Anhörigstöd i Mjölby kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anhörigstöd i Mjölby kommun"

Transkript

1 Anhörigstöd i Mjölby kommun Det kan både skänka glädje och trygghet att hjälpa en anhörig men det kan även skapa oro, trötthet. För att orka kan man behöva stöd. Vilket stöd som behövs är olika från person till person. Datum i denna broschyr avser år

2 Omsorg och Socialförvaltningen/Anhörigstöd är ansvarig för tryckning av denna broschyr Den trycktes på kommunen februari

3 Många närstående bor hemma och klarar sig bra utan stöd och hjälp eller med stöd av någon anhörig Kommunen tar kontakt med alla som fyllt 80 år för att fråga om de har behov av stöd och hjälp - se Uppsökande verksamhet sidan 14. Det finns yngre personer med ohälsa, funktionshinder eller sjukdom som bor i eget boende eller hos anhöriga som till stor del klarar sig själva eller med hjälp av sina anhöriga. Att ge stöd som anhörig kan både skänka glädje och trygghet men det kan även skapa oro och trötthet. För att orka kan anhöriga behöva stöd. I detta häfte vill vi att du ska se vilka möjligheter till stöd och hjälp som du och din närstående kan få. Du behöver stöd för att du ska orka vara den gode anhörige du vill vara och samtidigt orka och ha möjlighet att leva ditt eget liv. Vi som arbetar med anhörigstöd försöker lyssna och se till dina behov. Anhörig som förvärvsarbetar Att både jobba och hjälpa en närstående tar både tid och energi. Ofta kommer du själv i andra rummet och du funderar sällan på hur du mår eller om du orkar. Du är viktig och behöver ta hand om dig själv. Kommunens anhörigstöd vill försöka stödja dig i som anhörig genom att låta dig träffa andra i liknande situation och få prata om det som känns viktigt i vardagen i olika anhöriggrupper att ordna föreläsningar och utbildningar som du vill ha och behöver i din vardag att informera om vad kommunen kan hjälpa till med. att vägleda dig och hjälpa dig så du får stöd och hjälp att anpassa stöd efter dina behov att poängtera vikten av att du mår bra och har roligt att ha en Öppen Träffpunkt dit du komma och ha någon att prata med eller bara hämta energi. Vill du veta mer ring Anhörigkonsulenten telefon eller besök någon av våra Träffar (se sidorna 8-11) eller kom till Öppna Träffpunkten (se sidan 12 ). 3

4 Varför anhörigstöd? Från 1 juli 2009 finns en ny bestämmelse i socialtjänstlagen 5 kap 10 : kommunerna ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Målet är att synliggöra den anhöriges insatser, förebygga ohälsa samt behålla eller förbättra livskvaliteten hos både anhöriga och den närstående. Syftet med anhörigstöd är att ge den anhörige redskap att hantera och underlätta sin situation samt att öka tryggheten för anhöriga och närstående. Det görs genom medmänskligt stöd kunskapsspridning nätverksbyggande hälsofrämjande aktiviteter Även landstinget har till uppgift att ge anhörigstöd. Det bästa är när landsting och kommun samarbetar. Vem är anhörig? Den man först tänker på är att den anhörige är någon äldre som tar hand om sin man eller hustru, eller barn som tar hand om sina gamla föräldrar. Men det kan lika gärna vara en anhörig till en missbrukare, person som har en demenssjukdom, funktionshindrad eller person med psykisk ohälsa. I lagen står att anhörig är de personer som vårdar eller stöder en närstående. Det kan vara en släkting men kan också vara en god vän, god man, granne eller annan person. Alla dessa personer kallas i lagen, dess förarbete och i aktuell litteratur för anhöriga. 4

5 Vem är närstående? De äldre, sjuka, funktionshindrade eller de som missbrukar kallas i lagen för närstående. I andra fall kallas denna person för kund, boende, patient eller brukare. Ordet närstående användas ibland även (synonymt) för den anhörige men för att inga missförstånd ska uppstå använder vi här ordet närstående för den som är sjuk eller funktionshindrad och som behöver vård och stöd. När det gäller yngre personer (- 65 år) som är sjuka eller funktionshindrade lyder de under LSS-lagstiftningen (LSS= lagen om särskilt stöd). Följande grupper tillhör den så kallade personkrets som kan få stöd och hjälp via bistånd personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter en hjärnskada personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte uppenbart beror på normalt åldrande. Funktionshindret ska vara stort och varaktigt och förorsaka betydande svårigheter i vardagen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 5

6 Kontaktman Varje person som bor i ett särskilt boende eller som har någon form av stöd i hemmet har en kontaktman utsedd bland vård- och omsorgspersonalen som både den närstående och den anhörige i första hand ska vända sig till med frågor och tankar. Kontaktperson När det gäller personer som har LSS- eller SOL- insatser kan det även finnas en kontaktperson som har till uppgift att bryta den närståendes isolering genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet. Kontaktpersonen ska inte ersätta professionell personal som finns runt den närstående. Kontaktpersonen ska vara en vän och medmänniska och ett komplement till personalen. Att vara hos en stödfamilj kan vara ett alternativ för den närstående som har behov av att vistas utanför det egna hemmet. SOL = socialtjänstlagen LSS= lagen om särskilt stöd 6

7 Det finns hjälpmedel för den närstående som även är bra och underlättar för anhöriga Hjälpmedel är produkter som har till uppgift att förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga förbättra eller vidmakthålla funktion eller förmåga kompensera för nedsatt eller förlorad funktion och förmåga att klara det dagliga livet Vissa hjälpmedel föreskrivs av hälso- och sjukvårdspersonal medan andra får man köpa själva. Ni kan få information om hjälpmedel av vårdcentralens och kommunens arbetsterapeuter. Om ni vill köpa hjälpmedel kan ni vända er till: Hjälpmedelcentrum i Östergötland AB finns i Linköping Butiken ligger på Vimarkagatan 9 (i närheten av flygplatsen och Bus-fabriken) Öppen vardagar kl telefon e-post: Det finns även en liten affär Lättsam på Nygatan 31 i Linköping som har många bra hjälpmedel samt pedagogiska tränings- och leksaker Telefon: Många bra hjälpmedel hittar du på Apoteken. Det kan också löna sig att titta i olika butikskedjor eller på nätet, där kan det också finnas bra hjälpmedel. Om ni på grund av den närståendes funktionshinder eller sjukdom behöver anpassningar i det egna boendet eller behöver råd, stöd eller hjälp gällande hjälpmedel prata med arbetsterapeuten på din vårdcentral. Om den närstående bor på något av kommunens särskilda boenden kontakta kommunens arbetsterapeuter eller sjukgymnaster. 7

8 Träffar för olika anhöriggrupper Är du anhörig till ett barn med utvecklingsstörning? Kom till Vår Träffpunkt * och träffa andra föräldrar som har barn med utvecklingsstörning. Vi träffas torsdagen den 7 april och måndagen den 12 september klockan Vi äter kvällsmat ihop och pratar om det som känns viktigt. Vi funderar också på vilket stöd ni behöver och om det finns något vi kan göra tillsammans. Är du anhörig till ett barn med neuropsykiatrisk diagnos (Aspergers syndrom, ADD, ADHD.)? Kom till Vår Träffpunkt * och träffa andra föräldrar som har barn med liknande problematik. Vi träffas onsdagen den 16 mars och måndagen den 19 september klockan Vi äter kvällsmat ihop och pratar om det som känns viktigt. Vi funderar också på vilket stöd ni behöver och om det finns något vi kan göra tillsammans. Är du anhörig till en person med demenssjukdom Kom till Vår Träffpunkt * och träffa anhöriga som har en liknande situation. Vi träffas onsdagen den 23 februari och måndagen den 26 september klockan Vi äter kvällsmat ihop och pratar om det som känns viktigt. Vi funderar också på vilket stöd ni behöver och om det finns något vi kan göra tillsammans. Är du anhörig till en person med hjärnskada Kom till Vår Träffpunkt* tisdagen den 15 mars och onsdagen den 28 september klockan och träffa anhöriga som har en liknande situation. Vi äter kvällsmat ihop och pratar om det som känns viktigt. Vi funderar också på vilket stöd ni behöver och om det finns något vi kan göra tillsammans. 8

9 Är du anhörig till en person med psykisk ohälsa, lider av ätstörningar eller är självskadebenägen? Kom till Vår Träffpunkt* och träffa anhöriga som har en liknande situation. Vi träffas torsdagen den 17 februari och måndagen den 10 oktober klockan Vi äter kvällsmat ihop och pratar om det som känns viktigt. Vi funderar också på vilket stöd ni behöver och om det finns något vi kan göra tillsammans. Är du anhörig till någon som har fysiska funktionshinder och därför är i stort behov av ditt stöd och hjälp? Kom till Vår Träffpunkt* och träffa anhöriga som har en liknande situation. Vi träffas onsdagen den 9 mars och måndagen den 3 oktober klockan Vi äter kvällsmat ihop och pratar om det som känns viktigt. Vi funderar också på vilket stöd ni behöver och om det finns något vi kan göra tillsammans. Är du anhörig till en person med missbruk eller som har ett beroende? ( spelmissbruk, alkohol, narkotika.) Kom till Vår Träffpunkt * och träffa andra anhöriga som har en liknande situation. Vi träffas torsdagen den 10 mars och måndagen den 24 oktober klockan Vi äter kvällsmat ihop och pratar om det som känns viktigt. Vi funderar också på vilket stöd ni behöver och om det finns något vi kan göra tillsammans. Är du anhörig till en äldre som bor kvar hemma och klarar sig själv med din hjälp eller med hemtjänst? Kom till Vår Träffpunkt* och träffa anhöriga som har en liknande situation. Vi träffas onsdagen den 2 mars och måndagen den 17 oktober klockan Vi äter kvällsmat ihop och pratar om det som känns viktigt. Vi funderar också på vilket stöd ni behöver och om det finns något vi kan göra tillsammans. 9

10 Är du man och vårdar din fru/ sambo hemma? Då kan det vara trevligt att träffa andra män som har en liknande situation. Kom till Vår Träffpunkt * onsdagen den 23 februari, onsdagen den 13 april och måndagen den 12 september klockan Vi fikar ihop och pratar om det som känns viktigt. Vi funderar också på vilket stöd ni behöver och om det finns något vi kan göra tillsammans. Är du kvinna och vårdar din man/ sambo hemma? Då kan det vara trevligt att träffa andra kvinnor som har en liknande situation. Kom till Vår Träffpunkt* måndagen den 21 februari, onsdagen den 20 april och onsdagen den 14 september klockan Vi fikar ihop och pratar om det som känns viktigt. Vi funderar också på vilket stöd ni behöver och om det finns något vi kan göra tillsammans. Kaffe och kvällsmat serveras till självkostnadspris! Ring till anhörigkonsulenten på telefon och anmäl dig till någon träff eller för att få mer information. Om du missar att anmäla dig - Kom ändå! Det finns oftast extra fika eller kvällsmat. Har träffen redan varit så tveka inte utan ring anhörigkonsulenten, som kan tala om vad gruppen bestämde om de ska träffas fler gånger. * Vår Träffpunkt ligger på Bockarpsvägen. Träffpunkten har ingång ovanför Bokens äldreboende och före bostäderna på Bockarpsvägen 7. 10

11 Har du en mamma eller pappa som är svårt sjuk, funktionshindrad, lider av psykisk sjukdom eller missbrukar? Det finns fler barn och ungdomar som är i liknande i situation som din. Ni behöver kanske träffas, prata och göra saker tillsammans. Har du ett syskon som är svårt sjuk, funktionshindrad, lider av psykisk sjukdom eller missbrukar? Det finns fler barn och ungdomar i din situation som behöver träffas, prata och göra saker tillsammans. Ring till Växthuset (Slussen) telefon eller prata med skolsköterskan eller kuratorn på skolan så hjälper de dig att få kontakt med någon som du kan prata med eller som ordnar så du får träffa andra som är i liknande situation. Är din mamma eller pappa psykiskt sjuk eller har missbruksproblem kan du även gå in på och få kontakt med andra ungdomar som är i en liknande situation samt få information. 11

12 Öppen träffpunkt Känner du att du vill träffa andra anhöriga som har liknande situation som din? Vi har en Öppen träffpunkt dit du kommer utan föranmälan. Sitt ner, lyssna på musik, fika, läs, prata eller gör någon aktivitet med andra som besöker träffpunkten. Det är dina behov som styr vad du gör. Kom gärna med förslag och tankar på aktiviteter. Här träffar du oftast Anhörigkonsulenten som kan ge information och stöd. Kom till Öppna träffpunkten tisdagar klockan februari - 17 maj 2011 (vecka ) och september december 2011 (vecka 36-51). På Öppen Träffpunkt fikar vi klockan och klockan dricker vi te/ kaffe och äter en smörgås eller enklare kvällsmåltid. Fika och kvällsmat till självkostnadspris. Du hittar den Öppna Träffpunkten på Bockarpsvägen (ingång ovanför Bokens äldreboende och före bostäderna på Bockarpsvägen 7). 12

13 Temakvällar för kunskaper och information Under år 2011 planeras följande Tematräffar/föreläsningar för anhöriga, personal och andra intresserade. När och Var? Håll ögonen öppna i massmedia och på kommunens hemsida. Tema: Kommunikation Vad säger du vad uppfattar andra? Kommunikationsböcker stöd för alla som har mycket svårt att hitta orden eller har svårt att tala Teckenkommunikation som stöd Tema: Må bra Viktigt för alla från år Tur och retur isometrisk styrketräning för alla en stol som redskap Äta rätt och mår bra! Varför gör vi inte det? Det är så enkelt! Annan information som planeras i anslutning till föreläsningarna Medicin naturmedel och olika mediciner, Hjälpmedel liten utställning och information Att laga mat lätt och enkelt enkla lätta kokböcker Att hämta energi och stöd från naturen vi upptäcker den tillsammans Tema: Att vara anhörig till en som missbrukar eller har byggt upp ett beroende - jobbigt att berätta och ännu jobbigare att leva med. Att vara medberoende till en person som är alkoholist eller narkoman Spelmissbruk lätt att hamna i, men svårt att ta sig ur. Tema: God man Vad är en god man? Vad gör en god man? Kan jag bli god man? 13

14 Tema: Att inte behöva göra resan ensam Anhöriga alla är vi anhöriga till någon, inledning Att inte behöva göra resan ensam - om hur det är att vara anhörig (erfarenheter från arbete med funktionshindrade och dementa personer) ADD och ADHD bokstäver som förvirrar Tema: Om den utvecklingsstördes behov och att leva med en person med utvecklingsstörning Om den utvecklingsstördes behov och om hur det är att leva med en person med utvecklingsstörning Problem som det talas tyst om inte lätt att ha en utvecklingsstörning Utifrån dessa Temakvällar kan anhöriggrupper, nätverk eller studiecirklar anordnas. Ibland i samarbete med Studieförbund och/eller olika intresseorganisationer. Är du intresserad att delta i någon grupp eller något nätverk hör av dig till kommunens Anhörigkonsulent telefon , e-post och /eller kom på temakvällen. Om du har önskemål eller förslag på teman eller föreläsningar/ föreläsare inför år 2012 så kontakta anhörigkonsulenten eller Medborgarservice tfn Vi vill även slå ett slag för följande föreläsning i Linköping den 6 oktober som är den nationella anhörigdagen Hjärnans dag i Linköping kl Arrangör Hjärnfonden. 14

15 Om jag ser att min närstående har det bra, mår jag som anhörig mycket bättre Kommunens vård och omsorgsverksamheter arbetar för att den närstående ska ha det bra att den närstående ska få rätt och kvalitativ bra omvårdnad, hjälp och stöd att de som vårdar och har omsorg om den närstående ska vara professionella, omtänksamma och trevliga att det så långt det går att ordna är en liten känd skara personal som deltar i boendet, vården, omsorgen och stödet till den närstående att både närstående och anhöriga ska känna sig trygga med den vård och omsorg den närstående får Anhörigträffar tillsammans med de närstående och personal Det är trevligt att hälsa på sin närstående. Extra trevligt är det när det är fler anhöriga hälsar på sina närstående på samma gång. Man fikar eller äter något gott tillsammans samtidigt som man pratar och lär känna varandra. Stämningen vid bordet blir hög vilket även de närstående uppskattar. De olika boendena bjuder in till anhörigträffar och till andra arrangemang exempelvis kring jul och midsommar, där de anhöriga är välkomna att delta. Även anhöriga och närstående som har hemtjänst, korttidsboende, växelboende och assistans i hemmet bjuds in till anhörigträffar. De förläggs oftast på ett boende i närheten. Om du är anhörig och inte får inbjudan till någon träff - exempelvis om ni inte har någon hjälp och stöd från kommunen eller om du av någon annan anledning inte får någon inbjudan ring eller e-posta till kommunens anhörigkonsulent telefon , e-post 15

16 Var och en som arbetar i vård och omsorg är en anhörigstödjare Det är personalen inom vård och omsorgsverksamheterna som du som anhörig träffar mest. De ställer gärna upp och svarar på frågor eller talar om vart du kan vända dig för att få svar på dina frågor eller få hjälp. Det är viktigt att att du känner dig väl bemött när du som anhörig kommer på besök till din närståendes boende den personal som kommer till ert hem respekterar att det är ert hem och utför sina uppgifter som en väl sedd gäst i hemmet Om vi hjälps åt och ser på varandra som medarbetare går allt mycket lättare och känns bra för alla. Demenssjuksköterska och Psykiatrisjuksköterska Till kommunens demenssjuksköterska kan du vända dig om du har en närstående som har en demenssjukdom eller börjar få minnesproblem. Du kan få information, råd och stöd, individuellt eller i grupp. Kommunens psykiatrisjuksköterska kan ge information, råd och stöd om ni har en närstående med psykisk ohälsa. Om du vill delta i en grupp där du som anhörig kan träffa andra anhöriga för att få kunskap om sjukdomen och/eller göra trevliga saker tillsammans så ring någon av personerna i rutan nedan. Innehållet påverkas av gruppernas sammansättning, behov och önskemål. Kontakta Demenssjuksköterska telefon Psykiatrisjuksköterska telefon När det gäller anhöriggrupper kan du även kontakta anhörigkonsulenten på telefon

17 Personligt ombud Personliga ombud kan hjälpa och stödja personer med psykisk ohälsa så att de har möjlighet att vara delaktiga och uppnå en jämlik ställning i samhället. Ett personligt ombud kan hjälpa den närstående så att hon/han får de stödinsatser som hon/han behöver och har rätt till. Målet är att uppnå en bra livskvalitet med utgångspunkt från personens egna önskemål, behov och resurser. Det kostar inget att anlita ett personligt ombud. De personliga ombuden har tystnadsplikt och för ingen dokumentation. Personliga ombud nås via kommunens växel telefon God man Har den närstående ingen anhörig eller om de anhöriga av olika skäl inte kan stödja honom/ henne kan den närstående få en God man som har till uppgift att hjälpa honom att få livet att fungera. Den närstående kallas här huvudman. God man fungerar som ett ombud eller har rollen som en anhörig till huvudmannen Uppdraget som God man kan omfatta att bevaka rätt = det vill säga se till att bevaka huvudmannens intresse mot tex myndigheter förvalta egendom = sköta ekonomi ( inkomster, utgifter, tillgångar och skulder) sörja för person/ personlig omvårdnad - vilket innebär att se till att huvudmannen får så bra vård och omsorg som möjligt. Den gode mannen ska besöka sin huvudman och hålla sig ajour med hur han mår och har det i största allmänhet. Vill du veta mer om uppdraget som God man, har behov av en God man och vill ansöka om God man eller vill bli God man kontakta kommunens överförmyndare telefon

18 Bistånd När en person behöver stöd och hjälp från Omsorg och socialförvaltningen så måste detta i de flesta fall prövas av biståndshandläggare. Oftast träffar biståndshandläggaren både den närstående och den anhörige ofta i hemmet - och beviljar eller avslår biståndet. Biståndet beviljas den närstående men i flera fall ger bistånden trygghet och möjlighet till avlösning för den anhörige. Följande kan den närstående söka bistånd för: trygghetslarm boende på särskilt boende ( äldreboende, gruppboende, växelboende, korttidsboende) hemtjänst ( vård, mat, städning ) dagverksamhet och daglig verksamhet avlösning ledsagning anhörigbidrag Vill du veta mer kontakt kommunens biståndshandläggare som du når via kommunens växel telefon När du ska ringa kommunens biståndshandläggare är det bra om du vet din närståendes födelsedag. De olika biståndshandläggarna har ansvarsområden uppdelat efter de närståendes födelsedatum. 18

19 Avlösning - Visst vill jag göra annat, men jag kan inte lämna min närstående Nej vi förstår men kommunen kan hjälpa till med avlösning. Avlösning i hemmet Avlösning i hemmet har syfte att avlösa anhöriga i omvårdnaden i hemmet. Detta för att den anhörige ska kunna få avkoppling och göra saker för sig själv eller som den sjuke inte kan delta i. En anhörig som vårdar en äldre närstående kan få avlösning i hemmet 15 timmar och en natt i månaden. Det är den närstående som får avlösningen, så även om ni är flera anhöriga så får ni ändå bara denna tid kostnadsfritt. När det gäller personer med LSS-insats sker avlösning i hemmet efter individuell prövning. Avlösning i hemmet är kostnadsfritt, men kräver idag biståndsbeslut. Ta kontakt med biståndshandläggare genom kommunens växel telefon Ledsagning Ibland klarar den närstående sig ganska bra själv, men vill göra någon speciell aktivitet och behöver ha någon med sig. Då kan det vara aktuellt med ledsagning. Ledsagning är biståndsbedömt. Önskar ni ledsagning eller vill veta mer kontakta kommunens biståndshandläggare som du når genom kommunens växel telefon Se även väntjänst! Sidan 25 19

20 Växelvård eller korttidsplatser Inom äldreomsorgen kan beviljas korttidsplats för att förebereda den närstående för att åka hem efter till exempel en sjukhusvistelse, rehabilitering eller inför flytt till ett särskilt boende. Korttidsplatser för äldre finns på kommunens äldreboenden. Växelvård kan ges till äldre närstående för att regelbundet avlösa anhöriga. Det betyder att den närstående bor växelvis i hemmet och i ett särskilt växelboende. Korttidsplatser för funktionshindrade kan vara på ett korttidshem, koloniverksamhet, läger, kurs eller hos en stödfamilj. Korttidsplatser kan erbjudas både vid akuta behov eller som en regelbunden insats. Om ni som närstående vill eller behöver åka bort kan den närstående beviljas hjälp med daglig omvårdnad av kommunen. Både avlösning i hemmet, växelvård och korttidsvistelse behöver biståndsbeslut. Önskar ni söka avlösning eller vill veta mer kontakta kommunens biståndshandläggare som du når genom kommunens växel telefon Korttidstillsyn Skolbarn som tillhör lagens personkrets efter att de fyllt 12 år och till dess de slutar gymnasieskolan har rätt till fritidsverksamhet. Fritidsverksamheten ges i anslutning till skoldagen och under loven. Insatsen kan även utföras i hemmet. Vill ni veta mer kontakta kommunens biståndshandläggare som du når genom kommunens växel telefon

21 Daglig verksamhet Målet för daglig verksamhet är att den närstående ska ha något att göra, något som passar var och en. Daglig verksamhet kan vara ett arbete eller någon annan sysselsättning som passar personen och dess funktionsnedsättning. Daglig verksamhet kräver biståndsbeslut eller annat beslut. Det finns daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning tillhörande personkrets 1 och 2 (se sidan 5) personer med psykisk ohälsa personer som av olika anledningar behöver hjälp att hitta sin plats på arbetsmarknaden ( Stöd från Lundby ArbetsCentrum) Det finns Dagverksamhet för äldre med någon demenssjukdom på Nya Treklövern på Slomarps äldreboende. Vill du veta mer kontakta kommunens biståndshandläggare som du når genom kommunens växel telefon Öppen dagverksamhet för äldre Det finns även öppen dagverksamhet för äldre närstående på våra särskilda boenden. Hit får både den närstående och den anhörige komma och det behövs inget biståndsbeslut för att delta. Även för äldre som bor i eget boende kan det vara trevligt att träffa andra och genomföra aktiviteter tillsammans Välkommen! Det kan vara gymnastik, sång och musik, trevlig samvaro kring något tema eller aktivitet. Öppen dagverksamhet finns på flera av kommunens äldreboenden Varje Dagverksamhet har sitt eget program. Vill du veta mer kontakta det äldreboende som ligger närmast din hemadress 21

22 Uppsökande verksamhet Många äldre bor kvar hemma. De klarar sig till mycket stor del själva men deras liv kan ibland underlättas om de får lite hjälp och stöd. Mjölby kommun genomför uppsökande verksamhet för att ge stöd till personer som har fyllt 80 år och som idag inte har någon insats från kommunen. Medborgarservice skickar först ett brev. Därefter ringer de upp och informerar om den uppsökande verksamheten. De frågar om de får träffa den äldre för att höra om det behövs någon hjälp samt informerar om vilka former av stöd och hjälp som kommunen kan ge. De kommer gärna hem till den äldre (som inte behöver städa extra eller bjuda på kaffe). Det går även bra att träffas på någon plats som man gemensamt kommer överens om. Utifrån detta samtal kan den äldre få stöd med att ordna hjälp, om det behövs. De kan också få en kontakt som kan vara bra att ha längre fram. Vill du/ ni veta mer om denna uppsökande verksamhet eller vill du/ni ha en ny kontakt hör av dig till Medborgarservice telefon Om den äldre vill får gärna den anhörige delta i samtalet. Det bör dock poängteras att har den äldre och dess anhörige olika önskemål och tankar, så är det i första hand den äldres önskemål som vi i kommunen ska ta hänsyn till. 22

23 Kommunikationsböcker Det är inte bara personer som drabbats av afasi som kan behöva stöd när man ska prata med andra människor eller ska ta beslut av något slag. Genom att tillsammans göra kommunikationsböcker kan anhöriga och närstående utveckla samtalen och samtidigt ha roligt tillsammans. Det är bra att ta sig tid och funderar på vad den närstående vill prata om, vad den har i sin ryggsäck och vad den behöver för att hitta rätt i sin vardag. Detta kan göras på många olika sätt. I Göteborg har de tagit fram ett sätt för att göra personliga kommunikationsböcker. Det går att läsa mer om detta på När orden tryter Vi startar upp grupper där vi hjälps åt att göra våra egna pratböcker vill ni vara med? Kontakta kommunens anhörigkonsulent telefon e-post eller Studieförbundet Vuxenskolan tfn e-post När er närstående har sin kommunikationsbok klar kommer det att öppna en ny värld för både den närstående och anhöriga. Det går lättare och blir roligare med hjälp av en pratbok. 23

24 Väntjänst Vill er närstående ha sällskap? Gå ut och gå eller ha sällskap vid kaffet? Någon att läsa en tidning tillsammans med? Någon som kan hjälpa till att handla eller följa med till frisören? Någon som följer med till vårdcentralen, sjukhuset eller till tandläkaren? Det finns frivilliga personer som gärna hjälper till. De kallas Väntjänst. De gör det helt frivilligt och det kostar inget. Om den närstående vill att någon från Väntjänsten ska följa med till någon aktivitet som innebär att det kostar pengar (exempelvis åka buss, tåg, färdtjänst eller inträde) får den närstående betala även Väntjänstens kostnader. Vi vet att många hittar vänner för livet genom Väntjänsten. Vill du ha kontakt, hjälp och stöd av Väntjänsten? Ring till Väntjänst i Mjölby tätort telefon måndagar kl 9-11 Väntjänst i Mantorp telefon (diakonen) Väntjänst i Skänninge telefon måndagar och onsdagar kl Vi behöver bli fler inom väntjänsten! Du eller någon du känner kanske vill arbeta inom väntjänsten. Ta då kontakt med aktuell Väntjänst-grupp (du finner telefonnumret här ovan) eller Kommunens anhörigkonsulent telefon , e-post 24

25 Fixartjänst (för personer över 67 år) Ibland har man inte tid när den anhörige behöver hjälp och man hinner inte hjälpa till med allt när man är anhörig. Då är det bra om det finns någon annan som kan hjälpa till. Den närstående kan behöva byta glödlampa, hänga upp gardiner, flytta på eller hänga upp tavlor, hjälp att flytta lättare möbler och mattor, hämta saker från förråd, vid snö sopa och sanda vid entrén mm. Fixartjänsten hjälper till med detta. Fixartjänst är kostnadsfritt. Men om det behövs material (ex glödlampor) får den närstående betala det själv och se till att det finns på plats när Fixartjänst kommer för att utföra tjänsten. OBS! Fixartjänst gör inte sådant som ingår i hemtjänsten. De putsar inte fönster, städar, snickrar eller liknande. De utför inte VVS eller elinstallationer eller annat som behövs speciell utbildning för att utföra. Ring Medborgarservice telefon och berätta vad du behöver hjälp med så ordnar de så att Fixartjänst kommer. 25

26 Intresseorganisationer och information på nätet Mycket går lättare om man arbetar tillsammans mot gemensamma mål. Kommunen samarbetar med flera myndigheter, föreningar och organisationer. Det finns föreningar som vill tillvarata olika målgruppers speciella intressen och har bred kunskap om olika åldrar, funktionshinder, sjukdomar, missbruk med mera. Ta gärna kontakt med dem om du har frågor eller vill veta mer om exempelvis din närståendes sjukdom funktionshinder eller missbruk. Du hittar adresser och hemsidor på nätet. Många hemsidor har bra information och i vissa fall finns det möjlighet att få kontakt med andra i liknande situation. Du kan också ringa eller e-posta till kommunens anhörigkonsulent telefon , e-post som kan hjälpa dig att få mer information eller ge dig tips på böcker, hemsidor eller andra informationsskrifter 26

27 Är du själv en anhörig?. Nej, svarar jag. Sedan pratar vi vidare och rätt som det är berättar jag om min mamma som är en makalös kombination av pigg och sjuk. Jag berättar vad jag brukar hjälpa henne med och om hennes besök hos läkare. Jag berättar också att jag tycker det är jobbigt att vara den som ska ta beslut och ansvar när vi ska göra något tillsammans. Om hur upprörd jag blir när samhället inte förstår hur det är att bli äldre, till exempel att min mamma inte kan klara av kontakter med telefonsvarare som vill att hon ska göra massa knappval Och på vilket sätt är du inte anhörig? Ja, vad ska jag svara. Att vara anhörig låter så avlägset. Jag är ju dotter. Men det är ju klart, jag är ju anhörig till min mamma, precis som hennes syster, min pappa, mina barn och deras kusiner. När jag tänker efter så kan jag ju säga att jag även är anhörig till vår granne som jag brukar hjälpa med att skotta snö, handla och vara lite sällskap till, han är ju så ensam. 27

28 Anhörigstöd I detta häfte vill Mjölby kommun presentera vilka möjligheter till stöd och hjälp din närstående kan få samtidigt som du som anhörig kan få stöd och avlösning. Du ska kunna vara den gode anhörige du vill vara och samtidigt orka och ha möjlighet att leva ditt eget liv. Det är bra att träffa andra i liknande situation som din egen och inte behöva känna dig ensam i din anhörigsituation. Du ska kunna vårda ditt förhållande till din anhörige och bör därför tidigt bestämma hur du vill att din relation till din närstående ska vara i framtiden. Det är viktigt att du som anhörig mår bra. Alla som arbetar med anhörigstöd har tystnadsplikt. Kontakta gärna anhörigkonsulenten om du har frågor om anhörigstöd telefon e-post Du som bor i eller har en närstående som bor i Boxholm och Ödeshög är välkommen att ta del av träffar och temakvällar. Vill du ha information om anhörigstöd i er kommun kontakta samordnaren för anhörigstöd i din kommun Boxholm telefon eller Ödeshög telefon

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014

Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 Täby kommuns anhörigstöd Program våren 2014 taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd riktar sig till dig som vårdar eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Du ska bo i Täby

Läs mer

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet.

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. P Å G O T L A N D Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make, maka, förälder, barn, vän eller

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss!

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss! Anhörigstöd - så här fungerar det hos oss! Vem finns anhörigstödet till för? Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver

Socialtjänstlagen 2 kap. 2 Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver Riktlinjer för Anhörigstödet i Boxholms kommun 2011-04-14 Bakgrund Kommunens stöd till anhöriga utgår från socialtjänstlagen och främst 5 kap 10 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Stödet kan vara både praktiskt och socialt och utgår från ditt hem, men kan också omfatta situationer utanför hemmet.

Stödet kan vara både praktiskt och socialt och utgår från ditt hem, men kan också omfatta situationer utanför hemmet. Boendestöd Vad är boendestöd? Boendestöd ska vara ett praktiskt och pedagogiskt stöd. Stödet kan ge dig struktur i vardagsrutiner och syfta till att du så långt som möjligt ska kunna möta och hantera vardagen.

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre ÅSELE KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN Stöd och omsorg för äldre Information för dig som vill veta mer om stöd och omsorg för äldre. Vårt motto är att se möjligheterna där andra ser svårigheter. INSATSER FÖR ÄLDRE

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Program Anhörigcenter

Program Anhörigcenter Har du frågor, förslag eller funderingar - ta gärna kontakt. Du når oss säkrast måndag - torsdag 08.30-11.30 046-35 82 40 eller via e-post anhorigcenter@lund.se Anhörigkonsulent Maria Boberg Anhörigstödjare

Läs mer

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN

GUIDE. Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN GUIDE Här kan du få hjälp och stöd i Region Gotland om du har drabbats av psykisk ohälsa SOCIALFÖRVALTNINGEN Innehåll 4. Vård och behandling Primärvården vårdcentraler Sjukvårdsrådgivning Psykiatriska

Läs mer

Riktlinje för anhörigstöd

Riktlinje för anhörigstöd Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler > > Styrdokument Riktlinje för anhörigstöd ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2015-11-25, 275 ANSVAR UPPFÖLJNING: Socialchef GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen

ANHÖRIGÅRET 2015. Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR. Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen ANHÖRIGÅRET 2015 Det händer hos oss i vår och sommar! PROGRAM VÅR/SOMMAR 2015 Anhörigstödsverksamheten Omvårdnadsförvaltningen Vem berörs av anhörigstöd? Kommunen erbjuder anhörigstöd till dig som ger

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Sammanställning 1 Lärande nätverk; Att möta anhörigas känslor och existentiella behov Bakgrund Syftet med blandade lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap. Samtliga lokala lärande nätverk består

Läs mer

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER

PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER Närvård i Sörmland Kommuner - Landsting i samverkan PROGRAM FÖR GEMENSAMMA INSATSER till psykiskt funktionshindrade samt personer med beroende-/missbruksproblematik som bor i Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Läs mer

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation

Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller behovsprövad insats handläggning och dokumentation Meddelandeblad Mottagare: Politiker, chefer, biståndshandläggare, socialsekreterare, LSS-handläggare, anhörigkonsulenter, demenssjuksköterskor inom socialtjänstens olika verksamheter. Kuratorer inom landstingen

Läs mer

Information från. Anhörigstödet. våren 2016

Information från. Anhörigstödet. våren 2016 Information från Anhörigstödet våren 2016 Hej! År 2015 går mot sitt slut, och det är dags att summera och planera inför nästa år. Året som gått har bjudit på många trevliga möten med er som är anhöriga

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är

Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är 1 Om du mår psykiskt dåligt Guide till hjälp och stöd Exempel på områden som beskrivs är Landstingets hälso- och sjukvård Östhammars kommuns sysselsättningsverksamhet, fritid, rehabilitering och sociala

Läs mer

Senaste nytt från Anhörigstödet. Våren 2016

Senaste nytt från Anhörigstödet. Våren 2016 Senaste nytt från Anhörigstödet Våren 2016 Under våren finns det möjlighet att vara med i samtalsgrupper, tematräffar m.m. Tillsammans med de olika aktörerna hälsar vi er hjärtligt välkomna och hoppas

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013

FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 FUB-NYTT HÖST LINKÖPING 2013 Informations och diskussionskväll 19 november Till alla som är gode män/anhöriga men även för personal som jobbar inom LSS. Informations och diskussionskväll med Försäkringskassan

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 140204 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 6 Sammafattning I den sjätte träffen var uppgiften till de lokala nätverken att diskutera konkreta utvecklingsförslag

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

Vi är anhöriga. Är du en av oss?

Vi är anhöriga. Är du en av oss? Vi är anhöriga Är du en av oss? Att få vårda en närstående är samma sak som att få ge en gåva till någon man tycker om. Helt naturligt är det också slitsamt att vara anhörigvårdare. Då är det viktigt att

Läs mer

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren

Demens mitt i livet. Svenska Demensdagarna 2016. Karin Lindgren Demens mitt i livet Svenska Demensdagarna 2016 Karin Lindgren Diagnosen var på sätt och vis en lättnad; äntligen gick det att förstå det obegripliga och nu trodde vi att vi äntligen skulle få hjälp.men

Läs mer

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll

kommuninfo Specialnummer vård- och omsorg Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Gruppförsändelse till hushåll kommuninfo Kommunal information från Vännäs kommun November 2009 Specialnummer vård- och omsorg Gruppförsändelse till hushåll Specialnummer från vård- & omsorg Ansvarig utgivare Ulf Norberg ulf.norberg@vannas.se

Läs mer

Det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att du ska kunna försörja dig själv.

Det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att du ska kunna försörja dig själv. 1 För att gå här på Finsam? Man ska vilja förändra. Vilja gå mot ett mål. Respektera andra, utan att döma. Vilja ta ansvar för sig själv och för gruppen. Grejen med Finsam är att du bara behöver gå till

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014

Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 Mötesplatser för anhöriga Program hösten 2014 taby.se/anhorigstod SAMTALSGRUPPER Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013

Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 Täby kommuns anhörigstöd Program hösten 2013 www.taby.se/anhorigstod Täby kommuns anhörigstöd erbjuder föreläsningar, nätverk och samtalsgrupper för dig som hjälper en närstående. Föreläsningar Du är välkommen

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Ringkontakten. Ett kostnadsfritt erbjudande från frivilligorganisationerna och Hjo kommun

Ringkontakten. Ett kostnadsfritt erbjudande från frivilligorganisationerna och Hjo kommun Ringkontakten Ett kostnadsfritt erbjudande från frivilligorganisationerna och Hjo kommun OM RINGKONTAKTEN Tycker Du att det känns tryggt att veta att någon ringer upp Dig varje vardag? Bara för att höra

Läs mer

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN INSATSER INOM SOCIALPSYKIATRI Inom socialpsykiatri i Hagfors kommun finns insatserna boendestöd, boende, daglig sysselsättning samt kontaktperson. För att göra

Läs mer

Anhörigstöd Program januari mars 2016

Anhörigstöd Program januari mars 2016 Anhörigstöd Program januari mars 2016 Är du anhörig? Med anhörig menas en person som hjälper eller stödjer en närstående som inte klarar vardagen på egen hand. Behov av stöd kan bero på ålder, psykisk

Läs mer

Stöd till dig som är anhörig

Stöd till dig som är anhörig Stöd till dig som är anhörig Information om vilket stöd som finns till dig som hjälper en närstående www.umea.se/anhorig Innehåll Stöd till dig som är anhörig...3 Mottagningsenheten ger råd och information...4

Läs mer

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation

Förälder i Uddevalla. Användbar kontaktinformation Förälder i Uddevalla Användbar kontaktinformation När livet får nya proportioner... Att bli förälder är kanske det mest omvälvande som kan hända i en människas liv. Det livslånga åtagande i att bli förälder

Läs mer

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling

Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling Från förvaring till förvandling I samband med att jag coachade en verksamhetschef för ett gruppboende fick jag vara med om en märkbar utveckling. Chefens överordnade ringde mig och berättade att chefen

Läs mer

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism.

En utredning görs som mynnar ut i en ADHD diagnos med drag av Autism. Kalle växer upp med mor, far och en yngre broder. Tidigt märker man att Kalle inte är som alla andra, han är överaktiv, har svårt i kontakten med andra barn, lyssnar inte på föräldrarna, rymmer och försvinner.

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Anhörigstödets verksamhet Program för våren 2016

Anhörigstödets verksamhet Program för våren 2016 Anhörigstödets verksamhet Program för våren 2016 Anhörig är den person som har omsorg om och stödjer närstående Lenitha Petersson, Anhörigsamordnare Omsorgsförvaltningen Nybro kommun Telefon 0481-456 69

Läs mer

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vem gäller lagen för? Har du något av funktionshindren

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Äldreomsorg i Hylte kommun

Äldreomsorg i Hylte kommun Äldreomsorg i Hylte kommun Innehåll sida Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 3 Anhörig/Frivilligcenter 3 Anhöringkonsulent 3 Avgifter 3 Stöd i vardagen 4 Dagverksamhet 4 Trygghetslarm 4 Parkeringstillstånd 4

Läs mer

Gode mannens och förvaltarens uppdrag

Gode mannens och förvaltarens uppdrag Gode mannens och förvaltarens uppdrag Ditt uppdrag som god man eller förvaltare Som god man eller förvaltare företräder du en person som behöver hjälp med att sköta sina ekonomiska, juridiska och personliga

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

Sammanställning 1 100215

Sammanställning 1 100215 Sammanställning 1 100215 Bakgrund Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga, NKA, har sedan starten 2008 arbetat inom fyra olika prioriterade områden. Ett av dessa är Individualisering, utveckling och utvärdering

Läs mer

Självbestämmande och delaktighet

Självbestämmande och delaktighet NATIONELL VÄRDEGRUND Utbildning med Egon Rommedahl Självbestämmande och delaktighet November 2014 Instruktioner till träff 1, Hösten 2014. Värdighetsgarantierna i Mölndal Stad Instruktioner för samtalet

Läs mer

Välkommen till Ekhamra

Välkommen till Ekhamra Välkommen till Ekhamra Hjärtligt välkommen. Det är vår förhoppning att du ska trivas och känna dig trygg i din lägenhet och med personalen som arbetar på Ekhamra. Ekhamra är ett särskilt boende med totalt

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15 FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten 1 Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen Socialförvaltningen Socialförvaltningen 2004-04-15 2 Innehållsförteckning sidan Kommunens vision för hemvård...4

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 6 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm

Enkätsvar 2013. Fler kvinnor. Enkätsvar 2013 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Kyrkans Familjerådgivning Stockholm Enkätsvar 13 Under en fyraveckorsperiod, 25/2 till22/3 13, bad vi våra besökare på mottagningarna i Stockholm och Handen att fylla i och svara på en brukarenkät.

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015

Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2015 Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010-2010-02-08 1:0 REMISSUPPLAGA Äldreomsorgsplan för Finspångs kommun 2010- Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: post@kommun.finspong.se

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk eller dör I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom, skada eller död blir situationen för barnen

Läs mer

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd

Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Kommunövergripande tillsyn av äldreomsorgen i Västra Götalands län 2005-2008 Anhörigstöd Rapport 2009:08 Rapportnr: 2009:08 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulent Britt Johansson Utgivare: Länsstyrelsen

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet

Mata fåglar. Mata fåglar. Studiehandledning till. Mata. fåglar. Niklas Aronsson SOF. En studiehandledning från Studiefrämjandet Mata fåglar Mata fåglar Studiehandledning till Mata SOF Niklas Aronsson fåglar En studiehandledning från Studiefrämjandet Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en liten grupp människor som samlas

Läs mer

Mäta effekten av genomförandeplanen

Mäta effekten av genomförandeplanen Vård- och omsorgsförvaltningen Mäta effekten av genomförandeplanen -rapport från utvärderingsverkstad 2014 Utvärderingsverkstad Regionförbundet Uppsala län och Uppsala universitet Birgitta Lind Maud Sandberg

Läs mer

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN

KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN KARTLÄGGNING INFÖR OCH UNDER INDIVIDPLAN Till dig som förälder/annan vuxen Inom Barn- och ungdomshabiliteringen ser vi det som viktigt att barnen och ungdomarna får vara delaktiga så mycket som möjligt

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

fokus på anhöriga nr 11 dec 2008

fokus på anhöriga nr 11 dec 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga nr 11 dec 2008 Anhörigstöd i glesbygd Sverige är ett glesbefolkat land. Många anhöriga och deras närstående bor i glesbygd och har därför långt till det anhörigstöd som

Läs mer

Riktlinjer för anhörigstöd

Riktlinjer för anhörigstöd Vård, omsorg och IFO Annelie Amnehagen annelie.amnehagen@bengtsfors.se Riktlinjer Antagen av Kommunstyrelsen 1(7) Riktlinjer för anhörigstöd 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund... 3 2.1 Anhörigas

Läs mer

Att leva med Parkinsons sjukdom

Att leva med Parkinsons sjukdom SE_My Life my PD_Booklet_2april2010:A5 Hur kan jag förbättra min sömn? Hur får jag bästa möjliga effekt av min Parkinsonmedicin? 05.04.2010 15:45 Hur kan jag göra det lättare för människor att förstå vad

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar

Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar Viktigt för våra barn och ungdomar Ungt Fokus Föräldraträffar på skola/förskola är ett bra forum för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll Föräldrarna är viktigast för barnen/ungdomarna,

Läs mer

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60

GRUPPER. och. informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA. Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 GRUPPER och informationstillfällen VÅREN 2014 HABILITERINGSCENTER NACKA Nacka Närsjukhus Lasarettsvägen 4, 6 tr 131 83 Nacka, Tel 08-123 356 60 www.habilitering.se 1(20) 2(20) Grupper för person som har

Läs mer

NKI - Särskilt boende 2012

NKI - Särskilt boende 2012 NKI Särskilt boende (boende) 2012 1(7) NKI - Särskilt boende 2012 Enkät till boende 1.1 Nöjd Kund Index Tabell 1.1 Färgformatering i tabellen: Genomsnitt mellan svarsalt 1 & 2 RÖD Genomsnitt mellan svarsalt

Läs mer

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9

Föräldramöte i Kramfors skolor. Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 ÅK7-ÅK9 Material med frågor och svar att användas på föräldramöten från förskola till åk 9 Läs igenom frågan, tillsammans eller var för sig. Välj det svar du tycker passar dig bäst eller eget alternativ. Lägg

Läs mer

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd

Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011. Eskilstuna kommun. Granskning av anhörigstöd Revisionsrapport / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna December 2011 Eskilstuna kommun Granskning av anhörigstöd Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte och

Läs mer

Omsorgsplan 2014 2020

Omsorgsplan 2014 2020 Omsorgsplan 2014 2020 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-05-26, 67 Dnr KS 2013/491 1 Innehåll Sammanfattning sid 3 Inledning sid 4 Målgrupp sid 5 Insatser enligt LSS, utvecklingen under de senaste sex

Läs mer

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning

Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning Uppföljning av boendestöd LOV funktionsnedsättning 2014-02-17 Anna Spångmark Sofia Rooth Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Uppdraget... 3 2 Metod...

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten LSS enheten i Leksands kommun kännetecknas av att: Brukaren ges valfrihet i sin vardag Personalen arbetar på ett professionellt

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer