling för medlemmar, kunder och medarbetare. Våra ambitioner för ökad social hållbarhet manifesteras genom att vi exempelvis: deltar i nätverk för en god samhällsutveckling, stödjer för samhället viktiga verksamheter genom sponsorskap, förmedlar våra värderingar samt bidrar med kunskaper och erfarenheter, genomför insatser som Konstnedslaget och stöd till barn- och ungdomskultur, medverkar i opinionsbildning och kunskapsspridning för goda boendemiljöer, medverkar konkret i olika projekt som kombinerar bostadsbyggande, medborgardialog, kultur och stadsutveckling, exempelvis centrumförnyelsen i Kallhäll och projektet Kalejdohill i Jakobsberg. Vi ska själva föregå med gott exempel, bland annat genom att: främst välja produkter och leverantörer med hållbarhetsperspektiv, utveckla vår miljöpolicy samt certifiera för ISO och , aktivt stödja exempelvis We Effect, Earth Hour och Fairtrade. 30 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

31 VERKSAMHET»Delaktighet, tillit och möjlighet att växa i arbetet ska vara utmärkande för medarbetarskapet.«medarbetare DET SKA VARA UTVECKLANDE och meningsfullt att arbeta i HSB Norra Stor-Stockholm. Medarbetarna är vår största tillgång. Det är främst genom medarbetarnas vardagliga insatser enskilt och tillsammans som vi når våra mål. Delaktighet, tillit och möjlighet att växa i arbetet ska vara utmärkande för medarbetarskapet. Växa i HSB Genom programmet Växa i HSB ges medarbetarna möjlighet till ökad kompetens. Här finns tillfälle till utveckling inom det egna arbetsområdet och till att medverka i förnyelseprojekt av olika slag. I fokus för de kompetensstärkande insatserna står: Intern och extern kvalitetssäkring av leverans. Ökad proaktivitet, återkoppling och tillgänglighet gentemot kund. Förbättrad extern kommunikation. Värdegrundsarbete Vårt arbete med att ge HSBs gemensamma kärnvärden ETHOS Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke, Samverkan konkreta uttryck i det vardagliga arbetet fortsätter. Sedan 2004 har vi arbetat med ETHOS genom återkommande Värderingsresor. Framgången bygger på att kontinuerligt lyfta fram hur värdegrunden återspeglas i den enskilde medarbetarens bemötande och förhållningssätt gentemot kunder och kolleger. HSB en öppen arbetsplats Mångfald och olikhet berikar HSB. Målet är att vår arbetsplats ska spegla hur befolkningen ser ut i kommunerna där vi är verksamma. Vi vill fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare som lockar nya kompetenta medarbetare. Under året har vi deltagit vid Lavamässan på KTH, är en aktiv part i Fastighetsbranschens utbildningsråd och deltar i HSB projekt för att tydliggöra vårt gemensamma Employer Brand. Medarbetarundersökningar Nöjd och motiverad-medarbetar-index (NMI och MMI) genomförs kontinuerligt. Resultatet av undersökningarna är genomgående positiva. De redovisas för medarbetarna på varje enhet, som underlag för samtal om vad som ska förbättras under kommande år. Personalförmåner HSB Norra Stor-Stockholm erbjuder medarbetarna en rad förmåner. De har en tydlig inriktning på friskvård, i syfte att skapa personligt välmående och en hälsosam arbetsmiljö. Förmånerna omfattar: Företagshälsovård Fri läkarvård Fri medicin Sjukförsäkring Friskvårdsbidrag Subventionerad hyra av fjällstuga i Lofsdalen HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

32

33 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM EK FÖRENING ORG NR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERN REDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET n FEM ÅR I SAMMANDRAG n FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE n RESULTATRÄKNING KONCERNEN n BALANSRÄKNING KONCERNEN n KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN n RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAG n BALANSRÄKNING MODERFÖRETAG n KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAG n REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER n NOTER n STYRELSENS FÖRSÄKRAN n REVISIONSBERÄTTELSE

34 BOKSLUT FEM ÅR I SAMMANDRAG Nyckeltal för koncernen Resultat, KSEK Finansnetto Resultat efter finansiella poster Årets resultat Tillväxt, KSEK Nettoomsättning Eget kapital Balansomslutning Medeltal anställda (antal) Finansiella nyckeltal Avkastning på eget kapital 12,1% 15,1% 12,5 % 3,8 % 11,4 % Likviditet 80,2% 87,6% 56,6 % 61,7 % 78,6 % Soliditet 39,6% 37,8% 35,2 % 35,7 % 35,6 % Soliditet, exkl inlåning 86,2% 77,3% 66,5 % 64,7 % 58,5 % Avräkningslikviditet 114,0% 128,0% 108,0 % 98,0 % 120,0 % Definitioner nyckeltal Avkastning på eget kapital Resultat efter finansiella poster uttryckt i procent av genomsnittligt justerat eget kapital. Likviditet Omsättningstillgångar, minus lager, uttryckt i procent av kortfris tiga skulder. Soliditet Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen inklusive inlåning från förvaltade kunder. Soliditet, exklusive inlåning Eget kapital uttryckt i procent av balansomslutningen minskad med inlåning från förvaltade kunder. Avräkningslikviditet Likvida medel det vill säga disponibla likvida medel, kortfristiga placeringar, outnyttjade kreditlöften samt omsättningsbara, finansiellavärdepapper uttryckt i procent av inlåning från förvaltade kunder. 34 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

35 BOKSLUT FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för HSB Norra Stor-Stockholm ekonomisk förening, org nr, , får härmed avge årsredovisningen för verksamheten i moderföreningen och koncernen för ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN KONCERNEN Verksamheten Verksamheten består i att erbjuda bostäder samt effektiva och prisvärda förvaltningstjänster för medlemmar och externa kunder. Som medlemsägd organisation ska föreningens verksamhet syfta till att skapa mervärden i boendet för medlemmar. Föreningen bedriver verksamhet i Järfälla, Sollentuna och Upplands Väsby kommuner samt centrala Kungsängen i Upplands-Bro kommun. Koncernen består av HSB Norra Stor-Stockholm ekonomisk förening och dess dotterbolag. Verksamheten i HSB Norra Stor-Stockholm är organiserad inom fyra verksamhetsområden: medlemsverksamhet, förvaltningstjänster, nyproduktion och egna fastigheter. Koncernens fastighetsbestånd återfinns i moderföreningen, HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB och HSB Fastigheter Margaretavägen AB. Byggproduktionen bedrivs genom HSB Bostad AB. Bolaget ägs gemensamt med tre andra HSB föreningar i Stockholms län samt HSB ProjektPartner AB. Medlemmar HSB Norra Stor-Stockholm ägs av sina medlemmar; enskilda medlemmar och bostadsrättsföreningar. Medlemsantalet vid årets utgång uppgår till (23 536) varav 80 (79) är bostadsrättsföreningar. Väsentliga händelser under året och efter årets slut Under året slutfördes uppförandet av HSB Brf Enen i Viksjö med 53 lägenheter och HSB Brf Engelbrektshöjden med 109 lägenheter. I produktionsfas finns HSB Brf Byxfickan i Kallhäll med 77 lägenheter och beräknad inflyttning andra kvartalet 2020, HSB Brf Kvarnstugan i Jakobsberg med 85 lägenheter och beräknad inflyttning tredje-fjärde kvartalet 2018 samt HSB Brf Pumpen i Kallhäll med 59 lägenheter och beräknad inflyttning tredje-fjärde kvartalet hade HSB Norra Stor-Stockholm 129 (129) kunder som köpte ett eller flera förvaltningsavtal. Utredning gjordes under året om en hyresfastighet skulle säljas och ombildas till bostadsrättsförening. Utredningen lades ned då antalet intressenter var för lågt för att en försäljning skulle kunna ske. Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 93,4 (96,8) MSEK. Koncernens rörelseresultat uppgick till -6,3 (14,5) MSEK och koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 27,0 (29,4) MSEK. Koncernens justerade soliditet uppgick till 78,3 % (76,1 %). Justerad soliditet definieras som (eget kapital inklusive övervärde fastighet/balansomslutning inklusive övervärde fastighet minskad med likvida medel). MODERFÖRENINGEN Moderföreningens nettoomsättning uppgick under året till 89,0 (92,3) MSEK. Moderföreningens rörelseresultat uppgick till -8,0 (-40,6) MSEK och moderföreningens resultat efter finansiella poster uppgick till 25,8 (28,5) MSEK. Fastigheter Koncernens fastigheter är marknadsvärderade till 181 MSEK medan det bokförda värdet är 88,1 MSEK. Likviditet och finansiering Föreningens disponibla likvida medel, kortfristiga placeringar, samt omsättningsbara, finansiella värdepapper uppgick på balansdagen till 354,8 (338,2) MSEK. Risker Föreningen arbetar systematiskt med att hantera risker förknippade med de olika affärsområdena. Som exempel kan nämnas att försäljningsrisker hanteras med stöd av garanti hos Stiftelsen HSBs garantifond. Föreningen arbetar utifrån en riskhanteringsprocess som löpande ska identifiera och värdera risker. Förväntad framtida utveckling Föreningen har framöver via HSB Bostad en omfattande projektportfölj med lägenheter, vilket tyder på byggstarter på lägenheter per år om konjunkturen tillåter nyproduktion. Under året inleddes förhandlingar om en sammanslagning mellan HSB Norra Stor-Stockholm och HSB Arlanda. Inlåning från förvaltade kunder Föreningen har betydande inlåning från förvaltade kunder. Inlåningen motsvaras av likvida tillgångar i form av bankmedel och obligationer med hög rating. Syftet med placeringarna är långsiktigt, men samtliga placeringar är omsättningsbara och kan vid behov omvandlas till likvida medel. HSB ska vid varje tillfälle kunna säkerställa tillgång till likvida medel (avräkningslikviditet) motsvarande 80 % av inlånade medel från förvaltade kunder. Föreningens disponibla likvida medel uppgick på balansdagen till 114 % (122%) av inlåningen. HSB Norra Stor-Stockholm är sedan 2008 ett registrerat inlåningsföretag hos Finansinspektionen. Under 2018 införs ett nytt regelverk för betalningsförmedling och för att möta dessa nya regler har HSB bildat ett gemensamt bolag som heter HSB Finansstöd AB. Betalningar kommer då att utföras av detta bolag som också kommer att inneha rätt tillstånd från Finansinspektionen för att få utföra denna verksamhet. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

36 BOKSLUT EKONOMISK ÖVERSIKT Belopp i KSEK Koncern Nettoomsättning Rörelseresultat efter finansiella poster Soliditet, % 39,6 37,8 35,2 35,7 35,6 Moderföretag Nettoomsättning Rörelseresultat efter finansiella poster Soliditet, % 41,1 39,8 37,3 38,1 34,6 Eget kapital Andelskapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa Koncern Utgående balans enligt balansräkning föregående år Disposition av föregående års resultat Justering föregående år -2-2 Förändring av andelskapitalet Årets resultat Vid årets slut Moderföretag Utgående balans enligt balansräkning föregående år Disposition av föregående års resultat Förändring av andelskapital Årets resultat Vid årets slut FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE FÖRENINGENS VINST Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande (belopp i SEK): Avsättning till reservfond Balanseras i ny räkning Summa Av koncernens fria egna kapital tkr hänför sig tkr till årets verksamhet. Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 36 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

37 BOKSLUT RESULTATRÄKNING KONCERNEN Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Kostnad sålda varor 2,3, Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

38 BOKSLUT BALANSRÄKNING KONCERNEN Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Investeringar i hyrda lokaler Summa Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

39 BOKSLUT BALANSRÄKNING KONCERNEN Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Andelskapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Inlåning från förvaltade kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

40 BOKSLUT KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN Belopp i KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av inlåning från förvaltade kunder Förändring i andelskapital Amortering av låneskulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

41 BOKSLUT RESULTATRÄKNING MODERFÖRETAG Belopp i KSEK Not Nettoomsättning Kostnad sålda varor 2,3, Bruttoresultat Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i koncernföretag Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Koncernbidrag Resultat före skatt Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

42 BOKSLUT BALANSRÄKNING MODERFÖRETAG Belopp i KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Investeringar i hyrda lokaler Summa Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

43 BOKSLUT BALANSRÄKNING MODERFÖRETAG Belopp i KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Summa Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Övriga avsättningar Summa Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Inlåning från förvaltade kunder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

44 BOKSLUT KASSAFLÖDESANALYS MODERFÖRETAG Belopp i KSEK Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Förändring av andelar i koncernföretag Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av inlåning från förvaltade kunder Förändring i andelskapital Upptagna lån Amortering av låneskulder Erhållna koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

45 BOKSLUT REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i KSEK om inget annat anges. Värderingsprinciper m m Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3), vid upprättande av finansiella rapporter. Förändring av redovisningsprinciperna har gjorts då fastighetsförsäljning ej redovisas i bruttoresultatet. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Koncernredovisning Koncernredovisningen omfattar de företag i vilka moderföreningen har ett bestämmande inflytande. Konsolideringen baseras på följande principer: Bolag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt äger aktier som motsvarar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande, konsolideras i sin helhet med avdrag för minoritetsandelar i bolagen enligt förvärvsmetoden. Metoden innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarna och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår därmed endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Om det koncernmässiga anskaffningsvärdet för aktierna överstiger det i förvärvsanalysen upptagna värdet av bolagets nettotillgångar, redovisas skillnaden som koncernmässig goodwill. Inkomstskatter Aktuell skatt avser den skatt som beräknas för räkenskapsåret inklusive eventuell korrigering av föregående perioders aktuella skatt. Uppskjuten skatt är skatt som hänför sig till temporära skillnader och skall regleras i framtiden. Temporär skillnad föreligger om en tillgångs eller skulds bokföringsmässiga och skattemässiga värden inte uppgår till samma belopp. Skattefordran tas upp om den anses kunna nyttjas. Koncernbidrag och aktieägartillskott Redovisningen av koncernbidrag sker genom bokslutsdisposition över resultaträkningen. Erhållna aktieägartillskott redovisas mot eget kapital. Intäkter Hyresintäkter fördelas jämnt över hyresperioden. Ersättning för administrativa tjänster inom administrativ och teknisk förvaltning intäktsredovisas i de redovisningsperioder som tjänsterna utförs. Avyttring av fastigheter redovisas normalt som intäkt under den redovisningsperiod då bindande avtal om försäljning ingås. Utdelning intäktsredovisas när rätten att erhålla betalning bedöms som säker. Ersättningar till anställda Kortfristiga ersättningar i koncernen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning. Ersättningar vid uppsägning utgår då företaget beslutar att avsluta en anställning före den normala tidpunkten för anställningens upphörande eller då en anställd accepterar ett erbjudande om frivillig avgång i utbyte mot sådan ersättning. Om ersättningen inte ger företaget någon framtida ekonomisk fördel redovisas en skuld/ avsättning och en kostnad när företaget har en legal eller informell förpliktelse att lämna sådan ersättning. Ersättningen värderas till den bästa uppskattningen av den ersättning som skulle krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Företagets pensionsplaner för ersättning efter avslutad anställning omfattar både avgiftsbestämda och förmånsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställd avgift till en separat juridisk enhet. När avgiften är betald har företaget inga ytterligare förpliktelser. I förmånsbestämda planer beräknas skulden och avgiften med hänsyn till bl a bedömda framtida löneökningar och inflation. Samtliga pensionsplaner redovisas som avgiftsbestämda planer vilket innebär att avgiften redovisas som kostnad i takt med att pensionen tjänas in. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsutgift aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delats upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med samma belopp. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

46 BOKSLUT REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Avskrivning enligt plan sker på inventarier och investering i bostadsrätter. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod; datorer skrivs av på 3 år, fordon på 5 år och övriga inventarier på 5 eller 10 år. Inventarier med ett anskaffningsvärde understigande kr kostnadsföres direkt. Investeringar i hyrda lokaler och i bostadsrätter skrivs av på 20 år. Byggnadernas redovisade värde är uppdelade på komponenter med olika livslängder där avskrivning sker under olika nyttjandeperioder där den sammanvägda avskrivningen är 2,0 % på koncernen. Leasing Moderföreningen innehar leasingavtal avseende fordon och maskiner. Dessa redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att någon tillgångs- eller motsvarande skuldpost inte redovisas i balansräkningen. I resultaträkningen fördelas leasingavgiften över åren med utgångspunkt från nyttjandet. Bostadsrätter Innehavet av bostadsrätter värderas till det lägsta av anskaffningsoch marknadsvärdet på balansdagen. Avsättningar Avsättningar är hänförliga till räkenskapsåret, eller tidigare räkenskapsår, och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då de ska inträffa. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt indirekt metod. Analysen har anpassats efter HSB Norra Stor-Stockholms verksamhet. NOTER Belopp i KSEK Not 1 Nettoomsättning per rörelsegren Koncern Nettoomsättning per rörelsegren Förvaltning Egna fastigheter Medlemsverksamhet Övrigt Summa Moderföretag Nettoomsättning per rörelsegren Förvaltning Egna fastigheter Medlemsverksamhet Övrigt Summa Not 2 Leasingavgifter avseende operationell leasing Föreningen har klassat alla leasingavtal som operationell leasing Koncern Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Avtalade framtida leasingavgifter HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

47 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 2 forts. Moderföretag Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Avtalade framtida leasingavgifter Not 3 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Moderföretag Män Kvinnor Totalt i moderföretaget Dotterföretag Totalt i dotterföretag KONCERNEN TOTALT Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Moderföretag Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Dotterföretag Styrelse och VD Summa Koncern Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) ) Av moderföretagets pensionskostnader avser kr (fg år kr) företagets VD och styrelse. Verkställande direktören har 6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida utgår ett avgångsvederlag om 12 månadslöner som utbetalas månadsvis efter uppsägningstidens utgång. Om föreningen befriar VD från arbetsskyldighet under uppsägningstid avräknas ev inkomst från annan arbetsgivare eller egen verksamhet. Företaget har för sitt pensionsåtagande tecknat en försäkring. I övrigt har VD rätt till förmånsbil. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

48 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Koncern Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor Summa Moderföretag Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion Kostnad för sålda varor Summa Not 5 Arvode och kostnadsersättning till revisorer Koncern Herrlander Revision AB Revisionsarvode Arvode till av föreningen vald revisor Revisionsarvode Summa Moderföretag Herrlander Revision AB Revisionsarvode Arvode till av föreningen vald revisor Revisionsarvode Summa Not 6 Övriga rörelsekostnader Koncern Summa Moderföretag Försäljning av fastighet Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

49 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 7 Övriga rörelseintäkter Koncern Försäljning av fastighet Summa Moderföretag Summa Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag Koncern Summa Moderföretag Resultat från handelsbolag Realisationsresultat vid avyttring av andelar Summa Not 9 Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Koncern Aktieutdelningar Intäkt från övriga värdepapper Summa Moderföretag Aktieutdelningar Intäkt från övriga värdepapper Summa Not 10 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Koncern Ränteintäkter, övriga Intäkter från kortfristiga placeringar Summa Moderföretag Ränteintäkter, koncernföretag Ränteintäkter, övriga Intäkter från kortfristiga placeringar Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

50 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 11 Räntekostnader och liknande resultatposter Koncern Räntekostnader, övriga Räntekostnad till kreditinstitut Övriga finansiella kostnader -100 Summa Moderföretag Räntekostnader, koncernföretag Räntekostnader, övriga Räntekostnad till kreditinstitut Övriga finansiella kostnader -100 Summa Not 12 Skatt på årets resultat Koncern Aktuell skatt -2 Skatt hänförlig till tidigare år -7 Uppskjuten skatt Summa skatt Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats (22 %) Skatteeffekt av: Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Ej skattepliktiga utdelningar Ej aktiverat underskott Skatt på årets resultat i resultaträkningen 0-2 Skatt hänförlig till tidigare år -7 Uppskjuten skatt Summa redovisad skatt Moderföretag Aktuell skatt Skatt hänförlig till tidigare år -7 Uppskjuten skatt Summa skatt HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

51 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 12 forts. Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats (22%) Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Ej skattepliktiga utdelningar Ej aktiverat underskott Skatt på årets resultat i resultaträkningen 0 0 Skatt hänförlig till tidigare år -7 Uppskjuten skatt Summa redovisad skatt Not 13 Byggnader och mark Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Summa Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark: Summa Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

52 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 13 forts. Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Summa Redovisat värde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader: Taxeringsvärde mark: Summa Koncern Moderföretag Varav mark: Ackumulerade anskaffningsvärden Redovisat värde vid periodens utgång Not 14 Inventarier Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Summa Redovisat värde vid årets slut HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

53 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 14 forts. Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Summa Redovisat värde vid årets slut Not 15 Investeringar i hyrda lokaler Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar -90 Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 90 Årets avskrivning enligt plan Summa Redovisat värde vid årets slut HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

54 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 15 forts. Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar -90 Summa Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Avyttringar och utrangeringar 90 Årets avskrivning enligt plan Summa Redovisat värde vid årets slut Not 16 Andelar i koncernföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Årets förvärv Årets försäljning -50 Reglering av resultat i HB Årets resultat i HB Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderföretagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Dotterföretag / Org nr / Säte Antal andelar i % Redovisat värde Eget kapital Resultat HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB, , Järfälla HSB Fastigheter Margaretavägen AB, , Järfälla Margobsberg Fastighets AB, , Järfälla Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

55 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Värdejustering Redovisat värde vid årets slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Tillkommande tillgångar Avgående tillgångar Värdejustering Redovisat värde vid årets slut Not 18 Andra långfristiga fordringar Koncern Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Moderföretag Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Redovisat värde vid årets slut HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

56 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncern Upplupna intäkter Förutbetald kostnad Summa Moderföretag Upplupna intäkter Förutbetald kostnad Summa Not 20 Uppskjuten skatteskuld Koncern Vid årets början Årets förändring Vid årets slut Moderföretag Vid årets början Årets förändring Vid årets slut Uppskjuten skatteskuld hänförs till temporära skillnader i fastigheterna. Not 21 Övriga avsättningar Koncern Vid årets början, garantiåtaganden och övrigt Övrigt -586 Summa Moderföretag Vid årets början, garantiåtaganden och övrigt Övrigt -586 Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

57 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 22 Skulder till kreditinstitut Koncern Förfallotidpunkt, 1 5 år från balansdagen Summa Moderföretag Förfallotidpunkt, 1 5 år från balansdagen Summa Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncern Upplupna löner Arbetsgivaravgifter och löneskatt Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Övriga poster Summa Moderföretag Upplupna löner Arbetsgivaravgifter och löneskatt Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Övriga poster Summa Not 24 Disposition av föreningens vinst Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor , disponeras enligt följande (belopp i SEK): Avsättning till reservfond Balanserar i ny räkning Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

58 BOKSLUT NOTER Belopp i KSEK Not 25 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser För egna skulder och ställda säkerheter till kreditinstitut Koncern Fastighetsinteckningar (Swedbank) Företagsinteckning (säkerhet checkräkningskredit) Summa Eventualförpliktelser Garantiförbindelse för nyproduktion Fastigo garanti Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar Summa Moderföretag Fastighetsinteckningar (Swedbank) Företagsinteckning (säkerhet checkräkningskredit) Summa Eventualförpliktelser Garantiförbindelse för nyproduktion Ansvar för HSB Fastigheter i Norra Stor-Stockholm HB Fastigo garanti Pensionsförpliktelser ej upptagna bland skulder/avsättningar Summa HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

59 STYRELSENS FÖRSÄKRAN Underskrifter Härmed försäkras, såvitt vi känner till, att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed, att lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållanden och att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av föreningen som skapats av årsredovisningen. Järfälla den 27 mars 2018 Bo Kjellberg Styrelseordförande Catherina Fored Verkställande direktör Azadeh Gustafsson Rojhan Marie Cronström Erik Lennhammar Marie Pernebring Johan Thidell Jahn Wahlbäck Marie Jakobsson Arbetstagarrepresentant Anders Hornstrand Arbetstagarrepresentant Vår revisionsberättelse har lämnats den 29 mars 2018 Liselotte Herrlander Auktoriserad revisor Mats Engström Av föreningsstämman vald revisor HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

60 REVISIONSBERÄTTELSE REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i HSB Norra Stor-Stockholm ek för, org.nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för HSB Norra Stor-Stockholm ek för för år Föreningens årsredovisning ingår på sidorna i den tryckta versionen av detta dokument. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningen och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar och Den föreningsvalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har fullgjort sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av information om verksamheten sidorna 1 32 och samt föreningsstyrningsrapport sidan 66 i den tryckta versionen av detta dokument (men innefattar inte årsredovisningen och koncernredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna). Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet. Styrelsen och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. Revisorn utsedd av HSB Riksförbunds ansvar Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsen och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 60 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

61 REVISIONSBERÄTTELSE Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten. utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. Jag måste informera styrelsen och verkställande direktören om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. Den föreningsvalda revisorns ansvar Jag har utfört en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Rapport om andra krav enligt lagar, andra författningar samt stadgar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsen och verkställande direktörens förvaltning för HSB Norra Stor-Stockholm ekf för för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vi tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Revisorn utsedd av HSB Riksförbund har i övrigt fullgjort sitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Styrelsen och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som föreningens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av föreningens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende: företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller på något annat sätt handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller stadgarna. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller förlust inte är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder revisorn utsedd av HSB Riksförbund professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på revisorn utsedd av HSB Riksförbunds professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med lagen om ekonomiska föreningar. Järfälla den 29 mars 2018 Liselotte Herrlander Auktoriserad revisor Mats Engström Av föreningen vald revisor Utsedd av HSB Riksförbund HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

62 REDOVISNING KOLDIOXIDUTSLÄPP KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KLIMATPÅVERKAN FRÅN EGENÄGDA KÄLLOR Egenägda tjänstebilar, egna fordon och maskiner (förbrukning drivmedel) Bensin m 3 18,97 2,72 1,80 1,27 0,60 Diesel m 3 19,17 11,74 12,96 11,91 9,98 E 85 m 3 Biogas nm 3 Total utsläpp ton CO 2 94,43 36,98 37,98 34,00 26,02 KLIMATPÅVERKAN FRÅN KÖPT EL, FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA Elanvändning, egna fastigheter och lokaler El Mwh, Nordisk residualmix 1 164,75 0, , ,77 709,24 El Mwh miljömärkt 1 322,99 Total elförbrukning kwh 1 164, , , ,76 709,24 Ton CO 2 e 339,99 49,63 336,40 336,40 248,59 Fjärrvärme, egna fastigheter och lokaler (verklig användning) Järfälla Verklig 2 212, , , , ,59 Järfälla Normalårskorrigerad 2 671, , , , ,99 Upplands Väsby Verklig 2 222,52 Upplands Väsby Normalårskorrigerad 2 614,00 Total Yta , , , , ,00 Total Mwh Verklig 4 435, , , , ,59 Total Mwh Normalårskorrigerad 5 285, , , , ,99 Totalt utsläpp ton CO 2 Verklig 515,74 31,79 41,42 35,50 32,74 Totalt utsläpp ton CO 2 Normalårskorrigerad 615,26 37,81 48,25 38,50 36,75 Förklaring till tabellerna Klimatmålet är för HSB Norra Stor-Stockholm att minska våra utsläpp av CO 2 med 50 procent till år 2023 med 2008 som basår. I Värmemarknadskommittén, VMK har HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och Svensk Fjärrvärme kommit överens om ett nytt sätt att beräkna koldioxidutsläpp för fjärrvärme till skillnad från det tidigare REKO. Sifforna redovisas i enlighet med metoden överenskommen i VMK. För att ha en jämförbar siffra redovisas utsläpp kgco 2 per m 2 A-temp normalårskorrigerad, som även klimatmålet mäts mot. Normalårskorrigerad för att kunna jämföra utsläppen mellan varmt och kallt år och m 2 A-temp så att jämförelsen kan ske även om fastighetsbeståndet utökas eller minskas. 62 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

63 REDOVISNING KOLDIOXIDUTSLÄPP KOLDIOXIDUTSLÄPP HSB NORRA STOR-STOCKHOLM INDIREKT KLIMATPÅVERKAN Tjänsteresor Flyg antal pkm Flyg <450 pkm Flyg > pkm Flyg >1600 pkm Tåg el pkm Totalt utsläpp tjänsteresor ton CO 2 0,82 8,67 4,10 3,05 9,08 Egen bil (i tjänst, medarbetare, styrelse, HSB-ledamot) Bensin m 3 12,11 3,98 4,04 4,40 4,21 Diesel m 3 0,07 0,75 0,50 0,85 0,85 E85 m 3 0,01 0,02 Naturgas Biogas nm 3 Totalt körda kilometer i egen bil , , , , ,00 Totalt utsläpp egen bil i tjänst ton CO 2 28,77 11,18 10,68 12,40 11,97 Produktion av energibärare Bensin m 3 31,08 6,70 5,85 5,67 4,81 Diesel m 3 19,24 12,49 13,46 12,75 10,83 E85 m 3 0,01 0,03 0,02 Naturgas Biogas nm 3 Totalt utsläpp energibärare ton CO 2 7,67 8,56 8,66 8,28 7,03 Totalt utsläpp ton CO 2, Verklig 987,43 146, ,24 429,62 335,42 Totalt utsläpp ton CO 2, Normalårskorrigerad 1 086,94 152,82 446,08 432,63 339,44 Totalt utsläpp Kg CO 2 /m 2 A-temp, Normalårskorrigerad 42,82 6,76 19,72 23,57 24,08 Anledningen till att el- och fjärrvärmeförbrukningen är lägre år 2016 och 2017 är att HSB Norra Stor-Stockholm sålde fastigheterna Pressaren och Gjutarplan under år Köparen tillträdde Andelen flyg har ökat 2017 eftersom HSB Norra Stor-Stockholm haft projektet Kalejdohill i Jakobsberg där det varit internationella kopplingar och därmed även flygresor. Under 2012 ställde Eon om sin produktion till värmepumpar med egen producerad el från överskottsenergi i stället för olja vilket syns i den stora sänkningen i CO 2 detta år. Eon har ställt om sin produktion av fjärrvärme 2017 och använt mer fossilt bränsle vilket förklarar höjningen av koldioxidutsläpp i förhållande till mängd Mwh. HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

64 STYRELSEN STYRELSEN Marie Jakobsson f 1973 Arbetstagarrepresentant, Unionen. I styrelsen sedan Yrke: Förvaltningsassistent. 2. Bo Kjellberg f 1943 Ordförande. I styrelsen sedan Tidigare i styrelsen Yrke: Pensionär. Tidigare personaldirektör, COOP. 3. Marie Pernebring, f 1948 Styrelseledamot. Invald i styrelsen Yrke: Tidigare bland annat kommunchef och projektledare vid SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. 4. Jahn Wahlbäck, f 1954 Styrelseledamot. Invald i styrelsen Yrke: Seniorkonsult vid Svefa, tidigare bland annat Fasticon, HSB Södertörn, HSB Affärsutveckling, HSB Stockholm Förvaltning, Ombyggnad och Produktion. 5. Erik Lennhammar, f 1974 Styrelseledamot. Invald i styrelsen Yrke: Senior Portfolie Manager på TH Real Estate. Tidigare anställd vid bland annat Steen och Ström samt NCC. 6. Marie Cronström, f 1960 Styrelseledamot. Invald i styrelsen Yrke: Chef för Occupier Service Cushman & Wakefield. Tidigare Sälj- och Marknadschef HSB Bostad. 7. Anders Hornstrand, f 1960 Arbetstagarrepresentant, Fastighetsanställdas Förbund. Till styrelsen Yrke: Fastighetsskötare. 8. Azadeh Rojhan Gustafsson, f 1986 Styrelseledamot. Invald i styrelsen Yrke: Riksdagsledamot (s). 9. Johan Thidell, f 1964 Styrelseledamot. Invald i styrelsen Yrke: Projektledare på Konsumentföreningen Stockholm. Övriga uppdrag: Ordförande Väsbyhem, före detta ordförande i Föreningen Fairtrade Sverige. 64 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

65 LEDNINGSGRUPPEN LEDNINGSGRUPPEN Från vänster: Lena Lindgren, f 1970 Chef Nyproduktion Anställd 2014 Johnny Forsell, f 1981 Chef teknisk förvaltning Anställd 2011 Catherina Fored, f 1964 Verkställande direktör Anställd 2017 Michael Wallbom, f 1959 Chef HSB Medlem Anställd 1988 Daniel Asker, f 1967 Chef Ekonomi och Finans Anställd 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING

66 FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT FÖRENINGSSTYRNINGSRAPPORT HSBs kod för föreningsstyrning är utformad särskilt för HSB-rörelsen och utgår från Svensk kod för bolagsstyrning, de kooperativa principerna och HSBs värderingar. Syftet är att koden ska vara ett verktyg för att i praktiken kunna verkställa en öppen demokratisk medlemskontroll av hur beslut fattas inom HSB. Koden gäller för HSB-föreningar, HSB nationella bolag samt HSB Riksförbund. Koncernerna för denna verksamhet ska präglas av öppenhet och transparens i enlighet med kodens intentioner. Koden ska tillämpas enligt principen följ eller förklara. Det innebär att om en förening avviker från någon del av koden ska skälen för avvikelsen redovisas i föreningsstyrningsrapporten. Styrelsen har det övergripande ansvaret för att föreningen har en tillfredsställande internkontroll. Ansvaret för att det finns ett system för intern kontroll har delegerats till VD. Styrelsens arbetsordning syftar till att säkerställa en tydlig roll och ansvarsfördelning till gagn för en effektiv hantering av verksamhetens risker. En finanspolicy med riktlinjer reglerar de finansiella riskerna. Vid varje styrelsemöte avger VD en skriftlig VD-rapport vari väsentliga förhållanden i verksamheten redovisas och en ekonomisk rapport med analyser av väsentliga avvikelser. Föreningens revisor medverkar på minst ett styrelsemöte under året och informerar om sina iakttagelser om bolagets interna rutiner och kontrollsystem. Den finansiella rapporteringen och uppföljningen till styrelsen består av budget för kommande år, årsbokslut, prognoser och analyser av utfall samt månadsrapporter och tertialrapport för 8 månader. Styrelsen erhåller finansiella rapporter av den finansiella verksamheten i samband med prognos och årsbokslut samt vid större förändringar varje möte. Föreningen genomför varje år interna revisioner av kvalitets- och miljöledningssystemet. Föreningen har därutöver extern revision som utfärdar certifikat. Styrelsens bedömning är att den finansiella rapporteringen under året varit av tillräcklig omfattning och kvalitet för att styrelsen ska kunna göra korrekta avvägningar och fatta väl underbyggda beslut. Styrelsen har följt kodens intentioner och bestämmelser enligt separat redovisning som finns på HSB Norra Stor-Stockholm Upplaga: 500 ex. Projektledning och intervjuer: Thomas Östlund Produktion AB Grafisk form och original: Ninni Oljemark, Kombinera. Foto: Anna Molander (Medarbetarna är nyckeln. Nytt och nära, styrelse och ledningsgrupp). Övriga bilder: HSBs bildbank, Niklas Almesjö/Scandinav Bildbyrå, Lotta Lindström, Jezzica Sunmo, Thinkstock, Gunvor Willberg. Historiska bilder på sidorna från HSBs arkiv samt scannade bilder från tidigare publikationer. Upphovsperson till en del historiska bilder har varit svårt att spåra. Vi ber om överseende med detta. Tryckt på miljövänligt papper hos Norra Skåne Offset, Klippan HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2017

67 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2016 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM INNEHÅLL Året i korthet...4 VD-ord...9 Värdegrund till vardags...11 Vi har fått förtroende...15 Innovation...19 Verksamhet...23 Fem år i sammandrag...34 Förvaltningsberättelse...35

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2012 1 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. Här får du veta mer om medlemskapet och vad det

Läs mer

Allmänt om bostadsrätt som boendeform

Allmänt om bostadsrätt som boendeform Sidan 1 av 5 Allmänt om bostadsrätt som boendeform Det finns idag några olika boendeformer. Man kan bl.a. bo i villa, radhus, ägarlägenhet, bostadsrätt eller hyresrätt. Det finns även andra boendeformer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2015 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM REVISIONSBERÄTTELSE 2 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM ÅRSREDOVISNING 2015 INNEHÅLL Året i korthet...4 VD-ord...9 Vägar till hållbarhet...11 Därför valde vi HSB...15

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2018 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM NYA MÅL & PLANER VILJA UTVECKLING OCH våga förändring. I vår tid värderas dessa egenskaper högt. Det gäller både enskilda personer och organisationer. Jag

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD

VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD VÄLKOMMEN TILL HSB BRA ATT VETA FÖR DIG SOM ÄR NYINFLYTTAD TILLSAMMANS är vi över en halv miljon medlemmar. Du som bor i HSB är i gott sällskap. Cirka 345 000 av medlemmarna bor i HSBs bostadsrättsföreningar,

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel

Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Över en halv miljon medlemmar kan inte ha fel Störst på bostadsrätt HSB är Sveriges främsta boende aktör och har över 90 års erfarenhet av bostadsmarknaden. HSB är en kooperativ organisation, vilket innebär

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2014 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM INNEHÅLL Året i korthet...3 Föreningsfakta...6 VD-ord...9 Tre aspekter av hållbarhet...11 Bostadsbyggande Samhällsbyggande...15 Medlemskapet fokus...19 Verksamhet...23

Läs mer

HSB DALARNA SAMMANSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅR 2017

HSB DALARNA SAMMANSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅR 2017 HSB DALARNA SAMMANSTÄLLNING FÖR VERKSAMHETSÅR 2017 Ivar, Borlänge ORDFÖRANDE Ett mycket aktivt och spännande år. BRITT-MARIE SÖDARV 2017 var utan tvekan ett mycket aktivt och spännande år för HSB Dalarna,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF SOLROSEN HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ÅRSREDOVISNING 2015 BRF KARLBERGA PARK ATT BO I EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING - VAD INNEBÄR DET? Bostadsrätt innebär att medlemmarna i bostadsrättsföreningen gemensamt äger och förvaltar lägenheter, hus och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 201 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 201 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 201 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2014 1 2 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. I den här broschyren kan du läsa mer om varför

Läs mer

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 Under 2013 inledde HSB Stockholm projektet HSB 100 år en medlemsdialog. Syftet är att våra ägare medlemmar, bosparare, bostadsrättshavare och bostadsrättsföreningar ska få möjlighet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND

ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND ÅRSREDOVISNING 2014 HSB BRF VIKSÄNG STRAND HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

c565('29,61,1* 7 +6% %5) +(57,*(1

c565('29,61,1* 7 +6% %5) +(57,*(1 c5 565 5(' '29 9,6 61,1 1* 7 +6% % %5) +(57,* *(1 HSB EN KOOPERATIV ORGANISATION I SAMVERKAN MED MEDLEMMARNA HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2013 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM INNEHÅLL Föreningsfakta...4 VD-ord...7 Nybyggt...9 Lokalt samhällsengagemang...12 Förening i fokus...15 Medarbetare...18 Verksamhet...21 Fem år i sammandrag...32

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, Tyresö.

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, Tyresö. Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö, Bollmora gårdsväg 8, 135 39 Tyresö www.friskissvettis.se/tyreso sida 1 Verksamhetsplan Inledning Sedan starten för 30 år sedan har föreningen drivits utifrån Friskis&Svettis

Läs mer

Din specialist på bostadsrättsförvaltning.

Din specialist på bostadsrättsförvaltning. Din specialist på bostadsrättsförvaltning. Enklare styrelsearbete och bättre boende. Idag och imorgon. En helhetsleverantör av förvaltningstjänster för bostadsrätter. Det kan alltid bli bättre. Mycket,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

tvåtusen nitton Friskis&Svettis Järfälla verksamhetsplan för 2019

tvåtusen nitton Friskis&Svettis Järfälla verksamhetsplan för 2019 tvåtusen nitton Friskis&Svettis Järfälla verksamhetsplan för 2019 Vi vill växa NÄR 2019 ÄR SLUT SÅ ÄR FRISKIS OCH SVETTIS JÄRFÄLLA EN DEL I FLER MÄNNISKORS LIV, VI VILL BERÖRA OCH ENGAGERA PÅ NYA INSPIRERANDE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Ängslyckan. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Ängslyckan i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 MEDLEMMARNA HAR SAGT SITT II FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 EN SAMMANSTÄLLNING AV VÅRA MEDLEMMARS ÅSIKTER. OM MEDLEMSDIALOGEN För fem år sedan startade HSB Stockholms medlemsdialog. Då frågade vi medlemmarna

Läs mer

HSB Bostad. i ord och siffror

HSB Bostad. i ord och siffror HSB Bostad i ord och siffror HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 1 Vår vision är att vi ska skapa framtidens bästa boende tillsammans med våra ägare // SKISSBILD // 2 HSB BOSTAD i ord och siffror 2014 innehåll

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

BRF TIMOTEJEN

BRF TIMOTEJEN BRF TIMOTEJEN 2011-03-14 VAD ÄR EN BOSTADSRÄTTSFÖRENING? En bostadsrättsförening (brf) är en ekonomisk förening en sorts bostadsföretag med syfte att upplåta lägenheter med bostadsrätt, på obestämd tid.

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

KVÄLLENS AGENDA. BYGGANDE STYRELSEN Samuel/Björn STATUS FRÅN BYGGET Projektledare Jeanette VAD HÄNDER SEN Björn

KVÄLLENS AGENDA. BYGGANDE STYRELSEN Samuel/Björn STATUS FRÅN BYGGET Projektledare Jeanette VAD HÄNDER SEN Björn HSB BRF ARENAN KVÄLLENS AGENDA BYGGANDE STYRELSEN Samuel/Björn STATUS FRÅN BYGGET Projektledare Jeanette VAD HÄNDER SEN Björn PRESENTATION HSB Personal Jeanette Lestander Peter Löwdin Samuel Bernberg Björn

Läs mer

Medlemskap i Bostadsrätterna förenklar livet i föreningen

Medlemskap i Bostadsrätterna förenklar livet i föreningen Medlemskap i Bostadsrätterna förenklar livet i föreningen Sveriges ledande intresse- och serviceorganisation för bostadsrättsföreningar Med goda råd och rätt hjälp blir livet i styrelsen lättare Bostadsrätten

Läs mer

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka

Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Ett medlemskap i Bostadsrätterna för att skapa opinion och styrka Bostadsrätterna arbetar också fokuserat med opinionsbildning och information för att påverka samhället till bostadsrättens fördel. Ett

Läs mer

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K

I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K > < I N N EHÅ L L I K K AB VA R U MÄ RK ES BO K I N L E DN I N G U p p drage t Vi vill mer. Vi vågar satsa. Vi ger resultat. 6 7 Erbj u dan de t Visa vad våra färger går för. 8 9 Drivk rafte rna 1 0 1

Läs mer

Vi tror på ansvar. Med vänliga hälsningar, Per Johansson, VD Brinova

Vi tror på ansvar. Med vänliga hälsningar, Per Johansson, VD Brinova 1 Vi tror på ansvar Ansvar är ett centralt begrepp i Brinovas organisation. Det är en viktig del av vår affärsidé och det präglar de kärnvärden vi lever efter och de attityder vi arbetar för att säkerställa

Läs mer

Den goda kommunen med invånare Antagen av kommunfullmäktige

Den goda kommunen med invånare Antagen av kommunfullmäktige Den goda kommunen med 13000 invånare 2027 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-14 137 Den goda kommunen Den goda kommunen är du och jag. Och alla andra förstås. Den goda kommunen är ett uttryck för vår

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Roll, Mål & Sammanhang

Roll, Mål & Sammanhang Roll, Mål & Sammanhang Roll: Fastighetschef på Örebroporten www.orebroporten.se Huvuduppdrag: Bidra till Örebros och Örebroportens framtida utveckling. - Du leder fastighetsavdelningens medarbetare och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Adolfsberg. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Adolfsberg i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING HSB Bostadsrättsförening. Margaretaplatsen. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2016 HSB Bostadsrättsförening Margaretaplatsen i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. VD Till Adolf Lindgrens Stiftelse

UPPDRAGSBESKRIVNING. VD Till Adolf Lindgrens Stiftelse UPPDRAGSBESKRIVNING VD Till Adolf Lindgrens Stiftelse Målet med denna uppdragsbeskrivning: Þ Skapa tydlighet om nuläget, målet, uppdraget och rollerna inom organisationen Þ Säkra en intern samsyn runt

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun

Personalpolicy. för Karlsborgs kommun Personalpolicy för Karlsborgs kommun Till dig som arbetar i Karlsborgs kommun... I din hand har du Karlsborgs kommuns personalpolicy. Den ska stödja en önskad utveckling av kommunen som attraktiv arbetsgivare.

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Ralva

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Ralva ÅRSREDOVISNING 2017 Bostadsrättsföreningen Ralva BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare). Vem beslutar

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Köpmännens hus. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen. Köpmännens hus. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2017 Bostadsrättsföreningen Köpmännens hus i Helsingborg BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person) som ägs av föreningens medlemmar (bostadsrättshavare).

Läs mer

Medarbetar- och ledarskapsprogram

Medarbetar- och ledarskapsprogram Medarbetar- och ledarskapsprogram Antagen av kommunfullmäktige 2018-01-29 Ansvarig förvaltning: Kommunledningskontoret Ansvarig tjänsteman: Personalchef Innehåll Välkommen till Vaggeryds kommun... 3 Vision

Läs mer

TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET TL BYGG - FÖRETAGET SOM BYGGER STOLTHET

TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET TL BYGG - FÖRETAGET SOM BYGGER STOLTHET TL BYGG SÅ BYGGER VI STOLTHET 2 HEJSAN! I denna lilla bok kan du läsa om oss på TL Bygg. Vilka vi är, vad vi gör och varför vi går upp varje morgon och gör det vi gör - och det alltid med ett stort engagemang.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM. hsb norra stor-stockholm årsredovisning

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM. hsb norra stor-stockholm årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM hsb norra stor-stockholm årsredovisning 2012 1 2 hsb norra stor-stockholm årsredovisning 2012 Skulpturen Lille prins av Mats Åberg utanför Brf Tallen i Viksjö.

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

INFORMATIONSMÖTE HSB BRF GJUTARMÄSTAREN 2015-04-16

INFORMATIONSMÖTE HSB BRF GJUTARMÄSTAREN 2015-04-16 INFORMATIONSMÖTE HSB BRF GJUTARMÄSTAREN 2015-04-16 MÖTETS INNEHÅLL Inledning + närvarande Vad är HSB och en Bostadsrättsförening Försäkringar Inflyttningar Parkering, allmänna utrymmen, övrig information

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället blir

Läs mer

Framtidsprogrammet på 10 minuter

Framtidsprogrammet på 10 minuter Framtidsprogrammet på 10 minuter 1 Tillsammans betyder vi mer för fler Vi står vid ett vägskäl i politiken och i samhället. Det handlar om hur vi ska bo i framtiden. Samtidigt som klyftorna i samhället

Läs mer

En trygg bostadsaffär

En trygg bostadsaffär En trygg bostadsaffär INNEHÅLL EN TRYGG BOSTADSAFFÄR TRYGGHETSPAKETET: TRYGG FÖRENING DUBBELT BOENDEKOSTNADSSKYDD TILLTRÄDESSKYDD JM@home BANKSAMARBETEN SVANENMÄRKNING s 3 s 4 s 6 s 6 7 s 9 s 9 s 10 EN

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT SKAPAR VI EN BRA ARBETSMILJÖ OCH GER SAMHÄLLSSERVICE MED HÖG KVALITET. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Vad innebär det att bo i bostadsrätt?

Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad innebär det att bo i bostadsrätt? Vad är en bostadsrätt? Äger jag min lägenhet? Många som köpt en bostadsrätt tror också att de äger lägenheten. Onekligen lätt att tro, med tanke på priset man får

Läs mer

Riksbyggenmodellen. Eftertänksamhet för en bättre framtid

Riksbyggenmodellen. Eftertänksamhet för en bättre framtid Riksbyggenmodellen Eftertänksamhet för en bättre framtid Vi tänker efter, före I handen håller du en idéskrift om Riksbyggen- Modellen. Materialet har arbetats fram av Riksbyggen i samarbete med danska

Läs mer

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument

1(8) Personalpolitiskt program. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Program Beslutad av Kommunfullmäktige 2019-02-13, 9 Dokumentansvarig Personalchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...4 s personalpolitiska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM 2011 ÅRSREDOVISNING HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Foto: Simon Klang INNEHÅLL Föreningsfakta...4 VD-ord...6 Förändringsarbete...8 Miljö... 10 Verksamhet...12 Förening i fokus...18 5 år i sammandrag...20 Förvaltningsberättelse...21

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun

Näringslivsstrategi för Strängnäs kommun 1/6 Beslutad: Kommunfullmäktige 2015-11-30 182 Gäller fr o m: 2015-11-30 Myndighet: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2015:234-003 Ersätter: - Ansvarig: Näringslivskontoret Näringslivsstrategi för Strängnäs

Läs mer

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren

Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren Handlingsplan Boende 1. Inledning 4 Mälarstäder (Västerås, Eskilstuna, Strängnäs och Enköping) har undertecknat en avsiktsförklaring som identifierar åtta gemensamma, strategiskt viktiga och långsiktiga

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

Om oss. Information om Hyresgästföreningen

Om oss. Information om Hyresgästföreningen Om oss Information om Hyresgästföreningen Hyresgästföreningens verksamhetsidé Genom organisering av hyresgäster deltar Hyresgästföreningen i, tar ansvar för och är drivande i samhällets utveckling. Det

Läs mer

Personalpolicy. Laholms kommun

Personalpolicy. Laholms kommun Personalpolicy Laholms kommun Personalenheten Laholms kommun April 2018 Inledning Personalpolicyn är ett kommunövergripande styrdokument som gäller för kommunens samtliga arbetsplatser eftersom Laholms

Läs mer

Tillsammans är vi Eductus

Tillsammans är vi Eductus Tillsammans är vi Eductus Du är Eductus I varje möte med omvärlden bygger vi bilden av Eductus och vi gör det tillsammans. För att vi ska lyckas kommunicera en enhetlig, tydlig och attraktiv bild är det

Läs mer

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018

Verksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018 Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas.

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas. En bättre värd? Allt fler kommuner planerar att sälja ut sina hyresrätter. Det väcker en hel del frågor och kanske du känner en

Läs mer

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden

Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden Nu anlägger vi framtiden! 10 punkter om varför du och vi är så bra och om hur vi anlägger framtiden PMS 286 Den här lilla skriften handlar om hur vi alla tillsammans ska vara med och göra SVEAB till det

Läs mer

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus

Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus Vår vision Vi vill förändra världen och vi gör det genom våra hus ByggVesta 2016 Form Brandwork Foto Utopia sid 3, 4, Felix Gerlach sid 9, 10, 11, Brandwork sid 16, 17, Helene Bernstone sid 22, 23, 24

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

HANDBOK. Till dig som är förtroendevald

HANDBOK. Till dig som är förtroendevald HANDBOK Till dig som är förtroendevald Välkommen som förtroendevald Lokal närvaro ger regional och nationell styrka. Det är vår tro och vår utgångspunkt. Du som är ledamot i fullmäktige är en av 59 medlemmar

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR Vi gör det enklare och lönsammare att driva bostadsrättsförening. HÄR ÄR DU I GODA HÄNDER DET HÄNDER SÅ MYCKET I ETT HUS Hus är en långsiktig investering. Den växer med tiden.

Läs mer

Årsredovisning 2006. HSBs bostadsrättsförening. Viksäng Strand

Årsredovisning 2006. HSBs bostadsrättsförening. Viksäng Strand Årsredovisning 2006 HSBs bostadsrättsförening Viksäng Strand HSB en kooperativ organisation i samverkan HSB Södertälje är en kooperativ organisation som ägs av sina medlemmar bostadsrättshavare, bostadsrättsföreningar

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

Mycket mer än nya hus

Mycket mer än nya hus Mycket mer än nya hus Hur kan vi skapa platser där människor verkligen vill bo och leva? Vi tror inte att det räcker att bygga fina lägenheter. Genom fokus på samhällsnytta, omtanke och långsiktighet vill

Läs mer

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023

FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 HSB Stockholms ordinarie föreningsstämma 2015. Flik 5 FRAMTIDSPROGRAMMET 2023 HSB Stockholm initierade under 2013 en medlemsdialog som gick under rubriken HSB 100 år. Syftet med dialogen var att ge alla

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73)

65 Digitaliseringsstrategi för Gagnefs kommun (KS/2019:73) Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2019-05-21 1 (1) 65 Digitaliseringsstrategi för (KS/2019:73) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Anta Digitaliseringsstrategi för. Ärendebeskrivning

Läs mer