NÄTVERKSTEKNIK Nätverksteknik med Windows Server 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄTVERKSTEKNIK Nätverksteknik med Windows Server 2008"

Transkript

1 Läromedel för GY2011 NÄTVERKSTEKNIK Nätverksteknik med Windows Server 2008 ARBETSBOK Jan-Eric Thelin 2012 ISBN: Thelin Läromedel

2 FÖRORD Detta Arbetsboken till Nätverksteknik med Windows Server Boken är anpassad efter gymnasieskolans kursplan GY2011 för kursen Nätverksteknik med kurskod NÄVNÄR0. Boken är skriven med tanke på gymnasieelever på El och energiprogrammet samt Teknikprogrammet och passar även till elever från andra gymnasieprogram som läser denna kurs. Med tanke på att samma punkter återkommer i kursplanerna till flera av gymnasieskolans kurser inom GY2011 så kan viss del av innehållet i denna bok vara samma som i andra av våra läroböcker anpassade för någon annan kurs. Mer information till lärare ges i Lärarhandledningen. Med den medföljer även en CD med ett bildspel med många av bilderna och figurerna i boken för att underlätta lektioner och genomgångar. Om du käre läsare skulle hitta något i boken som du inte tycker stämmer eller om du saknar någon viktig del så får du gärna meddela detta till oss. Vi är oerhört tacksamma för alla kommentarer och tips. Det går bra att e posta till info@thelindata.se Eventuella uppdateringar och rättelser till boken som tillkommit efter denna upplagas tryckning finns att ladda hem på Skolportalen, Jan Eric Thelin, maj Samtliga varumärken som förekommer i boken tillhör innehavaren av varumärket. OBSERVERA ATT ALL KOPIERING ELLER ANNAT MÅNGFALDIGANDE AV DENNA BOK ELLER DELAR AV DEN ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. THELIN LÄROMEDEL AB, LIDKÖPING Tel , Första upplagan, utskriven Beställningsnummer J Tryckeri: JustNu ISBN: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 1

3 FÖRFATTARENS FÖRORD Denna lärobok har skrivets med tanke på att användas i GY2011 kursen Nätverksteknik. Jag har försökt att följa läroplanen så mycket som möjligt. Boken är skriven utifrån det mest använda nätverksoperativsystemet, Windows Server Jag har använt den engelska versionen i mina exempel. Övningarna i Arbetsboken kräver också att du använder detta. Jag förutsätter att du som elev redan har läst kursen Datorteknik 1A, helst med vår bok för denna kurs. Denna bok är tänkt att kunna användas både som läromedel både för självstudier och för lärarledd undervisning. Jag har för avsikt att utkomma med en ny version av denna bok när en ny version av Windows Server utkommer. Gör nu övningarna i Arbetsboken till kapitel X När du ser denna symbol och text så skall du ta fram Arbetsboken och gå till motsvarande kapitel i den. Där skall du svara på frågor, lösa instuderingsuppgifterna och utföra de praktiska övningarna som hör till det kapitel du just gått igenom. Lycka till med kursen! THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 2

4 1. INTRODUKTION TILL LOKALA NÄTVERK 1) Vilken uppgift har en Switch i ett nätverk? Att koppla samman alla enheter på nätverket 2) Vilken uppgift har en Router i ett nätverk? Att koppla nätverket mot internet. Kan även ansvara för att dela ut IP-adresser. 3) Vilken uppgift har en Accesspunkt i ett nätverk? Att skapa ett trådlöst nätverk. 4) Förklara förkortningarna UTP och STP? I lokala nätverk använder man väldigt ofta partvinnade kablar. Oskärmade, UTP (Unshielded Twisted Pair), Skärmade, STP (Shielded Twisted Pair) 5) Vilken är den högsta hastigheten med kategori 5 resp. kategori 5e kablar? Kategori 5 = 100 MHz Kategori 5e = 1000 MHz Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 3

5 2. KOMMUNIKATIONSREGLER OCH PROTOKOLL 6) Hur skrivs en IP adress, version 4? Med 4 st decimala tal ) Hur skrivs en IP adress, version 6? Med 8 st 16-bitars hexadecimala tal. 8) Vilka av nedanstående IP adresser kan fritt utnyttjas i lokala nätverk? X X X X X X ) Vad innebär Nät ID? Nätverkets ID. Alla datorer i ett nätverk måste ha samma Nät-ID för att kunna nå varandra. 10) Vad innebär Dator ID? Datorns ID. Alla datorer i ett nätverk måste ha ett unikt Dator-ID. 11) Vad innebär Default Gateway adressen? IP-adressen till Routern som används för att komma ut från det lokala nätverket. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 4

6 12) Vad skiljer IP adresser i Klass A, Klass B och Klass C? IP klass Nät ID inleds binärt med Antal byte i Nät ID Antal byte i Dator ID Subnet mask Klass A Klass B Klass C ) Hur många datorer finns det plats för i ett nät av de olika klasserna och hur många olika nät finns att tillgå? IP klass Antal olika nät Antal datorer i nätet Klass A 126 Ca. 16,5 miljoner Klass B Ca Ca st Klass C Ca. 2 miljoner 254 st Praktiskt övningar till kapitel 2 14) Kontrollera vad din dator har för IP Adress. Vilken klass tillhör denna? Kontrollera också om du ha en fast IP adress eller om du har fått den från en DHCP Server. I det senare fallet, kontrollera även tid för lånet. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 5

7 3. FUNKTIONER I LOKALA NÄTVERK 15) Vilken är den stora skillnaden mellan en Arbetsgrupp och en Domän? Komplettera nedanstående tabell. Påstående Har en central databas för konton Har ingen säkerhet på användarnivå Är enkel att komma igång med Kräver en Serverdator Kan administreras centralt Arbetsgrupp eller Domän Domän Arbetsgrupp Arbetsgrupp Domän Domän 16) Vilka tre huvudsakliga funktioner har Active Directory? 1. Att verifiera lösenord vid användarinloggningar 2. Att möjliggöra central kontroll och administration av användarkonton, grupper och resurser 3. Att förenkla för användarna att nå gemensamma resurser i domänen 17) Ge minst 6 exempel på funktioner man kan hitta på ett lokalt nätverk? Tilldelning av nätverksadresser (DHCP), Kontroll av användare och lösenord, åtkomst till resurser på nätverket, central lagring och backup, hantering av e-post, hantering av skrivare, publicering av webbsidor, åtkomst till internet. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 6

8 18) Vad innebär begreppet Virtualisering? Att man i en och samma fysiska server kan installera fler separata operativsystem som är igång samtidigt. 19) Nämn två olika program med vars hjälp man kan Virtualisera på en server? VMWare och Microsoft Hyper-V Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 7

9 4. INSTALLATION AV WINDOWS SERVER ) Vilka fyra versioner av Windows 2008 finns det och hur många CPU:er kan de ha? Windows Server 2008 Standard Edition, Max 4 CPU Windows Server 2008 Enterprise Edition, Max 8 CPU Windows Server 2008 Datacenter Edition, Max 64 CPU Windows Web Server 2008, Max 4 CPU 21) Vilka tre filsystem för hårddiskar stöds av Windows 2008? FAT, FAT32 och NTFS 22) Vilka är minimum hårdvarukrav för Windows Server 2008 Standard, 32 bitars? Fyll i nedanstående tabell. Hårdvara Windows Server 2008 Processor Minne, min max Diskutrymme 1 GHz (rek minst 2GHz) 512 MB 4 GB (rek minst 2GB) 10 GB (rek minst 40GB) Instuderingsuppgift till kapitel 4: Gå till Microsofts webbsida och ta reda på mer information om Windows Server Anteckna sådant du tycker är viktigt. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 8

10 Praktisk uppgift till kapitel 4: Installera Windows Server 2008 enligt anvisningar från din lärare. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 9

11 5. INLEDANDE KONFIGURATION AV SERVERN 23) Vilka tre steg består den inledande konfigurationen Windows Server 2008 av? Steg 1: Ange datorinformation Steg 2: Uppdatera servern Steg 3: Anpassa servern Praktisk uppgift till kapitel 5: Genomför de två första stegen av den inledande konfigurationen. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 10

12 6. GRUNDLÄGGANDE HANTERING AV WINDOWS SERVER 24) Vad använder man denna symbol på aktivitetsfältet till? Ange inmatningsspråk 25) Hur gör man för att byta lösenord på kontot man är inloggad med? Trycker Ctrl+Alt+Del 26) Var går man in för att aktivera Windows licensen? I System, Egenskaper för Dator. 27) Vad innebär funktionen UAC och var kopplar man av/på denna? Det är en funktion för att förhindra att användare utför vissa avancerade och känsliga åtgärder i datorn. Man kopplar av/på denna i Kontrollpanelen. 28) Vilket program i servern sammanfattar de viktigaste funktioner, verktyg och program? Server Manager. 29) Vilken är skillnaden på Roller, Roles och Serverfunktioner, Features? Roller, Rules, är olika roller på nätverket som servern kan ha. Features är olika (windows-) funktioner man kan installera. 30) Nämn minst 3 olika Features. Desktop Experience, Windows Server Backup Features Windows Powershell, Wireless LAN Service THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 11

13 31) Nämn minst 3 olika Roller, Roles. File Services, Print Services, Web Services, Terminal Services Active Directory Domain Services, Application Services DHCP Server, DNS Server 32) Vad krävs av ett lösenord för att det skall kallas för Starkt lösenord enligt Microsoft? Minst 7 tecken och komplext, dvs. det skall innehålla minst ett tecken från tre av de fyra olika teckentyperna, Stora bokstäver, Små bokstäver, Siffror och Specialtecken 33) Hur gör man för att hindra att en varningsruta visas varje gång en särskild webbsida öppnas? Man lägger med sidan i Tillförlitliga Platser, Trusted Sites. 34) Nämn minst 3 mindre bra sätt att hantera lösenord? 1 Att alltid använda samma lösenord. 2 Att inte behöva använda lösenord alls. 3 Att som lösenord använda namnet på en familjemedlem eller sitt husdjur. 4 Att ha lösenordet uppskrivet på en lapp på skärmen eller under skrivbordsunderlägget. 5 Att ha korta lösenord. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 12

14 Instuderingsuppgift till kapitel 6: Studera i Server Manager möjligheten att lägga till Roles och Features. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 13

15 7. ACTIVE DIRECTORY, AD 35) Vad kallas en server som hanterar Active Directory? Domänkontrollant, Domain Controller, DC 36) Vad krävs av datorn för att Active Directory skall installeras? Partition med NTFS, Servern skall ha en fast IP-adress DNS, Administratörskontot måste ha ett Starkt lösenord 37) Vilka två steg behövs för installera Active Directory och få servern att hantera domänen? Installera rollen Active Directory Domain Services Därefter köra kommandot DCPROMO 38) Förklara Domän, Träd och Skog? Domän är en grupp datorer som delar på en gemensam säkerhets- och användardatabas Flera Domäner kan tillsammans ingå i ett Träd Flera Träd kan tillsammans bilda en Skog 39) Vad är fördelen med att låta domänerna ingå i ett Träd eller i en Skog? De kan då ha förtroende för varandra, dvs. låta användare från en domän få tillgång till resurser i en annan domän THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 14

16 40) Vilket är oftast det smidigaste sättet att praktiskt administrera servern? Att använda Fjärrskrivbord och ansluta till servern via detta Praktisk uppgift till kapitel 7: Gör så att din server blir domänkontrollant i en helt ny domän. Anteckna nedan viktiga uppgifter såsom serverns IP adress, Datornamn, Domännamn och lösenord kontot Administrator och för Directory Restore. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 15

17 8. ANVÄNDARKONTON, GRUPPER OCH OU 41) Vilka två uppsättningar med användarkonton finns det normalt för Windows 2000/XP/2003 datorer i ett nätverk? Lokala konton och konton i domänen 42) Vilka två inbyggda konton finns det efter installationen? Går det att ta bort dessa? Administrator och Guest, Nej 43) Ett av dem är som standard avstängt, vilket? Gästkontot (Guest) 44) Vad är det som gör varje konto unikt och kopplar det till ACL? Dess SID, Security ID 45) Hur långt får ett kontonamn vara och hur långa bör man maximalt använda? Som mest 20 tecken, undvik längre än 8 tecken. 46) Vilket program används för att skapa Lokala Konton? Computer Management - Users Local Users and Groups 47) Vilket program används för att skapa Konton i Domänen? Active Directory Users and Computers 48) Till vad används s.k. mallkonton? Ett konto som är en mall för andra konton t.ex. för elever med angivna egenskaper och grupptillhörigheter. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 16

18 49) Föreslå tre olika modeller för namngivning av konton för användare enligt nedan. Användare Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 Jan Persson Nils Eriksson Bill Gates Göran Persson Carl Bildt Gill Bates Jan Eric Thelin 50) För vilka konton är det lämpligt att ange Password Never Expires och User Cannot Change Password? Gemensamma konton, Servicekonton, Administrator och Guest 51) I vilka fall kan det vara lämpligt att ange Account Disabled? För mallkonton och för konton som man vill stänga av tillfälligt T.ex. för en person som är tjänstledig 52) I vilket läge kan egenskapen Account is locked out vara satt? Om en användare överskridet maximalt antal felaktiga Inloggningsförsök eller om lösenordet blivit för gammalt 53) Var anger man Lösenordspolicys för domänen som anges som standard? I GPO:n Default Domain Policy THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 17

19 54) Vad innebär inställningen för Password History? Hur många gånger man måste byta lösenord innan man kan gå tillbaka till samma lösenord igen. 55) Vad innebär inställningen för Maximum Password Age? Hur länge man kan använda samma lösenord innan man måste byta det 56) Vad innebär inställningen för Minimum Password Age? Hur kort tid man kan använda samma lösenord innan man får lov att byta det 57) Varför skall man ange Minimum Password Age? Annars kan användaren byta lösenord upprepade gånger på kort tid för att sedan gå tillbaka till det ursprungliga igen. 58) Vad innebär inställningen för Minimum Password Length? Minsta tillåtna längden för ett lösenord 59) Vad innebär inställningen för Password must meet complexity requirements? Att det skall innehålla minst ett tecken från tre av de fyra olika teckentyperna, Stora bokstäver, Små bokstäver, Siffror och Specialtecken D.v.s. ett av kraven för Starka lösenord THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 18

20 60) Vad innebär Account Lockout Policys och vad används de till? Det är regler för vad som skall hända om en användare gör flera försök att logga in med fel lösenord. Man kan då t.ex. ange att kontot skall låsas för en viss tid. 61) Vad innebär nedanstående User Rights? Komplettera tabellen. User Right Innebörd Log on Locally Anger vilka användare och grupper som har rätt att logga in på denna dator. Access this computer from network Anger vilka användare och grupper som har rätt att komma åt denna dator över nätverket. Back up files and directories Anger vilka användare och grupper som har rätt att utföra säkerhetskopiering. Restore files and directories Anger vilka användare och grupper som har rätt att utföra återställa filer från säkerhetskopior. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 19

21 62) Vad är skillnaden mellan Rättigheter, User Rights och Behörigheter, Permissions? Rättigheter, User Rights anger rättigheten att utföra olika åtgärder och uppgifter i systemet. Behörigheter anger behörighet för åtkomst till objekt såsom filer och mappar. 63) Vilka tre typer av grupper finns i en lokal dator? 1 Lokala grupper 2 Inbyggda lokala grupper 3 Inbyggda specialgrupper 64) Till vilket huvudsakligt syfte använder man Lokala grupper? Till att ge grupper av användare behörighet till filer, mappar och program i den lokala datorn 65) I vilket program skapar man lokala grupper? Computer Management Local Users and Groups Datorhantering Lokala användare och grupper 66) Till vilket huvudsakligt syfte använder man Inbyggda Lokala grupper? Till att ge vissa användarkonton specifika rättigheter i operativsystemet THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 20

22 67) Kan man ange medlemmar i de Inbyggda Specialgrupperna? Nej. Ett konto kan dock automatiskt bli medlem i en sådan grupp under en viss tid som vissa villkor uppfylls 68) Nämn minst 6 olika Inbyggda Lokala grupper? 1 Administrators 2 Backup Operators 3 Guests 4 Print Operators 5 Server Operators 6 Users 7 Remote Desktop Users 69) Till vilken typ av grupper hör Everyone? Vilka är medlemmar i denna grupp? Till de inbyggda specialgrupperna Medlemmar är alla användare som loggar in lokalt eller ansluter sig över nätverket. Även icke inloggade. 70) Med vilket program hanterar man grupper i Active Directory? Active Directory Users and Computers THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 21

23 71) Vilka tre typer av grupper (Group Scope) kan man själv skapa i Active Directory? 1 Lokala grupper i domänkontrollant, Domain Local Groups 2 Globala grupper, Global Groups 3 Universella grupper, Universal Groups 72) När använder man Universella grupper? När man har flera domäner i en Skog 73) I vilket huvudsakligt syfte använder man Globala grupper? Till att organisera användare med i huvudsak likartade uppgifter eller som arbetar i samma avdelning eller liknande 74) Redogör för hur man organiserar användarkonton och grupper med AGLP metoden. a) Skapa Användarkonton för användare i domänen b) Skapa Globala Grupper för olika avdelningar i företaget. Lägg Användarkontona som medlemmar i dessa grupper utifrån deras arbetsuppgifter. c) Skapa Lokala Grupper på de Servrar som har Resurser att dela ut. Lägg de Globala Grupperna som medlemmar i de Lokala Grupperna utifrån vilka som skall ha tillgång till resurserna. d) Ange Behörigheter till Resurserna för de Lokala Grupperna THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 22

24 75) Kan en Lokal grupp innehålla Globala grupper? Ja 76) Kan en Lokal grupp innehålla Användarkonton? Ja 77) Kan en Lokal grupp innehålla andra Lokala grupper? Ja, från den egna domänen 78) Kan en Global grupp innehålla Lokala grupper? Nej 79) Kan en Global grupp innehålla Användarkonton? Ja, från den egna domänen 80) Kan en Global grupp innehålla andra Globala grupper? Ja, från den egna domänen 81) Vad är gruppen Account Operators för typ av grupp och vad innebär den för rättigheter? Det är en Inbyggd Lokal grupp i en Domänkontrollant. Medlemmar i denna grupp har rättigheter att administrera användarkonton. 82) Nämn minst tre Inbyggda Globala Grupper? 1 Domain Admins 2 Domain Users 3 Domain Guests THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 23

25 83) Om en användare skall ha administratörsrättigheter i alla datorer i domänen, vilken grupp bör han då vara medlem i? I den Globala gruppen Domain Admins 84) I vilken grupp blir automatiskt alla nya konton som skapas i domänen medlemmar i? I den Globala gruppen Domain Users 85) Nämn två olika anledningar till att använda sig av OU, Organizational Units? Man kan dela upp stora organisationer och företag i mindre mer lätthanterliga delar. Man kan koppla GPO:er till användarna i en OU. 86) Vad kan en OU innehålla? Användarkonton, Grupper, Datorkonton Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 24

26 Praktisk uppgift Användarkonton och grupper I denna övning kommer du att få arbeta med användarkonton och grupper i din domän. 87) Skapa användarkonton i Active Directory (på en domänkontrollant) för nedanstående personer. Du får själv välja en lämplig metod för namngivning, t.ex. med några bokstäver ur förnamnet och några från efternamnet. Alla konton skall ha ett startlösenord som du får hitta på själv och användarna måste byta lösenord vid första inloggningen. Namn Sven Andersson Kontonamn Anders Göransson Göran Persson Per Karlsson Karl Andersson Anders Olofsson Olof Johansson Johan Nilsson Nils Eriksson Erik Bengtsson Bengt Filipsson Filip Svensson 88) Skapa följande Globala grupper: Ekonomiavdelningen Marknadsavdelningen Produktionsavdelningen THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 25

27 89) Lägg in medlemmar i grupperna enligt nedan. Som du ser så är vissa personer medlemmar i flera grupper. Grupp Ekonomiavdelningen Marknadsavdelningen Produktionsavdelningen Medlemmar Sven Andersson Anders Göransson Karl Andersson Göran Persson Olof Johansson Per Karlsson Olof Johansson Johan Nilsson Filip Svensson Göran Persson Per Karlsson Nils Eriksson Erik Bengtsson Anders Olofsson Karl Andersson Bengt Filipsson 90) Du börjar arbeta som Dataansvarig på företaget. Lägg upp ett konto för dig själv. Namn Konto Lösenord Du skall vara medlem i gruppen Domain Admins 91) Johan Nilsson har glömt bort sitt lösenord, Återställ lösenordet till Password1 92) Karl Andersson kommer att vara tjänstledig i 6 månader. Inaktivera hans konto så att ingen kan använda det. 93) En ny medarbetare, Ulla Johnsson, börjar på företaget. Hon skall ha samma arbetsuppgifter som Olof Johansson, kopiera därför hans konto så att grupptillhörigheter blir de samma för det nya kontot. Namn Ulla Johnsson Konto THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 26

28 94) Skapa nedanstående Lokala grupper på Domänkontrollanten: Ekonomi Marknadsföring Produktionsplanering Produktionsuppföljning Marknadsuppföljning 95) Ange medlemmar i grupperna enligt nedan: Lokal Grupp Ekonomi Marknadsföring Produktionsplanering Produktionsuppföljning Marknadsuppföljning Medlemmar Ekonomiavdelningen Marknadsavdelningen Produktionsavdelningen Marknadsavdelningen Produktionsavdelningen Ekonomiavdelningen Marknadsavdelningen Marknadsavdelningen Ekonomiavdelningen 96) Ytterligare en ny medarbetare, Stina Olsson, börjar på företaget. Hon skall ha samma arbetsuppgifter som Ulla Johnsson, kopiera därför hennes konto så att grupptillhörigheter blir de samma för det nya kontot. Namn Stina Olsson Konto 97) Du har fått väldigt mycket att göra på jobbet och behöver därför ha hjälp med att hantera konton. Du kommer därför att få hjälp av Anders Göransson. Lägg honom som medlem i gruppen Account Operators. Logga in med hans konto och lägg till nedanstående nya medarbetare: Namn Konto Grupp Nils Nilsson Per Persson Marknadsavdelningen Marknadsavdelningen THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 27

29 98) Ulla Johnsson kommer att hjälpa dig med att ta Säkerhetskopior. Lägg in hennes konto som medlem i gruppen Backup Operators. 99) Tre praktikanter kommer att vara på ditt företag tillfälligt under en vecka. Det enda de skall kunna göra i datorn är att komma åt internet. Eftersom de är hos dig under så kort tid så bryr du dig inte om att lägga upp konton för dem. De skall istället använda Gästkontot, Guest, för att logga in. Aktivera gästkontot och ange ett lämpligt lösenord för det. Ange att lösenordet inte kan ändras och att det aldrig upphör att gälla. Gör så att de får tillåtelse att logga in. Kontrollera resultatet genom att logga in med Gästkontot. 100) Alla anställda som jobbar i Marknadsavdelningen förutom Olof Johansson skall kunna koppla upp sig då de är ute och reser. Ge deras konton tillåtelse att logga in via VPN genom att ange Dial in Allow. (För att detta sedan skall fungera i praktiken måste fler saker göras men det hoppar vi över i nuläget). 101) Ni har haft problem med säkerheten och misstänker att någon anställd loggar in under helgen och försöker göra otillåtna saker i datorerna. Begränsa därför inloggningstiderna till att endast gälla vardagar mellan för alla konton utom ditt eget och administratörskontot. Kontrollera resultatet genom att ändra tiden på datorn och logga in med ett konto. 102) Ni kommer att hyra in 5 st konsulter till konstruktionsavdelningen. Dessa behöver konton i domänen. Eftersom dessa inte skall ha samma rättigheter i domänen och tillgång till samma saker som övriga så skall dessa läggas i en särskild OU. Skapa en OU med namnet Konsulter. Skapa i denna OU konton för de fem konsulterna: Namn Hans Josefsson Kontonamn Hamid Berack Yosef Sakur Lotta Steen Pete Henderson THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 28

30 Praktisk uppgift Lösenord I denna övning kommer du att få arbeta med lösenordspolicys. Du skall anpassa Default Domain Policy. Läs gärna delar av kapitel 10 av läroboken för att se hur man gör för att anpassa denna. 103) Se till så att administratörskontots lösenord aldrig upphör att gälla. Ange därefter lösenordspolicys enligt nedan: Lösenordet måste bytas 3 gånger innan man kan använda samma lösenord igen. Lösenordet gäller i maximalt 21 dagar. Lösenordet får bytas tidigast efter 10 dagar. Lösenordet måste bestå av minst 6 tecken. Endast komplexa lösenord får användas. 104) Skapa nu ett användarkonto för dig själv. Ange att lösenord som uppfyller reglerna ovan samt att lösenordet skall bytas vid första inloggningen. Ordna så att du kan logga in på servern med ditt konto. 105) Logga in med kontot och ange ett nytt lösenord. Prova att ange ett för kort och sedan ett som enbart består av bokstäver. Testa att reglerna fungerar som du angivit. 106) Prova att byta lösenord utan att 10 dagar gått. 107) Flytta fram datumet på din dator 11 dagar fram. Logga in och byt lösenord. Upprepa detta en gång till och prova att byta till ett lösenord som du tidigare använt. 108) Flytta fram datumet och byt lösenord ytterligare några gånger så att du bytt mer än tre gånger. Använd sedan ditt första lösenord igen, prova att det fungerar. 109) Flytta fram datumet 22 dagar. Prova att logga in, det skall inte gå. För att kunna logga in nu så måste administratören återställa lösenordet. Gör det. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 29

31 110) Nu skall du ange Account Lockout Policys enligt nedan: Du skall högst få göra 3 felaktiga inloggningsförsök i rad, sedan skall kontot låsas. När kontot har blivit låst pga felaktiga inloggningsförsök så skall det vara låst till dess att administratören låser upp det. Om mer än en minut passerat räknas inte ett felaktigt inloggningsförsök längre. 111) Prova att logga in på ditt konto med fel lösenord fyra gånger i följd utan att vänta mellan försöken. Nu skall kontot låsas. Logga sedan in som administratör och lås upp det. 112) Gör ett felaktigt inloggningsförsök igen, vänta i mer än en minut och gör därefter ytterligare 2 felaktiga inloggningar, kontot skall inte låsas. Logga in med ett korrekt lösenord. Logga ut och gör därefter 2 felaktiga försök igen. Kontot skall inte låsas eftersom räknaren nollställs vid en korrekt inloggning. Fler praktiska uppgifter där också arbete med Konton och Grupper ingår följer efter kapitel 10 samt sist i denna arbetsbok. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 30

32 9. HANTERING AV FILER OCH MAPPAR I ETT NÄTVERK 113) Vilket filsystem krävs för att man skall kunna ange behörigheter till filer och mappar? NTFS 114) Vilket kommando används för att konvertera en partition till detta filsystem? CONVERT X: /FS:NTFS 115) Vad kallas den unika identifieraren för varje användarkonto? Security ID, SID 116) Vilka är de fyra filattributen som finns till alla filer i alla filsystem? A, Arkiv, Archive H, Dold, Hidden R, Skrivskyddad, Read-only S, System, System 117) Hur anger man behörigheterna för en fil eller en mapp? Man högerklickar på objektet och väljer Egenskaper (Properties) och går in på fliken Security THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 31

33 118) Vilka är de sex behörighetsnivåerna man som standard kan ange för mappar? Läsa, Read Läsa och köra, Read & Execute Visa mappinnehåll, List Folder Contents Skriva, Write Ändra, Modify Fullständig behörighet, Full Control 119) Vilka är de fem behörighetsnivåerna man som standard kan ange för filer? Läsa, Read Läsa och köra, Read & Execute Skriva, Write Ändra, Modify Fullständig behörighet, Full Control 120) Hur samverkar Behörigheterna, Permissions, för en användare, medlem i flera grupper, där grupperna ger olika behörigheter till samma fil? De samverkar så att mest behörighet gäller, förutom om någon av grupperna har Deny, då tar denna överhand 121) Användaren LarsPe är medlem i grupperna Ekonomi och Marknad. För filen Budget2009.xls gäller följande behörigheter: Gruppen Ekonomi har Modify Allow, gruppen Marknad har Read Allow. Har LarsPe behörighet att ändra denna fil? Ja THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 32

34 122) Användaren NilsEr är medlem i grupperna Ekonomi och Administration. För filen Budget2009.xls gäller följande behörigheter: Gruppen Ekonomi har Modify Allow, gruppen Administration har ej angiven behörighet. Har NilsEr behörighet att ändra denna fil? Ja 123) Användaren SvenOl är medlem i grupperna Marknad och Praktikanter. För filen Budget2009.xls gäller följande behörigheter: Gruppen Marknad har Read Allow, gruppen Praktikanter har Deny för alla behörighetsnivåerna. Har SvenOl behörighet att läsa denna fil? Nej 124) En användare har olika behörighet till en mapp och till en fil i mappen, vilken gäller? Filens behörighet 125) Vad menas med ärvda behörigheter? Behörigheterna i en viss mapp gäller automatiskt för alla nya Filer och undermappar som skapas i mappen 126) Hur ändras behörigheten för en fil som kopieras mellan två mappar på samma NTFS volym? Filen ärver behörighet från destinationsmappen 127) Hur ändras behörigheten för en fil som flyttas mellan två mappar på olika NTFS volymer? Filen ärver behörighet från destinationsmappen 128) Hur ändras behörigheten för en fil som flyttas mellan två mappar på samma NTFS volym? Filen behåller sina behörigheter 129) Hur ändras behörigheten för en fil som flyttas från en mapp på en NTFS volym till en mapp på en FAT volym? Filen förlorar alla sina behörigheter THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 33

35 130) Vad är det för speciellt med att vara ägare till en fil? Ägaren har alltid behörighet att ändra behörigheter till den 131) Vad är en resurs? En utdelad mapp eller skrivare 132) Är det endast Servar som kan dela ut resurser? Nej, även klientdatorer med Win Vista/XP/2000/NT/98/95 133) Hur delar man ut en mapp? Man högerklickar på mappen och väljer Egenskaper (Properties) och går in på fliken Dela ut (Sharing) 134) Man delar ut mappen GEMENSAM på Servern LANSRV01 Standardnamnet på resursen används. Vilken UNC sökväg får denna på nätverket? \\LANSRV01\GEMENSAM 135) Vilken UNC sökväg får filen TEXT.TXT i undermappen TEXTFILER i resursen GEMENSAM enligt ovan? \\LANSRV01\GEMENSAM\TEXTFILER\TEXT.TXT 136) Mappen EKONOMI på Servern LANSRV01 skall delas ut på nätverket. Man vill dock att denna inte skall vara synlig och alltså inte synas när någon söker på nätverket. Vilket resursnamn skall man använda när man delar ut den och hur blir UNC sökvägen? Resursnamnet EKONOMI$ Sökväg \\LANSRV01\EKONOMI$ THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 34

36 137) Resursbehörigheterna, Share Permissions, kan styras i tre nivåer, vilka? Full Control Change Read 138) Hur samverkar resursbehörigheterna, Share Permissions, för en användare, medlem i flera grupper, där grupperna ger olika resursbehörigheter? De samverkar så att mest behörighet gäller, förutom om någon av grupperna har Deny, då tar denna överhand. 139) Vad är Administrativa Resurser? Utdelade, dolda, resurser som delas ut på alla Windows 2000/2003/XP/Vista/2008 -datorer. Endast Administratörer har behörighet till dessa. 140) Ge exempel på Administrativa Resurser? Alla lokala hårddiskar, C$, D$, E$ osv. ADMIN$ = Systemroot 141) Hur samverkar resursbehörigheterna, Share Permissions, tillsammans med fil och mappbehörigheterna, Permissions till effektiva behörigheter? De samverkar så att minst behörighet gäller, alltså den behörighet som är mest restriktiv. 142) Vilken Resursbehörighet, Share Permissions, ges automatiskt till alla nya mappar som delas ut? Read till Specialgruppen Everyone THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 35

37 143) Användaren LarsPe är medlem i grupperna Ekonomi och Domain Users. Filen Budget2009.xls ligger på den utdelade resursen BUDGET och har följande behörigheter: Gruppen Ekonomi har Modify Allow, gruppen Domain Users har Ej angiven behörighet. Resursen BUDGET delas ut med resursbehörigheten Change för Ekonomi och Read för Domain Users. Har LarsPe behörighet över nätverket att ändra denna fil? Ja 144) Användaren JohnNy är medlem i gruppen Domain Users. Har JohnNy behörighet över nätverket att läsa filen i exemplet ovan? Nej 145) Komplettera tabellen för behörigheter nedan. Behörighet Vad gäller? Olika NTFS behörighet pga. medlemskap i flera grupper. Mest behörighet gäller Olika NTFS behörighet och Deny som behörighet på någon av dessa. Ingen behörighet gäller Olika NTFS behörighet till fil och mapp Filens behörighet gäller Olika Resursbehörigheter pga. medlemskap i flera grupper. Mest behörighet gäller Olika NTFS behörighet och Resursbehörighet Minst behörighet gäller THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 36

38 146) Komplettera tabellen för kopiering och flyttning av filer nedan. Åtgärd Kopiera en fil mellan två NTFS enheter. Kopiera en fil inom samma NTFS enhet. Flytta en fil mellan två NTFS enheter. Flytta en fil inom samma NTFS enhet. Kopiera en fil till en icke NTFS enhet. Kopiera en fil från en icke NTFS enhet. Behörighet som gäller Destinationens ärvda behörigheter. Destinationens ärvda behörigheter. Destinationens ärvda behörigheter. Filens behörigheter behålls. Filens behörigheter går förlorade. Destinationens ärvda behörigheter. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 37

39 Praktisk uppgift Behörigheter till mappar och filer Denna övning kräver att du har en partition med NTFS filsystem. Logga in på din Server som administratör eller med ett konto som har administratörsrättigheter. 147) Skapa användarkonton för följande personer och Globala grupper enligt nedan. Namn Konto Medlem i Global grupp Nils Andersson Per Karlsson Niklas Persson Marknadsavdelningen Marknadsavdelningen Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen Alla användare skall dessutom vara medlemmar i Domain Users. 148) Skapa en mapp i roten på din NTFS partition. Den skall heta Testmapp. Mappen Testmapp skall ha behörigheten Allow Modify för grupperna Marknadsavdelningen och Ekonomiavdelningen, dessutom behörigheten Allow Full Control för Domain Admins. 149) Skapa två undermappar i Testmapp, en skall heta Ekonomifiler, den andra Marknadsfiler. Gruppen Ekonomiavdelningen skall ha behörigheten Allow Modify i mappen Ekonomifiler och behörigheten Allow Read i mappen Marknadsfiler. Gruppen Marknadsavdelningen skall ha behörigheten Allow Modify i mappen Marknadsfiler och behörigheten Allow Read i mappen Ekonomifiler. Domain Admins skall ha full behörighet till båda dessa undermappar. 150) Skapa nu en textfil med namnet Ekonomi.txt i mappen Ekonomifiler och en textfil med namnet Marknad.txt i mappen Marknadsfiler. 151) Logga nu istället in med Nils Anderssons användarkonto. Kontrollera att du både kan läsa och skriva i dokumentet Marknad.txt och att du endast kan läsa dokumentet Ekonomi.txt. Logga sedan in med Niklas Perssons användarkonto. Kontrollera att du både kan läsa och skriva i dokumentet Ekonomi.txt och att du endast kan läsa dokumentet Marknad.txt. Logga till sist in med Per Karlssons konto och kontrollera att du både kan läsa och skriva i båda dessa dokument. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 38

40 152) Kontrollera att endast konto med Administratörsrättigheter kan ändra behörigheter till någon av filerna. 153) Ange behörigheten Deny Full Control på filen Ekonomi.txt för användaren Per Karlsson. Kontrollera att Per Karlsson varken kan läsa eller skriva i filen trots att han både är medlem i Marknadsavdelningen och i Ekonomiavdelningen. 154) Logga in som administratör. Kopiera filen Ekonomi.txt till mappen Marknadsfiler. Kontrollera vad som händer med behörigheterna på kopian. 155) Logga in som administratör. Flytta nu filen Marknad.txt till mappen Ekonomifiler. Kontrollera vad som händer med behörigheterna på filen. 156) Gå in under avancerade behörigheter för mappen Testmapp. Ange med en knapptryckning att behörigheterna till alla underliggande filer och mapper skall återställas till samma som Testmapp. 157) Skapa en mapp i roten på din NTFS partition. Mappen skall heta Home. Låt Domain Users få full behörighet till denna mapp. Dela ut Home med namnet Home och med Share Permissions Full Control för Domain Users. 158) Skapa nu två nya användarkonton enligt nedan. Ange samtidigt också att hemkataloger skall skapas i Home och att enheten H: skall mappas upp mot respektive användares hemkatalog under resursen Home. Namn Konto Medlem i Global grupp Jan Svensson Olof Johansson Marknadsavdelningen Marknadsavdelningen Ekonomiavdelningen Kontrollera att endast respektive användare har behörigheter till sin egen hemkatalog. Logga in med båda dessa konton och skapa en textfil i respektive hemkatalog. 159) Jan Svensson slutar på företaget. Som administratör skall du ta bort hans hemkatalog och filen i den. (Ledtråd: Tag först över ägarskapet). THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 39

41 160) Skapa en mapp med namnet Hemlig. Dela ut denna som en dold resurs. Kontrollera att den inte är synlig över nätverket. Anslut sedan till den genom att mappa upp den som tex. G:. 161) Dela ut mappen Testmapp. De enda resursbehörigheterna som skall finnas är Allow Read för gruppen Marknadsavdelningen. Logga in som en användare i Marknadsavdelningen och anslut till resursen Testmapp över nätverket. Kontrollera att du endast kan läsa i mapparna och i filerna och inte skriva över dem eller ta bort dem. Detta trots att du har behörigheter att både läsa och skriva i dessa mapparna. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 40

42 10. HANTERING AV KLIENTDATORER, ANVÄNDARE OCH NÄTVERKSRESURSER I EN NÄTVERKSMILJÖ 162) Med vilket program kan man i förväg skapa datorkonton i domänen? Med Active Directory Users and Computers 163) Vilken är grundförutsättningen för att en klientdator skall kunna bli medlem i domänen? Att datorn har korrekta inställningar för TCP/IP 164) Nämn minst tre funktioner hos profiler. Man kan standardisera användarnas utseende på skrivbordet Flera användare kan dela på samma dator och ha olika profiler Användare kan logga in från olika datorer och ändå få sitt personliga utseende. Inställningar i olika Windows-program sparas i användarens profil Man kan skrivskydda profilen så att inga ändringar kan göras 165) Var brukar profilerna normalt lagras i klientdatorer med Windows XP? I en mapp för varje användare under C:\Documents and Settings 166) Var brukar profilerna normalt lagras i klientdatorer med Windows Vista/7? I en mapp för varje användare under C:\Användare (C:\Users) 167) Hur kopierar man profiler i XP resp. Vista/7? XP: Med kommandot Copy i System Properties under User Profile Vista: Med kommandot Kopiera i Systemegenskaper under fliken Avancerat THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 41

43 168) Nämn minst fem saker som ingår i en användares profil. 1 Bildskärmsinställning med färger etc 2 Personliga inställningar i olika Windows program 3 Genvägar och dokument på skrivbordet 4 Program på Startmenyn 5 Anslutna nätverksenheter och skrivare 6 Uppgifter om senast använda dokument 7 Favoriter, Cookies, Temporära internetfiler 8 Mappen Mina Dokument (Documents) 9 Inställningarna i Windows Register 169) Vilken funktion har profilen All Users i XP och Public i Vista/7? Sådant som skall vara tillgängligt för alla användare 170) Vilken funktion har profilen Default User i XP och Default i Vista/7? En mall för varje ny profil som skapas 171) Vad är en Roaming Profile? En profil som är lagrad på Servern Användaren kan då logga in från olika arbetsstationer och ändå få sin egen profil 172) Vad är nackdelen med en Roaming Profile? Om profilen är väldigt stor så tar det lång tid att ladda in den. Det frestar på nätverket och på Servern. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 42

44 173) Vad är en Mandatory Profile? En skrivskyddad profil. Med en sådan får användarna alltid samma inställningar och utseende varje gång de loggar in. 174) Hur gör man en Mandatory Profile? Man döper om filen NTUSER.DAT till NTUSER.MAN i den aktuella användarens profilmapp. 175) Vad har man Hemkataloger till? Här skall användarna spara sina filer 176) Var lägger man normalt hemkatalogerna? På en utdelad resurs på en Server. 177) Vilka har normalt behörighet till en användares hemkatalog? Endast den aktuella användaren, eventuellt även Administratör. 178) Vid uppläggning av ett nytt användarkonto (med namnet PerJo) fyller man i nedanstående uppgifter för hemkatalog. Vad kommer att ske när man klickar på OK? Det skapas en underkatalog i resursen Users med namnet PerJo Endast PerJo får behörighet (full behörighet) till denna. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 43

45 Vad händer när användaren loggar in med sin klientdator? Enhet H: mappas upp mot \\LABSRV01\Users\PerJo 179) Hur gör man för att peka om sökvägen till mappen Mina Dokument? Man går in under Egenskaper för Mina Dokument och skriver in önskad sökväg under fliken Mål (Plats i Vista) Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 44

46 Praktisk uppgift Profiler Denna övning kräver att man har en server och en klientdator. Klientdatorn kan vara Windows XP eller Windows 7. Resultatet av övningen blir lite olika beroende på vilket operativsystem man har. Övningen är en fortsättning från Praktisk uppgift Användarkonton. 180) Nu skall vi logga in med konton du skapade i Praktisk uppgift 5. Det bästa är om du nu har tillgång till två datorer, Servern plus en arbetsstation med Windows XP Professional eller Windows 7 Professional. Om Ni jobbar ihop två och två så kan Ni installera klientoperativsystemet på en av Era datorer. Om du inte har en arbetsstationsdator så kan du använda enbart Servern, detta blir dock inte lika bra. Då måste du ge alla användare rättigheten att logga in lokalt på Servern. Ange User Right, Allow Log on Locally för samtliga användarkonton i domänen. Dessutom så måste man då ta hänsyn till GPO:n Default Domain Controller Policy. Logga nu in en gång med samtliga användarkonton så att profiler skapas. När du loggar in första gången måste du ange ett nytt lösenord för varje konto. Kontrollera att profiler har skapats för samtliga användare. 181) Alla användare skall ha genvägar till programmen Notepad, Wordpad och Calculator på skrivbordet. Anpassa All Users profilen på den dator du loggar in från. Kontrollera resultatet genom att logga ut och logga in igen. 182) Erik Bengtsson och Anders Olofsson skall ha skrivskyddade profiler. Gör om deras profiler till Mandatory. Logga in som någon av dessa och kontrollera genom att göra en förändring på skrivbordet, logga ut och logga in sedan igen. 183) Alla nya användare skall automatiskt få in genvägen till företagets webbsida med information till nya medarbetare på skrivbordet, (eftersom ingen webbsida finns för detta i denna övning så anger vi istället Lägg in detta i Default User profilen på Domänkontrollanten. Skapa en ny användare enligt nedan och logga in med denna för att kontrollera resultatet. Namn Konto Grupp Arne Nilsson Ekonomiavdelningen THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 45

47 Kontrollfrågor på Logon Scripts 184) Vad är Logon Script? Små textfiler med kommandon som utförs i samband med inloggning 185) Vilken åtgärd gör följande Logon Script: NET USE G: \\SERVER1\GEMENSAM Resursen GEMENSAM på servern SERVER1 ansluts som G: 186) I vilken Resurs läggs normalt Logon Scripten och vilken är normalt sökvägen till denna? I resursen NETLOGON C:\Windows\SYSVOL\sysvol\Domännamn\SCRIPTS Praktisk uppgift Login Script Denna övning kräver att man har en server och en klientdator. Klientdatorn kan vara Windows XP eller Windows 7. Resultatet av övningen blir lite olika beroende på vilket operativsystem man har. Övningen är en fortsättning från Praktisk uppgift ) Skapa ett inloggningsskript som mappar upp resursen Testmapp som T: på en klientdator. Koppla detta skript till ett valfritt användarkonto och logga in med det för att testa. Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 46

48 Kontrollfrågor Grupprinciper, Group Policy Objects, GPO:er 188) Nämn fem huvudsakliga funktioner för Group Policy, GPO? Ange inställningar för användarmiljön. Ange scripts. Ange inställningar för säkerhet. Ange alternativa sökvägar. Automatisk installation av program. Olika åtgärder i samband med inloggning 189) Var skapas en Local Group Policy och med vilket program? Lokalt på en klientdator. Det görs med programmet gpedit.msc 190) På vilka tre nivåer kan man ange en Group Policy, GPO? För en Site För en Domän För en OU 191) Var anger man för vilka användare och grupper som GPO:n skall gälla för? Under Security Filtering 192) Vilka användare gäller policyn för, som standard, när en ny GPO skapas? Gruppen Authenticated Users THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 47

49 193) Vilken av de tre rutorna Not Configured, Enabled och Disabled skall man kryssa i om man vill tillämpa den valda Policyn? Enabled 194) Hur gör man enklast om man vill applicera samma policy i en annan OU? Man länkar den till den andra OU:n 195) Vilken Policy kommer att gälla om flera GPO:er appliceras på samma användare och om det blir en konflikt mellan deras inställningar? Den GPO som körs sist är den som kommer att gälla. 196) I vilken ordning körs GPO:er för Site, Domän och OU? Först körs eventuella GPO:er för Siten Sedan körs eventuella GPO:er för Domänen Sist körs eventuella GPO:er för OU:n 197) Ange i vilken ordning olika saker händer (med Profiler och Policys) när en dator slås på? 1. Eventuell Local Group Policy för datorn körs 2. Eventuella Group Policy Object, GPO, för datorn körs 3. Eventuell Startup script (i Local Group policy) för datorn körs 4. Eventuell Startup script (i Group policy) för datorn körs THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 48

50 198) Var i GPO:n kan man ange Policy för följande saker? Önskad funktion Disk Quotas Anpassningar på Startmenyn Anpassa skrivbordet Hindra funktioner i kontrollpanelen Anpassa startsida, favoriter mm i Internet Explorer Ange begränsningar i Utforskaren Ange ett Startup eller Shutdown script Ange ett Login eller Logoff script Ange en Password Policy Ange Audit Policy Ange User Rights Ange vilka tjänster som skall få startas Peka om sökvägen till mappen Mina Dokument Tilldela en applikation till en dator Anges under Administrative Templates System Administrative Templates Start Menu & Taskbar Administrative Templates Desktop Administrative Templates Control Panel Administrative Templates Windows Components Internet Explorer Administrative Templates Windows Components Windows Explorer Windows Settings Scripts Windows Settings Scripts Windows Settings Security Settings Account Policy Windows Settings Security Settings Local Policies Windows Settings Security Settings Local Policies Windows Settings Security Settings System Services Windows Settings Folder Redirection My Documents Software Settings Software Installation User / Computer Computer User User User User User Computer User User User User User User User THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 49

51 199) Ange i vilken ordning olika saker händer (med Profiler och Policys) när en användare loggar in? 1) Användarens profil laddas in 2) Eventuell Local Group Policy för användaren körs 3) Eventuella Group Policy Object, GPO, för användaren körs 4) Eventuell Login script (i Local Group policy) för anv. körs 5) Eventuell Login script (i Group policy) för användaren körs 6) Eventuell Login script (för användarkontot) för anv. körs 200) Hur kan man hindra att Policy inställningarna i en GPO skrivs över av andra GPO:er? Man anger Enforced för GPO:n 201) Hur kan man hindra att en GPO körs? Man anger GPO status All Settings Disabled 202) Hur kan man ange att endast Computer Configuration Settings skall gälla för en GPO? Man anger GPO status User Configuration Settings Disabled 203) Hur kan man ange att endast User Configuration Settings skall gälla för en GPO? Man anger GPO status Computer Configuration Settings Disabled 204) Hur kan man ange att tidigare tillämpade GPO:er inte skall appliceras utan endast den aktuella i en OU? Man kryssar i Block Policy Inheritance i egenskaperna för OU:n 205) Vilket två sätt finns att granska och testa GPO:er för en användare? Group Policy Modeling och Group Policy Results THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 50

52 206) Vilken är standardinställningen för lösenord i Default Domain Policy? Antal tecken: Minst 7 tecken Antal gamla lösenord i historiken som ej får användas: 24 st Maximal ålder på ett lösenord: 42 dygn Komplexa lösenord: Ja 207) Vilken är den stora skillnaden mellan Policys och Preferences? Policys påverkar grundinställningar i datorns register Preferences utför olika åtgärder i datorn 208) Om man tar bort en Policy hur påverkas datorn vid nästa inloggning? Den har återgått till inställningarna som gällde utan Policyn 209) Om man tar bort en Preference hur påverkas datorn vid nästa inloggning? De åtgärder som angetts i Preference finns kvar THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 51

53 210) Ange minst fem olika Preferences som du tycker är användbara. Skapa en mapp i datorn Skapa genväg på användarens skrivbord till en fil eller ett program Ange hur mappar skall visas, Mapp- och Sökalternativ Anpassa inställningarna i ett program genom att ändra i dess ini-fil Ange eller byt lösenord för det lokala Administratörskontot på varje klientdator Anpassa inställningarna för Startmenyn, Windows XP eller Vista Ange internetalternativ för användare Lägga upp en ODBC-datakälla åt användaren Mappa upp nätverksenheter Anteckningar: THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 52

54 211) Preferences vs. Policys. Ange nedan vilka av inställningarna man kan göra med Policys och vilka man kan göra med Preferences? Önskad funktion Policy Preference Skapa en mapp i datorn X Skapa ett användarkonto X Mappa upp en skrivare X Ta bort ikonen för Internet Explorer från skrivbordet X Ange Disk Qoutas X Begränsa de valbara alternativen under Internetalternativ X Ange Loginscript som skall köras X Konfigurera regler för lösenord X Mappa om sökvägen för Mina Dokument X Ange Mapp och Sökalternativ X Skapa eller ändra ini filer i användarens dator X Lägga upp ODBC datakällor X Installera program i användarens dator X Ange inställningar för Offline files X THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 53

55 Praktisk uppgift Group Policy Objects, GPO:er Denna övning kräver att man har en server och en klientdator. Klientdatorn kan vara Windows XP eller Windows Vista/7. Resultatet av övningen blir lite olika beroende på vilket operativsystem man har. 212) Skapa en OU i din domän. Namnet på denna OU skall vara TestOU. 213) Skapa användarkonton i TestOU med namnen KalleK och NisseL. Skapa även en grupp med namnet Testgrupp i samma OU. Endast NisseL skall vara medlem i denna grupp. 214) Skapa en GPO i denna OU med namnet TestGPO1. Denna skall gälla för Authenticated Users. 215) Gör följande inställningar i TestGPO1: Startmenyn har en mapp som visar de senaste öppnade dokumenten. Gör en inställning i din GPO så att innehållet i denna nollställs vid varje utloggning. Ta bort kommandot Run (Kör) från Startmenyn. Lägg till kommandot Logoff på Startmenyn Tag bort möjligheten för användaren att använda Kontrollpanelen. 216) Logga in med användarkontot KalleK och testa så att inställningarna i GPO:n fungerar. 217) Skapa ytterligare en GPO i TestOU med namnet TestGPO2. Denna skall endast gälla för gruppen Testgrupp. 218) Gör följande inställningar i TestGPO2: Gör så att inte kommandot Run (Kör) tas bort från Startmenyn. Gör så att inte möjligheten tas bort för användaren att använda Kontrollpanelen. 219) Se till så att TestGPO1 har högst prioritet, logga in med användarkontot NisseL och testa så det är inställningarna i TestGPO1 som gäller. 220) Byt så att istället TestGPO2 har högst prioritet. Logga in och testa så att TestGPO2 nu gäller där det blir konflikt mellan dem. THELIN LÄROMEDEL 2012 SIDA 54

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

Nätverksoperativsystem i Datornätverk (Windows Server) DVA202, VT 2011. Tentamen

Nätverksoperativsystem i Datornätverk (Windows Server) DVA202, VT 2011. Tentamen Sida 1 av 5 Nätverksoperativsystem i Datornätverk (Windows Server) DVA202, VT 2011 Tentamen Tisdag 2012-01-17, klockan 08:30-12:30 Ansvarig lärare är Robert Suurna som nås på telefon 021 15 17 90 (Conny

Läs mer

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY Lecture content Today's lecture Group Policy Överblick Administration Exempel 2013-12- 17 2013 Jacob

Läs mer

2009-10-28. SDC Web-Access. Installationsanvisning v 2.0.2

2009-10-28. SDC Web-Access. Installationsanvisning v 2.0.2 2009-10-28 SDC Web-Access Installationsanvisning v 2.0.2 Sammanfattning av tjänsten Den här anvisningen är till för dig som ska börja använda dig av SDCs tjänst Web-Access och kommer att förklara vad du

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Steg 4 b Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10 Mars -16 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Molntjänster Molntjänster ger dig tillgång till en dator någonstans i världen

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

ELMIA WLAN (INTERNET)

ELMIA WLAN (INTERNET) ELMIA WLAN (INTERNET) Elmia WLAN är trådlös High Speed Internet Access på Elmias mässanläggning som drivs av Elmia AB. Elmia AB, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, Sverige VILLKOR OCH REKOMMENDATIONER Som

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

IT-arbetsplats med distansåtkomst

IT-arbetsplats med distansåtkomst IT-arbetsplats med distansåtkomst Innehållsförteckning Sid Syftet med tjänsten Distansåtkomst... 2 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 2 Så här gör du för att ansluta till tjänsten

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland

Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland LANDSTINGET VÄSTMANLAND Installationsinstruktion med rekommenderade inställningar Extern Uppkoppling med SITHS-Kort mot Landstinget Västmanland Sida 0 av 23 Innehållsförteckning: 1. Hårdvara... 2 1.1 Operativsystem:...

Läs mer

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin

Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Snabbguide för Universal skrivardrivrutin Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B SWE 1 Översikt 1

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016)

SDC Violweb Kom-igång-guide. En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) SDC Violweb Kom-igång-guide En instruktion för användare version 2.5 (mars 2016) Sammanfattning Den här anvisningen är till för dig som ska börja använda dig av SDCs tjänster. Anvisningen förklarar hur

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 18 februari 2014 Innehåll 1 Inledning och mål

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Definitioner av symboler Följande symboler används i hela bruksanvisningen: Det här indikerar att det finns en förklaring till hur du hanterar en viss situation

Läs mer

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska

Kom igång med din SMART Board. Det praktiska Kom igång med din SMART Board Det praktiska Nu när ni fått er nya SMART Board på plats och ni vill börja använda den finns det ett par steg som man bör göra först för att få allt att fungera. I denna guide

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps

Svensk version. Inledning. Installation av maskinvara. Installation av Windows XP. LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådlösa LAN PCI-kort 54 Mbps Inledning Utsätt inte det trådlösa LAN PCI-kortet 54 Mbps för extrema temperaturer. Placera inte enheten i direkt solljus eller nära värmekällor. Använd inte

Läs mer

Windowsadministration I

Windowsadministration I NAMN: Betygsgränser: 3: 60% 4: 75% PERSONNUMMER: 5: 90% Windowsadministration I Lämna in svar på separata papper. Allmänt Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Skriv namn, personnummer samt

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 2 Vanligaste apparna...

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version 0 SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN Andra Utgåvan Denna enkla Användar-Guide beskriver hur Du ska ställa in din dator för att ansluta den till brf Bränneriets LAN för att kunna använda Internet (eller hur

Läs mer

FileCentral Desktop. Användarhandledning Version 1.0 2010-11-05

FileCentral Desktop. Användarhandledning Version 1.0 2010-11-05 FileCentral Desktop Användarhandledning Version 1.0 2010-11-05 Inf of lex Connect AB Sankt Eriksgatan 58 SE-112 34 Stockholm Sweden Tel: 08-555 768 60 Fax 08-555 768 61 inf o@inf of lexconnect.se www.inf

Läs mer

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43)

Datum: 2013-03-22 Version 1.6. Sidan 1 (43) Datum: 2013-03-22 Version 1.6 Sidan 1 (43) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning...3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3

Läs mer

Snabbguide Installation Linkmanager och ansluta till SiteManager

Snabbguide Installation Linkmanager och ansluta till SiteManager Snabbguide Installation Linkmanager och ansluta till SiteManager konfigurering samt anslutning till Objekt.doc 1 / 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 3 2. Konfigurera SiteManagern 4 2.1 Anslut till SiteManager

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1

PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING. Version 10/10. Att ansluta en PC till Controller 1 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING Version 10/10 Att ansluta en PC till Controller 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INTRODUKTION...3 1.1 NÄTVERK MED EN ROUTER...3 1.2 PUNKT TILL PUNKT-ANSLUTNING MELLAN SH-CONTROLLER

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Komma igång med Eventor

Komma igång med Eventor Guide Eventor Komma igång med Eventor Version 2.0, 2013-10-07 Starta med startsidan På Eventors startsida finns en kortare guide över hur du skaffar användarkonto och hur du loggar in. Börja med den för

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER]

[MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] 2011 Eslövs kommun Gymnasie- och Vuxenutbildningsförvaltningen [MANUAL TILL LUVITS GRUNDFUNKTIONER] Manualen vänder sig till dig som är studerande vid Yrkeshögskolan, Komvux, Sfi, Särvux, Gymnasiet och

Läs mer

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB Innehållsförteckning Inledning... 2 MyScore Mobile... 3 Viktigt om MyScore Mobile... 4 Installera MyScore Mobile... 5 Ändra

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Manual. 2016-01-08 Version 1.0.1.4

Manual. 2016-01-08 Version 1.0.1.4 Manual 2016-01-08 Version 1.0.1.4 Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 5 Möjligheter och begränsningar... 5 Installation... 6 Introduktion... 9 Kom igång... 10 Server & Klient... 12 Användare...

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2011.XX 3 Installation av IIS för Windows Server 2003 5 Installation av IIS för Windows Server 2008 8 Nyinstallation

Läs mer

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013 Kurs i Windows 7 2013 Innehåll Nyheter i Windows 7... 2 Inloggning på datorn och nätverket... 2 Skrivbordet... 2 Fönsterhantering... 2 Fäst fönster i kanterna... 2 Maximera på flera sätt... 2 Skaka fönster...

Läs mer

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router

DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router Denna produkt kan installeras med hjälp av en vanlig webbläsare, t.ex. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Innan du börjar DI-784 11a/11g Dualband 108Mbps trådlös router 1. Tack för att

Läs mer

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4

Handicom. Symbol for Windows. Blisseditor. Version 3.4 Handicom Symbol for Windows Version 3.4 Handicom, Nederländerna/Frölunda Data AB 2009 Innehåll Installation och licenser...2 1. Inledning...2 2. ns huvudfönster...2 2.1 Verktygsfältet...2 2.2 Matris...2

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Installationsmanual för Tyfon ADSL

Installationsmanual för Tyfon ADSL Installationsmanual för Tyfon ADSL Introduktion För att underlätta för våra kunder har vi valt att leverera samtliga tjänster med en DHCP-tilldelad IP-adress vilket underlättar för er som kund. Har ni

Läs mer

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES

Användarguide för anslutning till Treserva och TES 2016-02-29. Användarguide för anslutning till Treserva och TES Användarguide för anslutning till Treserva och TES Innehållsförteckning Systemkrav... 3 Symantec VIP Access... 4 För tvåfaktorsautentisering via mobiltelefon... 4 För två-faktorsautentisering via dator...

Läs mer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MANUAL FÖR E-STUDENT [5-9 Complete]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MANUAL FÖR E-STUDENT [5-9 Complete] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MANUAL FÖR E-STUDENT [5-9 Complete] Copyright datanissen 2005, info@datanissen.net -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet

Kapitel 1 Ansluta routern till Internet Kapitel 1 Ansluta routern till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du ansluter routern och hur du får åtkomst till Internet via den. Vad finns i lådan? Produktförpackningen bör innehålla följande

Läs mer

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter.

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter. Bilaga 2 Benämning Utredning Ansvarig Nils Byström, Avd f IT och inköp Skapat 2008-11-01 10:56 Skyddade personuppgifter Pelle Lindé, IT-strategiska avd Senast sparat 2009-03-26 08:37 Projekt AD-design

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Manual C3 BMS för Android-telefoner

Manual C3 BMS för Android-telefoner - för dig som gillar ovanliga fåglar 2012-09-24 Manual C3 BMS för Android-telefoner Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken

Läs mer

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g

LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g LC000070 Sweex trådlös bredbandsrouter 11g Inledning Tack för att du har valt en Sweex trådlös bredbandsrouter 11g. Med den här routern kan du snabbt och enkelt skapa ett trådlöst nätverk. Dessutom är

Läs mer