FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten. Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen. Socialförvaltningen. Socialförvaltningen 2004-04-15"

Transkript

1 FALKÖPINGS KOMMUN Biståndsenheten 1 Lättläst Information om äldre- och handikappomsorgen Socialförvaltningen Socialförvaltningen

2 2 Innehållsförteckning sidan Kommunens vision för hemvård...4 Hur gör du för att få hemtjänst?. 4 Beslut. 4 Vad kostar det?.. 5 Vad kan jag få hjälp med?. 5 Om du inte kan bo kvar hemma?.. 6 Det här är viktigt att tänka på när du får hjälp.. 7 Kontaktpersonskap 8 Hälso- och sjukvård... 8 Bostadsanpassning 8 Hjälpmedel 8 Dagcentraler.. 9 Fritidsverksamhet.. 9 Rätt att göra något på dagarna... 9 InformationsCentrum.. 10 Anhörigstöd Personligt ombud Syn- och hörselinstruktör.. 11 Läs- och skrivhörna... 11

3 Tillgänglighetsguiden 11 3 Parkeringstillstånd. 11 Närtrafik 12 Färdtjänst Regionfärdtjänst 12 Riksfärdtjänst 12 Kommunala handikapprådet. 13 Kommunala pensionärsrådet. 13 Kvalitetsgarantier.. 14 Vill du klaga eller ge beröm? 14 Telefonnummer. 15

4 4 Kommunens vision för hemvården Politikerna i Falköpings kommun vill att de som får hjälp från hemvården ska känna sig trygga. Den hjälp man får med omvårdnad, service samt hälso- och sjukvård i hemmet ska vara av god kvalitet. De som är ansvariga för hemvården ska ta reda på vad människor behöver och hur de har det. Hur gör du för att få hemtjänst? Om du har svårt att klara dig själv, kan du behöva hjälp från hemtjänsten. För att få hjälp från hemtjänsten får du prata med en handläggare som jobbar på Biståndsenheten. En handläggare är en person som tillsammans med dig bestämmer vilken hjälp du kan få. Det kallas för biståndsbedömning. Du kan få hjälp med det du inte klarar själv eller när du inte har någon annan som kan hjälpa dig. Du kan inte få hjälp från kommunen utan att du behöver det. Telefonnummer till handläggaren i det området där du bor finns i slutet av denna broschyr. Beslut När du har ansökt om hjälp ska du få ett beslut av handläggaren. I beslutet ska det stå vilken hjälp du ska få. Detta beslut får du inom två veckor. Om du inte får den hjälp du har ansökt om, kan du överklaga. Din handläggare talar om för dig hur du ska göra när du överklagar.

5 5 Vad kostar det? Det du betalar för hemtjänsten eller i boendet räknas ut efter hur stor din inkomst är och hur mycket hjälp du har. Alla betalar hyra för sin bostad. Du betalar själv för din mat, för läkarbesök, mediciner och det du vill göra på din fritid. Vill du veta mer vad det kostar? Det finns en broschyr du kan få av din handläggare. Du kan även prata med den ekonomihandläggare som räknar ut din avgift. Telefonnummer finns i slutet av denna broschyr. Vad kan jag få hjälp med? Det beror på dina behov vad du kan få hjälp med. Hjälpen kan till exempel vara: Personlig omvårdnad till exempel Att tvätta sig, duscha, borsta tänder, gå på toaletten Att klä på och av sig Att någon kommer och tittar till mig om jag är orolig Service till exempel Att någon kommer hem till mig med färdiglagad mat Att jag får hjälp med att handla Att jag får hjälp med tvätt och kläder Att jag får hjälp med städning Annat stöd till exempel Att jag får hjälp med ledsagning när jag ska ut på något Att mina anhöriga kan få hjälp med avlastning Att jag kan få något att göra på dagen Att få en kontaktperson, ett kamratstöd Trygghetslarm För dig som bor hemma och som behöver kalla på hjälp alla tider på dygnet, finns trygghetslarm. Larmet kan bäras runt halsen eller armen och är kopplat till telefonen.

6 6 Om du inte kan bo kvar hemma? Är du äldre och handikappad och hjälpen du får hemma inte räcker till och du känner att du inte kan bo kvar hemma längre. Då kan du be om att få bo i ett särskilt boende. Det finns olika sorters särskilda boenden: Äldreboende. Där finns det personal dygnet runt, till exempel Ranliden, Trätorget, Bergsliden 1, Katarinagården. Demensboende, Där bor personer med svår glömska. Där finns personal dygnet runt. Exempel på demensboende är Trädgårdsgatan 19-21, Bergsliden 13 Serviceboende, till exempel S:t Olofsgatan 11, Bergsliden 2, Trädgårdsgatan 23 (Läkaren) Tillfällig korttidsplats. Där kan du bo en kort tid för att du ska träna upp dig eller för att dina anhöriga ska få ledigt. Där finns personal dygnet runt. Regelbunden korttidsplats, så kallad växelvård Till exempel en vecka på korttidsplats och en vecka hemma. För personer med utvecklingsstörning eller en hjärnskada finns: Gruppbostäder, där finns det personal som ska kunna hjälpa till dygnet runt. Personalen kan hjälpa till med omvårdnad och praktiska saker. Till exempel att hjälpa till med att komma iväg på bio, teater eller en fotbollsmatch om man vill. Servicebostad/stödboende, En servicebostad/stödboende kan vara en lägenhet som ligger nära en gruppbostad. Där får man hjälp av personal ibland när man behöver det. Korttidsvistelse Korttidsvistelse kan vara på ett korttidshem eller i en familj. Där får du miljöombyte samtidigt som dina anhöriga får ledigt. Vill du veta mer kan du ringa din handläggare på Biståndsenheten. Telefonnummer finns i slutet av broschyren.

7 7 Det här är viktigt att tänka på när du får hjälp: Ditt hem blir personalens arbetsplats. Personalen behöver ha bra saker för att kunna sköta sitt arbete. Det kan vara till exempel dammsugare, skurborste med långt skaft, rengöringsmedel med mera. Ibland måste personalen använda tekniska hjälpmedel. Det kan till exempel vara en personlyft (en apparat som lyfter människor). Det är för att de ska kunna hjälpa dig på bästa sätt. Du får inte ge bort några presenter till personalen. Personalen får inte skriva på några viktiga papper. Ska du resa bort en tid eller ligga på sjukhus. Tala om det för din personal, så får du avdrag om du har hemtjänstavgift. Bra att veta! Personalen har tystnadsplikt. Det betyder att de inte får tala om för andra hur du har det och hur du mår. Om du vill kan personalen ta hand om en nyckel till din bostad. Nyckeln finns inlåst i ett säkert skåp.

8 8 Kontaktpersonskap När du får hjälp från hemtjänsten så lovar vi att du får en kontaktperson i personalgruppen. Kontaktpersonen är en personal som har en mer nära kontakt med dig och dina anhöriga. Hälso- och sjukvård När du bor i ett särskilt boende har kommunen ansvaret för hälso-och sjukvården och rehabiliteringen. Rehabilitering kan exempelvis vara att gå-träna eller träna på att klä på sig. För dig som inte bor i särskilt boende har primärvården i första hand ansvaret för hälso- och sjukvården. Bostadsanpassning Har du svårt att klara dig hemma på grund av ditt handikapp? Då kan du få hjälp med att bygga om din bostad. Det kallas bostadsanpassning. För att få den här hjälpen måste du ha handikappet för alltid. Du måste ha ett intyg från en arbetsterapeut. En arbetsterapeut är en person som som jobbar mycket med hjälpmedel och handikapp. I intyget ska det stå att du behöver ha hjälp med att bygga om bostaden. För att få hjälp med bostadsanpassning vänder du dig till kommunens arbetsterapeut på rehabenheten Telefonnumret dit är , eller Hjälpmedel Behöver du hjälpmedel? Det kan vara till exempel en rullstol, en rollator, en duschstol, en lyft med mera. Hjälpmedlen provas ut och skrivs ut av en arbetsterapeut eller sjukgymnast. Bor du i ett särskilt boende, har dagvård eller har hjälp av kommunens sjuksköterska vänder du dig till kommunens rehabenhet. Telefonnumret dit är , eller Om du inte har hjälp av kommunen får du ringa till primärvårdens arbetsterapeut eller sjukgymnast. Telefonnummer (växel)

9 9 Dagcentraler På dagcentralerna kan du träffa andra personer. Du kan vara med i olika aktiviteter, äta lunch, fika med mera. På dagcentralerna finns frivilliga medarbetare. Lokalerna på dagcentralerna kan bokas och användas av pensionärs och handikappföreningar. I Falköpings kommun finns följande dagcentraler: Hjorten, Järnvägsgatan 10 Falköping, Telefonnummer Läkaren, Trädgårdsgatan 23 Falköping, Telefonnummer Dagcentralen Björktuna, Stenstorp, Telefonnummer Fritidsverksamhet I kommunen finns fritidsassistenter. De har sitt kontor på dagcentralen Läkaren. De har fritidsaktiviteter i olika delar av kommunen. Exempel på fritidsaktiviteter kan vara: matlagningsgrupper, temagrupper, utflykter, gymnastik med mera. Fritidsverksamheten vänder sig till personer som bor i eget boende och som behöver träffa andra personer. Telefonnumret till fritidsassistenterna är eller För personer med utvecklingsstörning finns det fritidsaktiviteter på dagcenter Freja. Vill du veta mer ring till Fritiden Freja, Rätt att göra något på dagarna Personer med utvecklingsstörning har rätt att ha något att göra på dagarna. Det kallas daglig verksamhet Daglig verksamhet kan vara arbete, studier eller något annat. Den dagliga verksamheten utgår från dagcenter Freja. Vill du veta mer om daglig verksamhet, kontakta din handläggare på Biståndsenheten.

10 10 InformationsCentrum InformationsCentrum finns på Trädgårdsgatan 23 B (kvarteret Läkaren) Är öppet vardagar mellan Där kan du få veta mer om anhörig-, handikapp- och äldrefrågor. De som finns på InformationsCentrum är vägledare, frivilligt arbetande personer eller personal med olika kunskaper och erfarenheter. Du behöver inte tala om vad du heter när du kontaktar InformationsCentrum. Telefonnumret till InformationsCentrum är Anhörigstöd Du som vårdar eller stödjer en nära anhörig under en längre tid behöver stöttning och hjälp för att orka med detta. Det finns olika möjligheter till stöd som du kan få. Anhörigsamordnaren är en person som kan ge råd och stöd till dig som vårdar en nära anhörig. Anhörigsamordnaren har tystnadsplikt. Ring anhörigsamordnaren om du har frågor. Telefonnummer Personligt ombud Personer med psykiska handikapp kan välja att få ett personligt ombud. Ett personligt ombud ska hjälpa den handikappade och se vilka behov han/hon har av vård, stöd och service. Det personliga ombudet ska hjälpa till i kontakter med myndigheter. För mer information, kontakta de personliga ombuden på telefonnummer

11 11 Syn och hörselinstruktör Kommunens syn- och hörselinstruktör är en person som arbetar med att informera om syn- och hörselhjälpmedel. Hon tränar personer i att använda syn- och hörselhjälpmedel. Hon märker upp trappor, spisar, bandspelare med mera. Hon talar om vad som är bra belysning Hon ger tips om hörselhjälpmedel. Hon ger råd och stöd i en jobbig situation. Hjälpen kostar inget. Finns på telefonnummer Läs och skrivhörna Läs och skrivhörnan är till för dig som har svårt att läsa eller skriva på grund av till exempel en synskada, dyslexi, afasi eller något annat handikapp. Läs och skrivhörnan finns på biblioteket I hörnan finns en specialutrustad dator och andra hjälpmedel som underlättar för dig att läsa, skriva, lyssna och se på bilder. Du kan även få personlig handledning om du vill. Detta kostar inget. För mer information, kontakta biblioteket Telefonnummer eller Tillgänglighetguiden För dig som har rörelsehinder, synnedsättning, hörselskada eller allergiska besvär finns en tillgänglighetsguide. I tillgänglighetsguiden ska du kunna se vilka möjligheter du har att besöka allmänna lokaler som till exempel affärer, restauranger, post, bank, apotek med mera. Tillgänglighetsguiden kan du få utan kostnad. Ring handikappsekreteraren, telefon om du vill ha en tillgänglighetsguide. Parkeringstillstånd Om du har stora rörelsehinder kan du ansöka om tillstånd för att kunna parkera på handikapparkeringar. Ansökan om ett sådant tillstånd kan du göra hos Tekniska kontoret i stadshuset. Telefonnummer (växel)

12 12 Närtrafik Närtrafik är när man kör med en taxi till och från landsbygden där det inte går några bussar. Alla kan åka närtrafik, man behöver inte ha färdtjänst. Närtrafiken gäller inom kommunen mellan landsbygden och närmaste samhälle eller Falköpings tätort. Färdtjänst Med färdtjänst menas att du kan åka taxi när du ska åka till affären och handla eller besöka någon släkting eller bekant. Vem kan få färdtjänst? Om du har ett långvarigt handikapp och om du har svårt att själv förflytta dig eller att resa med buss eller tåg. Regionfärdtjänst Du som har färdtjänst får resa inom hela Västra Götalandsregionen. Du får resa upp till tio enkelresor på ett år. Åker man fler resor än tio stycken får man ansöka om riksfärdtjänst. Riksfärdtjänst Om du behöver resa längre än du får med färdtjänst kan du ansöka om riksfärdtjänst. Då kan du få åka tåg, flyg eller taxi. Riksfärdtjänst beviljas i första hand för allmänna kommunikationer. Vem kan få riksfärdtjänst? Om du har ett långvarigt handikapp och om du har svårt att själv förflytta dig eller resa med buss och tåg. Ansökan Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst gör du på en särskild blankett som finns hos din handläggare. Vill du veta mer om närtrafik, färdtjänst och riksfärdtjänst finns en särskild broschyr som du kan få av din handläggare på Biståndsenheten. Telefonnumret hittar du i slutet av denna broschyr.

13 13 Kommunala Handikapprådet De som är handikappade kan genom det kommunala handikapprådet ha möjlighet att vara med och påverka så att det blir bättre för handikappade i den kommunala verksamheten. I handikapprådet är det politiker från kommunala nämnder. Det är till exempel socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och utbildningsnämnden med flera. I rådet ingår deltagare från olika handikapporganisationer. De kan vara från organisationer för synskadade, hörselskadade, psykiskt sjuka, utvecklingsstörda, rörelsehindrade, medicinskt och övrigt handikappade, de handikappades riksförbund (DHR) samt rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) Kommunala Pensionärsrådet I pensionärsrådet ingår det deltagare från de olika pensionärsorganisationerna, till exempel PRO, SPF med flera. Deltagarna har möjlighet att arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten. I pensionärsrådet ingår även politiker från socialnämnden, kultur-och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.

14 14 Kvalitetsgarantier Vad är en kvalitetsgaranti? Med en kvalitetsgaranti menar vi att vi lovar dig att hålla en viss kvalitet på den hjälp som vi kan ge dig. Politikerna har bestämt vilka kvalitetsgarantier som ska gälla. Det finns en broschyr där du kan läsa om vilka garantier som gäller. Broschyren kan du få av din handläggare på Biståndsenheten. Kvalitetsgarantier finns för hemtjänst, äldreboende, handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg. Vad händer om vi inte kan hålla det vi har lovat? Om du tycker att vi inte kunnat hålla det vi lovat ber vi dig att tala om det för oss. Vi kommer att ta reda på varför det har blivit fel och försöka rätta till det. Vill du klaga eller ge beröm? Är du inte nöjd med hjälpen du får av oss? Har du förslag på hur vi kan bli bättre? Vi som arbetar i kommunen är tacksamma om du berättar det för oss. Då kan vi rätta till fel och brister och bli bättre. Så här gör du: Du kan skriva till oss. Använd gärna vårt häfte som heter Hjälp oss att bli bättre Då slipper du betala frimärke. Häftet finns att hämta hos din handläggare på Biståndsenheten. Om du inte vill använda vårt häfte kan du skicka ett brev. Vår adress är: Socialförvaltningen Falköping Om du har en dator kan du skicka E-post Adressen är

15 15 Telefonnummer till Biståndsenheten Stora Torget 5, Falköping Telefontid måndag fredag Telefax: Avdelningschef Ewa Hante Område Bistånds- Telefon handläggare Stenstorp Margaret Germer Västertull/Kyrkerör Berit Niklasson Vilske Suzanne Svarén Vartofta/Kinnarp Irene Silvennoinen Ranten/Åsarp Inger Holm Mösseberg / Bestorp/Ranliden Birgitta Adolfsson Fredriksberg Margareta Folke Läkaren/Östertull Gudhem/Torbjörntorp Yvonne Pettersson Gamla Stan Kristina Leijon Dotorp Elisabet Deremyr LSS- handläggare LSS Margareta Kjellner LSS LiliAnn Johansson Ekonomihandläggare Fredriksberg, Stenstorp, Vartofta Ingegerd Hansson

16 16 Område Ekonomi- Telefon handläggare Dotorp, Gamla stan, Gudhem/Torbjörntorp Mösseberg Harriet Tillander Bestorp/Ranliden Andersson Läkaren/Östertull, Västertull/Kyrkerör Ranten Solveig Gustavsson Vilske, Kinnarp/Åsarp Anette Carlsson LSS Carina Johansson Kommunens växel Demenssamordnare Stöd-/kontaktperson för anhöriga till demenssjuka Ing-Britt Olsson Anhörigsamordnare Stöd och kontaktperson till Anhöriga och närstående Anne-Marie Kördel Enhetschef namn: Tel:. Hemtjänstgrupp Namn:... Tel: Kontaktperson Namn Tel:

17 17

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

AVGIFTER 2016 Stöd & service

AVGIFTER 2016 Stöd & service AVGIFTER 2016 Stöd & service Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. I denna broschyr kan du läsa om vad du skall betala när du får hemtjänst och annan hjälp inom

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre ÅSELE KOMMUN SOCIALTJÄNSTEN Stöd och omsorg för äldre Information för dig som vill veta mer om stöd och omsorg för äldre. Vårt motto är att se möjligheterna där andra ser svårigheter. INSATSER FÖR ÄLDRE

Läs mer

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun

ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun ÄLDREOMSORGEN Vård och omsorg i Ängelholms kommun Äldreomsorgen i Ängelholm I Ängelholms kommun är vi cirka 700 medarbetare som jobbar med att ge stöd genom kommuens vård- och omsorgstjänster. För att

Läs mer

Avgifter för äldre- och handikappomsorg

Avgifter för äldre- och handikappomsorg Avgifter för äldre- och handikappomsorg Vad kostar hjälpen jag får? Maj 2004 FALKÖPINGS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN 2 Det stöd och den hjälp du kan få av äldre- och handikappomsorgen är behovsprövad. Kommunen

Läs mer

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning

Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning Omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2015 Reviderad 2015-04-14 Omsorg är vår uppgift! Åldrande och funktionsnedsättningar kan orsaka svårigheter på många olika sätt. Ibland behövs det

Läs mer

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vem gäller lagen för? Har du något av funktionshindren

Läs mer

Dalbo hemvård. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens

Dalbo hemvård. Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. Hur vi arbetar för att nå omsorgsnämndens Omsorgsnämndens vision Vi är OMSORG PÅ VÄG med nöjda omsorgstagare, stolta medarbetare och trygga medborgare. personalgrupp. Förutom svenska behärskar vi till exempel bosniska, spanska och arabiska. Vi

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss!

Anhörigstöd. - så här fungerar det hos oss! Anhörigstöd - så här fungerar det hos oss! Vem finns anhörigstödet till för? Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som

Läs mer

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma

Omsorg och hjälp i Motala kommun. Stöd hemma Omsorg och hjälp i Motala kommun Stöd hemma I denna broschyr får du en kortfattad beskrivning av den service och det stöd som Motala kommun kan erbjuda dig om du behöver hjälp. De flesta av tjänsterna

Läs mer

Äldreomsorg i Hylte kommun

Äldreomsorg i Hylte kommun Äldreomsorg i Hylte kommun Innehåll sida Omsorgsnämnden Omsorgsnämnden 3 Anhörig/Frivilligcenter 3 Anhöringkonsulent 3 Avgifter 3 Stöd i vardagen 4 Dagverksamhet 4 Trygghetslarm 4 Parkeringstillstånd 4

Läs mer

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN

SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN SOCIALPSYKIATRI - INFORMATION HAGFORS KOMMUN INSATSER INOM SOCIALPSYKIATRI Inom socialpsykiatri i Hagfors kommun finns insatserna boendestöd, boende, daglig sysselsättning samt kontaktperson. För att göra

Läs mer

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun

Hemvården. Kävlinge kommun. e kommun Hemvården Kävlinge kommun e kommun Hemvården - stöd och hjälp när du behöver det Hemvården vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut och avgift

Läs mer

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning

Stöd & service. För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning Stöd & service För dig som är äldre eller har en funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMTJÄNST HEMTJÄNST...3 Ansökan, beslut Eget val av utförare... 4 Kontaktperson Avgift DAGVERKSAMHET...5 Ansökan, beslut

Läs mer

Information om Torsås kommuns

Information om Torsås kommuns 1(12) Information om s Omsorg för äldre och funktionshindrade Foto: Johan Blomqvist. Potatissättning på Olssonska gården -06. 2(12) Insatser för äldre och funktionshindrade som ges med stöd av Socialtjänstlagen

Läs mer

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ

Anhörigstöd. Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ Anhörigstöd Till dig som vårdar eller stödjer en anhörig MÖLNLYCKE LANDVETTER HÄRRYDA HINDÅS RÄVLANDA HÄLLINGSJÖ 2 Innehållsförteckning Stöd för dig som stödjer 3 Olika former av socialt stöd 3 Enskilda

Läs mer

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande

Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Välkommen senior! Med hopp om ett tryggt och positivt åldrande Kanske har vi alla någon gång i livet tittat oss i spegeln och mötts av ett ansikte vars ålderstecken inte riktigt stämmer överrens med känslan

Läs mer

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Äldreomsorgen. Åstorps Kommun Information om Äldreomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Ge varje dag ett

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd

Socialnämnden informerar. Anhörigstöd Mer information om Anhörigstöd finns att läsa om Du går in på dessa länkar: www.vilhelmina.se Under Socialtjänst, Anhörigstöd Socialstyrelsens hemsida om Anhörigstöd http://www.socialstyrelsen.se/aldre/stodtillanhoriga

Läs mer

Stöd i Sundbyberg. För dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Stöd i Sundbyberg. För dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Stöd i Sundbyberg För dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Vem kan få stöd? Det finns en lag som kallas LSS. Det står för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Information om äldreomsorg

Information om äldreomsorg Information om äldreomsorg Informationen är reviderad 2008-04-07 Äldreomsorg i Eksjö kommun Eksjö kommuns äldreomsorg är indelade i tre geografiska områden med en ansvarig biståndshandläggare i respektive

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Anhörigstöd i Mjölby kommun

Anhörigstöd i Mjölby kommun Anhörigstöd i Mjölby kommun Det kan både skänka glädje och trygghet att hjälpa en anhörig men det kan även skapa oro, trötthet. För att orka kan man behöva stöd. Vilket stöd som behövs är olika från person

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2017-01-10 Träffa din handläggare Om du eller dina föräldrar vill ansöka om stöd får ni

Läs mer

SENIORER. Handbok för. Uddevalla 2016. Har du frågor om socialtjänsten?

SENIORER. Handbok för. Uddevalla 2016. Har du frågor om socialtjänsten? Har du frågor om socialtjänsten? Socialupplysningen 0522-69 75 60 När du har frågor om äldreomsorg eller om insatser för personer med funktionsnedsättning. måndag-fredag kl. 9.00-12.00, 13.00-16.30 Rehabupplysningen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet.

Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnast bedömer om Du har rätt till sjukvård i hemmet. Hemtjänst är en form av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), och ges till Dig som bor i ordinärt boende eller trygghetsboende. Hemtjänsten hjälper Dig som inte klarar av den dagliga livsföringen på

Läs mer

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad

Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Äldre Direkt Äldreomsorg för dig som bor i Stockholms stad Telefon: 08-80 65 65 E-postadress: aldredirekt.service@stockholm.se Stockholms Trygghetsjour Om du har ett akut behov av vård och omsorg. Telefon

Läs mer

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Service och omvårdnad FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommunens verksamhet inom Vård och omsorg ska ge äldre och personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva ett normalt och

Läs mer

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17

Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun. Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Från ansökan till inflyttning Gäller från och med 2012-04-17 2 / Särskilt boende för äldre i Strängnäs kommun Innehållsförteckning Förord 3 Hur ansöker jag

Läs mer

Hjälpreda för dig som söker Handikappersättning Uppdaterad i oktober 2013

Hjälpreda för dig som söker Handikappersättning Uppdaterad i oktober 2013 Hjälpreda för dig som söker Handikappersättning Uppdaterad i oktober 2013 Det här är en hjälpreda för dig som ska ansöka om handikappersättning. Har du synpunkter på innehållet, eller tips på förbättringar

Läs mer

PROJEKTPLAN. Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings kommun

PROJEKTPLAN. Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings kommun Skapad datum Författare 2006-05-17 Styrgrupp o arbetsgupp för anhörigstöd i Falköping Kommentar Projektplanen uppdateras av projektledaren PROJEKTPLAN Anhörig / närståendestöd - strategi och policy i Falköpings

Läs mer

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in

Äldreboende. Information till dig som snart ska flytta in Äldreboende Information till dig som snart ska flytta in Skellefteå kommuns äldreboende är till för dig som behöver socialt stöd, omsorg och vård och av olika skäl inte längre kan bo kvar hemma. Att flytta

Läs mer

Stöd i Sundbyberg. För dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

Stöd i Sundbyberg. För dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Stöd i Sundbyberg För dig som är barn eller ungdom och har en funktionsnedsättning SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Vem kan få stöd? Det finns en lag som kallas LSS. Det står för Lagen om stöd och

Läs mer

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun

Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer. att känna till i din kommun Tryckår 2013. Tryckt i Åre kommuns tryckeri. Bra telefonnummer att känna till i din kommun 1 Kommunens verksamhet Ett angeläget område för Åre kommun är att verka för att äldre personer i kommunen ges

Läs mer

Stöd och hjälp i det egna boendet

Stöd och hjälp i det egna boendet Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Trygg hemgång Övriga insatser Stöd och hjälp i det egna boendet VI VILL GE äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda och trygga

Läs mer

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende

INFORMATION OM AVGIFTER. Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende INFORMATION OM AVGIFTER Omsorg i hemmet, korttidsvistelse och särskilt boende Mars 2015 Februari 2016 Innehåll Information om avgifter... 3 Avgift omsorg i hemmet... 3 Trygghetslarm... 3 Matleverans...

Läs mer

Information om hemtjänstens insatser

Information om hemtjänstens insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om hemtjänstens insatser INFORMATION OM HEMTJÄNSTENS INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN I Sölvesborg finns det 5 hemtjänstområden. För alla hemtjänstområden

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Äldreomsorgen särskilt boende

Äldreomsorgen särskilt boende Äldreomsorgen särskilt boende Socialförvaltningen Reception Adress: Västra Nygatan Telefonnummer: 0435-283 17 Öppettider för besök: Mån kl 08.00-12.00, 13.00-17.30 Tis-Tor kl 08.00-12.00, 13.00-16.30 Fre

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga

Brismarksgården. Information till den enskilde och anhöriga Brismarksgården särskilt boende Information till den enskilde och anhöriga Varmt välkommen till Brismarksgården I denna broschyr har vi samlat information till dig som flyttar till oss samt till dina anhöriga.

Läs mer

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder

Levnadsvillkor för människor med funktionshinder Levnadsvillkor för människor med funktionshinder En beskrivning av levnadsvillkoren i Västra Götaland och nationellt Lättläst version Handikappkommittén 2003-11-06 Innehåll Sida Inledning 2 Arbete 3 Hur

Läs mer

1(7) Avgifter inom vård och stöd 2016. Styrdokument

1(7) Avgifter inom vård och stöd 2016. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp - Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-26 154 Dokumentansvarig Verksamhetschef vård och stöd Reviderad Kommunfullmäktige 2015-04-29 57 Kommunfullmäktige

Läs mer

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01

Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Taxor och avgifter inom Ä ldreomsorgen 2016-01-01 Innehållsförteckning AVGIFTER... 3 Avgift för insats... 3 Högkostnadsskydd och Maxtaxa... 3 Förbehållsbelopp, minimibelopp och avgiftsutrymme... 3 Bostadstillägg...

Läs mer

Tillsyn enl. 26 LSS, Balsta gruppbostad

Tillsyn enl. 26 LSS, Balsta gruppbostad 1(6) Ramona Persson 0155-26 40 27 Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 ESKILSTUNA Tillsyn enl. 26 LSS, Balsta gruppbostad BESLUT Länsstyrelsen beslutar att avsluta ärendet utan ytterligare åtgärder.

Läs mer

Informationsfolder. För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS

Informationsfolder. För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS Informationsfolder För personer med funktionsnedsättning som ansöker om stöd enligt LSS LSS LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen

Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Riktlinjer för handläggning av ärenden enligt Socialtjänstlagen, inom äldreomsorgen Beslutad av Omsorgsnämnden, 2012-11-13, 183 1 1. INLEDNING... 4 1.1 Syfte med riktlinjerna... 4 1.2 Målgrupp... 4 1.3

Läs mer

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst

NYTT ARBETSSÄTT. För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT För handläggning av bistånd och planering för utförande av hemtjänst NYTT ARBETSSÄTT Under 2016 inför Ängelholms kommun ett nytt arbetssätt gällande handläggning av bistånd och planering

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator. Några vanliga frågor inför vuxenlivet

Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator. Några vanliga frågor inför vuxenlivet Habiliteringscentrum Enheten för utvecklingsstörning Lena Klippberg, kurator Maria Thomé, kurator Några vanliga frågor inför vuxenlivet Västerås Augusti 2015 Innehållsförteckning Arbete / Sysselsättning

Läs mer

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN

FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN FÄRDTJÄNSTEN I KLIPPANS KOMMUN augusti 2013 SOCIALFÖRVALTNINGEN Information om färdtjänst i Klippans kommun Du ska vara bosatt och folkbokförd i Klippans kommun, ha ett funktionshinder som inte endast

Läs mer

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010

Järfälla kommun. Brukarundersökning 2009. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN

Läs mer

Till dig med psykisk funktionsnedsättning

Till dig med psykisk funktionsnedsättning Till dig med psykisk funktionsnedsättning Socialpsykiatrigruppen Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer som på grund av psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Detta gäller när jag blir sjukskriven

Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven Detta gäller när jag blir sjukskriven I den här broschyren har vi samlat några kortfattade råd till dig som blivit sjukskriven. När det gäller sjukskrivning och ersättning

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre

80 år i år. Tips och råd till dig som är äldre 80 år i år Tips och råd till dig som är äldre 1 Inledning I den här foldern har vi samlat kort information om socialförvaltningens verksamheter som du kan ha nytta av. Flera av våra verksamheter är behovsprövade,

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun

Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Omsorgsförvaltningen Valfrihet i hemtjänsten i Ljusdals Kommun Valfrihet i hemtjänst I Ljusdals kommun tillämpas sedan maj 2010 lagen om valfrihet LOV. Valfrihetssystemet innebär att du som är beviljad

Läs mer

Välkommen till. Björkens demenscentra. Höörs Kommun

Välkommen till. Björkens demenscentra. Höörs Kommun Välkommen till Björkens demenscentra Höörs Kommun Välkommen till Björkens demenscentra Björkens demenscentra invigdes i december 2007. Utmärkande för demenscentrat är att det bedrivs i antroposofisk anda

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun

ANHÖRIGSTÖD. för äldre i Karlskrona kommun ANHÖRIGSTÖD för äldre i Karlskrona kommun 2 Denna broschyr ger dig information om vilket anhörigstöd som finns i Karlskrona kommun. Broschyren är framtagen genom samarbete mellan Karlskrona kommun, Svenska

Läs mer

Personkrets enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 1.

Personkrets enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 1. Personkrets enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, 1. Lagen börjar med att beskriva vilka personer med funktionshinder som har rätt till insatser enligt LSS. Dessa personer

Läs mer

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Mönsterås kommun Socialförvaltningen Riktlinjer för biståndinsatser enligt socialtjänstlagen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning Rätten till bistånd regleras i socialtjänstlagen enligt

Läs mer

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen

Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Kvalitetsplan 2015 Hemtjänst Nattpatrullen Inledning Nattpatrullen består i nuläget av 12 anställda. Det åtgår 10,4 årsarbetare för att täcka 50 timmar per natt sju dagar i veckan samt arbetsplatsträff

Läs mer

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten

Socialförvaltningen informerar. Hemtjänst. Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Socialförvaltningen informerar Hemtjänst Biståndshandläggning och insatser från hemtjänsten Hemtjänst Insatser från hemtjänsten skall ges för att underlätta och möjliggöra den dagliga livsföringen och

Läs mer

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet.

Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. P Å G O T L A N D Det skänker både glädje och trygghet att hjälpa en närstående, men det kan även skapa känslor av oro och trötthet. Du som hjälper och stödjer en make, maka, förälder, barn, vän eller

Läs mer

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende

Omvårdnad och serviceinsatser. inom särskilt boende Omvårdnad och serviceinsatser inom särskilt boende Ansökan om bistånd till särskilt boende Insatser inom kommunens äldreomsorg inleds med att du gör en ansökan till kommunens biståndshandläggare. Ansökan

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Välkommen till Furuliden

Välkommen till Furuliden Välkommen till Furuliden Fotografer: Jessica Svärd, omslag, sidan 7 Hanna Maxstad: sidan 4 Siv Haarala: sidan 3,8, 9 Välkommen till Furuliden På Furuliden ska du kunna leva ett så aktiv och liv som möjligt.

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden.

De äldre ska med. - på den goda vägen mot framtiden. De äldre ska med - på den goda vägen mot framtiden. Svenska folket lever allt längre och är allt friskare. Detta påverkar samhällsutvecklingen och ökar kraven på samhället att stärka friheten och tryggheten

Läs mer

Ringkontakten. Ett kostnadsfritt erbjudande från frivilligorganisationerna och Hjo kommun

Ringkontakten. Ett kostnadsfritt erbjudande från frivilligorganisationerna och Hjo kommun Ringkontakten Ett kostnadsfritt erbjudande från frivilligorganisationerna och Hjo kommun OM RINGKONTAKTEN Tycker Du att det känns tryggt att veta att någon ringer upp Dig varje vardag? Bara för att höra

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående.

FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen. Plan för. utveckling av stöd till anhöriga / närstående. anhöriga / närstående. FALKÖPINGS KOMMUN Socialförvaltningen Plan för utveckling av stöd till anhöriga / närstående anhöriga / närstående 2003 och framåt 1 INLEDNING Som en del av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken

Läs mer

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16

Riktlinje. Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL. Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen 2014-10-16 Riktlinje 2014-10-16 Dagverksamhet och daglig verksamhet enligt SoL Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt Socialtjänstlagen Diarienummer: VON 2014/0264 Riktlinjen har antagits av vård-

Läs mer

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen

K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Omvårdnad Gävle 2 0 0 6 K valitetsdeklaration för biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen Innehållsförteckning Vad är en kvalitetsdeklaration? 3 1. Biståndsbedömning enligt Socialtjänstlagen (SoL) 1.1

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12 Tjustsalen, kl. 09.00-11.30 Ledamöter: Angelica Katsanidou SN, ordf. Mariann Båtman

Läs mer

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra

Leva som andra. Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Leva som andra Barn och ungdomar som har funktionshinder ska kunna leva som andra En del av landstinget kallas för barn- och ungdomshabiliteringen. Vi som arbetar här ger

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

Avgifter för vård- och omsorgsboende

Avgifter för vård- och omsorgsboende Avgifter för vård- och omsorgsboende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i vård- och omsorgsboende www.umea.se/kommun1 Denna broschyr är uppdaterad 8 februari 2016. Du kan också

Läs mer

BASUTBUD OCH KVALITETSKRITERIER I BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

BASUTBUD OCH KVALITETSKRITERIER I BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Re Produktion BASUTBUD OCH KVALITETSKRITERIER I BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE I ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro:

Läs mer

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende

Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Avgifter för särskilt boende Information om avgifter för stöd och omsorg för dig som bor i särskilt boende/vårdboende Denna broschyr är uppdaterad 19 december 2014. Du kan också lyssna på informationen

Läs mer

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin?

Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vill du arbeta som egenerfaren kamratstödjare inom socialpsykiatrin? Vi söker nu dig som är intresserad av att arbeta med peer support inom socialpsykiatrin. Att arbeta som peer supporter innebär att du

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län

Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Delaktighet tillgänglighet och bemötande i Stockholms län Ett handlingsprogram för HSO i Stockholms län LättLäst Innehåll Förord... 5 Varför ett handlingsprogram?... 7 Tillgänglighet... 8 Bemötande...

Läs mer

Välkommen till våra äldreboenden. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun

Välkommen till våra äldreboenden. Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Välkommen till våra äldreboenden Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun Trygg i ditt hem Äldreomsorgen i Kungsbacka kommun är samlings namnet för all kommunal äldre omsorg. Vår målsättning är att du som är

Läs mer

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun!

Sigtuna kommun. (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! Sigtuna kommun (S)atsa på seniorerna i Sigtuna kommun! 2010-2014 2 (10) 3 (10) Innehållsförteckning Inledning... 4 Ett aktivt liv med bra hälsa för alla seniorer... 5 Att flytta eller bo kvar? Det ska

Läs mer

Min guide till säker vård på lättläst svenska

Min guide till säker vård på lättläst svenska Min guide till säker vård på lättläst svenska Prata och fråga Undersökning Behandling Uppföljning Lagar och regler Mer information Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: Mobilnummer: E-post:

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow

Program våren 2015. Foto: Britt Tellow Program våren 2015 Foto: Britt Tellow Tag vara på livet det går inte i repris! Vi träffas på våra månadsmöten i Carl Johans församlingshem som ligger intill Carl Johans kyrka, Kyrkoplan 1 Känn dig varmt

Läs mer

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun

Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Avgifter/taxa 2010 Gällande äldreomsorgen Finspångs kommun Datum 2010-04-27 Från 1 juli 2002 är det reglerat i lag hur kommuner får ta ut avgifter inom äldreoch handikappomsorgen. Begreppet Hemtjänst används

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård

information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård information om Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst. Det görs genom att

Läs mer