ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER"

Transkript

1 ATT VÄXA UPP I SYDAFRIKA OCH SVERIGE, LIKHETER OCH SKILLNADER Ämne: Svenska/So Namn: Linnea Olsson Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: VT 09 1

2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING..2 INLEDNING 3 BAKGRUND...3 SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR, METOD.4 AVHANDLING...5 SKOLA, FRITID, FRAMTID..5 LÄS- OCH SKRIVKUNNIGHET...6 LIVSLÄNGD OCH SPÄDBARNSDÖDLIGHET.7 MEDELINKOMST..7 BEFOLKNINGSSTRUKTUR 8 SLUTSATS OCH DISKUSSION.9 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...12 SLUTORD.13 KÄLLFÖRTECKNING 14 2

3 Inledning Bakgrund Jag valde det här ämnet för att uppfylla ett SO mål jag inte tidigare nått mitt betygsmål i. Jag tycker att det är en ganska intressant undersökning. Jag vet i princip inget om ämnet nu innan jag har börjat söka efter information, men för att skriva den här uppsatsen behöver jag inte ha några större egna erfarenheter av ämnet, eftersom det redan finns så mycket information jag kan använda mig utav. Det jag har föreställt mig hittills är att Sverige, jämfört med Sydafrika, är ett rikare land, men sanningen återstår att se. Jag tycket att det är ett intressant ämne för att man får veta mer om hur människor från andra länder har det i jämförelse med oss. På de tre första punkterna i undersökningen fokuserar jag mest på personer som är jämngamla med mig själv, jag tror det blir lättast eftersom jag ska ge en egen bild av hur en typisk svensk har det här i Sverige och det är lättast att sätta sig in i sin egen roll. Jag tycker också det är bra att vara lite allmänbildad om kulturella olikheter och ha lärdom om människors olika sätt att leva. Jag tror det kommer att gå bra att skriva det här arbetet och att resultatet blir bra. Det finns mycket information att använda och utgå ifrån. Jag hoppas även att jag lär mig någonting från den här undersökningen. Jag kanske får en helt annan bild av hur Sydafrika är uppbyggt och ser ut, än vad jag har nu från början. 3

4 Syfte, frågeställningar, metod Syftet med uppsatsen är att titta på likheter och skillnader mellan Sydafrika och Sverige. Det är också för att jag ska uppnå mitt mål i SO och naturligtvis för att jag ska lära mig mer om någonting nytt. Jag vill ha fram mycket användbar information så att undersökningen blir så bra och trolig som möjligt. Om man undersöker från flera olika källor, med källkritiskt betänkande, kanske man kan lyckas få fram vilka uppgifter som stämmer överens med hur det är i verkligheten. Mina frågeställningar bygger på skillnader och likheter att växa upp generellt i Sydafrika och i Sverige när det gäller: *Skola *Fritid *Framtid *Läs- och skrivkunnighet *Livslängd *Spädbarnsdödlighet *Medelinkomst *Befolkningsstruktur Jag ska använda mig utav både en bok och Internet för att ta reda på information, det är enkelt och lättillgängligt att använda. Det finns tillräcklig information där så jag behöver inte använda någon annan metod. Den bok jag ska använda mig utav heter Utrymme - om mänskliga rättigheter och om att få rum i världen. 4

5 Avhandling Skola, fritid och framtid Jag har undersökt vad det är för likheter och skillnader generellt att vara ett barn i Sydafrika och att vara barn i Sverige, när det gäller vissa punkter som skola, fritid och framtid. I Sydafrika beror det mycket på om man bor i en rik eller en fattig familj. Jag har gjort en jämförelse mellan mig själv och en flicka från Sydafrika som bor i en rikare familj. Hon heter Sarah Andrews, är 17 år och bor i Sydafrika i en villa med sin familj. Sarah går på en privat flickskola där man behöver skoluniform och har många fritidsintressen och framtidsplaner. På fritiden gillar hon att spela trummor, teater, sjunga i kör och hålla tal. Hon är målvakt för ett innebandylag, medlem i många skolkommittéer, samlar på allt möjligt och har en katt. Sarah läser sista terminen på gymnasiet. Efter det vill hon vidga vyerna och åka till USA för ett sabbatsår innan hon reser tillbaka till Afrika igen för att bli missionär. Sarah berättar; - Mina väninnor tror att jag har förlorat förståndet. De ska bli TV-presentatörer och affärskvinnor och alternativt gifta sig rik och göra ingenting. 1 Men Sarah vill göra en förändring. Hon vill hjälpa de som är sjuka, trots den dåliga lönen man får som missionär. I Sverige är vi skyldiga att gå i grundskolan precis som i Sydafrika där 9 års skolgång är obligatorisk, men många barn som bor i de fattigare familjerna går aldrig klart eller ens börjar skolan. Även om en stor del av barnen börjar i det sexåriga låg- och mellanstadiet, är det många som inte fortsätter i det fyraåriga högstadiet. Omkring åtta av tio fortsätter till sjunde klass. I Sverige går alla barn klart grundskolan och även de flesta studerar vidare på gymnasium och högskolor. År 2000 gick 89 % av alla barn i Sydafrika i grundskolan 2, till skillnaden från Sverige där så gott som 100 % av alla barn gick i grundskolan samma år. Det är en betydligt mindre del svenska barn som inte går i grundskolan än det är sydafrikanska barn av sin del av landet. 1 Forsberg, Annika, Utrymme Om mänskliga rättigheter och om att få rum i världen, 2000, Bulls tryckeriaktiebolag Halmstad, sid

6 Orsaken är bland annat att man saknar utbildad arbetskraft, bristen på lokaler och läromedel är stor och att de flesta Sydafrikanska skolor har avgifter. I Sverige betalar den vuxna arbetskraften skatt, som sedan täcker delar av avgifterna för bland annat skolor och utbildningar. En stor del av Sydafrikas befolkning är fattigt och många gånger har inte alla familjer råd att betala alla avgifterna och då hindras barnen från att gå i skolan. Privatskolorna är betydligt dyrare än de statliga skolorna och ger en bättre utbildning och fler valmöjligheter inför framtiden, men det är bara rika familjer som har råd med det. Många rikare skolor i Sydafrika ordnar aktiviteter på skolorna utanför skoltiden där lärare ställer upp som aktivitetsledare. De vill att barnen ska ha aktiva och roliga fritidsintressen som t.ex. fotboll, simning, teater eller dans och hjälper till att hålla i dem. I Sverige förknippas nästan aldrig fritidsaktiviteterna med skolan, utan är föreningar och klubbar utanför skoltiden. Med hjälp av organisationer som Rädda barnen och SOS-barnbyar, har man lyckats starta fler avgiftsfria statliga skolor så att även fattiga barn får en chans att lära sig läsa och skriva. Alla har inte turen att hamna i en rik familj som Sarah och det är bra att människor med mer pengar och större möjligheter, även har tankarna på dem som är fattiga och vill göra en god insats för att hjälpa dem till ett bättre liv. Rikare sydafrikaner har i princip samma möjlighet till bra utbildning, chans att utveckla sina intressen och ett bra liv som vi i Sverige har, medan de fattigare kanske mer tänker på mat över dagen och hur de ska klara av att försörja sin familj. Läs- och skrivkunnighet Ungefär 84,1 % bland män över 15 år i Sydafrika är läs- och skrivkunniga och bland kvinnor över 15 år är det 80,9 %. 3 Totalt är ca 86,4% av hela den Sydafrikanska befolkningen läs- och skrivkunniga. 4 I Sverige har läs- och skrivkunnigheten nästan alltid varit helt 100 procentig. Ända sen talet har läskunnigheten varit allmän i Sverige och Finland och det är mycket tidigt sett ur ett internationellt perspektiv

7 Livslängd och spädbarnsdödlighet Den förväntade livslängden för en kvinna i Sydafrika är 48,2 år och för en man är det 49,6 år. Spädbarnsdödligheten innan 1 års ålder/ 1000 födslar är ungefär 53 fall. 5 I Sverige förväntas en kvinna leva i 83,15 år och en man i 79,10 år. 6 Spädbarnsdödlighet innan 1 års ålder/ 1000 födslar i Sverige, beräknas vara kring 3 fall. 7 Förr var Sveriges medellivslängd mycket lägre än vad den är nu. Nu har Sverige en av de högsta medellivslängderna i världen. 8 Under de senaste 100 åren har det ökat med hela 26,17 år för kvinnorna och 24,57 år för männen. Det är en ökning med nästan en tredjedel av vårat liv. Förr var spädbarnsdödligheter mycket högre i Sverige än vad den är idag. År 1900 dog 9 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna före ettårsdagen. 9 Spädbarnsdödligheten efter kön per levande födda i Sverige Medelinkomst Arbetslösheten i Sydafrika är stor och har bara blivit större under de senaste årtiondena. 28,4 % av befolkningen är arbetslös och en stor del av dem som har ett arbete är män. Antalet män i arbetsstyrkan är 61,6 % och antalet kvinnor, 38,4 % aspx aspx aspx

8 Jämfört med män har kvinnor liten möjlighet att få bra betalda jobb. De som blir anställda får ofta lägre betalt och sämre villkor än männen. Flera olika faktorer bidrar till att kvinnor är fattiga. Könsfördelningen av arbete i hemmet, dåligt betalda jobb och gamla lagar som nekade kvinnor rätten att äga mark är några. 11 Arbetslösheten i Sverige är ca 4 %. Lika som i Sydafrika är även Sveriges arbetsmarknad orättvis mellan kvinnor och män. Kvinnorna får i regel mindre lön och har oftast en lägre position inom yrket. Det är ofta män som är chefer. Befolkningsstruktur Befolkningen i Sydafrika är förhållandevis ung, medelåldern är 24,5 år. I Sverige är medelåldern något högre. Kvinnan har en medelålder på 42 år och mannen 39 år, men likt många andra länder ökar medelåldern och antalet pensionärer i Sverige. Sveriges befolkningsstruktur

9 Slutsats och diskussion Privata skolor i Sydafrika och Sverige har en ganska lika uppbyggnad och båda öppnar många möjligheter inför framtiden. De fungerar inte riktigt exakt likadant i.o.m. att man i Sydafrikas privatskolor har skoluniform och möjligtvis något striktare regler. Man behöver även betala för att gå där och i många fall väldigt dyra avgifter. Det behöver man inte göra i de Svenska skolorna. De statliga skolorna för fattigare människor i Sydafrika mäter sig inte med skolorna vi har i Sverige. I Sverige finns det lagar på hur en skola ska vara uppbyggd och att den ska ha en trevlig miljö och liknande, men som fattig i Sydafrika tror jag att man bara är glad över att få lära sig läsa och skriva. Där tänker man nog inte lika mycket på miljön och hur det ser ut. Jag tycker att det är jättebra att man försöker att utöka skolorna så att alla får en chans att lära sig läsa och skriva. Jag skulle inte kunna tänka mig ett liv utan den kunskapen. Vardagen skulle se helt annorlunda ut. Man skulle t.ex. inte kunna läsa morgontidningen, inte skriva brev eller ens veta hur sitt namn såg ut. Jag önskar att alla en dag får möjligheten att lära sig det. Jag jämförde mig själv med en 17 årig flicka som hette Sarah och bor i Sydafrika. På hennes fritid utövade hon massor med aktiviteter. Hon var alltifrån en samlare till en innebandymålvakt. Hon har hela livet framför sig med bra utbildning och många möjligheter. Vi i Sverige har också bra möjligheter till utbildning och fördelen här är att de är kostnadsfria så man behöver inte vara rik som i Sydafrika för att få en bra utbildning. Alla kan lyckas, oavsett vem man är och var man kommer ifrån. Det tragiska i Sydafrika är att man i många fall måste födas i en rik familj och inte på den fattiga landbygden, för att ha möjlighet att studera och få ett bra jobb. Men man kan ju absolut ha ett lyckligt liv trotts fattigdom, men man har i regel det lite tyngre eftersom världen är styrd av pengar. Jag tycker att det är jättesynd att inte alla i Sydafrika, även de fattiga, kan få samma möjlighet till utbildning som vi i Sverige har. Det är kanske dem som behöver den mest, just för att kunna försörja sin familj senare i livet. Det är bra att hjälporganisationer runtom i världen samlar in pengar för att hjälpa dem som har det svårt. Jag tror att de fattigare barnen har fritidsaktiviteter de med, men inte lika dyra som de rika barnen har. De kanske inte spelar fotboll i ett lag, utan spelar ute på gatan själva med kompisarna. 9

10 Läs- och skrivkunnigheten är mycket större i Sverige än i Sydafrika, men man jobbar på att lära fler barn genom att bygga nya skolor. Livslängden är även mycket längre i Sverige än i Sydafrika idag. På 1900-talet hade vi ungefär samma siffror som Sydafrika har idag och då kan man undra hur det kan komma sig. Min tanke var att man arbetar mer fysiskt i Sydafrika, med jordbruk och egna odlingar av mat. Jordbruken har även minskat i Sverige under senare år. Förr var nästan alla familjer som bodde på gårdar ute på landet bönder, men det har avtagit allt mer och mer. På så vis sliter vi inte ut våra kroppar lika mycket och vi får en längre beräknad livslängd. Men eftersom Sydafrika har kvar sina odlingar, som de förvisso också försörjer sig på, orkar inte deras kroppar lika mycket och jag kan tänka mig att majoriteten av den Sydafrikanska befolkningen bor på landet och försörjer sig på det. Spädbarnsdödligheten var inte så rolig att undersöka. Det visade sig vara 53 fall av 1000 som dog innan ett års ålder. I Sverige var det betydligt mindre, 3 fall av 1000 som dog. Anledningen till att det är mer spädbarnsdödlighet i Sydafrika än i Sverige kan vara att vi har bättre läkarvård här i Sverige. Sydafrikas befolkning är mycket större än vår och de har nog inte många fler sjukhus än vad vi i Sverige har, så de kanske helt enkelt blir ont om plats och kvinnorna måste föda hemma. Det finns nog en större risk att barnet dör om det föds hemma men jag vet inte om det är orsaken. Det kan även vara på grund av sjukdomar som sprider sig genom landet. Att barnet blir smittat direkt vid födseln genom mamman som redan bär viruset. Medelinkomsten för kvinnor och män i Sydafrika är olika och orättvist fördelad. Männen får mer lön och uppmärksamhet än kvinnorna. Samma sak är det även i Sverige, men inte riktigt lika stor skillnad. Jag har bara en sak att säga och som tjej tycker jag att det är helt fel och att det genast ska vara jämställt! Jag tycker att om kvinnan presterar lika mycket och bra som mannen, har hon rätt till lika lön. Sydafrika har en rätt ung medelålder, medan Sveriges är snäppet äldre och ännu äldre är den beräknad att bli inom de närmaste 40 åren. Det kommer att orsaka förlust av en stor del arbetskraft. Då jag skrev avhandlingen kunde jag nästan inte låta bli att hålla mig innanför ramarna till mina frågeställningar, utan att lägga till massa annat som jag tyckte var intressant. 10

11 Bland annat blev jag nyfiken på det nya presidentvalet som har gjorts alldeles nyligen i Sydafrika. Hur har den nya presidenten tänk lägga upp alla problem landet har att handskas med och vad vill han uppnå? Varför röstade folk just på den blivande vinnaren? Jag tänkte att det skulle vara en undersökning på hur framtiden skulle kunna bli för t.ex. fattiga barn utan utbildning, men den frågan svävade iväg en aning från det jag egentligen skulle skriva om så jag lät bli. Den undersökningen får bli en annan gång. 11

12 Sammanfattning/abstract Hur fungerar det egentligen med skolor i Sydafrika? Kan alla få en bra utbildning och ett bra jobb så att man kan försörja sin familj i framtiden? Nej, alla har inte den turen att få gå i skolan. De som bor fattigt på landbygden är värst drabbade av bristen på skolor. Rikare familjer har turen att ha råd att gå på privatskolor och kan därefter utbilda sig. Jämfört med de Svenska skolorna är privatskolorna i Sydafrika mer liknande än de statliga skolorna i Sydafrika. De statliga skolorna kan vara utan toaletter och rent vatten. Men det är ändå bra att de finns så att alla har en chans att kunna få lära sig läsa och skriva. Det är tur att det finns hjälporganisationer som Rädda barnen och SOS-barnbyar som kan hjälpa till att bygga upp fler skolor så att alla får en chans att gå i skolan och utveckla möjligheter inför framtiden. I min uppsats har jag jämfört Sverige och Sydafrika i några punkter som skola, fritid och framtid, men även gjort undersökningar om läs- och skrivkunnighet, livslängd, medelinkomst, befolkningsstruktur och hur stor spädbarnsdödlighet det är i de båda länderna. How do the schools in South Africa actually work out? Can everyone get a good education and a good job so that they can support their families in the future? No, everyone doesn t have that luck so they can go to school. Those people who re living poor on the countryside are most affected by the lack of schools. Richer families have that luck that they can afford to attend private schools and then get an education. Compared with the Swedish schools are private schools in South Africa more like them than the government schools in South Africa. The government schools may be without toilets and clean water. Nonetheless, it is good that they are built so that everyone has a chance to learning read and write. It is fortunate that there are help organizations like Save the children and SOS Children's Villages, which can help to build more schools so that everyone gets a chance to go to school and develop its potential for the future. In my thesis I have compared Sweden and South Africa in some points like schools, recreation and future, but I ve also done studies about literacy, life expectancy, average income, population structure and the size of the infant mortality rate in the both countries. 12

13 Slutord Jag tycker att mitt arbete blev bra. Det gick bra att skriva, men det var lite svårt att hålla sig innanför ramarna vissa gånger. Det var enkelt att få tag i information och jag kunde använda mig utav mycket fakta. Jag skulle kunna ha tänkt mig att få med lite mer om det nya presidentvalet och jämställdheten mellan svarta och vita, rasfördelningen i min uppsats, men jag ansåg att det skulle bli alldeles för långt att skriva om och det skulle ta för lång tid. Men det får bli nästa gång. Jag har lärt mig att det är väldigt synd om de som är fattiga i Sydafrika eftersom de inte ens får eller kan gå i skolan ordentligt och skaffa sig en utbildning eller utöva vissa fritidsaktiviteter för att det är för dyrt. Jag känner mig mer uppmärksam nu då jag hör om eller ser på TV om olika hjälporganisationer. Det är nog mest för att ämnet har varit aktuellt för mig ett tag nu och för att jag vet mer om hur de har det. Det jag fortfarande undrar över idag efter min undersökning, är hur presidenten har tänkt sig, vad han har för motivationer till att kunna göra landet bättre? Ska han ta tag i rasfördelningen eftersom han är svart? Det återstår att se och ta reda på. 13

14 Källförteckning Skriftliga källor: Forsberg, Annika, Utrymme Om mänskliga rättigheter och om att få rum i världen, 2000, Bulls tryckeriaktiebolag Halmstad Internet: 28/ / / / / / / aspx 28/ / / /

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Vargens rätt i samhället

Vargens rätt i samhället Vargens rätt i samhället Ämne: Svenska Namn: Viktor Bagge Handledare: Bettan Klass: 9 Årtal: 2009-04-27 Innehållsförteckning Första sida....1 Innehållsförteckning. 2 Inledning...3 Bakgrund.3 Syfte, frågeställningar,

Läs mer

Ungdomars våld i samhället

Ungdomars våld i samhället Ungdomars våld i samhället Ämne: Ungdomar våld Namn: Natalie Carlberg Handledare: Erik Nilsson Klass: 9 Årtal: 2009 Sida 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

Sjukgymnast. Att hjälpa människor när de behöver det som mest

Sjukgymnast. Att hjälpa människor när de behöver det som mest Westerlundska Gymnasiet Samhällsvetenskapligaprogrammet 2012 svenska kurs 2 Amanda Vesterberg SA2B Sjukgymnast Att hjälpa människor när de behöver det som mest Inledning Jag har valt att fördjupa mig i

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969

Teknik nu och då. En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Teknik nu och då En jämförelse mellan dagens teknik och den som fanns 1969 Ämne: So/ Sv Namn: Daniel Jönsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2009 Innehållsförteckning Framsida..1 Innehållsförteckning...2

Läs mer

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! High School ansvar trygghet kvalitet sedan 1958 www.sts.se ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! Att få ta emot en utbytesstudent innebär ett kulturellt utbyte på hemmaplan. Tänk att få prata ett annat språk

Läs mer

Hur kom det sig att folket litade på Hitler?

Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Hur kom det sig att folket litade på Hitler? Ämne: Historia om media Namn: Carolin Zethelius Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 BAKGRUND... 2 SYFTE, FRÅGESTÄLLNING,

Läs mer

P-piller till 14-åringar?

P-piller till 14-åringar? P-piller till 14-åringar? Ämne: SO/Svenska Namn: Hanna Olsson Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 9 Årtal: 2009 SAMMANFATTNING/ABSTRACT...3 INLEDNING...4 Bakgrund...4 Syfte & frågeställning,metod...4 AVHANDLING...5

Läs mer

Alla barn till skolan Schools for Africa

Alla barn till skolan Schools for Africa Alla barn till skolan Schools for Africa Lågstadium Printa ut de här anteckningarna skiljt. Du kan inte läsa dem från skärmen under diaförevisningen! Instruktioner F5 = börja diaförevisning = gå framåt

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap

Samhällskunskap. Ett häfte om. -familjen. -skolan. -kompisar och kamratskap Samhällskunskap Ett häfte om -familjen -skolan -kompisar och kamratskap 1 I det här häftet kommer du att få lära dig: Vad samhällskunskap är Hur olika familjer och olika slags vänskap kan se ut Hur barn

Läs mer

Sinhéad O connor Just A Rebel Song

Sinhéad O connor Just A Rebel Song Sinhéad O connor Just A Rebel Song Ämne: So/Sv Namn: Henrik Estander Handledare: Anna Eriksson Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Sinhéad O connor Just A Rebel Song 1 Innehållsförteckning 2 Sinhéad

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008.

I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. I do for money sattes upp i regi av Åsa Olsson på Dramalabbet under Teater Scenario 2008. (journalist) och (sexsäljare) befinner sig i en bar i Pattaya, Thailand. En intervjusituation. och det va som om

Läs mer

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

November 2005. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter November 2005 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter

Januari 2008. Mänskliga rättigheter. Barnets rättigheter. En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Januari 2008 Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets rättigheter Mänskliga rättigheter Barnets rättigheter En lättläst skrift om konventionen om barnets

Läs mer

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind

Barnfattigdom. Ett arbete av Hind Barnfattigdom Ett arbete av Hind 8m3 2016 BARNFATTIGDOM Jag valde att arbeta med ämnet barnfattigdom för att jag ville lära mig mer om det. Ämnet är stort och det är viktigt. Det känns som om vi inte bryr

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

GLOBALA MÅLEN OCH SKOLMAT

GLOBALA MÅLEN OCH SKOLMAT Diskussionskort GLOBALA MÅLEN OCH SKOLMAT De här diskussionskorten kan du använda för att lära dig mer om de globala målen för hållbar utveckling och hur skolmat påverkar barn, nu och i framtiden. ANVÄND

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem

MELISSA DELIR. Vilsen längtan hem MELISSA DELIR Vilsen längtan hem 2005-10 år senare -2015 Idrott och hälsa lärare 3 böcker & metodmaterial, kärleken är fri, skolprojekt (kvinnojour) Föreläsningar (2009) Hemkommun (2012) Man & dotter Hälsa

Läs mer

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass.

Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Kapitel 1 hej Hej jag heter Trulle jag har ett smeknamn de är Bulle. Min skola heter Washinton Capitals jag går i klass 3c de är en ganska bra klass. Jag har en kompis i min klass han är skit snäll mot

Läs mer

Vad finns det för kritik mot Liberalismen?

Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Vad finns det för kritik mot Liberalismen? Inledning och syfte Uppgiften går ut på att formulera en politisk-filosofisk forskningsfråga med hjälp utav de problem som vi stött på under kursen gång. Efter

Läs mer

lättläst broschyr En rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning

lättläst broschyr En rapport om situationen globalt för kvinnor med funktionsnedsättning lättläst broschyr En rapport om situationen globalt för kvinnor med MyRight Att erövra världen, mars 2018 MyRight är en svensk organisation som arbetar i hela världen. Vi arbetar tillsammans med andra

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel

Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Hållbar utveckling Nyblivna föräldrar om ekologiska livsmedel Tekla Mattsson.9c Gunnesboskolan 2010-05- 21 Innehållsförteckning: Inledning...3 Bakgrund...3 Syfte/ frågeställning...4 Metod...4 Hypotes...4

Läs mer

Estetisk- Filosofiska Fakulteten Svenska. Susanna Forsberg. En skola för alla. att hjälpa barn med ADHD och Aspergers syndrom. A School for Everyone

Estetisk- Filosofiska Fakulteten Svenska. Susanna Forsberg. En skola för alla. att hjälpa barn med ADHD och Aspergers syndrom. A School for Everyone Estetisk- Filosofiska Fakulteten Svenska Susanna Forsberg En skola för alla att hjälpa barn med ADHD och Aspergers syndrom A School for Everyone helping children with ADHD and Aspergers syndrome. Examensarbete

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius

Stockholm 20130318. Foto: Pål Sommelius 1. Jämställdhet är ett politiskt mål i Sverige. Regeringen har formulerat det som att män och kvinnor ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Sverige har tillsammans med de nordiska länderna

Läs mer

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521

Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 Linnea Björck 9c Handledare Senait Bohlin 100521 1 Innehållsförteckning Inledning...S.2 Bakgrund...S.2 Syfte/frågeställning...S.3 Metod...S.3 Resultat...S3,4 Slutsats...S.4 Felkällor...S. 4 Avslutning...S.4

Läs mer

Vem blir man i Vård och omsorgsutbildningen? En studie om vuxenstuderandes erfarenheter. 2014-10-30 /Katarina Lagercrantz All 1

Vem blir man i Vård och omsorgsutbildningen? En studie om vuxenstuderandes erfarenheter. 2014-10-30 /Katarina Lagercrantz All 1 Vem blir man i Vård och omsorgsutbildningen? En studie om vuxenstuderandes erfarenheter 2014-10-30 /Katarina Lagercrantz All 1 Syfte Att undersöka och få en ökad förståelse för hur utbildningen påverkar

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att

Först vill vi förklara några ord och förkortningar. i broschyren: impulsiv för en del personer kan det vara som att Hej! Du som har fått den här broschyren har antagligen ett syskon som har ADHD eller så känner du någon annan som har det. Vi har tagit fram den här broschyren för att vi vet att det inte alltid är så

Läs mer

Fråga, lyssna, var intresserad

Fråga, lyssna, var intresserad Fråga, lyssna, var intresserad Så här tänker personer som bor på LSS-boenden kring hur personalen bemöter dem när det handlar om sexualitet, kärlek och relationer. Sammanfattning på lättläst Författare:

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1)

Billie: Avgång 9:42 till nya livet (del 1) LEKTIONER KRING LÄSNING Lektionsövningarna till textutdragen ur Sara Kadefors nya bok är gjorda av ZickZack Läsrummets författare, Pernilla Lundenmark och Anna Modigh. Billie: Avgång 9:42 till nya livet

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Vad svarade eleverna?

Vad svarade eleverna? Vad tycker eleverna om sina skolor? Vad svarade eleverna? Tjej 78 50 % Kille73 47 % Vill inte svara 8 5 % Vad är det bästa med din skola? att man känner alla. maten och att fröknarna har tid med en bra

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

Helene Ekdahl Arbetade på STOP 1 sep-1 dec 2008

Helene Ekdahl Arbetade på STOP 1 sep-1 dec 2008 Barnen i Indien Enligt uppgifter av UNICEF och en undersökning som gjordes 2001 beräknas 12.6 miljoner barn vara involverade i farliga yrken i Indien. Uppgifterna visar även att Indien har det största

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning

Flickornas & kvinnornas historia del 4 Lärarhandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla olika sorters instuderingsmaterial

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6

Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Utvärdering av Navets Brandtema för år 5 och 6 Slutsatser utifrån elevenkäterna 82 elever som gjort Brandtemat och 82 elever som inte gjort Brandtemat, samt 58 elever som gjort Brandtemat för ett år sedan,

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon?

Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon? Arsen gabros rapport Är elbilen framtidens fordon? Namn: Arsen gabro Klass: Te14a Datum: 2015-03-05 Abstract This essay is about the future of electric cars and the aim of this essay explain what the current

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING

BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING BARNANPASSAD ÅTERGIVNING AV PSYKOLOGUTREDNING Habiliteringen Mora 2012 Barn 6 12 år Diagnos: Adhd, autismspektrum, lindrig och måttlig utvecklingsstörning, Cp samt EDS Psykologutredning Remiss med frågeställning

Läs mer

Power point Försörjnings enkät

Power point Försörjnings enkät Power point Försörjnings enkät Enkäten skickades ut till samtliga hushåll som under september 2008 månad erhöll ekonomiskt bistånd. 221 hushåll. Av dessa har 50 svar inkommit till socialförvaltningen,

Läs mer

Sam Ansari Nv3a Tensta Gymnasium

Sam Ansari Nv3a Tensta Gymnasium Sam Ansari Nv3a Tensta Gymnasium 1 Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 Metod och Material...3 Resultat...4 Diskussion...12 Slutsats...14 Källförteckning...15 Processrapport...16 2 Bakgrund Hur

Läs mer

Kompisböcker 1-2 Facit

Kompisböcker 1-2 Facit Kompisböcker 1-2 Facit Matchen Kristina Murray Brodin Paket 1 MATCHEN 1 Matchen Kan du? 1 ONSDAG 2 TRÄNARE 3 VIKTOR 4 SAMS MAMMA 5 SVÄRA 6 ARVIDS PAPPA 7 FOTEN 8 KLUBBAN 9 DATASPEL Vem är det? Johan Viktor

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se Sex på internet Kristian Daneback Aktiviteter man ägnar sig åt på internet, fördelat efter kön i åldersgruppen 18-24 år (2009) Kvinnor (%) Män (%) Läser erotiska texter 41 42 Tittar på pornografi 35 88

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin!

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin! Hallojs! En reseberättelse om Irland Jag heter Fabian, går tredje året på Datateknik ute i Kista och tänkte berätta om min förra höst, då jag var i Irland och lekte runt! Varför Irland kanske man frågar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet.

TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 BAKGRUNDSVARIABLER. * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. TORSÅS KOMMUN, 2012 ÅRSKURS 8 * Den totala summan av antal/andel tjejer, killar och annan könstillhörighet. BAKGRUNDSVARIABLER KÖN Tjejer Killar Annan Totalt* Antal Andel Antal Andel Antal Andel Antal

Läs mer

SOS Barnbyar Kina. Landinfo 2018

SOS Barnbyar Kina. Landinfo 2018 SOS Barnbyar Kina Landinfo 2018 Om Kina Den 1 oktober 1949 utropades Folkrepubliken Kina och landet stöptes om efter socialistisk modell, efter kommunisternas seger i inbördeskriget som då pågått under

Läs mer

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars

barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars barnhemmet i muang mai torsdag 1 mars - tisdag 20 mars Det har gått två och en halv vecka sedan sist. Och vi har massor att berätta. Hur barnen ska gå i skolan just nu vet bara våra thailändska kollegor.

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

KUNSKAP TILL PRAKTIK

KUNSKAP TILL PRAKTIK KUNSKAP TILL PRAKTIK Viveka Sundelin Wahlsten Docent och psykolog, Institutionen för Neurovetenskap, BUP i Uppsala, Beroendecentrum i Stockholm EWA-mottagningen och Rosenlunds Mödravårdsteam VARFÖR HAMNAR

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat?

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat? Growth Mindset vad motiverar oss att LÄRA Bosse Larsson + Mindset www.tankvidare.nu bosse.g.larsson@gmail.com Bosse Larsson Självförtroende Misslyckas Ansträngning Självförtroende Misslyckas Ansträngning!

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Han som älskade vinden

Han som älskade vinden Draken är färdig hos smeden Torbjörn Nilsson i Råby. Jörgens lilla blå MG Midget får också vara med på bild. Han som älskade vinden Det var en gång en man som tyckte om det som rörde sig. Han älskade vinden

Läs mer

Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta?

Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta? Övergången från vård till vuxenliv. Vad vet vi och vad behöver vi veta? Ingrid Höjer Professor i socialt arbete Institutionen för socialt arbete Presentationens innehåll: Vad vet vi redan? Kort om situationen

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer