Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 Kallelse och föredragningslista

2 Sammanträdestid: Måndag kl Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande Kari Hagfors, ordf. Anita Spring, vice ordf. Anna Lena Karlsson-Finne Olof Cantell Hilkka Toivonen Anders Backström Paul Nieminen Anmärkning: Roger Weintraub Torbjörn Bergström Laura Karén Viveca Lahti Pekka Poutanen Stina Michelsson Petri Lehtinen Övriga närvarande Gunilla Backman, regionchef i östra Nyland, föredragande Trude Jansson-Wenberg, regionchef i västra Nyland, sekreterare Anmärkning: Paragrafer Xxx xx-xx Sammanträdets laglighet och beslutförhet Behandlas Underskrifter Anita Spring, vice-ordförande Trude Jansson-Wenberg, sekreterare Protokollets justering har / 2015 justerat protokollet elektroniskt (bilaga) har / 2015 justerat protokollet elektroniskt (bilaga) Protokollet har framlagts till påseende , Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, Kirjala,

3 Intygar: Carola Isaksson, förvaltningssekreterare Sammanträdestid: Måndagen den kl Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmgränden 7 A Ärende 266 Mötet laglighet och beslutförhet 267 Godkännande av föredragningslistan 268 Val av protokolljusterare 269 Ändring av vårdbefattning vid Södis serviceenhet till handledarbefattning från Beviljande av avsked för enhetschefen vid Näse serviceenhet 271 Lediganslagning av tjänsten som enhetschef vid Näse serviceenhet 272 Stängning av dagverksamhetsenheterna i mellersta Nyland över jul-och nyårshelgerna Stängning av dag-och arbetsverksamheten samt omsorgsbyrån i östra Nyland under julhelgen Anhållan om personlig hjälpare till Södis serviceenhet/östra Nyland 275 Brukarrådens protokoll för kännedom 276 Ta del av tjänsteinnehavarbeslut 277 Anmälningsärenden 278 Eventuella övriga ärenden Anita Spring Vice-ordförande

4 1 266 Mötets laglighet och beslutförhet 267 Godkännande av föredragningslistan 268 Val av protokolljusterare

5 2 269 Ändring av vårdarbefattning vid Södis serviceenhet till handledarbefattning från Beredning:enhetschef Satu Broman Föredragning: regionchef för östra Nyland Gunilla Backman Inom dag-och arbetsverksamheten har man både handledar-och vårdarbefattningar.för dag-och arbetsverksamheten är det viktigt att hela personalen har samma befattningbenämning då alla i princip gör samma arbete. Handledare ger också större möjlighet till att anställa en mera mångprofessionell arbetskraft. Personen som innehaft befattning nr 730 på Södis serviceenhet har gått i pension och därför föreslås att denna befattning kunde ändras till handledarbefattning från Löneskillnaden mellan vårdare och handledare är max 187,59 / månad(utbildning på högskolenivå) vilket betyder max 2251,08 /år. Man strävar efter att finansiera skillnaden från vikariekostnader. För år 2017 beaktas skillnaden i budgeteringsskedet. Förslag: (beredaren) Nämnden föreslår för styrelsen att vårdarbefattningen på Södis Serviceenhet (befattningsnummer 730) ändras till en handledarbefattning från och med Förslag: (föredragaren) Nämnden besluter i enlighet med förslaget.

6 3 270 Beviljande av avsked för enhetschefen vid Näse serviceenhet Beredning och föredragning: regionchef Gunilla Backman Enhetschefen för Näse serviceenhet Pia Furu har anhållit om avsked från sin tjänst nr 63 så att sista anställningsdagen är Enligt förvaltningsstadgan 51 är det nämnden som beviljar avskedet. Föredragning och förslag: regionchef Gunilla Backman Nämnden godkänner avskedet för enhetschefen. Delgivning: Nämnda enhetschef Nämnda enhet Personalavdelningen

7 4 271 Lediganslagning av tjänsten som enhetschef vid Näse serviceenhet Beredning och föredragning: regionchef Gunilla Backman Nuvarande enhetschefen vid Näse serviceenhet har anhållit om avsked med sista anställningsdagen Enligt förvaltningsstadgan 48 besluter nämnden om lediganslagning av ordinarie tjänster i regionen. Föreslås att tjänst nr 63, enhetschef för Näse serviceenhet, lediganslås omedelbart efter att nuvarande enhetschef beviljats avsked. Föredragning och förslag: regionchef Gunilla Backman Nämnden godkänner lediganslagning av tjänsten som enhetschef för Näse serviceenhet. Delgivning: Personalavdelningen Nämnda serviceenhet

8 5 KARKULLA:179 / Stängning av dagverksamhetsenheterna i mellersta Nyland över jul- och nyårshelgerna 2015 Beredning: Jenny Ek, vik. Regionchef mellersta Nyland Föredragning: regionchef i östra Nyland Gunilla Backman Treklangens- och Octavens serviceenhet föreslås hålla stängt mellan jul- och nyårshelgerna 2015, Klienterna är under nämnda tid hemma hos anhöriga eller inom boendeverksamheten. Beredarens förslag: Nämnden godkänner stängningen av dagverksamheterna under ovan uppgivna tid. Föredragarens förslag: Nämnden besluter i enlighet med beredningens förslag Delgivning: Nämnda enheter

9 6 273 Stängning av dag-och arbetsverksamheten samt omsorgsbyrån i östra Nyland under julhelgen 2015 Beredning och föredragning: regionchefen i östra Nyland Gunilla Backman Julhelgen infaller i år på to-fr vilket betyder 3 arbetsdagar under vecka 52. Föreslås att Södis serviceenhet håller stängt under tiden Under denna tid tar personalen ut sin vintersemester. Personalen är tillfrågad och ställer sig positiv till saken. De brukare som eventuellt behöver dagvård under nämnda tid, erbjuds det inom boendeverksamheten. Omsorgsbyrån håller stängt Regionchefen kan kontaktas per telefon under nämnda tid. Beredarens förslag: Nämnden godkänner förslaget enligt beredning. Föredragarens förslag: Nämnden besluter enligt beredning. Delgivning: Nämnda enheter

10 7 274 Anhållan om personliga hjälpare till Södis serviceenhet/östra Nyland Beredning:enhetschef Satu Broman Föredragning: regionchef i östra Nyland Gunilla Backman Efter Stockholmsbedömningen i maj 2015 steg kategorin på två brukare inom dag-och arbetsverksamheten Södis serviceenhet från kategori 5 till kategori 6. För att dessa brukare skall kunna fungera i grupp behöver de kontinuerligt personlig handledning. Kategorierna är godkända av ledargruppen. Intäkterna för dessa 2 brukare enligt kategori 5 har varit /månad. Intäkterna för dessa 2 brukare i kategori 6 är /månad. Skillnaden mellan den nya och gamla kategorin är /månad. Lönekostnaderna för två personliga hjälpare 30 t/vecka(inkl tillägg ) är 4 183,20 /månad. Skillnaden mellan inkomster och utgifter är -1641,20 /månad. Skillnaden finansieras genom att man inom samma serviceenhet, men på olika arbetspunkter, har personal som har heltidsbefattningar men arbetar deltid av olika orsaker. Personliga hjälparna anställs med tidsbundet avtal på 1 år med möjlighet till förlängning om de ekonomiska förutsättningarna finns. Anhåller om att få anställa 2 personliga hjälpare 30h/vecka till Södis serviceenhet f.o.m Beredarens förslag: Nämnden godkänner beredarens förslag och för ärendet vidare till styrelsen. Föredragarens förslag: Nämnden besluter i enlighet med beredarens förslag. Delgivning: Styrelsen

11 8 275 Brukarrådens protokoll för kännedom Beredning och föredragning: regionchefen i östra Nyland Gunilla Backman Bilaga: Protokoll från brukarråden i mellersta Nyland och östra Nyland. Förslag: Nämnden ger feed-back på protokollen och antecknar dem för kännedom.

12 9 276 Ta del av tjänsteinnehavarbeslut. Beredning:regionchef i östra Nyland Gunilla Backman Föredragare: viceordförande Anita Spring Följande tjänsteinnehavarbeslut har tillställts nämnden: Regionchefen i västra Nyland Trude Jansson-Wenberg Regionchefen i mellersta Nyland Jenny Ek Regionchefen i östra Nyland Gunilla Backman Beslutsprotokollen finns till påseende på mötet. I förteckningen ingår inte beslut i ärenden gällande kortvariga tjänst-och arbetsledigheter i vilka beslutanderätten fastställts i samkommunens förvaltningsstadga och gällande vilka nämnden beslutat att inte utnyttja sin rätt att ta till behandling. Bilaga: Förteckning över de tjänsteinnehavarbeslut som tillställts nämnden. Beredarens förslag: Nämnden antecknar att den tagit del av protokollen samt beslutar att en överföring av besluten inte är påkallad. Föredragarens förslag: Nämnden beslutar i enlighet med beredarens förslag.

13 277 Anmälningsärenden 10 Föredragning: regionchef i östra Nyland Gunilla Backman Förslag: Antecknas till kännedom.

14 Eventuella övriga ärenden

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Hfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande Kari Hagfors, ordf. Anita Spring, vice ordf. Anna Lena

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Ärendesida Sammanträdestid: Torsdagen kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i H:fors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande Kari Hagfors, ordf. Anita Spring, vice

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Måndag kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i H:fors,Byholmsgränden 7 Närvarande/beslutande Kari Hagfors, ordf. Anita Spring, vice ordf. Anna Lena

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Måndag kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i H:fors,Byholmsgränd 7 Närvarande/beslutande Kari Hagfors, ordf. Anita Spring, vice ordf. Anna Lena Karlsson-Finne

Läs mer

Regionala nämnden i Nyland. Kallelse och föredragningslista

Regionala nämnden i Nyland. Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i H:fors, Byholmsgränd 7 Närvarande/beslutande Roger Weintraub, ordf. Pekka Poutanen, vice ordf. Eva Sederholm

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i H:fors, Byholmsgränd 7 Närvarande/beslutande Roger Weintraub, ordf. Pekka Poutanen, vice ordf. Eva Sederholm

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Borgå, Mannerheimgatan 20 K våning 3 Närvarande/beslutande Roger Weintraub, ordf. Pekka Poutanen, vice

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Onsdag kl. 15:00 Omsorgsbyrån, Strandvägen 8 Pargas Personliga ersättare Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Nyland. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Nyland. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 17:00-18.20 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande X Kari Hagfors, ordförande Roger Weintraub X Anita Spring, vice

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 15:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Ekenäs, Norra Strandg. 1 Närvarande/beslutande Roger Weintraub, ordf. Pekka Poutanen, vice ordf. Eva

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Torsdag kl. 14:00 Peppargränd boende, Peppargränd 8 Pargas Personliga ersättare Camilla Sandell,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Onsdag kl. 14:00 Centralförvaltningen, Kårkullavägen 142, Kirjala Personliga ersättare Camilla

Läs mer

Kårkulla samkommun. Regionala nämnden i Nyland. Protokoll

Kårkulla samkommun. Regionala nämnden i Nyland. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 16:00 17.10 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 Närvarande/beslutande X Kari Hagfors, ordförande X Anita Spring, vice ordf. X Anna Lena

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 17:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i H:fors, Byholmsgränd 7 Närvarande/beslutande Roger Weintraub, ordf. Pekka Poutanen, vice ordf. Eva Sederholm

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Extra styrelsesammanträde Sammanträdestid: Onsdag kl. 13:00 13.45 Sammanträdesplats: Mötet hålls via elektronisk förbindelse på centralförvaltningen i Pargas och omsorgsbyråerna i Vasa, Jakobstad,

Läs mer

Regionala nämnden i Österbotten. Kallelse och föredragningslista

Regionala nämnden i Österbotten. Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista 5.6.2019 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Onsdag 5.6.2019 kl. 16.00- Omsorgsbyrån i Vasa, Fredsgatan 16 b vån 2, 65100 Vasa Närvarande/beslutande Roger Eriksson, ordförande

Läs mer

Regionala nämnden i Nyland. Kallelse och föredragningslista

Regionala nämnden i Nyland. Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Tisdag kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i H:fors, Byholmsgränd 7 Närvarande/beslutande Roger Weintraub, ordf. Pekka Poutanen, vice ordf. Eva Sederholm

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 11.15- Sammanträdesplats: Hotell Cumulus City Koskikatu 5, Tammerfors Närvarande/beslutande Roger Eriksson, ordförande Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag 23.4.2015 kl. 15.00 Sammanträdesplats: Kårkulla centralförvaltning, Stacken Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdag kl. 16:00-18:00 Mannerheimgatan 20 K 3:dje våningen, 06100 Borgå Närvarande/beslutande Kari Hagfors, ordf. Anita Spring, vice

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Onsdag kl. 14:00 Morrestorn, Tennbyvägen 42 bst. 13, Pargas Personliga ersättare Camilla Sandell,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista 13.9.2017 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Onsdag 13.9.2017 kl.16:00- Omsorgsbyrån i Vasa, Fredsgatan 16 b Närvarande/beslutande Roger Eriksson, ordförande Carola Lithén,

Läs mer

Kårkulla samkommun. Regionala nämnden i Nyland. Protokoll

Kårkulla samkommun. Regionala nämnden i Nyland. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndag kl.16:00-16:30 Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande x Kari Hagfors, ordförande Roger Weintraub Anita Spring, vice ordf.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Torsdag kl. 14:00 Flätan, Trädgårdsgatan 19 a, Åbo Personliga ersättare Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdag kl. 11:15 Hotell Cumulus, Tammerfors Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande Anne-Marie Nygren,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista 10.05.2016 Sammanträdestid: Tisdag 10.05.2016 kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande/beslutande Kari Hagfors, ordf. Anita

Läs mer

Regionala nämnden i Åboland

Regionala nämnden i Åboland Ka rku l la samkommun(^ Regionala nämnden i Åboland Protokoll 3. 6. 2019 Kårkul la (o"] sa mkom m K n Regionala nämnden i Äboland Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndag 3. 6. 2019 kl. 15:00-15:50 Café

Läs mer

Regionala nämnden i Åboland

Regionala nämnden i Åboland Protokoll Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdag 13. 09.2018 kl. 15:10-16.00 Flätan, Trädgårdsgatan 19 A, Åbo Närvarande/beslutande x x x x Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande Anne-Marie

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista 6.6.2017 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Tisdag 6.6.2017 kl.13.00- Omsorgsbyrån i Vasa, Fredsgatan 16 b Närvarande/beslutande Roger Eriksson, ordförande Carola Lithén,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Torsdag kl. 11:15 Hotell Cumulus City, Koskikatu 5, Tammerfors Närvarande/beslutande Roger Weintraub, ordf. Pekka Poutanen, vice ordf.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Tisdag kl. 16:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i H:fors, Byholmsgränd 7 Närvarande/beslutande Roger Weintraub, ordf. Pekka Poutanen, vice ordf. Eva Sederholm

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 14:00 Sammanträdesplats: Serviceenhet Flätan, Trädgårdsgatan 19 a, Åbo Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 15:00 Sammanträdesplats: Kårkulla centralförvaltning, Kårkullavägen 142 Kirjala Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Ärendesida Sammanträdestid: Måndag kl. 17:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i H:fors,Byholmsgränd 7 Närvarande/beslutande Roger Weintraub, ordf. Pekka Poutanen, vice ordf.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 14.30 Sammanträdesplats: Hotel Scandic Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors Närvarande Ordinarie Hertzberg Veronica, ordförande Kronqvist

Läs mer

Regionala nämnden i Åboland. Kallelse och föredragningslista

Regionala nämnden i Åboland. Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista 13.3.2019 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Onsdag 13.3.2019 kl. 15:00 Flätan, Trädgårdsgatan 19 A Åbo Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Torsdag kl. 14:00 Café Sågbacken, Sågvägen 9 Kimito Personliga ersättare Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Onsdag kl. 15:00 Flätan, Trädgårdsgatan 19 A, Åbo Personliga ersättare Camilla Sandell, ordförande

Läs mer

Regionala nämnden i Åboland

Regionala nämnden i Åboland Protokoll 22. 10.2018 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndag 22. 10.2018 kl. Omsorgsbyrån i Färgas 15:05-16:15 Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Personliga ersättare x x x x x Camilla Sandell,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Onsdag kl. 14:00 Sammanträdesplats: Flätan, Trädgårdsgatan 19 a, Åbo Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Camilla Sandell, ordförande Tom Lindholm,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista 7.11.2018 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Onsdag 7.11.2018 kl.16.00- Omsorgsbyrån i Vasa, Fredsgatan 16 b vån 2, 65100 Vasa Närvarande/beslutande Roger Eriksson, ordförande

Läs mer

Protokoll. Extra styrelsemöte

Protokoll. Extra styrelsemöte Protokoll Extra styrelsemöte 14.06.2018 Sammanträdestid: Torsdag 14.06.2018 kl. 11.30 11.50 Sammanträdesplats: Centralförvaltningen i Pargas Närvarande: Ordinarie X Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 Sammanträdesplats: Original Sokos Hotel Vaakuna, Stationsplatsen 2, Helsingfors Närvarande Ordinarie Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Tisdag 14.2.2017 kl. 15:00 - Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Vasa, Fredsgatan 16 b Närvarande/beslutande Roger Eriksson, ordförande Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 16:00-17.08 Sammanträdesplats: Omsb i Vasa, Fredsg 16 B Närvarande/beslutande - Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande X Birgitta

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Tisdag kl. 11:00 Sammanträdesplats: Nordenskiöldsgatan 18A, Helsingfors Närvarande Ordinarie Hertzberg Veronica, ordförande Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 Sammanträdesplats: Hotell Seurahuone, Brunnsgatan 12, Helsingfors Närvarande Ordinarie Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande Toivonen Hilkka,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: 1.12.2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats: Arcada, Jan Magnus Janssons plats 1, 00560 Helsingfors, 5 vån, rum nr A 510 Närvarande/beslutande Kari Hagfors, ordf.

Läs mer

Regionala nämnden i Åboland

Regionala nämnden i Åboland KårkullaCöl samkommun Regionala nämnden i Åboland Protokoll 6. 5. 2019 "am k o m m un \Ii^ Regionala nämnden i Äboland Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndag 6. 5. 2019 kl. 15:20-16:15 Centralförvaltningen,

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06.

FÖREDRAGNINGSLISTA. Jomala den 01.04 2011. Harry Jansson Förbundsstyrelsens ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOL. K.f för De Gamlas Hem. Sida 1 06. Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 77 Sammankallande och beslutförhet 78 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 79 Tjänstemannabeslut 80 Lokalt avtal

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 84 Sammankallelse och beslutfördhet 85 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 86 Skrivelse till ÅHS styrelse

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 12.45 Sammanträdesplats: Hotell Seurahuone, Brunnsgatan 12, Helsingfors Närvarande: Ordinarie X Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande Ersättare Backström Anders

Läs mer

Brukarrådet i Östra Nyland möte klockan på Mannerheimgatan 20K

Brukarrådet i Östra Nyland möte klockan på Mannerheimgatan 20K ^ukamjajd Brukarrådet i Östra Nyland möte 27. 11.2018 klockan 9. 00-10. 30 på Mannerheimgatan 20K (Södis) Närvarande: Wilfred Lill-Smeds (ordförande), Jan-Erik Bäckman, Line Siren, Juha Paasonen, Benita

Läs mer

Styrelsen. Kallelse och föredragningslista

Styrelsen. Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:30 Sammanträdesplats: FDUV, Vega-huset 3 vån. Nordenskiöldsg. 18 A, Helsingfors Närvarande Ordinarie Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande

Läs mer

Brukarrådet i Östra Nyland möte klockan på Mannerheimgatan 20 (Södis)

Brukarrådet i Östra Nyland möte klockan på Mannerheimgatan 20 (Södis) Brukarrådet i Östra Nyland möte 17.11.2015 klockan 14.00-16.45 på Mannerheimgatan 20 (Södis) Närvarande: Susanne Tallberg, Nina Gustafsson, Johan Lustig, Måns Backman, Juha Paasonen och Michaela Kokkola

Läs mer

Oasen boendeoch vårdcenter k.f. Sida 1 PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen. ÄRENDEN Onsdagen den kl

Oasen boendeoch vårdcenter k.f. Sida 1 PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen. ÄRENDEN Onsdagen den kl Sida 1 ÄRENDEN Onsdagen den kl. 16.30 34 35 36 37 38 39 Sammankallande och beslutsförhet Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan Granskning

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 12.00 Sammanträdesplats: Hotel Vaakuna Helsingfors, Stationsplatsen 2, Helsingfors Närvarande: Ordinarie X Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande Ersättare Backström

Läs mer

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X

Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Sida 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats kl.16.00 De Gamlas Hem Beslutande Ledamöter: Jansson Harry, Ordförande Joelsson Annsofi, viceordförande Carlsson Gun Nordberg Susanne Lycke Per X X - - X Suppleanter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN /11. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 16.02.2011 1/11 Sammanträdestid Onsdagen den 16 februari 2011 kl. 16.00-17.15 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 29.06.2009 7/09 Sammanträdestid Måndagen den 29 juni 2009 kl 17.00 18.10. Beslutande Kommungården x Torbjörn Björkman, ordförande - Sören Karlsson, viceordf. x Jenny

Läs mer

Styrelsen PROTOKOLL

Styrelsen PROTOKOLL Styrelsen 07 2011 PROTOKOLL 5.7.2011 Styrelsen 5.7.2011 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2011 Tid: 5.7.2011 kl. 15.00 Plats: Inveon kultur, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Kårkulla samkommun i Mellersta Nyland

Kårkulla samkommun i Mellersta Nyland Kårkulla samkommun i Mellersta Nyland Mellersta Nyland I Mellersta Nyland erbjuder Kårkulla samkommun boendeservice, verksamhet som främjar delaktighet och sysselsättning och omsorgsbyråtjänster för personer

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 08.05.2012 4/12 Sammanträdestid Tisdagen den 8 maj 2012 kl 18.00 19.15. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Godby daghem x Karlsson Rolf, ordförande x Mattsson

Läs mer

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f.

ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND k.f. Organ Datum 2/2019 Förbundsstyrelsen 16.01.2019 Sammanträdestid Tisdag 16.1.2019 kl. 15.30-15.42 Sammanträdesplats Omsorgskansliet, Besöksadress: Skarpansvägen 30 Beslutande ORDINARIE ERSÄTTARE x Öfverström,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 17.2.2014 1/14 Sammanträdestid Måndagen den 17 februari 2014 kl. 9.30 11.00 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Oasen boendeoch vårdcenter k.f. Sida 1 PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen. ÄRENDEN Torsdagen den kl

Oasen boendeoch vårdcenter k.f. Sida 1 PROTOKOLL. Förbundsstyrelsen. ÄRENDEN Torsdagen den kl Sida 1 ÄRENDEN Torsdagen den kl. 16.30 26 27 28 29 30 31 32 33 Sammankallande och beslutsförhet Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan Nationella

Läs mer

Sammanträdesdatum 17.6.2010

Sammanträdesdatum 17.6.2010 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 84 Sammankallelse och beslutfördhet 85 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering samt godkännande/ komplettering av föredragningslistan 86 Skrivelse till ÅHS styrelse

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Åboland. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Åboland. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 10.00 11.40 Sammanträdesplats: Flätan Trädgårdsgatan 19 A 7, Åbo Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar X Camilla Sandell, ordförande Personliga ersättare Nina

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 21.12.2009 15/09 Sammanträdestid Måndagen den 21 december 2009 kl 16.15 16.45 OBS! TID OCH PLATS! Beslutande Föredragande Socialkansliet x Torbjörn Björkman, ordförande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll 2.10.2014 Sammanträdestid: Torsdag 2.10.2014 kl. 16-16.45 Sammanträdesplats: Fredsgatan 16 B, 2 vån, 65100 Vasa Närvarande/beslutande - Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2016 Sammanträdestid: Måndag den 18.01 kl: 16.00-16.39 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Björkman Kristina, ordförande

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 11:00 13.00 Sammanträdesplats: Vega-huset, Nordenskiöldsgatan 18, Helsingfors Närvarande: Ordinarie X Hertzberg Veronica, ordförande X Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN /09. von Knorringmuseet, Pålsböle. x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN /09. von Knorringmuseet, Pålsböle. x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 31.08.2009 5/09 Sammanträdestid Måndagen den 31 augusti 2009 kl 19.00-22.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN 2.9.2013 1 KALLELSESIDA Utfärdad den 26 augusti 2013 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 2 september 2013 kl.18.30 Kommunkansliet i Åva 62 Laglighet och beslutförhet 63 Protokolljusterare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Närvarande/beslutande Ordinarie medlemmar Fredag kl. 13:30 Ruukin sauna, Parkvägen 2, Dalsbruk Personliga ersättare Camilla Sandell,

Läs mer

Brukarrådet i Östra Nyland möte klockan 15 på Mannerheimgatan 20K (Södis)

Brukarrådet i Östra Nyland möte klockan 15 på Mannerheimgatan 20K (Södis) Brukarrådet i Östra Nyland möte 3.9.2018 klockan 15 på Mannerheimgatan 20K (Södis) Närvarande: Wilfred Lill-Smeds (ordförande), Jan-Erik Bäckman, Line Sirén, Juha Paasonen, Benita Starck, Max Backman (suppleant)

Läs mer

Regionala nämnden i Åboland

Regionala nämnden i Åboland KårkullaCöl samkommun Regionala nämnden i Åboland Protokoll 13. 3. 2019 Kärku Ila (öl s n m k o m m L) n Regionala nämnden i Åboland Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Onsdag 13. 3. 2019 kl. 15:05-16:00

Läs mer

Styrelsen. Kallelse och föredragningslista

Styrelsen. Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 11:00 Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Helsingfors, Byholmsgränden 7 A Närvarande Ordinarie Karlsson-Finne Anna Lena, ordförande Toivonen Hilkka,

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SOCIALNÄMNDEN 23.03.2011 3/11 Sammanträdestid Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 19.00. Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10. Kommungården, sammanträdesrummet Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 10.05.2010 4/10 Sammanträdestid Måndagen den 10 maj 2010 kl. 16.00-18.10 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet X Danielsson Sven-Anders,

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Styrelsen. Kallelse och föredragningslista

Styrelsen. Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 10:00 (mötet inleds ca 13.15) Sammanträdesplats: Hotell Tampere Station, Ratapihankatu 37, Tammerfors Närvarande Ordinarie Karlsson-Finne Anna

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 15:00 - Sammanträdesplats: Omsb i J,stad, Stationsvägen 1, Jakobst Närvarande/beslutande Roger Eriksson, ordförande Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2. 2 Val av protokolljusterare 2. 3 Godkännande av föredragningslistan 2. 4 Resultatprognos/Bokslut

1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2. 2 Val av protokolljusterare 2. 3 Godkännande av föredragningslistan 2. 4 Resultatprognos/Bokslut NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 1/2018 1 Sektionen för stödtjänster Tid 14.03.2018 kl. 16.30 Plats Stadshuset, Tornskär Ärenden som skall behandlas Sida 1 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 2 2 Val av protokolljusterare

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Torsdag kl. 15.00-16.45 Sammanträdesplats: Magasingatan 12, 65100 Vasa Närvarande/beslutande x Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström x Carola Lithén, viceordförande -

Läs mer

Ärenden KALLELSE. Nr 2/2016 SKOLNÄMNDEN GETA KOMMUN. Tid Måndagen den kl Ärenden:

Ärenden KALLELSE. Nr 2/2016 SKOLNÄMNDEN GETA KOMMUN. Tid Måndagen den kl Ärenden: GETA KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 04.04.2016 Nr 2/2016 Tid Måndagen den 04.04.2016 kl. 18.30 Plats Geta skola Ärenden: Ärenden 8 Mötets laglighet och beslutförhet 3 9 Val av två protokolljusterare 3 10

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 - Sammanträdesplats: Omsorgsbyrån i Vasa, Fredsgatan 16 b Närvarande/beslutande Roger Eriksson, ordförande Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1. Kommungården, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1 Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00 Beslutande Föredragande Kommungården,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR

SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR SOCIALNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 4 /2017 Sammanträdestid: 18 april kl 13.00 13.10 Sammanträdesplats Socialkansliet ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Eriksson Rainer, ordförande X Lotta

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Tisdag kl. 10:00 Sammanträdesplats: Hotel Cumulus Koskikatu, Koskikatu 5, Tammerfors Närvarande Ordinarie Hertzberg Veronica, ordförande Kronqvist Bengt,

Läs mer

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll

Kårkulla samkommun. Styrelsen. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Tisdag kl. 11:00 11.30 Sammanträdesplats: Elektroniskt sammanträde på centralförvaltningen i Kårkulla (Kårkullavägen 142, Pargas) och på omsorgsbyråerna i Helsingfors (Byholmsgränden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 18.3.2016 1/16 Sammanträdestid Fredagen den 18 mars 2016 kl. 9.30 11.20 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande: Övriga

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Västra Nylands folkhögskola Sammanträdesdatum

Västra Nylands folkhögskola Sammanträdesdatum PROTOKOLL Styrelsen 31.1.2019 Sammanträdestid Torsdagen 31 januari 2019 kl. 16.35 18.08 Sammanträdesplats, Pumpviken 3, 10300 KARIS Medlemskommun Andelar Esbo 1 Grankulla 1 Hangö 3 Ingå 3 Kyrkslätt 4 Raseborg

Läs mer