ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun"

Transkript

1 ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

2 Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att underlätta för dig har vi samlat och lyft fram det som är viktigast att veta om våra tjänster och det stöd som vi kan erbjuda riktade till dig och dina anhöriga. Vi berättar om allt från hur du söker äldreomsorg till vilka aktiviteter som finns och vilken hjälp du eller dina anhöriga kan få utan att behöva göra en ansökan. I Ängelholm utgår vi ifrån ett rehabiliterande förhållningsätt inom äldreomsorgen där vi väcker intresse för dina egna resurser, visar möjligheter och uppmuntrar till egna initiativ. Vi är övertygande om att en aktiv och meningsfull vardag är det bästa sättet att förebygga och rehabilitera. Om du har läst igenom broschyren och fortfarande har frågor kan du alltid vända dig till vår äldrelots som hjälper dig finna svar. Du hittar mer information om äldrelotsen på sida 5. Innehållsförteckning Ansöka om äldreomsorg 4 Äldrelotsen 5 Kommunal hälso- och sjukvård 6 Bo bra hemma 8 Särskilt boende 10 Korttidsboende 11 Trygghetsboende 11 Träffpunktsverksamhet 12 Anhörigstöd 14 Vad kostar äldreomsorgen 15 Övrigt stöd 16 Dina synpunkter 20 Våra värdighetsgarantier 22 Susann Pettersson Huvuduppdragschef Hälsa Ängelholms kommun

3 Ansöka om äldreomsorg Inom ramen för Socialtjänstlagen kan du ansöka om hjälp inom exempelvis följande områden: Hemtjänst Trygghetslarm Matdistribution Korttidsboende Särskilt boende 1. Ansök om äldreomsorg Ett första steg är att kontakta Kundtjänst som hjälper dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare. Det är biståndshandläggaren som utreder ditt behov av stöd och hjälp. Telefon: E-post: Du kan också göra en förenklad ansökan om hemtjänst på egen hand via 2. Handläggning När vi får in din ansökan blir du tilldelad en biståndshandläggare. Kontakten med biståndshandläggare kan se lite olika ut. När det gäller nya kunder bokar vi oftast in en tid för ett personligt möte i din bostad, men kontakten kan också ske via telefon, beroende på dina behov. 3. Beslut om äldreomsorg Biståndshandläggaren gör en utredning som ligger till grund för biståndsbeslutet, beslutet om vilket stöd och hjälp du har rätt till. Beslutet skickas hem till dig. Du kan när som helst göra en ny ansökan om dina behov förändras. 4. Din rätt att överklaga Vid avslag på din ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) kan du överklaga beslutet. Du måste skicka in din överklagan inom tre veckor från det att du fick avslaget. Kontakta din handläggare om du behöver hjälp att överklaga Äldrelotsen När du blir till åren, eller har äldre i din närhet, dyker det ofta upp nya frågor som du kanske inte har tänkt på tidigare. Ibland kan det vara svårt att veta var du ska vända dig för att få stöd och hjälp. Därför har Ängelholms kommun inrättat funktionen Äldrelots. Äldrelotsens telefonnummer är Öppet under vanlig kontorstid. Välkommen med din fråga! 4

4 Kommunal hälso- och sjukvård Tröskelprincipen - vem ansvarar för vad? Ansvarsfördelningen mellan Region Skåne och de skånska kommunerna definieras utifrån något som kallas tröskelprincipen. Ängelholms kommun ansvarar för hemsjukvård, rehabilitering i hemmet och olika typer av hjälpmedel som underlättar din vardag. Beroende på ditt behov kan du få hjälp av en sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast/fysioterapeut. Region Skåne ansvarar för sjukhus, vårdcentraler och folktandvård. Tröskelprincipen innebär att om en person själv eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till läkarmottagning eller vårdcentral så är personen inte en hemsjukvårdspatient och ska då få sina vårdbehov tillgodosedda av Region Skåne. Det gäller oavsett på vilka tider eller hur ofta personen behöver sjukvårdinsatser. Hjälp efter sjukhusvistelse Om du är i behov av stöd och hjälp efter din sjukhusvistelse kan kommunen bli kallad till en samordnad vårdplanering innan du skrivs ut. Vid vårdplaneringen planeras det för vilken hjälp du har fortsatt behov av i samband med utskrivning. Du får då också komma i kontakt med kommunens vårdplaneringsteam. Hemsjukvård och rehabilitering Om du inte själv kan ta dig till distriktssköterskemottagningen kan du kontakta hemsjukvården i ditt område. Distriktssköterska och undersköterska kan ge dig både råd och sjukvårdande insatser som till exempel sårvård, inkontinensskydd, hjälp med injektioner eller medicinering med mera. I ditt område finns också sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut om du behöver rehabilitering i hemmet, hjälpmedel eller anpassa i din bostad. Undvik fall och minska fallrisk Via Ängelholms kommuns äldrelots kan du få tips och råd om åtgärder för att undvika och minska risken för fall. Om risk för fall misstänks erbjuds hembesök för vidare bedömning och åtgärd. Äldrelotsen kan även, vid behov, hjälpa dig komma i kontakt med arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast, syn- och hörselinstruktör eller biståndshandläggare om så behövs för att hjälpa till att minska fallrisken. Tips för att undvika fall i hemmet Sitt ner när du tar av och på skor och kläder, rakar dig, rullar håret, smörjer in dig etc. Använd stadiga skor inomhus/utomhus till exempel med hälkappa/rem Kontrollera att du har väl fungerande glasögon Ta bort lösa mattor, lägg halkskydd under Undvik lösa sladdar på golvet sätt fast dem längs med väggen/listen Ta bort/utjämna höga trösklar Sätt halkskydd på hala trappsteg Sätt upp stödhandtag i duschen där det behövs Lägg halkskydd på golvet i duschen/badkaret Öka belysningen använd lampa med högre wattstyrka 7

5 Bo bra hemma Många känner en trygghet i att kunna bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst eller andra serviceinsatser. Det kan vara allt ifrån servicetjänster några timmar per månad till omfattande omvårdnad med hjälp flera gånger per dygn. Vad kan du få hjälp med? Om det finns behov kan du, efter beslut av biståndshandläggare, få hjälp från hemtjänsten med till exempel: Personlig omvårdnad Skötsel av hemmet Inköp och ärenden Matdistribution Trygghetslarm Kundval inom hemtjänsten I Ängelholms kommun arbetar vi utifrån Lagen Om Valfrihet, LOV. Det innebär att du har möjlighet att välja utförare, kommunal eller privat. När du har fått kontakt med en biståndshandläggare får du mer information om vilka utförare som finns där du bor. Trygghetslarm Trygghetslarm är en insats för att du ska känna dig säkrare i ditt hem. Det är en larmfunktion som gör att du med en enkel knapptryckning kan få kontakt med kommunens hemtjänst dygnet runt. Bostadsanpassning Om du behöver göra ändringar i din bostad för att anpassa den till ett bestående eller långvarigt funktionshinder kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag för att få hjälp med kostnaden. Bidraget är ett kommunalt bidrag som du kan få för att täcka kostnader för anpassning av bostadens fasta funktioner. Bidrag ges inte till lös inredning. Du ska i första hand vända dig till arbetsterapeuten eller fysioterapeut i det område där du bor. Arbetsterapeuten gör då ett hembesök och bedömer vilka åtgärder som är nödvändiga. 8

6 Särskilt boende Äldre med omfattande behov av vård och omsorg kan efter ansökan beviljas plats på särskilt boende. Särskilt boende erbjuder individuellt anpassad vård och omsorg med personal på plats dygnet runt. Ängelholms kommun delar upp sina särskilda boenden i vårdboenden och demensboenden. Att bo på vårdboende Vårdboende är till för dig som inte kan få den omsorg och vård du behöver i det egna hemmet. På vårdboendet finns personal tillgänglig dygnet runt och du kan få hjälp med din personliga omvårdnad utifrån dina individuella behov. Varje vårdboende består av flera bostäder och du har även tillgång till gemensamma utrymmen för samvaro och måltider. I Ängelholms kommun finns boenden som drivs av kommunen och boenden som drivs av privata utförare. Oavsett om du önskar bo på ett privat eller ett kommunalt vårdboende så är det vi på kommunen som hanterar din ansökan. Att bo på demensboende Ett demensboende riktar sig till dig som har en demenssjukdom och inte längre kan bo kvar i det egna hemmet. För att få en plats på ett demensboende ska du ha stora behov av omsorg dygnet runt. Stöd vid demens Demenscentrum är ett samarbete mellan våra kommunala demensboenden Karlsgården/Lunden, Kvarnliden och MunkaLjungbygården. All personal som arbetar på något av dessa boenden har genomgått en grundläggande demensutbildning. och vi har även personal med specialistutbildning och certifierade utbildare i BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens). Korttidsboende Korttidsboende är till för dig som behöver träning efter sjukhusvistelse eller avlastning/växelvård. För personer som dagligen vårdas av närstående finns avgiftsfri och kontinuerlig avlastning. Trygghetsboende För dig som vill bo kvar i en vanlig lägenhet men med lite utökad service och gemenskap med andra finns också flera trygghetsboenden i kommunen. Ett trygghetsboende är ett eget boende där du kan bo så länge du själv vill eller kan. Det är inte ett vårdboende utan som att bo i en vanlig lägenhet men med lite utökad service och du har tillgång till gemensamma utrymmen och aktiviteter. Det finns både trygghetsboenden som drivs av kommunen och av privata aktörer. Alla som är 70 år och uppåt kan hyra en lägenhet på kommunens trygghetsboenden, det behövs inget biståndsbeslut. För att hyra en lägenhet i ett trygghetsboende vänder du dig till kommunens kundtjänst för att lämna en intresseanmälan. 11

7 En träffpunkt för alla Våra träffpunkter är mötesplatser där vi skapar gemenskap, glädje och möjlighet till en aktiv vardag. Hit välkomnas personer i olika åldrar och det varierade utbudet av aktiviteter gör att det finns något för alla. Gemensam frukost, gymnastik, sittdans, musik, tipspromenad, bingo, surfcafé och underhållning i olika former är några av de aktiviteter som erbjuds. Träffpunkterna finns på fem av våra boenden, Kungshaga, Solhaga, Viktoriagården, Willan och Åsbytorp. Träffpunkterna är öppna mötesplatser för såväl de boende som för dig som bor i det egna hemmet. Du är välkommen till alla träffpunkter, oavsett var du bor. Vill du göra en insats för äldre? Vill du, eller någon du känner, förgylla en annan persons vardag och berika din egen? Som volontär kan bidra du med glädje och gemenskap genom att: Komma på hembesök Vara en social kontakt Stöd vid apoteks-, frisör- och tandläkarbesök m.m. Hjälpa till vid vardagsaktiviteter Promenad Vara behjälplig vid arrangemang Som volontär bestämmer du själv vilka aktiviteter du vill hjälpa till med och hur mycket du vill ge av din tid. Intresserad? Kontaktuppgifter hittar du på 12

8 Anhörigstöd för dig som stödjer eller vårdar Att hjälpa någon närstående kan från början kännas självklart men med tiden bli betungande på olika sätt. Ängelholms kommun kan erbjuda stöd till dig som stödjer eller vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, som har någon funktionsnedsättning eller som är äldre och behöver stöd. Du behöver inte vara släkt med personen du vårdar, det kan lika väl vara en granne eller god vän. Genom anhörigstöd sätts din egen hälsa i fokus, vilket är viktigt i en situation där andras behov oftast kommer i första hand. Du kan komma i kontakt med anhörigstöd genom att ringa kommunens kundtjänst på eller mejla till Därefter kontaktar anhörigstöd dig och bestämmer tid för ett samtal/träff/hembesök där ni diskuterar din situation och det stöd som du kan erbjudas. Självklart har vi tystnadsplikt! Samtal Ibland räcker det med någon som lyssnar eller att få dela erfarenheter med andra som är i samma situation. Anhörigstöd erbjuder både enskilda samtal och gruppsamtal med andra i liknande situation. Självklart stannar det du berättar inom gruppen. Temacaféer Till temacaféer är du och även den du vårdar välkomna för att umgås med andra. Caféena fokuserar inte på sjukdom utan på underhållning, information och aktiviteter. Tematräffar På tematräffar möter du föreläsare som föreläser med utgångspunkt från olika sitationer som du som vårdar en närstående kan hamna i. Annat stöd Är det så att anhörigstöd ser ett behov av att du erbjuds stöd från en annan verksamhet hjälper de dig komma i kontakt med denna. Vad kostar äldreomsorgen? Det finns en lag om maxtaxa inom äldreomsorgen. Lagen innebär att det finns en högsta avgift som du kan få betala för hemtjänst, omvårdnad, trygghetslarm, hemsjukvård och matdistributionsavgift. Olika insatser kostar olika mycket. Hur hög din avgift blir baseras på antalet timmar samt utifrån din inkomst. Har du exempelvis låg pension betalar du mindre. Makars inkomst läggs ihop och fördelas med hälften på vardera part. Skulle en av er flytta permanent till ett särskilt boende räknas era inkomster åter var för sig. När du blir beviljad trygghetslarm, hemtjänst, vårdboende eller annan hjälp kommer du få en blankett av biståndshandläggaren att fylla i. Utifrån de uppgifterna som du lämnar där beräknas sedan din avgift. Behöver du hjälp att tolka beslutet kan du kontakta kundtjänst på På hittar du aktuella uppgifter kring avgifter för äldreomsorg. 14

9 Ta hjälp av fixaren Fixartjänsten i Ängelholms kommun vänder sig till personer över 65 år. Tjänsten syftar till att förebygga fallskador i det egna hemmet och är avgiftsfri. Fixaren kan till exempel hjälpa till med att: Sätta upp enstaka tavlor Sätta upp/ta ner gardiner Sätta upp lampor, fästa sladdar och halksäkra mattor Byta säkringar, glödlampor och batterier Hämta eller sätta upp/ner enstaka saker på vind, källare eller i skåp Flytta mindre möbler för att underlätta framkomligheten i bostaden Fixaren har med sig sin verktygslåda, men du skaffar och står själv för eventuellt material. Du kan komma i kontakt med fixaren via Kundtjänst på Färdtjänst Färdtjänsten är en del av kollektivtrafiken och till för dig som på grund av funktionsnedsättning har svårt att resa med den allmänna kollektivtrafiken. I Ängelholms kommun är det Skånetrafiken som ansvarar för färdtjänsten. Du kan kontakta Skånetrafiken med frågor om färdtjänst på telefon Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Du som är rörelsehindrad och har svårt att gå kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Tillståndet innebär bland annat förlängda parkeringstider och ger dig rätt att stå på särskilda reserverade platser och där parkering annars är förbjuden. I Ängelholms kommun innebär det även att du inte behöver betala parkeringsavgift. Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade via en e-tjänst på eller via kundtjänst på God man En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att ha en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Uppgifterna för en god man är lite olika beroende på hur uppdraget är utformat. Ofta handlar det om att se till att räkningar betalas, att den hjälpbehövande får rätt vård och boendeform, och hjälp med att söka bidrag. En god man kan även ha ett tillfälligt uppdrag för en enstaka rättshandling till exempel en fastighetsförsäljning eller att bevaka rätt i dödsbo eller liknande. Kontakta kundtjänst på för mer information och hjälp att få en ansökningsblankett. Det krävs även att din läkare intygar att du behöver hjälp. 16

10 Nedsatt syn Du som har nedsatt syn kan få stöd av kommunens syninstruktör. Syninstruktören försöker minska svårigheterna som kan uppstå i ditt boende och i din vardag på grund av den försämrade synen. Du kommer i kontakt med syninstruktören via kundtjänst på Tandvård Du kan ha rätt till munhälsovård och nödvändig tandvård om du exempelvis bor på ett särskilt boende eller får omfattande hälso- och sjukvård i egna hemmet. Du kan kontakta din biståndshandläggare för att få mer information om den hjälp som erbjuds och om du omfattas av bestämmelserna. Stödet kan innebära: Öka din förmåga att klara ditt eget boende och din vardag. Träna med utprovade hjälpmedel. Få information om kommunal service. Syninstruktören kan följa med till syncentral eller bibliotekets talboksavdelning. Syninstruktören hjälper dig knyta kontakt med andra synskadade. Syninstruktören medverkar i kontakter med föreningar och fritidsverksamheter. Syninstruktören motiverar dig för rehabilitering. Syninstruktören stödjer dig som har anhörig med synproblem 18

11 Dina synpunkter Inom äldreomsorgen sätter vi ett stort värde på en fungerande dialog med dig som har stöd/hjälp och dina anhöriga/närstående. Vid synpunkt eller klagomål gällande en specifik verksamhet: Kontakta verksamhetens personal eller ansvarig chef vid synpunkter och förbättringsförslag. De ansvarar för att ta emot ditt ärende, om möjligt åtgärda och ge dig återkoppling. Du har alltid möjlighet att kontakta Kundtjänst på för att lämna dina synpunkter och klagomål. De ansvarar för att lämna ditt ärende vidare för utredning. Varje verksamhet gör årligen en sammanfattning och en analys av inkomna synpunkter och klagomål som ett led i verksamhetens förbättrings- och systematiska kvalitetsarbete. Vid synpunkt utan koppling till en specifik verksamhet Önskar du som har hjälp/stöd eller är anhörig/närstående framföra en åsikt som inte är direkt riktad till en specifik verksamhet? Då är du välkommen att lämna din åsikt i kommunens gemensamma synpunktsportal Åsikten. Åsikten hittar du på Inkommande synpunkter i Åsikten redovisas återkommande till kommunens politiska nämnder. 20

12 Våra värdighetsgarantier Kommunala och privata verksamheter inom Ängelholms kommuns äldreomsorg garanterar kunder och vårdtagare: 1. En kontaktman inom en vecka En kontaktman är en medarbetare inom omvårdnadspersonalen som kommer hem till dig. Denna person ansvarar för att samordna och planera dina insatser tillsammans med dig. Vid behov ges du möjlighet att byta kontaktman. 2. Våra medarbetare ska visa legitimation Personalen som besöker dig ansvarar för att visa tjänstelegitimation. På våra boenden bär personalen namnbrickor. Denna legitimation styrker att personalen arbetar inom eller på uppdrag av Ängelholms kommun. Vi ser uppvisande av legitimation som en del av tryggheten och det goda bemötandet. 3. Upprättande av en genomförandeplan inom två veckor Inom två veckor från uppstart av insats har vi, tillsammans med dig, utfört en planering av dina insatser från oss. Denna planering är en överenskommelse om vad, när och hur du ska få din hjälp. I vårt dagliga arbete tar vi hänsyn till dina aktuella behov för dagen. 4. Delaktighet i alla beslut, utifrån beviljade insatser Du är delaktig i alla beslut som rör dig som enskild person. Detta gäller beslut som påverkar dina beviljade insatser. Vi anser att detta är en del av det goda bemötandet och uppvisandet av respekt för varje enskild individ. 5. Samverkan med för kunden/ vårdtagaren betydelsefulla personer Med ditt samtycke samverkar vi vid behov med dina anhöriga, din läkare, din sjuksköterska och andra betydelsefulla personer för dig. Vi anser att samverkan är en förutsättning för en god vård och omsorg. Självklart är beslutet ditt och vi anpassar oss efter detta. Inom våra verksamheter värdesätter vi en god dialog och på våra boenden bjuder vi in till regelbundna anhörigträffar. 6. Genomgång av kunden/vårdtagarens genomförandeplan vid förändrade behov Tillsammans med dig utför vi en genomgång av planeringen av dina beviljade insatser. Detta innebär en ny överenskommelse utifrån ditt behov gällande vad, när och hur du ska få din hjälp. Denna genomgång utförs minst varje halvår och vid behov

13 Ängelholms kommun Ängelholm

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom omsorgen om äldre och funktionshindrade Innehållsförteckning Inledning 2 Syfte 2 Grundläggande utgångspunkter för rätten till bistånd 2 Dokumentation

Läs mer

SENIORER. Handbok för. Uddevalla 2016. Har du frågor om socialtjänsten?

SENIORER. Handbok för. Uddevalla 2016. Har du frågor om socialtjänsten? Har du frågor om socialtjänsten? Socialupplysningen 0522-69 75 60 När du har frågor om äldreomsorg eller om insatser för personer med funktionsnedsättning. måndag-fredag kl. 9.00-12.00, 13.00-16.30 Rehabupplysningen

Läs mer

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in Äldreboende Information till dig som snart ska flytta in Skellefteå kommuns äldreboende är till för dig som behöver socialt stöd, omsorg och vård och av olika skäl inte längre kan bo kvar hemma. Att flytta

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre ÅSELE KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN Stöd och omsorg för äldre Information för dig som vill veta mer om stöd och omsorg för äldre. Vårt motto är att se möjligheterna där andra ser svårigheter. INSATSER FÖR ÄLDRE

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Äldreomsorg i Hylte kommun

Äldreomsorg i Hylte kommun Äldreomsorg i Hylte kommun Innehåll sida Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 3 Anhörig/Frivilligcenter 3 Anhöringkonsulent 3 Avgifter 3 Stöd i vardagen 4 Dagverksamhet 4 Trygghetslarm 4 Parkeringstillstånd 4

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som bor i särskilt boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som bor i särskilt boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som bor i särskilt boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration särskilt boende Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet. Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller trygghetsboende. Hemtjänsten hjälper Dig som inte klarar av den dagliga livsföringen på

Läs mer

Stöd till dig som är anhörig

Stöd till dig som är anhörig Stöd till dig som är anhörig Information om vilket stöd som finns till dig som hjälper en närstående www.umea.se/anhorig Innehåll Stöd till dig som är anhörig...3 Mottagningsenheten ger råd och information...4

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG VÄLKOMMEN TILL SÄRSKILT BOENDE Den enskilde kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och den enskilde inte klarar av att bo kvar i ordinärt

Läs mer

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss!

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss! Anhörigstöd - så här fungerar det hos oss! Vem finns anhörigstödet till för? Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Dalbo hemvård. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens

Dalbo hemvård. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. personalgrupp. Förutom svenska behärskar vi till exempel bosniska, spanska och arabiska. Vi

Läs mer

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad

Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Plan Stadskontoret Plan för vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och omfattning... 3 Leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag...

Läs mer

Bidrag till bostadsanpassning

Bidrag till bostadsanpassning Bidrag till bostadsanpassning 1 2 Vad är bostadsanpassningsbidrag? Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som en enskild person kan söka för att anpassa sin bostad. Syftet med bostadsanpassningsbidraget

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer att känna till i din kommun 1 Kommunens verksamhet Ett angeläget område för Åre kommun är att verka för att äldre personer i kommunen ges

Läs mer

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 5 AVGIFTER avgifter funktionsnedsättning AVGIFTER FÖR DIG SOM ÄR UNDER 65 ÅR OCH HAR OMSORGS- OCH STÖDINSATSER Här presenteras kortfattat de oftast

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Denna broschyr är uppdaterad 19 december 2014. Du kan också lyssna på informationen

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15 FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten 1 Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen Socialförvaltningen Socialförvaltningen 2004-04-15 2 Innehållsförteckning sidan Kommunens vision för hemvård...4

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken

Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Kvalitetsplan 2015 Villa Utkiken Inledning Beskrivning Villa Utkiken är en enhet för avlösning, belägen i lokaler inom Furunäsets företagsby. Den som sköter sin närstående i hemmet kan ansöka om avlösning

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet

OMVÅRDnad GÄVLE. Maxtaxa 2016. Hjälp i hemmet OMVÅRDnad GÄVLE Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Maxtaxa 2016 Hjälp i hemmet Gävle kommun har en övre gräns för hur mycket omvårdnaden får kosta varje person per månad. Det kallas maxtaxa och beloppet är 1

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen

Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldreomsorgen 1(13) Innehållsförteckning Inledning... 3 Målgrupp... 3 Grundläggande värderingar... 3 Inriktning... 3 Lagstiftning... 4 Socialtjänstlagen... 4 Rätt

Läs mer

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Avgifter för vård- och omsorgsboende Avgifter för vård- och omsorgsboende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i vård- och omsorgsboende www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 8 februari 2016. Du kan också

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Vad händer efter min sjukhusvistelse?

Vad händer efter min sjukhusvistelse? Vad händer efter min sjukhusvistelse? När din läkare bedömer att du inte längre behöver sjukhusvård är målsättningen att du ska återvända hem till din bostad. Kommunens personal ger dig den hjälp i hemmet

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun

Personlig assistans Skellefteå kommun Avtal Personlig assistans Skellefteå kommun För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från Skellefteå kommun en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter

Läs mer

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN INSATSER INOM SOCIALPSYKIATRI Inom socialpsykiatri i Hagfors kommun finns insatserna boendestöd, boende, daglig sysselsättning samt kontaktperson. För att göra

Läs mer

Anhörigstöd i Mjölby kommun

Anhörigstöd i Mjölby kommun Anhörigstöd i Mjölby kommun Det kan både skänka glädje och trygghet att hjälpa en anhörig men det kan även skapa oro, trötthet. För att orka kan man behöva stöd. Vilket stöd som behövs är olika från person

Läs mer

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende Omvårdnad och serviceinsatser inom särskilt boende Ansökan om bistånd till särskilt boende Insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun

Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Kvalitetsdeklarationer och kvalitetskrav för särskilt boende i Varbergs kommun Varbergs kommun har, som en av sina målsättningar, att vara en bra kommun att åldras i. Som en del i detta inför socialnämnden

Läs mer

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström

Eget val hemtjänsten. i Karlskrona. Information utgiven i april 2011. Fotograf Matz Arnström Eget val hemtjänsten Information utgiven i april 2011 i Karlskrona Fotograf Matz Arnström INNEHÅLLSFÖRTECKNING Eget val i hemtjänsten Sid 3-5 Vad ingår i de olika alternativen? Sid 6 Valbara hemtjänstalternativ

Läs mer

Äldreombudsmannens årsrapport 2015

Äldreombudsmannens årsrapport 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2016-03-29 AN-2016/139.739 1 (2) HANDLÄGGARE Johan Andersson 08-535 37805 johan.andersson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Äldreombudsmannens

Läs mer

Täby kommun som leverantör. Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Täby kommun som leverantör. Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Täby kommun som leverantör Boendestöd för dig med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Vad behöver du för stöd? Vad tycker du är viktigt att vi känner till för att stödja dig på bästa sätt?

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2016

Avgifter för omsorg och stöd 2016 Avgifter för omsorg och stöd 2016 Inledning Från och med den 1 januari 2016 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

En trygg. äldreomsorg

En trygg. äldreomsorg En trygg äldreomsorg E f Läs mer i Vård- och omsorgsplanen. n trygg omsorg ör äldre En trygg äldreomsorg byggd på individuella behov Äldreomsorgen i Skurups kommun drivs som en del av individ- och omsorgsförvaltningen.

Läs mer

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett normalt och

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2015 Februari 2016 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall De flesta fallskador som drabbar äldre personer sker i det egna hemmet och i närmiljön. Kanske har du själv eller någon du känner ramlat den senaste

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen

Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen Beslutat av kommunfullmäktige 2014-01-27 Innehållsförteckning Lokala värdighetsgarantier för äldreomsorgen i Skurups kommun.. 4 Värdegrund för äldreomsorgen...

Läs mer

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga Brismarksgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Brismarksgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga.

Läs mer

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun

Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Riktlinjer för Biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2013-03-13 Reviderad av socialnämnden 2014-02-25 Reviderad av

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS SERVICEGARANTIER

SOCIALNÄMNDENS SERVICEGARANTIER SOCIALNÄMNDENS SERVICEGARANTIER Äldreomsorg Antagna av socialnämnden 2015-10-14 130 Syftet med Socialnämndens servicegarantier är att tydliggöra för Dig, så att du vet vad du kan förvänta dig av oss och

Läs mer

Välkommen till. Björkens demenscentra. Höörs Kommun

Välkommen till. Björkens demenscentra. Höörs Kommun Välkommen till Björkens demenscentra Höörs Kommun Välkommen till Björkens demenscentra Björkens demenscentra invigdes i december 2007. Utmärkande för demenscentrat är att det bedrivs i antroposofisk anda

Läs mer

Välkommen till Furuliden

Välkommen till Furuliden Välkommen till Furuliden Fotografer: Jessica Svärd, omslag, sidan 7 Hanna Maxstad: sidan 4 Siv Haarala: sidan 3,8, 9 Välkommen till Furuliden På Furuliden ska du kunna leva ett så aktiv och liv som möjligt.

Läs mer

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998

PLUS + Styrning med kvalitetsplan. Verksamhet: HEMTJÄNST. Version 1.7. 9 juni 1998 PLUS + Styrning med kvalitetsplan Verksamhet: HEMTJÄNST Omvärldsanalys Egenanalys Behovsanalys Restriktioner Vision Långa mål Version 1.7 9 juni 1998 Antagen av socialnämnden 16 juni 1998 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret. Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning GÄLLER FRÅN FEBRUARI 2016 Social- och omsorgskontoret i Södertälje kommun ger stöd, omsorg och personlig omvårdnad till

Läs mer

Äldreomsorgen särskilt boende

Äldreomsorgen särskilt boende Äldreomsorgen särskilt boende Socialförvaltningen Reception Adress: Västra Nygatan Telefonnummer: 0435-283 17 Öppettider för besök: Mån kl 08.00-12.00, 13.00-17.30 Tis-Tor kl 08.00-12.00, 13.00-16.30 Fre

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Avgifter 2016. för äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter 2016. för äldre och personer med funktionsnedsättning 160101 Avgifter 2016 för äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Vård- och socialförvaltningen ger stöd, omsorg och omvårdnad till dig som inte

Läs mer

du kan så långt det är möjligt påverka när och hur du får hjälp och stöd. din omsorg planeras och genomförs tillsammans med dig.

du kan så långt det är möjligt påverka när och hur du får hjälp och stöd. din omsorg planeras och genomförs tillsammans med dig. Nils Åbergs gata 2A Äldreboendet på Nils Åbergs gata 2 A är beläget i stadsdelen Kneippen syd, med närhet till Himmelstalundsområdet och Folkets park. Huset består av 66 lägenheter för särskilt boende,

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Bo hemma. i Kinda kommun

Bo hemma. i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun Bo hemma i Kinda kommun I den här broschyren kan du läsa om vilket stöd du kan söka från Kinda kommun om du behöver hjälp för att du ska kunna bo hemma vid sjukdom eller hög ålder.

Läs mer

Information om hemtjänstens insatser

Information om hemtjänstens insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om hemtjänstens insatser INFORMATION OM HEMTJÄNSTENS INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN I Sölvesborg finns det 5 hemtjänstområden. För alla hemtjänstområden

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

Välkommen till vår förskoleverksamhet!

Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Välkommen till vår förskoleverksamhet! Snart är det dags för ditt barn att börja på förskola eller i familjedaghem. Vi vill hälsa er välkomna och hoppas att ni ska

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker:

Sammanfattning. Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Sven-Erik Andersson T.f. Verksamhetschef Sammanfattning Förslaget till ny äldreomsorgsplan för Eslövs kommun år 2001 2006 innehåller följande rubriker: Mål för Eslövs kommuns äldreomsorg. Valfrihet i äldreomsorgen.

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014

Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Garanterad omsorg Riktlinjer för insatser Avgifter 2014 Social omsorg 2 Biståndet ska stärka Dina möjligheter att bo kvar hemma eller att på andra sätt leva ett värdigt liv. Socialtjänstlagen talar om

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna

MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna MANUAL för samplanering i hemmet - Sigtuna Bakgrund Då den enskilde behöver insatser från både socialtjänst och hälsooch sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en så kallad samordnad

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer