Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda"

Transkript

1 Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1

2 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som är Malmöbo. Här kan du hitta den hjälp, service och stöd du kan ansöka om när du inte längre kan klara dig själv. Malmö stad har ansvar enligt lag att ge omsorg, vård och stöd till Malmöbor oavsett ålder och det är den verksamhet vi berättar om här. Vi är många som finns till för dig. Hälso- och sjukvård kan du få på sjukhus och på vårdcentraler. Den utförs av Region Skåne eller av privata entreprenörer. Omsorg, vård och stöd regleras främst utifrån lagstiftning till exempel: socialtjänstlagen (SoL) hälso- och sjukvårdslagen (HSL) lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) lagen om färdtjänst All personal har tystnadsplikt. Handlingar i sociala ärenden och i hälso- och sjukvårdsärenden är skyddade enligt offentlighets-/sekretesslagen. 2

3 Stöd och hjälp till döv/dövblinda TECKENSPRÅKIG ÄLDREVÄGLEDARE Äldrevägledarna bedriver uppsökande verksamhet bland äldre döva och dövblinda. Äldrevägledaren kan hjälpa till med viktig information om döva och dövblinda i kontakter med biståndshandläggare och andra myndigheter. Äldrevägledaren når du via ett SMS till , Taltelefon eller via e-post: Äldrevägledarna har hela Skåne som upptagningsområde. SOCIALT UPPSÖKANDE VERKSAMHET Socialt uppsökande verksamhet av teckenspråkiga äldrevägledare riktar sig till äldre döva och dövblinda som bor hemma och inte har regelbundet stöd av hemtjänst. De som är 75 år eller äldre erbjuds hembesök. Syftet med den socialt uppsökande verksamheten är att göra vardagen säkrare och tryggare. SYNPEDAGOGER Om du är döv och synskadad kan du få hjälp av Dövteamets synpedagoger. E-post: eller via Internet: 3

4 4 Fixartjänsten på hembesök. Foto: Peter Kroon.

5 Att tänka efter före Personskador är ett av de största hälsoproblemen bland äldre personer i Sverige. Det är därför viktigt att försöka förebygga fall och andra olyckor. Många av skadorna kan förhindras genom att du som är äldre får information och stöd av oss i tid. Att förebygga olyckor eller skador handlar om att tänka efter före. FIXARTJÄNST Om du är 75 år eller äldre kan du få hjälp med en del praktiska saker i ditt hem. Tjänsten kallas Fixartjänst och är kostnadsfri. Du får själv betala arbetsmaterial. Fixartjänsten gäller även dig som är 67 år och är beviljad hemtjänstinsats, och för dig som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Behöver du fixartjänt på teckenspråk ska du kontakta teckenspråkig fixartjänst. Du kan sända ett SMS till Fixartjänst via eller ett e-post till UPPSÖKANDE VERKSAMHET I den uppsökande verksamheten får du information om hur du kan förebygga olyckor i hemmet, och vilken stöd och hjälp du kan få, och vart du ska vända dig. Du får också tillfälle att ställa frågor. Du kan få erbjudande om att komma till en av våra informationsträffar eller få hembesök. Kontakta din stadsdel om du vill veta mer. HJÄLPMEDEL Om du har någon form av funktions- eller aktivitetsnedsättning kan du efter bedömning kostnadsfritt få låna hjälpmedel för att klara vardagen. Det är arbetsterapeut eller sjukgymnast som gör bedömningen. Även anhöriga kan få god användning av hjälpmedel till sina närstående. Ibland kan det även vara aktuellt med en anpassning av bostaden. Läs mer under rubriken Bostadsanpassning. Om du inte själv, eller med hjälp av någon annan, kan ta dig till vårdcentralen, kan du få rehabilitering hemma för att återställa eller att bevara din funktions- och aktivitetsförmåga, utifrån din målsättning. Kontakta din stadsdel om du vill veta mer. 5

6 6 Trygghetshotellet Mathildenborg. Foto: Lars Lilliedal.

7 TRYGGHETSHOTELLET På trygghetshotellet Mathildenborg kan du få sällskap, trygghet och få vila upp dig. Där kan du även bo om dina anhöriga/närstående ska åka bort på semester eller om du som anhörig/närstående behöver få vila. Du kan checka in dygnet runt på trygghetshotellet från och med det år du fyller 70 år. Sjuksköterskan gör en bedömning via telefon om eventuella hinder finns för incheckning. För make, maka eller registrerad partner räcker det om den ena av er uppfyller ålderskravet. Du betalar en avgift per dygn där sänglinne, handdukar och måltider ingår. Trygghetshotellet Mathildenborg, Besöksadress: Rudbecksgatan 1. Telefon För mer information se: TRYGGHETSLARM Känner du dig otrygg i ditt hem kan du ansöka om ett trygghetslarm. Med en enkel tryckknappning på larmet kan du få hjälp om du behöver akut hjälp. Du får tala med en larmoperatör via en högtalartelefon, som förmedlar kontakt till hemtjänsten. Du betalar en avgift för trygghetslarm. Ansökan görs hos biståndshandläggare. SYNINSTRUKTÖRER Om du är synskadad eller har en synnedsättning kan du få hjälp och stöd av syninstruktörer. De hjälper dig bland annat med råd och träning och de kan informera dig om föreningar för synskadade. Det kostar inget att få hjälp och stöd av syninstruktörerna. 7

8 Hjälp i vardagen För de flesta är det en trygghet i att kunna bo kvar hemma. En trygghet i din välkända hemmiljö. Efter en individuell bedömning kan du få hjälp med sådant som du själv har svårt att göra eller inte klarar av. BOSTADSANPASSNING Har du en varaktig funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Bidraget är till för att underlätta det dagliga livet och få möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Du måste, förutom ansökan, ha ett intyg som styrker din funktionsnedsättning och de problem som den medför i bostaden. Information och hjälp med ansökan lämnas av arbetsterapeut i din stadsdel. Ansökan lämnas därefter till stadsbyggnadskontoret som beslutar om bidrag. BOENDESTÖD Om du har en psykisk funktionsnedsättning kan du ansöka om boendestöd. Tillsammans arbetar vi för att du ska få bättre struktur i din vardag och för att öka din självständighet. Det kan till exempel handla om praktiska saker i hemmet, gå ut och göra ärenden, delta i fritidsaktivitet eller samtal. Ansökan görs hos biståndshandläggare. Det kostar inget att få boendestöd. DAGVERKSAMHET I Malmö finns olika former av dagverksamheter som du kan ansöka om. Det kan vara en social dagverksamhet för att bryta ensamhet och isolering, eller en dagverksamhet med specialinriktning såsom demens eller stroke. Dagverksamheten kan fungera som ett komplement till hemtjänst eller som avlastning till anhöriga/närstående. Mer information om de olika dagverksamheterna och hur du ansöker kan du få av en biståndshandläggare. Du betalar en avgift för dagverksamhet. 8

9 LEDSAGARSERVICE Ledsagarservice är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl möter svårigheter i vardagen. Ledsagarservice ska vara ett personligt stöd för dig. Du kan beviljas ett par timmar för att till exempel: ta dig till eller delta i aktiviteter, gå promenader, besöka anhöriga eller vänner. Ledsagarservice kan även beviljas vid ett specifikt tillfälle, till exempel utflykter och resor. Ansökan görs hos biståndshandläggare. Det kostar inget att få ledsagarservice. KONTAKTPERSON Kontaktperson är till för dig som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl möter svårigheter i din vardag. Det kan också gälla personer som behöver stöd i hemmet för att bryta isolering. Kontaktpersonen ska fungera som ett personligt stöd för dig. Det kan till exempel handla om att bryta isolering och/eller förmedla kontakt med myndigheter. Ansökan görs hos biståndshandläggare. Det kostar inget att få kontaktperson. REHABILITERING Efter en skada eller sjukdom kan du behöva rehabilitering. Det innebär att du tränar dig för att leva ett så självständigt liv som möjligt, utifrån dina behov och förutsättningar. Det kan vara gång- och förflyttningsträning eller träning för att klara den personliga omvårdnaden. Du kan få rehabilitering i hemmet under en begränsad tid om du inte själv, eller med hjälp av någon annan, kan ta dig till vårdcentralen. Du har även möjlighet att kostnadsfritt låna hjälpmedel för att klara vardagen. Ta kontakt med arbetsterapeut eller sjukgymnast i din stadsdel som, tillsammans med dig, lägger upp rehabiliteringsinsatserna utifrån din målsättning. Insatser av arbetsterapeut och sjukgymnast är kostnadsfria. 9

10 HEMTJÄNST Du kan ansöka om hjälp i ditt hem med till exempel städ, tvätt och matinköp eller personlig omvårdnad. Behöver du hjälp på kvällar och nätter kan du få det. Den hjälp du kan få beror på din situation och bedöms individuellt. I Malmö finns även möjlighet att få hemtjänstpersonal som talar andra språk än svenska. Om du är döv och/eller dövblind kan du få teckenspråkig hemtjänst. Ansökan om hemtjänst görs hos biståndshandläggare. Du betalar en avgift för hemtjänst. HEMSJUKVÅRD Du kan få hemsjukvård om du inte själv, eller med hjälp, kan ta dig till vårdcentralen. Hemsjukvård är den sjukvård som ges i det egna hemmet. Sjuksköterska kommer hem till dig och ger råd och sjukvårdande insatser, som till exempel sårvård, inkontinensskydd och hjälp med injektioner och medicinering. Din läkare skriver remiss, men det är sjuksköterskan som bedömer om du har rätt till att få sjukvård i hemmet. Vill du ha hembesök av läkare vänder du dig till den läkare/ vårdcentral du är listad hos. Hemsjukvård är kostnadsfritt. 10 Foto: Andreas Larsson

11 Anhörig Många anhöriga eller närstående stödjer, vårdar eller hjälper någon som är äldre, långvarigt sjuk eller har fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. För att klara av att göra det behöver man ibland få stöd. Stöd för att fysiskt, psykiskt eller socialt underlätta vardagen. Med anhörig eller närstående menas du som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan du få hjälp med samtalsstöd och avlösarservice. SAMTALSSTÖD Om du behöver någon att prata med finns det stöd i din stadsdel för samtal. Det kan vara i grupp eller enskilt. Ibland kan samtalet vara att dela vardagens händelser med någon i samma situation. Andra gånger behövs det ett djupare samtal i enrum där svårare tankar och frågor tas upp. Det finns också öppna gemensamma träffar på mötesplatserna. INFORMATION OCH UTBILDNING Det finns möjlighet att delta i informationsträffar och få utbildning kring olika frågor eller sjukdomar som du som anhörig kan vilja eller behöva veta. Varje stadsdel har en representant, anhörigkonsulent eller samordnare, som kan hjälpa dig att hitta rätt. AVLÖSNING Alla behöver någon gång få egen tid, för vila eller för aktiviteter. Till exempel kan du som vårdar någon hemma få avlösning i hemmet. Det finns även platser där personen du vårdar kan vistas vid enstaka tillfällen eller mer regelbundet. Avlösning är avgiftsfritt i upp till 12 timmar per månad, därefter betalar du en avgift. 11

12 Mötesplatser och träffpunkter MÖTESPLATSER FÖR ÄLDRE På mötesplatsen för äldre kan du och dina anhöriga/närstående få social samvaro, upplevelser, stimulerande aktiviteter och förhoppningsvis få nya vänner. Du som är Malmöbo får besöka alla mötesplatser oavsett vilken stadsdel du bor i. Att besöka mötesplatsen är gratis, aktiviteter och fika finns till självkostnadspris. Mötesplatserna i Malmö stad Mötesplats Adress Telefonnummer Dammfrigården Korsörvägen Garaget Lönngatan Gemenskapen Spånehusvägen Gyllebogården Mellanhedsgatan 26 A Havsuttern Möllevångsgatan Limhamns mötesplats Idrottsgatan Lindgården Lindängsplan Mötesplats Kirseberg Kirsebergs torg 5B Mötesplats Hyllie Stensjögatan Parkmöllan Norra Parkgatan Seniorum von Troils väg Träffpunkten Husie Västra Skrävlingevägen Tuppen Tessins väg För mer information se: 12

13 TRÄFFPUNKTER FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONS- NEDSÄTTNING På en träffpunkt kan du finna gemenskap och syssla med olika aktiviteter som du själv känner att du är redo för. Alla människor kan ha problem till och från, problemet eller sjukdomen är bara en liten del av hela människan. På träffpunkterna fokuseras på det friska och det som du själv klarar av. Här är meningen att du ska känna att din vardag blir bättre och att din livskvalitet höjs. Att besöka träffpunkten är gratis, aktiviteter och fika finns till självkostnadspris. Träffpunkterna i Malmö stad Träffpunkt Adress Telefonnummer Höjdpunkten Gasverksgatan Hörnan Kirsebergs torg Limhamns mötesplats Idrottsgatan Rospunkten Lektorsgatan Örten Hårds väg För mer information se: 13

14

15 Insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Att ha en funktionsnedsättning innebär att man är i behov av stöd för att vardagslivet ska fungera. Den som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva som andra och delta aktivt i samhället själv bestämma över sin vardag och över hur stöd och service utformas. Du kan ansöka om hjälp utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det kostar inget att få insatser enligt LSS. Foto: Andreas Larsson VEM OMFATTAS AV LSS? Lagen delar in de personer som har rätt till LSS i tre grupper. De grupperna kallas personkretsar. Personkrets 1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. Personkrets 2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom. Personkrets 3. Personer med psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar, och som har stort behov av stöd och service i sitt vardagsliv Om du tillhör LSS personkrets kan du ansöka om följande insatser: 1. rådgivning och personligt stöd 2. personlig assistent 3. ledsagarservice 4. kontaktperson 5. avlösarservice i hemmet 6. korttidsvistelse utanför hemmet 7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet 8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar 9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad 10. daglig verksamhet (gäller endast personkrets 1 och 2). Du ansöker om insats nummer 2-10 hos biståndshandläggare i Malmö stad, och nummer 1 hos LSS-handläggare i Region Skåne. 15

16 Boende När du inte längre kan bo kvar i ditt eget hem på grund av att dina behov av omsorg, vård och stöd är stora och omfattande, kan du ansöka om att flytta till ett särskilt boende. Efter en individuell bedömning får du service, omvårdnad och tillsyn dygnet runt. SÄRSKILT BOENDE Det finns två olika typer av särskilt boende för äldre i Malmö: vårdboende och gruppboende. Gruppboende har särskild inriktning för personer med demenssjukdom. Boendena består av lägenheter placerade i grupp. Det finns gemensamma utrymmen som kök och vardagsrum. Du betalar dels hyra för lägenheten i det särskilda boendet och dels ett boendeabonnemang för måltider och service. Ansökan om särkilt boende görs hos biståndshandläggare. Boende för teckenspråckiga På Lindängelunds boendegrupp Dalen finns särskilt boende för teckenspråckiga döva och dövblinda. Personalen är teckenspråkig. SENIORBOENDE Seniorboende är för dig som är 55 år eller äldre och söker ett bekvämare och mer tillängligt boende. Flera olika hyresvärdar erbjuder lägenheter i sina seniorboende. Boplats Syd informerar om och förmedlar lägenheter till ett flertal seniorboenden. Lägenheter tilldelas efter kötid och inte efter behov. Ansökan kan även göras direkt hos de fastighetsägare som inte är anslutna till Boplats Syd. För mer information: Besöksadress: Stortorget 8 (Lejonetpassagen). Telefon:

17 Färdtjänst Foto: Andreas Larsson Du kan få färdtjänst om du på grund av en funktionsnedsättning har mycket stora svårigheter att använda allmänna kommunikationsmedel eller att förflytta dig. Du har inte rätt till färdtjänst om du har tillfälliga funktionsnedsättningar. Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Den bygger på samåkning. Det innebär att du, om din funktionsnedsättning så tillåter, måste acceptera samåkning med andra resenärer, liksom avvikelser i resväg och restid. ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Du ansöker om färdtjänst skriftligt på särskild blankett. Blanketten kan du antingen ladda ned på eller få hemskickad. Du ska bifoga ett skriftligt utlåtande från vårdcentral eller sjukhus som utförligt beskriver din funktionsnedsättning. De allra flesta som ansöker om färdtjänst blir också kallade till ett besök hos en utredare. Du betalar avgift för färdtjänst. För mer information: Telefon: E-post: 17

18 Hur söker du? Om du har eller är i behov av stöd och hjälp ansöker du hos biståndshandläggaren i den stadsdel där du bor. Biståndshandläggaren gör ett hembesök hos dig, ibland tillsammans med en arbetsterapeut eller sjukgymnast. De utreder vilka möjligheter du har att få hjälp utifrån dina personliga behov. Det bestäms med stöd av lagen och kallas bistånd. Biståndet är individuellt behovsprövat och ges bara när behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Behöver du rehabilitering, hjälpmedel eller hjälp med att söka bostadsanpassningsbidrag kan du kontakta sjukgymnast eller arbetsterapeut i din stadsdel. De gör ett hembesök och utreder dina behov. Om du inte själv, eller med hjälp, kan ta dig till vårdcentralen kan din behandlande läkare skicka en remiss till sjuksköterska i din stadsdel. Sjuksköterskan bedömer om du har rätt till hemsjukvård. Vad kostar det? Hur stor avgift du ska betala beror på din inkomst och på hjälpens omfattning. Avgiften räknas i procent av nettoinkomsten, och är högst 6,8 procent av nettoinkomsten. Du betalar aldrig mer än maxtaxan. LSS-insatser är kostnadsfria. Mer information om avgifter för äldre och handikappomsorg finns på avgifteraldreochhandikappomsorg. Du kan även beställa vår broschyr Avgifter och regler på medborgarkontoret. 18

19 Har du synpunkter eller klagomål? Du har olika möjligheter att framföra dina synpunkter och klagomål om du inte är nöjd med den vård och omsorg du får. Du ska i första hand prata med din kontaktman, chefen för verksamheten eller biståndshandläggare om det är något du inte är nöjd med. Kontaktman är den person, till exempel undersköterska, som är utsedd att vara din personliga kontakt. Om du inte känner att det räcker utan vill gå vidare med dina klagomål eller synpunkter kan du vända dig till Malmö stads förtroendenämnd. För mer information se: Telefon: E-post: ÖVERKLAGA BESLUT Är du inte nöjd med det beslut som du har fått av din biståndshandläggare kan du överklaga. Det står i biståndsbeslutet hur du överklagar. Be biståndshandläggaren om hjälp om du inte klarar det själv. Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, såsom hemsjukvård och rehabilitering kan inte överklagas. Postadress: Förtroendenämnden Malmö stad Malmö 19

20 Telefonnummer och e-postadresser Teckenspråkig Äldrevägledare sms/tal: sms: Telefon: E-post: Tolkcentralen Bildtelefon: Taltelefon: Fax: E-post: Teckenspråkig fixartjänst sms: E-post: 20

21 Kontaktuppgifter TELEFONNUMMER E-POSTADRESS Centrum Fosie Husie Hyllie Kirseberg Limhamn-Bunkeflo Oxie Rosengård Södra innerstaden Västra innerstaden Färdtjänst Malmö förtroendenämnd Syninstruktörer Trygghetshotellet Malmö stad (växel) Har du inte tidigare varit i kontakt med vård- och omsorgsverksamheten? Kontakta biståndshandläggare. För mer information se 21

22 22 Egna anteckningar

23 23

24 Malmö stad. Grafisk form: Lisa Janzon. Tryck: Holmbergs i Malmö AB Malmö stad Vård och omsorg Malmö Tel

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vem gäller lagen för? Har du något av funktionshindren

Läs mer

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss!

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss! Anhörigstöd - så här fungerar det hos oss! Vem finns anhörigstödet till för? Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

för äldre i Karlskrona

för äldre i Karlskrona Anhörigstöd för äldre i Karlskrona Design och layout Marie-Louise Bescher Denna broschyr är framtagen av äldreförvaltningen 2010-09-14. Tryckeri: Karlskrona kommun, Psilander Grafiska Denna broschyr ger

Läs mer

Äldreomsorg i Hylte kommun

Äldreomsorg i Hylte kommun Äldreomsorg i Hylte kommun Innehåll sida Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 3 Anhörig/Frivilligcenter 3 Anhöringkonsulent 3 Avgifter 3 Stöd i vardagen 4 Dagverksamhet 4 Trygghetslarm 4 Parkeringstillstånd 4

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre ÅSELE KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN Stöd och omsorg för äldre Information för dig som vill veta mer om stöd och omsorg för äldre. Vårt motto är att se möjligheterna där andra ser svårigheter. INSATSER FÖR ÄLDRE

Läs mer

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING

AVGIFTER. inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING inom omsorgen om personer med FUNKTIONSNEDSÄTTNING 20 5 AVGIFTER avgifter funktionsnedsättning AVGIFTER FÖR DIG SOM ÄR UNDER 65 ÅR OCH HAR OMSORGS- OCH STÖDINSATSER Här presenteras kortfattat de oftast

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information

VÅRD OCH ÄLDREOMSORG. Stöd och hjälp vid demenssjukdom. För mer information STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-10-15 För mer information Biståndshandläggare: Telefontid måndag-onsdag och fredag 8.30-9.30 Telefon: 0303-73 25 38 Stöd och hjälp vid demenssjukdom Demenssjuksköterska söks via

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett normalt och

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Stödet kan vara både praktiskt och socialt och utgår från ditt hem, men kan också omfatta situationer utanför hemmet.

Stödet kan vara både praktiskt och socialt och utgår från ditt hem, men kan också omfatta situationer utanför hemmet. Boendestöd Vad är boendestöd? Boendestöd ska vara ett praktiskt och pedagogiskt stöd. Stödet kan ge dig struktur i vardagsrutiner och syfta till att du så långt som möjligt ska kunna möta och hantera vardagen.

Läs mer

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet.

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. P Å G O T L A N D Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make, maka, förälder, barn, vän eller

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som bor i särskilt boende. Reviderad 2011-04-19

Kvalitetsdeklaration. för dig som bor i särskilt boende. Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration för dig som bor i särskilt boende Reviderad 2011-04-19 Kvalitetsdeklaration särskilt boende Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen anger vilka grundläggande kvalitetskrav

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN INSATSER INOM SOCIALPSYKIATRI Inom socialpsykiatri i Hagfors kommun finns insatserna boendestöd, boende, daglig sysselsättning samt kontaktperson. För att göra

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Hemvård. i Åstorps kommun

Hemvård. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Anhörigstöd i Mjölby kommun

Anhörigstöd i Mjölby kommun Anhörigstöd i Mjölby kommun Det kan både skänka glädje och trygghet att hjälpa en anhörig men det kan även skapa oro, trötthet. För att orka kan man behöva stöd. Vilket stöd som behövs är olika från person

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

SENIORER. Handbok för. Uddevalla 2016. Har du frågor om socialtjänsten?

SENIORER. Handbok för. Uddevalla 2016. Har du frågor om socialtjänsten? Har du frågor om socialtjänsten? Socialupplysningen 0522-69 75 60 När du har frågor om äldreomsorg eller om insatser för personer med funktionsnedsättning. måndag-fredag kl. 9.00-12.00, 13.00-16.30 Rehabupplysningen

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Social och ekonomisk information

Social och ekonomisk information Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer...

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Avgifter för omsorg och stöd 2016

Avgifter för omsorg och stöd 2016 Avgifter för omsorg och stöd 2016 Inledning Från och med den 1 januari 2016 gäller nya avgifter för stadens insatser inom omsorg och stöd i Lidingö. Den här broschyren innehåller information om de nya

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG

SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG SÄRSKILT BOENDE VÅRD OCH OMSORG VÄLKOMMEN TILL SÄRSKILT BOENDE Den enskilde kan ansöka om särskilt boende när behovet av vård och omsorg är omfattande och den enskilde inte klarar av att bo kvar i ordinärt

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se

Dunderbergsgatan 2 0481-450 00 vx individochfamilj@nybro.se Hemsida http://www.nybro.se Assistansberättigad Personnummer God man/förvaltare Telefonnummer Postadress Besöksadress Telefon E-post Postgiro Org.nr NYBRO KOMMUN Individ- och familjenämnden 382 80 NYBRO Dunderbergsgatan 2 0481-450

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson.

Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Bli familjehem, kontaktfamilj, stödfamilj eller kontaktperson. Öppna ditt hem för någon som behöver det. Vi behöver dig som kan finnas där när det blir jobbigt,

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun

Stöd till personer med funktionsnedsättning. i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) LSS handläggare Information om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med tio insatser som ska garantera att

Läs mer

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100

Riktlinjer. för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år. Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Social- och omsorgskontoret Riktlinjer för vissa insatser enligt socialtjänstlagen till personer över 65 år Reviderad 2015-08-26 Äldreomsorgsnämnden 100 Inga-Lena Palmgren utredare Stab Telefon (direkt):

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Stöd till dig som är anhörig

Stöd till dig som är anhörig Stöd till dig som är anhörig Information om vilket stöd som finns till dig som hjälper en närstående www.umea.se/anhorig Innehåll Stöd till dig som är anhörig...3 Mottagningsenheten ger råd och information...4

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet. Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller trygghetsboende. Hemtjänsten hjälper Dig som inte klarar av den dagliga livsföringen på

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde. 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen 2012-03-30 Sida 1 av 13 Sociala nämndernas stab Riktlinjer för biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen inom äldrenämndens verksamhetsområde 1. Allmänt om bistånd enligt socialtjänstlagen Socialtjänstlagen

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Välkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad

Välkommen till STÖD & SERVICE. - insatser enligt LSS i Landskrona stad Välkommen till STÖD & SERVICE - insatser enligt LSS i Landskrona stad STÖD & SERVICE - ger dig med funktionsnedsättning en möjlighet att leva som andra Här hittar du information om vilket stöd och vilken

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning

fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter Dagvård med demensinriktning 2006-12 13 1 Riktlinje för Dagverksamheter fastställd av ledningsgruppen för vård och omsorg den 13 december 2006 samt 11 november 2008 Dagverksamheter är till för människor med behov av stöd i den dagliga

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Förklaring av föreskriften

Förklaring av föreskriften Förklaring av föreskriften Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Individuppgifter om ade insatser Uppgifterna samlas in med stöd av förordningen

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15

FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15 FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten 1 Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen Socialförvaltningen Socialförvaltningen 2004-04-15 2 Innehållsförteckning sidan Kommunens vision för hemvård...4

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35.

jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. T jänstebeskrivning, insatser för vuxna Antagna av Socialnämnden 2005-12-14, 184. Reviderade/kompletterade 2006-03-22, 35. Tjänstebeskrivning; insatser för vuxna Dnr. 05/SN 0244 05/SN H 01055 Målgrupp:

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen för år 2009 Uppdaterad 2009-01-01 2 (14) Förbehållsbelopp Kommunen ska besluta om den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna levnadskostnader med ledning

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer