SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID!"

Transkript

1

2 SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. Särskilt för små företag är det en enorm utmaning att hänga med i den snabba teknikutvecklingen. Digitaliseringen av industrins produktion och produkter samt förmågan att omvandla växande datamängder till nya affärer är helt avgörande för industrins framtida konkurrenskraft. Företag i svensk industri ska vara ledande inom den digitala utvecklingen och att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Strategin Smart industri ska bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion som är smart, flexibel och resurseffektiv och som kan erbjuda attraktiva arbetsplatser. Mikael Damberg Sveriges innovations- och näringsminister INDIGO är en av flera satsningar som nu görs i landet för att främja ökat användande av digital teknik hos svenska små och medelstora företag.

3

4 EN DIGITALISERAD FRAMTID FÖR ERT FÖRETAG Vill ni utveckla ert företags digitala kompetens och utnyttja ny teknik på ett optimalt sätt för att ligga i branschens framkant och inte tappa konkurrenskraft? Allt fler pratar om digitalisering och vad det faktiskt är. I INDIGO får små och medelstora industriföretag svar på många frågor i ämnet samt startar och genomför ett verkligt case. Digitalisering ger allt från effektivisering i produktion till uppkopplade produkter och nya affärsmodeller. Det ger även nya möjligheter vid marknadsföring, sälj, kundsupport och administration. Vill ni ha konkret och tydlig hjälp att definiera era specifika behov och de smartaste insatserna i just ert företag? Och vill ni göra något nu? VÄLKOMMEN TILL INDIGO! Alla företag har olika framgångsfaktorer, utmaningar och konkurrensmöjligheter i det nya digitala teknikskiftet. Hur påverkas ni? ANALYS STRATEGI Urval företag MÅLBILD STUDIEBESÖK

5 VAD FÅR NI I INDIGO? Ni får hjälp att komma igång och genomföra er digitaliseringsstrategi samt konkret arbeta med ett prioriterat digitaliseringscase för ert företag. INDIGO kombinerar nätverksträffar och gemensamma workshops med coachning ute på ert företag. Erfarna konsulter hjälper till att definiera era behov och möjligheter samt lägger grunden för hur ni skapar en strategi kring ert företags digitaliseringsresa. SOM DELTAGARE TAR NI DEL AV: Inledande analys som klargör företagets nuläge, behov och utmaningar. Sex nätverksträffar som ger ny kunskap och erfarenhetsutbyte. Ni får en inblick i hur övriga deltagande företag jobbar med dessa frågor misstag, framgångar och lärdomar. Företagsspecifik coachning ute på företaget. Efter programmet är ni rustade att på egen hand jobba vidare med er digitaliseringsstrategi samt prioriterade case. INDIGO INNEHÅLLER DELARNA: Analys Är företaget redo att digitalisera? Målbild Varför ska vi digitalisera? Strategi Hur digitaliserar vi? Studiebesök Hur gör andra? Case Från ord till handling! Resurser Dessa tar vi hjälp av! Genomförande Hit har vi kommit! Uppföljning Detta har vi uppnått! COACHNING Efter varje träff genomförs coachning på ert företag. Syftet med coachningen är att koppla samman träffarna och framförallt att hjälpa er att komma vidare i utvecklingen. en blir mer och mer inriktad mot just ert företags case ju längre programmet sträcker sig. CASE GENOMFÖRANDE Nästa steg RESURSER UPPFÖLJNING

6 ANALYS MÅLBILD Är företaget redo att digitalisera? Varför ska vi digitalisera? Utifrån ett antal frågeställningar tar vi reda på er potential och ert behov av att digitalisera. Vi tittar på de utmaningar och möjligheter som finns vad gäller digitalisering kopplat till er marknad och organisation. Denna uppstartsträff handlar om att sätta digitaliseringen i rätt sammanhang. Vi ramar in programmet med omvärldstrender, möjligheter och risker. Programmet introduceras och deltagarna presenterar sina verksamheter. Vi beskriver de verktyg som vi kommer arbeta med under programmet. Genom att ni utmanar era befintliga affärsmodeller börjar ni nu arbeta fram en tydlig målbild för ert företags digitaliseringsresa. För att INDIGO-programmet ska få rätt effekt definierar vi vilka företag som har rätt mognadsgrad, vilja och kapacitet att kunna delta. Urval företag Inför start: Efter analysen gör vi i samråd med företaget en bedömning av företagets vilja och förmåga att utvecklas genom programmet. Vi startar med en reflektion kring träffen Målbild. Vi diskuterar er målbild och vid behov kompletterar och färdigställer vi den tillsammans. Avslutningsvis lägger vi grunden för ert arbete framöver.

7 STRATEGI STUDIEBESÖK Hur digitaliserar vi? Hur gör andra? Här skapar vi gemensamt ett systematiskt arbetssätt för er digitalisering. Vi börjar med att gå igenom resultatet efter föregående träff och coachningen. Efter en kartläggning av ert nuläge kopplat till er målbild börjar vi tillsammans arbeta fram strategin. Syftet med strategiarbetet är att det ska ligga som grund för era val och prioriteringar av case. Till denna träff bjuder vi in en gästföreläsare från ett företag som kommit en bit på sin digitaliseringsresa. Vi får höra om företagets strategi. Vi gör ett besök hos ett företag med en lyckad digitalisering bakom sig. Innan vi går vidare med att praktiskt komma igång med digitaliseringen, gör vi ett besök hos ett företag som visar hur de har gått tillväga och vilka lärdomar och resultat de fått. Vi reflekterar och diskuterar hur vi kan koppla detta till vår egen strategi. Studiebesöket avslutas med att definera en riktning för nästkommande coachning. Vi startar med en reflektion kring föregående träff, tittar på den strategi ni lagt upp och fortsätter att utveckla den. Utifrån strategin definierar vi ett antal case som är lämpliga att börja med. Avslutningsvis går vi igenom relevanta frågeställningar inför kommande studiebesök. Med utgångspunkt i er målbild och strategi och med intryck från studiebesöket prioriterar vi gemensamt bland de case vi tagit fram som lämpliga. Vi definierar sedan ett skarpt case att arbeta med i fortsättningen av programmet.

8 CASE RESURSER Från ord till handling! Dessa tar vi hjälp av! På denna träff börjar det riktiga arbetet med ert prioriterade case. Vi inleder med att stämma av hur långt ni har kommit med ert case. Ni arbetar vidare med att utveckla och beskriva ert case utifrån kund, organisation och teknik. Under träffen tar ni även fram en aktivitetsplan för genomförandet och börjar fundera kring resursbehov vad gäller kompetens, kapacitet och ekonomi. Vi avslutar med att definiera vilken spetskompetens ni är i behov av i den fortsatta coachningen. Till denna träff kommer en gästföreläsare från ett företag som är framgångsrikt tack vare att de använt externa resurser i sin utveckling. Vi börjar med att utifrån valt case definiera kundkrav, funktionskrav, leverantörskriterier, finansieringslösningar samt kompetensbehov. Med andra ord vad som behövs för att förverkliga planen. Med fokus på aktivitetsplanen som tagits fram går vi igenom vad som har genomförts och vilka resultat det har lett till. Vi går igenom vilka lärdomar som vunnits hittills och börjar detaljplanera för nästa steg i ert case samt skissa på resursbehovet. Utifrån resursbehovet definierar vi tillsammans alternativa lösningar, väljer väg och uppdaterar aktivitetsplanen. Vi resonerar kring effekter och lärdomar av ert arbete hittills samt bestämmer vad som ska lyftas i sista träffens presentation.

9 GENOMFÖRANDE UPPFÖLJNING Hit har vi kommit! Detta har vi uppnått! Den sista träffen handlar om reflektion och erfarenhetsutbyte mellan deltagande företag. En tid efter programmets avslut görs en individuell uppföljning med alla deltagande företag. Detta genomförs genom en presentation av ert case, där övriga deltagare ger feedback samt ställer frågor om ert fortsatta arbete med digitaliseringsstrategin. Vi avslutar med en tillbakablick på vad som hänt under programmet och sammanställer vad effekterna blivit för er. Vi träffar varje företag individuellt och stämmer av de resultat som uppnåtts samt hur ni fortsätter arbeta med er utveckling. Vi kopplar nuläget med den analys som gjordes innan programmets start och dokumenterar effekterna av deltagandet. Nästa steg Hur går man vidare på egen hand? Vi stämmer av och diskuterar gemensamt hur ni på bästa sätt utifrån strategin fortsätter er digitaliseringsresa.

10 Nätverk viktigt för att hitta rätt fokus Genom INDIGO träffade vi andra företag som vi kunde diskutera med och även om vi kom från olika branscher så stod vi alla inför samma utmaningar och möjligheter när det kommer till digitalisering. Att delta i INDIGO gjorde att vi fick stanna upp och tänka till, vilket ledde till att vi fick en tydligare inriktning och ett konkretare case. Simon Bergenheim, Kinds Elteknik AB Ser nya möjligheter INDIGO fick oss att öppna upp ögonen för digitaliseringen och vilka möjligheter som det kan medföra för verksamheten. Vi blev inspirerade av gästföreläsarna och de övriga deltagarna som gjorde att vi kunde landa i ett case som vi kunde börja arbeta med. Malin Nyström, Etcetera Offset AB Nu tänker vi digitalisering INDIGO gav oss många nya tankar hur vi kan använda digitalisering i vår verksamhet. Gästerna inspirerade oss, studiebesöket var tankeväckande och det praktiska arbetet på träffarna ledde till att vi skapade en långsiktig digitaliseringsstrategi. Vi pratar och tänker mycket med digitalisering i vardagen efter INDIGO. Jan-Krister Johansson, Alf Pettersson AB

11 INDIGO I SVERIGE ALLT BLIR DIGITALT Marknadsförings- och försäljningskanaler Kommunikationslösningar och kundsupport Produktutveckling och prototyper Produktionseffektivisering, automation och robotisering Administration och affärssystem Ni och ert företag kommer att arbeta med de områden som är mest betydelsefulla och strategiska för just er. VEM ÄR DU? INDIGO vänder sig till små och medelstora industri- och teknikföretag med upp till 249 anställda inklusive eventuell koncerntillhörighet. KOSTNAD OCH ANMÄLAN Kostnaden är kr exklusive moms. Anmälan sker till kontaktpersonen nedan. Begränsat antal platser. PROGRAMSTART Läs mer om datum för programstart på vår hemsida: Västerbotten: Norrbotten: KONTAKTPERSONER: PROJEKTLEDARE: Anna Dahlberg VÄSTERBOTTEN: Kenth Johansson NORRBOTTEN: Anders Högström

12 ARRANGERAS AV: INDIGO arrangeras av Adopticum i Västerbotten och IUC Norr i Norrbotten MED FINANSIERING FRÅN:

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID!

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. Särskilt för små företag

Läs mer

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID!

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. Särskilt för små företag

Läs mer

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID!

SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! SMART INDUSTRI ÄR SVERIGES FRAMTID! Svensk industri står inför utmaningar. Digitaliseringen driver på industrins redan höga omställningstakt och öppnar för nya affärsmodeller. Särskilt för små företag

Läs mer

Erbjudanden för att stärka små och medelstora industriföretags digitalisering

Erbjudanden för att stärka små och medelstora industriföretags digitalisering Erbjudanden för att stärka små och medelstora industriföretags digitalisering Nedan och fler erbjudanden finns sökbara på: www.verksamt.se/driva/digitalisera -ditt-foretag/digitalisera-dittindustriforetag-ny

Läs mer

Högskolan Kristianstad. Uppdrag AB NY HET. MBA i praktiken

Högskolan Kristianstad. Uppdrag AB NY HET. MBA i praktiken Högskolan Kristianstad Uppdrag AB NY HET MBA i praktiken MBA i praktiken Ett utvecklingsprogram i framkant som utvecklar dig och din organisation på riktigt! Programmet genomförs under sju månader i internatform

Läs mer

UTVECKLA DITT FÖRETAGS KONKURRENSKRAFT

UTVECKLA DITT FÖRETAGS KONKURRENSKRAFT Industriföretagen står inför stora utmaningar och möjligheter. Tillsammans i Techtank arbetar vi för att möta och ta tillvara dessa. Välkommen att utveckla ditt företags konkurrenskraft med oss. www.techtank.se

Läs mer

Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg. Nätverksträff den 28 februari

Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg. Nätverksträff den 28 februari Nätverket för skolutveckling med digitala verktyg Nätverksträff den 28 februari Dagordning Erfarenhetsutbyte Alingsås E-learningplattform (Susanne Bergqvist) Tillbakablick från föregående möte Dagens tema:

Läs mer

Utvecklingsprogram för VD och Platschefer i mindre och medelstora industri- och teknikföretag: Att strategiskt leda ett industriföretag

Utvecklingsprogram för VD och Platschefer i mindre och medelstora industri- och teknikföretag: Att strategiskt leda ett industriföretag Utvecklingsprogram för VD och Platschefer i mindre och medelstora industri- och teknikföretag: Att strategiskt leda ett industriföretag En osäker och föränderlig framtid kräver effektivt strategiskt ledningsarbete

Läs mer

Ett unikt samarbete mellan kommun och näringsliv. Johan Bengtsson, teknikutvecklingschef Mats Kilander, projektledare

Ett unikt samarbete mellan kommun och näringsliv. Johan Bengtsson, teknikutvecklingschef Mats Kilander, projektledare Ett unikt samarbete mellan kommun och näringsliv Johan Bengtsson, teknikutvecklingschef Mats Kilander, projektledare Vinst återinvesteras i verksamheten. Våra verksamhetsområden Gymnasieskola Yrkeshögskola

Läs mer

IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG

IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG IUC UTVECKLAR SVERIGES SMÅ OCH MEDELSTORA INDUSTRIFÖRETAG Gunilla Nordlöf, Generaldirektör, Tillväxtverket: IUC finns nära industriföretagen och har därför en god förståelse för deras vardag, utmaningar

Läs mer

ScaleUp Academy. Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med

ScaleUp Academy. Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med ScaleUp Academy Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med Sverige behöver fler snabbväxande små- och medelstora företag. Majoriteten av alla nya jobb skapas i dessa företag och

Läs mer

Kartläggning smart industri

Kartläggning smart industri Kartläggning Smart Industri Kartläggning smart industri Under våren 2017 genomförde IUC / Stål & Verkstad en förstudie Kartläggning Smart Industri på uppdrag av Region Värmland och Tillväxtverket. Kartläggningen

Läs mer

Martin D. Mileros, Michael Höglund,

Martin D. Mileros, Michael Höglund, Information till DIGI-coacher digitaliseradittforetag.nu är en digi-pilot finansierad av Tillväxtverket. Projektet syftar till att stärka upp digitaliseringsprocessen hos svenska små och medelstora företag

Läs mer

ScaleUp Academy. Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med

ScaleUp Academy. Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med ScaleUp Academy Är du redo att ta ditt företag till nästa nivå? I partnerskap med Sverige behöver fler snabbväxande små- och medelstora företag. Majoriteten av alla nya jobb skapas i dessa företag och

Läs mer

Smart produktion & nya affärer Teknikföretag i Sverige digitaliserar

Smart produktion & nya affärer Teknikföretag i Sverige digitaliserar Programmet Smart Produktion & Nya affärer är en del i Arena SVERIGE DIGITALISERAR Smart produktion & nya affärer Teknikföretag i Sverige digitaliserar Ett samarbete mellan Teknikföretagen och IF Metall

Läs mer

Utveckling och Förnyelse

Utveckling och Förnyelse Utveckling och Förnyelse med sikte på framtidens industri Lönsamhet Behov av förbättring Tid Birgitta Öjmertz Swerea IVF birgitta.ojmertz@swerea.se Vi arbetar med att utveckla företagens egen förmåga att

Läs mer

Steg för steg. så får du ut mest av din digitaliseringssatsning

Steg för steg. så får du ut mest av din digitaliseringssatsning Steg för steg så får du ut mest av din digitaliseringssatsning Agenda Digitaliseringens möjligheter Nuläget: digital mognadsanalys av svenska företag (2018) Konkreta råd för hur ditt företag får ut det

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Diarienummer 241/17 Digitaliseringsstrategi för Hallstahammars kommun Dagens samhällsutveckling drivs och formas till stor del av digitalisering. Digitaliseringen för med sig att vi kan göra helt nya saker

Läs mer

IUC SYD GLIMTAR FRÅN 2017

IUC SYD GLIMTAR FRÅN 2017 IUC SYD GLIMTAR FRÅN 2017 SMART INNOVATION, 3D-PRINTING Projektet Smart innovation fortsatte med träffar under 2017. 3D-printing: Vilka är styrkorna med 3Dprinting? Hur långt har utvecklingen kommit? Olaf

Läs mer

ATT UTVECKLA NYA MARKNADER & AFFÄRER

ATT UTVECKLA NYA MARKNADER & AFFÄRER Utvecklingsprogram för dig som är ansvarig för marknadsföring, affärsutveckling eller försäljning i mindre och medelstora industri- och teknikföretag: ATT UTVECKLA NYA MARKNADER & AFFÄRER UTVECKLA NYA

Läs mer

Programutbud MITC. i samarbete med

Programutbud MITC. i samarbete med Programutbud MITC i samarbete med Programutbud MITC Tillväxtmotorn Tillväxtmotorn Kvinna i Industrin DIGIFUTURE Produktionslyftet Startprogram DIGILEAN Produktionslyftet fördjupningsprogram Längre upp

Läs mer

Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun

Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun 2019-01-14 KS 2018.327 1.4.5.3 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Digitaliseringsstrategi för Vallentuna kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2019-01-14 11 Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Kommunledningskontoret/Ekonomiavdelningen

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Robotlyftet en del av Smart industri

Robotlyftet en del av Smart industri Robotlyftet en del av Smart industri Stöd till automatisering i små och medelstora företag Tillväxtverket i samarbete med: Kort om Robotlyftet Nationellt program som regeringen gett Tillväxtverket i uppdrag

Läs mer

Utveckling av Norr- och Västerbottens kommuners förmåga att kommunicera geodata för samverkan vid kriser en del av den digitala agendan

Utveckling av Norr- och Västerbottens kommuners förmåga att kommunicera geodata för samverkan vid kriser en del av den digitala agendan Utveckling av Norr- och Västerbottens kommuners förmåga att kommunicera geodata för samverkan vid kriser en del av den digitala agendan Tryggt & Säkert SAMGIS Västernorrland 2018-02-26 Anneli Sundvall,

Läs mer

Martin D. Mileros, Michael Höglund,

Martin D. Mileros, Michael Höglund, Information till företag inom tillverkningsindustrin digitaliseradittforetag.nu är en digi-pilot finansierad av Tillväxtverket. Projektet syftar till att stärka upp digitaliseringsprocessen hos svenska

Läs mer

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY

FAST TRACK GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY ACCELERATE YOUR BUSINESS WITH GERMANY INBJUDAN PROGRAMSTART DEN 9 MAJ 2017 Ser du Tyskland som nästa steg i den internationella satsningen? Eller känner du att befintliga affärer behöver utvecklas ytterligare?

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Landscape LM-Lantbruk. Att skapa motiverade medarbetare som arbetar enligt lagda strategier

Landscape LM-Lantbruk. Att skapa motiverade medarbetare som arbetar enligt lagda strategier Att skapa motiverade medarbetare som arbetar enligt lagda strategier 1 Agenda Lite gott och blandat Forskning och benchmark Vägen till resultatet Kommunikativa målbilder Case: Öka chefens kommunikativa

Läs mer

Vallentunas väg till en digital samhällsbyggnadsprocess. Sanna Sparr Olivier och Markus Ek

Vallentunas väg till en digital samhällsbyggnadsprocess. Sanna Sparr Olivier och Markus Ek Vallentunas väg till en digital samhällsbyggnadsprocess Sanna Sparr Olivier och Markus Ek Huvudtrender och utmaningar i kommunal sektor i Stockholmsområdet Bostadsbyggande Teknikutveckling Befolkningsökning

Läs mer

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision!

Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Glasdagarna 2011 Seminarier, information, diskussion, vision! Härmed inbjuds du som medlem i Glasbranschföreningen till höstens Glasdagar vilka arrangeras under oktober och november månad. I år arrangeras

Läs mer

Välkommen till Smart industri dagarna! 6-7 februari, 2019

Välkommen till Smart industri dagarna! 6-7 februari, 2019 #smartindustri Välkommen till Smart industri dagarna! 6-7 februari, 2019 Gunilla Nordlöf, generaldirektör, Tillväxtverket 2018 års vinnare i IVAs företagstävling 2019 års vinnare: Garantell Förra årets

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Medfinansiering av projektet Smart Tillväxt

Medfinansiering av projektet Smart Tillväxt BESLUTSUNDERLAG 1/3 Regionutvecklingsnämnden Medfinansiering av projektet Smart Tillväxt Projektbeskrivning Företag i Östra Mellansverige står inför stora utmaningar. De behöver möta kraven från en ökad

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Den Digitala Förändringsresan - vilka är framgångsfaktorerna?

Den Digitala Förändringsresan - vilka är framgångsfaktorerna? WHITE PAPER OM DIGITALISERING Den Digitala Förändringsresan - vilka är framgångsfaktorerna? Hur driver man framgångsrika Digitala Transformationsprojekt och hur undviker man fallgropar och felsteg? B3

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

TILLVÄXTMOTORN. 84 procent. - hjälper små och medelstora företag att utvecklas

TILLVÄXTMOTORN. 84 procent. - hjälper små och medelstora företag att utvecklas TILLVÄXTMOTORN - hjälper små och medelstora företag att utvecklas 84 procent uppger att Tillväxtmotorn bidragit till att förbättra deras affärsutveckling och strategi. Vi vänder oss till dig: Tillväxtmotorn

Läs mer

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: INFO: Datum: 6/3, 13/3, 20/3 Tid: Coaching: 1 timme

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: INFO: Datum: 6/3, 13/3, 20/3 Tid: Coaching: 1 timme Strategy & Culture Strategy & Culture ger dig praktiska kunskaper om hur du på ett effektivt sätt kan leda och driva ett förändringsarbete inom ditt företag. Lär dig att förbättra företagets förmåga till

Läs mer

Swerea IVFs erbjudande med fokus på stora datamängder. Linda Olofsson

Swerea IVFs erbjudande med fokus på stora datamängder. Linda Olofsson Swerea IVFs erbjudande med fokus på stora datamängder Linda Olofsson Linda.olofsson@swerea.se 1 Det händer mycket nu Digitalisering Innovation Smart automation Nya kunderbjudanden Cirkulär ekonomi, energieffektivisering

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

Kickstart Nationell uppskalning av Kickstart. Ett 18-månaders program finansierat av Tillväxtverket

Kickstart Nationell uppskalning av Kickstart. Ett 18-månaders program finansierat av Tillväxtverket Kickstart - Ett nationellt koncept som ger företag inspiration och stöd för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter Kickstart 1000+ Nationell uppskalning av Kickstart Ett 18-månaders program finansierat

Läs mer

Kickstart Digitalisering. Johanneberg Science Park Anett /Teknikföretagen

Kickstart Digitalisering. Johanneberg Science Park Anett /Teknikföretagen Kickstart Digitalisering Johanneberg Science Park 2018-08-29 Anett Kansanen, @HiveAndFive /Teknikföretagen Läskigt eller läckert? De smarta maskinernas tid Vetenskapens väld SVT 20180827 Kommer datorerna

Läs mer

Innovationssluss Norr

Innovationssluss Norr Innovationssluss Norr Workshop Kommersialisering av innovationer sker i företagen Anders Högström Magnus Wiklund IUC Norrbotten IUC Västerbotten Innehåll Inledning Innovations- och kommersialiseringsprocessen

Läs mer

Program för digitalisering

Program för digitalisering Program för digitalisering 2019-2022 Dokumentnamn Program för digitalisering 2019-2022 Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Dokumentinformation Kommunfullmäktige Version Dokumenttyp Program

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

Strategi. Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun. Ett Hållbart Digitaliserat Herrljunga Kommun

Strategi. Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun. Ett Hållbart Digitaliserat Herrljunga Kommun DIARIENUMMER: KS 158/2018 FASTSTÄLLD: KF 13/2019-02-12 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: -- GILTIG TILL: DOKUMENTANSVAR: Tillsvidare Kommundirektör Strategi Digitaliseringsstrategi för Herrljunga kommun Ett

Läs mer

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016

Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 Cross Border, Intressentkonferens 10 mars 2016 ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society Regional Leverantörsbas - ett samarbete för en starkare region med regionala leverantörer Lokala, regionala

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN TECHTANK TECHTANK.SE

VERKSAMHETSPLAN TECHTANK TECHTANK.SE VERKSAMHETSPLAN TECHTANK 2017 TECHTANK.SE 1 INLEDNING...4 VERKSAMHET 2017...4 KLUSTERUTVECKLING & MARKNADSFÖRING...5 AFFÄRSUTVECKLING & TILLVÄXT...6 TEKNIKUTVECKLING & INNOVATION...7 KOMPETENSUTVECKLING

Läs mer

Verksamhetsinriktning hösten 2018

Verksamhetsinriktning hösten 2018 2018-06-27 Verksamhetsinriktning hösten 2018 Innehåll 1. Verksamhetsinriktning hösten 2018... 3 1.1 Händelser som påverkar esam... 3 1.2 Förslag till övergripande inriktning hösten 2018... 3 2. Mål och

Läs mer

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder?

ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG. Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? ETT TILLVÄXTPROGRAM SOM DRIVS AV BUSINESS REGION GÖTEBORG Är du redo att ta ditt företag till nya höjder? Marknadslyftet ger dig redskapen till fokusering och expansion Bra kan bli bättre Är du ledare

Läs mer

Insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. Anna Thorsell, Energimyndigheten

Insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser. Anna Thorsell, Energimyndigheten Insatser för att minska processindustrins utsläpp av växthusgaser Anna Thorsell, Energimyndigheten Energimyndighetens vision är ett hållbart energisystem Energimyndigheten arbetar med förnybar energi,

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet

GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet GÖTEBORGS UNIVERSITET Kvalitetsrådet UTLYSNING Bengt-Ove Boström 2005-01-21 Dnr G 213 212/05 Rektorsråd Fakultetsnämnder Benchmarkingprojekt: Forskarutbildningen från antagning till doktor Inledning Kvalitetsrådet

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig

LIAkalendern. Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig LIAkalendern Att söka en LIAplats är KRÄVANDE. Om du vill lyckas med att få LIA, måste du marknadsföra dig Det gäller att känna produkten du skall marknadsföra, dvs. DU! Det är absolut största vikt att

Läs mer

LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP

LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP LEDARUTVECKLING GENOM MENTORSKAP Halvårsseminarium den 2 september 2016 i Håbo kommun Tema Reflektion om mentordialogen, mål mm samt Attraktiv arbetsgivare Nedan är den summering som gjordes på blädderblock

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

ALLMÄNT. Vi ger i följande dokument både ramar men också våra tankar på upplägg för seminarie- serien.

ALLMÄNT. Vi ger i följande dokument både ramar men också våra tankar på upplägg för seminarie- serien. Vi ger i följande dokument både ramar men också våra tankar på upplägg för seminarie- serien. Vi vill lämna det öppet för er, anbudsgivare, att skapa intressanta föreläsningar och upplägg för våra företag,

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Smart specialisering. Cecilia Johansson

Smart specialisering. Cecilia Johansson Smart specialisering Cecilia Johansson 2019-02-13 Smart specialisering Introducerades 2014 kopplat till användande av ERUF till forskning och innovation S3 syftar till att stärka regioners konkurrenskraft

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentor- och

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: Kursdatum: 15/11, 21/11, 28/11, 5/12, 6/12 Lektionstimmar: 9 Coaching: 30 min

Strategy & Culture. För dig som arbetar som ledare inom: Kursdatum: 15/11, 21/11, 28/11, 5/12, 6/12 Lektionstimmar: 9 Coaching: 30 min Strategy & Culture Strategy & Culture ger dig praktiska kunskaper om hur du på ett effektivt sätt kan leda och driva ett förändringsarbete inom ditt företag. Lär dig att förbättra företagets förmåga till

Läs mer

Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs

Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som strategisk resurs 8 Regeringen Regeringsbeslut 2019-06-27 I2019/01966/D 1113 Infrastrukturdepartementet Tillväxtverket Box 4044 102 61 Stockholm Uppdrag att främja små och medelstora företags förmåga att använda data som

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Utbildningens namn och syfte Vår ledarskapsutbildning i förändringsledning ger dig ett metodiskt arbetssätt för att genomföra förändringar.

Utbildningens namn och syfte Vår ledarskapsutbildning i förändringsledning ger dig ett metodiskt arbetssätt för att genomföra förändringar. Utbildningens namn och syfte Vår ledarskapsutbildning i förändringsledning ger dig ett metodiskt arbetssätt för att genomföra förändringar. Utbildningen bygger på fem framgångsfaktorer för att lyckas med

Läs mer

Tillväxtanalys. Irene Ek, PhD. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Tillväxtanalys. Irene Ek, PhD. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Tillväxtanalys Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser Irene Ek, PhD Smart industri genom digital innovation Framtidsantologin Deconstructing the digital economy Vad är digital innovation?

Läs mer

Forsknings- och innovationsagenda 2019

Forsknings- och innovationsagenda 2019 Forsknings- och innovationsagenda 2019 Innehåll Sammanfattning 3 Prioriterade områden för ICT Sweden 4 Artificiell intelligens............. 4 System av system............... 4 Cybersäkerhet..................

Läs mer

DIGITALISERING. som skapar mer livskraftiga landsbygder

DIGITALISERING. som skapar mer livskraftiga landsbygder DIGITALISERING som skapar mer livskraftiga landsbygder Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. PROGRAM INFORMERA Miljoner anledningar att digitalisera företagen på landsbygderna - Per-Olof

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

Digitaliseringsstrategi 11 KS

Digitaliseringsstrategi 11 KS Digitaliseringsstrategi 11 KS 2018.327 3 VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-12-17 250 Digitaliseringsstrategi (KS 2018.327) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Måltid Sverige en arena för den offentliga måltiden

Måltid Sverige en arena för den offentliga måltiden Måltid Sverige en arena för den offentliga måltiden 2017-03-23 Möte Livsmedelsverket 2017-03-21 Presentation vilka vi är Bakgrund Måltid Sverige Förslag på process att arbeta fram en FoI-agenda Diskussion

Läs mer

Gender Smart Arena. Gender Contact Point-dagen Paula Wennberg, Luleå tekniska universitet CDT

Gender Smart Arena. Gender Contact Point-dagen Paula Wennberg, Luleå tekniska universitet CDT Gender Smart Arena Gender Contact Point-dagen 2019-03-13 Paula Wennberg, Luleå tekniska universitet CDT Projektfakta Projektperiod: Juni 2018 Maj 2020 Projektbudget: 4,9 miljoner kronor Projektägare: Luleå

Läs mer

GÖR VERKLIGHET AV DIN DIGITALA POTENTIAL.

GÖR VERKLIGHET AV DIN DIGITALA POTENTIAL. GÖR VERKLIGHET AV DIN DIGITALA POTENTIAL. UPPKOPPLAT BEHÖVER INTE BETYDA SMART. Trasslat in dig i tekniken? Se vår humoristiska film om en möjlig (?) nära, uppkopplad framtid. www.semcon.com/smart Att

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad. Sammanfattning Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Sammanfattning! 2 FOTO SIMON GATE Innehållsförteckning 1 Introduktion 4 2 Möjliggörande faktorer 6 3 Genomförande av strategin 7 3.1 Prioriterade projekt

Läs mer

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se

Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy en del av Novare Human Capital Arsenalsgatan 8c 103 32 Stockholm, Sweden www.novare.se Novare Leadership Academy är Novaregruppens talangutvecklingsbolag som driver mentorskaps-

Läs mer

Inspirationsseminarium

Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Inspirationsseminarium Förändring och utveckling ett konstant tillstånd Stockholm 20-22 februari 2012 Presentationer vid borden (5 minuter) Namn Myndighet/position

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

utvecklar småskaliga livsmedelsföretag

utvecklar småskaliga livsmedelsföretag utvecklar småskaliga livsmedelsföretag Europeiska regionala utvecklingsfonden 450 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Västsverige. Programmet omfattar Västra Götalands och Hallands län Det

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

MPG - managementprogram för det gröna näringslivet. - i samarbete med Handelshögskolan Executive Education

MPG - managementprogram för det gröna näringslivet. - i samarbete med Handelshögskolan Executive Education MPG - managementprogram för det gröna näringslivet - i samarbete med Handelshögskolan Executive Education Varför ett managementprogram? Disruption och digitalisering förändrar inte bara affärsmodellerna

Läs mer

TECHTANK VERKSAMHETSPLAN 2018 TECHTANK.SE

TECHTANK VERKSAMHETSPLAN 2018 TECHTANK.SE TECHTANK VERKSAMHETSPLAN 2018 TECHTANK.SE OM TECHTANK Techtank är ett teknikkluster i södra Sverige som samlar avancerade industri- och teknikföretag. Medlemsföretagen har kunder på olika internationella

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Smart Industri. - ett projekt för strategisk kompetensförsörjning.

Smart Industri. - ett projekt för strategisk kompetensförsörjning. Smart Industri - ett projekt för strategisk kompetensförsörjning. Metoder för strategisk, och långsiktig kompetensförsörjning Projekt Smart Industri i Östra Mellansverige syftar till att skapa metoder

Läs mer

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer

Innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv

Innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv Innovativ samverkan mellan akademi och näringsliv Medverkande Paula Wennberg, Gender Contact Point Manuel Almberg Missner, Genusakademin Linda Lundmark, Tromb Moderator Malin Lindberg, Luleå tekniska universitet

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV

Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Halland efter TUV Överenskommen vid gemensamt styrgruppsmöte för båda miljösamverkan 20 maj, efter förankring på chefsmötet 6 maj i Varberg Avsiktsförklaring för samarbetet mellan Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan

Läs mer